SK
MI
.....

Mátyócvajkóc

Község

címer zászló
774 99% magyar 1910
517 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Mátyócvajkóc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Maťovské Vojkovce
1918 előtti vármegye, járás:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík
Más földrajzi nevek:
(Csicsagó), (Lebuj), Mátyóc, Nagy-rét, Vajkóc
Koordináták:
48.56732941, 22.14125633
Terület:
12,29 km2
Rang:
község
Népesség:
615
Tszf. magasság:
106 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901
Település kód:
528579
Szervezeti azonosító:
331741
Adóazonosító:
2020540060

A község az Alföld északkeleti peremén, a Nagykaposi-sík kistáj északkeleti részén, a szlovák-ukrán határ közelében fekszik, Nagykapostól 7 km-re keletre, az Ungvár-Enyicke széles nyomtávú vasútvonal mentén. Határában vasúti határátkelő és átrakóhely található. Itt ér véget a Kassát Nagykapossal összekötő 552-es út, a község központja, Mátyóc, az erről az útról elágazó 1 km-es bekötőúton, valamint a Nagykaposhoz tartozó Veskócnál az 552-es útról leágazó bekötőúton (4 km) közelíthető meg. Vajkóc Mátyóctól 1,5 km-re nyugatra fekszik. Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Nagykapos, délről Budaháza és Dobóruszka, keletről Palló, északkeletről Lakárd, északról pedig Bajánháza községekkel határos. Keleti határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1964-ben jött létre Mátyóc és Vajkóc községek egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Nagykaposi, majd a Tőketerebesi járáshoz tartoztak. 1938-45 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Az egyesített község 1996-ig a Tőketerebesi járáshoz tartozott, majd a Nagymihályi járáshoz csatolták. Területe (12,29 km²) két kataszteri területre oszlik: Mátyóc (7,37 km²) és Vajkóc (4,92 km²). Vajkóc területe az elmúlt száz év során nem változott, Mátyóchoz 1945 után hozzácsatolták Pallóc községnek a csehszlovák-szovjet határ megvonása után Csehszlovákiához csatolt határrészét, területe ezzel 59 hektárral gyarapodott.

Népesség

Mátyócvajkóc a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. Mátyócnak és Vajkócnak együtt 1910-ben 782, 1921-ben 752, 1938-ban pedig 635, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Népessége 1991-2001 között stagnált, 2001-2011 között már 6,6 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (587 főről 626-ra). Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 91,5 %-ról 83,4 %-ra csökkent. 2011-ben a lakosság 9,1 %-a volt szlovák nemzetiségű, 7 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A lakosság csaknem egynegyede (22,1 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 42,7 %-a volt római katolikus, 36,6 %-a görög katolikus, 12,6 %-a pedig református vallású. A község lakosságának 67,4 %-a (422 fő) él Mátyóc, 32,6 %-a (204 fő) pedig Vajkóc településrészen.

Történelem

Mátyóc neve eredetileg Porchal (1279), majd Matyuch-Porchal (Zigeth). Mai nevén 1427-ben említik először. A falu az ungvári vár uradalmához tartozott. 1401-től a Perényiekén, 1425-ben a Csicseri családé, majd elkövetkező néhány évben sűrű tulajdonosváltásra kerül sor. 1472-ben a leleszi konventé, majd 1478-ban királyi rendeletre Básti Lászlót iktatták be résztulajdonosnak. Lakossága a 17. században felvette a református hitet, imaház és paplak épült. Ezeket később az ellenreformáció idején lerombolták. A 19. században a helyi birtokok a Felföldy- és Polányi-családoké voltak. A 19. században vegyesen lakták magyarok és ruszinok. A 19. század végétől kezdve számos lakosa kivándorolt Amerikába. A 19. század végén a környék vízlecsapolási munkáira megalakítoták a Mátyóci Társaságot. 1910-ben megépült az Ungvár-Vaján vasútvonal, melynek egyik állomása Mátyóc lett. Vajkóc 1338-ban bukkant fel először az írott forrásokban Weychkocsh alakban. Lakossága a 17. században felvette a református hitet, első református temploma a 18. században épült. 1920-ig mindkét község Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták őket Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosaikat (1938-ban 28 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1945-ben az új szovjet-csehszlovák határ megvonásával határközséggé vált. 1964-ben Mátyócot és Vajkócot Mátyócvajkóc (Maťovské Vojkovce) néven egyesítették. 1966-ban megépült a kassai vasmű részére vasércet szállító széles nyomtávú Ungvár-Enyicke vasútvonal, mely itt érkezett meg Csehszlovákiába. Mátyócvajkóc határában ekkor vasúti átrakóhely létesült.

Mai jelentősége

Mátyócvajkócon négyosztályos magyar tannyelvű alapiskola és óvoda található. A község határában vasúti átrakodóhely működik. Mátyóc Szűz Mária mennybevételének szentelt görög katolikus temploma 1911-ben neoklasszicista stílusban épült. Vajkóc református temploma 1879–82 között, római katolikus temploma az 1980-as években épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MATYÓCZ. Matyovec. Magyar falu Ungvár Várm. földes Ura Orosz Uraság, lakosai többfélék, fekszik Doboruskához nem meszsze, és annak filiája, határja jó, vagyonnyai külömbfélék, el adásra alkalmatos módgyok van. VAJKÓCZ. Magyar falu Ungvár Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Dobruskához közel, mellynek filiája; határja jó, vagyonnyai jelesek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mátyócz, magyar-orosz falu, Ungh vármegyében, Dobó-Ruszkához egy órányira, 256 r., 131 g. kath., 12 evang., 100 ref., 23 zsidó lak. F. u. Orosz, Berzeviczy stb. Vajkócz, Ungh v. magyar falu, Dobó-Ruszkához 1 órányira: 131 romai, 56 g. kath., 186 ref., 21 zsidó lak., ref. templommal. F. u. Mokcsay, Berczik, Babinszky, Kereskényi s m. Ut. p. Ungvár.

Magyar Katolikus Lexikon

Mátyóc, v. Ung vm. (Mat'ovce, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. ungi esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Fatp-át Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1813-tól. Anyanyelve 1880: rutén, m.; 1940: m. - Lakói 1940: 278 r.k., 233 g.k., 58 ref., 5 izr., össz. 574. ** Schem. Univ. 1842:628.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Mátyóc. A község területe 1178 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 363. Vajkóc. A község területe 855 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 272.

Banovits Kajetán

1841. 8. 10.
Mátyóc - megszületett

Gortvay György

1892. 1. 16.
Vajkóc - megszületett

Árvay György

1908. 9. 19.
Mátyóc - megszületett

Bodnár Lajos

1922. 8. 25.
Mátyóc - megszületett
2000. 1. 17.
Mátyóc - elhunyt
Névelőfordulások
1964
Maťovské Vojkovce
1994
Mátyócvajkóc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Mátyóc (Maťovce) 155
Telefon: 0566389011
Fax: 0566282095

Honlap: matovskevojk...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Czapová Lýdia (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Pihulič Donát (Független)
Czap Róbert (MOST - HÍD)
Dargajová Nikoleta (MOST - HÍD)
Čalfa Juraj (SMER-SD)
Csáti Tamás (SMK-MKP)
Rapáč Balázs (SMK-MKP)
Szalontai Štefan (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Mátyóc 53

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Mátyóc 53

Mátyócvajkóci Községi Hivatal

Mátyóc 155

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 669 95%
szlovákok 12 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 701
magyarok 774 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 782
magyarok 550 73%
szlovákok 121 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 81 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 752
magyarok 546 91%
szlovákok 51 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 597
magyarok 503 86%
szlovákok 67 11%
ruszinok 0 0%
romák 17 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 587
magyarok 522 83%
szlovákok 57 9%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 44 7%
összlétszám 626
magyarok 517 73%
szlovákok 121 17%
ruszinok 0 0%
romák 10 1%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 51 7%
összlétszám 705
összlétszám 250
magyarok 232 93%
szlovákok 12 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 451
magyarok 437 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 259
magyarok 259 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 523
magyarok 515 98%
szlovákok 7 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 249
magyarok 215 86%
szlovákok 13 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 503
magyarok 335 67%
szlovákok 108 21%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 60 12%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 508
Választási részvétel: 57.68 %
Kiadott boríték: 293
Bedobott boríték: 293

Polgármester

Érvényes szavazólap: 278
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Czapová Lýdia 199 71.58 % MOST - HÍD
Novotný Václav 79 28.42 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Csáti Tamás 125 SMK-MKP
Pihulič Donát 110 Független
Rapáč Balázs 110 SMK-MKP
Szalontai Štefan 106 SMK-MKP
Czap Róbert 87 MOST - HÍD
Dargajová Nikoleta 36 MOST - HÍD
Čalfa Juraj 29 SMER-SD

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SZ 14.29% SZ 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 475
Választási részvétel: 26.11 %
Kiadott boríték: 124
Bedobott boríték: 124
Választásra jogosult: 476
Választási részvétel: 21.64 %
Kiadott boríték: 103
Bedobott boríték: 103
Választásra jogosult: 498
Választási részvétel: 33,93 %
Kiadott boríték: 169
Bedobott boríték: 169

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 115
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 155
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 94 81.74 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 8 6.96 % KDS
Dominika Palaščáková 4 3.48 % NOVA
Jaroslav Džunko 2 1.74 % Független
Rastislav Masnyk 2 1.74 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 2 1.74 % KSS
Marek Ďurán 1 0.87 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 0.87 % Független
Ivan Kuhn 1 0.87 % OKS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 5.94% KDS
Karol Pataky 109 70.32 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 29 18.71 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 5 3.23 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 1.94 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 1.94 % Független
Lukáš Sisák 2 1.29 % KSS
Oliver Petrík 1 0.65 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.65 % Független
Rudolf Botka 1 0.65 % NP
Vladislav Stanko 1 0.65 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 167
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Mihók 81 66.39% SMK-MKP
Tibor Varga 56 45.90% SMK-MKP
Attila Barkó 55 45.08% SMK-MKP
František Farkaš 45 36.89% SMER - SD
Mária Vargová 36 29.51% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Arpád Csuri 21 17.21% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Branislav Sijka 14 11.48% Független
Ján Mihalečko 12 9.84% SMER - SD
Emil Ďurovčík 11 9.02% SMER - SD
Jozef Bobík 9 7.38% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viliam Zahorčák 8 6.56% SMER - SD
Ján Čuchran 7 5.74% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Cibereová 7 5.74% SMER - SD
Jozef Makohus 7 5.74% SMER - SD
Ján Paľovčík 6 4.92% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Imrich Balog 5 4.10% KĽS
Ľubica Rošková 5 4.10% SMER - SD
Martin Pado 5 4.10% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 4 3.28% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Ferenc 3 2.46% KĽS
Matej Šarocký 3 2.46% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Dagmara Balogová 2 1.64% KSS
Slavomír Kešeľ 2 1.64% SRÚS
Gabriel Timko 1 0.82% SMS
Štefan Tomáš 1 0.82% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 1 0.82% KSS
Jozef Jusko 1 0.82% ÚSVIT
Andrea Sisák 1 0.82% Független
Slavomír Žužo 1 0.82% MS
Juraj Jevin 1 0.82% SaS
Ivo Dubík 1 0.82% 7 STATOČNÝCH
Vladimír Dunajčák 1 0.82% ĽS-HZDS
Ján Potocký 1 0.82% SMS
Martin Magura 1 0.82% SMS
Jaroslava Špaková 1 0.82% DS
Martin Stripai 1 0.82% SMS
Ján Bednár 1 0.82% NOVA
Rastislav Olexa 1 0.82% Független
Oliver Petrík 1 0.82% Független
Miroslav Surmánek 1 0.82% NOVA
Stanislav Gaľa 0 0.00% SNS
Milan Potocký 0 0.00% Független
Pavol Valko 0 0.00% SMS
Matúš Nameš 0 0.00% SNS
Rastislav Tomaš 0 0.00% KSS
Mária Uchnárová 0 0.00% SMS
Juraj Brecko 0 0.00% KSS
Milan Kaplan 0 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 0 0.00% SNS
Jaroslav Tokár 0 0.00% SRÚS
Tomáš Bubelíny 0 0.00% NOVA
Valéria Eľková 0 0.00% Független
Ján Mičuda 0 0.00% Független
Eduard Maskaľ 0 0.00% ĽS-HZDS
Ali Kamberovič 0 0.00% ĽS-HZDS
Tibor Varga 117 70.06% SMK-MKP
Mária Vargová 98 58.68% MOST - HÍD
Peter Jakab 91 54.49% MOST - HÍD
Mária Bálintová 86 51.50% MOST - HÍD
Emil Ďurovčík 57 34.13% SMER-SD
Ľudovít Adam 52 31.14% Független
Ildikó Vargová 40 23.95% ŠKV
František Farkaš 21 12.57% SMER-SD
Branislav Sijka 20 11.98% Független
Klára Lakatosová 10 5.99% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Viliam Zahorčák 9 5.39% SMER-SD
Jana Cibereová 8 4.79% SMER-SD
Martin Ivan 8 4.79% ĽS Naše Slovensko
Oskar Szabo 6 3.59% SZS
Attila Lukáč 6 3.59% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Mihalečko 5 2.99% SMER-SD
Pavol Kuchta 5 2.99% SMER-SD
Mikuláš Kiš 5 2.99% NAJ
Miroslav Šimko 4 2.40% SNS
Richard Želinský 4 2.40% ĽS Naše Slovensko
Jozef Bobík 4 2.40% Független
Timea Sotáková 4 2.40% SMER-SD
Iveta Golmicová 4 2.40% ŠANCA
Peter Horňák 3 1.80% DS
Peter Badida 3 1.80% VZDOR
Jozef Sokologorský 3 1.80% SMER-SD
Michal Stričík 3 1.80% ŠKV
Erik Sibal 2 1.20% Független
Jozef Onda 2 1.20% NAJ
Milan Kaplan 2 1.20% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Milan Barančík 2 1.20% ÚSVIT
Július Stanko 2 1.20% ĽS Naše Slovensko
Dušan Goda 2 1.20% Független
Matej Šarocký 2 1.20% ŠANCA
Gabriel Timko 2 1.20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jaroslav Vaľo 2 1.20% SNS
Lukáš Pažinka 1 0.60% Független
Marián Nistor 1 0.60% ŠKV
Eduard Karšňák 1 0.60% Demokrati Slovenska
Bohuš Jakuboc 1 0.60% ŠKV
Ján Potocký 1 0.60% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Sabol 1 0.60% SNS
Jozef Jambor 1 0.60% NAJ
Radoslav Smutný 1 0.60% SP
Marta Hermannová 1 0.60% NAJ
Marko Hami 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Golas 1 0.60% Független
František Džuppa 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Patrik Magdoško 1 0.60% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Juraj Jevin 1 0.60% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Vladimír Tomko 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Peter Malík 1 0.60% SNS
Viliam Brandis 1 0.60% NAJ
Nikoleta Borzová 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Peter Borza 1 0.60% SNS
Ľuboslav Chvasta 1 0.60% SME RODINA - Boris Kollár
Edita Jonyová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Valéria Eľková 0 0.00% Független
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Karol Pavelka 0 0.00% SNS
Slavko Pavolko 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marián Markovič 0 0.00% ŠKV
Emil Čurma 0 0.00% SNS
Marek Švingál 0 0.00% ŠKV
Oliver Petrík 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ľubomír Husnaj 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Pavol Valko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Potocký 0 0.00% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milan Michalič 0 0.00% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Stanislav Gaľa 0 0.00% ŠKV
Ján Viselka 0 0.00% Független
Juraj Ircha 0 0.00% Demokrati Slovenska
Martin Magura 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 20.96 %
Nagykapos 53 11.57 %
Nagymihály 35 7.64 %
Lask 30 6.55 %
Abara 16 3.49 %
Mokcsamogyorós 10 2.18 %
Őrmező 8 1.75 %
Deregnyő 8 1.75 %
Szirénfalva 7 1.53 %
Feketemező 7 1.53 %
Budaháza 6 1.31 %
Csicser 6 1.31 %
Mátyócvajkóc 6 1.31 %
Iske 5 1.09 %
Nyarádkelecsény 5 1.09 %
Dobóruszka 4 0.87 %
Rákóc 4 0.87 %
Füzesér 4 0.87 %
Butka 4 0.87 %
Pazdics 4 0.87 %
Nagyráska 4 0.87 %
Málca 4 0.87 %
Bés 4 0.87 %
Bánóc 4 0.87 %
Pályin 3 0.66 %
Rebrény 3 0.66 %
Pálóc 3 0.66 %
Sámogy 3 0.66 %
Dobróka 2 0.44 %
Morva 2 0.44 %
Vinna 2 0.44 %
Lasztomér 2 0.44 %
Nagyszelmenc 2 0.44 %
Zalacska 2 0.44 %
Tusa 2 0.44 %
Nagyszeretva 2 0.44 %
Petróc 2 0.44 %
Márk 2 0.44 %
Solymos 1 0.22 %
Kisráska 1 0.22 %
Nátafalva 1 0.22 %
Lazony 1 0.22 %
Nagycseb 1 0.22 %
Berettő 1 0.22 %
Magasrév 1 0.22 %
Gatály 1 0.22 %
Karaszna 1 0.22 %
Tarna 1 0.22 %
Hajagos 1 0.22 %
Zemplénszuha 1 0.22 %
Márkcsemernye 1 0.22 %
Vámoslucska 1 0.22 %
Jósza 1 0.22 %
Dénesújfalu 1 0.22 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 30.48 %
Füzesér 186 13.40 %
Vásárhely 144 10.37 %
Tusa 90 6.48 %
Nátafalva 81 5.84 %
Tusaújfalu 64 4.61 %
Morva 57 4.11 %
Hór 55 3.96 %
Rákóc 51 3.67 %
Bánóc 38 2.74 %
Pazdics 31 2.23 %
Nagykapos 27 1.95 %
Berettő 25 1.80 %
Karaszna 23 1.66 %
Lazony 21 1.51 %
Őrmező 19 1.37 %
Málca 19 1.37 %
Vinna 18 1.30 %
Sámogy 17 1.22 %
Falkus 17 1.22 %
Lask 15 1.08 %
Petrik 15 1.08 %
Lasztomér 15 1.08 %
Zalacska 14 1.01 %
Kácsánd 14 1.01 %
Ordasfalva 13 0.94 %
Jósza 12 0.86 %
Dobróka 11 0.79 %
Tarna 10 0.72 %
Pályin 10 0.72 %
Rebrény 8 0.58 %
Ungtavas 8 0.58 %
Bajánháza 8 0.58 %
Pálóc 7 0.50 %
Petróc 7 0.50 %
Solymos 7 0.50 %
Márk 7 0.50 %
Gatály 7 0.50 %
Harapás 6 0.43 %
Butka 6 0.43 %
Hanajna 6 0.43 %
Izbugya 6 0.43 %
Vámoslucska 5 0.36 %
Dénesújfalu 5 0.36 %
Hajagos 4 0.29 %
Nyarádkelecsény 4 0.29 %
Abara 4 0.29 %
Magasrév 4 0.29 %
Németvágás 4 0.29 %
Fogas 4 0.29 %
Leszna 4 0.29 %
Nagyszelmenc 3 0.22 %
Nagyszeretva 3 0.22 %
Szalók 3 0.22 %
Feketemező 3 0.22 %
Kisráska 3 0.22 %
Kisszeretva 3 0.22 %
Márkcsemernye 2 0.14 %
Nagycseb 2 0.14 %
Vaján 2 0.14 %
Gézsény 2 0.14 %
Ungszenna 2 0.14 %
Szirénfalva 2 0.14 %
Budaháza 1 0.07 %
Alsókánya 1 0.07 %
Nagyráska 1 0.07 %
Sztára 1 0.07 %
Mokcsamogyorós 1 0.07 %
Dobóruszka 1 0.07 %
Zemplénszuha 1 0.07 %
Zuhogó 1 0.07 %
Mátyócvajkóc 1 0.07 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 25.16 %
Füzesér 175 22.94 %
Vásárhely 118 15.47 %
Nagykapos 94 12.32 %
Feketemező 75 9.83 %
Csicser 43 5.64 %
Jósza 36 4.72 %
Pálóc 34 4.46 %
Mokcsamogyorós 27 3.54 %
Mátyócvajkóc 20 2.62 %
Magasrév 20 2.62 %
Őrmező 19 2.49 %
Dobóruszka 18 2.36 %
Nyarádkelecsény 18 2.36 %
Vaján 16 2.10 %
Izbugya 14 1.83 %
Sztára 14 1.83 %
Lazony 12 1.57 %
Budaháza 11 1.44 %
Deregnyő 9 1.18 %
Vinna 8 1.05 %
Nagyszelmenc 8 1.05 %
Gatály 8 1.05 %
Morva 8 1.05 %
Butka 8 1.05 %
Nagycseb 8 1.05 %
Pazdics 8 1.05 %
Abara 7 0.92 %
Solymos 7 0.92 %
Petróc 6 0.79 %
Dénesújfalu 6 0.79 %
Bés 6 0.79 %
Dobróka 6 0.79 %
Kisráska 5 0.66 %
Ungszenna 5 0.66 %
Lasztomér 4 0.52 %
Németvágás 4 0.52 %
Szalók 4 0.52 %
Nagyszeretva 4 0.52 %
Hajagos 3 0.39 %
Harapás 3 0.39 %
Bajánháza 3 0.39 %
Ungtavas 3 0.39 %
Zalacska 3 0.39 %
Bánóc 2 0.26 %
Nátafalva 2 0.26 %
Rebrény 2 0.26 %
Málca 2 0.26 %
Hór 2 0.26 %
Márk 2 0.26 %
Leszna 2 0.26 %
Kisszeretva 2 0.26 %
Zemplénszuha 2 0.26 %
Sámogy 1 0.13 %
Vámoslucska 1 0.13 %
Karaszna 1 0.13 %
Berettő 1 0.13 %
Hanajna 1 0.13 %
Falkus 1 0.13 %
Tusa 1 0.13 %
Fogas 1 0.13 %
Tarna 1 0.13 %
Hegyi 1 0.13 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 69.26 %
Füzesér 183 7.61 %
Őrmező 84 3.49 %
Nátafalva 61 2.54 %
Nagykapos 41 1.71 %
Zalacska 37 1.54 %
Vinna 33 1.37 %
Hajagos 23 0.96 %
Harapás 20 0.83 %
Ungtavas 19 0.79 %
Butka 18 0.75 %
Málca 18 0.75 %
Jósza 18 0.75 %
Rebrény 18 0.75 %
Sámogy 18 0.75 %
Izbugya 17 0.71 %
Lasztomér 16 0.67 %
Ordasfalva 15 0.62 %
Tarna 15 0.62 %
Morva 15 0.62 %
Pazdics 14 0.58 %
Vámoslucska 14 0.58 %
Karaszna 13 0.54 %
Nagycseb 13 0.54 %
Feketemező 13 0.54 %
Pálóc 13 0.54 %
Fogas 12 0.50 %
Vásárhely 11 0.46 %
Solymos 11 0.46 %
Zemplénszuha 10 0.42 %
Dénesújfalu 10 0.42 %
Dobróka 10 0.42 %
Rákóc 10 0.42 %
Petróc 9 0.37 %
Ungszenna 9 0.37 %
Leszna 8 0.33 %
Alsókánya 8 0.33 %
Bajánháza 8 0.33 %
Berettő 8 0.33 %
Tusa 7 0.29 %
Lazony 7 0.29 %
Nyarádkelecsény 7 0.29 %
Gézsény 7 0.29 %
Dobóruszka 6 0.25 %
Mokcsamogyorós 6 0.25 %
Németvágás 6 0.25 %
Gatály 6 0.25 %
Pályin 6 0.25 %
Tusaújfalu 6 0.25 %
Szalók 6 0.25 %
Magasrév 6 0.25 %
Sztára 5 0.21 %
Laborcfalva 5 0.21 %
Bánóc 5 0.21 %
Abara 5 0.21 %
Szirénfalva 4 0.17 %
Lask 4 0.17 %
Kácsánd 4 0.17 %
Kisráska 4 0.17 %
Zuhogó 4 0.17 %
Hór 3 0.12 %
Petrik 3 0.12 %
Mátyócvajkóc 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Budaháza 2 0.08 %
Vaján 2 0.08 %
Márk 2 0.08 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 38.12 %
Butka 42 10.97 %
Őrmező 16 4.18 %
Nagykapos 13 3.39 %
Pálóc 12 3.13 %
Nátafalva 9 2.35 %
Tusaújfalu 8 2.09 %
Lasztomér 7 1.83 %
Márk 6 1.57 %
Vámoslucska 6 1.57 %
Lazony 6 1.57 %
Gézsény 5 1.31 %
Gatály 5 1.31 %
Vinna 5 1.31 %
Málca 5 1.31 %
Jósza 5 1.31 %
Nagyráska 4 1.04 %
Nagycseb 4 1.04 %
Zalacska 4 1.04 %
Tusa 4 1.04 %
Vásárhely 4 1.04 %
Feketemező 4 1.04 %
Szalók 4 1.04 %
Sámogy 4 1.04 %
Pazdics 4 1.04 %
Morva 4 1.04 %
Dobóruszka 3 0.78 %
Nyarádkelecsény 3 0.78 %
Bánóc 3 0.78 %
Hór 3 0.78 %
Füzesér 3 0.78 %
Mokcsamogyorós 3 0.78 %
Petróc 3 0.78 %
Falkus 3 0.78 %
Zuhogó 3 0.78 %
Tarna 3 0.78 %
Bés 2 0.52 %
Leszna 2 0.52 %
Petrik 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Magasrév 2 0.52 %
Szirénfalva 2 0.52 %
Berettő 2 0.52 %
Rákóc 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Zemplénszuha 2 0.52 %
Hanajna 2 0.52 %
Kácsánd 1 0.26 %
Abara 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Ungszenna 1 0.26 %
Bajánháza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Solymos 1 0.26 %
Nagyszeretva 1 0.26 %
Kisszeretva 1 0.26 %
Németvágás 1 0.26 %
Csicser 1 0.26 %
Hegyi 1 0.26 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 45.65 %
Rebrény 49 8.88 %
Őrmező 13 2.36 %
Ungszenna 11 1.99 %
Zalacska 10 1.81 %
Rákóc 9 1.63 %
Nagykapos 8 1.45 %
Petróc 8 1.45 %
Vinna 8 1.45 %
Hajagos 7 1.27 %
Solymos 7 1.27 %
Bánóc 7 1.27 %
Lasztomér 7 1.27 %
Harapás 7 1.27 %
Butka 6 1.09 %
Pazdics 6 1.09 %
Lazony 6 1.09 %
Nagycseb 6 1.09 %
Sámogy 6 1.09 %
Pályin 6 1.09 %
Gatály 5 0.91 %
Málca 5 0.91 %
Pálóc 5 0.91 %
Morva 5 0.91 %
Hór 5 0.91 %
Karaszna 5 0.91 %
Berettő 5 0.91 %
Tusaújfalu 4 0.72 %
Lask 4 0.72 %
Nagyszelmenc 4 0.72 %
Jósza 4 0.72 %
Tusa 4 0.72 %
Nátafalva 4 0.72 %
Falkus 4 0.72 %
Nyarádkelecsény 3 0.54 %
Tarna 3 0.54 %
Vásárhely 3 0.54 %
Vámoslucska 3 0.54 %
Izbugya 3 0.54 %
Dobróka 3 0.54 %
Márk 2 0.36 %
Abara 2 0.36 %
Zemplénszuha 2 0.36 %
Hanajna 2 0.36 %
Dénesújfalu 2 0.36 %
Szalók 2 0.36 %
Kácsánd 2 0.36 %
Feketemező 2 0.36 %
Dobóruszka 2 0.36 %
Szirénfalva 2 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 23.45 %
Dobróka 109 10.56 %
Rákóc 69 6.69 %
Butka 42 4.07 %
Őrmező 41 3.97 %
Gatály 32 3.10 %
Nagykapos 31 3.00 %
Füzesér 28 2.71 %
Pazdics 28 2.71 %
Vinna 21 2.03 %
Pálóc 20 1.94 %
Nagycseb 19 1.84 %
Morva 16 1.55 %
Petróc 16 1.55 %
Málca 15 1.45 %
Feketemező 14 1.36 %
Vásárhely 13 1.26 %
Berettő 13 1.26 %
Kácsánd 12 1.16 %
Nyarádkelecsény 12 1.16 %
Tarna 11 1.07 %
Németvágás 11 1.07 %
Lazony 10 0.97 %
Zalacska 10 0.97 %
Nátafalva 10 0.97 %
Rebrény 9 0.87 %
Dénesújfalu 9 0.87 %
Karaszna 9 0.87 %
Sámogy 9 0.87 %
Zemplénszuha 8 0.78 %
Falkus 8 0.78 %
Mokcsamogyorós 7 0.68 %
Hór 7 0.68 %
Sztára 7 0.68 %
Márk 7 0.68 %
Ungszenna 7 0.68 %
Ordasfalva 6 0.58 %
Bajánháza 6 0.58 %
Lasztomér 6 0.58 %
Ungtavas 6 0.58 %
Bánóc 6 0.58 %
Kisráska 6 0.58 %
Tusa 5 0.48 %
Pályin 5 0.48 %
Vaján 5 0.48 %
Vámoslucska 5 0.48 %
Gézsény 5 0.48 %
Szalók 5 0.48 %
Márkcsemernye 4 0.39 %
Deregnyő 4 0.39 %
Lask 4 0.39 %
Hajagos 4 0.39 %
Jósza 4 0.39 %
Tusaújfalu 4 0.39 %
Nagyszelmenc 4 0.39 %
Alsókánya 4 0.39 %
Fogas 3 0.29 %
Abara 3 0.29 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Hanajna 2 0.19 %
Csicser 2 0.19 %
Magasrév 2 0.19 %
Petrik 2 0.19 %
Harapás 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Hegyi 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Bés 1 0.10 %
Dobóruszka 1 0.10 %
Szirénfalva 1 0.10 %
Zuhogó 1 0.10 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 34.03 %
Őrmező 208 3.77 %
Rákóc 171 3.10 %
Nátafalva 156 2.83 %
Füzesér 155 2.81 %
Lasztomér 144 2.61 %
Nagykapos 142 2.57 %
Karaszna 123 2.23 %
Pazdics 115 2.08 %
Butka 110 1.99 %
Dénesújfalu 108 1.96 %
Mokcsamogyorós 95 1.72 %
Nyarádkelecsény 92 1.67 %
Berettő 90 1.63 %
Sámogy 85 1.54 %
Vinna 85 1.54 %
Vásárhely 75 1.36 %
Gatály 71 1.29 %
Bánóc 70 1.27 %
Dobróka 64 1.16 %
Pálóc 62 1.12 %
Hajagos 61 1.11 %
Morva 60 1.09 %
Zemplénszuha 58 1.05 %
Mátyócvajkóc 57 1.03 %
Németvágás 56 1.01 %
Rebrény 55 1.00 %
Zalacska 54 0.98 %
Lazony 54 0.98 %
Deregnyő 53 0.96 %
Jósza 51 0.92 %
Hór 49 0.89 %
Lask 48 0.87 %
Ungszenna 45 0.82 %
Nagycseb 44 0.80 %
Márkcsemernye 42 0.76 %
Ungtavas 41 0.74 %
Petróc 40 0.72 %
Málca 40 0.72 %
Harapás 36 0.65 %
Ordasfalva 36 0.65 %
Sztára 34 0.62 %
Pályin 34 0.62 %
Zuhogó 34 0.62 %
Tarna 32 0.58 %
Gézsény 30 0.54 %
Falkus 29 0.53 %
Iske 27 0.49 %
Izbugya 27 0.49 %
Dobóruszka 27 0.49 %
Tusa 25 0.45 %
Petrik 23 0.42 %
Magasrév 22 0.40 %
Solymos 21 0.38 %
Tusaújfalu 21 0.38 %
Szalók 19 0.34 %
Kácsánd 19 0.34 %
Laborcfalva 18 0.33 %
Feketemező 17 0.31 %
Bajánháza 17 0.31 %
Vámoslucska 17 0.31 %
Alsókánya 17 0.31 %
Nagyráska 16 0.29 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.24 %
Fogas 13 0.24 %
Vaján 12 0.22 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.13 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 67.60 %
Vinna 32 2.90 %
Vásárhely 20 1.81 %
Pazdics 20 1.81 %
Őrmező 19 1.72 %
Nátafalva 15 1.36 %
Zalacska 14 1.27 %
Morva 14 1.27 %
Lasztomér 13 1.18 %
Leszna 12 1.09 %
Karaszna 12 1.09 %
Sámogy 11 1.00 %
Tarna 11 1.00 %
Pálóc 10 0.91 %
Butka 9 0.82 %
Ungtavas 9 0.82 %
Hajagos 9 0.82 %
Izbugya 9 0.82 %
Petróc 8 0.73 %
Gatály 8 0.73 %
Tusaújfalu 8 0.73 %
Nagykapos 7 0.64 %
Jósza 6 0.54 %
Füzesér 6 0.54 %
Rákóc 6 0.54 %
Szalók 6 0.54 %
Bánóc 6 0.54 %
Solymos 6 0.54 %
Bajánháza 5 0.45 %
Magasrév 5 0.45 %
Nagycseb 5 0.45 %
Ungszenna 5 0.45 %
Harapás 4 0.36 %
Nyarádkelecsény 4 0.36 %
Dobróka 4 0.36 %
Ordasfalva 4 0.36 %
Feketemező 4 0.36 %
Hór 4 0.36 %
Petrik 4 0.36 %
Vámoslucska 4 0.36 %
Dénesújfalu 4 0.36 %
Hanajna 4 0.36 %
Mokcsamogyorós 4 0.36 %
Márk 4 0.36 %
Málca 4 0.36 %
Deregnyő 3 0.27 %
Nagyszelmenc 3 0.27 %
Nagyszeretva 3 0.27 %
Lazony 3 0.27 %
Rebrény 3 0.27 %
Falkus 3 0.27 %
Pályin 3 0.27 %
Gézsény 3 0.27 %
Sztára 2 0.18 %
Németvágás 2 0.18 %
Zuhogó 2 0.18 %
Tusa 2 0.18 %
Bés 2 0.18 %
Mátyócvajkóc 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 51.90 %
Nagykapos 41 4.00 %
Őrmező 40 3.90 %
Zalacska 21 2.05 %
Nátafalva 21 2.05 %
Vinna 19 1.85 %
Gatály 19 1.85 %
Málca 18 1.76 %
Butka 16 1.56 %
Sztára 16 1.56 %
Füzesér 15 1.46 %
Pálóc 15 1.46 %
Pazdics 14 1.37 %
Tarna 14 1.37 %
Lazony 14 1.37 %
Rákóc 14 1.37 %
Tusaújfalu 13 1.27 %
Morva 13 1.27 %
Márk 11 1.07 %
Dénesújfalu 11 1.07 %
Vásárhely 11 1.07 %
Zuhogó 10 0.98 %
Lasztomér 10 0.98 %
Gézsény 9 0.88 %
Karaszna 8 0.78 %
Dobróka 8 0.78 %
Bánóc 8 0.78 %
Kácsánd 8 0.78 %
Fogas 8 0.78 %
Nagycseb 8 0.78 %
Márkcsemernye 8 0.78 %
Ordasfalva 8 0.78 %
Berettő 8 0.78 %
Tusa 8 0.78 %
Abara 7 0.68 %
Pályin 7 0.68 %
Izbugya 6 0.59 %
Falkus 6 0.59 %
Lask 6 0.59 %
Rebrény 6 0.59 %
Ungszenna 6 0.59 %
Hajagos 6 0.59 %
Nyarádkelecsény 6 0.59 %
Csicser 6 0.59 %
Petróc 6 0.59 %
Kisszeretva 5 0.49 %
Laborcfalva 5 0.49 %
Dobóruszka 5 0.49 %
Harapás 5 0.49 %
Németvágás 4 0.39 %
Bajánháza 4 0.39 %
Kisráska 4 0.39 %
Mokcsamogyorós 4 0.39 %
Hór 4 0.39 %
Leszna 3 0.29 %
Petrik 3 0.29 %
Hanajna 3 0.29 %
Jósza 3 0.29 %
Hegyi 3 0.29 %
Feketemező 3 0.29 %
Sámogy 2 0.20 %
Alsókánya 2 0.20 %
Nagyszelmenc 2 0.20 %
Zemplénszuha 2 0.20 %
Deregnyő 2 0.20 %
Ungtavas 1 0.10 %
Budaháza 1 0.10 %
Bés 1 0.10 %
Vaján 1 0.10 %
Solymos 1 0.10 %
Szalók 1 0.10 %
Magasrév 1 0.10 %
Mátyócvajkóc 1 0.10 %
Vámoslucska 1 0.10 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 43.52 %
Őrmező 162 4.22 %
Nagykapos 151 3.94 %
Rákóc 131 3.42 %
Nátafalva 130 3.39 %
Vinna 74 1.93 %
Deregnyő 72 1.88 %
Lasztomér 69 1.80 %
Pálóc 67 1.75 %
Pazdics 65 1.69 %
Ungszenna 64 1.67 %
Berettő 61 1.59 %
Gatály 57 1.49 %
Karaszna 56 1.46 %
Bánóc 55 1.43 %
Butka 55 1.43 %
Zalacska 54 1.41 %
Lazony 49 1.28 %
Dobróka 47 1.23 %
Hór 47 1.23 %
Málca 44 1.15 %
Németvágás 42 1.10 %
Rebrény 42 1.10 %
Morva 41 1.07 %
Dénesújfalu 40 1.04 %
Jósza 39 1.02 %
Márkcsemernye 37 0.96 %
Zemplénszuha 35 0.91 %
Vásárhely 34 0.89 %
Pályin 33 0.86 %
Hajagos 32 0.83 %
Kácsánd 32 0.83 %
Tarna 31 0.81 %
Tusa 31 0.81 %
Petróc 29 0.76 %
Magasrév 28 0.73 %
Tusaújfalu 26 0.68 %
Sámogy 26 0.68 %
Falkus 26 0.68 %
Ordasfalva 25 0.65 %
Izbugya 25 0.65 %
Feketemező 25 0.65 %
Zuhogó 24 0.63 %
Sztára 24 0.63 %
Márk 24 0.63 %
Mokcsamogyorós 24 0.63 %
Fogas 22 0.57 %
Alsókánya 22 0.57 %
Ungtavas 22 0.57 %
Gézsény 22 0.57 %
Mátyócvajkóc 21 0.55 %
Nagycseb 20 0.52 %
Dobóruszka 19 0.50 %
Bajánháza 19 0.50 %
Abara 18 0.47 %
Petrik 17 0.44 %
Harapás 16 0.42 %
Nagyszeretva 15 0.39 %
Vaján 14 0.37 %
Laborcfalva 13 0.34 %
Solymos 13 0.34 %
Kisráska 13 0.34 %
Csicser 12 0.31 %
Füzesér 11 0.29 %
Lask 11 0.29 %
Nyarádkelecsény 11 0.29 %
Szirénfalva 10 0.26 %
Hanajna 10 0.26 %
Vámoslucska 10 0.26 %
Leszna 10 0.26 %
Szalók 8 0.21 %
Iske 8 0.21 %
Bés 5 0.13 %
Kisszeretva 4 0.10 %
Nagyráska 4 0.10 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Budaháza 3 0.08 %
Hegyi 3 0.08 %
Nagymihály 181 42.19 %
Nagykapos 15 3.50 %
Butka 9 2.10 %
Őrmező 8 1.86 %
Vinna 7 1.63 %
Lasztomér 5 1.17 %
Bánóc 4 0.93 %
Zalacska 4 0.93 %
Dobróka 4 0.93 %
Tusa 4 0.93 %
Nátafalva 3 0.70 %
Hór 3 0.70 %
Sztára 3 0.70 %
Pazdics 3 0.70 %
Dénesújfalu 3 0.70 %
Márk 3 0.70 %
Harapás 3 0.70 %
Nagyszeretva 3 0.70 %
Abara 3 0.70 %
Hajagos 2 0.47 %
Mátyócvajkóc 2 0.47 %
Solymos 2 0.47 %
Gézsény 2 0.47 %
Füzesér 2 0.47 %
Falkus 2 0.47 %
Petróc 2 0.47 %
Feketemező 2 0.47 %
Zuhogó 2 0.47 %
Nagyszelmenc 2 0.47 %
Magasrév 1 0.23 %
Lask 1 0.23 %
Laborcfalva 1 0.23 %
Berettő 1 0.23 %
Tarna 1 0.23 %
Vámoslucska 1 0.23 %
Málca 1 0.23 %
Zemplénszuha 1 0.23 %
Deregnyő 1 0.23 %
Vaján 1 0.23 %
Budaháza 1 0.23 %
Hegyi 1 0.23 %
Kácsánd 1 0.23 %
Ordasfalva 1 0.23 %
Kisszeretva 1 0.23 %
Tusaújfalu 1 0.23 %
Petrik 1 0.23 %
Nyarádkelecsény 1 0.23 %
Németvágás 1 0.23 %
Izbugya 1 0.23 %
Karaszna 1 0.23 %
Mokcsamogyorós 1 0.23 %
Rákóc 1 0.23 %
Dobóruszka 1 0.23 %
Sámogy 1 0.23 %
Ungszenna 1 0.23 %
Szalók 1 0.23 %
Morva 1 0.23 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 25.37 %
Füzesér 193 12.49 %
Nagymihály 147 9.51 %
Abara 67 4.34 %
Rákóc 65 4.21 %
Mokcsamogyorós 58 3.75 %
Csicser 47 3.04 %
Nátafalva 46 2.98 %
Nyarádkelecsény 44 2.85 %
Dobóruszka 43 2.78 %
Mátyócvajkóc 40 2.59 %
Lasztomér 37 2.39 %
Deregnyő 36 2.33 %
Hegyi 35 2.27 %
Feketemező 30 1.94 %
Szirénfalva 30 1.94 %
Vaján 28 1.81 %
Budaháza 26 1.68 %
Kisráska 26 1.68 %
Bés 22 1.42 %
Nagyszelmenc 22 1.42 %
Őrmező 15 0.97 %
Tarna 13 0.84 %
Butka 13 0.84 %
Sámogy 10 0.65 %
Pálóc 9 0.58 %
Gatály 7 0.45 %
Ungtavas 7 0.45 %
Málca 7 0.45 %
Bajánháza 6 0.39 %
Szalók 6 0.39 %
Tusa 6 0.39 %
Solymos 6 0.39 %
Vinna 6 0.39 %
Zalacska 6 0.39 %
Hór 4 0.26 %
Hanajna 4 0.26 %
Nagyráska 4 0.26 %
Vásárhely 4 0.26 %
Vámoslucska 4 0.26 %
Petróc 4 0.26 %
Pazdics 3 0.19 %
Nagyszeretva 3 0.19 %
Harapás 2 0.13 %
Fogas 2 0.13 %
Tusaújfalu 2 0.13 %
Hajagos 2 0.13 %
Pályin 2 0.13 %
Iske 2 0.13 %
Márk 2 0.13 %
Berettő 2 0.13 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 55.20 %
Pazdics 26 4.59 %
Őrmező 19 3.35 %
Vinna 19 3.35 %
Tarna 12 2.12 %
Dobóruszka 9 1.59 %
Butka 9 1.59 %
Rebrény 9 1.59 %
Nátafalva 9 1.59 %
Izbugya 8 1.41 %
Nagykapos 8 1.41 %
Zalacska 7 1.23 %
Hajagos 6 1.06 %
Rákóc 6 1.06 %
Nagyszelmenc 6 1.06 %
Jósza 6 1.06 %
Tusa 5 0.88 %
Dobróka 5 0.88 %
Fogas 5 0.88 %
Ungtavas 5 0.88 %
Pálóc 5 0.88 %
Mokcsamogyorós 4 0.71 %
Mátyócvajkóc 4 0.71 %
Feketemező 4 0.71 %
Bés 4 0.71 %
Dénesújfalu 4 0.71 %
Karaszna 4 0.71 %
Petrik 4 0.71 %
Németvágás 4 0.71 %
Bajánháza 4 0.71 %
Lasztomér 4 0.71 %
Lask 3 0.53 %
Harapás 3 0.53 %
Abara 3 0.53 %
Gatály 3 0.53 %
Füzesér 3 0.53 %
Vásárhely 3 0.53 %
Petróc 3 0.53 %
Nagyszeretva 3 0.53 %
Márk 3 0.53 %
Ungszenna 3 0.53 %
Márkcsemernye 3 0.53 %
Vaján 3 0.53 %
Lazony 3 0.53 %
Kisszeretva 2 0.35 %
Berettő 2 0.35 %
Gézsény 2 0.35 %
Kácsánd 2 0.35 %
Morva 2 0.35 %
Hór 2 0.35 %
Solymos 2 0.35 %
Sztára 2 0.35 %
Falkus 2 0.35 %
Tusaújfalu 1 0.18 %
Bánóc 1 0.18 %
Pályin 1 0.18 %
Ordasfalva 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Málca 1 0.18 %
Vámoslucska 1 0.18 %
Nyarádkelecsény 1 0.18 %
Szalók 1 0.18 %
Szirénfalva 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Nagycseb 1 0.18 %
Budaháza 1 0.18 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 43.51 %
Vásárhely 167 4.06 %
Őrmező 166 4.04 %
Nagykapos 125 3.04 %
Nátafalva 98 2.38 %
Nyarádkelecsény 87 2.12 %
Rákóc 86 2.09 %
Hór 73 1.78 %
Dobóruszka 71 1.73 %
Lasztomér 71 1.73 %
Zalacska 70 1.70 %
Pazdics 66 1.61 %
Rebrény 66 1.61 %
Berettő 64 1.56 %
Vinna 62 1.51 %
Mokcsamogyorós 61 1.48 %
Morva 55 1.34 %
Lazony 55 1.34 %
Deregnyő 51 1.24 %
Pálóc 49 1.19 %
Bánóc 47 1.14 %
Butka 46 1.12 %
Hajagos 45 1.09 %
Jósza 42 1.02 %
Petróc 41 1.00 %
Németvágás 41 1.00 %
Málca 39 0.95 %
Karaszna 38 0.92 %
Ungtavas 38 0.92 %
Gatály 37 0.90 %
Tusa 35 0.85 %
Fogas 34 0.83 %
Dénesújfalu 31 0.75 %
Ungszenna 31 0.75 %
Zemplénszuha 30 0.73 %
Zuhogó 29 0.71 %
Petrik 29 0.71 %
Hanajna 29 0.71 %
Pályin 28 0.68 %
Dobróka 28 0.68 %
Tusaújfalu 25 0.61 %
Tarna 25 0.61 %
Sámogy 25 0.61 %
Ordasfalva 24 0.58 %
Feketemező 23 0.56 %
Gézsény 23 0.56 %
Magasrév 22 0.54 %
Márkcsemernye 22 0.54 %
Iske 22 0.54 %
Harapás 21 0.51 %
Kácsánd 20 0.49 %
Füzesér 20 0.49 %
Sztára 20 0.49 %
Solymos 20 0.49 %
Falkus 20 0.49 %
Abara 19 0.46 %
Leszna 19 0.46 %
Bajánháza 18 0.44 %
Vámoslucska 17 0.41 %
Izbugya 16 0.39 %
Szalók 15 0.36 %
Csicser 13 0.32 %
Nagycseb 11 0.27 %
Vaján 10 0.24 %
Alsókánya 10 0.24 %
Lask 9 0.22 %
Nagyráska 9 0.22 %
Laborcfalva 8 0.19 %
Nagyszeretva 8 0.19 %
Bés 8 0.19 %
Mátyócvajkóc 8 0.19 %
Márk 6 0.15 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Kisszeretva 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 21.59 %
Málca 57 6.12 %
Pálóc 32 3.44 %
Nagykapos 26 2.79 %
Őrmező 23 2.47 %
Dobróka 21 2.26 %
Butka 20 2.15 %
Nátafalva 18 1.93 %
Feketemező 17 1.83 %
Lazony 17 1.83 %
Vásárhely 14 1.50 %
Márk 14 1.50 %
Márkcsemernye 14 1.50 %
Zalacska 13 1.40 %
Falkus 13 1.40 %
Kácsánd 12 1.29 %
Gatály 12 1.29 %
Petrik 12 1.29 %
Pazdics 11 1.18 %
Tarna 9 0.97 %
Rebrény 8 0.86 %
Dénesújfalu 8 0.86 %
Abara 8 0.86 %
Vinna 7 0.75 %
Nagycseb 7 0.75 %
Mokcsamogyorós 7 0.75 %
Hajagos 7 0.75 %
Hór 6 0.64 %
Lask 6 0.64 %
Németvágás 5 0.54 %
Vámoslucska 5 0.54 %
Füzesér 5 0.54 %
Berettő 5 0.54 %
Bánóc 5 0.54 %
Tusaújfalu 5 0.54 %
Hanajna 4 0.43 %
Fogas 4 0.43 %
Ordasfalva 4 0.43 %
Sámogy 4 0.43 %
Tusa 4 0.43 %
Magasrév 4 0.43 %
Pályin 4 0.43 %
Solymos 3 0.32 %
Petróc 3 0.32 %
Ungszenna 3 0.32 %
Harapás 3 0.32 %
Ungtavas 3 0.32 %
Zemplénszuha 3 0.32 %
Alsókánya 3 0.32 %
Lasztomér 3 0.32 %
Karaszna 2 0.21 %
Rákóc 2 0.21 %
Jósza 2 0.21 %
Gézsény 2 0.21 %
Nagyszelmenc 2 0.21 %
Morva 2 0.21 %
Mátyócvajkóc 2 0.21 %
Sztára 2 0.21 %
Nagyszeretva 2 0.21 %
Kisszeretva 2 0.21 %
Nyarádkelecsény 2 0.21 %
Izbugya 2 0.21 %
Nagyráska 2 0.21 %
Hegyi 1 0.11 %
Szirénfalva 1 0.11 %
Kisráska 1 0.11 %
Leszna 1 0.11 %
Vaján 1 0.11 %
Deregnyő 1 0.11 %
Csicser 1 0.11 %
Zuhogó 1 0.11 %
Budaháza 1 0.11 %
Bajánháza 1 0.11 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 62.04 %
Őrmező 68 3.66 %
Vinna 46 2.47 %
Nátafalva 38 2.04 %
Zalacska 35 1.88 %
Rákóc 32 1.72 %
Petróc 26 1.40 %
Karaszna 23 1.24 %
Németvágás 22 1.18 %
Leszna 22 1.18 %
Morva 21 1.13 %
Pazdics 21 1.13 %
Butka 20 1.08 %
Hajagos 18 0.97 %
Vásárhely 17 0.91 %
Sámogy 17 0.91 %
Pálóc 16 0.86 %
Málca 16 0.86 %
Nagykapos 16 0.86 %
Lasztomér 16 0.86 %
Sztára 15 0.81 %
Izbugya 15 0.81 %
Hór 15 0.81 %
Jósza 14 0.75 %
Ungszenna 14 0.75 %
Rebrény 14 0.75 %
Dobróka 14 0.75 %
Gatály 13 0.70 %
Ungtavas 13 0.70 %
Zemplénszuha 12 0.65 %
Lask 12 0.65 %
Feketemező 12 0.65 %
Solymos 11 0.59 %
Fogas 10 0.54 %
Vámoslucska 10 0.54 %
Márkcsemernye 10 0.54 %
Ordasfalva 10 0.54 %
Pályin 10 0.54 %
Magasrév 9 0.48 %
Lazony 9 0.48 %
Nagycseb 8 0.43 %
Harapás 8 0.43 %
Tusa 8 0.43 %
Gézsény 8 0.43 %
Bánóc 8 0.43 %
Füzesér 8 0.43 %
Zuhogó 7 0.38 %
Márk 7 0.38 %
Petrik 6 0.32 %
Szalók 6 0.32 %
Alsókánya 6 0.32 %
Tusaújfalu 6 0.32 %
Berettő 5 0.27 %
Tarna 5 0.27 %
Bajánháza 4 0.22 %
Mátyócvajkóc 4 0.22 %
Abara 3 0.16 %
Dénesújfalu 3 0.16 %
Falkus 3 0.16 %
Mokcsamogyorós 3 0.16 %
Nyarádkelecsény 3 0.16 %
Kácsánd 3 0.16 %
Hegyi 2 0.11 %
Szirénfalva 2 0.11 %
Nagyszeretva 2 0.11 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 16.91 %
Őrmező 9 1.44 %
Pálóc 7 1.12 %
Jósza 7 1.12 %
Nagykapos 6 0.96 %
Lasztomér 6 0.96 %
Hajagos 6 0.96 %
Pazdics 5 0.80 %
Németvágás 5 0.80 %
Ungtavas 5 0.80 %
Nátafalva 4 0.64 %
Mokcsamogyorós 4 0.64 %
Füzesér 3 0.48 %
Sztára 3 0.48 %
Morva 3 0.48 %
Butka 3 0.48 %
Izbugya 3 0.48 %
Zalacska 3 0.48 %
Feketemező 3 0.48 %
Rákóc 2 0.32 %
Bánóc 2 0.32 %
Gatály 2 0.32 %
Harapás 2 0.32 %
Csicser 2 0.32 %
Nyarádkelecsény 2 0.32 %
Gézsény 2 0.32 %
Zemplénszuha 2 0.32 %
Tarna 2 0.32 %
Tusaújfalu 2 0.32 %
Magasrév 2 0.32 %
Márkcsemernye 1 0.16 %
Leszna 1 0.16 %
Dobóruszka 1 0.16 %
Sámogy 1 0.16 %
Dénesújfalu 1 0.16 %
Mátyócvajkóc 1 0.16 %
Abara 1 0.16 %
Pályin 1 0.16 %
Bés 1 0.16 %
Rebrény 1 0.16 %
Falkus 1 0.16 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 22.46 %
Málca 17 4.11 %
Őrmező 11 2.66 %
Butka 9 2.17 %
Nagykapos 8 1.93 %
Pazdics 7 1.69 %
Morva 6 1.45 %
Lasztomér 6 1.45 %
Füzesér 6 1.45 %
Feketemező 5 1.21 %
Berettő 5 1.21 %
Nátafalva 5 1.21 %
Zalacska 4 0.97 %
Abara 3 0.72 %
Jósza 3 0.72 %
Bánóc 3 0.72 %
Karaszna 2 0.48 %
Vaján 2 0.48 %
Leszna 2 0.48 %
Rákóc 2 0.48 %
Zuhogó 2 0.48 %
Kácsánd 2 0.48 %
Németvágás 2 0.48 %
Mátyócvajkóc 2 0.48 %
Nagyszeretva 2 0.48 %
Dénesújfalu 2 0.48 %
Hajagos 1 0.24 %
Gézsény 1 0.24 %
Sztára 1 0.24 %
Harapás 1 0.24 %
Bajánháza 1 0.24 %
Dobóruszka 1 0.24 %
Rebrény 1 0.24 %
Tusa 1 0.24 %
Márkcsemernye 1 0.24 %
Iske 1 0.24 %
Tarna 1 0.24 %
Nagycseb 1 0.24 %
Pályin 1 0.24 %
Bés 1 0.24 %
Ungtavas 1 0.24 %
Gatály 1 0.24 %
Pálóc 1 0.24 %
Csicser 1 0.24 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 55.29 %
Őrmező 100 3.18 %
Rákóc 96 3.05 %
Nátafalva 78 2.48 %
Nagykapos 77 2.45 %
Jósza 60 1.91 %
Vinna 60 1.91 %
Pazdics 60 1.91 %
Lasztomér 54 1.72 %
Karaszna 47 1.49 %
Berettő 43 1.37 %
Tarna 40 1.27 %
Hajagos 36 1.14 %
Lazony 35 1.11 %
Deregnyő 35 1.11 %
Zalacska 34 1.08 %
Vásárhely 33 1.05 %
Rebrény 33 1.05 %
Ungtavas 33 1.05 %
Zemplénszuha 32 1.02 %
Zuhogó 32 1.02 %
Lask 29 0.92 %
Butka 29 0.92 %
Bánóc 29 0.92 %
Németvágás 28 0.89 %
Pálóc 28 0.89 %
Hór 25 0.79 %
Petróc 24 0.76 %
Harapás 24 0.76 %
Morva 23 0.73 %
Pályin 23 0.73 %
Dobróka 22 0.70 %
Dénesújfalu 22 0.70 %
Sámogy 22 0.70 %
Márkcsemernye 22 0.70 %
Leszna 19 0.60 %
Tusa 18 0.57 %
Vámoslucska 17 0.54 %
Málca 17 0.54 %
Gatály 16 0.51 %
Sztára 16 0.51 %
Ordasfalva 14 0.45 %
Tusaújfalu 13 0.41 %
Nagycseb 12 0.38 %
Bajánháza 12 0.38 %
Szalók 12 0.38 %
Gézsény 12 0.38 %
Magasrév 11 0.35 %
Dobóruszka 9 0.29 %
Kácsánd 9 0.29 %
Nagyszeretva 9 0.29 %
Fogas 8 0.25 %
Kisszeretva 8 0.25 %
Alsókánya 7 0.22 %
Csicser 6 0.19 %
Feketemező 6 0.19 %
Füzesér 6 0.19 %
Falkus 6 0.19 %
Solymos 5 0.16 %
Hanajna 5 0.16 %
Laborcfalva 5 0.16 %
Ungszenna 5 0.16 %
Izbugya 4 0.13 %
Mokcsamogyorós 4 0.13 %
Nagyszelmenc 3 0.10 %
Petrik 3 0.10 %
Mátyócvajkóc 3 0.10 %
Márk 3 0.10 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 41.16 %
Lasztomér 30 7.26 %
Őrmező 17 4.12 %
Nagykapos 13 3.15 %
Zalacska 8 1.94 %
Németvágás 8 1.94 %
Rákóc 7 1.69 %
Vinna 6 1.45 %
Pazdics 6 1.45 %
Tarna 5 1.21 %
Butka 5 1.21 %
Pálóc 5 1.21 %
Hór 4 0.97 %
Bánóc 4 0.97 %
Csicser 4 0.97 %
Pályin 4 0.97 %
Dobóruszka 4 0.97 %
Sámogy 3 0.73 %
Márk 3 0.73 %
Solymos 3 0.73 %
Nátafalva 3 0.73 %
Dénesújfalu 3 0.73 %
Magasrév 3 0.73 %
Jósza 3 0.73 %
Petróc 3 0.73 %
Falkus 3 0.73 %
Gatály 3 0.73 %
Ungszenna 3 0.73 %
Karaszna 3 0.73 %
Lask 3 0.73 %
Abara 2 0.48 %
Ordasfalva 2 0.48 %
Mokcsamogyorós 2 0.48 %
Feketemező 2 0.48 %
Laborcfalva 2 0.48 %
Vásárhely 2 0.48 %
Málca 2 0.48 %
Ungtavas 2 0.48 %
Rebrény 2 0.48 %
Dobróka 2 0.48 %
Izbugya 2 0.48 %
Nagyszelmenc 1 0.24 %
Márkcsemernye 1 0.24 %
Berettő 1 0.24 %
Sztára 1 0.24 %
Zemplénszuha 1 0.24 %
Lazony 1 0.24 %
Hajagos 1 0.24 %
Tusaújfalu 1 0.24 %
Szalók 1 0.24 %
Nyarádkelecsény 1 0.24 %
Kácsánd 1 0.24 %
Füzesér 1 0.24 %
Alsókánya 1 0.24 %
Deregnyő 1 0.24 %
Budaháza 1 0.24 %
Bés 1 0.24 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 57.26 %
Őrmező 252 10.48 %
Márkcsemernye 128 5.32 %
Vinna 72 2.99 %
Nátafalva 61 2.54 %
Zalacska 35 1.46 %
Lasztomér 33 1.37 %
Pazdics 27 1.12 %
Petróc 27 1.12 %
Nagykapos 24 1.00 %
Leszna 24 1.00 %
Lazony 22 0.91 %
Sztára 21 0.87 %
Ungtavas 19 0.79 %
Feketemező 18 0.75 %
Ordasfalva 17 0.71 %
Butka 16 0.67 %
Morva 15 0.62 %
Dénesújfalu 15 0.62 %
Rákóc 14 0.58 %
Karaszna 13 0.54 %
Rebrény 13 0.54 %
Zemplénszuha 12 0.50 %
Bajánháza 12 0.50 %
Dobróka 12 0.50 %
Izbugya 12 0.50 %
Hór 12 0.50 %
Gézsény 11 0.46 %
Gatály 11 0.46 %
Vámoslucska 11 0.46 %
Szalók 11 0.46 %
Solymos 11 0.46 %
Jósza 10 0.42 %
Vásárhely 10 0.42 %
Zuhogó 10 0.42 %
Bánóc 10 0.42 %
Németvágás 10 0.42 %
Pálóc 10 0.42 %
Sámogy 10 0.42 %
Tusaújfalu 8 0.33 %
Fogas 8 0.33 %
Hajagos 8 0.33 %
Tusa 8 0.33 %
Lask 7 0.29 %
Tarna 7 0.29 %
Berettő 7 0.29 %
Nagycseb 6 0.25 %
Málca 6 0.25 %
Füzesér 6 0.25 %
Falkus 6 0.25 %
Mokcsamogyorós 5 0.21 %
Nagyszeretva 5 0.21 %
Harapás 5 0.21 %
Kisszeretva 5 0.21 %
Laborcfalva 5 0.21 %
Pályin 5 0.21 %
Márk 4 0.17 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 42.32 %
Őrmező 158 3.88 %
Nátafalva 136 3.34 %
Nagykapos 96 2.36 %
Vinna 94 2.31 %
Jósza 81 1.99 %
Pálóc 80 1.97 %
Rákóc 79 1.94 %
Dobóruszka 77 1.89 %
Ungtavas 75 1.84 %
Pazdics 67 1.65 %
Butka 66 1.62 %
Dobróka 63 1.55 %
Nyarádkelecsény 62 1.52 %
Harapás 61 1.50 %
Németvágás 57 1.40 %
Dénesújfalu 57 1.40 %
Lasztomér 56 1.38 %
Zalacska 55 1.35 %
Rebrény 54 1.33 %
Deregnyő 53 1.30 %
Hajagos 53 1.30 %
Ordasfalva 51 1.25 %
Gatály 50 1.23 %
Málca 48 1.18 %
Gézsény 45 1.11 %
Mokcsamogyorós 44 1.08 %
Hór 44 1.08 %
Lazony 43 1.06 %
Karaszna 42 1.03 %
Tarna 42 1.03 %
Berettő 40 0.98 %
Bánóc 37 0.91 %
Petróc 37 0.91 %
Zuhogó 37 0.91 %
Vásárhely 37 0.91 %
Zemplénszuha 36 0.88 %
Sámogy 35 0.86 %
Solymos 33 0.81 %
Pályin 32 0.79 %
Ungszenna 32 0.79 %
Morva 30 0.74 %
Falkus 29 0.71 %
Sztára 29 0.71 %
Tusaújfalu 29 0.71 %
Bajánháza 26 0.64 %
Tusa 25 0.61 %
Fogas 24 0.59 %
Feketemező 24 0.59 %
Vámoslucska 23 0.56 %
Izbugya 23 0.56 %
Magasrév 22 0.54 %
Nagyráska 22 0.54 %
Lask 22 0.54 %
Hanajna 20 0.49 %
Márkcsemernye 20 0.49 %
Szalók 18 0.44 %
Nagyszeretva 18 0.44 %
Márk 17 0.42 %
Petrik 17 0.42 %
Leszna 16 0.39 %
Füzesér 15 0.37 %
Alsókánya 14 0.34 %
Nagycseb 12 0.29 %
Kácsánd 11 0.27 %
Laborcfalva 11 0.27 %
Csicser 9 0.22 %
Kisszeretva 7 0.17 %
Mátyócvajkóc 5 0.12 %
Abara 4 0.10 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 38.11 %
Rákóc 106 10.86 %
Őrmező 28 2.87 %
Morva 23 2.36 %
Butka 19 1.95 %
Vinna 17 1.74 %
Nátafalva 14 1.43 %
Pazdics 12 1.23 %
Jósza 12 1.23 %
Vásárhely 10 1.02 %
Gatály 7 0.72 %
Nagykapos 7 0.72 %
Zalacska 6 0.61 %
Bajánháza 6 0.61 %
Pálóc 6 0.61 %
Petróc 6 0.61 %
Tarna 6 0.61 %
Lasztomér 6 0.61 %
Nagycseb 6 0.61 %
Solymos 5 0.51 %
Ordasfalva 5 0.51 %
Karaszna 5 0.51 %
Ungtavas 5 0.51 %