SK
DS
.....

Kulcsárkarcsa

Településrész

címer zászló
139 100% magyar 1910
128 100% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kľúčiarove Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Királyfiakarcsa
Koordináták:
47.96712606, 17.54062772
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben fekszik, Dunaszerdahelytől 8 km-re nyugatra, Lúcstól 1,5 km-re keletre, a község központjától 2,5 km-re délre. A Karcsaszél 12 falvának egyike.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség, azóta Királyfiakarcsa egyik településrésze és kataszteri területe. A község 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban is a Dunaszerdahelyi járás része volt. Királyfiakarcsa kataszteri területei közül a legnagyobb, 4,75 km²-es területe a községterület 35,8 %-át alkotja.

Népesség

1939-ben 131, túlnyomórészt magyar lakosa volt, 2011-ben már csak 70-en éltek itt, az egyesített község összlakosságának 6,7 %-a. Kulcsárkarcsa a legkisebb népességű településrész a községben.

Történelem

A falut 1277-ben "Olkulchar" alakban említik először. A középkorban "Guthkarcsa" volt a neve, ezen a néven említik 1322-ben "Guthakarcha", majd 1508-ban "Gwthakarcha" alakban. Lakói a pozsonyi várhoz tartozó várjobbágyok voltak. Egy 1256-ban keltezett okirat szerint a falu jobbágyai a vár tornyait védték. Guthakarcsa egyik családja a Kulcsár család, mely a település domináns családja lett. A család első ismert tagja Kulcsár Ferenc, a 16. században a bírói tisztséget töltötte be, majd a vármegye szolgabírája lett. A település a családról kapta mai nevének előtagját. 1940-ben 4 környező községgel egyesítették Királyfiakarcsa néven.

Mai jelentősége

Római katolikus kápolnája 1840-ben épült klasszicista stílusban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Kulcsár-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 145 kathol., 4 zsidó lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kulcsárkarcsa, magyar kisközség a Csallóközben; 26 házat és 120 róm. kath. vallású lakost számlál. Ősi fészke a rég kihalt Kulcsár családnak, melynek itt nagy kúriája volt. Nagyjában a többi Karcsa falu sorsában osztozott. Tómögi dűlőjét, vagyis annak egy részét a nép Tatárűlésnek nevezi, mert a török világban állítólag ott tanyáztak a törökök. A községben csak kápolna van, mely 1840-ben épült. A falu postája Királyfiakarcsa, távírója Dunaszerdahely és vasúti állomása Dióspatony.

Névelőfordulások
1277
Olkulchar
1322
Gutakarcha
1508
Gwtha-karcha a
1773
Kulcsar-Karcsa,
1786
Kulcschár-Karcscha,
1808
Kulcsár-Karcsa,
1863
Kulcsárkartsa,
1873
Kulcsárkarcsa,
1927
Klučiarove Korčany, Kulcsár-Karcsa
1938
Kulcsárkarcsa,
1948
Kľúčiarove Kračany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 132 98%
egyéb 3 2%
összlétszám 135
magyarok 139 100%
egyéb 0 0%
összlétszám 139
magyarok 128 100%
egyéb 0 0%
összlétszám 128
Mai közigazgatás

Bejelentések