SK
RV
.....

Körtvélyes

Község

címer zászló
403 100% magyar 1910
266 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Körtvélyes
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hrušov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Tornai-medence
Más földrajzi nevek:
Alsó-tó, (Evetesmajor), Felső-tó, Kerges-patak, Körtvélyesi-barlang, Meszes-patak, Meszes-tető, Nyúlkapu-tető, (Poronya-kút), Torna-patak
Koordináták:
48.58195114, 20.63669395
Terület:
16,80 km2
Rang:
község
Népesség:
340
Tszf. magasság:
232 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04943
Település kód:
525758
Szervezeti azonosító:
328308
Adóazonosító:
2020501428

A község az 500 m fölé magasodó Szilicei-fennsík keleti lábánál, a Torna-patak baloldali mellékágának, a Meszes-pataknak a partján, a Tornai-völgy nyugati részén, 225 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 22 km-re délkeletre, Szepsitől 30 km-re nyugatra. Határának déli részét a tornai Alsó-hegy nyugati része foglalja el. Zsákfalu, a Gombaszög-Szádalmás útról elágazó 1 km-es mellékúton közelíthető meg. Területének mintegy felét erdő borítja, az 1960-as években két halastavat is létesítettek a falutól keletre. Teljes külterülete a Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz tartozik. Délnyugatról Jablonca, északról Várhosszúrét és Hárskút, keletről Szádalmás, délről pedig Szögliget községekkel határos. Keleti határának egy részét a 16-os főút vonala alkotja. Északi határa Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék történelmi határát alkotja, déli határa pedig államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). Területe (16,80 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

1910-ben 403, 1921-ben 422, 1938-ban pedig 476, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének csaknem egynegyedét elveszítette, majd 1991-2011 között mérsékelt népességszámcsökkenés (364 főről 334-re) figyelhető meg. Túlnyomó magyar többségét (83,8 %) napjainkig megőrizte, a szlovák nemzetiségűek aránya ugyanakkor 1991-2011 között több mint duplájára nőtt (6,6 %-ról 14,4 %-ra). A lakosság több mint egyharmada (36,2 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 51,8 %-a volt református (1921-ben még 82,2 %), 29,3 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

1234-ben említik először, ekkor részben nemesi birtok. A falu Torna várának uradalmához tartozott, majd a 14. századtól a Bebekek birtoka. 1340-ben "Kerthueles" néven említik. 1427-ben az adóösszeírásban 40 portát számláltak a faluban. 1561-ben "Kerthweles" alakban szerepel. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1673-ban kétemeletes kő udvarházat említenek itt. Későbbi birtokosai az Esterházyak voltak. Lakói földműveléssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A 19. században híres volt szilvatermesztéséről. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1971-ben Körtvélyesen és a szomszédos Szádalmáson rendezték meg az utolsó, VII. Nyári Ifjúsági Találkozót. A rendszerváltás után mezőgazdasági szövetkezete megszűnt, a lakosság nagy része pedig munkanélkülivé vált. Az 1970-es években megszüntetett, majd 1992-ben újra megnyílt magyar alapiskolája a 21. század elején szűnt meg, ma már óvoda sem működik a községben.

Mai jelentősége

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának szentelt római katolikus temploma a 14. század második felében, eredetileg gótikus stílusban épült, később barokk stílusban alakították át. A klasszicista stílusú református temploma 1795-ben épült. A falu határában található Szent Anna-kápolna a 18. század első felében épült barokk stílusban egy középkori templom helyén, korábban búcsújáróhely volt. 1978-ban tárták fel Körtvélyes határában a Körtvélyesi-cseppkőbarlangot, a Szoroskő déli lejtőin elterülő Körtvélyesi-erdősztyepp 1954 óta természetvédelmi terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÖRTVÉLYES. Magyar falu Torna Várm. földes Urai Lükő, és több Urak, lakosai leg inkább reformátusok, fekszik Almásnak szomszédságában, és annak filiája, földgye ha jól miveltetik, minden veteményt meg terem, réttyei jók, legelője elég van, fája mind a’ két féle, szőlő hegye tágas, keresetre is van módgya.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Körtvélyes, Abauj-Torna vmegyében, magyar falu, Jablonczához északra 1/2 mfdnyire; 104 kath., 746 ref., 13 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Szőlőhegye nagy kiterjedésü; gyümölcse, kivált szilvája felesleges mennyiségben; erdeje, rétje elég; szántófölde, ha jól miveltetik, mindent megterem. F. u. hg. Eszterházy. Ut. post. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Körtvélyes lakosainak száma 435, háza 102 van. Postája Almás, távirója Torna. A róm. kath. templom a XVIII. században épült, a református pedig 1784-ben. Mindkettő kőfallal van körülvéve. Az „Evetes”-réten a Bebek-családnak egy halastava volt. Földesura azelőtt a herczeg Esterházy, most pedig a gr. Andrássy család.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Körtvélyes. Eredete és története ismeretlen. A község területe 2921 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 476.

Raisz Keresztély

1766.
Toporc - megszületett
1849. 8. 13.
Körtvélyes - elhunyt

Tamás Jolán

1951.2.22.
Körtvélyes - megszületett
Névelőfordulások
1285
Huruso
1312
Hurson
1342
Hruso
1773
Kürtvélyes,
1786
Körtwélyesch,
1808
Körtvélyes,
1863
Körtvélyes,
1920
Hrušov,
1927
Hrušov, Körtvélyes,
1945
Hrušov, Körtvélyes,
1948
Hrušov
1994
Körtvélyes

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Körtvélyes (Hrušov) 5
Telefon: 0587881738
Fax: 0587881739

Honlap: hrusov.ocu.sk/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Parti Gabriel (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Páll Gabriel (Független)
Šebő Csaba (Független)
Parti Attila (Független)
Bučeková Tünde (SMK-MKP)
Pogányová irena (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Karszt-Bódva Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Körtvélyes 136

Körtvélyesi Községi Hivatal

Körtvélyes 5

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 438 96%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 403 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 403
magyarok 413 98%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 422
magyarok 287 79%
szlovákok 24 7%
romák 53 15%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 364
magyarok 318 89%
szlovákok 38 11%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 359
magyarok 280 84%
szlovákok 48 14%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 334
magyarok 266 79%
szlovákok 64 19%
romák 2 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 335
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 277
Választási részvétel: 72.2 %
Kiadott boríték: 200
Bedobott boríték: 200

Polgármester

Érvényes szavazólap: 195
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Parti Gabriel 123 63.08 % SMK-MKP
Garay Ján 72 36.92 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Páll Gabriel 105 Független
Šebő Csaba 102 Független
Parti Attila 99 Független
Bučeková Tünde 93 SMK-MKP
Pogányová irena 84 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 286
Választási részvétel: 16.08 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46
Választásra jogosult: 285
Választási részvétel: 6.67 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19
Választásra jogosult: 278
Választási részvétel: 43,88 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 40
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 28 70.00 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 7 17.50 % KDS
Jozef Holečko 2 5.00 % Független
Lukáš Sisák 2 5.00 % KSS
Rastislav Masnyk 1 2.50 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 5 29.41% KDS
Richard Raši 56 49.12 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 24 21.05 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 16 14.04 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 5 4.39 % ĽSNS
Oliver Petrík 4 3.51 % JĽSS
Róbert Bačinský 3 2.63 % Független
Jaroslav Džunko 2 1.75 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.88 % SNS
Jozef Červeňák 1 0.88 % RIS
Vladislav Stanko 1 0.88 % Független
Adam Šepetka 1 0.88 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 118
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Porubán 32 76.19% SMK-MKP
Beáta Bekeová 19 45.24% SMK-MKP
Pavol Burdiga 19 45.24% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 16 38.10% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Szöllös 14 33.33% SMK-MKP
Štefan Szaniszló 10 23.81% ĽS Naše Slovensko
Juraj Nagy 10 23.81% Független
Július Kerekes 8 19.05% Független
Ján Babič 7 16.67% SMER - SD
Ján Lach 4 9.52% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 3 7.14% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Gallo-Barnák 3 7.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tibor Takáč 2 4.76% OKS
Jozef Šebalj 2 4.76% DS
Štefan Bašták 2 4.76% SMER - SD
Jozef Kušnier 1 2.38% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Bachňáková 1 2.38% KSS
Jana Gallová 1 2.38% ÚSVIT
Juraj Bernár 1 2.38% KSS
Izabella Hurajtová 1 2.38% NOVA
Karol Horník 1 2.38% SMER - SD
Ján Frák 1 2.38% Független
Jaroslav Kočiš 1 2.38% KSS
Gejza Milko 1 2.38% SMER - SD
Milan Fafrák 1 2.38% KSS
Janka Vavreková 1 2.38% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Beáta Beke 69 58.47% SMK-MKP
Ferenc Porubán 65 55.08% SMK-MKP
Attila Anna 46 38.98% Független
Juraj Nagy 35 29.66% Független
Július Barkai 31 26.27% SME RODINA - Boris Kollár
Zoltán Várady 26 22.03% SMK-MKP
Peter Bollo 23 19.49% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 17 14.41% MOST - HÍD
Erika Ocelníková 13 11.02% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Monika Repaszká 10 8.47% ŠKV
Hildegarda Támárová 9 7.63% MOST - HÍD
Ján Babič 8 6.78% SMER-SD
Tibor Balázs 7 5.93% MOST - HÍD
Ariana Palme 6 5.08% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 5 4.24% Független
Martin Gallo 5 4.24% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 5 4.24% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Dušan Žiak 4 3.39% ĽS Naše Slovensko
Viliam Hlaváč 4 3.39% ŠKV
Ladislav Juhász 4 3.39% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 3 2.54% SMER-SD
Gejza Záhn 3 2.54% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Monika Šeďová 3 2.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 2 1.69% ŠKV
Ivan Kuhn 2 1.69% OKS
Jaroslav Kočiš 2 1.69% KSS
Michal Terrai 2 1.69% Független
Mária Bernáthová 2 1.69% KSS
Matúš Bischof 2 1.69% OKS
Jarmila Breznenová 2 1.69% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Červeňák 1 0.85% RIS
Peter Pamula 1 0.85% SNS
Róbert Hanuštiak 1 0.85% Független
Miloš Gallo 1 0.85% ŠANCA
Eva Mihóková 1 0.85% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER-SD
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Karol Kováč 0 0.00% OKS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 23.60 %
Krasznahorkaváralja 33 3.43 %
Csetnek 31 3.22 %
Dobsina 30 3.12 %
Nagyveszverés 30 3.12 %
Nagyszabos 27 2.81 %
Betlér 19 1.98 %
Alsósajó 18 1.87 %
Pelsőc 15 1.56 %
Rekenyeújfalu 13 1.35 %
Oláhpatak 13 1.35 %
Andrási 13 1.35 %
Rozsnyórudna 13 1.35 %
Henckó 11 1.14 %
Jólész 11 1.14 %
Kisfeketepatak 11 1.14 %
Berzéte 11 1.14 %
Dernő 8 0.83 %
Sebespatak 8 0.83 %
Gócs 8 0.83 %
Kisszabos 8 0.83 %
Szabados 8 0.83 %
Csucsom 7 0.73 %
Özörény 6 0.62 %
Martonháza 6 0.62 %
Körtvélyes 6 0.62 %
Berzétekőrös 5 0.52 %
Rozsfalva 4 0.42 %
Lucska 4 0.42 %
Szádalmás 4 0.42 %
Barka 4 0.42 %
Hámosfalva 4 0.42 %
Gömörpanyit 4 0.42 %
Gacsalk 3 0.31 %
Kecső 3 0.31 %
Restér 3 0.31 %
Lekenye 3 0.31 %
Pétermány 3 0.31 %
Kisgencs 3 0.31 %
Szalóc 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Szádvárborsa 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Felsősajó 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 49.34 %
Krasznahorkaváralja 210 9.87 %
Hárskút 174 8.18 %
Várhosszúrét 170 7.99 %
Szádalmás 78 3.67 %
Tornagörgő 75 3.52 %
Dernő 73 3.43 %
Barka 72 3.38 %
Pelsőc 65 3.05 %
Berzéte 62 2.91 %
Nagyveszverés 60 2.82 %
Jólész 58 2.73 %
Betlér 53 2.49 %
Szilice 50 2.35 %
Körtvélyes 46 2.16 %
Csetnek 45 2.11 %
Oláhpatak 45 2.11 %
Özörény 42 1.97 %
Dobsina 41 1.93 %
Andrási 40 1.88 %
Nagyszabos 39 1.83 %
Rekenyeújfalu 35 1.64 %
Gömörhosszúszó 35 1.64 %
Berzétekőrös 32 1.50 %
Jablonca 27 1.27 %
Lekenye 27 1.27 %
Lucska 26 1.22 %
Rozsnyórudna 24 1.13 %
Kiskovácsvágása 24 1.13 %
Csucsom 24 1.13 %
Szalóc 24 1.13 %
Gócs 23 1.08 %
Alsósajó 22 1.03 %
Sebespatak 21 0.99 %
Kecső 19 0.89 %
Kuntapolca 14 0.66 %
Szabados 14 0.66 %
Gömörpanyit 14 0.66 %
Felsősajó 13 0.61 %
Henckó 12 0.56 %
Kisfeketepatak 12 0.56 %
Kisgencs 10 0.47 %
Beretke 10 0.47 %
Sajóréde 10 0.47 %
Gecelfalva 9 0.42 %
Restér 9 0.42 %
Melléte 9 0.42 %
Rozsfalva 8 0.38 %
Hámosfalva 8 0.38 %
Csoltó 8 0.38 %
Pelsőcardó 7 0.33 %
Páskaháza 7 0.33 %
Martonháza 7 0.33 %
Szádvárborsa 6 0.28 %
Imrikfalva 6 0.28 %
Kisszabos 5 0.23 %
Márkuska 4 0.19 %
Annafalva 3 0.14 %
Gacsalk 1 0.05 %
Pétermány 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 18.18 %
Lekenye 103 7.46 %
Tornagörgő 100 7.24 %
Pelsőc 88 6.37 %
Gömörhosszúszó 87 6.30 %
Özörény 72 5.21 %
Beretke 72 5.21 %
Körtvélyes 69 5.00 %
Szilice 67 4.85 %
Várhosszúrét 62 4.49 %
Berzéte 58 4.20 %
Szalóc 58 4.20 %
Szádalmás 52 3.77 %
Krasznahorkaváralja 44 3.19 %
Barka 44 3.19 %
Jablonca 42 3.04 %
Kecső 42 3.04 %
Berzétekőrös 42 3.04 %
Jólész 38 2.75 %
Szádvárborsa 34 2.46 %
Kuntapolca 32 2.32 %
Gömörpanyit 30 2.17 %
Melléte 29 2.10 %
Csucsom 27 1.96 %
Csoltó 24 1.74 %
Hárskút 23 1.67 %
Dernő 20 1.45 %
Lucska 17 1.23 %
Pelsőcardó 15 1.09 %
Páskaháza 12 0.87 %
Kiskovácsvágása 12 0.87 %
Rozsnyórudna 8 0.58 %
Csetnek 4 0.29 %
Sebespatak 4 0.29 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 24.18 %
Felsősajó 92 4.92 %
Sajóréde 72 3.85 %
Nagyveszverés 64 3.42 %
Oláhpatak 61 3.26 %
Dobsina 60 3.21 %
Betlér 32 1.71 %
Gócs 32 1.71 %
Nagyszabos 27 1.44 %
Rozsnyórudna 27 1.44 %
Sebespatak 23 1.23 %
Andrási 21 1.12 %
Pelsőc 19 1.02 %
Alsósajó 18 0.96 %
Várhosszúrét 16 0.86 %
Kisfeketepatak 14 0.75 %
Berzéte 13 0.70 %
Szádalmás 13 0.70 %
Csetnek 12 0.64 %
Csucsom 12 0.64 %
Rekenyeújfalu 12 0.64 %
Krasznahorkaváralja 11 0.59 %
Kisgencs 11 0.59 %
Jólész 11 0.59 %
Dernő 11 0.59 %
Gömörhosszúszó 10 0.54 %
Restér 7 0.37 %
Szalóc 7 0.37 %
Hámosfalva 7 0.37 %
Özörény 6 0.32 %
Martonháza 6 0.32 %
Gacsalk 6 0.32 %
Kuntapolca 6 0.32 %
Berzétekőrös 6 0.32 %
Hárskút 6 0.32 %
Henckó 5 0.27 %
Imrikfalva 5 0.27 %
Szilice 5 0.27 %
Barka 4 0.21 %
Pelsőcardó 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Szabados 3 0.16 %
Csoltó 3 0.16 %
Lucska 3 0.16 %
Márkuska 2 0.11 %
Körtvélyes 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Rozsfalva 2 0.11 %
Gecelfalva 2 0.11 %
Beretke 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 30.80 %
Csetnek 43 4.87 %
Dobsina 41 4.64 %
Nagyveszverés 38 4.30 %
Krasznahorkaváralja 30 3.40 %
Betlér 27 3.06 %
Nagyszabos 25 2.83 %
Pelsőc 20 2.27 %
Oláhpatak 20 2.27 %
Alsósajó 20 2.27 %
Andrási 19 2.15 %
Rekenyeújfalu 18 2.04 %
Henckó 17 1.93 %
Rozsnyórudna 11 1.25 %
Sebespatak 10 1.13 %
Restér 10 1.13 %
Berzéte 9 1.02 %
Gócs 9 1.02 %
Jólész 8 0.91 %
Özörény 7 0.79 %
Szabados 7 0.79 %
Gacsalk 7 0.79 %
Kisgencs 7 0.79 %
Kisfeketepatak 6 0.68 %
Sajóréde 6 0.68 %
Szilice 5 0.57 %
Dernő 5 0.57 %
Csucsom 5 0.57 %
Imrikfalva 5 0.57 %
Szádalmás 5 0.57 %
Hámosfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Lekenye 4 0.45 %
Kisszabos 4 0.45 %
Martonháza 4 0.45 %
Körtvélyes 4 0.45 %
Annafalva 3 0.34 %
Lucska 3 0.34 %
Barka 3 0.34 %
Szádvárborsa 3 0.34 %
Tornagörgő 3 0.34 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kecső 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Beretke 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 34.97 %
Dobsina 38 3.80 %
Nagyveszverés 33 3.30 %
Pelsőc 32 3.20 %
Krasznahorkaváralja 31 3.10 %
Nagyszabos 26 2.60 %
Rozsnyórudna 19 1.90 %
Szalóc 19 1.90 %
Andrási 19 1.90 %
Szádalmás 17 1.70 %
Berzéte 17 1.70 %
Oláhpatak 17 1.70 %
Csetnek 17 1.70 %
Gömörpanyit 15 1.50 %
Szabados 15 1.50 %
Sebespatak 14 1.40 %
Betlér 14 1.40 %
Kisgencs 13 1.30 %
Körtvélyes 13 1.30 %
Alsósajó 13 1.30 %
Jólész 12 1.20 %
Hárskút 9 0.90 %
Szádvárborsa 9 0.90 %
Várhosszúrét 8 0.80 %
Kuntapolca 8 0.80 %
Gócs 8 0.80 %
Imrikfalva 7 0.70 %
Felsősajó 7 0.70 %
Beretke 7 0.70 %
Csucsom 7 0.70 %
Restér 7 0.70 %
Henckó 7 0.70 %
Rozsfalva 7 0.70 %
Rekenyeújfalu 7 0.70 %
Özörény 7 0.70 %
Dernő 6 0.60 %
Sajóréde 6 0.60 %
Tornagörgő 5 0.50 %
Martonháza 5 0.50 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Sztracena 4 0.40 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.35 %
Rozsnyó 123 12.77 %
Sajóréde 84 8.72 %
Felsősajó 52 5.40 %
Oláhpatak 46 4.78 %
Andrási 32 3.32 %
Márkuska 22 2.28 %
Gócs 17 1.77 %
Nagyveszverés 17 1.77 %
Csetnek 16 1.66 %
Nagyszabos 15 1.56 %
Imrikfalva 15 1.56 %
Betlér 13 1.35 %
Sztracena 9 0.93 %
Szádalmás 8 0.83 %
Kisfeketepatak 8 0.83 %
Pelsőc 7 0.73 %
Alsósajó 7 0.73 %
Henckó 7 0.73 %
Szabados 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Várhosszúrét 6 0.62 %
Sebespatak 5 0.52 %
Gecelfalva 5 0.52 %
Martonháza 4 0.42 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 13.73 %
Tornagörgő 123 8.53 %
Szádalmás 73 5.06 %
Körtvélyes 65 4.51 %
Beretke 55 3.81 %
Jablonca 52 3.61 %
Lekenye 50 3.47 %
Pelsőc 48 3.33 %
Várhosszúrét 46 3.19 %
Berzéte 46 3.19 %
Barka 42 2.91 %
Szalóc 39 2.70 %
Krasznahorkaváralja 37 2.57 %
Szilice 34 2.36 %
Berzétekőrös 28 1.94 %
Kecső 28 1.94 %
Gömörhosszúszó 25 1.73 %
Gömörpanyit 24 1.66 %
Hárskút 23 1.60 %
Csucsom 23 1.60 %
Kuntapolca 23 1.60 %
Szádvárborsa 21 1.46 %
Özörény 19 1.32 %
Dernő 19 1.32 %
Páskaháza 18 1.25 %
Jólész 16 1.11 %
Lucska 15 1.04 %
Melléte 14 0.97 %
Kiskovácsvágása 11 0.76 %
Csoltó 9 0.62 %
Rozsnyórudna 6 0.42 %
Pelsőcardó 4 0.28 %
Sajóréde 3 0.21 %
Nagyveszverés 3 0.21 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 35.40 %
Pelsőc 14 3.22 %
Dobsina 11 2.53 %
Nagyveszverés 8 1.84 %
Várhosszúrét 7 1.61 %
Rozsnyórudna 7 1.61 %
Betlér 7 1.61 %
Rekenyeújfalu 6 1.38 %
Szádalmás 6 1.38 %
Hárskút 5 1.15 %
Krasznahorkaváralja 5 1.15 %
Tornagörgő 5 1.15 %
Beretke 4 0.92 %
Özörény 4 0.92 %
Imrikfalva 4 0.92 %
Gömörhosszúszó 4 0.92 %
Jólész 3 0.69 %
Szilice 3 0.69 %
Henckó 3 0.69 %
Nagyszabos 3 0.69 %
Körtvélyes 3 0.69 %
Oláhpatak 3 0.69 %
Szabados 3 0.69 %
Dernő 3 0.69 %
Lekenye 3 0.69 %
Andrási 3 0.69 %
Csoltó 3 0.69 %
Gócs 3 0.69 %
Pelsőcardó 2 0.46 %
Kuntapolca 2 0.46 %
Kiskovácsvágása 2 0.46 %
Barka 2 0.46 %
Sebespatak 2 0.46 %
Csucsom 2 0.46 %
Felsősajó 1 0.23 %
Páskaháza 1 0.23 %
Kisfeketepatak 1 0.23 %
Kecső 1 0.23 %
Rozsfalva 1 0.23 %
Kisgencs 1 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.23 %
Csetnek 1 0.23 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.88 %
Nagyszabos 25 3.13 %
Restér 19 2.38 %
Dobsina 10 1.25 %
Martonháza 7 0.88 %
Szádalmás 5 0.63 %
Andrási 5 0.63 %
Krasznahorkaváralja 5 0.63 %
Berzéte 4 0.50 %
Barka 4 0.50 %
Alsósajó 4 0.50 %
Kuntapolca 4 0.50 %
Nagyveszverés 4 0.50 %
Szabados 3 0.38 %
Szalóc 3 0.38 %
Özörény 2 0.25 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Szilice 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Felsősajó 2 0.25 %
Oláhpatak 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Hámosfalva 2 0.25 %
Tornagörgő 2 0.25 %
Csetnek 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Pelsőc 2 0.25 %
Kisfeketepatak 2 0.25 %
Sajóréde 1 0.13 %
Rekenyeújfalu 1 0.13 %
Henckó 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Gócs 1 0.13 %
Dernő 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Rozsfalva 1 0.13 %
Imrikfalva 1 0.13 %
Sebespatak 1 0.13 %
Rozsnyórudna 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Betlér 1 0.13 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 37.41 %
Özörény 51 7.69 %
Krasznahorkaváralja 37 5.58 %
Pelsőc 30 4.52 %
Gömörpanyit 27 4.07 %
Szalóc 26 3.92 %
Hárskút 24 3.62 %
Dernő 18 2.71 %
Tornagörgő 17 2.56 %
Rozsnyórudna 17 2.56 %
Szádalmás 13 1.96 %
Csucsom 12 1.81 %
Gömörhosszúszó 11 1.66 %
Kecső 10 1.51 %
Gócs 9 1.36 %
Körtvélyes 9 1.36 %
Melléte 8 1.21 %
Nagyveszverés 7 1.06 %
Berzétekőrös 7 1.06 %
Szilice 6 0.90 %
Berzéte 6 0.90 %
Kisgencs 5 0.75 %
Betlér 5 0.75 %
Barka 5 0.75 %
Csetnek 5 0.75 %
Jólész 4 0.60 %
Jablonca 4 0.60 %
Várhosszúrét 4 0.60 %
Andrási 3 0.45 %
Rozsfalva 3 0.45 %
Lucska 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Dobsina 3 0.45 %
Páskaháza 3 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.45 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 111.59 %
Krasznahorkaváralja 33 6.48 %
Betlér 24 4.72 %
Csetnek 17 3.34 %
Nagyveszverés 16 3.14 %
Andrási 14 2.75 %
Dobsina 13 2.55 %
Dernő 10 1.96 %
Pelsőc 9 1.77 %
Berzéte 8 1.57 %
Csucsom 7 1.38 %
Rekenyeújfalu 7 1.38 %
Rozsnyórudna 7 1.38 %
Nagyszabos 7 1.38 %
Jólész 7 1.38 %
Martonháza 5 0.98 %
Gömörpanyit 5 0.98 %
Várhosszúrét 5 0.98 %
Szabados 5 0.98 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Barka 4 0.79 %
Sajóréde 4 0.79 %
Özörény 4 0.79 %
Gócs 3 0.59 %
Jablonca 3 0.59 %
Szádalmás 3 0.59 %
Melléte 3 0.59 %
Sebespatak 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Gecelfalva 2 0.39 %
Kiskovácsvágása 2 0.39 %
Kisgencs 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Berzétekőrös 2 0.39 %
Kuntapolca 2 0.39 %
Csoltó 2 0.39 %
Felsősajó 2 0.39 %
Márkuska 2 0.39 %
Kecső 1 0.20 %
Imrikfalva 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Oláhpatak 1 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.20 %
Szalóc 1 0.20 %
Gacsalk 1 0.20 %
Berdárka 1 0.20 %
Rozsfalva 1 0.20 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 13.51 %
Krasznahorkaváralja 16 2.64 %
Berzéte 13 2.14 %
Dobsina 13 2.14 %
Nagyveszverés 13 2.14 %
Pelsőc 9 1.48 %
Nagyszabos 9 1.48 %
Oláhpatak 8 1.32 %
Martonháza 8 1.32 %
Csetnek 8 1.32 %
Restér 7 1.15 %
Andrási 7 1.15 %
Rekenyeújfalu 6 0.99 %
Rozsnyórudna 5 0.82 %
Henckó 5 0.82 %
Felsősajó 5 0.82 %
Gömörpanyit 4 0.66 %
Várhosszúrét 4 0.66 %
Özörény 4 0.66 %
Tornagörgő 4 0.66 %
Gömörhosszúszó 3 0.49 %
Annafalva 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Betlér 3 0.49 %
Kisfeketepatak 3 0.49 %
Szalóc 3 0.49 %
Gócs 3 0.49 %
Berzétekőrös 3 0.49 %
Hámosfalva 3 0.49 %
Sajóréde 3 0.49 %
Beretke 3 0.49 %
Szabados 3 0.49 %
Imrikfalva 2 0.33 %
Lekenye 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Szilice 2 0.33 %
Barka 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Sebespatak 2 0.33 %
Körtvélyes 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Dernő 2 0.33 %
Pelsőcardó 2 0.33 %
Kiskovácsvágása 2 0.33 %
Alsósajó 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Lucska 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Kisgencs 1 0.16 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 27.64 %
Nagyszabos 72 10.16 %
Nagyveszverés 41 5.78 %
Dobsina 39 5.50 %
Csetnek 34 4.80 %
Betlér 34 4.80 %
Henckó 31 4.37 %
Oláhpatak 28 3.95 %
Krasznahorkaváralja 27 3.81 %
Szabados 26 3.67 %
Andrási 20 2.82 %
Rekenyeújfalu 17 2.40 %
Alsósajó 16 2.26 %
Pelsőc 15 2.12 %
Restér 13 1.83 %
Gecelfalva 10 1.41 %
Rozsfalva 10 1.41 %
Jólész 9 1.27 %
Kisgencs 8 1.13 %
Martonháza 7 0.99 %
Gócs 7 0.99 %
Rozsnyórudna 7 0.99 %
Berzéte 6 0.85 %
Csucsom 6 0.85 %
Hámosfalva 6 0.85 %
Dernő 6 0.85 %
Sajóréde 5 0.71 %
Felsősajó 5 0.71 %
Özörény 5 0.71 %
Hárskút 5 0.71 %
Várhosszúrét 5 0.71 %
Sebespatak 4 0.56 %
Berzétekőrös 4 0.56 %
Kisfeketepatak 4 0.56 %
Gömörpanyit 4 0.56 %
Kisszabos 4 0.56 %
Gacsalk 4 0.56 %
Annafalva 4 0.56 %
Pétermány 3 0.42 %
Kecső 3 0.42 %
Márkuska 3 0.42 %
Lekenye 3 0.42 %
Jablonca 3 0.42 %
Barka 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Kuntapolca 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 9.51 %
Rozsnyó 30 6.96 %
Krasznahorkaváralja 18 4.18 %
Dobsina 13 3.02 %
Restér 12 2.78 %
Nagyveszverés 9 2.09 %
Sebespatak 8 1.86 %
Csetnek 8 1.86 %
Martonháza 7 1.62 %
Alsósajó 7 1.62 %
Szabados 6 1.39 %
Rozsfalva 5 1.16 %
Berzéte 5 1.16 %
Páskaháza 4 0.93 %
Özörény 4 0.93 %
Pelsőc 4 0.93 %
Kuntapolca 3 0.70 %
Gócs 3 0.70 %
Csoltó 3 0.70 %
Kisfeketepatak 3 0.70 %
Annafalva 2 0.46 %
Beretke 2 0.46 %
Felsősajó 2 0.46 %
Tornagörgő 2 0.46 %
Andrási 2 0.46 %
Rekenyeújfalu 2 0.46 %
Sajóréde 1 0.23 %
Imrikfalva 1 0.23 %
Kisgencs 1 0.23 %
Márkuska 1 0.23 %
Gömörpanyit 1 0.23 %
Csucsom 1 0.23 %
Körtvélyes 1 0.23 %
Barka 1 0.23 %
Szilice 1 0.23 %
Szalóc 1 0.23 %
Betlér 1 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.23 %
Sztracena 1 0.23 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 41.95 %
Krasznahorkaváralja 63 6.15 %
Hárskút 62 6.05 %
Várhosszúrét 52 5.07 %
Csetnek 23 2.24 %
Berzéte 22 2.15 %
Pelsőc 22 2.15 %
Sebespatak 20 1.95 %
Kisgencs 20 1.95 %
Jólész 19 1.85 %
Szádalmás 16 1.56 %
Dernő 15 1.46 %
Nagyveszverés 14 1.37 %
Csucsom 14 1.37 %
Özörény 13 1.27 %
Tornagörgő 13 1.27 %
Oláhpatak 12 1.17 %
Barka 11 1.07 %
Rozsnyórudna 11 1.07 %
Nagyszabos 10 0.98 %
Sajóréde 10 0.98 %
Szalóc 9 0.88 %
Betlér 9 0.88 %
Dobsina 9 0.88 %
Andrási 9 0.88 %
Szilice 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Pétermány 6 0.59 %
Beretke 6 0.59 %
Annafalva 6 0.59 %
Restér 5 0.49 %
Körtvélyes 5 0.49 %
Rekenyeújfalu 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Gecelfalva 5 0.49 %
Gömörpanyit 5 0.49 %
Lucska 5 0.49 %
Alsósajó 5 0.49 %
Martonháza 4 0.39 %
Kecső 4 0.39 %
Berzétekőrös 4 0.39 %
Szabados 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Kiskovácsvágása 4 0.39 %
Csoltó 3 0.29 %
Gócs 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Henckó 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Márkuska 2 0.20 %
Felsősajó 2 0.20 %
Sztracena 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Berdárka 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 15.73 %
Andrási 40 7.77 %
Krasznahorkaváralja 16 3.11 %
Alsósajó 12 2.33 %
Csetnek 12 2.33 %
Kisfeketepatak 11 2.14 %
Nagyszabos 11 2.14 %
Dobsina 9 1.75 %
Sebespatak 8 1.55 %
Rekenyeújfalu 8 1.55 %
Restér 7 1.36 %
Pelsőc 5 0.97 %
Berzéte 5 0.97 %
Rozsfalva 5 0.97 %
Oláhpatak 4 0.78 %
Sajóréde 4 0.78 %
Felsősajó 4 0.78 %
Nagyveszverés 4 0.78 %
Gömörpanyit 3 0.58 %
Özörény 3 0.58 %
Barka 3 0.58 %
Szabados 3 0.58 %
Imrikfalva 3 0.58 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Annafalva 2 0.39 %
Jólész 2 0.39 %
Márkuska 2 0.39 %
Csoltó 2 0.39 %
Henckó 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Jablonca 1 0.19 %
Tornagörgő 1 0.19 %
Kuntapolca 1 0.19 %
Hárskút 1 0.19 %
Beretke 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Melléte 1 0.19 %
Lekenye 1 0.19 %
Gócs 1 0.19 %
Gacsalk 1 0.19 %
Kisszabos 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Martonháza 1 0.19 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 47.72 %
Várhosszúrét 223 11.96 %
Krasznahorkaváralja 199 10.67 %
Hárskút 113 6.06 %
Jólész 92 4.93 %
Berzéte 88 4.72 %
Szádalmás 82 4.40 %
Tornagörgő 76 4.08 %
Berzétekőrös 69 3.70 %
Jablonca 65 3.49 %
Szilice 58 3.11 %
Csucsom 54 2.90 %
Gömörhosszúszó 53 2.84 %
Pelsőc 51 2.73 %
Dernő 46 2.47 %
Rozsnyórudna 45 2.41 %
Szalóc 39 2.09 %
Özörény 36 1.93 %
Körtvélyes 35 1.88 %
Barka 32 1.72 %
Kuntapolca 27 1.45 %
Csetnek 25 1.34 %
Sebespatak 25 1.34 %
Nagyveszverés 24 1.29 %
Lekenye 22 1.18 %
Betlér 20 1.07 %
Kecső 19 1.02 %
Andrási 19 1.02 %
Rekenyeújfalu 19 1.02 %
Szádvárborsa 16 0.86 %
Melléte 16 0.86 %
Csoltó 16 0.86 %
Dobsina 16 0.86 %
Martonháza 14 0.75 %
Kiskovácsvágása 11 0.59 %
Beretke 11 0.59 %
Oláhpatak 10 0.54 %
Lucska 10 0.54 %
Kisgencs 9 0.48 %
Alsósajó 9 0.48 %
Páskaháza 9 0.48 %
Szabados 9 0.48 %
Pelsőcardó 7 0.38 %
Gömörpanyit 7 0.38 %
Gócs 6 0.32 %
Felsősajó 5 0.27 %
Sajóréde 5 0.27 %
Nagyszabos 4 0.21 %
Henckó 3 0.16 %
Gacsalk 3 0.16 %
Imrikfalva 3 0.16 %
Sztracena 2 0.11 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 13.44 %
Nagyszabos 150 6.15 %
Alsósajó 87 3.56 %
Dobsina 64 2.62 %
Csetnek 62 2.54 %
Sebespatak 56 2.29 %
Szalóc 52 2.13 %
Oláhpatak 52 2.13 %
Nagyveszverés 50 2.05 %
Krasznahorkaváralja 42 1.72 %
Pelsőc 42 1.72 %
Rekenyeújfalu 35 1.43 %
Rozsfalva 32 1.31 %
Gömörpanyit 32 1.31 %
Restér 30 1.23 %
Kuntapolca 26 1.07 %
Sajóréde 26 1.07 %
Szabados 26 1.07 %
Kisfeketepatak 25 1.02 %
Özörény 23 0.94 %
Betlér 22 0.90 %
Jablonca 22 0.90 %
Tornagörgő 19 0.78 %
Martonháza 18 0.74 %
Rozsnyórudna 17 0.70 %
Szádvárborsa 16 0.66 %
Szilice 15 0.61 %
Berzéte 15 0.61 %
Imrikfalva 14 0.57 %
Gecelfalva 12 0.49 %
Szádalmás 12 0.49 %
Páskaháza 11 0.45 %
Gömörhosszúszó 11 0.45 %
Kisgencs 11 0.45 %
Kecső 11 0.45 %
Felsősajó 10 0.41 %
Várhosszúrét 9 0.37 %
Henckó 9 0.37 %
Csoltó 8 0.33 %
Hárskút 8 0.33 %
Csucsom 8 0.33 %
Andrási 8 0.33 %
Hámosfalva 8 0.33 %
Körtvélyes 8 0.33 %
Gócs 7 0.29 %
Márkuska 7 0.29 %
Gacsalk 6 0.25 %
Pelsőcardó 6 0.25 %
Berzétekőrös 6 0.25 %
Beretke 6 0.25 %
Barka 6 0.25 %
Jólész 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Lekenye 3 0.12 %
Lucska 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Kisszabos 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 2 0.08 %
Pétermány 2 0.08 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 30.18 %
Pelsőc 138 12.81 %
Várhosszúrét 65 6.04 %
Rozsnyórudna 38 3.53 %
Jablonca 33 3.06 %
Krasznahorkaváralja 32 2.97 %
Körtvélyes 31 2.88 %
Kecső 26 2.41 %
Berzéte 25 2.32 %
Dobsina 24 2.23 %
Nagyveszverés 24 2.23 %
Tornagörgő 21 1.95 %
Rekenyeújfalu 19 1.76 %
Betlér 18 1.67 %
Szilice 17 1.58 %
Hárskút 17 1.58 %
Kuntapolca 17 1.58 %
Szalóc 17 1.58 %
Gömörhosszúszó 16 1.49 %
Henckó 15 1.39 %
Barka 14 1.30 %
Sebespatak 13 1.21 %
Szabados 13 1.21 %
Csoltó 13 1.21 %
Nagyszabos 13 1.21 %
Csetnek 13 1.21 %
Dernő 12 1.11 %
Jólész 11 1.02 %
Özörény 10 0.93 %
Andrási 10 0.93 %
Gömörpanyit 10 0.93 %
Berzétekőrös 9 0.84 %
Alsósajó 9 0.84 %
Melléte 8 0.74 %
Oláhpatak 8 0.74 %
Szádalmás 8 0.74 %
Pelsőcardó 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Beretke 6 0.56 %
Restér 6 0.56 %
Csucsom 5 0.46 %
Gócs 5 0.46 %
Szádvárborsa 5 0.46 %
Gacsalk 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Sajóréde 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Páskaháza 3 0.28 %
Martonháza 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Kiskovácsvágása 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.39 %
Rozsnyó 339 19.31 %
Nagyszabos 128 7.29 %
Oláhpatak 118 6.72 %
Alsósajó 96 5.47 %
Nagyveszverés 83 4.73 %
Sajóréde 68 3.87 %
Betlér 62 3.53 %
Felsősajó 56 3.19 %
Imrikfalva 44 2.51 %
Csetnek 43 2.45 %
Gócs 37 2.11 %
Sztracena 29 1.65 %
Kisfeketepatak 28 1.59 %
Henckó 25 1.42 %
Rekenyeújfalu 19 1.08 %
Pelsőc 17 0.97 %
Restér 15 0.85 %
Sebespatak 15 0.85 %
Gecelfalva 13 0.74 %
Berzéte 13 0.74 %
Andrási 12 0.68 %
Szabados 11 0.63 %
Martonháza 11 0.63 %
Rozsnyórudna 10 0.57 %
Gacsalk 9 0.51 %
Kisgencs 7 0.40 %
Krasznahorkaváralja 7 0.40 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.28 %
Várhosszúrét 5 0.28 %
Gömörpanyit 5 0.28 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 27.27 %
Dobsina 43 4.77 %
Krasznahorkaváralja 31 3.44 %
Nagyveszverés 31 3.44 %
Csetnek 30 3.33 %
Nagyszabos 24 2.66 %
Pelsőc 24 2.66 %
Rozsnyórudna 21 2.33 %
Andrási 21 2.33 %
Betlér 20 2.22 %
Alsósajó 16 1.77 %
Rekenyeújfalu 15 1.66 %
Tornagörgő 14 1.55 %
Szádalmás 13 1.44 %
Oláhpatak 12 1.33 %
Jólész 12 1.33 %
Dernő 10 1.11 %
Csucsom 10 1.11 %
Berzéte 10 1.11 %
Sebespatak 9 1.00 %
Szilice 8 0.89 %
Lekenye 8 0.89 %
Lucska 8 0.89 %
Özörény 7 0.78 %
Martonháza 7 0.78 %
Barka 7 0.78 %
Várhosszúrét 7 0.78 %
Hárskút 7 0.78 %
Kisfeketepatak 6 0.67 %
Imrikfalva 6 0.67 %
Henckó 6 0.67 %
Gócs 6 0.67 %
Kiskovácsvágása 5 0.55 %
Kisszabos 5 0.55 %
Szabados 5 0.55 %
Körtvélyes 4 0.44 %
Felsősajó 4 0.44 %
Hámosfalva 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Gömörpanyit 4 0.44 %
Csoltó 4 0.44 %
Gacsalk 4 0.44 %
Beretke 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Márkuska 3 0.33 %
Kisgencs 3 0.33 %
Kecső 3 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Restér 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Sajóréde 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 26.39 %
Dobsina 75 13.02 %
Felsősajó 61 10.59 %
Oláhpatak 35 6.08 %
Andrási 34 5.90 %
Sajóréde 31 5.38 %
Nagyveszverés 27 4.69 %
Nagyszabos 23 3.99 %
Kisfeketepatak 20 3.47 %
Gócs 18 3.13 %
Sebespatak 16 2.78 %
Betlér 14 2.43 %
Csetnek 13 2.26 %
Kisgencs 13 2.26 %
Pelsőc 12 2.08 %
Sztracena 12 2.08 %
Alsósajó 10 1.74 %
Restér 9 1.56 %
Imrikfalva 9 1.56 %
Henckó 7 1.22 %
Szabados 7 1.22 %
Gömörpanyit 7 1.22 %
Rozsnyórudna 7 1.22 %
Rekenyeújfalu 7 1.22 %
Krasznahorkaváralja 6 1.04 %
Márkuska 6 1.04 %
Pelsőcardó 6 1.04 %
Beretke 6 1.04 %
Hárskút 5 0.87 %
Körtvélyes 5 0.87 %
Jólész 4 0.69 %
Csucsom 4 0.69 %
Dernő 4 0.69 %
Berzéte 4 0.69 %
Rozsfalva 4 0.69 %
Özörény 4 0.69 %
Várhosszúrét 4 0.69 %
Gecelfalva 4 0.69 %
Tornagörgő 4 0.69 %
Csoltó 3 0.52 %
Szádalmás 3 0.52 %
Gacsalk 3 0.52 %
Berzétekőrös 2 0.35 %
Martonháza 2 0.35 %
Lucska 2 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.35 %
Szádvárborsa 2 0.35 %
Szalóc 2 0.35 %
Kisszabos 2 0.35 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 88.57 %
Csetnek 56 8.00 %
Betlér 35 5.00 %
Krasznahorkaváralja 29 4.14 %
Pelsőc 23 3.29 %
Nagyszabos 21 3.00 %
Nagyveszverés 20 2.86 %
Dobsina 18 2.57 %
Várhosszúrét 15 2.14 %
Berzéte 14 2.00 %
Sebespatak 11 1.57 %
Oláhpatak 10 1.43 %
Csucsom 10 1.43 %
Sajóréde 10 1.43 %
Szádalmás 9 1.29 %
Jólész 9 1.29 %
Andrási 9 1.29 %
Gömörpanyit 8 1.14 %
Rozsnyórudna 8 1.14 %
Hárskút 7 1.00 %
Szilice 6 0.86 %
Dernő 6 0.86 %
Szabados 6 0.86 %
Gócs 6 0.86 %
Barka 5 0.71 %
Rekenyeújfalu 5 0.71 %
Henckó 5 0.71 %
Restér 5 0.71 %
Alsósajó 4 0.57 %
Márkuska 4 0.57 %
Felsősajó 4 0.57 %
Lucska 4 0.57 %
Kuntapolca 4 0.57 %
Kisgencs 3 0.43 %
Hámosfalva 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Szalóc 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Tornagörgő 3 0.43 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Rozsfalva 2 0.29 %
Berdárka 2 0.29 %
Körtvélyes 2 0.29 %
Annafalva 2 0.29 %
Gecelfalva 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Berzétekőrös 1 0.14 %
Imrikfalva 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Özörény 1 0.14 %
Gömörhosszúszó 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Kisfeketepatak 1 0.14 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.29 %
Nagyszabos 178 14.35 %
Csetnek 85 6.85 %
Szabados 80 6.45 %
Nagyveszverés 50 4.03 %
Sebespatak 45 3.63 %
Rekenyeújfalu 45 3.63 %
Dobsina 41 3.31 %
Betlér 38 3.06 %
Pelsőc 35 2.82 %
Martonháza 34 2.74 %
Oláhpatak 34 2.74 %
Alsósajó 28 2.26 %
Rozsfalva 25 2.02 %
Restér 22 1.77 %
Márkuska 18 1.45 %
Sajóréde 17 1.37 %
Jablonca 16 1.29 %
Kisgencs 16 1.29 %
Krasznahorkaváralja 15 1.21 %
Henckó 14 1.13 %
Kisszabos 13 1.05 %
Gecelfalva 13 1.05 %
Felsősajó 12 0.97 %
Hámosfalva 12 0.97 %
Gócs 12 0.97 %
Rozsnyórudna 11 0.89 %
Kisfeketepatak 11 0.89 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.56 %
Kuntapolca 7 0.56 %
Berzéte 7 0.56 %
Gömörpanyit 7 0.56 %
Várhosszúrét 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Berdárka 4 0.32 %
Pétermány 4 0.32 %
Imrikfalva 4 0.32 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 18.97 %
Csetnek 48 5.49 %
Nagyszabos 32 3.66 %
Sebespatak 24 2.74 %
Nagyveszverés 22 2.51 %
Dobsina 21 2.40 %
Oláhpatak 21 2.40 %
Pelsőc 20 2.29 %
Szabados 18 2.06 %
Kisfeketepatak 13 1.49 %
Kuntapolca 12 1.37 %
Krasznahorkaváralja 12 1.37 %
Rekenyeújfalu 11 1.26 %
Gacsalk 11 1.26 %
Martonháza 10 1.14 %
Kisgencs 10 1.14 %
Hámosfalva 9 1.03 %
Rozsnyórudna 9 1.03 %
Betlér 9 1.03 %
Felsősajó 7 0.80 %
Alsósajó 7 0.80 %
Restér 7 0.80 %
Várhosszúrét 7 0.80 %
Pelsőcardó 6 0.69 %
Gecelfalva 6 0.69 %
Andrási 5 0.57 %
Henckó 5 0.57 %
Beretke 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Tornagörgő 4 0.46 %
Imrikfalva 3 0.34 %
Szilice 3 0.34 %
Berzétekőrös 3 0.34 %
Berzéte 3 0.34 %
Pétermány 3 0.34 %
Szádalmás 3 0.34 %
Jólész 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Sztracena 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Gócs 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 56.52 %
Nagyveszverés 34 4.48 %
Krasznahorkaváralja 32 4.22 %
Szádalmás 28 3.69 %
Betlér 26 3.43 %
Pelsőc 21 2.77 %
Hárskút 21 2.77 %
Szádvárborsa 20 2.64 %
Csetnek 20 2.64 %
Sebespatak 19 2.50 %
Berzéte 18 2.37 %
Jólész 18 2.37 %
Nagyszabos 18 2.37 %
Özörény 18 2.37 %
Várhosszúrét 17 2.24 %
Dobsina 17 2.24 %
Tornagörgő 17 2.24 %
Kisgencs 14 1.84 %
Csucsom 14 1.84 %
Gócs 13 1.71 %
Alsósajó 12 1.58 %
Rozsnyórudna 12 1.58 %
Rekenyeújfalu 12 1.58 %
Andrási 12 1.58 %
Körtvélyes 10 1.32 %
Gömörpanyit 10 1.32 %
Berzétekőrös 9 1.19 %
Dernő 9 1.19 %
Oláhpatak 9 1.19 %
Henckó 9 1.19 %
Sajóréde 9 1.19 %
Jablonca 8 1.05 %
Kuntapolca 8 1.05 %
Szalóc 7 0.92 %
Kecső 7 0.92 %
Szilice 6 0.79 %
Felsősajó 6 0.79 %
Kisfeketepatak 5 0.66 %
Gömörhosszúszó 5 0.66 %
Restér 4 0.53 %
Márkuska 4 0.53 %
Imrikfalva 4 0.53 %
Martonháza 3 0.40 %
Csoltó 3 0.40 %
Szabados 2 0.26 %
Gacsalk 2 0.26 %
Rozsfalva 2 0.26 %
Gecelfalva 2 0.26 %
Hámosfalva 2 0.26 %
Lekenye 2 0.26 %
Sztracena 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 51.00 %
Krasznahorkaváralja 60 6.32 %
Pelsőc 45 4.74 %
Berzétekőrös 40 4.21 %
Gömörpanyit 38 4.00 %
Hárskút 37 3.90 %
Özörény 35 3.69 %
Rozsnyórudna 33 3.48 %
Jólész 33 3.48 %
Nagyveszverés 32 3.37 %
Csetnek 27 2.85 %
Gömörhosszúszó 26 2.74 %
Jablonca 23 2.42 %
Szádalmás 22 2.32 %
Tornagörgő 21 2.21 %
Betlér 20 2.11 %
Berzéte 20 2.11 %
Sebespatak 18 1.90 %
Dernő 15 1.58 %
Kecső 14 1.48 %
Rekenyeújfalu 13 1.37 %
Oláhpatak 13 1.37 %
Dobsina 12 1.26 %
Melléte 10 1.05 %
Nagyszabos 9 0.95 %
Andrási 9 0.95 %
Csucsom 9 0.95 %
Szilice 9 0.95 %
Szalóc 9 0.95 %
Sajóréde 8 0.84 %
Kuntapolca 7 0.74 %
Alsósajó 7 0.74 %
Várhosszúrét 7 0.74 %
Gócs 7 0.74 %
Lekenye 5 0.53 %
Csoltó 5 0.53 %
Szabados 5 0.53 %
Kisgencs 5 0.53 %
Lucska 5 0.53 %
Páskaháza 4 0.42 %
Henckó 4 0.42 %
Beretke 4 0.42 %
Pelsőcardó 4 0.42 %
Rozsfalva 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Kiskovácsvágása 3 0.32 %
Kisfeketepatak 3 0.32 %
Körtvélyes 3 0.32 %
Martonháza 3 0.32 %
Hámosfalva 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Szádvárborsa 2 0.21 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 19.93 %
Krasznahorkaváralja 12 3.92 %
Csetnek 10 3.27 %
Hárskút 9 2.94 %
Várhosszúrét 8 2.61 %
Rekenyeújfalu 8 2.61 %
Dobsina 7 2.29 %
Nagyszabos 7 2.29 %
Szalóc 6 1.96 %
Andrási 6 1.96 %
Pelsőc 5 1.63 %
Restér 5 1.63 %
Martonháza 4 1.31 %
Kisfeketepatak 4 1.31 %
Csucsom 4 1.31 %
Beretke 4 1.31 %
Tornagörgő 3 0.98 %
Oláhpatak 3 0.98 %
Henckó 3 0.98 %
Betlér 3 0.98 %
Gömörhosszúszó 3 0.98 %
Imrikfalva 3 0.98 %
Berzéte 3 0.98 %
Gömörpanyit 2 0.65 %
Körtvélyes 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Rozsfalva 2 0.65 %
Gacsalk 2 0.65 %
Gócs 2 0.65 %
Páskaháza 2 0.65 %
Annafalva 2 0.65 %
Dernő 2 0.65 %
Özörény 2 0.65 %
Sebespatak 1 0.33 %
Barka 1 0.33 %
Pétermány 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Sajóréde 1 0.33 %
Melléte 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Szádvárborsa 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Pelsőcardó 1 0.33 %
Csoltó 1 0.33 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 73.87 %
Krasznahorkaváralja 149 11.38 %
Özörény 79 6.04 %
Pelsőc 71 5.42 %
Hárskút 70 5.35 %
Várhosszúrét 62 4.74 %
Berzéte 61 4.66 %
Rozsnyórudna 58 4.43 %
Tornagörgő 51 3.90 %