SK
ZM
.....

Kisherestény

Településrész

címer zászló
54 43% magyar 1910
22 15% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Chrašťany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Aranyosmaróti járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Agačina, Dolné lúky, Dugos-hegy, Góca, Kišovské role, Nad studničkou, Od dediny, Sekince, Vinice
Koordináták:
48.32147169, 18.30483952
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95175

Kisherestény a Zsitvamenti-hátságon, a Dervence-patak (Drevenica) bal partján fekszik, az 1673-as út mentén, Bélád központjától 2 km-re délre, Zsitvaújfalutól 4 km-re nyugatra, Szelepcsénytől 3,5 km-re északnyugatra, 158 méteres tengerszint feletti magasságban.

Közigazgatás

Bélád településrésze, és kataszteri területe. Területe (2,89 km²) az elmúlt évszázad során nem változott. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig az Aranyosmaróti járáshoz, majd 1960-1996 között a Nyitrai járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Nyitra megye, Aranyosmaróti járás). 1960-ban Nagyheresténnyel egyesítették Herestény (Chrašťany) néven, az egyesített községet 1976-ban Béládhoz csatolták.

Népesség

2011-ben Kisherestény volt Bélád legkisebb településrésze, ekkor 143 lakosa volt, itt élt a község összlakosságának 9,1 %-a. 1880-ban 163, 1910-ben 125, 1921-ben pedig 142, többségében szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1910-ben még lakosságának 43,2 %-a, 1921-ben 15,5 %-a vallotta magát magyarnak. 1940-hez képest 2011-re népességének 28,9 %-át elveszítette (201 főről 143-ra csökkent). 1921-ben lakosságának 97,2 %-a római katolikus vallású volt.

Történelem

Kisherestényt 1209-ben említik először írásos források Herestien néven, majd 1388-ban Kysherestien alakban szerepelt. A középkorban a gímesi váruradalomhoz tartozott, illetve a Gyepes család birtoka volt. A 14-15. században vámhely volt, ahol vízimalom is működött a Dervence-patakon. 1461-ben az Elefántyak pusztították el az itteni vámot. 1715-ben 6 adófizetője volt. Újabb kori birtokosai Marsovszky és a Szent-Ivány családok voltak. 1960-ban Nagyheresténnyel egyesítették Herestény (Chrašťany) néven, majd 1976-ban Béládhoz csatolták.

Mai jelentősége

Szent Kereszt tiszteletére szentelt temetőkápolnája 1854-ben épült romantikus stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Heresztény. Tót falu Bars Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Barshoz 2 1/2 mértföldnyire, földgye, és réttye termékeny, piatzozása közel, malma alkalmatos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Herestyén (Kis), Male-Chrasztany, tót falu, Bars vmegyében, Nyitra vármegye szélén: 181 kath. lak. F. u. többen. Ut. p. Verebély.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisherestény, a zsitvavölgyi vasút közelében fekvő tót kisközség, 315 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Ghymes vár tartozéka volt és a Forgáchok voltak az urai. 1482-ben birtokosa Joannes Gyepes de Kis-Herestyén, 1542-ben pedig Nicolaus Gyepes de Kis-Herestyén. Újabbkori birtokosai voltak a Marsovszky család, Rainprecht Konstanczia, Haulik Károly és Szent-Ivány Oszkár. A XVIII. század végén Male Chrastani tót nevével is találkozunk. A községben csak temetőkápolna van, mely 1864-ben épült. Postája Nagyherestény, távirója és vasúti állomása Zsitvaújfalu.

Helységnévtár

Herestény (Kis-) (Herestyén), rk. 154 N-Herestény, izr. 9 Kis Hind és Bélád.

Névelőfordulások
1209
Herestien
1287
Herescen
1319
Haraschan
1388
Kysherestien
1425
Herestien
1773
Kis-Herestin, Klein-Chrastan, Male Chrastany,
1786
Kisch-Hereschtin, Male Chrastani,
1808
Kis-Heresztény, Malé Hrássťany, Malé Chrásčany,
1863
Kisherestény,
1873
Kisherestyén,
1892
Kisherestény,
1920
Malé Chrášťany, Malé Chrasťany,
1927
Malé Chrašťany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 24 15%
szlovákok 129 79%
németek 0 0%
egyéb 10 6%
összlétszám 163
magyarok 54 43%
szlovákok 70 56%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 125
magyarok 22 15%
szlovákok 116 82%
németek 4 3%
egyéb 0 0%
összlétszám 142
Mai közigazgatás

Bejelentések