SK
NZ
.....

Kisgyarmat

Község

címer zászló
852 99% magyar 1910
368 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kisgyarmat
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sikenička
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Vámosmikolai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Szobi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente - Kisalföld, Honti-medence, Ipolymenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó rétek, Babás teteje, Belső Sárkányos, Cserepes, Galagonyás, (Jankus), Kis Őr-hegy, Közép-orom, Négel-hegy, Somos-hegy, Sós-tó
Koordináták:
47.93529129, 18.68250275
Terület:
13,92 km2
Rang:
község
Népesség:
436
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94359
Település kód:
503541
Szervezeti azonosító:
309265
Adóazonosító:
2021074066

A község az Alsó-Garammente kistájon, a Garam völgyében, a Szikince mentén, az Ipolymenti-hátság dombvidékének nyugati lejtőin fekszik, Párkánytól 20 km-re északra, Kétfegyvernektől 22 km-re délre. A Szikince völgyében haladó, Garamkövesdet Kétfegyvernekkel összekötő mellékút halad keresztül a községen. Nyugatról és délnyugatról Bény, délről Garampáld, délkeletről Szalka, keletről Ipolykiskeszi és Szalka felsőhatárföldi katasztere, északról Zalaba, északnyugatról pedig Csata községekkel határos. Bénnyel köz˜ös határa egyben Hont és Esztergom megyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e vármegye, Szobi járás). Területe (13,92 km²) az elmúlt száz évben nem változott. 1976-1990 között hozzá tartozott Garampáld.

Népesség

1910-ben 863, 1921-ben 891, 1939-ben pedig 873, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Népessége 1970-ben érte el csúcspontját (1119 fő), az ezután következő két évtizedben népességének több mint felét elveszítette, majd 1991-2011 között további 11 %-os népességvesztés figyelhető meg (507 főről 451-re). A lakosság túlnyomó többsége magyar nemzetiségű (88,2 %), bár a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között megháromszorozódott (2,8 %-ról 9,3 %-ra). Viszonylag magas (13,2 %) a roma etnikumhoz tartozók aránya. A lakosság 89,8 %-a római katolikus vallású. 1939-ben még 22 izraelita vallású lakosa (2,5 %) is volt a községnek.

Történelem

Neve az ősi magyar "Gyarmat" törzsnévből ered. A település már 1135-ben a bozóki prépostság alapítólevelében szerepel "Garmoth" alakban. 1248-ban "Jormoth" néven említi oklevél. 1297-ben "Gormoth", 1349-ben "Atagyarmata" néven említik. 1377-ben említik Szent Márton tiszteletére szentelt templomát. A Hontpázmány nemzetség birtoka, majd 1327-ben a bényi apátság tulajdona. A 18. századtól a Pálffy család birtoka. 1720-ban 42 háza volt. 1828-ban 89 házában 597 lakos élt, akik szőlőtermesztéssel, állattartással foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott. 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott. A falu a második világháborúban, 1945 elején súlyos károkat szenvedett, házainak 70%-a elpusztult.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A hat Alsó-Garam menti "kurtaszoknyás" falu egyike. Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma eredetileg román stílusban épült a 13. században, mai alakját a 18. században nyerte el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Gyarmat. Elegyes magyar falu Hont Vármegyében, földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Páldon felül 3/4 órányira Garam felé, határja gazdag, javai külömbfélék, malma Szikintze vizén, réttye, erdeje elegendő, piatza Esztergomban 3 órányira, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gyarmat (Kis), magyar falu, Honth vmegyében, a barsi, esztergomi és honthi határok össze jövetelénél: 612 kath., 4 ref. lak. Kath. paroch. templom. Nagy nemesitett birkatenyésztés. Van termékeny szántóföldje, rétje, erdeje, szőlőhegye. F. u. h. Pálffy Antal. Ut. p. Kéménd.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisgyarmat, magyar kisközség, a Szikincze patak partján, 177 házzal és 821 r. kath. vallású lakossal; vasúti állomása s távirója Zalaba, postája helyben van. A falu nevével, Praedium Garmoth alakban, már a bozóki prépostság alapító levelében, 1135-ben találkozunk, hol a prépostság birtokaként van megjelölve. A következő században, 1297-ben, már Possessio Gormot alakban említi oklevél. A későbbi századokban kevés följegyzésre akadunk; a XVIII. században már a herczeg Pálffy család az ura; jelenleg herczeg Pálffy Miklósnak van itt nagyobb birtoka. A falu róm. kath. temploma a XIV. századból való, de 1887-ben restaurálták.

Magyar Katolikus Lexikon

Kisgyarmat, v. Hont vm. (Sikenička, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. kemencei esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1706-tól. Kegyura 1880: Pálffy Antal hg. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Filiái 1917: Garampáld, Kisölved, Zalaba. - Lakói 1940: 824 r.k., 1 ev., 1 ref., 22 izr., össz. 848; 1970: össz. 1119 (46,5% m.); 1991: össz. 507, m. 493 (97,24%); 2001: össz. 499, m. 459 (91,98%).. ** Némethy 1894:131. - Schem. Strig. 1917:49.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisgyarmat. 1135-ben a bozóki pré postság birtoka. Ekkor Praedium Garmoth alakban írják nevét. A XIII. század legvégén Possessio Gormot néven említi egy oklevél. Későbbi századairól semminemű feljegyzésünk sem maradt. A XVIII. század óta a herceg Pálífy-család birtokában találjuk. A községi történelmi becsű emléke a XIV. században épült kath. templom. A község területe 2419 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 873.

Dávid Béla

1942.4.30.
Kisgyarmat - megszületett
2017. 07. 04.
Pozsony - elhunyt

Varga Imre

1950. 2. 5.
Kisgyarmat - megszületett
Névelőfordulások
1135
Garmoth
1248
Jormoth
1297
Gormot
1349
Atagyarmata
1773
Kis-Gyarmath,
1786
Kisch-Gyarmath,
1808
Kis-Gyarmath,
1863
Kisgyarmat,
1920
Ďarmotky,
1927
Ďarmotky, Kis-Gyarmat,
1938
Kisgyarmat,
1945
Ďarmotky, Kis-Gyarmat,
1948
Sikenička
1994
Kisgyarmat

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kisgyarmat (Sikenička) 210
Telefon: 0367589102
Fax: 0367589102

Honlap: sikenicka.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Grófová Katarína (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Pathó Viktor (Független)
Kálaziová Tímea (Független)
Nagyová Ildikó (Független)
Szelecky Tamás (SMK-MKP)
Czibulková Melinda (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Kisgyarmati Posta

Kisgyarmat 210

Kisgyarmati Római Katolikus Plébániahivatal

Kisgyarmat 92

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kisgyarmat 15

Kisgyarmati Anyakönyvi Hivatal

Kisgyarmat 210

Kisgyarmati Községi Hivatal

Kisgyarmat 210

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 654 98%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 669
magyarok 852 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 863
magyarok 877 98%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 891
magyarok 493 97%
szlovákok 14 3%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 507
magyarok 459 92%
szlovákok 37 7%
romák 3 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 499
magyarok 398 88%
szlovákok 42 9%
romák 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 451
magyarok 368 84%
szlovákok 41 9%
romák 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 6%
összlétszám 436
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 385
Választási részvétel: 69.35 %
Kiadott boríték: 267
Bedobott boríték: 267

Polgármester

Érvényes szavazólap: 265
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Grófová Katarína 157 59.25 % SMK-MKP
Kálaziová Tímea 108 40.75 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szelecky Tamás 152 SMK-MKP
Pathó Viktor 130 Független
Kálaziová Tímea 128 Független
Czibulková Melinda 109 SMK-MKP
Nagyová Ildikó 98 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 80.00% Független 4 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 28.16 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 23.42 %
Kiadott boríték: 89
Bedobott boríték: 89
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 30,98 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 103
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 115
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 77 74.76 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 12 11.65 % SMER - SD
Regan Belovič 4 3.88 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 4 3.88 % Független
Robert Dick 2 1.94 % MS
Stanislav Kováč 2 1.94 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 2 1.94 % KĽS
Milan Belica 4 4.65% SMER - SD
Iván Farkas 80 69.57 % SMK-MKP
Milan Belica 21 18.26 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 6 5.22 % Független
László Hajdu 5 4.35 % MKDA
Milan Uhrík 1 0.87 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 1 0.87 % Független
Ján Marko 1 0.87 % NP
Ján Greššo 0 0.00 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 115
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 74 70.48% SMK-MKP
László Szigeti 64 60.95% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 45 42.86% SMK-MKP
Eva Čákvári 37 35.24% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 34 32.38% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Andrea Vitkóová 26 24.76% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 3 2.86% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 65 56.52% SMK-MKP
Rita Pásztorová 61 53.04% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Szabolcs Bolya 57 49.57% SMK-MKP
László Szigeti 50 43.48% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 40 34.78% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 28 24.35% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jácint Kecskeméti 8 6.96% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 4 3.48% ĽS Naše Slovensko
Július Mazán 4 3.48% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 27.15 %
Muzsla 146 5.42 %
Köbölkút 86 3.19 %
Bény 81 3.00 %
Szőgyén 75 2.78 %
Nána 72 2.67 %
Garamkövesd 70 2.60 %
Kőhídgyarmat 65 2.41 %
Kéménd 52 1.93 %
Ebed 49 1.82 %
Kicsind 46 1.71 %
Csúz 44 1.63 %
Kisgyarmat 40 1.48 %
Bajta 37 1.37 %
Helemba 33 1.22 %
Szalka 33 1.22 %
Kürt 28 1.04 %
Kisújfalu 21 0.78 %
Bart 21 0.78 %
Béla 19 0.70 %
Für 16 0.59 %
Libád 15 0.56 %
Leléd 15 0.56 %
Ipolykiskeszi 14 0.52 %
Garampáld 12 0.45 %
Sárkányfalva 7 0.26 %
Párkány 890 29.74 %
Muzsla 479 16.00 %
Köbölkút 377 12.60 %
Kürt 297 9.92 %
Szőgyén 287 9.59 %
Kisújfalu 210 7.02 %
Bény 181 6.05 %
Szalka 178 5.95 %
Kéménd 151 5.05 %
Nána 127 4.24 %
Kőhídgyarmat 121 4.04 %
Garamkövesd 104 3.47 %
Helemba 93 3.11 %
Ebed 82 2.74 %
Für 82 2.74 %
Bart 71 2.37 %
Kisgyarmat 65 2.17 %
Csúz 64 2.14 %
Béla 61 2.04 %
Garampáld 55 1.84 %
Leléd 53 1.77 %
Sárkányfalva 53 1.77 %
Bajta 52 1.74 %
Kicsind 48 1.60 %
Ipolykiskeszi 44 1.47 %
Libád 42 1.40 %
Párkány 134 29.71 %
Muzsla 37 8.20 %
Szőgyén 27 5.99 %
Kürt 26 5.76 %
Köbölkút 24 5.32 %
Kicsind 22 4.88 %
Kőhídgyarmat 22 4.88 %
Bény 17 3.77 %
Kisújfalu 16 3.55 %
Kéménd 16 3.55 %
Szalka 13 2.88 %
Ebed 13 2.88 %
Für 12 2.66 %
Nána 12 2.66 %
Bart 10 2.22 %
Garamkövesd 10 2.22 %
Csúz 9 2.00 %
Kisgyarmat 8 1.77 %
Helemba 7 1.55 %
Ipolykiskeszi 7 1.55 %
Leléd 5 1.11 %
Béla 4 0.89 %
Libád 4 0.89 %
Sárkányfalva 2 0.44 %
Bajta 1 0.22 %
Garampáld 1 0.22 %
Párkány 409 33.33 %
Garamkövesd 217 17.69 %
Muzsla 69 5.62 %
Szőgyén 65 5.30 %
Kicsind 51 4.16 %
Köbölkút 45 3.67 %
Bény 43 3.50 %
Nána 43 3.50 %
Ebed 38 3.10 %
Bajta 37 3.02 %
Kőhídgyarmat 34 2.77 %
Kéménd 31 2.53 %
Bart 29 2.36 %
Csúz 29 2.36 %
Szalka 29 2.36 %
Kürt 28 2.28 %
Kisgyarmat 28 2.28 %
Helemba 23 1.87 %
Leléd 22 1.79 %
Ipolykiskeszi 18 1.47 %
Für 16 1.30 %
Béla 14 1.14 %
Garampáld 13 1.06 %
Libád 13 1.06 %
Sárkányfalva 11 0.90 %
Kisújfalu 10 0.81 %
Párkány 358 18.88 %
Köbölkút 52 2.74 %
Muzsla 41 2.16 %
Szőgyén 40 2.11 %
Kőhídgyarmat 31 1.64 %
Csúz 30 1.58 %
Garamkövesd 26 1.37 %
Kürt 20 1.05 %
Nána 17 0.90 %
Kéménd 13 0.69 %
Libád 11 0.58 %
Ebed 11 0.58 %
Bény 9 0.47 %
Kisújfalu 8 0.42 %
Szalka 8 0.42 %
Béla 7 0.37 %
Bart 7 0.37 %
Helemba 7 0.37 %
Ipolykiskeszi 6 0.32 %
Für 5 0.26 %
Kisgyarmat 4 0.21 %
Bajta 3 0.16 %
Kicsind 3 0.16 %
Sárkányfalva 2 0.11 %
Leléd 2 0.11 %
Garampáld 1 0.05 %
Párkány 852 29.85 %
Muzsla 360 12.61 %
Köbölkút 326 11.42 %
Kürt 264 9.25 %
Szőgyén 224 7.85 %
Kisújfalu 204 7.15 %
Bény 182 6.38 %
Szalka 170 5.96 %
Kéménd 132 4.63 %
Kőhídgyarmat 100 3.50 %
Nána 100 3.50 %
Garamkövesd 84 2.94 %
Ebed 81 2.84 %
Helemba 72 2.52 %
Für 69 2.42 %
Csúz 67 2.35 %
Bart 66 2.31 %
Bajta 50 1.75 %
Kisgyarmat 50 1.75 %
Béla 47 1.65 %
Sárkányfalva 44 1.54 %
Leléd 42 1.47 %
Ipolykiskeszi 36 1.26 %
Garampáld 35 1.23 %
Kicsind 35 1.23 %
Libád 29 1.02 %
Párkány 121 6.58 %
Csúz 40 2.18 %
Köbölkút 33 1.79 %
Kürt 26 1.41 %
Szőgyén 25 1.36 %
Muzsla 21 1.14 %
Bény 18 0.98 %
Nána 13 0.71 %
Für 11 0.60 %
Ipolykiskeszi 11 0.60 %
Kéménd 9 0.49 %
Kőhídgyarmat 8 0.44 %
Garamkövesd 6 0.33 %
Leléd 6 0.33 %
Helemba 5 0.27 %
Kisújfalu 5 0.27 %
Kicsind 5 0.27 %
Bajta 4 0.22 %
Sárkányfalva 4 0.22 %
Kisgyarmat 4 0.22 %
Bart 3 0.16 %
Ebed 3 0.16 %
Béla 3 0.16 %
Garampáld 2 0.11 %
Libád 2 0.11 %
Szalka 1 0.05 %
Párkány 436 33.77 %
Kicsind 129 9.99 %
Garamkövesd 111 8.60 %
Muzsla 109 8.44 %
Kéménd 79 6.12 %
Szőgyén 65 5.03 %
Köbölkút 63 4.88 %
Ebed 62 4.80 %
Bény 62 4.80 %
Kisgyarmat 61 4.73 %
Kőhídgyarmat 56 4.34 %
Nána 43 3.33 %
Helemba 41 3.18 %
Szalka 39 3.02 %
Bajta 38 2.94 %
Garampáld 33 2.56 %
Kürt 33 2.56 %
Csúz 29 2.25 %
Leléd 29 2.25 %
Bart 18 1.39 %
Kisújfalu 18 1.39 %
Ipolykiskeszi 17 1.32 %
Libád 17 1.32 %
Für 16 1.24 %
Sárkányfalva 13 1.01 %
Béla 11 0.85 %
Párkány 691 23.93 %
Köbölkút 484 16.76 %
Muzsla 362 12.53 %
Kürt 279 9.66 %
Szőgyén 266 9.21 %
Kisújfalu 221 7.65 %
Szalka 171 5.92 %
Bény 151 5.23 %
Kéménd 136 4.71 %
Nána 106 3.67 %
Kőhídgyarmat 90 3.12 %
Für 86 2.98 %
Ebed 76 2.63 %
Helemba 67 2.32 %
Bart 64 2.22 %
Csúz 63 2.18 %
Sárkányfalva 58 2.01 %
Kisgyarmat 57 1.97 %
Béla 51 1.77 %
Ipolykiskeszi 49 1.70 %
Bajta 49 1.70 %
Garampáld 42 1.45 %
Leléd 38 1.32 %
Garamkövesd 38 1.32 %
Kicsind 33 1.14 %
Libád 27 0.93 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
553 82.54%
VPN
78 11.64%
KSČ
19 2.84%
SPV
12 1.79%
SD
3 0.45%
Egyéb
5 0.75%
Érvényes szavazatok 670
Együttélés-MKDM
295 82.40%
Magyar Polgári Párt
49 13.69%
HZDS
5 1.40%
KDH
2 0.56%
SDĽ
2 0.56%
SZS
2 0.56%
Egyéb
3 0.84%
Érvényes szavazatok 358
MK
346 94.02%
HZPCS
6 1.63%
KSS
5 1.36%
HZDS-RSS
5 1.36%
SP-VOĽBA
3 0.82%
2 0.54%
Egyéb
1 0.27%
Érvényes szavazatok 368
MKP
323 92.55%
SDK
10 2.87%
HZDS
7 2.01%
MLHZP
4 1.15%
Egyéb
5 1.43%
Érvényes szavazatok 349
MKP
249 92.91%
SZS
6 2.24%
SMER
3 1.12%
SDKU
3 1.12%
SNS
2 0.75%
Egyéb
5 1.87%
Érvényes szavazatok 268
MKP
243 95.29%
SMER
4 1.57%
LB
3 1.18%
ĽS HZDS
2 0.78%
Egyéb
3 1.18%
Érvényes szavazatok 255
MKP
173 67.58%
Most-Híd
60 23.44%
SDKU DS
11 4.30%
SaS
3 1.17%
EDS
2 0.78%
SRK
2 0.78%
SMER
2 0.78%
Egyéb
3 1.17%
Érvényes szavazatok 256
MKP
160 69.57%
Most-Híd
51 22.17%
SMER SD
10 4.35%
SaS
3 1.30%
SNS
2 0.87%
SDKU DS
2 0.87%
Zelení
1 0.43%
OĽaNO
1 0.43%
Érvényes szavazatok 230
MKP
130 68.78%
Most-Híd
41 21.69%
SMER SD
6 3.17%
TIP
4 2.12%
SNS
3 1.59%
MKDA-MKDSZ
3 1.59%
KSS
1 0.53%
OĽANO-NOVA
1 0.53%
Érvényes szavazatok 189
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések