SK
DS
.....

Királyfiakarcsa

Településrész

címer zászló
200 100% magyar 1910
180 98% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľovičove Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Baglyas, Bárcsi-dűlő, Forrási-dűlő, Sipos föld, Úszói-dűlő
Koordináták:
47.98727921, 17.55316973
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003

A Felső-Csallóköz központi részén, Dunaszerdahely központjától 6 km-re nyugatra, Somorjától 20 km-re keletre található, 1 km-es bekötőút köti össze a Komárom-Pozsony közötti 63-as főúttal. Etrekarcsával és Damazérkarcsával egybeépülve alkotja az egyesült Királyfiakarcsa község központját, itt található a községi hivatal és a tájház is. Mellékutak kötik össze Lúccsal (3 km), Egyházkarcsával (2 km), Dunakisfaluddal (4 km) és Nagyabonnyal (4 km).

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség, azóta Királyfiakarcsa egyik településrésze és kataszteri területe. A község 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban is a Dunaszerdahelyi járás része volt. 2,01 km²-es területe a községterület 15,1 %-át alkotja.

Népesség

1939-ben 210, túlnyomórészt magyar lakosa volt, 2011-ben már 398-an éltek itt, az egyesített község összlakosságának 38,3 %-a. Királyfiakarcsa a legnépesebb településrész a községben.

Történelem

A település lakói a korai középkorban a katonáskodó várjobbágyok előkelőbb rétegéhez, Szent István király szabad jobbágy fiainak (veri filii jobbagionaes Sancti regis ~ a szent király hűséges jobbágyai) rendjébe tartoztak, hasonlóképpen, mint a szomszédos étre- és gutha(kulcsár)-karcsaiak. Nevével először egy 1215-ben kelt oklevélben találkozunk Corcha alakban. További megjelenési formái: 1231-ben Korosa, 1240-ben tres villas Caracha, 1243-ban Karascha, 1248-ban Karchau, 1253-dan Karcha, 1349-ben Kyralfaia, 1353-ban Keralifiakarcha, 1927-ben Kráľovičove Korčany, 1948-ban Kráľovičove Kracany. A XV. századtól az oklevelekben a legtöbbször három királyfiakarcsai család, az Iván, az Erdős és a Györffy família szerepel. Közéleti tisztséget, nemesi bírói posztot a XV. században Királyfiakarcsai Móric fia, Antal, illetve Királyfiakarcsai és Hideghéthy Dénes fia Gáspár töltött be. Az 1634. évi egyházi összeírás szerint Királyfiakarcsa lakosainak száma 60 volt. Az 1828-as Nagy Lajos-féle összeírásban 30 házzal és 220 lakossal szerepel. 1940-ben 4 környező községgel egyesítették Királyfiakarcsa néven.

Mai jelentősége

Ld. Királyfiakarcsa

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KARCSA. Egyház Karcsa. E’ Helységhez tizen egy hasonló nevezetű faluk vagynak Posony Vármegyében, ú. m. Amade Karcsa, Pinke Kartsa, Morótz Karcsa, Göntzöl Karcsa, Kultsár Karcsa, Etre Karcsa, Király fia Karcsa, Domárd Karcsa, Erdőhát Karcsa, Solymos Karcsa, földes Urai külömbféle Urak, a’ mint nevezetekből is ki tetszik, Sípos Karcsa, Kastély Karcsának is neveztetik régi formára épűlt kastéllyától; lakosai katolikusok, többnyire egymástól nem meszsze fekszenek, ’s határjaik is majd hasonló tulajdonságokkal bírnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Királyfia-), magyar falu, Pozsony vármegyében: 213 kath., 5 zsidó lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyfiakarcsa, csallóközi magyar kisközség, 41 házzal és 185 róm. kath. vallású lakossal. A többi Karcsa falvak sorsában osztozott és birtokviszonyai megegyeznek azokéval. A község határában pogánykori sírhalom van. Temploma nincs. Saját postája van, távírója és vasúti állomása Patony.

Névelőfordulások
1215
Corcha
1231
Korosa
1240
Caracha
1243
Karascha
1248
Karchau
1253
Karcha
1349
Kyralfaia
1353
Keralifiakarcha
1773
Kiralyfia-Karcsa, Kiralyfia
1786
Királyfia-Karcscha
1808
Királyfia-Karcsa
1863
Királyfiakartsa
1873
Királyfiakarcsa
1927
Kráľovicove Korčany, Királyfia-Karcsa
1938
Királyfiakarcsa
1945
Kráľovicove Korčany, Királyfia-Karcsa
1948
Kráľovičove Kračany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 186 96%
szlovákok 0 0%
egyéb 8 4%
összlétszám 194
magyarok 200 100%
szlovákok 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 200
magyarok 180 98%
szlovákok 1 1%
egyéb 3 2%
összlétszám 184
Mai közigazgatás

Bejelentések