SK
MI
.....

Kerész

Településrész

címer zászló
152 97% magyar 1880
214 99% magyar 1910
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krišov
1918 előtti vármegye, járás:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Mokcsamogyorós
Koordináták:
48.59046129, 22.02188015
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901

Ld. Mokcsamogyorós

Közigazgatás

1913-ig önálló kisközség (Ung vármegye, Nagykaposi járás), ekkor Mokcsával egyesítették Mokcsakerész néven (1960-tól Mokcsamogyorós része).

Népesség

1910-ben 217, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt.

Történelem

Kerészt az 1332-37-es pápai tizedlajstrom mint adózó plébániát említi. Az adóösszeírásokban "Kerez", illetve "Keris" alakban szerepelt. Ősi földesuraként egy bizonyos Ujkerészi Beke fia, Bálintot említenek. 1590-ben Kerész ura Mokcsay Balázs. A 16. század végén plébániája megszűnt, az új (református) egyházi központ Mokcsa lett. A 17. században Nyomárkayak is élnek a községben. A 20. század elejére teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Mokcsával, 1913-ban a két községet egyesítették Mokcsakerész néven.

Mai jelentősége

Ld. Mokcsamogyorós

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kerész, Ungh vmegyében, magyar-orosz falu, 36 római, 69 gör. kath., 88 ref., 8 zsidó lak. Fekszik Mokcsa szomszédságában. Földje termékeny; erdejében egy régi vár maradványai láthatók. F. u. többen. Ut. p. Ungvár.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
Nemzet Arány
magyarok 152 97%
szlovákok 0 0%
egyéb 5 3%
összlétszám 157
magyarok 214 99%
szlovákok 3 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 217
Mai közigazgatás

Bejelentések