SK
KS
.....

Kenyhec

Község

címer zászló
425 90% magyar 1910
117 10% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kenyhec
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kechnec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Berek, Kis-Tanorok, Nagy-Tanorok
Koordináták:
48.54938507, 21.26444817
Terület:
10,21 km2
Rang:
község
Népesség:
1173
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04458
Település kód:
559687
Szervezeti azonosító:
690261
Adóazonosító:
2021261209

A község az Alsó Hernád-völgy déli részén, a Migléci-patak partján, a 17-es (Kassa-Miglécnémeti) országút és a Kassa-Miskolc vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik. Mellékút köti össze Perényen (7 km) keresztül Buzitával (15 km). 2015 decemberére épült meg az Abaújvár felé összeköttetést biztosító új Hernád-híd és a hozzá vezető új út. Kenyhec teljesen egybeépült a tőle északra fekvő Abaújszinával. Határa, melynek nagy része mezőgazdaságilag művelt terület (erdeje nincs), hosszan nyúlik el nyugat-keleti irányban, keleti határát (mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között) a Hernád-folyó alkotja. A falutól nyugatra halad az R4-es gyorsforgalmi út, melynek két oldalán a kenyheci ipari park (332 hektáron elterülő) ipartelepei sorakoznak. Nyugatról Perény-Hím, északról Abaújszina, keletről Abaújvár és Kéked, délről pedig Miglécnémeti községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával Abaújvár Hernádon túlra eső határrészeit és Tornyosnémeti határának egy kis részét Kenyhechez csatolták, területe ezzel több mint egynegyedével nőtt (8,00 km²-ről 10,21 km²-re). 1964-ben Miglécnémetivel egyesítették „Hraničná pri Hornáde“ néven, majd 1986-ban Abaújszinához csatolták. 1990. december 1-jén alakult újra önálló községgé.

Népesség

1910-ben 473, 1921-ben 469, 1938-ban pedig 441, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben alig 7,9 % volt, 1930-ra már csaknem a lakosság felére emelkedett. A 20. század második felében kétharmadával nőtt népessége, 1991-2011 között további 53,3 %-os népességnövekedés figyelhető meg (734 főről 1125-re). 1961-re a község szlovák többségűvé vált, a magyar nemzetiségűek aránya 36,5 %-ra csökkent, 1991-2011 között pedig megfeleződött (25,5 %-ról 13 %-ra csökkent). 2011-ben a lakosság háromnegyede (74,7 %) volt szlovák nemzetiségű, de kiemelkedően magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (10,1 %) is. A magyar anyanyelvűek aránya csaknem kétszerese a magyar nemzetiségűekének (23,1 %). A lakosság többsége (65,7 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 9,9 %, a görög katolikusoké pedig 7,3 %. 2011-ben a lakosság 93,2 %-a élt Kenyhecen (1048 fő), 6,8 %-a pedig Migléc-észak településrészen (77 fő).

Történelem

A falut 1220-ban "Felnémet" néven említik először. Első lakói az itteni királynői birtokon letelepedett németek voltak. 1338-tól a király birtoka, de Zsigmond király hívének Perényi Péternek adományozta. Mai szláv eredetű nevén csak 1605-ben szerepel először. Birtokosai a Kenyheczi és Csikovics családok voltak. A 17. században a falu lakossága áttért a református hitre. A régi katolikus templomot is ekkor rombolták le, és csak 1749-ben építették fel újra. A 18. században vegyes magyar-szlovák lakosságú község volt. 1849-ben határában súlyos harcok folytak a magyar és császári csapatok között a közeli hidasnémeti híd birtoklásáért. 1860-ban elérte a vasút, itt épült meg a Miskolc – Kassa vasútvonal egyik állomása. A vasút építésekor keletkezett kavicsbányatava. 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944. december 17-én robbantották fel a Hernád-hidat, melyet 2015-ben építettek újjá. 1964-ben Miglécnémetivel egyesítették Družstevná pri Hornáde néven, majd 1986-1990 között Abaújszinához tartozott. 1990-ben vált újra önálló községgé. Az 1990-es években Kelet-Szlovákia legjelentősebb ipari parkja létesült a község határában. Ezzel összefüggésben a község népessége dinamikus növekedésnek indult, elsősorban az ezredforduló után. Ma egyike Kelet-Szlovákia leggazdagabb és leggyorsabban fejlődő településeinek. A magas adóbevételekből sport- és egészségügyi központot létesítettek, előkészületben van az Európai Integrált Iskola és egy termálfürdő megépítése. 2015-ben magán alapiskola létesült a községben.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda és magániskola, valamint egészségügyi központ található. A határában elterülő ipari parkban számos multinacionális cég folytat termelést, legjelentősebb közülük az autók sebességváltóit előállító Ford Getrag. Ugyanitt napkollektoros erőmű is üzemel. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1740-ben épült barokk stílusban. A községben három régi nemesi kúria is fennmaradt a 18-19. század fordulójáról.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KENYHECZ. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Szinához 3/4 mértföldnyire, határja jó termékenységű, vagyonyai jelsek, eladára alkalmatos módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kenyhecz, Abauj v. magyar-tót falu, Kassához délre 2 mfldnyire, a pesti országutban: 424 r. kath., 42 g. kathol., 19 reform., 87 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Termékeny róna határ. F. u. Szalay, Kornis, Dobay, Antony.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kenyhecz község 78 házzal és 477 magyar és tót lakossal. Vasúti megállóhely. Postája Abauj-Szina, távirója Csány. Róm. kath. temploma 1748-ban épült. A községben vannak a Korniss, Szalay, Olasz és Antony régi nemesi családok úri lakai, melyek azonban már birtokost cseréltek. Kitünő kavicsbányáját, mely számos ottani szegény családnak ád keresetet, a magy. kir. államvasutak birják.

Magyar Katolikus Lexikon

Kenyhec, v. Abaúj-Torna vm. (Hraničná pri Hornáde, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Lakói 1600 k. ref-ok lettek. 1749: lelkészség, 1771: újra pléb. Nagyboldogasszony tp-át 1740: Keczer István építtette. Anyakönyvei 1753-tól. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. - Filiái 1915: Abaújszina, Miglécnémeti. - Lakói 1940: 311 r.k., 91 g.k., 5 ev., 52 ref., 1 izr., össz. 460 (90% m.); 1960: össz. 621 (36,5% m.); 1991: össz. 734, m. 187 (25,48%); 2001: össz. 876, m. 133 (15,18%). ** KTN I:131. - Gerecze II:85. - Schem. Cass. 1915:41; 2000:38. (a tp. 1749: épült, lakói 2000: 532 r.k., össz. 742.)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szina és Kenyhec magyar eredetű községek a Lexicon adataiban, de a mult század elejétől szlovák, illetve Szinán rutén kisebbség is jelentkezik. Ez kifejezésre jut a hivatalos népszámlálási adatokban is, mert Szinán 1880-ban 62%, 1890-ben 75%, 1900-ban 75% és 1910-ben 92% volt magyar. Ez idő alatt Kenyhecen 76, 79, 79, 90% arányt ért el a magyarság. A kisebbségi élet alatt Szinában 1921-ben még 73% volt a magyarok ereje, de 1930-ban már csak 34%. Kenyhec a kisebbségi sorsban éppen ilyen arányú fogyást mutat, mert az 1921-i 91%-át nem birta megőrizni s a szlovákság 59%-ra szorította vissza. A fölszabadulás után az 1938-as népszámlálás tükrében mind a két falu magyarsága visszanyeri túlsúlyát. (....) Kenyhec. A község területe 1774 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 441.

P. Olexo Anna

1939.10.12.
Kenyhec - megszületett
Névelőfordulások
1220
Felnémet
1560
Kenyhecz Nempty
1605
Kenyhecz
1773
Kenyhecz,
1786
Kenyhecz,
1808
Kenyhecz, Kehněc,
1863
Kenyhec,
1920
Keňhec,
1927
Kehnec,
1938
Kenyhec,
1945
Kehnec,
1948
Kechnec
1990
Kechnec
1994
Kenyhec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kenyhec (Kechnec) 19
Telefon: 0557282512
Fax: 0557282513

Honlap: kechnec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Konkoly Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Konkoly Tomáš (Független)
Schmidt František (Független)
Čamaj Imrich (KDH)
Danko Ladislav (MOST - HÍD)
Koncsol Tibor (MOST - HÍD)
Kababiková Mária (SME RODINA - Boris Kollár)
Kaško Tibor (SPOLU)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SME RODI... 14% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SPOLU 14% SPOLU 1 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kenyhec 262

Kenyheci Községi Hivatal

Kenyhec 19

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 389 76%
szlovákok 90 17%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 2%
egyéb 28 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 515
magyarok 425 90%
szlovákok 39 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 473
magyarok 425 91%
szlovákok 37 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 469
magyarok 187 25%
szlovákok 545 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 734
magyarok 133 15%
szlovákok 731 83%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 876
magyarok 146 13%
szlovákok 840 75%
ruszinok 1 0%
romák 22 2%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 114 10%
összlétszám 1125
magyarok 117 10%
szlovákok 980 86%
ruszinok 1 0%
romák 6 1%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 23 2%
összlétszám 1137
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 875
Választási részvétel: 61.26 %
Kiadott boríték: 536
Bedobott boríték: 536

Polgármester

Érvényes szavazólap: 472
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Konkoly Jozef 456 96.61 % Független
Danko Ladislav 16 3.39 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Konkoly Tomáš 274 Független
Danko Ladislav 220 MOST - HÍD
Koncsol Tibor 209 MOST - HÍD
Kababiková Mária 194 SME RODINA - Boris Kollár
Čamaj Imrich 190 KDH
Kaško Tibor 175 SPOLU
Schmidt František 161 Független
Vargová Mária 159 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Špilka Gabriel 158 ŠANCA
Mitrová Miroslava 151 ŠANCA
Vajda Gabriel 144 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Škovranová Miriam 141 ŠANCA
Adamová Renáta 112 SME RODINA - Boris Kollár
Šnír Ladislav 108 Független
Kababik Jozef 98 SNS
Bito Martin 96 SME RODINA - Boris Kollár
Kiššová Irena 96 KDH
Schnürerová Mária 95 KDH
Horváthová Júlia 79 Független

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 28.57% SDKÚ-DS 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 14.29% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SPOLU 14.29% SPOLU 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 862
Választási részvétel: 34.45 %
Kiadott boríték: 297
Bedobott boríték: 297
Választásra jogosult: 863
Választási részvétel: 23.06 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 882
Választási részvétel: 21,08 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 277
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 178
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 189 68.23 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 44 15.88 % KDS
Vladimír Gürtler 11 3.97 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 9 3.25 % NOVA
Lukáš Sisák 9 3.25 % KSS
Ivan Kuhn 5 1.81 % OKS
Marek Ďurán 4 1.44 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 4 1.44 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 2 0.72 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 36 18.18% KDS
Richard Raši 79 44.38 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 64 35.96 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 15 8.43 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 8 4.49 % Független
Jarmila Tkáčová 5 2.81 % SNS
Štefan Surmánek 4 2.25 % ĽSNS
Vladislav Stanko 1 0.56 % Független
Jozef Bobík 1 0.56 % Független
Lukáš Sisák 1 0.56 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 289
Érvényes szavazólap: 179
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 243 84.08% SMER - SD
Július Beluscák 48 16.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miroslav Bačenko 43 14.88% Független
László Köteles 38 13.15% SMK-MKP
István Zachariaš 34 11.76% SMK-MKP
Michal Rečka 32 11.07% SMER - SD
Ľubomír Šimko 25 8.65% SMER - SD
László Iván 22 7.61% SMK-MKP
Monika Bérešová 22 7.61% SZS
Štefan Petrík 22 7.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 22 7.61% Független
Norbert Krušinský 21 7.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Marton 20 6.92% NOVA
Viktor Sasák 18 6.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vojtech Staňo 17 5.88% SMER - SD
Elena Fialková 17 5.88% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 16 5.54% NOVA
František Petro 14 4.84% SMER - SD
Štefan Markovič 14 4.84% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Holečko 14 4.84% Független
Viktor Dulina 14 4.84% Független
Anton Király 13 4.50% SMK-MKP
Tomáš Suchý 12 4.15% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 12 4.15% Független
Jaroslav Pástor 12 4.15% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Papáč 12 4.15% KSS
Ján Kokarda 11 3.81% Független
Róbert Šándor 11 3.81% Független
Štefan Laczkó 11 3.81% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 10 3.46% SNS
Jenő Csoltkó 10 3.46% Független
Ladislav Vojtko 9 3.11% KSS
Július Grulyo 9 3.11% Független
Ivan Hriczko 9 3.11% Független
Ján Mikloš 8 2.77% KSS
Anton Medvec 8 2.77% Független
Ján Stanislav 8 2.77% SNS
Ladislav Miko 8 2.77% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 8 2.77% SRÚS
Monika Vargová 7 2.42% SNS
Marián Tóth 7 2.42% SaS
Rastislav Moric 7 2.42% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 7 2.42% SNS
Božena Letková 7 2.42% Független
Elena Majancsíková 6 2.08% SĽS
Mária Topoľančinová 6 2.08% ĽS-HZDS
Jozef Koňa 6 2.08% SĽS
Martin Baltes 5 1.73% SĽS
Alexander Bimbo 5 1.73% SRÚS
Františka Kočišová 5 1.73% SĽS
Radoslav Šimko 5 1.73% SNS
Slavomír Horváth 4 1.38% SNS
Peter Palaščák 4 1.38% SOĽ
Ján Bačo 4 1.38% SĽS
Jozef Tischler 4 1.38% SĽS
Vladimír Popovič 4 1.38% SMS
Imrich Kohút 4 1.38% SĽS
Karol Dzugas 3 1.04% Független
Viliam Bačo 3 1.04% Független
Marián Kertész 2 0.69% PD
Ľubica Holováčová 1 0.35% SĽS
Peter Solár 81 45.25% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Krešák 61 34.08% ŠANCA
Miloš Barcal 47 26.26% Független
Michal Rečka 28 15.64% SMER-SD
Imrich Bakši 26 14.53% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Július Beluscsák 21 11.73% Független
Ondrej Bernát 20 11.17% SMER-SD
Peter Derevjaník 19 10.61% SMER-SD
Ján Kokarda 17 9.50% Független
Marcela Demkeová 16 8.94% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 16 8.94% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 15 8.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Tomáš Kozlai 15 8.38% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tamás Iván 15 8.38% SMK-MKP
Anton Medvec 15 8.38% Független
Erika Zámboriová 14 7.82% ŠKV
Ladislav Bartók 14 7.82% MKDA-MKDSZ
László Köteles 14 7.82% SMK-MKP
Martin Baltes 13 7.26% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Hodor 12 6.70% Független
Elena Fialková 12 6.70% MOST - HÍD
István Zachariaš 12 6.70% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 11 6.15% SMK-MKP
Monika Gergelová 11 6.15% SNS
František Gedra 11 6.15% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 11 6.15% ŠKV
Pavol Bujňák 11 6.15% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Attila Oravecz 11 6.15% MOST - HÍD
Mária Lacková 10 5.59% Független
František Petro 10 5.59% SMER-SD
Július Pelegrin 10 5.59% Független
Ladislav Andrejanin 10 5.59% ÚSVIT
Alexander Képes 9 5.03% SMK-MKP
Tibor Bráz 9 5.03% Független
Alexander Horváth 8 4.47% MOST - HÍD
Jarmila Vaňová 8 4.47% ŠKV
Norbert Krušinský 8 4.47% MOST - HÍD
Július Begala 8 4.47% Független
Štefan Hudák 7 3.91% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 7 3.91% Független
Mária Dulovičová 7 3.91% Független
Vojtech Farkaš 7 3.91% Független
Jaroslav Pástor 7 3.91% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 6 3.35% Független
Peter Seman 6 3.35% KSS
Martina Dutková 6 3.35% Független
Gabriel Böhm 6 3.35% Független
Jozef Hric 6 3.35% KSS
Peter Kocai 5 2.79% NAJ
Csaba Simkó 5 2.79% SMK-MKP
Slavomír Borovský 5 2.79% DS
Tomáš Suchý 5 2.79% ŠANCA
Roland Szabó 5 2.79% SMER-SD
Gábor Szalay 5 2.79% SMK-MKP
Csaba Káposztás 4 2.23% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 4 2.23% VZDOR
Ervín Kompuš 4 2.23% NAJ
Anton Király 3 1.68% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 3 1.68% KSS
Ján Serbin 3 1.68% Független
Július Grulyo 3 1.68% Független
Augustín Köteles 2 1.12% NAJ
Anetta Strýčková 2 1.12% Független
Slavomír Horváth 1 0.56% SNS
Ján Horváth 1 0.56% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 38.84 %
Torna 145 8.32 %
Buzita 141 8.09 %
Somodi 111 6.37 %
Makranc 110 6.31 %
Debrőd 109 6.25 %
Csécs 94 5.39 %
Szeszta 73 4.19 %
Jászó 69 3.96 %
Jánok 64 3.67 %
Perény - Hím 63 3.61 %
Komaróc 63 3.61 %
Áj 57 3.27 %
Reste 57 3.27 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.93 %
Tornaújfalu 49 2.81 %
Alsólánc 48 2.75 %
Zsarnó 47 2.70 %
Bódvavendégi 40 2.29 %
Nagyida 40 2.29 %
Péder 40 2.29 %
Abaújszina 33 1.89 %
Pány 22 1.26 %
Mecenzéf 21 1.20 %
Jászómindszent 12 0.69 %
Tornahorváti 12 0.69 %
Szádelő 12 0.69 %
Kenyhec 11 0.63 %
Miglécnémeti 11 0.63 %
Stósz 7 0.40 %
Kisida 7 0.40 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.17 %
Felsőtőkés 3 0.17 %
Koksóbaksa 3 0.17 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Rás 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Hernádszentistván 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Kalsa 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.28 %
Torna 110 11.60 %
Kecer 63 6.65 %
Szepsi 47 4.96 %
Mecenzéf 28 2.95 %
Áj 16 1.69 %
Buzita 14 1.48 %
Jászómindszent 13 1.37 %
Csécs 11 1.16 %
Jászóújfalu 10 1.05 %
Kisida 9 0.95 %
Abaújszakaly 9 0.95 %
Györke 8 0.84 %
Kenyhec 8 0.84 %
Hernádcsány 8 0.84 %
Tornaújfalu 7 0.74 %
Abos 7 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.74 %
Abaújszina 6 0.63 %
Stósz 6 0.63 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.42 %
Rozgony 4 0.42 %
Debrőd 4 0.42 %
Koksóbaksa 4 0.42 %
Nagyida 4 0.42 %
Miglécnémeti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Alsókemence 4 0.42 %
Lapispatakújtelep 4 0.42 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.88 %
Buzita 223 15.22 %
Csécs 84 5.73 %
Perény - Hím 79 5.39 %
Torna 77 5.26 %
Szeszta 77 5.26 %
Reste 67 4.57 %
Makranc 66 4.51 %
Komaróc 55 3.75 %
Debrőd 55 3.75 %
Somodi 53 3.62 %
Alsólánc 51 3.48 %
Nagyida 49 3.34 %
Tornaújfalu 38 2.59 %
Jászó 37 2.53 %
Áj 37 2.53 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.18 %
Zsarnó 31 2.12 %
Péder 30 2.05 %
Abaújszina 29 1.98 %
Jánok 28 1.91 %
Bódvavendégi 25 1.71 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Tornahorváti 8 0.55 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Miglécnémeti 8 0.55 %
Györke 7 0.48 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.20 %
Patacskő 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Hatkóc 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.49 %
Jászómindszent 108 7.92 %
Stósz 76 5.57 %
Felsőmecenzéf 50 3.67 %
Szepsi 38 2.79 %
Kisida 36 2.64 %
Hernádcsány 24 1.76 %
Jászó 24 1.76 %
Kassamindszent 24 1.76 %
Jászóújfalu 22 1.61 %
Kassabéla 19 1.39 %
Rozgony 18 1.32 %
Budamér 18 1.32 %
Hernádszokoly 17 1.25 %
Semse 17 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.10 %
Sároskőszeg 15 1.10 %
Felsőtőkés 14 1.03 %
Kassaolcsvár 14 1.03 %
Csécs 12 0.88 %
Lengyelfalva 12 0.88 %
Torna 12 0.88 %
Izdobabeszter 12 0.88 %
Hernádszentistván 12 0.88 %
Idabukóc 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Lapispatak 11 0.81 %
Koksóbaksa 10 0.73 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.59 %
Abaújszakaly 8 0.59 %
Tizsite 8 0.59 %
Baska 8 0.59 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.37 %
Pány 5 0.37 %
Rudnok 5 0.37 %
Kisladna 5 0.37 %
Terebő 5 0.37 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 54.10 %
Buzita 84 8.61 %
Torna 66 6.76 %
Makranc 50 5.12 %
Szeszta 45 4.61 %
Csécs 39 4.00 %
Debrőd 38 3.89 %
Áj 31 3.18 %
Somodi 30 3.07 %
Tornaújfalu 30 3.07 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.87 %
Nagyida 27 2.77 %
Perény - Hím 26 2.66 %
Alsólánc 26 2.66 %
Zsarnó 26 2.66 %
Jánok 26 2.66 %
Reste 23 2.36 %
Péder 22 2.25 %
Jászó 22 2.25 %
Bódvavendégi 21 2.15 %
Rudnok 17 1.74 %
Komaróc 17 1.74 %
Mecenzéf 15 1.54 %
Jászómindszent 13 1.33 %
Hernádcsány 13 1.33 %
Abaújszina 12 1.23 %
Tornahorváti 11 1.13 %
Miglécnémeti 9 0.92 %
Pány 9 0.92 %
Kassamindszent 8 0.82 %
Aranyida 7 0.72 %
Stósz 6 0.61 %
Izdobabeszter 6 0.61 %
Jászóújfalu 6 0.61 %
Györke 6 0.61 %
Rás 6 0.61 %
Enyicke 5 0.51 %
Ránk 5 0.51 %
Lapispatak 4 0.41 %
Patacskő 4 0.41 %
Sároskőszeg 4 0.41 %
Kisida 4 0.41 %
Alsómislye 4 0.41 %
Hernádgecse 4 0.41 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.89 %
Hernádszentistván 216 11.68 %
Sároskőszeg 164 8.86 %
Hernádszokoly 138 7.46 %
Budamér 79 4.27 %
Rozgony 58 3.14 %
Kassabéla 40 2.16 %
Abos 40 2.16 %
Kassamindszent 39 2.11 %
Kisida 37 2.00 %
Terebő 34 1.84 %
Hernádcsány 30 1.62 %
Enyicke 28 1.51 %
Jászómindszent 28 1.51 %
Királynép 28 1.51 %
Szepsi 26 1.41 %
Tarcavajkóc 25 1.35 %
Koksóbaksa 23 1.24 %
Izdobabeszter 23 1.24 %
Lapispatak 19 1.03 %
Benyék 18 0.97 %
Hernádzsadány 18 0.97 %
Kisladna 18 0.97 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.86 %
Kassaolcsvár 16 0.86 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.76 %
Baska 14 0.76 %
Regeteruszka 14 0.76 %
Alsótőkés 14 0.76 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.59 %
Semse 11 0.59 %
Felsőhutka 11 0.59 %
Mecenzéf 11 0.59 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.32 %
Szepsi 178 12.86 %
Csécs 34 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.31 %
Áj 31 2.24 %
Makranc 29 2.10 %
Somodi 26 1.88 %
Tornaújfalu 25 1.81 %
Jánok 23 1.66 %
Perény - Hím 20 1.45 %
Zsarnó 20 1.45 %
Bódvavendégi 18 1.30 %
Mecenzéf 14 1.01 %
Szeszta 14 1.01 %
Tornahorváti 14 1.01 %
Jászó 12 0.87 %
Buzita 11 0.79 %
Debrőd 11 0.79 %
Kenyhec 11 0.79 %
Nagyida 10 0.72 %
Pány 10 0.72 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.43 %
Rozgony 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.85 %
Torna 20 1.98 %
Csécs 12 1.19 %
Jászó 11 1.09 %
Tornaújfalu 10 0.99 %
Rozgony 10 0.99 %
Nagyida 10 0.99 %
Buzita 8 0.79 %
Somodi 8 0.79 %
Makranc 7 0.69 %
Zsarnó 6 0.59 %
Reste 6 0.59 %
Lapispatak 6 0.59 %
Idabukóc 6 0.59 %
Debrőd 5 0.50 %
Jánok 5 0.50 %
Perény - Hím 5 0.50 %
Abaújszina 5 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.40 %
Kassamindszent 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Tornahorváti 4 0.40 %
Szeszta 4 0.40 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Petőszinye 3 0.30 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Jászóújfalu 3 0.30 %
Kisida 3 0.30 %
Györke 3 0.30 %
Ránk 3 0.30 %
Terebő 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.86 %
Szepsi 82 13.38 %
Csécs 20 3.26 %
Tornaújfalu 18 2.94 %
Nagyida 17 2.77 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.45 %
Buzita 12 1.96 %
Áj 12 1.96 %
Szeszta 12 1.96 %
Somodi 11 1.79 %
Bódvavendégi 11 1.79 %
Zsarnó 10 1.63 %
Jászó 10 1.63 %
Makranc 10 1.63 %
Mecenzéf 9 1.47 %
Péder 9 1.47 %
Jászómindszent 8 1.31 %
Tornahorváti 8 1.31 %
Perény - Hím 7 1.14 %
Eszkáros 6 0.98 %
Hernádcsány 6 0.98 %
Abaújszina 6 0.98 %
Alsólánc 5 0.82 %
Kassamindszent 5 0.82 %
Reste 5 0.82 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.49 %
Kecer 3 0.49 %
Abaújnádasd 3 0.49 %
Alsótőkés 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Hernádgönyű 3 0.49 %
Pány 3 0.49 %
Lapispatak 3 0.49 %
Semse 3 0.49 %
Györke 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Koksóbaksa 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújrákos 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Rozgony 2 0.33 %
Rudnok 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Miglécnémeti 2 0.33 %
Szádelő 2 0.33 %
Benyék 2 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.51 %
Torna 295 11.90 %
Jászó 262 10.57 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.08 %
Mecenzéf 91 3.67 %
Buzita 78 3.15 %
Szeszta 60 2.42 %
Zsarnó 56 2.26 %
Somodi 52 2.10 %
Tornaújfalu 50 2.02 %
Áj 47 1.90 %
Jászóújfalu 38 1.53 %
Debrőd 35 1.41 %
Bódvavendégi 33 1.33 %
Csécs 33 1.33 %
Alsólánc 29 1.17 %
Perény - Hím 28 1.13 %
Jánok 26 1.05 %
Szádelő 24 0.97 %
Abaújszina 23 0.93 %
Komaróc 22 0.89 %
Nagyida 20 0.81 %
Makranc 20 0.81 %
Reste 20 0.81 %
Péder 17 0.69 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.11 %
Makranc 115 6.05 %
Csécs 73 3.84 %
Torna 68 3.58 %
Buzita 39 2.05 %
Perény - Hím 36 1.89 %
Tornaújfalu 35 1.84 %
Jánok 30 1.58 %
Pány 26 1.37 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.32 %
Nagyida 23 1.21 %
Mecenzéf 23 1.21 %
Zsarnó 22 1.16 %
Áj 22 1.16 %
Szeszta 20 1.05 %
Györke 19 1.00 %
Komaróc 19 1.00 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.89 %
Jászó 16 0.84 %
Reste 16 0.84 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.92 %
Rozgony 83 3.75 %
Izdobabeszter 61 2.76 %
Kisida 61 2.76 %
Kassamindszent 53 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.35 %
Györgyi 51 2.31 %
Hernádcsány 50 2.26 %
Jászómindszent 46 2.08 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 1.99 %
Szepsi 42 1.90 %
Sároskőszeg 42 1.90 %
Kassaolcsvár 41 1.85 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.76 %
Budamér 37 1.67 %
Petőszinye 37 1.67 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.90 %
Hernádszokoly 20 0.90 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 17.79 %
Somodi 42 3.81 %
Kecer 28 2.54 %
Mecenzéf 22 2.00 %
Jászómindszent 16 1.45 %
Nagyida 14 1.27 %
Magyarbőd 13 1.18 %
Jászóújfalu 13 1.18 %
Torna 12 1.09 %
Csécs 10 0.91 %
Hernádcsány 8 0.73 %
Buzita 8 0.73 %
Szepsi 8 0.73 %
Kisida 8 0.73 %
Stósz 7 0.64 %
Patacskő 6 0.54 %
Abaújszina 6 0.54 %
Koksóbaksa 4 0.36 %
Felsőmecenzéf 4 0.36 %
Györke 4 0.36 %
Kassamindszent 4 0.36 %
Abaújszakaly 4 0.36 %
Kenyhec 4 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.36 %
Abaújnádasd 4 0.36 %
Hilyó 3 0.27 %
Rozgony 3 0.27 %
Rudnok 3 0.27 %
Regeteruszka 3 0.27 %
Budamér 3 0.27 %
Terebő 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Tarcavajkóc 3 0.27 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.51 %
Rozgony 63 4.18 %
Hernádcsány 61 4.05 %
Jászómindszent 59 3.92 %
Kassamindszent 46 3.05 %
Mecenzéf 42 2.79 %
Izdobabeszter 37 2.46 %
Magyarbőd 35 2.32 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.32 %
Kisida 33 2.19 %
Nagyida 31 2.06 %
Györke 27 1.79 %
Enyicke 27 1.79 %
Hernádgecse 26 1.73 %
Jászó 26 1.73 %
Hernádzsadány 25 1.66 %
Kassaolcsvár 23 1.53 %
Csécs 23 1.53 %
Sároskőszeg 22 1.46 %
Hernádszentistván 22 1.46 %
Koksóbaksa 22 1.46 %
Lapispatak 21 1.39 %
Tarcavajkóc 21 1.39 %
Budamér 20 1.33 %
Nagyszalánc 20 1.33 %
Regeteruszka 19 1.26 %
Somodi 19 1.26 %
Királynép 19 1.26 %
Felsőmislye 19 1.26 %
Makranc 19 1.26 %
Felsőmecenzéf 19 1.26 %
Hernádszokoly 17 1.13 %
Alsómislye 17 1.13 %
Lengyelfalva 17 1.13 %
Baska 16 1.06 %
Semse 16 1.06 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.93 %
Stósz 14 0.93 %
Garbócbogdány 14 0.93 %
Idabukóc 14 0.93 %
Abaújszakaly 14 0.93 %
Torna 13 0.86 %
Kassabéla 13 0.86 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.73 %
Alsóhutka 11 0.73 %
Kenyhec 11 0.73 %
Perény - Hím 11 0.73 %
Petőszinye 10 0.66 %
Alsókemence 10 0.66 %
Benyék 10 0.66 %
Abaújszina 10 0.66 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.15 %
Lapispatak 242 8.40 %
Budamér 158 5.49 %
Mecenzéf 114 3.96 %
Hernádcsány 106 3.68 %
Lapispatakújtelep 98 3.40 %
Koksóbaksa 86 2.99 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.78 %
Nagyszalánc 77 2.67 %
Királynép 76 2.64 %
Abaújnádasd 76 2.64 %
Kecer 74 2.57 %
Stósz 74 2.57 %
Kisida 74 2.57 %
Rozgony 69 2.40 %
Kalsa 68 2.36 %
Szepsi 58 2.01 %
Izdobabeszter 55 1.91 %
Jászóújfalu 53 1.84 %
Lengyelfalva 50 1.74 %
Szaláncújváros 48 1.67 %
Hernádgecse 47 1.63 %
Jászómindszent 46 1.60 %
Sároskőszeg 46 1.60 %
Hernádszentistván 46 1.60 %
Magyarbőd 44 1.53 %
Regeteruszka 42 1.46 %
Enyicke 40 1.39 %
Benyék 36 1.25 %
Tizsite 35 1.22 %
Abaújszina 34 1.18 %
Bolyár 32 1.11 %
Alsókemence 31 1.08 %
Tarcavajkóc 31 1.08 %
Kelecsenyborda 30 1.04 %
Alsóhutka 29 1.01 %
Hernádgönyű 29 1.01 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.87 %
Semse 25 0.87 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.73 %
Abaújharaszti 21 0.73 %
Felsőkemence 21 0.73 %
Balogd 21 0.73 %
Garbócbogdány 20 0.69 %
Ósvacsákány 20 0.69 %
Ósva 20 0.69 %
Felsőmecenzéf 20 0.69 %
Abaújrákos 18 0.63 %
Rudnok 18 0.63 %
Hernádzsadány 18 0.63 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.56 %
Felsőmislye 16 0.56 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.49 %
Modrafalva 14 0.49 %
Bölzse 14 0.49 %
Torna 14 0.49 %
Alsómislye 14 0.49 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.42 %
Perény - Hím 12 0.42 %
Nagyida 12 0.42 %
Makranc 12 0.42 %
Alsócsáj 12 0.42 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 29.12 %
Jászómindszent 94 9.06 %
Szepsi 75 7.23 %
Stósz 68 6.56 %
Felsőmecenzéf 59 5.69 %
Jászó 40 3.86 %
Kisida 40 3.86 %
Hernádcsány 21 2.03 %
Rozgony 19 1.83 %
Makranc 18 1.74 %
Kassamindszent 17 1.64 %
Torna 16 1.54 %
Lengyelfalva 15 1.45 %
Rudnok 15 1.45 %
Hatkóc 15 1.45 %
Hernádszokoly 14 1.35 %
Királynép 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Koksóbaksa 11 1.06 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.06 %
Jászóújfalu 10 0.96 %
Perény - Hím 9 0.87 %
Pány 9 0.87 %
Idabukóc 9 0.87 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.68 %
Csécs 7 0.68 %
Felsőtőkés 7 0.68 %
Abaújszina 6 0.58 %
Kenyhec 6 0.58 %
Nagyida 6 0.58 %
Györke 6 0.58 %
Abaújszakaly 6 0.58 %
Benyék 6 0.58 %
Sároskőszeg 6 0.58 %
Felsőhutka 6 0.58 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.39 %
Rás 4 0.39 %
Kecerlipóc 4 0.39 %
Kecer 4 0.39 %
Kassabéla 4 0.39 %
Miglécnémeti 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Apátka 4 0.39 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.02 %
Makranc 152 7.45 %
Buzita 107 5.25 %
Torna 92 4.51 %
Ránk 82 4.02 %
Csécs 79 3.87 %
Nagyida 72 3.53 %
Szeszta 65 3.19 %
Somodi 56 2.75 %
Debrőd 52 2.55 %
Perény - Hím 49 2.40 %