SK
KS
.....

Kelecsenyborda

Község

címer zászló
7 3% magyar 1921
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Košický Klečenov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Bagota - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Makovica - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bandžová, Barvenková, Blancarky, Borda, Borda-patak (Bordiansky potok), Bordafürdő (Borda-kúpeľe), Chmeľová, Chotár, Cifrovky, Čelo, Dargó-hegy, Dargói-szoros (Dargovská priesmyk), Dýlovaná lúka, Hira-hegy, Kamník, Kelecseny (Klečenov), Kisvár (Hrádok), Lazy, Machnáč, Malý Ortáš, Martinky, Mochnáč-erdészház, Od kamenického, Ölyves-patak (Jastrabec), Pažite (Dolinky), Pažit, Pod skalkou, Pod čelom (Piesky), Poloszkó-hegy (Ploská), Potašné, Prešovská, Pri dube, Pri Furmanci, Pri čerešniach, Rekettyés-völgy (Rakytová dolina), Sedliská, Trnávka-patak, U Furmanca, Úzke, Veľký Ortáš, Viničky
Koordináták:
48.73997879, 21.50446892
Terület:
13,39 km2
Rang:
község
Népesség:
280
Tszf. magasság:
342 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04445
Település kód:
521604
Szervezeti azonosító:
324370
Adóazonosító:
2021244819

Kelecsenyborda a Szalánci-hegység nyugati lábánál, a Borda-patak (Bordiansky potok) mentén, 320 méteres (határa 298-698 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 22 km-re keletre, Gálszécstől 14 km-re északnyugatra, Hernádzsadánytól pedig 25 km-re északkeletre. A községet érinti a 19-es (korábban 50-es) főút Kassát Nagymihállyal (36,5 km) összekötő szakasza, mely Kelecsenytől 2,5 km-re keletre éri el a Szalánci-hegységen átvezető Dargói-hágót (473 m), majd kelet felé leereszkedik a Dargói-szoroson (Dargovský priesmyk) keresztül a Trnávka-patak völgyében a Zempléni-síkságra. Határának keleti részét a Szalánci-hegység erdővel (bükkösök, tölgyesek) borított hegyei (Poloszkó – 600 m, Hira-hegy, Dargó-hegy), nyugati egynegyedét az Abaúji-hegyaljához tartozó mezőgazdaságilag művelt dombvidék foglalja el. A Kelecsenytől északnyugatra emelkedő Kisvár (Hrádok) geológiai különlegességét az adja, hogy egykori tenger alatti vulkán maradványáról van szó. A községhatár legmagasabb pontját annak déli részén, a Kiskő (Malý Žiar, 732 m) északi lejtőin találjuk. 2010-ben területének 67,2 százalékát erdő (900 ha), 17,9 százalékát (240 ha) szántóföld, 8,3 százalékát rét és legelő (111 ha), 3,7 százalékát (49 ha) pedig beépített terület foglalta el. A község központja Kelecseny, tőle 2,5 km-re északra található a 370 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Borda településrész. Kelecsenybordát a 19-es főút köti össze nyugat felé Petőszinyén (3,5 km) és Kassaolcsváron (13,5 km) keresztül Kassával, illetve kelet felé Dargón (7,5 km) keresztül Gálszéccsel (14 km). Kelecsenyt Bordával számozatlan harmadosztályú út köti össze, északnyugat felé Alsókemencével (4 km) rossz állapotban lévő mezőgazdasági út teremt összekötettést. Bordafürdő (4 km) felé a 19-es főútról a Mochnáč-erdészháznál elágazó burkolt erdei út vezet a Szalánci-hegység erdein keresztül. Nyugatról és délnyugatról Petőszinyével, északról Alsókemence, keletről pedig Dargó községekkel határos. Délnyugati határának egy részét az Ölyves-patak (Jastrabec) képezi. Keleti határa Abaúj-Torna és Zemplén vármegyék történelmi határát követi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. Kelecseny községet és Borda pusztát a 19. század második felében egyesítették, 1863-ban már egységes községet alkottak. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Kassai, 1949-1960 között a Gálszécsi, majd 1960 után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott (1921: 13,40 km², 2011: 13,39 km²).

Népesség

A községnek 2011-ben 274 lakosa volt, melynek 95,3 százaléka szlovák nemzetiségű volt. A 17. században betelepült ruszin lakossága a 19. századra elszlovákosodott, a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 1,5 % (4 fő), 1910-ben 6,7 % (17 fő) volt, 1921-ben még 7 lakosa (2,8 %), 1930-ban azonban már senki sem vallotta magyarnak magát. A korábban görög katolikus többségű (1880-ban a lakosság 62,6 %-a, 1921-ben 70,4 %-a görög katolikus vallású volt) községben 2011-ben a lakosság 44,5 %-a római katolikus vallású volt, a görög katolikusok aránya 40,5 %-ra esett vissza. Az 1880-1921 között 236-265 fő között ingadozó népességű község lakosságszáma a két világháború között csaknem egyharmadával (1921-40 között 247 főről 321 főre) nőtt. Az államszocializmus utolsó két évtizedében népességének egynegyedét elveszítette (1970-91 között lakosságszáma 326 főről 246 főre esett vissza), a rendszerváltás után ez a folyamat megállt és az 1991-2017 közötti időszakra lassú ütemű, de folyamatos növekedés volt a jellemző (246 főről 284 főre). 2011-ben a lakosság háromnegyede (203 fő) Kelecseny, egynegyede pedig Borda (71 fő) településrészen élt. A község népsűrűsége rendkívül alacsony (2011-ben 21,2 fő/km²), alig haladja meg a járási átlag egynegyedét.

Történelem

Kelecseny első írásos említését 1384-ben „Kelenche”, majd 1427-ben „Kelechen” alakban találjuk, a település valószínűleg a 14. század második felében jött létre. 1430-ban ”Kelenthe m. Kelenchen”, 1630-ban pedig „Kleczen” néven említik az írásos források. 1427-ben 10 portája adózott, ekkor a szinyei uradalommal együtt a Perényi család birtokába került (1564-ig). 1552-1565 között az összeírásokban néptelen helyként szerepelt, ekkor egyetlen portája sem volt. 1564-ben a homonnai Drugeth család birtokába került. 1570-ben három jobbágy- és két zsellérportája adózott, 1598-ban kilenc porta volt a faluban. 1601-ben a tőketerebesi uradalomhoz tartozott, ekkor lakosssága már ruszinokból állt. 1630-ra ismét csaknem elnéptelenedett, ekkor fél jobbágy- és fél zsellérportája adózott. A 18. században görög katolikus vallású ruszinokkal telepítették újra, 1720-ben 5, 1772-ben pedig 11 porta állt a faluban. Görög katolikus fatemploma 1746-ban épült fel, 1771-ben már önálló egyházközséget alkotott. 1828-ban 28 háza és 222 lakosa volt. Lakói juhtenyésztéssel, erdészeti munkákkal és fuvarozással foglalkoztak. A község első pecsétje 1840-ből maradt fent. 1849. január 2-én Torzniczky alezredes portyázó csapata foglalta el az orsztrákoktól a Dargói-szorost, melyet két nappal később foglaltak vissza. 1851-ben Kelecsenynek 236, Bordának 39 lakosa volt, előbbi lakói zömében görög katolikusok, utóbbié római katolikusok voltak. Fényes Elek monográfiájában Kelecsenyt „orosz” faluként jellemzi, megemlítve út menti vendégfogadóját is. Ekkor fő földbirtokosa a Szirmay grófi család volt. 1863-ban a Kelecseny és Borda már egységes községet alkotott Bordakelecsény (1873-től Kelecsényborda) néven. 1877-től Kelecsény, 1888-tól pedig Kelecsenyborda lett a község hivatalos neve. 1880-ban 265, 1890-ben 236, 1900-ban 245, 1910-ben pedig 253 lakosa volt. 1890-ben 51 ház volt a községben. A határában 1893-ban felfedezett gyógyvízre a 19. század második felében kis gyógyfürdőt (Bordafürdő) létesítettek. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 247, 1930-ban pedig 287 lakosa volt. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 69 háza és 321 lakosa volt. 1944 decemberében és 1945 januárjában súlyos harcok színhelye volt: a Dargói-szorosban a nyugat felé előrenyomuló szovjet és a visszavonuló német hadsereg közötti véres harcok másfél hónapig elhúzódtak (1944.12.8. – 1945.1.18.). A második világháború Szlovákia területén vívott legvéresebb csatájában 22 ezer szovjet katona esett el, emléküket az 1954-55-ben a hágóban felépített hősi emlékmű őrzi (a főút kiszélesítésekor, 1965-ben áthelyezték). Az emlékműkomplexum része volt a rózsáskert (mára elpusztult) és a Hadi Dicsőség Terme is (ma nem látogatható). A harcok folyamán maga a község is elpusztult. 1948-ban hivatalos szlovák nevét Klečenovról Košický Klečenovra módosították. A harcokban szintén elpusztult Bordafürdőn 1951-ben erdészeti szakiskolát létesítettek, majd az 1960-as években felépült a Kelet-szlovákiai Vasmű szanatóriuma (ma a szalézi rend ifjúsági központja). Mezőgazdasági szövetkezetét (JRD) 1958-ban alapították. 1970-ben 326, 1980-ban 311, 1991-ben pedig 246 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2003-ban fogadták el. 2001-ben 266, 2011-ben 274, 2017-ben pedig 284 lakosa volt. A tervek szerint a D1-es autópálya Kassát Nagymihállyal összekötő szakaszát a község határán keresztül építik meg a közeljövőben a Szalánci-hegység alatt áthaladó alagúttal. Bordát 1384-ben Kelecsennyel egy időben említik először Bordafalva (Bardafalua) néven, a szinyei uradalom részeként. 1427-ben 10 portája adózott, ekkor Perényi Miklós birtoka volt. 1427-ben és 1487-ben Bordafalwa, 1430-ban Bordaswa alakban említik. A 16. században pusztult el és a 18. század második felében pusztaként települt újjá római katolikus vallású szlovákokkal. 1796-99-ben Vályi András pusztaként említi, 1808-ban mint majorság (praedium Borda) szerepel az összeírásokban. 1851-ben Fényes Elek pusztaként említi, ekkor 39 lakosa volt (ebből harmincan római katolikus vallásúak). 1863-ban már Kelecsenyhez tartozott. 1893-ban közelében gyógyvizet fedeztek fel, a 19. század végén már kis fürdőhely is működött Bordafürdőn (az 1944-45-ös harcokban elpusztult). A 21. század elején 18 ház állt a településrészen.

Mai jelentősége

Kelecsenybordán szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A község határában, a Trnávka-patak völgyében andezitbányászat folyik. Kelecseny Nagyboldogasszony születésének tiszteletére szentelt görög katolikus temploma 1851-ben épült egy 18. századi fatemplom helyén, 1896-ban felújították. Borda településrészen 2014-ben emelt római katolikus harangláb található. Bordafürdő (Borda-kúpeľe) gyógyvize reumatikus betegségek gyógyítására alkalmas. A Dargói-hágóban található szovjet hősi emlékmű (Löffler Béla kassai szobrász alkotása) 1954-55-ben épült. A harcok emlékére Kelecsenyen és a Dargói-hágóban is elhelyeztek a 19-es út mentén egy-egy szovjet T-34-es tankot. A község határán keresztülhalad a Szalánci-hegységen végigvezető piros jelzésű turistaút, illetve a Dargói-hágót a ránkfüredi gejzírrel összekötő kék turistajelzés útvonala is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KELECSÉNY. Klecsenov. Elegyes magyar, és tót falu Abaúj Várm. földes Ura Szerencsi Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Karácsondhoz közel, határja tágas, és közép termékenységű, piatzozás’ helye távol van. BORDA. Szabad puszta Abaúj Vármegyében.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kelecsény, (Kleczenon), orosz falu, Abauj vmegyében, Kassához keletre 2 1/4 órányira, a zemplényi postautban: 25 r. kath., 211 g. kath. lak. Görög kath. anyaszentegyház. Vendégfogadó. Szép erdő. F. u. gróf Szirmay. Borda, puszta, Abauj vmgyében, Regete-Ruszkához 1 1/2 órányira: 30 kath., 5 evang., 1 ref., 3 zsidó lakó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pető-Szinyétől keletre, Kelecseny kisközségen túl a tájképileg rendkivűl szép dargói hágón át Zemplénmegyébe lép az országút.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Innen 3 kilométerre van Kelecseny-Borda kisközség 236 lakossal, 51 házzal. Ez a táj egyike a legregényesebbnek; valóságos szorost alkot a dargói hágó, melyen át Zemplénbe visz az út. A szorost 1849-ben szintén megszállották a magyar csapatok, hogy a Kassát megszállva tartó osztrákokat oldaltámadással nyugtalanítsák, de visszaverettek. Az 1849. jan. 4-iki kassai csata elvesztése után nem lehetett többé szerepe a hadviselésben a szorosnak.

Magyar Katolikus Lexikon

Kelecsenyborda, Kelecsény, v. Abaúj-Torna vm. (Košicky Klečenov, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm-ben. - 1771: már létezett. Mai Kisboldogasszony tp-át 1851: építették. Anyanyelve 1880: rutén, m. ** Schem. Ep. 1903:119.

Helységnévtár

Kelecsen (Borda-) (Kelecsény, Klacsanov), rk. 59 Regete-Ruszka, GK. 166 Eperjes, ág. 20 —, ref. 9 —, izr. 11 Rozgony.

Névelőfordulások
1427
Kelechen
1430
Kelenthe m
1630
Kleczen
1773
Kelecsény, Kleschenwetz, Klecženow
1786
Kelecschény, Klečenow
1808
Kelecsény, Klečenow, Klicsenov
1863
Bordakelecsény
1873
Kelecsényborda
1877
Kelecsény
1888
Kelecsenyborda
1920
Klečenov
1948
Košický Klečenov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Košický Klečenov) 9
Telefon: 0556965269
Fax: 0556965269

Honlap: kosickyklece...cu.sk
Polgármester:
Kmec Michal (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Katušin Jaroslav (SMER-SD)
Fedorová Mária (SMER-SD)
Uchaľová Gabriela (SMER-SD)
Mihoková Jana (SMER-SD)
Uchaľ Jozef (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Košický Klečenov 43

Kelecsenybordai Községi Hivatal

Košický Klečenov 9

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
egyéb
ismeretlen
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 7 3%
szlovákok 226 91%
ruszinok 7 3%
csehek 0 0%
egyéb 7 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 247
magyarok 0 0%
szlovákok 245 100%
ruszinok 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 246
magyarok 0 0%
szlovákok 265 100%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 266
magyarok 0 0%
szlovákok 261 95%
ruszinok 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 4%
összlétszám 274
magyarok 1 0%
szlovákok 285 96%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 3%
összlétszám 296
összlétszám 247
magyarok 7 3%
szlovákok 226 91%
ruszinok 7 3%
csehek 0 0%
egyéb 7 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 236
Választási részvétel: 28.39 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67

Polgármester

Érvényes szavazólap: 60
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kmec Michal 60 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Katušin Jaroslav 55 SMER-SD
Fedorová Mária 47 SMER-SD
Uchaľová Gabriela 47 SMER-SD
Mihoková Jana 46 SMER-SD
Uchaľ Jozef 41 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 40.00% SNS 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 222
Választási részvétel: 32.88 %
Kiadott boríték: 73
Bedobott boríték: 73
Választásra jogosult: 222
Választási részvétel: 38.29 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85
Választásra jogosult: 225
Választási részvétel: 36,00 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 68
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 50 73.53 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 15 22.06 % KDS
Dominika Palaščáková 1 1.47 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.47 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.47 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 19 22.89% KDS
Richard Raši 41 50.62 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 32 39.51 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 3.70 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 2.47 % Független
Karol Pataky 1 1.23 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 1 1.23 % SNS
Rudolf Botka 1 1.23 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 72
Érvényes szavazólap: 75
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Šimko 65 90.28% SMER - SD
Jozef Konkoly 20 27.78% SMER - SD
Michal Rečka 17 23.61% SMER - SD
Viliam Bačo 16 22.22% Független
František Petro 14 19.44% SMER - SD
Vojtech Staňo 13 18.06% SMER - SD
Viktor Dulina 8 11.11% Független
Dominika Palaščáková 7 9.72% NOVA
Miloš Barcal 7 9.72% Független
Slavomír Horváth 6 8.33% SNS
Monika Bérešová 5 6.94% SZS
Ján Kokarda 5 6.94% Független
Štefan Markovič 4 5.56% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 4 5.56% Független
Radoslav Šimko 4 5.56% SNS
Elena Fialková 3 4.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 3 4.17% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Marton 2 2.78% NOVA
Peter Palaščák 2 2.78% SOĽ
Ladislav Vojtko 2 2.78% KSS
Ladislav Miko 2 2.78% 7 STATOČNÝCH
Július Beluscák 2 2.78% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 2 2.78% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Mikloš 2 2.78% KSS
Viktor Sasák 2 2.78% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Majancsíková 2 2.78% SĽS
Ján Bačo 1 1.39% SĽS
Ivan Hriczko 1 1.39% Független
Marián Tóth 1 1.39% SaS
Mária Topoľančinová 1 1.39% ĽS-HZDS
Jozef Tischler 1 1.39% SĽS
Róbert Čarny 1 1.39% SNS
Vladimír Popovič 1 1.39% SMS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Monika Vargová 0 0.00% SNS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Anton Medvec 0 0.00% Független
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 0 0.00% Független
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Božena Letková 0 0.00% Független
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Tomáš Suchý 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Erika Zámboriová 36 48.00% ŠKV
František Petro 30 40.00% SMER-SD
Viktor Dulina 27 36.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Derevjaník 20 26.67% SMER-SD
Ján Kokarda 17 22.67% Független
Michal Rečka 16 21.33% SMER-SD
Slavomír Horváth 16 21.33% SNS
Pavol Bujňák 15 20.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jarmila Vaňová 12 16.00% ŠKV
Ladislav Vojtko 12 16.00% KSS
Imrich Bakši 11 14.67% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Lehotský 11 14.67% Független
Ondrej Bernát 11 14.67% SMER-SD
Miloš Barcal 9 12.00% Független
Ján Serbin 9 12.00% Független
Roland Szabó 9 12.00% SMER-SD
Martin Smrčo 9 12.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
František Gedra 7 9.33% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 7 9.33% Független
Peter Solár 6 8.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ivan Hriczko 6 8.00% ŠKV
Anetta Strýčková 6 8.00% Független
Martina Dutková 5 6.67% Független
Tomáš Kozlai 4 5.33% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Baltes 4 5.33% ĽS Naše Slovensko
Mária Lacková 3 4.00% Független
Monika Gergelová 3 4.00% SNS
Radoslav Hodor 3 4.00% Független
Marcela Demkeová 3 4.00% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 2 2.67% Független
Tamás Iván 2 2.67% SMK-MKP
Peter Seman 2 2.67% KSS
Július Pelegrin 2 2.67% Független
Ervín Kompuš 2 2.67% NAJ
Jaroslav Pástor 1 1.33% MOST - HÍD
Jozef Hric 1 1.33% KSS
Július Beluscsák 1 1.33% Független
Július Begala 1 1.33% Független
Július Grulyo 1 1.33% Független
Štefan Hudák 1 1.33% ĽS Naše Slovensko
Csaba Simkó 1 1.33% SMK-MKP
Anton Király 1 1.33% SMK-MKP
Alexander Horváth 1 1.33% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 1 1.33% DS
Tomáš Suchý 1 1.33% ŠANCA
Peter Kocai 1 1.33% NAJ
Anton Medvec 1 1.33% Független
Jozef Krešák 1 1.33% ŠANCA
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Mária Dulovičová 0 0.00% Független
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Ján Horváth 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 39.73 %
Torna 145 8.51 %
Buzita 141 8.27 %
Somodi 111 6.51 %
Makranc 110 6.46 %
Debrőd 109 6.40 %
Csécs 94 5.52 %
Szeszta 73 4.28 %
Jászó 69 4.05 %
Jánok 64 3.76 %
Perény - Hím 63 3.70 %
Komaróc 63 3.70 %
Áj 57 3.35 %
Reste 57 3.35 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.99 %
Tornaújfalu 49 2.88 %
Alsólánc 48 2.82 %
Zsarnó 47 2.76 %
Bódvavendégi 40 2.35 %
Nagyida 40 2.35 %
Péder 40 2.35 %
Abaújszina 33 1.94 %
Pány 22 1.29 %
Mecenzéf 21 1.23 %
Jászómindszent 12 0.70 %
Tornahorváti 12 0.70 %
Szádelő 12 0.70 %
Kenyhec 11 0.65 %
Miglécnémeti 11 0.65 %
Stósz 7 0.41 %
Kisida 7 0.41 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.17 %
Torna 110 11.57 %
Kecer 63 6.62 %
Szepsi 47 4.94 %
Mecenzéf 28 2.94 %
Áj 16 1.68 %
Buzita 14 1.47 %
Jászómindszent 13 1.37 %
Csécs 11 1.16 %
Jászóújfalu 10 1.05 %
Kisida 9 0.95 %
Abaújszakaly 9 0.95 %
Györke 8 0.84 %
Kenyhec 8 0.84 %
Hernádcsány 8 0.84 %
Tornaújfalu 7 0.74 %
Abos 7 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.74 %
Abaújszina 6 0.63 %
Stósz 6 0.63 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.42 %
Rozgony 4 0.42 %
Debrőd 4 0.42 %
Koksóbaksa 4 0.42 %
Nagyida 4 0.42 %
Miglécnémeti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Alsókemence 4 0.42 %
Lapispatakújtelep 4 0.42 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 35.00 %
Buzita 223 15.27 %
Csécs 84 5.75 %
Perény - Hím 79 5.41 %
Torna 77 5.27 %
Szeszta 77 5.27 %
Reste 67 4.59 %
Makranc 66 4.52 %
Komaróc 55 3.77 %
Debrőd 55 3.77 %
Somodi 53 3.63 %
Alsólánc 51 3.49 %
Nagyida 49 3.36 %
Tornaújfalu 38 2.60 %
Jászó 37 2.53 %
Áj 37 2.53 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.19 %
Zsarnó 31 2.12 %
Péder 30 2.05 %
Abaújszina 29 1.99 %
Jánok 28 1.92 %
Bódvavendégi 25 1.71 %
Mecenzéf 15 1.03 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.62 %
Hernádcsány 9 0.62 %
Tornahorváti 8 0.55 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Miglécnémeti 8 0.55 %
Györke 7 0.48 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.56 %
Jászómindszent 108 7.96 %
Stósz 76 5.60 %
Felsőmecenzéf 50 3.68 %
Szepsi 38 2.80 %
Kisida 36 2.65 %
Hernádcsány 24 1.77 %
Jászó 24 1.77 %
Kassamindszent 24 1.77 %
Jászóújfalu 22 1.62 %
Kassabéla 19 1.40 %
Rozgony 18 1.33 %
Budamér 18 1.33 %
Hernádszokoly 17 1.25 %
Semse 17 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.11 %
Sároskőszeg 15 1.11 %
Felsőtőkés 14 1.03 %
Kassaolcsvár 14 1.03 %
Csécs 12 0.88 %
Lengyelfalva 12 0.88 %
Torna 12 0.88 %
Izdobabeszter 12 0.88 %
Hernádszentistván 12 0.88 %
Idabukóc 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Lapispatak 11 0.81 %
Koksóbaksa 10 0.74 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.59 %
Abaújszakaly 8 0.59 %
Tizsite 8 0.59 %
Baska 8 0.59 %
Hatkóc 7 0.52 %
Szalánchuta 7 0.52 %
Enyicke 7 0.52 %
Abaújnádasd 7 0.52 %
Nagyida 7 0.52 %
Abaújszina 7 0.52 %
Hilyó 7 0.52 %
Perény - Hím 7 0.52 %
Magyarbőd 7 0.52 %
Hernádgecse 7 0.52 %
Nagyszalánc 7 0.52 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.37 %
Pány 5 0.37 %
Rudnok 5 0.37 %
Kisladna 5 0.37 %
Terebő 5 0.37 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 53.66 %
Buzita 84 8.54 %
Torna 66 6.71 %
Makranc 50 5.08 %
Szeszta 45 4.57 %
Csécs 39 3.96 %
Debrőd 38 3.86 %
Áj 31 3.15 %
Somodi 30 3.05 %
Tornaújfalu 30 3.05 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.85 %
Nagyida 27 2.74 %
Perény - Hím 26 2.64 %
Alsólánc 26 2.64 %
Zsarnó 26 2.64 %
Jánok 26 2.64 %
Reste 23 2.34 %
Péder 22 2.24 %
Jászó 22 2.24 %
Bódvavendégi 21 2.13 %
Rudnok 17 1.73 %
Komaróc 17 1.73 %
Mecenzéf 15 1.52 %
Jászómindszent 13 1.32 %
Hernádcsány 13 1.32 %
Abaújszina 12 1.22 %
Tornahorváti 11 1.12 %
Miglécnémeti 9 0.91 %
Pány 9 0.91 %
Kassamindszent 8 0.81 %
Aranyida 7 0.71 %
Stósz 6 0.61 %
Izdobabeszter 6 0.61 %
Jászóújfalu 6 0.61 %
Györke 6 0.61 %
Rás 6 0.61 %
Enyicke 5 0.51 %
Ránk 5 0.51 %
Lapispatak 4 0.41 %
Patacskő 4 0.41 %
Sároskőszeg 4 0.41 %
Kisida 4 0.41 %
Alsómislye 4 0.41 %
Hernádgecse 4 0.41 %
Koksóbaksa 3 0.30 %
Felsőmecenzéf 3 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Szalánchuta 3 0.30 %
Kenyhec 3 0.30 %
Abaújszakaly 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Semse 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.11 %
Hernádszentistván 216 11.86 %
Sároskőszeg 164 9.01 %
Hernádszokoly 138 7.58 %
Budamér 79 4.34 %
Rozgony 58 3.19 %
Kassabéla 40 2.20 %
Abos 40 2.20 %
Kassamindszent 39 2.14 %
Kisida 37 2.03 %
Terebő 34 1.87 %
Hernádcsány 30 1.65 %
Enyicke 28 1.54 %
Jászómindszent 28 1.54 %
Királynép 28 1.54 %
Szepsi 26 1.43 %
Tarcavajkóc 25 1.37 %
Koksóbaksa 23 1.26 %
Izdobabeszter 23 1.26 %
Lapispatak 19 1.04 %
Benyék 18 0.99 %
Hernádzsadány 18 0.99 %
Kisladna 18 0.99 %
Felsőmislye 17 0.93 %
Rás 17 0.93 %
Hernádgecse 17 0.93 %
Nagyszalánc 16 0.88 %
Kassaolcsvár 16 0.88 %
Lapispatakújtelep 15 0.82 %
Kenyhec 15 0.82 %
Alsómislye 15 0.82 %
Eszkáros 14 0.77 %
Baska 14 0.77 %
Regeteruszka 14 0.77 %
Alsótőkés 14 0.77 %
Perény - Hím 13 0.71 %
Bölzse 13 0.71 %
Abaújnádasd 13 0.71 %
Csécs 12 0.66 %
Hatkóc 12 0.66 %
Nagyladna 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Aranyida 12 0.66 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.55 %
Kalsa 10 0.55 %
Buzita 10 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.55 %
Torna 10 0.55 %
Kecer 10 0.55 %
Magyarbőd 10 0.55 %
Felsőtőkés 10 0.55 %
Györke 10 0.55 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.44 %
Idabukóc 8 0.44 %
Alsókemence 8 0.44 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 29.14 %
Szepsi 178 13.23 %
Csécs 34 2.53 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.38 %
Áj 31 2.30 %
Makranc 29 2.16 %
Somodi 26 1.93 %
Tornaújfalu 25 1.86 %
Jánok 23 1.71 %
Perény - Hím 20 1.49 %
Zsarnó 20 1.49 %
Bódvavendégi 18 1.34 %
Mecenzéf 14 1.04 %
Szeszta 14 1.04 %
Tornahorváti 14 1.04 %
Jászó 12 0.89 %
Buzita 11 0.82 %
Debrőd 11 0.82 %
Kenyhec 11 0.82 %
Nagyida 10 0.74 %
Pány 10 0.74 %
Péder 8 0.59 %
Hernádcsány 6 0.45 %
Rozgony 6 0.45 %
Kisida 5 0.37 %
Hernádgecse 5 0.37 %
Reste 5 0.37 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Alsólánc 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Lapispatakújtelep 4 0.30 %
Jászómindszent 4 0.30 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.09 %
Torna 20 2.06 %
Csécs 12 1.24 %
Jászó 11 1.14 %
Tornaújfalu 10 1.03 %
Rozgony 10 1.03 %
Nagyida 10 1.03 %
Buzita 8 0.83 %
Somodi 8 0.83 %
Makranc 7 0.72 %
Zsarnó 6 0.62 %
Reste 6 0.62 %
Lapispatak 6 0.62 %
Idabukóc 6 0.62 %
Debrőd 5 0.52 %
Jánok 5 0.52 %
Perény - Hím 5 0.52 %
Abaújszina 5 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Kassamindszent 4 0.41 %
Alsólánc 4 0.41 %
Tornahorváti 4 0.41 %
Szeszta 4 0.41 %
Izdobabeszter 3 0.31 %
Petőszinye 3 0.31 %
Magyarbőd 3 0.31 %
Komaróc 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Jászóújfalu 3 0.31 %
Kisida 3 0.31 %
Györke 3 0.31 %
Ránk 3 0.31 %
Terebő 3 0.31 %
Enyicke 3 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Bódvavendégi 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Hernádcsány 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Kecer 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Mecenzéf 2 0.21 %
Abos 2 0.21 %
Patacskő 2 0.21 %
Abaújszakaly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Felsőmislye 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.75 %
Szepsi 82 13.92 %
Csécs 20 3.40 %
Tornaújfalu 18 3.06 %
Nagyida 17 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.55 %
Buzita 12 2.04 %
Áj 12 2.04 %
Szeszta 12 2.04 %
Somodi 11 1.87 %
Bódvavendégi 11 1.87 %
Zsarnó 10 1.70 %
Jászó 10 1.70 %
Makranc 10 1.70 %
Mecenzéf 9 1.53 %
Péder 9 1.53 %
Jászómindszent 8 1.36 %
Tornahorváti 8 1.36 %
Perény - Hím 7 1.19 %
Eszkáros 6 1.02 %
Hernádcsány 6 1.02 %
Abaújszina 6 1.02 %
Alsólánc 5 0.85 %
Kassamindszent 5 0.85 %
Reste 5 0.85 %
Jánok 4 0.68 %
Budamér 4 0.68 %
Baska 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Jászóújfalu 4 0.68 %
Hernádzsadány 4 0.68 %
Debrőd 4 0.68 %
Komaróc 4 0.68 %
Magyarbőd 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Hernádszentistván 3 0.51 %
Kecer 3 0.51 %
Abaújnádasd 3 0.51 %
Alsótőkés 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Pány 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Semse 3 0.51 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.68 %
Torna 295 12.07 %
Jászó 262 10.72 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.16 %
Mecenzéf 91 3.72 %
Buzita 78 3.19 %
Szeszta 60 2.45 %
Zsarnó 56 2.29 %
Somodi 52 2.13 %
Tornaújfalu 50 2.05 %
Áj 47 1.92 %
Jászóújfalu 38 1.55 %
Debrőd 35 1.43 %
Bódvavendégi 33 1.35 %
Csécs 33 1.35 %
Alsólánc 29 1.19 %
Perény - Hím 28 1.15 %
Jánok 26 1.06 %
Szádelő 24 0.98 %
Abaújszina 23 0.94 %
Komaróc 22 0.90 %
Nagyida 20 0.82 %
Makranc 20 0.82 %
Reste 20 0.82 %
Péder 17 0.70 %
Felsőmecenzéf 14 0.57 %
Tornahorváti 11 0.45 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.23 %
Makranc 115 6.10 %
Csécs 73 3.87 %
Torna 68 3.61 %
Buzita 39 2.07 %
Perény - Hím 36 1.91 %
Tornaújfalu 35 1.86 %
Jánok 30 1.59 %
Pány 26 1.38 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.33 %
Nagyida 23 1.22 %
Mecenzéf 23 1.22 %
Zsarnó 22 1.17 %
Áj 22 1.17 %
Szeszta 20 1.06 %
Györke 19 1.01 %
Komaróc 19 1.01 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.90 %
Jászó 16 0.85 %
Reste 16 0.85 %
Debrőd 15 0.80 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.64 %
Alsólánc 12 0.64 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.82 %
Rozgony 83 3.70 %
Izdobabeszter 61 2.72 %
Kisida 61 2.72 %
Kassamindszent 53 2.36 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.32 %
Györgyi 51 2.27 %
Hernádcsány 50 2.23 %
Jászómindszent 46 2.05 %
Györke 45 2.01 %
Alsókemence 44 1.96 %
Szepsi 42 1.87 %
Sároskőszeg 42 1.87 %
Kassaolcsvár 41 1.83 %
Regeteruszka 40 1.78 %
Garbócbogdány 39 1.74 %
Budamér 37 1.65 %
Petőszinye 37 1.65 %
Bolyár 36 1.60 %
Mecenzéf 36 1.60 %
Kelecsenyborda 36 1.60 %
Nagyszalánc 33 1.47 %
Benyék 31 1.38 %
Felsőmislye 29 1.29 %
Koksóbaksa 28 1.25 %
Tarcavajkóc 28 1.25 %
Csécs 28 1.25 %
Idabukóc 27 1.20 %
Ránkfüred 27 1.20 %
Lapispatak 27 1.20 %
Kecer 25 1.11 %
Alsótőkés 25 1.11 %
Királynép 25 1.11 %
Felsőcsáj 24 1.07 %
Lengyelfalva 24 1.07 %
Hernádzsadány 24 1.07 %
Rás 23 1.03 %
Hernádszentistván 23 1.03 %
Bátyok 23 1.03 %
Felsőkemence 22 0.98 %
Alsómislye 22 0.98 %
Kassabéla 21 0.94 %
Kalsa 20 0.89 %
Hernádszokoly 20 0.89 %
Füzérnádaska 18 0.80 %
Hernádgecse 18 0.80 %
Baska 18 0.80 %
Semse 17 0.76 %
Ránk 16 0.71 %
Tizsite 16 0.71 %
Torna 15 0.67 %
Abaújszakaly 15 0.67 %
Enyicke 15 0.67 %
Ósvacsákány 15 0.67 %
Aranyida 15 0.67 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.53 %
Pány 12 0.53 %
Stósz 12 0.53 %
Szaláncújváros 12 0.53 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 18.03 %
Somodi 42 3.86 %
Kecer 28 2.58 %
Mecenzéf 22 2.02 %
Jászómindszent 16 1.47 %
Nagyida 14 1.29 %
Magyarbőd 13 1.20 %
Jászóújfalu 13 1.20 %
Torna 12 1.10 %
Csécs 10 0.92 %
Hernádcsány 8 0.74 %
Buzita 8 0.74 %
Szepsi 8 0.74 %
Kisida 8 0.74 %
Stósz 7 0.64 %
Patacskő 6 0.55 %
Abaújszina 6 0.55 %
Koksóbaksa 4 0.37 %
Felsőmecenzéf 4 0.37 %
Györke 4 0.37 %
Kassamindszent 4 0.37 %
Abaújszakaly 4 0.37 %
Kenyhec 4 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Abaújnádasd 4 0.37 %
Hilyó 3 0.28 %
Rozgony 3 0.28 %
Rudnok 3 0.28 %
Regeteruszka 3 0.28 %
Budamér 3 0.28 %
Terebő 3 0.28 %
Szeszta 3 0.28 %
Tarcavajkóc 3 0.28 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.66 %
Rozgony 63 4.32 %
Hernádcsány 61 4.18 %
Jászómindszent 59 4.04 %
Kassamindszent 46 3.15 %
Mecenzéf 42 2.88 %
Izdobabeszter 37 2.53 %
Magyarbőd 35 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.40 %
Kisida 33 2.26 %
Nagyida 31 2.12 %
Györke 27 1.85 %
Enyicke 27 1.85 %
Hernádgecse 26 1.78 %
Jászó 26 1.78 %
Hernádzsadány 25 1.71 %
Kassaolcsvár 23 1.58 %
Csécs 23 1.58 %
Sároskőszeg 22 1.51 %
Hernádszentistván 22 1.51 %
Koksóbaksa 22 1.51 %
Lapispatak 21 1.44 %
Tarcavajkóc 21 1.44 %
Budamér 20 1.37 %
Nagyszalánc 20 1.37 %
Regeteruszka 19 1.30 %
Somodi 19 1.30 %
Királynép 19 1.30 %
Felsőmislye 19 1.30 %
Makranc 19 1.30 %
Felsőmecenzéf 19 1.30 %
Hernádszokoly 17 1.16 %
Alsómislye 17 1.16 %
Lengyelfalva 17 1.16 %
Baska 16 1.10 %
Semse 16 1.10 %
Abaújnádasd 15 1.03 %
Kecer 14 0.96 %
Stósz 14 0.96 %
Garbócbogdány 14 0.96 %
Idabukóc 14 0.96 %
Abaújszakaly 14 0.96 %
Torna 13 0.89 %
Kassabéla 13 0.89 %
Tizsite 12 0.82 %
Györgyi 12 0.82 %
Bölzse 12 0.82 %
Eszkáros 12 0.82 %
Kisladna 12 0.82 %
Pány 12 0.82 %
Füzérnádaska 11 0.75 %
Alsóhutka 11 0.75 %
Kenyhec 11 0.75 %
Perény - Hím 11 0.75 %
Petőszinye 10 0.68 %
Alsókemence 10 0.68 %
Benyék 10 0.68 %
Abaújszina 10 0.68 %
Szeszta 9 0.62 %
Hilyó 9 0.62 %
Jászóújfalu 9 0.62 %
Lapispatakújtelep 9 0.62 %
Felsőhutka 9 0.62 %
Hernádgönyű 9 0.62 %
Ósva 9 0.62 %
Bolyár 8 0.55 %
Alsótőkés 8 0.55 %
Aranyida 8 0.55 %
Zsarnó 8 0.55 %
Alsócsáj 7 0.48 %
Rudnok 7 0.48 %
Kelecsenyborda 7 0.48 %
Bátyok 7 0.48 %
Szalánchuta 7 0.48 %
Abos 7 0.48 %
Jánok 6 0.41 %
Kalsa 6 0.41 %
Balogd 6 0.41 %
Nagyladna 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Bódvavendégi 6 0.41 %
Ósvacsákány 6 0.41 %
Kecerlipóc 6 0.41 %
Abaújharaszti 6 0.41 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.21 %
Bunyita 3 0.21 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Szádelő 2 0.14 %
Bocsárd 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Ránkfüred 2 0.14 %
Áj 2 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.14 %
Reste 2 0.14 %
Debrőd 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.90 %
Lapispatak 242 8.23 %
Budamér 158 5.37 %
Mecenzéf 114 3.87 %
Hernádcsány 106 3.60 %
Lapispatakújtelep 98 3.33 %
Koksóbaksa 86 2.92 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.72 %
Nagyszalánc 77 2.62 %
Királynép 76 2.58 %
Abaújnádasd 76 2.58 %
Kecer 74 2.52 %
Stósz 74 2.52 %
Kisida 74 2.52 %
Rozgony 69 2.35 %
Kalsa 68 2.31 %
Szepsi 58 1.97 %
Izdobabeszter 55 1.87 %
Jászóújfalu 53 1.80 %
Lengyelfalva 50 1.70 %
Szaláncújváros 48 1.63 %
Hernádgecse 47 1.60 %
Jászómindszent 46 1.56 %
Sároskőszeg 46 1.56 %
Hernádszentistván 46 1.56 %
Magyarbőd 44 1.50 %
Regeteruszka 42 1.43 %
Enyicke 40 1.36 %
Benyék 36 1.22 %
Tizsite 35 1.19 %
Abaújszina 34 1.16 %
Bolyár 32 1.09 %
Alsókemence 31 1.05 %
Tarcavajkóc 31 1.05 %
Kelecsenyborda 30 1.02 %
Alsóhutka 29 0.99 %
Hernádgönyű 29 0.99 %
Kassamindszent 28 0.95 %
Sárosófalu 26 0.88 %
Petőszinye 26 0.88 %
Hernádszokoly 26 0.88 %
Újszállás 25 0.85 %
Semse 25 0.85 %
Györke 24 0.82 %
Kassaolcsvár 21 0.71 %
Abaújharaszti 21 0.71 %
Felsőkemence 21 0.71 %
Balogd 21 0.71 %
Garbócbogdány 20 0.68 %
Ósvacsákány 20 0.68 %
Ósva 20 0.68 %
Felsőmecenzéf 20 0.68 %
Abaújrákos 18 0.61 %
Rudnok 18 0.61 %
Hernádzsadány 18 0.61 %
Kassabéla 17 0.58 %
Szalánchuta 17 0.58 %
Györgyi 17 0.58 %
Alsótőkés 16 0.54 %
Felsőmislye 16 0.54 %
Csécs 15 0.51 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.44 %
Baska 13 0.44 %
Bátyok 13 0.44 %
Abos 13 0.44 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.46 %
Jászómindszent 94 8.86 %
Szepsi 75 7.07 %
Stósz 68 6.41 %
Felsőmecenzéf 59 5.56 %
Jászó 40 3.77 %
Kisida 40 3.77 %
Hernádcsány 21 1.98 %
Rozgony 19 1.79 %
Makranc 18 1.70 %
Kassamindszent 17 1.60 %
Torna 16 1.51 %
Lengyelfalva 15 1.41 %
Rudnok 15 1.41 %
Hatkóc 15 1.41 %
Hernádszokoly 14 1.32 %
Királynép 11 1.04 %
Aranyida 11 1.04 %
Koksóbaksa 11 1.04 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.04 %
Jászóújfalu 10 0.94 %
Perény - Hím 9 0.85 %
Pány 9 0.85 %
Idabukóc 9 0.85 %
Garbócbogdány 8 0.75 %
Semse 8 0.75 %
Hernádszentistván 8 0.75 %
Nagyszalánc 8 0.75 %
Magyarbőd 8 0.75 %
Kassaolcsvár 8 0.75 %
Jánok 8 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.66 %
Csécs 7 0.66 %
Felsőtőkés 7 0.66 %
Abaújszina 6 0.57 %
Kenyhec 6 0.57 %
Nagyida 6 0.57 %
Györke 6 0.57 %
Abaújszakaly 6 0.57 %
Benyék 6 0.57 %
Sároskőszeg 6 0.57 %
Felsőhutka 6 0.57 %
Abaújnádasd 5 0.47 %
Tarcavajkóc 5 0.47 %
Abos 5 0.47 %
Györgyi 5 0.47 %
Felsőmislye 5 0.47 %
Alsótőkés 5 0.47 %
Budamér 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Kecerlipóc 4 0.38 %
Kecer 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Apátka 4 0.38 %
Zsarnó 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Bolyár 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Lapispatak 3 0.28 %
Lapispatakújtelep 3 0.28 %
Alsócsáj 3 0.28 %
Szaláncújváros 3 0.28 %
Baska 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Somodi 3 0.28 %
Szeszta 3 0.28 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.30 %
Makranc 152 7.58 %
Buzita 107 5.33 %
Torna 92 4.59 %
Ránk 82 4.09 %
Csécs 79 3.94 %
Nagyida 72 3.59 %
Szeszta 65 3.24 %
Somodi 56 2.79 %
Debrőd 52 2.59 %
Perény - Hím 49 2.44 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.09 %
Reste 39 1.94 %
Tornaújfalu 36 1.79 %
Komaróc 35 1.74 %
Alsólánc 34 1.69 %
Áj 32 1.60 %
Abaújszina 32 1.60 %
Jánok 31 1.55 %
Zsarnó 30 1.50 %
Jászó 30 1.50 %
Pány 22 1.10 %
Péder 22 1.10 %
Bódvavendégi 19 0.95 %
Mecenzéf 13 0.65 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Kecer 11 0.55 %
Hernádcsány 8 0.40 %
Izdobabeszter 8 0.40 %
Szádelő 7 0.35 %
Rudnok 7 0.35 %
Jászóújfalu 7 0.35 %
Stósz 6 0.30 %
Budamér 6 0.30 %
Lapispatak 6 0.30 %
Györke 5 0.25 %
Kassamindszent 5 0.25 %
Kenyhec 5 0.25 %
Jászómindszent 4 0.20 %
Sároskőszeg 4 0.20 %
Lapispatakújtelep 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Alsómislye 3 0.15 %
Hernádszentistván 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Idabukóc 3 0.15 %
Abaújnádasd 3 0.15 %
Alsóhutka 3 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Királynép 2 0.10 %
Enyicke 2 0.10 %
Kisida 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Abaújharaszti 2 0.10 %
Semse 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Hernádgecse 2 0.10 %
Abaújszakaly 2 0.10 %
Kassabéla 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Koksóbaksa 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Rás 2 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %