SK
KN
.....

Karva

Község

címer zászló
940 98% magyar 1910
556 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Karva
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kravany nad Dunajom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Győr-Esztergomi-síkság , Esztergomi-Duna-völgy
Más földrajzi nevek:
Homocska, Hosszúföld, Kiskarvapuszta, Lángpuszta, Lukavinipuszta, Máriamajor, Szarvasi major, Szőlőhegy, Vámospuszta
Koordináták:
47.76448822, 18.48333549
Terület:
15,88 km2
Rang:
község
Népesség:
729
Tszf. magasság:
107 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94636
Település kód:
501212
Szervezeti azonosító:
306533

Párkánytól 20 km-re nyugatra, Komáromtól 29 km-re keletre a Duna bal partján fekszik, az Esztergomi Duna-völgyben. Komárom–Párkány szakaszon a legjobb átkelőhely itt volt a Dunán. Keletről Muzsla, északról Búcs, délnyugatról Dunamocs, délről Süttő és Lábatlan községek határolják. Déli határát a Duna alkotja, mely egyben az államhatár is. Karvát érinti a Komárom-Párkány közötti 63-as főút, mellékút köti össze Búccsal.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és aKomáromi járáshoz tartozik – annak legkeletebbi községe. 1920-ig (majd 1938-1945 között) Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. Csehszlovákiához kerülve egészen 1960-ig a Párkányi járáshoz tartozott, ekkor, annak megszüntetésekor a Komáromi járáshoz csatolták. Területe nem változott jelentősen 1921 óta. Külterületei közül egyedül Máriamajor lakott (2011-ben 20 fő).

Népesség

Lakosságának háromnegyedét magyar, egyötödét szlovák nemzetiségűek alkotják. A község lakossága lassan csökken, 1921-hez képest lakosságának 1/4-ét elveszítette. A lakosság túlnyomó többsége római katolikus vallású.

Történelem

A honfoglalás után a Tardos-nembeliek telepedtek meg helyén. 1245-ben kelt okirat szerint Köbölkuti Péter itteni birtokát eladja Miklós mesternek. 1300-ban Csák Máté felperzselteti. 1312-ben Karvai Miklós a földesura, de két fiát, Miklóst és Pétert pénzhamisításon fogják, miért birtokukat elkobozzák. 1312-ben Korava, 1352-ben Keroua alakban említik. A XIV. század végén a Kapy-család tulajdona s Kapy Menyhért 1505-ben Karva egy részét eladta Attyay Miklós esztergomi kanonoknak. A török alatt jórészt megsemmisült. 1696-ban lakatlannak találták. Későbbi birtokosok itt többek között a gróf Gyulay-, Cserey-, Missich-, Somogyi-, Hunyady-, Csuzv-, Nedeczky-, Reviczky- és Lippay-családok. 1707-ben a császári csapatok a falu mellett vertek szét egy kuruc sereget, Karvát pedig felgyújtották. 1711-ben pestisjárvány pusztított. 1715-ben mindössze 11 háztartás volt a községben. 1755-ben az egyházi vizitáció 255 lakost említ (ekkor még pusztaként említik). A 18. században többször okozott károkat földrengés a településen. Lakosságának hagyományos foglalkozása volt a mezőgazdaság, halászat, és a malomipar. Az 1830-as években kis cukorgyár is üzemelt itt. 1876-ban árvíz pusztított. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. A községben 1953 óta kertészeti és mezőgazdasági szakközépiskola (eredetileg szakmunkásképző) működik. A szocializmus idején állami gazdaság működött itt, mely 1200 hektáros gyümölcsöst birtokolt. 2006 nyarától Karva és a Duna magyarországi oldalán fekvő Lábatlan közt kishajó járat közlekedik.

Mai jelentősége

A faluban magyar nyelvű óvoda és kisiskola működik, valamint kertészeti és mezőgazdasági szakiskola. Ősi román stílusú temploma értékes műemlék. Jelentős szerepet játszik a Dunához kapcsolódó turizmus.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KARVA. Magyar falu Esztergom Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, az előtt a’ Budai Sz. Klára Apátzáké vólt, lakosai katolikusok, fekszik Pisztével által ellenében, Mocsnak szomszédságában, és annak filiája, ’s az Uraságnak épületével diszesíttetik, határja közép termékenységű, vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karva. Esztergom, most Komárom vármegyében cúriális magyar falu, a Duna bal partján, Esztergomtól 2 1/2 mérföldre: 385 katolikus és 15 zsidó lakos. Díszesítik a földes uraságok szép lakházai gyönyörű gyümöl­csös kertjei. Homokos földje van, juhtenyésztésre kedvező. Bora és malmai vannak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Karva, kisközség, a Duna balpartján. 98 háza és 800 magyar lakosa van, a kik jobbára róm. katholikusok. Határa 2775 kat. hold. A Tardos nemzetség ősi birtoka. Első ízben 1245-ben említik, mely évben Köbölkúti Péter itteni birtokát Miklósnak, a királyi hírnökök mesterének adta el. Unokái Karvai Miklós fiai Zovárd és Csák, a kik testvéreikkel, Miklóssal és Péterrel az 1283-ban tartott osztály alkalmával Karván egy eke földet nyertek. 1300-ban a Csák nembeliek elpusztították; ekkor Kis-Karva néven fordúl elő. E falu határában feküdt egykor Sartiván, másként Sartván nevű helység, eredetileg a Sartiván-Vecse nemzetség ősi birtoka, hol 1303-ban a Zovárd nembeli Zovárd szerzett birtokokat. 1312-ben Karvai Miklós bírta Karvát. Miklós fiai Miklós és Péter pénzhamisítással vádoltatván, összes birtokaik elvesztésére ítéltettek. 1352-ben Zovárd nembeli Domonkos azonban kimutatván, hogy ő nem részes rokonai bűnében, ennek alapján az ország nagyjai őt felmentették. Nincsenek adataink arra, hogy Karva megmaradt volna a Zovárd nemzetség birtokában. A XV. században a Sáros vármegyei eredetű Kapy család birtokába került. 1505-ben Kapy Menyhért Karva egy részét eladta Attyai Miklós esztergomi olvasó-kanonoknak és nővéreinek. 1519-ben Attyai Miklós egyezségre lépett Kapy János leszármazóival, mely egyezség értelmében Karva egynegyedrésze Kapy Katalin férje, Sárkányi Pathy Károly birtokába került. A mohácsi vész után elpusztult. Az 231647. évi adóösszeírás szerint csak 2 3/4 jobbágytelek volt a helységben. Az 1696. évi összeírás lakatlannak mondja, a helység ekkor Nedeczky Sándor és Mihály birtokához tartozott. 1733-ban Magócsy János, 1743-ban özv. báró Gyulay Ferenczné lakott Karván. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint még puszta volt. Ekkor a gróf Gyulay, Cserey, Missich és Kvassovszky családok voltak itt birtokosok. A XIX. század első felében a Somogyi, Koller, Nedeczky, Hunyady, Lippay, Huszár, Csúzy, Reviczky, Biró, Bakay, Hajós, Palkovics, Kruplanicz és Kerekes családok bírtak itt földesúri joggal. Szent Lőrincz tiszteletére épült régi temploma félkör-apsziszú román egyház, mely mint műemlék is kiváló figyelmet érdemel. A hajópadlat közepén, veres márványból való síremlék van a következő felirattal: Hic est sepultura nobilium de Lábatlan Anno Dom inui (így) millesimo quadringentesimo. A templomot a XVIII. század elején báró Gyulay Ferencz újíttatta meg. Az egyház kétszázéves szentségtartót őriz. A község mai birtokosai Kosztics Labud, Szarvasi Sándorné, Fodor Kálmán, Kommers Károly és özv. Szlamkáné. 1876-ban árvíz pusztított itt. A községben van az ebedfoki ármentesítő-társulat mérnöki hívatala. Határában vannak a Felső, Kis és Nagy puszták és a Mária és Sándor majorok. Postája helyben van, távíró-állomása Párkány, vasúti állomása Párkánynána, hajóállomása Piszke.

Bartal Károly Tamás

1933.8.27.
Karva - megszületett
Névelőfordulások
1245
Korva
1312
Korava
1352
Keroua
1773
Karva,
1786
Karwa,
1808
Karva,
1948
Kravany nad Dunajom
1994
Karva

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Karva (Kravany nad Dunajom) 186
Telefon: 0357778520

Honlap: kravanynaddu...bs.sK

Hivatali órák:

Polgármester:
Duka Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Gulyás Karol (Független)
Sabla Imre (Független)
Tóth Tibor (MOST - HÍD)
Hromada Vojtech (SMK-MKP)
Olléová Katarína (SMK-MKP)
Vasas Friderika (SMK-MKP)
Virágová Helena (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Karvai Posta

Kravany nad Dunajom 294

Most priateľstva - Hídverő Társulás Önkormányzati Társulás

Karva 317

Pro nostro templo S. Mariae

Karva 317

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Karva 143

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Karva 143

Magyar Tannyelvű Szakközépiskola

Duna sor 138

Karvai Községi Hivatal

Karva 186

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 501 93%
szlovákok 13 2%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 940 98%
szlovákok 3 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 957
magyarok 992 96%
szlovákok 19 2%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 20 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1032
magyarok 675 86%
szlovákok 102 13%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 785
magyarok 639 81%
szlovákok 138 17%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 789
magyarok 554 74%
szlovákok 146 20%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 35 5%
összlétszám 748
magyarok 556 77%
szlovákok 131 18%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 24 3%
összlétszám 718
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 614
Választási részvétel: 70.2 %
Kiadott boríték: 431
Bedobott boríték: 431

Polgármester

Érvényes szavazólap: 428
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Duka Gabriel 224 52.34 % Független
Ollé Štefan 128 29.91 % SMK-MKP
Kuczmann Štefan 65 15.19 % Független
Vicena Kristián 11 2.57 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gulyás Karol 239 Független
Sabla Imre 232 Független
Tóth Tibor 217 MOST - HÍD
Hromada Vojtech 183 SMK-MKP
Olléová Katarína 182 SMK-MKP
Vasas Friderika 160 SMK-MKP
Virágová Helena 154 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 632
Választási részvétel: 20.09 %
Kiadott boríték: 127
Bedobott boríték: 127
Választásra jogosult: 632
Választási részvétel: 12.97 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 619
Választási részvétel: 23,90 %
Kiadott boríték: 148
Bedobott boríték: 148

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 122
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 144
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 92 75.41 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 11 9.02 % Független
Regan Belovič 6 4.92 % 7 STATOČNÝCH
Milan Belica 6 4.92 % SMER - SD
Stanislav Kováč 6 4.92 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.82 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 8 9.88% SMER - SD
Iván Farkas 87 60.42 % SMK-MKP
Milan Belica 32 22.22 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 10 6.94 % MKDA
Peter Oremus 5 3.47 % Független
Ján Greššo 4 2.78 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 3 2.08 % ĽSNS
Ján Marko 3 2.08 % NP
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 146
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 60 48.00% SMK-MKP
Csaba Földes 58 46.40% SMK-MKP
Attila Petheő 56 44.80% SMK-MKP
Árpád Horváth 51 40.80% SMK-MKP
László Stubendek 48 38.40% SMK-MKP
Norbert Becse 46 36.80% SMK-MKP
Zsolt Sebö 42 33.60% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Rozália Szalay 41 32.80% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 38 30.40% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 35 28.00% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Éva Hortai 35 28.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 33 26.40% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 33 26.40% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 25 20.00% Független
Gabriel Szalay 23 18.40% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
György Batta 22 17.60% Független
Rudolf Čerňanský 16 12.80% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 13 10.40% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Getler 11 8.80% SMS
Tamara Podmanická 10 8.00% SMS
Miroslav Adamik 9 7.20% Független
Tibor Mayer 7 5.60% Független
Károly Less 7 5.60% Független
Anna Žigová 5 4.00% KDH, SMER - SD
Lívia Csíková 4 3.20% MS
Milan Lehocký 4 3.20% Független
Mária Csákiová 4 3.20% MS
Robert Dick 3 2.40% MS
Milan Opálka 2 1.60% KSS
Ladislav Tóth 2 1.60% KSS
Dušan Tulpík 2 1.60% ĽS-HZDS
Konštantín Glič 2 1.60% KDH, SMER - SD
Ján Pikor 1 0.80% Független
Pavol Tausk 1 0.80% KSS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Péter Varga 93 63.70% SMK-MKP
Miklós Viola 82 56.16% SMK-MKP
Örs Orosz 78 53.42% SMK-MKP
Csaba Földes 57 39.04% SMK-MKP
Norbert Becse 54 36.99% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 51 34.93% SMK-MKP
Árpád Horváth 49 33.56% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 43 29.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Imre Knirs 43 29.45% SMK-MKP
Csaba Cúth 33 22.60% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Petheő 28 19.18% Független
László Stubendek 24 16.44% Független
Ladislav Ágh 19 13.01% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 18 12.33% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 18 12.33% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 18 12.33% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 17 11.64% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Karol Farkas 15 10.27% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
János Sárközi 14 9.59% MKDA-MKDSZ
Tibor Forró 14 9.59% Független
Tamás Varga 13 8.90% Független
František Bartoš 13 8.90% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Attila Forgács 11 7.53% Független
Károly Less 10 6.85% Független
Gyula Köles 10 6.85% Független
Tímea Szénássy 8 5.48% Független
Anton Teleki 6 4.11% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 5 3.42% NAJ
Ladislav Tóth 5 3.42% KSS
Jozef Lehotkai 4 2.74% NAJ
Milan Šuch 2 1.37% NAJ
Pavol Tausk 2 1.37% KSS
Lýdia Siposová 2 1.37% NAJ
Daniel Mikula 2 1.37% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Rusňák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 19.36 %
Ógyalla 611 15.88 %
Komáromszentpéter 195 5.07 %
Naszvad 133 3.46 %
Újgyalla 103 2.68 %
Perbete 97 2.52 %
Gúta 96 2.49 %
Bajcs 57 1.48 %
Hetény 57 1.48 %
Szilasháza 53 1.38 %
Imely 49 1.27 %
Komáromfüss 46 1.20 %
Megyercs 46 1.20 %
Bátorkeszi 44 1.14 %
Nagykeszi 43 1.12 %
Marcelháza 40 1.04 %
Szilas 35 0.91 %
Keszegfalva 33 0.86 %
Izsa 32 0.83 %
Csallóközaranyos 26 0.68 %
Martos 26 0.68 %
Nemesócsa 25 0.65 %
Ifjúságfalva 24 0.62 %
Búcs 23 0.60 %
Karva 18 0.47 %
Madar 17 0.44 %
Ekel 15 0.39 %
Dunamocs 13 0.34 %
Lakszakállas 13 0.34 %
Zsemlékes 9 0.23 %
Újpuszta 8 0.21 %
Dunaradvány 8 0.21 %
Vágfüzes 7 0.18 %
Virt 7 0.18 %
Tany 6 0.16 %
Bogyarét 6 0.16 %
Bogya 6 0.16 %
Pat 5 0.13 %
Csicsó 4 0.10 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 11.72 %
Ógyalla 57 1.95 %
Naszvad 31 1.06 %
Gúta 25 0.86 %
Újgyalla 19 0.65 %
Perbete 19 0.65 %
Bajcs 16 0.55 %
Komáromszentpéter 14 0.48 %
Izsa 13 0.45 %
Imely 10 0.34 %
Megyercs 9 0.31 %
Marcelháza 8 0.27 %
Dunamocs 6 0.21 %
Szilasháza 6 0.21 %
Karva 6 0.21 %
Keszegfalva 5 0.17 %
Nemesócsa 5 0.17 %
Bátorkeszi 5 0.17 %
Ekel 5 0.17 %
Nagykeszi 4 0.14 %
Komáromfüss 4 0.14 %
Csallóközaranyos 4 0.14 %
Martos 4 0.14 %
Madar 4 0.14 %
Hetény 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 3 0.10 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 50.31 %
Gúta 736 44.99 %
Naszvad 98 5.99 %
Ógyalla 79 4.83 %
Keszegfalva 53 3.24 %
Marcelháza 44 2.69 %
Komáromszentpéter 43 2.63 %
Perbete 40 2.44 %
Nemesócsa 37 2.26 %
Bátorkeszi 36 2.20 %
Lakszakállas 35 2.14 %
Bajcs 30 1.83 %
Dunamocs 30 1.83 %
Ifjúságfalva 29 1.77 %
Ekel 29 1.77 %
Hetény 27 1.65 %
Imely 26 1.59 %
Izsa 22 1.34 %
Csallóközaranyos 21 1.28 %
Tany 20 1.22 %
Megyercs 19 1.16 %
Nagykeszi 18 1.10 %
Dunaradvány 17 1.04 %
Búcs 16 0.98 %
Újgyalla 14 0.86 %
Vágfüzes 13 0.79 %
Csicsó 13 0.79 %
Madar 12 0.73 %
Karva 11 0.67 %
Martos 10 0.61 %
Komáromfüss 9 0.55 %
Szilas 8 0.49 %
Szilasháza 8 0.49 %
Bogyarét 8 0.49 %
Bogya 8 0.49 %
Virt 8 0.49 %
Kolozsnéma 7 0.43 %
Pat 6 0.37 %
Gellér 4 0.24 %
Újpuszta 2 0.12 %
Zsemlékes 2 0.12 %
Komárom 1 389 53.42 %
Gúta 265 10.19 %
Ógyalla 153 5.88 %
Naszvad 143 5.50 %
Bátorkeszi 130 5.00 %
Komáromszentpéter 122 4.69 %
Perbete 114 4.38 %
Dunamocs 111 4.27 %
Búcs 90 3.46 %
Martos 88 3.38 %
Hetény 87 3.35 %
Marcelháza 83 3.19 %
Izsa 75 2.88 %
Lakszakállas 74 2.85 %
Nemesócsa 71 2.73 %
Keszegfalva 71 2.73 %
Csallóközaranyos 65 2.50 %
Ekel 65 2.50 %
Csicsó 55 2.12 %
Dunaradvány 48 1.85 %
Nagykeszi 46 1.77 %
Bajcs 43 1.65 %
Tany 41 1.58 %
Pat 40 1.54 %
Megyercs 36 1.38 %
Komáromfüss 34 1.31 %
Szilas 30 1.15 %
Virt 29 1.12 %
Karva 28 1.08 %
Vágfüzes 26 1.00 %
Imely 25 0.96 %
Kolozsnéma 23 0.88 %
Bogya 22 0.85 %
Madar 20 0.77 %
Gellér 11 0.42 %
Szilasháza 6 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 49.34 %
Gúta 323 12.49 %
Komáromszentpéter 245 9.47 %
Ógyalla 228 8.82 %
Csicsó 215 8.31 %
Naszvad 197 7.62 %
Nemesócsa 184 7.12 %
Perbete 170 6.57 %
Marcelháza 168 6.50 %
Dunamocs 138 5.34 %
Bátorkeszi 134 5.18 %
Ekel 127 4.91 %
Lakszakállas 117 4.52 %
Csallóközaranyos 117 4.52 %
Búcs 115 4.45 %
Hetény 114 4.41 %
Dunaradvány 111 4.29 %
Nagykeszi 100 3.87 %
Tany 95 3.67 %
Komáromfüss 92 3.56 %
Izsa 92 3.56 %
Kolozsnéma 80 3.09 %
Madar 73 2.82 %
Szilas 70 2.71 %
Keszegfalva 65 2.51 %
Martos 63 2.44 %
Karva 57 2.20 %
Gellér 52 2.01 %
Megyercs 50 1.93 %
Imely 49 1.89 %
Bogya 46 1.78 %
Bajcs 41 1.59 %
Vágfüzes 41 1.59 %
Pat 40 1.55 %
Virt 28 1.08 %
Bogyarét 26 1.01 %
Ifjúságfalva 20 0.77 %
Zsemlékes 13 0.50 %
Újgyalla 9 0.35 %
Szilasháza 4 0.15 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 331 50.77 %
Ógyalla 188 28.83 %
Újgyalla 100 15.34 %
Naszvad 60 9.20 %
Komáromszentpéter 38 5.83 %
Gúta 35 5.37 %
Szilasháza 26 3.99 %
Imely 24 3.68 %
Újpuszta 22 3.37 %
Perbete 20 3.07 %
Izsa 18 2.76 %
Marcelháza 15 2.30 %
Bajcs 14 2.15 %
Keszegfalva 10 1.53 %
Nemesócsa 8 1.23 %
Nagykeszi 8 1.23 %
Dunaradvány 7 1.07 %
Zsemlékes 6 0.92 %
Hetény 6 0.92 %
Bátorkeszi 5 0.77 %
Ifjúságfalva 4 0.61 %
Ekel 4 0.61 %
Martos 4 0.61 %
Lakszakállas 4 0.61 %
Megyercs 3 0.46 %
Dunamocs 3 0.46 %
Pat 3 0.46 %
Komáromfüss 3 0.46 %
Madar 2 0.31 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Virt 2 0.31 %
Vágfüzes 2 0.31 %
Bogyarét 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Csallóközaranyos 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 90.70 %
Ógyalla 107 13.10 %
Naszvad 82 10.04 %
Gúta 55 6.73 %
Újgyalla 38 4.65 %
Perbete 33 4.04 %
Komáromszentpéter 30 3.67 %
Bajcs 25 3.06 %
Izsa 22 2.69 %
Imely 20 2.45 %
Megyercs 19 2.33 %
Szilasháza 18 2.20 %
Nemesócsa 16 1.96 %
Csallóközaranyos 16 1.96 %
Bátorkeszi 16 1.96 %
Marcelháza 16 1.96 %
Keszegfalva 15 1.84 %
Zsemlékes 14 1.71 %
Dunamocs 14 1.71 %
Karva 13 1.59 %
Hetény 12 1.47 %
Ekel 11 1.35 %
Lakszakállas 11 1.35 %
Komáromfüss 9 1.10 %
Madar 9 1.10 %
Tany 8 0.98 %
Csicsó 8 0.98 %
Ifjúságfalva 7 0.86 %
Nagykeszi 6 0.73 %
Pat 6 0.73 %
Martos 5 0.61 %
Szilas 3 0.37 %
Virt 3 0.37 %
Bogyarét 2 0.24 %
Újpuszta 2 0.24 %
Búcs 2 0.24 %
Kolozsnéma 2 0.24 %
Dunaradvány 2 0.24 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 21.16 %
Ógyalla 62 3.15 %
Gúta 59 2.99 %
Naszvad 33 1.67 %
Perbete 30 1.52 %
Komáromszentpéter 29 1.47 %
Marcelháza 28 1.42 %
Nemesócsa 21 1.07 %
Izsa 21 1.07 %
Bátorkeszi 20 1.01 %
Csallóközaranyos 19 0.96 %
Keszegfalva 16 0.81 %
Dunamocs 16 0.81 %
Bajcs 14 0.71 %
Lakszakállas 13 0.66 %
Nagykeszi 11 0.56 %
Újgyalla 11 0.56 %
Ekel 11 0.56 %
Karva 10 0.51 %
Hetény 10 0.51 %
Megyercs 10 0.51 %
Búcs 9 0.46 %
Szilas 9 0.46 %
Ifjúságfalva 9 0.46 %
Imely 7 0.36 %
Tany 7 0.36 %
Csicsó 7 0.36 %
Madar 6 0.30 %
Bogya 6 0.30 %
Dunaradvány 6 0.30 %
Komáromfüss 6 0.30 %
Martos 4 0.20 %
Vágfüzes 4 0.20 %
Gellér 4 0.20 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Virt 3 0.15 %
Szilasháza 3 0.15 %
Pat 3 0.15 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 82.63 %
Gúta 281 13.63 %
Ógyalla 212 10.29 %
Komáromszentpéter 176 8.54 %
Marcelháza 142 6.89 %
Naszvad 137 6.65 %
Perbete 128 6.21 %
Dunamocs 119 5.77 %
Bátorkeszi 112 5.43 %
Hetény 103 5.00 %
Dunaradvány 95 4.61 %
Búcs 90 4.37 %
Ekel 86 4.17 %
Csallóközaranyos 85 4.12 %
Csicsó 83 4.03 %
Nemesócsa 82 3.98 %
Izsa 71 3.44 %
Kolozsnéma 67 3.25 %
Madar 64 3.11 %
Lakszakállas 64 3.11 %
Keszegfalva 51 2.47 %
Pat 44 2.13 %
Karva 43 2.09 %
Tany 41 1.99 %
Megyercs 40 1.94 %
Martos 36 1.75 %
Imely 35 1.70 %
Nagykeszi 35 1.70 %
Komáromfüss 33 1.60 %
Vágfüzes 33 1.60 %
Gellér 27 1.31 %
Bogya 26 1.26 %
Bajcs 26 1.26 %
Szilas 23 1.12 %
Bogyarét 16 0.78 %
Ifjúságfalva 13 0.63 %
Virt 10 0.49 %
Szilasháza 3 0.15 %
Újgyalla 3 0.15 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 6.99 %
Ógyalla 65 1.64 %
Naszvad 28 0.71 %
Gúta 25 0.63 %
Izsa 21 0.53 %
Újgyalla 16 0.40 %
Ekel 16 0.40 %
Megyercs 15 0.38 %
Komáromszentpéter 14 0.35 %
Bátorkeszi 12 0.30 %
Bajcs 9 0.23 %
Pat 8 0.20 %
Nemesócsa 8 0.20 %
Madar 8 0.20 %
Marcelháza 8 0.20 %
Keszegfalva 7 0.18 %
Csallóközaranyos 7 0.18 %
Perbete 6 0.15 %
Zsemlékes 6 0.15 %
Szilasháza 6 0.15 %
Lakszakállas 6 0.15 %
Ifjúságfalva 5 0.13 %
Karva 5 0.13 %
Búcs 5 0.13 %
Hetény 5 0.13 %
Imely 4 0.10 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Martos 3 0.08 %
Csicsó 3 0.08 %
Szilas 2 0.05 %
Dunamocs 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Komáromfüss 2 0.05 %
Nagykeszi 2 0.05 %
Bogya 2 0.05 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 68.83 %
Komáromszentpéter 777 38.26 %
Ógyalla 620 30.53 %
Gúta 224 11.03 %
Perbete 192 9.45 %
Hetény 181 8.91 %
Újgyalla 177 8.71 %
Naszvad 165 8.12 %
Bátorkeszi 136 6.70 %
Marcelháza 121 5.96 %
Keszegfalva 108 5.32 %
Nagykeszi 95 4.68 %
Izsa 92 4.53 %
Imely 91 4.48 %
Bajcs 88 4.33 %
Búcs 82 4.04 %
Nemesócsa 77 3.79 %
Madar 76 3.74 %
Csallóközaranyos 75 3.69 %
Komáromfüss 72 3.55 %
Megyercs 67 3.30 %
Szilas 65 3.20 %
Martos 61 3.00 %
Szilasháza 51 2.51 %
Dunamocs 46 2.26 %
Karva 43 2.12 %
Lakszakállas 41 2.02 %
Vágfüzes 41 2.02 %
Csicsó 40 1.97 %
Ekel 37 1.82 %
Ifjúságfalva 34 1.67 %
Dunaradvány 33 1.62 %
Pat 28 1.38 %
Tany 28 1.38 %
Újpuszta 17 0.84 %
Bogyarét 16 0.79 %
Bogya 15 0.74 %
Virt 13 0.64 %
Kolozsnéma 7 0.34 %
Gellér 6 0.30 %
Zsemlékes 5 0.25 %
Komárom 197 11.74 %
Ógyalla 50 2.98 %
Gúta 16 0.95 %
Naszvad 15 0.89 %
Komáromszentpéter 12 0.72 %
Újgyalla 12 0.72 %
Perbete 11 0.66 %
Bajcs 7 0.42 %
Hetény 6 0.36 %
Pat 5 0.30 %
Nemesócsa 5 0.30 %
Keszegfalva 5 0.30 %
Bátorkeszi 5 0.30 %
Marcelháza 5 0.30 %
Szilasháza 4 0.24 %
Imely 4 0.24 %
Izsa 4 0.24 %
Csallóközaranyos 4 0.24 %
Dunamocs 4 0.24 %
Karva 4 0.24 %
Ekel 4 0.24 %
Megyercs 4 0.24 %
Zsemlékes 3 0.18 %
Nagykeszi 3 0.18 %
Lakszakállas 2 0.12 %
Újpuszta 2 0.12 %
Gellér 2 0.12 %
Komáromfüss 2 0.12 %
Szilas 2 0.12 %
Búcs 2 0.12 %
Dunaradvány 2 0.12 %
Tany 1 0.06 %
Ifjúságfalva 1 0.06 %
Madar 1 0.06 %
Virt 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.44 %
Komárom 202 8.91 %
Gúta 65 2.87 %
Ógyalla 53 2.34 %
Marcelháza 42 1.85 %
Perbete 40 1.76 %
Naszvad 40 1.76 %
Dunamocs 33 1.46 %
Búcs 28 1.24 %
Megyercs 28 1.24 %
Bátorkeszi 26 1.15 %
Hetény 25 1.10 %
Nemesócsa 19 0.84 %
Csicsó 18 0.79 %
Csallóközaranyos 18 0.79 %
Ekel 17 0.75 %
Dunaradvány 16 0.71 %
Imely 14 0.62 %
Karva 14 0.62 %
Madar 13 0.57 %
Keszegfalva 12 0.53 %
Bajcs 12 0.53 %
Martos 11 0.49 %
Pat 11 0.49 %
Tany 11 0.49 %
Lakszakállas 11 0.49 %
Izsa 10 0.44 %
Szilas 9 0.40 %
Nagykeszi 8 0.35 %
Újgyalla 8 0.35 %
Komáromfüss 8 0.35 %
Kolozsnéma 3 0.13 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 14.14 %
Ógyalla 201 4.82 %
Komáromfüss 158 3.79 %
Komáromszentpéter 130 3.12 %
Csicsó 104 2.50 %
Gúta 100 2.40 %
Lakszakállas 99 2.38 %
Szilas 91 2.18 %
Nagykeszi 90 2.16 %
Naszvad 88 2.11 %
Hetény 87 2.09 %
Nemesócsa 74 1.78 %
Perbete 72 1.73 %
Tany 65 1.56 %
Megyercs 55 1.32 %
Újgyalla 53 1.27 %
Csallóközaranyos 46 1.10 %
Keszegfalva 46 1.10 %
Ekel 42 1.01 %
Bajcs 41 0.98 %
Marcelháza 31 0.74 %
Bátorkeszi 30 0.72 %
Izsa 30 0.72 %
Búcs 28 0.67 %
Bogya 27 0.65 %
Ifjúságfalva 27 0.65 %
Kolozsnéma 26 0.62 %
Imely 24 0.58 %
Dunamocs 21 0.50 %
Gellér 19 0.46 %
Szilasháza 18 0.43 %
Madar 17 0.41 %
Dunaradvány 16 0.38 %
Martos 15 0.36 %
Karva 15 0.36 %
Zsemlékes 12 0.29 %
Bogyarét 12 0.29 %
Virt 7 0.17 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.07 %
Komárom 690 20.45 %
Ógyalla 244 7.23 %
Komáromszentpéter 175 5.19 %
Gúta 115 3.41 %
Hetény 100 2.96 %
Újgyalla 93 2.76 %
Naszvad 80 2.37 %
Perbete 57 1.69 %
Bátorkeszi 47 1.39 %
Komáromfüss 47 1.39 %
Bajcs 46 1.36 %
Nagykeszi 43 1.27 %
Marcelháza 42 1.24 %
Szilasháza 40 1.19 %
Imely 40 1.19 %
Ifjúságfalva 37 1.10 %
Keszegfalva 37 1.10 %
Szilas 36 1.07 %
Megyercs 33 0.98 %
Izsa 31 0.92 %
Nemesócsa 27 0.80 %
Csallóközaranyos 26 0.77 %
Madar 21 0.62 %
Pat 20 0.59 %
Lakszakállas 19 0.56 %
Búcs 19 0.56 %
Karva 18 0.53 %
Martos 18 0.53 %
Dunaradvány 16 0.47 %
Dunamocs 16 0.47 %
Tany 15 0.44 %
Ekel 15 0.44 %
Csicsó 11 0.33 %
Zsemlékes 7 0.21 %
Újpuszta 6 0.18 %
Bogyarét 6 0.18 %
Virt 6 0.18 %
Vágfüzes 6 0.18 %
Gellér 5 0.15 %
Kolozsnéma 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 9.38 %
Ógyalla 42 2.22 %
Gúta 41 2.17 %
Naszvad 28 1.48 %
Újgyalla 21 1.11 %
Komáromszentpéter 16 0.85 %
Nemesócsa 14 0.74 %
Marcelháza 13 0.69 %
Perbete 10 0.53 %
Megyercs 10 0.53 %
Csallóközaranyos 7 0.37 %
Dunamocs 7 0.37 %
Imely 7 0.37 %
Bátorkeszi 7 0.37 %
Ekel 5 0.26 %
Karva 5 0.26 %
Izsa 5 0.26 %
Martos 5 0.26 %
Búcs 5 0.26 %
Keszegfalva 4 0.21 %
Ifjúságfalva 4 0.21 %
Bajcs 4 0.21 %
Komáromfüss 4 0.21 %
Szilasháza 4 0.21 %
Nagykeszi 4 0.21 %
Zsemlékes 3 0.16 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Szilas 2 0.11 %
Bogya 2 0.11 %
Hetény 2 0.11 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.52 %
Ógyalla 523 18.15 %
Komáromszentpéter 191 6.63 %
Gúta 133 4.61 %
Naszvad 122 4.23 %
Perbete 103 3.57 %
Hetény 95 3.30 %
Bajcs 70 2.43 %
Újgyalla 69 2.39 %
Nagykeszi 65 2.26 %
Komáromfüss 63 2.19 %
Bátorkeszi 57 1.98 %
Nemesócsa 54 1.87 %
Imely 48 1.67 %
Megyercs 45 1.56 %
Szilas 45 1.56 %
Marcelháza 45 1.56 %
Izsa 40 1.39 %
Búcs 38 1.32 %
Csallóközaranyos 38 1.32 %
Keszegfalva 37 1.28 %
Ifjúságfalva 32 1.11 %
Lakszakállas 31 1.08 %
Madar 23 0.80 %
Ekel 23 0.80 %
Szilasháza 23 0.80 %
Martos 21 0.73 %
Tany 19 0.66 %
Dunamocs 19 0.66 %
Karva 19 0.66 %
Csicsó 18 0.62 %
Dunaradvány 13 0.45 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.24 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.17 %
Bogyarét 5 0.17 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 146.16 %
Gúta 354 23.02 %
Ógyalla 145 9.43 %
Komáromszentpéter 136 8.84 %
Marcelháza 121 7.87 %
Naszvad 114 7.41 %
Bátorkeszi 97 6.31 %
Perbete 95 6.18 %
Izsa 84 5.46 %
Dunamocs 78 5.07 %
Hetény 76 4.94 %
Keszegfalva 74 4.81 %
Nemesócsa 68 4.42 %
Csallóközaranyos 66 4.29 %
Dunaradvány 57 3.71 %
Búcs 54 3.51 %
Ekel 54 3.51 %
Lakszakállas 42 2.73 %
Pat 42 2.73 %
Nagykeszi 41 2.67 %
Martos 39 2.54 %
Madar 38 2.47 %
Csicsó 37 2.41 %
Megyercs 35 2.28 %
Imely 35 2.28 %
Tany 29 1.89 %
Komáromfüss 27 1.76 %
Vágfüzes 25 1.63 %
Karva 24 1.56 %
Szilas 23 1.50 %
Bajcs 23 1.50 %
Kolozsnéma 16 1.04 %
Újgyalla 12 0.78 %
Szilasháza 11 0.72 %
Bogya 9 0.59 %
Ifjúságfalva 9 0.59 %
Virt 8 0.52 %
Gellér 7 0.46 %
Bogyarét 3 0.20 %
Újpuszta 1 0.07 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Komárom 561 15.28 %
Nagykeszi 169 4.60 %
Ógyalla 141 3.84 %
Gúta 126 3.43 %
Komáromszentpéter 117 3.19 %
Perbete 75 2.04 %
Naszvad 75 2.04 %
Nemesócsa 73 1.99 %
Komáromfüss 65 1.77 %
Hetény 63 1.72 %
Csallóközaranyos 58 1.58 %
Szilas 50 1.36 %
Keszegfalva 50 1.36 %
Megyercs 47 1.28 %
Ekel 45 1.23 %
Bátorkeszi 42 1.14 %
Csicsó 39 1.06 %
Búcs 37 1.01 %
Imely 36 0.98 %
Marcelháza 36 0.98 %
Izsa 36 0.98 %
Újgyalla 36 0.98 %
Tany 33 0.90 %
Lakszakállas 33 0.90 %
Dunamocs 27 0.74 %
Martos 26 0.71 %
Bajcs 26 0.71 %
Bogya 21 0.57 %
Ifjúságfalva 21 0.57 %
Karva 18 0.49 %
Dunaradvány 17 0.46 %
Madar 14 0.38 %
Pat 13 0.35 %
Kolozsnéma 12 0.33 %
Bogyarét 7 0.19 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Komárom 208 4.88 %
Ógyalla 37 0.87 %
Gúta 26 0.61 %
Naszvad 23 0.54 %
Komáromszentpéter 17 0.40 %
Perbete 12 0.28 %
Újgyalla 12 0.28 %
Bajcs 7 0.16 %
Csallóközaranyos 7 0.16 %
Bátorkeszi 6 0.14 %
Imely 6 0.14 %
Dunamocs 6 0.14 %
Marcelháza 6 0.14 %
Ekel 5 0.12 %
Zsemlékes 4 0.09 %
Izsa 4 0.09 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunaradvány 3 0.07 %
Búcs 3 0.07 %
Madar 3 0.07 %
Szilasháza 3 0.07 %
Nagykeszi 3 0.07 %
Újpuszta 3 0.07 %
Karva 2 0.05 %
Hetény 2 0.05 %
Keszegfalva 2 0.05 %
Szilas 2 0.05 %
Ifjúságfalva 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Nemesócsa 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Komáromfüss 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 40.75 %
Ógyalla 210 7.93 %
Komáromszentpéter 159 6.00 %
Gúta 104 3.93 %
Naszvad 82 3.10 %
Újgyalla 79 2.98 %
Hetény 67 2.53 %
Perbete 58 2.19 %
Marcelháza 55 2.08 %
Nagykeszi 52 1.96 %
Keszegfalva 48 1.81 %
Megyercs 47 1.77 %
Szilas 41 1.55 %
Búcs 40 1.51 %
Imely 40 1.51 %
Komáromfüss 38 1.44 %
Nemesócsa 37 1.40 %
Izsa 36 1.36 %
Csallóközaranyos 32 1.21 %
Ifjúságfalva 31 1.17 %
Bajcs 30 1.13 %
Bátorkeszi 28 1.06 %
Szilasháza 25 0.94 %
Dunamocs 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Ekel 19 0.72 %
Karva 17 0.64 %
Bogya 16 0.60 %
Dunaradvány 15 0.57 %
Lakszakállas 13 0.49 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.08 %
Gúta 830 13.61 %
Ógyalla 373 6.11 %
Naszvad 291 4.77 %
Komáromszentpéter 290 4.75 %
Marcelháza 194 3.18 %
Bátorkeszi 183 3.00 %
Perbete 181 2.97 %
Dunamocs 156 2.56 %
Csicsó 131 2.15 %
Hetény 126 2.07 %
Ekel 119 1.95 %
Búcs 117 1.92 %
Dunaradvány 115 1.89 %
Izsa 107 1.75 %
Nemesócsa 105 1.72 %
Csallóközaranyos 101 1.66 %
Lakszakállas 99 1.62 %
Madar 94 1.54 %
Keszegfalva 93 1.52 %
Karva 82 1.34 %
Nagykeszi 75 1.23 %
Kolozsnéma 67 1.10 %
Imely 64 1.05 %
Martos 62 1.02 %
Megyercs 62 1.02 %
Vágfüzes 60 0.98 %
Tany 53 0.87 %
Pat 51 0.84 %
Komáromfüss 48 0.79 %
Bajcs 44 0.72 %
Szilas 43 0.70 %
Bogya 41 0.67 %
Gellér 38 0.62 %
Ifjúságfalva 32 0.52 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.39 %
Újgyalla 21 0.34 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 61.13 %
Ógyalla 61 10.78 %
Gúta 37 6.54 %
Naszvad 28 4.95 %
Újgyalla 23 4.06 %
Izsa 17 3.00 %
Komáromszentpéter 15 2.65 %
Perbete 13 2.30 %
Bátorkeszi 9 1.59 %
Szilasháza 8 1.41 %
Nemesócsa 7 1.24 %
Keszegfalva 7 1.24 %
Ifjúságfalva 6 1.06 %
Ekel 6 1.06 %
Bajcs 6 1.06 %
Csallóközaranyos 6 1.06 %
Zsemlékes 5 0.88 %
Komáromfüss 5 0.88 %
Megyercs 5 0.88 %
Nagykeszi 4 0.71 %
Dunamocs 4 0.71 %
Újpuszta 4 0.71 %
Dunaradvány 3 0.53 %
Imely 3 0.53 %
Búcs 3 0.53 %
Kolozsnéma 3 0.53 %
Hetény 3 0.53 %
Marcelháza 3 0.53 %
Tany 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Martos 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Vágfüzes 1 0.18 %
Bogyarét 1 0.18 %
Pat 1 0.18 %
Csicsó 1 0.18 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 58.32 %
Ógyalla 348 54.12 %
Újgyalla 106 16.49 %
Komáromszentpéter 78 12.13 %
Naszvad 69 10.73 %
Gúta 39 6.07 %
Perbete 19 2.95 %
Imely 19 2.95 %
Izsa 17 2.64 %
Bajcs 17 2.64 %
Újpuszta 16 2.49 %
Szilasháza 13 2.02 %
Keszegfalva 12 1.87 %
Martos 11 1.71 %
Marcelháza 10 1.56 %
Bátorkeszi 9 1.40 %
Megyercs 9 1.40 %
Nemesócsa 8 1.24 %
Hetény 8 1.24 %
Ekel 7 1.09 %
Dunamocs 5 0.78 %
Ifjúságfalva 5 0.78 %
Komáromfüss 5 0.78 %
Dunaradvány 5 0.78 %
Pat 4 0.62 %
Lakszakállas 3 0.47 %
Bogya 3 0.47 %
Gellér 2 0.31 %
Nagykeszi 2 0.31 %
Csallóközaranyos 2 0.31 %
Virt 2 0.31 %
Madar 2 0.31 %
Kolozsnéma 2 0.31 %
Tany 2 0.31 %
Zsemlékes 2 0.31 %
Búcs 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 24.02 %
Gúta 574 14.38 %
Naszvad 510 12.77 %
Ógyalla 306 7.66 %
Perbete 215 5.38 %
Komáromszentpéter 214 5.36 %
Marcelháza 154 3.86 %
Bátorkeszi 137 3.43 %
Csicsó 117 2.93 %
Hetény 113 2.83 %
Dunamocs 111 2.78 %
Dunaradvány 107 2.68 %
Ekel 104 2.60 %
Búcs 102 2.55 %
Imely 95 2.38 %
Izsa 86 2.15 %
Lakszakállas 82 2.05 %
Nemesócsa 80 2.00 %
Madar 80 2.00 %
Csallóközaranyos 78 1.95 %
Martos 72 1.80 %
Kolozsnéma 55 1.38 %
Karva 54 1.35 %
Bajcs 51 1.28 %
Megyercs 47 1.18 %
Keszegfalva 45 1.13 %
Tany 45 1.13 %
Pat 40 1.00 %
Gellér 38 0.95 %
Vágfüzes 36 0.90 %
Nagykeszi 36 0.90 %
Komáromfüss 30 0.75 %
Bogya 29 0.73 %
Szilas 28 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.68 %
Bogyarét 24 0.60 %
Virt 23 0.58 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 13.47 %
Ógyalla 47 1.98 %
Gúta 20 0.84 %
Naszvad 13 0.55 %
Újgyalla 13 0.55 %
Megyercs 10 0.42 %
Csallóközaranyos 8 0.34 %
Izsa 8 0.34 %
Komáromszentpéter 7 0.29 %
Perbete 7 0.29 %
Nemesócsa 6 0.25 %
Ekel 6 0.25 %
Szilasháza 5 0.21 %
Dunaradvány 5 0.21 %
Keszegfalva 5 0.21 %
Dunamocs 4 0.17 %
Marcelháza 4 0.17 %
Komáromfüss 3 0.13 %
Imely 2 0.08 %
Hetény 2 0.08 %
Bajcs 2 0.08 %
Karva 2 0.08 %
Ifjúságfalva 2 0.08 %
Pat 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Bátorkeszi 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Nagykeszi 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 21.89 %
Gúta 275 6.56 %
Ógyalla 205 4.89 %
Dunamocs 179 4.27 %
Marcelháza 162 3.86 %
Komáromszentpéter 161 3.84 %
Perbete 150 3.58 %
Bátorkeszi 130 3.10 %
Naszvad 130 3.10 %
Búcs 119 2.84 %
Hetény 107 2.55 %
Dunaradvány 103 2.46 %
Karva 93 2.22 %
Ekel 84 2.00 %
Csicsó 81 1.93 %
Lakszakállas 78 1.86 %
Madar 77 1.84 %
Izsa 77 1.84 %
Csallóközaranyos 62 1.48 %
Kolozsnéma 44 1.05 %
Martos 40 0.95 %
Nemesócsa 40 0.95 %
Keszegfalva 38 0.91 %
Vágfüzes 35 0.83 %
Pat 34 0.81 %
Bajcs 31 0.74 %
Komáromfüss 31 0.74 %
Tany 29 0.69 %
Bogya 29 0.69 %
Megyercs 29 0.69 %
Gellér 27 0.64 %
Szilas 26 0.62 %
Imely 26 0.62 %
Nagykeszi 24 0.57 %
Bogyarét 16 0.38 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 13 0.31 %
Újgyalla 8 0.19 %
Szilasháza 5 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 71.62 %
Gúta 231 8.10 %
Ógyalla 121 4.24 %
Keszegfalva 99 3.47 %
Izsa 76 2.67 %
Marcelháza 72 2.53 %
Naszvad 70 2.46 %
Bátorkeszi 61 2.14 %
Hetény 49 1.72 %
Komáromszentpéter 49 1.72 %
Búcs 44 1.54 %
Perbete 41 1.44 %
Dunamocs 39 1.37 %
Kolozsnéma 37 1.30 %
Csallóközaranyos 34 1.19 %
Nemesócsa 33 1.16 %
Ekel 31 1.09 %
Imely 26 0.91 %
Bajcs 20 0.70 %
Dunaradvány 17 0.60 %
Lakszakállas 17 0.60 %
Martos 17 0.60 %
Nagykeszi 16 0.56 %
Megyercs 15 0.53 %
Csicsó 15 0.53 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.46 %
Madar 13 0.46 %
Pat 13 0.46 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.32 %
Szilas 7 0.25 %
Virt 5 0.18 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 77.38 %
Komárom 556 48.18 %
Ógyalla 81 7.02 %
Naszvad 80 6.93 %
Nemesócsa 48 4.16 %
Keszegfalva 45 3.90 %
Marcelháza 43 3.73 %
Perbete 42 3.64 %
Komáromszentpéter 30 2.60 %
Ifjúságfalva 27 2.34 %
Imely 26 2.25 %
Bátorkeszi 25 2.17 %
Vágfüzes 20 1.73 %
Ekel 20 1.73 %
Bajcs 18 1.56 %
Dunamocs 18 1.56 %
Megyercs 17 1.47 %
Tany 16 1.39 %
Csallóközaranyos 16 1.39 %
Nagykeszi 16 1.39 %
Dunaradvány 15 1.30 %
Izsa 15 1.30 %
Búcs 14 1.21 %
Karva 14 1.21 %
Lakszakállas 13 1.13 %
Újgyalla 12 1.04 %
Hetény 11 0.95 %
Madar 9 0.78 %
Komáromfüss 9 0.78 %
Martos 9 0.78 %
Bogyarét 8 0.69 %
Csicsó 5 0.43 %
Kolozsnéma 5 0.43 %
Zsemlékes 4 0.35 %
Szilas 4 0.35 %
Szilasháza 4 0.35 %
Gellér 3 0.26 %
Bogya 3 0.26 %
Pat 2 0.17 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 20.29 %
Komáromszentpéter 467 9.75 %
Ógyalla 309 6.45 %
Gúta 273 5.70 %
Perbete 250 5.22 %
Naszvad 171 3.57 %
Bátorkeszi 170 3.55 %
Marcelháza 161 3.36 %
Hetény 142 2.96 %
Dunamocs 127 2.65 %
Ekel 100 2.09 %
Dunaradvány 98 2.05 %
Madar 98 2.05 %
Búcs 97 2.03 %
Csicsó 91 1.90 %
Lakszakállas 88 1.84 %
Izsa 80 1.67 %
Csallóközaranyos 76 1.59 %
Martos 70 1.46 %
Nemesócsa 67 1.40 %
Kolozsnéma 52 1.09 %
Karva 51 1.06 %
Tany 46 0.96 %
Bajcs 39 0.81 %
Imely 36 0.75 %
Keszegfalva 34 0.71 %
Nagykeszi 33 0.69 %
Megyercs 32 0.67 %
Gellér 32 0.67 %
Vágfüzes 30 0.63 %
Komáromfüss 28 0.58 %
Szilas 27 0.56 %
Pat 26 0.54 %
Bogya 24 0.50 %
Bogyarét 19 0.40 %
Ifjúságfalva 14 0.29 %
Virt 13 0.27 %
Újgyalla 13 0.27 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 100.00 %
Gúta 206 13.47 %
Ógyalla 109 7.13 %
Marcelháza 101 6.61 %
Naszvad 74 4.84 %
Perbete 55 3.60 %
Komáromszentpéter 54 3.53 %
Keszegfalva 54 3.53 %
Izsa 53 3.47 %
Dunamocs 47 3.07 %
Bátorkeszi 46 3.01 %
Madar 44 2.88 %
Nemesócsa 38 2.49 %
Hetény 34 2.22 %
Ekel 32 2.09 %
Búcs 32 2.09 %
Csallóközaranyos 30 1.96 %
Bajcs 30 1.96 %
Imely 26 1.70 %
Újgyalla 22 1.44 %
Pat 22 1.44 %
Megyercs 21 1.37 %
Lakszakállas 19 1.24 %
Dunaradvány 18 1.18 %
Martos 15 0.98 %
Csicsó 14 0.92 %
Tany 13 0.85 %
Nagykeszi 12 0.78 %
Vágfüzes 12 0.78 %
Szilasháza 11 0.72 %
Komáromfüss 10 0.65 %
Szilas 10 0.65 %
Kolozsnéma 8 0.52 %
Karva 8 0.52 %
Ifjúságfalva 6 0.39 %
Virt 4 0.26 %
Bogya 4 0.26 %
Bogyarét 3 0.20 %
Zsemlékes 3 0.20 %
Újpuszta 2 0.13 %
Gellér 1 0.07 %
Komárom 1 405 60.72 %
Gúta 1 150 49.70 %
Ógyalla 272 11.75 %
Komáromszentpéter 209 9.03 %
Naszvad 203 8.77 %
Csicsó 194 8.38 %
Perbete 169 7.30 %
Marcelháza 158 6.83 %
Dunamocs 149 6.44 %
Nemesócsa 131 5.66 %
Bátorkeszi 127 5.49 %
Ekel 123 5.32 %
Dunaradvány 113 4.88 %
Keszegfalva 105 4.54 %
Izsa 102 4.41 %
Lakszakállas 100 4.32 %
Hetény 99 4.28 %
Csallóközaranyos 98 4.24 %
Búcs 85 3.67 %
Madar 74 3.20 %
Kolozsnéma 68 2.94 %
Nagykeszi 66 2.85 %
Martos 65 2.81 %
Megyercs 63 2.72 %
Komáromfüss 61 2.64 %
Pat 50 2.16 %
Vágfüzes 49 2.12 %
Karva 49 2.12 %
Szilas 45 1.94 %
Imely 44 1.90 %
Bajcs 35 1.51 %
Ifjúságfalva 35 1.51 %
Gellér 35 1.51 %
Bogya 32 1.38 %
Virt 23 0.99 %
Tany 23 0.99 %
Bogyarét 21 0.91 %
Újgyalla 6 0.26 %
Szilasháza 5 0.22 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 26.18 %
Gúta 355 6.79 %
Dunamocs 219 4.19 %
Ógyalla 214 4.09 %
Komáromszentpéter 191 3.65 %
Marcelháza 191 3.65 %
Bátorkeszi 185 3.54 %
Naszvad 180 3.44 %
Perbete 172 3.29 %
Hetény 154 2.95 %
Dunaradvány 133 2.54 %
Búcs 128 2.45 %
Csicsó 119 2.28 %
Ekel 113 2.16 %
Izsa 103 1.97 %
Madar 99 1.89 %
Csallóközaranyos 90 1.72 %
Nemesócsa 86 1.64 %
Lakszakállas 78 1.49 %
Karva 78 1.49 %
Keszegfalva 61 1.17 %
Pat 53 1.01 %
Kolozsnéma 52 0.99 %
Martos 51 0.98 %
Tany 43 0.82 %
Bogya 41 0.78 %
Nagykeszi 40 0.76 %
Megyercs 37 0.71 %
Szilas 37 0.71 %
Vágfüzes 36 0.69 %
Imely 31 0.59 %
Komáromfüss 31 0.59 %
Gellér 29 0.55 %
Bajcs 27 0.52 %
Virt 22 0.42 %
Bogyarét 20 0.38 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
419 75.09%
VPN
54 9.68%
KSČ
54 9.68%
SPV
9 1.61%
SZ
7 1.25%
DS
7 1.25%
KDH
3 0.54%
SSL
3 0.54%
Egyéb
2 0.36%
Érvényes szavazatok 558
Együttélés-MKDM
270 57.08%
Magyar Polgári Párt
129 27.27%
HZDS
18 3.81%
KSS
18 3.81%
SDĽ
12 2.54%
ODÚ
7 1.48%
SZ
6 1.27%
SDSS
4 0.85%
SNS
3 0.63%
DS-ODS
3 0.63%
SPI
2 0.42%
Egyéb
1 0.21%
Érvényes szavazatok 473
MK
397 81.02%
HZDS-RSS
26 5.31%
KSS
20 4.08%
SP-VOĽBA
15 3.06%
9 1.84%
ZRS
5 1.02%
SNS
4 0.82%
KDH
4 0.82%
DS
4 0.82%
HZPCS
3 0.61%
SPK
2 0.41%
Egyéb
1 0.20%
Érvényes szavazatok 490
MKP
460 80.14%
SDK
64 11.15%
HZDS
18 3.14%
SDĽ
9 1.57%
KSS
8 1.39%
SOP
7 1.22%
Egyéb
8 1.39%
Érvényes szavazatok 574
MKP
410 86.13%
KSS
10 2.10%
SDKU
10 2.10%
HZDS
9 1.89%
HZD
7 1.47%
ANO
5 1.05%
SZS
5 1.05%
SMER
4 0.84%
SNS
4 0.84%
KDH
3 0.63%
OKS
2 0.42%
ROSA
2 0.42%
PSNS
2 0.42%
Egyéb
3 0.63%
Érvényes szavazatok 476
MKP
365 87.11%
SDKU DS
14 3.34%
SMER
12 2.86%
ĽS HZDS
9 2.15%
KSS
4 0.95%
SF
3 0.72%
ZRS
2 0.48%
LB
2 0.48%
ANO
2 0.48%
OKS
2 0.48%
Egyéb
4 0.95%
Érvényes szavazatok 419
MKP
203 45.41%
Most-Híd
169 37.81%
SDKU DS
29 6.49%
SaS
15 3.36%
SMER
14 3.13%
SDĽ
5 1.12%
KSS
4 0.89%
SNS
2 0.45%
ĽS HZDS
2 0.45%
Egyéb
4 0.89%
Érvényes szavazatok 447
MKP
248 64.75%
Most-Híd
103 26.89%
SMER SD
11 2.87%
KDH
4 1.04%
SDKU DS
4 1.04%
OĽaNO
3 0.78%
SaS
3 0.78%
Egyéb
7 1.83%
Érvényes szavazatok 383
MKP
182 57.05%
Most-Híd
82 25.71%
SMER SD
19 5.96%
OĽANO-NOVA
12 3.76%
#SIEŤ
7 2.19%
SaS
5 1.57%
SME RODINA
5 1.57%
MKDA-MKDSZ
3 0.94%
Egyéb
4 1.25%
Érvényes szavazatok 319
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések