SK
RV
.....

Jablonca

Község

címer zászló
552 99% magyar 1910
167 92% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jablonca
Hivatalos szlovák megnevezés:
Silická Jablonica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Tornai-medence
Más földrajzi nevek:
Bikarét, Bükkös-tető, Fejkötő-patak, Kecskés-fej, Kerges, Kerges-patak, Magos-tető, Méla-patak, Rakottya-kút, Rövidláb, Sólyom-szikla, Sólyom-víz, Somos-tető, Szénabérc-tető, Tolog-patak
Koordináták:
48.56000900, 20.61460495
Terület:
25,57 km2
Rang:
község
Népesség:
191
Tszf. magasság:
246 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04943
Település kód:
526240
Szervezeti azonosító:
17078270
Adóazonosító:
2020966948

A község az 500 m fölé magasodó Szilicei-fennsík keleti lábánál, a Torna-patak felső folyásánál, a Fejkötő-patak torkolatánál, a Tornai-völgy legnyugatibb végénél, 240 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 23 km-re délkeletre, Szepsitől 31 km-re nyugatra. A Gombaszöget (18 km) Szilicén (10 km) át Szádalmással (6 km) összekötő mellékút halad rajta keresztül. Határának több mint háromnegyedét erdő borítja és teljes külterülete a Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz tartozik. Nyugatról Szilice, északról Várhosszúrét, keletről Körtvélyes, délről pedig Szögliget községekkel határos. Nyugati és északi határa Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék történelmi határát alkotja. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). 1921-1938 között területe 1,6 %-al (42 hektárral) csökkent, 25,99 km²-ről 25,57 km²-re.

Népesség

1910-ben 556, 1921-ben 571, 1938-ban pedig 583, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének csaknem felét elveszítette, majd 1991-2011 között további egyharmadát (lakosságszáma 307 főről 203-ra csökkent). Jablonca lakossága ma is túlnyomórészt magyar nemzetiségű (95,6 %), a szlovákok aránya 3,9 %. Rohamosan csökkenő lélekszámú, elöregedő lakosságú község. A lakosság túlnyomó többsége (81,3 %) református vallású. Népsűrűsége országos viszonylatban is a legalacsonyabbak közé tartozik (7,9 fő/km²).

Történelem

A község területén már a kőkorszakban is éltek emberek, ezt bizonyítják a Sólyomvár alatti Zsivány-barlangban talált leletek. 1386-ban "Zedlyche" alakban említik először, a Pelsőci Bebek család birtoka volt. A falu a középkorban Torna várának uradalmához tartozott. 1427-ben 58 portája adózott. Régi katolikus temploma 1500 körül épült, 1867-ben elbontották és felhasználásával építették meg három falu (Jablonca, Szilice, Derenk) hívei számára az új katolikus templomot. A 16. században lakói református hitre tértek. 1828-ban 136 házában 695 lakos élt. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. A túlnyomórészt református faluban a 20. század elején Amerikából hazatért kivándorlók honosították meg a baptista vallást. 1920-ban a trianoni határ megvonásakor határközséggé vált. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban a „Silická Jablonica“ hivatalos nevet kapta. Magyar kisiskoláját 1971-ben szüntették meg.

Mai jelentősége

Református temploma 1789-ben épült klasszicista, Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt római katolikus temploma pedig 1867-ben neogótikus stílusban. A határában található Sólyom-szikla kedvelt kirándulóhely, 1981 óta áll természeti védelem alatt. A faluban a népi építészet számos értékes emléke maradt fenn.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JABLONCZA. Magyar falu Torna Várm. földes Ura H. Eszterházy Uraság, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Tornához 1 2/4 mértföldnyire, ’s hajdan Turótzi szerént a’ Csehek meg erősítették; réttye jó, legelője elég, makkja, gyümöltsös fáji hasznosak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jabloncza, magyar falu, Abauj-Torna vmegyében, a Torna vize mellett, ut. p. Rozsnyótól délre 2 mfldnyire: 91 kath., 503 ref., 5 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. Szőlőhegye tágas; gyümölcse igen sok; erdeje szép; rétjei is jók. F. u. h. Eszterházy s mások.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szádvár és a Dluhi vrch hegy alatt az almási völgybe leereszkedve, a Sziliczei fensik északi karéja alatt három községet látunk egy sorban: Jablonczát, Körtvélyest, Almást. Jabloncza, mely szintén Almást jelent s nevéről itélve, tót eredetü falu lehetett, ma tiszta magyar, 109 házzal és 538 lakossal. Van katholikus és református temploma. Postája Almás, távirója Torna. Innen egy mellékúton leghamarabb eljuthatunk a gömörmegyei sziliczei jégbarlanghoz.

Magyar Katolikus Lexikon

Jablonca, v. Abaúj-Torna vm. (Silická Jablonica, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. tornai esp. ker-ében. - Tp-át 1397 e. ismeretlen tit-ra sztelték, a mait 1867: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1789: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1940: m. - Filiái: Borzova, Derénk, Szilice. - Lakói 1840: 118 r.k., 20 ev., 405 ref., 23 izr., össz. 566; 1940: 88 r.k., 456 ref., 37 egyéb, össz. 581; 1970: össz. 502, 94%-a m.; 1991: össz. 307, m. 295 (96,09%); 2001: össz. 254, m. 247 (97,24%). ** / Schem. Ros. 1913:64.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jablonca. Eredete és története ismeretlen. A község területe 4442 kat. hold és lakóinak száma a visszacsatoláskor 583.

Pethe Lajos

1879. 3. 12.
Jablonca - megszületett
Selmecbánya - tanult
Névelőfordulások
1386
Jablonca
1402
Jabloncha
1750
Jabloncza
1773
Jabloncza,
1786
Jabloncza,
1863
Jablonca,
1920
Jablonica,
1927
Jablonca,
1948
Silická Jablonica
1994
Jablonca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Jablonca (Silická Jablonica) 64
Telefon: 0587961413
Fax: 0587961413

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Angyal Bartolomej (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Rigó Vojtech (Független)
Őszi Iván Kristína (Független)
Jónaová Hajnalka (Független)
Iván Tamáš Mária (MOST - HÍD)
Csehová Valéria (MOST - HÍD)
Független 60% Független 3 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Jabloncai Községi Hivatal

Jablonca 64

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 517 93%
szlovákok 21 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 5 1%
egyéb 11 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 554
magyarok 552 99%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 556
magyarok 561 98%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 571
magyarok 295 96%
szlovákok 4 1%
romák 7 2%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 307
magyarok 247 97%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 194 96%
szlovákok 8 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 203
magyarok 167 92%
szlovákok 15 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 182
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 165
Választási részvétel: 87.27 %
Kiadott boríték: 144
Bedobott boríték: 144

Polgármester

Érvényes szavazólap: 140
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Angyal Bartolomej 96 68.57 % MOST - HÍD
Csobády Štefan 44 31.43 % Független
Csontos Ernest 0 0.00 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Iván Tamáš Mária 94 MOST - HÍD
Rigó Vojtech 73 Független
Őszi Iván Kristína 72 Független
Csehová Valéria 67 MOST - HÍD
Jónaová Hajnalka 59 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 179
Választási részvétel: 46.37 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 178
Választási részvétel: 18.54 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33
Választásra jogosult: 166
Választási részvétel: 54,81 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 76
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 84
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 63 82.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 7 9.21 % KDS
Ivan Kuhn 4 5.26 % OKS
Lukáš Sisák 1 1.32 % KSS
Rastislav Masnyk 1 1.32 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 6 18.75% KDS
Karol Pataky 39 46.43 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 32 38.10 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 10 11.90 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 2.38 % Független
Štefan Surmánek 1 1.19 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 90
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 59 71.08% Független
Pavol Burdiga 58 69.88% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Babič 51 61.45% SMER - SD
Ján Lach 46 55.42% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Bollo 41 49.40% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ferenc Porubán 30 36.14% SMK-MKP
Beáta Bekeová 19 22.89% SMK-MKP
Ján Szöllös 12 14.46% SMK-MKP
Július Kerekes 10 12.05% Független
Ivan Kuhn 5 6.02% OKS
Tibor Takáč 4 4.82% OKS
Božena Czmórová 4 4.82% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 3 3.61% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 3 3.61% OKS
Jozef Kušnier 2 2.41% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 2 2.41% SMER - SD
Janka Vavreková 2 2.41% KSS
Ján Frák 1 1.20% Független
Eduard Mako 1 1.20% SRÚS
Jozef Kováč 1 1.20% SaS
Zlatica Bachňáková 1 1.20% KSS
Gejza Milko 1 1.20% SMER - SD
Izabella Hurajtová 1 1.20% NOVA
Jaroslav Kočiš 1 1.20% KSS
Miloš Gallo-Barnák 1 1.20% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Milan Fafrák 0 0.00% KSS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER - SD
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Juraj Nagy 65 72.22% Független
Ferenc Porubán 52 57.78% SMK-MKP
Beáta Beke 42 46.67% SMK-MKP
Pavol Burdiga 35 38.89% MOST - HÍD
Július Barkai 33 36.67% SME RODINA - Boris Kollár
Attila Anna 27 30.00% Független
Zoltán Várady 26 28.89% SMK-MKP
Monika Šeďová 23 25.56% MOST - HÍD
Ján Babič 22 24.44% SMER-SD
Michal Terrai 16 17.78% Független
Peter Bollo 11 12.22% MOST - HÍD
Monika Repaszká 8 8.89% ŠKV
Tibor Balázs 5 5.56% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 4 4.44% MOST - HÍD
Jozef Kušnier 3 3.33% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 3 3.33% OKS
Juraj Balázs 2 2.22% Független
Ladislav Juhász 2 2.22% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 1 1.11% ĽS Naše Slovensko
Róbert Hanuštiak 1 1.11% Független
Karol Kováč 1 1.11% OKS
Karol Horník 1 1.11% SMER-SD
Ariana Palme 1 1.11% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bezek 1 1.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Juraj Bernár 1 1.11% KSS
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Dušan Pollák 0 0.00% ŠKV
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Martin Gallo 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Štefan Bašták 0 0.00% SMER-SD
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Erika Ocelníková 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 32.80 %
Krasznahorkaváralja 33 4.77 %
Csetnek 31 4.48 %
Dobsina 30 4.34 %
Nagyveszverés 30 4.34 %
Nagyszabos 27 3.90 %
Betlér 19 2.75 %
Alsósajó 18 2.60 %
Pelsőc 15 2.17 %
Rekenyeújfalu 13 1.88 %
Oláhpatak 13 1.88 %
Andrási 13 1.88 %
Rozsnyórudna 13 1.88 %
Henckó 11 1.59 %
Jólész 11 1.59 %
Kisfeketepatak 11 1.59 %
Berzéte 11 1.59 %
Dernő 8 1.16 %
Sebespatak 8 1.16 %
Gócs 8 1.16 %
Kisszabos 8 1.16 %
Szabados 8 1.16 %
Csucsom 7 1.01 %
Özörény 6 0.87 %
Martonháza 6 0.87 %
Körtvélyes 6 0.87 %
Berzétekőrös 5 0.72 %
Rozsfalva 4 0.58 %
Lucska 4 0.58 %
Szádalmás 4 0.58 %
Barka 4 0.58 %
Hámosfalva 4 0.58 %
Gömörpanyit 4 0.58 %
Gacsalk 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Restér 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Pétermány 3 0.43 %
Kisgencs 3 0.43 %
Szalóc 2 0.29 %
Hárskút 2 0.29 %
Gecelfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 36.84 %
Krasznahorkaváralja 210 7.37 %
Hárskút 174 6.11 %
Várhosszúrét 170 5.96 %
Szádalmás 78 2.74 %
Tornagörgő 75 2.63 %
Dernő 73 2.56 %
Barka 72 2.53 %
Pelsőc 65 2.28 %
Berzéte 62 2.18 %
Nagyveszverés 60 2.11 %
Jólész 58 2.04 %
Betlér 53 1.86 %
Szilice 50 1.75 %
Körtvélyes 46 1.61 %
Csetnek 45 1.58 %
Oláhpatak 45 1.58 %
Özörény 42 1.47 %
Dobsina 41 1.44 %
Andrási 40 1.40 %
Nagyszabos 39 1.37 %
Rekenyeújfalu 35 1.23 %
Gömörhosszúszó 35 1.23 %
Berzétekőrös 32 1.12 %
Jablonca 27 0.95 %
Lekenye 27 0.95 %
Lucska 26 0.91 %
Rozsnyórudna 24 0.84 %
Kiskovácsvágása 24 0.84 %
Csucsom 24 0.84 %
Szalóc 24 0.84 %
Gócs 23 0.81 %
Alsósajó 22 0.77 %
Sebespatak 21 0.74 %
Kecső 19 0.67 %
Kuntapolca 14 0.49 %
Szabados 14 0.49 %
Gömörpanyit 14 0.49 %
Felsősajó 13 0.46 %
Henckó 12 0.42 %
Kisfeketepatak 12 0.42 %
Kisgencs 10 0.35 %
Beretke 10 0.35 %
Sajóréde 10 0.35 %
Gecelfalva 9 0.32 %
Restér 9 0.32 %
Melléte 9 0.32 %
Rozsfalva 8 0.28 %
Hámosfalva 8 0.28 %
Csoltó 8 0.28 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Páskaháza 7 0.25 %
Martonháza 7 0.25 %
Szádvárborsa 6 0.21 %
Imrikfalva 6 0.21 %
Kisszabos 5 0.18 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 14.90 %
Lekenye 103 6.12 %
Tornagörgő 100 5.94 %
Pelsőc 88 5.23 %
Gömörhosszúszó 87 5.17 %
Özörény 72 4.28 %
Beretke 72 4.28 %
Körtvélyes 69 4.10 %
Szilice 67 3.98 %
Várhosszúrét 62 3.68 %
Berzéte 58 3.44 %
Szalóc 58 3.44 %
Szádalmás 52 3.09 %
Krasznahorkaváralja 44 2.61 %
Barka 44 2.61 %
Jablonca 42 2.49 %
Kecső 42 2.49 %
Berzétekőrös 42 2.49 %
Jólész 38 2.26 %
Szádvárborsa 34 2.02 %
Kuntapolca 32 1.90 %
Gömörpanyit 30 1.78 %
Melléte 29 1.72 %
Csucsom 27 1.60 %
Csoltó 24 1.43 %
Hárskút 23 1.37 %
Dernő 20 1.19 %
Lucska 17 1.01 %
Pelsőcardó 15 0.89 %
Páskaháza 12 0.71 %
Kiskovácsvágása 12 0.71 %
Rozsnyórudna 8 0.48 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 33.56 %
Felsősajó 92 6.83 %
Sajóréde 72 5.35 %
Nagyveszverés 64 4.75 %
Oláhpatak 61 4.53 %
Dobsina 60 4.45 %
Betlér 32 2.38 %
Gócs 32 2.38 %
Nagyszabos 27 2.00 %
Rozsnyórudna 27 2.00 %
Sebespatak 23 1.71 %
Andrási 21 1.56 %
Pelsőc 19 1.41 %
Alsósajó 18 1.34 %
Várhosszúrét 16 1.19 %
Kisfeketepatak 14 1.04 %
Berzéte 13 0.97 %
Szádalmás 13 0.97 %
Csetnek 12 0.89 %
Csucsom 12 0.89 %
Rekenyeújfalu 12 0.89 %
Krasznahorkaváralja 11 0.82 %
Kisgencs 11 0.82 %
Jólész 11 0.82 %
Dernő 11 0.82 %
Gömörhosszúszó 10 0.74 %
Restér 7 0.52 %
Szalóc 7 0.52 %
Hámosfalva 7 0.52 %
Özörény 6 0.45 %
Martonháza 6 0.45 %
Gacsalk 6 0.45 %
Kuntapolca 6 0.45 %
Berzétekőrös 6 0.45 %
Hárskút 6 0.45 %
Henckó 5 0.37 %
Imrikfalva 5 0.37 %
Szilice 5 0.37 %
Barka 4 0.30 %
Pelsőcardó 3 0.22 %
Lekenye 3 0.22 %
Szabados 3 0.22 %
Csoltó 3 0.22 %
Lucska 3 0.22 %
Márkuska 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Beretke 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 29.47 %
Csetnek 43 4.66 %
Dobsina 41 4.44 %
Nagyveszverés 38 4.12 %
Krasznahorkaváralja 30 3.25 %
Betlér 27 2.93 %
Nagyszabos 25 2.71 %
Pelsőc 20 2.17 %
Oláhpatak 20 2.17 %
Alsósajó 20 2.17 %
Andrási 19 2.06 %
Rekenyeújfalu 18 1.95 %
Henckó 17 1.84 %
Rozsnyórudna 11 1.19 %
Sebespatak 10 1.08 %
Restér 10 1.08 %
Berzéte 9 0.98 %
Gócs 9 0.98 %
Jólész 8 0.87 %
Özörény 7 0.76 %
Szabados 7 0.76 %
Gacsalk 7 0.76 %
Kisgencs 7 0.76 %
Kisfeketepatak 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Szilice 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Csucsom 5 0.54 %
Imrikfalva 5 0.54 %
Szádalmás 5 0.54 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lekenye 4 0.43 %
Kisszabos 4 0.43 %
Martonháza 4 0.43 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Annafalva 3 0.33 %
Lucska 3 0.33 %
Barka 3 0.33 %
Szádvárborsa 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kecső 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Beretke 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.46 %
Dobsina 38 4.18 %
Nagyveszverés 33 3.63 %
Pelsőc 32 3.52 %
Krasznahorkaváralja 31 3.41 %
Nagyszabos 26 2.86 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.74 %
Rozsnyó 123 12.95 %
Sajóréde 84 8.84 %
Felsősajó 52 5.47 %
Oláhpatak 46 4.84 %
Andrási 32 3.37 %
Márkuska 22 2.32 %
Gócs 17 1.79 %
Nagyveszverés 17 1.79 %
Csetnek 16 1.68 %
Nagyszabos 15 1.58 %
Imrikfalva 15 1.58 %
Betlér 13 1.37 %
Sztracena 9 0.95 %
Szádalmás 8 0.84 %
Kisfeketepatak 8 0.84 %
Pelsőc 7 0.74 %
Alsósajó 7 0.74 %
Henckó 7 0.74 %
Szabados 7 0.74 %
Rekenyeújfalu 6 0.63 %
Várhosszúrét 6 0.63 %
Sebespatak 5 0.53 %
Gecelfalva 5 0.53 %
Martonháza 4 0.42 %
Özörény 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Krasznahorkaváralja 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berzéte 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 12.95 %
Tornagörgő 123 8.04 %
Szádalmás 73 4.77 %
Körtvélyes 65 4.25 %
Beretke 55 3.60 %
Jablonca 52 3.40 %
Lekenye 50 3.27 %
Pelsőc 48 3.14 %
Várhosszúrét 46 3.01 %
Berzéte 46 3.01 %
Barka 42 2.75 %
Szalóc 39 2.55 %
Krasznahorkaváralja 37 2.42 %
Szilice 34 2.22 %
Berzétekőrös 28 1.83 %
Kecső 28 1.83 %
Gömörhosszúszó 25 1.64 %
Gömörpanyit 24 1.57 %
Hárskút 23 1.50 %
Csucsom 23 1.50 %
Kuntapolca 23 1.50 %
Szádvárborsa 21 1.37 %
Özörény 19 1.24 %
Dernő 19 1.24 %
Páskaháza 18 1.18 %
Jólész 16 1.05 %
Lucska 15 0.98 %
Melléte 14 0.92 %
Kiskovácsvágása 11 0.72 %
Csoltó 9 0.59 %
Rozsnyórudna 6 0.39 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sajóréde 3 0.20 %
Nagyveszverés 3 0.20 %
Oláhpatak 2 0.13 %
Dobsina 2 0.13 %
Betlér 2 0.13 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 40.53 %
Pelsőc 14 3.68 %
Dobsina 11 2.89 %
Nagyveszverés 8 2.11 %
Várhosszúrét 7 1.84 %
Rozsnyórudna 7 1.84 %
Betlér 7 1.84 %
Rekenyeújfalu 6 1.58 %
Szádalmás 6 1.58 %
Hárskút 5 1.32 %
Krasznahorkaváralja 5 1.32 %
Tornagörgő 5 1.32 %
Beretke 4 1.05 %
Özörény 4 1.05 %
Imrikfalva 4 1.05 %
Gömörhosszúszó 4 1.05 %
Jólész 3 0.79 %
Szilice 3 0.79 %
Henckó 3 0.79 %
Nagyszabos 3 0.79 %
Körtvélyes 3 0.79 %
Oláhpatak 3 0.79 %
Szabados 3 0.79 %
Dernő 3 0.79 %
Lekenye 3 0.79 %
Andrási 3 0.79 %
Csoltó 3 0.79 %
Gócs 3 0.79 %
Pelsőcardó 2 0.53 %
Kuntapolca 2 0.53 %
Kiskovácsvágása 2 0.53 %
Barka 2 0.53 %
Sebespatak 2 0.53 %
Csucsom 2 0.53 %
Felsősajó 1 0.26 %
Páskaháza 1 0.26 %
Kisfeketepatak 1 0.26 %
Kecső 1 0.26 %
Rozsfalva 1 0.26 %
Kisgencs 1 0.26 %
Szádvárborsa 1 0.26 %
Csetnek 1 0.26 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 15.31 %
Nagyszabos 25 8.14 %
Restér 19 6.19 %
Dobsina 10 3.26 %
Martonháza 7 2.28 %
Szádalmás 5 1.63 %
Andrási 5 1.63 %
Krasznahorkaváralja 5 1.63 %
Berzéte 4 1.30 %
Barka 4 1.30 %
Alsósajó 4 1.30 %
Kuntapolca 4 1.30 %
Nagyveszverés 4 1.30 %
Szabados 3 0.98 %
Szalóc 3 0.98 %
Özörény 2 0.65 %
Gömörpanyit 2 0.65 %
Szilice 2 0.65 %
Páskaháza 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Oláhpatak 2 0.65 %
Csoltó 2 0.65 %
Hámosfalva 2 0.65 %
Tornagörgő 2 0.65 %
Csetnek 2 0.65 %
Gömörhosszúszó 2 0.65 %
Pelsőc 2 0.65 %
Kisfeketepatak 2 0.65 %
Sajóréde 1 0.33 %
Rekenyeújfalu 1 0.33 %
Henckó 1 0.33 %
Annafalva 1 0.33 %
Gócs 1 0.33 %
Dernő 1 0.33 %
Hárskút 1 0.33 %
Rozsfalva 1 0.33 %
Imrikfalva 1 0.33 %
Sebespatak 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Betlér 1 0.33 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.63 %
Özörény 51 7.94 %
Krasznahorkaváralja 37 5.76 %
Pelsőc 30 4.67 %
Gömörpanyit 27 4.21 %
Szalóc 26 4.05 %
Hárskút 24 3.74 %
Dernő 18 2.80 %
Tornagörgő 17 2.65 %
Rozsnyórudna 17 2.65 %
Szádalmás 13 2.02 %
Csucsom 12 1.87 %
Gömörhosszúszó 11 1.71 %
Kecső 10 1.56 %
Gócs 9 1.40 %
Körtvélyes 9 1.40 %
Melléte 8 1.25 %
Nagyveszverés 7 1.09 %
Berzétekőrös 7 1.09 %
Szilice 6 0.93 %
Berzéte 6 0.93 %
Kisgencs 5 0.78 %
Betlér 5 0.78 %
Barka 5 0.78 %
Csetnek 5 0.78 %
Jólész 4 0.62 %
Jablonca 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 67.62 %
Krasznahorkaváralja 33 3.93 %
Betlér 24 2.86 %
Csetnek 17 2.02 %
Nagyveszverés 16 1.90 %
Andrási 14 1.67 %
Dobsina 13 1.55 %
Dernő 10 1.19 %
Pelsőc 9 1.07 %
Berzéte 8 0.95 %
Csucsom 7 0.83 %
Rekenyeújfalu 7 0.83 %
Rozsnyórudna 7 0.83 %
Nagyszabos 7 0.83 %
Jólész 7 0.83 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 17.94 %
Krasznahorkaváralja 16 3.50 %
Berzéte 13 2.84 %
Dobsina 13 2.84 %
Nagyveszverés 13 2.84 %
Pelsőc 9 1.97 %
Nagyszabos 9 1.97 %
Oláhpatak 8 1.75 %
Martonháza 8 1.75 %
Csetnek 8 1.75 %
Restér 7 1.53 %
Andrási 7 1.53 %
Rekenyeújfalu 6 1.31 %
Rozsnyórudna 5 1.09 %
Henckó 5 1.09 %
Felsősajó 5 1.09 %
Gömörpanyit 4 0.88 %
Várhosszúrét 4 0.88 %
Özörény 4 0.88 %
Tornagörgő 4 0.88 %
Gömörhosszúszó 3 0.66 %
Annafalva 3 0.66 %
Szádalmás 3 0.66 %
Betlér 3 0.66 %
Kisfeketepatak 3 0.66 %
Szalóc 3 0.66 %
Gócs 3 0.66 %
Berzétekőrös 3 0.66 %
Hámosfalva 3 0.66 %
Sajóréde 3 0.66 %
Beretke 3 0.66 %
Szabados 3 0.66 %
Imrikfalva 2 0.44 %
Lekenye 2 0.44 %
Kuntapolca 2 0.44 %
Szilice 2 0.44 %
Barka 2 0.44 %
Márkuska 2 0.44 %
Sebespatak 2 0.44 %
Körtvélyes 2 0.44 %
Csucsom 2 0.44 %
Dernő 2 0.44 %
Pelsőcardó 2 0.44 %
Kiskovácsvágása 2 0.44 %
Alsósajó 2 0.44 %
Csoltó 2 0.44 %
Lucska 1 0.22 %
Kecső 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.76 %
Nagyszabos 72 9.46 %
Nagyveszverés 41 5.39 %
Dobsina 39 5.12 %
Csetnek 34 4.47 %
Betlér 34 4.47 %
Henckó 31 4.07 %
Oláhpatak 28 3.68 %
Krasznahorkaváralja 27 3.55 %
Szabados 26 3.42 %
Andrási 20 2.63 %
Rekenyeújfalu 17 2.23 %
Alsósajó 16 2.10 %
Pelsőc 15 1.97 %
Restér 13 1.71 %
Gecelfalva 10 1.31 %
Rozsfalva 10 1.31 %
Jólész 9 1.18 %
Kisgencs 8 1.05 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 13.36 %
Rozsnyó 30 9.77 %
Krasznahorkaváralja 18 5.86 %
Dobsina 13 4.23 %
Restér 12 3.91 %
Nagyveszverés 9 2.93 %
Sebespatak 8 2.61 %
Csetnek 8 2.61 %
Martonháza 7 2.28 %
Alsósajó 7 2.28 %
Szabados 6 1.95 %
Rozsfalva 5 1.63 %
Berzéte 5 1.63 %
Páskaháza 4 1.30 %
Özörény 4 1.30 %
Pelsőc 4 1.30 %
Kuntapolca 3 0.98 %
Gócs 3 0.98 %
Csoltó 3 0.98 %
Kisfeketepatak 3 0.98 %
Annafalva 2 0.65 %
Beretke 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Tornagörgő 2 0.65 %
Andrási 2 0.65 %
Rekenyeújfalu 2 0.65 %
Sajóréde 1 0.33 %
Imrikfalva 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Márkuska 1 0.33 %
Gömörpanyit 1 0.33 %
Csucsom 1 0.33 %
Körtvélyes 1 0.33 %
Barka 1 0.33 %
Szilice 1 0.33 %
Szalóc 1 0.33 %
Betlér 1 0.33 %
Pelsőcardó 1 0.33 %
Sztracena 1 0.33 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 41.63 %
Krasznahorkaváralja 63 6.10 %
Hárskút 62 6.00 %
Várhosszúrét 52 5.03 %
Csetnek 23 2.23 %
Berzéte 22 2.13 %
Pelsőc 22 2.13 %
Sebespatak 20 1.94 %
Kisgencs 20 1.94 %
Jólész 19 1.84 %
Szádalmás 16 1.55 %
Dernő 15 1.45 %
Nagyveszverés 14 1.36 %
Csucsom 14 1.36 %
Özörény 13 1.26 %
Tornagörgő 13 1.26 %
Oláhpatak 12 1.16 %
Barka 11 1.06 %
Rozsnyórudna 11 1.06 %
Nagyszabos 10 0.97 %
Sajóréde 10 0.97 %
Szalóc 9 0.87 %
Betlér 9 0.87 %
Dobsina 9 0.87 %
Andrási 9 0.87 %
Szilice 8 0.77 %
Kuntapolca 8 0.77 %
Pétermány 6 0.58 %
Beretke 6 0.58 %
Annafalva 6 0.58 %
Restér 5 0.48 %
Körtvélyes 5 0.48 %
Rekenyeújfalu 5 0.48 %
Gömörhosszúszó 5 0.48 %
Gecelfalva 5 0.48 %
Gömörpanyit 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Alsósajó 5 0.48 %
Martonháza 4 0.39 %
Kecső 4 0.39 %
Berzétekőrös 4 0.39 %
Szabados 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Kiskovácsvágása 4 0.39 %
Csoltó 3 0.29 %
Gócs 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Henckó 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 24.70 %
Andrási 40 12.20 %
Krasznahorkaváralja 16 4.88 %
Alsósajó 12 3.66 %
Csetnek 12 3.66 %
Kisfeketepatak 11 3.35 %
Nagyszabos 11 3.35 %
Dobsina 9 2.74 %
Sebespatak 8 2.44 %
Rekenyeújfalu 8 2.44 %
Restér 7 2.13 %
Pelsőc 5 1.52 %
Berzéte 5 1.52 %
Rozsfalva 5 1.52 %
Oláhpatak 4 1.22 %
Sajóréde 4 1.22 %
Felsősajó 4 1.22 %
Nagyveszverés 4 1.22 %
Gömörpanyit 3 0.91 %
Özörény 3 0.91 %
Barka 3 0.91 %
Szabados 3 0.91 %
Imrikfalva 3 0.91 %
Várhosszúrét 2 0.61 %
Annafalva 2 0.61 %
Jólész 2 0.61 %
Márkuska 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Henckó 1 0.30 %
Szalóc 1 0.30 %
Kiskovácsvágása 1 0.30 %
Pelsőcardó 1 0.30 %
Jablonca 1 0.30 %
Tornagörgő 1 0.30 %
Kuntapolca 1 0.30 %
Hárskút 1 0.30 %
Beretke 1 0.30 %
Betlér 1 0.30 %
Melléte 1 0.30 %
Lekenye 1 0.30 %
Gócs 1 0.30 %
Gacsalk 1 0.30 %
Kisszabos 1 0.30 %
Csucsom 1 0.30 %
Martonháza 1 0.30 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 34.82 %
Várhosszúrét 223 8.72 %
Krasznahorkaváralja 199 7.79 %
Hárskút 113 4.42 %
Jólész 92 3.60 %
Berzéte 88 3.44 %
Szádalmás 82 3.21 %
Tornagörgő 76 2.97 %
Berzétekőrös 69 2.70 %
Jablonca 65 2.54 %
Szilice 58 2.27 %
Csucsom 54 2.11 %
Gömörhosszúszó 53 2.07 %
Pelsőc 51 2.00 %
Dernő 46 1.80 %
Rozsnyórudna 45 1.76 %
Szalóc 39 1.53 %
Özörény 36 1.41 %
Körtvélyes 35 1.37 %
Barka 32 1.25 %
Kuntapolca 27 1.06 %
Csetnek 25 0.98 %
Sebespatak 25 0.98 %
Nagyveszverés 24 0.94 %
Lekenye 22 0.86 %
Betlér 20 0.78 %
Kecső 19 0.74 %
Andrási 19 0.74 %
Rekenyeújfalu 19 0.74 %
Szádvárborsa 16 0.63 %
Melléte 16 0.63 %
Csoltó 16 0.63 %
Dobsina 16 0.63 %
Martonháza 14 0.55 %
Kiskovácsvágása 11 0.43 %
Beretke 11 0.43 %
Oláhpatak 10 0.39 %
Lucska 10 0.39 %
Kisgencs 9 0.35 %
Alsósajó 9 0.35 %
Páskaháza 9 0.35 %
Szabados 9 0.35 %
Pelsőcardó 7 0.27 %
Gömörpanyit 7 0.27 %
Gócs 6 0.23 %
Felsősajó 5 0.20 %
Sajóréde 5 0.20 %
Nagyszabos 4 0.16 %
Henckó 3 0.12 %
Gacsalk 3 0.12 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 18.92 %
Nagyszabos 150 8.65 %
Alsósajó 87 5.02 %
Dobsina 64 3.69 %
Csetnek 62 3.58 %
Sebespatak 56 3.23 %
Szalóc 52 3.00 %
Oláhpatak 52 3.00 %
Nagyveszverés 50 2.88 %
Krasznahorkaváralja 42 2.42 %
Pelsőc 42 2.42 %
Rekenyeújfalu 35 2.02 %
Rozsfalva 32 1.85 %
Gömörpanyit 32 1.85 %
Restér 30 1.73 %
Kuntapolca 26 1.50 %
Sajóréde 26 1.50 %
Szabados 26 1.50 %
Kisfeketepatak 25 1.44 %
Özörény 23 1.33 %
Betlér 22 1.27 %
Jablonca 22 1.27 %
Tornagörgő 19 1.10 %
Martonháza 18 1.04 %
Rozsnyórudna 17 0.98 %
Szádvárborsa 16 0.92 %
Szilice 15 0.87 %
Berzéte 15 0.87 %
Imrikfalva 14 0.81 %
Gecelfalva 12 0.69 %
Szádalmás 12 0.69 %
Páskaháza 11 0.63 %
Gömörhosszúszó 11 0.63 %
Kisgencs 11 0.63 %
Kecső 11 0.63 %
Felsősajó 10 0.58 %
Várhosszúrét 9 0.52 %
Henckó 9 0.52 %
Csoltó 8 0.46 %
Hárskút 8 0.46 %
Csucsom 8 0.46 %
Andrási 8 0.46 %
Hámosfalva 8 0.46 %
Körtvélyes 8 0.46 %
Gócs 7 0.40 %
Márkuska 7 0.40 %
Gacsalk 6 0.35 %
Pelsőcardó 6 0.35 %
Berzétekőrös 6 0.35 %
Beretke 6 0.35 %
Barka 6 0.35 %
Jólész 4 0.23 %
Annafalva 3 0.17 %
Lekenye 3 0.17 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 26.99 %
Pelsőc 138 11.46 %
Várhosszúrét 65 5.40 %
Rozsnyórudna 38 3.16 %
Jablonca 33 2.74 %
Krasznahorkaváralja 32 2.66 %
Körtvélyes 31 2.57 %
Kecső 26 2.16 %
Berzéte 25 2.08 %
Dobsina 24 1.99 %
Nagyveszverés 24 1.99 %
Tornagörgő 21 1.74 %
Rekenyeújfalu 19 1.58 %
Betlér 18 1.50 %
Szilice 17 1.41 %
Hárskút 17 1.41 %
Kuntapolca 17 1.41 %
Szalóc 17 1.41 %
Gömörhosszúszó 16 1.33 %
Henckó 15 1.25 %
Barka 14 1.16 %
Sebespatak 13 1.08 %
Szabados 13 1.08 %
Csoltó 13 1.08 %
Nagyszabos 13 1.08 %
Csetnek 13 1.08 %
Dernő 12 1.00 %
Jólész 11 0.91 %
Özörény 10 0.83 %
Andrási 10 0.83 %
Gömörpanyit 10 0.83 %
Berzétekőrös 9 0.75 %
Alsósajó 9 0.75 %
Melléte 8 0.66 %
Oláhpatak 8 0.66 %
Szádalmás 8 0.66 %
Pelsőcardó 7 0.58 %
Kisgencs 7 0.58 %
Beretke 6 0.50 %
Restér 6 0.50 %
Csucsom 5 0.42 %
Gócs 5 0.42 %
Szádvárborsa 5 0.42 %
Gacsalk 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Sajóréde 4 0.33 %
Lucska 4 0.33 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Páskaháza 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.16 %
Rozsnyó 339 19.09 %
Nagyszabos 128 7.21 %
Oláhpatak 118 6.64 %
Alsósajó 96 5.41 %
Nagyveszverés 83 4.67 %
Sajóréde 68 3.83 %
Betlér 62 3.49 %
Felsősajó 56 3.15 %
Imrikfalva 44 2.48 %
Csetnek 43 2.42 %
Gócs 37 2.08 %
Sztracena 29 1.63 %
Kisfeketepatak 28 1.58 %
Henckó 25 1.41 %
Rekenyeújfalu 19 1.07 %
Pelsőc 17 0.96 %
Restér 15 0.84 %
Sebespatak 15 0.84 %
Gecelfalva 13 0.73 %
Berzéte 13 0.73 %
Andrási 12 0.68 %
Szabados 11 0.62 %
Martonháza 11 0.62 %
Rozsnyórudna 10 0.56 %
Gacsalk 9 0.51 %
Kisgencs 7 0.39 %
Krasznahorkaváralja 7 0.39 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.28 %
Várhosszúrét 5 0.28 %
Gömörpanyit 5 0.28 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 31.95 %
Dobsina 43 5.58 %
Krasznahorkaváralja 31 4.03 %
Nagyveszverés 31 4.03 %
Csetnek 30 3.90 %
Nagyszabos 24 3.12 %
Pelsőc 24 3.12 %
Rozsnyórudna 21 2.73 %
Andrási 21 2.73 %
Betlér 20 2.60 %
Alsósajó 16 2.08 %
Rekenyeújfalu 15 1.95 %
Tornagörgő 14 1.82 %
Szádalmás 13 1.69 %
Oláhpatak 12 1.56 %
Jólész 12 1.56 %
Dernő 10 1.30 %
Csucsom 10 1.30 %
Berzéte 10 1.30 %
Sebespatak 9 1.17 %
Szilice 8 1.04 %
Lekenye 8 1.04 %
Lucska 8 1.04 %
Özörény 7 0.91 %
Martonháza 7 0.91 %
Barka 7 0.91 %
Várhosszúrét 7 0.91 %
Hárskút 7 0.91 %
Kisfeketepatak 6 0.78 %
Imrikfalva 6 0.78 %
Henckó 6 0.78 %
Gócs 6 0.78 %
Kiskovácsvágása 5 0.65 %
Kisszabos 5 0.65 %
Szabados 5 0.65 %
Körtvélyes 4 0.52 %
Felsősajó 4 0.52 %
Hámosfalva 4 0.52 %
Rozsfalva 4 0.52 %
Gömörpanyit 4 0.52 %
Csoltó 4 0.52 %
Gacsalk 4 0.52 %
Beretke 3 0.39 %
Melléte 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Kisgencs 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Berzétekőrös 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Páskaháza 2 0.26 %
Sajóréde 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Pelsőcardó 2 0.26 %
Jablonca 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.46 %
Dobsina 75 11.57 %
Felsősajó 61 9.41 %
Oláhpatak 35 5.40 %
Andrási 34 5.25 %
Sajóréde 31 4.78 %
Nagyveszverés 27 4.17 %
Nagyszabos 23 3.55 %
Kisfeketepatak 20 3.09 %
Gócs 18 2.78 %
Sebespatak 16 2.47 %
Betlér 14 2.16 %
Csetnek 13 2.01 %
Kisgencs 13 2.01 %
Pelsőc 12 1.85 %
Sztracena 12 1.85 %
Alsósajó 10 1.54 %
Restér 9 1.39 %
Imrikfalva 9 1.39 %
Henckó 7 1.08 %
Szabados 7 1.08 %
Gömörpanyit 7 1.08 %
Rozsnyórudna 7 1.08 %
Rekenyeújfalu 7 1.08 %
Krasznahorkaváralja 6 0.93 %
Márkuska 6 0.93 %
Pelsőcardó 6 0.93 %
Beretke 6 0.93 %
Hárskút 5 0.77 %
Körtvélyes 5 0.77 %
Jólész 4 0.62 %
Csucsom 4 0.62 %
Dernő 4 0.62 %
Berzéte 4 0.62 %
Rozsfalva 4 0.62 %
Özörény 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Gecelfalva 4 0.62 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Csoltó 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Gacsalk 3 0.46 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lucska 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Szalóc 2 0.31 %
Kisszabos 2 0.31 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 62.56 %
Csetnek 56 5.65 %
Betlér 35 3.53 %
Krasznahorkaváralja 29 2.93 %
Pelsőc 23 2.32 %
Nagyszabos 21 2.12 %
Nagyveszverés 20 2.02 %
Dobsina 18 1.82 %
Várhosszúrét 15 1.51 %
Berzéte 14 1.41 %
Sebespatak 11 1.11 %
Oláhpatak 10 1.01 %
Csucsom 10 1.01 %
Sajóréde 10 1.01 %
Szádalmás 9 0.91 %
Jólész 9 0.91 %
Andrási 9 0.91 %
Gömörpanyit 8 0.81 %
Rozsnyórudna 8 0.81 %
Hárskút 7 0.71 %
Szilice 6 0.61 %
Dernő 6 0.61 %
Szabados 6 0.61 %
Gócs 6 0.61 %
Barka 5 0.50 %
Rekenyeújfalu 5 0.50 %
Henckó 5 0.50 %
Restér 5 0.50 %
Alsósajó 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Kuntapolca 4 0.40 %
Kisgencs 3 0.30 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Gacsalk 3 0.30 %
Szalóc 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Martonháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Berdárka 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 18.46 %
Nagyszabos 178 16.27 %
Csetnek 85 7.77 %
Szabados 80 7.31 %
Nagyveszverés 50 4.57 %
Sebespatak 45 4.11 %
Rekenyeújfalu 45 4.11 %
Dobsina 41 3.75 %
Betlér 38 3.47 %
Pelsőc 35 3.20 %
Martonháza 34 3.11 %
Oláhpatak 34 3.11 %
Alsósajó 28 2.56 %
Rozsfalva 25 2.29 %
Restér 22 2.01 %
Márkuska 18 1.65 %
Sajóréde 17 1.55 %
Jablonca 16 1.46 %
Kisgencs 16 1.46 %
Krasznahorkaváralja 15 1.37 %
Henckó 14 1.28 %
Kisszabos 13 1.19 %
Gecelfalva 13 1.19 %
Felsősajó 12 1.10 %
Hámosfalva 12 1.10 %
Gócs 12 1.10 %
Rozsnyórudna 11 1.01 %
Kisfeketepatak 11 1.01 %
Andrási 9 0.82 %
Gacsalk 8 0.73 %
Tornagörgő 7 0.64 %
Kuntapolca 7 0.64 %
Berzéte 7 0.64 %
Gömörpanyit 7 0.64 %
Várhosszúrét 5 0.46 %
Szilice 5 0.46 %
Berdárka 4 0.37 %
Pétermány 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Annafalva 3 0.27 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 27.57 %
Csetnek 48 7.97 %
Nagyszabos 32 5.32 %
Sebespatak 24 3.99 %
Nagyveszverés 22 3.65 %
Dobsina 21 3.49 %
Oláhpatak 21 3.49 %
Pelsőc 20 3.32 %
Szabados 18 2.99 %
Kisfeketepatak 13 2.16 %
Kuntapolca 12 1.99 %
Krasznahorkaváralja 12 1.99 %
Rekenyeújfalu 11 1.83 %
Gacsalk 11 1.83 %
Martonháza 10 1.66 %
Kisgencs 10 1.66 %
Hámosfalva 9 1.50 %
Rozsnyórudna 9 1.50 %
Betlér 9 1.50 %
Felsősajó 7 1.16 %
Alsósajó 7 1.16 %
Restér 7 1.16 %
Várhosszúrét 7 1.16 %
Pelsőcardó 6 1.00 %
Gecelfalva 6 1.00 %
Andrási 5 0.83 %
Henckó 5 0.83 %
Beretke 4 0.66 %
Sajóréde 4 0.66 %
Tornagörgő 4 0.66 %
Imrikfalva 3 0.50 %
Szilice 3 0.50 %
Berzétekőrös 3 0.50 %
Berzéte 3 0.50 %
Pétermány 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Jólész 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Sztracena 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Rozsfalva 2 0.33 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 41.81 %
Nagyveszverés 34 3.31 %
Krasznahorkaváralja 32 3.12 %
Szádalmás 28 2.73 %
Betlér 26 2.53 %
Pelsőc 21 2.05 %
Hárskút 21 2.05 %
Szádvárborsa 20 1.95 %
Csetnek 20 1.95 %
Sebespatak 19 1.85 %
Berzéte 18 1.75 %
Jólész 18 1.75 %
Nagyszabos 18 1.75 %
Özörény 18 1.75 %
Várhosszúrét 17 1.66 %
Dobsina 17 1.66 %
Tornagörgő 17 1.66 %
Kisgencs 14 1.36 %
Csucsom 14 1.36 %
Gócs 13 1.27 %
Alsósajó 12 1.17 %
Rozsnyórudna 12 1.17 %
Rekenyeújfalu 12 1.17 %
Andrási 12 1.17 %
Körtvélyes 10 0.97 %
Gömörpanyit 10 0.97 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Dernő 9 0.88 %
Oláhpatak 9 0.88 %
Henckó 9 0.88 %
Sajóréde 9 0.88 %
Jablonca 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Szalóc 7 0.68 %
Kecső 7 0.68 %
Szilice 6 0.58 %
Felsősajó 6 0.58 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Szabados 2 0.19 %
Gacsalk 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Hámosfalva 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 41.02 %
Krasznahorkaváralja 60 5.08 %
Pelsőc 45 3.81 %
Berzétekőrös 40 3.39 %
Gömörpanyit 38 3.22 %
Hárskút 37 3.14 %
Özörény 35 2.97 %
Rozsnyórudna 33 2.80 %
Jólész 33 2.80 %
Nagyveszverés 32 2.71 %
Csetnek 27 2.29 %
Gömörhosszúszó 26 2.20 %
Jablonca 23 1.95 %
Szádalmás 22 1.86 %
Tornagörgő 21 1.78 %
Betlér 20 1.69 %
Berzéte 20 1.69 %
Sebespatak 18 1.53 %
Dernő 15 1.27 %
Kecső 14 1.19 %
Rekenyeújfalu 13 1.10 %
Oláhpatak 13 1.10 %
Dobsina 12 1.02 %
Melléte 10 0.85 %
Nagyszabos 9 0.76 %
Andrási 9 0.76 %
Csucsom 9 0.76 %
Szilice 9 0.76 %
Szalóc 9 0.76 %
Sajóréde 8 0.68 %
Kuntapolca 7 0.59 %
Alsósajó 7 0.59 %
Várhosszúrét 7 0.59 %
Gócs 7 0.59 %
Lekenye 5 0.42 %
Csoltó 5 0.42 %
Szabados 5 0.42 %
Kisgencs 5 0.42 %
Lucska 5 0.42 %
Páskaháza 4 0.34 %
Henckó 4 0.34 %
Beretke 4 0.34 %
Pelsőcardó 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 31.94 %
Krasznahorkaváralja 12 6.28 %
Csetnek 10 5.24 %
Hárskút 9 4.71 %
Várhosszúrét 8 4.19 %
Rekenyeújfalu 8 4.19 %
Dobsina 7 3.66 %
Nagyszabos 7 3.66 %
Szalóc 6 3.14 %
Andrási 6 3.14 %
Pelsőc 5 2.62 %
Restér 5 2.62 %
Martonháza 4 2.09 %
Kisfeketepatak 4 2.09 %
Csucsom 4 2.09 %
Beretke 4 2.09 %
Tornagörgő 3 1.57 %
Oláhpatak 3 1.57 %
Henckó 3 1.57 %
Betlér 3 1.57 %
Gömörhosszúszó 3 1.57 %
Imrikfalva 3 1.57 %
Berzéte 3 1.57 %
Gömörpanyit 2 1.05 %
Körtvélyes 2 1.05 %
Felsősajó 2 1.05 %
Rozsfalva 2 1.05 %
Gacsalk 2 1.05 %
Gócs 2 1.05 %
Páskaháza 2 1.05 %
Annafalva 2 1.05 %
Dernő 2 1.05 %
Özörény 2 1.05 %
Sebespatak 1 0.52 %
Barka 1 0.52 %
Pétermány 1 0.52 %
Kecső 1 0.52 %
Lekenye 1 0.52 %
Sajóréde 1 0.52 %
Melléte 1 0.52 %
Rozsnyórudna 1 0.52 %
Szádvárborsa 1 0.52 %
Kisgencs 1 0.52 %
Pelsőcardó 1 0.52 %
Csoltó 1 0.52 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 45.59 %
Krasznahorkaváralja 149 7.02 %
Özörény 79 3.72 %
Pelsőc 71 3.35 %
Hárskút 70 3.30 %
Várhosszúrét 62 2.92 %
Berzéte 61 2.88 %
Rozsnyórudna 58 2.73 %
Tornagörgő 51 2.40 %
Szádalmás 44 2.07 %
Dernő 43 2.03 %
Csucsom 41 1.93 %
Jólész