SK
PT
.....

Ipolyszele

Településrész

címer zászló
38 10% magyar 1910
5 1% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zelené
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Blatiny, Breziny, Erdőaljapuszta (Podháj), Hliny, Ipeľ, Kopaň, Kratiny, Laz, Medzi cestami, Na banskej ceste, Na Rovňanskú cestu, Nižné lúky, Pažiť, Pivnica, Priehon, Pri Rovňanskom chotári, Pod cestou, Pod jahodami, Repnisko, Richtárka, Rovniansky vrch, Salaš, Urbárska hora, Vyšné lúky, Za jarkom, Za mlynom
Koordináták:
48.43148184, 19.77739319
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
242 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98701

Ipolyszele a Losonci-medence északkeleti részén, az Ipoly jobb partján, 220 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Poltár központjától 2 km-re nyugatra, Ipolyberzencétől 4 km-re keletre. Áthalad rajta a Kálnót (7 km) Poltárral összekötő 595-ös út, melyről itt ágazik el az Ipolyrónán (4 km) át Málnapatakra (11 km) vezető 2715-ös út. Vasúti megállóhely a Losonc-Poltár-Rimakokova vasútvonalon. Délnyugatról Ipolyberzence, nyugatról Ipolyróna, északról Ipolymagyari, keletről és délről pedig Poltár kataszterével határos. Északi és déli határát az Ipoly-folyó képezi. Területének mintegy egynegyedét (északnyugati határrészét) erdő borítja.

Közigazgatás

1966-ig önálló község, azóta Poltár városrésze és három kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott (1883-ig a Füleki járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1920-49, illetve 1960-66 között a Losonci járáshoz, 1949-1960 között a Poltári járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Lónyabányai járás). Területe 1910/21-ben 5,01 km², 2011-ben 4,84 km² (a város területének 15,9 százaléka) volt.

Népesség

Ipolyszelének 2011-ben 201 lakosa volt, itt élt a város népességének 3,5 %-a. 1880-ban 290, 1910-ben 399, 1921-ben 392, 1942-ben pedig 405, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű lakosa volt, 1880-ban lakosságának 5,2 %-a (15 fő), 1910-ben 9,5 %-a (38 fő) volt magyar anyanyelvű. 1921-ben lakosságának 90,8 %-a evangélikus és 9,2 %-a római katolikus vallású volt.

Történelem

Ipolyszele (Zelene) első írásos említése 1438-ból származik, nevét zöldellő rétjeiről kapta. 1548-ig a Szőllősi, majd a Bebek és a Balassa családok birtokolták. 1554-1593 között török hódoltság alá került. Az Ipolyszele határában található Podháj (Erdőaljapuszta) 1548-ban Alsópodháj néven még mint különálló település szerepelt Soós Tamás és Sebestyén birtokaként. 1598-ban Zákán István volt Zelene birtokosa. 1715-ben kilenc magyar és négy szlovák, 1720-ban tíz magyar és öt szlovák háztartást írtak össze a faluban. 1740-ben a Balogh család, 1770-ben Tihanyi Dániel, 1826-ban pedig az Ebecki Tihanyi család volt a falu birtokosa. 1828-ban 28 háza és 274 lakosa volt. 1845-ben építették evangélikus templomát. 1848-ig állami só- és postahivatal is volt a községben. 1874-75-ben Shvoy Miklós vármegye-monográfiájában jó, de gyakran vízjárta földjét és rétjeit valamint az Ipoly gazdag hal- (csuka, márna, csík) és rákállományát emelte ki. Ekkor a Kuchinka család volt itt a legnagyobb birtokos, és kétosztályos szlovák nyelvű evangélikus iskola is működött a faluban. 1883-ig Nógrád vármegye Füleki járáshoz tartozott, majd a Losonci járáshoz csatolták. A 20. század elején a lakosság fő foglalkozása a tűzálló cserép készítése volt. Ekkor kerámiagyár (Baratta Lajos tulajdona) és fogyasztási szövetkezet is működött a községben. 1901-ben megépült a Losoncot Poltárral összekötő vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Ipolyszelén létesült. 1905-ben hatósági névmagyarosítással kapta az Ipolyszele hivatalos nevet. 1910-ben 399 lakosa volt. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1937-ben munkássztrájk színhelye volt. 1939. márciusától 1944. decemberéig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942-ben 100 háza és 405 lakosa volt. A korábban önálló községet 1966-ban csatolták Poltárhoz.

Mai jelentősége

Ipolyszele és Ipolyberzence határánál található a poltári kaolinbánya. Evangélikus templomát 1845-ben építtette Nógrád vármegye alispánja, Ebecki Tihanyi Ferenc. Az Ipoly-folyó felett átívelő régi kőhíd a 16. század második felében, a török hódoltság idejében épült. A településen egy római katolikus harangláb is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZELENE. Tót falu Nógrád Várm. földes Ura Tihanyi Uraság, lakosai többfélék, fekszik Berzenczéhez nem meszsze, és annak filiája; határja majd hasonló Bisztriczkáéhoz.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zelene, Nógrád vm. egy dombocskán fekvő tót f. 8 kath., 330 ev. lak. Földje javitást kiván; rétjei az Ipoly mentében kövérek; postahivatala van. F. u. Tihanyi.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolyszele. (Azelőtt Zelene.) Szintén az Ipoly folyó mentén fekszik. Kisközség, 57 házzal és 377 tótajkú, ág. ev. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. 1548-ban Szőlősy János, Lőrincz és Miklós, 1598-ban Zákán István volt a földesura. 1715-ben kilencz magyar és négy tót, 1720-ban 10 magyar és öt tót háztartását vették fel. 1740-ben a Balogh család, 1770-ben Tihanyi Dániel, 1826-ban Ebeczki Tihanyi Tamás volt a helység földesura, később pedig Tihanyi Ferencz, továbbá a Pelargus és a Géczy családok. A községbeli evangélikus templom a XVIII. század elején épült. A lakosok főfoglalkozása a tűzálló cserépkészítés. Báró Baratta Alajosnak keramiai gyára is van itt. A lakosok fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Ide tartozik Erdőalja-puszta (azelőtt Podhaj). Helyén a középkorban Alsó-Podhaj helység feküdt, mely az 1548. évi összeírásban is szerepel, a mikor Soós Tamás és Sebestyén voltak a földesurai. A XVI. század közepén elpusztúlt.

Helységnévtár

Zelene [Machulino p.], rk. 21 Berzencze, ág. 248 Poltár, izr. 21 Salgó-Tarján.

Névelőfordulások
1438
Zelene
1773
Zelene,
1786
Zelene,
1808
Zelené,
1863
Zelene
1907
Ipolyszele,
1920
Zelenovo,
1927
Zelené

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 15 5%
szlovákok 266 92%
németek 1 0%
egyéb 8 3%
összlétszám 290
magyarok 38 10%
szlovákok 361 90%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 399
magyarok 5 1%
szlovákok 385 98%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
összlétszám 392
Mai közigazgatás

Bejelentések