SK
SC
.....

Horvátgurab

Község

címer zászló
85 7% magyar 1910
58 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chorvátsky Grob
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Súr-erdő - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Bahnoty, Buczina, Cseresnyés, Feketevíz, Krcse, Kuczér, Kuczérföld, Papszegle, Pricsnice, Sajtos, Trihlavina
Koordináták:
48.22727966, 17.29024315
Terület:
15,12 km2
Rang:
község
Népesség:
5040
Tszf. magasság:
141 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90025
Település kód:
507911
Szervezeti azonosító:
304760
Adóazonosító:
2020662105

A község a Kis-Kárpátok lábánál, a Mátyusföld nyugati peremén, a Vízköz és a Súr-erdő kistájak találkozásánál, Szenctől 11 km-re nyugatra, Pozsonytól 23 km-re északkeletre, Bazintól 10 km-re délre fekszik. Két településrészből áll, az egymástól 4 km-re eső Horvátgurab faluból és a tőle nyugatra, a Pozsonyszőlős-Tótgurab út mentén fekvő, a közelmúltban kiépült Feketevízből. Horvátgurabon keresztülhalad a Cseklészt (3 km) Tótgurabbal összekötő mellékút, a község területét érinti a Pozsonyt Zsolnával összekötő D-1-es autópálya. Keletről Magyarbél, délről Cseklész és Pozsonyivánka, északnyugatról Szentgyörgy, északról pedig Tótgurab községekkel határos.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után is a Pozsonyi járáshoz tartozott 1960-ig, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz. 1938-1945 között a Szlovák Állam része volt, keleti határa ekkor egyben államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. A község területe 1949 után 15,8 %-al (2,06 km²) gyarapodott, amikor Cseklész területének egy részét (mely a belterület egy részére is kiterjedt) hozzácsatolták.

Népesség

A községbe a 16. században horvátokat telepítettek, akik a 20. századra nagyrészt elszlovákosodtak, bár 1910-ben még a lakosság csaknem egyharmada (29,3 %) vallotta horvátnak magát. A községnek 1910-ben 1137, 1940-ben 1345, 1991-ben 1571 lakosa volt. Az 1991-2001 közötti időszakbra még a stagnálás jellemző, 2001-2011 között viszont példátlan növekedés figyelhető meg, a lakosságszám 138,8 %-al nőtt (1587 főről 3789-re). Ez a Pozsony határától alig 1 km-re található Feketevíz (Čierna Voda) településrész lakóparkká alakulásával, a kedvező közlekedési helyzetű településre való tömeges beköltözéssel magyarázható. 2011-ben már Feketevízen élt az összlakosság 58,4 %-a (2211 fő). A lakosság többsége (61,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a korai kőkorban is laktak emberek. A mai település helyén álló falut 1214-ben Monar néven említik először. Lakói egykor főként ékszerkészítéssel foglalkoztak. Ez a korai falu később elpusztult és csak akkor népesült be újra, amikor a birtokos Illésházy István engedélyével 1552 körül Sziszek és Kostajnica vidékéről a török támadások elől menekülő mintegy 2000 horvát telepes érkezett erre a vidékre. A horvátok főként mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel és fafaragással foglalkoztak, asszonyaik pedig hímzéssel, csipkeveréssel tettek szert bevételre. A településnek 1780-ig tiszta horvát lakossága volt, ezután azonban fokozatosan elszlovákosodott.

Mai jelentősége

Krisztus Király tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1589-ben épült későgótikus stílusban, később többször átépítették. A Szentháromság kápolna a 17. században épült, mai formáját 1880-ban nyerte el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Horvát Guráb. Horvát, és tót falu Posony Vármegyében, földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosal katolikusok, fekszik Bazinhoz egy mértföldnyire, Cseklésznek szomszédságában, határja közép termékenységű, vagyonnyai külömbfélék, és jelesek, bora nevezetes, eladásra is meglehetős alkalmatosságok lévén, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Guráb (Horvát, Kroboth Veiszgrob), tót falu, Pozsony vmegyében, ut. p. Cseklésztől nyugotra 1/4 óra: 610 kath., 3 evang. lak., kik ezelőtt horvátok valának, s mostan is még különös beszédmódjukból sok megmaradt. Kath. paroch. templom. Földje termékeny; erdeje, rétje szép. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Horvátgurab, a Kis-Kárpátok alatti síkságon fekszik. Kisközség, 185 házzal és 1174 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak és túlnyomó számban horvátajkúak. Egy 1399-ben kelt határjáró levél Kruczai néven említi. Horvát telepítvény, mely az 1553. évi portális összeírásban Asgurab néven szerepel, Serédy Gáspár birtokaként, azzal a megjegyzéssel, hogy „Totaliter per Hispanos combusta, non restaurata”. A horvátokat Illésházy nádor telepítette e kipusztult községbe és 1596-ban már Horvath-Ayszgrub a neve. 1647-ben Serényi Pál birtoka. 1750-ben Horváth alias Alsó-Gurab néven szerepel, később pedig elnémetesített Weisgrob, majd lakosai után Kroboth néven. Az Illésházyakról a Pálffyakra szállott, és ma id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Katholikus temploma 1589-ben épült. Az egyház 1659-ből való kelyhet őriz, mely Turinich Márton ajándéka, és egy szentségtartót a XVI. századból. A Rákóczy-féle felkelés alatt a község határában kisebb ütközetek voltak. 1847-ben és 1896-ban nagy tűz volt a községben. Idetartoznak Alsó- és Triblavina majorok, Feketevíz puszta és Walter malom. A község postája, távírója és vasúti állomása Cseklész.

Magyar Katolikus Lexikon

Horvátgurab, v. Pozsony vm. (Chorvátsky Grob, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. bazini esp. ker-ében. - 1618: alapították. Tp-át 1589: Szt István kir. tit-ra sztelték. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:108. - Gerecze II:657. - Schem. Strig. 1917:171.

Urban, Milo

Horvátgurab - élt
(1904-1982) szlovák prózaíró, fordító, szélsőjobboldali újságíró.
Névelőfordulások
1214
Monar
1399
Kruczai
1553
Asgurab
1596
Horvath Ayszgrub
1773
Horvath-Gurab, Crabat-Veiszgrob, Horvatsky Veisgrob,
1786
Krabatisch-Weisgrab, Horwath-Gurab,
1808
Horváth-Gurab, Kroatisch-Grub, Kroatisch-Eisgrub, Horwátský Grob,
1863
Horvátgurab,
1920
Horvatský Grob,
1948
Chorvátsky Grob

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Josip Andrić tér (Nám. Josipa Andriča) 17
Telefon: 0245996310
Fax: 0245996310

Honlap: chorvatskygrob.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vydrová Vladimíra (Független)

Képviselő-testület:
Kaffan Robert (Független)
Selep Jozef (Független)
Valocká Beata (Független)
Bálintová Katarína (Független)
Cedulová Kristína (Független)
Granec Ján (Független)
Baník Ľubomír (Független)
Fatulová Patricia (Független)
Turinič Ferdinand (Független)
Bungyi Gábor (Független)
Michálková Dana (SPOLU)
Független 91% Független 10 képviselö SPOLU 9% SPOLU 1 képviselö 11 képviselö
Horvátgurabi Posta

Školská 956

Horvátgurabi Posta

Čerešňová 2

Alapiskola és óvoda

Iskola utca 4

Óvoda

Rubin utca 1

Magánóvoda

Száraz tér 2/A

Magánóvoda

Cseresznye utca 32

Horvátgurabi Anyakönyvi Hivatal

Josip Andrić tér 17

Horvátgurabi Községi Hivatal

Josip Andrić tér 17

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 25 3%
szlovákok 223 26%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 602 70%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 861
magyarok 85 7%
szlovákok 687 60%
ruszinok 23 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 333 29%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1137
magyarok 1 0%
szlovákok 1193 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1199
magyarok 15 1%
szlovákok 1539 98%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1571
magyarok 13 1%
szlovákok 1546 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 1%
németek 3 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1587
magyarok 34 1%
szlovákok 3526 93%
ruszinok 3 0%
romák 2 0%
ukránok 4 0%
csehek 26 1%
németek 8 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 60 2%
ismeretlen 121 3%
összlétszám 3789
magyarok 58 1%
szlovákok 6192 91%
ruszinok 13 0%
romák 1 0%
ukránok 17 0%
csehek 40 1%
németek 8 0%
lengyelek 10 0%
egyéb 111 2%
ismeretlen 380 6%
összlétszám 6830
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4497
Választási részvétel: 55.7 %
Kiadott boríték: 2505
Bedobott boríték: 2502

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2483
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vydrová Vladimíra 725 29.20 % Független
Tomanová Mária 716 28.84 % Független
Turinič Ferdinand 356 14.34 % Független
Michálková Dana 349 14.06 % SPOLU
Kaffan Robert 337 13.57 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kaffan Robert 1015 Független
Selep Jozef 907 Független
Valocká Beata 897 Független
Bálintová Katarína 893 Független
Cedulová Kristína 741 Független
Granec Ján 733 Független
Michálková Dana 731 SPOLU
Baník Ľubomír 675 Független
Fatulová Patricia 644 Független
Turinič Ferdinand 625 Független
Bungyi Gábor 621 Független
Maleš Marek 617 Független
Buck Peter 616 Független
Florek Ľuboš 604 Független
Stanko Peter 585 KDH
Cahajla Vladimír 576 Független
Labaš Peter 551 Független
Dvorecký Martin 538 Progresívne Slovensko
Kadnár Miroslav 522 Független
Petranová Dana 508 Független
Pavlová Martina 493 KDH
Krčmár Matej 487 KDH
Volek Ivan 472 SPOLU
Guldan Aleš 469 Független
Sladik Róbert 426 Független
Barnáš Vladimír 412 KDH
Tkáč Adam 350 Független
Uhrinec František 335 SPOLU
Spinčiak Jozef 308 SMER-SD
Marsovszky Ľudovít 284 SPOLU
Kolárik Ľubomír 124 Független

Képviselők

2014
Független 63.64% Független 7 képviselö SaS 9.09% SaS 1 képviselö KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SZ 27.27% KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SZ 3 képviselö 11 képviselö
2018
Független 90.91% Független 10 képviselö SPOLU 9.09% SPOLU 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3384
Választási részvétel: 23.20 %
Kiadott boríték: 785
Bedobott boríték: 785
Választásra jogosult: 3382
Választási részvétel: 18.92 %
Kiadott boríték: 640
Bedobott boríték: 640
Választásra jogosult: 4 279
Választási részvétel: 39,82 %
Kiadott boríték: 1 704
Bedobott boríték: 1 704

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 775
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 691
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 412 53.16 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 156 20.13 % NOVA
Monika Flašíková - Beňová 133 17.16 % SMER - SD
Oskar Dobrovodský 34 4.39 % NaS - ns
Rastislav Blaško 21 2.71 % Független
Karol Ondriáš 6 0.77 % KSS
Zdenka Beňová 4 0.52 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 3 0.39 % MS
Jaroslav Paška 3 0.39 % SNS
Roman Ruhig 2 0.26 % NP
Peter Marček 1 0.13 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Monika Flašíková - Beňová 108 16.98% SMER - SD
Ján Mrva 931 55.06 % Független
Juraj Droba 256 15.14 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 119 7.04 % Független
Pavol Frešo 114 6.74 % Független
Milan Ftáčnik 110 6.51 % Független
Daniel Krajcer 87 5.14 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 26 1.54 % Független
Jozef Uhler 20 1.18 % Független
Martin Jakubec 9 0.53 % Független
Natália Hanulíková 6 0.35 % SZS
Rastislav Blaško 4 0.24 % Független
Jalal Suleiman 2 0.12 % KSS
Jozef Danko 2 0.12 % Független
Andrej Trnovec 2 0.12 % SĽSAH
Marián Leinerovič 2 0.12 % NP
Lukáš Parízek 1 0.06 % SNS
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 739
Érvényes szavazólap: 1 576
Érvényes szavazólap: 5578
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Stanko 412 55.75% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS
Richard Červienka 124 16.78% Független
Juraj Rýdzi 86 11.64% NOVA
Ľubomír Poór 72 9.74% SMER - SD
Tibor Jančula 24 3.25% SNS
Peter Špacír 11 1.49% SMS
Oskár Kuna 10 1.35% EDS
Peter Stanko 659 41.81% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Mária Kisková 540 34.26% Független
Peter Goliat 123 7.80% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Spinčiak 120 7.61% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Robert Russel 63 4.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Brecely 51 3.24% EDS
Miroslav Lezo 16 1.02% SNS
Ľubomír Kolárik 4 0.25% SZSZO
Richard Červienka 1249 0.00% Független
Peter Stanko 1049 0.00% SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Poór 685 0.00% SMER - SD
Juraj Rýdzi 329 0.00% NOVA
Tibor Jančula 250 0.00% SNS
Oskár Kuna 53 0.00% EDS
Peter Špacír 43 0.00% SMS
Mária Kisková 2571 46.09% Független
Peter Stanko 1266 22.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Roman Brecely 618 11.08% EDS
Robert Russel 364 6.53% ĽS Naše Slovensko
Jozef Spinčiak 268 4.80% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Goliat 236 4.23% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Lezo 188 3.37% SNS
Ľubomír Kolárik 67 1.20% SZSZO

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Horvátgurab 120 23.21 %
Pozsonyivánka 75 14.51 %
Cseklész 63 12.19 %
Tőkésisziget 10 1.93 %
Cseklész 124 33.42 %
Pozsonyivánka 43 11.59 %
Horvátgurab 16 4.31 %
Tőkésisziget 5 1.35 %
Cseklész 998 38.82 %
Pozsonyivánka 833 32.40 %
Horvátgurab 540 21.00 %
Tőkésisziget 200 7.78 %
Horvátgurab 123 41.69 %
Cseklész 54 18.31 %
Pozsonyivánka 43 14.58 %
Tőkésisziget 16 5.42 %
Horvátgurab 659 66.97 %
Pozsonyivánka 295 29.98 %
Cseklész 239 24.29 %
Tőkésisziget 73 7.42 %
Pozsonyivánka 185 50.82 %
Cseklész 88 24.18 %
Horvátgurab 63 17.31 %
Tőkésisziget 28 7.69 %
Pozsonyivánka 245 66.40 %
Tőkésisziget 189 51.22 %
Cseklész 133 36.04 %
Horvátgurab 51 13.82 %
Pozsonyivánka 33 30.84 %
Cseklész 30 28.04 %
Horvátgurab 4 3.74 %
Tőkésisziget 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
333 29.39%
SNS
330 29.13%
KDH
291 25.68%
KSČ
51 4.50%
DS
39 3.44%
SPV
28 2.47%
SZ
22 1.94%
SSL
21 1.85%
SD
12 1.06%
Egyéb
6 0.53%
Érvényes szavazatok 1133
HZDS
466 47.79%
KDH
142 14.56%
SNS
136 13.95%
SDĽ
82 8.41%
SKDH
36 3.69%
SZS
24 2.46%
SDSS
21 2.15%
SZ
17 1.74%
ODÚ
12 1.23%
DS-ODS
12 1.23%
KSS
6 0.62%
SPI
6 0.62%
ZPR-RČS
5 0.51%
SLS
4 0.41%
Egyéb
6 0.62%
Érvényes szavazatok 975
HZDS-RSS
357 43.86%
KDH
134 16.46%
67 8.23%
SNS
64 7.86%
SP-VOĽBA
55 6.76%
ZRS
49 6.02%
NS
22 2.70%
DS
19 2.33%
KSÚ
15 1.84%
KSS
9 1.11%
HZPCS
8 0.98%
SPK
8 0.98%
MK
1 0.12%
Egyéb
6 0.74%
Érvényes szavazatok 814
SDK
413 40.33%
HZDS
285 27.83%
SNS
119 11.62%
SDĽ
114 11.13%
SOP
50 4.88%
KSS
15 1.46%
ZRS
9 0.88%
NSK
6 0.59%
MKP
2 0.20%
Egyéb
11 1.07%
Érvényes szavazatok 1024
SDKU
199 22.01%
HZDS
154 17.04%
SMER
140 15.49%
KDH
115 12.72%
KSS
61 6.75%
ANO
57 6.31%
SNS
40 4.42%
HZD
31 3.43%
PSNS
29 3.21%
SDĽ
21 2.32%
SZS
11 1.22%
ZAR
11 1.22%
SDA
11 1.22%
MKP
8 0.88%
Egyéb
16 1.77%
Érvényes szavazatok 904
SDKU DS
246 30.60%
SMER
204 25.37%
SNS
109 13.56%
KDH
103 12.81%
ĽS HZDS
46 5.72%
SF
41 5.10%
KSS
16 1.99%
MKP
8 1.00%
ANO
8 1.00%
OKS
7 0.87%
NADEJ
5 0.62%
Egyéb
11 1.37%
Érvényes szavazatok 804
SDKU DS
592 34.58%
SMER
369 21.55%
SaS
363 21.20%
KDH
175 10.22%
Most-Híd
76 4.44%
SNS
59 3.45%
SDĽ
24 1.40%
ĽS HZDS
14 0.82%
Únia
13 0.76%
LSNS
8 0.47%
Paliho Kapurkova
7 0.41%
Egyéb
12 0.70%
Érvényes szavazatok 1712
SMER SD
562 27.55%
SaS
404 19.80%
SDKU DS
334 16.37%
OĽaNO
248 12.16%
KDH
211 10.34%
Most-Híd
83 4.07%
SNS
49 2.40%
99 Percent
35 1.72%
Zmena zdola DU
32 1.57%
SZ
15 0.74%
SF
13 0.64%
SSS NM
12 0.59%
NaS ns
10 0.49%
Egyéb
32 1.57%
Érvényes szavazatok 2040
SaS
924 32.67%
SMER SD
450 15.91%
OĽANO-NOVA
402 14.21%
#SIEŤ
264 9.34%
SME RODINA
172 6.08%
SNS
162 5.73%
Most-Híd
145 5.13%
LSNS
106 3.75%
KDH
103 3.64%
SKOK!
37 1.31%
SZS
20 0.71%
MKP
3 0.11%
Egyéb
40 1.41%
Érvényes szavazatok 2828
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések