SK
GA
.....

Hegy

Településrész

219 98% magyar 1910
227 96% magyar 1921
Hivatalos szlovák megnevezés:
Heď
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Z
Koordináták:
48.149722222222, 17.66583333333
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
118 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92508

A Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, a Dudvág jobb partján fekszik. Teljesen egybeépült Vízkelettel.

Közigazgatás

1943 óta Vízkelet településrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1921-ben Szlovákia 3. legkisebb területű községe volt. Területe 43 hektár, a községterület 2,4 %-a, nem változott az elmúlt száz év során.

Népesség

1910-ben 224, 1921-ben 236, 1939-ben 283, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 493 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 31 %-a.

Történelem

A 13. században említik először írásban, de első ismert tulajdonosa a Hegyi család a 15-16. században. Később Török Balázs volt a birtokosa. Figyelemre méltó ősrégi, román stílusú katolikus temploma. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és a 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, és 1943-ban egyesítették Vízkelet községgel.

Mai jelentősége

Eredetileg Szűz Mária tiszteletére szentelt temploma ma elhagyottan áll. A templom 1220 és 1230 között épült román stílusban. A 14. században bővítették, melynek következtében sok eredeti részlet eltűnt. A török időkben elhagyottan állt, majd 1753-ban rendbehozták.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HEGY. Elegyes magyar falu Posony Várm. földes Urai Váradi, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Galantához 1 mértföldnyire, Kossúth, és Vizkelett mellett, határbéli két kerűlőre osztott földgyei jók, legelője tsekély, erdeje, és réttye nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hegy, magyar falu, Pozsony vmegyében, Vizkelet mellett: 186 kath., 6 zsidó lak. F. u. többen. Ut. p. Pozsony.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hegy, mátyusföldi magyar kisközség, 32 házzal és 241 róm. kath. vallású lakossal. E község már 1239-ben Hegvi néven a pozsonyi vár tartozékaként van említve; a pápai tizedszedők jegyzékében latinosan Mons néven szerepel. 1471-ben Hegyi István a birtokosa, ki még tíz évvel később is királyi emberként szerepel Az 1553-iki portális összeírásban még mindig a Hegyi család a földesura, de 4 évvel később már Török Balázs tűnik fel itt. Kath. temploma ősrégi. A község postája Vízkelet, távírója és vasúti állomása Diószeg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hegy. Legrégibb nyomát 1239-ből leljük s ez időben Hegvi néven pozsonyi várbirtok. A pápai tizedszedők latinos alakjában Möns néven jegyezték fel. A XV. század vége felé Hegyi István a birtokosa, majd a Törökcsalád kezére kerül. Kath. temploma ősrégi, de építésének ideje, sajnos, ismeretlen. A község területe 74 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 283.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Hegy kk. kj. Vizkelet, galántai járás. A község Hegyi néven 1239-ben mint pozsonyi várbirtok szerepel. A pápai tizedszedők latinos alakjában Möns néven jegyezték fel. A XV. sz.-ban Hegyi István a tulajdonosa, majd később a Török-család kezére került. Területe: 74 k. h. Lakossága: 283. Ebből magyar: 270, szlov.: 12, német: 1, magy. beszél: 283. Vallás szerint: r. k. 274, ev. 5, izr .4. Lakóház: 37. Népsűrűség :658.1. Földbirtok: I. 0, II. 0, III. 9. Községi bíró: Kozmér Kálmán. Állami elemi isk. 1 tanerős. Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A község 1936. nov. 9-én szabadult fel. — A r. k. templom romjai állítólag a XIII. századból valók. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Nemeskosut, v. á. Galánta és Nemeskosut. u. p. és u. t. Hidaskürt.

Névelőfordulások
1239
Hegvi
1337
Mons
1773
Hegy
1786
Hegy

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 120 57%
szlovákok 66 31%
németek 9 4%
egyéb 15 7%
összlétszám 210
magyarok 219 98%
szlovákok 5 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 224
magyarok 227 96%
szlovákok 8 3%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 236
Mai közigazgatás

Bejelentések