SK
KN
.....

Felsőgellér

Településrész

címer zászló
179 99% magyar 1910
180 98% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Horný Geller
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Más földrajzi nevek:
Érsek-Munyota, Millérhát, Likócs
Koordináták:
47.82986, 17.81330
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94616

Gellér északi településrésze, teljesen egybeépült Alsógellérrel.

Közigazgatás

1940-ig önálló község (közigazgatási beosztását ld. Gellér), azóta az egyesített Gellér egyik településrésze és különálló kataszteri terület (5,02 km²), mely a község területének 51 %-át teszi ki.

Népesség

2011-ben 125 lakosa volt, itt él Gellér lakosságának 27 %-a.

Történelem

Ld. Gellér.

Mai jelentősége

Ld. Gellér.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Gellér. Két magyar faluk, vagy puszták, Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai reformátusok, fekszenek Nagy Megyertől két mértföldnyire egymáshoz közel, határjaik ’s vagyonnyaik is középszerűek lévén, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Felső-Gellér, magyar falu, Komárom vmegyében, a pozsonyi országúttól délre 600 öl távolságra s Komáromtól 2 3/4 mfdnyire esik, Bogya szomszédságában. N. Megyertől a Millér választja el határát, melly áll 1425 holdból, u. m. 800 h. szántóföldből, 200 h. rétből; 425 h. legelőből és mocsáros területekből. Fekete porhanyos agyag földe első osztálybeli; az állattenyésztést tekintve leginkább szarvasmarha-tenyésztés üzetik. Lakja 37 kath., 217 ref. s 5 zsidó. Ref. anyaszentegyház és iskolával. F. u. Csepy, Kürthy, Külkey, Antal, Vas, Király, nemes családok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felsőgellér, csallóközi magyar kisközség, Alsógellér szomszédságában. Házainak száma mindössze 35, lakosaié pedig 178, és ezek mindannyian református vallásúak. Templomuk is van, mely 1786-ban épült. Postája Bogya, távírója és vasúti állomása Bogya-Gellér. Régi nemesi község, melynek birtokviszonyai Alsógellérével azonosak s állandóan e szomszédjának sorsában osztozott. A mult század elején a Csepy, Kürthy, Külkey, Antal, Vas és Király családok voltak a nagyobb nemesi közbirtokosai, most azonban itt nagyobb birtoktest nincsen. A Millérhát és Likócs nevű dűlői némi figyelmet érdemelnek. Úgy látszik, hogy az úgynevezett likócsok mesterségesen a földbe vájt lyukak voltak, a hova a lakosok veszedelem esetén menekültek. 1862-ben, 76-ban és 99-ben nagy árvízveszély tartotta rettegésben lakosait, a kik mind a három árvíz alatt roppant károkat szenvedtek.

Névelőfordulások
NaN
Horný Gellér, Felső-Gellér
1773
Felső-Gellér,
1786
Felschő-Geller,
1808
Felső-Gellér,
1863
Felsőgellér,
1927
Horný Gellér, Felső-Gellér
1938
Felsőgellér,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 158 95%
szlovákok 0 0%
németek 2 1%
egyéb 7 4%
összlétszám 167
magyarok 179 99%
szlovákok 0 0%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 180
magyarok 180 98%
szlovákok 2 1%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
összlétszám 183
Mai közigazgatás

Bejelentések