SK
VK
.....

Erdőszelestény

Község

címer zászló
302 37% magyar 1910
19 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Záhorce
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Albertove, (Alsópodluzsány), Balovky, Bažanica, Bok, Buzačka, Chotárny jarok, Cirovky, Dolina, Dolné lúky, Dolné tále, Dolné viničky, Dolné záhumnie, Felsőpodluzsány, Holovky, Horné lúky, Horné tále, Honré záhumnie, Jelšina, (Kékkői-erdő), Kopanice, Kopaničky, Ľanoviská, Lúka pod cintorínom, Malé Záhrady, Na jame, Na kúty, Nad cestou, Nad hradskou, Nad Pažiťou, (Ötödrészmajor), Pasienky, Paškonské lúky, Paškony, Pažiť, Piata čiastka, Pod bokom, Pod horou, Pod Tálikmy, Pod vicinálkou, (Podluzsányi-erdő), Rybník, Šariny, Szelestény, Szelestényi-hegy, Tably, Tomíšiky, Táliky, V bokoch, V mláke, Veľká lúka, Veľké Záhrady, Za krtíšom, Za ošipárnňou, Za rybníkom, Záhorská hora, Želiarky, Žičovské
Koordináták:
48.11190796, 19.33869362
Terület:
17,98 km2
Rang:
község
Népesség:
674
Tszf. magasság:
154 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99106
Település kód:
516546
Szervezeti azonosító:
319694
Adóazonosító:
2021243323

Erdőszelestény a Balassagyarmati-medence keleti részén, a Kürtös-patak jobb partján, a Záhorai-patak mentén, 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Balassagyarmattól 7 km-re északnyugatra, Ipolyságtól 36 km-re keletre, Nagykürtöstől 12 km-re délre. Határa nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben 63,4 %-át (1140 ha) szántóföldek, 18,2 %-át erdők (328 ha) és 4,8 %-át szőlők (87 ha) foglalták el. Legalacsonyabb pontját a Kürtös-patak mentén (140 m), legmagasabb pontját pedig az egykori Ötödrészmajor közelében, Apátújfalu határánál (271 m) találjuk. A délről Erdőmeg fölé magasodó Szelestényi-hegyen (250 m) található a szőlők nagy része. Mára a határában a 20. század elején még fennálló Alsópodluzsány és Ötödrészmajor puszták nyomtalanul feltűntek, az egykori Podluzsány falu helyén Felsőpodluzsány majort találjuk. Délnyugatról Tótgyarmat, nyugatról Apátújfalu, északnyugatról Bátorfalu, északkeletről Zsély, keletről Ipolyvarbó, délről Balassagyarmat és Patvarc határolja. Déli határát (mely egyben államhatárt is képez Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly, északkeleti határát a Határ-ér (Chotárny jarok) alkotja. Határa, annak legészakabbi pontjánál Mikszáthfalváéval is érintkezik. 1920-ig Erdőszelestény volt Hont vármegye legkeletebbi községe, a nyugati és az északnyugati kivételével valamennyi határa megyehatárt alkotott Hont és Nógrád vármegyék között. A községen áthalad az Ipoly völgyében haladó, Ipolyságot és Nagykürtöst összekötő 527-es másodrendű út. A 2600-as harmadrendű út köti össze településrészeit, Erdőmeget és az Ipoly jobb partján fekvő Szelestényt (3 km).

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1907-ben alakult Erdőmeg és Szelestény egyesítésével. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Kékkői járás része lett. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1949-1960 között ismét a Kékkői járáshoz, 1960-1968 között pedig a Losonci járáshoz tartozott. Területe 1910/38-hoz képest (17,85 km²) csak kismértékben változott (2011-ben 17,98 km²), amikor 1950 után az Ipoly szabályozásával és az államhatár kiigazításával területe 13 hektárral (0,7 %-kal) gyarapodott.

Népesség

A községnek 2011-ben 677 lakosa volt, melynek 93,2 %-a volt szlovák és 4,4 %-a magyar nemzetiségű (5,2 %-a magyar anyanyelvű). Erdőszelestény az Ipoly-völgyi magyar nyelvterületen belül szlovák nyelvszigetet alkot. A 19. század végén Erdőmeg többségében szlovák (1880-ban 72,5 %), Szelestény pedig magyar (1880-ban 59,7 %, 1900-ban 77 %) lakosságú település volt. Az egyesített Erdőszelestény lakosságának 1910-ben 37,5 %-a, 1921-ben 10,2 %-a, 1930-ban pedig 16,6 %-a vallotta magát magyarnak (Magyarországhoz csatolása után, 1941-ben viszont már 75,1 %). 2011-ben a lakosság csaknem egyenlő arányban volt római katolikus (45,3 %) és evangélikus (44,8 %) vallású (1921-ben még az evangélikusok voltak relatív többségben 55,5 %-os arányban). 2011-ben a község népességének egyhatoda (113 fő) élt Szelestény, öthatoda pedig Erdőmeg (564 fő) településrészen. Népsűrűsége (2011-ben 37,7 fő/km²) a járási átlag mintegy kétharmada.

Történelem

Erdőmeg első írásos említése 1236-ból származik, ekkor „Zachara” néven szerepelt. Neve szláv eredetű, 1404-ből ismert magyar alakban Erdőhát (Erdeuhath) néven is. A 15.-17. században a Balassi család volt a falu legnagyobb birtokosa. 1566-ban már a töröknek adózott, ekkor 21 portája volt. Lakói a 16. század második felében evangélikus hitre tértek. 1599. októberében az ottomán hadsereg tatár csapatai elpusztították és teljes lakosságát lemészárolták. 1605-ben 10 lakott és 4 lakatlan portáját írták össze. 1622-ben említik először evangélikus templomát. A 17. század végétől a Koháry és Zichy családok is birtokosok voltak itt. 1715-ben 9 ház állt a faluban. A 19. században legnagyobb birtokosai a Szilassy, Trajler és Vitális családok voltak. A 18. század végén még határának csaknem felét erdő borította, melynek jelentős részét (pl. a későbbi Ötödrészmajor helyén a Kékkői-erdőt) a 19. század folyamán kiirtották. 1828-ban 75 háza és 455 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1831-ben a templom és az iskola is leégett. A korábban használt Záhora helyett 1892-ben hatósági magyarosítással az Erdőmeg hivatalos nevet állapították meg. Az Erdőmeg határába olvadt egykori Podluzsány falu (ma Felsőpodluzsány – Horné Podlužany – puszta) első írásos említése 1250-ből ered. 1256-ban Polosan, 1274-ben Podlusan, 1277-ben Podlosan, 1285-ben Podkusa néven ismert. 1386-ban malmát is említik. 1542-ben 12 portából állt és a Balassi család birtoka volt. A 16.-17. században, a török háborúk során pusztult el, 1720-ban még mindig néptelen hely volt. Később pusztaként (Alsó- és Felsőpodluzsány) települt újjá, 1828-ban 21 háza és 173 lakosa volt. A 18. század végén, az első katonai felmérés térképén még Nógrád vármegyéhez tartozott, később Hont megyéhez és Erdőmeghez csatolták. A 19. század végén útmenti kocsma, téglagyár és fürdő is volt itt. 1935-ben a Fischer-nagybirtokon sikeres agrársztrájk zajlott. Szelestény első írásos említése 1546-ből származik (Szelescen formában), neve szláv eredetű, a „szelistye” (helység, település) szóból származik. Ebben az évben malmát és 7 jobbágyportáját említik. 1599-ben egy tatár rajtaütés során a szomszédos Erdőmeggel együtt teljesen elpusztult, még 1720-ban is lakatlan helyként szerepelt. A 19. században a Szilassy, Vitális és Fáy család volt legnagyobb birtokosa. A Szilassy és Vitális családoknak kúriája is volt a településen. 1828-ban 22 háza és 185 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek még pusztaként említi, ekkor 182 lakosa volt. Lakói főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1900-ban 126 lakosa volt, akiknek háromnegyede magyar nemzetiségű, több mint fele evangélikus vallású volt. 1907-ben Erdőmeg és Szelestény egyesítésével alakult meg Erdőszelestény község. 1920-ig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1920-tól hivatalos neve Záhorce, a névalak a 18. század második felétől adatolható. 1938. novemberétől 1944. decemberéig újra magyar fennhatóság alá került. A második világháborúban 9 lakosa vesztette életét a keleti fronton, 5 lakost koncentrációs táborba hurcoltak, 3-an a front átvonulásakor (1944. december 27.) vesztették életüket. Az 1951-ben alakult szelestényi és a következő évben létrejött erdőmegi termelőszövetkezeteket 1962-ben egyesítették (1972-ben a zsélyi JRD-vel vonták össze). A községet 1952-ben villamosították.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Erdőmeg evangélikus temploma 1781-ben épült klasszicista stílusban. A Hétfájdalmú Szűzanyának szentelt római katolikus temploma 2000-ben épült. Szelestény római katolikus kápolnáját 1934-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Zahorcze. Tót falu Hont Várm. földes Urai Gr. Balassa, és Gr. Zichy Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Szilhez közel, mellynek filiája; határja középszerű, legelője, ’s fája van elég. SZELESTYÉN. Tót falu hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Zsilyhez nem meszsze, mellynek filiája; határja jeles, szőleje középszerű, fája, legelője elég van. PODLUSÁN. Szabad puszta Hont Vármegyében, földes Urai Gróf Balassa, és Gróf Zichy Uraságok, fekszik Zsilyhez nem meszsze, mellynek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Záhora, Honth vm. magyar-tót falu, ut. p. B. Gyarmathoz 3/4 mfd., 139 kath., 271 evang. lak. F. u. gr. Zichy és b. Balassa. Szelestyén, puszta, Honth vmegyében, Zsély fil. 54 kath. 128 evang. lak. Podluzsán, népes puszta, Hont vmegyében, Zsély fil., 191 kath., 6 evang. magyar lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Erdőmeg, azelőtt Zahora, a Kürtös patak mellett fekvő tót-magyar kisközség, 92 házzal és 476 túlnyomóan ág. ev. lakossal; vasúti állomása, távírója és postája Balassagyarmat. a mult század elején a gróf Zichy és a báró Balassa családok voltak a földesurai; jelenleg a gróf Zichy-féle szeniorátusnak és Somogyi Albertnek van itt nagyobb birtoka. A község temploma 1852-ben épült. Erdőmeghez tartoznak az Alsó- és Felső-Podluzsány puszták és Ötödrész-major. Szelestyén, ipolymenti magyar kisközség, 26 házzal és 126 ág. h. ev. lakossal; vasúti állomása, postája és távirója Balassagyarmat. A mult század elején a Szilassy, Trajtler és Vitális családok a földesurai; jelenleg nagyobb birtokosa nincsen. Két kastély van a községben; az egyiket a Szilassy-, a másikat a Vitális család építtette; e két kastély most a Fáy-családé. Szelestyén határában fekszik a Kisfurda-major.

Helységnévtár

Zahora, [Podluzsány p.], rk. 252 Zsely Nógrádm., ág. 337 Balassa-Gyarmat, izr. 18 Ipolyság. Szelestyény (Szelestye), rk. 58 Zsely Nógrádm., ág. 76 Balassa-Gyarmat, izr. - Ipolyság.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Erdőszelestény. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Alsópodluzsány, Erdőmeg, Felsőpodluzsány, Ötörészmajor. A község területe 3102 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 856.

Névelőfordulások
1236
Zachara
1277
Zahara
1386
Sahora
1404
Erdeuhath
1477
Zahora
1773
Zahora, Zahorce,
1786
Zahora, Zahorce,
1808
Zahora, Záhorce,
1863
Záhora,
1873
Zahora,
1892
Erdőmeg,
1913
Erdőszelestény,
1920
Záhorce, Záhora,
1927
Záhorce
1938
Erdőszelestény,
1945
Záhorce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Krtíšska) 173/98
Telefon: 0474893263
Fax: 0474893263

Honlap: zahorce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kázmer Branislav (Független)

Képviselő-testület:
Badová Barbara (Független)
Tóthová Veronika (Független)
Majoroš Milan (KDH)
Balga Dušan (SMER-SD)
Filipová Alexandra (SMER-SD)
Pohánka Štefan (SMER-SD)
Jánošíková Jana (SPOLU)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SMER-SD 43% SMER-SD 3 képviselö SPOLU 14% SPOLU 1 képviselö 7 képviselö
Óvoda

Pivničná 172

Erdőmegi Községi Hivatal

Krtíšska 173/98

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 227 31%
szlovákok 489 66%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 25 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 741
magyarok 302 37%
szlovákok 498 62%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 806
magyarok 90 10%
szlovákok 705 80%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 87 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 883
magyarok 20 3%
szlovákok 756 97%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 779
magyarok 25 3%
szlovákok 705 95%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 740
magyarok 30 4%
szlovákok 631 93%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 677
magyarok 19 3%
szlovákok 634 95%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 669
összlétszám 741
magyarok 227 31%
szlovákok 489 66%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 25 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 806
magyarok 302 37%
szlovákok 498 62%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 883
magyarok 90 10%
szlovákok 705 80%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 87 10%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 590
Választási részvétel: 68.31 %
Kiadott boríték: 403
Bedobott boríték: 403

Polgármester

Érvényes szavazólap: 395
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kázmer Branislav 245 62.03 % Független
Filip Jaroslav 150 37.97 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balga Dušan 273 SMER-SD
Filipová Alexandra 212 SMER-SD
Badová Barbara 200 Független
Pohánka Štefan 191 SMER-SD
Jánošíková Jana 163 SPOLU
Tóthová Veronika 41 Független
Majoroš Milan 36 KDH

Képviselők

2014
SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SPOLU 14.29% SPOLU 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 610
Választási részvétel: 22.30 %
Kiadott boríték: 136
Bedobott boríték: 136
Választásra jogosult: 610
Választási részvétel: 25.57 %
Kiadott boríték: 156
Bedobott boríték: 156
Választásra jogosult: 591
Választási részvétel: 45,51 %
Kiadott boríték: 269
Bedobott boríték: 269

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 134
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 264
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 80 59.70 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 28 20.90 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 10 7.46 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 6 4.48 % SNS
Ondrej Binder 4 2.99 % Független
Andrea Jenčíková 4 2.99 % NP
Ladislav Fízik 1 0.75 % ASV
Jaroslav Sekerka 1 0.75 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 59 39.86% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 117 44.32 % Független
Marian Kotleba 84 31.82 % ĽSNS
Martin Juhaniak 22 8.33 % Független
Igor Kašper 19 7.20 % Független
Milan Urbáni 6 2.27 % SMS
Pavel Greksa 4 1.52 % Független
Stanislav Mičev 4 1.52 % Független
Miroslav Gálik 4 1.52 % NAS
Martin Klus 3 1.14 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 1 0.38 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 130
Érvényes szavazólap: 258
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 93 71.54% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 55 42.31% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 36 27.69% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 17 13.08% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Šiška 14 10.77% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Mária Lőrincz 13 10.00% Független
Jozef Filip 13 10.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
László Jámbor 12 9.23% SMK-MKP
Václav Hájevský 12 9.23% Független
Pavol Goda 10 7.69% SĽS
Peter Bartoš 10 7.69% ĽS Naše Slovensko
Dušan Backo 8 6.15% SNS
Attila Baki 6 4.62% MOST - HÍD
Anna Hlivárová 6 4.62% ASV
Richárd Hamerlik 4 3.08% SMS
Miroslav Bartoš 2 1.54% SRK
Bohuslav Beňo 2 1.54% OKS
Jaroslav Filip 168 65.12% SMER-SD
Mirko Trojčák 118 45.74% SMER-SD
Ondrej Kollár 71 27.52% SMER-SD
Peter Šalko 35 13.57% Független
Jaroslav Dudáš 31 12.02% ĽS Naše Slovensko
Michal Györgyík 26 10.08% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 25 9.69% Független
Ľuboslav Dobrocký 19 7.36% ŠANCA
Darina Antolíková 18 6.98% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 18 6.98% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 15 5.81% Független
László Jámbor 15 5.81% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 15 5.81% Független
Erika Kušická 14 5.43% MOST - HÍD
Mária Košíková 12 4.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Balík 9 3.49% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 4 1.55% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Igor Boreš 4 1.55% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Marcel Fagyas 3 1.16% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 2 0.78% MOST - HÍD
Michaela Činčurová 1 0.39% SNS
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 13.34 %
Ipolynyék 120 11.68 %
Nagycsalomja 65 6.33 %
Ipolykeszi 57 5.55 %
Lukanénye 53 5.16 %
Csáb 43 4.19 %
Nagykürtös 40 3.89 %
Inám 38 3.70 %
Kóvár 34 3.31 %
Ipolyvarbó 28 2.73 %
Ipolynagyfalu 28 2.73 %
Ipolyszécsényke 26 2.53 %
Kelenye 22 2.14 %
Kőkeszi 21 2.04 %
Apátújfalu 20 1.95 %
Bussa 19 1.85 %
Terbegec 19 1.85 %
Ipolyhídvég 18 1.75 %
Zsély 17 1.66 %
Óvár 15 1.46 %
Leszenye 9 0.88 %
Dacsókeszi 6 0.58 %
Szelény 5 0.49 %
Csalár 5 0.49 %
Magasmajtény 5 0.49 %
Galábocs 4 0.39 %
Felsőzellő 4 0.39 %
Kiscsalomja 4 0.39 %
Tótgyarmat 3 0.29 %
Kékkő 3 0.29 %
Ipolyharaszti 3 0.29 %
Kislibercse 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Kiskürtös 2 0.19 %
Ebeck 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Paróca 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolykér 1 0.10 %
Felsőpalojta 1 0.10 %
Sirak 1 0.10 %
Hartyán 1 0.10 %
Bátorfalu 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 47.89 %
Mikszáthfalva 149 16.14 %
Ebeck 70 7.58 %
Kürtösújfalu 69 7.48 %
Kékkő 63 6.83 %
Zsély 51 5.53 %
Alsópalojta 39 4.23 %
Kiskürtös 30 3.25 %
Középpalojta 20 2.17 %
Nógrádszentpéter 18 1.95 %
Magasmajtény 15 1.63 %
Érújfalu 15 1.63 %
Erdőszelestény 15 1.63 %
Bereklak 15 1.63 %
Bussa 13 1.41 %
Alsózellő 10 1.08 %
Dacsólam 10 1.08 %
Csalár 9 0.98 %
Lukanénye 9 0.98 %
Nagyhalom 9 0.98 %
Leszenye 8 0.87 %
Kishalom 8 0.87 %
Dacsókeszi 8 0.87 %
Felsőpalojta 8 0.87 %
Alsósztregova 7 0.76 %
Bátorfalu 7 0.76 %
Csáb 7 0.76 %
Nógrádszenna 6 0.65 %
Felsőesztergály 6 0.65 %
Ipolynyék 6 0.65 %
Ipolykér 6 0.65 %
Alsóesztergály 6 0.65 %
Száraznyírjes 6 0.65 %
Tótgyarmat 5 0.54 %
Paróca 5 0.54 %
Felsősztregova 5 0.54 %
Apátújfalu 4 0.43 %
Szécsénykovácsi 4 0.43 %
Apafalva 3 0.33 %
Kóvár 3 0.33 %
Kőkeszi 3 0.33 %
Szelény 3 0.33 %
Kiscsalomja 3 0.33 %
Sirak 3 0.33 %
Kelenye 3 0.33 %
Gyürki 2 0.22 %
Szuhány 2 0.22 %
Felsőzellő 2 0.22 %
Óvár 2 0.22 %
Kislibercse 2 0.22 %
Zobor 2 0.22 %
Galábocs 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Nagylám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Tótkisfalu 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolybalog 1 0.11 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 20.55 %
Nagykürtös 169 15.04 %
Magasmajtény 85 7.56 %
Apátújfalu 79 7.03 %
Ipolynyék 78 6.94 %
Csáb 69 6.14 %
Leszenye 64 5.69 %
Zsély 43 3.83 %
Bátorfalu 37 3.29 %
Óvár 27 2.40 %
Tótgyarmat 27 2.40 %
Kékkő 26 2.31 %
Bussa 24 2.14 %
Nagycsalomja 24 2.14 %
Ipolybalog 24 2.14 %
Szécsénykovácsi 23 2.05 %
Dacsókeszi 22 1.96 %
Kőkeszi 22 1.96 %
Inám 21 1.87 %
Ipolyharaszti 21 1.87 %
Bereklak 20 1.78 %
Középpalojta 18 1.60 %
Ipolyvarbó 18 1.60 %
Erdőszelestény 18 1.60 %
Csall 17 1.51 %
Nógrádszentpéter 16 1.42 %
Alsósztregova 16 1.42 %
Szelény 15 1.33 %
Ipolykeszi 14 1.25 %
Felsőzellő 13 1.16 %
Terbegec 13 1.16 %
Kiscsalomja 13 1.16 %
Kóvár 13 1.16 %
Sirak 12 1.07 %
Borosznok 12 1.07 %
Kiskürtös 11 0.98 %
Tótkisfalu 11 0.98 %
Ebeck 11 0.98 %
Szuhány 11 0.98 %
Ipolynagyfalu 10 0.89 %
Ipolykér 10 0.89 %
Kishalom 9 0.80 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Gyürki 8 0.71 %
Alsózellő 8 0.71 %
Alsópalojta 7 0.62 %
Csalár 6 0.53 %
Nógrádszenna 6 0.53 %
Dacsólam 6 0.53 %
Érújfalu 5 0.44 %
Süllye 5 0.44 %
Nagyhalom 5 0.44 %
Felsősztregova 5 0.44 %
Apafalva 5 0.44 %
Felsőesztergály 5 0.44 %
Ipolyhídvég 4 0.36 %
Tótkelecsény 4 0.36 %
Galábocs 4 0.36 %
Mikszáthfalva 4 0.36 %
Kislibercse 4 0.36 %
Rárósmulyad 4 0.36 %
Kelenye 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Nagylám 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 16.90 %
Nagykürtös 228 12.11 %
Magasmajtény 105 5.58 %
Óvár 76 4.04 %
Lukanénye 71 3.77 %
Ipolybalog 70 3.72 %
Ipolykér 69 3.67 %
Kékkő 50 2.66 %
Inám 43 2.28 %
Csalár 42 2.23 %
Ipolyhídvég 39 2.07 %
Bussa 34 1.81 %
Ipolykeszi 30 1.59 %
Kőkeszi 26 1.38 %
Csall 25 1.33 %
Csáb 23 1.22 %
Szécsénykovácsi 21 1.12 %
Nagycsalomja 20 1.06 %
Alsópalojta 20 1.06 %
Nógrádszentpéter 18 0.96 %
Ipolynagyfalu 17 0.90 %
Leszenye 16 0.85 %
Zsély 14 0.74 %
Erdőszelestény 14 0.74 %
Dacsókeszi 13 0.69 %
Ipolyharaszti 13 0.69 %
Bátorfalu 11 0.58 %
Gyürki 11 0.58 %
Ebeck 11 0.58 %
Kishalom 10 0.53 %
Bereklak 10 0.53 %
Alsósztregova 10 0.53 %
Szelény 9 0.48 %
Ipolyvarbó 9 0.48 %
Tótkisfalu 9 0.48 %
Apátújfalu 8 0.43 %
Kóvár 7 0.37 %
Felsőzellő 7 0.37 %
Kelenye 7 0.37 %
Terbegec 7 0.37 %
Mikszáthfalva 6 0.32 %
Felsőesztergály 6 0.32 %
Galábocs 5 0.27 %
Sirak 5 0.27 %
Tótgyarmat 5 0.27 %
Középpalojta 5 0.27 %
Apafalva 5 0.27 %
Kiskürtös 4 0.21 %
Kürtösújfalu 4 0.21 %
Rárósmulyad 4 0.21 %
Szuhány 4 0.21 %
Nagyhalom 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Ipolyszécsényke 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Nógrádszenna 3 0.16 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Veres 2 0.11 %
Hartyán 2 0.11 %
Dacsólam 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Nagylám 2 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 35.55 %
Kékkő 70 5.07 %
Magasmajtény 34 2.46 %
Zsély 31 2.24 %
Kiskürtös 31 2.24 %
Nógrádszentpéter 30 2.17 %
Bussa 19 1.38 %
Mikszáthfalva 18 1.30 %
Felsőzellő 14 1.01 %
Ipolynyék 14 1.01 %
Lukanénye 13 0.94 %
Leszenye 13 0.94 %
Alsózellő 12 0.87 %
Alsópalojta 12 0.87 %
Alsósztregova 11 0.80 %
Bereklak 11 0.80 %
Érújfalu 11 0.80 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Szécsénykovácsi 10 0.72 %
Dacsólam 8 0.58 %
Nagyhalom 8 0.58 %
Csalár 8 0.58 %
Ipolyvarbó 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Kishalom 7 0.51 %
Tótkisfalu 7 0.51 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Ebeck 7 0.51 %
Kiscsalomja 7 0.51 %
Szelény 6 0.43 %
Hartyán 6 0.43 %
Középpalojta 6 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Nagycsalomja 5 0.36 %
Kőkeszi 5 0.36 %
Szuhány 5 0.36 %
Terbegec 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Ipolykér 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Erdőszelestény 4 0.29 %
Ipolybalog 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Dacsókeszi 4 0.29 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.93 %
Kékkő 56 4.20 %
Zsély 50 3.75 %
Lukanénye 43 3.23 %
Alsópalojta 41 3.08 %
Mikszáthfalva 36 2.70 %
Erdőszelestény 31 2.33 %
Érújfalu 30 2.25 %
Kiskürtös 30 2.25 %
Nógrádszentpéter 28 2.10 %
Alsósztregova 28 2.10 %
Középpalojta 23 1.73 %
Dacsókeszi 23 1.73 %
Ebeck 22 1.65 %
Bereklak 22 1.65 %
Bussa 21 1.58 %
Alsózellő 21 1.58 %
Kőkeszi 21 1.58 %
Csáb 20 1.50 %
Apátújfalu 19 1.43 %
Kürtösújfalu 17 1.28 %
Tótgyarmat 16 1.20 %
Nógrádszenna 15 1.13 %
Ipolynyék 14 1.05 %
Felsőzellő 14 1.05 %
Leszenye 14 1.05 %
Csalár 13 0.98 %
Kiscsalomja 13 0.98 %
Nagycsalomja 12 0.90 %
Alsóesztergály 11 0.83 %
Kislibercse 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Hartyán 10 0.75 %
Inám 10 0.75 %
Tótkisfalu 10 0.75 %
Szelény 10 0.75 %
Magasmajtény 10 0.75 %
Nagylám 9 0.68 %
Szécsénykovácsi 9 0.68 %
Szuhány 8 0.60 %
Felsőpalojta 7 0.53 %
Dacsólam 7 0.53 %
Apafalva 7 0.53 %
Bátorfalu 6 0.45 %
Sirak 6 0.45 %
Ipolynagyfalu 6 0.45 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Ipolyhídvég 5 0.38 %
Tótkelecsény 5 0.38 %
Gyürki 5 0.38 %
Csall 5 0.38 %
Óvár 5 0.38 %
Ipolykér 5 0.38 %
Terbegec 5 0.38 %
Kishalom 5 0.38 %
Kelenye 5 0.38 %
Galábocs 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.30 %
Süllye 3 0.23 %
Száraznyírjes 3 0.23 %
Rárósmulyad 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 23.61 %
Erdőszelestény 168 16.12 %
Zsély 73 7.01 %
Kékkő 32 3.07 %
Leszenye 27 2.59 %
Csáb 25 2.40 %
Magasmajtény 24 2.30 %
Mikszáthfalva 22 2.11 %
Kiscsalomja 21 2.02 %
Lukanénye 21 2.02 %
Dacsólam 21 2.02 %
Bussa 21 2.02 %
Apátújfalu 19 1.82 %
Nógrádszentpéter 18 1.73 %
Középpalojta 15 1.44 %
Bereklak 15 1.44 %
Kiskürtös 14 1.34 %
Alsópalojta 14 1.34 %
Érújfalu 14 1.34 %
Kürtösújfalu 14 1.34 %
Csall 13 1.25 %
Ipolyvarbó 13 1.25 %
Ipolybalog 13 1.25 %
Terbegec 13 1.25 %
Ipolynyék 12 1.15 %
Nagycsalomja 12 1.15 %
Alsósztregova 12 1.15 %
Nagyhalom 12 1.15 %
Szécsénykovácsi 12 1.15 %
Ebeck 11 1.06 %
Alsózellő 8 0.77 %
Felsőzellő 8 0.77 %
Bátorfalu 7 0.67 %
Ipolyharaszti 7 0.67 %
Tótgyarmat 6 0.58 %
Csalár 6 0.58 %
Kishalom 6 0.58 %
Felsőesztergály 6 0.58 %
Felsőpalojta 6 0.58 %
Gyürki 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Dacsókeszi 5 0.48 %
Ipolynagyfalu 5 0.48 %
Kőkeszi 5 0.48 %
Kóvár 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Nógrádszenna 5 0.48 %
Kislibercse 4 0.38 %
Borosznok 4 0.38 %
Hartyán 4 0.38 %
Sirak 4 0.38 %
Zobor 4 0.38 %
Ipolykeszi 3 0.29 %
Felsősztregova 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Szuhány 3 0.29 %
Ipolyhídvég 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Alsóesztergály 3 0.29 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.88 %
Nagykürtös 217 11.83 %
Ipolybalog 189 10.30 %
Lukanénye 124 6.76 %
Csáb 91 4.96 %
Nagycsalomja 80 4.36 %
Inám 72 3.92 %
Ipolyhídvég 64 3.49 %
Zsély 59 3.22 %
Bussa 51 2.78 %
Ipolykeszi 48 2.62 %
Kóvár 45 2.45 %
Ipolyvarbó 43 2.34 %
Apátújfalu 43 2.34 %
Óvár 42 2.29 %
Ipolynagyfalu 38 2.07 %
Ipolyszécsényke 36 1.96 %
Kőkeszi 36 1.96 %
Kelenye 27 1.47 %
Kékkő 22 1.20 %
Terbegec 21 1.14 %
Dacsókeszi 20 1.09 %
Leszenye 19 1.04 %
Szécsénykovácsi 18 0.98 %
Felsőzellő 15 0.82 %
Alsósztregova 15 0.82 %
Szelény 15 0.82 %
Bátorfalu 14 0.76 %
Csalár 13 0.71 %
Nógrádszentpéter 11 0.60 %
Kiscsalomja 10 0.54 %
Galábocs 10 0.54 %
Magasmajtény 10 0.54 %
Alsópalojta 9 0.49 %
Erdőszelestény 9 0.49 %
Szuhány 8 0.44 %
Mikszáthfalva 8 0.44 %
Sirak 8 0.44 %
Tótkisfalu 7 0.38 %
Érújfalu 7 0.38 %
Alsózellő 7 0.38 %
Kiskürtös 7 0.38 %
Rárósmulyad 7 0.38 %
Hartyán 6 0.33 %
Tótgyarmat 6 0.33 %
Kürtösújfalu 6 0.33 %
Gyürki 6 0.33 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.22 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Nagylám 4 0.22 %
Bereklak 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 27.19 %
Középpalojta 113 12.05 %
Alsópalojta 91 9.70 %
Lukanénye 90 9.59 %
Felsőpalojta 79 8.42 %
Bereklak 61 6.50 %
Kékkő 32 3.41 %
Ebeck 32 3.41 %
Tótgyarmat 24 2.56 %
Csáb 22 2.35 %
Mikszáthfalva 21 2.24 %
Magasmajtény 20 2.13 %
Kőkeszi 17 1.81 %
Leszenye 16 1.71 %
Erdőszelestény 15 1.60 %
Ipolynyék 15 1.60 %
Dacsólam 15 1.60 %
Kiskürtös 14 1.49 %
Szuhány 14 1.49 %
Zsély 12 1.28 %
Dacsókeszi 11 1.17 %
Bussa 8 0.85 %
Kürtösújfalu 8 0.85 %
Alsóesztergály 7 0.75 %
Érújfalu 7 0.75 %
Apátújfalu 6 0.64 %
Nagycsalomja 6 0.64 %
Óvár 6 0.64 %
Nógrádszentpéter 6 0.64 %
Csalár 6 0.64 %
Terbegec 5 0.53 %
Csall 5 0.53 %
Alsózellő 5 0.53 %
Alsósztregova 5 0.53 %
Tótkisfalu 5 0.53 %
Hartyán 5 0.53 %
Ipolykeszi 5 0.53 %
Felsőzellő 4 0.43 %
Bátorfalu 4 0.43 %
Szelény 4 0.43 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Felsőesztergály 4 0.43 %
Sirak 3 0.32 %
Ipolynagyfalu 3 0.32 %
Nagylám 3 0.32 %
Apafalva 3 0.32 %
Gyürki 3 0.32 %
Ipolyhídvég 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Nógrádszenna 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Kislibercse 2 0.21 %
Felsősztregova 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Nagyhalom 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 14.54 %
Ipolybalog 179 11.17 %
Lukanénye 173 10.80 %
Csáb 132 8.24 %
Nagykürtös 125 7.80 %
Apátújfalu 119 7.43 %
Nagycsalomja 96 5.99 %
Zsély 80 4.99 %
Leszenye 69 4.31 %
Inám 61 3.81 %
Ipolykeszi 61 3.81 %
Bussa 59 3.68 %
Ipolyhídvég 59 3.68 %
Kőkeszi 58 3.62 %
Ipolyszécsényke 50 3.12 %
Tótgyarmat 48 3.00 %
Ipolyvarbó 48 3.00 %
Óvár 46 2.87 %
Kelenye 46 2.87 %
Kóvár 42 2.62 %
Terbegec 41 2.56 %
Bátorfalu 36 2.25 %
Ipolynagyfalu 34 2.12 %
Dacsókeszi 30 1.87 %
Szécsénykovácsi 26 1.62 %
Ipolyharaszti 18 1.12 %
Szelény 17 1.06 %
Sirak 15 0.94 %
Erdőszelestény 15 0.94 %
Csalár 14 0.87 %
Kékkő 13 0.81 %
Magasmajtény 12 0.75 %
Ipolykér 12 0.75 %
Ebeck 11 0.69 %
Mikszáthfalva 10 0.62 %
Felsőzellő 9 0.56 %
Csall 9 0.56 %
Gyürki 8 0.50 %
Galábocs 8 0.50 %
Bereklak 6 0.37 %
Rárósmulyad 6 0.37 %
Középpalojta 4 0.25 %
Alsóesztergály 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Kiscsalomja 3 0.19 %
Alsósztregova 3 0.19 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.10 %
Ipolykér 25 3.45 %
Bussa 21 2.90 %
Lukanénye 21 2.90 %
Szécsénykovácsi 21 2.90 %
Nagykürtös 19 2.62 %
Ipolynyék 17 2.34 %
Óvár 12 1.66 %
Zsély 12 1.66 %
Terbegec 11 1.52 %
Apátújfalu 11 1.52 %
Ipolybalog 11 1.52 %
Csáb 10 1.38 %
Felsőzellő 10 1.38 %
Nagycsalomja 8 1.10 %
Ipolyhídvég 7 0.97 %
Kőkeszi 7 0.97 %
Inám 7 0.97 %
Leszenye 7 0.97 %
Galábocs 5 0.69 %
Csalár 4 0.55 %
Ipolynagyfalu 4 0.55 %
Érújfalu 3 0.41 %
Hartyán 3 0.41 %
Dacsókeszi 3 0.41 %
Gyürki 3 0.41 %
Kóvár 3 0.41 %
Paróca 3 0.41 %
Ipolyszécsényke 3 0.41 %
Szelény 3 0.41 %
Erdőszelestény 3 0.41 %
Tótgyarmat 2 0.28 %
Felsőesztergály 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Alsósztregova 2 0.28 %
Sirak 2 0.28 %
Mikszáthfalva 2 0.28 %
Alsózellő 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Alsópalojta 1 0.14 %
Ebeck 1 0.14 %
Alsóesztergály 1 0.14 %
Ipolykeszi 1 0.14 %
Magasmajtény 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 1 0.14 %
Dacsólam 1 0.14 %
Bereklak 1 0.14 %
Nagylám 1 0.14 %
Kiscsalomja 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kiskürtös 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Szuhány 1 0.14 %
Középpalojta 1 0.14 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 12.63 %
Nagykürtös 96 11.02 %
Nógrádszentpéter 34 3.90 %
Érújfalu 17 1.95 %
Kékkő 16 1.84 %
Kislibercse 15 1.72 %
Tótkisfalu 15 1.72 %
Bussa 15 1.72 %
Magasmajtény 14 1.61 %
Borosznok 13 1.49 %
Süllye 11 1.26 %
Felsőesztergály 11 1.26 %
Lukanénye 9 1.03 %
Alsópalojta 9 1.03 %
Zsély 9 1.03 %
Csáb 9 1.03 %
Ipolyharaszti 9 1.03 %
Bereklak 8 0.92 %
Felsősztregova 8 0.92 %
Dacsólam 7 0.80 %
Tótkelecsény 7 0.80 %
Nagylám 7 0.80 %
Nógrádszenna 6 0.69 %
Felsőzellő 6 0.69 %
Csall 6 0.69 %
Szelény 5 0.57 %
Hartyán 5 0.57 %
Ipolynyék 5 0.57 %
Kiscsalomja 5 0.57 %
Bátorfalu 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Kiskürtös 4 0.46 %
Alsózellő 4 0.46 %
Szuhány 4 0.46 %
Paróca 4 0.46 %
Kürtösújfalu 3 0.34 %
Kelenye 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Kőkeszi 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Leszenye 2 0.23 %
Középpalojta 2 0.23 %
Száraznyírjes 2 0.23 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 27.32 %
Zsély 73 3.92 %
Kékkő 64 3.44 %
Alsózellő 62 3.33 %
Lukanénye 49 2.63 %
Csáb 37 1.99 %
Alsósztregova 37 1.99 %
Középpalojta 36 1.93 %
Apátújfalu 35 1.88 %
Dacsókeszi 33 1.77 %
Nógrádszentpéter 29 1.56 %
Bereklak 28 1.50 %
Mikszáthfalva 28 1.50 %
Erdőszelestény 26 1.40 %
Kiskürtös 25 1.34 %
Érújfalu 25 1.34 %
Felsőzellő 23 1.23 %
Ipolynyék 23 1.23 %
Alsópalojta 21 1.13 %
Nagycsalomja 20 1.07 %
Ebeck 20 1.07 %
Leszenye 20 1.07 %
Kőkeszi 18 0.97 %
Felsőesztergály 18 0.97 %
Bussa 18 0.97 %
Szécsénykovácsi 18 0.97 %
Alsóesztergály 18 0.97 %
Csalár 17 0.91 %
Kiscsalomja 17 0.91 %
Tótgyarmat 16 0.86 %
Nógrádszenna 15 0.81 %
Terbegec 14 0.75 %
Ipolykér 14 0.75 %
Bátorfalu 11 0.59 %
Ipolybalog 11 0.59 %
Óvár 11 0.59 %
Tótkelecsény 11 0.59 %
Kelenye 11 0.59 %
Tótkisfalu 9 0.48 %
Szuhány 9 0.48 %
Kürtösújfalu 9 0.48 %
Sirak 9 0.48 %
Ipolyhídvég 9 0.48 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Inám 8 0.43 %
Ipolyvarbó 8 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.38 %
Szelény 7 0.38 %
Apafalva 7 0.38 %
Süllye 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Galábocs 6 0.32 %
Ipolynagyfalu 6 0.32 %
Nagyhalom 6 0.32 %
Kóvár 6 0.32 %
Csall 6 0.32 %
Kislibercse 6 0.32 %
Magasmajtény 4 0.21 %
Ipolyharaszti 4 0.21 %
Ipolykeszi 3 0.16 %
Paróca 3 0.16 %
Nagylám 3 0.16 %
Gyürki 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Kishalom 3 0.16 %
Dacsólam 3 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 2 0.11 %
Borosznok 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 48.64 %
Kékkő 93 6.31 %
Mikszáthfalva 76 5.16 %
Alsópalojta 67 4.55 %
Magasmajtény 59 4.00 %
Kiskürtös 39 2.65 %
Alsósztregova 36 2.44 %
Középpalojta 32 2.17 %
Zsély 31 2.10 %
Nógrádszentpéter 27 1.83 %
Erdőszelestény 25 1.70 %
Ebeck 22 1.49 %
Bereklak 22 1.49 %
Alsózellő 22 1.49 %
Ipolynyék 21 1.42 %
Bussa 18 1.22 %
Nagyhalom 14 0.95 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Dacsókeszi 11 0.75 %
Csalár 9 0.61 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Dacsólam 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 40.06 %
Kékkő 203 5.72 %
Magasmajtény 163 4.60 %
Erdőszelestény 118 3.33 %
Nógrádszentpéter 116 3.27 %
Bereklak 105 2.96 %
Lukanénye 105 2.96 %
Bussa 104 2.93 %
Csáb 102 2.88 %
Alsópalojta 102 2.88 %
Alsósztregova 87 2.45 %
Zsély 86 2.42 %
Mikszáthfalva 80 2.26 %
Középpalojta 78 2.20 %
Kürtösújfalu 76 2.14 %
Dacsókeszi 69 1.95 %
Kőkeszi 63 1.78 %
Érújfalu 61 1.72 %
Kiskürtös 55 1.55 %
Szuhány 55 1.55 %
Leszenye 55 1.55 %
Ebeck 51 1.44 %
Dacsólam 51 1.44 %
Apátújfalu 51 1.44 %
Ipolynyék 45 1.27 %
Alsózellő 42 1.18 %
Felsőpalojta 41 1.16 %
Nógrádszenna 40 1.13 %
Kiscsalomja 36 1.01 %
Felsőesztergály 35 0.99 %
Bátorfalu 35 0.99 %
Csall 34 0.96 %
Tótgyarmat 32 0.90 %
Tótkisfalu 32 0.90 %
Csalár 31 0.87 %
Felsőzellő 31 0.87 %
Nagylám 30 0.85 %
Szelény 29 0.82 %
Nagycsalomja 28 0.79 %
Szécsénykovácsi 27 0.76 %
Alsóesztergály 26 0.73 %
Ipolybalog 25 0.70 %
Tótkelecsény 24 0.68 %
Sirak 24 0.68 %
Hartyán 24 0.68 %
Felsősztregova 24 0.68 %
Nagyhalom 22 0.62 %
Ipolykér 22 0.62 %
Óvár 21 0.59 %
Terbegec 21 0.59 %
Ipolyharaszti 20 0.56 %
Ipolykeszi 20 0.56 %
Kislibercse 17 0.48 %
Ipolyvarbó 16 0.45 %
Borosznok 15 0.42 %
Gyürki 15 0.42 %
Paróca 14 0.39 %
Kishalom 13 0.37 %
Apafalva 12 0.34 %
Ipolynagyfalu 12 0.34 %
Galábocs 12 0.34 %
Zobor 11 0.31 %
Inám 10 0.28 %
Ipolyhídvég 10 0.28 %
Száraznyírjes 8 0.23 %
Kóvár 8 0.23 %
Süllye 6 0.17 %
Ipolyszécsényke 6 0.17 %
Veres 5 0.14 %
Rárósmulyad 5 0.14 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 16.88 %
Kékkő 35 2.08 %
Magasmajtény 20 1.19 %
Nógrádszentpéter 19 1.13 %
Kiskürtös 17 1.01 %
Zsély 16 0.95 %
Bussa 14 0.83 %
Erdőszelestény 12 0.71 %
Csall 9 0.54 %
Száraznyírjes 9 0.54 %
Ebeck 9 0.54 %
Csáb 8 0.48 %
Alsópalojta 8 0.48 %
Mikszáthfalva 8 0.48 %
Bereklak 8 0.48 %
Galábocs 8 0.48 %
Dacsólam 8 0.48 %
Lukanénye 8 0.48 %
Leszenye 8 0.48 %
Érújfalu 8 0.48 %
Dacsókeszi 7 0.42 %
Kőkeszi 6 0.36 %
Ipolyvarbó 6 0.36 %
Ipolynyék 6 0.36 %
Apátújfalu 5 0.30 %
Középpalojta 5 0.30 %
Kiscsalomja 4 0.24 %
Szuhány 4 0.24 %
Borosznok 4 0.24 %
Csalár 4 0.24 %
Tótkisfalu 4 0.24 %
Óvár 4 0.24 %
Kóvár 3 0.18 %
Bátorfalu 3 0.18 %
Felsőesztergály 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Hartyán 3 0.18 %
Szelény 2 0.12 %
Gyürki 2 0.12 %
Kürtösújfalu 2 0.12 %
Tótkelecsény 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Ipolybalog 2 0.12 %
Alsósztregova 2 0.12 %
Süllye 2 0.12 %
Tótgyarmat 2 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.06 %
Zobor 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Nógrádszenna 1 0.06 %
Sirak 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolykér 1 0.06 %
Kelenye 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kishalom 1 0.06 %
Paróca 1 0.06 %
Nagycsalomja 1 0.06 %
Ipolynagyfalu 1 0.06 %
Felsőzellő 1 0.06 %
Alsózellő 1 0.06 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 27.52 %
Kékkő 61 5.75 %
Lukanénye 39 3.68 %
Zsély 38 3.58 %
Alsósztregova 28 2.64 %
Nógrádszentpéter 26 2.45 %
Bereklak 20 1.89 %
Alsózellő 19 1.79 %
Ebeck 18 1.70 %
Erdőszelestény 18 1.70 %
Csáb 16 1.51 %
Mikszáthfalva 16 1.51 %
Érújfalu 16 1.51 %
Felsőzellő 16 1.51 %
Nógrádszenna 15 1.41 %
Ipolynyék 14 1.32 %
Kürtösújfalu 13 1.23 %
Magasmajtény 13 1.23 %
Bussa 13 1.23 %
Alsópalojta 12 1.13 %
Kőkeszi 12 1.13 %
Középpalojta 12 1.13 %
Leszenye 12 1.13 %
Dacsókeszi 12 1.13 %
Kiskürtös 11 1.04 %
Tótgyarmat 10 0.94 %
Tótkisfalu 9 0.85 %
Inám 9 0.85 %
Dacsólam 9 0.85 %
Ipolykér 8 0.75 %
Csalár 8 0.75 %
Alsóesztergály 8 0.75 %
Apátújfalu 8 0.75 %
Kislibercse 7 0.66 %
Kelenye 7 0.66 %
Nagycsalomja 7 0.66 %
Csall 6 0.57 %
Apafalva 6 0.57 %
Kiscsalomja 6 0.57 %
Szelény 6 0.57 %
Nagylám 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Felsőesztergály 5 0.47 %
Szuhány 5 0.47 %
Felsőpalojta 4 0.38 %
Süllye 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Nagyhalom 4 0.38 %
Tótkelecsény 4 0.38 %
Paróca 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Szécsénykovácsi 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 33.45 %
Kékkő 105 4.63 %
Erdőszelestény 71 3.13 %
Magasmajtény 63 2.78 %
Bussa 62 2.74 %
Nógrádszentpéter 59 2.60 %
Bereklak 55 2.43 %
Csáb 51 2.25 %
Középpalojta 50 2.21 %
Alsópalojta 49 2.16 %
Zsély 48 2.12 %
Lukanénye 46 2.03 %
Ipolyhídvég 45 1.99 %
Kürtösújfalu 44 1.94 %
Alsósztregova 43 1.90 %
Felsőzellő 39 1.72 %
Mikszáthfalva 38 1.68 %
Dacsókeszi 38 1.68 %
Szuhány 35 1.54 %
Felsőesztergály 31 1.37 %
Apátújfalu 28 1.24 %
Kiskürtös 28 1.24 %
Csalár 27 1.19 %
Leszenye 27 1.19 %
Kőkeszi 26 1.15 %
Alsózellő 25 1.10 %
Dacsólam 25 1.10 %
Kiscsalomja 24 1.06 %
Ipolynyék 23 1.02 %
Érújfalu 23 1.02 %
Csall 21 0.93 %
Szécsénykovácsi 21 0.93 %
Felsősztregova 21 0.93 %
Felsőpalojta 20 0.88 %
Szelény 20 0.88 %
Alsóesztergály 20 0.88 %
Hartyán 19 0.84 %
Nagylám 18 0.79 %
Ipolynagyfalu 18 0.79 %
Ipolykér 17 0.75 %
Ipolyvarbó 17 0.75 %
Óvár 17 0.75 %
Ebeck 16 0.71 %
Tótgyarmat 16 0.71 %
Tótkisfalu 15 0.66 %
Kislibercse 15 0.66 %
Tótkelecsény 15 0.66 %
Nógrádszenna 15 0.66 %
Paróca 13 0.57 %
Ipolykeszi 13 0.57 %
Ipolybalog 12 0.53 %
Ipolyharaszti 12 0.53 %
Apafalva 11 0.49 %
Zobor 11 0.49 %
Terbegec 11 0.49 %
Galábocs 11 0.49 %
Borosznok 10 0.44 %
Kóvár 9 0.40 %
Kishalom 9 0.40 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Kelenye 7 0.31 %
Bátorfalu 7 0.31 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.22 %
Nagycsalomja 5 0.22 %
Nagyhalom 4 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 48.61 %
Kékkő 110 8.50 %
Zsély 56 4.33 %
Mikszáthfalva 54 4.17 %
Alsópalojta 51 3.94 %
Bereklak 42 3.25 %
Nógrádszentpéter 38 2.94 %
Bussa 35 2.70 %
Erdőszelestény 35 2.70 %
Kiskürtös 32 2.47 %
Csáb 28 2.16 %
Felsőesztergály 26 2.01 %
Kürtösújfalu 23 1.78 %
Alsózellő 22 1.70 %
Alsósztregova 22 1.70 %
Lukanénye 19 1.47 %
Ebeck 17 1.31 %
Magasmajtény 17 1.31 %
Nagyhalom 13 1.00 %
Dacsókeszi 13 1.00 %
Leszenye 13 1.00 %
Ipolykér 13 1.00 %
Érújfalu 13 1.00 %
Középpalojta 12 0.93 %
Felsőzellő 12 0.93 %
Szécsénykovácsi 11 0.85 %
Szuhány 10 0.77 %
Csalár 10 0.77 %
Száraznyírjes 10 0.77 %
Kőkeszi 9 0.70 %
Kiscsalomja 9 0.70 %
Dacsólam 9 0.70 %
Nógrádszenna 8 0.62 %
Galábocs 8 0.62 %
Tótgyarmat 8 0.62 %
Óvár 7 0.54 %
Felsőpalojta 7 0.54 %
Bátorfalu 6 0.46 %
Kislibercse 5 0.39 %
Ipolyharaszti 4 0.31 %
Ipolynagyfalu 4 0.31 %
Ipolynyék 4 0.31 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Tótkelecsény 4 0.31 %
Zobor 4 0.31 %
Ipolyhídvég 3 0.23 %
Ipolybalog 3 0.23 %
Szelény 3 0.23 %
Apafalva 3 0.23 %
Alsóesztergály 3 0.23 %
Tótkisfalu 3 0.23 %
Kishalom 3 0.23 %
Süllye 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Kelenye 2 0.15 %
Ipolyvarbó 2 0.15 %
Borosznok 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 10.23 %
Ipolybalog 57 9.25 %
Ipolykeszi 48 7.79 %
Ipolyhídvég 41 6.66 %
Nagycsalomja 24 3.90 %
Nagykürtös 22 3.57 %
Lukanénye 20 3.25 %
Ipolykér 13 2.11 %
Óvár 13 2.11 %
Ipolynagyfalu 12 1.95 %
Inám 12 1.95 %
Kóvár 11 1.79 %
Magasmajtény 8 1.30 %
Bussa 6 0.97 %
Ipolyszécsényke 6 0.97 %
Tótgyarmat 5 0.81 %
Kőkeszi 5 0.81 %
Zsély 4 0.65 %
Ipolyvarbó 4 0.65 %
Apátújfalu 4 0.65 %
Kelenye 4 0.65 %
Csalár 4 0.65 %
Szécsénykovácsi 4 0.65 %
Leszenye 3 0.49 %
Csáb 3 0.49 %
Kiscsalomja 2 0.32 %
Sirak 2 0.32 %
Érújfalu 2 0.32 %
Gyürki 2 0.32 %
Alsózellő 1 0.16 %
Tótkisfalu 1 0.16 %
Terbegec 1 0.16 %
Bátorfalu 1 0.16 %
Kékkő 1 0.16 %
Kishalom 1 0.16 %
Mikszáthfalva 1 0.16 %
Alsósztregova 1 0.16 %
Rárósmulyad 1 0.16 %
Dacsókeszi 1 0.16 %
Szelény 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 25.75 %
Alsósztregova 136 18.43 %
Felsőzellő 91 12.33 %
Bussa 76 10.30 %
Nógrádszentpéter 31 4.20 %
Kékkő 24 3.25 %
Alsózellő 23 3.12 %
Mikszáthfalva 18 2.44 %
Kislibercse 16 2.17 %
Alsópalojta 16 2.17 %
Érújfalu 15 2.03 %
Magasmajtény 13 1.76 %
Középpalojta 10 1.36 %
Felsőesztergály 10 1.36 %
Rárósmulyad 9 1.22 %
Leszenye 9 1.22 %
Tótkelecsény 8 1.08 %
Nógrádszenna 8 1.08 %
Ipolynyék 7 0.95 %
Csáb 7 0.95 %
Dacsólam 7 0.95 %
Hartyán 7 0.95 %
Apátújfalu 7 0.95 %
Csalár 6 0.81 %
Ipolyvarbó 6 0.81 %
Zsély 6 0.81 %
Ebeck 6 0.81 %
Kishalom 5 0.68 %
Kiskürtös 5 0.68 %
Tótkisfalu 5 0.68 %
Lukanénye 5 0.68 %
Szuhány 4 0.54 %
Felsősztregova 4 0.54 %
Nagycsalomja 4 0.54 %
Erdőszelestény 4 0.54 %
Borosznok 4 0.54 %
Kürtösújfalu 4 0.54 %
Bereklak 4 0.54 %
Terbegec 4 0.54 %
Kőkeszi 3 0.41 %
Galábocs 3 0.41 %
Nagyhalom 3 0.41 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Alsóesztergály 2 0.27 %
Bátorfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Ipolykeszi 2 0.27 %
Csall 2 0.27 %
Nagylám 2 0.27 %
Dacsókeszi 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Ipolyharaszti 2 0.27 %
Szécsénykovácsi 2 0.27 %
Ipolynagyfalu 2 0.27 %
Ipolykér 2 0.27 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.27 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 14.95 %
Ipolyhídvég 131 11.94 %
Ipolybalog 83 7.57 %
Ipolynagyfalu 47 4.28 %
Inám 44 4.01 %
Nagykürtös 41 3.74 %
Óvár 35 3.19 %
Ipolykér 31 2.83 %
Ipolykeszi 27 2.46 %
Lukanénye 19 1.73 %
Csáb 18 1.64 %
Nagycsalomja 18 1.64 %
Kelenye 18 1.64 %
Ipolyszécsényke 17 1.55 %
Kóvár 15 1.37 %
Csalár 15 1.37 %
Apátújfalu 13 1.19 %
Sirak 11 1.00 %
Terbegec 11 1.00 %
Szécsénykovácsi 10 0.91 %
Kőkeszi 9 0.82 %
Bussa 9 0.82 %
Bátorfalu 8 0.73 %
Leszenye 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.55 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Gyürki 5 0.46 %
Kékkő 5 0.46 %
Magasmajtény 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Ipolyvarbó 4 0.36 %
Zsély 4 0.36 %
Galábocs 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Érújfalu 3 0.27 %
Mikszáthfalva 2 0.18 %
Alsózellő 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Erdőszelestény 2 0.18 %
Zobor 1 0.09 %
Kiskürtös 1 0.09 %
Bereklak 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Alsósztregova 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.17 %
Alsósztregova 235 17.32 %
Nógrádszentpéter 76 5.60 %
Érújfalu 75 5.53 %
Kékkő 53 3.91 %
Bussa 40 2.95 %
Magasmajtény 39 2.87 %
Kislibercse 32 2.36 %
Hartyán 30 2.21 %
Felsősztregova 29 2.14 %
Tótkisfalu 28 2.06 %
Nógrádszenna 23 1.69 %
Mikszáthfalva 20 1.47 %
Erdőszelestény 19 1.40 %
Tótkelecsény 19 1.40 %
Zsély 18 1.33 %
Alsópalojta 18 1.33 %
Süllye 18 1.33 %
Borosznok 16 1.18 %
Felsőzellő 12 0.88 %
Kiskürtös 12 0.88 %
Bereklak 12 0.88 %
Apátújfalu 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Alsózellő 10 0.74 %
Alsóesztergály 9 0.66 %
Dacsókeszi 9 0.66 %
Középpalojta 9 0.66 %
Rárósmulyad 8 0.59 %
Leszenye 8 0.59 %
Nagylám 8 0.59 %
Lukanénye 8 0.59 %
Kóvár 8 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Paróca 7 0.52 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Óvár 6 0.44 %
Ipolykér 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Tótgyarmat 4 0.29 %
Csalár 4 0.29 %
Gyürki 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Kishalom 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
140 25.50%
VPN
124 22.59%
SPV
98 17.85%
DS
63 11.48%
KDH
46 8.38%
SNS
35 6.38%
SZ
19 3.46%
SSL
12 2.19%
Együttélés-MKDM
6 1.09%
Egyéb
6 1.09%
Érvényes szavazatok 549
HZDS
304 55.68%
SDĽ
115 21.06%
SDSS
53 9.71%
ODÚ
13 2.38%
SNS
11 2.01%
DS-ODS
10 1.83%
Együttélés-MKDM
9 1.65%
SZS
7 1.28%
KDH
4 0.73%
KSS
4 0.73%
SSL-SNZ
3 0.55%
ZPR-RČS
3 0.55%
SZ
3 0.55%
SLS
3 0.55%
Egyéb
4 0.73%
Érvényes szavazatok 546
HZDS-RSS
241 51.17%
SP-VOĽBA
77 16.35%
KSS
38 8.07%
ZRS
33 7.01%
29 6.16%
MK
9 1.91%
SNS
9 1.91%
SPK
7 1.49%
DS
7 1.49%
KDH
5 1.06%
NS
5 1.06%
HZPCS
4 0.85%
RSDSS
4 0.85%
KSÚ
3 0.64%
Érvényes szavazatok 471
HZDS
237 45.84%
SDĽ
104 20.12%
SDK
58 11.22%
SOP
45 8.70%
KSS
28 5.42%
SNS
19 3.68%
ZRS
10 1.93%
MKP
6 1.16%
NaAS
3 0.58%
NSK
3 0.58%
Egyéb
4 0.77%
Érvényes szavazatok 517
HZDS
110 25.00%
SMER
63 14.32%
KSS
58 13.18%
ANO
50 11.36%
PSNS
27 6.14%
SDKU
25 5.68%
MKP
18 4.09%
SDA
17 3.86%
SDPO
13 2.95%
SNS
12 2.73%
HZD
12 2.73%
ZRS
11 2.50%
KDH
6 1.36%
NOSNP
6 1.36%
SZS
5 1.14%
LB
2 0.45%
SDĽ
2 0.45%
ZAR
2 0.45%
Egyéb
1 0.23%
Érvényes szavazatok 440
SMER
153 43.59%
ĽS HZDS
49 13.96%
SNS
48 13.68%
SDKU DS
27 7.69%
MKP
17 4.84%
KDH
15 4.27%
KSS
11 3.13%
SF
10 2.85%
ZRS
5 1.42%
ANO
4 1.14%
HZD
4 1.14%
ASV
2 0.57%
SLS
2 0.57%
NADEJ
2 0.57%
Egyéb
2 0.57%
Érvényes szavazatok 351
SMER
182 49.06%
SDKU DS
33 8.89%
SaS
32 8.63%
Most-Híd
32 8.63%
SDĽ
19 5.12%
ĽS HZDS
19 5.12%
SNS
18 4.85%
KDH
11 2.96%
MKP
5 1.35%
KSS
5 1.35%
Únia
4 1.08%
EDS
3 0.81%
Paliho Kapurkova
3 0.81%
ND
3 0.81%
LSNS
2 0.54%
Érvényes szavazatok 371
SMER SD
211 57.97%
Most-Híd
31 8.52%
KDH
23 6.32%
SNS
20 5.49%
OĽaNO
17 4.67%
LSNS
13 3.57%
99 Percent
10 2.75%
SDKU DS
6 1.65%
PaS
5 1.37%
SSS NM
5 1.37%
Zmena zdola DU
4 1.10%
MKP
4 1.10%
KSS
3 0.82%
SZ
3 0.82%
SOSKA
3 0.82%
ĽS HZDS
2 0.55%
SaS
2 0.55%
Egyéb
2 0.55%
Érvényes szavazatok 364
SMER SD
134 41.10%
LSNS
50 15.34%
Most-Híd
29 8.90%
SNS
28 8.59%
OĽANO-NOVA
18 5.52%
SaS
17 5.21%
SME RODINA
12 3.68%
#SIEŤ
10 3.07%
TIP
5 1.53%
SKOK!
4 1.23%
MKP
3 0.92%
ŠANCA
3 0.92%
KSS
3 0.92%
Odvaha
3 0.92%
SZS
3 0.92%
KDH
2 0.61%
Egyéb
2 0.61%
Érvényes szavazatok 326
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések