SK
SC
.....

Dunasápújfalu

Község

címer zászló
623 86% magyar 1910
343 11% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dunasápújfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Dedinka
1918 előtti vármegye, járás:
Pozsony vármegye
Szenci járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-Palaszó, Bika-völgy, Ebekszád, Felső-Palaszó, Kápolnai dűlő, Malomi dűlő, Pajtaháti dűlő, Pomsa, Sziget, Újgyöpszegés, Vasúti dűlő
Koordináták:
48.19106293, 17.36193275
Terület:
10,24 km2
Rang:
község
Népesség:
2431
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90029
Település kód:
508136
Szervezeti azonosító:
304981
Adóazonosító:
2020662215

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, a Feketevíz partján található, Szenctől 6,5 km-re délnyugatra. Elődközségei, Dunasáp és Dunaújfalu a 20. század során teljesen egybeépültek. A Cseklészt (6 km) Egyházfával (7 km), valamint a Félt (5 km) Magyarbéllel (3,5 km) összekötő országutak haladnák át a községen. Nyugatról Cseklész, északról Magyarbél, északkeletről Szenc, keletről Zonctorony, délkeletről Jányok, délről pedig Fél és Vők községekkel határos. Déli határának egy részét a Kis-Duna alkotja, északi határát pedig a Pozsony-Budapest vasúti fővonal alkotja. Határa egy részen (Sziget) átnyúlik a Felső-Csallóközbe is.

Közigazgatás

A község 1960-ban alakult Dunasáp és Dunaújfalu egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Szenci járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1923-1949 között a Galántai, 1949-1960 között a Szenci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás), ebben az időszakban Dunasáp nyugati (Cseklésszel közös) határa alkotta az államhatárt Magyarország és Szlovákia között. Az 1960-ban "Nová Dedinka" néven egyesített község 1996-ig a Pozsony-vidéki járáshoz tartozott. A község két településrészre és kataszteri területre oszlik: Dunasáp (3,32 km²) és Dunaújfalu (6,92 km²). Dunaújfalu kataszterének a vasútvonaltól északra eső részét (21 hektár) 1949 után Magyarbélhez csatolták.

Népesség

Elődközségeinek 1921-ben 891, 1939-ben 1124, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. A második világháború után a kitelepítés és a lakosságcsere alapvetően megváltoztatta a község etnikai jellegét, 1991-ben már a szlovák nemzetiségűek alkották a lakosság többségét. Az 1991-2011 közötti időszakban (elsősorban 2001 után) a Pozsonyból érkező betelepülés révén népessége rohamos mértékben (27,4 %-al) növekedett (1571 főről 2002-re), ezzel párhuzamosan a magyar nemzetiségűek aránya 33,4 %-ról 20,4 %-ra csökkent. A lakosság túlnyomó többsége (76,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

Dunaújfalut 1328-ban Pomsa néven említik először, majd 1397-ben Pomsahaza alakban szerepel oklevélben. A pozsonyi káptalan birtoka volt. 1445-ben Pozsony várának kapitánya Temesközi Bálint a kegyura. 1479-ben Temesközi Miklós Vas Andrásnak adta el. 1647-ben a Pálffy család királyfai uradalmához tartozott. 1715-ben 32 adózó volt a faluban. 1828-ban 44 házában 324 lakos élt. Lakói főként mezőgazdaságból tartották fenn magukat. 1869-ben 298 lakosa volt. A középkorban Dunaújfalu mellett feküdt Várörs település, mely a gróf Cseszneky család birtoka volt. Dunasápot 1252-ben Saap néven említik először. 1256-ban Botho de Saap néven szerepel, a falu ekkor helyi nemesi családok birtoka. 1367-ben Saap superior, 1368-ban Olousap, 1399-ben Pomsahaza a.n. Alsosap, 1401-ben Nogzap néven szerepel írott forrásokban. 1383-ban Sápi Jordán fia László birtokát Erzsébetnek, Hideghéthy Jakab unokájának adja el. A 16. században a falu lakói protestánsok lettek, majd a török betörések következtében elnéptelenedett. 1681-ben pusztaként említik, ekkor a királyfai uradalomhoz tartozott, amely Szentgyörgy várának tartozéka volt. A katolikus Pálffy család a földesura és visszatér a katolikus hitre, majd 1715-ben nemesi községként említik. 1828-ban 40 házában 293 lakos élt. Lakói a mezőgazdaságban dolgoztak, földműveléssel, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel és kisebb mértékben halászattal foglalkoztak. A 20. század elején híres volt "kásás almájáról". A trianoni békeszerződésig mindkét község Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. 1919-ben az első Csehszlovák Köztársasághoz kerültek. 1924-1927 a Pálffy grófi nagybirtokot felparcellázták és új betelepülők érkeztek. 1938 után újból Magyarországhoz csatolták őket, majd a háború végeztével ismét visszakerültek Csehszlovákiához. 1948-ban Sáp szlovák nevét (korábban Šáp) Dedinka pri Dunaji-ra változtatták. 1960-ban Dunasápot és Dunaújfalut "Nová Dedinka" néven egyesítették. Magyar alapiskoláját és óvodáját a hatvanas években szüntették meg.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Az egykori Pomsa település Szent Fülöpnek és Jakabnak szentelt temploma ("pusztatemplom") a 13. században épült román stílusban, mai formájában 16. századi reneszánsz jegyeket őriz. Mindkét településrészben 19. századi harangláb található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÁP. Elegyes lakosú nemes falu Pozsony Várm. földes Urai Gr. Pálfy Uraság, és több Bírtokosok, lakosai katolikusok, fekszik Magyar Bélhez nem meszsze, D. Újfalunak szomszédságában; határja lakosainak szaporodása után szűk, réttye többetske van, erdővel, gyümöltsös, és veteményes kertekkel bővelkedik; piatza Pozsonyban, holott vagyonkáikat jól eladhattyák.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sáp, magyar falu, Poson vármegyében, a kis Duna bal partján, Cseklészhez 1/2 óra. Számlál: 288 kath., 14 zsidó lak. Van sok gyümölcse, rétje, jó legelője, erdeje, kása malma. F. u. gr. Pálffy Ferencz, s más nemesek. Ujfalu (Duna-), Poson m. magyar helység, ut. p. Cseklészhez 1/2 óra, a Feketeviz mellett. Számlál 331 kath. lak. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sáp, a Feketevíz és a Kisduna között fekvő magyar kisközség, 49 házzal és 327 róm. kath. vallású lakossal. Ősrégi község, melynek 1256-ban Botho de Saap nevében bukkanunk a nyomára. 1287-ben már községként szerepel. 1324-ben a suapi nemesek vannak említve. 1383-ban Sápi Jordán fia László, itteni birtokát átadja Hideghéti Feltő fia Jakab leányának, Erzsébetnek. Később a Pálffyak uradalmába jut és ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs a községnek, csak egy Dunaújfaluval közös Szent-Úr nevű kápolnája van, mely ősrégi építmény. A község postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz. Dunaujfalu, magyar kisközség, 345 házzal és 1293, róm. kath. vallású lakossal. E község legrégibb írott nyomát 1445-ben találjuk, a mikor Themesközi Bálint pozsonyi várkapitány volt az ura. 1479-ben Themesközi Miklós zálogba adja Dinnyei Vas Andrásnak. 1647-ben már a Pálffyak az urai és ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. A községben nincsen templom. Postája, távírója és vasúti állomása Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dunasáp. Azelőtt Sáp. Okleveles említése elsőnek 1256-ból merül fel Botho De Saap alakban. Sápi László 1383-ban itteni birtokát átengedi Hideghéti Erzsébetnek. A XVI. századtól a Pálffy grófok birtoka. A község területe 577 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 597. Dunaújfalu. Első birtokosának 1445-ből Temesközi Bálint pozsonyi várkapitányt találjuk. A XVII. század végétől a Pálffy grófok birtoka. SzentUr nevű kápolnája ősrégi. A község területe 1239 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 527.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Dunasáp kk. galántai járás. Ezelőtt Sáp. Neve 1256-ban Botho de Saap alakban fordul elő. 1383-ban Sápi László birtoka, majd Hideghéti Erzsébeté. A 16-ik századtól a Pálffy grófok birtoka. Területe: 577 k. h. Lakosság: 597. Ebből m.: 552, n.: 1, szl.: 43. Magy. beszél: 584. Vallás szerint: r. k. 585, ref. 6. izr. 6. Fb. I. 0, II. 0, III. 41. Népsűrűség: 179.8. Lakóház: 108. Szolgabírói kirendeltség: Szene, Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szene. Vá. Szene és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél. Dunaújfalu kk. galántai járás. Első birtokosa 1445-ben Temesközy Bálint pozsonyi várkapitány. A 17-ik században a Pálffy grófok birtoka. Szt. Úr nevű kápolnája ősrégi. Területe: 1.239 k. h. Lakosság: 527. Ebből m.: 517, n.: 2, szl.: 8. Magy. beszél.: 525. Vallás szerint: r. k. 526, ev. 1. Fb. I. 2, II. 20, III. 55. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szene. Vá. Szene és Magyartél, u. p. és u. t. Magyarbél.

Radičová, Iveta

2006-
Dunasápújfalu - élt
Szlovák szociológus, politikus, korábbi munkaügyi miniszter (2005–2006), a 2009-es szlovákiai elnökválasztás egyik jelöltje. 2010-től 2012-ig Szlovákia miniszterelnöke.
Névelőfordulások
1960
Nová Dedinka
1994
Dunaújfalu
2013
Dunasápújfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Béke utca (Mierová) 11
Telefon: 0245914233
Fax: 0245914233

Honlap: novadedinka.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Árvová Zuzana (Független)

Képviselő-testület:
Petrík Vladimír (Független)
Adamíková Alena (Független)
Balogh Štefan (Független)
Fülӧp Michal (Független)
Senčáková Lenka (Független)
Molnár Miroslav (Független)
Hegyi Tomáš (Független)
Mikšíková Jarmila (Független)
Neszméri Tünde (SMK-MKP)
Független 89% Független 8 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Dunasápi Posta

Hlavná 10

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 45

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 49

Dunasápújfalui Anyakönyvi Hivatal

Béke utca 11

Dunasápújfalui Községi Hivatal

Béke utca 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 394 58%
szlovákok 219 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 5%
egyéb 34 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 684
magyarok 623 86%
szlovákok 50 7%
ruszinok 0 0%
romák 46 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 724
magyarok 843 95%
szlovákok 45 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 891
magyarok 525 33%
szlovákok 1036 66%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1571
magyarok 467 29%
szlovákok 1128 69%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 10 1%
németek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 1%
összlétszám 1626
magyarok 408 20%
szlovákok 1524 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 8 0%
németek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 51 3%
összlétszám 2002
magyarok 343 11%
szlovákok 2636 84%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 4 0%
csehek 12 0%
németek 4 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 137 4%
összlétszám 3150
összlétszám 328
magyarok 295 90%
szlovákok 18 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 99 28%
szlovákok 201 56%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 10%
egyéb 22 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 355
magyarok 328 92%
szlovákok 23 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 369
magyarok 295 80%
szlovákok 27 7%
ruszinok 0 0%
romák 46 12%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 412
magyarok 408 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 479
magyarok 435 91%
szlovákok 41 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2116
Választási részvétel: 60.87 %
Kiadott boríték: 1288
Bedobott boríték: 1288

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1274
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Árvová Zuzana 854 67.03 % Független
Fülöp Michal 335 26.30 % Független
Hladík Stanislav 85 6.67 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Petrík Vladimír 687 Független
Adamíková Alena 667 Független
Balogh Štefan 593 Független
Fülӧp Michal 534 Független
Senčáková Lenka 515 Független
Molnár Miroslav 500 Független
Hegyi Tomáš 425 Független
Mikšíková Jarmila 416 Független
Neszméri Tünde 390 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 88.89% Független 8 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1811
Választási részvétel: 17.84 %
Kiadott boríték: 323
Bedobott boríték: 323
Választásra jogosult: 1813
Választási részvétel: 14.18 %
Kiadott boríték: 257
Bedobott boríték: 257
Választásra jogosult: 2 065
Választási részvétel: 25,32 %
Kiadott boríték: 523
Bedobott boríték: 523

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 318
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 518
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 203 63.84 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 50 15.72 % SMER - SD
Daniel Krajcer 48 15.09 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6 1.89 % NaS - ns
Zdenka Beňová 3 0.94 % ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 3 0.94 % NP
Rastislav Blaško 2 0.63 % Független
Jaroslav Paška 2 0.63 % SNS
Anton Čulen 1 0.31 % MS
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Monika Flašíková - Beňová 33 12.89% SMER - SD
Juraj Droba 147 28.38 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 128 24.71 % Független
Pavol Frešo 65 12.55 % Független
Milan Ftáčnik 50 9.65 % Független
Daniel Krajcer 49 9.46 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 40 7.72 % Független
Ľubomír Huďo 18 3.47 % Független
Jozef Uhler 12 2.32 % Független
Natália Hanulíková 4 0.77 % SZS
Martin Jakubec 4 0.77 % Független
Jozef Danko 1 0.19 % Független
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 297
Érvényes szavazólap: 509
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 193 64.98% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 54 18.18% Független
Dušan Šebok 38 12.79% SMER - SD
Radoslav Štiglic 12 4.04% SMS
Ladislav Gujber 227 44.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 109 21.41% Független
Erika Ďurčová 76 14.93% ĽS Naše Slovensko
Dušan Šebok 50 9.82% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miloš Floch 47 9.23% Független
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 45.12 %
Magyarbél 92 16.03 %
Pozsonysárfő 90 15.68 %
Csataj 67 11.67 %
Dunasápújfalu 50 8.71 %
Nagyborsa 42 7.32 %
Szigetmajor 37 6.45 %
Réte 30 5.23 %
Zonctorony 23 4.01 %
Újvilágmajor 22 3.83 %
Hegysúr 21 3.66 %
Egyházfa 18 3.14 %
Pozsonyboldogfa 10 1.74 %
Dunasápújfalu 76 11.97 %
Magyarbél 38 5.98 %
Pozsonysárfő 31 4.88 %
Királyfa 26 4.09 %
Csataj 22 3.46 %
Réte 22 3.46 %
Hegysúr 12 1.89 %
Nagyborsa 10 1.57 %
Zonctorony 10 1.57 %
Szigetmajor 8 1.26 %
Egyházfa 7 1.10 %
Pozsonyboldogfa 4 0.63 %
Újvilágmajor 2 0.31 %
Dunasápújfalu 227 23.43 %
Hegysúr 216 22.29 %
Magyarbél 167 17.23 %
Réte 156 16.10 %
Zonctorony 141 14.55 %
Egyházfa 125 12.90 %
Pozsonyboldogfa 94 9.70 %
Pozsonysárfő 85 8.77 %
Nagyborsa 59 6.09 %
Csataj 58 5.99 %
Királyfa 36 3.72 %
Szigetmajor 16 1.65 %
Újvilágmajor 2 0.21 %
Királyfa 65 8.95 %
Dunasápújfalu 47 6.47 %
Magyarbél 41 5.65 %
Pozsonysárfő 40 5.51 %
Csataj 32 4.41 %
Nagyborsa 20 2.75 %
Réte 17 2.34 %
Hegysúr 14 1.93 %
Zonctorony 14 1.93 %
Egyházfa 10 1.38 %
Pozsonyboldogfa 7 0.96 %
Szigetmajor 5 0.69 %
Újvilágmajor 1 0.14 %
Magyarbél 116 24.73 %
Dunasápújfalu 109 23.24 %
Pozsonysárfő 107 22.81 %
Királyfa 74 15.78 %
Csataj 61 13.01 %
Réte 44 9.38 %
Nagyborsa 38 8.10 %
Zonctorony 34 7.25 %
Egyházfa 19 4.05 %
Hegysúr 17 3.62 %
Szigetmajor 14 2.99 %
Pozsonyboldogfa 13 2.77 %
Újvilágmajor 3 0.64 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
371 36.70%
Együttélés-MKDM
228 22.55%
KSČ
101 9.99%
KDH
81 8.01%
SNS
60 5.93%
SPV
43 4.25%
SZ
37 3.66%
DS
28 2.77%
DÚRS
24 2.37%
SD
13 1.29%
SB
8 0.79%
SSL
7 0.69%
HČSP
5 0.49%
Egyéb
5 0.49%
Érvényes szavazatok 1011
Együttélés-MKDM
222 27.07%
HZDS
160 19.51%
SDĽ
129 15.73%
Magyar Polgári Párt
68 8.29%
SNS
41 5.00%
SDSS
35 4.27%
SZS
30 3.66%
KDH
28 3.41%
DS-ODS
26 3.17%
SZ
23 2.80%
ODÚ
23 2.80%
SPI
16 1.95%
KSS
5 0.61%
SKDH
4 0.49%
Egyéb
10 1.22%
Érvényes szavazatok 820
MK
261 38.27%
HZDS-RSS
93 13.64%
SP-VOĽBA
92 13.49%
ZRS
54 7.92%
54 7.92%
KDH
35 5.13%
KSS
28 4.11%
DS
18 2.64%
SPK
14 2.05%
SNS
11 1.61%
HZPCS
9 1.32%
NS
5 0.73%
KSÚ
4 0.59%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 682
SDK
459 43.71%
MKP
262 24.95%
SDĽ
108 10.29%
SOP
78 7.43%
HZDS
72 6.86%
SNS
23 2.19%
KSS
21 2.00%
MLHZP
8 0.76%
NSK
7 0.67%
ZRS
5 0.48%
Egyéb
7 0.67%
Érvényes szavazatok 1050
MKP
482 52.39%
SDKU
190 20.65%
SMER
59 6.41%
ANO
49 5.33%
HZDS
47 5.11%
KDH
20 2.17%
HZD
15 1.63%
SDĽ
12 1.30%
KSS
11 1.20%
SNS
7 0.76%
SDA
7 0.76%
ZAR
6 0.65%
SZS
5 0.54%
Egyéb
10 1.09%
Érvényes szavazatok 920
MKP
340 43.87%
SDKU DS
193 24.90%
SMER
105 13.55%
ĽS HZDS
29 3.74%
SNS
28 3.61%
KDH
23 2.97%
SF
19 2.45%
KSS
16 2.06%
NADEJ
7 0.90%
ANO
4 0.52%
Egyéb
11 1.42%
Érvényes szavazatok 775
SDKU DS
326 32.18%
Most-Híd
270 26.65%
SaS
154 15.20%
SMER
90 8.88%
MKP
65 6.42%
KDH
29 2.86%
ĽS HZDS
27 2.67%
SDĽ
22 2.17%
SNS
9 0.89%
LSNS
6 0.59%
Egyéb
15 1.48%
Érvényes szavazatok 1013
Most-Híd
301 29.83%
SMER SD
182 18.04%
SaS
125 12.39%
SDKU DS
97 9.61%
OĽaNO
97 9.61%
MKP
71 7.04%
KDH
56 5.55%
SNS
17 1.68%
99 Percent
12 1.19%
Zmena zdola DU
7 0.69%
SSS NM
6 0.59%
LSNS
6 0.59%
KSS
5 0.50%
SF
5 0.50%
Zelení
5 0.50%
Egyéb
17 1.68%
Érvényes szavazatok 1009
SaS
266 19.22%
Most-Híd
251 18.14%
OĽANO-NOVA
179 12.93%
SMER SD
176 12.72%
SME RODINA
156 11.27%
MKP
86 6.21%
#SIEŤ
81 5.85%
SNS
58 4.19%
LSNS
55 3.97%
KDH
22 1.59%
SKOK!
14 1.01%
SZS
8 0.58%
KSS
8 0.58%
SDKU DS
6 0.43%
Egyéb
18 1.30%
Érvényes szavazatok 1384
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések