SK
RS
.....

Dombosmező

Településrész

címer zászló
16 5% magyar 1910
2 1% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Polom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Ratkói járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Balog-patak (Blh), Bodnárovo, Bukov diel, Cigánska dolina, Čiertež, Dlhé zeme, Do Burdy, Háj, Hrb, Ivanovo, Jančova jama, Kamenné vráta, Kapustniská, Kolešnisko, Kolesár, Kvakov vŕšok, Laz, Madáčovo, Markovo, Martinkovo, Nad osičie, Niešovo, Paseka, Pasiečka, Pietrovo, Pod Hovard, Pod Lazom, Pod Osičím, Pod ovsu, Polomné, Povrazy, Rokvanka, Roveň, Rovienka, Šarstina, Skalka, Strmina, Studená voda, Surová dolina, Tisov hŕbok, Tisova jama, Tomášovo, Za vrch, Žliabok
Koordináták:
48.60426714, 19.99192836
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
389 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98101

Dombosmező a Ratkói-hegység nyugati részének egyik hegyhátán, 680 méteres tengerszint feletti magasságban, a Kvakov vŕšok (863 m) déli oldalánál fekvő halmazfalu. A legmagasabb fekvésű Nyustya városrészei közül, a város központjától 9 km-re északkeletre található. A közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, a Rima völgyében haladó 72-es útról Mútniknál (a magnezitüzemnél) elágazó 5,5 km-es bekötőúton (2781-es út) közelíthető meg. Nyugatról Nyustya és Hacsó, délkeletről Baradna, keletről Gömörhegyvég, Balogér (Rónapatak) és Kopárhegy, északról pedig Rimafűrész (Tiszolc) kataszterével határos. Keleti határának egy részét a Balog-patak (Blh) alkotja.

Közigazgatás

1971-ig önálló község, azóta Nyustya városrésze és négy kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Gömör és Kishont (1802-ig Gömör) vármegyéhez tartozott, 1910-ig a Nagyrőcei járás, majd a Ratkói járás részeként. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig, majd 1960-tól a Rimaszombati járáshoz, 1949-1960 között pedig a Nyustyai járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott (Garammenti megye, Nyustyai járás). Területe 1910-21-hez képest (6,77 km²) csak kis mértékben változott, 2011-ben 7,03 km² volt, mely a város területének 10,3 százalékát alkotja.

Népesség

Dombosmező népessége 2011-ben 84 fő volt, itt élt Nyustya népességének 1,1 százaléka. 1921-ben 312 lakosa volt, melynek csaknem teljes egésze szlovák nemzetiségű (99,4 %) és evangélikus vallású (96,2 %) volt. Az 1910-es népszámláláskor 16 személy (4,8 %) vallotta magát magyar anyanyelvűnek. A község népessége 1948-re 275-re, 1970-re 170-re esett vissza, közigazgatási önállóságának megszűnése óta állandó népességének felét elveszítette.

Történelem

A falu a 14. század közepén irtástelepülésként jött létre a Derencsényi család birtokán, nevét Bartolomaeides László a „polom” szláv szó „széltörte erdő” jelentéséből származtatja, valószínűbb azonban, hogy a név az erdőirtás módját jelenti, mivel itt minden területet fától kellett megtisztítani. A terméketlen helyen, magas hegy oldalában fekvő falu lakói a kezdetektől szlávok voltak. Lakói fakitermeléssel, fuvarozással, juhtenyésztéssel foglalkoztak, a mostoha körülmények csak a zab termesztését tették lehetővé. Jobbágyai már a középkorban az Alföldre jártak arató- és cséplőmunkát végezni. A család 16. században történt kihalásáig a Derencsényi, később a Lorántffy, majd a Rákóczi család birtoka volt. Az 1689-es úrbéri összeírás a falu lakóit „haló szegények”-ként jellemzi, akiket még nagy adósság is sújtott. Gyakori volt a szökés, 1754-ben a megyei összeírásban 6 Polomból szökött jobbágycsaládot tartott számon. 1773-ban teljes népessége szláv zsellérségből állt, ekkor Koháry Ignác volt a falu birtokosa, mely evangélikus egyházként Baradnához tartozott. 1802-ig a falu nyugati határa egyben Gömör és Hont vármegyék (Kis-Hont) határát alkotta. Népességének maximumát 1890-ben érte el, ekkor 345 lakosa volt. A falu eredeti nevét (Polom) 1906-ban hatósági magyarosítással Dombosmezőre változtatták. 1910-ig a Nagyrőcei járáshoz tartozott, majd a Ratkói járáshoz csatolták. 1920-tól Csehszlovákiához, 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1921-ben 312, 1930-ban 286, 1940-ben pedig 274 lakosa volt. 1970-re a lakosság száma 170-re esett vissza, a következő évben Dombosmezőt Nyustyához csatolták.

Mai jelentősége

Dombosmező mára részben üdülőtelepüléssé vált, házainak nagy része Nyustya és Tiszolc városi lakóinak hétvégi házaként funkcionál. Evangélikus temploma 1868-ban épült neoklasszicista stílusban. A településen áthalad a Rimaszombatot Muránnyal összekötő piros jelzésű túraútvonal („Széchy Mária útja”).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

POLOM. Tót falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Ratkóhoz egy mértföldnyire, határja hegyes, és középszerű, piatzai többek, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Polom, tót falu, Gömör vmegyében, egy magas hegy tetején, Ratkóhoz nyugotra 1 mfd. 11 kath., 240 evang. lak. Határa kicsiny, s ámbár hegyes, még is termékeny. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Polom, a Rimavölgy közelében fekvő tót kisközség, 55 házzal és 345 ág. ev. h. vallású lakossal. 1413-ban a Derencsényiek birtoka. Egy része az idők folyamán a Coburg herczegi család kezébe került, de másik részét a br. Luzsénszky és a Draskóczy család bírta. Most Latinák testvéreknek van itt nagyobb birtokuk. A község evangelikus temploma 1868-ban épült. E község közelében feküdt hajdan Polyánfalva, mely 1427-ben, mint a runyai Soldos család birtoka van említve. Polom fölött ered a Kis-Balog patak. A község postája, távírója és vasúti állomása Nyustya.

Helységnévtár

Polom (Ratko), rk. 8 Ratkó-Lehota, kg. 1 - , ág. 288 Baradna.

Névelőfordulások
1773
Polom,
1786
Polom,
1808
Polom, Poloma,
1907
Dombosmező,
1920
Polom

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 7 2%
szlovákok 281 95%
egyéb 9 3%
összlétszám 297
magyarok 16 5%
szlovákok 314 95%
egyéb 0 0%
összlétszám 330
magyarok 2 1%
szlovákok 310 99%
egyéb 0 0%
összlétszám 312
Mai közigazgatás

Bejelentések