SK
RS
.....

Balogfala

Község

címer zászló
778 99% magyar 1910
586 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Balogfala
Hivatalos szlovák megnevezés:
Blhovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Ágazat-völgy, Árnyék-tető, Balogfali-hegy, Buda-hegy, Ceca, Csákánypuszta, Csergő-oldal, Galas, Gödör-tető, Kalica, Kiskáposztás, Közbérc, Nyires, Ortvány, Öves-völgy, Rácpataka-völgy, Sáros-völgy, Sz
Koordináták:
48.27359772, 19.95321846
Terület:
18,74 km2
Rang:
község
Népesség:
793
Tszf. magasság:
205 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98032
Település kód:
514543
Szervezeti azonosító:
318621
Adóazonosító:
2021293219

A község az Ajnácskői-hegység északi részén, a Gortva-patak völgyében fekszik, az 571-es (Fülek-Sajószentkirály) országút és a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely), Fülektől 17 km-re keletre, Feledtől 11 km-re nyugatra, Rimaszombattól 23 km-re délnyugatra. Mellékút köti össze Korlátival (5 km). Határa dombos, több mint felerészben erdővel borított terület, legmagasabb pontja a 205 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő falutól keletre magasodó Buda-hegy (Guda, 416 m). Nyugatról Gömörsíd, délnyugatról Csomatelke, délről Sőreg és Ajnácskő, keletről Kerekgede és Gortvakisfalud (Bizófala katasztere), északkeletről Várgede, északról pedig Durendapuszta és Korláti községekkel határos. Korlátival közös határa egyben Gömör-Kishont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe 1910-38-hoz képest (18,66 km²) 8 hektárral gyarapodott (18,74 km²-re).

Népesség

1910-ben 783, 1921-ben 807, 1938-ban 946, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 6,2 % volt. Az 1920-as években Csákányházapusztára a csehszlovák földbirtokreform keretében szlovák kolonisták települtek. 1938-1991 között lakosságának csaknem egyötödét elveszítette, 1991-2001 között csekély (5,7 %-os) népességnövekedés, 2001-2011 között pedig csökkenés (2,8 %) figyelhető meg. Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között ugyanakkor a magyar nemzetiségűek aránya 89 %-ról 60,7 %-ra csökkent, a szlovákoké 7,8 %-ról 13,8 %-ra nőtt. Dinamikusan növekszik a roma nemzetiségűek részaránya is (3 %-ról 16,4 %-ra), a roma etnikumhoz a lakosság több mint egyharmada (36,4 %) tartozik, magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (8,7 %) is. A túlnyomó többség (82,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

A rossz mezőgazdasági adottságú vidéken viszonylag későn alakult ki állandó település, Balogfala a 14. század közepén keletkezett, a Tomaj nembeli Örkény és Dénes földjein. A szomszédos Böjtfalva, mely szintén ekkoriban keletkezett, a 16. század végére teljesen elpusztult, határa Balogfaláéba olvadt. Első alkalommal 1427-ben egy adóösszeírásban "Balogfalva" néven szerepel, ekkor a Feledi-család birtoka, később a füleki vár tartozékaként királyi birtok. A 16. században a Feledy és Perényi családoké. A 16. század második felében teljesen elnéptelenedett (1598-ban alig 5 lakóháza volt), a 17. században újratelepült, 1683-ban azonban a török ellen vonuló lengyel-litván sereg felégette. Lakói elmenekültek és csak 1720 körül kezdtek visszatelepülni, csaknem teljes egészében az eredeti, magyar nyelvű lakosság. 1714-ben egyetlen ház állt itt. A török harcok elmúltával a Koháry és a Coburg család tulajdona. 1773-ban 19 jobbágytelke volt. 1780-ban 58 család élt itt, összesen 409 lakos. Első iskoláját 1810-ban szervezték meg. 1828-ban 73 házában 610 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A községben 1890-ben hatalmas tűzvész pusztított, amelynek következtében szinte az egész falu leégett. A település 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt. 1947-ben magyar lakosságának egy részét csehországi kényszermunkára hurcolták. Állami gazdasága 1953-ban, földműves szövetkezete 1956-ban alakult. 1962-ben szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkozó állami gazdasággá egyesültek.

Mai jelentősége

A községben 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Mária Magdolna tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1777-ben épült késő barokk stílusban, belső tere klasszicista stílusú.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BALOGFALVA. Elegyes magyar falu Gömör Vármegyében; birtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Fülekhez 1 mértföldnyire, Vargede szomszédságában, mellynek filiája. Határbéli földgye sovány, hegyes, ’s nehéz miveltetésű, és minden nyomásának negyed részét a’ zápor járja, piatzozása nem meszsze, legelője, rétye, avagy szénája, nádgya elég, fája mind a’ kétféle, gyümöltsös, és konyha kertyei jók, káposztas földgyei is, vize kendert áztatni alkalmatos, és úgy neveztetet Vargede tavában; ’s folyó vizében hala, és rákja elég ván, sót is hordhat Tokajból Gáts felé, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Balogfalu, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Fülekhez 1 mfd. 565 kath., 59 evang. lak. Hegyen fekvő földeit vizmosások rongálják; a Gortva mentében, melly a helység mellett halastavat képez, kövér rétjei vannak; erdeje makkos. F. u. többen. Ut. p. Rima-Szombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Rimába siető Gortva patak kanyargó völgye oly keskeny, hogy alig enged elegendő helyet a rajta végig futó kis patak vizének, az országútnak és a vaspályának. E völgy Balogfalva helység mellett kiszélesedik, majd Várgede kúpalakú várhegye mellett ismét szűkebbre szorúl.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Balogfalva, a Gortva patak mellett fekvő magyar kisközség. Házainak száma: 150, túlnyomóan róm. kath. vallású lakosaié 682. A XV. század elején Bődfalva néven volt ismeretes. Legrégibb birtokosául 1427 előtt Jolsvai Györgyöt ismerjük. Ez időtől 1431-ig a királyné birtoka volt és Fülek várához tartozott. 1454-ben már a Perényieket találjuk a község birtokában, majd meg az Okolicsányiakat. Később a Koháry családé lett és ezen a réven jutott a Coburg herczegi család uradalmába. Úgy ennek, mint Okolicsányi Gáspárnak ma is nagyobb birtoka van itt. A hagyomány szerint a falu hajdan körülbelül egy kilométerrel feljebb feküdt, a hol még most is megvannak a régi telep nyomai. A mult század elejéről való leírások halastavat is említenek a községben, de ennek már nyoma sincsen. 1890-ben az egész falu a tűz martaléka lett. A községben róm. kath. templom van, mely 1777-ben épült. Ide tartoznak Vizesvölgy, Csákány és Gortva puszták, melyek közül a két utóbbi már a XIV. században említtetik. Csákány puszta 1357-ben szerepel először és 1480-ban a Csákányi család birtoka.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Balogfala. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Baratos, Csákánypuszta, Kiskútalja, Világosi puszta, Vizesvölgy. A község területe 3243 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 946.

Ádám Zita

1945.1.20.
Balogfala - megszületett
Névelőfordulások
1427
Balogfalva
1773
Boldogfalva,
1786
Boldogfalwa,
1808
Balogfalva,
1863
Balogfalva,
1873
Balogfalu,
1888
Balogfala,
1920
Blhovce,
1927
Blhovce, Balogfala,
1938
Balogfala,
1945
Blhovce, Balogfala,
1948
Blhovce
1994
Balogfalva
2013
Balogfala

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Balogfala (Blhovce) 157
Telefon: 0475812128
Fax: 0475812128

Honlap: blhovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Csörnök Juraj (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mihályi Péter (MKDA-MKDSZ)
Szabó Roland (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Szabó Gabriel (SMK-MKP)
Szabó Roland (SMK-MKP)
Szabó Zoltán (SMK-MKP)
Mihályi Štefan (SMK-MKP)
Nagy Štefan (SMK-MKP)
MKDA-MKDSZ 14% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SaS, OBY... 14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Balogfalai Posta

Balogfala 279

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Balogfala 260

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Balogfala 214

Balogfalai Községi Hivatal

Balogfala 157

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 564 96%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 589
magyarok 778 99%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 783
magyarok 751 93%
szlovákok 50 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 807
magyarok 685 89%
szlovákok 60 8%
romák 23 3%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 770
magyarok 626 77%
szlovákok 97 12%
romák 85 10%
csehek 6 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 814
magyarok 480 61%
szlovákok 109 14%
romák 130 16%
csehek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 69 9%
összlétszám 791
magyarok 586 75%
szlovákok 138 18%
romák 45 6%
csehek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 780
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 613
Választási részvétel: 57.59 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 351

Polgármester

Érvényes szavazólap: 346
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csörnök Juraj 138 39.88 % SMK-MKP
Juhász Ján 119 34.39 % OKS
Csépe Alexander 89 25.72 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Gabriel 171 SMK-MKP
Mihályi Péter 156 MKDA-MKDSZ
Szabó Roland 133 SMK-MKP
Szabó Zoltán 125 SMK-MKP
Szabó Roland 121 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mihályi Štefan 119 SMK-MKP
Nagy Štefan 112 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö SaS 14.29% SaS 1 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MKDA-MKDSZ 14.29% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 619
Választási részvétel: 25.36 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Választásra jogosult: 619
Választási részvétel: 13.09 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 614
Választási részvétel: 25,73 %
Kiadott boríték: 158
Bedobott boríték: 158

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 140
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 44 31.43 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 32 22.86 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 22 15.71 % KĽS
Ondrej Binder 11 7.86 % Független
Karol Konárik 8 5.71 % SNS
Marian Kotleba 7 5.00 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 5 3.57 % ASV
Jaroslav Sekerka 4 2.86 % KSS
Andrea Jenčíková 3 2.14 % NP
Pavel Chovanec 3 2.14 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 0.71 % SĽS
Marian Kotleba 25 31.65% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 68 59.65 % Független
Marian Kotleba 27 23.68 % ĽSNS
Igor Kašper 11 9.65 % Független
Martin Juhaniak 3 2.63 % Független
Milan Urbáni 3 2.63 % SMS
Jozef Sásik 2 1.75 % SĽSAH
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 154
Érvényes szavazólap: 151
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 89 57.79% SMK-MKP
Ladislav Rigó 43 27.92% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 42 27.27% Független
Gejza Farkaš 35 22.73% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
František Auxt 32 20.78% SMK-MKP
Tomáš Agócs 31 20.13% MOST - HÍD
Zoltán Bán 30 19.48% SMK-MKP
Tibor Lukáčka 30 19.48% ASV
Silvia Vargová 26 16.88% MOST - HÍD
Ladislav Lang 20 12.99% MOST - HÍD
Jozef Šimko 14 9.09% Független
Pavel Struhár 11 7.14% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 9 5.84% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 8 5.19% SMER - SD, KDH
Vojtech Kökény 7 4.55% SRK
Csaba Horváth 5 3.25% Független
Viliam Vaš 5 3.25% SMER - SD, KDH
Ivan Hazucha 5 3.25% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 4 2.60% KSS
Tibor Balog 4 2.60% SMS
Marian Petrok 3 1.95% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 2 1.30% NP
Viliam Vidinský 2 1.30% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Širák 2 1.30% KSS
Helena Krauszová 2 1.30% SMS
Lukáš Kvietok 2 1.30% KDH, SMER - SD
Ján Antal 2 1.30% ÚSVIT
Jana Uhrinová 2 1.30% SNS
Katarína Moncoľová 2 1.30% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 2 1.30% ĽS Naše Slovensko
Romana Antalová 2 1.30% ÚSVIT
Jozef Hrablay 1 0.65% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Aneta Vargicová 1 0.65% SNS
Dušan Kojnok 1 0.65% SZS, Zmena zdola, DÚ
Ján Matej 1 0.65% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Cibuliak 1 0.65% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jaroslav Suja 1 0.65% Független
Tomáš Rosiar 1 0.65% ĽS Naše Slovensko
Renáta Puhlová 1 0.65% PD
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Peter Juhász 97 64.24% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 76 50.33% SMK-MKP
Ferenc Auxt 66 43.71% SMK-MKP
Ladislav Rigó 49 32.45% SMK-MKP
Jozef Šimko 41 27.15% Független
Tomáš Agócs 31 20.53% MOST - HÍD
Aladár Bari 28 18.54% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 23 15.23% MOST - HÍD
Gejza Mede 21 13.91% Független
Ladislav Lang 14 9.27% MOST - HÍD
Kristián Korheľ 14 9.27% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Csaba Csízi 12 7.95% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 10 6.62% SRK
Vojtech Kökény 9 5.96% SRK
Zdenko Ľaudár 9 5.96% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 7 4.64% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 6 3.97% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Sliva 6 3.97% MOST - HÍD
Michal Bagačka 5 3.31% SMER-SD
Peter Mináč 5 3.31% SMER-SD
Anna Zsóriová 5 3.31% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Biró 5 3.31% DOMA DOBRE
Branislav Bukviar 4 2.65% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Ján Lichanec 4 2.65% Független
Miroslava Vargová 4 2.65% Független
Ivan Hazucha 4 2.65% SMER-SD
Stanislav Krahulec 4 2.65% Független
Adriana Zavadinková 4 2.65% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 3 1.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Andrea Andrášiová 3 1.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Vojtech Menyhárt 3 1.99% Független
Dušan Hlinka 3 1.99% SMER-SD
Stanislava Zvarová 3 1.99% SMER-SD
Vladimír Skrutek 3 1.99% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 3 1.99% SME RODINA - Boris Kollár
Lukáš Kvietok 2 1.32% SMER-SD
Katarína Moncoľová 2 1.32% Független
Ján Antal 2 1.32% JEDNOTA-ĽSS
Aneta Vargicová 1 0.66% SNS
Gejza Farkaš 1 0.66% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 42.61 %
Tiszolc 212 26.11 %
Nyustya 134 16.50 %
Klenóc 59 7.27 %
Feled 29 3.57 %
Bakostörék 28 3.45 %
Rimaráhó 21 2.59 %
Várgede 18 2.22 %
Jánosi 18 2.22 %
Osgyán 17 2.09 %
Rimabrézó 16 1.97 %
Cserencsény 12 1.48 %
Meleghegy 12 1.48 %
Kruzsnó 11 1.35 %
Rimaszabadi 9 1.11 %
Derencsény 9 1.11 %
Uzapanyit 8 0.99 %
Durendapuszta 8 0.99 %
Rimabánya 8 0.99 %
Rimazsaluzsány 7 0.86 %
Sajószentkirály 7 0.86 %
Velkenye 7 0.86 %
Gömörfüge 7 0.86 %
Rimaszécs 6 0.74 %
Vámosbalog 5 0.62 %
Dobóca 5 0.62 %
Kecege 5 0.62 %
Balogrussó 5 0.62 %
Kőhegy 5 0.62 %
Kerekgede 5 0.62 %
Balogfala 4 0.49 %
Rakottyás 4 0.49 %
Rónapatak 4 0.49 %
Runya 4 0.49 %
Oldalfala 4 0.49 %
Zeherje 4 0.49 %
Bellény 3 0.37 %
Zsip 3 0.37 %
Kacagópuszta 3 0.37 %
Guszona 3 0.37 %
Szilistye 3 0.37 %
Gortvakisfalud 3 0.37 %
Ajnácskő 3 0.37 %
Gernyőpuszta 3 0.37 %
Harmac 3 0.37 %
Bátka 3 0.37 %
Csíz 3 0.37 %
Tajti 3 0.37 %
Détér 2 0.25 %
Zádorháza 2 0.25 %
Babarét 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Bugyikfala 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Hanva 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Kövecses 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Kisgömöri 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Méhi 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Alsóvály 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.85 %
Rimaszombat 141 7.48 %
Rimaszécs 141 7.48 %
Baraca 102 5.41 %
Sajólénártfalva 66 3.50 %
Cakó 55 2.92 %
Sajószentkirály 49 2.60 %
Nemesmartonfala 46 2.44 %
Kálosa 38 2.02 %
Zsip 38 2.02 %
Abafalva 36 1.91 %
Dobóca 35 1.86 %
Velkenye 34 1.80 %
Bátka 34 1.80 %
Hanva 34 1.80 %
Várgede 33 1.75 %
Vámosbalog 32 1.70 %
Rakottyás 31 1.65 %
Balogtamási 29 1.54 %
Tajti 29 1.54 %
Gesztete 28 1.49 %
Balogfala 28 1.49 %
Rimasimonyi 28 1.49 %
Jéne 28 1.49 %
Feled 27 1.43 %
Sajókeszi 27 1.43 %
Csíz 26 1.38 %
Uzapanyit 25 1.33 %
Gömörfüge 21 1.11 %
Jánosi 16 0.85 %
Rimapálfala 16 0.85 %
Méhi 16 0.85 %
Balogújfalu 16 0.85 %
Serke 15 0.80 %
Naprágy 15 0.80 %
Balogiványi 15 0.80 %
Almágy 14 0.74 %
Zádorháza 10 0.53 %
Runya 10 0.53 %
Harmac 9 0.48 %
Kövecses 8 0.42 %
Darnya 7 0.37 %
Szútor 7 0.37 %
Alsóvály 7 0.37 %
Osgyán 6 0.32 %
Egyházasbást 6 0.32 %
Nyustya 6 0.32 %
Détér 6 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.32 %
Sajórecske 6 0.32 %
Ajnácskő 5 0.27 %
Klenóc 5 0.27 %
Perjése 5 0.27 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.16 %
Cserencsény 3 0.16 %
Dúlháza 3 0.16 %
Oldalfala 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 11.72 %
Tiszolc 81 8.18 %
Klenóc 17 1.72 %
Nyustya 16 1.62 %
Rimaszécs 11 1.11 %
Osgyán 9 0.91 %
Rimaráhó 7 0.71 %
Cserencsény 7 0.71 %
Feled 6 0.61 %
Rimazsaluzsány 6 0.61 %
Jánosi 6 0.61 %
Karaszkó 4 0.40 %
Méhi 4 0.40 %
Kálosa 4 0.40 %
Várgede 4 0.40 %
Sajószentkirály 4 0.40 %
Zeherje 3 0.30 %
Rimabánya 3 0.30 %
Perjése 2 0.20 %
Gernyőpuszta 2 0.20 %
Kacagópuszta 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Rimaszabadi 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Zsip 2 0.20 %
Felsősziklás 2 0.20 %
Korláti 2 0.20 %
Kecege 2 0.20 %
Bátka 2 0.20 %
Bakostörék 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Hubó 2 0.20 %
Gesztete 2 0.20 %
Gömörpéterfala 2 0.20 %
Kiéte 2 0.20 %
Uzapanyit 1 0.10 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Gömörfüge 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Alsósziklás 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Rimabrézó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Óbást 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Rimapálfala 1 0.10 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 9.42 %
Nyustya 12 1.28 %
Jánosi 9 0.96 %
Feled 5 0.54 %
Gömörfüge 4 0.43 %
Méhi 4 0.43 %
Cserencsény 4 0.43 %
Rimaszécs 4 0.43 %
Tiszolc 4 0.43 %
Gernyőpuszta 4 0.43 %
Várgede 3 0.32 %
Vámosbalog 3 0.32 %
Kruzsnó 3 0.32 %
Sajószentkirály 3 0.32 %
Klenóc 3 0.32 %
Osgyán 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Nemesradnót 2 0.21 %
Rimaráhó 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Kálosa 2 0.21 %
Balogpádár 2 0.21 %
Meleghegy 1 0.11 %
Gömörpéterfala 1 0.11 %
Tajti 1 0.11 %
Durendapuszta 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Naprágy 1 0.11 %
Rimaszabadi 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Bátka 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Zsip 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Zeherje 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 64.52 %
Nyustya 49 4.00 %
Osgyán 45 3.67 %
Tiszolc 45 3.67 %
Feled 35 2.85 %
Klenóc 32 2.61 %
Várgede 23 1.88 %
Cserencsény 22 1.79 %
Rimaráhó 17 1.39 %
Bátka 15 1.22 %
Vámosbalog 14 1.14 %
Ajnácskő 14 1.14 %
Bakostörék 13 1.06 %
Jánosi 12 0.98 %
Alsósziklás 11 0.90 %
Csíz 10 0.82 %
Ratkószuha 10 0.82 %
Kruzsnó 10 0.82 %
Zeherje 9 0.73 %
Kecege 9 0.73 %
Vecseklő 9 0.73 %
Rimazsaluzsány 9 0.73 %
Perjése 8 0.65 %
Balogrussó 8 0.65 %
Abafalva 8 0.65 %
Guszona 8 0.65 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Gömörfüge 7 0.57 %
Dobóca 7 0.57 %
Alsóvály 7 0.57 %
Meleghegy 7 0.57 %
Nemesradnót 7 0.57 %
Felsővály 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Oldalfala 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rimabánya 6 0.49 %
Rakottyás 5 0.41 %
Dúlháza 5 0.41 %
Zsip 5 0.41 %
Derencsény 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Velkenye 5 0.41 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimabrézó 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogiványi 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Kőhegy 3 0.24 %
Felsősziklás 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Balogpádár 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Hubó 3 0.24 %
Rónapatak 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Óbást 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Babarét 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Ratkószabadi 2 0.16 %
Almágy 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Szilistye 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Magyarhegymeg 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Medveshidegkút 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Harmac 2 0.16 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 78.76 %
Nyustya 36 3.61 %
Osgyán 34 3.41 %
Cserencsény 26 2.61 %
Tiszolc 23 2.30 %
Bakostörék 21 2.10 %
Klenóc 20 2.00 %
Jánosi 20 2.00 %
Rimaráhó 19 1.90 %
Rimabánya 16 1.60 %
Feled 15 1.50 %
Rimazsaluzsány 14 1.40 %
Ratkószabadi 14 1.40 %
Bátka 12 1.20 %
Várgede 10 1.00 %
Vámosbalog 9 0.90 %
Uzapanyit 9 0.90 %
Kruzsnó 9 0.90 %
Rimaszécs 9 0.90 %
Kőhegy 7 0.70 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Sajószentkirály 6 0.60 %
Meleghegy 5 0.50 %
Rimabrézó 5 0.50 %
Balogpádár 5 0.50 %
Abafalva 4 0.40 %
Zeherje 4 0.40 %
Felsősziklás 4 0.40 %
Almágy 4 0.40 %
Runya 4 0.40 %
Rimaszabadi 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Kecege 3 0.30 %
Balogrussó 3 0.30 %
Velkenye 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Sajólenke 3 0.30 %
Alsóvály 3 0.30 %
Kacagópuszta 3 0.30 %
Bugyikfala 3 0.30 %
Óbást 2 0.20 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Durendapuszta 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Rakottyás 2 0.20 %
Gortvakisfalud 2 0.20 %
Gernyőpuszta 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Dobóca 2 0.20 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 17.46 %
Osgyán 23 0.85 %
Jánosi 21 0.78 %
Zeherje 14 0.52 %
Feled 13 0.48 %
Bátka 11 0.41 %
Bakostörék 9 0.33 %
Rimaszécs 9 0.33 %
Tiszolc 9 0.33 %
Cserencsény 8 0.30 %
Sajószentkirály 7 0.26 %
Kövecses 7 0.26 %
Dobóca 7 0.26 %
Gesztete 6 0.22 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.18 %
Ajnácskő 5 0.18 %
Várgede 5 0.18 %
Klenóc 5 0.18 %
Serke 5 0.18 %
Rimazsaluzsány 5 0.18 %
Balogfala 5 0.18 %
Balogtamási 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Alsósziklás 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 47.92 %
Nyustya 107 7.18 %
Tiszolc 34 2.28 %
Feled 28 1.88 %
Klenóc 28 1.88 %
Jánosi 22 1.48 %
Osgyán 20 1.34 %
Cserencsény 18 1.21 %
Détér 17 1.14 %
Bátka 17 1.14 %
Ajnácskő 17 1.14 %
Várgede 15 1.01 %
Kruzsnó 14 0.94 %
Gernyőpuszta 10 0.67 %
Bakostörék 10 0.67 %
Rimaráhó 10 0.67 %
Rimabánya 9 0.60 %
Guszona 8 0.54 %
Meleghegy 8 0.54 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.40 %
Csíz 6 0.40 %
Vámosbalog 6 0.40 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.84 %
Ajnácskő 113 3.48 %
Sajólénártfalva 108 3.33 %
Bátka 77 2.37 %
Feled 76 2.34 %
Sajószentkirály 66 2.03 %
Rimaszécs 65 2.00 %
Csíz 61 1.88 %
Nemesradnót 54 1.66 %
Vámosbalog 51 1.57 %
Tajti 51 1.57 %
Hanva 43 1.32 %
Velkenye 35 1.08 %
Harmac 31 0.95 %
Baraca 30 0.92 %
Almágy 29 0.89 %
Méhi 27 0.83 %
Darnya 25 0.77 %
Óbást 25 0.77 %
Rimasimonyi 23 0.71 %
Runya 23 0.71 %
Osgyán 21 0.65 %
Guszona 20 0.62 %
Serke 20 0.62 %
Abafalva 19 0.59 %
Várgede 19 0.59 %
Sajólenke 19 0.59 %
Sajórecske 19 0.59 %
Dobóca 19 0.59 %
Gesztete 18 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.52 %
Cakó 15 0.46 %
Uzapanyit 14 0.43 %
Egyházasbást 14 0.43 %
Jánosi 13 0.40 %
Rakottyás 13 0.40 %
Balogfala 12 0.37 %
Nyustya 12 0.37 %
Zsip 11 0.34 %
Rimaráhó 11 0.34 %
Korláti 11 0.34 %
Kövecses 11 0.34 %
Meleghegy 9 0.28 %
Balogpádár 9 0.28 %
Magyarhegymeg 9 0.28 %
Hubó 9 0.28 %
Tiszolc 9 0.28 %
Alsóvály 9 0.28 %
Détér 9 0.28 %
Vecseklő 9 0.28 %
Balogiványi 8 0.25 %
Balogújfalu 7 0.22 %
Balogtamási 7 0.22 %
Kálosa 7 0.22 %
Bakostörék 7 0.22 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 110.76 %
Tiszolc 91 7.48 %
Nyustya 72 5.92 %
Klenóc 58 4.77 %
Osgyán 48 3.94 %
Rimaráhó 47 3.86 %
Cserencsény 38 3.12 %
Bakostörék 31 2.55 %
Jánosi 26 2.14 %
Feled 23 1.89 %
Kőhegy 16 1.31 %
Várgede 16 1.31 %
Rimabrézó 15 1.23 %
Rimazsaluzsány 14 1.15 %
Meleghegy 13 1.07 %
Almágy 12 0.99 %
Rimaszabadi 11 0.90 %
Kruzsnó 10 0.82 %
Bátka 10 0.82 %
Felsősziklás 10 0.82 %
Ajnácskő 10 0.82 %
Derencsény 9 0.74 %
Rimabánya 9 0.74 %
Zeherje 9 0.74 %
Alsósziklás 9 0.74 %
Gernyőpuszta 8 0.66 %
Karaszkó 8 0.66 %
Vámosbalog 7 0.58 %
Oldalfala 7 0.58 %
Kecege 7 0.58 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Abafalva 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rónapatak 6 0.49 %
Balogrussó 5 0.41 %
Bellény 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Runya 5 0.41 %
Babarét 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Gömörfüge 4 0.33 %
Guszona 4 0.33 %
Alsóvály 4 0.33 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Tóthegymeg 3 0.25 %
Serke 3 0.25 %
Csíz 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Zsip 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 68.31 %
Rimaszécs 175 8.91 %
Kálosa 133 6.78 %
Bátka 123 6.27 %
Feled 117 5.96 %
Ajnácskő 100 5.09 %
Egyházasbást 90 4.58 %
Vámosbalog 81 4.13 %
Nemesradnót 73 3.72 %
Méhi 67 3.41 %
Hanva 67 3.41 %
Almágy 67 3.41 %
Balogfala 66 3.36 %
Serke 61 3.11 %
Csíz 59 3.01 %
Kövecses 56 2.85 %
Détér 56 2.85 %
Harmac 55 2.80 %
Óbást 55 2.80 %
Gesztete 50 2.55 %
Felsővály 48 2.45 %
Dobóca 47 2.39 %
Naprágy 46 2.34 %
Abafalva 45 2.29 %
Tajti 45 2.29 %
Jánosi 45 2.29 %
Várgede 42 2.14 %
Alsóvály 41 2.09 %
Rimasimonyi 40 2.04 %
Sajószentkirály 40 2.04 %
Sajólénártfalva 39 1.99 %
Balogiványi 39 1.99 %
Gömörpéterfala 39 1.99 %
Magyarhegymeg 36 1.83 %
Sajókeszi 34 1.73 %
Zsip 29 1.48 %
Vecseklő 28 1.43 %
Guszona 27 1.38 %
Cakó 26 1.32 %
Balogújfalu 26 1.32 %
Velkenye 26 1.32 %
Osgyán 26 1.32 %
Runya 25 1.27 %
Perjése 25 1.27 %
Uzapanyit 22 1.12 %
Cserencsény 21 1.07 %
Sajólenke 21 1.07 %
Gömörmihályfalva 19 0.97 %
Jéne 18 0.92 %
Zádorháza 18 0.92 %
Balogtamási 18 0.92 %
Gömörfüge 17 0.87 %
Dobfenek 15 0.76 %
Sajórecske 15 0.76 %
Rakottyás 14 0.71 %
Kerekgede 14 0.71 %
Hubó 13 0.66 %
Baraca 13 0.66 %
Oldalfala 11 0.56 %
Medveshidegkút 10 0.51 %
Kisgömöri 10 0.51 %
Balogpádár 10 0.51 %
Bakostörék 10 0.51 %
Rimapálfala 9 0.46 %
Darnya 9 0.46 %
Jeszte 8 0.41 %
Nemesmartonfala 7 0.36 %
Rimaráhó 6 0.31 %
Korláti 5 0.25 %
Gortvakisfalud 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Nyustya 5 0.25 %
Tiszolc 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Zeherje 4 0.20 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.06 %
Klenóc 25 1.17 %
Nyustya 19 0.89 %
Tiszolc 17 0.80 %
Jánosi 13 0.61 %
Kálosa 12 0.56 %
Rimaszécs 11 0.52 %
Nemesradnót 11 0.52 %
Rimasimonyi 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Várgede 10 0.47 %
Almágy 10 0.47 %
Gortvakisfalud 10 0.47 %
Osgyán 9 0.42 %
Bakostörék 8 0.38 %
Egyházasbást 8 0.38 %
Serke 8 0.38 %
Ajnácskő 8 0.38 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Óbást 6 0.28 %
Feled 6 0.28 %
Kruzsnó 6 0.28 %
Oldalfala 5 0.23 %
Gömörfüge 5 0.23 %
Tajti 5 0.23 %
Rimaráhó 5 0.23 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 17.21 %
Egyházasbást 75 5.79 %
Feled 55 4.24 %
Tajti 43 3.32 %
Almágy 42 3.24 %
Óbást 36 2.78 %
Harmac 27 2.08 %
Ajnácskő 23 1.77 %
Balogfala 21 1.62 %
Gömörpéterfala 19 1.47 %
Rimaszécs 19 1.47 %
Jeszte 19 1.47 %
Vecseklő 18 1.39 %
Détér 17 1.31 %
Rimasimonyi 16 1.23 %
Dobfenek 16 1.23 %
Gesztete 15 1.16 %
Guszona 13 1.00 %
Medveshidegkút 12 0.93 %
Bátka 12 0.93 %
Csíz 12 0.93 %
Serke 10 0.77 %
Vámosbalog 8 0.62 %
Abafalva 7 0.54 %
Várgede 7 0.54 %
Nyustya 7 0.54 %
Kövecses 6 0.46 %
Kálosa 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Jánosi 5 0.39 %
Hanva 5 0.39 %
Sajószentkirály 5 0.39 %
Sajólénártfalva 5 0.39 %
Osgyán 5 0.39 %
Balogiványi 5 0.39 %
Zsip 4 0.31 %
Velkenye 4 0.31 %
Gortvakisfalud 4 0.31 %
Zádorháza 4 0.31 %
Balogpádár 3 0.23 %
Tiszolc 3 0.23 %
Balogújfalu 3 0.23 %
Uzapanyit 3 0.23 %
Darnya 3 0.23 %
Nemesradnót 3 0.23 %
Dobóca 3 0.23 %
Rimaráhó 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Oldalfala 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Korláti 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Kecege 2 0.15 %
Alsóvály 2 0.15 %
Klenóc 2 0.15 %
Zeherje 2 0.15 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 147.10 %
Klenóc 94 9.07 %
Bakostörék 82 7.92 %
Nyustya 78 7.53 %
Rimaráhó 72 6.95 %
Tiszolc 69 6.66 %
Cserencsény 60 5.79 %
Kruzsnó 34 3.28 %
Osgyán 33 3.19 %
Jánosi 31 2.99 %
Várgede 23 2.22 %
Feled 23 2.22 %
Rimabrézó 22 2.12 %
Meleghegy 16 1.54 %
Rimazsaluzsány 15 1.45 %
Derencsény 15 1.45 %
Gernyőpuszta 15 1.45 %
Zeherje 14 1.35 %
Felsősziklás 13 1.25 %
Bátka 12 1.16 %
Ajnácskő 12 1.16 %
Balogrussó 11 1.06 %
Vámosbalog 11 1.06 %
Sajószentkirály 10 0.97 %
Karaszkó 9 0.87 %
Gesztes 9 0.87 %
Bugyikfala 9 0.87 %
Alsósziklás 9 0.87 %
Almágy 9 0.87 %
Runya 9 0.87 %
Rimabánya 9 0.87 %
Oldalfala 8 0.77 %
Abafalva 8 0.77 %
Kacagópuszta 8 0.77 %
Kecege 8 0.77 %
Uzapanyit 7 0.68 %
Rónapatak 7 0.68 %
Kőhegy 7 0.68 %
Méhi 6 0.58 %
Bellény 6 0.58 %
Medveshidegkút 6 0.58 %
Rimaszabadi 6 0.58 %
Rimaszécs 5 0.48 %
Kerekgede 5 0.48 %
Sajólenke 5 0.48 %
Rimapálfala 5 0.48 %
Dobrapatak 5 0.48 %
Harmac 5 0.48 %
Durendapuszta 5 0.48 %
Gömörispánmező 4 0.39 %
Hanva 4 0.39 %
Balogfala 4 0.39 %
Alsóvály 4 0.39 %
Détér 4 0.39 %
Tóthegymeg 4 0.39 %
Cakó 3 0.29 %
Perjése 3 0.29 %
Baraca 3 0.29 %
Gömörfüge 3 0.29 %
Darnya 3 0.29 %
Rakottyás 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 114.36 %
Szútor 215 8.98 %
Nyustya 182 7.60 %
Tiszolc 135 5.64 %
Gesztete 131 5.47 %
Feled 129 5.39 %
Jánosi 121 5.05 %
Klenóc 98 4.09 %
Osgyán 95 3.97 %
Cserencsény 88 3.67 %
Rimaszécs 81 3.38 %
Várgede 80 3.34 %
Bátka 74 3.09 %
Bakostörék 67 2.80 %
Rimaráhó 66 2.76 %
Serke 62 2.59 %
Dobóca 56 2.34 %
Rimasimonyi 48 2.00 %
Rimapálfala 47 1.96 %
Ajnácskő 47 1.96 %
Vámosbalog 47 1.96 %
Balogfala 41 1.71 %
Harmac 40 1.67 %
Nemesradnót 40 1.67 %
Kruzsnó 40 1.67 %
Almágy 39 1.63 %
Sajószentkirály 37 1.54 %
Détér 37 1.54 %
Meleghegy 36 1.50 %
Abafalva 34 1.42 %
Méhi 34 1.42 %
Gernyőpuszta 31 1.29 %
Zeherje 30 1.25 %
Felsővály 28 1.17 %
Tajti 27 1.13 %
Csíz 27 1.13 %
Uzapanyit 26 1.09 %
Velkenye 25 1.04 %
Hanva 25 1.04 %
Rimazsaluzsány 25 1.04 %
Guszona 25 1.04 %
Bellény 23 0.96 %
Egyházasbást 22 0.92 %
Alsósziklás 21 0.88 %
Óbást 20 0.84 %
Gortvakisfalud 19 0.79 %
Balogiványi 18 0.75 %
Derencsény 18 0.75 %
Sajólénártfalva 18 0.75 %
Balogtamási 18 0.75 %
Balogújfalu 17 0.71 %
Gömörpéterfala 17 0.71 %
Kőhegy 17 0.71 %
Rimabrézó 17 0.71 %
Kálosa 16 0.67 %
Magyarhegymeg 16 0.67 %
Kacagópuszta 16 0.67 %
Runya 15 0.63 %
Rimaszabadi 15 0.63 %
Rimabánya 14 0.58 %
Baraca 14 0.58 %
Karaszkó 14 0.58 %
Kövecses 13 0.54 %
Oldalfala 13 0.54 %
Zsip 13 0.54 %
Alsóvály 13 0.54 %
Gömörfüge 13 0.54 %
Jeszte 12 0.50 %
Kerekgede 11 0.46 %
Durendapuszta 10 0.42 %
Rakottyás 10 0.42 %
Jéne 10 0.42 %
Kecege 10 0.42 %
Balogpádár 9 0.38 %
Perjése 9 0.38 %
Balogrussó 9 0.38 %
Vecseklő 8 0.33 %
Hubó 8 0.33 %
Rónapatak 7 0.29 %
Sajólenke 7 0.29 %
Ratkószabadi 7 0.29 %
Kisgömöri 7 0.29 %
Korláti 7 0.29 %
Nemesmartonfala 6 0.25 %
Zádorháza 5 0.21 %
Felsősziklás 5 0.21 %
Dobfenek 5 0.21 %
Ratkószuha 4 0.17 %
Naprágy 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 26.56 %
Klenóc 152 17.55 %
Rimaszombat 148 17.09 %
Tiszolc 68 7.85 %
Rimaráhó 36 4.16 %
Rimabrézó 26 3.00 %
Rimazsaluzsány 20 2.31 %
Rimabánya 18 2.08 %
Bakostörék 16 1.85 %
Rimaszabadi 15 1.73 %
Cserencsény 13 1.50 %
Várgede 11 1.27 %
Jánosi 9 1.04 %
Kecege 9 1.04 %
Kruzsnó 8 0.92 %
Balogrussó 8 0.92 %
Babarét 8 0.92 %
Nemesradnót 7 0.81 %
Meleghegy 7 0.81 %
Osgyán 6 0.69 %
Durendapuszta 6 0.69 %
Feled 6 0.69 %
Zsip 6 0.69 %
Felsősziklás 6 0.69 %
Gömörfüge 6 0.69 %
Rimaszécs 6 0.69 %
Alsóvály 5 0.58 %
Oldalfala 5 0.58 %
Abafalva 5 0.58 %
Kőhegy 5 0.58 %
Sajószentkirály 5 0.58 %
Óbást 4 0.46 %
Ajnácskő 4 0.46 %
Vámosbalog 4 0.46 %
Gernyőpuszta 4 0.46 %
Hanva 4 0.46 %
Balogpádár 4 0.46 %
Kiéte 4 0.46 %
Bátka 4 0.46 %
Karaszkó 4 0.46 %
Sajólenke 4 0.46 %
Rimapálfala 3 0.35 %
Szilistye 3 0.35 %
Rónapatak 3 0.35 %
Vecseklő 3 0.35 %
Méhi 3 0.35 %
Zeherje 3 0.35 %
Harmac 3 0.35 %
Felsővály 3 0.35 %
Hubó 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Kerekgede 3 0.35 %
Rimasimonyi 2 0.23 %
Balogfala 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Derencsény 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Sajórecske 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Serke 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Velkenye 2 0.23 %
Nemesmartonfala 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Guszona 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Dobrapatak 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 33.59 %
Kacagópuszta 50 3.24 %
Nyustya 46 2.98 %
Gernyőpuszta 44 2.85 %
Tiszolc 39 2.53 %
Klenóc 39 2.53 %
Rimaszécs 34 2.20 %
Harmac 28 1.82 %
Jánosi 24 1.56 %
Feled 22 1.43 %
Cserencsény 22 1.43 %
Osgyán 21 1.36 %
Balogiványi 18 1.17 %
Rimaráhó 16 1.04 %
Bakostörék 16 1.04 %
Durendapuszta 16 1.04 %
Rimabrézó 14 0.91 %
Felsősziklás 14 0.91 %
Csíz 13 0.84 %
Balogrussó 12 0.78 %
Dobóca 11 0.71 %
Sajószentkirály 11 0.71 %
Rimabánya 10 0.65 %
Derencsény 10 0.65 %
Vámosbalog 10 0.65 %
Meleghegy 9 0.58 %
Zádorháza 8 0.52 %
Gömörispánmező 8 0.52 %
Serke 7 0.45 %
Kecege 7 0.45 %
Tóthegymeg 7 0.45 %
Abafalva 6 0.39 %
Bátka 6 0.39 %
Gesztete 5 0.32 %
Bugyikfala 5 0.32 %
Sajólenke 5 0.32 %
Kövecses 5 0.32 %
Uzapanyit 5 0.32 %
Karaszkó 5 0.32 %
Alsósziklás 4 0.26 %
Bellény 4 0.26 %
Kőhegy 4 0.26 %
Jéne 4 0.26 %
Rimaszabadi 4 0.26 %
Kruzsnó 4 0.26 %
Balogfala 4 0.26 %
Zeherje 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Rimazsaluzsány 3 0.19 %
Gömörlipóc 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Jeszte 3 0.19 %
Várgede 3 0.19 %
Kisgömöri 3 0.19 %
Rimasimonyi 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Velkenye 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Oldalfala 2 0.13 %
Zsip 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kiéte 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Perjése 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.23 %
Rimaszombat 442 19.89 %
Klenóc 253 11.39 %
Tiszolc 250 11.25 %
Rimaráhó 74 3.33 %
Bakostörék 46 2.07 %
Osgyán 43 1.94 %
Rimazsaluzsány 38 1.71 %
Rimabánya 32 1.44 %
Feled 29 1.31 %
Cserencsény 27 1.22 %
Kruzsnó 21 0.95 %
Rimabrézó 17 0.77 %
Alsósziklás 16 0.72 %
Kecege 15 0.68 %
Kálosa 13 0.59 %
Várgede 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Jánosi 11 0.50 %
Sajószentkirály 10 0.45 %
Rimaszécs 10 0.45 %
Balogrussó 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Derencsény 10 0.45 %
Gernyőpuszta 9 0.41 %
Abafalva 8 0.36 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.27 %
Zeherje 6 0.27 %
Meleghegy 6 0.27 %
Kiéte 6 0.27 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 6.04 %
Balogfala 14 1.41 %
Ajnácskő 13 1.31 %
Várgede 11 1.11 %
Tiszolc 11 1.11 %