SK
VK
.....

Alsósztregova

Község

címer zászló
124 23% magyar 1910
3 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolná Strehová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Kékkői járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Alsóbikkespuszta (Dolný Bukovec), Bánov-háj, Bešeňov, Bikóc-hegy, Borovkáš, Brezina, Bukovská dolina, Bučina, Chrasť, Dankovec, Dieliky, Do Voľavy, Do Vrbovky, Do Žihľavského chodníka, Dobrováspuszta (Dúbrava), Dolina, Dolné lúky, Dúbrava, Felsőbikkespuszta (Horný Bukovec), Háj, Hlboké, Hôrka, Hrb, Hrušťovec, Jamy, K Vátovciam, Kakatka, Klinčok, Kňahník, Kopanice, Kopanička, Kopaničkapuszta, Kozí hrb, Kraje, Kúria, Ľuboreč, Mačíňa, Mačudovci, Mlyn, Močidlá, Na Dbole, Na Doline, Na Topoli, Na Tri jarky, Na vrchu, Nad Bartóčkou, Nad bukovcom, Nad Chrasťou, Nad jamou, Nad mlynským jarkom, Nad parkom, Nad Pravičkou, Nad Starými vinicami, Nad stodôlkou, Nad Voľavou, Nad ľuboriečskou cestou, Nagy-erdő, Noviny, Ohrady, Páterka, Pažiť, Pod Chrasťou, Pod hloh, Pod Kakatkou, Pod Starý háj, Pod Stráničkou, Pravička, Pri hati, Pri mlyne, Pri Močidlách, Pri Vrbovke, Prieložský jarok, Rákytie, Ročkárova hora, Roveň, Rúnik, Šlašov vŕšok, Siedma tabla, Skaličný vŕšok, Staré vinice, Starý háj, Stránička, Tehlovňa, Uhrinov vŕšok, Veľká hora, Veľká lúka, Viničky, Vlčia jama, Voľava, Za Dolinou, Za Kozí hrb, Za priehonom, Zdola Malej Viesky, Zábava, Žobrák, Žobrácka dolina
Koordináták:
48.25016403, 19.48824120
Terület:
21,13 km2
Rang:
község
Népesség:
1048
Tszf. magasság:
239 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99102
Település kód:
515965
Szervezeti azonosító:
319295
Adóazonosító:
2020472520

Alsósztregova a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén, a Sztregovai-patak (Tisovník) völgyében, 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 13 km-re keletre, Losonctól 24 km-re, Gácstól 21 km-re délnyugatra, Szécsénytől 24 km-re északra. Alsósztregovánál ömlik balról a Sztregovai-patakba a Kakatka-patak, a falu alatt pedig a Libercsei-patak (Ľuborečský potok). Határa 164-318 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, legmagasabb pontját Parlagpuszta közelében, Alsósztregova és Rárósmulyad határánál találjuk. 2010-ben területének 43,4 %-át (916 ha) szántó, 30,0 %-át (634 ha) erdő, 18,1 %-át (383 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Legnagyobb összefüggő erdőterületeit délkeleti határrészében (Nagy-erdő), illetve a Bikóc-hegyen találjuk. Belterülete mintegy 61 hektárt foglal el, a községhez tartozó lakott külterületek a központtól 3,5 km északra található Dobrováspuszta (Dúbrava), a 2,5 km-re nyugatra fekvő Felsőbikkespuszta (Horný Bukovec), valamint a 2 km-re délkeletre fekvő Alsóbikkespuszta (Dolný Bukovec). Nyugatról Tótkisfalu, északról Hartyán, Érújfalu és Nagylibercse, keletről Kislibercse, délkeletről Rárósmulyad, délről Felsőzellő, délnyugatról pedig Nógrádszentpéter községekkel határos. Alsósztregovát az 525-ös út köti össze Tőrincsen (10 km) keresztül Losonccal, valamint Nógrádszentpéterrel (6 km), az 591-es út pedig Tótkisfalun (2,5 km) keresztül Felsősztregovával (6 km). Az Alsóbikkespusztánál elágazó 2609-es út Kislibercsével (6 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegyéhez tartozott, járási beosztása több alkalommal is változott: 1872-1883 között a Losonci, 1883-1913 között a Gácsi, 1913 után pedig a Kékkői járáshoz tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kékkői, 1960-68 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Kékkői járás). 1910-1921 között határa 144 hektárral (6,3 százalékkal, 22,69 km²-ről 21,25 km²-re) csökkent, amikor területének egy részét Kislibercséhez csatolták át. 1921-től 2011-ig (21,13 km²) területe csak kis mértékben változott-

Népesség

Alsósztregova a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, ma már csaknem kizárólag szlovák lakosságú község. 2011-ben 1045 lakosa volt, melynek 90,2 %-a szlovák nemzetiségűnek vallotta magát, 2013-ban a lakosság 8,4 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A 20. század első feléig vegyes szlovák-magyar lakosságú település volt, 1880-ban népességének egytizede (9,6 %), 1910-ben csaknem egynegyede (23,3 %) magyar anyanyelvű volt, az 1921-es népszámláláskor már csak 26 (5,5 %), 1930-ban pedig 13 (1,7 %) magyar nemzetiségű lakost írtak össze (2011-ben 3 főt). A község népessége 1910-1921 között még csökkent (532 főről 469 főre), az ezt követő két évtizedben azonban több, mint két és félszeresére nőtt, elsősorban a határában a földbirtokreform során letelepült kolonisták révén: 1921-ben 469, 1930-ban 747, 1942-ben már 1227 lakosa volt, utóbbi számban már a parlagpusztai kolónia (melyet az első bécsi döntés Csehszlovákiának ítélt, míg anyaközsége Magyarországhoz került) népessége is benne foglaltatik. A Rárósmulyad kataszterébe tartozó Parlagpusztát (Prieloh) ettől kezdve közigazgatásilag és a népességösszeírás szempontjából is Alsósztregovához sorolják. 2011-ben a község népességének 23,3 %-a (243 fő) élt a külterületeken: Alsóbikkespusztának 82, Felsőbikkespusztának 45, Dobrováspusztának 32, Parlagpusztának pedig 84 lakosa volt. 1970-1991 között még egyötödével csökkent Alsósztregova népessége (1196 főről 947-re), az 1990-es évekre jellemző 10,7 %-os növekedést (947 főről 1048 főre) 2001-2011 között már stagnálás váltotta fel. A 20. század során a község lakosságának vallási megoszlása is megváltozott: 1921-ben a többség még evangélikus vallású volt (63,8 %), a római katolikusok a népesség egyharmadát (33,9 %) tették ki. 2011-ben a lakosság 64,6 %-a volt római katolikus, 16,9 %-a evangélikus vallású, 7,9 %-a pedig felekezeten kívüli. Alsósztregova népsűrűsége a járási átlagnak megfelelő (2011-ben 49,5 fő/km²).

Történelem

A település valószínűleg a 12-13. században jött létre, neve szláv eredetű. 1251-ben „Strigoa” alakban említi először írásos forrás, mai nevén 1493-ban, mint „Alsozthergowa” tűnik fel. A középkorban a Sztregovai, majd a Széchenyi családok voltak első birtokosai, 1430-ban került a Madách család tulajdonába, ez a család egészen a 20. századig birtokos maradt itt. 1397-ben már templomos hely volt, vára egyike a legrégebbieknek a megyében, a 15. században már állt. Lakói 1550 körül evangélikus hitre tértek. 1552-1593 között Nógrád megye nagy részével együtt török megszállás alá került. Amikor a törökök 1552-ben elfoglalták Alsósztregovát és urát, Madách Pétert fogságba ejtették, a várat földig rombolták. 1562-63-ban 18 adóköteles ház volt a faluban. Madách Péter 1585-ben tért vissza a fogságból és sógora, Rimay János hatására lutheránus hitre tért. Rimay János (1570-1631), a magyar késő reneszánsz jeles íróegyénisége Alsósztregován született és élt és valószínűleg itt is temették el. Udvarháza a magyar szellemi élet egyik központja volt, ahol 1614. végén Szenczi Molnár Albert is megfordult. 1653-tól több alkalommal is Alsósztregován tartották Nógrád vármegye gyűléseit. A 17. században latin nyelvű iskola működött itt, ahová 1691-ben Bél Mátyás is ellátogatott. 1708-ban pestisjárvány pusztított a faluban. 1715-ben 17, 1720-ban pedig 12 magyar háztartást írtak össze. 1717-ben, majd 1758-ban is súlyos tűzvész pusztította a falut, utóbbiban a templom és a régi kastély is leégett. A 18. századból ismerjük a falu pecsétjét, melynek rajza a község mai, 1992-ben elfogadott címerének is az alapját képezi. A század második felében a Révay család volt a fő birtokos itt, miután Madách János 1768-as halálával minden javát az evangélikus egyházra hagyta és a Madách-birtokok nagy része már 1604-től kezdve zálogba került. Az 1780-as évektől 1809-ig az újra katolikus hitre tért Madách Sándor ügyvéd fokozatosan szerezte vissza a család sztregovai és kisfalusi birtokait. A falu római katolikus egyházközségét 1811-ben alapították újjá. Új kastélyát idősebb Madách Imre építtette a 19. század elején, körülötte angolparkot is kialakítottak. 1828-ben 57 háza és 424 lakosa volt. Itt született, élte le élete nagy részét és halt meg Madách Imre (1823-1864) nagy magyar drámaíró. A községben az úrbéri rendezésre 1862-ben került sor. 1873. nyarán a lakosság egyötöde pusztult el a kolerajárványban. 1874-ben Shvoy Miklós vármegyei monográfiájában jó földjét és rétjeit említi, melyeket azonban a hegyekből lefutó patakok áradásai gyakran károsítanak. Ekkor a falunak 477 lakosa volt és kétosztályos, szlovák nyelvű evangélikus iskola működött itt. 1880-ban 502 lakosának 86,5 %-a szlovák és 9,6 %-a magyar anyanyelvű volt. Madách Imre fia, Aladár (1848-1908) volt a család utolsó tagja, aki az alsósztregovai kastélyban élt, halála után még felesége, Fekete Mária lakta azt 1926-ban bekövetkezett haláláig. Lánya, Madách Flóra az 1930-as évekig birtokolta a kastélyt. A község 1920-ig Nógrád vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 421-en laktak itt. Ugyanebben az évben a csehszlovák földbirtokreform keretében a község határában (Dobrováspuszta, Bikkespuszta) magánkolónizáció során 35 telepesbirtokot hoztak létre és 540 hektárt osztottak fel a (nagyrészt Gyetva és Herencsvölgy környékéről érkező) szlovák telepesek között. Az 1920-as évektől csendőrposzt és posta működött a községben, 1937-ben pedig betonbunkerek építését kezdték meg határában. Az 1799-ben újjáépített, a 20. század elejétől már csak gazdasági épületként használt régi kastélyt az 1920-as évek második felében bontották le. 1930-ban T.G. Masaryk államelnök is meglátogatta a falut. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Alsósztregova és Rárósmulyad között vonta meg, a Rárósmulyad határában lévő szlovák kolóniát, Parlagpusztát Alsósztregovához csatolva. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam határközsége lett. 1940-ben a Madách-kastély a község tulajdonába került (a háború után egy ideig gyermekotthon, majd 1949-től nyolcosztályos iskola működött az épületben). 1942-ben 222 háza és 1227 lakosa volt a községnek. 1944-ben a falu 11 lakosa csatlakozott a Szlovák Nemzeti Felkeléshez, közülük hatot a németek koncentrációs táborba hurcoltak. A község 1945. január 9-én 18 napos harc után szabadult fel. 1951-ben határában szén utáni kutatás közben 36 fokos termálvizet fedeztek fel, melynek vizére 1959-ben egy medencét is létesítettek. 1962-ben új iskola létesült a községben. 1964-ben a Madách-kastélyt múzeummá alakították át. Az 1970-es években új házak sora épült a Rákytie dűlőben, a falu keleti részén. 1973-ban mezőgazdasági szövetkezete a 14 községet összefogó „Haladás EFSz” része lett. 1976-ban a Kakatka-patak áradása súlyos károkat okozott a faluban. 1977-ben mezőgazdasági repülőtér létesült a község határában. 1994-ben nyolcévi építkezés után átadták a községháza új többfunkciós épületét, mely a kultúr- és egészségügyi központnak is otthont ad. 2011-ben a termálfürdő bővítésével és átalakításával új fürdőkomplexumot hoztak létre.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Termálfürdője a régió egyik leglátogatottabb idegenforgalmi célpontjává teszi. Határában mezőgazdasági repülőtér és napkollektoros erőmű működik. A 19. század elején épült klasszicista kastélya 1964 óta múzeumnak ad otthont (2003 óta a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának kezelésében). A kastély melletti angolparkban található Madách Imre síremléke (1936), Rigele Alajos alkotása. Eredetileg reneszánsz stílusú, 1652-ben épült evangélikus templomát 1817-ben klasszicista stílusban átépítették, tornyát 1923-ban emelték hozzá. Mária mennybevitelének szentelt szecessziós stílusú római katolikus temploma a 18. század végén épült, mai alakját 1903-as átépítésekor nyerte el. A régi temetőben látható a Madách család családi sírboltja, ahol eredetileg Madách Imrét is eltemették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó Sztregova. Tót falu Nógrád Várm. földes Urai Madách, és Révay Uraságok, lakosai leginkább evangelikusok, fekszik F. Sztregovához 1, Gácshoz, és Losontzhoz 2 mértföldnyire. Nevezetesíti e’ vidéken legszebb, ’s legnagyobb Templomjok, a’ mellynek Kriptájába jeles, és nevezetes úri Férjfiaknak tetemeik helyheztettek; nem külömben Madách, és Révay Uraságoknak két szép kastéllyaik. Határja középszerű, fája bőven van, legelője, réttye hasznos, szőleji mostan kezdődnek, piatzok Losontzon.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó- és Felső-Sztregova, tót falu, Nógrád vármegyében, egy völgyben, Szakálhoz 1 1/4 órányira, 60 házzal, 414 evang., 76 kath., 4 ref., 3 zsidó lak., régi nagyszerű evang. s ujabb kath. templommal. Határa, beszámitva a kihasitott Dabrava pusztát is, 3007 hold, mellyből beltelek 127 h., szántóföld 1620 h., bikkes, tölgyes, cseres erdő 960 h., rét 300 hold. Ebből majorsági belsőség 80 h., szántóföld 727 h., rét 160 h., erdő 960 h., elárkosodott föld mint legelő 271 h., többi urbéri. Az erdő közös legelő. Földje agyagos, néhol köves, néhol vadvizes, hegyes és vizmosásos, legjobban termi a rozsot, zabot, burgonyát, veres lóherét; rétjei néhol háromszor kaszállhatók; a juhtenyésztés virágzó. A határt s az egész völgyet Sztregova patakja hasitja, melly itt 2 malmot forgat. Nevezetes itt eg régi erősség, melly a Madách nemzetség ősi laka. Épitése ideje nem tudatik, de homokfalán álló kőtáblára vésett e következő betükből: „AEDES HAS OLIM CASTELLUM Ao MCCCCXXXJAM GENTI MADÁCH HABITATUM”

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen keletre a sztregovai patak völgyében találjuk Alsó-Sztregova helységet, melynek déli végén csínos, tágas parkban a Madách család szép kilátású, 1802-ben épűlt újabb, tornyos kastélyában született és lakott Madách Imre költőnk. A kastély mögött van az ős-régi templom alapjára 1652-ben épített evangélikus egyház azon kori oltárával, melyet 1654 Duló Gáborné, Rimay János költő leánya készíttetett és mely fölött a sztregovai Rimay család czímere látható. Valószinűleg itt született Rimay János költőnk is (1564–1631), de az bizonyos, hogy itt halt meg és itt temették el. Alsó-Sztregován született Szeverini János (1716–1789) történetíró is. A templomtól jobbra eső magaslaton van egy régibb emeletes kastély, melyet a múlt század utolsó évében Madách Sándor, a költő Imrének nagyatyja épített azon réginek alapjaira, melyet a család 1430 óta lakott, és melyet 1552-ben a török, 1717-ben és 1758-ban tűzvész pusztított el, mint a homlokfalába illesztett fölírat tanúsítja. A róm. kath. templom 1811-ben épűlt. Ettől följebb az út mellett fekszik a Madách család kápolnaszerű sírboltja, melyben a családtagok sorában nyugszik Madách Imre is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsósztregova. A sztregovai völgyben fekvő kisközség körjegyzőséggel. Házainak száma 82, lakosaié, a kik túlnyomóan tótok és evangélikus vallásúak: 456. Postája helyben van, távíróállomása Nódrádszakal, vasúti állomása Ráróspuszta, illetőleg Nógrádszakal. E helységet már az 1332-1337. évi pápai tizedlajstromok is említik. 1430-ban Madách Ferencz birtokában találjuk, a ki Sztregovai és Kelecsényi előnévvel szerepel. Unokája László, a Lossonczy család itteni részjószágait vette zálogba. Az 1548. évi adóösszeírások szerint is még a Madách család birtoka. 1552-ben a törökök támadták meg a helységet, mely alkalommal Madách Péter itteni várkastélyát is földig lerombolták, őt pedig foglyul ejtették. Madách Péter azonban kiszabadulván a fogságból, 1585-ben ismét visszatért szülőföldjére. 1552-1594-ig a helység a török hodoltsághoz tartozott, 1562-63-ban a török adólajstromokban a szécsényi szandzsák községei között találjuk, 18 adóköteles házzal. 1571-ben Ferhád bin Mohammed török főtiszt bírta a helységet hűbér czímén. Az 1598-ban eszközölt összeírás alkalmával ismét Madách Péter volt a helység földesura. 1715-ben 17, 1720-ban 12 adóköteles magyar háztartást írtak össze. Ekkor Dobay László, Nógrád vármegye másodalispánja volt itt birtokos. 1740-ben a Dobay, a Libertsey és a Madách családok, 1770-ben, az úrbéri rendezéskor pedig Révay Péter, Baross György, Tihanyi Dániel, Fáy Mihály, Darvas Ferencz, Mikula Péter és a Bátsmegyei család. A XIX. század első felében Madách Imre birtokában találjuk, kinek fia Imre, »Az ember tragédiája« híres írója, 1823 jan. 21-én itt született s itt is halt el 1864 okt. 4-én. Itt van egyszerű sírboltja is. A nagy költőhöz méltó síremlékre most folynak a gyüjtések. A községbeli régi várkastély a vármegyének egyik legrégibb épülete, már a XV. század elején fönnállott; a Madách családnak ősi kastélya, helyreállíttatta 1799-ben Madách Sándor, a költő nagyatyja; most gazdasági épületnek használják. Az újabb kastélyt a költő atyja építtette. E kastélyok jelenleg Madách Aladár (†) leányának, Madách Flórának a tulajdonában vannak. Az evangélikus templom 1652-ben épült, mely évben Dúló Gábor, Madách János, Libertsey Ferencz és Mihály voltak a helység földesurai. Az 1758. évi tűzvész az evang. templomot is megrongálta, melyet 1819-ben közadakozásból újjáépítettek. A róm. kath. templom 1903-ban épült. A plebániát 1811-ben helyreállították, mely évtől az anyakönyvek is kezdődnek. 1873-ban a lakosság ötödrésze pusztult el kolerában. E helységhez tartozik Bikkespuszta (azelőtt Bikócz), Dobrovás (azelőtt Dubrava) és Háj.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsósztregova, v. Nógrád vm. (Dolná Strehová, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. gácsi esp. ker-ében. - 1251: Strigua. Első tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1811: alapították újra. Mai Nagyboldogassz. tp-át 1902: építették. Kegyura 1880: Madách Imre örökösei. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: szl., m. - Filiái 1917: Borosznok, Érújfalu, Felsősztregova, Hartyán, Kislibercse, Nagylibercse, Nógrádszenna, Paróca, Perényes, Tótkisfalu. ** Gerecze II:531. - Schem. Ros. 1913:60.

Helységnévtár

Sztregova (Alsó-), RK. 110 Rozsnyó, ÁG. 381 Bánya, ref. 3 - , izr. 7 - .

Komlós Aladár - Madách Aladár - Madách Gáspár - Madách Imre - Madách Imre, id. - Madách János (II.) - Madách János (III.) - Madách János (IV.) - Madách Károly - Madách László - Madách László (II.) - Madách Pál - Madách Péter - Madách Péter (II.) - Madách Sándor - Rimay János - Severini János -

Madách László

1430 - 1500
névjegyzék

Madách Péter

1560 - 1630
névjegyzék

Rimay János

1570
Alsósztregova - megszületett
1631. 12. 9.
Divény - elhunyt
névjegyzék

Madách Gáspár

1590
Alsósztregova - megszületett
1647
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách János (II.)

1620
Alsósztregova - megszületett
1669. 2. 6.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách János (III.)

1650
Alsósztregova - megszületett
1697. 2
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Péter (II.)

1650 - 1700
Alsósztregova - élt A 17. század második felében
névjegyzék

Madách László (II.)

1700 - 1760
névjegyzék

Madách János (IV.)

1710
Alsósztregova - megszületett
1768. 3. 17.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Severini János

1716. 7. 23.
Alsósztregova - megszületett
1755 - 1789
Selmecbánya - élt
1789. 5. 8.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Madách Sándor

1756. 6. 21.
Alsósztregova - megszületett
névjegyzék

Madách Imre, id.

1781. 9. 18.
Alsósztregova - megszületett
1834. 1. 3.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Imre

1823. 1. 20.
Alsósztregova - megszületett
1864. 10. 5.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Károly

1826
Alsósztregova - megszületett
névjegyzék

Madách Pál

1827. 4. 23.
Alsósztregova - megszületett
1849. 10. 1.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Komlós Aladár

1892. 10. 10.
Alsósztregova - megszületett
1902 - 1910
Losonc - tanult Losonci ginázium
névjegyzék

Madách Aladár

1908. 7. 26.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1245
Strogowa
1250
Stregoa
1281
Strogea
1377
Stregoua
1487
Ztrehova
1526
Alsoztregowa
1773
Alsó-Sztregova, Spodne Strhare !,
1786
Alschó-Sztregowa, Strehowa,
1808
Alsó-Sztregova, Dolní Střehowá,
1863
Alsóstregova,
1873
Alsósztregova,
1920
Dolná Strehová

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 52/75
Telefon: 0474897169
Fax: 0474911499

Honlap: dolnastrehova.sk
Polgármester:
Dobrocký Ľuboslav (SPOLU, KDH)

Képviselő-testület:
Adamove Norbert (Független)
Kamenský Imrich (KDH)
Kubiš Ján (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne)
Mališ Dušan (SMER-SD)
Longauer Ivan (SNS)
Uhrinová Petronela (SPOLU)
Jánošík Ivan (SPOLU)
Veselovská Dana (SPOLU)
Matúška Miroslav (SPOLU)
Független 11% Független 1 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö OBYČAJNÍ... 11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö SPOLU 44% SPOLU 4 képviselö 9 képviselö
Alsósztregovai Posta

Hlavná 52

Mikroregión obcí strehovskej doliny

Hlavná 52

Alsósztregovai Rendőrörs

Fő utca 129

Základná škola s materskou školou Dolná Strehová

Imre Madácha 3

Alapiskola és óvoda

Imre Madácha 3

EP - ZŠ s MŠ

Hlavná 256

Alsósztregovai Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 52/75

Alsósztregovai Községi Hivatal

Hlavná 52/75

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 48 10%
szlovákok 434 86%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 502
magyarok 124 23%
szlovákok 375 70%
romák 33 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 532
magyarok 26 6%
szlovákok 433 92%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 469
magyarok 1 0%
szlovákok 928 98%
romák 8 1%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 947
magyarok 4 0%
szlovákok 1013 97%
romák 8 1%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 1048
magyarok 3 0%
szlovákok 943 90%
romák 4 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 86 8%
összlétszám 1045
magyarok 3 0%
szlovákok 977 96%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 1013
összlétszám 469
magyarok 26 6%
szlovákok 433 92%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 866
Választási részvétel: 66.05 %
Kiadott boríték: 572
Bedobott boríték: 572

Polgármester

Érvényes szavazólap: 566
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Dobrocký Ľuboslav 342 60.42 % SPOLU, KDH
Škrabáková Iveta 88 15.55 % Független
Bystriansky Matúš 80 14.13 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko
Longauer Ivan 56 9.89 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Longauer Ivan 169 SNS
Adamove Norbert 161 Független
Uhrinová Petronela 157 SPOLU
Jánošík Ivan 156 SPOLU
Kubiš Ján 144 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko
Veselovská Dana 135 SPOLU
Mališ Dušan 133 SMER-SD
Matúška Miroslav 65 SPOLU
Kamenský Imrich 61 KDH

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, SIEŤ 33.33% SDKÚ-DS, SIEŤ 3 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
SNS 11.11% SNS 1 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö SPOLU 44.44% SPOLU 4 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 871
Választási részvétel: 12.86 %
Kiadott boríték: 112
Bedobott boríték: 112
Választásra jogosult: 870
Választási részvétel: 17.59 %
Kiadott boríték: 153
Bedobott boríték: 153
Választásra jogosult: 883
Választási részvétel: 38,73 %
Kiadott boríték: 342
Bedobott boríték: 342

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 105
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 330
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 34 32.38 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 27 25.71 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 20 19.05 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 16 15.24 % SNS
Ondrej Binder 2 1.90 % Független
Andrea Jenčíková 2 1.90 % NP
Ladislav Fízik 1 0.95 % ASV
Pavel Chovanec 1 0.95 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 0.95 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 0.95 % KSS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 46 31.08% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 120 36.36 % Független
Marian Kotleba 103 31.21 % ĽSNS
Igor Kašper 45 13.64 % Független
Martin Juhaniak 27 8.18 % Független
Martin Klus 7 2.12 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 6 1.82 % Független
Milan Urbáni 5 1.52 % SMS
Stanislav Mičev 5 1.52 % Független
Miroslav Gálik 4 1.21 % NAS
Michal Kantor 2 0.61 % SZS
Ivan Saktor 2 0.61 % Független
Alena Pivovarčiová 2 0.61 % NP
Vojtech Kökény 1 0.30 % SRK
Zdenek Očovan 1 0.30 % NAJ
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 328
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 63 59.43% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 46 43.40% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 35 33.02% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 21 19.81% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Šiška 16 15.09% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 14 13.21% SNS
Václav Hájevský 13 12.26% Független
Jozef Filip 9 8.49% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 8 7.55% SĽS
Bohuslav Beňo 4 3.77% OKS
Mária Lőrincz 4 3.77% Független
Peter Bartoš 4 3.77% ĽS Naše Slovensko
Richárd Hamerlik 3 2.83% SMS
Anna Hlivárová 3 2.83% ASV
Miroslav Bartoš 1 0.94% SRK
Attila Baki 1 0.94% MOST - HÍD
László Jámbor 1 0.94% SMK-MKP
Ľuboslav Dobrocký 235 71.65% ŠANCA
Tomáš Krahulec 136 41.46% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 110 33.54% SNS
Mirko Trojčák 87 26.52% SMER-SD
Ondrej Kollár 43 13.11% SMER-SD
Michal Györgyík 37 11.28% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 36 10.98% Független
Nicolas Dobrocký 28 8.54% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 28 8.54% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 22 6.71% Független
Darina Antolíková 16 4.88% ŠANCA
Ladislav Balík 15 4.57% SMK-MKP
Jaroslav Filip 12 3.66% SMER-SD
Igor Boreš 11 3.35% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Erika Kušická 10 3.05% MOST - HÍD
Dana Havrilová 7 2.13% Független
Ladislav Nozdrovický 5 1.52% Független
László Jámbor 3 0.91% SMK-MKP
Mária Košíková 2 0.61% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcel Fagyas 2 0.61% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 1 0.30% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 1 0.30% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 14.61 %
Ipolynyék 120 12.79 %
Nagycsalomja 65 6.93 %
Ipolykeszi 57 6.08 %
Lukanénye 53 5.65 %
Csáb 43 4.58 %
Nagykürtös 40 4.26 %
Inám 38 4.05 %
Kóvár 34 3.62 %
Ipolyvarbó 28 2.99 %
Ipolynagyfalu 28 2.99 %
Ipolyszécsényke 26 2.77 %
Kelenye 22 2.35 %
Kőkeszi 21 2.24 %
Apátújfalu 20 2.13 %
Bussa 19 2.03 %
Terbegec 19 2.03 %
Ipolyhídvég 18 1.92 %
Zsély 17 1.81 %
Óvár 15 1.60 %
Leszenye 9 0.96 %
Dacsókeszi 6 0.64 %
Szelény 5 0.53 %
Csalár 5 0.53 %
Magasmajtény 5 0.53 %
Galábocs 4 0.43 %
Felsőzellő 4 0.43 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Tótgyarmat 3 0.32 %
Kékkő 3 0.32 %
Ipolyharaszti 3 0.32 %
Kislibercse 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Kiskürtös 2 0.21 %
Ebeck 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 40.81 %
Mikszáthfalva 149 13.76 %
Ebeck 70 6.46 %
Kürtösújfalu 69 6.37 %
Kékkő 63 5.82 %
Zsély 51 4.71 %
Alsópalojta 39 3.60 %
Kiskürtös 30 2.77 %
Középpalojta 20 1.85 %
Nógrádszentpéter 18 1.66 %
Magasmajtény 15 1.39 %
Érújfalu 15 1.39 %
Erdőszelestény 15 1.39 %
Bereklak 15 1.39 %
Bussa 13 1.20 %
Alsózellő 10 0.92 %
Dacsólam 10 0.92 %
Csalár 9 0.83 %
Lukanénye 9 0.83 %
Nagyhalom 9 0.83 %
Leszenye 8 0.74 %
Kishalom 8 0.74 %
Dacsókeszi 8 0.74 %
Felsőpalojta 8 0.74 %
Alsósztregova 7 0.65 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Csáb 7 0.65 %
Nógrádszenna 6 0.55 %
Felsőesztergály 6 0.55 %
Ipolynyék 6 0.55 %
Ipolykér 6 0.55 %
Alsóesztergály 6 0.55 %
Száraznyírjes 6 0.55 %
Tótgyarmat 5 0.46 %
Paróca 5 0.46 %
Felsősztregova 5 0.46 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Apafalva 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Kőkeszi 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Gyürki 2 0.18 %
Szuhány 2 0.18 %
Felsőzellő 2 0.18 %
Óvár 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.58 %
Nagykürtös 169 11.40 %
Magasmajtény 85 5.73 %
Apátújfalu 79 5.33 %
Ipolynyék 78 5.26 %
Csáb 69 4.65 %
Leszenye 64 4.32 %
Zsély 43 2.90 %
Bátorfalu 37 2.49 %
Óvár 27 1.82 %
Tótgyarmat 27 1.82 %
Kékkő 26 1.75 %
Bussa 24 1.62 %
Nagycsalomja 24 1.62 %
Ipolybalog 24 1.62 %
Szécsénykovácsi 23 1.55 %
Dacsókeszi 22 1.48 %
Kőkeszi 22 1.48 %
Inám 21 1.42 %
Ipolyharaszti 21 1.42 %
Bereklak 20 1.35 %
Középpalojta 18 1.21 %
Ipolyvarbó 18 1.21 %
Erdőszelestény 18 1.21 %
Csall 17 1.15 %
Nógrádszentpéter 16 1.08 %
Alsósztregova 16 1.08 %
Szelény 15 1.01 %
Ipolykeszi 14 0.94 %
Felsőzellő 13 0.88 %
Terbegec 13 0.88 %
Kiscsalomja 13 0.88 %
Kóvár 13 0.88 %
Sirak 12 0.81 %
Borosznok 12 0.81 %
Kiskürtös 11 0.74 %
Tótkisfalu 11 0.74 %
Ebeck 11 0.74 %
Szuhány 11 0.74 %
Ipolynagyfalu 10 0.67 %
Ipolykér 10 0.67 %
Kishalom 9 0.61 %
Kürtösújfalu 8 0.54 %
Gyürki 8 0.54 %
Alsózellő 8 0.54 %
Alsópalojta 7 0.47 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.28 %
Nagykürtös 228 13.10 %
Magasmajtény 105 6.03 %
Óvár 76 4.37 %
Lukanénye 71 4.08 %
Ipolybalog 70 4.02 %
Ipolykér 69 3.97 %
Kékkő 50 2.87 %
Inám 43 2.47 %
Csalár 42 2.41 %
Ipolyhídvég 39 2.24 %
Bussa 34 1.95 %
Ipolykeszi 30 1.72 %
Kőkeszi 26 1.49 %
Csall 25 1.44 %
Csáb 23 1.32 %
Szécsénykovácsi 21 1.21 %
Nagycsalomja 20 1.15 %
Alsópalojta 20 1.15 %
Nógrádszentpéter 18 1.03 %
Ipolynagyfalu 17 0.98 %
Leszenye 16 0.92 %
Zsély 14 0.80 %
Erdőszelestény 14 0.80 %
Dacsókeszi 13 0.75 %
Ipolyharaszti 13 0.75 %
Bátorfalu 11 0.63 %
Gyürki 11 0.63 %
Ebeck 11 0.63 %
Kishalom 10 0.57 %
Bereklak 10 0.57 %
Alsósztregova 10 0.57 %
Szelény 9 0.52 %
Ipolyvarbó 9 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Apátújfalu 8 0.46 %
Kóvár 7 0.40 %
Felsőzellő 7 0.40 %
Kelenye 7 0.40 %
Terbegec 7 0.40 %
Mikszáthfalva 6 0.34 %
Felsőesztergály 6 0.34 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Ipolyszécsényke 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Nógrádszenna 3 0.17 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Veres 2 0.11 %
Hartyán 2 0.11 %
Dacsólam 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Nagylám 2 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 44.43 %
Kékkő 70 6.33 %
Magasmajtény 34 3.08 %
Zsély 31 2.81 %
Kiskürtös 31 2.81 %
Nógrádszentpéter 30 2.71 %
Bussa 19 1.72 %
Mikszáthfalva 18 1.63 %
Felsőzellő 14 1.27 %
Ipolynyék 14 1.27 %
Lukanénye 13 1.18 %
Leszenye 13 1.18 %
Alsózellő 12 1.09 %
Alsópalojta 12 1.09 %
Alsósztregova 11 1.00 %
Bereklak 11 1.00 %
Érújfalu 11 1.00 %
Alsóesztergály 11 1.00 %
Felsőesztergály 11 1.00 %
Szécsénykovácsi 10 0.90 %
Dacsólam 8 0.72 %
Nagyhalom 8 0.72 %
Csalár 8 0.72 %
Ipolyvarbó 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Kishalom 7 0.63 %
Tótkisfalu 7 0.63 %
Kürtösújfalu 7 0.63 %
Ebeck 7 0.63 %
Kiscsalomja 7 0.63 %
Szelény 6 0.54 %
Hartyán 6 0.54 %
Középpalojta 6 0.54 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Nagycsalomja 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Szuhány 5 0.45 %
Terbegec 4 0.36 %
Csall 4 0.36 %
Apátújfalu 4 0.36 %
Ipolykér 4 0.36 %
Kislibercse 4 0.36 %
Erdőszelestény 4 0.36 %
Ipolybalog 4 0.36 %
Száraznyírjes 4 0.36 %
Dacsókeszi 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Óvár 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Ipolyszécsényke 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 34.66 %
Kékkő 56 4.05 %
Zsély 50 3.62 %
Lukanénye 43 3.11 %
Alsópalojta 41 2.97 %
Mikszáthfalva 36 2.60 %
Erdőszelestény 31 2.24 %
Érújfalu 30 2.17 %
Kiskürtös 30 2.17 %
Nógrádszentpéter 28 2.03 %
Alsósztregova 28 2.03 %
Középpalojta 23 1.66 %
Dacsókeszi 23 1.66 %
Ebeck 22 1.59 %
Bereklak 22 1.59 %
Bussa 21 1.52 %
Alsózellő 21 1.52 %
Kőkeszi 21 1.52 %
Csáb 20 1.45 %
Apátújfalu 19 1.37 %
Kürtösújfalu 17 1.23 %
Tótgyarmat 16 1.16 %
Nógrádszenna 15 1.09 %
Ipolynyék 14 1.01 %
Felsőzellő 14 1.01 %
Leszenye 14 1.01 %
Csalár 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Nagycsalomja 12 0.87 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Kislibercse 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Hartyán 10 0.72 %
Inám 10 0.72 %
Tótkisfalu 10 0.72 %
Szelény 10 0.72 %
Magasmajtény 10 0.72 %
Nagylám 9 0.65 %
Szécsénykovácsi 9 0.65 %
Szuhány 8 0.58 %
Felsőpalojta 7 0.51 %
Dacsólam 7 0.51 %
Apafalva 7 0.51 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Sirak 6 0.43 %
Ipolynagyfalu 6 0.43 %
Nagyhalom 6 0.43 %
Ipolyhídvég 5 0.36 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Gyürki 5 0.36 %
Csall 5 0.36 %
Óvár 5 0.36 %
Ipolykér 5 0.36 %
Terbegec 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Kelenye 5 0.36 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.63 %
Erdőszelestény 168 15.46 %
Zsély 73 6.72 %
Kékkő 32 2.94 %
Leszenye 27 2.48 %
Csáb 25 2.30 %
Magasmajtény 24 2.21 %
Mikszáthfalva 22 2.02 %
Kiscsalomja 21 1.93 %
Lukanénye 21 1.93 %
Dacsólam 21 1.93 %
Bussa 21 1.93 %
Apátújfalu 19 1.75 %
Nógrádszentpéter 18 1.66 %
Középpalojta 15 1.38 %
Bereklak 15 1.38 %
Kiskürtös 14 1.29 %
Alsópalojta 14 1.29 %
Érújfalu 14 1.29 %
Kürtösújfalu 14 1.29 %
Csall 13 1.20 %
Ipolyvarbó 13 1.20 %
Ipolybalog 13 1.20 %
Terbegec 13 1.20 %
Ipolynyék 12 1.10 %
Nagycsalomja 12 1.10 %
Alsósztregova 12 1.10 %
Nagyhalom 12 1.10 %
Szécsénykovácsi 12 1.10 %
Ebeck 11 1.01 %
Alsózellő 8 0.74 %
Felsőzellő 8 0.74 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Ipolyharaszti 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Kishalom 6 0.55 %
Felsőesztergály 6 0.55 %
Felsőpalojta 6 0.55 %
Gyürki 6 0.55 %
Szelény 6 0.55 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Ipolynagyfalu 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Kóvár 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Nógrádszenna 5 0.46 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.08 %
Nagykürtös 217 11.03 %
Ipolybalog 189 9.61 %
Lukanénye 124 6.30 %
Csáb 91 4.63 %
Nagycsalomja 80 4.07 %
Inám 72 3.66 %
Ipolyhídvég 64 3.25 %
Zsély 59 3.00 %
Bussa 51 2.59 %
Ipolykeszi 48 2.44 %
Kóvár 45 2.29 %
Ipolyvarbó 43 2.19 %
Apátújfalu 43 2.19 %
Óvár 42 2.14 %
Ipolynagyfalu 38 1.93 %
Ipolyszécsényke 36 1.83 %
Kőkeszi 36 1.83 %
Kelenye 27 1.37 %
Kékkő 22 1.12 %
Terbegec 21 1.07 %
Dacsókeszi 20 1.02 %
Leszenye 19 0.97 %
Szécsénykovácsi 18 0.92 %
Felsőzellő 15 0.76 %
Alsósztregova 15 0.76 %
Szelény 15 0.76 %
Bátorfalu 14 0.71 %
Csalár 13 0.66 %
Nógrádszentpéter 11 0.56 %
Kiscsalomja 10 0.51 %
Galábocs 10 0.51 %
Magasmajtény 10 0.51 %
Alsópalojta 9 0.46 %
Erdőszelestény 9 0.46 %
Szuhány 8 0.41 %
Mikszáthfalva 8 0.41 %
Sirak 8 0.41 %
Tótkisfalu 7 0.36 %
Érújfalu 7 0.36 %
Alsózellő 7 0.36 %
Kiskürtös 7 0.36 %
Rárósmulyad 7 0.36 %
Hartyán 6 0.31 %
Tótgyarmat 6 0.31 %
Kürtösújfalu 6 0.31 %
Gyürki 6 0.31 %
Dacsólam 5 0.25 %
Tótkelecsény 5 0.25 %
Felsőesztergály 5 0.25 %
Kishalom 5 0.25 %
Ipolykér 5 0.25 %
Ipolyharaszti 5 0.25 %
Ebeck 4 0.20 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Nagylám 4 0.20 %
Bereklak 4 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Középpalojta 3 0.15 %
Zobor 3 0.15 %
Csall 3 0.15 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Paróca 2 0.10 %
Apafalva 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.90 %
Középpalojta 113 10.59 %
Alsópalojta 91 8.53 %
Lukanénye 90 8.43 %
Felsőpalojta 79 7.40 %
Bereklak 61 5.72 %
Kékkő 32 3.00 %
Ebeck 32 3.00 %
Tótgyarmat 24 2.25 %
Csáb 22 2.06 %
Mikszáthfalva 21 1.97 %
Magasmajtény 20 1.87 %
Kőkeszi 17 1.59 %
Leszenye 16 1.50 %
Erdőszelestény 15 1.41 %
Ipolynyék 15 1.41 %
Dacsólam 15 1.41 %
Kiskürtös 14 1.31 %
Szuhány 14 1.31 %
Zsély 12 1.12 %
Dacsókeszi 11 1.03 %
Bussa 8 0.75 %
Kürtösújfalu 8 0.75 %
Alsóesztergály 7 0.66 %
Érújfalu 7 0.66 %
Apátújfalu 6 0.56 %
Nagycsalomja 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Nógrádszentpéter 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Terbegec 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Alsózellő 5 0.47 %
Alsósztregova 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Hartyán 5 0.47 %
Ipolykeszi 5 0.47 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Felsőesztergály 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 11.59 %
Ipolybalog 179 8.90 %
Lukanénye 173 8.60 %
Csáb 132 6.56 %
Nagykürtös 125 6.22 %
Apátújfalu 119 5.92 %
Nagycsalomja 96 4.77 %
Zsély 80 3.98 %
Leszenye 69 3.43 %
Inám 61 3.03 %
Ipolykeszi 61 3.03 %
Bussa 59 2.93 %
Ipolyhídvég 59 2.93 %
Kőkeszi 58 2.88 %
Ipolyszécsényke 50 2.49 %
Tótgyarmat 48 2.39 %
Ipolyvarbó 48 2.39 %
Óvár 46 2.29 %
Kelenye 46 2.29 %
Kóvár 42 2.09 %
Terbegec 41 2.04 %
Bátorfalu 36 1.79 %
Ipolynagyfalu 34 1.69 %
Dacsókeszi 30 1.49 %
Szécsénykovácsi 26 1.29 %
Ipolyharaszti 18 0.90 %
Szelény 17 0.85 %
Sirak 15 0.75 %
Erdőszelestény 15 0.75 %
Csalár 14 0.70 %
Kékkő 13 0.65 %
Magasmajtény 12 0.60 %
Ipolykér 12 0.60 %
Ebeck 11 0.55 %
Mikszáthfalva 10 0.50 %
Felsőzellő 9 0.45 %
Csall 9 0.45 %
Gyürki 8 0.40 %
Galábocs 8 0.40 %
Bereklak 6 0.30 %
Rárósmulyad 6 0.30 %
Középpalojta 4 0.20 %
Alsóesztergály 4 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Kiscsalomja 3 0.15 %
Alsósztregova 3 0.15 %
Kiskürtös 2 0.10 %
Nagyhalom 2 0.10 %
Alsópalojta 2 0.10 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Szuhány 2 0.10 %
Nógrádszentpéter 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 8.55 %
Ipolykér 25 5.77 %
Bussa 21 4.85 %
Lukanénye 21 4.85 %
Szécsénykovácsi 21 4.85 %
Nagykürtös 19 4.39 %
Ipolynyék 17 3.93 %
Óvár 12 2.77 %
Zsély 12 2.77 %
Terbegec 11 2.54 %
Apátújfalu 11 2.54 %
Ipolybalog 11 2.54 %
Csáb 10 2.31 %
Felsőzellő 10 2.31 %
Nagycsalomja 8 1.85 %
Ipolyhídvég 7 1.62 %
Kőkeszi 7 1.62 %
Inám 7 1.62 %
Leszenye 7 1.62 %
Galábocs 5 1.15 %
Csalár 4 0.92 %
Ipolynagyfalu 4 0.92 %
Érújfalu 3 0.69 %
Hartyán 3 0.69 %
Dacsókeszi 3 0.69 %
Gyürki 3 0.69 %
Kóvár 3 0.69 %
Paróca 3 0.69 %
Ipolyszécsényke 3 0.69 %
Szelény 3 0.69 %
Erdőszelestény 3 0.69 %
Tótgyarmat 2 0.46 %
Felsőesztergály 2 0.46 %
Ipolyharaszti 2 0.46 %
Alsósztregova 2 0.46 %
Sirak 2 0.46 %
Mikszáthfalva 2 0.46 %
Alsózellő 1 0.23 %
Kelenye 1 0.23 %
Alsópalojta 1 0.23 %
Ebeck 1 0.23 %
Alsóesztergály 1 0.23 %
Ipolykeszi 1 0.23 %
Magasmajtény 1 0.23 %
Nógrádszentpéter 1 0.23 %
Dacsólam 1 0.23 %
Bereklak 1 0.23 %
Nagylám 1 0.23 %
Kiscsalomja 1 0.23 %
Csall 1 0.23 %
Kékkő 1 0.23 %
Kiskürtös 1 0.23 %
Rárósmulyad 1 0.23 %
Szuhány 1 0.23 %
Középpalojta 1 0.23 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 18.84 %
Nagykürtös 96 16.44 %
Nógrádszentpéter 34 5.82 %
Érújfalu 17 2.91 %
Kékkő 16 2.74 %
Kislibercse 15 2.57 %
Tótkisfalu 15 2.57 %
Bussa 15 2.57 %
Magasmajtény 14 2.40 %
Borosznok 13 2.23 %
Süllye 11 1.88 %
Felsőesztergály 11 1.88 %
Lukanénye 9 1.54 %
Alsópalojta 9 1.54 %
Zsély 9 1.54 %
Csáb 9 1.54 %
Ipolyharaszti 9 1.54 %
Bereklak 8 1.37 %
Felsősztregova 8 1.37 %
Dacsólam 7 1.20 %
Tótkelecsény 7 1.20 %
Nagylám 7 1.20 %
Nógrádszenna 6 1.03 %
Felsőzellő 6 1.03 %
Csall 6 1.03 %
Szelény 5 0.86 %
Hartyán 5 0.86 %
Ipolynyék 5 0.86 %
Kiscsalomja 5 0.86 %
Bátorfalu 4 0.68 %
Nagycsalomja 4 0.68 %
Kiskürtös 4 0.68 %
Alsózellő 4 0.68 %
Szuhány 4 0.68 %
Paróca 4 0.68 %
Kürtösújfalu 3 0.51 %
Kelenye 3 0.51 %
Nagyhalom 3 0.51 %
Kőkeszi 2 0.34 %
Rárósmulyad 2 0.34 %
Ipolybalog 2 0.34 %
Dacsókeszi 2 0.34 %
Leszenye 2 0.34 %
Középpalojta 2 0.34 %
Száraznyírjes 2 0.34 %
Kishalom 1 0.17 %
Veres 1 0.17 %
Inám 1 0.17 %
Ebeck 1 0.17 %
Gyürki 1 0.17 %
Erdőszelestény 1 0.17 %
Mikszáthfalva 1 0.17 %
Tótgyarmat 1 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.17 %
Apafalva 1 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.17 %
Ipolykeszi 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 29.47 %
Zsély 73 4.23 %
Kékkő 64 3.71 %
Alsózellő 62 3.59 %
Lukanénye 49 2.84 %
Csáb 37 2.14 %
Alsósztregova 37 2.14 %
Középpalojta 36 2.08 %
Apátújfalu 35 2.03 %
Dacsókeszi 33 1.91 %
Nógrádszentpéter 29 1.68 %
Bereklak 28 1.62 %
Mikszáthfalva 28 1.62 %
Erdőszelestény 26 1.51 %
Kiskürtös 25 1.45 %
Érújfalu 25 1.45 %
Felsőzellő 23 1.33 %
Ipolynyék 23 1.33 %
Alsópalojta 21 1.22 %
Nagycsalomja 20 1.16 %
Ebeck 20 1.16 %
Leszenye 20 1.16 %
Kőkeszi 18 1.04 %
Felsőesztergály 18 1.04 %
Bussa 18 1.04 %
Szécsénykovácsi 18 1.04 %
Alsóesztergály 18 1.04 %
Csalár 17 0.98 %
Kiscsalomja 17 0.98 %
Tótgyarmat 16 0.93 %
Nógrádszenna 15 0.87 %
Terbegec 14 0.81 %
Ipolykér 14 0.81 %
Bátorfalu 11 0.64 %
Ipolybalog 11 0.64 %
Óvár 11 0.64 %
Tótkelecsény 11 0.64 %
Kelenye 11 0.64 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Szuhány 9 0.52 %
Kürtösújfalu 9 0.52 %
Sirak 9 0.52 %
Ipolyhídvég 9 0.52 %
Száraznyírjes 8 0.46 %
Inám 8 0.46 %
Ipolyvarbó 8 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.41 %
Szelény 7 0.41 %
Apafalva 7 0.41 %
Süllye 6 0.35 %
Ipolyszécsényke 6 0.35 %
Galábocs 6 0.35 %
Ipolynagyfalu 6 0.35 %
Nagyhalom 6 0.35 %
Kóvár 6 0.35 %
Csall 6 0.35 %
Kislibercse 6 0.35 %
Magasmajtény 4 0.23 %
Ipolyharaszti 4 0.23 %
Ipolykeszi 3 0.17 %
Paróca 3 0.17 %
Nagylám 3 0.17 %
Gyürki 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Dacsólam 3 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 48.35 %
Kékkő 93 6.27 %
Mikszáthfalva 76 5.12 %
Alsópalojta 67 4.52 %
Magasmajtény 59 3.98 %
Kiskürtös 39 2.63 %
Alsósztregova 36 2.43 %
Középpalojta 32 2.16 %
Zsély 31 2.09 %
Nógrádszentpéter 27 1.82 %
Erdőszelestény 25 1.69 %
Ebeck 22 1.48 %
Bereklak 22 1.48 %
Alsózellő 22 1.48 %
Ipolynyék 21 1.42 %
Bussa 18 1.21 %
Nagyhalom 14 0.94 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Dacsókeszi 11 0.74 %
Csalár 9 0.61 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Dacsólam 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Leszenye 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.59 %
Kékkő 203 4.80 %
Magasmajtény 163 3.85 %
Erdőszelestény 118 2.79 %
Nógrádszentpéter 116 2.74 %
Bereklak 105 2.48 %
Lukanénye 105 2.48 %
Bussa 104 2.46 %
Csáb 102 2.41 %
Alsópalojta 102 2.41 %
Alsósztregova 87 2.06 %
Zsély 86 2.03 %
Mikszáthfalva 80 1.89 %
Középpalojta 78 1.84 %
Kürtösújfalu 76 1.80 %
Dacsókeszi 69 1.63 %
Kőkeszi 63 1.49 %
Érújfalu 61 1.44 %
Kiskürtös 55 1.30 %
Szuhány 55 1.30 %
Leszenye 55 1.30 %
Ebeck 51 1.21 %
Dacsólam 51 1.21 %
Apátújfalu 51 1.21 %
Ipolynyék 45 1.06 %
Alsózellő 42 0.99 %
Felsőpalojta 41 0.97 %
Nógrádszenna 40 0.95 %
Kiscsalomja 36 0.85 %
Felsőesztergály 35 0.83 %
Bátorfalu 35 0.83 %
Csall 34 0.80 %
Tótgyarmat 32 0.76 %
Tótkisfalu 32 0.76 %
Csalár 31 0.73 %
Felsőzellő 31 0.73 %
Nagylám 30 0.71 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.66 %
Szécsénykovácsi 27 0.64 %
Alsóesztergály 26 0.61 %
Ipolybalog 25 0.59 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.52 %
Ipolykér 22 0.52 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.47 %
Ipolykeszi 20 0.47 %
Kislibercse 17 0.40 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.35 %
Gyürki 15 0.35 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 30.60 %
Kékkő 35 3.77 %
Magasmajtény 20 2.16 %
Nógrádszentpéter 19 2.05 %
Kiskürtös 17 1.83 %
Zsély 16 1.72 %
Bussa 14 1.51 %
Erdőszelestény 12 1.29 %
Csall 9 0.97 %
Száraznyírjes 9 0.97 %
Ebeck 9 0.97 %
Csáb 8 0.86 %
Alsópalojta 8 0.86 %
Mikszáthfalva 8 0.86 %
Bereklak 8 0.86 %
Galábocs 8 0.86 %
Dacsólam 8 0.86 %
Lukanénye 8 0.86 %
Leszenye 8 0.86 %
Érújfalu 8 0.86 %
Dacsókeszi 7 0.75 %
Kőkeszi 6 0.65 %
Ipolyvarbó 6 0.65 %
Ipolynyék 6 0.65 %
Apátújfalu 5 0.54 %
Középpalojta 5 0.54 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Szuhány 4 0.43 %
Borosznok 4 0.43 %
Csalár 4 0.43 %
Tótkisfalu 4 0.43 %
Óvár 4 0.43 %
Kóvár 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Felsőesztergály 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Szelény 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Kürtösújfalu 2 0.22 %
Tótkelecsény 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Alsósztregova 2 0.22 %
Süllye 2 0.22 %
Tótgyarmat 2 0.22 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Nagycsalomja 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Alsózellő 1 0.11 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.17 %
Kékkő 61 6.09 %
Lukanénye 39 3.90 %
Zsély 38 3.80 %
Alsósztregova 28 2.80 %
Nógrádszentpéter 26 2.60 %
Bereklak 20 2.00 %
Alsózellő 19 1.90 %
Ebeck 18 1.80 %
Erdőszelestény 18 1.80 %
Csáb 16 1.60 %
Mikszáthfalva 16 1.60 %
Érújfalu 16 1.60 %
Felsőzellő 16 1.60 %
Nógrádszenna 15 1.50 %
Ipolynyék 14 1.40 %
Kürtösújfalu 13 1.30 %
Magasmajtény 13 1.30 %
Bussa 13 1.30 %
Alsópalojta 12 1.20 %
Kőkeszi 12 1.20 %
Középpalojta 12 1.20 %
Leszenye 12 1.20 %
Dacsókeszi 12 1.20 %
Kiskürtös 11 1.10 %
Tótgyarmat 10 1.00 %
Tótkisfalu 9 0.90 %
Inám 9 0.90 %
Dacsólam 9 0.90 %
Ipolykér 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.80 %
Apátújfalu 8 0.80 %
Kislibercse 7 0.70 %
Kelenye 7 0.70 %
Nagycsalomja 7 0.70 %
Csall 6 0.60 %
Apafalva 6 0.60 %
Kiscsalomja 6 0.60 %
Szelény 6 0.60 %
Nagylám 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.30 %
Kékkő 105 4.34 %
Erdőszelestény 71 2.93 %
Magasmajtény 63 2.60 %
Bussa 62 2.56 %
Nógrádszentpéter 59 2.44 %
Bereklak 55 2.27 %
Csáb 51 2.11 %
Középpalojta 50 2.06 %
Alsópalojta 49 2.02 %
Zsély 48 1.98 %
Lukanénye 46 1.90 %
Ipolyhídvég 45 1.86 %
Kürtösújfalu 44 1.82 %
Alsósztregova 43 1.78 %
Felsőzellő 39 1.61 %
Mikszáthfalva 38 1.57 %
Dacsókeszi 38 1.57 %
Szuhány 35 1.45 %
Felsőesztergály 31 1.28 %
Apátújfalu 28 1.16 %
Kiskürtös 28 1.16 %
Csalár 27 1.11 %
Leszenye 27 1.11 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Alsózellő 25 1.03 %
Dacsólam 25 1.03 %
Kiscsalomja 24 0.99 %
Ipolynyék 23 0.95 %
Érújfalu 23 0.95 %
Csall 21 0.87 %
Szécsénykovácsi 21 0.87 %
Felsősztregova 21 0.87 %
Felsőpalojta 20 0.83 %
Szelény 20 0.83 %
Alsóesztergály 20 0.83 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.54 %
Ipolykeszi 13 0.54 %
Ipolybalog 12 0.50 %
Ipolyharaszti 12 0.50 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 42.39 %
Kékkő 110 7.41 %
Zsély 56 3.77 %
Mikszáthfalva 54 3.64 %
Alsópalojta 51 3.44 %
Bereklak 42 2.83 %
Nógrádszentpéter 38 2.56 %
Bussa 35 2.36 %
Erdőszelestény 35 2.36 %
Kiskürtös 32 2.16 %
Csáb 28 1.89 %
Felsőesztergály 26 1.75 %
Kürtösújfalu 23 1.55 %
Alsózellő 22 1.48 %
Alsósztregova 22 1.48 %
Lukanénye 19 1.28 %
Ebeck 17 1.15 %
Magasmajtény 17 1.15 %
Nagyhalom 13 0.88 %
Dacsókeszi 13 0.88 %
Leszenye 13 0.88 %
Ipolykér 13 0.88 %
Érújfalu 13 0.88 %
Középpalojta 12 0.81 %
Felsőzellő 12 0.81 %
Szécsénykovácsi 11 0.74 %
Szuhány 10 0.67 %
Csalár 10 0.67 %
Száraznyírjes 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.61 %
Kiscsalomja 9 0.61 %
Dacsólam 9 0.61 %
Nógrádszenna 8 0.54 %
Galábocs 8 0.54 %
Tótgyarmat 8 0.54 %
Óvár 7 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 14.32 %
Ipolybalog 57 12.95 %
Ipolykeszi 48 10.91 %
Ipolyhídvég 41 9.32 %
Nagycsalomja 24 5.45 %
Nagykürtös 22 5.00 %
Lukanénye 20 4.55 %
Ipolykér 13 2.95 %
Óvár 13 2.95 %
Ipolynagyfalu 12 2.73 %
Inám 12 2.73 %
Kóvár 11 2.50 %
Magasmajtény 8 1.82 %
Bussa 6 1.36 %
Ipolyszécsényke 6 1.36 %
Tótgyarmat 5 1.14 %
Kőkeszi 5 1.14 %
Zsély 4 0.91 %
Ipolyvarbó 4 0.91 %
Apátújfalu 4 0.91 %
Kelenye 4 0.91 %
Csalár 4 0.91 %
Szécsénykovácsi 4 0.91 %
Leszenye 3 0.68 %
Csáb 3 0.68 %
Kiscsalomja 2 0.45 %
Sirak 2 0.45 %
Érújfalu 2 0.45 %
Gyürki 2 0.45 %
Alsózellő 1 0.23 %
Tótkisfalu 1 0.23 %
Terbegec 1 0.23 %
Bátorfalu 1 0.23 %
Kékkő 1 0.23 %
Kishalom 1 0.23 %
Mikszáthfalva 1 0.23 %
Alsósztregova 1 0.23 %
Rárósmulyad 1 0.23 %
Dacsókeszi 1 0.23 %
Szelény 1 0.23 %
Zobor 1 0.23 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.30 %
Alsósztregova 136 15.96 %
Felsőzellő 91 10.68 %
Bussa 76 8.92 %
Nógrádszentpéter 31 3.64 %
Kékkő 24 2.82 %
Alsózellő 23 2.70 %
Mikszáthfalva 18 2.11 %
Kislibercse 16 1.88 %
Alsópalojta 16 1.88 %
Érújfalu 15 1.76 %
Magasmajtény 13 1.53 %
Középpalojta 10 1.17 %
Felsőesztergály 10 1.17 %
Rárósmulyad 9 1.06 %
Leszenye 9 1.06 %
Tótkelecsény 8 0.94 %
Nógrádszenna 8 0.94 %
Ipolynyék 7 0.82 %
Csáb 7 0.82 %
Dacsólam 7 0.82 %
Hartyán 7 0.82 %
Apátújfalu 7 0.82 %
Csalár 6 0.70 %
Ipolyvarbó 6 0.70 %
Zsély 6 0.70 %
Ebeck 6 0.70 %
Kishalom 5 0.59 %
Kiskürtös 5 0.59 %
Tótkisfalu 5 0.59 %
Lukanénye 5 0.59 %
Szuhány 4 0.47 %
Felsősztregova 4 0.47 %
Nagycsalomja 4 0.47 %
Erdőszelestény 4 0.47 %
Borosznok 4 0.47 %
Kürtösújfalu 4 0.47 %
Bereklak 4 0.47 %
Terbegec 4 0.47 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.08 %
Ipolyhídvég 131 14.44 %
Ipolybalog 83 9.15 %
Ipolynagyfalu 47 5.18 %
Inám 44 4.85 %
Nagykürtös 41 4.52 %
Óvár 35 3.86 %
Ipolykér 31 3.42 %
Ipolykeszi 27 2.98 %
Lukanénye 19 2.09 %
Csáb 18 1.98 %
Nagycsalomja 18 1.98 %
Kelenye 18 1.98 %
Ipolyszécsényke 17 1.87 %
Kóvár 15 1.65 %
Csalár 15 1.65 %
Apátújfalu 13 1.43 %
Sirak 11 1.21 %
Terbegec 11 1.21 %
Szécsénykovácsi 10 1.10 %
Kőkeszi 9 0.99 %
Bussa 9 0.99 %
Bátorfalu 8 0.88 %
Leszenye 7 0.77 %
Tótgyarmat 6 0.66 %
Dacsókeszi 5 0.55 %
Gyürki 5 0.55 %
Kékkő 5 0.55 %
Magasmajtény 4 0.44 %
Szelény 4 0.44 %
Ipolyvarbó 4 0.44 %
Zsély 4 0.44 %
Galábocs 3 0.33 %
Hartyán 3 0.33 %
Érújfalu 3 0.33 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Erdőszelestény 2 0.22 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.77 %
Alsósztregova 235 17.75 %
Nógrádszentpéter 76 5.74 %
Érújfalu 75 5.66 %
Kékkő 53 4.00 %
Bussa 40 3.02 %
Magasmajtény 39 2.95 %
Kislibercse 32 2.42 %
Hartyán 30 2.27 %
Felsősztregova 29 2.19 %
Tótkisfalu 28 2.11 %
Nógrádszenna 23 1.74 %
Mikszáthfalva 20 1.51 %
Erdőszelestény 19 1.44 %
Tótkelecsény 19 1.44 %
Zsély 18 1.36 %
Alsópalojta 18 1.36 %
Süllye 18 1.36 %
Borosznok 16 1.21 %
Felsőzellő 12 0.91 %
Kiskürtös 12 0.91 %
Bereklak 12 0.91 %
Apátújfalu 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Alsózellő 10 0.76 %
Alsóesztergály 9 0.68 %
Dacsókeszi 9 0.68 %
Középpalojta 9 0.68 %
Rárósmulyad 8 0.60 %
Leszenye 8 0.60 %
Nagylám 8 0.60 %
Lukanénye 8 0.60 %
Kóvár 8 0.60 %
Kürtösújfalu 7 0.53 %
Csáb 7 0.53 %
Paróca 7 0.53 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolykér 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.38 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Ipolynyék 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ebeck 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
141 26.36%
KDH
121 22.62%
KSČ
73 13.64%
SNS
71 13.27%
SPV
62 11.59%
DS
26 4.86%
SZ
22 4.11%
SSL
11 2.06%
HČSP
3 0.56%
Egyéb
5 0.93%
Érvényes szavazatok 535
HZDS
379 62.75%
SKDH
58 9.60%
SDĽ
43 7.12%
KDH
42 6.95%
DS-ODS
18 2.98%
ODÚ
14 2.32%
SDSS
14 2.32%
SNS
13 2.15%
SZ
6 0.99%
SZS
5 0.83%
KSS
4 0.66%
Egyéb
8 1.32%
Érvényes szavazatok 604
HZDS-RSS
280 46.28%
KDH
58 9.59%
KSÚ
56 9.26%
ZRS
47 7.77%
SNS
46 7.60%
SP-VOĽBA
44 7.27%
31 5.12%
KSS
16 2.64%
DS
8 1.32%
HZPCS
5 0.83%
SPK
4 0.66%
NS
4 0.66%
ROISR
4 0.66%
MK
2 0.33%
Érvényes szavazatok 605
HZDS
229 35.67%
SDK
128 19.94%
SNS
115 17.91%
SDĽ
82 12.77%
SOP
38 5.92%
KSS
29 4.52%
ZRS
9 1.40%
SLS
5 0.78%
NEI
4 0.62%
Egyéb
3 0.47%
Érvényes szavazatok 642
HZDS
115 20.21%
SNS
109 19.16%
SMER
58 10.19%
KSS
51 8.96%
KDH
48 8.44%
SDKU
47 8.26%
ANO
41 7.21%
ZRS
33 5.80%
HZD
18 3.16%
PSNS
14 2.46%
SDPO
6 1.05%
SZS
5 0.88%
ZAR
5 0.88%
NOSNP
5 0.88%
SDA
4 0.70%
ROSA
4 0.70%
SDĽ
3 0.53%
Egyéb
3 0.53%
Érvényes szavazatok 569
SMER
170 38.29%
SNS
75 16.89%
SDKU DS
71 15.99%
ĽS HZDS
35 7.88%
KDH
33 7.43%
KSS
25 5.63%
ZRS
11 2.48%
SF
8 1.80%
NADEJ
3 0.68%
ANO
3 0.68%
LB
2 0.45%
ASV
2 0.45%
SLS
2 0.45%
MKP
1 0.23%
Egyéb
3 0.68%
Érvényes szavazatok 444
SMER
233 50.43%
SDKU DS
63 13.64%
SaS
41 8.87%
SNS
40 8.66%
KDH
32 6.93%
LSNS
13 2.81%
ĽS HZDS
8 1.73%
SDĽ
7 1.52%
ZRS
6 1.30%
KSS
5 1.08%
Paliho Kapurkova
5 1.08%
EDS
4 0.87%
Únia
2 0.43%
ND
2 0.43%
Most-Híd
1 0.22%
Érvényes szavazatok 462
SMER SD
283 54.84%
KDH
51 9.88%
SDKU DS
34 6.59%
SNS
33 6.40%
OĽaNO
33 6.40%
99 Percent
15 2.91%
SaS
14 2.71%
Most-Híd
14 2.71%
NaS ns
10 1.94%
LSNS
4 0.78%
SOSKA
4 0.78%
KSS
3 0.58%
SZ
3 0.58%
ĽS HZDS
3 0.58%
Obyčajní ľudia
3 0.58%
PaS
3 0.58%
Egyéb
6 1.16%
Érvényes szavazatok 516
SMER SD
195 37.36%
SNS
64 12.26%
OĽANO-NOVA
61 11.69%
ŠANCA
49 9.39%
LSNS
47 9.00%
SaS
26 4.98%
KDH
23 4.41%
SME RODINA
20 3.83%
#SIEŤ
13 2.49%
Most-Híd
7 1.34%
SDKU DS
6 1.15%
TIP
4 0.77%
Egyéb
7 1.34%
Érvényes szavazatok 522
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések