SK
LV
.....

Zselíz

Város

címer zászló
3423 99% magyar 1910
2815 42% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zselíz
Hivatalos szlovák megnevezés:
Želiezovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Lévai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Albertmajor, Ároki földek, Ároki-erdő, Árokpuszta, Dombimajor, Füzékimajor, Garammikola, Gereblye, Karolinamajor, Koplalópuszta, Nagy-berek, Nagypuszta (Kerekudvar), Rozinamajor, Szényei földek, Szódó
Koordináták:
48.04709244, 18.65456581
Terület:
56,52 km2
Rang:
város
Népesség:
6984
Tszf. magasság:
139 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93701
Település kód:
502987
Szervezeti azonosító:
307696
Adóazonosító:
2021023752

A város az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján fekszik, Párkánytól 33 km-re északra, Lévától 25 km-re délre, Érsekújvártól 47 km-re keletre. Határa a Garam mindkét oldalára kiterjed és nyugaton a Garammenti-hátság enyhén dombos keleti peremét is magába foglalja. Zselíz és Garammikola mára egybeépült. Területének túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt, a Garam mentén kisebb erdőterülete is van (Gereblye, Ároki-erdő, Nagy-berek). A városon keresztülhalad a Párkány Garamszentbenedekkel összekötő 76-os főút és a Párkány-Léva vasútvonal (vasútállomás). Mellékutak kötik össze Farnaddal (14 km) és Peszektergenyével (7 km). Északnyugatról Farnad és Nagysalló, délről Nyírágó és Lekér, délkeletről Garamsalló, keletről Peszektergenye, északkeletről Nemesoroszi, északról pedig Sáró községekkel határos. Keleti határát a Kompa-patak alkotja, Farnaddal közös határa egyben Bars és Esztergom megyék, keleti határa pedig Bars és Hont megyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozik város. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után, 1923-1960 között a Zselízi járás székhelye volt, a járás megszüntetése után a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). 1960-ban városi rangot kapott. 1967-ben hozzácsatolták Garammikolát, 1976-ban pedig Szódót, 1986-1992 között hozzá tartozott Peszektergenye. Területe három kataszteri terültre oszlik: Zselíz (37,00 km²), Garammikola (10,61 km²) és Szódó (8,91 km²). Zselíz kataszteri területe 1939-hez képest 23 hektárral, Szódóé 4 hektárral növekedett.

Népesség

Zselíznek 1910-ben 2301 (Garammikolával és Szódóval együtt 3455) , 1921-ben 2689 (3789), 1939-ben pedig 3173 (4289), túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar lakosságának egy részét a második világháború után áttelepítették Magyarországra, helyükre a lakosságcsere keretében magyarországi, az ún. belső telepítések során szlovákiai szlovák családok települtek. Magyar többségét 2011-ig megőrizte, de vegyes lakosságúvá vált. 1991-2011 között népessége 6,4 %-al csökkent (Peszektergenye nélkül 7678-ról 7186-ra), a magyar nemzetiségűek aránya 53,5 %-ról 48,7 %-ra csökkent, így 2011-re már szlovák relatív többsége (49,4 %) lett a városnak. A romák a lakosság 5 %-át alkotják. A lakosság 57,9 %-a római katolikus, 11,4 %-a református, 4,5 %-a pedig evangélikus vallású. 1921-ben Zselíz lakosságának még 27,1 %-a református vallású volt, Garammikola (70,3 %) és Szódó (50,8 %) egyaránt református többségű volt. A város 7 településrészre oszlik: Zselíz, Garammikola, Szódó (korábban különálló községek) és a Zselíz kataszteréhez tartozó külterületek: Árokmajor, Karolinamajor, Nagypuszta, Rozinamajor. 2011-ben Garammikolának 891 (a város lakosságának 12,4 %-a), Szódónak 390 (5,4 %), Zselíz belterületének 5701 (79,3%), külterületeinek összesen 204 (2,8 %) lakosuk volt.

Történelem

A falut templomával, malmával és kőhídjával 1274-ben említik először "Selyz" alakban. Nevét a Garam mentén északra húzódó vas szállítására használt, ókori útról kapta. 1293-ban "Selez", 1307-ben "Zelyz", 1311-ben "Zeleyz" néven szerepel a korabeli forrásokban. A Hont-Pázmány nemzetség birtoka, majd 1308-ban a Zselizi, 1345-ben pedig a Becsei családé. 1557-ben önálló uradalmi központ, mely a Dessewffy, később az Eszterházi család birtoka volt. 1536-ban 31 portája adózott. 1601-ben iskola, két major és 78 ház állt a településen. 1709 áprilisában Károlyi kuruc hadai itt hajóhidat építettek, melynek biztosítására a Garam mindkét partján földsáncokból kisebb erődítményt emeltek. 1715-ben 29 adózója volt. 1828-ban 189 házában 1300 lakos élt, lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A faluban régi postaállomás működött. A Párkány–Léva vasútvonalon túl, keskeny nyomtávú vasút kötötte össze a Börzsönyi erdészeti vasutakkal, a dohány és papírgyárral. 1922-ig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. 1923-ban, Csehszlovákia első közigazgatási átszervezésekor létrehozták a Zselizi járást, mely 1960-ban szűnt meg. 1938 és 1945 között Zseliz újra Magyarország része volt, ekkor a Zselizi járás átmenetileg megszűnt. A második világháború harcaiban 200 lakosa esett el és súlyos károk is érték a települést. Magyar gimnáziumát 1956-ban alapították. Városi rangra 1960-ban emelték. 1967-ben Garammikolát, 1976-ban pedig Szódót Zselízhez csatolták. A Csemadok 1957–59 között Zselízen rendezte meg az Országos Dal- és Táncünnepélyeket, 1961-ben a csehszlovákiai magyar ének- és zenekarok első országos fesztiválját, 1969–91 között pedig az Országos Népművészeti Fesztiválokat. A szocialista iparosítás keretében energetikai gépgyár (SES) és üvegipari üzem létesült Zselízen.

Mai jelentősége

A városban szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium (Comenius Gimnázium), valamint művészeti alapiskola egyaránt működik. 14. századi, Szent Jakabnak szentelt gótikus katolikus temploma, mely korabeli freskóiról nevezetes, 1945-ben elpusztult, 1954-ben építették újjá. Az Esterházy-kastély eredetileg barokk stílusban épült 1720-ban, később klasszicista stílusban átépítették. A kastély melletti épületben ("Bagolyvár") Schubert-emlékszobát rendeztek be. A város jelentős újkőkori régészeti lelőhely. A városban borászati üzem, határában napkollektoros erőmű és börtön (Nagypuszta) található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSELÉZ. Zselíz, Zselczov. Magyar falu Bars Várm. földes Ura Gr. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Lévához 2 mértföldnyire; határja ollyan, mint Garam Mikoláé; Szentegyháza jeles, vagyonnyai külömbfélék. MIKOLA. Garam Mikola. Magyar falu Bars Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Zselízhez közel, és annak filiája, szántó földgye, és réttye termékeny, legelője elég, fája van, piatzozó helye, ’s keresetre módgya Esztergomban, és a’ Dunán. SZODO. Magyar falu Bars Várm. földes Urai H. Eszterházy, és több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Nagy Sarónak szomszédságában, mellynek filiája; határja jó, vagyonnyai külömbfélék, piatzok Esztergomban, és másutt is.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zseliz, Bars vm. magyar falu a Garan jobb partján a Léváról Esztergomba vivő országutban, 812 kath., 17 evang., 359 ref. lak. Van itt egy kath. anya, s ref. filial szentegyház; csinos urasági kastély és kert. vendégfogadó, vizimalmok. Róna határa gazdag termékenységü, rétje, legelője bőven levén, a jobbágy sok szarvasmarhát, az uraság pedig gyönyörü merino nyájakat tart. F. u. gr. Eszterházy Jánosné, s feje egy jövedelmes uradalomnak. Postahivatal helyben. Garan-Mikola, magyar falu, Bars vármegyében, a Garan mellett: 102 kath., 400 ref. lak., s a ref. fiókegyház a szódói anyához tartozik. Határa igen termékeny, de árvizektől szenved. Birja gr. Eszterházy Józsefnő, s ut. p. Zeliz. Szódó, magyar falu, Bars vmegyében, a Garan jobb partján Zselizhez 1/2 mfd. 130 kath., 40 evang., 240 ref. lak. Buzatermő határát az árviz járja. Marha- és juhtenyésztése nevezetes. F. u. gr. Eszterházy Jánosné sat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Oroszkáról éjszakra Zselíz nagyközség fekszik. Fő nevezetessége a csúcsíves templom, melyet Rózsa József plebános az általa gyűjtött alamizsnapénzből és saját vagyonából az 1885–88. években stylszerűleg helyreállíttatott. A szentély apsisa a nyolczszög három oldalából van alakítva; éjszaki oldalán nincsenek ablakok; van faragott szentségháza, négy fali képe, melynek egyike Anjou-korbeli olasz munka. Egy másik kép fogadalmi képe Vesszős Mihály leányának, Margitnak, ki 1380-ban halt meg. A főoltár menzája egy római centuriónak domborművekkel ékesített sarcophagja volt, melyet 1736-ban fedeztek föl a templom hajójának földjében s aztán oltárasztalnak alkalmazták.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zseliz, a lévai járás alsó részében fekvő magyar kisközség, 2367 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. E község a pápai tizedszedők jegyzékében Ziliz alakban van felemlítve. 1345-ig koronabirtok volt, a mikor Nagy Lajostól csere útján a Becsei család birtokába került és Becsei Imre és fiai Töttös és Vesszős bírták. Ebbe a családba házasodott a Dessewffy, azután az Eszterházy család és ezen a réven került a birtok az Eszterházyak kezébe. Eszterházy Miklós nádor 1636-ban 4000 arany forintért zálogba adta Eszterházy Pál nógrádi kapitánynak, a kinek tulajdonában meg is maradt. Ezután a birtok a Szakmáry és a gróf Amade család tulajdonába került, kiktől az Eszterházyak megvették és ezektől, leányágon a gróf Breunner család nyerte, melynek örökösei most is bírják. A Rákóczy-féle szabadságharcz alkalmával Zseliz fontos stratégiai pont volt, melynek megtartására és megvédésére úgy a felkelők, mint a császáriak nagy súlyt fektettek. Bottyán János, Rákóczy parancsára itt hidat veretett a Garamon és ezen át szállíttatta az élelmet az érsekújvári, nyitrai, tapolcsányi, esztergomi és komáromi őrségnek. 1706-ban maga Rákóczy is itt táborozot. 1709 február 9-én itt kelt át a Garamon Károlyi Sándor is seregével, 14-én azonban ismét itt volt. 1709-ben a zselizi Garamhíd már sánczokkal volt megerősítve és 1200 gyalogos védte, megfelelő számú ágyúkkal. Ugyanez év április 29-én Rákóczy vezérei 4000 harczossal táboroztak itt. Mikor azután a kuruczok Zseliz alól távozni voltak kénytelenek, Bottyán a hidat szétbonttatta és a sánczokat széthányatta, de a császáriak ismét felépítették a hídat és felhányták a sánczokat. A község nevét az idők folyamán különféle változatokban találjuk említve. A XVII. század végén Zelész, a XVIII. században Zselez és tótul Zelczov. Már akkoriban, a mikor még az Eszterházyak voltak az urai, híres mintagazdaság volt, nagy marhatenyésztéssel szeszgyárakkal és serfőzővel. E jó hírét a gazdaság különben, a kitünő vezetés következtében, a mai napig megtartotta. Zseliz régi postahely és a posta-regále az Eszterházy családnak volt adományozva. Köre kiterjedt az egész alsó Garam völgyére. 1720-ban Eszterházy itt a nagyterjedelmű angol parkban kastélyt is építtetett, mely több becses tárgyat tartalmaz, többek között Eszterházy János zongoráját, melyen Schubert, a híres zeneköltő tanította a gróf leányait 1818-ban és itt írta zeneműveinek egyik legszebbikét, a „Schöne Müllerin”-t. Ezenkivül a kastélyban sok érdekes régi butor és metszet van. Az uradalomhoz tartozó kis erdőben egy kb. 800 évesre becsült élő fa van, melyet fakastélynak is neveznek. Kerülete oly terjedelmű, hogy a belsejében álló asztal körül 12 ember foglalhat helyet. E községben született 1842-ben Kherndl Antal, a Magy. Tud. Akadémia tagja. Kherndl János uradalmi felügyelő neje gazdag és nagybecsű régiség-gyűjteménynyel bír. Az őskori és bronzkori régiségeken kivül sok középkori és újabbkori érdekes és becses tárgy van a gyűjteményében, régi edények és gazdag régi kalotaszegi és szász varrottas gyűjtemény. A község katholikus temploma XIV. századbeli, de több izben átalakították, 1884-ben pedig restaurálták. Régi freskói, melyeket vastag mészréteg alatt találtak, érdekesek és az egyik alak, hajdani földesuri családjának egyik tagját: Becsey Vesszős Margitot ábrázolja. A templom oltárasztala egy római sarkophag, melyet még a Becsei Imre fia Vesszős szállíttatott ide Óbudáról, hol azt Aquincum romjai közt találták. A református templom már a XVIII. század vége felé fennállott. A községben takarékpénztár is van. A községhez tartoznak Sasdomb, Rozina, Pricsina, Árok, Dombi, Gereblye és Kerekudvard puszták és tanyák is. Kerekudvard azelőtt község volt, melyet a törökök pusztítottak el. A községnek van postája, távirója és vasúti állomása. Garammikola, a Garamvölgyben fekvő magyar kisközség, 1846, nagyobbára református lakossal. E község a szent-benedeki apátság javára a Géza király által 1075-ben kiállított alapító oklevélben már szerepel. A pápai tizedszedők lajstromában Michela alakban találjuk említve. 1351-ben Lajos király Barachkay Miklós és István javára iktató parancsot ad ki, melyben András nevű mikolai birtokos is említtetik. 1434-ben Lévai Péter kapja Zsigmond királytól adományul, azonban 1466-ban már a Lábatlan családbelieket iktatják be. 1506-ban Haraszti Ferencz és neje bírja, 1512-ben pedig ismét a Lévaiakat uralja, a mikor Lévai Zsigmond és Haraszti Ferencz a mária-családi páloszárdának ajándékozzák. 1565-ben Miksa király egyéb birtokokkal együtt az esztergomi káptalannak adja, de később többen osztozkodnak rajta, ú. m. az elefánti zárda, a királyi közalapítvány és az Eszterházyak. Az 1663-iki török dúlás alatt részben elpusztult. A mult század elején Garam-Mikula néven szerepel. Református temploma 1779-ben épült. Postája, távirója és vasúti állomása Zseliz. Ide tartozik Széplak puszta is. Szódó, a Garamvölgy alsó részében fekvő magyar kisközség, 423 nagyobbára református vallású lakossal. Hajdan érseki birtok. Ez is egyike ama barsi községeknek, melyeket Csák Máté 1311-ben feldúlatott. Egy darabig a lévai uradalomhoz tartozott és ekkor kapta az Eszterházy család, mely még a mult század elején is bírta. Nagy-Sár nevű dűlőjét „Hurka-vár”-nak is nevezik és itt állítólag hajdan valami erődítvény volt. A mult század elején az Eszterházyaknak itt nevezetes juh- és marhatenyésztésük volt. 1863-ban a községnek nagy része tűz által pusztult el. A községben egy újabb csinos urilak van, melyet Berinkey Antal építtetett és most örökösei bírják. Református temploma 1786-ban épült. Ide tartoznak Füzék és Koplaló puszták is. Postája Nagysáró, távirója és vasúti állomása Zseliz.

Magyar Katolikus Lexikon

Zseliz, Zeliz, v. Bars vm. (Želiezovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. lekéri esp. ker-ében. – 1274: Selyz. 1332: már pléb. Tp-át id. Szt Jakab apostol tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1730: alapították újra. Kegyura 1880: Breunner Ágost gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. – Lakói 1940: 2195 r.k., 2 g.k., 7 g.kel., 22 ev., 743 ref., 142 izr., 1 egyéb vall., össz. 3112; 1991: össz. 8373, m. 4482 (53,53%); 2001: össz. 7522, m. 3855 (51,25%). – Filiája 1917: Ágó. ** Némethy 1894:322. – Gerecze II:164. – Schem. Strig. 1917:62. – Györffy I:488. – Divald 1999:144.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zseliz. Első írásalakjában Ziliz néven szerepel. A XIV. század közepéig a koronabirtokok között tartják nyilván, majd csere útján a Becsei-család lesz a földesura. A családba házasodott Dessewffyek és Eszterházyak révén előbb az Eszterházy-, majd a Szakmáry- és gróf Amadé-családok birtokába kerül a községhatár. Később ismét Eszterházyak a földesurai, hogy végül a gróf Breunner-család kezébe kerüljön a termékeny uradalom. Zseliz a legkiemelkedőbb szerepét a kuruc szabadságharc alatt játszotta. Bottyán János nagy hadi jelentőségű hidat veretett itt a Garamon. 1706-ban maga Rákóczi Ferenc is tábort vert itt, 1709-ben ismét. Ez időtájt Zelész, Zselez és a tót Zelezov alakjában írják a község nevét. Itt, az Eszterházy-kastélyban alkotta Schubert, a nagy osztrák zeneköltő, mint az Eszterházy grófkisasszonyok zenei nevelője „A szép molnárné” c. halhatatlan dalciklusát. A község külterületi lakott helyei: Albertmajor, Árokmajor, Gereblye, Karolinamajor, Kerekudvar, Rozinamajor. A község területe 6389 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 3173. Garammikola. Egyike legrégebben települt községeinknek. Neve már egy 1075-ben kelt oklevélben szerepel, melyben Géza király a szentbenedekrendi apátságnak adományozza a községhatárt. A pápai tizedszedők jegyzékeiben Michela írásalakban fordul eső a község neve. 1434-ben Lévai Péter birtokában találjuk. Három évtizeddel később a Lábatlan-, majd utána a Haraszty-család ül a birtokban. 1512-ben ismét a Lévai-család a község földesura, majd ajándékként a mária-családi pálos-zárda tulajdonába megy át. Miksa király alatt az esztergomi káptalan nyeri adományul. A török hódoltság idején Garammikola is majdnem teljesen elpusztul, de a XVIII. században az Eszterházyak ismét benépesítik a termékeny határú községet. A község területe 1845 kat. hóld, lélekszáma a visszacsatoláskor 746. Szodó. Árpádházi királyaink alatt az esztergomi érsekség javadalmai közé tartozik. Amikor a XIV. század elején Csák Máté összekülönbözött az érsekséggel, Szodó is áldozatul esett a kegyetlen kényúr bosszújának. Hosszabb ideig a lévai várbirtokok sorában foglal helyet, majd az Eszter házy-család birtokába kerül. Hozzá tartozik Koplalópuszta. A község területe 1541 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 370.

Dudich Sándor - Dulai Henrietta - Bandor Éva - Fischer-Colbrie Ágoston - Gubík Ági - Kherndl Antal - Molnár János - Schubert, Franz - Skronka Tibor - Tok Béla - Urbán Sándor - Viszolajszky Károly -

Dulai Henrietta

Zselíz - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Schubert, Franz

1818, 1824
Zselíz - tanított
1818 és 1824 nyarán Franz Schubert a kastélyban tanította zongorázni az Eszterházy-kisasszonyokat, szobra a kastély parkja melletti Franz Schubert múzeumnál áll.
névjegyzék

Kherndl Antal

1842. 5. 10.
Zselíz - megszületett
névjegyzék

Viszolajszky Károly

1843. 11. 3.
Érsekújvár - megszületett
1860 - 1874
Zselíz - egyházi szolgálatot végzett Hontnádas, Szenográd, Zselíz, Alsószemeréd
1929. 6. 2.
Alsószemeréd - elhunyt
névjegyzék

Fischer-Colbrie Ágoston

1863. 10. 16.
Zselíz - megszületett
névjegyzék

Dudich Sándor

1906.5.28.
Kéménd - megszületett
1926-1930
Farnad - tanított
1930-1945
Kéménd - tanított
1950-1976
Zselíz - tanított
1976.2.11.
Zselíz - elhunyt
névjegyzék

Urbán Sándor

1925.12.3.
Zalaba - megszületett
2002.3.3.
Zselíz - elhunyt
névjegyzék

Tok Béla

1936. 5. 15.
Lakszakállas - megszületett
Zselíz - tanított
Dunaszerdahely - tanított
Komárom - kutatott
1993. 3. 17.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Molnár János

1938.1.16.
Garammikola - megszületett
névjegyzék

Skronka Tibor

1962. 7. 23.
Párkány - megszületett
Zselíz - tanult
Szőgyén - tanult
1987-1994
Komárom - élt színész.
névjegyzék

Bandor Éva

1971.9.6.
Párkány - megszületett
Zselíz - tanult
névjegyzék

Gubík Ági

1977. 02. 4.
Zselíz - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1274
Selyz
1293
Selez
1307
Zelyz
1311
Zeleyz
1773
Zseléz, Zelizow,
1786
Zscheléz, Zelczow,
1808
Zsellész, Želcowce,
1863
Zseléz,
1873
Zeléz,
1877
Zeliz,
1898
Zseliz,
1920
Želiezovce,
1927
Želiezovce, Zseliz,
1938
Zseliz,
1945
Želiezovce, Zseliz,
1948
Želiezovce
1994
Zselíz

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szlovák Nemzeti Felkelés utca (SNP) 2
Telefon: 0367711122

Honlap: zeliezovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Juhász Ondrej (Független)

Képviselő-testület:
Sokol Ladislav (Független)
Ivan Pavel (Független)
Polka Pavel (Független)
Kriška Miroslav (Független)
Šedivá Marianna (Független)
Kovács Kazimír (MOST - HÍD)
Csenger Tibor (SMK-MKP)
Kepka Marek (SMK-MKP)
Rák Norbert (SMK-MKP)
Juhászová Estera (SMK-MKP)
Baka Ľudovít (SMK-MKP)
Csonka Ákos (SMK-MKP)
Független 42% Független 5 képviselö 8% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 50% SMK-MKP 6 képviselö 12 képviselö
Zselízi Posta

Szent Jakab tér 1

Perla szociális intézmény Zselíz

Posta utca 9

Alsó-garammenti kistérségi társulás

Komenský utca 6

Zselízi Szabadidőközpont

Štúr utca 15

Zselízi Római Katolikus Plébániahivatal

Posta utca 1

Zselízi Városi Könyvtár

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 2

Zselízi Rendőrörs

Schubert utca 1

Franz Schubert Szlovák Tannyelvű Művészeti Alapiskola

Štúr utca 15

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Béke utca 67

Szlovák Tannyelvű készségfejlesztő iskola

Keskeny utca 4.

Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Štúr utca 16

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 9

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 93

Szlovák és Magyar Tannyelvű közös igazgatású iskola

Keskeny utca 4

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 1

Comenius Magyar Tannyelvű Gimnázium

Štúr utca 16

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 9

Büntetés-végrehajtási intézet

Nagypuszta 12

Zselízi Anyakönyvi Hivatal

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 2

Zselízi Városi Hivatal

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3039 94%
szlovákok 110 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 67 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3234
magyarok 3423 99%
szlovákok 8 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3455
magyarok 3403 90%
szlovákok 275 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 66 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 45 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3789
magyarok 4482 54%
szlovákok 3782 45%
ruszinok 0 0%
romák 30 0%
ukránok 1 0%
csehek 64 1%
németek 1 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 8373
magyarok 3855 51%
szlovákok 3543 47%
ruszinok 2 0%
romák 41 1%
ukránok 5 0%
csehek 37 0%
németek 2 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 34 0%
összlétszám 7522
magyarok 3501 49%
szlovákok 3550 49%
ruszinok 1 0%
romák 21 0%
ukránok 4 0%
csehek 23 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 76 1%
összlétszám 7186
magyarok 2815 42%
szlovákok 3370 50%
ruszinok 3 0%
romák 5 0%
ukránok 5 0%
csehek 27 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 512 8%
összlétszám 6756
összlétszám 484
magyarok 467 96%
szlovákok 12 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 778
magyarok 769 99%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 444
magyarok 441 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 710
magyarok 708 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2681
magyarok 2316 86%
szlovákok 262 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 63 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 390
magyarok 370 95%
szlovákok 12 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 718
magyarok 717 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5892
Választási részvétel: 44.5 %
Kiadott boríték: 2622
Bedobott boríték: 2622

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2582
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Juhász Ondrej 2015 78.04 % Független
Šedivá Marianna 364 14.10 % Független
Halgaš Kamil 203 7.86 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sokol Ladislav 1132 Független
Ivan Pavel 1079 Független
Csenger Tibor 1035 SMK-MKP
Polka Pavel 1027 Független
Kepka Marek 940 SMK-MKP
Rák Norbert 928 SMK-MKP
Juhászová Estera 925 SMK-MKP
Baka Ľudovít 868 SMK-MKP
Kovács Kazimír 858 MOST - HÍD
Csonka Ákos 831 SMK-MKP
Kriška Miroslav 826 Független
Šedivá Marianna 755 Független

Képviselők

2014
Független 41.67% Független 5 képviselö SMK-MKP 41.67% SMK-MKP 5 képviselö SMER-SD 8.33% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 8.33% MOST - HÍD 1 képviselö 12 képviselö
2018
Független 41.67% Független 5 képviselö SMK-MKP 50.00% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 8.33% MOST - HÍD 1 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6103
Választási részvétel: 12.17 %
Kiadott boríték: 743
Bedobott boríték: 743
Választásra jogosult: 6106
Választási részvétel: 10.45 %
Kiadott boríték: 638
Bedobott boríték: 638
Választásra jogosult: 5 959
Választási részvétel: 23,25 %
Kiadott boríték: 1 386
Bedobott boríték: 1 386

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 717
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 1 341
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 451 62.90 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 177 24.69 % SMER - SD
Peter Oremus 50 6.97 % Független
Regan Belovič 15 2.09 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 11 1.53 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 9 1.26 % MS
Viliam Mokraň 4 0.56 % KĽS
Milan Belica 134 21.27% SMER - SD
Iván Farkas 455 33.93 % SMK-MKP
Milan Belica 341 25.43 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 217 16.18 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 134 9.99 % ĽSNS
Peter Oremus 121 9.02 % Független
László Hajdu 39 2.91 % MKDA
Renáta Kolenčíková 31 2.31 % Független
Ján Marko 3 0.22 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 727
Érvényes szavazólap: 1 369
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Tibor Csenger 439 60.39% SMK-MKP
Zita Cseri 331 45.53% Független
Róbert Csudai 326 44.84% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Lőrincz 293 40.30% SMK-MKP
Beáta Kiss 267 36.73% SMK-MKP
Dezső Pálffy 240 33.01% SMK-MKP
Peter Köpöncei 222 30.54% SMK-MKP
Jozef Gyurkovics 178 24.48% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anikó Helység 160 22.01% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Braun 133 18.29% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Lenka Kluchová 130 17.88% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
František Horváth 125 17.19% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Alexander Bačík 103 14.17% KDH, SMER - SD
Mária Brnáková 100 13.76% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Alena Frtúsová 94 12.93% SMER - SD, KDH
Soňa Kocková 93 12.79% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Jaroslav Ivan 89 12.24% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 82 11.28% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 78 10.73% KDH, SMER - SD
Štefan Baniar 77 10.59% SNS
Igor Varga 74 10.18% SMER - SD, KDH
Roman Tóth 68 9.35% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 66 9.08% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 55 7.57% SMER - SD, KDH
Martin Bátovský 54 7.43% SNS
Hedviga Makovínyiová 53 7.29% Független
Ľubomír Lőrincz 52 7.15% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 44 6.05% ĽS-HZDS
Oľga Szalmová 39 5.36% Független
Jozef Kubala 31 4.26% SNS
Michal Molnár 31 4.26% KSS
Jozef Rosipal 23 3.16% ĽS-HZDS
Ján Hamar 22 3.03% KSS
Gabriel Biric 22 3.03% KSS
Jozef Bóna 20 2.75% KSS
Ladislav Vörös 19 2.61% KSS
Ivana Rosíková 19 2.61% NP
Ladislav Mészáros 18 2.48% KSS
Peter Laczko 15 2.06% KSS
Helena Rosíková 13 1.79% NP
Jiří Klain 12 1.65% KSS
Ondrej Juhász 853 62.31% Független
Tibor Csenger 728 53.18% SMK-MKP
Marianna Šedivá 620 45.29% Független
Zita Cseri 503 36.74% Független
Róbert Csudai 490 35.79% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Hasznos 441 32.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zoltán Fekete 438 31.99% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Beáta Kiss 372 27.17% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 333 24.32% SMK-MKP
Dezső Pálffy 261 19.07% SMK-MKP
Peter Köpöncei 228 16.65% SMK-MKP
Pál Zachar 218 15.92% Független
Jaroslav Tomek 185 13.51% ĽS Naše Slovensko
Csaba Tolnai 135 9.86% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Alexander Bačík 119 8.69% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ervín Szalma 99 7.23% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 97 7.09% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martina Holečková 97 7.09% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Martin Bátovský 95 6.94% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Éder 82 5.99% Független
Ladislav Urban 80 5.84% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 79 5.77% SME RODINA - Boris Kollár
Jaroslav Ivan 74 5.41% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Ivan Murín 66 4.82% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Monika Porubská 65 4.75% ĽS Naše Slovensko
Peter Drábik 65 4.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Pavol Novák 61 4.46% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Jakubík 61 4.46% ĽS Naše Slovensko
Ján Janáč 57 4.16% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Pavlovič 55 4.02% ĽS Naše Slovensko
Igor Varga 55 4.02% Független
Erika Sulinová 53 3.87% Független
Ladislav Jakubík 52 3.80% ĽS Naše Slovensko
Roman Tóth 49 3.58% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Štefan 48 3.51% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
František Kováčik 48 3.51% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ján Krtík 48 3.51% Független
Rastislav Juhár 47 3.43% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Gogora 44 3.21% Független
Karol Ižold 43 3.14% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Kotrus Rákociová 35 2.56% Független
Ján Kútik 32 2.34% KSS
Ján Hamar 30 2.19% KSS
Michal Ivanický 28 2.05% KSS
Ladislav Vörös 23 1.68% KSS
Miroslav Kamenský 23 1.68% KSS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 9.26 %
Léva 408 8.20 %
Zselíz 372 7.48 %
Palást 202 4.06 %
Nagyölved 187 3.76 %
Farnad 135 2.71 %
Érsekkéty 110 2.21 %
Oroszka 84 1.69 %
Csata 80 1.61 %
Nagysalló 80 1.61 %
Nyírágó 77 1.55 %
Kálna 66 1.33 %
Ipolyfödémes 65 1.31 %
Lekér 60 1.21 %
Ipolyszakállos 59 1.19 %
Garamszentgyörgy 56 1.13 %
Vámosladány 49 0.98 %
Ipolyvisk 47 0.94 %
Alsószemeréd 43 0.86 %
Zsemlér 42 0.84 %
Ipolypásztó 41 0.82 %
Nagytúr 40 0.80 %
Deménd 39 0.78 %
Barsbese 37 0.74 %
Sáró 34 0.68 %
Felsőtúr 34 0.68 %
Százd 32 0.64 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.58 %
Szete 29 0.58 %
Szalatnya 29 0.58 %
Egeg 27 0.54 %
Kistompa 26 0.52 %
Ipolybél 25 0.50 %
Felsőszemeréd 24 0.48 %
Felsőszecse 24 0.48 %
Kisölved 23 0.46 %
Lontó 23 0.46 %
Zalaba 22 0.44 %
Nagyod 20 0.40 %
Felsőpél 19 0.38 %
Málas 18 0.36 %
Garamsalló 16 0.32 %
Barsendréd 14 0.28 %
Gyerk 10 0.20 %
Barsvárad 10 0.20 %
Bori 10 0.20 %
Garamtolmács 9 0.18 %
Kétfegyvernek 9 0.18 %
Garamkovácsi 9 0.18 %
Bakabánya 8 0.16 %
Tőre 7 0.14 %
Alsópél 6 0.12 %
Szántó 5 0.10 %
Töhöl 5 0.10 %
Újbars 4 0.08 %
Nemesoroszi 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Kural 4 0.08 %
Garamlök 4 0.08 %
Felsőzsember 3 0.06 %
Garamkelecsény 3 0.06 %
Nagygyőröd 3 0.06 %
Alsószecse 3 0.06 %
Borfő 2 0.04 %
Peszektergenye 2 0.04 %
Bát 2 0.04 %
Hontalmás 2 0.04 %
Dalmad 1 0.02 %
Bajka 1 0.02 %
Csejkő 1 0.02 %
Garamújfalu 1 0.02 %
Ény 1 0.02 %
Garamkeszi 1 0.02 %
Garamszőllős 1 0.02 %
Hontnádas 1 0.02 %
Nagykoszmály 1 0.02 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 114.77 %
Kálna 139 4.88 %
Zselíz 135 4.74 %
Garamtolmács 126 4.42 %
Ipolyság 108 3.79 %
Felsőszecse 107 3.75 %
Garamkelecsény 106 3.72 %
Garamszentgyörgy 77 2.70 %
Csejkő 72 2.53 %
Óbars 70 2.46 %
Garamújfalu 67 2.35 %
Bakabánya 59 2.07 %
Újbars 51 1.79 %
Garamkovácsi 48 1.68 %
Kereskény 47 1.65 %
Garamszőllős 46 1.61 %
Berekalja 43 1.51 %
Alsószecse 40 1.40 %
Nagysalló 40 1.40 %
Vámosladány 39 1.37 %
Deménd 33 1.16 %
Felsőzsember 31 1.09 %
Nagykoszmály 29 1.02 %
Garamlök 25 0.88 %
Garamkeszi 24 0.84 %
Nagygyőröd 23 0.81 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.74 %
Alsópél 20 0.70 %
Oroszka 19 0.67 %
Szántó 17 0.60 %
Nagyod 17 0.60 %
Nagyölved 16 0.56 %
Bát 16 0.56 %
Hontnádas 15 0.53 %
Ipolyszakállos 15 0.53 %
Kétfegyvernek 14 0.49 %
Sáró 14 0.49 %
Baka 14 0.49 %
Lekér 13 0.46 %
Farnad 13 0.46 %
Cseke 13 0.46 %
Barsendréd 12 0.42 %
Felsőtúr 12 0.42 %
Barsbese 12 0.42 %
Derzsenye 12 0.42 %
Kural 11 0.39 %
Töhöl 9 0.32 %
Csata 9 0.32 %
Lontó 9 0.32 %
Felsőpél 9 0.32 %
Fakóvezekény 9 0.32 %
Felsőszemeréd 9 0.32 %
Barsvárad 9 0.32 %
Hontbesenyőd 8 0.28 %
Palást 8 0.28 %
Egeg 8 0.28 %
Nyírágó 7 0.25 %
Gyerk 7 0.25 %
Bori 6 0.21 %
Borfő 6 0.21 %
Ipolyvisk 6 0.21 %
Érsekkéty 6 0.21 %
Kistompa 5 0.18 %
Ipolyfödémes 5 0.18 %
Bajka 5 0.18 %
Kiskoszmály 5 0.18 %
Zsemlér 5 0.18 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Kisóvár 4 0.14 %
Dalmad 4 0.14 %
Ény 4 0.14 %
Nagytúr 4 0.14 %
Hontalmás 4 0.14 %
Százd 4 0.14 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Nemesoroszi 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Tőre 2 0.07 %
Szete 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 17.78 %
Léva 345 9.21 %
Zselíz 261 6.97 %
Palást 260 6.94 %
Nagyölved 134 3.58 %
Érsekkéty 95 2.54 %
Farnad 91 2.43 %
Ipolyfödémes 76 2.03 %
Alsószemeréd 72 1.92 %
Ipolyszakállos 65 1.74 %
Nagysalló 64 1.71 %
Oroszka 64 1.71 %
Csata 62 1.66 %
Kálna 62 1.66 %
Ipolyvisk 53 1.41 %
Nagytúr 48 1.28 %
Ipolypásztó 46 1.23 %
Vámosladány 46 1.23 %
Lekér 45 1.20 %
Deménd 39 1.04 %
Kistompa 39 1.04 %
Egeg 38 1.01 %
Szete 37 0.99 %
Garamszentgyörgy 37 0.99 %
Szalatnya 36 0.96 %
Felsőszemeréd 36 0.96 %
Felsőtúr 36 0.96 %
Százd 36 0.96 %
Nyírágó 35 0.93 %
Barsbese 31 0.83 %
Lontó 30 0.80 %
Zsemlér 30 0.80 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.80 %
Ipolybél 24 0.64 %
Kisölved 24 0.64 %
Sáró 21 0.56 %
Málas 19 0.51 %
Felsőszecse 17 0.45 %
Fakóvezekény 14 0.37 %
Garamsalló 13 0.35 %
Gyerk 13 0.35 %
Barsendréd 12 0.32 %
Zalaba 11 0.29 %
Nagyod 10 0.27 %
Újbars 10 0.27 %
Bori 10 0.27 %
Tőre 6 0.16 %
Kétfegyvernek 6 0.16 %
Garamlök 5 0.13 %
Töhöl 4 0.11 %
Barsvárad 4 0.11 %
Nagygyőröd 4 0.11 %
Felsőpél 4 0.11 %
Szántó 4 0.11 %
Garamkovácsi 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.05 %
Garamtolmács 2 0.05 %
Alsópél 2 0.05 %
Garamkelecsény 2 0.05 %
Bajka 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 47.24 %
Garamtolmács 185 5.86 %
Óbars 87 2.76 %
Garamkelecsény 82 2.60 %
Kálna 81 2.57 %
Ipolyság 76 2.41 %
Garamkovácsi 73 2.31 %
Garamszőllős 67 2.12 %
Garamújfalu 65 2.06 %
Bakabánya 59 1.87 %
Berekalja 57 1.81 %
Zselíz 53 1.68 %
Csejkő 50 1.58 %
Felsőzsember 41 1.30 %
Kereskény 40 1.27 %
Bát 38 1.20 %
Nagykoszmály 36 1.14 %
Garamszentgyörgy 35 1.11 %
Garamkeszi 27 0.86 %
Nagygyőröd 27 0.86 %
Alsópél 25 0.79 %
Újbars 24 0.76 %
Felsőszecse 22 0.70 %
Hontnádas 22 0.70 %
Borfő 21 0.67 %
Nagysalló 20 0.63 %
Alsószecse 20 0.63 %
Szántó 19 0.60 %
Derzsenye 18 0.57 %
Kistompa 17 0.54 %
Bori 17 0.54 %
Barsbese 16 0.51 %
Hontalmás 15 0.48 %
Vámosladány 15 0.48 %
Hontbagonya 12 0.38 %
Lekér 12 0.38 %
Barsendréd 12 0.38 %
Garamlök 11 0.35 %
Deménd 11 0.35 %
Sáró 10 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.32 %
Ipolyszakállos 10 0.32 %
Palást 10 0.32 %
Ény 9 0.29 %
Fakóvezekény 9 0.29 %
Baka 9 0.29 %
Cseke 9 0.29 %
Kural 8 0.25 %
Nagyölved 7 0.22 %
Farnad 6 0.19 %
Nyírágó 6 0.19 %
Kisóvár 6 0.19 %
Töhöl 6 0.19 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.13 %
Oroszka 4 0.13 %
Hontbesenyőd 4 0.13 %
Nagyod 4 0.13 %
Dalmad 3 0.10 %
Zsemlér 3 0.10 %
Gyerk 3 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 101.72 %
Garamtolmács 205 7.48 %
Kálna 145 5.29 %
Ipolyság 119 4.34 %
Garamkelecsény 119 4.34 %
Garamújfalu 111 4.05 %
Berekalja 105 3.83 %
Csejkő 105 3.83 %
Zselíz 99 3.61 %
Óbars 87 3.18 %
Garamszőllős 86 3.14 %
Bakabánya 74 2.70 %
Nagysalló 72 2.63 %
Felsőszecse 63 2.30 %
Garamkovácsi 58 2.12 %
Újbars 53 1.93 %
Nagykoszmály 52 1.90 %
Alsószecse 48 1.75 %
Kereskény 42 1.53 %
Garamszentgyörgy 41 1.50 %
Vámosladány 41 1.50 %
Garamkeszi 39 1.42 %
Felsőzsember 38 1.39 %
Szántó 37 1.35 %
Garamlök 34 1.24 %
Deménd 33 1.20 %
Nagygyőröd 33 1.20 %
Bát 29 1.06 %
Cseke 28 1.02 %
Baka 27 0.99 %
Derzsenye 26 0.95 %
Nagyölved 25 0.91 %
Barsbese 22 0.80 %
Bori 20 0.73 %
Alsópél 20 0.73 %
Ipolyszakállos 19 0.69 %
Kural 17 0.62 %
Hontnádas 16 0.58 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.58 %
Kétfegyvernek 16 0.58 %
Sáró 15 0.55 %
Oroszka 14 0.51 %
Kiskoszmály 14 0.51 %
Lekér 14 0.51 %
Nagyod 13 0.47 %
Fakóvezekény 13 0.47 %
Barsendréd 12 0.44 %
Farnad 10 0.36 %
Hontbesenyőd 10 0.36 %
Töhöl 9 0.33 %
Dalmad 9 0.33 %
Felsőszemeréd 9 0.33 %
Nyírágó 8 0.29 %
Felsőpél 8 0.29 %
Barsvárad 8 0.29 %
Málas 8 0.29 %
Nagytúr 8 0.29 %
Lontó 8 0.29 %
Hontbagonya 8 0.29 %
Csata 8 0.29 %
Ény 7 0.26 %
Érsekkéty 7 0.26 %
Zsemlér 7 0.26 %
Borfő 7 0.26 %
Palást 7 0.26 %
Nemesoroszi 7 0.26 %
Egeg 6 0.22 %
Százd 5 0.18 %
Kisóvár 5 0.18 %
Hontalmás 4 0.15 %
Peszektergenye 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Kistompa 4 0.15 %
Bajka 4 0.15 %
Setétkút 3 0.11 %
Ipolyfödémes 3 0.11 %
Gyerk 3 0.11 %
Szete 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 28.96 %
Garamtolmács 111 3.48 %
Ipolyság 91 2.86 %
Deménd 68 2.13 %
Garamkelecsény 66 2.07 %
Csejkő 60 1.88 %
Zselíz 48 1.51 %
Óbars 47 1.47 %
Garamkovácsi 47 1.47 %
Garamújfalu 46 1.44 %
Bakabánya 46 1.44 %
Kálna 40 1.26 %
Garamszőllős 39 1.22 %
Kereskény 35 1.10 %
Felsőszecse 34 1.07 %
Nagykoszmály 24 0.75 %
Alsópél 23 0.72 %
Felsőzsember 21 0.66 %
Nagysalló 21 0.66 %
Berekalja 19 0.60 %
Alsószecse 19 0.60 %
Garamszentgyörgy 18 0.56 %
Nagygyőröd 18 0.56 %
Garamkeszi 17 0.53 %
Kural 14 0.44 %
Szántó 14 0.44 %
Hontnádas 12 0.38 %
Cseke 11 0.35 %
Oroszka 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Garamlök 10 0.31 %
Derzsenye 9 0.28 %
Alsószemeréd 9 0.28 %
Újbars 9 0.28 %
Vámosladány 8 0.25 %
Baka 8 0.25 %
Százd 8 0.25 %
Fakóvezekény 8 0.25 %
Borfő 7 0.22 %
Barsbese 6 0.19 %
Bát 6 0.19 %
Sáró 6 0.19 %
Kistompa 6 0.19 %
Lekér 5 0.16 %
Csata 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Hontbesenyőd 5 0.16 %
Dalmad 5 0.16 %
Töhöl 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Egeg 5 0.16 %
Bori 4 0.13 %
Barsendréd 4 0.13 %
Farnad 4 0.13 %
Nagytúr 4 0.13 %
Kiskoszmály 4 0.13 %
Gyerk 3 0.09 %
Nagyölved 3 0.09 %
Palást 3 0.09 %
Barsvárad 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Hontalmás 3 0.09 %
Bakaszenes 2 0.06 %
Ény 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Felsőtúr 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Nagyod 2 0.06 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Kisóvár 1 0.03 %
Hontbagonya 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 16.18 %
Kálna 386 9.74 %
Garamtolmács 136 3.43 %
Garamkelecsény 65 1.64 %
Újbars 60 1.51 %
Garamszőllős 48 1.21 %
Óbars 47 1.19 %
Ipolyság 45 1.14 %
Zselíz 44 1.11 %
Garamkovácsi 44 1.11 %
Nagygyőröd 43 1.09 %
Garamlök 40 1.01 %
Alsópél 39 0.98 %
Felsőszecse 39 0.98 %
Bakabánya 37 0.93 %
Garamszentgyörgy 34 0.86 %
Nagysalló 32 0.81 %
Csejkő 32 0.81 %
Berekalja 27 0.68 %
Felsőzsember 27 0.68 %
Alsószecse 25 0.63 %
Garamújfalu 22 0.56 %
Nagykoszmály 20 0.50 %
Barsendréd 17 0.43 %
Barsvárad 17 0.43 %
Szántó 16 0.40 %
Barsbese 14 0.35 %
Garamkeszi 14 0.35 %
Bát 13 0.33 %
Kereskény 13 0.33 %
Deménd 12 0.30 %
Felsőpél 12 0.30 %
Lekér 12 0.30 %
Töhöl 12 0.30 %
Oroszka 11 0.28 %
Csata 10 0.25 %
Bajka 10 0.25 %
Fakóvezekény 10 0.25 %
Kiskoszmály 10 0.25 %
Nagyölved 9 0.23 %
Kétfegyvernek 9 0.23 %
Hontnádas 9 0.23 %
Derzsenye 8 0.20 %
Cseke 8 0.20 %
Vámosladány 8 0.20 %
Felsőtúr 7 0.18 %
Baka 7 0.18 %
Palást 6 0.15 %
Borfő 6 0.15 %
Gyerk 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Nagyod 6 0.15 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Kistompa 5 0.13 %
Ipolyszakállos 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Lüle 4 0.10 %
Setétkút 4 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Kural 3 0.08 %
Százd 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Szalatnya 3 0.08 %
Lontó 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Nagytúr 3 0.08 %
Tőre 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 85.84 %
Garamtolmács 136 5.63 %
Garamújfalu 105 4.35 %
Csejkő 94 3.89 %
Garamkelecsény 93 3.85 %
Kereskény 72 2.98 %
Kálna 70 2.90 %
Óbars 69 2.86 %
Ipolyság 69 2.86 %
Bakabánya 65 2.69 %
Garamszőllős 63 2.61 %
Zselíz 55 2.28 %
Garamkovácsi 48 1.99 %
Berekalja 42 1.74 %
Felsőzsember 36 1.49 %
Nagygyőröd 32 1.32 %
Nagysalló 27 1.12 %
Alsószecse 26 1.08 %
Hontnádas 25 1.03 %
Felsőszecse 24 0.99 %
Nagykoszmály 24 0.99 %
Szete 21 0.87 %
Garamlök 21 0.87 %
Alsópél 21 0.87 %
Derzsenye 20 0.83 %
Bát 18 0.75 %
Oroszka 17 0.70 %
Szántó 16 0.66 %
Újbars 15 0.62 %
Ipolyvisk 15 0.62 %
Garamkeszi 14 0.58 %
Kural 14 0.58 %
Lekér 13 0.54 %
Garamszentgyörgy 13 0.54 %
Nagyölved 12 0.50 %
Kiskoszmály 12 0.50 %
Vámosladány 12 0.50 %
Barsbese 12 0.50 %
Barsendréd 12 0.50 %
Lontó 11 0.46 %
Dalmad 11 0.46 %
Baka 9 0.37 %
Cseke 9 0.37 %
Hontalmás 8 0.33 %
Nagytúr 8 0.33 %
Ipolyszakállos 8 0.33 %
Deménd 8 0.33 %
Borfő 8 0.33 %
Kistompa 8 0.33 %
Felsőszemeréd 7 0.29 %
Fakóvezekény 7 0.29 %
Bajka 7 0.29 %
Palást 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Hontbesenyőd 6 0.25 %
Csata 5 0.21 %
Hontbagonya 5 0.21 %
Felsőpél 5 0.21 %
Ény 4 0.17 %
Szalatnya 4 0.17 %
Nyírágó 4 0.17 %
Érsekkéty 3 0.12 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Zsemlér 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Kétfegyvernek 3 0.12 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Nemesoroszi 3 0.12 %
Lüle 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Egeg 2 0.08 %
Felsőtúr 1 0.04 %
Barsvárad 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Kisóvár 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Málas 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Töhöl 1 0.04 %
Százd 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 85.51 %
Garamtolmács 155 6.05 %
Ipolyság 116 4.53 %
Garamkelecsény 99 3.87 %
Bakabánya 95 3.71 %
Zselíz 82 3.20 %
Kálna 80 3.12 %
Felsőzsember 59 2.30 %
Csejkő 58 2.26 %
Óbars 53 2.07 %
Garamújfalu 53 2.07 %
Berekalja 52 2.03 %
Garamszőllős 49 1.91 %
Nagykoszmály 45 1.76 %
Nagygyőröd 44 1.72 %
Felsőszecse 42 1.64 %
Fakóvezekény 40 1.56 %
Garamkovácsi 39 1.52 %
Bát 37 1.44 %
Kereskény 37 1.44 %
Nagysalló 34 1.33 %
Alsószecse 34 1.33 %
Újbars 34 1.33 %
Garamszentgyörgy 31 1.21 %
Alsópél 29 1.13 %
Palást 28 1.09 %
Garamkeszi 26 1.02 %
Garamlök 25 0.98 %
Derzsenye 23 0.90 %
Cseke 22 0.86 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.86 %
Borfő 21 0.82 %
Vámosladány 20 0.78 %
Lontó 20 0.78 %
Barsbese 19 0.74 %
Szántó 18 0.70 %
Barsendréd 17 0.66 %
Hontnádas 17 0.66 %
Csata 16 0.62 %
Farnad 15 0.59 %
Lekér 15 0.59 %
Baka 15 0.59 %
Nagyölved 14 0.55 %
Ipolyszakállos 14 0.55 %
Kiskoszmály 13 0.51 %
Nagytúr 12 0.47 %
Kisóvár 12 0.47 %
Oroszka 12 0.47 %
Deménd 11 0.43 %
Felsőszemeréd 10 0.39 %
Hontbagonya 10 0.39 %
Bori 9 0.35 %
Hontbesenyőd 9 0.35 %
Hontalmás 8 0.31 %
Töhöl 8 0.31 %
Lüle 8 0.31 %
Ipolyvisk 8 0.31 %
Százd 8 0.31 %
Barsvárad 7 0.27 %
Alsószemeréd 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Dalmad 7 0.27 %
Nyírágó 7 0.27 %
Felsőpél 6 0.23 %
Kistompa 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Érsekkéty 6 0.23 %
Kural 6 0.23 %
Ipolyfödémes 6 0.23 %
Felsőtúr 5 0.20 %
Zsemlér 5 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Kétfegyvernek 4 0.16 %
Kisölved 3 0.12 %
Málas 3 0.12 %
Bajka 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 155.92 %
Garamtolmács 134 9.27 %
Ipolyság 110 7.61 %
Garamkelecsény 108 7.47 %
Garamszőllős 72 4.98 %
Garamújfalu 72 4.98 %
Csejkő 70 4.84 %
Garamkovácsi 69 4.78 %
Óbars 66 4.57 %
Zselíz 66 4.57 %
Kálna 65 4.50 %
Bakabánya 54 3.74 %
Kereskény 52 3.60 %
Felsőszecse 46 3.18 %
Nagykoszmály 44 3.04 %
Nagysalló 33 2.28 %
Újbars 30 2.08 %
Deménd 29 2.01 %
Berekalja 29 2.01 %
Felsőzsember 29 2.01 %
Alsószecse 28 1.94 %
Garamkeszi 25 1.73 %
Garamszentgyörgy 23 1.59 %
Alsópél 22 1.52 %
Hontnádas 22 1.52 %
Bát 21 1.45 %
Garamlök 21 1.45 %
Oroszka 17 1.18 %
Cseke 16 1.11 %
Vámosladány 16 1.11 %
Nagygyőröd 15 1.04 %
Szántó 15 1.04 %
Kiskoszmály 14 0.97 %
Kural 14 0.97 %
Baka 13 0.90 %
Borfő 11 0.76 %
Lekér 10 0.69 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.69 %
Hontbesenyőd 10 0.69 %
Kistompa 10 0.69 %
Ipolybél 9 0.62 %
Palást 9 0.62 %
Barsendréd 8 0.55 %
Fakóvezekény 8 0.55 %
Barsvárad 7 0.48 %
Kétfegyvernek 7 0.48 %
Nagyölved 7 0.48 %
Sáró 6 0.42 %
Ipolyszakállos 6 0.42 %
Derzsenye 6 0.42 %
Barsbese 6 0.42 %
Töhöl 6 0.42 %
Felsőszemeréd 6 0.42 %
Felsőtúr 4 0.28 %
Hontalmás 4 0.28 %
Nagytúr 4 0.28 %
Gyerk 4 0.28 %
Egeg 4 0.28 %
Nagyod 4 0.28 %
Hontbagonya 4 0.28 %
Bajka 4 0.28 %
Nemesoroszi 4 0.28 %
Dalmad 3 0.21 %
Csata 3 0.21 %
Peszektergenye 3 0.21 %
Bori 3 0.21 %
Nyírágó 3 0.21 %
Ipolyfödémes 3 0.21 %
Ipolyvisk 3 0.21 %
Setétkút 2 0.14 %
Kisóvár 2 0.14 %
Alsószemeréd 2 0.14 %
Felsőpél 2 0.14 %
Lontó 2 0.14 %
Érsekkéty 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Szalatnya 1 0.07 %
Lüle 1 0.07 %
Bakaszenes 1 0.07 %
Ény 1 0.07 %
Zsemlér 1 0.07 %
Farnad 1 0.07 %
Szete 1 0.07 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 45.08 %
Kereskény 142 6.59 %
Garamújfalu 92 4.27 %
Ipolyság 91 4.22 %
Csejkő 84 3.90 %
Garamtolmács 82 3.80 %
Zselíz 74 3.43 %
Garamkelecsény 73 3.39 %
Garamkovácsi 68 3.15 %
Óbars 60 2.78 %
Garamszőllős 59 2.74 %
Bakabánya 55 2.55 %
Berekalja 48 2.23 %
Felsőzsember 40 1.86 %
Kálna 36 1.67 %
Nagykoszmály 34 1.58 %
Nagysalló 26 1.21 %
Alsópél 25 1.16 %
Garamkeszi 24 1.11 %
Szántó 24 1.11 %
Bát 20 0.93 %
Felsőszecse 18 0.83 %
Hontbesenyőd 17 0.79 %
Kural 17 0.79 %
Cseke 16 0.74 %
Deménd 16 0.74 %
Derzsenye 16 0.74 %
Nagygyőröd 15 0.70 %
Hontnádas 15 0.70 %
Újbars 15 0.70 %
Alsószecse 14 0.65 %
Fakóvezekény 12 0.56 %
Garamszentgyörgy 9 0.42 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.37 %
Borfő 8 0.37 %
Baka 7 0.32 %
Kistompa 7 0.32 %
Egeg 7 0.32 %
Vámosladány 6 0.28 %
Nagyölved 6 0.28 %
Töhöl 6 0.28 %
Sáró 6 0.28 %
Oroszka 6 0.28 %
Dalmad 5 0.23 %
Csata 5 0.23 %
Lekér 5 0.23 %
Palást 5 0.23 %
Barsendréd 5 0.23 %
Ény 4 0.19 %
Gyerk 4 0.19 %
Alsószemeréd 4 0.19 %
Garamlök 4 0.19 %
Felsőtúr 4 0.19 %
Barsbese 3 0.14 %
Kisóvár 3 0.14 %
Nagyod 3 0.14 %
Hontalmás 3 0.14 %
Kiskoszmály 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Felsőszemeréd 3 0.14 %
Bakaszenes 3 0.14 %
Bajka 2 0.09 %
Setétkút 2 0.09 %
Felsőpél 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Ipolyszakállos 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Hontbagonya 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Szalatnya 1 0.05 %
Ipolybél 1 0.05 %
Kétfegyvernek 1 0.05 %
Nyírágó 1 0.05 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 12.06 %
Zselíz 185 5.25 %
Garamtolmács 97 2.75 %
Ipolyság 69 1.96 %
Bakabánya 52 1.48 %
Óbars 50 1.42 %
Garamkovácsi 44 1.25 %
Lekér 40 1.13 %
Nagysalló 36 1.02 %
Kálna 28 0.79 %
Bát 28 0.79 %
Felsőzsember 26 0.74 %
Garamkelecsény 26 0.74 %
Csejkő 25 0.71 %
Fakóvezekény 24 0.68 %
Garamszentgyörgy 21 0.60 %
Oroszka 20 0.57 %
Garamújfalu 20 0.57 %
Nagygyőröd 18 0.51 %
Nagykoszmály 17 0.48 %
Tőre 17 0.48 %
Újbars 16 0.45 %
Kistompa 16 0.45 %
Cseke 15 0.43 %
Garamlök 15 0.43 %
Deménd 14 0.40 %
Berekalja 13 0.37 %
Alsópél 13 0.37 %
Szántó 12 0.34 %
Csata 11 0.31 %
Kural 11 0.31 %
Nagyölved 11 0.31 %
Sáró 11 0.31 %
Garamkeszi 10 0.28 %
Ipolyvisk 9 0.26 %
Farnad 9 0.26 %
Hontalmás 9 0.26 %
Garamszőllős 9 0.26 %
Felsőszecse 9 0.26 %
Borfő 8 0.23 %
Baka 8 0.23 %
Peszektergenye 7 0.20 %
Töhöl 7 0.20 %
Nyírágó 7 0.20 %
Ipolyszakállos 6 0.17 %
Nagytúr 6 0.17 %
Alsószecse 6 0.17 %
Hontbagonya 6 0.17 %
Vámosladány 6 0.17 %
Málas 5 0.14 %
Kiskoszmály 5 0.14 %
Nemesoroszi 5 0.14 %
Barsbese 5 0.14 %
Zsemlér 4 0.11 %
Kereskény 4 0.11 %
Dalmad 4 0.11 %
Derzsenye 4 0.11 %
Palást 4 0.11 %
Bakaszenes 4 0.11 %
Hontnádas 4 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.09 %
Barsvárad 3 0.09 %
Felsőpél 3 0.09 %
Egeg 3 0.09 %
Felsőszemeréd 3 0.09 %
Érsekkéty 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Lontó 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Kétfegyvernek 2 0.06 %
Szalatnya 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Nagyod 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Bori 2 0.06 %
Szete 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Barsendréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Hontbesenyőd 1 0.03 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 21.93 %
Garamtolmács 58 3.57 %
Ipolyság 34 2.09 %
Zselíz 30 1.85 %
Kálna 28 1.73 %
Garamkovácsi 25 1.54 %
Garamszőllős 23 1.42 %
Bakabánya 22 1.36 %
Szántó 17 1.05 %
Csejkő 14 0.86 %
Óbars 14 0.86 %
Felsőzsember 14 0.86 %
Újbars 13 0.80 %
Garamújfalu 12 0.74 %
Lekér 12 0.74 %
Bát 11 0.68 %
Nagyölved 11 0.68 %
Oroszka 10 0.62 %
Derzsenye 10 0.62 %
Baka 9 0.55 %
Palást 8 0.49 %
Nagykoszmály 8 0.49 %
Vámosladány 8 0.49 %
Nagysalló 8 0.49 %
Kiskoszmály 8 0.49 %
Cseke 8 0.49 %
Garamkelecsény 8 0.49 %
Garamkeszi 8 0.49 %
Hontalmás 7 0.43 %
Barsendréd 7 0.43 %
Sáró 6 0.37 %
Ény 6 0.37 %
Kistompa 6 0.37 %
Nagygyőröd 6 0.37 %
Alsószemeréd 6 0.37 %
Alsópél 6 0.37 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Borfő 6 0.37 %
Farnad 5 0.31 %
Ipolybél 5 0.31 %
Felsőtúr 5 0.31 %
Berekalja 5 0.31 %
Töhöl 4 0.25 %
Zsemlér 4 0.25 %
Egeg 4 0.25 %
Garamszentgyörgy 4 0.25 %
Garamlök 4 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.25 %
Fakóvezekény 4 0.25 %
Százd 4 0.25 %
Nemesoroszi 4 0.25 %
Nyírágó 3 0.18 %
Nagyod 3 0.18 %
Ipolypásztó 3 0.18 %
Kereskény 3 0.18 %
Barsbese 3 0.18 %
Alsószecse 3 0.18 %
Deménd 3 0.18 %
Csata 3 0.18 %
Setétkút 2 0.12 %
Bajka 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Felsőszecse 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Dalmad 2 0.12 %
Kural 2 0.12 %
Hontbesenyőd 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Ipolyfödémes 2 0.12 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Felsőszemeréd 1 0.06 %
Málas 1 0.06 %
Hontnádas 1 0.06 %
Barsvárad 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Tőre 1 0.06 %
Felsőpél 1 0.06 %
Bori 1 0.06 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 48.02 %
Garamtolmács 131 5.14 %
Garamújfalu 91 3.57 %
Garamkovácsi 84 3.30 %
Ipolyság 82 3.22 %
Garamkelecsény 79 3.10 %
Felsőzsember 77 3.02 %
Bakabánya 76 2.98 %
Borfő 71 2.79 %
Garamszőllős 70 2.75 %
Óbars 66 2.59 %
Csejkő 64 2.51 %
Zselíz 57 2.24 %
Bát 56 2.20 %
Kálna 53 2.08 %
Berekalja 50 1.96 %
Szántó 42 1.65 %
Nagysalló 41 1.61 %
Alsópél 33 1.30 %
Nagykoszmály 31 1.22 %
Hontnádas 27 1.06 %
Palást 26 1.02 %
Újbars 25 0.98 %
Derzsenye 24 0.94 %
Alsószecse 23 0.90 %
Kereskény 22 0.86 %
Garamszentgyörgy 22 0.86 %
Cseke 20 0.79 %
Lekér 20 0.79 %
Garamlök 19 0.75 %
Lontó 19 0.75 %
Garamkeszi 19 0.75 %
Baka 18 0.71 %
Nagytúr 18 0.71 %
Nagyölved 18 0.71 %
Nagygyőröd 18 0.71 %
Oroszka 17 0.67 %
Ipolybél 15 0.59 %
Fakóvezekény 15 0.59 %
Felsőszemeréd 15 0.59 %
Vámosladány 14 0.55 %
Kiskoszmály 14 0.55 %
Deménd 13 0.51 %
Kural 13 0.51 %
Kistompa 13 0.51 %
Nyírágó 12 0.47 %
Hontalmás 12 0.47 %
Sáró 12 0.47 %
Nemesoroszi 11 0.43 %
Barsendréd 11 0.43 %
Felsőszecse 10 0.39 %
Hontbesenyőd 10 0.39 %
Töhöl 9 0.35 %
Farnad 9 0.35 %
Kisóvár 9 0.35 %
Barsbese 9 0.35 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.35 %
Dalmad 8 0.31 %
Ipolyszakállos 8 0.31 %
Felsőpél 8 0.31 %
Gyerk 7 0.27 %
Csata 7 0.27 %
Felsőtúr 7 0.27 %
Ipolyvisk 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Málas 6 0.24 %
Nagyod 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Bori 5 0.20 %
Bajka 5 0.20 %
Szete 5 0.20 %
Lüle 5 0.20 %
Setétkút 4 0.16 %
Barsvárad 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Hontbagonya 4 0.16 %
Érsekkéty 4 0.16 %
Egeg 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 200.91 %
Garamtolmács 180 12.66 %
Garamkelecsény 93 6.54 %
Kálna 87 6.12 %
Csejkő 83 5.84 %
Ipolyság 78 5.49 %
Garamszőllős 70 4.92 %
Garamújfalu 61 4.29 %
Berekalja 55 3.87 %
Óbars 53 3.73 %
Bakabánya 52 3.66 %
Zselíz 48 3.38 %
Felsőzsember 45 3.16 %
Garamkovácsi 44 3.09 %
Kereskény 42 2.95 %
Nagysalló 40 2.81 %
Újbars 37 2.60 %
Bát 35 2.46 %
Palást 33 2.32 %
Felsőszecse 32 2.25 %
Alsószecse 24 1.69 %
Garamkeszi 23 1.62 %
Nagykoszmály 23 1.62 %
Nagygyőröd 22 1.55 %
Garamszentgyörgy 22 1.55 %
Szántó 21 1.48 %
Derzsenye 21 1.48 %
Hontnádas 20 1.41 %
Garamlök 19 1.34 %
Alsópél 19 1.34 %
Deménd 18 1.27 %
Sáró 16 1.13 %
Baka 15 1.05 %
Oroszka 14 0.98 %
Borfő 14 0.98 %
Kistompa 13 0.91 %
Kural 13 0.91 %
Vámosladány 12 0.84 %
Hontalmás 10 0.70 %
Barsendréd 10 0.70 %
Ipolyszakállos 9 0.63 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.63 %
Kiskoszmály 9 0.63 %
Barsbese 9 0.63 %
Lekér 8 0.56 %
Lontó 8 0.56 %
Kisóvár 8 0.56 %
Cseke 7 0.49 %
Egeg 7 0.49 %
Fakóvezekény 7 0.49 %
Nagyod 6 0.42 %
Barsvárad 5 0.35 %
Nagytúr 5 0.35 %
Nemesoroszi 5 0.35 %
Csata 5 0.35 %
Nagyölved 5 0.35 %
Felsőszemeréd 5 0.35 %
Töhöl 4 0.28 %
Kétfegyvernek 4 0.28 %
Hontbagonya 4 0.28 %
Dalmad 4 0.28 %
Felsőtúr 4 0.28 %
Ény 4 0.28 %
Peszektergenye 4 0.28 %
Ipolypásztó 3 0.21 %
Hontbesenyőd 3 0.21 %
Setétkút 2 0.14 %
Bajka 2 0.14 %
Ipolyvisk 2 0.14 %
Szalatnya 2 0.14 %
Felsőpél 2 0.14 %
Málas 2 0.14 %
Farnad 2 0.14 %
Ipolyfödémes 2 0.14 %
Zsemlér 1 0.07 %
Bori 1 0.07 %
Gyerk 1 0.07 %
Alsószemeréd 1 0.07 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 11.92 %
Kálna 114 7.81 %
Garamtolmács 38 2.60 %
Zselíz 32 2.19 %
Garamkovácsi 29 1.99 %
Ipolyság 22 1.51 %
Garamszőllős 20 1.37 %
Óbars 19 1.30 %
Bakabánya 16 1.10 %
Bát 14 0.96 %
Garamújfalu 13 0.89 %
Alsópél 11 0.75 %
Felsőzsember 10 0.68 %
Újbars 10 0.68 %
Nagygyőröd 10 0.68 %
Derzsenye 9 0.62 %
Lekér 8 0.55 %
Oroszka 8 0.55 %
Nagysalló 8 0.55 %
Garamlök 7 0.48 %
Bori 7 0.48 %
Barsvárad 6 0.41 %
Borfő 6 0.41 %
Palást 6 0.41 %
Garamkelecsény 6 0.41 %
Kiskoszmály 5 0.34 %
Hontalmás 5 0.34 %
Csejkő 5 0.34 %
Felsőszecse 5 0.34 %
Kereskény 5 0.34 %
Tőre 5 0.34 %
Nagykoszmály 5 0.34 %
Vámosladány 5 0.34 %
Szántó 5 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.27 %
Csata 4 0.27 %
Garamszentgyörgy 3 0.21 %
Nagytúr 3 0.21 %
Kural 3 0.21 %
Garamkeszi 3 0.21 %
Málas 3 0.21 %
Nyírágó 3 0.21 %
Baka 3 0.21 %
Sáró 3 0.21 %
Cseke 3 0.21 %
Kistompa 3 0.21 %
Fakóvezekény 3 0.21 %
Szalatnya 2 0.14 %
Nemesoroszi 2 0.14 %
Deménd 2 0.14 %
Bajka 2 0.14 %
Töhöl 2 0.14 %
Alsószecse 2 0.14 %
Felsőtúr 2 0.14 %
Érsekkéty 2 0.14 %
Alsószemeréd 2 0.14 %
Ipolybél 2 0.14 %
Nagyod 2 0.14 %
Kétfegyvernek 2 0.14 %
Farnad 2 0.14 %
Egeg 2 0.14 %
Berekalja 2 0.14 %
Ipolypásztó 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Peszektergenye 1 0.07 %
Kisóvár 1 0.07 %
Setétkút 1 0.07 %
Ipolyszakállos 1 0.07 %
Barsendréd 1 0.07 %
Ény 1 0.07 %
Bakaszenes 1 0.07 %
Ipolyvisk 1 0.07 %
Dalmad 1 0.07 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 26.38 %
Garamtolmács 146 7.73 %
Garamkovácsi 97 5.14 %
Óbars 66 3.50 %
Bakabánya 53 2.81 %
Ipolyság 46 2.44 %
Zselíz 43 2.28 %
Garamkelecsény 41 2.17 %
Garamszőllős 40 2.12 %
Csejkő 33 1.75 %
Lekér 33 1.75 %
Garamújfalu 32 1.69 %
Nagygyőröd 31 1.64 %
Felsőzsember 30 1.59 %
Bát 30 1.59 %
Kálna 27 1.43 %
Nagykoszmály 24 1.27 %
Garamkeszi 21 1.11 %
Újbars 19 1.01 %
Nagysalló 19 1.01 %
Garamlök 18 0.95 %
Alsópél 17 0.90 %
Kistompa 16 0.85 %
Szántó 16 0.85 %
Tőre 16 0.85 %
Berekalja 15 0.79 %
Deménd 13 0.69 %
Fakóvezekény 13 0.69 %
Kiskoszmály 13 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.64 %
Csata 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Oroszka 11 0.58 %
Cseke 10 0.53 %
Vámosladány 9 0.48 %
Hontalmás 9 0.48 %
Borfő 8 0.42 %
Nagyölved 7 0.37 %
Derzsenye 7 0.37 %
Hontbagonya 7 0.37 %
Kereskény 7 0.37 %
Baka 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Zsemlér 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Kural 5 0.26 %
Bakaszenes 5 0.26 %
Alsószecse 5 0.26 %
Felsőszemeréd 5 0.26 %
Farnad 4 0.21 %
Felsőpél 4 0.21 %
Peszektergenye 4 0.21 %
Felsőszecse 4 0.21 %
Dalmad 4 0.21 %
Palást 4 0.21 %
Ipolyszakállos 4 0.21 %
Barsendréd 3 0.16 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.16 %
Lüle 3 0.16 %
Hontnádas 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Felsőtúr 3 0.16 %
Sáró 3 0.16 %
Gyerk 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kétfegyvernek 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Bori 2 0.11 %
Nyírágó 2 0.11 %
Nagytúr 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Málas 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Barsvárad 2 0.11 %
Százd 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Alsószemeréd 1 0.05 %
Lontó 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 30.46 %
Garamtolmács 140 6.31 %
Óbars 63 2.84 %
Ipolyság 58 2.61 %
Bakabánya 54 2.43 %
Zselíz 52 2.34 %
Garamkovácsi 51 2.30 %
Garamkelecsény 51 2.30 %
Lekér 38 1.71 %
Garamújfalu 38 1.71 %
Felsőzsember 36 1.62 %
Bát 35 1.58 %
Csejkő 33 1.49 %
Kálna 30 1.35 %
Nagygyőröd 30 1.35 %
Nagysalló 24 1.08 %
Alsópél 22 0.99 %
Garamkeszi 22 0.99 %
Újbars 21 0.95 %
Garamlök 21 0.95 %
Nagykoszmály 20 0.90 %
Szántó 19 0.86 %
Garamszőllős 19 0.86 %
Deménd 19 0.86 %
Cseke 17 0.77 %
Tőre 17 0.77 %
Berekalja 17 0.77 %
Kistompa 15 0.68 %
Fakóvezekény 11 0.50 %
Ipolyvisk 11 0.50 %
Hontalmás 11 0.50 %
Vámosladány 11 0.50 %
Garamszentgyörgy 10 0.45 %
Derzsenye 10 0.45 %
Csata 9 0.41 %
Oroszka 9 0.41 %
Felsőszecse 9 0.41 %
Borfő 9 0.41 %
Baka 8 0.36 %
Nagyölved 8 0.36 %
Felsőszemeréd 7 0.32 %
Töhöl 7 0.32 %
Dalmad 6 0.27 %
Palást 6 0.27 %
Alsószecse 6 0.27 %
Barsbese 6 0.27 %
Hontbagonya 6 0.27 %
Nagytúr 5 0.23 %
Hontnádas 5 0.23 %
Peszektergenye 5 0.23 %
Kiskoszmály 5 0.23 %
Felsőpél 5 0.23 %
Ény 5 0.23 %
Zsemlér 5 0.23 %
Kétfegyvernek 4 0.18 %
Málas 4 0.18 %
Lüle 4 0.18 %
Kural 4 0.18 %
Kereskény 4 0.18 %
Bakaszenes 4 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.18 %
Ipolyszakállos 3 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Bori 3 0.14 %
Farnad 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Lontó 3 0.14 %
Nemesoroszi 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Barsendréd 3 0.14 %
Gyerk 3 0.14 %
Bajka 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Hontbesenyőd 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 16.67 %
Garamtolmács 105 3.56 %
Lekér 80 2.72 %
Zselíz 80 2.72 %
Ipolyság 71 2.41 %
Óbars 59 2.00 %
Bakabánya 50 1.70 %
Garamkovácsi 45 1.53 %
Garamkelecsény 35 1.19 %
Garamújfalu 34 1.15 %
Felsőzsember 31 1.05 %
Bát 29 0.98 %
Kálna 29 0.98 %
Csejkő 27 0.92 %
Nagysalló 25 0.85 %
Oroszka 25 0.85 %
Nagygyőröd 23 0.78 %
Deménd 20 0.68 %
Garamszőllős 19 0.64 %
Szántó 19 0.64 %
Garamkeszi 19 0.64 %
Alsópél 18 0.61 %
Újbars 18 0.61 %
Tőre 17 0.58 %
Fakóvezekény 15 0.51 %
Cseke 15 0.51 %
Kistompa 14 0.48 %
Garamlök 14 0.48 %
Baka 14 0.48 %
Nagykoszmály 13 0.44 %
Ipolyvisk 12 0.41 %
Garamszentgyörgy 12 0.41 %
Hontalmás 12 0.41 %
Farnad 12 0.41 %
Csata 12 0.41 %
Ipolyszakállos 11 0.37 %
Nagyölved 10 0.34 %
Berekalja 10 0.34 %
Töhöl 8 0.27 %
Felsőszecse 8 0.27 %
Nagytúr 8 0.27 %
Kural 7 0.24 %
Sáró 7 0.24 %
Kiskoszmály 7 0.24 %
Felsőtúr 7 0.24 %
Peszektergenye 7 0.24 %
Vámosladány 6 0.20 %
Borfő 6 0.20 %
Lontó 5 0.17 %
Hontbagonya 5 0.17 %
Barsbese 5 0.17 %
Palást 5 0.17 %
Dalmad 5 0.17 %
Barsvárad 5 0.17 %
Felsőpél 4 0.14 %
Nyírágó 4 0.14 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.14 %
Kereskény 4 0.14 %
Hontbesenyőd 4 0.14 %
Bakaszenes 4 0.14 %
Zsemlér 4 0.14 %
Felsőszemeréd 4 0.14 %
Alsószecse 4 0.14 %
Kétfegyvernek 3 0.10 %
Ény 3 0.10 %
Málas 3 0.10 %
Százd 3 0.10 %
Szalatnya 3 0.10 %
Garamsalló 3 0.10 %
Nagyod 3 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Barsendréd 3 0.10 %
Derzsenye 3 0.10 %
Bori 3 0.10 %
Bajka 2 0.07 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Gyerk 2 0.07 %
Hontnádas 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Érsekkéty 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szete 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 7.53 %
Ipolyság 35 1.69 %
Zselíz 23 1.11 %
Garamtolmács 23 1.11 %
Vámosladány 15 0.72 %
Garamkovácsi 14 0.68 %
Kálna 13 0.63 %
Bakabánya 10 0.48 %
Oroszka 9 0.43 %
Garamszőllős 8 0.39 %
Farnad 8 0.39 %
Szántó 8 0.39 %
Bori 8 0.39 %
Nagysalló 7 0.34 %
Lekér 6 0.29 %
Nagygyőröd 6 0.29 %
Nagyölved 6 0.29 %
Garamszentgyörgy 6 0.29 %
Hontalmás 5 0.24 %
Ény 5 0.24 %
Kereskény 5 0.24 %
Garamkeszi 5 0.24 %
Ipolyszakállos 5 0.24 %
Garamújfalu 5 0.24 %
Újbars 5 0.24 %
Felsőszecse 5 0.24 %
Alsópél 5 0.24 %
Csata 5 0.24 %
Kural 4 0.19 %
Felsőtúr 4 0.19 %
Berekalja 4 0.19 %
Ipolybél 4 0.19 %
Felsőzsember 4 0.19 %
Csejkő 4 0.19 %
Nagykoszmály 4 0.19 %
Ipolyfödémes 3 0.14 %
Töhöl 3 0.14 %
Óbars 3 0.14 %
Peszektergenye 3 0.14 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.14 %
Kistompa 3 0.14 %
Baka 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Barsendréd 3 0.14 %
Palást 3 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Barsbese 3 0.14 %
Ipolyvisk 3 0.14 %
Bát 3 0.14 %
Derzsenye 3 0.14 %
Deménd 3 0.14 %
Fakóvezekény 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Bajka 2 0.10 %
Nagytúr 2 0.10 %
Bakaszenes 2 0.10 %
Kiskoszmály 2 0.10 %
Málas 2 0.10 %
Garamlök 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Tőre 2 0.10 %
Felsőszemeréd 1 0.05 %
Lontó 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Cseke 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Alsószecse 1 0.05 %