SK
KE
.....

Zsebes

Község

címer zászló
222 63% magyar 1910
3 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šebastovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bölzsei-patak, Dlhé, (Füzipuszta), Kríže, Veľké lúky, Výpustky, Zálesné, Želiarky
Koordináták:
48.65495682, 21.27039909
Terület:
5,10 km2
Rang:
község
Népesség:
724
Tszf. magasság:
208 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04017
Település kód:
599786
Szervezeti azonosító:
691011

Zsebes a Kassai-medencében, az Alsó-Hernád kistájon, 200 méteres tengerszint feletti magasságban, Kassa központjától 7 km-re délre, a Kassát a miglécnémeti határátkelővel (14 km) összekötő 17-es főút mentén fekszik. Bár határán két vasútvonal (a Kassát Miglécnémetivel, illetve Rozsnyóval összekötő vasútvonalak) is áthalad, vasúti megállóhelye nincs. Területe sík, 184-224 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület (2010-ben 79 %-át – 403 hektárt – szántóföldek foglalták el). A település magja eredetileg egyutcás útifalu volt, a szalagtelkek végét lezáró csűröknek az utcával párhuzamos két sorával, 1950 után déli szomszédságában új utcák létesültek a belterületet háromszorosára (12 hektárról 36-ra) növelve. Határa nyugaton a Bölzsei-patakon túl a kassai repülőtérig húzódik, keleten áthalad rajta a Barcát Hernádcsánnyal összekötő 3416-os út. Északról Bárca, nyugatról Pólyi kassai városrészekkel, délnyugatról Enyicke, délkeletről pedig Kassamindszent községekkel határos.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa – IV. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1976 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1950 után kis mértékben változott, nyugati (Pólyival közös) határát kiigazították, területét ezzel 26 hektárral növelve (Az 1910/41-es 4,84 km²-ről 5,10 km²-re).

Népesség

Zsebesnek, mely egyike Kassa legkisebb népességű városrészeinek, 2011-ben 663 lakosa volt, csaknem teljes lakossága (95,7 %) szlovák nemzetiségű volt. A 18. század végén Vályi András még magyar, Fényes Elek a 19. század derekán már szlovák lakosságú faluként jellemzi. 1880-ban népességének háromnegyede (72,9 %) volt szlovák és egynegyede (24,5 %) magyar anyanyelvű. A magyar nemzetiségűek arányának gyors növekedése (1910-ben már a lakosság többsége – 62,7 % – magyar nemzetiségű volt) időlegesnek bizonyult, 1921-ben az első csehszlovák népszámláláskor már csaknem teljes lakossága (96,6 %) szlováknak vallotta magát. Bár a község szlovák többségű volt, ez a magas arány a számlálóbiztosok tudatos hamisításának eredménye volt Popély Gyula kutatásai szerint. A (főként református vallású) magyar kisebbség a 20. század második felére asszimilálódott. A község népessége lassan, de folyamatos növekedéssel 1880-1980 között csaknem duplájára nőtt (306 főről 561 főre), különösen 1950 után (1941-ben még 393 lakosa volt). Az 1980-as években megfigyelhető 6,1 %-os lakosságszám-csökkenés után a rendszerváltás utáni negyed évszázadban egynegyedével nőtt népessége (1991-2011 között 527 főről 732-re). 2011-ben népességének háromnegyede (75,0 %) volt római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-hez képest (14,3 %) felére (7,1 %) csökkent. Népsűrűsége 2011-ben 130 fő/km² volt.

Történelem

Területén tárták fel 1966-77 között Szlovákia egyik legnagyobb avar temetőjét, mely egy 7. – 9. századi településhez tartozott. 1248-ban IV. Béla oklevelében, mint „Zebus” földje szerepelt elsőként írásos forrásban. Neve személynévi eredetű, az alapjául szolgáló „Sebus” személynév a Sebestyén becéző alakja. 1303-ban már mint templomos hely, „Zebes” alakban szerepelt. 1427-ben 39 portája volt a falunak. 1553-ban 16 és fél portája volt. A 18. század elejére elnéptelenedett, 1715-ben 5 gazda- és egy zsellérház állt a településen. 1746-ban vegyes szlovák-magyar faluként említik, ekkor 156 lakosa volt, melynek mintegy fele református vallású volt (a reformátusok aránya folyamatosan csökkent a 20. századig). Bár alaprajza (a rendkívüli zártság a főutcával párhuzamos, a település belsejét várfalakként lezáró csűrsorral) a német alapítású útifalvakra jellemző, a 16-17. században személynevei magyarok, Vályi András az 1790-es években is magyar faluként jellemzi, mely a 19. századra nagyrészt elszlovákosodott. A második katonai felmérés (1806-1869) térképén határának nyugati részén még egy kis erdőt is feltüntetnek, melyet később szántófölddé alakítottak át. Fényes Elek 1851-es monográfiájában megemlíti vendégfogadóját, ekkor földesura a szepesi káptalan volt. 1880-ban 306 lakosának háromnegyede szlovák, egynegyede magyar anyanyelvű volt, a római katolikus többségű falu lakosságának egyhatoda református vallású volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét Magyarországhoz csatolták. 1948-ban a korábban használt Žebeš helyett hatósági úton a Šebastovce hivatalos nevet állapították meg. 1976. május 1-jén Kassa adminisztratív bővítésének második hulláma során csatolták a városhoz.

Mai jelentősége

Zsebes egyike Kassa legkisebb, falusias jellegét máig megőrző városrészeinek. A településen szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma eredetileg kora gótikus stílusban épült a 13. században, mai alakját a 18-19. századi átalakításokkal nyerte el, tornyát 1894-ben emelték hozzá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSEBES, vagy Zsebely. Magyar falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Szepesi Káptalanbéli Uraság, lakosai több félék fekszik Bárczához közel, és annak filiája, Kassához sem meszsze; határja jó, piatza közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zsebes, Abauj v. tót f. a pesti országutban ut. p. Kassához 1 1/2 órányira: 188 kath., 16 evang., 35 ref. lak. Vendégfogadó. – F. u. a szepesi káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bárczától délre fekszik Zsebes község 39 házzal és 309 magyar és tót ajku lakossal.

Helységnévtár

Zsebes, rk. 216 Bárca, gk. 11 Kassa, ág. 14 Kassai tót egyház, ref. 56 Bárca, izr. 9 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zsebes. A község keletkezése és története ismeretlen. Területe 841 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 393.

Névelőfordulások
1248
Zebus
1303
Zebes
1332
Sebus
1427
Zebes
1773
Zsebes
1786
Schebesch, Zschebesch
1808
Zsebes, Sebes
1863
Zsebes
1920
Žebeš
1945
Žebeš
1948
Šebastovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Podbeľová) 1
Telefon:

Honlap: sebastovce.sk
Polgármester:
Puzderová Monika (Független)

Képviselő-testület:
Sedláková Lucia (Független)
Kozák Marek (Független)
Košťanská Zuzana (Független)
Kováčová Marianna (Független)
Makajiová Miroslava (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Šebastovce

Podbeľová 1

Óvoda

Repíková 58

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 75 25%
szlovákok 223 73%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 306
magyarok 222 63%
szlovákok 129 36%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 354
magyarok 12 3%
szlovákok 337 97%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 349
magyarok 4 1%
szlovákok 519 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 527
magyarok 4 1%
szlovákok 574 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 584
magyarok 2 0%
szlovákok 631 95%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 26 4%
összlétszám 663
magyarok 3 0%
szlovákok 711 92%
ruszinok 5 1%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 41 5%
összlétszám 770
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 588
Választási részvétel: 45.75 %
Kiadott boríték: 269
Bedobott boríték: 269

Polgármester

Érvényes szavazólap: 229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Puzderová Monika 229 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sedláková Lucia 178 Független
Kozák Marek 174 Független
Košťanská Zuzana 170 Független
Kováčová Marianna 161 Független
Makajiová Miroslava 161 Független

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 17.04 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 20.22 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 584
Választási részvétel: 38,52 %
Kiadott boríték: 225
Bedobott boríték: 225

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 90
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 43 47.78 % KDS
Zdenko Trebuľa 29 32.22 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Jaroslav Džunko 9 10.00 % Független
Rastislav Masnyk 5 5.56 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 2 2.22 % NOVA
Lukáš Sisák 2 2.22 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 41 38.32% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 111 49.78 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 75 33.63 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 11 4.93 % Független
Štefan Surmánek 10 4.48 % ĽSNS
Karol Pataky 6 2.69 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 6 2.69 % SNS
Rudolf Botka 1 0.45 % NP
Jozef Bobík 1 0.45 % Független
Lukáš Sisák 1 0.45 % KSS
Vladislav Stanko 1 0.45 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 220
Érvényes szavazólap: 14045
# Név Szavazat Százalék Párt
Renáta Lenártová 24 27.27% SMER - SD
Jaroslav Hlinka 22 25.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 20 22.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubomír Demský 20 22.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jarmila Tkáčová 20 22.73% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Džunko 19 21.59% Független
Tibor Bacsó 15 17.05% NOVA
Boris Farkašovský 15 17.05% SMER - SD
Ladislav Breicha 14 15.91% NOVA
Ivo Čabra 12 13.64% NOVA
Anna Jenčová 11 12.50% SMER - SD
Rastislav Masnyk 9 10.23% SaS
Ondrej Vilner 8 9.09% PD
Jozef Halász 8 9.09% DS
Jozef Kováč 7 7.95% SaS
Mária Semanová 7 7.95% Független
Lukáš Sisák 5 5.68% KSS
Štefan Varga 5 5.68% 99%
Juraj Mikita 4 4.55% ĽS-HZDS
Peter Brugoš 4 4.55% KSS
Rudolf Varga 4 4.55% 99%
Miroslav Barnovský 4 4.55% 7 STATOČNÝCH
Anton Čekan 3 3.41% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofmanová 3 3.41% SĽS
Ladislav Miko 3 3.41% 7 STATOČNÝCH
František Kľučár 3 3.41% 99%
Roman Radvák 3 3.41% SNS
Karol Linhart 3 3.41% 7 STATOČNÝCH
Rozália Mudrá 2 2.27% SMK-MKP
Rudolf Iškovič 1 1.14% ĽS Naše Slovensko
Roman Košč 1 1.14% SĽS
Pavol Lehotský 1 1.14% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 1 1.14% SĽS
Gabriel Schwarcz 0 0.00% SMS
František Krištof 110 50.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Renáta Lenártová 63 28.64% SMER-SD
Vladimír Saxa 44 20.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Boldižár 40 18.18% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ivo Grobauer 37 16.82% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Adriana Čurajová 32 14.55% Független
Lenka Kovačevičová 32 14.55% Független
Jaroslav Kaifer 28 12.73% SMER-SD
Ľubica Fečková 28 12.73% Független
Róbert Schwarcz 27 12.27% Független
Anna Jenčová 27 12.27% Független
Tibor Bacsó 26 11.82% ŠKV
Jaroslav Hlinka 24 10.91% Független
Ondrej Vilner 21 9.55% MOST - HÍD
Renáta Šramková 19 8.64% SMER-SD
Jaroslav Olejár 17 7.73% DS
Ľubomír Demský 16 7.27% MOST - HÍD
Michal Jurko 15 6.82% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 12 5.45% SNS
Jaroslav Džunko 12 5.45% Független
Richard Rosival 10 4.55% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 9 4.09% ŠANCA
Anton Čekan 8 3.64% ĽS Naše Slovensko
Mária Semanová 8 3.64% Független
Monika Čekanová 5 2.27% ĽS Naše Slovensko
Daniel Rišian 5 2.27% MOST - HÍD
Margita Kočišková 5 2.27% DS
Peter Brugoš 4 1.82% KSS
Lukáš Sisák 4 1.82% KSS
Viktória Kozelová 4 1.82% ŠANCA
Ján Bučko 4 1.82% KSS
Erich Blanár 4 1.82% ŠANCA
Štefan Glaubic 4 1.82% SZS
Karol Ištván 2 0.91% MOST - HÍD
Eva Fábiánová 2 0.91% SMK-MKP
Tibor Ferko 0 0.00% NAJ
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Lenka Kovačevičová 3692 26.29% Független
Vladimír Saxa 3369 23.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Hlinka 3110 22.14% Független
Renáta Lenártová 2788 19.85% SMER-SD
Róbert Schwarcz 2749 19.57% Független
Martin Boldižár 2689 19.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 2231 15.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jaroslav Kaifer 1925 13.71% SMER-SD
Adriana Čurajová 1910 13.60% Független
Anna Jenčová 1827 13.01% Független
Ivo Grobauer 1811 12.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubica Fečková 1614 11.49% Független
Tibor Bacsó 1395 9.93% ŠKV
Renáta Šramková 1324 9.43% SMER-SD
Mária Semanová 1150 8.19% Független
Michal Jurko 946 6.74% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 928 6.61% SNS
Jaroslav Olejár 911 6.49% DS
Anton Čekan 908 6.46% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 893 6.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 812 5.78% Független
Richard Rosival 799 5.69% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 748 5.33% ŠANCA
Ľubomír Demský 660 4.70% MOST - HÍD
Erich Blanár 615 4.38% ŠANCA
Eva Fábiánová 551 3.92% SMK-MKP
Ondrej Vilner 494 3.52% MOST - HÍD
Margita Kočišková 418 2.98% DS
Viktória Kozelová 415 2.95% ŠANCA
Štefan Glaubic 371 2.64% SZS
Lukáš Sisák 336 2.39% KSS
Ján Bučko 317 2.26% KSS
Peter Brugoš 299 2.13% KSS
Karol Ištván 276 1.97% MOST - HÍD
Tibor Ferko 250 1.78% NAJ
Daniel Rišian 213 1.52% MOST - HÍD

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dél 1 062 75.05 %
Tóvárosi-lakótelep 500 35.34 %
Bárca 134 9.47 %
Szilvásapáti 109 7.70 %
Abaszéplak 73 5.16 %
Zsebes 32 2.26 %
Tóvárosi-lakótelep 1 048 148.23 %
Dél 463 65.49 %
Abaszéplak 126 17.82 %
Bárca 93 13.15 %
Szilvásapáti 70 9.90 %
Zsebes 27 3.82 %
Dél 437 17.37 %
Tóvárosi-lakótelep 333 13.24 %
Abaszéplak 50 1.99 %
Bárca 42 1.67 %
Szilvásapáti 38 1.51 %
Zsebes 8 0.32 %
Dél 111 37.37 %
Tóvárosi-lakótelep 64 21.55 %
Bárca 17 5.72 %
Szilvásapáti 11 3.70 %
Abaszéplak 5 1.68 %
Zsebes 5 1.68 %
Dél 409 125.46 %
Tóvárosi-lakótelep 138 42.33 %
Bárca 24 7.36 %
Szilvásapáti 23 7.06 %
Abaszéplak 17 5.21 %
Zsebes 4 1.23 %
Dél 325 36.27 %
Tóvárosi-lakótelep 134 14.96 %
Abaszéplak 41 4.58 %
Bárca 36 4.02 %
Szilvásapáti 13 1.45 %
Zsebes 2 0.22 %
Dél 772 51.43 %
Tóvárosi-lakótelep 557 37.11 %
Bárca 546 36.38 %
Szilvásapáti 134 8.93 %
Abaszéplak 112 7.46 %
Zsebes 110 7.33 %
Dél 784 41.24 %
Tóvárosi-lakótelep 629 33.09 %
Szilvásapáti 135 7.10 %
Bárca 120 6.31 %
Abaszéplak 106 5.58 %
Zsebes 37 1.95 %
Tóvárosi-lakótelep 420 61.14 %
Dél 298 43.38 %
Abaszéplak 101 14.70 %
Bárca 62 9.02 %
Szilvásapáti 35 5.09 %
Zsebes 12 1.75 %
Dél 477 58.74 %
Tóvárosi-lakótelep 187 23.03 %
Bárca 74 9.11 %
Szilvásapáti 40 4.93 %
Abaszéplak 22 2.71 %
Zsebes 12 1.48 %
Dél 2 213 324.01 %
Tóvárosi-lakótelep 535 78.33 %
Bárca 146 21.38 %
Abaszéplak 116 16.98 %
Szilvásapáti 76 11.13 %
Zsebes 24 3.51 %
Dél 997 59.52 %
Tóvárosi-lakótelep 584 34.87 %
Bárca 141 8.42 %
Abaszéplak 101 6.03 %
Szilvásapáti 74 4.42 %
Zsebes 28 1.67 %
Dél 514 174.83 %
Tóvárosi-lakótelep 266 90.48 %
Bárca 45 15.31 %
Abaszéplak 37 12.59 %
Szilvásapáti 32 10.88 %
Zsebes 17 5.78 %
Dél 473 118.25 %
Tóvárosi-lakótelep 161 40.25 %
Bárca 44 11.00 %
Szilvásapáti 37 9.25 %
Abaszéplak 24 6.00 %
Zsebes 9 2.25 %
Tóvárosi-lakótelep 155 9.26 %
Dél 113 6.75 %
Szilvásapáti 16 0.96 %
Bárca 15 0.90 %
Abaszéplak 14 0.84 %
Zsebes 4 0.24 %
Dél 124 4.19 %
Tóvárosi-lakótelep 112 3.79 %
Bárca 16 0.54 %
Szilvásapáti 12 0.41 %
Abaszéplak 10 0.34 %
Zsebes 2 0.07 %
Tóvárosi-lakótelep 2 611 600.23 %
Dél 491 112.87 %
Abaszéplak 237 54.48 %
Szilvásapáti 176 40.46 %
Bárca 145 33.33 %
Zsebes 32 7.36 %
Dél 160 9.23 %
Tóvárosi-lakótelep 129 7.44 %
Bárca 23 1.33 %
Abaszéplak 12 0.69 %
Szilvásapáti 8 0.46 %
Zsebes 4 0.23 %
Dél 151 16.95 %
Szilvásapáti 116 13.02 %
Tóvárosi-lakótelep 104 11.67 %
Abaszéplak 25 2.81 %
Bárca 17 1.91 %
Zsebes 5 0.56 %
Dél 1 341 67.76 %
Tóvárosi-lakótelep 787 39.77 %
Bárca 183 9.25 %
Szilvásapáti 179 9.04 %
Abaszéplak 159 8.03 %
Zsebes 40 2.02 %
Tóvárosi-lakótelep 395 83.51 %
Dél 377 79.70 %
Bárca 62 13.11 %
Abaszéplak 51 10.78 %
Szilvásapáti 46 9.73 %
Zsebes 15 3.17 %
Dél 425 11.93 %
Tóvárosi-lakótelep 346 9.71 %
Bárca 43 1.21 %
Abaszéplak 38 1.07 %
Szilvásapáti 36 1.01 %
Zsebes 5 0.14 %
Tóvárosi-lakótelep 759 156.17 %
Dél 183 37.65 %
Bárca 88 18.11 %
Szilvásapáti 74 15.23 %
Abaszéplak 38 7.82 %
Zsebes 8 1.65 %
Dél 190 10.90 %
Bárca 147 8.43 %
Tóvárosi-lakótelep 103 5.91 %
Zsebes 21 1.20 %
Abaszéplak 19 1.09 %
Szilvásapáti 14 0.80 %
Tóvárosi-lakótelep 131 5.17 %
Dél 111 4.38 %
Bárca 20 0.79 %
Abaszéplak 20 0.79 %
Szilvásapáti 13 0.51 %
Zsebes 4 0.16 %
Tóvárosi-lakótelep 1 370 121.45 %
Dél 827 73.32 %
Bárca 216 19.15 %
Abaszéplak 192 17.02 %
Szilvásapáti 120 10.64 %
Zsebes 63 5.59 %
Dél 669 229.11 %
Tóvárosi-lakótelep 460 157.53 %
Bárca 82 28.08 %
Abaszéplak 52 17.81 %
Szilvásapáti 42 14.38 %
Zsebes 19 6.51 %
Tóvárosi-lakótelep 370 46.31 %
Dél 258 32.29 %
Abaszéplak 83 10.39 %
Bárca 49 6.13 %
Szilvásapáti 29 3.63 %
Zsebes 10 1.25 %
Tóvárosi-lakótelep 1 449 44.28 %
Dél 808 24.69 %
Abaszéplak 214 6.54 %
Szilvásapáti 126 3.85 %
Bárca 125 3.82 %
Zsebes 27 0.83 %
Dél 747 62.25 %
Tóvárosi-lakótelep 348 29.00 %
Bárca 120 10.00 %
Szilvásapáti 81 6.75 %
Abaszéplak 73 6.08 %
Zsebes 26 2.17 %
Tóvárosi-lakótelep 139 5.32 %
Dél 71 2.72 %
Bárca 18 0.69 %
Szilvásapáti 12 0.46 %
Abaszéplak 10 0.38 %
Zsebes 0 0.00 %
Dél 267 79.94 %
Tóvárosi-lakótelep 94 28.14 %
Bárca 21 6.29 %
Szilvásapáti 20 5.99 %
Abaszéplak 9 2.69 %
Zsebes 4 1.20 %
Tóvárosi-lakótelep 1 162 78.94 %
Dél 1 075 73.03 %
Abaszéplak 704 47.83 %
Bárca 205 13.93 %
Szilvásapáti 179 12.16 %
Zsebes 44 2.99 %
Dél 656 68.19 %
Tóvárosi-lakótelep 553 57.48 %
Abaszéplak 213 22.14 %
Szilvásapáti 84 8.73 %
Bárca 80 8.32 %
Zsebes 28 2.91 %
Dél 416 56.06 %
Tóvárosi-lakótelep 142 19.14 %
Bárca 31 4.18 %
Abaszéplak 31 4.18 %
Szilvásapáti 24 3.23 %
Zsebes 16 2.16 %
Dél 201 57.43 %
Tóvárosi-lakótelep 104 29.71 %
Szilvásapáti 23 6.57 %
Bárca 20 5.71 %
Abaszéplak 19 5.43 %
Zsebes 4 1.14 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
136 42.77%
HZDS
46 14.47%
SDĽ
26 8.18%
ODÚ
23 7.23%
DS-ODS
19 5.97%
SZS
15 4.72%
SKDH
13 4.09%
SDSS
12 3.77%
SZ
8 2.52%
Együttélés-MKDM
5 1.57%
SPI
4 1.26%
SNS
4 1.26%
KSS
3 0.94%
HZOS
2 0.63%
Egyéb
2 0.63%
Érvényes szavazatok 318
KDH
132 42.04%
HZDS-RSS
45 14.33%
33 10.51%
ZRS
27 8.60%
SP-VOĽBA
21 6.69%
KSÚ
15 4.78%
SNS
8 2.55%
HZPCS
8 2.55%
KSS
7 2.23%
DS
5 1.59%
NS
5 1.59%
MK
5 1.59%
SD
2 0.64%
Egyéb
1 0.32%
Érvényes szavazatok 314
SDK
167 46.01%
SOP
89 24.52%
HZDS
40 11.02%
SDĽ
36 9.92%
SNS
17 4.68%
KSS
6 1.65%
MKP
3 0.83%
ZRS
3 0.83%
NSK
2 0.55%
Érvényes szavazatok 363
SDKU
86 24.02%
KDH
72 20.11%
ANO
55 15.36%
SMER
47 13.13%
HZDS
26 7.26%
MKP
12 3.35%
SDA
9 2.51%
PSNS
9 2.51%
HZD
9 2.51%
SNS
8 2.23%
KSS
7 1.96%
NOSNP
5 1.40%
ZAR
4 1.12%
ZRS
3 0.84%
SDPO
3 0.84%
Egyéb
3 0.84%
Érvényes szavazatok 358
SDKU DS
82 30.15%
SMER
72 26.47%
KDH
56 20.59%
SNS
25 9.19%
ĽS HZDS
13 4.78%
SF
9 3.31%
MKP
8 2.94%
KSS
4 1.47%
Egyéb
3 1.10%
Érvényes szavazatok 272
SMER
102 30.18%
KDH
74 21.89%
SDKU DS
65 19.23%
SaS
43 12.72%
Most-Híd
15 4.44%
SDĽ
15 4.44%
ĽS HZDS
8 2.37%
SNS
7 2.07%
Únia
5 1.48%
KSS
2 0.59%
Egyéb
2 0.59%
Érvényes szavazatok 338
SMER SD
130 40.12%
KDH
62 19.14%
OĽaNO
59 18.21%
SDKU DS
26 8.02%
SSS NM
10 3.09%
Most-Híd
7 2.16%
SaS
7 2.16%
SNS
6 1.85%
Zmena zdola DU
5 1.54%
99 Percent
3 0.93%
LSNS
3 0.93%
Egyéb
6 1.85%
Érvényes szavazatok 324
SMER SD
94 24.10%
OĽANO-NOVA
74 18.97%
SME RODINA
37 9.49%
KDH
36 9.23%
#SIEŤ
36 9.23%
SNS
30 7.69%
LSNS
30 7.69%
SaS
23 5.90%
Most-Híd
13 3.33%
SKOK!
6 1.54%
PD
4 1.03%
ŠANCA
2 0.51%
TIP
2 0.51%
Egyéb
3 0.77%
Érvényes szavazatok 390
Kassa IV járás
Szlovákia

Bejelentések