SK
VK
.....

Zobor

Község

címer zászló
118 43% magyar 1910
1 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zombor
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Szécsényi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Felső-erdő)
Koordináták:
48.13546753, 19.44806290
Terület:
3,29 km2
Rang:
község
Népesség:
147
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
516562
Szervezeti azonosító:
648655
Adóazonosító:
2021296409

A község az Ipoly egyik jobb oldali mellékpatakának völgyében, a Balassagyarmati-medence keleti részén, 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 20 km-re délkeletre, Szécsénytől 11 km-re északnyugatra. A közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, az Alsózellőt (10 km) Pösténypusztával (6 km) összekötő 2611-es útról leágazó, 2,5 km hosszú 2612-es mellékúton közelíthető meg. Határa 167-255 méteres magasságban húzódik, legmagasabb pontját a falutól északra, Zobor és Óvár határánál találjuk. 2010-ben területének 67,5 %-át (222 ha) szántó, 13,4 %-át (44 ha) rét és legelő, 8,5 %-át (28 ha) pedig erdő foglalta el. Nyugatról Óvár, délről Ipolykér és Szécsénykovácsi, keletről Csalár, északról pedig Galábocs községekkel határos. Külterületi lakott helye nincs.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához (1872-95 között a Balassagyarmati járáshoz) tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kékkői, 1960-68 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1938-44 között újra Magyarországhoz tartozott (Nógrád vármegye, Szécsényi járás). Területe (3,29 km²) az elmúlt évszázad során nem változott, Zobor a Nagykürtösi járás legkisebb területű községe.

Népesség

2011-ben 144 lakosa volt, melynek 83,3 %-a volt szlovák és 3,5 %-a (6 fő) magyar nemzetiségű. A 18. század elején morvákkal újratelepített község szlovák nyelvszigetet alkotott az elmúlt három évszázadban. Bár 1910-ben népességének 42,9 %-a, 1941-ben 28,2 %-a magyarnak vallotta magát, ezek az adatok nem tükrözik a község etnikai arculatát, a magyarok aránya 1921-ben 4,6 % (11 fő), 1991-ben pedig 12,3 % (15 fő) volt. Zobor mindig aprófalu volt, népességmaximumát 1941-ben érte el (312 fő), 1970-ig népességének egyharmadát elveszítette, majd 1970-2001 között újabb 54,8 %-át, ebben az időszakban a lakosság száma 199 főről 90-re esett vissza. 2006-ban Késmárk önkormányzata az elöregedő és elnéptelenedő faluban vásárolt olcsó házakat a városban lakbért nem fizető romáknak. Ezzel a falu lakossága nagyrészt kicserélődött, és 2001-2011 között ugrásszerűen, hatvan százalékkal nőtt a lakosságszám (90 főről 144 főre). 2017-ben a községnek 147 lakosa volt, 2013-ban a népesség több mint fele (52,8 %) a roma etnikumhoz tartozott. 1921-ben még csaknem a teljes lakosság evangélikus vallású volt (93,0 %), 2011-ben a relatív többséget (49,3 %) már a római katolikusok alkották, az evangélikusok aránya 29,9 %-ra csökkent. Népsűrűsége 2011-ben 44,7 fő/km² volt.

Történelem

A falu első írásos említése 1327-ből származik, ekkor már mai nevén szerepelt. A 15. század második felében a Serkei Lorántffy család birtokában volt. A 16. század negyvenes éveiben pusztulhatott el, az 1548-as adóösszeírásban mint puszta hely szerepelt és lakatlan is maradt több, mint másfél évszázadon keresztül. A 18.-19. században a Prónay család birtoka volt, 1718-ban még pusztaként említik. 1734-ban Prónay Antal telepítette újjá morvaországi protestáns telepesekkel, akik településüket Zbornak (a cseh gyülekezet jelentésű szóból) nevezték el. A 18. századból ismert a falu első pecsétje. 1828-ban 32 háza és 314 lakosa volt. Első fatemploma 1732-ben épült, de többször leégett. Kőtemplomának alapját 1832-ben rakták le, de csak 1845-re épült fel. 1861-ban a falu fele és az egész termés leégett. Az 1870-es években Baumgartner Fülöpnek volt itt nagyobb birtoka, Shvoy Miklós megyemonográfiájában kiemeli szőlőtermesztését és jó borát, valamint jó búzatermő határát. 1920-ig Nógrád vármegyéhez (1895-től a Szécsényi járáshoz) tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938-ban 63 háza és 259 lakosa volt. 1938. novemberétől 1944. decemberéig visszakerült Magyarországhoz, de szlovák többségét mindvégig megőrizte. A 20. század második felében népessége rohamosan csökkent, 1970-ben 199, 1991-ben 122, 2001-ben már csak 90 lakosa volt. 1979-1990 között helyi nemzeti bizottságát is összevonták Csaláréval. Az elnéptelenedés szélére került településen 2006-ban késmárki romákat telepítettek le, akik ma már a népesség több mint felét alkotják.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Evangélikus temploma 1841-1845 között épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZOBOR. Tót falu Nógrád Várm. földes Ura B. Prónay Uraság, lakosai többfélék, fekszik Ipoly-vizéhez, és Nándorhoz nem meszsze; határja közép termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zombor vagy Zobor, Nógrád megye mély völgyben fekvő tót falu, 8 katholikus, 340 evangélikus lakossal. Földesura Prónay Ferencz. Utolsó posta Balassa Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zobor, Szécsénytől nem messze fekszik. Kisközség, 49 házzal és 257, leginkább tótajkú és evangélikus vallású lakossal. Postája Csalár, távírója és vasúti állomása Szécsény. E község helyén már a középkorban fennállott egy hasonló nevű helység, mely 1449-ben a Serkei Lorántffyak birtoka volt, a kik e községet 1498-ban is bírták. Az 1548. évi adóösszeírásban az elpusztult helységek között találjuk. 1587-ben Ali bin Bajezid hűbérbirtoka volt. A későbbi összeírásokból hiányzik s az 1715-1720. évi összeírásokban sem fordul elő. 1718-ban Prónay Antal pusztája volt. Ő telepítette be újból a morvaországi Malie Hrozienka nevű helység protestáns lakosaival. Ezek 1734-ben községet és egyházat alapítottak az egykori Zobor helység tájékán, melyet Zbor-nak (Gyülekezet) neveztek el. Idővel az újonnan alakult község felvette a régi község nevét is. Mindvégig a Prónayak voltak a földesurai, de jelenleg nagyobb birtokosa nincsen. Az evangélikus templom 1845-ben épült. 1861 augusztus 17-én a falu felerésze, a pajtákkal s az egész terméssel, leégett.

Helységnévtár

Zobor, rk. 3 Óvár, ág. 210 Kis-Zellő, izr. 5 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zobor. Első említése 1449-ben történik s ez időben a Lorántffy-család fészke. 1587-ben Bajezid aga hűbérbirtoka, majd teljesen elpusztult s évszázadokon át hiányzik az adóösszeírásokból. Prónay Antal a XVIII. század elején morvaországi telepesekkel népesíti be. Hozzátartozik: Nyárjaspuszta. A község területe 572 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 259.

Névelőfordulások
1327
Zobor
1352
Zwbur
1373
Zubur
1420
Zobok
1421
Zebrod
1773
Zobor,
1786
Zobor,
1808
Zobor, Zombor, Zobry,
1863
Zobor, Zombor,
1920
Zombor
1945
Zombor

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Zombor) 65
Telefon: 0474871138

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Galo Marián (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Chán Tomáš (Független)
Makovník Milan (MOST - HÍD)
Toman Peter (MOST - HÍD)
Független 33% Független 1 képviselö MOST - HÍD 67% MOST - HÍD 2 képviselö 3 képviselö
Zobori Községi Hivatal

Zombor 65

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 5%
szlovákok 199 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 2%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 218
magyarok 118 43%
szlovákok 157 57%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 275
magyarok 11 4%
szlovákok 257 94%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 272
magyarok 15 12%
szlovákok 105 86%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 122
magyarok 4 4%
szlovákok 81 90%
romák 1 1%
csehek 2 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 2%
összlétszám 90
magyarok 6 4%
szlovákok 120 83%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 11%
összlétszám 144
magyarok 1 1%
szlovákok 145 98%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 148
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 98
Választási részvétel: 72.45 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Polgármester

Érvényes szavazólap: 69
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Galo Marián 39 56.52 % MOST - HÍD
Daniel Miroslav 30 43.48 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Makovník Milan 37 MOST - HÍD
Chán Tomáš 34 Független
Toman Peter 24 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMER-SD 80.00% SMER-SD 4 képviselö NOVA 20.00% NOVA 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 66.67% MOST - HÍD 2 képviselö Független 33.33% Független 1 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 97
Választási részvétel: 12.37 %
Kiadott boríték: 12
Bedobott boríték: 12
Választásra jogosult: 97
Választási részvétel: 19.59 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19
Választásra jogosult: 98
Választási részvétel: 28,57 %
Kiadott boríték: 28
Bedobott boríték: 28

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 10
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 24
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 5 50.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Karol Konárik 2 20.00 % SNS
Ondrej Binder 1 10.00 % Független
Ľudovít Kaník 1 10.00 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 1 10.00 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 7 36.84% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Igor Kašper 12 50.00 % Független
Ján Lunter 9 37.50 % Független
Martin Juhaniak 1 4.17 % Független
Marian Kotleba 1 4.17 % ĽSNS
Alena Pivovarčiová 1 4.17 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 12
Érvényes szavazólap: 24
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 7 58.33% KDH, SMER - SD
Jaroslav Zauška 6 50.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Kollár 6 50.00% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 2 16.67% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 2 16.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Bartoš 2 16.67% SRK
Václav Hájevský 1 8.33% Független
Bohuslav Beňo 1 8.33% OKS
Pavol Goda 1 8.33% SĽS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Dušan Backo 0 0.00% SNS
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Attila Baki 0 0.00% MOST - HÍD
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Richárd Hamerlik 0 0.00% SMS
Mária Lőrincz 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 11 45.83% SMER-SD
Ondrej Kollár 11 45.83% SMER-SD
Peter Šalko 4 16.67% Független
Jaroslav Filip 4 16.67% SMER-SD
Ladislav Balík 3 12.50% SMK-MKP
Erika Kušická 3 12.50% MOST - HÍD
Ľuboslav Dobrocký 2 8.33% ŠANCA
Michal Györgyík 2 8.33% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 2 8.33% Független
Igor Boreš 2 8.33% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 2 8.33% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 2 8.33% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 2 8.33% Független
Tomáš Krahulec 1 4.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 1 4.17% SNS
Viktor Lestyánszky 1 4.17% MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický 1 4.17% Független
Rózsa Skabela 1 4.17% MOST - HÍD
Mária Košíková 1 4.17% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Marcel Fagyas 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Darina Antolíková 0 0.00% ŠANCA
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.95 %
Ipolynyék 120 7.84 %
Nagycsalomja 65 4.25 %
Ipolykeszi 57 3.72 %
Lukanénye 53 3.46 %
Csáb 43 2.81 %
Nagykürtös 40 2.61 %
Inám 38 2.48 %
Kóvár 34 2.22 %
Ipolyvarbó 28 1.83 %
Ipolynagyfalu 28 1.83 %
Ipolyszécsényke 26 1.70 %
Kelenye 22 1.44 %
Kőkeszi 21 1.37 %
Apátújfalu 20 1.31 %
Bussa 19 1.24 %
Terbegec 19 1.24 %
Ipolyhídvég 18 1.18 %
Zsély 17 1.11 %
Óvár 15 0.98 %
Leszenye 9 0.59 %
Dacsókeszi 6 0.39 %
Szelény 5 0.33 %
Csalár 5 0.33 %
Magasmajtény 5 0.33 %
Galábocs 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Kiscsalomja 4 0.26 %
Tótgyarmat 3 0.20 %
Kékkő 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Bátorfalu 1 0.07 %
Szécsénykovácsi 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 54.70 %
Mikszáthfalva 149 18.44 %
Ebeck 70 8.66 %
Kürtösújfalu 69 8.54 %
Kékkő 63 7.80 %
Zsély 51 6.31 %
Alsópalojta 39 4.83 %
Kiskürtös 30 3.71 %
Középpalojta 20 2.48 %
Nógrádszentpéter 18 2.23 %
Magasmajtény 15 1.86 %
Érújfalu 15 1.86 %
Erdőszelestény 15 1.86 %
Bereklak 15 1.86 %
Bussa 13 1.61 %
Alsózellő 10 1.24 %
Dacsólam 10 1.24 %
Csalár 9 1.11 %
Lukanénye 9 1.11 %
Nagyhalom 9 1.11 %
Leszenye 8 0.99 %
Kishalom 8 0.99 %
Dacsókeszi 8 0.99 %
Felsőpalojta 8 0.99 %
Alsósztregova 7 0.87 %
Bátorfalu 7 0.87 %
Csáb 7 0.87 %
Nógrádszenna 6 0.74 %
Felsőesztergály 6 0.74 %
Ipolynyék 6 0.74 %
Ipolykér 6 0.74 %
Alsóesztergály 6 0.74 %
Száraznyírjes 6 0.74 %
Tótgyarmat 5 0.62 %
Paróca 5 0.62 %
Felsősztregova 5 0.62 %
Apátújfalu 4 0.50 %
Szécsénykovácsi 4 0.50 %
Apafalva 3 0.37 %
Kóvár 3 0.37 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Szelény 3 0.37 %
Kiscsalomja 3 0.37 %
Sirak 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Gyürki 2 0.25 %
Szuhány 2 0.25 %
Felsőzellő 2 0.25 %
Óvár 2 0.25 %
Kislibercse 2 0.25 %
Zobor 2 0.25 %
Galábocs 2 0.25 %
Nagycsalomja 2 0.25 %
Nagylám 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Tótkisfalu 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolybalog 1 0.12 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 17.09 %
Nagykürtös 169 12.50 %
Magasmajtény 85 6.29 %
Apátújfalu 79 5.84 %
Ipolynyék 78 5.77 %
Csáb 69 5.10 %
Leszenye 64 4.73 %
Zsély 43 3.18 %
Bátorfalu 37 2.74 %
Óvár 27 2.00 %
Tótgyarmat 27 2.00 %
Kékkő 26 1.92 %
Bussa 24 1.78 %
Nagycsalomja 24 1.78 %
Ipolybalog 24 1.78 %
Szécsénykovácsi 23 1.70 %
Dacsókeszi 22 1.63 %
Kőkeszi 22 1.63 %
Inám 21 1.55 %
Ipolyharaszti 21 1.55 %
Bereklak 20 1.48 %
Középpalojta 18 1.33 %
Ipolyvarbó 18 1.33 %
Erdőszelestény 18 1.33 %
Csall 17 1.26 %
Nógrádszentpéter 16 1.18 %
Alsósztregova 16 1.18 %
Szelény 15 1.11 %
Ipolykeszi 14 1.04 %
Felsőzellő 13 0.96 %
Terbegec 13 0.96 %
Kiscsalomja 13 0.96 %
Kóvár 13 0.96 %
Sirak 12 0.89 %
Borosznok 12 0.89 %
Kiskürtös 11 0.81 %
Tótkisfalu 11 0.81 %
Ebeck 11 0.81 %
Szuhány 11 0.81 %
Ipolynagyfalu 10 0.74 %
Ipolykér 10 0.74 %
Kishalom 9 0.67 %
Kürtösújfalu 8 0.59 %
Gyürki 8 0.59 %
Alsózellő 8 0.59 %
Alsópalojta 7 0.52 %
Csalár 6 0.44 %
Nógrádszenna 6 0.44 %
Dacsólam 6 0.44 %
Érújfalu 5 0.37 %
Süllye 5 0.37 %
Nagyhalom 5 0.37 %
Felsősztregova 5 0.37 %
Apafalva 5 0.37 %
Felsőesztergály 5 0.37 %
Ipolyhídvég 4 0.30 %
Tótkelecsény 4 0.30 %
Galábocs 4 0.30 %
Mikszáthfalva 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Rárósmulyad 4 0.30 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Ipolyszécsényke 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 14.61 %
Nagykürtös 228 10.48 %
Magasmajtény 105 4.83 %
Óvár 76 3.49 %
Lukanénye 71 3.26 %
Ipolybalog 70 3.22 %
Ipolykér 69 3.17 %
Kékkő 50 2.30 %
Inám 43 1.98 %
Csalár 42 1.93 %
Ipolyhídvég 39 1.79 %
Bussa 34 1.56 %
Ipolykeszi 30 1.38 %
Kőkeszi 26 1.19 %
Csall 25 1.15 %
Csáb 23 1.06 %
Szécsénykovácsi 21 0.97 %
Nagycsalomja 20 0.92 %
Alsópalojta 20 0.92 %
Nógrádszentpéter 18 0.83 %
Ipolynagyfalu 17 0.78 %
Leszenye 16 0.74 %
Zsély 14 0.64 %
Erdőszelestény 14 0.64 %
Dacsókeszi 13 0.60 %
Ipolyharaszti 13 0.60 %
Bátorfalu 11 0.51 %
Gyürki 11 0.51 %
Ebeck 11 0.51 %
Kishalom 10 0.46 %
Bereklak 10 0.46 %
Alsósztregova 10 0.46 %
Szelény 9 0.41 %
Ipolyvarbó 9 0.41 %
Tótkisfalu 9 0.41 %
Apátújfalu 8 0.37 %
Kóvár 7 0.32 %
Felsőzellő 7 0.32 %
Kelenye 7 0.32 %
Terbegec 7 0.32 %
Mikszáthfalva 6 0.28 %
Felsőesztergály 6 0.28 %
Galábocs 5 0.23 %
Sirak 5 0.23 %
Tótgyarmat 5 0.23 %
Középpalojta 5 0.23 %
Apafalva 5 0.23 %
Kiskürtös 4 0.18 %
Kürtösújfalu 4 0.18 %
Rárósmulyad 4 0.18 %
Szuhány 4 0.18 %
Nagyhalom 3 0.14 %
Zobor 3 0.14 %
Ipolyszécsényke 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Nógrádszenna 3 0.14 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Alsóesztergály 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Veres 2 0.09 %
Hartyán 2 0.09 %
Dacsólam 2 0.09 %
Kislibercse 2 0.09 %
Nagylám 2 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 59.16 %
Kékkő 70 8.43 %
Magasmajtény 34 4.10 %
Zsély 31 3.73 %
Kiskürtös 31 3.73 %
Nógrádszentpéter 30 3.61 %
Bussa 19 2.29 %
Mikszáthfalva 18 2.17 %
Felsőzellő 14 1.69 %
Ipolynyék 14 1.69 %
Lukanénye 13 1.57 %
Leszenye 13 1.57 %
Alsózellő 12 1.45 %
Alsópalojta 12 1.45 %
Alsósztregova 11 1.33 %
Bereklak 11 1.33 %
Érújfalu 11 1.33 %
Alsóesztergály 11 1.33 %
Felsőesztergály 11 1.33 %
Szécsénykovácsi 10 1.20 %
Dacsólam 8 0.96 %
Nagyhalom 8 0.96 %
Csalár 8 0.96 %
Ipolyvarbó 7 0.84 %
Csáb 7 0.84 %
Kishalom 7 0.84 %
Tótkisfalu 7 0.84 %
Kürtösújfalu 7 0.84 %
Ebeck 7 0.84 %
Kiscsalomja 7 0.84 %
Szelény 6 0.72 %
Hartyán 6 0.72 %
Középpalojta 6 0.72 %
Tótkelecsény 5 0.60 %
Nagycsalomja 5 0.60 %
Kőkeszi 5 0.60 %
Szuhány 5 0.60 %
Terbegec 4 0.48 %
Csall 4 0.48 %
Apátújfalu 4 0.48 %
Ipolykér 4 0.48 %
Kislibercse 4 0.48 %
Erdőszelestény 4 0.48 %
Ipolybalog 4 0.48 %
Száraznyírjes 4 0.48 %
Dacsókeszi 4 0.48 %
Sirak 3 0.36 %
Óvár 3 0.36 %
Galábocs 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Bátorfalu 3 0.36 %
Zobor 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsősztregova 2 0.24 %
Felsőpalojta 2 0.24 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Ipolynagyfalu 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 40.73 %
Kékkő 56 4.76 %
Zsély 50 4.25 %
Lukanénye 43 3.66 %
Alsópalojta 41 3.49 %
Mikszáthfalva 36 3.06 %
Erdőszelestény 31 2.64 %
Érújfalu 30 2.55 %
Kiskürtös 30 2.55 %
Nógrádszentpéter 28 2.38 %
Alsósztregova 28 2.38 %
Középpalojta 23 1.96 %
Dacsókeszi 23 1.96 %
Ebeck 22 1.87 %
Bereklak 22 1.87 %
Bussa 21 1.79 %
Alsózellő 21 1.79 %
Kőkeszi 21 1.79 %
Csáb 20 1.70 %
Apátújfalu 19 1.62 %
Kürtösújfalu 17 1.45 %
Tótgyarmat 16 1.36 %
Nógrádszenna 15 1.28 %
Ipolynyék 14 1.19 %
Felsőzellő 14 1.19 %
Leszenye 14 1.19 %
Csalár 13 1.11 %
Kiscsalomja 13 1.11 %
Nagycsalomja 12 1.02 %
Alsóesztergály 11 0.94 %
Kislibercse 11 0.94 %
Felsőesztergály 11 0.94 %
Hartyán 10 0.85 %
Inám 10 0.85 %
Tótkisfalu 10 0.85 %
Szelény 10 0.85 %
Magasmajtény 10 0.85 %
Nagylám 9 0.77 %
Szécsénykovácsi 9 0.77 %
Szuhány 8 0.68 %
Felsőpalojta 7 0.60 %
Dacsólam 7 0.60 %
Apafalva 7 0.60 %
Bátorfalu 6 0.51 %
Sirak 6 0.51 %
Ipolynagyfalu 6 0.51 %
Nagyhalom 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Gyürki 5 0.43 %
Csall 5 0.43 %
Óvár 5 0.43 %
Ipolykér 5 0.43 %
Terbegec 5 0.43 %
Kishalom 5 0.43 %
Kelenye 5 0.43 %
Galábocs 4 0.34 %
Paróca 4 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.34 %
Süllye 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Rárósmulyad 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolykeszi 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 22.26 %
Erdőszelestény 168 15.20 %
Zsély 73 6.61 %
Kékkő 32 2.90 %
Leszenye 27 2.44 %
Csáb 25 2.26 %
Magasmajtény 24 2.17 %
Mikszáthfalva 22 1.99 %
Kiscsalomja 21 1.90 %
Lukanénye 21 1.90 %
Dacsólam 21 1.90 %
Bussa 21 1.90 %
Apátújfalu 19 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.63 %
Középpalojta 15 1.36 %
Bereklak 15 1.36 %
Kiskürtös 14 1.27 %
Alsópalojta 14 1.27 %
Érújfalu 14 1.27 %
Kürtösújfalu 14 1.27 %
Csall 13 1.18 %
Ipolyvarbó 13 1.18 %
Ipolybalog 13 1.18 %
Terbegec 13 1.18 %
Ipolynyék 12 1.09 %
Nagycsalomja 12 1.09 %
Alsósztregova 12 1.09 %
Nagyhalom 12 1.09 %
Szécsénykovácsi 12 1.09 %
Ebeck 11 1.00 %
Alsózellő 8 0.72 %
Felsőzellő 8 0.72 %
Bátorfalu 7 0.63 %
Ipolyharaszti 7 0.63 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Kishalom 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Felsőpalojta 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 10.92 %
Nagykürtös 217 10.87 %
Ipolybalog 189 9.47 %
Lukanénye 124 6.21 %
Csáb 91 4.56 %
Nagycsalomja 80 4.01 %
Inám 72 3.61 %
Ipolyhídvég 64 3.21 %
Zsély 59 2.96 %
Bussa 51 2.56 %
Ipolykeszi 48 2.40 %
Kóvár 45 2.25 %
Ipolyvarbó 43 2.15 %
Apátújfalu 43 2.15 %
Óvár 42 2.10 %
Ipolynagyfalu 38 1.90 %
Ipolyszécsényke 36 1.80 %
Kőkeszi 36 1.80 %
Kelenye 27 1.35 %
Kékkő 22 1.10 %
Terbegec 21 1.05 %
Dacsókeszi 20 1.00 %
Leszenye 19 0.95 %
Szécsénykovácsi 18 0.90 %
Felsőzellő 15 0.75 %
Alsósztregova 15 0.75 %
Szelény 15 0.75 %
Bátorfalu 14 0.70 %
Csalár 13 0.65 %
Nógrádszentpéter 11 0.55 %
Kiscsalomja 10 0.50 %
Galábocs 10 0.50 %
Magasmajtény 10 0.50 %
Alsópalojta 9 0.45 %
Erdőszelestény 9 0.45 %
Szuhány 8 0.40 %
Mikszáthfalva 8 0.40 %
Sirak 8 0.40 %
Tótkisfalu 7 0.35 %
Érújfalu 7 0.35 %
Alsózellő 7 0.35 %
Kiskürtös 7 0.35 %
Rárósmulyad 7 0.35 %
Hartyán 6 0.30 %
Tótgyarmat 6 0.30 %
Kürtösújfalu 6 0.30 %
Gyürki 6 0.30 %
Dacsólam 5 0.25 %
Tótkelecsény 5 0.25 %
Felsőesztergály 5 0.25 %
Kishalom 5 0.25 %
Ipolykér 5 0.25 %
Ipolyharaszti 5 0.25 %
Ebeck 4 0.20 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Nagylám 4 0.20 %
Bereklak 4 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Középpalojta 3 0.15 %
Zobor 3 0.15 %
Csall 3 0.15 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Paróca 2 0.10 %
Apafalva 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 28.18 %
Középpalojta 113 12.49 %
Alsópalojta 91 10.06 %
Lukanénye 90 9.94 %
Felsőpalojta 79 8.73 %
Bereklak 61 6.74 %
Kékkő 32 3.54 %
Ebeck 32 3.54 %
Tótgyarmat 24 2.65 %
Csáb 22 2.43 %
Mikszáthfalva 21 2.32 %
Magasmajtény 20 2.21 %
Kőkeszi 17 1.88 %
Leszenye 16 1.77 %
Erdőszelestény 15 1.66 %
Ipolynyék 15 1.66 %
Dacsólam 15 1.66 %
Kiskürtös 14 1.55 %
Szuhány 14 1.55 %
Zsély 12 1.33 %
Dacsókeszi 11 1.22 %
Bussa 8 0.88 %
Kürtösújfalu 8 0.88 %
Alsóesztergály 7 0.77 %
Érújfalu 7 0.77 %
Apátújfalu 6 0.66 %
Nagycsalomja 6 0.66 %
Óvár 6 0.66 %
Nógrádszentpéter 6 0.66 %
Csalár 6 0.66 %
Terbegec 5 0.55 %
Csall 5 0.55 %
Alsózellő 5 0.55 %
Alsósztregova 5 0.55 %
Tótkisfalu 5 0.55 %
Hartyán 5 0.55 %
Ipolykeszi 5 0.55 %
Felsőzellő 4 0.44 %
Bátorfalu 4 0.44 %
Szelény 4 0.44 %
Kiscsalomja 4 0.44 %
Felsőesztergály 4 0.44 %
Sirak 3 0.33 %
Ipolynagyfalu 3 0.33 %
Nagylám 3 0.33 %
Apafalva 3 0.33 %
Gyürki 3 0.33 %
Ipolyhídvég 2 0.22 %
Ipolyharaszti 2 0.22 %
Száraznyírjes 2 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Kislibercse 2 0.22 %
Felsősztregova 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Nagyhalom 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 11.95 %
Ipolybalog 179 9.18 %
Lukanénye 173 8.88 %
Csáb 132 6.77 %
Nagykürtös 125 6.41 %
Apátújfalu 119 6.11 %
Nagycsalomja 96 4.93 %
Zsély 80 4.10 %
Leszenye 69 3.54 %
Inám 61 3.13 %
Ipolykeszi 61 3.13 %
Bussa 59 3.03 %
Ipolyhídvég 59 3.03 %
Kőkeszi 58 2.98 %
Ipolyszécsényke 50 2.57 %
Tótgyarmat 48 2.46 %
Ipolyvarbó 48 2.46 %
Óvár 46 2.36 %
Kelenye 46 2.36 %
Kóvár 42 2.15 %
Terbegec 41 2.10 %
Bátorfalu 36 1.85 %
Ipolynagyfalu 34 1.74 %
Dacsókeszi 30 1.54 %
Szécsénykovácsi 26 1.33 %
Ipolyharaszti 18 0.92 %
Szelény 17 0.87 %
Sirak 15 0.77 %
Erdőszelestény 15 0.77 %
Csalár 14 0.72 %
Kékkő 13 0.67 %
Magasmajtény 12 0.62 %
Ipolykér 12 0.62 %
Ebeck 11 0.56 %
Mikszáthfalva 10 0.51 %
Felsőzellő 9 0.46 %
Csall 9 0.46 %
Gyürki 8 0.41 %
Galábocs 8 0.41 %
Bereklak 6 0.31 %
Rárósmulyad 6 0.31 %
Középpalojta 4 0.21 %
Alsóesztergály 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Kiscsalomja 3 0.15 %
Alsósztregova 3 0.15 %
Kiskürtös 2 0.10 %
Nagyhalom 2 0.10 %
Alsópalojta 2 0.10 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Szuhány 2 0.10 %
Nógrádszentpéter 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.45 %
Ipolykér 25 3.68 %
Bussa 21 3.09 %
Lukanénye 21 3.09 %
Szécsénykovácsi 21 3.09 %
Nagykürtös 19 2.80 %
Ipolynyék 17 2.50 %
Óvár 12 1.77 %
Zsély 12 1.77 %
Terbegec 11 1.62 %
Apátújfalu 11 1.62 %
Ipolybalog 11 1.62 %
Csáb 10 1.47 %
Felsőzellő 10 1.47 %
Nagycsalomja 8 1.18 %
Ipolyhídvég 7 1.03 %
Kőkeszi 7 1.03 %
Inám 7 1.03 %
Leszenye 7 1.03 %
Galábocs 5 0.74 %
Csalár 4 0.59 %
Ipolynagyfalu 4 0.59 %
Érújfalu 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Dacsókeszi 3 0.44 %
Gyürki 3 0.44 %
Kóvár 3 0.44 %
Paróca 3 0.44 %
Ipolyszécsényke 3 0.44 %
Szelény 3 0.44 %
Erdőszelestény 3 0.44 %
Tótgyarmat 2 0.29 %
Felsőesztergály 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Alsósztregova 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Mikszáthfalva 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.25 %
Nagykürtös 96 11.57 %
Nógrádszentpéter 34 4.10 %
Érújfalu 17 2.05 %
Kékkő 16 1.93 %
Kislibercse 15 1.81 %
Tótkisfalu 15 1.81 %
Bussa 15 1.81 %
Magasmajtény 14 1.69 %
Borosznok 13 1.57 %
Süllye 11 1.33 %
Felsőesztergály 11 1.33 %
Lukanénye 9 1.08 %
Alsópalojta 9 1.08 %
Zsély 9 1.08 %
Csáb 9 1.08 %
Ipolyharaszti 9 1.08 %
Bereklak 8 0.96 %
Felsősztregova 8 0.96 %
Dacsólam 7 0.84 %
Tótkelecsény 7 0.84 %
Nagylám 7 0.84 %
Nógrádszenna 6 0.72 %
Felsőzellő 6 0.72 %
Csall 6 0.72 %
Szelény 5 0.60 %
Hartyán 5 0.60 %
Ipolynyék 5 0.60 %
Kiscsalomja 5 0.60 %
Bátorfalu 4 0.48 %
Nagycsalomja 4 0.48 %
Kiskürtös 4 0.48 %
Alsózellő 4 0.48 %
Szuhány 4 0.48 %
Paróca 4 0.48 %
Kürtösújfalu 3 0.36 %
Kelenye 3 0.36 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Kőkeszi 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Leszenye 2 0.24 %
Középpalojta 2 0.24 %
Száraznyírjes 2 0.24 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 35.97 %
Zsély 73 5.16 %
Kékkő 64 4.52 %
Alsózellő 62 4.38 %
Lukanénye 49 3.46 %
Csáb 37 2.61 %
Alsósztregova 37 2.61 %
Középpalojta 36 2.54 %
Apátújfalu 35 2.47 %
Dacsókeszi 33 2.33 %
Nógrádszentpéter 29 2.05 %
Bereklak 28 1.98 %
Mikszáthfalva 28 1.98 %
Erdőszelestény 26 1.84 %
Kiskürtös 25 1.77 %
Érújfalu 25 1.77 %
Felsőzellő 23 1.63 %
Ipolynyék 23 1.63 %
Alsópalojta 21 1.48 %
Nagycsalomja 20 1.41 %
Ebeck 20 1.41 %
Leszenye 20 1.41 %
Kőkeszi 18 1.27 %
Felsőesztergály 18 1.27 %
Bussa 18 1.27 %
Szécsénykovácsi 18 1.27 %
Alsóesztergály 18 1.27 %
Csalár 17 1.20 %
Kiscsalomja 17 1.20 %
Tótgyarmat 16 1.13 %
Nógrádszenna 15 1.06 %
Terbegec 14 0.99 %
Ipolykér 14 0.99 %
Bátorfalu 11 0.78 %
Ipolybalog 11 0.78 %
Óvár 11 0.78 %
Tótkelecsény 11 0.78 %
Kelenye 11 0.78 %
Tótkisfalu 9 0.64 %
Szuhány 9 0.64 %
Kürtösújfalu 9 0.64 %
Sirak 9 0.64 %
Ipolyhídvég 9 0.64 %
Száraznyírjes 8 0.57 %
Inám 8 0.57 %
Ipolyvarbó 8 0.57 %
Felsőpalojta 7 0.49 %
Szelény 7 0.49 %
Apafalva 7 0.49 %
Süllye 6 0.42 %
Ipolyszécsényke 6 0.42 %
Galábocs 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Kóvár 6 0.42 %
Csall 6 0.42 %
Kislibercse 6 0.42 %
Magasmajtény 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Ipolykeszi 3 0.21 %
Paróca 3 0.21 %
Nagylám 3 0.21 %
Gyürki 3 0.21 %
Felsősztregova 3 0.21 %
Kishalom 3 0.21 %
Dacsólam 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Veres 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Hartyán 1 0.07 %
Nagykürtös 717 68.29 %
Kékkő 93 8.86 %
Mikszáthfalva 76 7.24 %
Alsópalojta 67 6.38 %
Magasmajtény 59 5.62 %
Kiskürtös 39 3.71 %
Alsósztregova 36 3.43 %
Középpalojta 32 3.05 %
Zsély 31 2.95 %
Nógrádszentpéter 27 2.57 %
Erdőszelestény 25 2.38 %
Ebeck 22 2.10 %
Bereklak 22 2.10 %
Alsózellő 22 2.10 %
Ipolynyék 21 2.00 %
Bussa 18 1.71 %
Nagyhalom 14 1.33 %
Kürtösújfalu 13 1.24 %
Dacsókeszi 11 1.05 %
Csalár 9 0.86 %
Alsóesztergály 8 0.76 %
Dacsólam 8 0.76 %
Kislibercse 7 0.67 %
Csáb 7 0.67 %
Leszenye 6 0.57 %
Csall 6 0.57 %
Lukanénye 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Érújfalu 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Kishalom 5 0.48 %
Felsőpalojta 4 0.38 %
Szécsénykovácsi 4 0.38 %
Sirak 4 0.38 %
Ipolyhídvég 4 0.38 %
Kőkeszi 4 0.38 %
Óvár 4 0.38 %
Szelény 4 0.38 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Száraznyírjes 4 0.38 %
Nagylám 3 0.29 %
Ipolyharaszti 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Hartyán 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Nagycsalomja 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Ipolybalog 3 0.29 %
Apátújfalu 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Tótgyarmat 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Kóvár 2 0.19 %
Felsőesztergály 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 45.41 %
Kékkő 203 6.49 %
Magasmajtény 163 5.21 %
Erdőszelestény 118 3.77 %
Nógrádszentpéter 116 3.71 %
Bereklak 105 3.36 %
Lukanénye 105 3.36 %
Bussa 104 3.32 %
Csáb 102 3.26 %
Alsópalojta 102 3.26 %
Alsósztregova 87 2.78 %
Zsély 86 2.75 %
Mikszáthfalva 80 2.56 %
Középpalojta 78 2.49 %
Kürtösújfalu 76 2.43 %
Dacsókeszi 69 2.21 %
Kőkeszi 63 2.01 %
Érújfalu 61 1.95 %
Kiskürtös 55 1.76 %
Szuhány 55 1.76 %
Leszenye 55 1.76 %
Ebeck 51 1.63 %
Dacsólam 51 1.63 %
Apátújfalu 51 1.63 %
Ipolynyék 45 1.44 %
Alsózellő 42 1.34 %
Felsőpalojta 41 1.31 %
Nógrádszenna 40 1.28 %
Kiscsalomja 36 1.15 %
Felsőesztergály 35 1.12 %
Bátorfalu 35 1.12 %
Csall 34 1.09 %
Tótgyarmat 32 1.02 %
Tótkisfalu 32 1.02 %
Csalár 31 0.99 %
Felsőzellő 31 0.99 %
Nagylám 30 0.96 %
Szelény 29 0.93 %
Nagycsalomja 28 0.89 %
Szécsénykovácsi 27 0.86 %
Alsóesztergály 26 0.83 %
Ipolybalog 25 0.80 %
Tótkelecsény 24 0.77 %
Sirak 24 0.77 %
Hartyán 24 0.77 %
Felsősztregova 24 0.77 %
Nagyhalom 22 0.70 %
Ipolykér 22 0.70 %
Óvár 21 0.67 %
Terbegec 21 0.67 %
Ipolyharaszti 20 0.64 %
Ipolykeszi 20 0.64 %
Kislibercse 17 0.54 %
Ipolyvarbó 16 0.51 %
Borosznok 15 0.48 %
Gyürki 15 0.48 %
Paróca 14 0.45 %
Kishalom 13 0.42 %
Apafalva 12 0.38 %
Ipolynagyfalu 12 0.38 %
Galábocs 12 0.38 %
Zobor 11 0.35 %
Inám 10 0.32 %
Ipolyhídvég 10 0.32 %
Száraznyírjes 8 0.26 %
Kóvár 8 0.26 %
Süllye 6 0.19 %
Ipolyszécsényke 6 0.19 %
Veres 5 0.16 %
Rárósmulyad 5 0.16 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 13.65 %
Kékkő 35 1.68 %
Magasmajtény 20 0.96 %
Nógrádszentpéter 19 0.91 %
Kiskürtös 17 0.82 %
Zsély 16 0.77 %
Bussa 14 0.67 %
Erdőszelestény 12 0.58 %
Csall 9 0.43 %
Száraznyírjes 9 0.43 %
Ebeck 9 0.43 %
Csáb 8 0.38 %
Alsópalojta 8 0.38 %
Mikszáthfalva 8 0.38 %
Bereklak 8 0.38 %
Galábocs 8 0.38 %
Dacsólam 8 0.38 %
Lukanénye 8 0.38 %
Leszenye 8 0.38 %
Érújfalu 8 0.38 %
Dacsókeszi 7 0.34 %
Kőkeszi 6 0.29 %
Ipolyvarbó 6 0.29 %
Ipolynyék 6 0.29 %
Apátújfalu 5 0.24 %
Középpalojta 5 0.24 %
Kiscsalomja 4 0.19 %
Szuhány 4 0.19 %
Borosznok 4 0.19 %
Csalár 4 0.19 %
Tótkisfalu 4 0.19 %
Óvár 4 0.19 %
Kóvár 3 0.14 %
Bátorfalu 3 0.14 %
Felsőesztergály 3 0.14 %
Alsóesztergály 3 0.14 %
Hartyán 3 0.14 %
Szelény 2 0.10 %
Gyürki 2 0.10 %
Kürtösújfalu 2 0.10 %
Tótkelecsény 2 0.10 %
Felsősztregova 2 0.10 %
Ipolybalog 2 0.10 %
Alsósztregova 2 0.10 %
Süllye 2 0.10 %
Tótgyarmat 2 0.10 %
Felsőpalojta 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Rárósmulyad 1 0.05 %
Nógrádszenna 1 0.05 %
Sirak 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ipolykér 1 0.05 %
Kelenye 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kishalom 1 0.05 %
Paróca 1 0.05 %
Nagycsalomja 1 0.05 %
Ipolynagyfalu 1 0.05 %
Felsőzellő 1 0.05 %
Alsózellő 1 0.05 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 25.04 %
Kékkő 61 5.23 %
Lukanénye 39 3.34 %
Zsély 38 3.26 %
Alsósztregova 28 2.40 %
Nógrádszentpéter 26 2.23 %
Bereklak 20 1.72 %
Alsózellő 19 1.63 %
Ebeck 18 1.54 %
Erdőszelestény 18 1.54 %
Csáb 16 1.37 %
Mikszáthfalva 16 1.37 %
Érújfalu 16 1.37 %
Felsőzellő 16 1.37 %
Nógrádszenna 15 1.29 %
Ipolynyék 14 1.20 %
Kürtösújfalu 13 1.11 %
Magasmajtény 13 1.11 %
Bussa 13 1.11 %
Alsópalojta 12 1.03 %
Kőkeszi 12 1.03 %
Középpalojta 12 1.03 %
Leszenye 12 1.03 %
Dacsókeszi 12 1.03 %
Kiskürtös 11 0.94 %
Tótgyarmat 10 0.86 %
Tótkisfalu 9 0.77 %
Inám 9 0.77 %
Dacsólam 9 0.77 %
Ipolykér 8 0.69 %
Csalár 8 0.69 %
Alsóesztergály 8 0.69 %
Apátújfalu 8 0.69 %
Kislibercse 7 0.60 %
Kelenye 7 0.60 %
Nagycsalomja 7 0.60 %
Csall 6 0.51 %
Apafalva 6 0.51 %
Kiscsalomja 6 0.51 %
Szelény 6 0.51 %
Nagylám 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Szuhány 5 0.43 %
Felsőpalojta 4 0.34 %
Süllye 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Nagyhalom 4 0.34 %
Tótkelecsény 4 0.34 %
Paróca 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Terbegec 3 0.26 %
Szécsénykovácsi 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Kishalom 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Veres 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 35.86 %
Kékkő 105 4.97 %
Erdőszelestény 71 3.36 %
Magasmajtény 63 2.98 %
Bussa 62 2.93 %
Nógrádszentpéter 59 2.79 %
Bereklak 55 2.60 %
Csáb 51 2.41 %
Középpalojta 50 2.37 %
Alsópalojta 49 2.32 %
Zsély 48 2.27 %
Lukanénye 46 2.18 %
Ipolyhídvég 45 2.13 %
Kürtösújfalu 44 2.08 %
Alsósztregova 43 2.03 %
Felsőzellő 39 1.84 %
Mikszáthfalva 38 1.80 %
Dacsókeszi 38 1.80 %
Szuhány 35 1.66 %
Felsőesztergály 31 1.47 %
Apátújfalu 28 1.32 %
Kiskürtös 28 1.32 %
Csalár 27 1.28 %
Leszenye 27 1.28 %
Kőkeszi 26 1.23 %
Alsózellő 25 1.18 %
Dacsólam 25 1.18 %
Kiscsalomja 24 1.14 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Érújfalu 23 1.09 %
Csall 21 0.99 %
Szécsénykovácsi 21 0.99 %
Felsősztregova 21 0.99 %
Felsőpalojta 20 0.95 %
Szelény 20 0.95 %
Alsóesztergály 20 0.95 %
Hartyán 19 0.90 %
Nagylám 18 0.85 %
Ipolynagyfalu 18 0.85 %
Ipolykér 17 0.80 %
Ipolyvarbó 17 0.80 %
Óvár 17 0.80 %
Ebeck 16 0.76 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Tótkisfalu 15 0.71 %
Kislibercse 15 0.71 %
Tótkelecsény 15 0.71 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Paróca 13 0.61 %
Ipolykeszi 13 0.61 %
Ipolybalog 12 0.57 %
Ipolyharaszti 12 0.57 %
Apafalva 11 0.52 %
Zobor 11 0.52 %
Terbegec 11 0.52 %
Galábocs 11 0.52 %
Borosznok 10 0.47 %
Kóvár 9 0.43 %
Kishalom 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Kelenye 7 0.33 %
Bátorfalu 7 0.33 %
Sirak 6 0.28 %
Gyürki 6 0.28 %
Ipolyszécsényke 6 0.28 %
Inám 6 0.28 %
Süllye 5 0.24 %
Nagycsalomja 5 0.24 %
Nagyhalom 4 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 67.71 %
Kékkő 110 11.84 %
Zsély 56 6.03 %
Mikszáthfalva 54 5.81 %
Alsópalojta 51 5.49 %
Bereklak 42 4.52 %
Nógrádszentpéter 38 4.09 %
Bussa 35 3.77 %
Erdőszelestény 35 3.77 %
Kiskürtös 32 3.44 %
Csáb 28 3.01 %
Felsőesztergály 26 2.80 %
Kürtösújfalu 23 2.48 %
Alsózellő 22 2.37 %
Alsósztregova 22 2.37 %
Lukanénye 19 2.05 %
Ebeck 17 1.83 %
Magasmajtény 17 1.83 %
Nagyhalom 13 1.40 %
Dacsókeszi 13 1.40 %
Leszenye 13 1.40 %
Ipolykér 13 1.40 %
Érújfalu 13 1.40 %
Középpalojta 12 1.29 %
Felsőzellő 12 1.29 %
Szécsénykovácsi 11 1.18 %
Szuhány 10 1.08 %
Csalár 10 1.08 %
Száraznyírjes 10 1.08 %
Kőkeszi 9 0.97 %
Kiscsalomja 9 0.97 %
Dacsólam 9 0.97 %
Nógrádszenna 8 0.86 %
Galábocs 8 0.86 %
Tótgyarmat 8 0.86 %
Óvár 7 0.75 %
Felsőpalojta 7 0.75 %
Bátorfalu 6 0.65 %
Kislibercse 5 0.54 %
Ipolyharaszti 4 0.43 %
Ipolynagyfalu 4 0.43 %
Ipolynyék 4 0.43 %
Apátújfalu 4 0.43 %
Csall 4 0.43 %
Tótkelecsény 4 0.43 %
Zobor 4 0.43 %
Ipolyhídvég 3 0.32 %
Ipolybalog 3 0.32 %
Szelény 3 0.32 %
Apafalva 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Tótkisfalu 3 0.32 %
Kishalom 3 0.32 %
Süllye 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Kelenye 2 0.22 %
Ipolyvarbó 2 0.22 %
Borosznok 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 9.10 %
Ipolybalog 57 8.24 %
Ipolykeszi 48 6.94 %
Ipolyhídvég 41 5.92 %
Nagycsalomja 24 3.47 %
Nagykürtös 22 3.18 %
Lukanénye 20 2.89 %
Ipolykér 13 1.88 %
Óvár 13 1.88 %
Ipolynagyfalu 12 1.73 %
Inám 12 1.73 %
Kóvár 11 1.59 %
Magasmajtény 8 1.16 %
Bussa 6 0.87 %
Ipolyszécsényke 6 0.87 %
Tótgyarmat 5 0.72 %
Kőkeszi 5 0.72 %
Zsély 4 0.58 %
Ipolyvarbó 4 0.58 %
Apátújfalu 4 0.58 %
Kelenye 4 0.58 %
Csalár 4 0.58 %
Szécsénykovácsi 4 0.58 %
Leszenye 3 0.43 %
Csáb 3 0.43 %
Kiscsalomja 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Érújfalu 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Terbegec 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Dacsókeszi 1 0.14 %
Szelény 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.40 %
Alsósztregova 136 16.75 %
Felsőzellő 91 11.21 %
Bussa 76 9.36 %
Nógrádszentpéter 31 3.82 %
Kékkő 24 2.96 %
Alsózellő 23 2.83 %
Mikszáthfalva 18 2.22 %
Kislibercse 16 1.97 %
Alsópalojta 16 1.97 %
Érújfalu 15 1.85 %
Magasmajtény 13 1.60 %
Középpalojta 10 1.23 %
Felsőesztergály 10 1.23 %
Rárósmulyad 9 1.11 %
Leszenye 9 1.11 %
Tótkelecsény 8 0.99 %
Nógrádszenna 8 0.99 %
Ipolynyék 7 0.86 %
Csáb 7 0.86 %
Dacsólam 7 0.86 %
Hartyán 7 0.86 %
Apátújfalu 7 0.86 %
Csalár 6 0.74 %
Ipolyvarbó 6 0.74 %
Zsély 6 0.74 %
Ebeck 6 0.74 %
Kishalom 5 0.62 %
Kiskürtös 5 0.62 %
Tótkisfalu 5 0.62 %
Lukanénye 5 0.62 %
Szuhány 4 0.49 %
Felsősztregova 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Erdőszelestény 4 0.49 %
Borosznok 4 0.49 %
Kürtösújfalu 4 0.49 %
Bereklak 4 0.49 %
Terbegec 4 0.49 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 11.22 %
Ipolyhídvég 131 8.96 %
Ipolybalog 83 5.68 %
Ipolynagyfalu 47 3.21 %
Inám 44 3.01 %
Nagykürtös 41 2.80 %
Óvár 35 2.39 %
Ipolykér 31 2.12 %
Ipolykeszi 27 1.85 %
Lukanénye 19 1.30 %
Csáb 18 1.23 %
Nagycsalomja 18 1.23 %
Kelenye 18 1.23 %
Ipolyszécsényke 17 1.16 %
Kóvár 15 1.03 %
Csalár 15 1.03 %
Apátújfalu 13 0.89 %
Sirak 11 0.75 %
Terbegec 11 0.75 %
Szécsénykovácsi 10 0.68 %
Kőkeszi 9 0.62 %
Bussa 9 0.62 %
Bátorfalu 8 0.55 %
Leszenye 7 0.48 %
Tótgyarmat 6 0.41 %
Dacsókeszi 5 0.34 %
Gyürki 5 0.34 %
Kékkő 5 0.34 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Ipolyvarbó 4 0.27 %
Zsély 4 0.27 %
Galábocs 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Érújfalu 3 0.21 %
Mikszáthfalva 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Erdőszelestény 2 0.14 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 21.98 %
Alsósztregova 235 15.75 %
Nógrádszentpéter 76 5.09 %
Érújfalu 75 5.03 %
Kékkő 53 3.55 %
Bussa 40 2.68 %
Magasmajtény 39 2.61 %
Kislibercse 32 2.14 %
Hartyán 30 2.01 %
Felsősztregova 29 1.94 %
Tótkisfalu 28 1.88 %
Nógrádszenna 23 1.54 %
Mikszáthfalva 20 1.34 %
Erdőszelestény 19 1.27 %
Tótkelecsény 19 1.27 %
Zsély 18 1.21 %
Alsópalojta 18 1.21 %
Süllye 18 1.21 %
Borosznok 16 1.07 %
Felsőzellő 12 0.80 %
Kiskürtös 12 0.80 %
Bereklak 12 0.80 %
Apátújfalu 11 0.74 %
Felsőesztergály 11 0.74 %
Alsózellő 10 0.67 %
Alsóesztergály 9 0.60 %
Dacsókeszi 9 0.60 %
Középpalojta 9 0.60 %
Rárósmulyad 8 0.54 %
Leszenye 8 0.54 %
Nagylám 8 0.54 %
Lukanénye 8 0.54 %
Kóvár 8 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Paróca 7 0.47 %
Nagyhalom 6 0.40 %
Óvár 6 0.40 %
Ipolykér 6 0.40 %
Dacsólam 5 0.34 %
Szelény 4 0.27 %
Szuhány 4 0.27 %
Tótgyarmat 4 0.27 %
Csalár 4 0.27 %
Gyürki 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Kishalom 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Ipolynyék 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ebeck 3 0.20 %
Kelenye 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Bátorfalu 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Kőkeszi 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Terbegec 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolyharaszti 2 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
43 43.88%
VPN
27 27.55%
SNS
8 8.16%
DS
8 8.16%
SPV
7 7.14%
Együttélés-MKDM
3 3.06%
SZ
2 2.04%
Érvényes szavazatok 98
SDĽ
41 47.13%
HZDS
36 41.38%
SNS
6 6.90%
ODÚ
2 2.30%
SKDH
1 1.15%
SDSS
1 1.15%
Érvényes szavazatok 87
HZDS-RSS
36 51.43%
SP-VOĽBA
21 30.00%
KSS
5 7.14%
2 2.86%
NS
2 2.86%
MK
1 1.43%
ZRS
1 1.43%
SD
1 1.43%
HZPCS
1 1.43%
Érvényes szavazatok 70
HZDS
29 38.16%
SDĽ
26 34.21%
SDK
12 15.79%
SOP
4 5.26%
MKP
2 2.63%
SNS
2 2.63%
ZRS
1 1.32%
Érvényes szavazatok 76
HZDS
21 34.43%
KSS
17 27.87%
ANO
6 9.84%
MKP
4 6.56%
SMER
4 6.56%
SNS
3 4.92%
HZD
2 3.28%
PSNS
2 3.28%
SDKU
1 1.64%
SDA
1 1.64%
Érvényes szavazatok 61
SMER
23 41.07%
KSS
12 21.43%
ĽS HZDS
8 14.29%
SNS
6 10.71%
KDH
5 8.93%
SF
1 1.79%
SDKU DS
1 1.79%
Érvényes szavazatok 56
SMER
25 48.08%
EDS
9 17.31%
Most-Híd
3 5.77%
ĽS HZDS
3 5.77%
SaS
2 3.85%
KSS
2 3.85%
SDKU DS
2 3.85%
Únia
2 3.85%
LSNS
1 1.92%
KDH
1 1.92%
SDĽ
1 1.92%
ND
1 1.92%
Érvényes szavazatok 52
SMER SD
27 52.94%
Zelení
5 9.80%
KDH
3 5.88%
KSS
3 5.88%
SNS
2 3.92%
Most-Híd
2 3.92%
SF
2 3.92%
MKP
1 1.96%
SaS
1 1.96%
99 Percent
1 1.96%
ĽS HZDS
1 1.96%
NÁŠ KRAJ
1 1.96%
SDKU DS
1 1.96%
SOSKA
1 1.96%
Érvényes szavazatok 51
SMER SD
18 36.73%
SNS
6 12.24%
TIP
5 10.20%
SME RODINA
4 8.16%
LSNS
4 8.16%
Most-Híd
3 6.12%
SaS
2 4.08%
MKP
2 4.08%
SZS
1 2.04%
KSS
1 2.04%
OĽANO-NOVA
1 2.04%
KDH
1 2.04%
#SIEŤ
1 2.04%
Érvényes szavazatok 49
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések