SK
RS
.....

Zeherje

Község

címer zászló
354 98% magyar 1910
94 24% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zeherje
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zacharovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rimaszombati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Barányipuszta, Kászár-hegy, Kies-hegy, Lókert-völgy, Markó-hegy, Szamár-hegy
Koordináták:
48.40623474, 20.05372238
Terület:
6,81 km2
Rang:
község
Népesség:
400
Tszf. magasság:
294 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
97901
Település kód:
557927
Szervezeti azonosító:
650072
Adóazonosító:
2021293252

A község a Gömöri-medence északi peremén, a Ratkói-hegység legdélebbi vonulatának déli lábánál fekszik, Rimaszombattól 5 km-re északkeletre. Zsákfalu, egyetlen a 16-os országos főútról leágazó 2 km-es mellékúton közelíthető meg. Határa dombos, mintegy negyedrészt erdővel borított, 230-430 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület. Nyugatról, délről és délkeletről Rimaszombattal (Bakti, Rimaszombat és Alsópokorágy katasztere), keletről Vámosbalog, északkeletről pedig Perjése községekkel határos. Déli határát a 16-os főút (Rimaszombat-Tornalja szakasz) vonala alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1976-1990 között Rimaszombathoz tartozott. Területe 1910-38-hoz képest (6,84 km²) csak minimális mértékben változott (6,81 km²).

Népesség

1910-ben 363, 1921-ben 346, 1938-ban pedig 409, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának jelentős részét kitelepítették, ezzel alapvetően megváltozott nemzetiségi arculata. 1991-ben már szlovák többségű volt, 1991-2011 között a szlovákok aránya 56,4 %-ról 65,7 %-ra nőtt, a magyaroké 31,2 %-ról 31,7 %-ra. A lakosság csaknem egyharmada (29,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az eredetileg túlnyomórészt református vallású (1921-ben 83,2 %) községben 2011-ben a lakosság 53,6 %-a volt római katolikus, 10 %-a református vallású, a felekezeten kívüliek aránya 16,9 % volt.

Történelem

A falut 1320-ban „Zeharie” alakban említik először. 1413-ban „Zeherye” néven említik. A 15. században a Derencsényi család birtoka, a 17. századtól osgyáni nemeseké. 1441-1460 között a husziták uralták, ekkoriban épült gótikus temploma is. Lakossága a 16. században református hitre tért, egyházközsége (melyhez Alsó- és Felsőpokorágy is hozzátartozott) 1653 körül alakult. 1771-ben, amikor a rimaszombati reformátusoktól elvették templomukat, a zeherjei templom adott otthont istentiszteleteiknek. 1828-ban 35 házában 262 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Birtokosai voltak a Luzsénszky, Bakos, Korponay, Szakall, Polgáry, Rakovszky és a Csemniczky családok. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott, 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után túlnyomórészt református vallású magyar lakosságának jelentős részét áttelepítették Magyarországra, és magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. 1976-ban Rimaszombat városrésze lett és csak 1990-ben önállósult újra. 2003. szeptember 11-én református templomának tornya és tetőzete összeomlott.

Mai jelentősége

A 15. században eredetileg gótikus stílusban épült református templomát a 19. században átépítették (a templom tornya 2003-ban összedőlt, ma romos állapotban van).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZEHERJE. Zahorovcze. Magyar falu Kis Hont Várm. földes Urai B. Lusinszky, és több Urak, lakosai reformátusok, fekszik Rima Szombatnak szomszédságában, és annak filiája, hegyes helyen, a’ hol régenten Bakos Familiának kastéllya vala, határos Perjessel, és A. Pokoraggal is; határja 3 nyomásbéli, búzát, zabot, és rozsot bőven terem, réttye kevés, erdeje kitsiny, szőleje gyenge bort terem, mindenféle gyümöltsökkel bővelkedik, piatza Rima-Szombatban; lakosai fuharozással is keresnek pénzt; nagy szárazságban ki száradván kúttyai, sokszor vizek nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zeherje, Gömör-Kis-Honth v. magyar f. ut. p. Rimaszombathoz keletre egy órányira: 26 kath., 228 ref. lak. Ref. anya sz. egyház. Szőlőhegye, s termékeny szántófölde. Az osgyáni uradalomhoz tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zeherje, Rimaszombat közelében fekvő magyar kisközség, 88 házzal és 371 ev. ref. vallású lakossal. E község 1233–37 közt már a pápai tizedszedők jegyzékébe is fel van véve. 1413-ban, a mikor a Derencsényiek a földesurai, Zerhew néven említik. Későbbi birtokosai az osgyáni Bakosok, a Korponayak, a br. Luzsénszky, a Szakall, Polgáry, Rakovszky és Csemniczky családok. Református temploma a reformáczió korában már fennállott, de azóta több izben megújították. A község postája, távírója és vasúti állomása Rimaszombat.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zeherje. A legrégibb gömörmegyei községek közé tartozik. A pápai tizedszedök is nyilvántartják már az 1233—37. években. 1413-ban a Derecsényiek birtokában van a község. Később a Rákosok és Korponayak, a báró Luzsénszky-, a Szakáll-, Polgáry-, Rakovszky- és Csemniczky-családok gazdálkodtak rajta. Ref. temploma a reformáció idejében már fennállott, azóta többször restaurálták. Külterülei lakott helyei: Barányipuszta, Cigánytelep, Eresztvénypuszta, Lengyelszöllő. A község területe 1189 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 409.

Névelőfordulások
1320
Zeharie
1413
Zeherye
1773
Zeherje, Zahorowce,
1786
Zeherje, Zahorowce,
1808
Zeherje, Zacharowce, Zahorowce,
1863
Zeherje,
1920
Zacharovce,
1927
Zacharovce, Zeherje,
1938
Zeherje,
1945
Zacharovce, Zeherje,
1948
Zacharovce
1990
Zacharovce
1994
Zeherje

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zeherje (Zacharovce) 35
Telefon: 0475634875

Honlap: obeczacharov...ky.sk
Polgármester:
Gembická Ružena (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Gembická Gabriela (Független)
Szabóová Edita (KDH)
Kovácsová Andrea (SMER-SD)
Hanic Štefan (SMER-SD)
Lajgútová Mária (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Zeherjei Községi Hivatal

Zeherje 35

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 365 95%
szlovákok 12 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 384
magyarok 354 98%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 363
magyarok 337 97%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 346
magyarok 134 31%
szlovákok 242 56%
romák 48 11%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 429
magyarok 81 20%
szlovákok 267 65%
romák 60 15%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 413
magyarok 133 32%
szlovákok 276 66%
romák 7 2%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 420
magyarok 94 24%
szlovákok 288 74%
romák 6 2%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 390
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 326
Választási részvétel: 75.15 %
Kiadott boríték: 245
Bedobott boríték: 245

Polgármester

Érvényes szavazólap: 237
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gembická Ružena 162 68.35 % SMER-SD
Kurek Peter 75 31.65 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovácsová Andrea 160 SMER-SD
Hanic Štefan 152 SMER-SD
Lajgútová Mária 143 SMER-SD
Gembická Gabriela 99 Független
Szabóová Edita 94 KDH

Képviselők

2014
NOVA 33.33% NOVA 1 képviselö SMER-SD 66.67% SMER-SD 2 képviselö 3 képviselö
2018
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 30.42 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 31.33 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104
Választásra jogosult: 324
Választási részvétel: 24,07 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 94
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 55 58.51 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 16 17.02 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 16 17.02 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 5 5.32 % SNS
Ondrej Binder 1 1.06 % Független
Jozef Sásik 1 1.06 % SĽS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 37 35.92% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 26 41.94 % Független
Marian Kotleba 23 37.10 % ĽSNS
Igor Kašper 8 12.90 % Független
Martin Juhaniak 2 3.23 % Független
Milan Urbáni 1 1.61 % SMS
Vojtech Kökény 1 1.61 % SRK
Miroslav Gálik 1 1.61 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 73
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Bagačka 54 54.00% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 50 50.00% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 47 47.00% SMER - SD, KDH
Csaba Horváth 39 39.00% Független
Jozef Šimko 29 29.00% Független
Lukáš Kvietok 24 24.00% KDH, SMER - SD
Tibor Balog 20 20.00% SMS
Ivan Hazucha 12 12.00% SMER - SD, KDH
Marian Petrok 12 12.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vojtech Szajkó 10 10.00% Független
Vojtech Kökény 7 7.00% SRK
František Auxt 7 7.00% SMK-MKP
Silvia Vargová 6 6.00% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 6 6.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vaš 6 6.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Lang 5 5.00% MOST - HÍD
Stanislav Mizík 5 5.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 5 5.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tomáš Agócs 5 5.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 4 4.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ján Matej 4 4.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Rosiar 4 4.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 4 4.00% Független
Peter Juhász 4 4.00% SMK-MKP
Katarína Horváth 3 3.00% KĽS
Dušan Faško 3 3.00% KSS
Aneta Vargicová 3 3.00% SNS
Dušan Širák 3 3.00% KSS
Ladislav Rigó 3 3.00% SMK-MKP
Peter Vetrák 3 3.00% SĽS
Zoltán Bán 3 3.00% SMK-MKP
Anna Kekeňáková 2 2.00% KSS
Renáta Puhlová 2 2.00% PD
Dušan Kojnok 2 2.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Samuel Zubo 2 2.00% KSS
Kristián Gavalier 2 2.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Hiraj 2 2.00% NP
Jozef Hrablay 2 2.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Tibor Lukáčka 2 2.00% ASV
Ján Antal 1 1.00% ÚSVIT
Viliam Vidinský 1 1.00% ĽS-HZDS, HZD
Helena Krauszová 1 1.00% SMS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Šimko 30 41.10% Független
Michal Bagačka 17 23.29% SMER-SD
Anna Zsóriová 14 19.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Hazucha 14 19.18% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 13 17.81% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 11 15.07% SMER-SD
Peter Mináč 10 13.70% SMER-SD
Ladislav Rigó 9 12.33% SMK-MKP
Dušan Hlinka 9 12.33% SMER-SD
Andrea Andrášiová 9 12.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Miroslava Vargová 8 10.96% Független
Peter Juhász 8 10.96% SMK-MKP
Vojtech Kökény 7 9.59% SRK
Branislav Bukviar 7 9.59% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Stanislav Mizík 7 9.59% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 6 8.22% Független
Tomáš Agócs 6 8.22% MOST - HÍD
Marta Kanalová 6 8.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Zoltán Cziprusz 6 8.22% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 5 6.85% SRK
Robert Bottlik 5 6.85% SME RODINA - Boris Kollár
Stanislava Zvarová 4 5.48% SMER-SD
Stanislav Krahulec 4 5.48% Független
Ferenc Auxt 4 5.48% SMK-MKP
Aneta Vargicová 4 5.48% SNS
Roman Lebeda 4 5.48% Független
Adriana Zavadinková 4 5.48% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 4 5.48% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Sliva 4 5.48% MOST - HÍD
Kristián Korheľ 3 4.11% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Lichanec 3 4.11% Független
Ján Antal 3 4.11% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Vavrek 3 4.11% MOST - HÍD
Alena Pivovarčiová 3 4.11% NP
Csaba Csízi 3 4.11% MOST - HÍD
Marian Petrok 2 2.74% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gejza Mede 2 2.74% Független
Róbert Čipka 2 2.74% KSS
Gejza Farkaš 2 2.74% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vladimír Skrutek 1 1.37% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miroslava Grendelová 1 1.37% KSS
Anatolij Jefimov 1 1.37% KSS
Aladár Bari 1 1.37% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1 1.37% MOST - HÍD
Martin Pliešovský 1 1.37% SNS
Zoltán Biró 1 1.37% DOMA DOBRE
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 28.06 %
Tiszolc 212 17.19 %
Nyustya 134 10.87 %
Klenóc 59 4.79 %
Feled 29 2.35 %
Bakostörék 28 2.27 %
Rimaráhó 21 1.70 %
Várgede 18 1.46 %
Jánosi 18 1.46 %
Osgyán 17 1.38 %
Rimabrézó 16 1.30 %
Cserencsény 12 0.97 %
Meleghegy 12 0.97 %
Kruzsnó 11 0.89 %
Rimaszabadi 9 0.73 %
Derencsény 9 0.73 %
Uzapanyit 8 0.65 %
Durendapuszta 8 0.65 %
Rimabánya 8 0.65 %
Rimazsaluzsány 7 0.57 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Velkenye 7 0.57 %
Gömörfüge 7 0.57 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Vámosbalog 5 0.41 %
Dobóca 5 0.41 %
Kecege 5 0.41 %
Balogrussó 5 0.41 %
Kőhegy 5 0.41 %
Kerekgede 5 0.41 %
Balogfala 4 0.32 %
Rakottyás 4 0.32 %
Rónapatak 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Oldalfala 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Bellény 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Gortvakisfalud 3 0.24 %
Ajnácskő 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Harmac 3 0.24 %
Bátka 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Détér 2 0.16 %
Zádorháza 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Hanva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Kisgömöri 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 15.72 %
Rimaszombat 141 9.16 %
Rimaszécs 141 9.16 %
Baraca 102 6.63 %
Sajólénártfalva 66 4.29 %
Cakó 55 3.57 %
Sajószentkirály 49 3.18 %
Nemesmartonfala 46 2.99 %
Kálosa 38 2.47 %
Zsip 38 2.47 %
Abafalva 36 2.34 %
Dobóca 35 2.27 %
Velkenye 34 2.21 %
Bátka 34 2.21 %
Hanva 34 2.21 %
Várgede 33 2.14 %
Vámosbalog 32 2.08 %
Rakottyás 31 2.01 %
Balogtamási 29 1.88 %
Tajti 29 1.88 %
Gesztete 28 1.82 %
Balogfala 28 1.82 %
Rimasimonyi 28 1.82 %
Jéne 28 1.82 %
Feled 27 1.75 %
Sajókeszi 27 1.75 %
Csíz 26 1.69 %
Uzapanyit 25 1.62 %
Gömörfüge 21 1.36 %
Jánosi 16 1.04 %
Rimapálfala 16 1.04 %
Méhi 16 1.04 %
Balogújfalu 16 1.04 %
Serke 15 0.97 %
Naprágy 15 0.97 %
Balogiványi 15 0.97 %
Almágy 14 0.91 %
Zádorháza 10 0.65 %
Runya 10 0.65 %
Harmac 9 0.58 %
Kövecses 8 0.52 %
Darnya 7 0.45 %
Szútor 7 0.45 %
Alsóvály 7 0.45 %
Osgyán 6 0.39 %
Egyházasbást 6 0.39 %
Nyustya 6 0.39 %
Détér 6 0.39 %
Gortvakisfalud 6 0.39 %
Sajórecske 6 0.39 %
Ajnácskő 5 0.32 %
Klenóc 5 0.32 %
Perjése 5 0.32 %
Sajólenke 4 0.26 %
Óbást 4 0.26 %
Vecseklő 4 0.26 %
Hubó 4 0.26 %
Medveshidegkút 4 0.26 %
Korláti 3 0.19 %
Cserencsény 3 0.19 %
Dúlháza 3 0.19 %
Oldalfala 3 0.19 %
Guszona 3 0.19 %
Derencsény 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Kruzsnó 2 0.13 %
Tiszolc 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 24.12 %
Tiszolc 81 16.84 %
Klenóc 17 3.53 %
Nyustya 16 3.33 %
Rimaszécs 11 2.29 %
Osgyán 9 1.87 %
Rimaráhó 7 1.46 %
Cserencsény 7 1.46 %
Feled 6 1.25 %
Rimazsaluzsány 6 1.25 %
Jánosi 6 1.25 %
Karaszkó 4 0.83 %
Méhi 4 0.83 %
Kálosa 4 0.83 %
Várgede 4 0.83 %
Sajószentkirály 4 0.83 %
Zeherje 3 0.62 %
Rimabánya 3 0.62 %
Perjése 2 0.42 %
Gernyőpuszta 2 0.42 %
Kacagópuszta 2 0.42 %
Egyházasbást 2 0.42 %
Rimaszabadi 2 0.42 %
Balogtamási 2 0.42 %
Kruzsnó 2 0.42 %
Zsip 2 0.42 %
Felsősziklás 2 0.42 %
Korláti 2 0.42 %
Kecege 2 0.42 %
Bátka 2 0.42 %
Bakostörék 2 0.42 %
Abafalva 2 0.42 %
Csíz 2 0.42 %
Hubó 2 0.42 %
Gesztete 2 0.42 %
Gömörpéterfala 2 0.42 %
Kiéte 2 0.42 %
Uzapanyit 1 0.21 %
Ajnácskő 1 0.21 %
Détér 1 0.21 %
Gömörfüge 1 0.21 %
Dobóca 1 0.21 %
Sajólénártfalva 1 0.21 %
Kőhegy 1 0.21 %
Alsósziklás 1 0.21 %
Balogpádár 1 0.21 %
Jéne 1 0.21 %
Gömörhegyvég 1 0.21 %
Nemesradnót 1 0.21 %
Ratkószuha 1 0.21 %
Rimabrézó 1 0.21 %
Rimasimonyi 1 0.21 %
Serke 1 0.21 %
Óbást 1 0.21 %
Oldalfala 1 0.21 %
Medveshidegkút 1 0.21 %
Rimapálfala 1 0.21 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 30.03 %
Nyustya 12 4.10 %
Jánosi 9 3.07 %
Feled 5 1.71 %
Gömörfüge 4 1.37 %
Méhi 4 1.37 %
Cserencsény 4 1.37 %
Rimaszécs 4 1.37 %
Tiszolc 4 1.37 %
Gernyőpuszta 4 1.37 %
Várgede 3 1.02 %
Vámosbalog 3 1.02 %
Kruzsnó 3 1.02 %
Sajószentkirály 3 1.02 %
Klenóc 3 1.02 %
Osgyán 2 0.68 %
Baraca 2 0.68 %
Uzapanyit 2 0.68 %
Nemesradnót 2 0.68 %
Rimaráhó 2 0.68 %
Perjése 2 0.68 %
Alsóvály 2 0.68 %
Kálosa 2 0.68 %
Balogpádár 2 0.68 %
Meleghegy 1 0.34 %
Gömörpéterfala 1 0.34 %
Tajti 1 0.34 %
Durendapuszta 1 0.34 %
Kacagópuszta 1 0.34 %
Naprágy 1 0.34 %
Rimaszabadi 1 0.34 %
Kövecses 1 0.34 %
Gömörispánmező 1 0.34 %
Bátka 1 0.34 %
Gesztete 1 0.34 %
Gesztes 1 0.34 %
Zsip 1 0.34 %
Cakó 1 0.34 %
Ratkószuha 1 0.34 %
Zeherje 1 0.34 %
Dúlháza 1 0.34 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 46.53 %
Nyustya 49 2.88 %
Osgyán 45 2.65 %
Tiszolc 45 2.65 %
Feled 35 2.06 %
Klenóc 32 1.88 %
Várgede 23 1.35 %
Cserencsény 22 1.29 %
Rimaráhó 17 1.00 %
Bátka 15 0.88 %
Vámosbalog 14 0.82 %
Ajnácskő 14 0.82 %
Bakostörék 13 0.76 %
Jánosi 12 0.71 %
Alsósziklás 11 0.65 %
Csíz 10 0.59 %
Ratkószuha 10 0.59 %
Kruzsnó 10 0.59 %
Zeherje 9 0.53 %
Kecege 9 0.53 %
Vecseklő 9 0.53 %
Rimazsaluzsány 9 0.53 %
Perjése 8 0.47 %
Balogrussó 8 0.47 %
Abafalva 8 0.47 %
Guszona 8 0.47 %
Sajószentkirály 7 0.41 %
Gömörfüge 7 0.41 %
Dobóca 7 0.41 %
Alsóvály 7 0.41 %
Meleghegy 7 0.41 %
Nemesradnót 7 0.41 %
Felsővály 6 0.35 %
Rimaszécs 6 0.35 %
Oldalfala 6 0.35 %
Méhi 6 0.35 %
Rimabánya 6 0.35 %
Rakottyás 5 0.29 %
Dúlháza 5 0.29 %
Zsip 5 0.29 %
Derencsény 5 0.29 %
Gömörpéterfala 5 0.29 %
Serke 5 0.29 %
Hanva 5 0.29 %
Velkenye 5 0.29 %
Durendapuszta 4 0.24 %
Bellény 4 0.24 %
Rimaszabadi 4 0.24 %
Sajólenke 4 0.24 %
Rimabrézó 4 0.24 %
Uzapanyit 4 0.24 %
Balogiványi 3 0.18 %
Balogfala 3 0.18 %
Kőhegy 3 0.18 %
Felsősziklás 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Balogpádár 3 0.18 %
Kálosa 3 0.18 %
Hubó 3 0.18 %
Rónapatak 3 0.18 %
Runya 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Óbást 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Babarét 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Ratkószabadi 2 0.12 %
Almágy 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Nemesmartonfala 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Szilistye 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Magyarhegymeg 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Harmac 2 0.12 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 52.96 %
Nyustya 36 2.43 %
Osgyán 34 2.29 %
Cserencsény 26 1.75 %
Tiszolc 23 1.55 %
Bakostörék 21 1.42 %
Klenóc 20 1.35 %
Jánosi 20 1.35 %
Rimaráhó 19 1.28 %
Rimabánya 16 1.08 %
Feled 15 1.01 %
Rimazsaluzsány 14 0.94 %
Ratkószabadi 14 0.94 %
Bátka 12 0.81 %
Várgede 10 0.67 %
Vámosbalog 9 0.61 %
Uzapanyit 9 0.61 %
Kruzsnó 9 0.61 %
Rimaszécs 9 0.61 %
Kőhegy 7 0.47 %
Nemesradnót 7 0.47 %
Sajószentkirály 6 0.40 %
Meleghegy 5 0.34 %
Rimabrézó 5 0.34 %
Balogpádár 5 0.34 %
Abafalva 4 0.27 %
Zeherje 4 0.27 %
Felsősziklás 4 0.27 %
Almágy 4 0.27 %
Runya 4 0.27 %
Rimaszabadi 3 0.20 %
Baraca 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Velkenye 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Sajólenke 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kacagópuszta 3 0.20 %
Bugyikfala 3 0.20 %
Óbást 2 0.13 %
Gömörfüge 2 0.13 %
Guszona 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Durendapuszta 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Gernyőpuszta 2 0.13 %
Alsósziklás 2 0.13 %
Tóthegymeg 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Dobóca 2 0.13 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 34.10 %
Osgyán 23 1.66 %
Jánosi 21 1.52 %
Zeherje 14 1.01 %
Feled 13 0.94 %
Bátka 11 0.79 %
Bakostörék 9 0.65 %
Rimaszécs 9 0.65 %
Tiszolc 9 0.65 %
Cserencsény 8 0.58 %
Sajószentkirály 7 0.51 %
Kövecses 7 0.51 %
Dobóca 7 0.51 %
Gesztete 6 0.43 %
Rimaráhó 6 0.43 %
Gömörpéterfala 5 0.36 %
Ajnácskő 5 0.36 %
Várgede 5 0.36 %
Klenóc 5 0.36 %
Serke 5 0.36 %
Rimazsaluzsány 5 0.36 %
Balogfala 5 0.36 %
Balogtamási 4 0.29 %
Détér 4 0.29 %
Vámosbalog 4 0.29 %
Alsósziklás 4 0.29 %
Felsővály 4 0.29 %
Guszona 3 0.22 %
Kruzsnó 3 0.22 %
Almágy 3 0.22 %
Uzapanyit 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Rimapálfala 3 0.22 %
Nyustya 3 0.22 %
Rimabánya 3 0.22 %
Gömörfüge 2 0.14 %
Meleghegy 2 0.14 %
Sajólenke 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Tajti 2 0.14 %
Rimabrézó 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Bellény 2 0.14 %
Alsóvály 2 0.14 %
Abafalva 2 0.14 %
Nemesradnót 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Jéne 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Kőhegy 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Jeszte 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Balogpádár 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Méhi 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Magyarhegymeg 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 45.54 %
Nyustya 107 6.82 %
Tiszolc 34 2.17 %
Feled 28 1.79 %
Klenóc 28 1.79 %
Jánosi 22 1.40 %
Osgyán 20 1.28 %
Cserencsény 18 1.15 %
Détér 17 1.08 %
Bátka 17 1.08 %
Ajnácskő 17 1.08 %
Várgede 15 0.96 %
Kruzsnó 14 0.89 %
Gernyőpuszta 10 0.64 %
Bakostörék 10 0.64 %
Rimaráhó 10 0.64 %
Rimabánya 9 0.57 %
Guszona 8 0.51 %
Meleghegy 8 0.51 %
Zeherje 7 0.45 %
Rimabrézó 7 0.45 %
Zsip 7 0.45 %
Perjése 6 0.38 %
Csíz 6 0.38 %
Vámosbalog 6 0.38 %
Rimazsaluzsány 5 0.32 %
Felsősziklás 5 0.32 %
Rimaszécs 5 0.32 %
Kacagópuszta 5 0.32 %
Alsósziklás 5 0.32 %
Sajószentkirály 5 0.32 %
Sajólenke 4 0.26 %
Dobóca 4 0.26 %
Hubó 4 0.26 %
Nemesradnót 4 0.26 %
Tóthegymeg 4 0.26 %
Uzapanyit 4 0.26 %
Balogfala 4 0.26 %
Durendapuszta 3 0.19 %
Kövecses 3 0.19 %
Vecseklő 3 0.19 %
Tajti 3 0.19 %
Sajórecske 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Kőhegy 3 0.19 %
Alsóvály 3 0.19 %
Kecege 3 0.19 %
Balogrussó 3 0.19 %
Dúlháza 3 0.19 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Harmac 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gortvakisfalud 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 21.52 %
Ajnácskő 113 5.04 %
Sajólénártfalva 108 4.82 %
Bátka 77 3.44 %
Feled 76 3.39 %
Sajószentkirály 66 2.95 %
Rimaszécs 65 2.90 %
Csíz 61 2.72 %
Nemesradnót 54 2.41 %
Vámosbalog 51 2.28 %
Tajti 51 2.28 %
Hanva 43 1.92 %
Velkenye 35 1.56 %
Harmac 31 1.38 %
Baraca 30 1.34 %
Almágy 29 1.29 %
Méhi 27 1.21 %
Darnya 25 1.12 %
Óbást 25 1.12 %
Rimasimonyi 23 1.03 %
Runya 23 1.03 %
Osgyán 21 0.94 %
Guszona 20 0.89 %
Serke 20 0.89 %
Abafalva 19 0.85 %
Várgede 19 0.85 %
Sajólenke 19 0.85 %
Sajórecske 19 0.85 %
Dobóca 19 0.85 %
Gesztete 18 0.80 %
Gömörpéterfala 17 0.76 %
Cakó 15 0.67 %
Uzapanyit 14 0.63 %
Egyházasbást 14 0.63 %
Jánosi 13 0.58 %
Rakottyás 13 0.58 %
Balogfala 12 0.54 %
Nyustya 12 0.54 %
Zsip 11 0.49 %
Rimaráhó 11 0.49 %
Korláti 11 0.49 %
Kövecses 11 0.49 %
Meleghegy 9 0.40 %
Balogpádár 9 0.40 %
Magyarhegymeg 9 0.40 %
Hubó 9 0.40 %
Tiszolc 9 0.40 %
Alsóvály 9 0.40 %
Détér 9 0.40 %
Vecseklő 9 0.40 %
Balogiványi 8 0.36 %
Balogújfalu 7 0.31 %
Balogtamási 7 0.31 %
Kálosa 7 0.31 %
Bakostörék 7 0.31 %
Medveshidegkút 6 0.27 %
Rimabrézó 6 0.27 %
Dobfenek 6 0.27 %
Gömörfüge 6 0.27 %
Zádorháza 6 0.27 %
Kerekgede 5 0.22 %
Cserencsény 5 0.22 %
Kisgömöri 5 0.22 %
Perjése 4 0.18 %
Rimapálfala 4 0.18 %
Dúlháza 4 0.18 %
Felsővály 4 0.18 %
Zeherje 3 0.13 %
Jéne 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 61.16 %
Tiszolc 91 4.13 %
Nyustya 72 3.27 %
Klenóc 58 2.63 %
Osgyán 48 2.18 %
Rimaráhó 47 2.13 %
Cserencsény 38 1.72 %
Bakostörék 31 1.41 %
Jánosi 26 1.18 %
Feled 23 1.04 %
Kőhegy 16 0.73 %
Várgede 16 0.73 %
Rimabrézó 15 0.68 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Meleghegy 13 0.59 %
Almágy 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Kruzsnó 10 0.45 %
Bátka 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Ajnácskő 10 0.45 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.36 %
Karaszkó 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Abafalva 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rónapatak 6 0.27 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 37.16 %
Rimaszécs 175 4.85 %
Kálosa 133 3.69 %
Bátka 123 3.41 %
Feled 117 3.24 %
Ajnácskő 100 2.77 %
Egyházasbást 90 2.49 %
Vámosbalog 81 2.24 %
Nemesradnót 73 2.02 %
Méhi 67 1.86 %
Hanva 67 1.86 %
Almágy 67 1.86 %
Balogfala 66 1.83 %
Serke 61 1.69 %
Csíz 59 1.63 %
Kövecses 56 1.55 %
Détér 56 1.55 %
Harmac 55 1.52 %
Óbást 55 1.52 %
Gesztete 50 1.39 %
Felsővály 48 1.33 %
Dobóca 47 1.30 %
Naprágy 46 1.27 %
Abafalva 45 1.25 %
Tajti 45 1.25 %
Jánosi 45 1.25 %
Várgede 42 1.16 %
Alsóvály 41 1.14 %
Rimasimonyi 40 1.11 %
Sajószentkirály 40 1.11 %
Sajólénártfalva 39 1.08 %
Balogiványi 39 1.08 %
Gömörpéterfala 39 1.08 %
Magyarhegymeg 36 1.00 %
Sajókeszi 34 0.94 %
Zsip 29 0.80 %
Vecseklő 28 0.78 %
Guszona 27 0.75 %
Cakó 26 0.72 %
Balogújfalu 26 0.72 %
Velkenye 26 0.72 %
Osgyán 26 0.72 %
Runya 25 0.69 %
Perjése 25 0.69 %
Uzapanyit 22 0.61 %
Cserencsény 21 0.58 %
Sajólenke 21 0.58 %
Gömörmihályfalva 19 0.53 %
Jéne 18 0.50 %
Zádorháza 18 0.50 %
Balogtamási 18 0.50 %
Gömörfüge 17 0.47 %
Dobfenek 15 0.42 %
Sajórecske 15 0.42 %
Rakottyás 14 0.39 %
Kerekgede 14 0.39 %
Hubó 13 0.36 %
Baraca 13 0.36 %
Oldalfala 11 0.30 %
Medveshidegkút 10 0.28 %
Kisgömöri 10 0.28 %
Balogpádár 10 0.28 %
Bakostörék 10 0.28 %
Rimapálfala 9 0.25 %
Darnya 9 0.25 %
Jeszte 8 0.22 %
Nemesmartonfala 7 0.19 %
Rimaráhó 6 0.17 %
Korláti 5 0.14 %
Gortvakisfalud 5 0.14 %
Dúlháza 5 0.14 %
Klenóc 5 0.14 %
Nyustya 5 0.14 %
Tiszolc 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Gernyőpuszta 4 0.11 %
Zeherje 4 0.11 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 33.38 %
Klenóc 25 3.25 %
Nyustya 19 2.47 %
Tiszolc 17 2.21 %
Jánosi 13 1.69 %
Kálosa 12 1.56 %
Rimaszécs 11 1.43 %
Nemesradnót 11 1.43 %
Rimasimonyi 10 1.30 %
Bátka 10 1.30 %
Várgede 10 1.30 %
Almágy 10 1.30 %
Gortvakisfalud 10 1.30 %
Osgyán 9 1.17 %
Bakostörék 8 1.04 %
Egyházasbást 8 1.04 %
Serke 8 1.04 %
Ajnácskő 8 1.04 %
Csíz 7 0.91 %
Détér 7 0.91 %
Guszona 7 0.91 %
Abafalva 7 0.91 %
Vámosbalog 7 0.91 %
Cakó 6 0.78 %
Méhi 6 0.78 %
Óbást 6 0.78 %
Feled 6 0.78 %
Kruzsnó 6 0.78 %
Oldalfala 5 0.65 %
Gömörfüge 5 0.65 %
Tajti 5 0.65 %
Rimaráhó 5 0.65 %
Rakottyás 4 0.52 %
Sajórecske 4 0.52 %
Rimabrézó 4 0.52 %
Hanva 4 0.52 %
Balogtamási 4 0.52 %
Uzapanyit 4 0.52 %
Sajószentkirály 4 0.52 %
Balogújfalu 4 0.52 %
Balogiványi 3 0.39 %
Rimapálfala 3 0.39 %
Cserencsény 3 0.39 %
Dúlháza 3 0.39 %
Zsip 3 0.39 %
Alsósziklás 3 0.39 %
Perjése 3 0.39 %
Kecege 3 0.39 %
Gesztete 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Sajólénártfalva 2 0.26 %
Zeherje 2 0.26 %
Felsővály 2 0.26 %
Naprágy 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Baraca 2 0.26 %
Zádorháza 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Alsóvály 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Bugyikfala 2 0.26 %
Harmac 2 0.26 %
Darnya 2 0.26 %
Derencsény 2 0.26 %
Kövecses 2 0.26 %
Jeszte 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Vecseklő 1 0.13 %
Balogfala 1 0.13 %
Tóthegymeg 1 0.13 %
Kerekgede 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Meleghegy 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rimazsaluzsány 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.32 %
Egyházasbást 75 8.18 %
Feled 55 6.00 %
Tajti 43 4.69 %
Almágy 42 4.58 %
Óbást 36 3.93 %
Harmac 27 2.94 %
Ajnácskő 23 2.51 %
Balogfala 21 2.29 %
Gömörpéterfala 19 2.07 %
Rimaszécs 19 2.07 %
Jeszte 19 2.07 %
Vecseklő 18 1.96 %
Détér 17 1.85 %
Rimasimonyi 16 1.74 %
Dobfenek 16 1.74 %
Gesztete 15 1.64 %
Guszona 13 1.42 %
Medveshidegkút 12 1.31 %
Bátka 12 1.31 %
Csíz 12 1.31 %
Serke 10 1.09 %
Vámosbalog 8 0.87 %
Abafalva 7 0.76 %
Várgede 7 0.76 %
Nyustya 7 0.76 %
Kövecses 6 0.65 %
Kálosa 6 0.65 %
Méhi 6 0.65 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 62.72 %
Klenóc 94 3.87 %
Bakostörék 82 3.37 %
Nyustya 78 3.21 %
Rimaráhó 72 2.96 %
Tiszolc 69 2.84 %
Cserencsény 60 2.47 %
Kruzsnó 34 1.40 %
Osgyán 33 1.36 %
Jánosi 31 1.28 %
Várgede 23 0.95 %
Feled 23 0.95 %
Rimabrézó 22 0.91 %
Meleghegy 16 0.66 %
Rimazsaluzsány 15 0.62 %
Derencsény 15 0.62 %
Gernyőpuszta 15 0.62 %
Zeherje 14 0.58 %
Felsősziklás 13 0.53 %
Bátka 12 0.49 %
Ajnácskő 12 0.49 %
Balogrussó 11 0.45 %
Vámosbalog 11 0.45 %
Sajószentkirály 10 0.41 %
Karaszkó 9 0.37 %
Gesztes 9 0.37 %
Bugyikfala 9 0.37 %
Alsósziklás 9 0.37 %
Almágy 9 0.37 %
Runya 9 0.37 %
Rimabánya 9 0.37 %
Oldalfala 8 0.33 %
Abafalva 8 0.33 %
Kacagópuszta 8 0.33 %
Kecege 8 0.33 %
Uzapanyit 7 0.29 %
Rónapatak 7 0.29 %
Kőhegy 7 0.29 %
Méhi 6 0.25 %
Bellény 6 0.25 %
Medveshidegkút 6 0.25 %
Rimaszabadi 6 0.25 %
Rimaszécs 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Rimapálfala 5 0.21 %
Dobrapatak 5 0.21 %
Harmac 5 0.21 %
Durendapuszta 5 0.21 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 49.90 %
Szútor 215 3.92 %
Nyustya 182 3.32 %
Tiszolc 135 2.46 %
Gesztete 131 2.39 %
Feled 129 2.35 %
Jánosi 121 2.20 %
Klenóc 98 1.79 %
Osgyán 95 1.73 %
Cserencsény 88 1.60 %
Rimaszécs 81 1.48 %
Várgede 80 1.46 %
Bátka 74 1.35 %
Bakostörék 67 1.22 %
Rimaráhó 66 1.20 %
Serke 62 1.13 %
Dobóca 56 1.02 %
Rimasimonyi 48 0.87 %
Rimapálfala 47 0.86 %
Ajnácskő 47 0.86 %
Vámosbalog 47 0.86 %
Balogfala 41 0.75 %
Harmac 40 0.73 %
Nemesradnót 40 0.73 %
Kruzsnó 40 0.73 %
Almágy 39 0.71 %
Sajószentkirály 37 0.67 %
Détér 37 0.67 %
Meleghegy 36 0.66 %
Abafalva 34 0.62 %
Méhi 34 0.62 %
Gernyőpuszta 31 0.56 %
Zeherje 30 0.55 %
Felsővály 28 0.51 %
Tajti 27 0.49 %
Csíz 27 0.49 %
Uzapanyit 26 0.47 %
Velkenye 25 0.46 %
Hanva 25 0.46 %
Rimazsaluzsány 25 0.46 %
Guszona 25 0.46 %
Bellény 23 0.42 %
Egyházasbást 22 0.40 %
Alsósziklás 21 0.38 %
Óbást 20 0.36 %
Gortvakisfalud 19 0.35 %
Balogiványi 18 0.33 %
Derencsény 18 0.33 %
Sajólénártfalva 18 0.33 %
Balogtamási 18 0.33 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.26 %
Baraca 14 0.26 %
Karaszkó 14 0.26 %
Kövecses 13 0.24 %
Oldalfala 13 0.24 %
Zsip 13 0.24 %
Alsóvály 13 0.24 %
Gömörfüge 13 0.24 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.15 %
Hubó 8 0.15 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.26 %
Klenóc 152 16.03 %
Rimaszombat 148 15.61 %
Tiszolc 68 7.17 %
Rimaráhó 36 3.80 %
Rimabrézó 26 2.74 %
Rimazsaluzsány 20 2.11 %
Rimabánya 18 1.90 %
Bakostörék 16 1.69 %
Rimaszabadi 15 1.58 %
Cserencsény 13 1.37 %
Várgede 11 1.16 %
Jánosi 9 0.95 %
Kecege 9 0.95 %
Kruzsnó 8 0.84 %
Balogrussó 8 0.84 %
Babarét 8 0.84 %
Nemesradnót 7 0.74 %
Meleghegy 7 0.74 %
Osgyán 6 0.63 %
Durendapuszta 6 0.63 %
Feled 6 0.63 %
Zsip 6 0.63 %
Felsősziklás 6 0.63 %
Gömörfüge 6 0.63 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Alsóvály 5 0.53 %
Oldalfala 5 0.53 %
Abafalva 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Óbást 4 0.42 %
Ajnácskő 4 0.42 %
Vámosbalog 4 0.42 %
Gernyőpuszta 4 0.42 %
Hanva 4 0.42 %
Balogpádár 4 0.42 %
Kiéte 4 0.42 %
Bátka 4 0.42 %
Karaszkó 4 0.42 %
Sajólenke 4 0.42 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Méhi 3 0.32 %
Zeherje 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Felsővály 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Rimasimonyi 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Sajórecske 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Velkenye 2 0.21 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.64 %
Kacagópuszta 50 4.02 %
Nyustya 46 3.70 %
Gernyőpuszta 44 3.54 %
Tiszolc 39 3.14 %
Klenóc 39 3.14 %
Rimaszécs 34 2.73 %
Harmac 28 2.25 %
Jánosi 24 1.93 %
Feled 22 1.77 %
Cserencsény 22 1.77 %
Osgyán 21 1.69 %
Balogiványi 18 1.45 %
Rimaráhó 16 1.29 %
Bakostörék 16 1.29 %
Durendapuszta 16 1.29 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.96 %
Dobóca 11 0.88 %
Sajószentkirály 11 0.88 %
Rimabánya 10 0.80 %
Derencsény 10 0.80 %
Vámosbalog 10 0.80 %
Meleghegy 9 0.72 %
Zádorháza 8 0.64 %
Gömörispánmező 8 0.64 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.59 %
Rimaszombat 442 20.89 %
Klenóc 253 11.96 %
Tiszolc 250 11.81 %
Rimaráhó 74 3.50 %
Bakostörék 46 2.17 %
Osgyán 43 2.03 %
Rimazsaluzsány 38 1.80 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.37 %
Cserencsény 27 1.28 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.76 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.43 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 18.58 %
Balogfala 14 4.33 %
Ajnácskő 13 4.02 %
Várgede 11 3.41 %
Tiszolc 11 3.41 %
Rimaszécs 10 3.10 %
Nyustya 10 3.10 %
Osgyán 8 2.48 %
Vámosbalog 7 2.17 %
Feled 6 1.86 %
Almágy 6 1.86 %
Jánosi 6 1.86 %
Egyházasbást 6 1.86 %
Durendapuszta 5 1.55 %
Klenóc 4 1.24 %
Cserencsény 3 0.93 %
Kerekgede 3 0.93 %
Zeherje 3 0.93 %
Rimasimonyi 3 0.93 %
Sajószentkirály 2 0.62 %
Felsősziklás 2 0.62 %
Hubó 2 0.62 %
Gömörmihályfalva 2 0.62 %
Kisgömöri 2 0.62 %
Gömörfüge 2 0.62 %
Gesztes 2 0.62 %
Rimaszabadi 2 0.62 %
Kőhegy 2 0.62 %