SK
SC
.....

Vők

Község

címer zászló
218 100% magyar 1910
251 60% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vők
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vlky
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Bánfi rét, Bánfi vető, Darkői, Féli vető, Irtási vető, Maholy, Réti dűlő, Töltés alatti vető, Uraserdei vető, Vörösi
Koordináták:
48.15805435, 17.36759949
Terület:
3,62 km2
Rang:
község
Népesség:
415
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90044
Település kód:
508331
Szervezeti azonosító:
305189
Adóazonosító:
2020663623

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, Féltől 4 km-re északkeletre a Kis-Duna jobb partján fekszik. Vők zsákfalu, országúton csak a Félből ide vezető úton közelíthető meg, burkolatlan út köti össze a 2,5 km-re fekvő Bústelekkel. Délről és nyugatról Fél, keletről Jányok, északról pedig Dunasápújfalu községekkel határos. Nyugati és északi határának egy részét a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai (Felsőcsallóközi) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a járás megszüntetéséig, 1960-ig a Somorjai járáshoz tartozott, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). A járás legkisebb területű községe, területe 3,62 km², az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 218, 1921-ben 236, 1939-ben 425, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A 20. század második felére a népességszám csökkenése a jellemző, 1991-re a község lakossága 367-re esett. 1991-2011 között a lakosságszám újra növekedésnek indult, húsz év alatt 16,1 %-al gyarapodott, ezzel párhuzamosan a szlovákok arányszáma is megduplázódott (15,8 %-ról 29,3 %-ra). A lakosság többsége ma is magyar nemzetiségű (69,2 %) és római katolikus vallású (86,9 %). A Szenci járásban itt a legmagasabb a magyar nemzetiségűek aránya.

Történelem

Első ízben 1260-ban említik a községet, majd egy 1346-ból származó okmányban "Welk" alakban, mint a pozsonyi prépostság és káptalan birtokát, amelyet IV. Béla királytól kaptak. IV. László király 1277-ből származó oklevelében ezt az adományt megerősíti, itt a község neve "Velk". Birtokosai között 1292-ben megjelent Völki Miklós, s a falu nevét ekkor "Wylk" alakban jegyezték fel. Helyi hagyomány szerint a község neve alapítójától származik, akit Velknek vagy Welknek neveztek. 1301-ben "Velky" néven jelenik meg, 1448-ban "Kiswelk", de 1484-ben már "Naghwelk" néven szerepel. "Jogabiónok" (jobbágyok ) lakhelye, akik a pozsonyi káptalanhoz tartoznak . A pápai tized szedőinek listáján a község nevét "Vek" formában jegyzik. A középkori okiratokban "Vek" és "Velk" néven szerepel, majd 1553-ban nevét "Weők" alakban 178 lakossal jegyezték fel. Az 1553-ból származó összeírásban az áll, hogy "Weok" községnek 12 portája van. Ebben az időben már a Pálffy család szerepel földesúrként. A falu szegénységéről tanúskodik az is, hogy nem volt saját temploma, máig is a féli római katolikus plébániához tartoznak. Így volt ez 1945-ig a különféle hivatalokkal és közigazgatási intézményekkel is. A községben hosszú időn át nem volt iskola. Annak ellenére, hogy a prépostságnak és káptalannak jelentős bevételei voltak itt a halászatból, amelyet a 17. századtól a Pálffyak béreltek. A 16.-17.századtól Vőkön is elterjedtek a protestáns egyházak tanai, híveik Egyházfa parókiájához tartoztak. A 17. század végén az ellenreformáció papüldözése idején kitiltották a faluból ezt a vallást. 1715-ben 8 adófizető lakos volt a községben, a Kis-Dunán két vízimalom működött. A víz az itteni lakosság számára nemcsak munkalehetőséget és élelmet jelentett, hanem károkat is a rendszeres áradások miatt. Vőköt évszázadokon át rombolták az árvizek, amelyek többnyire meglepetésszerűen érték a lakosságot. A falunak többször is helyet kellett cserélnie, átköltözködnie. Az 1845-ös árvíz elpusztította a község házait, ezután új helyen, a Kis-Dunától távolabb építették újjá. Lakosai sokáig molnármesterséggel, halászattal és szarvasmarha-tartással foglalkoztak. Az eredeti község a mai futballpálya mögött terült el, a "Kopottfalu" határrészben, amelynek állítólag 13. századból származó kis temploma volt temetővel és szegényháza-ispotálya is. A falu maradványai még 1955-ben láthatóak voltak, de abban az évben nehéz talajgéppel tüntették el a felszín egyenetlenségeit. A mai területeket a 18. században kezdte el a község betelepíteni, és ez a 19. században is folytatódott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. A falu gazdái 1936-ban közadakozásból létesítették népiskoláját, melyet 1979-ben az iskolakörzetesítés során zártak be, ma óvoda működik épületében. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1946-ban 3 családot telepítettek át Csehországba. A szocializmus évtizedeiben megélénkült a község fejlesztése. 1948-ban alakult meg az állami gazdaság a Hideghéty-földeken. 1951-ben a Hideghéty-majoron jött létre a helyi egységes földműves-szövetkezet, az ötvenes években alapították a helyi nemzeti bizottságot. A község mindmáig megőrizte mezőgazdasági jellegét.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik (a volt iskola épületében). Katolikus templomát 2015-ben szentelték fel. A Hideghéty-kúria 1920-ban eklektikus stílusban épült. A két világháború áldozatainak emlékművét 1934-ben emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÖK. Magyar falu Posony Várm. földes Ura a’ Posonyi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Újfalunak, és Bústelekinek szomszédságjokban; többnyire minden esztendőben vetik földgyét, marha legelő mezején, ’s kevés rétségén kivűl egyéb jövedelme nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vők, Poson vm. magyar f. a kis Duna jobb partján 178 kath. lak. F. u. a posoni káptalan. Ut. p. Poson, 2 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vök, magyar kisközség a Csallóközben 31 házzal és 213 róm. kath. vallású lakossal. A pozsonyi prépostság és káptalan ősi birtoka, melyet már IV. Béla királytól kaptak. 1277-ben IV. László oklevelében Velk néven szerepel. 1292-ben egy másik birtokosa merül föl, Völki Miklósban. A pápai tizedszedők jegyzékében Vek alakban van említve. 1484-ben Nagyvelk néven a pozsonyi káptalan jobbágyainak lakóhelyeként szerepel. Az 1553-iki összeírásba Weök alakban 12 portával van felvéve. Egyik részének később a Pálffyak lettek az urai és ma is id. Pálffy János grófnak és a pozsonyi társas-káptalannak van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs; postája és távírója Fél, vasúti állomása Csötörtök.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vök. Okleveles első nyomát 1277ből találjuk s ez időből Veik néven bukkan fel. A XV. század végén szerepel még Nagyveik, majd az 1553. évi adóösszeíráskor Weök alakban is. A pozsonyi prépostság és káptalan ősi birtoka. Később birtokot szereztek itt a gróf Pálffyak is. A világháború hősi halottainak emlékét a Hősök szobra őrzi. A község területe 630 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 425, valamennyi róm. katholikus.

Névelőfordulások
1277
Velk
1292
Wylk
1301
Velky
1332
Banwelk
1346
Welk
1448
Kiswelk
1484
Naghweek
1553
Weok
1773
Vők,
1786
Vők,
1808
Völk, Vök, Nikelsdorf,
1863
Vőök,
1927
Vlky, Vők,
1945
Vlky, Vők,
1948
Vlky
1994
Vők

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vők (Vlky) 83
Telefon: 0245958480
Fax: 0245958480

Honlap: vlky.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Fejes Baltazár (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Barica Vojtech (Független)
Koszorús Ľudovít (SMK-MKP)
Dӧmӧtӧr Pavel (SMK-MKP)
Kozics Katarína (SMK-MKP)
Árva Valter (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Vők 1

Vőki Községi Hivatal

Vők 83

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 180 91%
szlovákok 4 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 3%
egyéb 7 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 197
magyarok 218 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 218
magyarok 235 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 236
magyarok 296 99%
szlovákok 1 0%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 298
magyarok 300 82%
szlovákok 58 16%
romák 0 0%
csehek 7 2%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 367
magyarok 309 77%
szlovákok 84 21%
romák 0 0%
csehek 6 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 399
magyarok 295 69%
szlovákok 125 29%
romák 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 426
magyarok 251 60%
szlovákok 154 37%
romák 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 415
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 370
Választási részvétel: 46.76 %
Kiadott boríték: 173
Bedobott boríték: 173

Polgármester

Érvényes szavazólap: 149
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fejes Baltazár 149 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Koszorús Ľudovít 138 SMK-MKP
Barica Vojtech 108 Független
Dӧmӧtӧr Pavel 108 SMK-MKP
Kozics Katarína 100 SMK-MKP
Árva Valter 96 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 364
Választási részvétel: 33.52 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122
Választásra jogosult: 364
Választási részvétel: 34.34 %
Kiadott boríték: 125
Bedobott boríték: 125
Választásra jogosult: 370
Választási részvétel: 32,16 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 116
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 115
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 100 86.21 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 7 6.03 % SMER - SD
Roman Ruhig 2 1.72 % NP
Gabriel Karácsony 2 1.72 % PD
Jaroslav Paška 2 1.72 % SNS
Rastislav Blaško 1 0.86 % Független
Zdenka Beňová 1 0.86 % ĽS Naše Slovensko
Daniel Krajcer 1 0.86 % NOVA
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Oskar Dobrovodský 0 0.00 % NaS - ns
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Monika Flašíková - Beňová 8 6.56% SMER - SD
Juraj Droba 40 34.78 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 36 31.30 % Független
Daniel Krajcer 10 8.70 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 8 6.96 % Független
Milan Ftáčnik 7 6.09 % Független
Martin Jakubec 5 4.35 % Független
Ján Mrva 3 2.61 % Független
Rastislav Blaško 2 1.74 % Független
Jozef Danko 2 1.74 % Független
Natália Hanulíková 1 0.87 % SZS
Lukáš Parízek 1 0.87 % SNS
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Jozef Uhler 0 0.00 % Független
Ľubomír Huďo 0 0.00 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 116
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 108 90.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Jurčík 5 4.17% SMER - SD
Mária Gaspareková 3 2.50% NP
Michal Polónyi 2 1.67% PD
Blažej Slabý 1 0.83% NOVA
Jozef Hudák 1 0.83% SNS
István Pomichal 103 88.79% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 80 68.97% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Hučko 11 9.48% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Juraj Jánošík 9 7.76% Független
Jozef Dúcz 6 5.17% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Andrea Žilincová 4 3.45% SNS
Peter Molnár 1 0.86% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Vavríček 1 0.86% ĽS Naše Slovensko
Katarína Drgová 0 0.00% NP
Róbert Široký 0 0.00% VZDOR
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 46.23 %
Annamajor 122 17.04 %
Csölle 102 14.25 %
Dunahidas 82 11.45 %
Gútor 45 6.28 %
Szemet 45 6.28 %
Éberhard 36 5.03 %
Fél 34 4.75 %
Vők 4 0.56 %
Éberhard 500 28.01 %
Dénesd 266 14.90 %
Csölle 180 10.08 %
Fél 167 9.36 %
Dunahidas 144 8.07 %
Gútor 141 7.90 %
Annamajor 141 7.90 %
Vők 80 4.48 %
Szemet 77 4.31 %
Fél 473 32.18 %
Dénesd 450 30.61 %
Éberhard 240 16.33 %
Csölle 209 14.22 %
Gútor 170 11.56 %
Annamajor 161 10.95 %
Dunahidas 142 9.66 %
Vők 103 7.01 %
Szemet 83 5.65 %
Éberhard 456 35.96 %
Dénesd 215 16.96 %
Dunahidas 94 7.41 %
Annamajor 92 7.26 %
Csölle 84 6.62 %
Fél 78 6.15 %
Gútor 67 5.28 %
Szemet 37 2.92 %
Vők 6 0.47 %
Dénesd 916 39.10 %
Csölle 378 16.13 %
Annamajor 369 15.75 %
Dunahidas 300 12.80 %
Éberhard 178 7.60 %
Szemet 161 6.87 %
Gútor 160 6.83 %
Fél 100 4.27 %
Vők 9 0.38 %
Fél 314 27.86 %
Dénesd 121 10.74 %
Éberhard 103 9.14 %
Csölle 96 8.52 %
Dunahidas 95 8.43 %
Annamajor 89 7.90 %
Gútor 47 4.17 %
Szemet 45 3.99 %
Vők 11 0.98 %
Dénesd 149 33.86 %
Csölle 61 13.86 %
Annamajor 44 10.00 %
Dunahidas 37 8.41 %
Szemet 29 6.59 %
Gútor 24 5.45 %
Éberhard 17 3.86 %
Fél 17 3.86 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 10.04 %
Gútor 66 9.61 %
Csölle 56 8.15 %
Dunahidas 55 8.01 %
Szemet 31 4.51 %
Annamajor 31 4.51 %
Éberhard 24 3.49 %
Fél 13 1.89 %
Vők 1 0.15 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 38.76 %
Annamajor 41 13.36 %
Csölle 33 10.75 %
Dunahidas 25 8.14 %
Gútor 19 6.19 %
Szemet 14 4.56 %
Éberhard 13 4.23 %
Fél 6 1.95 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
171 73.08%
VPN
35 14.96%
KSČ
16 6.84%
DS
5 2.14%
KDH
2 0.85%
SNS
2 0.85%
SZ
1 0.43%
HČSP
1 0.43%
SD
1 0.43%
Érvényes szavazatok 234
Együttélés-MKDM
179 74.90%
Magyar Polgári Párt
19 7.95%
HZDS
16 6.69%
SDĽ
11 4.60%
KSS
3 1.26%
DS-ODS
3 1.26%
SDSS
2 0.84%
SZ
1 0.42%
SZS
1 0.42%
SPI
1 0.42%
SSL-SNZ
1 0.42%
SKDH
1 0.42%
ODÚ
1 0.42%
Érvényes szavazatok 239
MK
192 82.76%
7 3.02%
SP-VOĽBA
7 3.02%
HZDS-RSS
6 2.59%
ZRS
6 2.59%
KSS
5 2.16%
KDH
3 1.29%
DS
3 1.29%
SD
1 0.43%
SNS
1 0.43%
SPK
1 0.43%
Érvényes szavazatok 232
MKP
189 72.41%
SDK
44 16.86%
SDĽ
10 3.83%
HZDS
8 3.07%
SOP
4 1.53%
KSS
3 1.15%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 261
MKP
208 82.21%
SDKU
16 6.32%
SMER
8 3.16%
KDH
5 1.98%
ANO
5 1.98%
KSS
3 1.19%
HZDS
3 1.19%
HZD
2 0.79%
Egyéb
3 1.19%
Érvényes szavazatok 253
MKP
191 82.33%
SDKU DS
17 7.33%
SMER
7 3.02%
SNS
4 1.72%
KDH
3 1.29%
SF
2 0.86%
SLS
2 0.86%
ĽS HZDS
1 0.43%
KSS
1 0.43%
LB
1 0.43%
Misia 21
1 0.43%
OKS
1 0.43%
ASV
1 0.43%
Érvényes szavazatok 232
Most-Híd
107 41.00%
MKP
84 32.18%
SDKU DS
28 10.73%
SaS
13 4.98%
SMER
12 4.60%
KDH
6 2.30%
SDĽ
2 0.77%
SNS
2 0.77%
ĽS HZDS
2 0.77%
Únia
2 0.77%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 261
Most-Híd
102 39.38%
MKP
101 39.00%
SMER SD
16 6.18%
SDKU DS
11 4.25%
KDH
10 3.86%
OĽaNO
5 1.93%
SaS
5 1.93%
SSS NM
3 1.16%
Egyéb
6 2.32%
Érvényes szavazatok 259
MKP
119 42.20%
Most-Híd
99 35.11%
OĽANO-NOVA
20 7.09%
SaS
9 3.19%
SME RODINA
8 2.84%
SNS
7 2.48%
#SIEŤ
5 1.77%
LSNS
5 1.77%
SMER SD
4 1.42%
TIP
2 0.71%
KDH
2 0.71%
Egyéb
2 0.71%
Érvényes szavazatok 282
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések