SK
BA
.....

Vereknye

Község

címer zászló
678 91% magyar 1910
746 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vrakuňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsó dűlő, Alsó országúti dűlő, Alsó ácsbér, Alsó-kert alja, Dunaparti dűlő, Felső dűlő, Felső Kert-alja, Felső országúti dűlő, Felső-tábla, Helyes osztály, Homorúszögi-lakótelep, Kis-Porzsony, Kis-sziget, Körtvélyes, Közép-dűlő, Legelő, Majorházi földek, Malomligeti Duna-ág, Nagy-Porzsony, Paskom, Pálffymajor, Töltésen inneni dűlő, Töltésen túli dűlő, Töltési dűlő, Újvereknye
Koordináták:
48.14533234, 17.20733452
Terület:
10,30 km2
Rang:
község
Népesség:
20114
Tszf. magasság:
132 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
82107
Település kód:
529338
Szervezeti azonosító:
603295

Vereknye a Kisalföld északnyugati részén, a Felső-Csallóköz nyugati peremén fekszik, 135 méteres tengerszint feletti magasságban, a Kis-Duna jobb partján, Pozsony központjától 10 km-re délkeletre. A település központja, az egykori faluközpont szinte teljes egészében eltűnt az 1970-es évek lakótelepépítése során. A Kis-Duna bal partjának nagy része a 20. század második felében családi házas lakóövezetként épült be (Újvereknye /Nová Vrakuňa/ és Körtvélyes /Hrušov/, melyeket az egykori Malomszegi Duna-ág helyén kialakított erdőpark választ el egymástól), de itt létesült az egyik legnagyobb pozsonyi temető is. Az 1970-es évektől teljesen egybeépült Pozsonypüspökivel és Főrévvel. Határának északi részét a pozsonyi M.R. Štefánik nemzetközi repülőtér kifutópályájának egy része foglalja el. Határának jelentős része beépített terület, 2010-ben a szántók területének 42,7 %-át (440 ha), a kertek pedig igen magas arányszámmal 10,4 %-át (107 ha) foglalták el. Délről Pozsonypüspöki, nyugatról és északnyugatról pedig Főrév pozsonyi városrésszel, keletről Dunahidas községgel határos. Déli határának egy részét a Homorúszögi-lakótelepet (Dolné hony) kettéosztó Kazáni-utca, nyugati határának egy részét pedig a 63-as főút (Gagarin utca) vonala képezi. Áthalad rajta a Pozsonyt Csütörtökön (13 km) keresztül Dunaszerdahellyel (37 km) összekötő 572-es út, valamint a Pozsonyt Komárommal összekötő vasútvonal (megállóhely) is.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai (Felső-Csallóközi) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után is a Somorjai járás része maradt 1938-ig. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a Szlovák Államhoz tartozott (Pozsony megye, Pozsonyi járás). Miután visszakerült Csehszlovákiához, továbbra is a Pozsonyi járás része maradt. 1972-ben Pozsonypüspökivel közös határát jelentős mértékben módosították kölcsönös területcserével, egyes (a korábban az 1944-ben Pozsonypüspökihez csatolt Szunyogdihoz tartozó) határrészek Vereknyéhez kerültek, de területe csak kismértékben változott (az 1921-es 10,14 km²-ről 10,30 km²-re nőtt).

Népesség

Vereknyének 2011-ben 19 177 lakosa volt, itt élt Pozsony népességének 4,7 %-a. Lakossága dinamikusan növekszik, elsősorban a Kis-Duna bal partján (a régi Vereknye és Főrév közötti, csak az 1950 utáni évtizedekben beépülő területen) található családi házas övezetbe történő betelepülés révén, az ófalu helyén és szomszédságában épült lakótelepek népessége csökken. Az 1990-es évek stagnálása után 2001-2017 között csaknem egytizedével nőtt a városrész népessége (18 386 főről 20 173-ra). A 20. század első felében még magyar többségű (1930-ban lakosságának 85,6 %-a volt magyar nemzetiségű) településen 2011-ben az összlakosság 90,3 %-a már szlovák nemzetiségű volt. Az 1972 utáni lakótelepépítéssel és lakosságának megsokszorozódásával (1972-ben 2256, 1991-ben már 18 201 lakosa volt) nemzetiségi arculata alapvetően megváltozott. A magyar nemzetiségűek aránya fokozatosan csökkenést mutat (1991-ben 8,6 %, 2001-ben 6,9 %, 2011-ben már csak 4,8 %). Az 1945 utáni kitelepítésükig német kisebbség is élt a községben (1880-ben a lakosság 12,1 %-át, 1930-ban 4,5 %-át alkották). 2011-ben lakosságának 54 %-a volt római katolikus, 4,3 %-a evangélikus vallású és 29,1 %-a felekezeten kívüli (1921-ben még a lakosság 98,3 %-a volt római katolikus vallású). A városrész népsűrűsége (1862 fő/km²) kétharmadával haladja meg a pozsonyi átlagot.

Történelem

A település a Duna egyik fontos átkelőhelyénél (a középkorban a mai Kis-Duna volt a fő folyamág) alakult ki, első írásos említése 1290-ből származik Verekne néven. Ugyanebben az évben említik a Vereknye határában fekvő, később elpusztult Myr falut is. A 14. században a pozsonyi váruradalomhoz tartozott. A német Vretendorf név 1410-ben, Zsigmond király oklevelében szerepelt először. Az 1500-as években németek is betelepedtek a faluba, a 17. században pedig a török uralom alól menekülő magyarok érkeztek. 1683-ban a Bécs ostromára érkező oszmán csapatok a szomszédos Pozsonypüspökivel együtt teljesen elpusztították, a lakosság egy része a közeli erdőkbe, a Duna szigeteire menekült. A 18. század végi térképeken már hídját is feltüntetik, mely az 1683-ban a hadjárat során elpusztult első és az 1764-ban épült, de négy évvel később egy árvízben elpusztult második híd helyett épült. 1768-ban 41 háztartás volt a faluban. 1773-ban Fragendorf, 1786-tól pedig Frattendorf német néven is szerepel a forrásokban. A 18. század végén jött létre a Kis-Duna bal partján a Pálffy-major. Fényes Elek 1851-ben vendégfogadóját, gyümölcstermesztését és a Kis-Dunán átvezető fahídját emeli ki. 1880-ban 470 lakosa volt, akik mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel és fuvarozással foglalkoztak. Ekkor népességének 74,7 %-a volt magyar, 12,1 %-a német és 8,9 %-a szlovák anyanyelvű. A kedvező fekvésű község lakossága gyorsan növekedett, 1910-ben már 742, 1930-ban 958, 1940-ben pedig 1232 lakosa volt. 1920-ig Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1945 után teljes német lakosságát és magyar lakosságának egy részét kitelepítették. 1947-ben magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. 1948-ban hatósági úton a korábban használt Verekne helyett a Vrakuňa hivatalos nevet állapították meg. 1948-1951 között felépült Főrév, Vereknye és Ivánka határában a pozsonyi repülőtér. Az 1950-es évektől kezdődően kezdett beépülni a Kis-Duna bal partja (1950-ben Porsonypuszta egyetlen házsorból állt, Körtvélyes területét kertek foglalták el). 1972. január 1-jén Pozsonypüspöki Pozsony városrésze lett, a II. körzet (1996-tól Pozsony-II. járás) részeként. Az 1970-es évek elején nagy betonelemépítő-gyárat helyeztek üzembe itt és 1970-72 között felépült a lakótelep építőinek otthont adó „Pentagon” lakótömb. Az 1974-1978 között (részben Vereknye, részben Pozsonypüspöki kataszterébe eső) Homorúszögi-lakótelep (Dolné Hony) építése során a régi Vereknye nagy részét lebontották és alapvetően megváltoztatták a korábban falusias település arculatát, egybeépítve azt Pozsonypüspökivel, majd az 1990-es években intenzívvé váló családi házas beépítéssel (Újvereknye létrehozása az egykori Kis- és Nagy-Porsony helyén, valamint Körtvélyes beépítése) Főrévvel is. 1972-1980 között Vereknye határában alakították ki Pozsony legnagyobb temetőjét is, 1975-től pedig szennyvíztisztítót is létesítettek Pálffymajornál. 2016-ban, 42 évi szünet után újranyitották a vereknyei vasúti megállóhelyet.

Mai jelentősége

Vereknye Pozsony elsősorban lakófunkciót betöltő településrésze, panelházas (a Kis-Duna jobb partján) és családi házas (a bal parton) beépítéssel. A városrészben három alapiskola, egy magángimnázium és két óvoda működik (csak szlovák nyelvűek). Itt található Pozsony legnagyobb temetője, a városi szennyvíztisztító üzem és a M.R. Štefánik repülőtér egy része. Az 1960-as években Pálffymajornál kialakított illegális hulladéklerakó komoly veszélyt jelent a Felső-Csallóköz ivóvízkészletére. A városrész közbiztonsági problémákkal is küzd. Szűz Mária nevének szentelt római katolikus kápolnája 1879-ben épült, közvetlen szomszédságában 1994-ben új, modern templomot szenteltek fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VEREKNYE. Falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, fekszik Püspökinek szomszédságában, mellynek filiája, Pozsonyhoz 1 mértföldnyire; határja középszerű, vagyonnyai meglehetősek; hídgya a’ Dunának ágán hasznos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vereknye, (Fragendorf), Poson m. magyar falu, a kis Duna mellett, mellyen egy szép fahid viszen keresztül a Csalóközbe. Számlál 333 kath. lak. Vendégfogadó; sok gyümölcs. F. u. a Pálffy senioratus. Ut. p. Poson egy kis óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vereknye, kisközség a Felső-Csallóközben, 67 házzal és 599 róm. kath. vallású magyar lakossal. Ősrégi község, mely 1290-ben Verekene néven van említve. 1301-ben Petrus de Verekne pozsonymegyei szolgabíró. Német nevét, Vretendorf alakban, Zsigmond királynak 1410-iki oklevele említi. 1373-ban Vereknyei Lőrincz itteni birtokrészét, a Csalló folyón szedett vámmal együtt, Szentgyörgyi Péter fia Jánosnak adja záloga. Öt évvel később az itteni rév is említve van. 1356-ban Treufenkes István pozsonyi polgár leánya Klára, Vereknyei Péter özvegye, a maga birtokrészét Jakab pozsonyi bírónak zálogosítja el, de azután örök áron eladja neki. 1385-ben Monostori Berzethe Miklós elzálogosítja itteni birtokrészét. 1392-ben Zsigmond király Pozsony városának adományozza az itteni királyi birtokrészt. 1410-ben özvegy Monostori Berzethe Miklósné férjhez menvén Gwelb Jánoshoz, itteni birtokrészét ő rá átiratta. 1430-ban Zsigmond király Peilimanew János tüzérmestert és családját zálogjog czímén vezetteti be valamely itteni birtokrészbe. 1453 előtt Rozgonyi György és fia Sebestyén, erőszakosan foglalták el a vereknyei királyi birtokot. 1490-ben Czobor Imre várat építtet ide, melyet azonban Beatrix királyné leromboltat. 1492-ben az itteni királyi birtokot II. Ulászló elzálogosítja a Szentgyörgyi és Bazini grófoknak. A birtok kihaltukig kezökben maradt és az újabb korban a Pálffyak tulajdonába jutott. Ez időben Fragendorf német neve is van a helységnek, mert lakosai ekkor németek voltak, de azóta megmagyarosodtak. A mult században a Draskóczyaknak is volt itt birtokuk, de most a gróf Pálffy-szeniorátus bírja. A vereknyei híd az 1683-ik hadjárat alatt elpusztult. 1764-ben építtették fel újra, de négy évvel később az árvíz ezt is elsodorta. Később újra felépítették. E község határában feküdt hajdan Myr község is, mely már 1290-ben szerepel, a mikor III. Endre Herczel fiait e birtokban megerősíti. Ősi temploma már elpusztult és új temploma 1879-ben épült. A község mellett van vasúti állomás, de postája és távíróhivatala Pozsony-Püspöki. Ide tartozik Kőmajor és Porsony puszta, Pálffy major és Révház.

Helységnévtár

Vereknye, [Kőmajor, Farkastorok p.] , rk. 457 Püspöki, ág. 2 -, izr. 11 Tejfalu.

Névelőfordulások
1290
Verekne
1773
Vereknye, Fragendorf
1786
Wereknye, Frattendorf
1808
Vereknye, Frattendorf, Wrackendorf
1863
Vereknye
1920
Fragendorf
1927
Verekne
1948
Vrakuňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Šíravská) 7
Telefon:

Honlap: vrakuna.sk
Polgármester:
Kuruc Martin (Független)

Képviselő-testület:
Svoreňová Soňa (Független)
Greizinger Robert (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Magálová Zuzana (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Macko Miroslav (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Hrivňák Ondrej (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Galo Tomáš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Samolejová Eva (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Schwartzová Zuzana (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Bruna Stanislav (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Kugler Ladislav (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Boris Marcel (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Némethová Jana (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Ravasz Andrej (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Zajíček Marek (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
Benedeková Lívia (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA -)
7% Független 1 képviselö Progresí... 27% Progresívne Slovensko, SPOLU 4 képviselö SaS, OBY... 67% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - 10 képviselö 15 képviselö
Detský domov Harmónia

Stavbárska 6

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Šíravská 7

Vereknyei Római Katolikus Plébániahivatal

Földműves utca 3

Základná škola

Železničná 14

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Rajčianska 3

Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave

Žitavská 1

Materská škola

Kaméliová 10

Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8

Kríková 20

Alapiskola

Rajčianska 3

Alapiskola

Železničná 14

Alapiskola

Žitavská 1

Súkromné gymnázium

Vážska 32

Óvoda

Kaméliová 10

Óvoda

Kríková 20

Vereknyei Anyakönyvi Hivatal

Šíravská 7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 351 75%
szlovákok 42 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 12%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 470
magyarok 678 91%
szlovákok 18 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 46 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 742
magyarok 692 88%
szlovákok 60 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 31 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 787
magyarok 1574 9%
szlovákok 15678 86%
ruszinok 7 0%
romák 84 0%
ukránok 18 0%
csehek 317 2%
németek 49 0%
lengyelek 27 0%
egyéb 58 0%
ismeretlen 389 2%
összlétszám 18201
magyarok 1276 7%
szlovákok 16224 88%
ruszinok 18 0%
romák 18 0%
ukránok 13 0%
csehek 285 2%
németek 61 0%
lengyelek 24 0%
egyéb 24 0%
ismeretlen 443 2%
összlétszám 18386
magyarok 919 5%
szlovákok 17308 90%
ruszinok 35 0%
romák 32 0%
ukránok 16 0%
csehek 201 1%
németek 50 0%
lengyelek 19 0%
egyéb 171 1%
ismeretlen 426 2%
összlétszám 19177
magyarok 746 4%
szlovákok 17380 84%
ruszinok 34 0%
romák 22 0%
ukránok 61 0%
csehek 185 1%
németek 36 0%
lengyelek 29 0%
egyéb 245 1%
ismeretlen 1973 10%
összlétszám 20711
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 17544
Választási részvétel: 36.21 %
Kiadott boríték: 6352
Bedobott boríték: 6345

Polgármester

Érvényes szavazólap: 6135
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kuruc Martin 5779 94.20 % Független
Nagy Marián 356 5.80 % NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Galo Tomáš 502 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Greizinger Robert 353 Progresívne Slovensko, SPOLU
Samolejová Eva 333 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Nemčič Ivo 324 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Čižmárová Tamara 300 Független
Šindler Milan 276 KDH
Drozd Pavel 178 NF
Královič Lukáš 178 Független
Zajíc Tibor 102 KDH
Gosť Jozef 83 SMER-SD, SNS, SZS
Jakubec Juraj 64 DOMA DOBRE
Nemec Dušan 53 KDH
Schwartzová Zuzana 1332 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Bruna Stanislav 955 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Magálová Zuzana 939 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kugler Ladislav 802 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Boris Marcel 771 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Némethová Jana 710 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Murcinová Anna 700 Független
Štubniak Juraj 492 DS
Antalíková Eva 419 KDH
Kuna Tomáš 410 Progresívne Slovensko, SPOLU
Jucková Monika 361 KDH
Daniel Anton 337 SMER-SD, SNS, SZS
Krajcsovicsová Božena 334 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Antolík Milan 302 SMER-SD, SNS, SZS
Kubalíková Oľga 293 MOST - HÍD
Tvrdá Jarmila 266 KDH
Žilková Michaela 265 ĽS Naše Slovensko
Morávek Jakub 246 KDH
Nagy Marián 243 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Neština Pavel 240 SMER-SD, SNS, SZS
Morgenstein Erik 233 KDH
Stano Pavol 223 KDH
Sisková Eva 184 DOMA DOBRE
Macko Miroslav 82 Progresívne Slovensko, SPOLU
Poláková Lenka 67 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Behúň Michal 52 KDH
Vakula Marek 23 SMER-SD, SNS, SZS
Svoreňová Soňa 1175 Független
Ravasz Andrej 568 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Hrivňák Ondrej 552 Progresívne Slovensko, SPOLU
Zajíček Marek 552 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Benedeková Lívia 542 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Hrapko Michal 533 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Babiak Marian 509 SMER-SD, SNS, SZS
Gabrielová Dana 501 DOMA DOBRE
Kečkéš Michal 458 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár
Miklušová Martina 402 KDH
Czaja Ľubomír 295 KDH
Prikryl Pavol 293 KDH
Rea Peter 283 KDH
Kaliský Juraj 277 ĽS Naše Slovensko
Ďubek Peter 275 SMER-SD, SNS, SZS
Klimsch Ferdinand 230 DOMA DOBRE
Vaškeba Jozef 187 SMER-SD, SNS, SZS
Kováč František 160 KDH

Képviselők

2014
SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SMK-MKP 73.33% SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SMK-MKP 11 képviselö Független 20.00% Független 3 képviselö 6.67% SMER-SD, SNS, SZS 1 képviselö 15 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár 66.67% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA - Boris Kollár 10 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 26.67% Progresívne Slovensko, SPOLU 4 képviselö 6.67% Független 1 képviselö 15 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 17226
Választási részvétel: 16.14 %
Kiadott boríték: 2781
Bedobott boríték: 2781
Választásra jogosult: 17225
Választási részvétel: 14.60 %
Kiadott boríték: 2514
Bedobott boríték: 2511
Választásra jogosult: 16 993
Választási részvétel: 26,91 %
Kiadott boríték: 4 573
Bedobott boríték: 4 571

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2740
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 4 541
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 1320 48.18 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 702 25.62 % SMER - SD
Daniel Krajcer 357 13.03 % NOVA
Oskar Dobrovodský 139 5.07 % NaS - ns
Jaroslav Paška 77 2.81 % SNS
Karol Ondriáš 38 1.39 % KSS
Zdenka Beňová 37 1.35 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 30 1.09 % Független
Anton Čulen 12 0.44 % MS
Roman Ruhig 11 0.40 % NP
Gabriel Karácsony 9 0.33 % PD
Peter Marček 8 0.29 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 685 27.62% SMER - SD
Juraj Droba 1 104 24.31 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 799 17.60 % Független
Rudolf Kusý 702 15.46 % Független
Ján Mrva 623 13.72 % Független
Pavol Frešo 453 9.98 % Független
Daniel Krajcer 448 9.87 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 178 3.92 % Független
Jozef Uhler 78 1.72 % Független
Natália Hanulíková 41 0.90 % SZS
Martin Jakubec 27 0.59 % Független
Lukáš Parízek 27 0.59 % SNS
Rastislav Blaško 16 0.35 % Független
Jozef Danko 12 0.26 % Független
Andrej Trnovec 12 0.26 % SĽSAH
Ľubomír Kolárik 10 0.22 % SZaSZO
Jalal Suleiman 8 0.18 % KSS
Milan Lopašovský 3 0.07 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2620
Érvényes szavazólap: 4 331
Érvényes szavazólap: 4331
# Név Szavazat Százalék Párt
Zuzana Schwartzová 1147 43.78% SDKÚ - DS, SZ, SaS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SMK-MKP
Ivo Nesrovnal 845 32.25% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Dušan Pekár 838 31.98% MOST - HÍD, SZ, SMK-MKP, SaS, KDH, SDKÚ - DS, OKS
Vladimír Sloboda 694 26.49% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, OKS, SZ
Lukáš Pokorný 680 25.95% SZ, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SDKÚ - DS
Attila Horváth 631 24.08% SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS
Tomáš Alscher 526 20.08% SMER - SD
Martin Chren 505 19.27% NOVA
Slavomír Drozd 489 18.66% SMER - SD
Juraj Droba 476 18.17% NOVA
Peter Hrapko 432 16.49% SMER - SD
Marek Pospíchal 383 14.62% SMER - SD
Stanislav Gerbel 350 13.36% SMER - SD
Ladislav Pecko 325 12.40% SNS
Rudolf Hauzer 306 11.68% NOVA
Michal Muránsky 290 11.07% NOVA
Damián Kováč 283 10.80% NOVA
Ivan Martyák 276 10.53% SMER - SD
Marta Švihrová 257 9.81% NOVA
Marián Andel 196 7.48% SNS
Tomáš Hruška 182 6.95% SNS
Kamila Hrušková 179 6.83% SNS
Soňa Turi Nagyová 156 5.95% EDS
Viera Kyselicová 146 5.57% SNS
Natália Hrušková 133 5.08% SNS
Peter Bielik 121 4.62% SĽS
Sandra Srholcová 117 4.47% EDS
Natália Grausová 110 4.20% SĽS
Miroslav Demko 102 3.89% NÁŠ KRAJ
Tomáš Matuška 101 3.85% NP
Ondrej Sova 95 3.63% NP
Marián Čemez 86 3.28% SMS
Lubomír Čižmár 83 3.17% SMS
Eduard Púčik 77 2.94% NaS - ns
Ivan Parák 64 2.44% MS
Miroslav Polner 62 2.37% SĽS
Martin Škriňa 60 2.29% NP
Dušan Kečkéš 56 2.14% NP
Alexander Haas 56 2.14% ĽS Naše Slovensko
Milan Hasák 55 2.10% SMS
Beata Bušová 52 1.98% NP
Daniel Talán 49 1.87% SMS
Rudolf Kučera 48 1.83% SDĽ
Zuzana Schwartzová 1 660 38.33% DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Soňa Svoreňová 1 371 31.66% Független
Oľga Kubalíková 329 7.60% SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SMER-SD, SZ
Juraj Kaliský 254 5.86% ĽS Naše Slovensko
Milan Antolík 215 4.96% SZS
Peter Šrobár 208 4.80% NF
Lukáš Královič 153 3.53% Független
Jozef Šiška 101 2.33% SNS
Radovan Sednička 40 0.92% NP
Dušan Pekár 7994 0.00% SaS, KDH, MOST - HÍD, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Ivo Nesrovnal 6679 0.00% SZ, KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS
Zuzana Schwartzová 6088 0.00% KDH, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, SMK-MKP
Lukáš Pokorný 5432 0.00% KDH, SZ, SDKÚ - DS, SaS, OKS, MOST - HÍD, SMK-MKP
Vladimír Sloboda 5372 0.00% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SZ, SaS, MOST - HÍD
Attila Horváth 4381 0.00% SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SMK-MKP
Slavomír Drozd 3756 0.00% SMER - SD
Peter Hrapko 3325 0.00% SMER - SD
Tomáš Alscher 3272 0.00% SMER - SD
Juraj Droba 3270 0.00% NOVA
Martin Chren 3176 0.00% NOVA
Stanislav Gerbel 2429 0.00% SMER - SD
Marek Pospíchal 2166 0.00% SMER - SD
Rudolf Hauzer 1995 0.00% NOVA
Ivan Martyák 1891 0.00% SMER - SD
Michal Muránsky 1852 0.00% NOVA
Damián Kováč 1814 0.00% NOVA
Marta Švihrová 1710 0.00% NOVA
Ladislav Pecko 1686 0.00% SNS
Marián Andel 1334 0.00% SNS
Viera Kyselicová 943 0.00% SNS
Kamila Hrušková 902 0.00% SNS
Tomáš Hruška 890 0.00% SNS
Sandra Srholcová 888 0.00% EDS
Soňa Turi Nagyová 830 0.00% EDS
Natália Grausová 703 0.00% SĽS
Natália Hrušková 692 0.00% SNS
Miroslav Demko 640 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Matuška 632 0.00% NP
Ondrej Sova 562 0.00% NP
Peter Bielik 535 0.00% SĽS
Eduard Púčik 512 0.00% NaS - ns
Lubomír Čižmár 401 0.00% SMS
Martin Škriňa 390 0.00% NP
Beata Bušová 370 0.00% NP
Ivan Parák 361 0.00% MS
Miroslav Polner 350 0.00% SĽS
Marián Čemez 323 0.00% SMS
Dušan Kečkéš 289 0.00% NP
Alexander Haas 247 0.00% ĽS Naše Slovensko
Daniel Talán 243 0.00% SMS
Rudolf Kučera 242 0.00% SDĽ
Milan Hasák 242 0.00% SMS
Zuzana Schwartzová 1660 38.33% DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Soňa Svoreňová 1371 31.66% Független
Oľga Kubalíková 329 7.60% SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SMER-SD, SZ
Juraj Kaliský 254 5.86% ĽS Naše Slovensko
Milan Antolík 215 4.96% SZS
Peter Šrobár 208 4.80% NF
Lukáš Královič 153 3.53% Független
Jozef Šiška 101 2.33% SNS
Radovan Sednička 40 0.92% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vereknye 101 100.00 %
Vereknye 254 100.00 %
Vereknye 153 100.00 %
Vereknye 215 100.00 %
Vereknye 329 100.00 %
Vereknye 208 100.00 %
Vereknye 40 100.00 %
Vereknye 1 371 100.00 %
Vereknye 1 660 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
2851 32.41%
SNS
1713 19.47%
SDĽ
1387 15.77%
Együttélés-MKDM
451 5.13%
KDH
449 5.10%
DS-ODS
409 4.65%
ODÚ
345 3.92%
SDSS
287 3.26%
SZS
263 2.99%
SKDH
166 1.89%
SZ
147 1.67%
Magyar Polgári Párt
100 1.14%
SPI
43 0.49%
Egyéb
186 2.11%
Érvényes szavazatok 8797
HZDS-RSS
1991 24.72%
1356 16.83%
SP-VOĽBA
1204 14.95%
SNS
785 9.75%
KDH
734 9.11%
MK
495 6.15%
DS
385 4.78%
ZRS
382 4.74%
SPK
204 2.53%
NS
190 2.36%
KSS
121 1.50%
KSÚ
99 1.23%
HZPCS
53 0.66%
Egyéb
56 0.70%
Érvényes szavazatok 8055
SDK
4879 43.57%
SDĽ
2050 18.31%
HZDS
1817 16.23%
SNS
921 8.22%
SOP
670 5.98%
MKP
546 4.88%
KSS
145 1.29%
NSK
48 0.43%
Egyéb
122 1.09%
Érvényes szavazatok 11198
SDKU
3188 31.83%
SMER
1463 14.61%
HZDS
1088 10.86%
MKP
991 9.90%
ANO
773 7.72%
KDH
552 5.51%
KSS
413 4.12%
SNS
361 3.60%
SDA
280 2.80%
HZD
271 2.71%
PSNS
213 2.13%
SZS
119 1.19%
SDĽ
98 0.98%
ZAR
49 0.49%
OKS
44 0.44%
Egyéb
112 1.12%
Érvényes szavazatok 10015
SDKU DS
2994 36.82%
SMER
1815 22.32%
SNS
743 9.14%
MKP
687 8.45%
SF
459 5.65%
KDH
446 5.49%
ĽS HZDS
434 5.34%
KSS
232 2.85%
ANO
121 1.49%
NADEJ
37 0.46%
Egyéb
163 2.00%
Érvényes szavazatok 8131
SDKU DS
2693 28.62%
SMER
2303 24.47%
SaS
1741 18.50%
Most-Híd
882 9.37%
KDH
549 5.83%
SNS
373 3.96%
ĽS HZDS
208 2.21%
SDĽ
203 2.16%
Únia
143 1.52%
MKP
94 1.00%
LSNS
64 0.68%
Paliho Kapurkova
60 0.64%
Egyéb
98 1.04%
Érvényes szavazatok 9411
SMER SD
3083 33.15%
SaS
1291 13.88%
SDKU DS
1194 12.84%
Most-Híd
817 8.78%
OĽaNO
805 8.66%
KDH
676 7.27%
SNS
332 3.57%
Zmena zdola DU
257 2.76%
99 Percent
144 1.55%
LSNS
119 1.28%
MKP
88 0.95%
SSS NM
87 0.94%
SZ
67 0.72%
SF
50 0.54%
PaS
49 0.53%
KSS
47 0.51%
ĽS HZDS
45 0.48%
NaS ns
39 0.42%
Egyéb
110 1.18%
Érvényes szavazatok 9300
SaS
2583 25.33%
SMER SD
1870 18.34%
OĽANO-NOVA
1269 12.44%
SME RODINA
1027 10.07%
Most-Híd
828 8.12%
#SIEŤ
597 5.85%
SNS
591 5.80%
LSNS
553 5.42%
KDH
316 3.10%
SKOK!
179 1.76%
MKP
92 0.90%
SZS
68 0.67%
SDKU DS
52 0.51%
Egyéb
173 1.70%
Érvényes szavazatok 10198
Pozsony II járás
Szlovákia

Bejelentések