SK
TV
.....

Véke

Község

címer zászló
594 100% magyar 1910
322 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Véke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vojka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Besenyő, Berek, Csikoska, Kanyaló, Kis ráska, Nádas-tó, Nádas tóhát, Nádas tóra járó, Nagy-tó, Nagy ráska, Pukkanc, Ruszka-homok, Véki-tó, Vontató
Koordináták:
48.46252441, 21.91467476
Terület:
8,74 km2
Rang:
község
Népesség:
490
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07683
Település kód:
543969
Szervezeti azonosító:
332143

A község a Felső-Bodrog északnyugati részén, a Ticce-patak jobb partjának közelében fekszik, Királyhelmectől 8 km-re északnyugatra. Egyike a Ticce-mente községeinek. Mellékutak kötik össze Királyhelmeccel és Bodrogszentessel (5 km). Nyugatról Szinyér, északról Zétény, keletről Boly és Királyhelmec, délről pedig Bodrogszentes községekkel határos. Bollyal közös határának egy részét a Ticce-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (8,74 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 596, 1921-ben 512, 1938-ban pedig 588, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-2001 között népességének több mint egynegyedét elveszítette, 2001-2011 között már 18,4 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (437 főről 514-re). Ez összefüggésben áll azzal, hogy az elöregedő lakosságú faluban a lakosság egyre jelentősebb részét alkotják a romák (2011-ben a lakosság 18,5 %-a volt roma nemzetiségű, a roma etnikumhoz ugyanakkor a lakosság 39,6 %-a tartozott 2013-ban). A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 85,1 %-ról 67,3 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 2,3 %-ról 13,2 %-ra növekedett. 2011-ben a lakosság 61,1 %-a volt római katolikus, 19,8 %-a református, 8,4 %-a pedig görög katolikus vallású.

Történelem

1233-ban említik először mint Weytke Péter birtokát. 1265-ben IV. Béla király hívének Martonosnak ajándékozta. Az 1400-as években több birtokosa volt, köztük a Csapi, Eszenyi, Gecsei, Kálnai és Czékei családok. A 16. század második felében előbb Skaricza Mátyás, majd Vékey Ferenc tulajdona. A század végén Paczoth Ferenc és Melith Pál tulajdona. Az 1600-as években többek között a Sennyey, Perényi, Pike, Vékey, Barkóczy és Andrássy családok birtoka. 1633-ban állt itt a Perényiek emeletes kő udvarháza. A 18–19. században nagyobb birtokosai a Szikszayak, a Ghillányiak, a Somlyodyak, a Sennyeyek, Szirmayak, a Majláthok és a Szmrecsányiak. 1557-ben a falu mindössze 1 portával adózott. 1787-ben 43 házában 337 lakos élt. 1828-ban 62 háza és 473 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, állattartással, kosárfonással foglalkoztak. A Ghillányi-kastélyt 1791-ben Szirmay Antal történész, etnográfus, Zemplén megye levéltárának megalapítója bővítette, aki 1812-ben Szinyéren hunyt el és a vékei római katolikus templom kriptájában nyugszik. A kastély 2500 kötetes könyvtáráról is híres volt. 1865-ben tűzvész sújtotta a falut, ekkor égett le temploma is és pusztult el annak 1314-ban öntött harangja. 1888-ban a nagy tiszai árvíz okozott súlyos károkat. A 18. századtól kezdve szőlőtermesztéséről és boráról volt híres a falu, mára egykor 150 hektáros szőlőterülete a tizedére csökkent. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

A korábban főként szőlőtermesztéséről híres községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Urunk mennybemenetelének szentelt római katolikus temploma egy 14. századi templom alapjain 1799-1801 között épült klasszicista stílusban. Református temploma 1798-ban, a mellette található harangláb 1882-ben épült. A ma a községházának otthont adó egykori Szmrecsányi-kastély 1791-ben épült 16. századi alapokon. 1967-ben a határában található Nagy-tavat mocsári növényvilága révén természetvédelmi területté nyilvánították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÉKE. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Szirmay, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és ó hitüek, fekszik Zetényhez közel, szántó földgye jó, fekete agyagos, van dombos, és homokos is, mindenféle vetemény termésre alkalmatos, réttye kevés, erdeje nintsen.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Veke, Zemplén vmegyében, magyar falu, a Bodroghközben, Bolyhoz 3/4 órányira: 299 romai, 55 gör. kath., 247 ref., 46 zsidó lak. Kath. és ref. templom. 736 hold szántóföld, F. u. b. és gr. Sennyei, Szirmay, kinek itt kastélya van, s m. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Véke, magyar kisközség a Bodrogközön, 125 házzal és 640 róm. kath. vallású lakossal. Postája és távírója Királyhelmecz, vasúti állomása Perbenyik. Ősrégi község, mely Weyka néven IV. Bélának 1245-ben kelt oklevele szerint Weykai Mártoné, a ki azt Wolchok fiának, Mikének eladta. 1407-ben Kiseszenyi András tiltakozik az ellen, hogy a Zendiek Vékét birtokba vegyék. 1411-ben már a Csapiak szerepelnek itt. 1420-ban a Makó családot, 1437-ben Polyák Jánost, 1444-ben Pike Balázst, 1454-ben Ezen (Eszenyi) Istvánt és Gecsei Jánost, 1461-ben Makó Jakabot, 1475-ben Kálnai Györgyöt s 1493-ban Czékei Jánost iktatják némely részeibe. 1550-ben Skaricza Mátyásnak, 1560-ban Vékey Ferencznek van itt birtoka, de az utóbbi a maga részét 1570-ben leányára, Csapy Gergelynére íratja. Az 1598-iki összeírás csak két birtokosát említi, Paczoth Ferenczet és Melith Pált. 1623-ban Santhus Györgyöt s 1629-ben

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Véke. Okleveles első nyomát 1245-ből találjuk, mikor is Weyka falut Weykai Márton hitvese Wolchok fiának, Mikének adja. A XV. században a Csapi, Makó, Polyák, Pike, Czékely nemesek a földesurak itt, a XVI. században a Skaricza, Vékey, Paczoth, Malith-familiáké, a XVII. századtól a Santhus, Sennyey, Perényi, Pike, Vékey, Barkóczy, Andrássy, Szikszay, Ghillányi, Sennyey, Szirmay, Mailáth és végül a Szmrecsányi-család birtokolja. 1314-ben már fennállott ősi kat. templomát 1865-ben tűz hamvasztotta el. Hozzátartozik Cigánytelep. A község terüelte 1518 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 588.

Névelőfordulások
1773
Véke,
1786
Weke,
1808
Véke,
1948
Vojka
1994
Véke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 84/26
Telefon: 0566394243
Fax: 0566394209

Honlap: vojka.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Kulcsár Zsolt (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Némethi Gábor (Független)
Bók Attila (MOST - HÍD)
Reško Ladislav (SMER-SD)
Kulcsár Zsolt (SMK-MKP)
Kajla Ján (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 18

Vékei Községi Hivatal

Fő utca 84/26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 479 91%
szlovákok 21 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 528
magyarok 594 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 596
magyarok 491 96%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 512
magyarok 372 85%
szlovákok 10 2%
romák 54 12%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 437
magyarok 377 87%
szlovákok 52 12%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 434
magyarok 346 67%
szlovákok 68 13%
romák 95 18%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 514
magyarok 322 62%
szlovákok 140 27%
romák 43 8%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 518
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 373
Választási részvétel: 59.79 %
Kiadott boríték: 223
Bedobott boríték: 223

Polgármester

Érvényes szavazólap: 223
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kulcsár Zsolt 95 42.60 % SMK-MKP
Geri Norbert 67 30.04 % Független
Reško Ladislav 61 27.35 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kulcsár Zsolt 108 SMK-MKP
Némethi Gábor 96 Független
Bók Attila 85 MOST - HÍD
Reško Ladislav 83 SMER-SD
Kajla Ján 82 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 367
Választási részvétel: 17.44 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64
Választásra jogosult: 365
Választási részvétel: 11.23 %
Kiadott boríték: 41
Bedobott boríték: 41
Választásra jogosult: 373
Választási részvétel: 26,80 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 56
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 78.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 6 10.71 % KDS
Lukáš Sisák 2 3.57 % KSS
Marek Ďurán 2 3.57 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.79 % Független
Dominika Palaščáková 1 1.79 % NOVA
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 6 15.00% KDS
Karol Pataky 65 67.01 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 19 19.59 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 4 4.12 % Független
Rastislav Trnka 2 2.06 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 2 2.06 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 1 1.03 % Független
Jozef Červeňák 1 1.03 % RIS
Ján Struk 1 1.03 % SMS
Lukáš Sisák 1 1.03 % KSS
Jozef Bobík 1 1.03 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
József Kopasz 43 71.67% SMK-MKP
Ladislav Illés 40 66.67% SMK-MKP
Csaba Furik 37 61.67% SMK-MKP
Mária Szuperák 37 61.67% SMK-MKP
László Farkas 31 51.67% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 31 51.67% SMK-MKP
Gejza Sačko 30 50.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 21 35.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 18 30.00% SMER - SD
Ján Hornyák 16 26.67% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 15 25.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 15 25.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Pető 5 8.33% Független
Štefan Duč 3 5.00% Független
Mikuláš Balog 2 3.33% EDS
Tichomír Kačo 2 3.33% Független
Terézia Kačová 2 3.33% NOVA
Marián Ferčák 2 3.33% ĽS-HZDS
Marek Čižmár 2 3.33% Független
Ľubomír Princík 1 1.67% Független
Igor Balog 1 1.67% SRÚS
Cyril Korpesio 1 1.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tibor Jánošík 1 1.67% NOVA
Michaela Kapustníková 1 1.67% NOVA
Matúš Hada 1 1.67% KĽS
Edita Anthony 1 1.67% SaS
Vladimír Juroš 1 1.67% MS
Ladislav Bodnár 1 1.67% Független
Ján Lukáč 1 1.67% SMS
Ladislav Szilágyi 1 1.67% SaS
Štefan Tatranský 1 1.67% KSS
Jaroslav Konečný 1 1.67% Független
František Tomko 1 1.67% Független
Aneta Horváthová 1 1.67% EDS
Vladimír Dvorový 1 1.67% SMER - SD
Ľudovít Tóth 1 1.67% SĽS
Zlatica Čeplíková 1 1.67% Független
Magdaléna Haburová 0 0.00% Független
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Marián Kolesár 0 0.00% Független
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Martin Begala 0 0.00% Független
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Juraj Sobek 0 0.00% SMER - SD
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juliana Pašková 0 0.00% Független
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tóth 0 0.00% SMER - SD
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Rastislav Petrovič 0 0.00% SMER - SD
Robert Engel 0 0.00% Független
Róbert Puci 0 0.00% SMER - SD
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Jana Mondiková 0 0.00% SMER - SD
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Iveta Kohanová 0 0.00% Független
Tomáš Kříž 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Gejza Gore 0 0.00% Független
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Vladimír Seman 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Csaba Furik 45 46.39% SMK-MKP
Gejza Sačko 45 46.39% MOST - HÍD
Karol Pataky 40 41.24% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 38 39.18% SMK-MKP
József Kopasz 37 38.14% SMK-MKP
Jozef Želinský 37 38.14% MOST - HÍD
Jozef Horváth 31 31.96% MOST - HÍD
Ján Juhász 29 29.90% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 28 28.87% SMK-MKP
István Takács 22 22.68% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 21 21.65% SMER-SD
Tibor Sáradi 21 21.65% SMK-MKP
Peter Pandy 19 19.59% MOST - HÍD
František Krejza 17 17.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Viktor Palko 12 12.37% MOST - HÍD
Peter Rico 12 12.37% MOST - HÍD
Edina Kocsisová 9 9.28% Független
Róbert Puci 9 9.28% SMER-SD
Zoltán Sipos 9 9.28% MKDA-MKDSZ
Peter Bačkovský 7 7.22% ŠKV
Ján Čebreňák 7 7.22% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 7 7.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Zoltán Mento 7 7.22% Független
Dionýz Szabó 7 7.22% ŠKV
Štefan Duč 6 6.19% Független
Štefan Kandráč 6 6.19% NP
Alexander Kis-Géczi 5 5.15% NAJ
Katarína Kasardová 4 4.12% KSS
Tichomír Kačo 4 4.12% ŠKV
Július Hajdu 4 4.12% SMER-SD
Ján Ujheli 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Petrovič 4 4.12% SMER-SD
Ján Seman 4 4.12% ŠANCA
Jana Mondiková 4 4.12% SMER-SD
Miroslav Ramšák 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Adrian Haraszti 3 3.09% NAJ
Vladimír Šiňanský 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 3 3.09% SME RODINA - Boris Kollár
Rastislav Jílek 3 3.09% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Michaela Ducárová 3 3.09% ŠKV
Michal Magnes 3 3.09% SNS
Iveta Solomonová 3 3.09% KSS
Filip Biháry 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Peter Bielek 3 3.09% SNS
Jozef Gamrát 3 3.09% Független
Marián Oščenda 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Terézia Stanková 2 2.06% Független
Antónia Hrabská 2 2.06% ŠKV
Michal Sentelik 2 2.06% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 2 2.06% JEDNOTA-ĽSS
Martin Galgoczy 2 2.06% Független
Slavomír Illeš 2 2.06% Független
Lucia Rušinová 2 2.06% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Garanič 2 2.06% Független
Marta Hrobová 1 1.03% ÚSVIT
Dušan Grajcár 1 1.03% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 1 1.03% KSS
Milan Mika 1 1.03% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Cyril Korpesio 1 1.03% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Libuša Babuľaková 1 1.03% ŠKV
František Tomko 1 1.03% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Seman 1 1.03% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Marek Čižmár 1 1.03% Független
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 13.30 %
Tiszacsernyő 27 3.86 %
Nagytárkány 17 2.43 %
Nagygéres 14 2.00 %
Zétény 13 1.86 %
Bély 10 1.43 %
Bodrogszentes 9 1.29 %
Borsi 9 1.29 %
Kistárkány 8 1.14 %
Bodrogmező 8 1.14 %
Szomotor 8 1.14 %
Rad 7 1.00 %
Tőketerebes 7 1.00 %
Kisgéres 7 1.00 %
Kiskövesd 6 0.86 %
Lelesz 6 0.86 %
Kisdobra 6 0.86 %
Ágcsernyő 6 0.86 %
Ladamóc 5 0.72 %
Nagykövesd 5 0.72 %
Bodrogszentmária 4 0.57 %
Szőlőske 4 0.57 %
Bacska 4 0.57 %
Bodrogszerdahely 4 0.57 %
Gálszécs 3 0.43 %
Véke 3 0.43 %
Szolnocska 3 0.43 %
Velejte 3 0.43 %
Zemplén 2 0.29 %
Újhely 2 0.29 %
Magyarsas 2 0.29 %
Boly 2 0.29 %
Nagytoronya 2 0.29 %
Garany 2 0.29 %
Imreg 2 0.29 %
Szinyér 2 0.29 %
Kolbáska 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Isztáncs 1 0.14 %
Nagyazar 1 0.14 %
Bacskó 1 0.14 %
Szilvásújfalu 1 0.14 %
Bodzásújlak 1 0.14 %
Szécsegres 1 0.14 %
Vécse 1 0.14 %
Kistoronya 1 0.14 %
Kozma 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Zemplénújfalu 1 0.14 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 4.68 %
Bodrogszentes 25 2.55 %
Tőketerebes 10 1.02 %
Tiszacsernyő 9 0.92 %
Nagykövesd 9 0.92 %
Szomotor 8 0.81 %
Bacska 7 0.71 %
Ágcsernyő 7 0.71 %
Nagygéres 7 0.71 %
Bodrogszentmária 7 0.71 %
Bodrogszerdahely 7 0.71 %
Véke 5 0.51 %
Bély 5 0.51 %
Nagytárkány 5 0.51 %
Kistárkány 4 0.41 %
Lelesz 4 0.41 %
Kiskövesd 4 0.41 %
Bacskó 3 0.31 %
Újhely 3 0.31 %
Kolbáska 2 0.20 %
Zemplénújfalu 2 0.20 %
Szőlőske 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Alsómihályi 2 0.20 %
Bodzásújlak 2 0.20 %
Szinyér 2 0.20 %
Borsi 2 0.20 %
Rad 2 0.20 %
Gercsely 2 0.20 %
Ladamóc 1 0.10 %
Szolnocska 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Bodrogmező 1 0.10 %
Parnó 1 0.10 %
Velejte 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Kisdobra 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Gálszécs 1 0.10 %
Zétény 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kázmér 1 0.10 %
Magyarsas 1 0.10 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 16.80 %
Bodzásújlak 84 4.34 %
Gálszécs 45 2.33 %
Kozma 34 1.76 %
Garany 32 1.65 %
Vécse 24 1.24 %
Kasó 23 1.19 %
Királyhelmec 21 1.09 %
Battyán 20 1.03 %
Alsómihályi 20 1.03 %
Barancs 17 0.88 %
Kázmér 15 0.78 %
Gercsely 15 0.78 %
Kiszte 14 0.72 %
Szilvásújfalu 14 0.72 %
Tiszacsernyő 13 0.67 %
Magyarizsép 13 0.67 %
Céke 13 0.67 %
Dargó 11 0.57 %
Kolbáska 11 0.57 %
Parnó 11 0.57 %
Bacskó 11 0.57 %
Szécskeresztúr 9 0.47 %
Szőlőske 8 0.41 %
Kazsó 8 0.41 %
Hardicsa 8 0.41 %
Isztáncs 8 0.41 %
Imreg 7 0.36 %
Legenye 7 0.36 %
Szécsudvar 7 0.36 %
Kisazar 7 0.36 %
Magyarsas 7 0.36 %
Velejte 7 0.36 %
Borsi 6 0.31 %
Szürnyeg 6 0.31 %
Újhely 5 0.26 %
Nagyruszka 5 0.26 %
Lasztóc 5 0.26 %
Pelejte 5 0.26 %
Csörgő 5 0.26 %
Kiskövesd 4 0.21 %
Bodrogszerdahely 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Perbenyik 4 0.21 %
Nagyazar 4 0.21 %
Biste 4 0.21 %
Bári 3 0.16 %
Zebegnyő 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Ladamóc 3 0.16 %
Cselej 3 0.16 %
Gerenda 3 0.16 %
Csarnahó 3 0.16 %
Zemplénújfalu 3 0.16 %
Visnyó 2 0.10 %
Bacska 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Bodrogszentmária 2 0.10 %
Bodrogszög 2 0.10 %
Szécsegres 2 0.10 %
Tarnóka 2 0.10 %
Bély 1 0.05 %
Nagytárkány 1 0.05 %
Nagykövesd 1 0.05 %
Nagytoronya 1 0.05 %
Kisgéres 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 29.50 %
Kisgéres 381 15.61 %
Nagytárkány 178 7.29 %
Kistárkány 162 6.64 %
Bodrogszerdahely 160 6.55 %
Bodrogszentes 152 6.23 %
Perbenyik 135 5.53 %
Battyán 130 5.33 %
Nagykövesd 107 4.38 %
Bacska 103 4.22 %
Örös 101 4.14 %
Lelesz 100 4.10 %
Zétény 97 3.97 %
Tiszacsernyő 93 3.81 %
Bély 91 3.73 %
Nagygéres 91 3.73 %
Szomotor 79 3.24 %
Borsi 78 3.20 %
Boly 74 3.03 %
Kiskövesd 69 2.83 %
Ladamóc 68 2.79 %
Bári 63 2.58 %
Bodrogszentmária 63 2.58 %
Rad 62 2.54 %
Kisdobra 48 1.97 %
Tőketerebes 47 1.93 %
Bodrogmező 47 1.93 %
Imreg 46 1.88 %
Véke 45 1.84 %
Ágcsernyő 45 1.84 %
Szürnyeg 34 1.39 %
Szőlőske 34 1.39 %
Csarnahó 30 1.23 %
Szolnocska 30 1.23 %
Szinyér 28 1.15 %
Zemplén 25 1.02 %
Újhely 21 0.86 %
Hardicsa 15 0.61 %
Bodrogszög 11 0.45 %
Gálszécs 9 0.37 %
Kistoronya 9 0.37 %
Kozma 6 0.25 %
Alsómihályi 5 0.20 %
Garany 4 0.16 %
Lasztóc 3 0.12 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 19.58 %
Kistárkány 269 16.46 %
Kisgéres 269 16.46 %
Nagytárkány 216 13.22 %
Tiszacsernyő 156 9.55 %
Bély 98 6.00 %
Battyán 96 5.88 %
Bacska 92 5.63 %
Bodrogszerdahely 77 4.71 %
Perbenyik 71 4.35 %
Bodrogszentes 68 4.16 %
Lelesz 66 4.04 %
Nagykövesd 63 3.86 %
Borsi 58 3.55 %
Bári 50 3.06 %
Örös 49 3.00 %
Zétény 48 2.94 %
Boly 47 2.88 %
Ágcsernyő 45 2.75 %
Nagygéres 44 2.69 %
Kiskövesd 43 2.63 %
Szomotor 41 2.51 %
Ladamóc 38 2.33 %
Tőketerebes 35 2.14 %
Kisdobra 33 2.02 %
Rad 33 2.02 %
Bodrogmező 31 1.90 %
Véke 28 1.71 %
Bodrogszentmária 26 1.59 %
Imreg 20 1.22 %
Szolnocska 20 1.22 %
Szinyér 17 1.04 %
Zemplén 17 1.04 %
Csarnahó 16 0.98 %
Szőlőske 15 0.92 %
Újhely 11 0.67 %
Gálszécs 8 0.49 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Alsómihályi 5 0.31 %
Kistoronya 5 0.31 %
Parnó 4 0.24 %
Szürnyeg 4 0.24 %
Céke 4 0.24 %
Nagytoronya 3 0.18 %
Gercsely 3 0.18 %
Csörgő 3 0.18 %
Szilvásújfalu 3 0.18 %
Szécsudvar 3 0.18 %
Kisazar 3 0.18 %
Nagyazar 2 0.12 %
Cselej 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Hardicsa 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Magyarizsép 2 0.12 %
Vécse 2 0.12 %
Bacskó 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 42.34 %
Gálszécs 406 37.45 %
Parnó 55 5.07 %
Szécskeresztúr 52 4.80 %
Vécse 48 4.43 %
Kozma 46 4.24 %
Dargó 39 3.60 %
Bodzásújlak 38 3.51 %
Alsómihályi 34 3.14 %
Kázmér 26 2.40 %
Kisazar 26 2.40 %
Bacskó 26 2.40 %
Királyhelmec 24 2.21 %
Nagyazar 21 1.94 %
Zebegnyő 21 1.94 %
Garany 21 1.94 %
Céke 20 1.85 %
Kereplye 20 1.85 %
Szécsudvar 19 1.75 %
Szilvásújfalu 18 1.66 %
Tarnóka 17 1.57 %
Magyarizsép 17 1.57 %
Velejte 16 1.48 %
Cselej 15 1.38 %
Csörgő 15 1.38 %
Hardicsa 14 1.29 %
Zemplénújfalu 12 1.11 %
Gerenda 12 1.11 %
Szürnyeg 12 1.11 %
Nagytoronya 11 1.01 %
Pelejte 11 1.01 %
Nagyruszka 11 1.01 %
Gercsely 11 1.01 %
Lasztóc 10 0.92 %
Visnyó 10 0.92 %
Barancs 9 0.83 %
Sztankóc 9 0.83 %
Szomotor 8 0.74 %
Újhely 8 0.74 %
Bodrogszerdahely 8 0.74 %
Tiszacsernyő 8 0.74 %
Battyán 7 0.65 %
Borsi 7 0.65 %
Ágcsernyő 7 0.65 %
Nagytárkány 6 0.55 %
Isztáncs 6 0.55 %
Szécsegres 6 0.55 %
Rad 5 0.46 %
Lelesz 5 0.46 %
Kisdobra 5 0.46 %
Biste 5 0.46 %
Perbenyik 4 0.37 %
Legenye 4 0.37 %
Kasó 4 0.37 %
Nagygéres 4 0.37 %
Kiszte 4 0.37 %
Magyarsas 4 0.37 %
Kolbáska 4 0.37 %
Imreg 4 0.37 %
Örös 3 0.28 %
Bacska 3 0.28 %
Bodrogszentes 3 0.28 %
Kazsó 2 0.18 %
Bély 1 0.09 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Ladamóc 1 0.09 %
Kisgéres 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Bodrogszentmária 1 0.09 %
Véke 1 0.09 %
Kistárkány 1 0.09 %
Szinyér 1 0.09 %
Kiskövesd 1 0.09 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 7.25 %
Tiszacsernyő 150 4.83 %
Királyhelmec 123 3.96 %
Ágcsernyő 49 1.58 %
Bodrogszerdahely 32 1.03 %
Lelesz 30 0.97 %
Nagytárkány 30 0.97 %
Kisgéres 28 0.90 %
Tőketerebes 26 0.84 %
Bacska 25 0.81 %
Bély 22 0.71 %
Bodrogszentes 21 0.68 %
Imreg 18 0.58 %
Borsi 16 0.52 %
Örös 14 0.45 %
Perbenyik 14 0.45 %
Gálszécs 13 0.42 %
Szomotor 11 0.35 %
Kisdobra 11 0.35 %
Kistárkány 11 0.35 %
Kozma 10 0.32 %
Nagygéres 10 0.32 %
Vécse 8 0.26 %
Szolnocska 8 0.26 %
Rad 8 0.26 %
Kiskövesd 7 0.23 %
Véke 7 0.23 %
Bodzásújlak 7 0.23 %
Bodrogszentmária 7 0.23 %
Bodrogmező 6 0.19 %
Boly 6 0.19 %
Nagykövesd 6 0.19 %
Legenye 5 0.16 %
Zemplén 5 0.16 %
Gercsely 5 0.16 %
Garany 5 0.16 %
Kázmér 4 0.13 %
Szinyér 4 0.13 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Barancs 4 0.13 %
Szőlőske 4 0.13 %
Bári 4 0.13 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Csörgő 3 0.10 %
Ladamóc 3 0.10 %
Kisazar 2 0.06 %
Újhely 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Parnó 2 0.06 %
Bodrogszög 2 0.06 %
Magyarsas 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Szürnyeg 2 0.06 %
Nagyazar 2 0.06 %
Nagytoronya 2 0.06 %
Kazsó 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Magyarizsép 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Céke 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Csarnahó 1 0.03 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 14.80 %
Gálszécs 23 1.87 %
Vécse 17 1.38 %
Velejte 12 0.98 %
Kasó 10 0.81 %
Zemplénújfalu 9 0.73 %
Királyhelmec 9 0.73 %
Hardicsa 8 0.65 %
Parnó 7 0.57 %
Isztáncs 7 0.57 %
Lasztóc 6 0.49 %
Magyarsas 6 0.49 %
Szécsudvar 6 0.49 %
Céke 6 0.49 %
Magyarizsép 6 0.49 %
Kazsó 5 0.41 %
Bodrogszerdahely 5 0.41 %
Kozma 5 0.41 %
Szilvásújfalu 5 0.41 %
Ágcsernyő 5 0.41 %
Lelesz 5 0.41 %
Alsómihályi 5 0.41 %
Kiszte 4 0.33 %
Gercsely 4 0.33 %
Tiszacsernyő 4 0.33 %
Bodzásújlak 4 0.33 %
Garany 4 0.33 %
Újhely 4 0.33 %
Rad 4 0.33 %
Legenye 3 0.24 %
Kistárkány 3 0.24 %
Szürnyeg 3 0.24 %
Nagytoronya 3 0.24 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Battyán 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Szécsegres 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Boly 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Szécskeresztúr 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 6.88 %
Szőlőske 90 4.69 %
Borsi 88 4.59 %
Királyhelmec 77 4.01 %
Bodrogszerdahely 75 3.91 %
Szomotor 45 2.34 %
Tiszacsernyő 44 2.29 %
Gálszécs 38 1.98 %
Battyán 33 1.72 %
Kisgéres 27 1.41 %
Ladamóc 24 1.25 %
Lelesz 22 1.15 %
Nagytárkány 20 1.04 %
Perbenyik 15 0.78 %
Kiskövesd 15 0.78 %
Bodrogszentes 15 0.78 %
Bély 15 0.78 %
Bodrogszentmária 15 0.78 %
Újhely 14 0.73 %
Bári 14 0.73 %
Céke 12 0.63 %
Kistárkány 12 0.63 %
Kistoronya 11 0.57 %
Csörgő 11 0.57 %
Nagykövesd 10 0.52 %
Bodzásújlak 10 0.52 %
Örös 9 0.47 %
Véke 9 0.47 %
Pelejte 8 0.42 %
Szécskeresztúr 8 0.42 %
Zemplén 7 0.36 %
Imreg 7 0.36 %
Alsómihályi 7 0.36 %
Bacska 7 0.36 %
Legenye 6 0.31 %
Magyarsas 6 0.31 %
Kozma 6 0.31 %
Vécse 6 0.31 %
Hardicsa 6 0.31 %
Rad 6 0.31 %
Dargó 5 0.26 %
Boly 5 0.26 %
Bacskó 5 0.26 %
Garany 5 0.26 %
Ágcsernyő 5 0.26 %
Parnó 5 0.26 %
Zemplénújfalu 4 0.21 %
Szolnocska 4 0.21 %
Zétény 4 0.21 %
Lasztóc 4 0.21 %
Csarnahó 4 0.21 %
Velejte 3 0.16 %
Szécsegres 3 0.16 %
Nagyruszka 3 0.16 %
Bodrogmező 3 0.16 %
Kolbáska 3 0.16 %
Gercsely 3 0.16 %
Kisdobra 3 0.16 %
Szécsudvar 3 0.16 %
Szürnyeg 3 0.16 %
Kiszte 3 0.16 %
Kázmér 3 0.16 %
Nagygéres 3 0.16 %
Magyarizsép 3 0.16 %
Gerenda 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Nagytoronya 2 0.10 %
Szinyér 2 0.10 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 23.45 %
Gálszécs 72 12.06 %
Parnó 20 3.35 %
Kozma 18 3.02 %
Alsómihályi 18 3.02 %
Garany 18 3.02 %
Bacskó 14 2.35 %
Magyarizsép 11 1.84 %
Királyhelmec 11 1.84 %
Lasztóc 10 1.68 %
Tiszacsernyő 9 1.51 %
Bodzásújlak 9 1.51 %
Hardicsa 9 1.51 %
Dargó 9 1.51 %
Kisazar 7 1.17 %
Vécse 7 1.17 %
Szécsudvar 7 1.17 %
Legenye 7 1.17 %
Kiszte 6 1.01 %
Nagyazar 6 1.01 %
Szécskeresztúr 6 1.01 %
Nagytoronya 5 0.84 %
Nagytárkány 5 0.84 %
Magyarsas 5 0.84 %
Szürnyeg 5 0.84 %
Zemplénújfalu 4 0.67 %
Újhely 4 0.67 %
Kázmér 4 0.67 %
Szilvásújfalu 4 0.67 %
Céke 3 0.50 %
Velejte 3 0.50 %
Nagygéres 3 0.50 %
Kasó 3 0.50 %
Zebegnyő 3 0.50 %
Bély 3 0.50 %
Lelesz 3 0.50 %
Tarnóka 3 0.50 %
Bodrogszentes 3 0.50 %
Véke 3 0.50 %
Csörgő 3 0.50 %
Szécsegres 3 0.50 %
Szomotor 3 0.50 %
Isztáncs 3 0.50 %
Bodrogszerdahely 3 0.50 %
Szőlőske 2 0.34 %
Nagyruszka 2 0.34 %
Bári 2 0.34 %
Pelejte 2 0.34 %
Borsi 2 0.34 %
Nagykövesd 2 0.34 %
Bodrogszentmária 2 0.34 %
Visnyó 2 0.34 %
Battyán 2 0.34 %
Kisgéres 2 0.34 %
Szolnocska 2 0.34 %
Barancs 2 0.34 %
Kolbáska 2 0.34 %
Sztankóc 2 0.34 %
Örös 2 0.34 %
Gercsely 2 0.34 %
Kiskövesd 2 0.34 %
Rad 1 0.17 %
Csarnahó 1 0.17 %
Bodrogmező 1 0.17 %
Kistárkány 1 0.17 %
Ágcsernyő 1 0.17 %
Ladamóc 1 0.17 %
Kereplye 1 0.17 %
Kazsó 1 0.17 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 35.04 %
Tőketerebes 297 30.97 %
Kisazar 94 9.80 %
Szécskeresztúr 87 9.07 %
Dargó 78 8.13 %
Nagyazar 53 5.53 %
Kereplye 48 5.01 %
Vécse 39 4.07 %
Parnó 35 3.65 %
Kozma 33 3.44 %
Zebegnyő 28 2.92 %
Alsómihályi 25 2.61 %
Bacskó 21 2.19 %
Tarnóka 20 2.09 %
Bodzásújlak 19 1.98 %
Sztankóc 19 1.98 %
Magyarsas 17 1.77 %
Magyarizsép 17 1.77 %
Hardicsa 17 1.77 %
Szilvásújfalu 17 1.77 %
Cselej 17 1.77 %
Csörgő 16 1.67 %
Garany 16 1.67 %
Szécsudvar 16 1.67 %
Királyhelmec 15 1.56 %
Velejte 14 1.46 %
Gerenda 13 1.36 %
Nagyruszka 12 1.25 %
Céke 12 1.25 %
Visnyó 11 1.15 %
Lasztóc 10 1.04 %
Bodrogszerdahely 9 0.94 %
Pelejte 9 0.94 %
Nagytoronya 9 0.94 %
Kázmér 9 0.94 %
Tiszacsernyő 9 0.94 %
Barancs 8 0.83 %
Kiszte 8 0.83 %
Lelesz 8 0.83 %
Isztáncs 7 0.73 %
Nagytárkány 7 0.73 %
Kolbáska 7 0.73 %
Véke 7 0.73 %
Zemplénújfalu 7 0.73 %
Gercsely 6 0.63 %
Szomotor 6 0.63 %
Nagygéres 6 0.63 %
Újhely 5 0.52 %
Bodrogszentmária 5 0.52 %
Biste 5 0.52 %
Legenye 5 0.52 %
Battyán 5 0.52 %
Szécsegres 5 0.52 %
Ágcsernyő 4 0.42 %
Borsi 4 0.42 %
Perbenyik 4 0.42 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Bodrogmező 3 0.31 %
Imreg 3 0.31 %
Bély 3 0.31 %
Bodrogszentes 3 0.31 %
Bacska 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Nagykövesd 2 0.21 %
Rad 2 0.21 %
Kistoronya 2 0.21 %
Kasó 2 0.21 %
Kistárkány 2 0.21 %
Kisgéres 2 0.21 %
Zétény 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Ladamóc 1 0.10 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 6.23 %
Bély 80 3.44 %
Királyhelmec 70 3.01 %
Gálszécs 57 2.45 %
Tiszacsernyő 56 2.41 %
Kisgéres 31 1.33 %
Battyán 29 1.25 %
Nagytárkány 25 1.07 %
Kistárkány 21 0.90 %
Alsómihályi 20 0.86 %
Kozma 19 0.82 %
Borsi 17 0.73 %
Bodrogszerdahely 17 0.73 %
Véke 17 0.73 %
Nagygéres 14 0.60 %
Szomotor 14 0.60 %
Csörgő 13 0.56 %
Lelesz 13 0.56 %
Kisdobra 12 0.52 %
Bodzásújlak 12 0.52 %
Szécskeresztúr 12 0.52 %
Parnó 11 0.47 %
Céke 11 0.47 %
Hardicsa 11 0.47 %
Dargó 9 0.39 %
Szilvásújfalu 8 0.34 %
Velejte 8 0.34 %
Bodrogszentes 8 0.34 %
Lasztóc 7 0.30 %
Bacskó 7 0.30 %
Ágcsernyő 7 0.30 %
Imreg 6 0.26 %
Bodrogszentmária 6 0.26 %
Kolbáska 6 0.26 %
Zétény 6 0.26 %
Perbenyik 6 0.26 %
Gercsely 6 0.26 %
Örös 6 0.26 %
Garany 6 0.26 %
Nagytoronya 6 0.26 %
Biste 5 0.21 %
Szőlőske 5 0.21 %
Nagyazar 5 0.21 %
Kázmér 5 0.21 %
Bodrogszög 5 0.21 %
Magyarsas 5 0.21 %
Zemplénújfalu 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Magyarizsép 5 0.21 %
Szolnocska 4 0.17 %
Nagykövesd 4 0.17 %
Legenye 4 0.17 %
Vécse 4 0.17 %
Bacska 4 0.17 %
Zebegnyő 4 0.17 %
Gerenda 4 0.17 %
Kisazar 4 0.17 %
Bodrogmező 3 0.13 %
Kiskövesd 3 0.13 %
Rad 3 0.13 %
Szürnyeg 3 0.13 %
Boly 3 0.13 %
Újhely 3 0.13 %
Ladamóc 3 0.13 %
Szécsudvar 3 0.13 %
Pelejte 3 0.13 %
Tarnóka 2 0.09 %
Bári 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Barancs 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 54.40 %
Vécse 74 4.20 %
Gálszécs 68 3.86 %
Garany 58 3.29 %
Nagyruszka 46 2.61 %
Hardicsa 33 1.87 %
Alsómihályi 33 1.87 %
Bodzásújlak 31 1.76 %
Parnó 31 1.76 %
Céke 28 1.59 %
Zemplénújfalu 26 1.48 %
Kozma 24 1.36 %
Velejte 21 1.19 %
Kiszte 18 1.02 %
Királyhelmec 17 0.97 %
Gercsely 17 0.97 %
Magyarizsép 16 0.91 %
Pelejte 15 0.85 %
Imreg 15 0.85 %
Kasó 15 0.85 %
Magyarsas 14 0.80 %
Szürnyeg 14 0.80 %
Kázmér 13 0.74 %
Isztáncs 13 0.74 %
Kisazar 12 0.68 %
Legenye 11 0.62 %
Barancs 11 0.62 %
Csörgő 10 0.57 %
Szécsegres 9 0.51 %
Biste 9 0.51 %
Kolbáska 9 0.51 %
Bodrogszerdahely 9 0.51 %
Szécskeresztúr 9 0.51 %
Dargó 9 0.51 %
Lasztóc 8 0.45 %
Lelesz 8 0.45 %
Tiszacsernyő 7 0.40 %
Gerenda 7 0.40 %
Szécsudvar 7 0.40 %
Kisgéres 7 0.40 %
Nagytoronya 6 0.34 %
Bacskó 6 0.34 %
Bári 6 0.34 %
Bély 6 0.34 %
Szilvásújfalu 6 0.34 %
Bacska 5 0.28 %
Kazsó 5 0.28 %
Borsi 5 0.28 %
Tarnóka 5 0.28 %
Ladamóc 4 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.23 %
Újhely 4 0.23 %
Kistoronya 4 0.23 %
Nagyazar 3 0.17 %
Nagykövesd 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 41.84 %
Gálszécs 71 3.70 %
Garany 42 2.19 %
Vécse 38 1.98 %
Hardicsa 35 1.83 %
Bodzásújlak 31 1.62 %
Kiszte 29 1.51 %
Zemplénújfalu 27 1.41 %
Parnó 24 1.25 %
Kozma 22 1.15 %
Pelejte 21 1.10 %
Magyarsas 19 0.99 %
Alsómihályi 18 0.94 %
Velejte 17 0.89 %
Céke 17 0.89 %
Nagyruszka 14 0.73 %
Cselej 14 0.73 %
Szilvásújfalu 14 0.73 %
Szécskeresztúr 13 0.68 %
Királyhelmec 13 0.68 %
Imreg 13 0.68 %
Kazsó 12 0.63 %
Kázmér 11 0.57 %
Csörgő 11 0.57 %
Dargó 10 0.52 %
Gercsely 10 0.52 %
Isztáncs 10 0.52 %
Szomotor 9 0.47 %
Tiszacsernyő 9 0.47 %
Szécsegres 8 0.42 %
Újhely 8 0.42 %
Bodrogszerdahely 8 0.42 %
Kolbáska 8 0.42 %
Borsi 8 0.42 %
Legenye 8 0.42 %
Szürnyeg 6 0.31 %
Nagytoronya 6 0.31 %
Kistoronya 6 0.31 %
Barancs 6 0.31 %
Zebegnyő 5 0.26 %
Magyarizsép 5 0.26 %
Bári 5 0.26 %
Nagytárkány 5 0.26 %
Gerenda 5 0.26 %
Szécsudvar 5 0.26 %
Kisazar 4 0.21 %
Kistárkány 4 0.21 %
Kasó 4 0.21 %
Lasztóc 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Battyán 4 0.21 %
Kiskövesd 3 0.16 %
Bacskó 3 0.16 %
Kereplye 3 0.16 %
Nagyazar 3 0.16 %
Rad 3 0.16 %
Biste 3 0.16 %
Tarnóka 3 0.16 %
Kisgéres 3 0.16 %
Csarnahó 2 0.10 %
Ágcsernyő 2 0.10 %
Perbenyik 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 32.51 %
Szomotor 164 6.62 %
Tiszacsernyő 163 6.58 %
Tőketerebes 154 6.22 %
Lelesz 113 4.56 %
Bodrogszerdahely 108 4.36 %
Bodrogszentmária 108 4.36 %
Zétény 106 4.28 %
Ágcsernyő 99 4.00 %
Kisgéres 84 3.39 %
Bély 79 3.19 %
Bodrogszentes 78 3.15 %
Kistárkány 76 3.07 %
Magyarsas 75 3.03 %
Perbenyik 74 2.99 %
Kisdobra 64 2.58 %
Nagytárkány 64 2.58 %
Nagygéres 59 2.38 %
Rad 51 2.06 %
Véke 45 1.82 %
Battyán 45 1.82 %
Borsi 44 1.78 %
Boly 41 1.66 %
Ladamóc 40 1.62 %
Garany 33 1.33 %
Nagykövesd 33 1.33 %
Örös 32 1.29 %
Bári 31 1.25 %
Szürnyeg 30 1.21 %
Bodrogmező 27 1.09 %
Imreg 25 1.01 %
Céke 22 0.89 %
Gálszécs 22 0.89 %
Bacska 21 0.85 %
Kiskövesd 20 0.81 %
Csarnahó 19 0.77 %
Csörgő 19 0.77 %
Szolnocska 17 0.69 %
Zemplén 17 0.69 %
Parnó 17 0.69 %
Szinyér 14 0.57 %
Szőlőske 13 0.53 %
Újhely 13 0.53 %
Velejte 11 0.44 %
Hardicsa 10 0.40 %
Bacskó 10 0.40 %
Pelejte 8 0.32 %
Bodrogszög 8 0.32 %
Gercsely 7 0.28 %
Nagytoronya 7 0.28 %
Kistoronya 6 0.24 %
Nagyruszka 6 0.24 %
Zemplénújfalu 6 0.24 %
Kolbáska 6 0.24 %
Cselej 5 0.20 %
Legenye 4 0.16 %
Szilvásújfalu 4 0.16 %
Kázmér 4 0.16 %
Magyarizsép 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Kiszte 3 0.12 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 22.48 %
Bodrogszentes 167 16.99 %
Tőketerebes 156 15.87 %
Kisgéres 69 7.02 %
Rad 50 5.09 %
Tiszacsernyő 46 4.68 %
Lelesz 45 4.58 %
Bodrogszerdahely 43 4.37 %
Gálszécs 41 4.17 %
Bacska 32 3.26 %
Zétény 32 3.26 %
Szomotor 32 3.26 %
Bodrogszentmária 31 3.15 %
Battyán 31 3.15 %
Perbenyik 31 3.15 %
Bély 30 3.05 %
Boly 27 2.75 %
Szolnocska 25 2.54 %
Kisdobra 22 2.24 %
Nagytárkány 22 2.24 %
Szilvásújfalu 21 2.14 %
Véke 21 2.14 %
Kistárkány 21 2.14 %
Garany 20 2.03 %
Borsi 19 1.93 %
Nagykövesd 19 1.93 %
Nagygéres 18 1.83 %
Kiskövesd 18 1.83 %
Örös 17 1.73 %
Ágcsernyő 16 1.63 %
Vécse 15 1.53 %
Szinyér 15 1.53 %
Bodrogmező 14 1.42 %
Kozma 14 1.42 %
Magyarizsép 14 1.42 %
Hardicsa 11 1.12 %
Szőlőske 10 1.02 %
Alsómihályi 10 1.02 %
Ladamóc 10 1.02 %
Lasztóc 10 1.02 %
Imreg 9 0.92 %
Bodzásújlak 7 0.71 %
Nagyazar 7 0.71 %
Szürnyeg 7 0.71 %
Újhely 7 0.71 %
Szécskeresztúr 7 0.71 %
Zemplénújfalu 6 0.61 %
Barancs 6 0.61 %
Magyarsas 5 0.51 %
Szécsegres 5 0.51 %
Céke 5 0.51 %
Zemplén 5 0.51 %
Csörgő 5 0.51 %
Gercsely 5 0.51 %
Nagytoronya 5 0.51 %
Bodrogszög 5 0.51 %
Csarnahó 4 0.41 %
Bári 4 0.41 %
Cselej 4 0.41 %
Kolbáska 4 0.41 %
Nagyruszka 4 0.41 %
Szécsudvar 3 0.31 %
Visnyó 3 0.31 %
Bacskó 3 0.31 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 20.14 %
Kisgéres 184 9.26 %
Nagytárkány 96 4.83 %
Kistárkány 80 4.03 %
Bodrogszerdahely 79 3.98 %
Bacska 69 3.47 %
Perbenyik 67 3.37 %
Borsi 63 3.17 %
Battyán 63 3.17 %
Bodrogszentmária 62 3.12 %
Ladamóc 58 2.92 %
Nagykövesd 56 2.82 %
Zétény 53 2.67 %
Bély 53 2.67 %
Bári 51 2.57 %
Boly 47 2.37 %
Lelesz 47 2.37 %
Rad 46 2.32 %
Tiszacsernyő 44 2.22 %
Szomotor 42 2.11 %
Bodrogszentes 39 1.96 %
Nagygéres 38 1.91 %
Örös 37 1.86 %
Imreg 33 1.66 %
Bodrogmező 29 1.46 %
Kiskövesd 27 1.36 %
Tőketerebes 26 1.31 %
Kisdobra 25 1.26 %
Szőlőske 25 1.26 %
Ágcsernyő 23 1.16 %
Véke 22 1.11 %
Csarnahó 20 1.01 %
Szolnocska 17 0.86 %
Zemplén 17 0.86 %
Szinyér 17 0.86 %
Újhely 11 0.55 %
Bodrogszög 6 0.30 %
Gálszécs 6 0.30 %
Garany 5 0.25 %
Isztáncs 5 0.25 %
Céke 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Hardicsa 3 0.15 %
Kistoronya 3 0.15 %
Barancs 2 0.10 %
Kozma 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 8.87 %
Gálszécs 37 2.36 %
Vécse 13 0.83 %
Parnó 11 0.70 %
Tiszacsernyő 10 0.64 %
Királyhelmec 10 0.64 %
Bacskó 9 0.57 %
Kozma 9 0.57 %
Céke 8 0.51 %
Alsómihályi 7 0.45 %
Garany 7 0.45 %
Szécskeresztúr 5 0.32 %
Bodzásújlak 5 0.32 %
Borsi 5 0.32 %
Hardicsa 5 0.32 %
Magyarsas 5 0.32 %
Zemplénújfalu 5 0.32 %
Nagyruszka 4 0.26 %
Kolbáska 4 0.26 %
Rad 4 0.26 %
Kisgéres 4 0.26 %
Nagyazar 4 0.26 %
Kistárkány 4 0.26 %
Tarnóka 4 0.26 %
Pelejte 4 0.26 %
Sztankóc 4 0.26 %
Bodrogszerdahely 4 0.26 %
Ágcsernyő 3 0.19 %
Lelesz 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Kázmér 3 0.19 %
Dargó 3 0.19 %
Lasztóc 3 0.19 %
Véke 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Battyán 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Kasó 3 0.19 %
Bély 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Gerenda 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Csörgő 2 0.13 %
Kisdobra 2 0.13 %
Szécsudvar 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Isztáncs 2 0.13 %
Szomotor 2 0.13 %
Kisazar 2 0.13 %
Szürnyeg 2 0.13 %
Szilvásújfalu 2 0.13 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Imreg 1 0.06 %
Bári 1 0.06 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 50.94 %
Gálszécs 160 11.58 %
Céke 120 8.68 %
Magyarsas 101 7.31 %
Királyhelmec 87 6.30 %
Parnó 79 5.72 %
Szilvásújfalu 77 5.57 %
Bacskó 69 4.99 %
Borsi 66 4.78 %
Bodzásújlak 65 4.70 %
Magyarizsép 64 4.63 %
Szürnyeg 61 4.41 %
Lasztóc 59 4.27 %
Hardicsa 58 4.20 %
Kolbáska 55 3.98 %
Vécse 54 3.91 %
Garany 52 3.76 %
Kozma 50 3.62 %
Zemplénújfalu 48 3.47 %
Szécskeresztúr 39 2.82 %
Nagyruszka 36 2.60 %
Tiszacsernyő 35 2.53 %
Csörgő 34 2.46 %
Imreg 34 2.46 %
Kiszte 33 2.39 %
Kisazar 32 2.32 %
Bodrogszerdahely 32 2.32 %
Alsómihályi 32 2.32 %
Velejte 27 1.95 %
Szécsudvar 25 1.81 %
Nagytoronya 23 1.66 %
Dargó 23 1.66 %
Gercsely 21 1.52 %
Barancs 20 1.45 %
Pelejte 20 1.45 %
Nagyazar 20 1.45 %
Bodrogszentes 20 1.45 %
Kázmér 19 1.37 %
Kisdobra 19 1.37 %
Cselej 18 1.30 %
Bári 16 1.16 %
Szomotor 16 1.16 %
Kasó 15 1.09 %
Újhely 15 1.09 %
Kereplye 15 1.09 %
Szőlőske 15 1.09 %
Bodrogmező 14 1.01 %
Perbenyik 14 1.01 %
Csarnahó 14 1.01 %
Bodrogszentmária 14 1.01 %
Visnyó 14 1.01 %
Lelesz 14 1.01 %
Bély 13 0.94 %
Kistoronya 13 0.94 %
Szolnocska 11 0.80 %
Biste 11 0.80 %
Kazsó 10 0.72 %
Isztáncs 9 0.65 %
Szécsegres 9 0.65 %
Nagytárkány 9 0.65 %
Kisgéres 8 0.58 %
Kiskövesd 7 0.51 %
Legenye 7 0.51 %
Gerenda 7 0.51 %
Battyán 6 0.43 %
Bodrogszög 6 0.43 %
Kistárkány 5 0.36 %
Ágcsernyő 5 0.36 %
Zemplén 5 0.36 %
Zebegnyő 5 0.36 %
Ladamóc 5 0.36 %
Zétény 5 0.36 %
Véke 4 0.29 %
Boly 4 0.29 %
Rad 4 0.29 %
Nagygéres 3 0.22 %
Örös 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Sztankóc 2 0.14 %
Szinyér 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 80.91 %
Tőketerebes 250 40.78 %
Szécskeresztúr 96 15.66 %
Nagyazar 39 6.36 %
Parnó 36 5.87 %
Kisazar 32 5.22 %
Vécse 30 4.89 %
Bacskó 27 4.40 %
Dargó 27 4.40 %
Tarnóka 23 3.75 %
Nagyruszka 21 3.43 %
Kozma 18 2.94 %
Cselej 17 2.77 %
Alsómihályi 16 2.61 %
Garany 16 2.61 %
Zebegnyő 14 2.28 %
Királyhelmec 13 2.12 %
Magyarizsép 13 2.12 %
Gerenda 12 1.96 %
Szécsudvar 12 1.96 %
Hardicsa 11 1.79 %
Velejte 11 1.79 %
Visnyó 10 1.63 %
Pelejte 10 1.63 %
Szilvásújfalu 10 1.63 %
Szécsegres 9 1.47 %
Kolbáska 9 1.47 %
Zemplénújfalu 8 1.31 %
Kereplye 7 1.14 %
Csörgő 7 1.14 %
Barancs 6 0.98 %
Nagytárkány 5 0.82 %
Tiszacsernyő 5 0.82 %
Kázmér 5 0.82 %
Lasztóc 5 0.82 %
Szürnyeg 4 0.65 %
Céke 4 0.65 %
Nagytoronya 4 0.65 %
Bodrogszerdahely 4 0.65 %
Kiszte 4 0.65 %
Sztankóc 4 0.65 %
Magyarsas 4 0.65 %
Isztáncs 3 0.49 %
Battyán 3 0.49 %
Bodzásújlak 3 0.49 %
Nagygéres 3 0.49 %
Szomotor 3 0.49 %
Véke 3 0.49 %
Legenye 3 0.49 %
Kazsó 2 0.33 %
Gercsely 2 0.33 %
Bély 2 0.33 %
Biste 2 0.33 %
Kistárkány 2 0.33 %
Lelesz 1 0.16 %
Boly 1 0.16 %
Bodrogszög 1 0.16 %
Perbenyik 1 0.16 %
Kiskövesd 1 0.16 %
Zemplén 1 0.16 %
Bodrogszentmária 1 0.16 %
Imreg 1 0.16 %
Ágcsernyő 1 0.16 %
Újhely 1 0.16 %
Bári 1 0.16 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 41.23 %
Tiszacsernyő 290 10.66 %
Lelesz 181 6.65 %
Szomotor 154 5.66 %
Nagytárkány 137 5.03 %
Bély 126 4.63 %
Bodrogszerdahely 121 4.45 %
Kisgéres 116 4.26 %
Kistárkány 115 4.23 %
Perbenyik 91 3.34 %
Zétény 87 3.20 %
Bodrogszentes 84 3.09 %
Kisdobra 79 2.90 %
Nagygéres 77 2.83 %
Bodrogszentmária 76 2.79 %
Battyán 69 2.54 %
Örös 60 2.21 %
Tőketerebes 60 2.21 %
Borsi 55 2.02 %
Rad 52 1.91 %
Nagykövesd 49 1.80 %
Bacska 49 1.80 %
Ágcsernyő 46 1.69 %
Boly 44 1.62 %
Zemplén 41 1.51 %
Véke 37 1.36 %
Bodrogmező 31 1.14 %
Ladamóc 28 1.03 %
Bári 25 0.92 %
Kiskövesd 25 0.92 %
Csarnahó 22 0.81 %
Szinyér 19 0.70 %
Szolnocska 18 0.66 %
Imreg 18 0.66 %
Szőlőske 16 0.59 %
Vécse 14 0.51 %
Újhely 13 0.48 %
Bodrogszög 10 0.37 %
Gálszécs 10 0.37 %
Alsómihályi 9 0.33 %
Kistoronya 6 0.22 %
Gercsely 5 0.18 %
Kázmér 5 0.18 %
Pelejte 5 0.18 %
Csörgő 5 0.18 %
Lasztóc 5 0.18 %
Kereplye 5 0.18 %
Legenye 5 0.18 %
Velejte 5 0.18 %
Szécsudvar 4 0.15 %
Kozma 4 0.15 %
Szürnyeg 4 0.15 %
Hardicsa 4 0.15 %
Nagytoronya 4 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Kolbáska 3 0.11 %
Nagyruszka 3 0.11 %
Céke 3 0.11 %
Szécskeresztúr 3 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Garany 2 0.07 %
Biste 2 0.07 %
Zebegnyő 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Dargó 2 0.07 %
Bacskó 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 48.87 %
Parnó 237 41.22 %
Gálszécs 90 15.65 %
Bacskó 60 10.43 %
Magyarsas 57 9.91 %
Kozma 34 5.91 %
Magyarizsép 32 5.57 %
Kolbáska 27 4.70 %
Alsómihályi 24 4.17 %
Dargó 24 4.17 %
Vécse 22 3.83 %
Hardicsa 22 3.83 %
Garany 22 3.83 %
Szécskeresztúr 21 3.65 %
Szécsudvar 21 3.65 %
Bodzásújlak 19 3.30 %
Kiszte 18 3.13 %
Visnyó 17 2.96 %
Királyhelmec 16 2.78 %
Csörgő 16 2.78 %
Zemplénújfalu 14 2.43 %
Zebegnyő 14 2.43 %
Nagytoronya 14 2.43 %
Céke 13 2.26 %
Gerenda 11 1.91 %
Barancs 11 1.91 %
Lasztóc 11 1.91 %
Kisazar 10 1.74 %
Nagyruszka 9 1.57 %
Kasó 8 1.39 %
Cselej 8 1.39 %
Kereplye 8 1.39 %
Kázmér 8 1.39 %
Gercsely 7 1.22 %
Bodrogszerdahely 6 1.04 %
Tiszacsernyő 6 1.04 %
Biste 6 1.04 %
Velejte 6 1.04 %
Borsi 6 1.04 %
Bodrogszentes 6 1.04 %
Sztankóc 5 0.87 %
Nagyazar 5 0.87 %
Szilvásújfalu 5 0.87 %
Kisdobra 5 0.87 %
Szomotor 5 0.87 %
Battyán 5 0.87 %
Örös 4 0.70 %
Lelesz 4 0.70 %
Újhely 4 0.70 %
Ágcsernyő