SK
TV
.....

Véke

Község

címer zászló
594 100% magyar 1910
322 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Véke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vojka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Besenyő, Berek, Csikoska, Kanyaló, Kis ráska, Nádas-tó, Nádas tóhát, Nádas tóra járó, Nagy-tó, Nagy ráska, Pukkanc, Ruszka-homok, Véki-tó, Vontató
Koordináták:
48.46252441, 21.91467476
Terület:
8,74 km2
Rang:
község
Népesség:
490
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07683
Település kód:
543969
Szervezeti azonosító:
332143

A község a Felső-Bodrog északnyugati részén, a Ticce-patak jobb partjának közelében fekszik, Királyhelmectől 8 km-re északnyugatra. Egyike a Ticce-mente községeinek. Mellékutak kötik össze Királyhelmeccel és Bodrogszentessel (5 km). Nyugatról Szinyér, északról Zétény, keletről Boly és Királyhelmec, délről pedig Bodrogszentes községekkel határos. Bollyal közös határának egy részét a Ticce-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (8,74 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 596, 1921-ben 512, 1938-ban pedig 588, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-2001 között népességének több mint egynegyedét elveszítette, 2001-2011 között már 18,4 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (437 főről 514-re). Ez összefüggésben áll azzal, hogy az elöregedő lakosságú faluban a lakosság egyre jelentősebb részét alkotják a romák (2011-ben a lakosság 18,5 %-a volt roma nemzetiségű, a roma etnikumhoz ugyanakkor a lakosság 39,6 %-a tartozott 2013-ban). A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 85,1 %-ról 67,3 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 2,3 %-ról 13,2 %-ra növekedett. 2011-ben a lakosság 61,1 %-a volt római katolikus, 19,8 %-a református, 8,4 %-a pedig görög katolikus vallású.

Történelem

1233-ban említik először mint Weytke Péter birtokát. 1265-ben IV. Béla király hívének Martonosnak ajándékozta. Az 1400-as években több birtokosa volt, köztük a Csapi, Eszenyi, Gecsei, Kálnai és Czékei családok. A 16. század második felében előbb Skaricza Mátyás, majd Vékey Ferenc tulajdona. A század végén Paczoth Ferenc és Melith Pál tulajdona. Az 1600-as években többek között a Sennyey, Perényi, Pike, Vékey, Barkóczy és Andrássy családok birtoka. 1633-ban állt itt a Perényiek emeletes kő udvarháza. A 18–19. században nagyobb birtokosai a Szikszayak, a Ghillányiak, a Somlyodyak, a Sennyeyek, Szirmayak, a Majláthok és a Szmrecsányiak. 1557-ben a falu mindössze 1 portával adózott. 1787-ben 43 házában 337 lakos élt. 1828-ban 62 háza és 473 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, állattartással, kosárfonással foglalkoztak. A Ghillányi-kastélyt 1791-ben Szirmay Antal történész, etnográfus, Zemplén megye levéltárának megalapítója bővítette, aki 1812-ben Szinyéren hunyt el és a vékei római katolikus templom kriptájában nyugszik. A kastély 2500 kötetes könyvtáráról is híres volt. 1865-ben tűzvész sújtotta a falut, ekkor égett le temploma is és pusztult el annak 1314-ban öntött harangja. 1888-ban a nagy tiszai árvíz okozott súlyos károkat. A 18. századtól kezdve szőlőtermesztéséről és boráról volt híres a falu, mára egykor 150 hektáros szőlőterülete a tizedére csökkent. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

A korábban főként szőlőtermesztéséről híres községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Urunk mennybemenetelének szentelt római katolikus temploma egy 14. századi templom alapjain 1799-1801 között épült klasszicista stílusban. Református temploma 1798-ban, a mellette található harangláb 1882-ben épült. A ma a községházának otthont adó egykori Szmrecsányi-kastély 1791-ben épült 16. századi alapokon. 1967-ben a határában található Nagy-tavat mocsári növényvilága révén természetvédelmi területté nyilvánították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÉKE. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Szirmay, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és ó hitüek, fekszik Zetényhez közel, szántó földgye jó, fekete agyagos, van dombos, és homokos is, mindenféle vetemény termésre alkalmatos, réttye kevés, erdeje nintsen.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Veke, Zemplén vmegyében, magyar falu, a Bodroghközben, Bolyhoz 3/4 órányira: 299 romai, 55 gör. kath., 247 ref., 46 zsidó lak. Kath. és ref. templom. 736 hold szántóföld, F. u. b. és gr. Sennyei, Szirmay, kinek itt kastélya van, s m. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Véke, magyar kisközség a Bodrogközön, 125 házzal és 640 róm. kath. vallású lakossal. Postája és távírója Királyhelmecz, vasúti állomása Perbenyik. Ősrégi község, mely Weyka néven IV. Bélának 1245-ben kelt oklevele szerint Weykai Mártoné, a ki azt Wolchok fiának, Mikének eladta. 1407-ben Kiseszenyi András tiltakozik az ellen, hogy a Zendiek Vékét birtokba vegyék. 1411-ben már a Csapiak szerepelnek itt. 1420-ban a Makó családot, 1437-ben Polyák Jánost, 1444-ben Pike Balázst, 1454-ben Ezen (Eszenyi) Istvánt és Gecsei Jánost, 1461-ben Makó Jakabot, 1475-ben Kálnai Györgyöt s 1493-ban Czékei Jánost iktatják némely részeibe. 1550-ben Skaricza Mátyásnak, 1560-ban Vékey Ferencznek van itt birtoka, de az utóbbi a maga részét 1570-ben leányára, Csapy Gergelynére íratja. Az 1598-iki összeírás csak két birtokosát említi, Paczoth Ferenczet és Melith Pált. 1623-ban Santhus Györgyöt s 1629-ben

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Véke. Okleveles első nyomát 1245-ből találjuk, mikor is Weyka falut Weykai Márton hitvese Wolchok fiának, Mikének adja. A XV. században a Csapi, Makó, Polyák, Pike, Czékely nemesek a földesurak itt, a XVI. században a Skaricza, Vékey, Paczoth, Malith-familiáké, a XVII. századtól a Santhus, Sennyey, Perényi, Pike, Vékey, Barkóczy, Andrássy, Szikszay, Ghillányi, Sennyey, Szirmay, Mailáth és végül a Szmrecsányi-család birtokolja. 1314-ben már fennállott ősi kat. templomát 1865-ben tűz hamvasztotta el. Hozzátartozik Cigánytelep. A község terüelte 1518 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 588.

Névelőfordulások
1773
Véke,
1786
Weke,
1808
Véke,
1948
Vojka
1994
Véke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 84/26
Telefon: 0566394243
Fax: 0566394209

Honlap: vojka.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Kulcsár Zsolt (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Némethi Gábor (Független)
Bók Attila (MOST - HÍD)
Reško Ladislav (SMER-SD)
Kulcsár Zsolt (SMK-MKP)
Kajla Ján (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 18

Vékei Községi Hivatal

Fő utca 84/26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 479 91%
szlovákok 21 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 528
magyarok 594 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 596
magyarok 491 96%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 512
magyarok 372 85%
szlovákok 10 2%
romák 54 12%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 437
magyarok 377 87%
szlovákok 52 12%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 434
magyarok 346 67%
szlovákok 68 13%
romák 95 18%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 514
magyarok 322 62%
szlovákok 140 27%
romák 43 8%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 518
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 373
Választási részvétel: 59.79 %
Kiadott boríték: 223
Bedobott boríték: 223

Polgármester

Érvényes szavazólap: 223
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kulcsár Zsolt 95 42.60 % SMK-MKP
Geri Norbert 67 30.04 % Független
Reško Ladislav 61 27.35 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kulcsár Zsolt 108 SMK-MKP
Némethi Gábor 96 Független
Bók Attila 85 MOST - HÍD
Reško Ladislav 83 SMER-SD
Kajla Ján 82 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 367
Választási részvétel: 17.44 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64
Választásra jogosult: 365
Választási részvétel: 11.23 %
Kiadott boríték: 41
Bedobott boríték: 41
Választásra jogosult: 373
Választási részvétel: 26,80 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 56
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 78.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 6 10.71 % KDS
Lukáš Sisák 2 3.57 % KSS
Marek Ďurán 2 3.57 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.79 % Független
Dominika Palaščáková 1 1.79 % NOVA
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 6 15.00% KDS
Karol Pataky 65 67.01 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 19 19.59 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 4 4.12 % Független
Rastislav Trnka 2 2.06 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 2 2.06 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 1 1.03 % Független
Jozef Červeňák 1 1.03 % RIS
Ján Struk 1 1.03 % SMS
Lukáš Sisák 1 1.03 % KSS
Jozef Bobík 1 1.03 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
József Kopasz 43 71.67% SMK-MKP
Ladislav Illés 40 66.67% SMK-MKP
Csaba Furik 37 61.67% SMK-MKP
Mária Szuperák 37 61.67% SMK-MKP
László Farkas 31 51.67% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 31 51.67% SMK-MKP
Gejza Sačko 30 50.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 21 35.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 18 30.00% SMER - SD
Ján Hornyák 16 26.67% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 15 25.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 15 25.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Pető 5 8.33% Független
Štefan Duč 3 5.00% Független
Mikuláš Balog 2 3.33% EDS
Tichomír Kačo 2 3.33% Független
Terézia Kačová 2 3.33% NOVA
Marián Ferčák 2 3.33% ĽS-HZDS
Marek Čižmár 2 3.33% Független
Ľubomír Princík 1 1.67% Független
Igor Balog 1 1.67% SRÚS
Cyril Korpesio 1 1.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tibor Jánošík 1 1.67% NOVA
Michaela Kapustníková 1 1.67% NOVA
Matúš Hada 1 1.67% KĽS
Edita Anthony 1 1.67% SaS
Vladimír Juroš 1 1.67% MS
Ladislav Bodnár 1 1.67% Független
Ján Lukáč 1 1.67% SMS
Ladislav Szilágyi 1 1.67% SaS
Štefan Tatranský 1 1.67% KSS
Jaroslav Konečný 1 1.67% Független
František Tomko 1 1.67% Független
Aneta Horváthová 1 1.67% EDS
Vladimír Dvorový 1 1.67% SMER - SD
Ľudovít Tóth 1 1.67% SĽS
Zlatica Čeplíková 1 1.67% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Magdaléna Haburová 0 0.00% Független
Marián Kolesár 0 0.00% Független
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Martin Begala 0 0.00% Független
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Juraj Sobek 0 0.00% SMER - SD
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juliana Pašková 0 0.00% Független
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tóth 0 0.00% SMER - SD
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Rastislav Petrovič 0 0.00% SMER - SD
Robert Engel 0 0.00% Független
Róbert Puci 0 0.00% SMER - SD
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Jana Mondiková 0 0.00% SMER - SD
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Iveta Kohanová 0 0.00% Független
Tomáš Kříž 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Gejza Gore 0 0.00% Független
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Vladimír Seman 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Csaba Furik 45 46.39% SMK-MKP
Gejza Sačko 45 46.39% MOST - HÍD
Karol Pataky 40 41.24% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 38 39.18% SMK-MKP
Jozef Želinský 37 38.14% MOST - HÍD
József Kopasz 37 38.14% SMK-MKP
Jozef Horváth 31 31.96% MOST - HÍD
Ján Juhász 29 29.90% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 28 28.87% SMK-MKP
István Takács 22 22.68% SMK-MKP
Tibor Sáradi 21 21.65% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 21 21.65% SMER-SD
Peter Pandy 19 19.59% MOST - HÍD
František Krejza 17 17.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Rico 12 12.37% MOST - HÍD
Viktor Palko 12 12.37% MOST - HÍD
Zoltán Sipos 9 9.28% MKDA-MKDSZ
Róbert Puci 9 9.28% SMER-SD
Edina Kocsisová 9 9.28% Független
Ján Čebreňák 7 7.22% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Mento 7 7.22% Független
František Korytko 7 7.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dionýz Szabó 7 7.22% ŠKV
Peter Bačkovský 7 7.22% ŠKV
Štefan Duč 6 6.19% Független
Štefan Kandráč 6 6.19% NP
Alexander Kis-Géczi 5 5.15% NAJ
Katarína Kasardová 4 4.12% KSS
Miroslav Ramšák 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Július Hajdu 4 4.12% SMER-SD
Tichomír Kačo 4 4.12% ŠKV
Jana Mondiková 4 4.12% SMER-SD
Juraj Oščenda 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Petrovič 4 4.12% SMER-SD
Ján Seman 4 4.12% ŠANCA
Ján Ujheli 4 4.12% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 3 3.09% KSS
Peter Bielek 3 3.09% SNS
Vladimír Šiňanský 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jílek 3 3.09% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Gamrát 3 3.09% Független
Filip Biháry 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Adrian Haraszti 3 3.09% NAJ
Michaela Ducárová 3 3.09% ŠKV
Martin Dzielavský 3 3.09% SME RODINA - Boris Kollár
Michal Magnes 3 3.09% SNS
Martin Galgoczy 2 2.06% Független
Antónia Hrabská 2 2.06% ŠKV
Radoslav Neckár 2 2.06% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 2 2.06% Független
Slavomír Illeš 2 2.06% Független
Gabriel Garanič 2 2.06% Független
Lucia Rušinová 2 2.06% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 2 2.06% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 1 1.03% ŠKV
Vladimír Seman 1 1.03% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Milan Mika 1 1.03% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marek Čižmár 1 1.03% Független
Dušan Grajcár 1 1.03% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 1 1.03% KSS
Cyril Korpesio 1 1.03% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Tomko 1 1.03% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 1 1.03% ÚSVIT
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 22.09 %
Tiszacsernyő 27 6.41 %
Nagytárkány 17 4.04 %
Nagygéres 14 3.33 %
Zétény 13 3.09 %
Bély 10 2.38 %
Bodrogszentes 9 2.14 %
Borsi 9 2.14 %
Kistárkány 8 1.90 %
Bodrogmező 8 1.90 %
Szomotor 8 1.90 %
Rad 7 1.66 %
Tőketerebes 7 1.66 %
Kisgéres 7 1.66 %
Kiskövesd 6 1.43 %
Lelesz 6 1.43 %
Kisdobra 6 1.43 %
Ágcsernyő 6 1.43 %
Ladamóc 5 1.19 %
Nagykövesd 5 1.19 %
Bodrogszentmária 4 0.95 %
Szőlőske 4 0.95 %
Bacska 4 0.95 %
Bodrogszerdahely 4 0.95 %
Gálszécs 3 0.71 %
Véke 3 0.71 %
Szolnocska 3 0.71 %
Velejte 3 0.71 %
Zemplén 2 0.48 %
Újhely 2 0.48 %
Magyarsas 2 0.48 %
Boly 2 0.48 %
Nagytoronya 2 0.48 %
Garany 2 0.48 %
Imreg 2 0.48 %
Szinyér 2 0.48 %
Kolbáska 1 0.24 %
Bári 1 0.24 %
Isztáncs 1 0.24 %
Nagyazar 1 0.24 %
Bacskó 1 0.24 %
Szilvásújfalu 1 0.24 %
Bodzásújlak 1 0.24 %
Szécsegres 1 0.24 %
Vécse 1 0.24 %
Kistoronya 1 0.24 %
Kozma 1 0.24 %
Kazsó 1 0.24 %
Zemplénújfalu 1 0.24 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 3.61 %
Bodrogszentes 25 1.96 %
Tőketerebes 10 0.79 %
Tiszacsernyő 9 0.71 %
Nagykövesd 9 0.71 %
Szomotor 8 0.63 %
Bacska 7 0.55 %
Ágcsernyő 7 0.55 %
Nagygéres 7 0.55 %
Bodrogszentmária 7 0.55 %
Bodrogszerdahely 7 0.55 %
Véke 5 0.39 %
Bély 5 0.39 %
Nagytárkány 5 0.39 %
Kistárkány 4 0.31 %
Lelesz 4 0.31 %
Kiskövesd 4 0.31 %
Bacskó 3 0.24 %
Újhely 3 0.24 %
Kolbáska 2 0.16 %
Zemplénújfalu 2 0.16 %
Szőlőske 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Alsómihályi 2 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.16 %
Szinyér 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Rad 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Ladamóc 1 0.08 %
Szolnocska 1 0.08 %
Isztáncs 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Parnó 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Boly 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Gálszécs 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Kázmér 1 0.08 %
Magyarsas 1 0.08 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 20.10 %
Bodzásújlak 84 5.19 %
Gálszécs 45 2.78 %
Kozma 34 2.10 %
Garany 32 1.98 %
Vécse 24 1.48 %
Kasó 23 1.42 %
Királyhelmec 21 1.30 %
Battyán 20 1.24 %
Alsómihályi 20 1.24 %
Barancs 17 1.05 %
Kázmér 15 0.93 %
Gercsely 15 0.93 %
Kiszte 14 0.87 %
Szilvásújfalu 14 0.87 %
Tiszacsernyő 13 0.80 %
Magyarizsép 13 0.80 %
Céke 13 0.80 %
Dargó 11 0.68 %
Kolbáska 11 0.68 %
Parnó 11 0.68 %
Bacskó 11 0.68 %
Szécskeresztúr 9 0.56 %
Szőlőske 8 0.49 %
Kazsó 8 0.49 %
Hardicsa 8 0.49 %
Isztáncs 8 0.49 %
Imreg 7 0.43 %
Legenye 7 0.43 %
Szécsudvar 7 0.43 %
Kisazar 7 0.43 %
Magyarsas 7 0.43 %
Velejte 7 0.43 %
Borsi 6 0.37 %
Szürnyeg 6 0.37 %
Újhely 5 0.31 %
Nagyruszka 5 0.31 %
Lasztóc 5 0.31 %
Pelejte 5 0.31 %
Csörgő 5 0.31 %
Kiskövesd 4 0.25 %
Bodrogszerdahely 4 0.25 %
Lelesz 4 0.25 %
Perbenyik 4 0.25 %
Nagyazar 4 0.25 %
Biste 4 0.25 %
Bári 3 0.19 %
Zebegnyő 3 0.19 %
Szomotor 3 0.19 %
Ladamóc 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Gerenda 3 0.19 %
Csarnahó 3 0.19 %
Zemplénújfalu 3 0.19 %
Visnyó 2 0.12 %
Bacska 2 0.12 %
Véke 2 0.12 %
Kistárkány 2 0.12 %
Nagygéres 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Bodrogszentmária 2 0.12 %
Bodrogszög 2 0.12 %
Szécsegres 2 0.12 %
Tarnóka 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 25.41 %
Kisgéres 381 13.44 %
Nagytárkány 178 6.28 %
Kistárkány 162 5.72 %
Bodrogszerdahely 160 5.65 %
Bodrogszentes 152 5.36 %
Perbenyik 135 4.76 %
Battyán 130 4.59 %
Nagykövesd 107 3.78 %
Bacska 103 3.63 %
Örös 101 3.56 %
Lelesz 100 3.53 %
Zétény 97 3.42 %
Tiszacsernyő 93 3.28 %
Bély 91 3.21 %
Nagygéres 91 3.21 %
Szomotor 79 2.79 %
Borsi 78 2.75 %
Boly 74 2.61 %
Kiskövesd 69 2.43 %
Ladamóc 68 2.40 %
Bári 63 2.22 %
Bodrogszentmária 63 2.22 %
Rad 62 2.19 %
Kisdobra 48 1.69 %
Tőketerebes 47 1.66 %
Bodrogmező 47 1.66 %
Imreg 46 1.62 %
Véke 45 1.59 %
Ágcsernyő 45 1.59 %
Szürnyeg 34 1.20 %
Szőlőske 34 1.20 %
Csarnahó 30 1.06 %
Szolnocska 30 1.06 %
Szinyér 28 0.99 %
Zemplén 25 0.88 %
Újhely 21 0.74 %
Hardicsa 15 0.53 %
Bodrogszög 11 0.39 %
Gálszécs 9 0.32 %
Kistoronya 9 0.32 %
Kozma 6 0.21 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Garany 4 0.14 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 16.67 %
Kistárkány 269 14.01 %
Kisgéres 269 14.01 %
Nagytárkány 216 11.25 %
Tiszacsernyő 156 8.13 %
Bély 98 5.10 %
Battyán 96 5.00 %
Bacska 92 4.79 %
Bodrogszerdahely 77 4.01 %
Perbenyik 71 3.70 %
Bodrogszentes 68 3.54 %
Lelesz 66 3.44 %
Nagykövesd 63 3.28 %
Borsi 58 3.02 %
Bári 50 2.60 %
Örös 49 2.55 %
Zétény 48 2.50 %
Boly 47 2.45 %
Ágcsernyő 45 2.34 %
Nagygéres 44 2.29 %
Kiskövesd 43 2.24 %
Szomotor 41 2.14 %
Ladamóc 38 1.98 %
Tőketerebes 35 1.82 %
Kisdobra 33 1.72 %
Rad 33 1.72 %
Bodrogmező 31 1.61 %
Véke 28 1.46 %
Bodrogszentmária 26 1.35 %
Imreg 20 1.04 %
Szolnocska 20 1.04 %
Szinyér 17 0.89 %
Zemplén 17 0.89 %
Csarnahó 16 0.83 %
Szőlőske 15 0.78 %
Újhely 11 0.57 %
Gálszécs 8 0.42 %
Bodrogszög 5 0.26 %
Magyarsas 5 0.26 %
Alsómihályi 5 0.26 %
Kistoronya 5 0.26 %
Parnó 4 0.21 %
Szürnyeg 4 0.21 %
Céke 4 0.21 %
Nagytoronya 3 0.16 %
Gercsely 3 0.16 %
Csörgő 3 0.16 %
Szilvásújfalu 3 0.16 %
Szécsudvar 3 0.16 %
Kisazar 3 0.16 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 29.11 %
Gálszécs 406 25.75 %
Parnó 55 3.49 %
Szécskeresztúr 52 3.30 %
Vécse 48 3.04 %
Kozma 46 2.92 %
Dargó 39 2.47 %
Bodzásújlak 38 2.41 %
Alsómihályi 34 2.16 %
Kázmér 26 1.65 %
Kisazar 26 1.65 %
Bacskó 26 1.65 %
Királyhelmec 24 1.52 %
Nagyazar 21 1.33 %
Zebegnyő 21 1.33 %
Garany 21 1.33 %
Céke 20 1.27 %
Kereplye 20 1.27 %
Szécsudvar 19 1.20 %
Szilvásújfalu 18 1.14 %
Tarnóka 17 1.08 %
Magyarizsép 17 1.08 %
Velejte 16 1.01 %
Cselej 15 0.95 %
Csörgő 15 0.95 %
Hardicsa 14 0.89 %
Zemplénújfalu 12 0.76 %
Gerenda 12 0.76 %
Szürnyeg 12 0.76 %
Nagytoronya 11 0.70 %
Pelejte 11 0.70 %
Nagyruszka 11 0.70 %
Gercsely 11 0.70 %
Lasztóc 10 0.63 %
Visnyó 10 0.63 %
Barancs 9 0.57 %
Sztankóc 9 0.57 %
Szomotor 8 0.51 %
Újhely 8 0.51 %
Bodrogszerdahely 8 0.51 %
Tiszacsernyő 8 0.51 %
Battyán 7 0.44 %
Borsi 7 0.44 %
Ágcsernyő 7 0.44 %
Nagytárkány 6 0.38 %
Isztáncs 6 0.38 %
Szécsegres 6 0.38 %
Rad 5 0.32 %
Lelesz 5 0.32 %
Kisdobra 5 0.32 %
Biste 5 0.32 %
Perbenyik 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Nagygéres 4 0.25 %
Kiszte 4 0.25 %
Magyarsas 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Imreg 4 0.25 %
Örös 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Kazsó 2 0.13 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 20.44 %
Tiszacsernyő 150 13.62 %
Királyhelmec 123 11.17 %
Ágcsernyő 49 4.45 %
Bodrogszerdahely 32 2.91 %
Lelesz 30 2.72 %
Nagytárkány 30 2.72 %
Kisgéres 28 2.54 %
Tőketerebes 26 2.36 %
Bacska 25 2.27 %
Bély 22 2.00 %
Bodrogszentes 21 1.91 %
Imreg 18 1.63 %
Borsi 16 1.45 %
Örös 14 1.27 %
Perbenyik 14 1.27 %
Gálszécs 13 1.18 %
Szomotor 11 1.00 %
Kisdobra 11 1.00 %
Kistárkány 11 1.00 %
Kozma 10 0.91 %
Nagygéres 10 0.91 %
Vécse 8 0.73 %
Szolnocska 8 0.73 %
Rad 8 0.73 %
Kiskövesd 7 0.64 %
Véke 7 0.64 %
Bodzásújlak 7 0.64 %
Bodrogszentmária 7 0.64 %
Bodrogmező 6 0.54 %
Boly 6 0.54 %
Nagykövesd 6 0.54 %
Legenye 5 0.45 %
Zemplén 5 0.45 %
Gercsely 5 0.45 %
Garany 5 0.45 %
Kázmér 4 0.36 %
Szinyér 4 0.36 %
Szécsudvar 4 0.36 %
Barancs 4 0.36 %
Szőlőske 4 0.36 %
Bári 4 0.36 %
Alsómihályi 3 0.27 %
Csörgő 3 0.27 %
Ladamóc 3 0.27 %
Kisazar 2 0.18 %
Újhely 2 0.18 %
Dargó 2 0.18 %
Parnó 2 0.18 %
Bodrogszög 2 0.18 %
Magyarsas 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Szürnyeg 2 0.18 %
Nagyazar 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Kazsó 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Magyarizsép 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Céke 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Szécskeresztúr 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 24.40 %
Gálszécs 23 3.08 %
Vécse 17 2.28 %
Velejte 12 1.61 %
Kasó 10 1.34 %
Zemplénújfalu 9 1.21 %
Királyhelmec 9 1.21 %
Hardicsa 8 1.07 %
Parnó 7 0.94 %
Isztáncs 7 0.94 %
Lasztóc 6 0.80 %
Magyarsas 6 0.80 %
Szécsudvar 6 0.80 %
Céke 6 0.80 %
Magyarizsép 6 0.80 %
Kazsó 5 0.67 %
Bodrogszerdahely 5 0.67 %
Kozma 5 0.67 %
Szilvásújfalu 5 0.67 %
Ágcsernyő 5 0.67 %
Lelesz 5 0.67 %
Alsómihályi 5 0.67 %
Kiszte 4 0.54 %
Gercsely 4 0.54 %
Tiszacsernyő 4 0.54 %
Bodzásújlak 4 0.54 %
Garany 4 0.54 %
Újhely 4 0.54 %
Rad 4 0.54 %
Legenye 3 0.40 %
Kistárkány 3 0.40 %
Szürnyeg 3 0.40 %
Nagytoronya 3 0.40 %
Nagyazar 3 0.40 %
Nagygéres 3 0.40 %
Battyán 3 0.40 %
Bacskó 3 0.40 %
Nagykövesd 2 0.27 %
Bári 2 0.27 %
Dargó 2 0.27 %
Barancs 2 0.27 %
Zebegnyő 2 0.27 %
Szécsegres 2 0.27 %
Biste 2 0.27 %
Boly 2 0.27 %
Nagyruszka 2 0.27 %
Szécskeresztúr 2 0.27 %
Pelejte 2 0.27 %
Csörgő 2 0.27 %
Kázmér 1 0.13 %
Kiskövesd 1 0.13 %
Kisgéres 1 0.13 %
Bacska 1 0.13 %
Bély 1 0.13 %
Borsi 1 0.13 %
Imreg 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Kolbáska 1 0.13 %
Véke 1 0.13 %
Bodrogszentmária 1 0.13 %
Bodrogszentes 1 0.13 %
Cselej 1 0.13 %
Tarnóka 1 0.13 %
Bodrogszög 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Gerenda 1 0.13 %
Nagytárkány 1 0.13 %
Szőlőske 1 0.13 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 15.15 %
Szőlőske 90 10.33 %
Borsi 88 10.10 %
Királyhelmec 77 8.84 %
Bodrogszerdahely 75 8.61 %
Szomotor 45 5.17 %
Tiszacsernyő 44 5.05 %
Gálszécs 38 4.36 %
Battyán 33 3.79 %
Kisgéres 27 3.10 %
Ladamóc 24 2.76 %
Lelesz 22 2.53 %
Nagytárkány 20 2.30 %
Perbenyik 15 1.72 %
Kiskövesd 15 1.72 %
Bodrogszentes 15 1.72 %
Bély 15 1.72 %
Bodrogszentmária 15 1.72 %
Újhely 14 1.61 %
Bári 14 1.61 %
Céke 12 1.38 %
Kistárkány 12 1.38 %
Kistoronya 11 1.26 %
Csörgő 11 1.26 %
Nagykövesd 10 1.15 %
Bodzásújlak 10 1.15 %
Örös 9 1.03 %
Véke 9 1.03 %
Pelejte 8 0.92 %
Szécskeresztúr 8 0.92 %
Zemplén 7 0.80 %
Imreg 7 0.80 %
Alsómihályi 7 0.80 %
Bacska 7 0.80 %
Legenye 6 0.69 %
Magyarsas 6 0.69 %
Kozma 6 0.69 %
Vécse 6 0.69 %
Hardicsa 6 0.69 %
Rad 6 0.69 %
Dargó 5 0.57 %
Boly 5 0.57 %
Bacskó 5 0.57 %
Garany 5 0.57 %
Ágcsernyő 5 0.57 %
Parnó 5 0.57 %
Zemplénújfalu 4 0.46 %
Szolnocska 4 0.46 %
Zétény 4 0.46 %
Lasztóc 4 0.46 %
Csarnahó 4 0.46 %
Velejte 3 0.34 %
Szécsegres 3 0.34 %
Nagyruszka 3 0.34 %
Bodrogmező 3 0.34 %
Kolbáska 3 0.34 %
Gercsely 3 0.34 %
Kisdobra 3 0.34 %
Szécsudvar 3 0.34 %
Szürnyeg 3 0.34 %
Kiszte 3 0.34 %
Kázmér 3 0.34 %
Nagygéres 3 0.34 %
Magyarizsép 3 0.34 %
Gerenda 2 0.23 %
Biste 2 0.23 %
Nagytoronya 2 0.23 %
Szinyér 2 0.23 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.96 %
Gálszécs 72 5.12 %
Parnó 20 1.42 %
Kozma 18 1.28 %
Alsómihályi 18 1.28 %
Garany 18 1.28 %
Bacskó 14 1.00 %
Magyarizsép 11 0.78 %
Királyhelmec 11 0.78 %
Lasztóc 10 0.71 %
Tiszacsernyő 9 0.64 %
Bodzásújlak 9 0.64 %
Hardicsa 9 0.64 %
Dargó 9 0.64 %
Kisazar 7 0.50 %
Vécse 7 0.50 %
Szécsudvar 7 0.50 %
Legenye 7 0.50 %
Kiszte 6 0.43 %
Nagyazar 6 0.43 %
Szécskeresztúr 6 0.43 %
Nagytoronya 5 0.36 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Magyarsas 5 0.36 %
Szürnyeg 5 0.36 %
Zemplénújfalu 4 0.28 %
Újhely 4 0.28 %
Kázmér 4 0.28 %
Szilvásújfalu 4 0.28 %
Céke 3 0.21 %
Velejte 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Kasó 3 0.21 %
Zebegnyő 3 0.21 %
Bély 3 0.21 %
Lelesz 3 0.21 %
Tarnóka 3 0.21 %
Bodrogszentes 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Csörgő 3 0.21 %
Szécsegres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Isztáncs 3 0.21 %
Bodrogszerdahely 3 0.21 %
Szőlőske 2 0.14 %
Nagyruszka 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Pelejte 2 0.14 %
Borsi 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Battyán 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Szolnocska 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Kolbáska 2 0.14 %
Sztankóc 2 0.14 %
Örös 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Kiskövesd 2 0.14 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 15.61 %
Tőketerebes 297 13.80 %
Kisazar 94 4.37 %
Szécskeresztúr 87 4.04 %
Dargó 78 3.62 %
Nagyazar 53 2.46 %
Kereplye 48 2.23 %
Vécse 39 1.81 %
Parnó 35 1.63 %
Kozma 33 1.53 %
Zebegnyő 28 1.30 %
Alsómihályi 25 1.16 %
Bacskó 21 0.98 %
Tarnóka 20 0.93 %
Bodzásújlak 19 0.88 %
Sztankóc 19 0.88 %
Magyarsas 17 0.79 %
Magyarizsép 17 0.79 %
Hardicsa 17 0.79 %
Szilvásújfalu 17 0.79 %
Cselej 17 0.79 %
Csörgő 16 0.74 %
Garany 16 0.74 %
Szécsudvar 16 0.74 %
Királyhelmec 15 0.70 %
Velejte 14 0.65 %
Gerenda 13 0.60 %
Nagyruszka 12 0.56 %
Céke 12 0.56 %
Visnyó 11 0.51 %
Lasztóc 10 0.46 %
Bodrogszerdahely 9 0.42 %
Pelejte 9 0.42 %
Nagytoronya 9 0.42 %
Kázmér 9 0.42 %
Tiszacsernyő 9 0.42 %
Barancs 8 0.37 %
Kiszte 8 0.37 %
Lelesz 8 0.37 %
Isztáncs 7 0.33 %
Nagytárkány 7 0.33 %
Kolbáska 7 0.33 %
Véke 7 0.33 %
Zemplénújfalu 7 0.33 %
Gercsely 6 0.28 %
Szomotor 6 0.28 %
Nagygéres 6 0.28 %
Újhely 5 0.23 %
Bodrogszentmária 5 0.23 %
Biste 5 0.23 %
Legenye 5 0.23 %
Battyán 5 0.23 %
Szécsegres 5 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.19 %
Borsi 4 0.19 %
Perbenyik 4 0.19 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Imreg 3 0.14 %
Bély 3 0.14 %
Bodrogszentes 3 0.14 %
Bacska 2 0.09 %
Bári 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kistoronya 2 0.09 %
Kasó 2 0.09 %
Kistárkány 2 0.09 %
Kisgéres 2 0.09 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 16.20 %
Bély 80 8.94 %
Királyhelmec 70 7.82 %
Gálszécs 57 6.37 %
Tiszacsernyő 56 6.26 %
Kisgéres 31 3.46 %
Battyán 29 3.24 %
Nagytárkány 25 2.79 %
Kistárkány 21 2.35 %
Alsómihályi 20 2.23 %
Kozma 19 2.12 %
Borsi 17 1.90 %
Bodrogszerdahely 17 1.90 %
Véke 17 1.90 %
Nagygéres 14 1.56 %
Szomotor 14 1.56 %
Csörgő 13 1.45 %
Lelesz 13 1.45 %
Kisdobra 12 1.34 %
Bodzásújlak 12 1.34 %
Szécskeresztúr 12 1.34 %
Parnó 11 1.23 %
Céke 11 1.23 %
Hardicsa 11 1.23 %
Dargó 9 1.01 %
Szilvásújfalu 8 0.89 %
Velejte 8 0.89 %
Bodrogszentes 8 0.89 %
Lasztóc 7 0.78 %
Bacskó 7 0.78 %
Ágcsernyő 7 0.78 %
Imreg 6 0.67 %
Bodrogszentmária 6 0.67 %
Kolbáska 6 0.67 %
Zétény 6 0.67 %
Perbenyik 6 0.67 %
Gercsely 6 0.67 %
Örös 6 0.67 %
Garany 6 0.67 %
Nagytoronya 6 0.67 %
Biste 5 0.56 %
Szőlőske 5 0.56 %
Nagyazar 5 0.56 %
Kázmér 5 0.56 %
Bodrogszög 5 0.56 %
Magyarsas 5 0.56 %
Zemplénújfalu 5 0.56 %
Isztáncs 5 0.56 %
Magyarizsép 5 0.56 %
Szolnocska 4 0.45 %
Nagykövesd 4 0.45 %
Legenye 4 0.45 %
Vécse 4 0.45 %
Bacska 4 0.45 %
Zebegnyő 4 0.45 %
Gerenda 4 0.45 %
Kisazar 4 0.45 %
Bodrogmező 3 0.34 %
Kiskövesd 3 0.34 %
Rad 3 0.34 %
Szürnyeg 3 0.34 %
Boly 3 0.34 %
Újhely 3 0.34 %
Ladamóc 3 0.34 %
Szécsudvar 3 0.34 %
Pelejte 3 0.34 %
Tarnóka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Cselej 2 0.22 %
Kereplye 2 0.22 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 46.35 %
Vécse 74 3.58 %
Gálszécs 68 3.29 %
Garany 58 2.81 %
Nagyruszka 46 2.23 %
Hardicsa 33 1.60 %
Alsómihályi 33 1.60 %
Bodzásújlak 31 1.50 %
Parnó 31 1.50 %
Céke 28 1.35 %
Zemplénújfalu 26 1.26 %
Kozma 24 1.16 %
Velejte 21 1.02 %
Kiszte 18 0.87 %
Királyhelmec 17 0.82 %
Gercsely 17 0.82 %
Magyarizsép 16 0.77 %
Pelejte 15 0.73 %
Imreg 15 0.73 %
Kasó 15 0.73 %
Magyarsas 14 0.68 %
Szürnyeg 14 0.68 %
Kázmér 13 0.63 %
Isztáncs 13 0.63 %
Kisazar 12 0.58 %
Legenye 11 0.53 %
Barancs 11 0.53 %
Csörgő 10 0.48 %
Szécsegres 9 0.44 %
Biste 9 0.44 %
Kolbáska 9 0.44 %
Bodrogszerdahely 9 0.44 %
Szécskeresztúr 9 0.44 %
Dargó 9 0.44 %
Lasztóc 8 0.39 %
Lelesz 8 0.39 %
Tiszacsernyő 7 0.34 %
Gerenda 7 0.34 %
Szécsudvar 7 0.34 %
Kisgéres 7 0.34 %
Nagytoronya 6 0.29 %
Bacskó 6 0.29 %
Bári 6 0.29 %
Bély 6 0.29 %
Szilvásújfalu 6 0.29 %
Bacska 5 0.24 %
Kazsó 5 0.24 %
Borsi 5 0.24 %
Tarnóka 5 0.24 %
Ladamóc 4 0.19 %
Ágcsernyő 4 0.19 %
Újhely 4 0.19 %
Kistoronya 4 0.19 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 37.72 %
Gálszécs 71 3.34 %
Garany 42 1.98 %
Vécse 38 1.79 %
Hardicsa 35 1.65 %
Bodzásújlak 31 1.46 %
Kiszte 29 1.36 %
Zemplénújfalu 27 1.27 %
Parnó 24 1.13 %
Kozma 22 1.03 %
Pelejte 21 0.99 %
Magyarsas 19 0.89 %
Alsómihályi 18 0.85 %
Velejte 17 0.80 %
Céke 17 0.80 %
Nagyruszka 14 0.66 %
Cselej 14 0.66 %
Szilvásújfalu 14 0.66 %
Szécskeresztúr 13 0.61 %
Királyhelmec 13 0.61 %
Imreg 13 0.61 %
Kazsó 12 0.56 %
Kázmér 11 0.52 %
Csörgő 11 0.52 %
Dargó 10 0.47 %
Gercsely 10 0.47 %
Isztáncs 10 0.47 %
Szomotor 9 0.42 %
Tiszacsernyő 9 0.42 %
Szécsegres 8 0.38 %
Újhely 8 0.38 %
Bodrogszerdahely 8 0.38 %
Kolbáska 8 0.38 %
Borsi 8 0.38 %
Legenye 8 0.38 %
Szürnyeg 6 0.28 %
Nagytoronya 6 0.28 %
Kistoronya 6 0.28 %
Barancs 6 0.28 %
Zebegnyő 5 0.24 %
Magyarizsép 5 0.24 %
Bári 5 0.24 %
Nagytárkány 5 0.24 %
Gerenda 5 0.24 %
Szécsudvar 5 0.24 %
Kisazar 4 0.19 %
Kistárkány 4 0.19 %
Kasó 4 0.19 %
Lasztóc 4 0.19 %
Lelesz 4 0.19 %
Battyán 4 0.19 %
Kiskövesd 3 0.14 %
Bacskó 3 0.14 %
Kereplye 3 0.14 %
Nagyazar 3 0.14 %
Rad 3 0.14 %
Biste 3 0.14 %
Tarnóka 3 0.14 %
Kisgéres 3 0.14 %
Csarnahó 2 0.09 %
Ágcsernyő 2 0.09 %
Perbenyik 2 0.09 %
Nagygéres 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Véke 2 0.09 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 29.41 %
Szomotor 164 5.99 %
Tiszacsernyő 163 5.96 %
Tőketerebes 154 5.63 %
Lelesz 113 4.13 %
Bodrogszerdahely 108 3.95 %
Bodrogszentmária 108 3.95 %
Zétény 106 3.87 %
Ágcsernyő 99 3.62 %
Kisgéres 84 3.07 %
Bély 79 2.89 %
Bodrogszentes 78 2.85 %
Kistárkány 76 2.78 %
Magyarsas 75 2.74 %
Perbenyik 74 2.70 %
Kisdobra 64 2.34 %
Nagytárkány 64 2.34 %
Nagygéres 59 2.16 %
Rad 51 1.86 %
Véke 45 1.64 %
Battyán 45 1.64 %
Borsi 44 1.61 %
Boly 41 1.50 %
Ladamóc 40 1.46 %
Garany 33 1.21 %
Nagykövesd 33 1.21 %
Örös 32 1.17 %
Bári 31 1.13 %
Szürnyeg 30 1.10 %
Bodrogmező 27 0.99 %
Imreg 25 0.91 %
Céke 22 0.80 %
Gálszécs 22 0.80 %
Bacska 21 0.77 %
Kiskövesd 20 0.73 %
Csarnahó 19 0.69 %
Csörgő 19 0.69 %
Szolnocska 17 0.62 %
Zemplén 17 0.62 %
Parnó 17 0.62 %
Szinyér 14 0.51 %
Szőlőske 13 0.47 %
Újhely 13 0.47 %
Velejte 11 0.40 %
Hardicsa 10 0.37 %
Bacskó 10 0.37 %
Pelejte 8 0.29 %
Bodrogszög 8 0.29 %
Gercsely 7 0.26 %
Nagytoronya 7 0.26 %
Kistoronya 6 0.22 %
Nagyruszka 6 0.22 %
Zemplénújfalu 6 0.22 %
Kolbáska 6 0.22 %
Cselej 5 0.18 %
Legenye 4 0.15 %
Szilvásújfalu 4 0.15 %
Kázmér 4 0.15 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 16.84 %
Bodrogszentes 167 12.73 %
Tőketerebes 156 11.89 %
Kisgéres 69 5.26 %
Rad 50 3.81 %
Tiszacsernyő 46 3.51 %
Lelesz 45 3.43 %
Bodrogszerdahely 43 3.28 %
Gálszécs 41 3.13 %
Bacska 32 2.44 %
Zétény 32 2.44 %
Szomotor 32 2.44 %
Bodrogszentmária 31 2.36 %
Battyán 31 2.36 %
Perbenyik 31 2.36 %
Bély 30 2.29 %
Boly 27 2.06 %
Szolnocska 25 1.91 %
Kisdobra 22 1.68 %
Nagytárkány 22 1.68 %
Szilvásújfalu 21 1.60 %
Véke 21 1.60 %
Kistárkány 21 1.60 %
Garany 20 1.52 %
Borsi 19 1.45 %
Nagykövesd 19 1.45 %
Nagygéres 18 1.37 %
Kiskövesd 18 1.37 %
Örös 17 1.30 %
Ágcsernyő 16 1.22 %
Vécse 15 1.14 %
Szinyér 15 1.14 %
Bodrogmező 14 1.07 %
Kozma 14 1.07 %
Magyarizsép 14 1.07 %
Hardicsa 11 0.84 %
Szőlőske 10 0.76 %
Alsómihályi 10 0.76 %
Ladamóc 10 0.76 %
Lasztóc 10 0.76 %
Imreg 9 0.69 %
Bodzásújlak 7 0.53 %
Nagyazar 7 0.53 %
Szürnyeg 7 0.53 %
Újhely 7 0.53 %
Szécskeresztúr 7 0.53 %
Zemplénújfalu 6 0.46 %
Barancs 6 0.46 %
Magyarsas 5 0.38 %
Szécsegres 5 0.38 %
Céke 5 0.38 %
Zemplén 5 0.38 %
Csörgő 5 0.38 %
Gercsely 5 0.38 %
Nagytoronya 5 0.38 %
Bodrogszög 5 0.38 %
Csarnahó 4 0.30 %
Bári 4 0.30 %
Cselej 4 0.30 %
Kolbáska 4 0.30 %
Nagyruszka 4 0.30 %
Szécsudvar 3 0.23 %
Visnyó 3 0.23 %
Bacskó 3 0.23 %
Legenye 2 0.15 %
Velejte 2 0.15 %
Kazsó 2 0.15 %
Kázmér 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kasó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Isztáncs 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Dargó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.60 %
Kisgéres 184 8.10 %
Nagytárkány 96 4.22 %
Kistárkány 80 3.52 %
Bodrogszerdahely 79 3.48 %
Bacska 69 3.04 %
Perbenyik 67 2.95 %
Borsi 63 2.77 %
Battyán 63 2.77 %
Bodrogszentmária 62 2.73 %
Ladamóc 58 2.55 %
Nagykövesd 56 2.46 %
Zétény 53 2.33 %
Bély 53 2.33 %
Bári 51 2.24 %
Boly 47 2.07 %
Lelesz 47 2.07 %
Rad 46 2.02 %
Tiszacsernyő 44 1.94 %
Szomotor 42 1.85 %
Bodrogszentes 39 1.72 %
Nagygéres 38 1.67 %
Örös 37 1.63 %
Imreg 33 1.45 %
Bodrogmező 29 1.28 %
Kiskövesd 27 1.19 %
Tőketerebes 26 1.14 %
Kisdobra 25 1.10 %
Szőlőske 25 1.10 %
Ágcsernyő 23 1.01 %
Véke 22 0.97 %
Csarnahó 20 0.88 %
Szolnocska 17 0.75 %
Zemplén 17 0.75 %
Szinyér 17 0.75 %
Újhely 11 0.48 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Gálszécs 6 0.26 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 19.69 %
Gálszécs 37 5.24 %
Vécse 13 1.84 %
Parnó 11 1.56 %
Tiszacsernyő 10 1.42 %
Királyhelmec 10 1.42 %
Bacskó 9 1.27 %
Kozma 9 1.27 %
Céke 8 1.13 %
Alsómihályi 7 0.99 %
Garany 7 0.99 %
Szécskeresztúr 5 0.71 %
Bodzásújlak 5 0.71 %
Borsi 5 0.71 %
Hardicsa 5 0.71 %
Magyarsas 5 0.71 %
Zemplénújfalu 5 0.71 %
Nagyruszka 4 0.57 %
Kolbáska 4 0.57 %
Rad 4 0.57 %
Kisgéres 4 0.57 %
Nagyazar 4 0.57 %
Kistárkány 4 0.57 %
Tarnóka 4 0.57 %
Pelejte 4 0.57 %
Sztankóc 4 0.57 %
Bodrogszerdahely 4 0.57 %
Ágcsernyő 3 0.42 %
Lelesz 3 0.42 %
Bodrogszentes 3 0.42 %
Nagytoronya 3 0.42 %
Kázmér 3 0.42 %
Dargó 3 0.42 %
Lasztóc 3 0.42 %
Véke 3 0.42 %
Cselej 3 0.42 %
Battyán 3 0.42 %
Bacska 3 0.42 %
Kasó 3 0.42 %
Bély 2 0.28 %
Gercsely 2 0.28 %
Gerenda 2 0.28 %
Bodrogszentmária 2 0.28 %
Magyarizsép 2 0.28 %
Csörgő 2 0.28 %
Kisdobra 2 0.28 %
Szécsudvar 2 0.28 %
Barancs 2 0.28 %
Isztáncs 2 0.28 %
Szomotor 2 0.28 %
Kisazar 2 0.28 %
Szürnyeg 2 0.28 %
Szilvásújfalu 2 0.28 %
Nagygéres 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Örös 1 0.14 %
Legenye 1 0.14 %
Kiszte 1 0.14 %
Velejte 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Bodrogmező 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Csarnahó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 26.69 %
Gálszécs 160 6.07 %
Céke 120 4.55 %
Magyarsas 101 3.83 %
Királyhelmec 87 3.30 %
Parnó 79 2.99 %
Szilvásújfalu 77 2.92 %
Bacskó 69 2.62 %
Borsi 66 2.50 %
Bodzásújlak 65 2.46 %
Magyarizsép 64 2.43 %
Szürnyeg 61 2.31 %
Lasztóc 59 2.24 %
Hardicsa 58 2.20 %
Kolbáska 55 2.08 %
Vécse 54 2.05 %
Garany 52 1.97 %
Kozma 50 1.90 %
Zemplénújfalu 48 1.82 %
Szécskeresztúr 39 1.48 %
Nagyruszka 36 1.36 %
Tiszacsernyő 35 1.33 %
Csörgő 34 1.29 %
Imreg 34 1.29 %
Kiszte 33 1.25 %
Kisazar 32 1.21 %
Bodrogszerdahely 32 1.21 %
Alsómihályi 32 1.21 %
Velejte 27 1.02 %
Szécsudvar 25 0.95 %
Nagytoronya 23 0.87 %
Dargó 23 0.87 %
Gercsely 21 0.80 %
Barancs 20 0.76 %
Pelejte 20 0.76 %
Nagyazar 20 0.76 %
Bodrogszentes 20 0.76 %
Kázmér 19 0.72 %
Kisdobra 19 0.72 %
Cselej 18 0.68 %
Bári 16 0.61 %
Szomotor 16 0.61 %
Kasó 15 0.57 %
Újhely 15 0.57 %
Kereplye 15 0.57 %
Szőlőske 15 0.57 %
Bodrogmező 14 0.53 %
Perbenyik 14 0.53 %
Csarnahó 14 0.53 %
Bodrogszentmária 14 0.53 %
Visnyó 14 0.53 %
Lelesz 14 0.53 %
Bély 13 0.49 %
Kistoronya 13 0.49 %
Szolnocska 11 0.42 %
Biste 11 0.42 %
Kazsó 10 0.38 %
Isztáncs 9 0.34 %
Szécsegres 9 0.34 %
Nagytárkány 9 0.34 %
Kisgéres 8 0.30 %
Kiskövesd 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Gerenda 7 0.27 %
Battyán 6 0.23 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Kistárkány 5 0.19 %
Ágcsernyő 5 0.19 %
Zemplén 5 0.19 %
Zebegnyő 5 0.19 %
Ladamóc 5 0.19 %
Zétény 5 0.19 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.73 %
Tőketerebes 250 18.01 %
Szécskeresztúr 96 6.92 %
Nagyazar 39 2.81 %
Parnó 36 2.59 %
Kisazar 32 2.31 %
Vécse 30 2.16 %
Bacskó 27 1.95 %
Dargó 27 1.95 %
Tarnóka 23 1.66 %
Nagyruszka 21 1.51 %
Kozma 18 1.30 %
Cselej 17 1.22 %
Alsómihályi 16 1.15 %
Garany 16 1.15 %
Zebegnyő 14 1.01 %
Királyhelmec 13 0.94 %
Magyarizsép 13 0.94 %
Gerenda 12 0.86 %
Szécsudvar 12 0.86 %
Hardicsa 11 0.79 %
Velejte 11 0.79 %
Visnyó 10 0.72 %
Pelejte 10 0.72 %
Szilvásújfalu 10 0.72 %
Szécsegres 9 0.65 %
Kolbáska 9 0.65 %
Zemplénújfalu 8 0.58 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.22 %
Battyán 3 0.22 %
Bodzásújlak 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Legenye 3 0.22 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 36.85 %
Tiszacsernyő 290 9.52 %
Lelesz 181 5.94 %
Szomotor 154 5.06 %
Nagytárkány 137 4.50 %
Bély 126 4.14 %
Bodrogszerdahely 121 3.97 %
Kisgéres 116 3.81 %
Kistárkány 115 3.78 %
Perbenyik 91 2.99 %
Zétény 87 2.86 %
Bodrogszentes 84 2.76 %
Kisdobra 79 2.59 %
Nagygéres 77 2.53 %
Bodrogszentmária 76 2.50 %
Battyán 69 2.27 %
Örös 60 1.97 %
Tőketerebes 60 1.97 %
Borsi 55 1.81 %
Rad 52 1.71 %
Nagykövesd 49 1.61 %
Bacska 49 1.61 %
Ágcsernyő 46 1.51 %
Boly 44 1.44 %
Zemplén 41 1.35 %
Véke 37 1.22 %
Bodrogmező 31 1.02 %
Ladamóc 28 0.92 %
Bári 25 0.82 %
Kiskövesd 25 0.82 %
Csarnahó 22 0.72 %
Szinyér 19 0.62 %
Szolnocska 18 0.59 %
Imreg 18 0.59 %
Szőlőske 16 0.53 %
Vécse 14 0.46 %
Újhely 13 0.43 %
Bodrogszög 10 0.33 %
Gálszécs 10 0.33 %
Alsómihályi 9 0.30 %
Kistoronya 6 0.20 %
Gercsely 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Csörgő 5 0.16 %
Lasztóc 5 0.16 %
Kereplye 5 0.16 %
Legenye 5 0.16 %
Velejte 5 0.16 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Kozma 4 0.13 %
Szürnyeg 4 0.13 %
Hardicsa 4 0.13 %
Nagytoronya 4 0.13 %
Szilvásújfalu 3 0.10 %
Kolbáska 3 0.10 %
Nagyruszka 3 0.10 %
Céke 3 0.10 %
Szécskeresztúr 3 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Garany 2 0.07 %
Biste 2 0.07 %
Zebegnyő 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Dargó 2 0.07 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 15.16 %
Parnó 237 12.78 %
Gálszécs 90 4.85 %
Bacskó 60 3.24 %
Magyarsas 57 3.07 %
Kozma 34 1.83 %
Magyarizsép 32 1.73 %
Kolbáska 27 1.46 %
Alsómihályi 24 1.29 %
Dargó 24 1.29 %
Vécse 22 1.19 %
Hardicsa 22 1.19 %
Garany 22 1.19 %
Szécskeresztúr 21 1.13 %
Szécsudvar 21 1.13 %
Bodzásújlak 19 1.02 %
Kiszte 18 0.97 %
Visnyó 17 0.92 %
Királyhelmec 16 0.86 %
Csörgő 16 0.86 %
Zemplénújfalu 14 0.76 %
Zebegnyő 14 0.76 %
Nagytoronya 14 0.76 %
Céke 13 0.70 %
Gerenda 11 0.59 %
Barancs 11 0.59 %
Lasztóc 11 0.59 %
Kisazar 10 0.54 %
Nagyruszka 9 0.49 %
Kasó 8 0.43 %
Cselej 8 0.43 %
Kereplye 8 0.43 %
Kázmér 8 0.43 %
Gercsely 7 0.38 %
Bodrogszerdahely 6 0.32 %
Tiszacsernyő 6 0.32 %
Biste 6 0.32 %
Velejte 6 0.32 %
Borsi 6 0.32 %
Bodrogszentes 6 0.32 %
Sztankóc 5 0.27 %
Nagyazar 5 0.27 %
Szilvásújfalu 5 0.27 %
Kisdobra 5 0.27 %
Szomotor 5 0.27 %
Battyán 5 0.27 %
Örös 4 0.22 %
Lelesz 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Ágcsernyő