SK
NZ
.....

Valkház

Község

címer zászló
203 42% magyar 1910
3 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vlkas
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Zsitvamente
Más földrajzi nevek:
Horné lúky, Horné pole, Horný pažik, Hulli határra dűlő, (Jánospuszta), Kenderesek, Két útra dűlő, Kis-Mánya határa dűlő, Nad dedinou, (Nemesi szőlők), Opold, Pod Kosárszki, Pri bešianskej ceste, Szőlőn túli, Záhumenice, Za cintorínom, Za humnami, Zsitván inneni alsó rétek, Zsitván túli alsó rétek
Koordináták:
48.12652969, 18.27719879
Terület:
6,70 km2
Rang:
község
Népesség:
328
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94144
Település kód:
556025
Szervezeti azonosító:
800139
Adóazonosító:
2021059623

Valkház a Kisalföld északkeleti sarkában, a Zsitvamente kistájon, a Zsitva bal partján fekszik, Érsekújvártól 24 km-re északkeletre, Verebélytől 14 km-re délre, az Udvardot (17 km) Verebéllyel összekötő 511-es út mentén. Határa a nyugaton húzódó Zsitva-menti síkságtól keleten 180 méteres magasságig emelkedik, a községközpont 130 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Területének túlnyomó része szántóföld, erdeje és külterületi lakott helye nincs, szőlőhegye a falutól 1,5 km-re keletre található. Délről Hull, nyugatról (Kis-) és északról (Nagy-) Mánya, keletről pedig Barsfüss községekkel határos. Nyugati határa Bars és Nyitra vármegyék történelmi határa volt évszázadokon keresztül.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Verebélyi járás része volt, ekkor az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). 1976-1990 között Hull községhez csatolták. Területe (6,70 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Valkház a nagysurányi szlovák etnikai tömb részét képező, a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára 97 %-ban szlovákok lakta aprófalu. A 18. században még nagyrészt református magyarok lakosságú kuriális falu a 19. század végére már négyötödrészt szlovákká vált, bár a 20. század elején ez a folyamat ideiglenesen megfordult (1910-ben a lakosság 58,1 %-a vallotta magát szlováknak és 41,9 %-a magyarnak). Trianon után a szlovák túlsúly megerősödött, ugyanakkor a magyar kisebbség a 20. század második felében végbement teljes asszimilációig jelen volt a községben (1921-ben 8,2 %, 1930-ban 9,5 %, 1941-ben 13,6 % volt a magyar nemzetiségűek aránya). Ma a lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 91 %) római katolikus vallású, 1921-ben még a lakosság 9,2 %-a volt református, 2011-ben már csak 2,4 %-a. 1880-1941 között a község népessége 370 főről 551-re nőtt, az ezt követő 60 évben azonban lakosságának 38,6 %-át elveszítette (csak az 1991-2001 közötti évtizedben 14 %-kal csökkent lakossága). Ezt a folyamatot az ezredforduló után stagnálás váltotta fel.

Történelem

Valkház első írásos említése 1221-ből ered, ekkor „Wolcaz”, későbbi okiratokban „Walkaz” (1252), „Wulkaz” (1290) és „Wolkaz” (1293) alakban szerepelt. Neve szláv személynévi eredetű (a farkas jelentésű „valk” szóból), a –ház utótag későbbi népetimológiás megújítás eredménye. Kezdetben helyi nemesek birtoka volt, 1330-ban adományozta Károly Róbert a Kacsics nemzetségnek. 1534-ben hat portája adózott. Kezdetben két Valkász nevű falu is volt, az északabbra fekvő Kisvalkász (később Kisvalkház) már 1570-ben puszta volt (ma Mánya határában). Lakói a 16. században református hitre tértek. 1601-ben 18 ház és a Thonhauser-család majorja állt itt. 1608-ban a falu a töröknek és a császárnak egyaránt adózott. 1720-ban 11 adózója volt. Két évvel később szentelték fel Bottlik János helyi nemes által emeltetett katolikus templomát. 1828-ban 430 lakosa és 64 háza volt. 1866-ban súlyos kolerajárvány pusztított itt, melynek 62 áldozata volt a faluban. Református templomát a 20. század elején Zongor János kezdeményezésére építették. A falu lakói mezőgazdasággal és fonással foglalkoztak. 1920-ig Bars vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945 márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1950-ben alapított mezőgazdasági szövetkezete 1965-ben egyesült Hull és Rendve EFSz-eivel. 1976-ban a szomszédos Hullhoz csatolták, de 1990-ben visszanyerte önállóságát.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1722-ben épült barokk stílusban. A református templom 1900-1910 között épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Valkaz. Elegyes falu Bars Várm. földes Urai több Urak, fekszik Nagy Mányához közel, és annak filiája; földgye, réttye jó, legelője elég, fája van tűzre, keresettye Komáromban, és másutt. Kis Valkaz. Szabad puszta Bars Várm. földes Ura Gál Uraság, fekszik Nagy-Mányához nem meszsze, mellynek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Valkáz, Valkazowcze, Bars m. tót-magyar falu, a Zsitva mellett; 381 kath., 45 ref. lak. 1-ső osztálybeli határ. F. u. többen. Ut. p. Verebély. Kis-Valkáz, Bars vmegyében, puszta, 28 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyvalkház, zsitvamenti tót kisközség, 399 róm. kath. vallású lakossal. IV. Béla király egyik 1231-iki oklevele villa Valkház néven említi már. 1290-ben a nyitrai káptalan egyik bizonyságlevelében Wulkaz alakban szerepel. Régi földesurai ismeretlenek. Az újabb korban a Barlanghy és a Balogh család volt a birtokosa. A mult század elején találkozunk Walkazowcze tót nevével is. Katholikus temploma 1772-ben épült. Ide tartozik János puszta is. A község postája, távirója és vasúti állomása Nagymánya.

Helységnévtár

Valkház (Nagy-), [Valkház Kis-p.] rk. 315 N.-Mánya, ref. 43 Kis-Mánya (Nyitra m.), izr. 11 -, egyéb 1. -

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Valkház. A község területe 1164 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 542.

Névelőfordulások
1231
Wolcaz
1252
Walkaz
1290
Wulkaz
1293
Wolkaz
1322
Walkas
1808
Nagy-Valkász,
1863
Valkház,
1873
Nagyvalkház,
1907
Valkház,
1920
Valkáz,
1945
Valkáz,
1948
Vlkas
1990
Vlkas

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vlkas) 157
Telefon: 0356597110
Fax: 0356505935

Honlap: obecvlkas.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváthová Martina (Független)

Képviselő-testület:
Slovák Martin (Független)
Slovák Matúš (Független)
Nagy Adrián (Független)
Máčovský Marek (KDH)
Lahová Darina (KDH)
Független 60% Független 3 képviselö KDH 40% KDH 2 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Vlkas 81

Valkházi Községi Hivatal

Vlkas 157

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 51 14%
szlovákok 307 83%
csehek 0 0%
németek 11 3%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 370
magyarok 203 42%
szlovákok 281 58%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 484
magyarok 40 8%
szlovákok 442 90%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 490
magyarok 16 4%
szlovákok 377 96%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 393
magyarok 9 3%
szlovákok 327 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 338
magyarok 3 1%
szlovákok 326 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 335
magyarok 3 1%
szlovákok 310 98%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 316
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 275
Választási részvétel: 73.45 %
Kiadott boríték: 202
Bedobott boríték: 202

Polgármester

Érvényes szavazólap: 198
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváthová Martina 118 59.60 % Független
Riška Viliam 67 33.84 % Független
Levák Stanislav 13 6.57 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Máčovský Marek 117 KDH
Lahová Darina 97 KDH
Slovák Martin 92 Független
Slovák Matúš 83 Független
Nagy Adrián 68 Független

Képviselők

2014
KDH 40.00% KDH 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 40.00% KDH 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 31.48 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 37.04 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 41,11 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 84
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 63 75.00 % SMER - SD
Peter Oremus 15 17.86 % Független
Regan Belovič 4 4.76 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 1 1.19 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Viliam Mokraň 1 1.19 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 10 10.10% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 53 49.53 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 19 17.76 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 19 17.76 % Független
Milan Uhrík 11 10.28 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 3 2.80 % Független
Ján Marko 2 1.87 % NP
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Igor Sádovský 66 79.52% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 60 72.29% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 54 65.06% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 54 65.06% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 54 65.06% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 52 62.65% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 46 55.42% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 45 54.22% SMER - SD, KDH
Ján Volf 14 16.87% SNS
Eva Smolíková 13 15.66% SNS
Ľuboš Ivan 10 12.05% Független
Karol Borik 9 10.84% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Štark 7 8.43% Független
Michal Alemayehu 6 7.23% 7 STATOČNÝCH
Eva Polerecká 6 7.23% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Otokar Klein 6 7.23% Független
Rudolf Hlavatý 5 6.02% MS
Martin Barta 5 6.02% PD
Lenka Szegenyová 4 4.82% KSS
Renáta Baloghová 4 4.82% PD
Peter Kijaček 4 4.82% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Bertalan Bóna 3 3.61% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Marián Tóth 3 3.61% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Lucia Matejková 2 2.41% SMS
Ján Kováč 2 2.41% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Tibor Nagy 2 2.41% SMK-MKP
Tünde Némethová 2 2.41% PD
Péter Nagy 1 1.20% SMK-MKP
Štefan Tóth 1 1.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 1 1.20% SMK-MKP
Ján Garai 1 1.20% PD
Jozef Kálazi 0 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
János Bób 0 0.00% SMK-MKP
Igor Sádovský 69 63.89% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ivan Solár 40 37.04% Független
Karin Jaššová 37 34.26% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marek Oremus 36 33.33% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Matuška 34 31.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marcel Filaga 31 28.70% Független
Helena Bohátová 28 25.93% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Eva Smolíková 25 23.15% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 23 21.30% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ladislav Marenčák 21 19.44% Független
Tatiana Svetlanská 16 14.81% Független
Branislav Becík 15 13.89% Független
Daniel Žingor 14 12.96% Független
Otokar Klein 14 12.96% Független
Ľuboš Ivan 13 12.04% Független
Ján Volf 12 11.11% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Stanislav Kosec 11 10.19% ĽS Naše Slovensko
Eva Polerecká 11 10.19% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Bertalan Bóna 11 10.19% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ivan Katona 10 9.26% Független
Andrea Hudecová 10 9.26% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 9 8.33% Független
Martin Búry 8 7.41% Független
Gabriel Katona 8 7.41% Független
Jozef Zaťko 8 7.41% NP
Radovan Kuruc 7 6.48% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 7 6.48% ĽS Naše Slovensko
Štefan Prešinský 6 5.56% Független
Ladislav Balogh 6 5.56% ĽS Naše Slovensko
Lenka Szegényová 4 3.70% KSS
Martin Šteták 4 3.70% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 4 3.70% ĽS Naše Slovensko
Richard Schwarz 3 2.78% Független
Pavol Uhrín 3 2.78% DOMA DOBRE
Tibor Dobai 3 2.78% SMK-MKP
János Bób 3 2.78% SMK-MKP
Mária Czuczor 2 1.85% SMK-MKP
Gizela Kevélyová 1 0.93% SME RODINA - Boris Kollár
Dávid Nagy 1 0.93% SMK-MKP
Štefan Skok 1 0.93% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 24.82 %
Nagysurány 192 8.47 %
Komját 101 4.45 %
Tótmegyer 80 3.53 %
Mánya 55 2.43 %
Bánkeszi 50 2.20 %
Komáromszemere 42 1.85 %
Csornok 37 1.63 %
Nyitramalomszeg 37 1.63 %
Zsitvafödémes 34 1.50 %
Özdöge 30 1.32 %
Jászfalu 29 1.28 %
Újlót 28 1.23 %
Hull 26 1.15 %
Nyitranagykér 25 1.10 %
Barsfüss 24 1.06 %
Ohaj 24 1.06 %
Rendve 21 0.93 %
Udvard 21 0.93 %
Tardoskedd 20 0.88 %
Szencse 20 0.88 %
Dögös 18 0.79 %
Gyarak 18 0.79 %
Jattó 17 0.75 %
Kolta 15 0.66 %
Szentmihályúr 12 0.53 %
Andód 12 0.53 %
Komáromcsehi 9 0.40 %
Szímő 9 0.40 %
Fajkürt 8 0.35 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Kamocsa 6 0.26 %
Barsbaracska 5 0.22 %
Valkház 4 0.18 %
Zsitvabesenyő 3 0.13 %
Pozba 2 0.09 %
Érsekújvár 779 14.35 %
Nagysurány 260 4.79 %
Komját 133 2.45 %
Tótmegyer 113 2.08 %
Bánkeszi 98 1.81 %
Mánya 73 1.34 %
Zsitvafödémes 67 1.23 %
Komáromszemere 61 1.12 %
Jattó 56 1.03 %
Özdöge 52 0.96 %
Udvard 50 0.92 %
Nyitramalomszeg 49 0.90 %
Újlót 48 0.88 %
Csornok 47 0.87 %
Tardoskedd 39 0.72 %
Ohaj 38 0.70 %
Rendve 36 0.66 %
Hull 36 0.66 %
Kolta 32 0.59 %
Nyitranagykér 30 0.55 %
Jászfalu 30 0.55 %
Szencse 28 0.52 %
Dögös 27 0.50 %
Barsfüss 27 0.50 %
Andód 26 0.48 %
Szímő 23 0.42 %
Gyarak 22 0.41 %
Szentmihályúr 18 0.33 %
Komáromcsehi 13 0.24 %
Fajkürt 11 0.20 %
Valkház 10 0.18 %
Pozba 9 0.17 %
Barsbaracska 8 0.15 %
Kisbaromlak 7 0.13 %
Kamocsa 6 0.11 %
Zsitvabesenyő 4 0.07 %
Érsekújvár 1 451 47.34 %
Tardoskedd 216 7.05 %
Udvard 204 6.66 %
Nyitranagykér 138 4.50 %
Nagysurány 135 4.40 %
Szímő 127 4.14 %
Zsitvabesenyő 88 2.87 %
Andód 84 2.74 %
Pozba 78 2.54 %
Bánkeszi 65 2.12 %
Tótmegyer 64 2.09 %
Kamocsa 60 1.96 %
Komját 45 1.47 %
Újlót 44 1.44 %
Szentmihályúr 44 1.44 %
Barsbaracska 34 1.11 %
Özdöge 33 1.08 %
Komáromszemere 32 1.04 %
Szencse 30 0.98 %
Nyitramalomszeg 30 0.98 %
Fajkürt 29 0.95 %
Mánya 29 0.95 %
Zsitvafödémes 27 0.88 %
Komáromcsehi 22 0.72 %
Gyarak 21 0.69 %
Jattó 20 0.65 %
Dögös 20 0.65 %
Barsfüss 19 0.62 %
Kolta 17 0.55 %
Csornok 17 0.55 %
Jászfalu 15 0.49 %
Valkház 11 0.36 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 39.71 %
Udvard 763 16.05 %
Nagysurány 439 9.23 %
Bánkeszi 198 4.16 %
Tótmegyer 191 4.02 %
Komáromszemere 155 3.26 %
Komját 150 3.16 %
Újlót 146 3.07 %
Zsitvafödémes 130 2.73 %
Ohaj 128 2.69 %
Tardoskedd 118 2.48 %
Kisbaromlak 117 2.46 %
Zsitvabesenyő 116 2.44 %
Jászfalu 102 2.15 %
Mánya 102 2.15 %
Kolta 100 2.10 %
Özdöge 90 1.89 %
Nyitramalomszeg 77 1.62 %
Hull 74 1.56 %
Andód 71 1.49 %
Szencse 69 1.45 %
Nyitranagykér 59 1.24 %
Barsfüss 54 1.14 %
Szímő 47 0.99 %
Jattó 45 0.95 %
Csornok 41 0.86 %
Fajkürt 40 0.84 %
Dögös 40 0.84 %
Rendve 36 0.76 %
Gyarak 36 0.76 %
Komáromcsehi 32 0.67 %
Pozba 29 0.61 %
Szentmihályúr 22 0.46 %
Kamocsa 22 0.46 %
Barsbaracska 18 0.38 %
Valkház 15 0.32 %
Érsekújvár 1 219 37.39 %
Nagysurány 290 8.90 %
Komját 110 3.37 %
Bánkeszi 108 3.31 %
Tótmegyer 96 2.94 %
Udvard 93 2.85 %
Tardoskedd 54 1.66 %
Jászfalu 44 1.35 %
Mánya 42 1.29 %
Újlót 40 1.23 %
Nyitranagykér 38 1.17 %
Zsitvafödémes 37 1.13 %
Nyitramalomszeg 36 1.10 %
Szencse 34 1.04 %
Andód 34 1.04 %
Jattó 30 0.92 %
Rendve 29 0.89 %
Dögös 27 0.83 %
Hull 27 0.83 %
Barsfüss 26 0.80 %
Kolta 26 0.80 %
Özdöge 25 0.77 %
Gyarak 23 0.71 %
Kisbaromlak 21 0.64 %
Zsitvabesenyő 20 0.61 %
Szentmihályúr 19 0.58 %
Komáromszemere 19 0.58 %
Ohaj 18 0.55 %
Csornok 18 0.55 %
Barsbaracska 17 0.52 %
Kamocsa 16 0.49 %
Pozba 14 0.43 %
Valkház 14 0.43 %
Szímő 14 0.43 %
Fajkürt 11 0.34 %
Komáromcsehi 11 0.34 %
Érsekújvár 1 553 128.14 %
Udvard 409 33.75 %
Szímő 272 22.44 %
Tardoskedd 267 22.03 %
Andód 168 13.86 %
Nyitranagykér 164 13.53 %
Kamocsa 131 10.81 %
Zsitvabesenyő 116 9.57 %
Pozba 77 6.35 %
Barsbaracska 38 3.14 %
Kolta 29 2.39 %
Nagysurány 24 1.98 %
Újlót 19 1.57 %
Jászfalu 9 0.74 %
Komáromszemere 9 0.74 %
Jattó 7 0.58 %
Kisbaromlak 6 0.50 %
Tótmegyer 5 0.41 %
Komját 5 0.41 %
Komáromcsehi 4 0.33 %
Bánkeszi 4 0.33 %
Szentmihályúr 4 0.33 %
Fajkürt 4 0.33 %
Ohaj 4 0.33 %
Szencse 4 0.33 %
Nyitramalomszeg 4 0.33 %
Mánya 3 0.25 %
Csornok 3 0.25 %
Hull 3 0.25 %
Barsfüss 2 0.17 %
Dögös 2 0.17 %
Zsitvafödémes 2 0.17 %
Özdöge 2 0.17 %
Valkház 1 0.08 %
Gyarak 1 0.08 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 50.71 %
Nagysurány 210 8.81 %
Tardoskedd 127 5.33 %
Szímő 90 3.78 %
Bánkeszi 80 3.36 %
Tótmegyer 76 3.19 %
Udvard 73 3.06 %
Komját 71 2.98 %
Nyitranagykér 71 2.98 %
Zsitvabesenyő 63 2.64 %
Andód 49 2.06 %
Újlót 48 2.01 %
Szentmihályúr 45 1.89 %
Özdöge 40 1.68 %
Szencse 38 1.59 %
Mánya 38 1.59 %
Zsitvafödémes 36 1.51 %
Nyitramalomszeg 35 1.47 %
Kolta 33 1.38 %
Gyarak 32 1.34 %
Kamocsa 32 1.34 %
Jattó 30 1.26 %
Hull 28 1.17 %
Fajkürt 28 1.17 %
Barsfüss 26 1.09 %
Csornok 25 1.05 %
Ohaj 24 1.01 %
Pozba 24 1.01 %
Komáromszemere 23 0.96 %
Dögös 22 0.92 %
Rendve 20 0.84 %
Barsbaracska 18 0.76 %
Jászfalu 17 0.71 %
Komáromcsehi 15 0.63 %
Kisbaromlak 15 0.63 %
Valkház 11 0.46 %
Érsekújvár 579 23.08 %
Nagysurány 436 17.38 %
Ohaj 226 9.01 %
Bánkeszi 134 5.34 %
Hull 125 4.98 %
Mánya 114 4.54 %
Komját 114 4.54 %
Újlót 111 4.42 %
Zsitvafödémes 98 3.91 %
Szencse 81 3.23 %
Özdöge 81 3.23 %
Tótmegyer 79 3.15 %
Tardoskedd 60 2.39 %
Nyitramalomszeg 60 2.39 %
Szentmihályúr 59 2.35 %
Gyarak 54 2.15 %
Rendve 53 2.11 %
Udvard 52 2.07 %
Jászfalu 41 1.63 %
Nyitranagykér 41 1.63 %
Csornok 40 1.59 %
Jattó 39 1.55 %
Zsitvabesenyő 39 1.55 %
Barsfüss 39 1.55 %
Kolta 37 1.47 %
Komáromszemere 37 1.47 %
Dögös 36 1.43 %
Fajkürt 35 1.39 %
Szímő 26 1.04 %
Valkház 25 1.00 %
Pozba 21 0.84 %
Kisbaromlak 17 0.68 %
Komáromcsehi 13 0.52 %
Andód 12 0.48 %
Barsbaracska 11 0.44 %
Kamocsa 7 0.28 %
Érsekújvár 2 753 62.71 %
Nagysurány 212 4.83 %
Udvard 166 3.78 %
Andód 124 2.82 %
Bánkeszi 109 2.48 %
Tardoskedd 91 2.07 %
Szímő 86 1.96 %
Tótmegyer 86 1.96 %
Komját 84 1.91 %
Nyitranagykér 83 1.89 %
Kamocsa 75 1.71 %
Mánya 59 1.34 %
Jászfalu 44 1.00 %
Zsitvafödémes 41 0.93 %
Szencse 39 0.89 %
Újlót 37 0.84 %
Dögös 36 0.82 %
Kolta 36 0.82 %
Hull 35 0.80 %
Zsitvabesenyő 35 0.80 %
Nyitramalomszeg 34 0.77 %
Pozba 28 0.64 %
Jattó 28 0.64 %
Komáromszemere 26 0.59 %
Ohaj 25 0.57 %
Barsfüss 21 0.48 %
Szentmihályúr 20 0.46 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.39 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 20.93 %
Nyitranagykér 217 14.65 %
Nagysurány 81 5.47 %
Komját 72 4.86 %
Tótmegyer 38 2.57 %
Udvard 36 2.43 %
Nyitramalomszeg 28 1.89 %
Tardoskedd 24 1.62 %
Csornok 13 0.88 %
Bánkeszi 12 0.81 %
Mánya 11 0.74 %
Andód 10 0.68 %
Újlót 9 0.61 %
Zsitvabesenyő 9 0.61 %
Hull 9 0.61 %
Komáromszemere 8 0.54 %
Rendve 8 0.54 %
Özdöge 8 0.54 %
Zsitvafödémes 8 0.54 %
Ohaj 7 0.47 %
Szencse 7 0.47 %
Barsfüss 7 0.47 %
Jászfalu 6 0.41 %
Fajkürt 6 0.41 %
Pozba 6 0.41 %
Barsbaracska 6 0.41 %
Kamocsa 5 0.34 %
Szentmihályúr 5 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.34 %
Dögös 4 0.27 %
Kisbaromlak 4 0.27 %
Szímő 4 0.27 %
Kolta 3 0.20 %
Gyarak 3 0.20 %
Jattó 3 0.20 %
Valkház 1 0.07 %
Érsekújvár 1 595 57.44 %
Nagysurány 437 15.74 %
Komját 257 9.25 %
Tótmegyer 236 8.50 %
Bánkeszi 208 7.49 %
Udvard 170 6.12 %
Özdöge 132 4.75 %
Mánya 122 4.39 %
Zsitvafödémes 113 4.07 %
Nyitramalomszeg 100 3.60 %
Csornok 86 3.10 %
Szencse 86 3.10 %
Tardoskedd 85 3.06 %
Újlót 85 3.06 %
Jattó 80 2.88 %
Dögös 78 2.81 %
Fajkürt 74 2.66 %
Ohaj 71 2.56 %
Szentmihályúr 69 2.48 %
Hull 66 2.38 %
Nyitranagykér 66 2.38 %
Andód 63 2.27 %
Gyarak 60 2.16 %
Barsfüss 60 2.16 %
Kolta 60 2.16 %
Komáromszemere 55 1.98 %
Jászfalu 52 1.87 %
Komáromcsehi 50 1.80 %
Szímő 38 1.37 %
Kisbaromlak 36 1.30 %
Rendve 32 1.15 %
Pozba 28 1.01 %
Valkház 28 1.01 %
Zsitvabesenyő 23 0.83 %
Kamocsa 17 0.61 %
Barsbaracska 16 0.58 %
Érsekújvár 820 28.03 %
Nagysurány 546 18.67 %
Mánya 261 8.92 %
Bánkeszi 214 7.32 %
Gyarak 191 6.53 %
Zsitvafödémes 143 4.89 %
Komját 133 4.55 %
Hull 114 3.90 %
Ohaj 110 3.76 %
Újlót 107 3.66 %
Barsfüss 101 3.45 %
Tótmegyer 100 3.42 %
Szencse 98 3.35 %
Rendve 77 2.63 %
Valkház 69 2.36 %
Özdöge 66 2.26 %
Szentmihályúr 62 2.12 %
Nyitramalomszeg 57 1.95 %
Csornok 50 1.71 %
Udvard 45 1.54 %
Kolta 44 1.50 %
Nyitranagykér 43 1.47 %
Jászfalu 40 1.37 %
Fajkürt 38 1.30 %
Tardoskedd 36 1.23 %
Dögös 29 0.99 %
Kisbaromlak 27 0.92 %
Komáromszemere 23 0.79 %
Jattó 19 0.65 %
Barsbaracska 18 0.62 %
Pozba 14 0.48 %
Komáromcsehi 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Szímő 10 0.34 %
Andód 9 0.31 %
Zsitvabesenyő 3 0.10 %
Érsekújvár 2 624 70.44 %
Nagysurány 178 4.78 %
Udvard 137 3.68 %
Andód 107 2.87 %
Bánkeszi 89 2.39 %
Tótmegyer 82 2.20 %
Komját 81 2.17 %
Szímő 77 2.07 %
Tardoskedd 73 1.96 %
Kamocsa 65 1.74 %
Nyitranagykér 62 1.66 %
Mánya 48 1.29 %
Zsitvafödémes 40 1.07 %
Zsitvabesenyő 36 0.97 %
Jászfalu 34 0.91 %
Hull 31 0.83 %
Jattó 27 0.72 %
Újlót 27 0.72 %
Nyitramalomszeg 26 0.70 %
Dögös 25 0.67 %
Szencse 24 0.64 %
Kolta 22 0.59 %
Komáromszemere 22 0.59 %
Ohaj 18 0.48 %
Szentmihályúr 17 0.46 %
Rendve 17 0.46 %
Kisbaromlak 16 0.43 %
Gyarak 16 0.43 %
Özdöge 14 0.38 %
Pozba 13 0.35 %
Csornok 13 0.35 %
Barsbaracska 12 0.32 %
Barsfüss 11 0.30 %
Valkház 10 0.27 %
Fajkürt 7 0.19 %
Komáromcsehi 4 0.11 %
Érsekújvár 376 8.36 %
Nagysurány 294 6.54 %
Ohaj 250 5.56 %
Mánya 102 2.27 %
Zsitvafödémes 95 2.11 %
Gyarak 92 2.05 %
Bánkeszi 80 1.78 %
Hull 79 1.76 %
Újlót 69 1.53 %
Barsfüss 61 1.36 %
Rendve 57 1.27 %
Szencse 55 1.22 %
Komját 53 1.18 %
Tótmegyer 45 1.00 %
Özdöge 43 0.96 %
Valkház 40 0.89 %
Nyitramalomszeg 34 0.76 %
Udvard 29 0.65 %
Csornok 25 0.56 %
Jászfalu 24 0.53 %
Fajkürt 22 0.49 %
Andód 20 0.44 %
Jattó 19 0.42 %
Nyitranagykér 17 0.38 %
Komáromszemere 16 0.36 %
Dögös 16 0.36 %
Kolta 15 0.33 %
Szentmihályúr 14 0.31 %
Tardoskedd 13 0.29 %
Zsitvabesenyő 13 0.29 %
Kisbaromlak 12 0.27 %
Komáromcsehi 7 0.16 %
Pozba 5 0.11 %
Barsbaracska 4 0.09 %
Szímő 3 0.07 %
Kamocsa 1 0.02 %
Komját 509 12.90 %
Érsekújvár 235 5.95 %
Nagysurány 201 5.09 %
Dögös 60 1.52 %
Bánkeszi 58 1.47 %
Tótmegyer 51 1.29 %
Nyitramalomszeg 42 1.06 %
Mánya 39 0.99 %
Csornok 37 0.94 %
Özdöge 28 0.71 %
Tardoskedd 25 0.63 %
Nyitranagykér 24 0.61 %
Barsfüss 23 0.58 %
Zsitvafödémes 23 0.58 %
Újlót 19 0.48 %
Hull 18 0.46 %
Udvard 16 0.41 %
Szencse 16 0.41 %
Ohaj 15 0.38 %
Jattó 15 0.38 %
Gyarak 14 0.35 %
Kolta 14 0.35 %
Szentmihályúr 14 0.35 %
Jászfalu 13 0.33 %
Kisbaromlak 10 0.25 %
Szímő 9 0.23 %
Valkház 9 0.23 %
Komáromszemere 8 0.20 %
Rendve 7 0.18 %
Fajkürt 6 0.15 %
Andód 5 0.13 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Barsbaracska 3 0.08 %
Pozba 1 0.03 %
Kamocsa 1 0.03 %
Nagysurány 140 13.55 %
Érsekújvár 131 12.68 %
Ohaj 71 6.87 %
Komját 44 4.26 %
Bánkeszi 29 2.81 %
Hull 28 2.71 %
Tótmegyer 27 2.61 %
Mánya 25 2.42 %
Szencse 19 1.84 %
Udvard 19 1.84 %
Barsfüss 18 1.74 %
Gyarak 17 1.65 %
Újlót 17 1.65 %
Zsitvafödémes 16 1.55 %
Rendve 16 1.55 %
Özdöge 15 1.45 %
Nyitramalomszeg 9 0.87 %
Csornok 9 0.87 %
Barsbaracska 9 0.87 %
Kolta 8 0.77 %
Valkház 8 0.77 %
Jászfalu 6 0.58 %
Nyitranagykér 6 0.58 %
Zsitvabesenyő 5 0.48 %
Fajkürt 5 0.48 %
Dögös 5 0.48 %
Jattó 5 0.48 %
Szentmihályúr 5 0.48 %
Komáromszemere 4 0.39 %
Szímő 4 0.39 %
Pozba 4 0.39 %
Tardoskedd 3 0.29 %
Kisbaromlak 3 0.29 %
Komáromcsehi 2 0.19 %
Kamocsa 2 0.19 %
Andód 1 0.10 %
Érsekújvár 1 247 16.24 %
Bánkeszi 674 8.78 %
Nagysurány 595 7.75 %
Tótmegyer 137 1.78 %
Komját 132 1.72 %
Mánya 106 1.38 %
Gyarak 98 1.28 %
Újlót 90 1.17 %
Zsitvafödémes 73 0.95 %
Hull 70 0.91 %
Udvard 64 0.83 %
Nyitramalomszeg 59 0.77 %
Ohaj 53 0.69 %
Szencse 52 0.68 %
Nyitranagykér 48 0.63 %
Rendve 42 0.55 %
Tardoskedd 42 0.55 %
Jászfalu 40 0.52 %
Barsfüss 38 0.49 %
Komáromszemere 34 0.44 %
Özdöge 33 0.43 %
Kisbaromlak 33 0.43 %
Andód 31 0.40 %
Szentmihályúr 28 0.36 %
Dögös 26 0.34 %
Kolta 24 0.31 %
Valkház 23 0.30 %
Jattó 22 0.29 %
Csornok 22 0.29 %
Fajkürt 21 0.27 %
Szímő 16 0.21 %
Barsbaracska 13 0.17 %
Komáromcsehi 11 0.14 %
Kamocsa 11 0.14 %
Zsitvabesenyő 6 0.08 %
Pozba 4 0.05 %
Érsekújvár 689 35.64 %
Nagysurány 192 9.93 %
Kolta 95 4.91 %
Bánkeszi 76 3.93 %
Tótmegyer 64 3.31 %
Udvard 52 2.69 %
Komját 52 2.69 %
Újlót 50 2.59 %
Komáromszemere 49 2.53 %
Szencse 45 2.33 %
Szentmihályúr 40 2.07 %
Tardoskedd 39 2.02 %
Mánya 38 1.97 %
Ohaj 33 1.71 %
Nyitranagykér 33 1.71 %
Csornok 32 1.66 %
Zsitvafödémes 31 1.60 %
Nyitramalomszeg 30 1.55 %
Rendve 28 1.45 %
Szímő 28 1.45 %
Komáromcsehi 28 1.45 %
Gyarak 27 1.40 %
Jászfalu 25 1.29 %
Andód 24 1.24 %
Dögös 24 1.24 %
Jattó 23 1.19 %
Fajkürt 22 1.14 %
Özdöge 21 1.09 %
Hull 20 1.03 %
Barsfüss 19 0.98 %
Zsitvabesenyő 16 0.83 %
Pozba 13 0.67 %
Valkház 12 0.62 %
Kisbaromlak 11 0.57 %
Kamocsa 10 0.52 %
Barsbaracska 9 0.47 %
Érsekújvár 1 145 61.79 %
Szímő 415 22.40 %
Udvard 297 16.03 %
Tardoskedd 252 13.60 %
Nyitranagykér 201 10.85 %
Andód 190 10.25 %
Kamocsa 178 9.61 %
Zsitvabesenyő 89 4.80 %
Pozba 68 3.67 %
Barsbaracska 35 1.89 %
Tótmegyer 16 0.86 %
Újlót 15 0.81 %
Komáromszemere 10 0.54 %
Komját 9 0.49 %
Jászfalu 7 0.38 %
Kolta 6 0.32 %
Bánkeszi 5 0.27 %
Nagysurány 5 0.27 %
Ohaj 4 0.22 %
Dögös 4 0.22 %
Kisbaromlak 4 0.22 %
Szencse 3 0.16 %
Szentmihályúr 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Csornok 3 0.16 %
Özdöge 3 0.16 %
Jattó 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Gyarak 2 0.11 %
Barsfüss 2 0.11 %
Mánya 2 0.11 %
Komáromcsehi 2 0.11 %
Nyitramalomszeg 2 0.11 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 1 0.05 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 14.41 %
Komját 563 12.18 %
Nagysurány 510 11.04 %
Nyitranagykér 296 6.41 %
Bánkeszi 189 4.09 %
Özdöge 139 3.01 %
Tótmegyer 131 2.83 %
Újlót 111 2.40 %
Mánya 108 2.34 %
Nyitramalomszeg 92 1.99 %
Zsitvafödémes 91 1.97 %
Szencse 77 1.67 %
Ohaj 74 1.60 %
Hull 70 1.51 %
Dögös 70 1.51 %
Csornok 69 1.49 %
Barsfüss 67 1.45 %
Udvard 61 1.32 %
Fajkürt 60 1.30 %
Tardoskedd 59 1.28 %
Szímő 58 1.26 %
Szentmihályúr 57 1.23 %
Jattó 56 1.21 %
Gyarak 47 1.02 %
Valkház 37 0.80 %
Rendve 33 0.71 %
Kolta 31 0.67 %
Komáromszemere 29 0.63 %
Komáromcsehi 25 0.54 %
Pozba 25 0.54 %
Jászfalu 23 0.50 %
Andód 23 0.50 %
Kisbaromlak 22 0.48 %
Barsbaracska 21 0.45 %
Kamocsa 14 0.30 %
Zsitvabesenyő 10 0.22 %
Érsekújvár 753 19.29 %
Nagysurány 244 6.25 %
Komját 139 3.56 %
Tótmegyer 91 2.33 %
Zsitvafödémes 71 1.82 %
Komáromszemere 67 1.72 %
Bánkeszi 65 1.66 %
Tardoskedd 64 1.64 %
Nyitramalomszeg 62 1.59 %
Nyitranagykér 60 1.54 %
Mánya 58 1.49 %
Csornok 57 1.46 %
Udvard 55 1.41 %
Újlót 46 1.18 %
Özdöge 39 1.00 %
Hull 37 0.95 %
Jászfalu 36 0.92 %
Kolta 35 0.90 %
Rendve 34 0.87 %
Ohaj 32 0.82 %
Szencse 30 0.77 %
Szímő 29 0.74 %
Andód 28 0.72 %
Dögös 27 0.69 %
Jattó 25 0.64 %
Gyarak 25 0.64 %
Barsfüss 23 0.59 %
Pozba 21 0.54 %
Szentmihályúr 16 0.41 %
Barsbaracska 13 0.33 %
Kamocsa 11 0.28 %
Komáromcsehi 10 0.26 %
Fajkürt 10 0.26 %
Zsitvabesenyő 8 0.20 %
Kisbaromlak 7 0.18 %
Valkház 6 0.15 %
Érsekújvár 1 848 66.40 %
Nagysurány 409 14.70 %
Bánkeszi 242 8.70 %
Komját 138 4.96 %
Mánya 132 4.74 %
Tótmegyer 131 4.71 %
Újlót 117 4.20 %
Fajkürt 109 3.92 %
Ohaj 107 3.84 %
Gyarak 106 3.81 %
Hull 100 3.59 %
Udvard 88 3.16 %
Zsitvafödémes 87 3.13 %
Rendve 76 2.73 %
Szencse 72 2.59 %
Barsbaracska 67 2.41 %
Nyitramalomszeg 63 2.26 %
Jászfalu 59 2.12 %
Barsfüss 58 2.08 %
Tardoskedd 57 2.05 %
Pozba 56 2.01 %
Komáromszemere 56 2.01 %
Csornok 55 1.98 %
Kolta 53 1.90 %
Kisbaromlak 52 1.87 %
Andód 47 1.69 %
Jattó 40 1.44 %
Nyitranagykér 38 1.37 %
Özdöge 34 1.22 %
Komáromcsehi 30 1.08 %
Dögös 29 1.04 %
Szentmihályúr 26 0.93 %
Szímő 25 0.90 %
Valkház 21 0.75 %
Kamocsa 21 0.75 %
Zsitvabesenyő 12 0.43 %
Érsekújvár 255 7.98 %
Nagysurány 51 1.60 %
Tótmegyer 16 0.50 %
Tardoskedd 12 0.38 %
Szímő 11 0.34 %
Komját 11 0.34 %
Szentmihályúr 10 0.31 %
Udvard 10 0.31 %
Zsitvafödémes 9 0.28 %
Szencse 9 0.28 %
Nyitranagykér 8 0.25 %
Mánya 8 0.25 %
Bánkeszi 7 0.22 %
Kamocsa 7 0.22 %
Kolta 6 0.19 %
Rendve 6 0.19 %
Nyitramalomszeg 5 0.16 %
Zsitvabesenyő 5 0.16 %
Jászfalu 4 0.13 %
Barsbaracska 4 0.13 %
Hull 4 0.13 %
Ohaj 4 0.13 %
Valkház 4 0.13 %
Pozba 4 0.13 %
Komáromszemere 4 0.13 %
Andód 3 0.09 %
Komáromcsehi 3 0.09 %
Özdöge 3 0.09 %
Jattó 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Csornok 2 0.06 %
Fajkürt 2 0.06 %
Újlót 1 0.03 %
Dögös 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Kisbaromlak 1 0.03 %
Nagysurány 1 534 26.96 %
Érsekújvár 1 075 18.89 %
Bánkeszi 260 4.57 %
Tótmegyer 151 2.65 %
Nyitramalomszeg 147 2.58 %
Komját 130 2.28 %
Zsitvafödémes 129 2.27 %
Mánya 117 2.06 %
Szencse 82 1.44 %
Újlót 74 1.30 %
Ohaj 65 1.14 %
Hull 63 1.11 %
Udvard 60 1.05 %
Barsfüss 60 1.05 %
Özdöge 58 1.02 %
Rendve 55 0.97 %
Csornok 54 0.95 %
Dögös 45 0.79 %
Jászfalu 38 0.67 %
Gyarak 37 0.65 %
Tardoskedd 35 0.62 %
Nyitranagykér 31 0.54 %
Valkház 31 0.54 %
Jattó 28 0.49 %
Kolta 26 0.46 %
Komáromszemere 25 0.44 %
Andód 25 0.44 %
Szentmihályúr 22 0.39 %
Kisbaromlak 15 0.26 %
Szímő 14 0.25 %
Fajkürt 13 0.23 %
Komáromcsehi 10 0.18 %
Pozba 9 0.16 %
Barsbaracska 9 0.16 %
Kamocsa 7 0.12 %
Zsitvabesenyő 5 0.09 %
Érsekújvár 1 458 42.89 %
Nagysurány 1 204 35.42 %
Bánkeszi 391 11.50 %
Komját 292 8.59 %
Tótmegyer 201 5.91 %
Nyitramalomszeg 188 5.53 %
Újlót 158 4.65 %
Zsitvafödémes 149 4.38 %
Ohaj 147 4.32 %
Mánya 135 3.97 %
Udvard 122 3.59 %
Özdöge 122 3.59 %
Gyarak 114 3.35 %
Szencse 110 3.24 %
Nyitranagykér 108 3.18 %
Hull 100 2.94 %
Tardoskedd 93 2.74 %
Barsfüss 90 2.65 %
Komáromszemere 73 2.15 %
Szentmihályúr 69 2.03 %
Dögös 68 2.00 %
Jattó 67 1.97 %
Kolta 64 1.88 %
Fajkürt 64 1.88 %
Csornok 62 1.82 %
Rendve 61 1.79 %
Jászfalu 55 1.62 %
Szímő 49 1.44 %
Kisbaromlak 39 1.15 %
Andód 38 1.12 %
Pozba 36 1.06 %
Valkház 36 1.06 %
Komáromcsehi 28 0.82 %
Zsitvabesenyő 23 0.68 %
Barsbaracska 23 0.68 %
Kamocsa 18 0.53 %
Érsekújvár 235 8.01 %
Nagysurány 223 7.60 %
Rendve 97 3.30 %
Bánkeszi 59 2.01 %
Komját 43 1.47 %
Tótmegyer 42 1.43 %
Hull 39 1.33 %
Újlót 34 1.16 %
Mánya 32 1.09 %
Zsitvafödémes 31 1.06 %
Szencse 31 1.06 %
Nyitramalomszeg 29 0.99 %
Barsfüss 25 0.85 %
Ohaj 23 0.78 %
Udvard 21 0.72 %
Özdöge 20 0.68 %
Nyitranagykér 20 0.68 %
Dögös 17 0.58 %
Tardoskedd 16 0.55 %
Jattó 15 0.51 %
Gyarak 13 0.44 %
Jászfalu 13 0.44 %
Kolta 13 0.44 %
Komáromcsehi 12 0.41 %
Komáromszemere 12 0.41 %
Csornok 10 0.34 %
Fajkürt 9 0.31 %
Valkház 8 0.27 %
Andód 8 0.27 %
Barsbaracska 6 0.20 %
Szentmihályúr 6 0.20 %
Zsitvabesenyő 6 0.20 %
Kisbaromlak 5 0.17 %
Pozba 2 0.07 %
Szímő 2 0.07 %
Kamocsa 2 0.07 %
Érsekújvár 750 22.05 %
Nagysurány 295 8.67 %
Tótmegyer 208 6.12 %
Komját 159 4.68 %
Bánkeszi 101 2.97 %
Zsitvafödémes 70 2.06 %
Csornok 60 1.76 %
Mánya 58 1.71 %
Nyitramalomszeg 54 1.59 %
Komáromszemere 48 1.41 %
Özdöge 47 1.38 %
Újlót 45 1.32 %
Ohaj 38 1.12 %
Szencse 38 1.12 %
Tardoskedd 38 1.12 %
Hull 36 1.06 %
Nyitranagykér 33 0.97 %
Udvard 33 0.97 %
Rendve 31 0.91 %
Kolta 30 0.88 %
Barsfüss 29 0.85 %
Jászfalu 28 0.82 %
Dögös 28 0.82 %
Andód 25 0.74 %
Gyarak 23 0.68 %
Jattó 23 0.68 %
Szímő 16 0.47 %
Szentmihályúr 14 0.41 %
Fajkürt 14 0.41 %
Kisbaromlak 10 0.29 %
Komáromcsehi 9 0.26 %
Valkház 7 0.21 %
Kamocsa 7 0.21 %
Pozba 5 0.15 %
Barsbaracska 5 0.15 %
Zsitvabesenyő 2 0.06 %
Érsekújvár 598 29.74 %
Nagysurány 241 11.98 %
Tótmegyer 166 8.25 %
Komját 121 6.02 %
Bánkeszi 74 3.68 %
Mánya 54 2.69 %
Zsitvafödémes 48 2.39 %
Újlót 43 2.14 %
Komáromszemere 43 2.14 %
Csornok 43 2.14 %
Nyitramalomszeg 41 2.04 %
Özdöge 35 1.74 %
Szencse 34 1.69 %
Tardoskedd 29 1.44 %
Kolta 29 1.44 %
Nyitranagykér 27 1.34 %
Ohaj 27 1.34 %
Hull 27 1.34 %
Udvard 25 1.24 %
Barsfüss 24 1.19 %
Rendve 24 1.19 %
Gyarak 22 1.09 %
Dögös 22 1.09 %
Andód 19 0.94 %
Jászfalu 18 0.90 %
Jattó 16 0.80 %
Barsbaracska 11 0.55 %
Fajkürt 11 0.55 %
Szímő 11 0.55 %
Komáromcsehi 9 0.45 %
Szentmihályúr 8 0.40 %
Kisbaromlak 7 0.35 %
Kamocsa 5 0.25 %
Valkház 4 0.20 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 211.37 %
Szímő 258 59.86 %
Udvard 222 51.51 %
Tardoskedd 195 45.24 %
Andód 174 40.37 %
Nyitranagykér 132 30.63 %
Kamocsa 106 24.59 %
Zsitvabesenyő 76 17.63 %
Pozba 56 12.99 %
Barsbaracska 32 7.42 %
Nagysurány 21 4.87 %
Kolta 13 3.02 %
Újlót 12 2.78 %
Tótmegyer 9 2.09 %
Komáromszemere 7 1.62 %
Komját 7 1.62 %
Ohaj 4 0.93 %
Kisbaromlak 4 0.93 %
Jattó 4 0.93 %
Jászfalu 4 0.93 %
Bánkeszi 4 0.93 %
Szencse 3 0.70 %
Dögös 3 0.70 %
Zsitvafödémes 3 0.70 %
Szentmihályúr 2 0.46 %
Valkház 2 0.46 %
Nyitramalomszeg 2 0.46 %
Gyarak 2 0.46 %
Rendve 1 0.23 %
Barsfüss 1 0.23 %
Özdöge 1 0.23 %
Csornok 1 0.23 %
Mánya 1 0.23 %
Hull 1 0.23 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 137.01 %
Nagysurány 374 11.99 %
Udvard 346 11.10 %
Bánkeszi 230 7.38 %
Tardoskedd 210 6.74 %
Tótmegyer 184 5.90 %
Andód 163 5.23 %
Szímő 147 4.71 %
Nyitranagykér 115 3.69 %
Komját 113 3.62 %
Zsitvabesenyő 105 3.37 %
Kamocsa 76 2.44 %
Újlót 72 2.31 %
Jászfalu 70 2.25 %
Ohaj 69 2.21 %
Nyitramalomszeg 65 2.08 %
Jattó 62 1.99 %
Zsitvafödémes 60 1.92 %
Mánya 58 1.86 %
Kisbaromlak 57 1.83 %
Barsfüss 52 1.67 %
Komáromszemere 51 1.64 %
Fajkürt 48 1.54 %
Szencse 48 1.54 %
Pozba 45 1.44 %
Kolta 40 1.28 %
Dögös 34 1.09 %
Gyarak 32 1.03 %
Hull 31 0.99 %
Özdöge 28 0.90 %
Barsbaracska 22 0.71 %
Rendve 21 0.67 %
Csornok 18 0.58 %
Szentmihályúr 14 0.45 %
Valkház 14 0.45 %
Komáromcsehi 11 0.35 %
Érsekújvár 1 479 74.70 %
Bánkeszi 97 4.90 %
Nagysurány 89 4.49 %
Tótmegyer 75 3.79 %
Udvard 73 3.69 %
Andód 43 2.17 %
Újlót 40 2.02 %
Komját 31 1.57 %
Kisbaromlak 25 1.26 %
Ohaj 23 1.16 %
Komáromszemere 21 1.06 %
Tardoskedd 20 1.01 %
Jászfalu 19 0.96 %
Mánya 19 0.96 %
Hull 18 0.91 %
Zsitvafödémes 17 0.86 %
Szímő 15 0.76 %
Nyitramalomszeg 15 0.76 %
Barsfüss 14 0.71 %
Zsitvabesenyő 13 0.66 %
Kolta 12 0.61 %
Özdöge 12 0.61 %
Szencse 12 0.61 %
Dögös 10 0.51 %
Kamocsa 8 0.40 %
Rendve 8 0.40 %
Gyarak 8 0.40 %
Csornok 8 0.40 %
Nyitranagykér 8 0.40 %
Szentmihályúr 7 0.35 %
Pozba 6 0.30 %
Jattó 6 0.30 %
Komáromcsehi 5 0.25 %
Barsbaracska 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Érsekújvár 624 33.84 %
Nagysurány 221 11.98 %
Komját 115 6.24 %
Tótmegyer 93 5.04 %
Bánkeszi 54 2.93 %
Zsitvafödémes 50 2.71 %
Mánya 50 2.71 %
Újlót 43 2.33 %
Csornok 42 2.28 %
Komáromszemere 42 2.28 %
Nyitramalomszeg 35 1.90 %
Hull 34 1.84 %
Ohaj 31 1.68 %
Szencse 30 1.63 %
Tardoskedd 30 1.63 %
Özdöge 30 1.63 %
Rendve 30 1.63 %
Jászfalu 30 1.63 %
Barsfüss 27 1.46 %
Udvard 24 1.30 %
Kolta 20 1.08 %
Nyitranagykér 20 1.08 %
Jattó 20 1.08 %
Dögös 19 1.03 %
Gyarak 18 0.98 %
Andód 15 0.81 %
Szímő 13 0.70 %
Komáromcsehi 12 0.65 %
Szentmihályúr 11 0.60 %
Barsbaracska 9 0.49 %
Fajkürt 8 0.43 %
Kisbaromlak 8 0.43 %
Zsitvabesenyő 7 0.38 %
Valkház 7 0.38 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.16 %
Érsekújvár 1 095 180.69 %
Nagysurány 148 24.42 %
Bánkeszi 71 11.72 %
Tótmegyer 70 11.55 %
Komját 54 8.91 %
Udvard 51 8.42 %
Tardoskedd 37 6.11 %
Mánya 32 5.28 %
Nyitranagykér 30 4.95 %
Andód 29 4.79 %
Újlót 26 4.29 %
Zsitvafödémes 25 4.13 %
Kisbaromlak 24 3.96 %
Szencse 23 3.80 %
Kolta 21 3.47 %
Dögös 18 2.97 %
Gyarak 18 2.97 %
Nyitramalomszeg 18 2.97 %
Jattó 17 2.81 %
Ohaj 17 2.81 %
Csornok 17 2.81 %
Szímő 14 2.31 %
Özdöge 14 2.31 %
Komáromszemere 13 2.15 %
Hull 13 2.15 %
Barsfüss 9 1.49 %
Kamocsa 9 1.49 %
Jászfalu 9 1.49 %
Rendve 8 1.32 %
Komáromcsehi 8 1.32 %
Zsitvabesenyő 6 0.99 %
Szentmihályúr 6 0.99 %
Barsbaracska 4 0.66 %
Pozba 3 0.50 %
Fajkürt 3 0.50 %
Valkház 3 0.50 %
Érsekújvár 499 15.08 %
Nagysurány 267 8.07 %
Mánya 120 3.63 %
Komját 119 3.60 %
Zsitvafödémes 85 2.57 %
Tótmegyer 82 2.48 %
Bánkeszi 57 1.72 %
Csornok 46 1.39 %
Komáromszemere 44 1.33 %
Özdöge 41 1.24 %
Nyitramalomszeg 40 1.21 %
Gyarak 40 1.21 %
Újlót 39 1.18 %
Hull 38 1.15 %
Ohaj 37 1.12 %
Rendve 35 1.06 %
Szencse 35 1.06 %
Barsfüss 32 0.97 %
Udvard 30 0.91 %
Kolta 25 0.76 %
Tardoskedd 24 0.73 %
Jászfalu 22 0.66 %
Nyitranagykér 21 0.63 %
Dögös 21 0.63 %
Szentmihályúr 19 0.57 %
Jattó 15 0.45 %
Fajkürt 14 0.42 %
Kisbaromlak 11 0.33 %
Valkház 11 0.33 %
Andód 9 0.27 %
Szímő 8 0.24 %
Komáromcsehi 8 0.24 %
Barsbaracska 4 0.12 %
Kamocsa 3 0.09 %
Pozba 2 0.06 %
Zsitvabesenyő 1 0.03 %
Érsekújvár 618 27.66 %
Bánkeszi 392 17.55 %
Nagysurány 324 14.50 %
Komját 86 3.85 %
Tótmegyer 81 3.63 %
Tardoskedd 48 2.15 %
Mánya 46 2.06 %
Zsitvafödémes 42 1.88 %
Ohaj 40 1.79 %
Újlót 34 1.52 %
Nyitramalomszeg 32 1.43 %
Jattó 32 1.43 %
Gyarak 29 1.30 %
Jászfalu 28 1.25 %
Szencse 28 1.25 %
Rendve 26 1.16 %
Udvard 26 1.16 %
Barsfüss 24 1.07 %
Nyitranagykér 21 0.94 %
Hull 21 0.94 %
Csornok 21 0.94 %
Dögös 20 0.90 %
Özdöge 19 0.85 %
Andód 17 0.76 %
Valkház 16 0.72 %
Komáromszemere 16 0.72 %
Kolta 16 0.72 %
Kisbaromlak 15 0.67 %
Szentmihályúr 10 0.45 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Barsbaracska 7 0.31 %
Fajkürt 7 0.31 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 51.41 %
Szímő 240 15.38 %
Udvard 225 14.42 %
Tardoskedd 188 12.05 %
Kamocsa 167 10.71 %
Nyitranagykér 124 7.95 %
Andód 100 6.41 %
Zsitvabesenyő 66 4.23 %
Pozba 58 3.72 %
Barsbaracska 39 2.50 %
Nagysurány 17 1.09 %
Kolta 11 0.71 %
Újlót 10 0.64 %
Szentmihályúr 8 0.51 %
Komját 8 0.51 %
Komáromszemere 6 0.38 %
Bánkeszi 6 0.38 %
Kisbaromlak 5 0.32 %
Nyitramalomszeg 5 0.32 %
Jászfalu 5 0.32 %
Jattó 4 0.26 %
Tótmegyer 4 0.26 %
Dögös 4 0.26 %
Komáromcsehi 3 0.19 %
Szencse 3 0.19 %
Zsitvafödémes 3 0.19 %
Hull 3 0.19 %
Valkház 3 0.19 %
Csornok 2 0.13 %
Özdöge 2 0.13 %
Gyarak 1 0.06 %
Ohaj 1 0.06 %
Mánya 1 0.06 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 44.91 %
Nagysurány 483 18.29 %
Komját 216 8.18 %
Bánkeszi 152 5.76 %
Tótmegyer 148 5.60 %
Udvard 142 5.38 %
Tardoskedd 118 4.47 %
Mánya 112 4.24 %
Özdöge 105 3.98 %
Újlót 101 3.82 %
Szencse 91 3.45 %
Ohaj 84 3.18 %
Nyitranagykér 82 3.10 %
Zsitvafödémes 82 3.10 %
Nyitramalomszeg 76 2.88 %
Gyarak 71 2.69 %
Szímő 70 2.65 %
Komáromszemere 70 2.65 %
Hull 70 2.65 %
Dögös 65 2.46 %
Jattó 65 2.46 %
Szentmihályúr 64 2.42 %
Fajkürt 63 2.39 %
Kolta 61 2.31 %
Jászfalu 59 2.23 %
Barsfüss 51 1.93 %
Rendve 49 1.86 %
Csornok 44 1.67 %
Komáromcsehi 44 1.67 %
Kisbaromlak 40 1.51 %
Pozba 35 1.33 %
Valkház 34 1.29 %
Kamocsa 33 1.25 %
Andód 31 1.17 %
Zsitvabesenyő 28 1.06 %
Barsbaracska 20 0.76 %
Érsekújvár 1 374 68.63 %
Nagysurány 198 9.89 %
Bánkeszi 92 4.60 %
Tótmegyer 84 4.20 %
Komját 53 2.65 %
Udvard 46 2.30 %
Szencse 46 2.30 %
Mánya 41 2.05 %
Újlót 38 1.90 %
Tardoskedd 38 1.90 %
Barsfüss 38 1.90 %
Hull 37 1.85 %
Ohaj 36 1.80 %
Zsitvafödémes 35 1.75 %
Nyitranagykér 34 1.70 %
Jattó 33 1.65 %
Andód 30 1.50 %
Jászfalu 27 1.35 %
Nyitramalomszeg 26 1.30 %
Kolta 24 1.20 %
Gyarak 24 1.20 %
Dögös 23 1.15 %
Rendve 20 1.00 %
Fajkürt 17 0.85 %
Csornok 17 0.85 %
Komáromszemere 17 0.85 %
Özdöge 17 0.85 %
Szímő 15 0.75 %
Kisbaromlak 13 0.65 %
Valkház 13 0.65 %
Pozba 10 0.50 %
Szentmihályúr 9 0.45 %
Komáromcsehi 9 0.45 %
Zsitvabesenyő 9 0.45 %
Barsbaracska 6 0.30 %
Kamocsa 6 0.30 %
Érsekújvár 1 846 218.20 %
Komját 223 26.36 %
Nagysurány 155 18.32 %
Bánkeszi 85 10.05 %
Tótmegyer 73 8.63 %
Udvard 59 6.97 %
Nyitranagykér 51 6.03 %
Tardoskedd 43 5.08 %
Andód 43 5.08 %
Zsitvafödémes 33 3.90 %
Újlót 29 3.43 %
Jászfalu 26 3.07 %
Mánya 24 2.84 %
Komáromszemere 24 2.84 %
Dögös 22 2.60 %
Nyitramalomszeg 22 2.60 %
Csornok 21 2.48 %
Özdöge 16 1.89 %
Barsfüss 16 1.89 %
Szímő 15 1.77 %
Hull 15 1.77 %
Jattó 14 1.65 %
Szencse 13 1.54 %
Ohaj 12 1.42 %
Kamocsa 12 1.42 %
Zsitvabesenyő 12 1.42 %
Rendve 12 1.42 %
Gyarak 11 1.30 %
Szentmihályúr 11 1.30 %
Kolta 9 1.06 %
Kisbaromlak 8 0.95 %
Barsbaracska 7 0.83 %
Fajkürt 6 0.71 %
Valkház 6 0.71 %
Pozba 4 0.47 %
Komáromcsehi 3 0.35 %
Érsekújvár 119 4.88 %
Udvard 24 0.98 %
Nagysurány 15 0.62 %
Tótmegyer 12 0.49 %
Bánkeszi 8 0.33 %
Újlót 7 0.29 %
Mánya 7 0.29 %
Kolta 6 0.25 %
Nyitranagykér 5 0.21 %
Komját 5 0.21 %
Zsitvafödémes 5 0.21 %
Tardoskedd 4 0.16 %
Nyitramalomszeg 3 0.12 %
Fajkürt 3 0.12 %
Özdöge 3 0.12 %
Barsbaracska 3 0.12 %
Szencse 3 0.12 %
Komáromszemere 3 0.12 %
Rendve 3 0.12 %
Dögös 3 0.12 %
Andód 2 0.08 %
Szentmihályúr 2 0.08 %
Jattó 2 0.08 %
Barsfüss 2 0.08 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Ohaj 2 0.08 %
Kamocsa 2 0.08 %
Komáromcsehi 2 0.08 %
Pozba 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Jászfalu 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Valkház 1 0.04 %
Szímő 1 0.04 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
104 36.75%
SNS
67 23.67%
KDH
54 19.08%
SDĽ
29 10.25%
SDSS
11 3.89%
SKDH
9 3.18%
Együttélés-MKDM
2 0.71%
KSS
2 0.71%
Egyéb
5 1.77%
Érvényes szavazatok 283
HZDS-RSS
138 54.12%
KDH
39 15.29%
SNS
33 12.94%
SP-VOĽBA
12 4.71%
KSÚ
11 4.31%
ZRS
8 3.14%
KSS
4 1.57%
3 1.18%
DS
2 0.78%
RSDSS
2 0.78%
MK
1 0.39%
Egyéb
2 0.78%
Érvényes szavazatok 255
HZDS
127 51.00%
SDK
47 18.88%
SNS
42 16.87%
SDĽ
14 5.62%
KSS
6 2.41%
MKP
5 2.01%
SLS
3 1.20%
ZRS
2 0.80%
SOP
2 0.80%
SNJ
1 0.40%
Érvényes szavazatok 249
HZDS
82 37.10%
KDH
40 18.10%
SNS
28 12.67%
SMER
26 11.76%
HZD
9 4.07%
ANO
8 3.62%
SDKU
7 3.17%
KSS
6 2.71%
ZRS
2 0.90%
MKP
2 0.90%
SDPO
2 0.90%
SZS
2 0.90%
ZAR
2 0.90%
PSNS
2 0.90%
B RRS
1 0.45%
SNJ
1 0.45%
NOSNP
1 0.45%
Érvényes szavazatok 221
SMER
62 37.13%
ĽS HZDS
35 20.96%
SNS
31 18.56%
KDH
23 13.77%
SDKU DS
6 3.59%
KSS
3 1.80%
MKP
2 1.20%
SLNKO
2 1.20%
ASV
1 0.60%
SLS
1 0.60%
NADEJ
1 0.60%
Érvényes szavazatok 167
SMER
125 54.59%
KDH
29 12.66%
SNS
20 8.73%
ĽS HZDS
20 8.73%
SaS
11 4.80%
SDKU DS
8 3.49%
Most-Híd
6 2.62%
LSNS
2 0.87%
KSS
2 0.87%
EDS
2 0.87%
Paliho Kapurkova
2 0.87%
Únia
1 0.44%
AZEN
1 0.44%
Érvényes szavazatok 229
SMER SD
146 68.22%
KDH
22 10.28%
SNS
20 9.35%
OĽaNO
8 3.74%
SaS
3 1.40%
Zelení
3 1.40%
99 Percent
2 0.93%
Most-Híd
2 0.93%
SSS NM
2 0.93%
Zmena zdola DU
1 0.47%
NaS ns
1 0.47%
KSS
1 0.47%
SZ
1 0.47%
SF
1 0.47%
SDKU DS
1 0.47%
Érvényes szavazatok 214
SMER SD
94 52.81%
SNS
24 13.48%
KDH
21 11.80%
OĽANO-NOVA
16 8.99%
SaS
6 3.37%
SME RODINA
4 2.25%
#SIEŤ
3 1.69%
LSNS
3 1.69%
KSS
2 1.12%
SZS
2 1.12%
SMS
1 0.56%
TIP
1 0.56%
KSZS
1 0.56%
Érvényes szavazatok 178
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések