SK
NZ
.....

Valkház

Község

címer zászló
203 42% magyar 1910
3 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vlkas
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zsitvamente
Más földrajzi nevek:
Horné lúky, Horné pole, Horný pažik, Hulli határra dűlő, (Jánospuszta), Kenderesek, Két útra dűlő, Kis-Mánya határa dűlő, Nad dedinou, (Nemesi szőlők), Opold, Pod Kosárszki, Pri bešianskej ceste, Szőlőn túli, Záhumenice, Za cintorínom, Za humnami, Zsitván inneni alsó rétek, Zsitván túli alsó rétek
Koordináták:
48.12652969, 18.27719879
Terület:
6,70 km2
Rang:
község
Népesség:
328
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94144
Település kód:
556025
Szervezeti azonosító:
800139
Adóazonosító:
2021059623

Valkház a Kisalföld északkeleti sarkában, a Zsitvamente kistájon, a Zsitva bal partján fekszik, Érsekújvártól 24 km-re északkeletre, Verebélytől 14 km-re délre, az Udvardot (17 km) Verebéllyel összekötő 511-es út mentén. Határa a nyugaton húzódó Zsitva-menti síkságtól keleten 180 méteres magasságig emelkedik, a községközpont 130 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Területének túlnyomó része szántóföld, erdeje és külterületi lakott helye nincs, szőlőhegye a falutól 1,5 km-re keletre található. Délről Hull, nyugatról (Kis-) és északról (Nagy-) Mánya, keletről pedig Barsfüss községekkel határos. Nyugati határa Bars és Nyitra vármegyék történelmi határa volt évszázadokon keresztül.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Verebélyi járás része volt, ekkor az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). 1976-1990 között Hull községhez csatolták. Területe (6,70 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Valkház a nagysurányi szlovák etnikai tömb részét képező, a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára 97 %-ban szlovákok lakta aprófalu. A 18. században még nagyrészt református magyarok lakosságú kuriális falu a 19. század végére már négyötödrészt szlovákká vált, bár a 20. század elején ez a folyamat ideiglenesen megfordult (1910-ben a lakosság 58,1 %-a vallotta magát szlováknak és 41,9 %-a magyarnak). Trianon után a szlovák túlsúly megerősödött, ugyanakkor a magyar kisebbség a 20. század második felében végbement teljes asszimilációig jelen volt a községben (1921-ben 8,2 %, 1930-ban 9,5 %, 1941-ben 13,6 % volt a magyar nemzetiségűek aránya). Ma a lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 91 %) római katolikus vallású, 1921-ben még a lakosság 9,2 %-a volt református, 2011-ben már csak 2,4 %-a. 1880-1941 között a község népessége 370 főről 551-re nőtt, az ezt követő 60 évben azonban lakosságának 38,6 %-át elveszítette (csak az 1991-2001 közötti évtizedben 14 %-kal csökkent lakossága). Ezt a folyamatot az ezredforduló után stagnálás váltotta fel.

Történelem

Valkház első írásos említése 1221-ből ered, ekkor „Wolcaz”, későbbi okiratokban „Walkaz” (1252), „Wulkaz” (1290) és „Wolkaz” (1293) alakban szerepelt. Neve szláv személynévi eredetű (a farkas jelentésű „valk” szóból), a –ház utótag későbbi népetimológiás megújítás eredménye. Kezdetben helyi nemesek birtoka volt, 1330-ban adományozta Károly Róbert a Kacsics nemzetségnek. 1534-ben hat portája adózott. Kezdetben két Valkász nevű falu is volt, az északabbra fekvő Kisvalkász (később Kisvalkház) már 1570-ben puszta volt (ma Mánya határában). Lakói a 16. században református hitre tértek. 1601-ben 18 ház és a Thonhauser-család majorja állt itt. 1608-ban a falu a töröknek és a császárnak egyaránt adózott. 1720-ban 11 adózója volt. Két évvel később szentelték fel Bottlik János helyi nemes által emeltetett katolikus templomát. 1828-ban 430 lakosa és 64 háza volt. 1866-ban súlyos kolerajárvány pusztított itt, melynek 62 áldozata volt a faluban. Református templomát a 20. század elején Zongor János kezdeményezésére építették. A falu lakói mezőgazdasággal és fonással foglalkoztak. 1920-ig Bars vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945 márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1950-ben alapított mezőgazdasági szövetkezete 1965-ben egyesült Hull és Rendve EFSz-eivel. 1976-ban a szomszédos Hullhoz csatolták, de 1990-ben visszanyerte önállóságát.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1722-ben épült barokk stílusban. A református templom 1900-1910 között épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Valkaz. Elegyes falu Bars Várm. földes Urai több Urak, fekszik Nagy Mányához közel, és annak filiája; földgye, réttye jó, legelője elég, fája van tűzre, keresettye Komáromban, és másutt. Kis Valkaz. Szabad puszta Bars Várm. földes Ura Gál Uraság, fekszik Nagy-Mányához nem meszsze, mellynek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Valkáz, Valkazowcze, Bars m. tót-magyar falu, a Zsitva mellett; 381 kath., 45 ref. lak. 1-ső osztálybeli határ. F. u. többen. Ut. p. Verebély. Kis-Valkáz, Bars vmegyében, puszta, 28 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyvalkház, zsitvamenti tót kisközség, 399 róm. kath. vallású lakossal. IV. Béla király egyik 1231-iki oklevele villa Valkház néven említi már. 1290-ben a nyitrai káptalan egyik bizonyságlevelében Wulkaz alakban szerepel. Régi földesurai ismeretlenek. Az újabb korban a Barlanghy és a Balogh család volt a birtokosa. A mult század elején találkozunk Walkazowcze tót nevével is. Katholikus temploma 1772-ben épült. Ide tartozik János puszta is. A község postája, távirója és vasúti állomása Nagymánya.

Helységnévtár

Valkház (Nagy-), [Valkház Kis-p.] rk. 315 N.-Mánya, ref. 43 Kis-Mánya (Nyitra m.), izr. 11 -, egyéb 1. -

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Valkház. A község területe 1164 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 542.

Névelőfordulások
1231
Wolcaz
1252
Walkaz
1290
Wulkaz
1293
Wolkaz
1322
Walkas
1808
Nagy-Valkász,
1863
Valkház,
1873
Nagyvalkház,
1907
Valkház,
1920
Valkáz,
1945
Valkáz,
1948
Vlkas
1990
Vlkas

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vlkas) 157
Telefon: 0356597110
Fax: 0356505935

Honlap: obecvlkas.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváthová Martina (Független)

Képviselő-testület:
Slovák Martin (Független)
Slovák Matúš (Független)
Nagy Adrián (Független)
Máčovský Marek (KDH)
Lahová Darina (KDH)
Független 60% Független 3 képviselö KDH 40% KDH 2 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Vlkas 81

Valkházi Községi Hivatal

Vlkas 157

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 51 14%
szlovákok 307 83%
csehek 0 0%
németek 11 3%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 370
magyarok 203 42%
szlovákok 281 58%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 484
magyarok 40 8%
szlovákok 442 90%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 490
magyarok 16 4%
szlovákok 377 96%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 393
magyarok 9 3%
szlovákok 327 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 338
magyarok 3 1%
szlovákok 326 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 335
magyarok 3 1%
szlovákok 310 98%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 316
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 275
Választási részvétel: 73.45 %
Kiadott boríték: 202
Bedobott boríték: 202

Polgármester

Érvényes szavazólap: 198
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváthová Martina 118 59.60 % Független
Riška Viliam 67 33.84 % Független
Levák Stanislav 13 6.57 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Máčovský Marek 117 KDH
Lahová Darina 97 KDH
Slovák Martin 92 Független
Slovák Matúš 83 Független
Nagy Adrián 68 Független

Képviselők

2014
KDH 40.00% KDH 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 40.00% KDH 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 31.48 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 37.04 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 41,11 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 84
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 63 75.00 % SMER - SD
Peter Oremus 15 17.86 % Független
Regan Belovič 4 4.76 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 1 1.19 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Viliam Mokraň 1 1.19 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 10 10.10% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 53 49.53 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 19 17.76 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 19 17.76 % Független
Milan Uhrík 11 10.28 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 3 2.80 % Független
Ján Marko 2 1.87 % NP
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Igor Sádovský 66 79.52% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 60 72.29% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 54 65.06% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 54 65.06% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 54 65.06% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 52 62.65% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 46 55.42% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 45 54.22% SMER - SD, KDH
Ján Volf 14 16.87% SNS
Eva Smolíková 13 15.66% SNS
Ľuboš Ivan 10 12.05% Független
Karol Borik 9 10.84% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Štark 7 8.43% Független
Michal Alemayehu 6 7.23% 7 STATOČNÝCH
Eva Polerecká 6 7.23% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Otokar Klein 6 7.23% Független
Rudolf Hlavatý 5 6.02% MS
Martin Barta 5 6.02% PD
Lenka Szegenyová 4 4.82% KSS
Renáta Baloghová 4 4.82% PD
Peter Kijaček 4 4.82% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Bertalan Bóna 3 3.61% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Marián Tóth 3 3.61% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Lucia Matejková 2 2.41% SMS
Ján Kováč 2 2.41% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Tibor Nagy 2 2.41% SMK-MKP
Tünde Némethová 2 2.41% PD
Péter Nagy 1 1.20% SMK-MKP
Štefan Tóth 1 1.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 1 1.20% SMK-MKP
Ján Garai 1 1.20% PD
Jozef Kálazi 0 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
János Bób 0 0.00% SMK-MKP
Igor Sádovský 69 63.89% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ivan Solár 40 37.04% Független
Karin Jaššová 37 34.26% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marek Oremus 36 33.33% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Matuška 34 31.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marcel Filaga 31 28.70% Független
Helena Bohátová 28 25.93% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Eva Smolíková 25 23.15% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 23 21.30% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ladislav Marenčák 21 19.44% Független
Tatiana Svetlanská 16 14.81% Független
Branislav Becík 15 13.89% Független
Daniel Žingor 14 12.96% Független
Otokar Klein 14 12.96% Független
Ľuboš Ivan 13 12.04% Független
Ján Volf 12 11.11% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Stanislav Kosec 11 10.19% ĽS Naše Slovensko
Bertalan Bóna 11 10.19% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Polerecká 11 10.19% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ivan Katona 10 9.26% Független
Andrea Hudecová 10 9.26% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 9 8.33% Független
Martin Búry 8 7.41% Független
Gabriel Katona 8 7.41% Független
Jozef Zaťko 8 7.41% NP
Radovan Kuruc 7 6.48% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 7 6.48% ĽS Naše Slovensko
Štefan Prešinský 6 5.56% Független
Ladislav Balogh 6 5.56% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 4 3.70% ĽS Naše Slovensko
Lenka Szegényová 4 3.70% KSS
Adrián Takáč 4 3.70% ĽS Naše Slovensko
Richard Schwarz 3 2.78% Független
János Bób 3 2.78% SMK-MKP
Pavol Uhrín 3 2.78% DOMA DOBRE
Tibor Dobai 3 2.78% SMK-MKP
Mária Czuczor 2 1.85% SMK-MKP
Štefan Skok 1 0.93% NP
Gizela Kevélyová 1 0.93% SME RODINA - Boris Kollár
Dávid Nagy 1 0.93% SMK-MKP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 25.22 %
Nagysurány 192 8.60 %
Komját 101 4.53 %
Tótmegyer 80 3.58 %
Mánya 55 2.46 %
Bánkeszi 50 2.24 %
Komáromszemere 42 1.88 %
Csornok 37 1.66 %
Nyitramalomszeg 37 1.66 %
Zsitvafödémes 34 1.52 %
Özdöge 30 1.34 %
Jászfalu 29 1.30 %
Újlót 28 1.25 %
Hull 26 1.16 %
Nyitranagykér 25 1.12 %
Barsfüss 24 1.08 %
Ohaj 24 1.08 %
Rendve 21 0.94 %
Udvard 21 0.94 %
Tardoskedd 20 0.90 %
Szencse 20 0.90 %
Dögös 18 0.81 %
Gyarak 18 0.81 %
Jattó 17 0.76 %
Kolta 15 0.67 %
Szentmihályúr 12 0.54 %
Andód 12 0.54 %
Komáromcsehi 9 0.40 %
Szímő 9 0.40 %
Fajkürt 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Kamocsa 6 0.27 %
Barsbaracska 5 0.22 %
Valkház 4 0.18 %
Zsitvabesenyő 3 0.13 %
Pozba 2 0.09 %
Érsekújvár 779 19.04 %
Nagysurány 260 6.35 %
Komját 133 3.25 %
Tótmegyer 113 2.76 %
Bánkeszi 98 2.39 %
Mánya 73 1.78 %
Zsitvafödémes 67 1.64 %
Komáromszemere 61 1.49 %
Jattó 56 1.37 %
Özdöge 52 1.27 %
Udvard 50 1.22 %
Nyitramalomszeg 49 1.20 %
Újlót 48 1.17 %
Csornok 47 1.15 %
Tardoskedd 39 0.95 %
Ohaj 38 0.93 %
Rendve 36 0.88 %
Hull 36 0.88 %
Kolta 32 0.78 %
Nyitranagykér 30 0.73 %
Jászfalu 30 0.73 %
Szencse 28 0.68 %
Dögös 27 0.66 %
Barsfüss 27 0.66 %
Andód 26 0.64 %
Szímő 23 0.56 %
Gyarak 22 0.54 %
Szentmihályúr 18 0.44 %
Komáromcsehi 13 0.32 %
Fajkürt 11 0.27 %
Valkház 10 0.24 %
Pozba 9 0.22 %
Barsbaracska 8 0.20 %
Kisbaromlak 7 0.17 %
Kamocsa 6 0.15 %
Zsitvabesenyő 4 0.10 %
Érsekújvár 1 451 51.95 %
Tardoskedd 216 7.73 %
Udvard 204 7.30 %
Nyitranagykér 138 4.94 %
Nagysurány 135 4.83 %
Szímő 127 4.55 %
Zsitvabesenyő 88 3.15 %
Andód 84 3.01 %
Pozba 78 2.79 %
Bánkeszi 65 2.33 %
Tótmegyer 64 2.29 %
Kamocsa 60 2.15 %
Komját 45 1.61 %
Újlót 44 1.58 %
Szentmihályúr 44 1.58 %
Barsbaracska 34 1.22 %
Özdöge 33 1.18 %
Komáromszemere 32 1.15 %
Szencse 30 1.07 %
Nyitramalomszeg 30 1.07 %
Fajkürt 29 1.04 %
Mánya 29 1.04 %
Zsitvafödémes 27 0.97 %
Komáromcsehi 22 0.79 %
Gyarak 21 0.75 %
Jattó 20 0.72 %
Dögös 20 0.72 %
Barsfüss 19 0.68 %
Kolta 17 0.61 %
Csornok 17 0.61 %
Jászfalu 15 0.54 %
Valkház 11 0.39 %
Hull 9 0.32 %
Ohaj 4 0.14 %
Rendve 3 0.11 %
Kisbaromlak 3 0.11 %
Érsekújvár 1 888 62.02 %
Udvard 763 25.07 %
Nagysurány 439 14.42 %
Bánkeszi 198 6.50 %
Tótmegyer 191 6.27 %
Komáromszemere 155 5.09 %
Komját 150 4.93 %
Újlót 146 4.80 %
Zsitvafödémes 130 4.27 %
Ohaj 128 4.20 %
Tardoskedd 118 3.88 %
Kisbaromlak 117 3.84 %
Zsitvabesenyő 116 3.81 %
Jászfalu 102 3.35 %
Mánya 102 3.35 %
Kolta 100 3.29 %
Özdöge 90 2.96 %
Nyitramalomszeg 77 2.53 %
Hull 74 2.43 %
Andód 71 2.33 %
Szencse 69 2.27 %
Nyitranagykér 59 1.94 %
Barsfüss 54 1.77 %
Szímő 47 1.54 %
Jattó 45 1.48 %
Csornok 41 1.35 %
Fajkürt 40 1.31 %
Dögös 40 1.31 %
Rendve 36 1.18 %
Gyarak 36 1.18 %
Komáromcsehi 32 1.05 %
Pozba 29 0.95 %
Szentmihályúr 22 0.72 %
Kamocsa 22 0.72 %
Barsbaracska 18 0.59 %
Valkház 15 0.49 %
Érsekújvár 1 219 155.68 %
Nagysurány 290 37.04 %
Komját 110 14.05 %
Bánkeszi 108 13.79 %
Tótmegyer 96 12.26 %
Udvard 93 11.88 %
Tardoskedd 54 6.90 %
Jászfalu 44 5.62 %
Mánya 42 5.36 %
Újlót 40 5.11 %
Nyitranagykér 38 4.85 %
Zsitvafödémes 37 4.73 %
Nyitramalomszeg 36 4.60 %
Szencse 34 4.34 %
Andód 34 4.34 %
Jattó 30 3.83 %
Rendve 29 3.70 %
Dögös 27 3.45 %
Hull 27 3.45 %
Barsfüss 26 3.32 %
Kolta 26 3.32 %
Özdöge 25 3.19 %
Gyarak 23 2.94 %
Kisbaromlak 21 2.68 %
Zsitvabesenyő 20 2.55 %
Szentmihályúr 19 2.43 %
Komáromszemere 19 2.43 %
Ohaj 18 2.30 %
Csornok 18 2.30 %
Barsbaracska 17 2.17 %
Kamocsa 16 2.04 %
Pozba 14 1.79 %
Valkház 14 1.79 %
Szímő 14 1.79 %
Fajkürt 11 1.40 %
Komáromcsehi 11 1.40 %
Érsekújvár 1 553 160.10 %
Udvard 409 42.16 %
Szímő 272 28.04 %
Tardoskedd 267 27.53 %
Andód 168 17.32 %
Nyitranagykér 164 16.91 %
Kamocsa 131 13.51 %
Zsitvabesenyő 116 11.96 %
Pozba 77 7.94 %
Barsbaracska 38 3.92 %
Kolta 29 2.99 %
Nagysurány 24 2.47 %
Újlót 19 1.96 %
Jászfalu 9 0.93 %
Komáromszemere 9 0.93 %
Jattó 7 0.72 %
Kisbaromlak 6 0.62 %
Tótmegyer 5 0.52 %
Komját 5 0.52 %
Komáromcsehi 4 0.41 %
Bánkeszi 4 0.41 %
Szentmihályúr 4 0.41 %
Fajkürt 4 0.41 %
Ohaj 4 0.41 %
Szencse 4 0.41 %
Nyitramalomszeg 4 0.41 %
Mánya 3 0.31 %
Csornok 3 0.31 %
Hull 3 0.31 %
Barsfüss 2 0.21 %
Dögös 2 0.21 %
Zsitvafödémes 2 0.21 %
Özdöge 2 0.21 %
Valkház 1 0.10 %
Gyarak 1 0.10 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 24.67 %
Nagysurány 210 4.28 %
Tardoskedd 127 2.59 %
Szímő 90 1.84 %
Bánkeszi 80 1.63 %
Tótmegyer 76 1.55 %
Udvard 73 1.49 %
Komját 71 1.45 %
Nyitranagykér 71 1.45 %
Zsitvabesenyő 63 1.29 %
Andód 49 1.00 %
Újlót 48 0.98 %
Szentmihályúr 45 0.92 %
Özdöge 40 0.82 %
Szencse 38 0.78 %
Mánya 38 0.78 %
Zsitvafödémes 36 0.73 %
Nyitramalomszeg 35 0.71 %
Kolta 33 0.67 %
Gyarak 32 0.65 %
Kamocsa 32 0.65 %
Jattó 30 0.61 %
Hull 28 0.57 %
Fajkürt 28 0.57 %
Barsfüss 26 0.53 %
Csornok 25 0.51 %
Ohaj 24 0.49 %
Pozba 24 0.49 %
Komáromszemere 23 0.47 %
Dögös 22 0.45 %
Rendve 20 0.41 %
Barsbaracska 18 0.37 %
Jászfalu 17 0.35 %
Komáromcsehi 15 0.31 %
Kisbaromlak 15 0.31 %
Valkház 11 0.22 %
Érsekújvár 579 7.75 %
Nagysurány 436 5.84 %
Ohaj 226 3.03 %
Bánkeszi 134 1.79 %
Hull 125 1.67 %
Mánya 114 1.53 %
Komját 114 1.53 %
Újlót 111 1.49 %
Zsitvafödémes 98 1.31 %
Szencse 81 1.08 %
Özdöge 81 1.08 %
Tótmegyer 79 1.06 %
Tardoskedd 60 0.80 %
Nyitramalomszeg 60 0.80 %
Szentmihályúr 59 0.79 %
Gyarak 54 0.72 %
Rendve 53 0.71 %
Udvard 52 0.70 %
Jászfalu 41 0.55 %
Nyitranagykér 41 0.55 %
Csornok 40 0.54 %
Jattó 39 0.52 %
Zsitvabesenyő 39 0.52 %
Barsfüss 39 0.52 %
Kolta 37 0.50 %
Komáromszemere 37 0.50 %
Dögös 36 0.48 %
Fajkürt 35 0.47 %
Szímő 26 0.35 %
Valkház 25 0.33 %
Pozba 21 0.28 %
Kisbaromlak 17 0.23 %
Komáromcsehi 13 0.17 %
Andód 12 0.16 %
Barsbaracska 11 0.15 %
Kamocsa 7 0.09 %
Érsekújvár 2 753 148.49 %
Nagysurány 212 11.43 %
Udvard 166 8.95 %
Andód 124 6.69 %
Bánkeszi 109 5.88 %
Tardoskedd 91 4.91 %
Szímő 86 4.64 %
Tótmegyer 86 4.64 %
Komját 84 4.53 %
Nyitranagykér 83 4.48 %
Kamocsa 75 4.05 %
Mánya 59 3.18 %
Jászfalu 44 2.37 %
Zsitvafödémes 41 2.21 %
Szencse 39 2.10 %
Újlót 37 2.00 %
Dögös 36 1.94 %
Kolta 36 1.94 %
Hull 35 1.89 %
Zsitvabesenyő 35 1.89 %
Nyitramalomszeg 34 1.83 %
Pozba 28 1.51 %
Jattó 28 1.51 %
Komáromszemere 26 1.40 %
Ohaj 25 1.35 %
Barsfüss 21 1.13 %
Szentmihályúr 20 1.08 %
Gyarak 19 1.02 %
Csornok 19 1.02 %
Kisbaromlak 17 0.92 %
Barsbaracska 16 0.86 %
Özdöge 14 0.76 %
Rendve 12 0.65 %
Komáromcsehi 10 0.54 %
Valkház 8 0.43 %
Fajkürt 7 0.38 %
Érsekújvár 310 35.84 %
Nyitranagykér 217 25.09 %
Nagysurány 81 9.36 %
Komját 72 8.32 %
Tótmegyer 38 4.39 %
Udvard 36 4.16 %
Nyitramalomszeg 28 3.24 %
Tardoskedd 24 2.77 %
Csornok 13 1.50 %
Bánkeszi 12 1.39 %
Mánya 11 1.27 %
Andód 10 1.16 %
Újlót 9 1.04 %
Zsitvabesenyő 9 1.04 %
Hull 9 1.04 %
Komáromszemere 8 0.92 %
Rendve 8 0.92 %
Özdöge 8 0.92 %
Zsitvafödémes 8 0.92 %
Ohaj 7 0.81 %
Szencse 7 0.81 %
Barsfüss 7 0.81 %
Jászfalu 6 0.69 %
Fajkürt 6 0.69 %
Pozba 6 0.69 %
Barsbaracska 6 0.69 %
Kamocsa 5 0.58 %
Szentmihályúr 5 0.58 %
Komáromcsehi 5 0.58 %
Dögös 4 0.46 %
Kisbaromlak 4 0.46 %
Szímő 4 0.46 %
Kolta 3 0.35 %
Gyarak 3 0.35 %
Jattó 3 0.35 %
Valkház 1 0.12 %
Érsekújvár 1 595 27.39 %
Nagysurány 437 7.50 %
Komját 257 4.41 %
Tótmegyer 236 4.05 %
Bánkeszi 208 3.57 %
Udvard 170 2.92 %
Özdöge 132 2.27 %
Mánya 122 2.09 %
Zsitvafödémes 113 1.94 %
Nyitramalomszeg 100 1.72 %
Csornok 86 1.48 %
Szencse 86 1.48 %
Tardoskedd 85 1.46 %
Újlót 85 1.46 %
Jattó 80 1.37 %
Dögös 78 1.34 %
Fajkürt 74 1.27 %
Ohaj 71 1.22 %
Szentmihályúr 69 1.18 %
Hull 66 1.13 %
Nyitranagykér 66 1.13 %
Andód 63 1.08 %
Gyarak 60 1.03 %
Barsfüss 60 1.03 %
Kolta 60 1.03 %
Komáromszemere 55 0.94 %
Jászfalu 52 0.89 %
Komáromcsehi 50 0.86 %
Szímő 38 0.65 %
Kisbaromlak 36 0.62 %
Rendve 32 0.55 %
Pozba 28 0.48 %
Valkház 28 0.48 %
Zsitvabesenyő 23 0.39 %
Kamocsa 17 0.29 %
Barsbaracska 16 0.27 %
Érsekújvár 820 26.08 %
Nagysurány 546 17.37 %
Mánya 261 8.30 %
Bánkeszi 214 6.81 %
Gyarak 191 6.08 %
Zsitvafödémes 143 4.55 %
Komját 133 4.23 %
Hull 114 3.63 %
Ohaj 110 3.50 %
Újlót 107 3.40 %
Barsfüss 101 3.21 %
Tótmegyer 100 3.18 %
Szencse 98 3.12 %
Rendve 77 2.45 %
Valkház 69 2.19 %
Özdöge 66 2.10 %
Szentmihályúr 62 1.97 %
Nyitramalomszeg 57 1.81 %
Csornok 50 1.59 %
Udvard 45 1.43 %
Kolta 44 1.40 %
Nyitranagykér 43 1.37 %
Jászfalu 40 1.27 %
Fajkürt 38 1.21 %
Tardoskedd 36 1.15 %
Dögös 29 0.92 %
Kisbaromlak 27 0.86 %
Komáromszemere 23 0.73 %
Jattó 19 0.60 %
Barsbaracska 18 0.57 %
Pozba 14 0.45 %
Komáromcsehi 12 0.38 %
Kamocsa 12 0.38 %
Szímő 10 0.32 %
Andód 9 0.29 %
Zsitvabesenyő 3 0.10 %
Érsekújvár 2 624 204.20 %
Nagysurány 178 13.85 %
Udvard 137 10.66 %
Andód 107 8.33 %
Bánkeszi 89 6.93 %
Tótmegyer 82 6.38 %
Komját 81 6.30 %
Szímő 77 5.99 %
Tardoskedd 73 5.68 %
Kamocsa 65 5.06 %
Nyitranagykér 62 4.82 %
Mánya 48 3.74 %
Zsitvafödémes 40 3.11 %
Zsitvabesenyő 36 2.80 %
Jászfalu 34 2.65 %
Hull 31 2.41 %
Jattó 27 2.10 %
Újlót 27 2.10 %
Nyitramalomszeg 26 2.02 %
Dögös 25 1.95 %
Szencse 24 1.87 %
Kolta 22 1.71 %
Komáromszemere 22 1.71 %
Ohaj 18 1.40 %
Szentmihályúr 17 1.32 %
Rendve 17 1.32 %
Kisbaromlak 16 1.25 %
Gyarak 16 1.25 %
Özdöge 14 1.09 %
Pozba 13 1.01 %
Csornok 13 1.01 %
Barsbaracska 12 0.93 %
Barsfüss 11 0.86 %
Valkház 10 0.78 %
Fajkürt 7 0.54 %
Komáromcsehi 4 0.31 %
Érsekújvár 376 12.87 %
Nagysurány 294 10.06 %
Ohaj 250 8.56 %
Mánya 102 3.49 %
Zsitvafödémes 95 3.25 %
Gyarak 92 3.15 %
Bánkeszi 80 2.74 %
Hull 79 2.70 %
Újlót 69 2.36 %
Barsfüss 61 2.09 %
Rendve 57 1.95 %
Szencse 55 1.88 %
Komját 53 1.81 %
Tótmegyer 45 1.54 %
Özdöge 43 1.47 %
Valkház 40 1.37 %
Nyitramalomszeg 34 1.16 %
Udvard 29 0.99 %
Csornok 25 0.86 %
Jászfalu 24 0.82 %
Fajkürt 22 0.75 %
Andód 20 0.68 %
Jattó 19 0.65 %
Nyitranagykér 17 0.58 %
Komáromszemere 16 0.55 %
Dögös 16 0.55 %
Kolta 15 0.51 %
Szentmihályúr 14 0.48 %
Tardoskedd 13 0.44 %
Zsitvabesenyő 13 0.44 %
Kisbaromlak 12 0.41 %
Komáromcsehi 7 0.24 %
Pozba 5 0.17 %
Barsbaracska 4 0.14 %
Szímő 3 0.10 %
Kamocsa 1 0.03 %
Komját 509 35.52 %
Érsekújvár 235 16.40 %
Nagysurány 201 14.03 %
Dögös 60 4.19 %
Bánkeszi 58 4.05 %
Tótmegyer 51 3.56 %
Nyitramalomszeg 42 2.93 %
Mánya 39 2.72 %
Csornok 37 2.58 %
Özdöge 28 1.95 %
Tardoskedd 25 1.74 %
Nyitranagykér 24 1.67 %
Barsfüss 23 1.61 %
Zsitvafödémes 23 1.61 %
Újlót 19 1.33 %
Hull 18 1.26 %
Udvard 16 1.12 %
Szencse 16 1.12 %
Ohaj 15 1.05 %
Jattó 15 1.05 %
Gyarak 14 0.98 %
Kolta 14 0.98 %
Szentmihályúr 14 0.98 %
Jászfalu 13 0.91 %
Kisbaromlak 10 0.70 %
Szímő 9 0.63 %
Valkház 9 0.63 %
Komáromszemere 8 0.56 %
Rendve 7 0.49 %
Fajkürt 6 0.42 %
Andód 5 0.35 %
Komáromcsehi 4 0.28 %
Zsitvabesenyő 3 0.21 %
Barsbaracska 3 0.21 %
Pozba 1 0.07 %
Kamocsa 1 0.07 %
Nagysurány 140 5.15 %
Érsekújvár 131 4.82 %
Ohaj 71 2.61 %
Komját 44 1.62 %
Bánkeszi 29 1.07 %
Hull 28 1.03 %
Tótmegyer 27 0.99 %
Mánya 25 0.92 %
Szencse 19 0.70 %
Udvard 19 0.70 %
Barsfüss 18 0.66 %
Gyarak 17 0.63 %
Újlót 17 0.63 %
Zsitvafödémes 16 0.59 %
Rendve 16 0.59 %
Özdöge 15 0.55 %
Nyitramalomszeg 9 0.33 %
Csornok 9 0.33 %
Barsbaracska 9 0.33 %
Kolta 8 0.29 %
Valkház 8 0.29 %
Jászfalu 6 0.22 %
Nyitranagykér 6 0.22 %
Zsitvabesenyő 5 0.18 %
Fajkürt 5 0.18 %
Dögös 5 0.18 %
Jattó 5 0.18 %
Szentmihályúr 5 0.18 %
Komáromszemere 4 0.15 %
Szímő 4 0.15 %
Pozba 4 0.15 %
Tardoskedd 3 0.11 %
Kisbaromlak 3 0.11 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Kamocsa 2 0.07 %
Andód 1 0.04 %
Érsekújvár 1 247 57.89 %
Bánkeszi 674 31.29 %
Nagysurány 595 27.62 %
Tótmegyer 137 6.36 %
Komját 132 6.13 %
Mánya 106 4.92 %
Gyarak 98 4.55 %
Újlót 90 4.18 %
Zsitvafödémes 73 3.39 %
Hull 70 3.25 %
Udvard 64 2.97 %
Nyitramalomszeg 59 2.74 %
Ohaj 53 2.46 %
Szencse 52 2.41 %
Nyitranagykér 48 2.23 %
Rendve 42 1.95 %
Tardoskedd 42 1.95 %
Jászfalu 40 1.86 %
Barsfüss 38 1.76 %
Komáromszemere 34 1.58 %
Özdöge 33 1.53 %
Kisbaromlak 33 1.53 %
Andód 31 1.44 %
Szentmihályúr 28 1.30 %
Dögös 26 1.21 %
Kolta 24 1.11 %
Valkház 23 1.07 %
Jattó 22 1.02 %
Csornok 22 1.02 %
Fajkürt 21 0.97 %
Szímő 16 0.74 %
Barsbaracska 13 0.60 %
Komáromcsehi 11 0.51 %
Kamocsa 11 0.51 %
Zsitvabesenyő 6 0.28 %
Pozba 4 0.19 %
Érsekújvár 689 26.81 %
Nagysurány 192 7.47 %
Kolta 95 3.70 %
Bánkeszi 76 2.96 %
Tótmegyer 64 2.49 %
Udvard 52 2.02 %
Komját 52 2.02 %
Újlót 50 1.95 %
Komáromszemere 49 1.91 %
Szencse 45 1.75 %
Szentmihályúr 40 1.56 %
Tardoskedd 39 1.52 %
Mánya 38 1.48 %
Ohaj 33 1.28 %
Nyitranagykér 33 1.28 %
Csornok 32 1.25 %
Zsitvafödémes 31 1.21 %
Nyitramalomszeg 30 1.17 %
Rendve 28 1.09 %
Szímő 28 1.09 %
Komáromcsehi 28 1.09 %
Gyarak 27 1.05 %
Jászfalu 25 0.97 %
Andód 24 0.93 %
Dögös 24 0.93 %
Jattó 23 0.89 %
Fajkürt 22 0.86 %
Özdöge 21 0.82 %
Hull 20 0.78 %
Barsfüss 19 0.74 %
Zsitvabesenyő 16 0.62 %
Pozba 13 0.51 %
Valkház 12 0.47 %
Kisbaromlak 11 0.43 %
Kamocsa 10 0.39 %
Barsbaracska 9 0.35 %
Érsekújvár 1 145 36.02 %
Szímő 415 13.05 %
Udvard 297 9.34 %
Tardoskedd 252 7.93 %
Nyitranagykér 201 6.32 %
Andód 190 5.98 %
Kamocsa 178 5.60 %
Zsitvabesenyő 89 2.80 %
Pozba 68 2.14 %
Barsbaracska 35 1.10 %
Tótmegyer 16 0.50 %
Újlót 15 0.47 %
Komáromszemere 10 0.31 %
Komját 9 0.28 %
Jászfalu 7 0.22 %
Kolta 6 0.19 %
Bánkeszi 5 0.16 %
Nagysurány 5 0.16 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.09 %
Szentmihályúr 3 0.09 %
Valkház 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Özdöge 3 0.09 %
Jattó 3 0.09 %
Zsitvafödémes 3 0.09 %
Gyarak 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Mánya 2 0.06 %
Komáromcsehi 2 0.06 %
Nyitramalomszeg 2 0.06 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 12.39 %
Komját 563 10.47 %
Nagysurány 510 9.49 %
Nyitranagykér 296 5.51 %
Bánkeszi 189 3.52 %
Özdöge 139 2.59 %
Tótmegyer 131 2.44 %
Újlót 111 2.07 %
Mánya 108 2.01 %
Nyitramalomszeg 92 1.71 %
Zsitvafödémes 91 1.69 %
Szencse 77 1.43 %
Ohaj 74 1.38 %
Hull 70 1.30 %
Dögös 70 1.30 %
Csornok 69 1.28 %
Barsfüss 67 1.25 %
Udvard 61 1.13 %
Fajkürt 60 1.12 %
Tardoskedd 59 1.10 %
Szímő 58 1.08 %
Szentmihályúr 57 1.06 %
Jattó 56 1.04 %
Gyarak 47 0.87 %
Valkház 37 0.69 %
Rendve 33 0.61 %
Kolta 31 0.58 %
Komáromszemere 29 0.54 %
Komáromcsehi 25 0.47 %
Pozba 25 0.47 %
Jászfalu 23 0.43 %
Andód 23 0.43 %
Kisbaromlak 22 0.41 %
Barsbaracska 21 0.39 %
Kamocsa 14 0.26 %
Zsitvabesenyő 10 0.19 %
Érsekújvár 753 41.26 %
Nagysurány 244 13.37 %
Komját 139 7.62 %
Tótmegyer 91 4.99 %
Zsitvafödémes 71 3.89 %
Komáromszemere 67 3.67 %
Bánkeszi 65 3.56 %
Tardoskedd 64 3.51 %
Nyitramalomszeg 62 3.40 %
Nyitranagykér 60 3.29 %
Mánya 58 3.18 %
Csornok 57 3.12 %
Udvard 55 3.01 %
Újlót 46 2.52 %
Özdöge 39 2.14 %
Hull 37 2.03 %
Jászfalu 36 1.97 %
Kolta 35 1.92 %
Rendve 34 1.86 %
Ohaj 32 1.75 %
Szencse 30 1.64 %
Szímő 29 1.59 %
Andód 28 1.53 %
Dögös 27 1.48 %
Jattó 25 1.37 %
Gyarak 25 1.37 %
Barsfüss 23 1.26 %
Pozba 21 1.15 %
Szentmihályúr 16 0.88 %
Barsbaracska 13 0.71 %
Kamocsa 11 0.60 %
Komáromcsehi 10 0.55 %
Fajkürt 10 0.55 %
Zsitvabesenyő 8 0.44 %
Kisbaromlak 7 0.38 %
Valkház 6 0.33 %
Érsekújvár 1 848 54.64 %
Nagysurány 409 12.09 %
Bánkeszi 242 7.16 %
Komját 138 4.08 %
Mánya 132 3.90 %
Tótmegyer 131 3.87 %
Újlót 117 3.46 %
Fajkürt 109 3.22 %
Ohaj 107 3.16 %
Gyarak 106 3.13 %
Hull 100 2.96 %
Udvard 88 2.60 %
Zsitvafödémes 87 2.57 %
Rendve 76 2.25 %
Szencse 72 2.13 %
Barsbaracska 67 1.98 %
Nyitramalomszeg 63 1.86 %
Jászfalu 59 1.74 %
Barsfüss 58 1.71 %
Tardoskedd 57 1.69 %
Pozba 56 1.66 %
Komáromszemere 56 1.66 %
Csornok 55 1.63 %
Kolta 53 1.57 %
Kisbaromlak 52 1.54 %
Andód 47 1.39 %
Jattó 40 1.18 %
Nyitranagykér 38 1.12 %
Özdöge 34 1.01 %
Komáromcsehi 30 0.89 %
Dögös 29 0.86 %
Szentmihályúr 26 0.77 %
Szímő 25 0.74 %
Valkház 21 0.62 %
Kamocsa 21 0.62 %
Zsitvabesenyő 12 0.35 %
Érsekújvár 255 14.90 %
Nagysurány 51 2.98 %
Tótmegyer 16 0.94 %
Tardoskedd 12 0.70 %
Szímő 11 0.64 %
Komját 11 0.64 %
Szentmihályúr 10 0.58 %
Udvard 10 0.58 %
Zsitvafödémes 9 0.53 %
Szencse 9 0.53 %
Nyitranagykér 8 0.47 %
Mánya 8 0.47 %
Bánkeszi 7 0.41 %
Kamocsa 7 0.41 %
Kolta 6 0.35 %
Rendve 6 0.35 %
Nyitramalomszeg 5 0.29 %
Zsitvabesenyő 5 0.29 %
Jászfalu 4 0.23 %
Barsbaracska 4 0.23 %
Hull 4 0.23 %
Ohaj 4 0.23 %
Valkház 4 0.23 %
Pozba 4 0.23 %
Komáromszemere 4 0.23 %
Andód 3 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.18 %
Özdöge 3 0.18 %
Jattó 2 0.12 %
Barsfüss 2 0.12 %
Csornok 2 0.12 %
Fajkürt 2 0.12 %
Újlót 1 0.06 %
Dögös 1 0.06 %
Gyarak 1 0.06 %
Kisbaromlak 1 0.06 %
Nagysurány 1 534 31.75 %
Érsekújvár 1 075 22.25 %
Bánkeszi 260 5.38 %
Tótmegyer 151 3.13 %
Nyitramalomszeg 147 3.04 %
Komját 130 2.69 %
Zsitvafödémes 129 2.67 %
Mánya 117 2.42 %
Szencse 82 1.70 %
Újlót 74 1.53 %
Ohaj 65 1.35 %
Hull 63 1.30 %
Udvard 60 1.24 %
Barsfüss 60 1.24 %
Özdöge 58 1.20 %
Rendve 55 1.14 %
Csornok 54 1.12 %
Dögös 45 0.93 %
Jászfalu 38 0.79 %
Gyarak 37 0.77 %
Tardoskedd 35 0.72 %
Nyitranagykér 31 0.64 %
Valkház 31 0.64 %
Jattó 28 0.58 %
Kolta 26 0.54 %
Komáromszemere 25 0.52 %
Andód 25 0.52 %
Szentmihályúr 22 0.46 %
Kisbaromlak 15 0.31 %
Szímő 14 0.29 %
Fajkürt 13 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Pozba 9 0.19 %
Barsbaracska 9 0.19 %
Kamocsa 7 0.14 %
Zsitvabesenyő 5 0.10 %
Érsekújvár 1 458 27.37 %
Nagysurány 1 204 22.60 %
Bánkeszi 391 7.34 %
Komját 292 5.48 %
Tótmegyer 201 3.77 %
Nyitramalomszeg 188 3.53 %
Újlót 158 2.97 %
Zsitvafödémes 149 2.80 %
Ohaj 147 2.76 %
Mánya 135 2.53 %
Udvard 122 2.29 %
Özdöge 122 2.29 %
Gyarak 114 2.14 %
Szencse 110 2.06 %
Nyitranagykér 108 2.03 %
Hull 100 1.88 %
Tardoskedd 93 1.75 %
Barsfüss 90 1.69 %
Komáromszemere 73 1.37 %
Szentmihályúr 69 1.30 %
Dögös 68 1.28 %
Jattó 67 1.26 %
Kolta 64 1.20 %
Fajkürt 64 1.20 %
Csornok 62 1.16 %
Rendve 61 1.15 %
Jászfalu 55 1.03 %
Szímő 49 0.92 %
Kisbaromlak 39 0.73 %
Andód 38 0.71 %
Pozba 36 0.68 %
Valkház 36 0.68 %
Komáromcsehi 28 0.53 %
Zsitvabesenyő 23 0.43 %
Barsbaracska 23 0.43 %
Kamocsa 18 0.34 %
Érsekújvár 235 7.42 %
Nagysurány 223 7.05 %
Rendve 97 3.06 %
Bánkeszi 59 1.86 %
Komját 43 1.36 %
Tótmegyer 42 1.33 %
Hull 39 1.23 %
Újlót 34 1.07 %
Mánya 32 1.01 %
Zsitvafödémes 31 0.98 %
Szencse 31 0.98 %
Nyitramalomszeg 29 0.92 %
Barsfüss 25 0.79 %
Ohaj 23 0.73 %
Udvard 21 0.66 %
Özdöge 20 0.63 %
Nyitranagykér 20 0.63 %
Dögös 17 0.54 %
Tardoskedd 16 0.51 %
Jattó 15 0.47 %
Gyarak 13 0.41 %
Jászfalu 13 0.41 %
Kolta 13 0.41 %
Komáromcsehi 12 0.38 %
Komáromszemere 12 0.38 %
Csornok 10 0.32 %
Fajkürt 9 0.28 %
Valkház 8 0.25 %
Andód 8 0.25 %
Barsbaracska 6 0.19 %
Szentmihályúr 6 0.19 %
Zsitvabesenyő 6 0.19 %
Kisbaromlak 5 0.16 %
Pozba 2 0.06 %
Szímő 2 0.06 %
Kamocsa 2 0.06 %
Érsekújvár 750 18.14 %
Nagysurány 295 7.14 %
Tótmegyer 208 5.03 %
Komját 159 3.85 %
Bánkeszi 101 2.44 %
Zsitvafödémes 70 1.69 %
Csornok 60 1.45 %
Mánya 58 1.40 %
Nyitramalomszeg 54 1.31 %
Komáromszemere 48 1.16 %
Özdöge 47 1.14 %
Újlót 45 1.09 %
Ohaj 38 0.92 %
Szencse 38 0.92 %
Tardoskedd 38 0.92 %
Hull 36 0.87 %
Nyitranagykér 33 0.80 %
Udvard 33 0.80 %
Rendve 31 0.75 %
Kolta 30 0.73 %
Barsfüss 29 0.70 %
Jászfalu 28 0.68 %
Dögös 28 0.68 %
Andód 25 0.60 %
Gyarak 23 0.56 %
Jattó 23 0.56 %
Szímő 16 0.39 %
Szentmihályúr 14 0.34 %
Fajkürt 14 0.34 %
Kisbaromlak 10 0.24 %
Komáromcsehi 9 0.22 %
Valkház 7 0.17 %
Kamocsa 7 0.17 %
Pozba 5 0.12 %
Barsbaracska 5 0.12 %
Zsitvabesenyő 2 0.05 %
Érsekújvár 598 26.67 %
Nagysurány 241 10.75 %
Tótmegyer 166 7.40 %
Komját 121 5.40 %
Bánkeszi 74 3.30 %
Mánya 54 2.41 %
Zsitvafödémes 48 2.14 %
Újlót 43 1.92 %
Komáromszemere 43 1.92 %
Csornok 43 1.92 %
Nyitramalomszeg 41 1.83 %
Özdöge 35 1.56 %
Szencse 34 1.52 %
Tardoskedd 29 1.29 %
Kolta 29 1.29 %
Nyitranagykér 27 1.20 %
Ohaj 27 1.20 %
Hull 27 1.20 %
Udvard 25 1.12 %
Barsfüss 24 1.07 %
Rendve 24 1.07 %
Gyarak 22 0.98 %
Dögös 22 0.98 %
Andód 19 0.85 %
Jászfalu 18 0.80 %
Jattó 16 0.71 %
Barsbaracska 11 0.49 %
Fajkürt 11 0.49 %
Szímő 11 0.49 %
Komáromcsehi 9 0.40 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Kamocsa 5 0.22 %
Valkház 4 0.18 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Érsekújvár 911 34.46 %
Szímő 258 9.76 %
Udvard 222 8.40 %
Tardoskedd 195 7.38 %
Andód 174 6.58 %
Nyitranagykér 132 4.99 %
Kamocsa 106 4.01 %
Zsitvabesenyő 76 2.87 %
Pozba 56 2.12 %
Barsbaracska 32 1.21 %
Nagysurány 21 0.79 %
Kolta 13 0.49 %
Újlót 12 0.45 %
Tótmegyer 9 0.34 %
Komáromszemere 7 0.26 %
Komját 7 0.26 %
Ohaj 4 0.15 %
Kisbaromlak 4 0.15 %
Jattó 4 0.15 %
Jászfalu 4 0.15 %
Bánkeszi 4 0.15 %
Szencse 3 0.11 %
Dögös 3 0.11 %
Zsitvafödémes 3 0.11 %
Szentmihályúr 2 0.08 %
Valkház 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Gyarak 2 0.08 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 101.93 %
Nagysurány 374 8.92 %
Udvard 346 8.26 %
Bánkeszi 230 5.49 %
Tardoskedd 210 5.01 %
Tótmegyer 184 4.39 %
Andód 163 3.89 %
Szímő 147 3.51 %
Nyitranagykér 115 2.74 %
Komját 113 2.70 %
Zsitvabesenyő 105 2.51 %
Kamocsa 76 1.81 %
Újlót 72 1.72 %
Jászfalu 70 1.67 %
Ohaj 69 1.65 %
Nyitramalomszeg 65 1.55 %
Jattó 62 1.48 %
Zsitvafödémes 60 1.43 %
Mánya 58 1.38 %
Kisbaromlak 57 1.36 %
Barsfüss 52 1.24 %
Komáromszemere 51 1.22 %
Fajkürt 48 1.15 %
Szencse 48 1.15 %
Pozba 45 1.07 %
Kolta 40 0.95 %
Dögös 34 0.81 %
Gyarak 32 0.76 %
Hull 31 0.74 %
Özdöge 28 0.67 %
Barsbaracska 22 0.52 %
Rendve 21 0.50 %
Csornok 18 0.43 %
Szentmihályúr 14 0.33 %
Valkház 14 0.33 %
Komáromcsehi 11 0.26 %
Érsekújvár 1 479 45.59 %
Bánkeszi 97 2.99 %
Nagysurány 89 2.74 %
Tótmegyer 75 2.31 %
Udvard 73 2.25 %
Andód 43 1.33 %
Újlót 40 1.23 %
Komját 31 0.96 %
Kisbaromlak 25 0.77 %
Ohaj 23 0.71 %
Komáromszemere 21 0.65 %
Tardoskedd 20 0.62 %
Jászfalu 19 0.59 %
Mánya 19 0.59 %
Hull 18 0.55 %
Zsitvafödémes 17 0.52 %
Szímő 15 0.46 %
Nyitramalomszeg 15 0.46 %
Barsfüss 14 0.43 %
Zsitvabesenyő 13 0.40 %
Kolta 12 0.37 %
Özdöge 12 0.37 %
Szencse 12 0.37 %
Dögös 10 0.31 %
Kamocsa 8 0.25 %
Rendve 8 0.25 %
Gyarak 8 0.25 %
Csornok 8 0.25 %
Nyitranagykér 8 0.25 %
Szentmihályúr 7 0.22 %
Pozba 6 0.18 %
Jattó 6 0.18 %
Komáromcsehi 5 0.15 %
Barsbaracska 3 0.09 %
Valkház 3 0.09 %
Fajkürt 3 0.09 %
Érsekújvár 624 21.10 %
Nagysurány 221 7.47 %
Komját 115 3.89 %
Tótmegyer 93 3.14 %
Bánkeszi 54 1.83 %
Zsitvafödémes 50 1.69 %
Mánya 50 1.69 %
Újlót 43 1.45 %
Csornok 42 1.42 %
Komáromszemere 42 1.42 %
Nyitramalomszeg 35 1.18 %
Hull 34 1.15 %
Ohaj 31 1.05 %
Szencse 30 1.01 %
Tardoskedd 30 1.01 %
Özdöge 30 1.01 %
Rendve 30 1.01 %
Jászfalu 30 1.01 %
Barsfüss 27 0.91 %
Udvard 24 0.81 %
Kolta 20 0.68 %
Nyitranagykér 20 0.68 %
Jattó 20 0.68 %
Dögös 19 0.64 %
Gyarak 18 0.61 %
Andód 15 0.51 %
Szímő 13 0.44 %
Komáromcsehi 12 0.41 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Barsbaracska 9 0.30 %
Fajkürt 8 0.27 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Zsitvabesenyő 7 0.24 %
Valkház 7 0.24 %
Pozba 4 0.14 %
Kamocsa 3 0.10 %
Érsekújvár 1 095 64.56 %
Nagysurány 148 8.73 %
Bánkeszi 71 4.19 %
Tótmegyer 70 4.13 %
Komját 54 3.18 %
Udvard 51 3.01 %
Tardoskedd 37 2.18 %
Mánya 32 1.89 %
Nyitranagykér 30 1.77 %
Andód 29 1.71 %
Újlót 26 1.53 %
Zsitvafödémes 25 1.47 %
Kisbaromlak 24 1.42 %
Szencse 23 1.36 %
Kolta 21 1.24 %
Dögös 18 1.06 %
Gyarak 18 1.06 %
Nyitramalomszeg 18 1.06 %
Jattó 17 1.00 %
Ohaj 17 1.00 %
Csornok 17 1.00 %
Szímő 14 0.83 %
Özdöge 14 0.83 %
Komáromszemere 13 0.77 %
Hull 13 0.77 %
Barsfüss 9 0.53 %
Kamocsa 9 0.53 %
Jászfalu 9 0.53 %
Rendve 8 0.47 %
Komáromcsehi 8 0.47 %
Zsitvabesenyő 6 0.35 %
Szentmihályúr 6 0.35 %
Barsbaracska 4 0.24 %
Pozba 3 0.18 %
Fajkürt 3 0.18 %
Valkház 3 0.18 %
Érsekújvár 499 23.14 %
Nagysurány 267 12.38 %
Mánya 120 5.57 %
Komját 119 5.52 %
Zsitvafödémes 85 3.94 %
Tótmegyer 82 3.80 %
Bánkeszi 57 2.64 %
Csornok 46 2.13 %
Komáromszemere 44 2.04 %
Özdöge 41 1.90 %
Nyitramalomszeg 40 1.86 %
Gyarak 40 1.86 %
Újlót 39 1.81 %
Hull 38 1.76 %
Ohaj 37 1.72 %
Rendve 35 1.62 %
Szencse 35 1.62 %
Barsfüss 32 1.48 %
Udvard 30 1.39 %
Kolta 25 1.16 %
Tardoskedd 24 1.11 %
Jászfalu 22 1.02 %
Nyitranagykér 21 0.97 %
Dögös 21 0.97 %
Szentmihályúr 19 0.88 %
Jattó 15 0.70 %
Fajkürt 14 0.65 %
Kisbaromlak 11 0.51 %
Valkház 11 0.51 %
Andód 9 0.42 %
Szímő 8 0.37 %
Komáromcsehi 8 0.37 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Kamocsa 3 0.14 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 35.17 %
Bánkeszi 392 22.31 %
Nagysurány 324 18.44 %
Komját 86 4.89 %
Tótmegyer 81 4.61 %
Tardoskedd 48 2.73 %
Mánya 46 2.62 %
Zsitvafödémes 42 2.39 %
Ohaj 40 2.28 %
Újlót 34 1.94 %
Nyitramalomszeg 32 1.82 %
Jattó 32 1.82 %
Gyarak 29 1.65 %
Jászfalu 28 1.59 %
Szencse 28 1.59 %
Rendve 26 1.48 %
Udvard 26 1.48 %
Barsfüss 24 1.37 %
Nyitranagykér 21 1.20 %
Hull 21 1.20 %
Csornok 21 1.20 %
Dögös 20 1.14 %
Özdöge 19 1.08 %
Andód 17 0.97 %
Valkház 16 0.91 %
Komáromszemere 16 0.91 %
Kolta 16 0.91 %
Kisbaromlak 15 0.85 %
Szentmihályúr 10 0.57 %
Zsitvabesenyő 8 0.46 %
Barsbaracska 7 0.40 %
Fajkürt 7 0.40 %
Szímő 6 0.34 %
Pozba 4 0.23 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Kamocsa 2 0.11 %
Érsekújvár 802 36.01 %
Szímő 240 10.78 %
Udvard 225 10.10 %
Tardoskedd 188 8.44 %
Kamocsa 167 7.50 %
Nyitranagykér 124 5.57 %
Andód 100 4.49 %
Zsitvabesenyő 66 2.96 %
Pozba 58 2.60 %
Barsbaracska 39 1.75 %
Nagysurány 17 0.76 %
Kolta 11 0.49 %
Újlót 10 0.45 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Komját 8 0.36 %
Komáromszemere 6 0.27 %
Bánkeszi 6 0.27 %
Kisbaromlak 5 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.22 %
Jászfalu 5 0.22 %
Jattó 4 0.18 %
Tótmegyer 4 0.18 %
Dögös 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 40.60 %
Nagysurány 483 16.54 %
Komját 216 7.39 %
Bánkeszi 152 5.20 %
Tótmegyer 148 5.07 %
Udvard 142 4.86 %
Tardoskedd 118 4.04 %
Mánya 112 3.83 %
Özdöge 105 3.59 %
Újlót 101 3.46 %
Szencse 91 3.12 %
Ohaj 84 2.88 %
Nyitranagykér 82 2.81 %
Zsitvafödémes 82 2.81 %
Nyitramalomszeg 76 2.60 %
Gyarak 71 2.43 %
Szímő 70 2.40 %
Komáromszemere 70 2.40 %
Hull 70 2.40 %
Dögös 65 2.23 %
Jattó 65 2.23 %
Szentmihályúr 64 2.19 %
Fajkürt 63 2.16 %
Kolta 61 2.09 %
Jászfalu 59 2.02 %
Barsfüss 51 1.75 %
Rendve 49 1.68 %
Csornok 44 1.51 %
Komáromcsehi 44 1.51 %
Kisbaromlak 40 1.37 %
Pozba 35 1.20 %
Valkház 34 1.16 %
Kamocsa 33 1.13 %
Andód 31 1.06 %
Zsitvabesenyő 28 0.96 %
Barsbaracska 20 0.68 %
Érsekújvár 1 374 48.97 %
Nagysurány 198 7.06 %
Bánkeszi 92 3.28 %
Tótmegyer 84 2.99 %
Komját 53 1.89 %
Udvard 46 1.64 %
Szencse 46 1.64 %
Mánya 41 1.46 %
Újlót 38 1.35 %
Tardoskedd 38 1.35 %
Barsfüss 38 1.35 %
Hull 37 1.32 %
Ohaj 36 1.28 %
Zsitvafödémes 35 1.25 %
Nyitranagykér 34 1.21 %
Jattó 33 1.18 %
Andód 30 1.07 %
Jászfalu 27 0.96 %
Nyitramalomszeg 26 0.93 %
Kolta 24 0.86 %
Gyarak 24 0.86 %
Dögös 23 0.82 %
Rendve 20 0.71 %
Fajkürt 17 0.61 %
Csornok 17 0.61 %
Komáromszemere 17 0.61 %
Özdöge 17 0.61 %
Szímő 15 0.53 %
Kisbaromlak 13 0.46 %
Valkház 13 0.46 %
Pozba 10 0.36 %
Szentmihályúr 9 0.32 %
Komáromcsehi 9 0.32 %
Zsitvabesenyő 9 0.32 %
Barsbaracska 6 0.21 %
Kamocsa 6 0.21 %
Érsekújvár 1 846 133.77 %
Komját 223 16.16 %
Nagysurány 155 11.23 %
Bánkeszi 85 6.16 %
Tótmegyer 73 5.29 %
Udvard 59 4.28 %
Nyitranagykér 51 3.70 %
Tardoskedd 43 3.12 %
Andód 43 3.12 %
Zsitvafödémes 33 2.39 %
Újlót 29 2.10 %
Jászfalu 26 1.88 %
Mánya 24 1.74 %
Komáromszemere 24 1.74 %
Dögös 22 1.59 %
Nyitramalomszeg 22 1.59 %
Csornok 21 1.52 %
Özdöge 16 1.16 %
Barsfüss 16 1.16 %
Szímő 15 1.09 %
Hull 15 1.09 %
Jattó 14 1.01 %
Szencse 13 0.94 %
Ohaj 12 0.87 %
Kamocsa 12 0.87 %
Zsitvabesenyő 12 0.87 %
Rendve 12 0.87 %
Gyarak 11 0.80 %
Szentmihályúr 11 0.80 %
Kolta 9 0.65 %
Kisbaromlak 8 0.58 %
Barsbaracska 7 0.51 %
Fajkürt 6 0.43 %
Valkház 6 0.43 %
Pozba 4 0.29 %
Komáromcsehi 3 0.22 %
Érsekújvár 119 6.36 %
Udvard 24 1.28 %
Nagysurány 15 0.80 %
Tótmegyer 12 0.64 %
Bánkeszi 8 0.43 %
Újlót 7 0.37 %
Mánya 7 0.37 %
Kolta 6 0.32 %
Nyitranagykér 5 0.27 %
Komját 5 0.27 %
Zsitvafödémes 5 0.27 %
Tardoskedd 4 0.21 %
Nyitramalomszeg 3 0.16 %
Fajkürt 3 0.16 %
Özdöge 3 0.16 %
Barsbaracska 3 0.16 %
Szencse 3 0.16 %
Komáromszemere 3 0.16 %
Rendve 3 0.16 %
Dögös 3 0.16 %
Andód 2 0.11 %
Szentmihályúr 2 0.11 %
Jattó 2 0.11 %
Barsfüss 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 2 0.11 %
Ohaj 2 0.11 %
Kamocsa 2 0.11 %
Komáromcsehi 2 0.11 %
Pozba 1 0.05 %
Gyarak 1 0.05 %
Jászfalu 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Valkház 1 0.05 %
Szímő 1 0.05 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
104 36.75%
SNS
67 23.67%
KDH
54 19.08%
SDĽ
29 10.25%
SDSS
11 3.89%
SKDH
9 3.18%
Együttélés-MKDM
2 0.71%
KSS
2 0.71%
Egyéb
5 1.77%
Érvényes szavazatok 283
HZDS-RSS
138 54.12%
KDH
39 15.29%
SNS
33 12.94%
SP-VOĽBA
12 4.71%
KSÚ
11 4.31%
ZRS
8 3.14%
KSS
4 1.57%
3 1.18%
DS
2 0.78%
RSDSS
2 0.78%
MK
1 0.39%
Egyéb
2 0.78%
Érvényes szavazatok 255
HZDS
127 51.00%
SDK
47 18.88%
SNS
42 16.87%
SDĽ
14 5.62%
KSS
6 2.41%
MKP
5 2.01%
SLS
3 1.20%
ZRS
2 0.80%
SOP
2 0.80%
SNJ
1 0.40%
Érvényes szavazatok 249
HZDS
82 37.10%
KDH
40 18.10%
SNS
28 12.67%
SMER
26 11.76%
HZD
9 4.07%
ANO
8 3.62%
SDKU
7 3.17%
KSS
6 2.71%
ZRS
2 0.90%
MKP
2 0.90%
SDPO
2 0.90%
SZS
2 0.90%
ZAR
2 0.90%
PSNS
2 0.90%
B RRS
1 0.45%
SNJ
1 0.45%
NOSNP
1 0.45%
Érvényes szavazatok 221
SMER
62 37.13%
ĽS HZDS
35 20.96%
SNS
31 18.56%
KDH
23 13.77%
SDKU DS
6 3.59%
KSS
3 1.80%
MKP
2 1.20%
SLNKO
2 1.20%
ASV
1 0.60%
SLS
1 0.60%
NADEJ
1 0.60%
Érvényes szavazatok 167
SMER
125 54.59%
KDH
29 12.66%
SNS
20 8.73%
ĽS HZDS
20 8.73%
SaS
11 4.80%
SDKU DS
8 3.49%
Most-Híd
6 2.62%
LSNS
2 0.87%
KSS
2 0.87%
EDS
2 0.87%
Paliho Kapurkova
2 0.87%
Únia
1 0.44%
AZEN
1 0.44%
Érvényes szavazatok 229
SMER SD
146 68.22%
KDH
22 10.28%
SNS
20 9.35%
OĽaNO
8 3.74%
SaS
3 1.40%
Zelení
3 1.40%
99 Percent
2 0.93%
Most-Híd
2 0.93%
SSS NM
2 0.93%
Zmena zdola DU
1 0.47%
NaS ns
1 0.47%
KSS
1 0.47%
SZ
1 0.47%
SF
1 0.47%
SDKU DS
1 0.47%
Érvényes szavazatok 214
SMER SD
94 52.81%
SNS
24 13.48%
KDH
21 11.80%
OĽANO-NOVA
16 8.99%
SaS
6 3.37%
SME RODINA
4 2.25%
#SIEŤ
3 1.69%
LSNS
3 1.69%
KSS
2 1.12%
SZS
2 1.12%
SMS
1 0.56%
TIP
1 0.56%
KSZS
1 0.56%
Érvényes szavazatok 178
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések