SK
MI
.....

Vaján

Község

címer zászló
582 97% magyar 1910
407 44% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vaján
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vojany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík
Más földrajzi nevek:
(Lukaháza), Perecfa, (Vajáni-erdő)
Koordináták:
48.57020950, 21.98762894
Terület:
10,94 km2
Rang:
község
Népesség:
894
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07672
Település kód:
543942
Szervezeti azonosító:
332127
Adóazonosító:
2020540137

A község az Alföldön, a Nagykaposi-sík kistáj nyugati peremén fekszik, a Laborc bal partján, az 552-es (Kassa-Nagykapos) országút és a Nagykapos-Bánóc vasútvonal (megállóhely, személyforgalom 2012 óta nincs) mentén, Nagykapostól 8 km-re nyugatra. Mellékút köti össze Nagykapossal és Béssel (7 km). Nyugatról Deregnyő, délnyugatról Iske és (rövid szakaszon) Bés, délkeletről Csicser, északkeletről pedig Mokcsamogyorós községekkel határos. Nyugati határa (melynek nagy részét a Laborc képezi) egyben Ung és Zemplén vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Nagykaposi, majd 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagymihályi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Az 1960-as években Iske és Csicser határának egy részét (az ekkor épülő hőerőmű területét) Vajánhoz csatolták, területe így 1910-38-hoz képest 6,9 %-al, 10,23 km²-ről 10,94 km²-re növekedett.

Népesség

1910-ben 603, 1921-ben 610, 1938-ban pedig 715, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte. 1991-2011 között a község népessége 13,4 %-al nőtt (761 főről 863-ra). Erre a rendszerváltás utáni húszéves időszakra a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (83 %-ról 60,7 %-ra), és a szlovákok arányának növekedése (15,4 %-ról 21,9 %-ra) jellemző. A magyar anyanyelvűek aránya (79,3 %) csaknem egyharmadával magasabb a magyar nemzetiségűekénél. 2011-ben a lakosság 14,4 %-a volt roma nemzetiségű, ugyanakkor a roma etnikumhoz tartozott a lakosság több mint egyharmada (2013-ban 37,5 %). 2011-ben a lakosság 57,4 %-a volt református, 26,2 %-a római katolikus, 5,0 %-a pedig görög katolikus vallású. 1944-ig népes izraelita vallású közösség (1921-ben 12,1 %) is élt a községben.

Történelem

A vajáni határban már a 9-10. századból találtak településnyomokat. A régészeti leletek, történelmi források és nyelvtudományi iratok alapján olyan következtetés vonható le, hogy a mai Vaján területe egy a már a 9-10. században létező településhez tartozott. Ezek alapján azt feltételezik, hogy 1131-ben itt és nem Aradon volt az az országgyűlés, amelyen II. Béla király felesége Ilona királyné bosszút állt a férjét megvakíttató Kálmán király hívein és 68 nemest lefejeztetett. Ez az ősi Arad nevű település valószínűleg a tatárjárás során pusztult el. A 13. század második felében a vajáni birtok Gesegha fiainak, Péter és Pál ungi várurak birtoka volt, akik 1292-ben a birtok felét a Jób nemzetségnek adták el. A település első írásos említése 1323-ban "Voyan" alakban történt, 1427-ben pedig "Wayan" alakban bukkan fel. A 15. század elején Vaján a népesebb települések közé tartozott, ami annak köszönhető, hogy fontos kereskedelmi út mellett feküdt. 1617-ben a birtokos Csicsery Ambrus adományából felépült a falu református temploma, mely a mai temető dombján állt pár méternyire a Bernáth család jelenlegi sírboltjától. A 17. században és 18. század elején a lakosság száma csökkent, majd újra növekedésnek indult. A falu lakói ekkor református magyarok voltak. 1798- ban tűzvész pusztított, amelyben az egész falu leégett. Ekkor 340 lakosa volt a községnek. 1831-ben újabb csapás érte a falut, súlyos kolerajárvány pusztított, melynek 72 lakos esett áldozatául. 1840-ben a falu közepén új templom építésbe kezdtek, melyet 1846-ban szenteltek fel. 1882-ben újabb tűzvész tört ki, ebben a falu nyugati része égett le. A század végéig a lakosság viszonylagos békében élhetett, de a gazdasági nehézségek miatt sokan kivándoroltak Amerikába. 1910-ben megépült az Ungvárt Vajánnal összekötő vasútvonalat, melyet már a csehszlovák uralom alatt, 1921-ben meghosszabbítottak Bánócig. 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott, majd az új csehszlovák állam része lett. 1938 és 1944 között újra Magyarországhoz tartozott. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 47 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1948-ban 663 lakos élt a községben, ekkor kapta mai hivatalos nevét is. 1951-ben megalakult a földműves szövetkezet. 1956-ban kezdődött az új nyolcosztályos magyar alapiskola építése. 1951-ben a faluban kenderfeldolgozó üzem működött. Az 1960-as évek elején nagyszabású építkezések kezdődtek - 1962-ben új betonhídat építettek a Laborcon, 1966-ban pedig átadták a hatalmas új hőerőművet, mely alapvetően megváltoztatta a község arculatát. A hőerőmű második blokkját 1972-ben adták át. 1978-1998 között olajfinomító üzeme is működött a községben. 1966-ban megépült az Ungvár-Enyicke közötti, vasércszállításra szolgáló széles nyomtávú vasútvonal is, melynek részére új hidat építettek a Laborcon Vajánnál. Mezőgazdasági szövetkezetének irányítása alá tartozott 1975-től Iske, Bés és Deregnyő EFSz-e is. 2001-ben magyar alapiskolája a református egyház kezelésébe került.

Mai jelentősége

Országos jelentőségű ipari üzeme és egyben a Nagymihályi járás legnagyobb foglalkoztatója az 1960-1970-es években épült, a falutól délnyugatra fekvő vajáni erőmű, Szlovákia legnagyobb hőerőműve. A községben magyar tannyelvű egyházi alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda található. Református temploma 1840-1846 között épült késő klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VAJÁN. Magyar falu Ungvár Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Csicsernek szomszédságában, mellynek filiája; határja jól termő.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vaján, Ungh v. magyar falu, a Laborcza mellett, Deregnyőhez délre 1/4 mfdnyire: 41 romai, 18 g. kath., 533 reform., 38 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Gabonája, fája, legelője elég és jó. Hid a Laborcza vizén. F. u. Mokcsay, Bernáth, Berzeviczy, Orosz, Lónyay gr. Barkóczy, s m. Ut. p. Ungvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Tiszahátról kiinduló megyei úttól nyugatra fekszik Vaján község a Laborcz partján. Valamikor ennek közelében egy Arad nevű község volt, mely arról nevezetes, hogy Vak Béla király, midőn a trónkövetelő Borics támadását Lengyelország felől várva 1132-ben hadaival a vereczkei szoros felé vonúlt, ezen az Aradon állapodott meg és itt tartotta azt a gyűlést, melyben a király megvakításának megtorlásaúl 68 főurat fölkonczoltak.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vaján. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Csomatanya, Vajáni cigánytelep. A község területe 1778 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 715.

Névelőfordulások
1323
Voyan
1427
Wayan
1773
Vajan,
1786
Waján,
1808
Vaján,
1863
Vaján,
1920
Vajany,
1927
Vajany, Vaján,
1945
Vajany, Vaján,
1948
Vojany
1994
Vaján

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vaján (Vojany) 72
Telefon: 0566395234
Fax: 0566395234

Honlap: vojany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Czinke Štefan (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gyüreová Zuzana (Független)
Hunčár Ján (Független)
Čóková Marta (KSS)
Vargová Mária (MOST - HÍD)
Varga Michal (MOST - HÍD)
Lukáč Attila (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Franko Gabriel (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 29% Független 2 képviselö KSS 14% KSS 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö NÁRODNÁ ... 14% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö STRANA M... 14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Vajáni Posta

Vaján 1

Egyházi Alapiskola

Villanytelep utca 50

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Vaján 318

Vajáni Anyakönyvi Hivatal

Vaján 72

Vajáni Községi Hivatal

Vaján 72

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 604 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 623
magyarok 582 97%
szlovákok 10 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 603
magyarok 431 71%
szlovákok 67 11%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 109 18%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 610
magyarok 632 83%
szlovákok 117 15%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 761
magyarok 560 70%
szlovákok 172 22%
ruszinok 0 0%
romák 36 5%
ukránok 2 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 3%
összlétszám 797
magyarok 524 61%
szlovákok 189 22%
ruszinok 0 0%
romák 124 14%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 3%
összlétszám 863
magyarok 407 44%
szlovákok 234 25%
ruszinok 0 0%
romák 189 21%
ukránok 6 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 78 8%
összlétszám 920
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 648
Választási részvétel: 59.1 %
Kiadott boríték: 383
Bedobott boríték: 383

Polgármester

Érvényes szavazólap: 371
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Czinke Štefan 254 68.46 % MOST - HÍD
Kark Zoltán 117 31.54 % NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gyüreová Zuzana 162 Független
Vargová Mária 156 MOST - HÍD
Hunčár Ján 150 Független
Lukáč Attila 146 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Čóková Marta 144 KSS
Franko Gabriel 141 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Varga Michal 137 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 14.29% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö KSS 14.29% KSS 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 14.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 644
Választási részvétel: 32.61 %
Kiadott boríték: 210
Bedobott boríték: 210
Választásra jogosult: 645
Választási részvétel: 10.23 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 648
Választási részvétel: 38,58 %
Kiadott boríték: 250
Bedobott boríték: 250

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 183
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 210
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 120 65.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 23 12.57 % KDS
Lukáš Sisák 13 7.10 % KSS
Vladimír Gürtler 7 3.83 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 6 3.28 % NOVA
Jaroslav Džunko 5 2.73 % Független
Rastislav Masnyk 5 2.73 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 4 2.19 % OKS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 6 9.23% KDS
Karol Pataky 155 73.81 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 18 8.57 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Oliver Petrík 8 3.81 % JĽSS
Rastislav Trnka 5 2.38 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 5 2.38 % NP
Róbert Bačinský 4 1.90 % Független
Adam Šepetka 4 1.90 % NAJ
Lukáš Sisák 3 1.43 % KSS
Ján Struk 2 0.95 % SMS
Jarmila Tkáčová 2 0.95 % SNS
Vladislav Stanko 2 0.95 % Független
Jozef Červeňák 1 0.48 % RIS
Štefan Surmánek 1 0.48 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 203
Érvényes szavazólap: 244
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Vargová 162 79.80% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Arpád Csuri 131 64.53% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 63 31.03% SMK-MKP
Tibor Varga 56 27.59% SMK-MKP
Attila Barkó 52 25.62% SMK-MKP
František Farkaš 41 20.20% SMER - SD
Ján Paľovčík 28 13.79% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Emil Ďurovčík 23 11.33% SMER - SD
Matej Šarocký 20 9.85% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Čuchran 19 9.36% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Bobík 18 8.87% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 16 7.88% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubica Rošková 16 7.88% SMER - SD
Branislav Sijka 14 6.90% Független
Jana Cibereová 13 6.40% SMER - SD
Martin Pado 12 5.91% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Andrea Sisák 12 5.91% Független
Ján Mihalečko 11 5.42% SMER - SD
Viliam Zahorčák 9 4.43% SMER - SD
Juraj Brecko 9 4.43% KSS
Ivo Dubík 7 3.45% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Olexa 7 3.45% Független
Vladimír Dunajčák 7 3.45% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 7 3.45% KSS
Ján Bednár 7 3.45% NOVA
Gabriel Timko 6 2.96% SMS
Vladimíra Fortunová 6 2.96% KSS
Jozef Makohus 6 2.96% SMER - SD
Rastislav Tomaš 6 2.96% KSS
Imrich Balog 5 2.46% KĽS
Jaroslav Ferenc 5 2.46% KĽS
Ján Mičuda 5 2.46% Független
Milan Potocký 5 2.46% Független
Jaroslav Tokár 4 1.97% SRÚS
Mária Uchnárová 4 1.97% SMS
Jaroslava Špaková 4 1.97% DS
Eduard Maskaľ 4 1.97% ĽS-HZDS
Martin Magura 4 1.97% SMS
Stanislav Gaľa 4 1.97% SNS
Juraj Jevin 3 1.48% SaS
Ali Kamberovič 3 1.48% ĽS-HZDS
Oliver Petrík 3 1.48% Független
Ján Potocký 3 1.48% SMS
Valéria Eľková 3 1.48% Független
Milan Kaplan 2 0.99% NOVA
Jozef Jusko 2 0.99% ÚSVIT
Matúš Nameš 2 0.99% SNS
Miroslav Surmánek 2 0.99% NOVA
Štefan Tomáš 2 0.99% 7 STATOČNÝCH
Slavomír Kešeľ 2 0.99% SRÚS
Tomáš Bubelíny 2 0.99% NOVA
Pavol Valko 2 0.99% SMS
Slavomír Žužo 1 0.49% MS
Martin Stripai 1 0.49% SMS
Jaroslav Vaľo 1 0.49% SNS
Mária Vargová 173 70.90% MOST - HÍD
Mária Bálintová 129 52.87% MOST - HÍD
Peter Jakab 117 47.95% MOST - HÍD
Attila Lukáč 96 39.34% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Tibor Varga 55 22.54% SMK-MKP
Ildikó Vargová 28 11.48% ŠKV
Branislav Sijka 16 6.56% Független
Richard Želinský 14 5.74% ĽS Naše Slovensko
František Farkaš 14 5.74% SMER-SD
Emil Ďurovčík 12 4.92% SMER-SD
Peter Borza 11 4.51% SNS
Jana Cibereová 10 4.10% SMER-SD
Pavol Kuchta 9 3.69% SMER-SD
Miroslav Šimko 9 3.69% SNS
Oskar Szabo 8 3.28% SZS
Klára Lakatosová 8 3.28% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Emil Čurma 5 2.05% SNS
Martin Ivan 4 1.64% ĽS Naše Slovensko
Mikuláš Kiš 4 1.64% NAJ
Oliver Petrík 4 1.64% JEDNOTA-ĽSS
Július Stanko 4 1.64% ĽS Naše Slovensko
Matej Šarocký 4 1.64% ŠANCA
Valéria Eľková 3 1.23% Független
Michal Stričík 3 1.23% ŠKV
Iveta Golmicová 3 1.23% ŠANCA
Marko Hami 3 1.23% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Adam 3 1.23% Független
Timea Sotáková 3 1.23% SMER-SD
Viliam Zahorčák 3 1.23% SMER-SD
Bohuš Jakuboc 2 0.82% ŠKV
Peter Malík 2 0.82% SNS
Marián Nistor 2 0.82% ŠKV
Jozef Onda 2 0.82% NAJ
Radoslav Smutný 2 0.82% SP
Peter Horňák 2 0.82% DS
Dušan Goda 2 0.82% Független
Viliam Brandis 2 0.82% NAJ
Milan Kaplan 1 0.41% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Lukáš Pažinka 1 0.41% Független
Ľuboslav Chvasta 1 0.41% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Potocký 1 0.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Eduard Karšňák 1 0.41% Demokrati Slovenska
Peter Sabol 1 0.41% SNS
Milan Michalič 1 0.41% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milan Potocký 1 0.41% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marta Hermannová 1 0.41% NAJ
Ján Mihalečko 1 0.41% SMER-SD
František Džuppa 1 0.41% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Timko 1 0.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vladimír Tomko 1 0.41% ĽS Naše Slovensko
Pavol Valko 1 0.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jaroslav Vaľo 1 0.41% SNS
Slavko Pavolko 1 0.41% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Bobík 1 0.41% Független
Ľubomír Husnaj 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Ircha 0 0.00% Demokrati Slovenska
Jozef Sokologorský 0 0.00% SMER-SD
Patrik Magdoško 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ondrej Golas 0 0.00% Független
Karol Pavelka 0 0.00% SNS
Stanislav Gaľa 0 0.00% ŠKV
Peter Badida 0 0.00% VZDOR
Marek Švingál 0 0.00% ŠKV
Juraj Jevin 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marián Markovič 0 0.00% ŠKV
Jozef Jambor 0 0.00% NAJ
Edita Jonyová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Nikoleta Borzová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Erik Sibal 0 0.00% Független
Ján Viselka 0 0.00% Független
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Martin Magura 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 22.27 %
Nagykapos 53 12.30 %
Nagymihály 35 8.12 %
Lask 30 6.96 %
Abara 16 3.71 %
Mokcsamogyorós 10 2.32 %
Őrmező 8 1.86 %
Deregnyő 8 1.86 %
Szirénfalva 7 1.62 %
Feketemező 7 1.62 %
Budaháza 6 1.39 %
Csicser 6 1.39 %
Mátyócvajkóc 6 1.39 %
Iske 5 1.16 %
Nyarádkelecsény 5 1.16 %
Dobóruszka 4 0.93 %
Rákóc 4 0.93 %
Füzesér 4 0.93 %
Butka 4 0.93 %
Pazdics 4 0.93 %
Nagyráska 4 0.93 %
Málca 4 0.93 %
Bés 4 0.93 %
Bánóc 4 0.93 %
Pályin 3 0.70 %
Rebrény 3 0.70 %
Pálóc 3 0.70 %
Sámogy 3 0.70 %
Dobróka 2 0.46 %
Morva 2 0.46 %
Vinna 2 0.46 %
Lasztomér 2 0.46 %
Nagyszelmenc 2 0.46 %
Zalacska 2 0.46 %
Tusa 2 0.46 %
Nagyszeretva 2 0.46 %
Petróc 2 0.46 %
Márk 2 0.46 %
Solymos 1 0.23 %
Kisráska 1 0.23 %
Nátafalva 1 0.23 %
Lazony 1 0.23 %
Nagycseb 1 0.23 %
Berettő 1 0.23 %
Magasrév 1 0.23 %
Gatály 1 0.23 %
Karaszna 1 0.23 %
Tarna 1 0.23 %
Hajagos 1 0.23 %
Zemplénszuha 1 0.23 %
Márkcsemernye 1 0.23 %
Vámoslucska 1 0.23 %
Jósza 1 0.23 %
Dénesújfalu 1 0.23 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 25.76 %
Füzesér 186 11.33 %
Vásárhely 144 8.77 %
Tusa 90 5.48 %
Nátafalva 81 4.93 %
Tusaújfalu 64 3.90 %
Morva 57 3.47 %
Hór 55 3.35 %
Rákóc 51 3.11 %
Bánóc 38 2.31 %
Pazdics 31 1.89 %
Nagykapos 27 1.64 %
Berettő 25 1.52 %
Karaszna 23 1.40 %
Lazony 21 1.28 %
Őrmező 19 1.16 %
Málca 19 1.16 %
Vinna 18 1.10 %
Sámogy 17 1.04 %
Falkus 17 1.04 %
Lask 15 0.91 %
Petrik 15 0.91 %
Lasztomér 15 0.91 %
Zalacska 14 0.85 %
Kácsánd 14 0.85 %
Ordasfalva 13 0.79 %
Jósza 12 0.73 %
Dobróka 11 0.67 %
Tarna 10 0.61 %
Pályin 10 0.61 %
Rebrény 8 0.49 %
Ungtavas 8 0.49 %
Bajánháza 8 0.49 %
Pálóc 7 0.43 %
Petróc 7 0.43 %
Solymos 7 0.43 %
Márk 7 0.43 %
Gatály 7 0.43 %
Harapás 6 0.37 %
Butka 6 0.37 %
Hanajna 6 0.37 %
Izbugya 6 0.37 %
Vámoslucska 5 0.30 %
Dénesújfalu 5 0.30 %
Hajagos 4 0.24 %
Nyarádkelecsény 4 0.24 %
Abara 4 0.24 %
Magasrév 4 0.24 %
Németvágás 4 0.24 %
Fogas 4 0.24 %
Leszna 4 0.24 %
Nagyszelmenc 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Szalók 3 0.18 %
Feketemező 3 0.18 %
Kisráska 3 0.18 %
Kisszeretva 3 0.18 %
Márkcsemernye 2 0.12 %
Nagycseb 2 0.12 %
Vaján 2 0.12 %
Gézsény 2 0.12 %
Ungszenna 2 0.12 %
Szirénfalva 2 0.12 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 17.05 %
Füzesér 175 15.54 %
Vásárhely 118 10.48 %
Nagykapos 94 8.35 %
Feketemező 75 6.66 %
Csicser 43 3.82 %
Jósza 36 3.20 %
Pálóc 34 3.02 %
Mokcsamogyorós 27 2.40 %
Mátyócvajkóc 20 1.78 %
Magasrév 20 1.78 %
Őrmező 19 1.69 %
Dobóruszka 18 1.60 %
Nyarádkelecsény 18 1.60 %
Vaján 16 1.42 %
Izbugya 14 1.24 %
Sztára 14 1.24 %
Lazony 12 1.07 %
Budaháza 11 0.98 %
Deregnyő 9 0.80 %
Vinna 8 0.71 %
Nagyszelmenc 8 0.71 %
Gatály 8 0.71 %
Morva 8 0.71 %
Butka 8 0.71 %
Nagycseb 8 0.71 %
Pazdics 8 0.71 %
Abara 7 0.62 %
Solymos 7 0.62 %
Petróc 6 0.53 %
Dénesújfalu 6 0.53 %
Bés 6 0.53 %
Dobróka 6 0.53 %
Kisráska 5 0.44 %
Ungszenna 5 0.44 %
Lasztomér 4 0.36 %
Németvágás 4 0.36 %
Szalók 4 0.36 %
Nagyszeretva 4 0.36 %
Hajagos 3 0.27 %
Harapás 3 0.27 %
Bajánháza 3 0.27 %
Ungtavas 3 0.27 %
Zalacska 3 0.27 %
Bánóc 2 0.18 %
Nátafalva 2 0.18 %
Rebrény 2 0.18 %
Málca 2 0.18 %
Hór 2 0.18 %
Márk 2 0.18 %
Leszna 2 0.18 %
Kisszeretva 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Sámogy 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Karaszna 1 0.09 %
Berettő 1 0.09 %
Hanajna 1 0.09 %
Falkus 1 0.09 %
Tusa 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Tarna 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 61.33 %
Füzesér 183 6.74 %
Őrmező 84 3.09 %
Nátafalva 61 2.25 %
Nagykapos 41 1.51 %
Zalacska 37 1.36 %
Vinna 33 1.22 %
Hajagos 23 0.85 %
Harapás 20 0.74 %
Ungtavas 19 0.70 %
Butka 18 0.66 %
Málca 18 0.66 %
Jósza 18 0.66 %
Rebrény 18 0.66 %
Sámogy 18 0.66 %
Izbugya 17 0.63 %
Lasztomér 16 0.59 %
Ordasfalva 15 0.55 %
Tarna 15 0.55 %
Morva 15 0.55 %
Pazdics 14 0.52 %
Vámoslucska 14 0.52 %
Karaszna 13 0.48 %
Nagycseb 13 0.48 %
Feketemező 13 0.48 %
Pálóc 13 0.48 %
Fogas 12 0.44 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.37 %
Dénesújfalu 10 0.37 %
Dobróka 10 0.37 %
Rákóc 10 0.37 %
Petróc 9 0.33 %
Ungszenna 9 0.33 %
Leszna 8 0.29 %
Alsókánya 8 0.29 %
Bajánháza 8 0.29 %
Berettő 8 0.29 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.22 %
Mokcsamogyorós 6 0.22 %
Németvágás 6 0.22 %
Gatály 6 0.22 %
Pályin 6 0.22 %
Tusaújfalu 6 0.22 %
Szalók 6 0.22 %
Magasrév 6 0.22 %
Sztára 5 0.18 %
Laborcfalva 5 0.18 %
Bánóc 5 0.18 %
Abara 5 0.18 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.07 %
Budaháza 2 0.07 %
Vaján 2 0.07 %
Márk 2 0.07 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 35.52 %
Butka 42 10.22 %
Őrmező 16 3.89 %
Nagykapos 13 3.16 %
Pálóc 12 2.92 %
Nátafalva 9 2.19 %
Tusaújfalu 8 1.95 %
Lasztomér 7 1.70 %
Márk 6 1.46 %
Vámoslucska 6 1.46 %
Lazony 6 1.46 %
Gézsény 5 1.22 %
Gatály 5 1.22 %
Vinna 5 1.22 %
Málca 5 1.22 %
Jósza 5 1.22 %
Nagyráska 4 0.97 %
Nagycseb 4 0.97 %
Zalacska 4 0.97 %
Tusa 4 0.97 %
Vásárhely 4 0.97 %
Feketemező 4 0.97 %
Szalók 4 0.97 %
Sámogy 4 0.97 %
Pazdics 4 0.97 %
Morva 4 0.97 %
Dobóruszka 3 0.73 %
Nyarádkelecsény 3 0.73 %
Bánóc 3 0.73 %
Hór 3 0.73 %
Füzesér 3 0.73 %
Mokcsamogyorós 3 0.73 %
Petróc 3 0.73 %
Falkus 3 0.73 %
Zuhogó 3 0.73 %
Tarna 3 0.73 %
Bés 2 0.49 %
Leszna 2 0.49 %
Petrik 2 0.49 %
Rebrény 2 0.49 %
Magasrév 2 0.49 %
Szirénfalva 2 0.49 %
Berettő 2 0.49 %
Rákóc 2 0.49 %
Dobróka 2 0.49 %
Izbugya 2 0.49 %
Zemplénszuha 2 0.49 %
Hanajna 2 0.49 %
Kácsánd 1 0.24 %
Abara 1 0.24 %
Alsókánya 1 0.24 %
Kisráska 1 0.24 %
Budaháza 1 0.24 %
Hajagos 1 0.24 %
Ungszenna 1 0.24 %
Bajánháza 1 0.24 %
Dénesújfalu 1 0.24 %
Solymos 1 0.24 %
Nagyszeretva 1 0.24 %
Kisszeretva 1 0.24 %
Németvágás 1 0.24 %
Csicser 1 0.24 %
Hegyi 1 0.24 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 45.00 %
Rebrény 49 8.75 %
Őrmező 13 2.32 %
Ungszenna 11 1.96 %
Zalacska 10 1.79 %
Rákóc 9 1.61 %
Nagykapos 8 1.43 %
Petróc 8 1.43 %
Vinna 8 1.43 %
Hajagos 7 1.25 %
Solymos 7 1.25 %
Bánóc 7 1.25 %
Lasztomér 7 1.25 %
Harapás 7 1.25 %
Butka 6 1.07 %
Pazdics 6 1.07 %
Lazony 6 1.07 %
Nagycseb 6 1.07 %
Sámogy 6 1.07 %
Pályin 6 1.07 %
Gatály 5 0.89 %
Málca 5 0.89 %
Pálóc 5 0.89 %
Morva 5 0.89 %
Hór 5 0.89 %
Karaszna 5 0.89 %
Berettő 5 0.89 %
Tusaújfalu 4 0.71 %
Lask 4 0.71 %
Nagyszelmenc 4 0.71 %
Jósza 4 0.71 %
Tusa 4 0.71 %
Nátafalva 4 0.71 %
Falkus 4 0.71 %
Nyarádkelecsény 3 0.54 %
Tarna 3 0.54 %
Vásárhely 3 0.54 %
Vámoslucska 3 0.54 %
Izbugya 3 0.54 %
Dobróka 3 0.54 %
Márk 2 0.36 %
Abara 2 0.36 %
Zemplénszuha 2 0.36 %
Hanajna 2 0.36 %
Dénesújfalu 2 0.36 %
Szalók 2 0.36 %
Kácsánd 2 0.36 %
Feketemező 2 0.36 %
Dobóruszka 2 0.36 %
Szirénfalva 2 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 22.24 %
Dobróka 109 10.02 %
Rákóc 69 6.34 %
Butka 42 3.86 %
Őrmező 41 3.77 %
Gatály 32 2.94 %
Nagykapos 31 2.85 %
Füzesér 28 2.57 %
Pazdics 28 2.57 %
Vinna 21 1.93 %
Pálóc 20 1.84 %
Nagycseb 19 1.75 %
Morva 16 1.47 %
Petróc 16 1.47 %
Málca 15 1.38 %
Feketemező 14 1.29 %
Vásárhely 13 1.19 %
Berettő 13 1.19 %
Kácsánd 12 1.10 %
Nyarádkelecsény 12 1.10 %
Tarna 11 1.01 %
Németvágás 11 1.01 %
Lazony 10 0.92 %
Zalacska 10 0.92 %
Nátafalva 10 0.92 %
Rebrény 9 0.83 %
Dénesújfalu 9 0.83 %
Karaszna 9 0.83 %
Sámogy 9 0.83 %
Zemplénszuha 8 0.74 %
Falkus 8 0.74 %
Mokcsamogyorós 7 0.64 %
Hór 7 0.64 %
Sztára 7 0.64 %
Márk 7 0.64 %
Ungszenna 7 0.64 %
Ordasfalva 6 0.55 %
Bajánháza 6 0.55 %
Lasztomér 6 0.55 %
Ungtavas 6 0.55 %
Bánóc 6 0.55 %
Kisráska 6 0.55 %
Tusa 5 0.46 %
Pályin 5 0.46 %
Vaján 5 0.46 %
Vámoslucska 5 0.46 %
Gézsény 5 0.46 %
Szalók 5 0.46 %
Márkcsemernye 4 0.37 %
Deregnyő 4 0.37 %
Lask 4 0.37 %
Hajagos 4 0.37 %
Jósza 4 0.37 %
Tusaújfalu 4 0.37 %
Nagyszelmenc 4 0.37 %
Alsókánya 4 0.37 %
Fogas 3 0.28 %
Abara 3 0.28 %
Nagyszeretva 2 0.18 %
Kisszeretva 2 0.18 %
Hanajna 2 0.18 %
Csicser 2 0.18 %
Magasrév 2 0.18 %
Petrik 2 0.18 %
Harapás 2 0.18 %
Nagyráska 2 0.18 %
Izbugya 2 0.18 %
Hegyi 2 0.18 %
Leszna 2 0.18 %
Bés 1 0.09 %
Dobóruszka 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 33.26 %
Őrmező 208 3.68 %
Rákóc 171 3.03 %
Nátafalva 156 2.76 %
Füzesér 155 2.74 %
Lasztomér 144 2.55 %
Nagykapos 142 2.51 %
Karaszna 123 2.18 %
Pazdics 115 2.04 %
Butka 110 1.95 %
Dénesújfalu 108 1.91 %
Mokcsamogyorós 95 1.68 %
Nyarádkelecsény 92 1.63 %
Berettő 90 1.59 %
Sámogy 85 1.51 %
Vinna 85 1.51 %
Vásárhely 75 1.33 %
Gatály 71 1.26 %
Bánóc 70 1.24 %
Dobróka 64 1.13 %
Pálóc 62 1.10 %
Hajagos 61 1.08 %
Morva 60 1.06 %
Zemplénszuha 58 1.03 %
Mátyócvajkóc 57 1.01 %
Németvágás 56 0.99 %
Rebrény 55 0.97 %
Zalacska 54 0.96 %
Lazony 54 0.96 %
Deregnyő 53 0.94 %
Jósza 51 0.90 %
Hór 49 0.87 %
Lask 48 0.85 %
Ungszenna 45 0.80 %
Nagycseb 44 0.78 %
Márkcsemernye 42 0.74 %
Ungtavas 41 0.73 %
Petróc 40 0.71 %
Málca 40 0.71 %
Harapás 36 0.64 %
Ordasfalva 36 0.64 %
Sztára 34 0.60 %
Pályin 34 0.60 %
Zuhogó 34 0.60 %
Tarna 32 0.57 %
Gézsény 30 0.53 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.48 %
Izbugya 27 0.48 %
Dobóruszka 27 0.48 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.41 %
Magasrév 22 0.39 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.34 %
Kácsánd 19 0.34 %
Laborcfalva 18 0.32 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 64.11 %
Vinna 32 2.75 %
Vásárhely 20 1.72 %
Pazdics 20 1.72 %
Őrmező 19 1.64 %
Nátafalva 15 1.29 %
Zalacska 14 1.20 %
Morva 14 1.20 %
Lasztomér 13 1.12 %
Leszna 12 1.03 %
Karaszna 12 1.03 %
Sámogy 11 0.95 %
Tarna 11 0.95 %
Pálóc 10 0.86 %
Butka 9 0.77 %
Ungtavas 9 0.77 %
Hajagos 9 0.77 %
Izbugya 9 0.77 %
Petróc 8 0.69 %
Gatály 8 0.69 %
Tusaújfalu 8 0.69 %
Nagykapos 7 0.60 %
Jósza 6 0.52 %
Füzesér 6 0.52 %
Rákóc 6 0.52 %
Szalók 6 0.52 %
Bánóc 6 0.52 %
Solymos 6 0.52 %
Bajánháza 5 0.43 %
Magasrév 5 0.43 %
Nagycseb 5 0.43 %
Ungszenna 5 0.43 %
Harapás 4 0.34 %
Nyarádkelecsény 4 0.34 %
Dobróka 4 0.34 %
Ordasfalva 4 0.34 %
Feketemező 4 0.34 %
Hór 4 0.34 %
Petrik 4 0.34 %
Vámoslucska 4 0.34 %
Dénesújfalu 4 0.34 %
Hanajna 4 0.34 %
Mokcsamogyorós 4 0.34 %
Márk 4 0.34 %
Málca 4 0.34 %
Deregnyő 3 0.26 %
Nagyszelmenc 3 0.26 %
Nagyszeretva 3 0.26 %
Lazony 3 0.26 %
Rebrény 3 0.26 %
Falkus 3 0.26 %
Pályin 3 0.26 %
Gézsény 3 0.26 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 49.12 %
Nagykapos 41 3.79 %
Őrmező 40 3.69 %
Zalacska 21 1.94 %
Nátafalva 21 1.94 %
Vinna 19 1.75 %
Gatály 19 1.75 %
Málca 18 1.66 %
Butka 16 1.48 %
Sztára 16 1.48 %
Füzesér 15 1.39 %
Pálóc 15 1.39 %
Pazdics 14 1.29 %
Tarna 14 1.29 %
Lazony 14 1.29 %
Rákóc 14 1.29 %
Tusaújfalu 13 1.20 %
Morva 13 1.20 %
Márk 11 1.02 %
Dénesújfalu 11 1.02 %
Vásárhely 11 1.02 %
Zuhogó 10 0.92 %
Lasztomér 10 0.92 %
Gézsény 9 0.83 %
Karaszna 8 0.74 %
Dobróka 8 0.74 %
Bánóc 8 0.74 %
Kácsánd 8 0.74 %
Fogas 8 0.74 %
Nagycseb 8 0.74 %
Márkcsemernye 8 0.74 %
Ordasfalva 8 0.74 %
Berettő 8 0.74 %
Tusa 8 0.74 %
Abara 7 0.65 %
Pályin 7 0.65 %
Izbugya 6 0.55 %
Falkus 6 0.55 %
Lask 6 0.55 %
Rebrény 6 0.55 %
Ungszenna 6 0.55 %
Hajagos 6 0.55 %
Nyarádkelecsény 6 0.55 %
Csicser 6 0.55 %
Petróc 6 0.55 %
Kisszeretva 5 0.46 %
Laborcfalva 5 0.46 %
Dobóruszka 5 0.46 %
Harapás 5 0.46 %
Németvágás 4 0.37 %
Bajánháza 4 0.37 %
Kisráska 4 0.37 %
Mokcsamogyorós 4 0.37 %
Hór 4 0.37 %
Leszna 3 0.28 %
Petrik 3 0.28 %
Hanajna 3 0.28 %
Jósza 3 0.28 %
Hegyi 3 0.28 %
Feketemező 3 0.28 %
Sámogy 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Nagyszelmenc 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Deregnyő 2 0.18 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 39.80 %
Őrmező 162 3.86 %
Nagykapos 151 3.60 %
Rákóc 131 3.12 %
Nátafalva 130 3.10 %
Vinna 74 1.76 %
Deregnyő 72 1.72 %
Lasztomér 69 1.65 %
Pálóc 67 1.60 %
Pazdics 65 1.55 %
Ungszenna 64 1.53 %
Berettő 61 1.45 %
Gatály 57 1.36 %
Karaszna 56 1.34 %
Bánóc 55 1.31 %
Butka 55 1.31 %
Zalacska 54 1.29 %
Lazony 49 1.17 %
Dobróka 47 1.12 %
Hór 47 1.12 %
Málca 44 1.05 %
Németvágás 42 1.00 %
Rebrény 42 1.00 %
Morva 41 0.98 %
Dénesújfalu 40 0.95 %
Jósza 39 0.93 %
Márkcsemernye 37 0.88 %
Zemplénszuha 35 0.83 %
Vásárhely 34 0.81 %
Pályin 33 0.79 %
Hajagos 32 0.76 %
Kácsánd 32 0.76 %
Tarna 31 0.74 %
Tusa 31 0.74 %
Petróc 29 0.69 %
Magasrév 28 0.67 %
Tusaújfalu 26 0.62 %
Sámogy 26 0.62 %
Falkus 26 0.62 %
Ordasfalva 25 0.60 %
Izbugya 25 0.60 %
Feketemező 25 0.60 %
Zuhogó 24 0.57 %
Sztára 24 0.57 %
Márk 24 0.57 %
Mokcsamogyorós 24 0.57 %
Fogas 22 0.52 %
Alsókánya 22 0.52 %
Ungtavas 22 0.52 %
Gézsény 22 0.52 %
Mátyócvajkóc 21 0.50 %
Nagycseb 20 0.48 %
Dobóruszka 19 0.45 %
Bajánháza 19 0.45 %
Abara 18 0.43 %
Petrik 17 0.41 %
Harapás 16 0.38 %
Nagyszeretva 15 0.36 %
Vaján 14 0.33 %
Laborcfalva 13 0.31 %
Solymos 13 0.31 %
Kisráska 13 0.31 %
Csicser 12 0.29 %
Füzesér 11 0.26 %
Lask 11 0.26 %
Nyarádkelecsény 11 0.26 %
Szirénfalva 10 0.24 %
Hanajna 10 0.24 %
Vámoslucska 10 0.24 %
Leszna 10 0.24 %
Szalók 8 0.19 %
Iske 8 0.19 %
Bés 5 0.12 %
Kisszeretva 4 0.10 %
Nagyráska 4 0.10 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 53.55 %
Nagykapos 15 4.44 %
Butka 9 2.66 %
Őrmező 8 2.37 %
Vinna 7 2.07 %
Lasztomér 5 1.48 %
Bánóc 4 1.18 %
Zalacska 4 1.18 %
Dobróka 4 1.18 %
Tusa 4 1.18 %
Nátafalva 3 0.89 %
Hór 3 0.89 %
Sztára 3 0.89 %
Pazdics 3 0.89 %
Dénesújfalu 3 0.89 %
Márk 3 0.89 %
Harapás 3 0.89 %
Nagyszeretva 3 0.89 %
Abara 3 0.89 %
Hajagos 2 0.59 %
Mátyócvajkóc 2 0.59 %
Solymos 2 0.59 %
Gézsény 2 0.59 %
Füzesér 2 0.59 %
Falkus 2 0.59 %
Petróc 2 0.59 %
Feketemező 2 0.59 %
Zuhogó 2 0.59 %
Nagyszelmenc 2 0.59 %
Magasrév 1 0.30 %
Lask 1 0.30 %
Laborcfalva 1 0.30 %
Berettő 1 0.30 %
Tarna 1 0.30 %
Vámoslucska 1 0.30 %
Málca 1 0.30 %
Zemplénszuha 1 0.30 %
Deregnyő 1 0.30 %
Vaján 1 0.30 %
Budaháza 1 0.30 %
Hegyi 1 0.30 %
Kácsánd 1 0.30 %
Ordasfalva 1 0.30 %
Kisszeretva 1 0.30 %
Tusaújfalu 1 0.30 %
Petrik 1 0.30 %
Nyarádkelecsény 1 0.30 %
Németvágás 1 0.30 %
Izbugya 1 0.30 %
Karaszna 1 0.30 %
Mokcsamogyorós 1 0.30 %
Rákóc 1 0.30 %
Dobóruszka 1 0.30 %
Sámogy 1 0.30 %
Ungszenna 1 0.30 %
Szalók 1 0.30 %
Morva 1 0.30 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 22.61 %
Füzesér 193 11.13 %
Nagymihály 147 8.48 %
Abara 67 3.86 %
Rákóc 65 3.75 %
Mokcsamogyorós 58 3.34 %
Csicser 47 2.71 %
Nátafalva 46 2.65 %
Nyarádkelecsény 44 2.54 %
Dobóruszka 43 2.48 %
Mátyócvajkóc 40 2.31 %
Lasztomér 37 2.13 %
Deregnyő 36 2.08 %
Hegyi 35 2.02 %
Feketemező 30 1.73 %
Szirénfalva 30 1.73 %
Vaján 28 1.61 %
Budaháza 26 1.50 %
Kisráska 26 1.50 %
Bés 22 1.27 %
Nagyszelmenc 22 1.27 %
Őrmező 15 0.87 %
Tarna 13 0.75 %
Butka 13 0.75 %
Sámogy 10 0.58 %
Pálóc 9 0.52 %
Gatály 7 0.40 %
Ungtavas 7 0.40 %
Málca 7 0.40 %
Bajánháza 6 0.35 %
Szalók 6 0.35 %
Tusa 6 0.35 %
Solymos 6 0.35 %
Vinna 6 0.35 %
Zalacska 6 0.35 %
Hór 4 0.23 %
Hanajna 4 0.23 %
Nagyráska 4 0.23 %
Vásárhely 4 0.23 %
Vámoslucska 4 0.23 %
Petróc 4 0.23 %
Pazdics 3 0.17 %
Nagyszeretva 3 0.17 %
Harapás 2 0.12 %
Fogas 2 0.12 %
Tusaújfalu 2 0.12 %
Hajagos 2 0.12 %
Pályin 2 0.12 %
Iske 2 0.12 %
Márk 2 0.12 %
Berettő 2 0.12 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 52.43 %
Pazdics 26 4.36 %
Őrmező 19 3.18 %
Vinna 19 3.18 %
Tarna 12 2.01 %
Dobóruszka 9 1.51 %
Butka 9 1.51 %
Rebrény 9 1.51 %
Nátafalva 9 1.51 %
Izbugya 8 1.34 %
Nagykapos 8 1.34 %
Zalacska 7 1.17 %
Hajagos 6 1.01 %
Rákóc 6 1.01 %
Nagyszelmenc 6 1.01 %
Jósza 6 1.01 %
Tusa 5 0.84 %
Dobróka 5 0.84 %
Fogas 5 0.84 %
Ungtavas 5 0.84 %
Pálóc 5 0.84 %
Mokcsamogyorós 4 0.67 %
Mátyócvajkóc 4 0.67 %
Feketemező 4 0.67 %
Bés 4 0.67 %
Dénesújfalu 4 0.67 %
Karaszna 4 0.67 %
Petrik 4 0.67 %
Németvágás 4 0.67 %
Bajánháza 4 0.67 %
Lasztomér 4 0.67 %
Lask 3 0.50 %
Harapás 3 0.50 %
Abara 3 0.50 %
Gatály 3 0.50 %
Füzesér 3 0.50 %
Vásárhely 3 0.50 %
Petróc 3 0.50 %
Nagyszeretva 3 0.50 %
Márk 3 0.50 %
Ungszenna 3 0.50 %
Márkcsemernye 3 0.50 %
Vaján 3 0.50 %
Lazony 3 0.50 %
Kisszeretva 2 0.34 %
Berettő 2 0.34 %
Gézsény 2 0.34 %
Kácsánd 2 0.34 %
Morva 2 0.34 %
Hór 2 0.34 %
Solymos 2 0.34 %
Sztára 2 0.34 %
Falkus 2 0.34 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 40.09 %
Vásárhely 167 3.74 %
Őrmező 166 3.72 %
Nagykapos 125 2.80 %
Nátafalva 98 2.20 %
Nyarádkelecsény 87 1.95 %
Rákóc 86 1.93 %
Hór 73 1.64 %
Dobóruszka 71 1.59 %
Lasztomér 71 1.59 %
Zalacska 70 1.57 %
Pazdics 66 1.48 %
Rebrény 66 1.48 %
Berettő 64 1.43 %
Vinna 62 1.39 %
Mokcsamogyorós 61 1.37 %
Morva 55 1.23 %
Lazony 55 1.23 %
Deregnyő 51 1.14 %
Pálóc 49 1.10 %
Bánóc 47 1.05 %
Butka 46 1.03 %
Hajagos 45 1.01 %
Jósza 42 0.94 %
Petróc 41 0.92 %
Németvágás 41 0.92 %
Málca 39 0.87 %
Karaszna 38 0.85 %
Ungtavas 38 0.85 %
Gatály 37 0.83 %
Tusa 35 0.78 %
Fogas 34 0.76 %
Dénesújfalu 31 0.69 %
Ungszenna 31 0.69 %
Zemplénszuha 30 0.67 %
Zuhogó 29 0.65 %
Petrik 29 0.65 %
Hanajna 29 0.65 %
Pályin 28 0.63 %
Dobróka 28 0.63 %
Tusaújfalu 25 0.56 %
Tarna 25 0.56 %
Sámogy 25 0.56 %
Ordasfalva 24 0.54 %
Feketemező 23 0.52 %
Gézsény 23 0.52 %
Magasrév 22 0.49 %
Márkcsemernye 22 0.49 %
Iske 22 0.49 %
Harapás 21 0.47 %
Kácsánd 20 0.45 %
Füzesér 20 0.45 %
Sztára 20 0.45 %
Solymos 20 0.45 %
Falkus 20 0.45 %
Abara 19 0.43 %
Leszna 19 0.43 %
Bajánháza 18 0.40 %
Vámoslucska 17 0.38 %
Izbugya 16 0.36 %
Szalók 15 0.34 %
Csicser 13 0.29 %
Nagycseb 11 0.25 %
Vaján 10 0.22 %
Alsókánya 10 0.22 %
Lask 9 0.20 %
Nagyráska 9 0.20 %
Laborcfalva 8 0.18 %
Nagyszeretva 8 0.18 %
Bés 8 0.18 %
Mátyócvajkóc 8 0.18 %
Márk 6 0.13 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 18.66 %
Málca 57 5.29 %
Pálóc 32 2.97 %
Nagykapos 26 2.41 %
Őrmező 23 2.14 %
Dobróka 21 1.95 %
Butka 20 1.86 %
Nátafalva 18 1.67 %
Feketemező 17 1.58 %
Lazony 17 1.58 %
Vásárhely 14 1.30 %
Márk 14 1.30 %
Márkcsemernye 14 1.30 %
Zalacska 13 1.21 %
Falkus 13 1.21 %
Kácsánd 12 1.11 %
Gatály 12 1.11 %
Petrik 12 1.11 %
Pazdics 11 1.02 %
Tarna 9 0.84 %
Rebrény 8 0.74 %
Dénesújfalu 8 0.74 %
Abara 8 0.74 %
Vinna 7 0.65 %
Nagycseb 7 0.65 %
Mokcsamogyorós 7 0.65 %
Hajagos 7 0.65 %
Hór 6 0.56 %
Lask 6 0.56 %
Németvágás 5 0.46 %
Vámoslucska 5 0.46 %
Füzesér 5 0.46 %
Berettő 5 0.46 %
Bánóc 5 0.46 %
Tusaújfalu 5 0.46 %
Hanajna 4 0.37 %
Fogas 4 0.37 %
Ordasfalva 4 0.37 %
Sámogy 4 0.37 %
Tusa 4 0.37 %
Magasrév 4 0.37 %
Pályin 4 0.37 %
Solymos 3 0.28 %
Petróc 3 0.28 %
Ungszenna 3 0.28 %
Harapás 3 0.28 %
Ungtavas 3 0.28 %
Zemplénszuha 3 0.28 %
Alsókánya 3 0.28 %
Lasztomér 3 0.28 %
Karaszna 2 0.19 %
Rákóc 2 0.19 %
Jósza 2 0.19 %
Gézsény 2 0.19 %
Nagyszelmenc 2 0.19 %
Morva 2 0.19 %
Mátyócvajkóc 2 0.19 %
Sztára 2 0.19 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Nyarádkelecsény 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Hegyi 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Leszna 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Deregnyő 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bajánháza 1 0.09 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 58.40 %
Őrmező 68 3.44 %
Vinna 46 2.33 %
Nátafalva 38 1.92 %
Zalacska 35 1.77 %
Rákóc 32 1.62 %
Petróc 26 1.32 %
Karaszna 23 1.16 %
Németvágás 22 1.11 %
Leszna 22 1.11 %
Morva 21 1.06 %
Pazdics 21 1.06 %
Butka 20 1.01 %
Hajagos 18 0.91 %
Vásárhely 17 0.86 %
Sámogy 17 0.86 %
Pálóc 16 0.81 %
Málca 16 0.81 %
Nagykapos 16 0.81 %
Lasztomér 16 0.81 %
Sztára 15 0.76 %
Izbugya 15 0.76 %
Hór 15 0.76 %
Jósza 14 0.71 %
Ungszenna 14 0.71 %
Rebrény 14 0.71 %
Dobróka 14 0.71 %
Gatály 13 0.66 %
Ungtavas 13 0.66 %
Zemplénszuha 12 0.61 %
Lask 12 0.61 %
Feketemező 12 0.61 %
Solymos 11 0.56 %
Fogas 10 0.51 %
Vámoslucska 10 0.51 %
Márkcsemernye 10 0.51 %
Ordasfalva 10 0.51 %
Pályin 10 0.51 %
Magasrév 9 0.46 %
Lazony 9 0.46 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 43.09 %
Őrmező 9 3.66 %
Pálóc 7 2.85 %
Jósza 7 2.85 %
Nagykapos 6 2.44 %
Lasztomér 6 2.44 %
Hajagos 6 2.44 %
Pazdics 5 2.03 %
Németvágás 5 2.03 %
Ungtavas 5 2.03 %
Nátafalva 4 1.63 %
Mokcsamogyorós 4 1.63 %
Füzesér 3 1.22 %
Sztára 3 1.22 %
Morva 3 1.22 %
Butka 3 1.22 %
Izbugya 3 1.22 %
Zalacska 3 1.22 %
Feketemező 3 1.22 %
Rákóc 2 0.81 %
Bánóc 2 0.81 %
Gatály 2 0.81 %
Harapás 2 0.81 %
Csicser 2 0.81 %
Nyarádkelecsény 2 0.81 %
Gézsény 2 0.81 %
Zemplénszuha 2 0.81 %
Tarna 2 0.81 %
Tusaújfalu 2 0.81 %
Magasrév 2 0.81 %
Márkcsemernye 1 0.41 %
Leszna 1 0.41 %
Dobóruszka 1 0.41 %
Sámogy 1 0.41 %
Dénesújfalu 1 0.41 %
Mátyócvajkóc 1 0.41 %
Abara 1 0.41 %
Pályin 1 0.41 %
Bés 1 0.41 %
Rebrény 1 0.41 %
Falkus 1 0.41 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 42.27 %
Málca 17 7.73 %
Őrmező 11 5.00 %
Butka 9 4.09 %
Nagykapos 8 3.64 %
Pazdics 7 3.18 %
Morva 6 2.73 %
Lasztomér 6 2.73 %
Füzesér 6 2.73 %
Feketemező 5 2.27 %
Berettő 5 2.27 %
Nátafalva 5 2.27 %
Zalacska 4 1.82 %
Abara 3 1.36 %
Jósza 3 1.36 %
Bánóc 3 1.36 %
Karaszna 2 0.91 %
Vaján 2 0.91 %
Leszna 2 0.91 %
Rákóc 2 0.91 %
Zuhogó 2 0.91 %
Kácsánd 2 0.91 %
Németvágás 2 0.91 %
Mátyócvajkóc 2 0.91 %
Nagyszeretva 2 0.91 %
Dénesújfalu 2 0.91 %
Hajagos 1 0.45 %
Gézsény 1 0.45 %
Sztára 1 0.45 %
Harapás 1 0.45 %
Bajánháza 1 0.45 %
Dobóruszka 1 0.45 %
Rebrény 1 0.45 %
Tusa 1 0.45 %
Márkcsemernye 1 0.45 %
Iske 1 0.45 %
Tarna 1 0.45 %
Nagycseb 1 0.45 %
Pályin 1 0.45 %
Bés 1 0.45 %
Ungtavas 1 0.45 %
Gatály 1 0.45 %
Pálóc 1 0.45 %
Csicser 1 0.45 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 51.62 %
Őrmező 100 2.97 %
Rákóc 96 2.85 %
Nátafalva 78 2.32 %
Nagykapos 77 2.29 %
Jósza 60 1.78 %
Vinna 60 1.78 %
Pazdics 60 1.78 %
Lasztomér 54 1.60 %
Karaszna 47 1.40 %
Berettő 43 1.28 %
Tarna 40 1.19 %
Hajagos 36 1.07 %
Lazony 35 1.04 %
Deregnyő 35 1.04 %
Zalacska 34 1.01 %
Vásárhely 33 0.98 %
Rebrény 33 0.98 %
Ungtavas 33 0.98 %
Zemplénszuha 32 0.95 %
Zuhogó 32 0.95 %
Lask 29 0.86 %
Butka 29 0.86 %
Bánóc 29 0.86 %
Németvágás 28 0.83 %
Pálóc 28 0.83 %
Hór 25 0.74 %
Petróc 24 0.71 %
Harapás 24 0.71 %
Morva 23 0.68 %
Pályin 23 0.68 %
Dobróka 22 0.65 %
Dénesújfalu 22 0.65 %
Sámogy 22 0.65 %
Márkcsemernye 22 0.65 %
Leszna 19 0.56 %
Tusa 18 0.53 %
Vámoslucska 17 0.50 %
Málca 17 0.50 %
Gatály 16 0.47 %
Sztára 16 0.47 %
Ordasfalva 14 0.42 %
Tusaújfalu 13 0.39 %
Nagycseb 12 0.36 %
Bajánháza 12 0.36 %
Szalók 12 0.36 %
Gézsény 12 0.36 %
Magasrév 11 0.33 %
Dobóruszka 9 0.27 %
Kácsánd 9 0.27 %
Nagyszeretva 9 0.27 %
Fogas 8 0.24 %
Kisszeretva 8 0.24 %
Alsókánya 7 0.21 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 44.62 %
Lasztomér 30 7.87 %
Őrmező 17 4.46 %
Nagykapos 13 3.41 %
Zalacska 8 2.10 %
Németvágás 8 2.10 %
Rákóc 7 1.84 %
Vinna 6 1.57 %
Pazdics 6 1.57 %
Tarna 5 1.31 %
Butka 5 1.31 %
Pálóc 5 1.31 %
Hór 4 1.05 %
Bánóc 4 1.05 %
Csicser 4 1.05 %
Pályin 4 1.05 %
Dobóruszka 4 1.05 %
Sámogy 3 0.79 %
Márk 3 0.79 %
Solymos 3 0.79 %
Nátafalva 3 0.79 %
Dénesújfalu 3 0.79 %
Magasrév 3 0.79 %
Jósza 3 0.79 %
Petróc 3 0.79 %
Falkus 3 0.79 %
Gatály 3 0.79 %
Ungszenna 3 0.79 %
Karaszna 3 0.79 %
Lask 3 0.79 %
Abara 2 0.52 %
Ordasfalva 2 0.52 %
Mokcsamogyorós 2 0.52 %
Feketemező 2 0.52 %
Laborcfalva 2 0.52 %
Vásárhely 2 0.52 %
Málca 2 0.52 %
Ungtavas 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Nagyszelmenc 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Sztára 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Tusaújfalu 1 0.26 %
Szalók 1 0.26 %
Nyarádkelecsény 1 0.26 %
Kácsánd 1 0.26 %
Füzesér 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Deregnyő 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 54.60 %
Őrmező 252 9.99 %
Márkcsemernye 128 5.08 %
Vinna 72 2.85 %
Nátafalva 61 2.42 %
Zalacska 35 1.39 %
Lasztomér 33 1.31 %
Pazdics 27 1.07 %
Petróc 27 1.07 %
Nagykapos 24 0.95 %
Leszna 24 0.95 %
Lazony 22 0.87 %
Sztára 21 0.83 %
Ungtavas 19 0.75 %
Feketemező 18 0.71 %
Ordasfalva 17 0.67 %
Butka 16 0.63 %
Morva 15 0.59 %
Dénesújfalu 15 0.59 %
Rákóc 14 0.56 %
Karaszna 13 0.52 %
Rebrény 13 0.52 %
Zemplénszuha 12 0.48 %
Bajánháza 12 0.48 %
Dobróka 12 0.48 %
Izbugya 12 0.48 %
Hór 12 0.48 %
Gézsény 11 0.44 %
Gatály 11 0.44 %
Vámoslucska 11 0.44 %
Szalók 11 0.44 %
Solymos 11 0.44 %
Jósza 10 0.40 %
Vásárhely 10 0.40 %
Zuhogó 10 0.40 %
Bánóc 10 0.40 %
Németvágás 10 0.40 %
Pálóc 10 0.40 %
Sámogy 10 0.40 %
Tusaújfalu 8 0.32 %
Fogas 8 0.32 %
Hajagos 8 0.32 %
Tusa 8 0.32 %
Lask 7 0.28 %
Tarna 7 0.28 %
Berettő 7 0.28 %
Nagycseb 6 0.24 %
Málca 6 0.24 %
Füzesér 6 0.24 %
Falkus 6 0.24 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 39.05 %
Őrmező 158 3.58 %
Nátafalva 136 3.08 %
Nagykapos 96 2.18 %
Vinna 94 2.13 %
Jósza 81 1.84 %
Pálóc 80 1.81 %
Rákóc 79 1.79 %
Dobóruszka 77 1.75 %
Ungtavas 75 1.70 %
Pazdics 67 1.52 %
Butka 66 1.50 %
Dobróka 63 1.43 %
Nyarádkelecsény 62 1.41 %
Harapás 61 1.38 %
Németvágás 57 1.29 %
Dénesújfalu 57 1.29 %
Lasztomér 56 1.27 %
Zalacska 55 1.25 %
Rebrény 54 1.22 %
Deregnyő 53 1.20 %
Hajagos 53 1.20 %
Ordasfalva 51 1.16 %
Gatály 50 1.13 %
Málca 48 1.09 %
Gézsény 45 1.02 %
Mokcsamogyorós 44 1.00 %
Hór 44 1.00 %
Lazony 43 0.97 %
Karaszna 42 0.95 %
Tarna 42 0.95 %
Berettő 40 0.91 %
Bánóc 37 0.84 %
Petróc 37 0.84 %
Zuhogó 37 0.84 %
Vásárhely 37 0.84 %
Zemplénszuha 36 0.82 %
Sámogy 35 0.79 %
Solymos 33 0.75 %
Pályin 32 0.73 %
Ungszenna 32 0.73 %
Morva 30 0.68 %
Falkus 29 0.66 %
Sztára 29 0.66 %
Tusaújfalu 29 0.66 %
Bajánháza 26 0.59 %
Tusa 25 0.57 %
Fogas 24 0.54 %
Feketemező 24 0.54 %
Vámoslucska 23 0.52 %
Izbugya 23 0.52 %
Magasrév 22 0.50 %
Nagyráska 22 0.50 %
Lask 22 0.50 %
Hanajna 20 0.45 %
Márkcsemernye 20 0.45 %
Szalók 18 0.41 %
Nagyszeretva 18 0.41 %
Márk 17 0.39 %
Petrik 17 0.39 %
Leszna 16 0.36 %
Füzesér 15 0.34 %
Alsókánya 14 0.32 %
Nagycseb 12 0.27 %
Kácsánd 11 0.25 %
Laborcfalva 11 0.25 %
Csicser 9 0.20 %
Kisszeretva 7 0.16 %
Mátyócvajkóc 5 0.11 %
Abara 4 0.09 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 48.56 %
Rákóc 106 13.84 %
Őrmező 28 3.66 %
Morva 23 3.00 %
Butka 19 2.48 %
Vinna 17 2.22 %
Nátafalva 14 1.83 %
Pazdics 12 1.57 %
Jósza 12 1.57 %
Vásárhely 10 1.31 %
Gatály 7 0.91 %
Nagykapos 7 0.91 %
Zalacska 6 0.78 %
Bajánháza 6 0.78 %
Pálóc 6 0.78 %
Petróc 6 0.78 %
Tarna 6 0.78 %
Lasztomér 6 0.78 %
Nagycseb 6 0.78 %
Solymos 5 0.65 %
Ordasfalva 5 0.65 %
Karaszna 5 0.65 %
Ungtavas 5 0.65 %
Alsókánya 4 0.52 %
Zemplénszuha 4 0.52 %
Harapás 4 0.52 %
Márk 4 0.52 %
Németvágás 4 0.52 %
Dobróka 4 0.52 %
Hór 4 0.52 %
Tusaújfalu 3 0.39 %
Nagyráska 3 0.39 %
Berettő 3 0.39 %
Dénesújfalu 3 0.39 %
Abara 2 0.26 %
Sztára 2 0.26 %
Falkus 2 0.26 %
Füzesér 2 0.26 %
Rebrény 2 0.26 %
Lask 2 0.26 %
Bánóc 2 0.26 %
Leszna 2 0.26 %
Ungszenna 2 0.26 %
Pályin 2 0.26 %
Dobóruszka 2 0.26 %
Petrik 2 0.26 %
Hegyi 2 0.26 %
Izbugya 1 0.13 %
Málca 1 0.13 %
Vámoslucska 1 0.13 %