SK
MI
.....

Ungnyarád

Településrész

címer zászló
212 100% magyar 1910
145 74% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ňarad
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Nyarádkelecsény
Koordináták:
48.52894027, 22.11028576
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901

Ld. Nyarádkelecsény

Közigazgatás

1943-ig önálló község, azóta Nyarádkelecsény része (hivatalosan sem településrészként, sem kataszteri területként nem különül el). 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Nagykaposi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). 1943-ban Magyarmocsárral és Magyarkelecsénnyel egyesítették Nyarádkelecsény néven.

Népesség

1910-ben 212, 1921-ben 197, 1938-ban pedig 193, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 68 %-a volt református, 17,8 %-a izraelita, 10,2 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

Ungnyarád (1907-ig Nyarád) birtokosa több mint kétszáz éven át a Nyarády család volt. A település 1400 körül keletkezett. 1526-ban a kisebb falvak közé sorolják a települést, ahol több kisnemes családnak volt birtoka. 1548-ban teljesen elnéptelenedett. A 17. században lakói református hitre tértek. 1427-ben 6 adózó háztartása volt. 1599-ben nemesi kúriáján kívül 6 jobbágyház állt itt. 1715-ben és 1720-ban a falu lakatlan volt. Később újratelepítették. 1700-ban már fatemplom állt a községben, amelyet temető vett körül. 1800 körül a Dobó-család birtoka lett. 1828-ban 23 házában 189 lakos élt. 1829-ben a birtok a Draveczky-család kezére került. Nyarád lakói 1868-ig jobbágyok voltak, ekkor örökváltággal váltották meg magukat. 1810 körül épült első iskolája. 1845-re helyreállt a rendszeres iskoláztatás, amely mindenkor magyar nyelven folyt. A 20. század elejére teljesen egybeépült a szomszédos Magyarmocsárral. 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, majd 1943-ban Nyarádkelecsény néven egyesítették Magyarkelecsénnyel és Magyarmocsárral.

Mai jelentősége

Református temploma 1834-ben épült klasszicista stílusban (tornyát 1930-ban építették hozzá).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NYÁRAD. Magyar falu Ungvár Várm. földes Urai több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Kaposhoz fél mértföldnyire, Doboruskához sem meszsze, és annak filiája, ’s határja is hozzá hasonlító.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyárad, magyar falu, Ungh vgyében, Dobó-Ruszkához 3/4 órányira: 22 rom., 19 g. kath., 158 ref., 6 zsidó lak., ref. templommal. F. u. Kövy Sándor örökösei. Ut. p. Ungvár.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ungnyárád. A község területe 617 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 193.

Névelőfordulások
1773
Nyárad,
1786
Nyárad,
1863
Nyarád,
1873
Nyárád,
1888
Nyarád,
1907
Ungnyarád,
1920
Ňarád,
1927
Ňarád, Nyarád
1938
Ungnyarád,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 205 94%
szlovákok 7 3%
ruszinok 0 0%
egyéb 6 3%
összlétszám 218
magyarok 212 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 212
magyarok 145 74%
szlovákok 7 4%
ruszinok 1 1%
egyéb 44 22%
összlétszám 197
Mai közigazgatás

Bejelentések