SK
KS
.....

Újszállás

Község

címer zászló
11 6% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nový Salaš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic
Más földrajzi nevek:
Andorka, Čerešňe, Cseresznye-hegy (Čerešňová hora), Falatky, Garábos (Moczolay-hegy, Garamboš), Kamenčie (Kaminčie), Korom-hegy (Čierny vrch), Krížové, Krásna Anča, Lazy, Malé Vyšeľovky, Márkus-patak (Markov jarok), Mláky, Mraznica, Nižný les, Novomestské lúky, Ostrá lúka, Ostrý potok, Pastviská, Poľanka, Poľany, Pošov vrch, Pukanec, Pánske zeme, Salašská pastva, Sekačova, Sepsér (Šipšir), Sinotka, Starý jarok, Starý potok, Stratené grúňky, Sár-hegy (Suchá hora), Štepníky, Tatarčiska, Tereblya (Terebľa), Vyšné Vyšeľovky, Váló, Zsarnya, Záhumnie
Koordináták:
48.61119080, 21.47457314
Terület:
11,02 km2
Rang:
község
Népesség:
220
Tszf. magasság:
360 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04417
Település kód:
521809
Szervezeti azonosító:
691283
Adóazonosító:
2021261374

Újszállás a Szalánci-hegység szívében, a Milic-hegycsoport vulkáni hegyei közötti kis medencében, a Tereblya-patak mentén, a Sepsér-hegy (Šipšir, 395 m) déli lábánál, 360 méteres (határa 250-608 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 27 km-re délkeletre, Nagyszalánctól 3,5 km-re délre, Tőketerebestől 28 km-re nyugatra, Gálszécstől pedig 22 km-re délnyugatra. Legmagasabb pontja a Garábos-hegy (vagy Moczolay-hegy, Garamboš, 608 m), a községközponttól délkeletre magasodik a Cseresznyés-hegy (Čerešňová hora) és a Korom-hegy (Čierny vrch, 457 m), az Ostrý-pataktól délre pedig a 607 méter magas Sár-hegy (Suchá hora, 607 m). Határát a Tereblya-patakba ömlő patakok (Starý potok, Ostrý potok, Markov jarok) szelik át. 2010-ben területének 70,1 százalékát erdő (772 ha, elsősorban bükkösök), 25,6 százalékát rét és legelő (282 ha), 1,1 százalékát kertek (12 ha), 1 százalékát pedig beépített terület (11 ha) foglalta el, szántóföldje és külterületi lakott helye nincs. A községet a 3371-es út köti össze észak felé Nagyszalánccal, dél felé pedig Szalánchutával (2 km). Északról Nagyszalánc és Kalsa, délről pedig Szalánchuta községekkel határos, katasztere keleten egy ponton érintkezik Szilvásújfaluéval. Északi határának egy részét a Tereblya-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A korábban hozzá tartozó Szalánchuta 1880-ban vált önálló községgé. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt száz évben csak minimális mértékben változott (1910-21: 11,03 km², 2011: 11,02 km²).

Népesség

Újszállás népessége 2011-ben 212 fő volt, melynek 97,6 százaléka volt szlovák nemzetiségű. A község évszázadok óta szlovák többségű, 1880-ban 5 (2,4 %), 1890-ben 43 (20,2 %), 1900-ban 59 (27,4 %), 1910-ben 11 (5,7 %), 1921-ben és 1930-ban 5-5 lakosa (2,2-2,1 %) vallotta magyarnak magát. 2011-ben a lakosság 87,7 százaléka római katolikus vallású volt (1921-ben még 69,8 %), az 1921-ben még a lakosság egynegyedét (24,6 %) alkotó görög katolikusok aránya 2011-re 3,8 %-ra esett vissza. Az 1880-1900 között 211-215 fő között stagnáló lakosságszámú község népessége 1910-re a kivándorlás miatt 193 főre esett vissza, 1910-1940 között azonban folyamatos gyarapodással másfélszeresére nőtt (193 főről 283 főre). 1970-2001 között 17,5 százalékos fogyás figyelhető meg (246 főről 203 főre), 2001-2017 között ezt lassú gyarapodás váltotta fel (203 főről 229 főre). A község népsűrűsége (2011-ben 20,8 fő/km²) alacsony, a járási átlag mintegy egynegyede.

Történelem

Újszállás újonnan települt faluként a 16. században jött létre, első írásos említését 1553-ban „Uy Szallas” alakban találjuk. A középkori Rumántelke falu helyén alakult, melyet 1330-ban említ egy okirat „Rumantheleke” néven és Nagyszalánc várának uradalmához tartozott. 1630-ban ¼ porta adózott a faluban. 1650-ban „Vyszallas” néven említik. A 18. században a Forgách család birtoka volt. 1715-ben egyetlen jobbágytelek volt a faluban, 1772-ben tíz jobbágytelkét írták össze. 1828-ban 32 háza és 248 lakosa volt. A község első pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben 247 lakosának 11,7 %-a görög katolikus vallású volt, arányuk 1880-ra 19 százalékra, 1921-re pedig 24,6 százalékra nőtt. 1880-ban a korábban Újszálláshoz tartozó, a 18. század második felében létrejött Szalánchuta önálló községgé alakult. 1880-ban 211, 1890-ben 213, 1900-ban 215, 1910-ben pedig 193 lakosa volt. A 20. század elején számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 232, 1930-ban pedig 241 lakosa volt. A nagyszalánci plébánia filiájának számító község katolikus temploma 22 évi építkezés után, 1936-ra épült fel. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 53 háza és 283 lakosa volt. 1944 decemberében a község hat hétre a frontvonalba került és súlyos károkat szenvedett. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1958-ban alapították, 1960-tól hozzá tartozott Szalánchuta szövetkezete is. 1970-ben 246, 1980-ban 226, 1991-ben pedig 214 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 1998-ban fogadták el. 2001-ben 203, 2011-ben 212, 2017-ben pedig 229 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jézus mennybemenetelének tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1914-1936 között épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Uj-Szállás, tót falu, Abauj vmegyében, Regete-Ruszkához 2 órányira: 218 r., 29 g. kath. lak. F. u. gr. Forgách.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

E községtől [Kalsa] nyugatra esik Ujszállás 213 tót lakossal. Az utóbbi négy községnek posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz.

Helységnévtár

Ujszállás [Irmaszeg p.|, rk. 164 Regete-Ruszka, gk. 40 Újváros, izr. 7 Rozgony.

Névelőfordulások
1553
Uy Szallas
1650
Vyszallas
1773
Uj-Szállás
1786
Uj-Sálásch
1808
Újszállás
1863
Újszállás
1920
Nový Sálaš
1927
Nový Salaš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nový Salaš) 75
Telefon: 0556968180
Fax: 0556968180

Honlap: novysalas.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Michalková Andrea (Független)

Képviselő-testület:
Jacko Lukáš (Független)
Dibďák Jaroslav (Független)
Kallai Martin (KDH)
Urban Ján (KDH)
Tomková Veronika (KDH)
Független 40% Független 2 képviselö KDH 60% KDH 3 képviselö 5 képviselö
Újszállási Községi Hivatal

Nový Salaš 75

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 5 2%
szlovákok 196 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 3%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 211
magyarok 11 6%
szlovákok 179 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 193
magyarok 5 2%
szlovákok 224 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 232
magyarok 0 0%
szlovákok 214 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 214
magyarok 0 0%
szlovákok 202 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 203
magyarok 0 0%
szlovákok 207 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 212
magyarok 0 0%
szlovákok 214 97%
ruszinok 2 1%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 221
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 74.43 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Michalková Andrea 128 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jacko Lukáš 94 Független
Kallai Martin 90 KDH
Urban Ján 88 KDH
Tomková Veronika 83 KDH
Dibďák Jaroslav 79 Független

Képviselők

2014
KDH 80.00% KDH 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 60.00% KDH 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 25.75 %
Kiadott boríték: 43
Bedobott boríték: 43
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 23.35 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 41,20 %
Kiadott boríték: 75
Bedobott boríték: 75

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 43
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 72
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 24 55.81 % KDS
Zdenko Trebuľa 12 27.91 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Lukáš Sisák 3 6.98 % KSS
Vladimír Gürtler 1 2.33 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 1 2.33 % OKS
Rastislav Masnyk 1 2.33 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 2.33 % Független
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 12 30.77% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 42 58.33 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 21 29.17 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 5 6.94 % Független
Karol Pataky 1 1.39 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 1 1.39 % SNS
Jaroslav Džunko 1 1.39 % Független
Rudolf Botka 1 1.39 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 43
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 19 44.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 15 34.88% SMER - SD
Ján Kokarda 13 30.23% Független
Viktor Dulina 12 27.91% Független
Jozef Konkoly 12 27.91% SMER - SD
Viliam Bačo 8 18.60% Független
Michal Rečka 8 18.60% SMER - SD
Viktor Sasák 7 16.28% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Koňa 7 16.28% SĽS
Tomáš Suchý 7 16.28% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 7 16.28% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 6 13.95% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 6 13.95% SZS
Anton Medvec 5 11.63% Független
Jozef Tischler 5 11.63% SĽS
Ján Bačo 5 11.63% SĽS
Jaroslav Pástor 5 11.63% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Elena Fialková 5 11.63% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Baltes 4 9.30% SĽS
Vojtech Staňo 3 6.98% SMER - SD
Marián Tóth 3 6.98% SaS
Ladislav Vojtko 3 6.98% KSS
Norbert Krušinský 3 6.98% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Šimko 3 6.98% SMER - SD
Radoslav Šimko 3 6.98% SNS
Slavomír Horváth 3 6.98% SNS
Dominika Palaščáková 3 6.98% NOVA
Miloš Barcal 2 4.65% Független
Miroslav Bačenko 2 4.65% Független
Rastislav Moric 2 4.65% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 2 4.65% Független
Ján Mikloš 2 4.65% KSS
Ján Marton 2 4.65% NOVA
Františka Kočišová 2 4.65% SĽS
Elena Majancsíková 2 4.65% SĽS
Božena Letková 2 4.65% Független
Peter Papáč 2 4.65% KSS
Róbert Šándor 1 2.33% Független
Vladimír Popovič 1 2.33% SMS
Imrich Kohút 1 2.33% SĽS
Mária Topoľančinová 1 2.33% ĽS-HZDS
Karol Dzugas 1 2.33% Független
Ivan Buchla 1 2.33% SNS
Ivan Hriczko 1 2.33% Független
Róbert Čarny 1 2.33% SNS
Ľubica Holováčová 1 2.33% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Jozef Holečko 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Imrich Bakši 27 39.13% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 25 36.23% SMER-SD
Viktor Dulina 21 30.43% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 18 26.09% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 18 26.09% Független
Martin Smrčo 17 24.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Michal Rečka 17 24.64% SMER-SD
Peter Derevjaník 14 20.29% SMER-SD
Tomáš Kozlai 12 17.39% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miloš Barcal 10 14.49% Független
Radoslav Hodor 7 10.14% Független
Pavol Bujňák 6 8.70% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 6 8.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 6 8.70% Független
Ondrej Bernát 6 8.70% SMER-SD
Jarmila Vaňová 5 7.25% ŠKV
Erika Zámboriová 5 7.25% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 4 5.80% Független
Roland Szabó 4 5.80% SMER-SD
Mária Dulovičová 4 5.80% Független
Štefan Hudák 3 4.35% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 3 4.35% Független
Martina Dutková 3 4.35% Független
Anetta Strýčková 2 2.90% Független
Marcela Demkeová 2 2.90% ĽS Naše Slovensko
Tibor Bráz 2 2.90% Független
Slavomír Borovský 2 2.90% DS
Gabriel Böhm 2 2.90% Független
Július Begala 2 2.90% Független
Július Beluscsák 1 1.45% Független
Peter Seman 1 1.45% KSS
Csaba Káposztás 1 1.45% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 1 1.45% Független
Ladislav Andrejanin 1 1.45% ÚSVIT
Peter Kocai 1 1.45% NAJ
Monika Gergelová 1 1.45% SNS
Ján Horváth 1 1.45% Független
Jaroslav Pástor 1 1.45% MOST - HÍD
Slavomír Horváth 1 1.45% SNS
Jozef Hric 1 1.45% KSS
Jozef Krešák 1 1.45% ŠANCA
Pavol Lehotský 1 1.45% Független
Mária Lacková 1 1.45% Független
Ivan Hriczko 1 1.45% ŠKV
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
František Gedra 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 31.55 %
Torna 145 6.76 %
Buzita 141 6.57 %
Somodi 111 5.17 %
Makranc 110 5.13 %
Debrőd 109 5.08 %
Csécs 94 4.38 %
Szeszta 73 3.40 %
Jászó 69 3.22 %
Jánok 64 2.98 %
Perény - Hím 63 2.94 %
Komaróc 63 2.94 %
Áj 57 2.66 %
Reste 57 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.38 %
Tornaújfalu 49 2.28 %
Alsólánc 48 2.24 %
Zsarnó 47 2.19 %
Bódvavendégi 40 1.86 %
Nagyida 40 1.86 %
Péder 40 1.86 %
Abaújszina 33 1.54 %
Pány 22 1.03 %
Mecenzéf 21 0.98 %
Jászómindszent 12 0.56 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Szádelő 12 0.56 %
Kenyhec 11 0.51 %
Miglécnémeti 11 0.51 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.64 %
Torna 110 12.40 %
Kecer 63 7.10 %
Szepsi 47 5.30 %
Mecenzéf 28 3.16 %
Áj 16 1.80 %
Buzita 14 1.58 %
Jászómindszent 13 1.47 %
Csécs 11 1.24 %
Jászóújfalu 10 1.13 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.90 %
Kenyhec 8 0.90 %
Hernádcsány 8 0.90 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.68 %
Stósz 6 0.68 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.98 %
Buzita 223 12.65 %
Csécs 84 4.76 %
Perény - Hím 79 4.48 %
Torna 77 4.37 %
Szeszta 77 4.37 %
Reste 67 3.80 %
Makranc 66 3.74 %
Komaróc 55 3.12 %
Debrőd 55 3.12 %
Somodi 53 3.01 %
Alsólánc 51 2.89 %
Nagyida 49 2.78 %
Tornaújfalu 38 2.16 %
Jászó 37 2.10 %
Áj 37 2.10 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.82 %
Zsarnó 31 1.76 %
Péder 30 1.70 %
Abaújszina 29 1.64 %
Jánok 28 1.59 %
Bódvavendégi 25 1.42 %
Mecenzéf 15 0.85 %
Semse 11 0.62 %
Pány 10 0.57 %
Kenyhec 9 0.51 %
Hernádcsány 9 0.51 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.40 %
Enyicke 6 0.34 %
Kecer 6 0.34 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.23 %
Királynép 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.35 %
Jászómindszent 108 9.01 %
Stósz 76 6.34 %
Felsőmecenzéf 50 4.17 %
Szepsi 38 3.17 %
Kisida 36 3.00 %
Hernádcsány 24 2.00 %
Jászó 24 2.00 %
Kassamindszent 24 2.00 %
Jászóújfalu 22 1.83 %
Kassabéla 19 1.58 %
Rozgony 18 1.50 %
Budamér 18 1.50 %
Hernádszokoly 17 1.42 %
Semse 17 1.42 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.25 %
Sároskőszeg 15 1.25 %
Felsőtőkés 14 1.17 %
Kassaolcsvár 14 1.17 %
Csécs 12 1.00 %
Lengyelfalva 12 1.00 %
Torna 12 1.00 %
Izdobabeszter 12 1.00 %
Hernádszentistván 12 1.00 %
Idabukóc 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Lapispatak 11 0.92 %
Koksóbaksa 10 0.83 %
Felsőmislye 9 0.75 %
Alsótőkés 9 0.75 %
Tarcavajkóc 8 0.67 %
Abaújszakaly 8 0.67 %
Tizsite 8 0.67 %
Baska 8 0.67 %
Hatkóc 7 0.58 %
Szalánchuta 7 0.58 %
Enyicke 7 0.58 %
Abaújnádasd 7 0.58 %
Nagyida 7 0.58 %
Abaújszina 7 0.58 %
Hilyó 7 0.58 %
Perény - Hím 7 0.58 %
Magyarbőd 7 0.58 %
Hernádgecse 7 0.58 %
Nagyszalánc 7 0.58 %
Györke 6 0.50 %
Garbócbogdány 6 0.50 %
Makranc 6 0.50 %
Lapispatakújtelep 6 0.50 %
Kelecsenyborda 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Királynép 6 0.50 %
Hernádzsadány 6 0.50 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Ájfalucska 4 0.33 %
Abaújharaszti 4 0.33 %
Zsarnó 4 0.33 %
Kalsa 4 0.33 %
Petőszinye 4 0.33 %
Szeszta 4 0.33 %
Nagyladna 4 0.33 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.46 %
Buzita 84 6.12 %
Torna 66 4.81 %
Makranc 50 3.64 %
Szeszta 45 3.28 %
Csécs 39 2.84 %
Debrőd 38 2.77 %
Áj 31 2.26 %
Somodi 30 2.18 %
Tornaújfalu 30 2.18 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.04 %
Nagyida 27 1.97 %
Perény - Hím 26 1.89 %
Alsólánc 26 1.89 %
Zsarnó 26 1.89 %
Jánok 26 1.89 %
Reste 23 1.68 %
Péder 22 1.60 %
Jászó 22 1.60 %
Bódvavendégi 21 1.53 %
Rudnok 17 1.24 %
Komaróc 17 1.24 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Jászómindszent 13 0.95 %
Hernádcsány 13 0.95 %
Abaújszina 12 0.87 %
Tornahorváti 11 0.80 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.36 %
Ránk 5 0.36 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.08 %
Hernádszentistván 216 10.16 %
Sároskőszeg 164 7.71 %
Hernádszokoly 138 6.49 %
Budamér 79 3.71 %
Rozgony 58 2.73 %
Kassabéla 40 1.88 %
Abos 40 1.88 %
Kassamindszent 39 1.83 %
Kisida 37 1.74 %
Terebő 34 1.60 %
Hernádcsány 30 1.41 %
Enyicke 28 1.32 %
Jászómindszent 28 1.32 %
Királynép 28 1.32 %
Szepsi 26 1.22 %
Tarcavajkóc 25 1.18 %
Koksóbaksa 23 1.08 %
Izdobabeszter 23 1.08 %
Lapispatak 19 0.89 %
Benyék 18 0.85 %
Hernádzsadány 18 0.85 %
Kisladna 18 0.85 %
Felsőmislye 17 0.80 %
Rás 17 0.80 %
Hernádgecse 17 0.80 %
Nagyszalánc 16 0.75 %
Kassaolcsvár 16 0.75 %
Lapispatakújtelep 15 0.71 %
Kenyhec 15 0.71 %
Alsómislye 15 0.71 %
Eszkáros 14 0.66 %
Baska 14 0.66 %
Regeteruszka 14 0.66 %
Alsótőkés 14 0.66 %
Perény - Hím 13 0.61 %
Bölzse 13 0.61 %
Abaújnádasd 13 0.61 %
Csécs 12 0.56 %
Hatkóc 12 0.56 %
Nagyladna 12 0.56 %
Lengyelfalva 12 0.56 %
Aranyida 12 0.56 %
Abaújszina 11 0.52 %
Semse 11 0.52 %
Felsőhutka 11 0.52 %
Mecenzéf 11 0.52 %
Garbócbogdány 10 0.47 %
Kalsa 10 0.47 %
Buzita 10 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.47 %
Torna 10 0.47 %
Kecer 10 0.47 %
Magyarbőd 10 0.47 %
Felsőtőkés 10 0.47 %
Györke 10 0.47 %
Alsóhutka 9 0.42 %
Abaújszakaly 9 0.42 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 31.46 %
Szepsi 178 14.29 %
Csécs 34 2.73 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.57 %
Áj 31 2.49 %
Makranc 29 2.33 %
Somodi 26 2.09 %
Tornaújfalu 25 2.01 %
Jánok 23 1.85 %
Perény - Hím 20 1.61 %
Zsarnó 20 1.61 %
Bódvavendégi 18 1.44 %
Mecenzéf 14 1.12 %
Szeszta 14 1.12 %
Tornahorváti 14 1.12 %
Jászó 12 0.96 %
Buzita 11 0.88 %
Debrőd 11 0.88 %
Kenyhec 11 0.88 %
Nagyida 10 0.80 %
Pány 10 0.80 %
Péder 8 0.64 %
Hernádcsány 6 0.48 %
Rozgony 6 0.48 %
Kisida 5 0.40 %
Hernádgecse 5 0.40 %
Reste 5 0.40 %
Ájfalucska 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Lapispatakújtelep 4 0.32 %
Jászómindszent 4 0.32 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.38 %
Torna 20 2.50 %
Csécs 12 1.50 %
Jászó 11 1.38 %
Tornaújfalu 10 1.25 %
Rozgony 10 1.25 %
Nagyida 10 1.25 %
Buzita 8 1.00 %
Somodi 8 1.00 %
Makranc 7 0.88 %
Zsarnó 6 0.75 %
Reste 6 0.75 %
Lapispatak 6 0.75 %
Idabukóc 6 0.75 %
Debrőd 5 0.63 %
Jánok 5 0.63 %
Perény - Hím 5 0.63 %
Abaújszina 5 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.50 %
Kassamindszent 4 0.50 %
Alsólánc 4 0.50 %
Tornahorváti 4 0.50 %
Szeszta 4 0.50 %
Izdobabeszter 3 0.38 %
Petőszinye 3 0.38 %
Magyarbőd 3 0.38 %
Komaróc 3 0.38 %
Hernádszokoly 3 0.38 %
Jászóújfalu 3 0.38 %
Kisida 3 0.38 %
Györke 3 0.38 %
Ránk 3 0.38 %
Terebő 3 0.38 %
Enyicke 3 0.38 %
Nagyszalánc 2 0.25 %
Bódvavendégi 2 0.25 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.25 %
Hernádcsány 2 0.25 %
Budamér 2 0.25 %
Kalsa 2 0.25 %
Kecer 2 0.25 %
Kenyhec 2 0.25 %
Mecenzéf 2 0.25 %
Abos 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Abaújszakaly 2 0.25 %
Kassaolcsvár 2 0.25 %
Felsőmislye 2 0.25 %
Alsókemence 2 0.25 %
Jászómindszent 1 0.13 %
Pány 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Rudnok 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Alsótőkés 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Szaláncújváros 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Lengyelfalva 1 0.13 %
Stósz 1 0.13 %
Péder 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Abaújnádasd 1 0.13 %
Hatkóc 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Tarcavajkóc 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Hernádgecse 1 0.13 %
Györgyi 1 0.13 %
Bolyár 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Felsőmecenzéf 1 0.13 %
Kassabéla 1 0.13 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.67 %
Szepsi 82 14.49 %
Csécs 20 3.53 %
Tornaújfalu 18 3.18 %
Nagyida 17 3.00 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.65 %
Buzita 12 2.12 %
Áj 12 2.12 %
Szeszta 12 2.12 %
Somodi 11 1.94 %
Bódvavendégi 11 1.94 %
Zsarnó 10 1.77 %
Jászó 10 1.77 %
Makranc 10 1.77 %
Mecenzéf 9 1.59 %
Péder 9 1.59 %
Jászómindszent 8 1.41 %
Tornahorváti 8 1.41 %
Perény - Hím 7 1.24 %
Eszkáros 6 1.06 %
Hernádcsány 6 1.06 %
Abaújszina 6 1.06 %
Alsólánc 5 0.88 %
Kassamindszent 5 0.88 %
Reste 5 0.88 %
Jánok 4 0.71 %
Budamér 4 0.71 %
Baska 4 0.71 %
Kenyhec 4 0.71 %
Jászóújfalu 4 0.71 %
Hernádzsadány 4 0.71 %
Debrőd 4 0.71 %
Komaróc 4 0.71 %
Magyarbőd 4 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.71 %
Hernádszentistván 3 0.53 %
Kecer 3 0.53 %
Abaújnádasd 3 0.53 %
Alsótőkés 3 0.53 %
Enyicke 3 0.53 %
Hernádgönyű 3 0.53 %
Pány 3 0.53 %
Lapispatak 3 0.53 %
Semse 3 0.53 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.40 %
Torna 295 15.61 %
Jászó 262 13.86 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.67 %
Mecenzéf 91 4.81 %
Buzita 78 4.13 %
Szeszta 60 3.17 %
Zsarnó 56 2.96 %
Somodi 52 2.75 %
Tornaújfalu 50 2.65 %
Áj 47 2.49 %
Jászóújfalu 38 2.01 %
Debrőd 35 1.85 %
Bódvavendégi 33 1.75 %
Csécs 33 1.75 %
Alsólánc 29 1.53 %
Perény - Hím 28 1.48 %
Jánok 26 1.38 %
Szádelő 24 1.27 %
Abaújszina 23 1.22 %
Komaróc 22 1.16 %
Nagyida 20 1.06 %
Makranc 20 1.06 %
Reste 20 1.06 %
Péder 17 0.90 %
Felsőmecenzéf 14 0.74 %
Tornahorváti 11 0.58 %
Jászómindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.44 %
Makranc 115 8.65 %
Csécs 73 5.49 %
Torna 68 5.11 %
Buzita 39 2.93 %
Perény - Hím 36 2.71 %
Tornaújfalu 35 2.63 %
Jánok 30 2.26 %
Pány 26 1.95 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.88 %
Nagyida 23 1.73 %
Mecenzéf 23 1.73 %
Zsarnó 22 1.65 %
Áj 22 1.65 %
Szeszta 20 1.50 %
Györke 19 1.43 %
Komaróc 19 1.43 %
Péder 18 1.35 %
Somodi 17 1.28 %
Jászó 16 1.20 %
Reste 16 1.20 %
Debrőd 15 1.13 %
Kisida 14 1.05 %
Jászómindszent 14 1.05 %
Kenyhec 12 0.90 %
Alsólánc 12 0.90 %
Bódvavendégi 10 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.68 %
Sároskőszeg 9 0.68 %
Hernádcsány 9 0.68 %
Budamér 8 0.60 %
Rozgony 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Semse 6 0.45 %
Tornahorváti 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Idabukóc 6 0.45 %
Abos 6 0.45 %
Hilyó 6 0.45 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.66 %
Rozgony 83 4.16 %
Izdobabeszter 61 3.05 %
Kisida 61 3.05 %
Kassamindszent 53 2.65 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.60 %
Györgyi 51 2.55 %
Hernádcsány 50 2.50 %
Jászómindszent 46 2.30 %
Györke 45 2.25 %
Alsókemence 44 2.20 %
Szepsi 42 2.10 %
Sároskőszeg 42 2.10 %
Kassaolcsvár 41 2.05 %
Regeteruszka 40 2.00 %
Garbócbogdány 39 1.95 %
Budamér 37 1.85 %
Petőszinye 37 1.85 %
Bolyár 36 1.80 %
Mecenzéf 36 1.80 %
Kelecsenyborda 36 1.80 %
Nagyszalánc 33 1.65 %
Benyék 31 1.55 %
Felsőmislye 29 1.45 %
Koksóbaksa 28 1.40 %
Tarcavajkóc 28 1.40 %
Csécs 28 1.40 %
Idabukóc 27 1.35 %
Ránkfüred 27 1.35 %
Lapispatak 27 1.35 %
Kecer 25 1.25 %
Alsótőkés 25 1.25 %
Királynép 25 1.25 %
Felsőcsáj 24 1.20 %
Lengyelfalva 24 1.20 %
Hernádzsadány 24 1.20 %
Rás 23 1.15 %
Hernádszentistván 23 1.15 %
Bátyok 23 1.15 %
Felsőkemence 22 1.10 %
Alsómislye 22 1.10 %
Kassabéla 21 1.05 %
Kalsa 20 1.00 %
Hernádszokoly 20 1.00 %
Füzérnádaska 18 0.90 %
Hernádgecse 18 0.90 %
Baska 18 0.90 %
Semse 17 0.85 %
Ránk 16 0.80 %
Tizsite 16 0.80 %
Torna 15 0.75 %
Abaújszakaly 15 0.75 %
Enyicke 15 0.75 %
Ósvacsákány 15 0.75 %
Aranyida 15 0.75 %
Hilyó 14 0.70 %
Alsóhutka 14 0.70 %
Abaújnádasd 14 0.70 %
Kenyhec 14 0.70 %
Jászó 14 0.70 %
Ósva 14 0.70 %
Abaújszina 13 0.65 %
Jászóújfalu 13 0.65 %
Abaújrákos 13 0.65 %
Abaújharaszti 12 0.60 %
Pány 12 0.60 %
Stósz 12 0.60 %
Szaláncújváros 12 0.60 %
Szeszta 11 0.55 %
Lapispatakújtelep 11 0.55 %
Somodi 11 0.55 %
Abos 11 0.55 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 21.37 %
Somodi 42 4.58 %
Kecer 28 3.05 %
Mecenzéf 22 2.40 %
Jászómindszent 16 1.74 %
Nagyida 14 1.53 %
Magyarbőd 13 1.42 %
Jászóújfalu 13 1.42 %
Torna 12 1.31 %
Csécs 10 1.09 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Buzita 8 0.87 %
Szepsi 8 0.87 %
Kisida 8 0.87 %
Stósz 7 0.76 %
Patacskő 6 0.65 %
Abaújszina 6 0.65 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Felsőmecenzéf 4 0.44 %
Györke 4 0.44 %
Kassamindszent 4 0.44 %
Abaújszakaly 4 0.44 %
Kenyhec 4 0.44 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.44 %
Abaújnádasd 4 0.44 %
Hilyó 3 0.33 %
Rozgony 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Regeteruszka 3 0.33 %
Budamér 3 0.33 %
Terebő 3 0.33 %
Szeszta 3 0.33 %
Tarcavajkóc 3 0.33 %
Hernádszokoly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Hernádgecse 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Györgyi 2 0.22 %
Alsómislye 2 0.22 %
Bölzse 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Ósvacsákány 2 0.22 %
Lapispatakújtelep 2 0.22 %
Kelecsenyborda 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Pány 2 0.22 %
Hatkóc 2 0.22 %
Perény - Hím 2 0.22 %
Lapispatak 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Ránk 2 0.22 %
Alsótőkés 2 0.22 %
Idabukóc 1 0.11 %
Makranc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Hernádgönyű 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Enyicke 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Petőszinye 1 0.11 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.12 %
Rozgony 63 3.82 %
Hernádcsány 61 3.70 %
Jászómindszent 59 3.58 %
Kassamindszent 46 2.79 %
Mecenzéf 42 2.55 %
Izdobabeszter 37 2.24 %
Magyarbőd 35 2.12 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.12 %
Kisida 33 2.00 %
Nagyida 31 1.88 %
Györke 27 1.64 %
Enyicke 27 1.64 %
Hernádgecse 26 1.58 %
Jászó 26 1.58 %
Hernádzsadány 25 1.52 %
Kassaolcsvár 23 1.39 %
Csécs 23 1.39 %
Sároskőszeg 22 1.33 %
Hernádszentistván 22 1.33 %
Koksóbaksa 22 1.33 %
Lapispatak 21 1.27 %
Tarcavajkóc 21 1.27 %
Budamér 20 1.21 %
Nagyszalánc 20 1.21 %
Regeteruszka 19 1.15 %
Somodi 19 1.15 %
Királynép 19 1.15 %
Felsőmislye 19 1.15 %
Makranc 19 1.15 %
Felsőmecenzéf 19 1.15 %
Hernádszokoly 17 1.03 %
Alsómislye 17 1.03 %
Lengyelfalva 17 1.03 %
Baska 16 0.97 %
Semse 16 0.97 %
Abaújnádasd 15 0.91 %
Kecer 14 0.85 %
Stósz 14 0.85 %
Garbócbogdány 14 0.85 %
Idabukóc 14 0.85 %
Abaújszakaly 14 0.85 %
Torna 13 0.79 %
Kassabéla 13 0.79 %
Tizsite 12 0.73 %
Györgyi 12 0.73 %
Bölzse 12 0.73 %
Eszkáros 12 0.73 %
Kisladna 12 0.73 %
Pány 12 0.73 %
Füzérnádaska 11 0.67 %
Alsóhutka 11 0.67 %
Kenyhec 11 0.67 %
Perény - Hím 11 0.67 %
Petőszinye 10 0.61 %
Alsókemence 10 0.61 %
Benyék 10 0.61 %
Abaújszina 10 0.61 %
Szeszta 9 0.55 %
Hilyó 9 0.55 %
Jászóújfalu 9 0.55 %
Lapispatakújtelep 9 0.55 %
Felsőhutka 9 0.55 %
Hernádgönyű 9 0.55 %
Ósva 9 0.55 %
Bolyár 8 0.49 %
Alsótőkés 8 0.49 %
Aranyida 8 0.49 %
Zsarnó 8 0.49 %
Alsócsáj 7 0.42 %
Rudnok 7 0.42 %
Kelecsenyborda 7 0.42 %
Bátyok 7 0.42 %
Szalánchuta 7 0.42 %
Abos 7 0.42 %
Jánok 6 0.36 %
Kalsa 6 0.36 %
Balogd 6 0.36 %
Nagyladna 6 0.36 %
Rás 6 0.36 %
Bódvavendégi 6 0.36 %
Ósvacsákány 6 0.36 %
Kecerlipóc 6 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.30 %
Terebő 5 0.30 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.04 %
Lapispatak 242 7.63 %
Budamér 158 4.98 %
Mecenzéf 114 3.60 %
Hernádcsány 106 3.34 %
Lapispatakújtelep 98 3.09 %
Koksóbaksa 86 2.71 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.52 %
Nagyszalánc 77 2.43 %
Királynép 76 2.40 %
Abaújnádasd 76 2.40 %
Kecer 74 2.33 %
Stósz 74 2.33 %
Kisida 74 2.33 %
Rozgony 69 2.18 %
Kalsa 68 2.14 %
Szepsi 58 1.83 %
Izdobabeszter 55 1.73 %
Jászóújfalu 53 1.67 %
Lengyelfalva 50 1.58 %
Szaláncújváros 48 1.51 %
Hernádgecse 47 1.48 %
Jászómindszent 46 1.45 %
Sároskőszeg 46 1.45 %
Hernádszentistván 46 1.45 %
Magyarbőd 44 1.39 %
Regeteruszka 42 1.32 %
Enyicke 40 1.26 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.10 %
Abaújszina 34 1.07 %
Bolyár 32 1.01 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.91 %
Hernádgönyű 29 0.91 %
Kassamindszent 28 0.88 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.50 %
Felsőmislye 16 0.50 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.99 %
Jászómindszent 94 8.09 %
Szepsi 75 6.45 %
Stósz 68 5.85 %
Felsőmecenzéf 59 5.08 %
Jászó 40 3.44 %
Kisida 40 3.44 %
Hernádcsány 21 1.81 %
Rozgony 19 1.64 %
Makranc 18 1.55 %
Kassamindszent 17 1.46 %
Torna 16 1.38 %
Lengyelfalva 15 1.29 %
Rudnok 15 1.29 %
Hatkóc 15 1.29 %
Hernádszokoly 14 1.20 %
Királynép 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Koksóbaksa 11 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.95 %
Jászóújfalu 10 0.86 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.69 %
Semse 8 0.69 %
Hernádszentistván 8 0.69 %
Nagyszalánc 8 0.69 %
Magyarbőd 8 0.69 %
Kassaolcsvár 8 0.69 %
Jánok 8 0.69 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.52 %
Kenyhec 6 0.52 %
Nagyida 6 0.52 %
Györke 6 0.52 %
Abaújszakaly 6 0.52 %
Benyék 6 0.52 %
Sároskőszeg 6 0.52 %
Felsőhutka 6 0.52 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.09 %
Makranc 152 8.36 %
Buzita 107 5.89 %
Torna 92 5.06 %
Ránk 82 4.51 %
Csécs 79 4.35 %
Nagyida 72 3.96 %
Szeszta 65 3.58 %
Somodi 56 3.08 %
Debrőd 52 2.86 %
Perény - Hím 49 2.70 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.31 %
Reste 39 2.15 %
Tornaújfalu 36 1.98 %
Komaróc 35 1.93 %
Alsólánc 34 1.87 %
Áj 32 1.76 %
Abaújszina 32 1.76 %
Jánok 31 1.71 %
Zsarnó 30 1.65 %
Jászó 30 1.65 %
Pány 22 1.21 %
Péder 22 1.21 %
Bódvavendégi 19 1.05 %
Mecenzéf 13 0.72 %
Tornahorváti 12 0.66 %
Kecer 11 0.61 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Jászóújfalu 7 0.39 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Királynép 2 0.11 %
Enyicke 2 0.11 %
Kisida 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Semse 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Hernádgecse 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Koksóbaksa 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %