SK
RS
.....

Egyházasbást

Község

címer zászló
609 100% magyar 1910
380 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Újbást
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Bašta
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Salgótarjáni járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék
Más földrajzi nevek:
Bakóháza, Dobos-hegy, Kopaszka-hegy, Legelőhegy, Lőrince-völgy, Mária-forrás, Medves magasa, Pócza
Koordináták:
48.17287827, 19.94397163
Terület:
13,18 km2
Rang:
község
Népesség:
503
Tszf. magasság:
271 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98034
Település kód:
515230
Szervezeti azonosító:
318931
Adóazonosító:
2021230310

A község a Medvesalján, a Básti-patak mentén, a Medves-fennsík keleti lábánál fekszik, Fülektől 22 km-re délkeletre, Feledtől 27 km-re délnyugatra, Salgótarjántól 26 km-re északkeletre. Áthalad rajta az Almágyot (4 km) Cereddel (5 km) összekötő országút, mellékutak kötik össze a szomszédos Óbásttal (2 km) és Vecseklővel (1,5 km). Maga a falu 270 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, határa nyugaton a Medves-fennsíkig terjed, itt található legmagasabb pontja is (Medves magasa, 659 m). Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Nyugatról Sátorosbánya és Ragyolc, délnyugatról Salgótarján és Vecseklő, délről Tajti, délkeletről Medveshidegkút és Cered, északról Óbást és Almágy határolja. Almágyi és Tajti határszakasza kivételével valamennyi határszakasza Gömör-Kishont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja. Salgótarjánnal és Cereddel közös határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország köz˜ött.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki, 1960-tól pedig a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Salgótarjáni járás). 1967 után Bakóházát Almágytól Egyházasbásthoz csatolták, így területe 24 %-al (10,63 km²-ról 13,18 km²-re) növekedett.

Népesség

1910-ben 610, 1921-ben 635, 1938-ban 726, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében (bár központi községnek számított) népességének egyötödét elveszítette, 1991-2011 között további 7,1 %-al csökkent népessége (578 főről 537-re), ebben az időszakban a szlovák nemzetiségűek aránya 4,5 %-ról 12,1 %-ra nőtt, de a lakosság döntő többsége (2011-ben 74,9 %) továbbra is magyar nemzetiségű (a magyar anyanyelvűek aránya 86,6 %). A roma nemzetiségűek aránya 7,6 %, a roma etnikumhoz ennek csaknem háromszorosa (21,3 %) tartozik. A túlnyomó többség (86,2 %) római katolikus vallású. Egyetlen lakott külterületén, Bakóházán 2011-ben 38 állandó lakos élt (a község lakosságának 7,1 %-a).

Történelem

A falu a Medvesalja egyik legjelentősebb községe. A mai települést 1267-ben Basthi néven említik először, de sokkal korábban, valószínűleg a 10-11. században alapították. A község ebben az időben az ajnácskői váruradalomhoz tartozott. Középkori erődített temploma, melyet Szent István király tiszteletére szenteltek, 1290 előtt épült. Későbbi birtokosai a Nyári- és a Máriássy családok voltak. A falu évszázadokon keresztül a környező vidék központja, templomos falva volt. 1683-ban a törökök felégették, viszont a harcok lezárultával viszonylag rövid idő alatt ismét benépesült. 1840-ben 528 lakosa volt, közülük 512 volt római katolikus vallású. A település 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Lakói egészen az 1950-es évekig népviseletben jártak. 1971-1990 között, mint a Medvesalja központi településén, itt működött a környező falvak (Óbást, Vecseklő, Tajti, Medveshidegkút) közös tanácsa (helyi nemzeti bizottsága). Ezeknek a falvaknak a mezőgazdasági szövetkezetei is egyesültek egyházasbásti központtal ("Medves" Efsz, 2500 hektáron gazdálkodott). A rendszerváltás után megszűnt szövetkezet dohánytermesztéssel is foglalkozott.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar tanítási nyelvű alapiskola (alsó tagozatos) és óvoda egyaránt található. Számottevő az erdőgazdálkodás és az idegenforgalom is, idősotthon is található itt Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1397-ben épült gótikus stílusban, később többször átépítették. A faluban több régi tornácos ház és falumúzeum is található. Határában található a Básti-hegyi Mária-forrás, mely fontos zarándokhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Egyházas Bást. Magyar falu Gömör Vármegyében, lakosai katolikusok, birtokosai több Uraságok, fekszik ez eléggé nagy falu Nógrád Vármegye szélén, ’s a’ Básti Nemességnek szülött földgye; Márjási, ’s Náthai Uraságok bírják. Határjában mindenféle vetemény megterem, réttye jó, legelője szoross, vagyonnyait két mértföldnyire hordgya piatzozásának helyére, fája mind a’ két féle, malma helyben, de mivel keresetre tsekély módgya van, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ó- és Egyházas-Bást, magyar falu, Gömör vgyében, a Medves hegynél, u. p. Rimaszombathoz délre 3 óra, 600 kath., 20 ref. lak., paroch. templommal. Többen birják.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Egyházasbást, Nógrád vármegye határán fekvő magyar kisközség, 111 házzal és 540 róm. kath. vallású lakossal. E község már a pápai tizedszedők jegyzékében szerepel. Hajdan Ajnácskő vár tartozéka volt és ennek sorsában osztozott. Későbbi birtokosa a Máriássy, Náthay, Tihanyi és a Trajtler család. A községben három úrilak van, egy a Máriássyak idejéből, a másikat báró Nyáry Jenő, a harmadikat Trajtler János építtette s ez most Szilágyi Lajosé. Katholikus temploma az 1397-iki canonica visitatio alkalmával már fennállott, de azóta a gyakori átalakítások teljesen kivetkőztették eredeti alakjából. A község postája, távírója és vasúti állomása Ajnácskő.

Magyar Katolikus Lexikon

Egyházasbást, Újbást, Bascht, v. Gömör-Kishont vm. (Nová Bašta, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. várgedei esp. ker-ében. - 1267: Basthi. Tp-át Szt István kir., a mait Szt Miklós tiszt. sztelték. Anyakönyvei 1729-től. - Filiái 1917: Almágy, Óbást, Vecseklő. - Lakói 1840: 512 r.k., 16 ev., össz. 528; 1910: 588 r.k., 2 ev., 4 ref., 16 izr., össz. 610; 1940: 717 r.k., 1 g.k., 2 ev., 4 ref., 15 izr., össz. 739; 1970: össz. 642, 97,4%-a m.; 1991: össz. 578, m. 533 (92,21%); 2001: össz. 546, m. 493 (90,29%). ** Némethy 1894:331. - Gerecze II:322. - Schem. Ros. 1913:26.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Egyházasbást. Kath. temploma már 1397-ben fennállott, de többszöri restauráció megváltoztatta eredeti külsejét. A községét a pápai tizedjegyzékek is megemlítik. Minthogy az ajnácsköi vár közelében fekszik, annak urai gyakorolták a község felett is a földesuri jogokat. Később a tekintélyes Máriássy-nemzetség, mellettük a Náthay-, Tihanyi- és Trajtler-családok szép úriiakot építtettek a községben, később pedig báró Nyáry Jenő és Trajtler János emeltek itt csinos kúriákat. A község területe 1847 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 726.

Névelőfordulások
1267
Basthi
1773
Egyhazas-Basth,
1786
Bascht, Egyhási-Bascht,
1808
Egyházas-Bást,
1863
Egyházasbást,
1920
Bašta,
1927
Kostolná Bašta, Egyházas-Bást,
1938
Egyházasbást,
1945
Kostolná Bašta, Egyházas-Bást,
1948
Kostolná Bašta,
1964
Nová Bašta
1994
Újbást

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Egyházasbást (Nová Bašta) 54
Telefon: 0475691111
Fax: 0475691111

Honlap: novabasta.ocu.sk
Polgármester:
Molnár Richard (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Pócsa Zsolt (Független)
Somoskői Ján (Független)
Pelle Róbert (Független)
Vincze Gabriel (SMK-MKP)
Mede Szabolcs (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Egyházasbásti Posta

Egyházasbást 54

Medves kistérségi társulás

Egyházasbást 54

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Egyházasbást 5

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Egyházasbást 49

Egyházasbásti Községi Hivatal

Egyházasbást 54

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 468 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 490
magyarok 609 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 610
magyarok 629 99%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 635
magyarok 533 92%
szlovákok 26 4%
romák 6 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 578
magyarok 493 90%
szlovákok 28 5%
romák 22 4%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 546
magyarok 402 75%
szlovákok 65 12%
romák 41 8%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 5%
összlétszám 537
magyarok 380 79%
szlovákok 64 13%
romák 24 5%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 483
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 409
Választási részvétel: 69.44 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Polgármester

Érvényes szavazólap: 282
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Molnár Richard 112 39.72 % SMK-MKP
Czikora Jozef 63 22.34 % Független
Máté Martin 60 21.28 % Független
Mede Gejza 47 16.67 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vincze Gabriel 131 SMK-MKP
Pócsa Zsolt 126 Független
Somoskői Ján 119 Független
Mede Szabolcs 114 SMK-MKP
Pelle Róbert 107 Független

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 434
Választási részvétel: 35.02 %
Kiadott boríték: 152
Bedobott boríték: 152
Választásra jogosult: 433
Választási részvétel: 11.55 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 410
Választási részvétel: 38,04 %
Kiadott boríték: 156
Bedobott boríték: 156

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 141
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 149
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 76 53.90 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 21 14.89 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 10 7.09 % Független
Emil Samko 9 6.38 % KĽS
Ladislav Fízik 8 5.67 % ASV
Jozef Sásik 5 3.55 % SĽS
Jaroslav Sekerka 3 2.13 % KSS
Marian Kotleba 3 2.13 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 2 1.42 % SNS
Andrea Jenčíková 2 1.42 % NP
Pavel Chovanec 2 1.42 % ÚSVIT
Marian Kotleba 11 22.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 46 30.87 % Független
Marian Kotleba 33 22.15 % ĽSNS
Jozef Šimko 22 14.77 % Független
Igor Kašper 16 10.74 % Független
Vojtech Kökény 11 7.38 % SRK
Martin Juhaniak 9 6.04 % Független
Pavel Greksa 4 2.68 % Független
Martin Klus 3 2.01 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 2 1.34 % Független
Jozef Sásik 2 1.34 % SĽSAH
Ivan Saktor 1 0.67 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 87 58.00% SMK-MKP
Silvia Vargová 79 52.67% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 78 52.00% SMK-MKP
Ladislav Lang 70 46.67% MOST - HÍD
František Auxt 68 45.33% SMK-MKP
Tomáš Agócs 57 38.00% MOST - HÍD
Zoltán Bán 51 34.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 40 26.67% Független
Gejza Farkaš 40 26.67% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Kökény 10 6.67% SRK
Tibor Lukáčka 5 3.33% ASV
Tomáš Rosiar 4 2.67% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 4 2.67% KDH, SMER - SD
Csaba Horváth 4 2.67% Független
Tibor Balog 3 2.00% SMS
Dušan Kojnok 3 2.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Michal Bagačka 3 2.00% KDH, SMER - SD
Pavel Struhár 3 2.00% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 2 1.33% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Vetrák 2 1.33% SĽS
Viliam Vidinský 2 1.33% ĽS-HZDS, HZD
Jozef Pupala 2 1.33% KSS
Jozef Šimko 2 1.33% Független
Dušan Faško 2 1.33% KSS
Peter Mináč 2 1.33% SMER - SD, KDH
Renáta Puhlová 2 1.33% PD
Romana Antalová 2 1.33% ÚSVIT
Samuel Zubo 2 1.33% KSS
Viliam Vaš 2 1.33% SMER - SD, KDH
Marian Petrok 1 0.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Hrablay 1 0.67% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Širák 1 0.67% KSS
Jaroslav Suja 1 0.67% Független
Pavel Cibuliak 1 0.67% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Matej 1 0.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Antal 1 0.67% ÚSVIT
Stanislav Mizík 1 0.67% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 1 0.67% KSS
Aneta Vargicová 1 0.67% SNS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Zoltán Cziprusz 114 75.00% SMK-MKP
Peter Juhász 111 73.03% SMK-MKP
Ferenc Auxt 90 59.21% SMK-MKP
Tomáš Agócs 77 50.66% MOST - HÍD
Gejza Mede 75 49.34% Független
Ladislav Rigó 68 44.74% SMK-MKP
Ladislav Lang 56 36.84% MOST - HÍD
Jozef Šimko 22 14.47% Független
Csaba Csízi 14 9.21% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 14 9.21% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 9 5.92% SRK
Gejza Farkaš 8 5.26% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vojtech Szajkó 8 5.26% SRK
Štefan Vavrek 7 4.61% MOST - HÍD
Kristián Korheľ 6 3.95% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Aladár Bari 6 3.95% MOST - HÍD
Zoltán Biró 6 3.95% DOMA DOBRE
Miroslava Vargová 4 2.63% Független
Vladimír Skrutek 4 2.63% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Kanalová 4 2.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Vojtech Menyhárt 3 1.97% Független
Katarína Moncoľová 3 1.97% Független
Peter Mináč 2 1.32% SMER-SD
Ján Antal 2 1.32% JEDNOTA-ĽSS
Ivan Hazucha 2 1.32% SMER-SD
Alena Pivovarčiová 2 1.32% NP
Pavel Cibuliak 2 1.32% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 2 1.32% SME RODINA - Boris Kollár
Anna Zsóriová 1 0.66% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Bukviar 1 0.66% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Róbert Čipka 1 0.66% KSS
Michal Bagačka 1 0.66% SMER-SD
Miroslava Grendelová 1 0.66% KSS
Adriana Zavadinková 1 0.66% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 1 0.66% NAJ
Michaela Kružlicová 1 0.66% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 1 0.66% SMER-SD
Dušan Hlinka 1 0.66% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 1 0.66% ĽS Naše Slovensko
Roman Lebeda 1 0.66% Független
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Andrea Andrášiová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 44.02 %
Tiszolc 212 26.97 %
Nyustya 134 17.05 %
Klenóc 59 7.51 %
Feled 29 3.69 %
Bakostörék 28 3.56 %
Rimaráhó 21 2.67 %
Várgede 18 2.29 %
Jánosi 18 2.29 %
Osgyán 17 2.16 %
Rimabrézó 16 2.04 %
Cserencsény 12 1.53 %
Meleghegy 12 1.53 %
Kruzsnó 11 1.40 %
Rimaszabadi 9 1.15 %
Derencsény 9 1.15 %
Uzapanyit 8 1.02 %
Durendapuszta 8 1.02 %
Rimabánya 8 1.02 %
Rimazsaluzsány 7 0.89 %
Sajószentkirály 7 0.89 %
Velkenye 7 0.89 %
Gömörfüge 7 0.89 %
Rimaszécs 6 0.76 %
Vámosbalog 5 0.64 %
Dobóca 5 0.64 %
Kecege 5 0.64 %
Balogrussó 5 0.64 %
Kőhegy 5 0.64 %
Kerekgede 5 0.64 %
Balogfala 4 0.51 %
Rakottyás 4 0.51 %
Rónapatak 4 0.51 %
Runya 4 0.51 %
Oldalfala 4 0.51 %
Zeherje 4 0.51 %
Bellény 3 0.38 %
Zsip 3 0.38 %
Kacagópuszta 3 0.38 %
Guszona 3 0.38 %
Szilistye 3 0.38 %
Gortvakisfalud 3 0.38 %
Ajnácskő 3 0.38 %
Gernyőpuszta 3 0.38 %
Harmac 3 0.38 %
Bátka 3 0.38 %
Csíz 3 0.38 %
Tajti 3 0.38 %
Détér 2 0.25 %
Zádorháza 2 0.25 %
Babarét 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Bugyikfala 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Hanva 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Kövecses 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Kisgömöri 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Méhi 1 0.13 %
Almágy 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Alsóvály 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Kopárhegy 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Kiéte 1 0.13 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.17 %
Rimaszombat 141 7.09 %
Rimaszécs 141 7.09 %
Baraca 102 5.13 %
Sajólénártfalva 66 3.32 %
Cakó 55 2.77 %
Sajószentkirály 49 2.46 %
Nemesmartonfala 46 2.31 %
Kálosa 38 1.91 %
Zsip 38 1.91 %
Abafalva 36 1.81 %
Dobóca 35 1.76 %
Velkenye 34 1.71 %
Bátka 34 1.71 %
Hanva 34 1.71 %
Várgede 33 1.66 %
Vámosbalog 32 1.61 %
Rakottyás 31 1.56 %
Balogtamási 29 1.46 %
Tajti 29 1.46 %
Gesztete 28 1.41 %
Balogfala 28 1.41 %
Rimasimonyi 28 1.41 %
Jéne 28 1.41 %
Feled 27 1.36 %
Sajókeszi 27 1.36 %
Csíz 26 1.31 %
Uzapanyit 25 1.26 %
Gömörfüge 21 1.06 %
Jánosi 16 0.80 %
Rimapálfala 16 0.80 %
Méhi 16 0.80 %
Balogújfalu 16 0.80 %
Serke 15 0.75 %
Naprágy 15 0.75 %
Balogiványi 15 0.75 %
Almágy 14 0.70 %
Zádorháza 10 0.50 %
Runya 10 0.50 %
Harmac 9 0.45 %
Kövecses 8 0.40 %
Darnya 7 0.35 %
Szútor 7 0.35 %
Alsóvály 7 0.35 %
Osgyán 6 0.30 %
Egyházasbást 6 0.30 %
Nyustya 6 0.30 %
Détér 6 0.30 %
Gortvakisfalud 6 0.30 %
Sajórecske 6 0.30 %
Ajnácskő 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Perjése 5 0.25 %
Sajólenke 4 0.20 %
Óbást 4 0.20 %
Vecseklő 4 0.20 %
Hubó 4 0.20 %
Medveshidegkút 4 0.20 %
Korláti 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Oldalfala 3 0.15 %
Guszona 3 0.15 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.31 %
Tiszolc 81 8.60 %
Klenóc 17 1.80 %
Nyustya 16 1.70 %
Rimaszécs 11 1.17 %
Osgyán 9 0.96 %
Rimaráhó 7 0.74 %
Cserencsény 7 0.74 %
Feled 6 0.64 %
Rimazsaluzsány 6 0.64 %
Jánosi 6 0.64 %
Karaszkó 4 0.42 %
Méhi 4 0.42 %
Kálosa 4 0.42 %
Várgede 4 0.42 %
Sajószentkirály 4 0.42 %
Zeherje 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Perjése 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Kacagópuszta 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Rimaszabadi 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Zsip 2 0.21 %
Felsősziklás 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Bátka 2 0.21 %
Bakostörék 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Hubó 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Gömörpéterfala 2 0.21 %
Kiéte 2 0.21 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 10.20 %
Nyustya 12 1.39 %
Jánosi 9 1.04 %
Feled 5 0.58 %
Gömörfüge 4 0.46 %
Méhi 4 0.46 %
Cserencsény 4 0.46 %
Rimaszécs 4 0.46 %
Tiszolc 4 0.46 %
Gernyőpuszta 4 0.46 %
Várgede 3 0.35 %
Vámosbalog 3 0.35 %
Kruzsnó 3 0.35 %
Sajószentkirály 3 0.35 %
Klenóc 3 0.35 %
Osgyán 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Nemesradnót 2 0.23 %
Rimaráhó 2 0.23 %
Perjése 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Kálosa 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Meleghegy 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Tajti 1 0.12 %
Durendapuszta 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Kövecses 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Bátka 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Gesztes 1 0.12 %
Zsip 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Zeherje 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 67.32 %
Nyustya 49 4.17 %
Osgyán 45 3.83 %
Tiszolc 45 3.83 %
Feled 35 2.98 %
Klenóc 32 2.72 %
Várgede 23 1.96 %
Cserencsény 22 1.87 %
Rimaráhó 17 1.45 %
Bátka 15 1.28 %
Vámosbalog 14 1.19 %
Ajnácskő 14 1.19 %
Bakostörék 13 1.11 %
Jánosi 12 1.02 %
Alsósziklás 11 0.94 %
Csíz 10 0.85 %
Ratkószuha 10 0.85 %
Kruzsnó 10 0.85 %
Zeherje 9 0.77 %
Kecege 9 0.77 %
Vecseklő 9 0.77 %
Rimazsaluzsány 9 0.77 %
Perjése 8 0.68 %
Balogrussó 8 0.68 %
Abafalva 8 0.68 %
Guszona 8 0.68 %
Sajószentkirály 7 0.60 %
Gömörfüge 7 0.60 %
Dobóca 7 0.60 %
Alsóvály 7 0.60 %
Meleghegy 7 0.60 %
Nemesradnót 7 0.60 %
Felsővály 6 0.51 %
Rimaszécs 6 0.51 %
Oldalfala 6 0.51 %
Méhi 6 0.51 %
Rimabánya 6 0.51 %
Rakottyás 5 0.43 %
Dúlháza 5 0.43 %
Zsip 5 0.43 %
Derencsény 5 0.43 %
Gömörpéterfala 5 0.43 %
Serke 5 0.43 %
Hanva 5 0.43 %
Velkenye 5 0.43 %
Durendapuszta 4 0.34 %
Bellény 4 0.34 %
Rimaszabadi 4 0.34 %
Sajólenke 4 0.34 %
Rimabrézó 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Balogiványi 3 0.26 %
Balogfala 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Felsősziklás 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Balogpádár 3 0.26 %
Kálosa 3 0.26 %
Hubó 3 0.26 %
Rónapatak 3 0.26 %
Runya 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Óbást 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Babarét 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Almágy 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 2 0.17 %
Nemesmartonfala 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Darnya 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Gesztete 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Medveshidegkút 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Harmac 2 0.17 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Tóthegymeg 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Balogújfalu 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 84.33 %
Nyustya 36 3.86 %
Osgyán 34 3.65 %
Cserencsény 26 2.79 %
Tiszolc 23 2.47 %
Bakostörék 21 2.25 %
Klenóc 20 2.15 %
Jánosi 20 2.15 %
Rimaráhó 19 2.04 %
Rimabánya 16 1.72 %
Feled 15 1.61 %
Rimazsaluzsány 14 1.50 %
Ratkószabadi 14 1.50 %
Bátka 12 1.29 %
Várgede 10 1.07 %
Vámosbalog 9 0.97 %
Uzapanyit 9 0.97 %
Kruzsnó 9 0.97 %
Rimaszécs 9 0.97 %
Kőhegy 7 0.75 %
Nemesradnót 7 0.75 %
Sajószentkirály 6 0.64 %
Meleghegy 5 0.54 %
Rimabrézó 5 0.54 %
Balogpádár 5 0.54 %
Abafalva 4 0.43 %
Zeherje 4 0.43 %
Felsősziklás 4 0.43 %
Almágy 4 0.43 %
Runya 4 0.43 %
Rimaszabadi 3 0.32 %
Baraca 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Balogrussó 3 0.32 %
Velkenye 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Sajólenke 3 0.32 %
Alsóvály 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Bugyikfala 3 0.32 %
Óbást 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Guszona 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Durendapuszta 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Rakottyás 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Dobóca 2 0.21 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Rónapatak 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Szútor 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Kálosa 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 17.81 %
Osgyán 23 0.87 %
Jánosi 21 0.79 %
Zeherje 14 0.53 %
Feled 13 0.49 %
Bátka 11 0.42 %
Bakostörék 9 0.34 %
Rimaszécs 9 0.34 %
Tiszolc 9 0.34 %
Cserencsény 8 0.30 %
Sajószentkirály 7 0.26 %
Kövecses 7 0.26 %
Dobóca 7 0.26 %
Gesztete 6 0.23 %
Rimaráhó 6 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.19 %
Ajnácskő 5 0.19 %
Várgede 5 0.19 %
Klenóc 5 0.19 %
Serke 5 0.19 %
Rimazsaluzsány 5 0.19 %
Balogfala 5 0.19 %
Balogtamási 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Alsósziklás 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.08 %
Meleghegy 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Nemesmartonfala 2 0.08 %
Tajti 2 0.08 %
Rimabrézó 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Abafalva 2 0.08 %
Nemesradnót 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 50.67 %
Nyustya 107 7.59 %
Tiszolc 34 2.41 %
Feled 28 1.99 %
Klenóc 28 1.99 %
Jánosi 22 1.56 %
Osgyán 20 1.42 %
Cserencsény 18 1.28 %
Détér 17 1.21 %
Bátka 17 1.21 %
Ajnácskő 17 1.21 %
Várgede 15 1.06 %
Kruzsnó 14 0.99 %
Gernyőpuszta 10 0.71 %
Bakostörék 10 0.71 %
Rimaráhó 10 0.71 %
Rimabánya 9 0.64 %
Guszona 8 0.57 %
Meleghegy 8 0.57 %
Zeherje 7 0.50 %
Rimabrézó 7 0.50 %
Zsip 7 0.50 %
Perjése 6 0.43 %
Csíz 6 0.43 %
Vámosbalog 6 0.43 %
Rimazsaluzsány 5 0.35 %
Felsősziklás 5 0.35 %
Rimaszécs 5 0.35 %
Kacagópuszta 5 0.35 %
Alsósziklás 5 0.35 %
Sajószentkirály 5 0.35 %
Sajólenke 4 0.28 %
Dobóca 4 0.28 %
Hubó 4 0.28 %
Nemesradnót 4 0.28 %
Tóthegymeg 4 0.28 %
Uzapanyit 4 0.28 %
Balogfala 4 0.28 %
Durendapuszta 3 0.21 %
Kövecses 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Sajórecske 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.62 %
Ajnácskő 113 3.43 %
Sajólénártfalva 108 3.28 %
Bátka 77 2.34 %
Feled 76 2.31 %
Sajószentkirály 66 2.00 %
Rimaszécs 65 1.97 %
Csíz 61 1.85 %
Nemesradnót 54 1.64 %
Vámosbalog 51 1.55 %
Tajti 51 1.55 %
Hanva 43 1.30 %
Velkenye 35 1.06 %
Harmac 31 0.94 %
Baraca 30 0.91 %
Almágy 29 0.88 %
Méhi 27 0.82 %
Darnya 25 0.76 %
Óbást 25 0.76 %
Rimasimonyi 23 0.70 %
Runya 23 0.70 %
Osgyán 21 0.64 %
Guszona 20 0.61 %
Serke 20 0.61 %
Abafalva 19 0.58 %
Várgede 19 0.58 %
Sajólenke 19 0.58 %
Sajórecske 19 0.58 %
Dobóca 19 0.58 %
Gesztete 18 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.52 %
Cakó 15 0.46 %
Uzapanyit 14 0.42 %
Egyházasbást 14 0.42 %
Jánosi 13 0.39 %
Rakottyás 13 0.39 %
Balogfala 12 0.36 %
Nyustya 12 0.36 %
Zsip 11 0.33 %
Rimaráhó 11 0.33 %
Korláti 11 0.33 %
Kövecses 11 0.33 %
Meleghegy 9 0.27 %
Balogpádár 9 0.27 %
Magyarhegymeg 9 0.27 %
Hubó 9 0.27 %
Tiszolc 9 0.27 %
Alsóvály 9 0.27 %
Détér 9 0.27 %
Vecseklő 9 0.27 %
Balogiványi 8 0.24 %
Balogújfalu 7 0.21 %
Balogtamási 7 0.21 %
Kálosa 7 0.21 %
Bakostörék 7 0.21 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 107.93 %
Tiszolc 91 7.29 %
Nyustya 72 5.76 %
Klenóc 58 4.64 %
Osgyán 48 3.84 %
Rimaráhó 47 3.76 %
Cserencsény 38 3.04 %
Bakostörék 31 2.48 %
Jánosi 26 2.08 %
Feled 23 1.84 %
Kőhegy 16 1.28 %
Várgede 16 1.28 %
Rimabrézó 15 1.20 %
Rimazsaluzsány 14 1.12 %
Meleghegy 13 1.04 %
Almágy 12 0.96 %
Rimaszabadi 11 0.88 %
Kruzsnó 10 0.80 %
Bátka 10 0.80 %
Felsősziklás 10 0.80 %
Ajnácskő 10 0.80 %
Derencsény 9 0.72 %
Rimabánya 9 0.72 %
Zeherje 9 0.72 %
Alsósziklás 9 0.72 %
Gernyőpuszta 8 0.64 %
Karaszkó 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 66.82 %
Rimaszécs 175 8.72 %
Kálosa 133 6.63 %
Bátka 123 6.13 %
Feled 117 5.83 %
Ajnácskő 100 4.98 %
Egyházasbást 90 4.48 %
Vámosbalog 81 4.04 %
Nemesradnót 73 3.64 %
Méhi 67 3.34 %
Hanva 67 3.34 %
Almágy 67 3.34 %
Balogfala 66 3.29 %
Serke 61 3.04 %
Csíz 59 2.94 %
Kövecses 56 2.79 %
Détér 56 2.79 %
Harmac 55 2.74 %
Óbást 55 2.74 %
Gesztete 50 2.49 %
Felsővály 48 2.39 %
Dobóca 47 2.34 %
Naprágy 46 2.29 %
Abafalva 45 2.24 %
Tajti 45 2.24 %
Jánosi 45 2.24 %
Várgede 42 2.09 %
Alsóvály 41 2.04 %
Rimasimonyi 40 1.99 %
Sajószentkirály 40 1.99 %
Sajólénártfalva 39 1.94 %
Balogiványi 39 1.94 %
Gömörpéterfala 39 1.94 %
Magyarhegymeg 36 1.79 %
Sajókeszi 34 1.69 %
Zsip 29 1.44 %
Vecseklő 28 1.40 %
Guszona 27 1.35 %
Cakó 26 1.30 %
Balogújfalu 26 1.30 %
Velkenye 26 1.30 %
Osgyán 26 1.30 %
Runya 25 1.25 %
Perjése 25 1.25 %
Uzapanyit 22 1.10 %
Cserencsény 21 1.05 %
Sajólenke 21 1.05 %
Gömörmihályfalva 19 0.95 %
Jéne 18 0.90 %
Zádorháza 18 0.90 %
Balogtamási 18 0.90 %
Gömörfüge 17 0.85 %
Dobfenek 15 0.75 %
Sajórecske 15 0.75 %
Rakottyás 14 0.70 %
Kerekgede 14 0.70 %
Hubó 13 0.65 %
Baraca 13 0.65 %
Oldalfala 11 0.55 %
Medveshidegkút 10 0.50 %
Kisgömöri 10 0.50 %
Balogpádár 10 0.50 %
Bakostörék 10 0.50 %
Rimapálfala 9 0.45 %
Darnya 9 0.45 %
Jeszte 8 0.40 %
Nemesmartonfala 7 0.35 %
Rimaráhó 6 0.30 %
Korláti 5 0.25 %
Gortvakisfalud 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Nyustya 5 0.25 %
Tiszolc 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Zeherje 4 0.20 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.49 %
Klenóc 25 1.21 %
Nyustya 19 0.92 %
Tiszolc 17 0.83 %
Jánosi 13 0.63 %
Kálosa 12 0.58 %
Rimaszécs 11 0.53 %
Nemesradnót 11 0.53 %
Rimasimonyi 10 0.49 %
Bátka 10 0.49 %
Várgede 10 0.49 %
Almágy 10 0.49 %
Gortvakisfalud 10 0.49 %
Osgyán 9 0.44 %
Bakostörék 8 0.39 %
Egyházasbást 8 0.39 %
Serke 8 0.39 %
Ajnácskő 8 0.39 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 16.83 %
Egyházasbást 75 5.66 %
Feled 55 4.15 %
Tajti 43 3.25 %
Almágy 42 3.17 %
Óbást 36 2.72 %
Harmac 27 2.04 %
Ajnácskő 23 1.74 %
Balogfala 21 1.58 %
Gömörpéterfala 19 1.43 %
Rimaszécs 19 1.43 %
Jeszte 19 1.43 %
Vecseklő 18 1.36 %
Détér 17 1.28 %
Rimasimonyi 16 1.21 %
Dobfenek 16 1.21 %
Gesztete 15 1.13 %
Guszona 13 0.98 %
Medveshidegkút 12 0.91 %
Bátka 12 0.91 %
Csíz 12 0.91 %
Serke 10 0.75 %
Vámosbalog 8 0.60 %
Abafalva 7 0.53 %
Várgede 7 0.53 %
Nyustya 7 0.53 %
Kövecses 6 0.45 %
Kálosa 6 0.45 %
Méhi 6 0.45 %
Jánosi 5 0.38 %
Hanva 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólénártfalva 5 0.38 %
Osgyán 5 0.38 %
Balogiványi 5 0.38 %
Zsip 4 0.30 %
Velkenye 4 0.30 %
Gortvakisfalud 4 0.30 %
Zádorháza 4 0.30 %
Balogpádár 3 0.23 %
Tiszolc 3 0.23 %
Balogújfalu 3 0.23 %
Uzapanyit 3 0.23 %
Darnya 3 0.23 %
Nemesradnót 3 0.23 %
Dobóca 3 0.23 %
Rimaráhó 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Oldalfala 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Korláti 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Kecege 2 0.15 %
Alsóvály 2 0.15 %
Klenóc 2 0.15 %
Zeherje 2 0.15 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 143.23 %
Klenóc 94 8.83 %
Bakostörék 82 7.71 %
Nyustya 78 7.33 %
Rimaráhó 72 6.77 %
Tiszolc 69 6.48 %
Cserencsény 60 5.64 %
Kruzsnó 34 3.20 %
Osgyán 33 3.10 %
Jánosi 31 2.91 %
Várgede 23 2.16 %
Feled 23 2.16 %
Rimabrézó 22 2.07 %
Meleghegy 16 1.50 %
Rimazsaluzsány 15 1.41 %
Derencsény 15 1.41 %
Gernyőpuszta 15 1.41 %
Zeherje 14 1.32 %
Felsősziklás 13 1.22 %
Bátka 12 1.13 %
Ajnácskő 12 1.13 %
Balogrussó 11 1.03 %
Vámosbalog 11 1.03 %
Sajószentkirály 10 0.94 %
Karaszkó 9 0.85 %
Gesztes 9 0.85 %
Bugyikfala 9 0.85 %
Alsósziklás 9 0.85 %
Almágy 9 0.85 %
Runya 9 0.85 %
Rimabánya 9 0.85 %
Oldalfala 8 0.75 %
Abafalva 8 0.75 %
Kacagópuszta 8 0.75 %
Kecege 8 0.75 %
Uzapanyit 7 0.66 %
Rónapatak 7 0.66 %
Kőhegy 7 0.66 %
Méhi 6 0.56 %
Bellény 6 0.56 %
Medveshidegkút 6 0.56 %
Rimaszabadi 6 0.56 %
Rimaszécs 5 0.47 %
Kerekgede 5 0.47 %
Sajólenke 5 0.47 %
Rimapálfala 5 0.47 %
Dobrapatak 5 0.47 %
Harmac 5 0.47 %
Durendapuszta 5 0.47 %
Gömörispánmező 4 0.38 %
Hanva 4 0.38 %
Balogfala 4 0.38 %
Alsóvály 4 0.38 %
Détér 4 0.38 %
Tóthegymeg 4 0.38 %
Cakó 3 0.28 %
Perjése 3 0.28 %
Baraca 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Rakottyás 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 120.77 %
Szútor 215 9.48 %
Nyustya 182 8.02 %
Tiszolc 135 5.95 %
Gesztete 131 5.78 %
Feled 129 5.69 %
Jánosi 121 5.34 %
Klenóc 98 4.32 %
Osgyán 95 4.19 %
Cserencsény 88 3.88 %
Rimaszécs 81 3.57 %
Várgede 80 3.53 %
Bátka 74 3.26 %
Bakostörék 67 2.95 %
Rimaráhó 66 2.91 %
Serke 62 2.73 %
Dobóca 56 2.47 %
Rimasimonyi 48 2.12 %
Rimapálfala 47 2.07 %
Ajnácskő 47 2.07 %
Vámosbalog 47 2.07 %
Balogfala 41 1.81 %
Harmac 40 1.76 %
Nemesradnót 40 1.76 %
Kruzsnó 40 1.76 %
Almágy 39 1.72 %
Sajószentkirály 37 1.63 %
Détér 37 1.63 %
Meleghegy 36 1.59 %
Abafalva 34 1.50 %
Méhi 34 1.50 %
Gernyőpuszta 31 1.37 %
Zeherje 30 1.32 %
Felsővály 28 1.23 %
Tajti 27 1.19 %
Csíz 27 1.19 %
Uzapanyit 26 1.15 %
Velkenye 25 1.10 %
Hanva 25 1.10 %
Rimazsaluzsány 25 1.10 %
Guszona 25 1.10 %
Bellény 23 1.01 %
Egyházasbást 22 0.97 %
Alsósziklás 21 0.93 %
Óbást 20 0.88 %
Gortvakisfalud 19 0.84 %
Balogiványi 18 0.79 %
Derencsény 18 0.79 %
Sajólénártfalva 18 0.79 %
Balogtamási 18 0.79 %
Balogújfalu 17 0.75 %
Gömörpéterfala 17 0.75 %
Kőhegy 17 0.75 %
Rimabrézó 17 0.75 %
Kálosa 16 0.71 %
Magyarhegymeg 16 0.71 %
Kacagópuszta 16 0.71 %
Runya 15 0.66 %
Rimaszabadi 15 0.66 %
Rimabánya 14 0.62 %
Baraca 14 0.62 %
Karaszkó 14 0.62 %
Kövecses 13 0.57 %
Oldalfala 13 0.57 %
Zsip 13 0.57 %
Alsóvály 13 0.57 %
Gömörfüge 13 0.57 %
Jeszte 12 0.53 %
Kerekgede 11 0.49 %
Durendapuszta 10 0.44 %
Rakottyás 10 0.44 %
Jéne 10 0.44 %
Kecege 10 0.44 %
Balogpádár 9 0.40 %
Perjése 9 0.40 %
Balogrussó 9 0.40 %
Vecseklő 8 0.35 %
Hubó 8 0.35 %
Rónapatak 7 0.31 %
Sajólenke 7 0.31 %
Ratkószabadi 7 0.31 %
Kisgömöri 7 0.31 %
Korláti 7 0.31 %
Nemesmartonfala 6 0.26 %
Zádorháza 5 0.22 %
Felsősziklás 5 0.22 %
Dobfenek 5 0.22 %
Ratkószuha 4 0.18 %
Naprágy 4 0.18 %
Kiéte 4 0.18 %
Tóthegymeg 4 0.18 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gömörlipóc 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Medveshidegkút 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.97 %
Klenóc 152 16.50 %
Rimaszombat 148 16.07 %
Tiszolc 68 7.38 %
Rimaráhó 36 3.91 %
Rimabrézó 26 2.82 %
Rimazsaluzsány 20 2.17 %
Rimabánya 18 1.95 %
Bakostörék 16 1.74 %
Rimaszabadi 15 1.63 %
Cserencsény 13 1.41 %
Várgede 11 1.19 %
Jánosi 9 0.98 %
Kecege 9 0.98 %
Kruzsnó 8 0.87 %
Balogrussó 8 0.87 %
Babarét 8 0.87 %
Nemesradnót 7 0.76 %
Meleghegy 7 0.76 %
Osgyán 6 0.65 %
Durendapuszta 6 0.65 %
Feled 6 0.65 %
Zsip 6 0.65 %
Felsősziklás 6 0.65 %
Gömörfüge 6 0.65 %
Rimaszécs 6 0.65 %
Alsóvály 5 0.54 %
Oldalfala 5 0.54 %
Abafalva 5 0.54 %
Kőhegy 5 0.54 %
Sajószentkirály 5 0.54 %
Óbást 4 0.43 %
Ajnácskő 4 0.43 %
Vámosbalog 4 0.43 %
Gernyőpuszta 4 0.43 %
Hanva 4 0.43 %
Balogpádár 4 0.43 %
Kiéte 4 0.43 %
Bátka 4 0.43 %
Karaszkó 4 0.43 %
Sajólenke 4 0.43 %
Rimapálfala 3 0.33 %
Szilistye 3 0.33 %
Rónapatak 3 0.33 %
Vecseklő 3 0.33 %
Méhi 3 0.33 %
Zeherje 3 0.33 %
Harmac 3 0.33 %
Felsővály 3 0.33 %
Hubó 3 0.33 %
Tajti 3 0.33 %
Kerekgede 3 0.33 %
Rimasimonyi 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Derencsény 2 0.22 %
Ratkószabadi 2 0.22 %
Sajórecske 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Uzapanyit 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Velkenye 2 0.22 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 37.16 %
Kacagópuszta 50 3.59 %
Nyustya 46 3.30 %
Gernyőpuszta 44 3.16 %
Tiszolc 39 2.80 %
Klenóc 39 2.80 %
Rimaszécs 34 2.44 %
Harmac 28 2.01 %
Jánosi 24 1.72 %
Feled 22 1.58 %
Cserencsény 22 1.58 %
Osgyán 21 1.51 %
Balogiványi 18 1.29 %
Rimaráhó 16 1.15 %
Bakostörék 16 1.15 %
Durendapuszta 16 1.15 %
Rimabrézó 14 1.00 %
Felsősziklás 14 1.00 %
Csíz 13 0.93 %
Balogrussó 12 0.86 %
Dobóca 11 0.79 %
Sajószentkirály 11 0.79 %
Rimabánya 10 0.72 %
Derencsény 10 0.72 %
Vámosbalog 10 0.72 %
Meleghegy 9 0.65 %
Zádorháza 8 0.57 %
Gömörispánmező 8 0.57 %
Serke 7 0.50 %
Kecege 7 0.50 %
Tóthegymeg 7 0.50 %
Abafalva 6 0.43 %
Bátka 6 0.43 %
Gesztete 5 0.36 %
Bugyikfala 5 0.36 %
Sajólenke 5 0.36 %
Kövecses 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Karaszkó 5 0.36 %
Alsósziklás 4 0.29 %
Bellény 4 0.29 %
Kőhegy 4 0.29 %
Jéne 4 0.29 %
Rimaszabadi 4 0.29 %
Kruzsnó 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.26 %
Rimaszombat 442 19.92 %
Klenóc 253 11.40 %
Tiszolc 250 11.27 %
Rimaráhó 74 3.33 %
Bakostörék 46 2.07 %
Osgyán 43 1.94 %
Rimazsaluzsány 38 1.71 %
Rimabánya 32 1.44 %
Feled 29 1.31 %
Cserencsény 27 1.22 %
Kruzsnó 21 0.95 %
Rimabrézó 17 0.77 %
Alsósziklás 16 0.72 %
Kecege 15 0.68 %
Kálosa 13 0.59 %
Várgede 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Jánosi 11 0.50 %
Sajószentkirály 10 0.45 %
Rimaszécs 10 0.45 %
Balogrussó 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Derencsény 10 0.45 %
Gernyőpuszta 9 0.41 %
Abafalva 8 0.36 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.27 %
Zeherje 6 0.27 %
Meleghegy 6 0.27 %
Kiéte 6 0.27 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 6.13 %
Balogfala 14 1.43 %
Ajnácskő 13 1.33 %
Várgede 11 1.12 %
Tiszolc 11 1.12 %
Rimaszécs 10 1.02 %
Nyustya 10 1.02 %
Osgyán 8 0.82 %
Vámosbalog 7 0.72 %
Feled 6 0.61 %
Almágy 6 0.61 %
Jánosi 6 0.61 %
Egyházasbást 6 0.61 %
Durendapuszta 5 0.51 %
Klenóc 4 0.41 %
Cserencsény 3 0.31 %
Kerekgede 3 0.31 %
Zeherje 3 0.31 %
Rimasimonyi 3 0.31 %
Sajószentkirály 2 0.20 %
Felsősziklás 2 0.20 %
Hubó 2 0.20 %
Gömörmihályfalva 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Gesztes