SK
GA
.....

Tósnyárasd

Község

címer zászló
587 99% magyar 1910
342 43% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tósnyárasd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Topoľnica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Pallócpuszta
Koordináták:
48.17078018, 17.79572868
Terület:
10,47 km2
Rang:
község
Népesség:
815
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92592
Település kód:
504084
Szervezeti azonosító:
306231
Adóazonosító:
2021197266

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely) fekszik, Galántától 6,5 km-re keletre, Vágsellyétől 8 km-re nyugatra, Nemeskajal közvetlen déli szomszédságában (1,5 km). Mellékút köti össze Taksonyfalvával (6 km). Területét érinti a 75-ös főút Galánta és Vágsellye közti szakasza. Délnyugatról Taksonyfalva, nyugatról Galánta, északról Nemeskajal, keletről Vágkirályfa, délről pedig Deáki határolja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1957-ben hozzácsatolták a korábban Taksonyfalvához tartozó Pallócpusztát, ezzel területét 67 %-al (6,27 km²-ről 10,47 km²-re) megnövelték.

Népesség

A községnek 1910-ben 594, 1921-ben 629, 1939-ben pedig 672, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Egyike volt a lakosságcserével leginkább sújtott községeknek, a második világháború után lakosságának csaknem felét kitelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi szlovákok érkeztek. 2011-ben a magyar nemzetiségűek már csak minimális többséget képviseltek, a szlovák nemzetiségűek aránya 2001-2011 között 37,8 %-ról 48,6 %-ra nőtt. A lakosság többsége (60,7 %) római katolikus vallású. 2011-ben lakosság 77,2%-a élt Tósnyárasdon (623 fő), 22,8 %-a pedig Pallócpusztán (184 fő).

Történelem

A 12. században találkozni először írásban a falu nevével, plébániája 1307-ben már biztosan megvolt. A középkorban még létezett a községtől nyugatra egy Szelce nevű falu. A kora újkorban a Mérey, Balássy és Baranyay családok birtokolták, ám 1672-ben elpusztították a törökök, és évtizedekig lakatlan volt. Újranépesítése után a Batthyányiak és az Esterházyak voltak a legfőbb urai. Első iskoláját 1780-ban hozták létre. A 19. század elején (1813) és végén is (1894) nagy károkat okozott az árvíz. Pallóc 1957 óta tartozik hozzá, itt a 19. század közepétől 1948-ig szeszfőzde működött. A 18. században még szlovák településként szerepel, a 19. század végére magyarrá vált. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1947-ben a lakosság jelentős részét Magyarországra telepítették ki a lakosságcserével. Magyar alapiskoláját 1974-ben szüntették meg, azóta csak szlovák alapiskolája van.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma a 18. század második felében épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Tót Nyárosd. Magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Batthyányi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Taksonyhoz 3/4 órányira, Kajalnak szomszédságában, és annak filiája, határja két vetőre van osztva, ’s közép termékenységű, réttye, és erdeje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyárasd (Tós), tót magyar falu, Poson vmegyében, Galanthától 1 órányira. Táplál 367 kath. lakosokat. F. u. többen. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tósnyárasd, a budapest–bécsi vasútvonal mentén fekszik. Magyar kisközség, 87 házzal és 667, róm. kath. vallású lakossal. A község postája Kajal, távírója és vasúti állomása pedig Galánta. Nyárasd neve már egy 1193-iki okiratban előfordul; de nem biztos, hogy ezt a Nyárasdot kell-e értenünk. Hogy ősrégi község, azt az a körülmény bizonyítja, hogy plébániája már 1307-ben megvolt. Ma fennálló kath. templomát állítólag a XVI. században építették. Az 1553-iki összeírásban Mérey Mihálynak itt 6 portája adózik és ekkor Tót-Nyárasd néven szerepelt. 1647-ben Balássy Zsuzsanna és Baranyay Tamás bírják. 1672-ben a törökök elpusztítják és 1690-ben is lakatlan praedium. Később Éberhard tartozékaként ugyancsak e néven van említve. Idővel a Batthyányak lettek az urai és azután az Esterházyak. 1813-ban és 1894-ben a Vág áradásai okoztak nagy kárt a községben.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tósnyárasd. Egyházi feljegyzések tanúsítják, hogy plébániája 1307-ben már fennállott. így kétségtelen, hogy ősi település s talán azonos azzal a Narasd nevű helységgel, mely egy királyi okiratban 1193-ból felmerül. Az 1553. évi portális összeíráskor TótNyárasd alakban jegyezték fel, a Mérey-család birtokában. Egy század múltán a Balassyak és Baranyayak a földesurak. A török alatt megsemmisült s csak félévszázad múltán települt ismét, akkori földesura, a Batthyány grófok alatt. Később az Esterházy grófoknak volt itt nagyobb birtoka. A község területe 1088 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 672.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tósnyárasd kk. galántai járás. A községet legutóbb 1894-ben a Vág öntötte el, amikor a község házainak harmadrésze elpusztult. Területe: 1.088 k. h. Lakosság: 672. Ebből magy.: 663, szlovák: 9. Magy. beszél: 668. Vallás szerint: r. k. 661, ref. 6, izr. 5. Fb. I. 0, II. 5, III. 73. Népsűrűség: 107.3, lakóház: 125. Községi bíró: Varga Dániel. R. k. népiskola két tanerővel. Önk. Tűzoltó Egyesület. Hitel és Fogyasztási Szövetkezet. A község felszabadult 1938. nov. 10-én. Püig. tsz. Érsekújvár, jb. közj. csö. Galánta. Vá. megálló. U. p., u. t. Nemeskajal.

Varga László

1948. 6. 12.
Tósnyárasd - megszületett
Nagymegyer - kutatott
Névelőfordulások
1307
Narosi
1553
Tót-Nyárasd
1773
Toos-Nyarosd,
1786
Nyárad, Tóth-Nyárad,
1808
Tósnyárasd,
1863
Tósnyárasd,
1927
Jazerný Ňáražd, Tós-Nyárasd,
1938
Tósnyárasd,
1945
Jazerný Ňáražd, Tós-Nyárasd,
1948
Topoľnica
1994
Tósnyárasd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tósnyárasd (Topoľnica) 13
Telefon: 0317811258
Fax: 0317811258

Honlap: topolnica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Szilvási Zoltán (Független)

Képviselő-testület:
Szabó Miroslav (Független)
Mészáros Andrej (Független)
Varga Richard (SMK-MKP)
Forrová Katarína (SMK-MKP)
Kollár Imrich (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 2

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 8

Tósnyárasdi Anyakönyvi Hivatal

Tósnyárasd 13

Tósnyárasdi Községi Hivatal

Tósnyárasd 13

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 540 97%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 557
magyarok 587 99%
szlovákok 5 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 594
magyarok 611 97%
szlovákok 17 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 629
magyarok 469 61%
szlovákok 291 38%
csehek 6 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 769
magyarok 446 53%
szlovákok 369 44%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 836
magyarok 405 50%
szlovákok 392 49%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 807
magyarok 342 43%
szlovákok 439 55%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 799
összlétszám 629
magyarok 611 97%
szlovákok 17 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 702
Választási részvétel: 57.69 %
Kiadott boríték: 405
Bedobott boríték: 405

Polgármester

Érvényes szavazólap: 395
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szilvási Zoltán 195 49.37 % Független
Szilvási Zoltán 120 30.38 % Független
Kollár Róbert 80 20.25 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Miroslav 259 Független
Mészáros Andrej 210 Független
Varga Richard 201 SMK-MKP
Forrová Katarína 199 SMK-MKP
Kollár Imrich 193 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 16.31 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115
Választásra jogosult: 704
Választási részvétel: 19.03 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134
Választásra jogosult: 707
Választási részvétel: 24,46 %
Kiadott boríték: 173
Bedobott boríték: 173

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 162
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 35 30.97 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 32 28.32 % Független
József Nagy 32 28.32 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 7 6.19 % NP
Ivan Uhliarik 7 6.19 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 38 28.36% Független
József Berényi 69 42.59 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 55 33.95 % Független
Jozef Viskupič 23 14.20 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 9 5.56 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 6 3.70 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 169
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Krisztián Forró 54 47.79% SMK-MKP
Gábor Gál 44 38.94% MOST - HÍD
József Berényi 42 37.17% SMK-MKP
László Biró 41 36.28% SMK-MKP
František Juhos 39 34.51% MOST - HÍD
Ervin Chomča 37 32.74% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 28 24.78% MOST - HÍD
László Pék 28 24.78% SMK-MKP
Gergely Agócs 26 23.01% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 26 23.01% SMK-MKP
Zoltán Forró 23 20.35% MOST - HÍD
Boris Brunner 20 17.70% MOST - HÍD
Jozef Nagy 20 17.70% Független
Pavol Doval 19 16.81% SMER - SD
Vladimír Vranovič 14 12.39% SMER - SD
Júlia Gálová 12 10.62% SMER - SD
Roman Súkeník 10 8.85% SMER - SD
Zsolt Oros 10 8.85% MOST - HÍD
František Gőgh 10 8.85% ND
Miloš Majko 10 8.85% DÚ, Zmena zdola
Ľuboš Šúry 9 7.96% SMER - SD
Slávka Kramárová 8 7.08% SNS
Milan Vlček 6 5.31% ĽS-HZDS
Gábor Pallya 6 5.31% ND
Ladislav Klempa 6 5.31% KSS
Ružena Vongrejová 6 5.31% NOVA
Adrián Macho 6 5.31% SaS, OKS
Michal Nagy 5 4.42% SMS
Peter Kolek 5 4.42% KSS
Stanislava Režnáková 5 4.42% SNS
Roland Szekera 4 3.54% NOVA
Róbert Korec 4 3.54% KDH, SDKÚ - DS
Bystrík Horváth 4 3.54% SNS
Krisztián Forró 93 55.03% SMK-MKP
József Berényi 74 43.79% SMK-MKP
László Pék 48 28.40% SMK-MKP
László Biró 48 28.40% SMK-MKP
Peter Szabó 40 23.67% MOST - HÍD
Gábor Gál 39 23.08% MOST - HÍD
Peter Paška 37 21.89% Független
Ervin Chomča 36 21.30% MOST - HÍD
František Juhos 36 21.30% MOST - HÍD
Gergely Agócs 35 20.71% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 28 16.57% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 24 14.20% MOST - HÍD
Jozef Boledovič 22 13.02% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Zoltán Forró 21 12.43% MOST - HÍD
Martin Práznovský 21 12.43% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Majko 19 11.24% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Jana Hanuliaková 16 9.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marta Vajdová 16 9.47% Független
Andrej Tábori 15 8.88% Független
Róbert Korec 15 8.88% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Marek Tóth 15 8.88% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Martin Drobný 13 7.69% SNS
Tamás Zupko 13 7.69% SMK-MKP
Júlia Gálová 13 7.69% SMER-SD
Roman Sukeník 12 7.10% SMER-SD
Adrián Kubica 11 6.51% MOST - HÍD
Adrián Macho 11 6.51% Független
Ľuboš Šúry 11 6.51% SMER-SD
Slávka Kramárová 11 6.51% SNS
Roman Vančo 9 5.33% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 9 5.33% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 7 4.14% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 6 3.55% SMER-SD
Igor Németh 5 2.96% SMER-SD
Ľubomír Noga 5 2.96% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 5 2.96% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 4 2.37% NP
Václav Jurčaga 4 2.37% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 3 1.78% DOMA DOBRE
David Slíž 2 1.18% ĽS Naše Slovensko
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 7.68 %
Galánta 214 7.58 %
Szered 92 3.26 %
Nagymácséd 70 2.48 %
Feketenyék 52 1.84 %
Nagyfödémes 42 1.49 %
Felsőszeli 40 1.42 %
Nádszeg 39 1.38 %
Jóka 38 1.35 %
Taksonyfalva 38 1.35 %
Diószeg 35 1.24 %
Nemeskajal 34 1.20 %
Alsószerdahely 28 0.99 %
Tallós 27 0.96 %
Vízkelet 26 0.92 %
Alsószeli 26 0.92 %
Sopornya 19 0.67 %
Nemeskosút 17 0.60 %
Hidaskürt 16 0.57 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Pozsonyvezekény 11 0.39 %
Kismácséd 10 0.35 %
Királyrév 8 0.28 %
Vágpatta 7 0.25 %
Magyargurab 7 0.25 %
Sempte 6 0.21 %
Ábrahám 4 0.14 %
Gány 4 0.14 %
Pusztakürt 4 0.14 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Szentharaszt 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Salgócska 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 77.51 %
Szered 494 47.68 %
Galánta 251 24.23 %
Alsószerdahely 241 23.26 %
Vágpatta 159 15.35 %
Sempte 133 12.84 %
Nemeskürt 72 6.95 %
Diószeg 64 6.18 %
Pusztakürt 55 5.31 %
Pusztafödémes 46 4.44 %
Szentharaszt 40 3.86 %
Ábrahám 37 3.57 %
Magyargurab 31 2.99 %
Nagyfödémes 29 2.80 %
Felsőszeli 28 2.70 %
Salgócska 23 2.22 %
Nemeskosút 22 2.12 %
Kisgeszt 20 1.93 %
Gány 17 1.64 %
Vága 17 1.64 %
Taksonyfalva 16 1.54 %
Nagymácséd 13 1.25 %
Tósnyárasd 11 1.06 %
Alsószeli 10 0.97 %
Nemeskajal 10 0.97 %
Dunajánosháza 8 0.77 %
Tallós 7 0.68 %
Jóka 7 0.68 %
Kismácséd 6 0.58 %
Hidaskürt 6 0.58 %
Királyrév 4 0.39 %
Feketenyék 2 0.19 %
Pozsonyvezekény 2 0.19 %
Nádszeg 1 0.10 %
Vízkelet 1 0.10 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 7.61 %
Galánta 368 7.43 %
Alsószeli 270 5.45 %
Nádszeg 238 4.81 %
Felsőszeli 216 4.36 %
Nagyfödémes 192 3.88 %
Taksonyfalva 184 3.71 %
Feketenyék 170 3.43 %
Jóka 166 3.35 %
Pozsonyvezekény 139 2.81 %
Nagymácséd 137 2.77 %
Diószeg 126 2.54 %
Vága 123 2.48 %
Tallós 99 2.00 %
Nemeskosút 81 1.64 %
Vízkelet 69 1.39 %
Királyrév 53 1.07 %
Kismácséd 49 0.99 %
Nemeskajal 45 0.91 %
Tósnyárasd 28 0.57 %
Szered 11 0.22 %
Sopornya 6 0.12 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 27.09 %
Szered 98 3.43 %
Diószeg 95 3.33 %
Taksonyfalva 62 2.17 %
Gány 49 1.72 %
Nagyfödémes 41 1.44 %
Felsőszeli 37 1.30 %
Sopornya 37 1.30 %
Nemeskosút 20 0.70 %
Jóka 18 0.63 %
Alsószerdahely 18 0.63 %
Alsószeli 16 0.56 %
Nemeskajal 16 0.56 %
Magyargurab 16 0.56 %
Pusztafödémes 16 0.56 %
Tósnyárasd 15 0.53 %
Dunajánosháza 14 0.49 %
Kisgeszt 12 0.42 %
Nádszeg 10 0.35 %
Királyrév 9 0.32 %
Ábrahám 9 0.32 %
Vízkelet 9 0.32 %
Nemeskürt 9 0.32 %
Pozsonyvezekény 9 0.32 %
Vága 9 0.32 %
Nagymácséd 8 0.28 %
Sempte 8 0.28 %
Vágpatta 7 0.25 %
Hidaskürt 7 0.25 %
Kismácséd 7 0.25 %
Tallós 6 0.21 %
Feketenyék 5 0.18 %
Pusztakürt 4 0.14 %
Szentharaszt 4 0.14 %
Salgócska 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Szered 253 13.77 %
Galánta 126 6.86 %
Sopornya 71 3.86 %
Alsószerdahely 56 3.05 %
Szentharaszt 47 2.56 %
Sempte 36 1.96 %
Vágpatta 30 1.63 %
Pusztafödémes 27 1.47 %
Ábrahám 26 1.42 %
Diószeg 24 1.31 %
Nagyfödémes 17 0.93 %
Vága 15 0.82 %
Magyargurab 14 0.76 %
Gány 13 0.71 %
Taksonyfalva 13 0.71 %
Kisgeszt 12 0.65 %
Jóka 12 0.65 %
Felsőszeli 9 0.49 %
Salgócska 9 0.49 %
Pusztakürt 9 0.49 %
Nemeskürt 7 0.38 %
Tallós 7 0.38 %
Nemeskosút 6 0.33 %
Kismácséd 6 0.33 %
Alsószeli 5 0.27 %
Nádszeg 4 0.22 %
Királyrév 3 0.16 %
Hidaskürt 3 0.16 %
Nagymácséd 3 0.16 %
Nemeskajal 2 0.11 %
Tósnyárasd 2 0.11 %
Vízkelet 2 0.11 %
Feketenyék 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 31.93 %
Szered 254 8.82 %
Nádszeg 246 8.54 %
Diószeg 178 6.18 %
Nagyfödémes 150 5.21 %
Felsőszeli 140 4.86 %
Taksonyfalva 134 4.65 %
Feketenyék 127 4.41 %
Jóka 107 3.71 %
Nagymácséd 107 3.71 %
Alsószeli 99 3.44 %
Királyrév 90 3.12 %
Hidaskürt 80 2.78 %
Sopornya 77 2.67 %
Nemeskajal 73 2.53 %
Tallós 70 2.43 %
Vága 68 2.36 %
Nemeskosút 60 2.08 %
Vízkelet 58 2.01 %
Pozsonyvezekény 43 1.49 %
Gány 42 1.46 %
Ábrahám 39 1.35 %
Magyargurab 37 1.28 %
Sempte 36 1.25 %
Tósnyárasd 36 1.25 %
Pusztafödémes 32 1.11 %
Vágpatta 31 1.08 %
Kismácséd 26 0.90 %
Alsószerdahely 25 0.87 %
Alsóhatár 24 0.83 %
Szentharaszt 22 0.76 %
Dunajánosháza 11 0.38 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Kisgeszt 10 0.35 %
Salgócska 7 0.24 %
Pusztakürt 5 0.17 %
Nádszeg 583 26.85 %
Galánta 477 21.97 %
Feketenyék 152 7.00 %
Felsőszeli 126 5.80 %
Alsószeli 119 5.48 %
Nagyfödémes 110 5.07 %
Taksonyfalva 104 4.79 %
Királyrév 104 4.79 %
Tallós 95 4.38 %
Jóka 94 4.33 %
Nagymácséd 89 4.10 %
Diószeg 78 3.59 %
Hidaskürt 75 3.45 %
Pozsonyvezekény 60 2.76 %
Vízkelet 57 2.63 %
Nemeskajal 55 2.53 %
Vága 49 2.26 %
Szered 37 1.70 %
Tósnyárasd 36 1.66 %
Nemeskosút 34 1.57 %
Alsóhatár 29 1.34 %
Kismácséd 18 0.83 %
Ábrahám 10 0.46 %
Magyargurab 6 0.28 %
Gány 5 0.23 %
Sopornya 5 0.23 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 4 0.18 %
Vágpatta 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Nemeskürt 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.17 %
Galánta 481 10.44 %
Alsószeli 379 8.22 %
Felsőszeli 336 7.29 %
Nagyfödémes 276 5.99 %
Jóka 255 5.53 %
Taksonyfalva 240 5.21 %
Királyrév 215 4.67 %
Nagymácséd 205 4.45 %
Hidaskürt 200 4.34 %
Pozsonyvezekény 161 3.49 %
Vága 154 3.34 %
Feketenyék 146 3.17 %
Tallós 144 3.13 %
Diószeg 123 2.67 %
Nemeskosút 106 2.30 %
Vízkelet 80 1.74 %
Nemeskajal 73 1.58 %
Kismácséd 49 1.06 %
Tósnyárasd 35 0.76 %
Alsóhatár 27 0.59 %
Szered 18 0.39 %
Pusztafödémes 10 0.22 %
Dunajánosháza 7 0.15 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 22.70 %
Nádszeg 297 12.28 %
Nagymácséd 225 9.30 %
Nagyfödémes 195 8.06 %
Feketenyék 176 7.28 %
Taksonyfalva 171 7.07 %
Diószeg 158 6.53 %
Jóka 158 6.53 %
Felsőszeli 154 6.37 %
Alsószeli 129 5.33 %
Vága 116 4.80 %
Hidaskürt 114 4.71 %
Szered 102 4.22 %
Tallós 95 3.93 %
Pozsonyvezekény 74 3.06 %
Vízkelet 71 2.94 %
Nemeskajal 64 2.65 %
Nemeskosút 60 2.48 %
Királyrév 47 1.94 %
Kismácséd 46 1.90 %
Tósnyárasd 39 1.61 %
Magyargurab 20 0.83 %
Alsószerdahely 20 0.83 %
Alsóhatár 17 0.70 %
Pusztafödémes 15 0.62 %
Ábrahám 14 0.58 %
Gány 13 0.54 %
Dunajánosháza 12 0.50 %
Sopornya 10 0.41 %
Szentharaszt 10 0.41 %
Vágpatta 9 0.37 %
Nemeskürt 7 0.29 %
Sempte 6 0.25 %
Kisgeszt 5 0.21 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 15.60 %
Galánta 255 10.18 %
Sopornya 244 9.74 %
Alsószerdahely 196 7.82 %
Ábrahám 181 7.22 %
Pusztafödémes 103 4.11 %
Diószeg 98 3.91 %
Sempte 60 2.39 %
Nemeskürt 58 2.31 %
Kisgeszt 51 2.04 %
Vágpatta 44 1.76 %
Nagyfödémes 43 1.72 %
Felsőszeli 43 1.72 %
Magyargurab 33 1.32 %
Szentharaszt 30 1.20 %
Nemeskosút 29 1.16 %
Gány 22 0.88 %
Pusztakürt 22 0.88 %
Taksonyfalva 21 0.84 %
Jóka 17 0.68 %
Kismácséd 13 0.52 %
Nádszeg 13 0.52 %
Alsószeli 10 0.40 %
Pozsonyvezekény 9 0.36 %
Vága 9 0.36 %
Nemeskajal 8 0.32 %
Nagymácséd 8 0.32 %
Tallós 7 0.28 %
Salgócska 6 0.24 %
Tósnyárasd 5 0.20 %
Dunajánosháza 4 0.16 %
Feketenyék 3 0.12 %
Vízkelet 3 0.12 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 22.02 %
Galánta 455 17.16 %
Ábrahám 198 7.47 %
Diószeg 166 6.26 %
Sopornya 115 4.34 %
Pusztafödémes 100 3.77 %
Sempte 88 3.32 %
Vágpatta 81 3.05 %
Nagyfödémes 74 2.79 %
Alsószerdahely 68 2.56 %
Felsőszeli 67 2.53 %
Szentharaszt 61 2.30 %
Magyargurab 54 2.04 %
Kisgeszt 48 1.81 %
Taksonyfalva 38 1.43 %
Jóka 36 1.36 %
Nemeskosút 35 1.32 %
Nemeskürt 28 1.06 %
Gány 27 1.02 %
Dunajánosháza 25 0.94 %
Kismácséd 19 0.72 %
Pusztakürt 18 0.68 %
Alsószeli 18 0.68 %
Vága 18 0.68 %
Nagymácséd 18 0.68 %
Tósnyárasd 16 0.60 %
Salgócska 16 0.60 %
Hidaskürt 11 0.41 %
Nádszeg 11 0.41 %
Feketenyék 11 0.41 %
Nemeskajal 11 0.41 %
Vízkelet 7 0.26 %
Tallós 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 10.05 %
Galánta 168 9.38 %
Sopornya 77 4.30 %
Szentharaszt 45 2.51 %
Vágpatta 35 1.95 %
Ábrahám 32 1.79 %
Felsőszeli 31 1.73 %
Diószeg 29 1.62 %
Sempte 29 1.62 %
Pusztafödémes 28 1.56 %
Magyargurab 22 1.23 %
Nagyfödémes 19 1.06 %
Alsószerdahely 19 1.06 %
Pusztakürt 18 1.01 %
Taksonyfalva 17 0.95 %
Vága 14 0.78 %
Jóka 14 0.78 %
Salgócska 13 0.73 %
Kisgeszt 11 0.61 %
Gány 10 0.56 %
Kismácséd 10 0.56 %
Nagymácséd 8 0.45 %
Nemeskürt 8 0.45 %
Nádszeg 7 0.39 %
Hidaskürt 6 0.34 %
Alsószeli 6 0.34 %
Tallós 5 0.28 %
Tósnyárasd 5 0.28 %
Nemeskosút 5 0.28 %
Királyrév 4 0.22 %
Vízkelet 3 0.17 %
Alsóhatár 3 0.17 %
Feketenyék 2 0.11 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Galánta 602 18.95 %
Szered 563 17.72 %
Diószeg 140 4.41 %
Sopornya 96 3.02 %
Sempte 89 2.80 %
Vágpatta 78 2.46 %
Nagyfödémes 71 2.23 %
Alsószerdahely 69 2.17 %
Pusztafödémes 69 2.17 %
Gány 66 2.08 %
Ábrahám 66 2.08 %
Felsőszeli 61 1.92 %
Szentharaszt 60 1.89 %
Taksonyfalva 53 1.67 %
Magyargurab 51 1.61 %
Hidaskürt 43 1.35 %
Nemeskosút 38 1.20 %
Jóka 35 1.10 %
Kisgeszt 32 1.01 %
Nemeskürt 30 0.94 %
Nagymácséd 26 0.82 %
Dunajánosháza 24 0.76 %
Tósnyárasd 22 0.69 %
Salgócska 21 0.66 %
Alsószeli 19 0.60 %
Vága 18 0.57 %
Pusztakürt 17 0.54 %
Nemeskajal 15 0.47 %
Nádszeg 13 0.41 %
Vízkelet 12 0.38 %
Feketenyék 8 0.25 %
Kismácséd 8 0.25 %
Királyrév 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.09 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 30 1.72 %
Galánta 27 1.54 %
Diószeg 19 1.09 %
Kismácséd 17 0.97 %
Ábrahám 14 0.80 %
Nagyfödémes 7 0.40 %
Magyargurab 6 0.34 %
Taksonyfalva 5 0.29 %
Sopornya 5 0.29 %
Kisgeszt 5 0.29 %
Felsőszeli 4 0.23 %
Vága 4 0.23 %
Tósnyárasd 4 0.23 %
Jóka 3 0.17 %
Pozsonyvezekény 3 0.17 %
Nemeskosút 2 0.11 %
Dunajánosháza 2 0.11 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Nagymácséd 2 0.11 %
Nemeskürt 2 0.11 %
Nemeskajal 2 0.11 %
Alsószerdahely 2 0.11 %
Sempte 2 0.11 %
Hidaskürt 1 0.06 %
Salgócska 1 0.06 %
Pusztakürt 1 0.06 %
Tallós 1 0.06 %
Vágpatta 1 0.06 %
Nádszeg 1 0.06 %
Pusztafödémes 1 0.06 %
Királyrév 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 25.87 %
Nádszeg 591 18.71 %
Alsószeli 525 16.62 %
Felsőszeli 418 13.24 %
Nagyfödémes 379 12.00 %
Taksonyfalva 352 11.15 %
Nagymácséd 328 10.39 %
Jóka 310 9.82 %
Hidaskürt 298 9.44 %
Feketenyék 255 8.07 %
Vága 252 7.98 %
Pozsonyvezekény 233 7.38 %
Diószeg 202 6.40 %
Királyrév 170 5.38 %
Tallós 158 5.00 %
Nemeskosút 131 4.15 %
Vízkelet 126 3.99 %
Nemeskajal 98 3.10 %
Kismácséd 80 2.53 %
Tósnyárasd 74 2.34 %
Szered 53 1.68 %
Ábrahám 18 0.57 %
Gány 15 0.47 %
Dunajánosháza 15 0.47 %
Pusztafödémes 13 0.41 %
Alsóhatár 13 0.41 %
Magyargurab 12 0.38 %
Alsószerdahely 10 0.32 %
Sopornya 9 0.28 %
Vágpatta 8 0.25 %
Salgócska 7 0.22 %
Sempte 6 0.19 %
Szentharaszt 5 0.16 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Galánta 517 24.20 %
Szered 357 16.71 %
Sopornya 253 11.84 %
Alsószerdahely 227 10.63 %
Diószeg 97 4.54 %
Sempte 89 4.17 %
Nemeskürt 67 3.14 %
Vágpatta 58 2.72 %
Nagyfödémes 42 1.97 %
Pusztafödémes 42 1.97 %
Ábrahám 40 1.87 %
Felsőszeli 39 1.83 %
Nagymácséd 34 1.59 %
Pusztakürt 33 1.54 %
Taksonyfalva 31 1.45 %
Szentharaszt 28 1.31 %
Nemeskosút 25 1.17 %
Gány 24 1.12 %
Nádszeg 24 1.12 %
Jóka 24 1.12 %
Magyargurab 22 1.03 %
Salgócska 21 0.98 %
Vága 20 0.94 %
Alsószeli 19 0.89 %
Feketenyék 13 0.61 %
Tósnyárasd 13 0.61 %
Nemeskajal 13 0.61 %
Kisgeszt 11 0.51 %
Pozsonyvezekény 11 0.51 %
Hidaskürt 10 0.47 %
Kismácséd 9 0.42 %
Királyrév 8 0.37 %
Tallós 8 0.37 %
Dunajánosháza 7 0.33 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.19 %
Galánta 591 15.38 %
Nádszeg 469 12.20 %
Alsószeli 392 10.20 %
Nagymácséd 391 10.17 %
Felsőszeli 344 8.95 %
Nagyfödémes 334 8.69 %
Taksonyfalva 322 8.38 %
Jóka 269 7.00 %
Hidaskürt 260 6.77 %
Vága 233 6.06 %
Feketenyék 211 5.49 %
Pozsonyvezekény 174 4.53 %
Diószeg 142 3.70 %
Tallós 135 3.51 %
Királyrév 112 2.91 %
Nemeskosút 107 2.78 %
Vízkelet 95 2.47 %
Tósnyárasd 93 2.42 %
Nemeskajal 88 2.29 %
Kismácséd 75 1.95 %
Szered 23 0.60 %
Alsóhatár 15 0.39 %
Gány 8 0.21 %
Dunajánosháza 6 0.16 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Ábrahám 4 0.10 %
Alsószerdahely 4 0.10 %
Sopornya 3 0.08 %
Sempte 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 28.65 %
Nádszeg 385 13.06 %
Alsószeli 314 10.65 %
Felsőszeli 304 10.31 %
Taksonyfalva 291 9.87 %
Nagyfödémes 260 8.82 %
Jóka 240 8.14 %
Nagymácséd 215 7.29 %
Hidaskürt 194 6.58 %
Diószeg 159 5.39 %
Vága 158 5.36 %
Feketenyék 147 4.98 %
Pozsonyvezekény 128 4.34 %
Nemeskosút 118 4.00 %
Tallós 113 3.83 %
Királyrév 102 3.46 %
Vízkelet 80 2.71 %
Nemeskajal 79 2.68 %
Kismácséd 57 1.93 %
Tósnyárasd 48 1.63 %
Szered 26 0.88 %
Alsóhatár 12 0.41 %
Dunajánosháza 11 0.37 %
Gány 7 0.24 %
Magyargurab 5 0.17 %
Pusztafödémes 5 0.17 %
Sopornya 5 0.17 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Ábrahám 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 24.69 %
Nádszeg 398 15.55 %
Taksonyfalva 357 13.95 %
Alsószeli 313 12.23 %
Felsőszeli 311 12.15 %
Nagyfödémes 247 9.65 %
Jóka 228 8.91 %
Hidaskürt 217 8.48 %
Nagymácséd 217 8.48 %
Feketenyék 170 6.64 %
Pozsonyvezekény 160 6.25 %
Vága 144 5.63 %
Tallós 128 5.00 %
Diószeg 122 4.77 %
Nemeskosút 99 3.87 %
Királyrév 94 3.67 %
Vízkelet 76 2.97 %
Nemeskajal 67 2.62 %
Kismácséd 51 1.99 %
Tósnyárasd 48 1.88 %
Alsóhatár 12 0.47 %
Szered 11 0.43 %
Sopornya 3 0.12 %
Alsószerdahely 2 0.08 %
Dunajánosháza 2 0.08 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 48.04 %
Galánta 361 17.43 %
Diószeg 130 6.28 %
Vágpatta 129 6.23 %
Sopornya 123 5.94 %
Sempte 106 5.12 %
Alsószerdahely 94 4.54 %
Ábrahám 75 3.62 %
Nagyfödémes 71 3.43 %
Szentharaszt 69 3.33 %
Pusztafödémes 61 2.95 %
Magyargurab 43 2.08 %
Felsőszeli 40 1.93 %
Nemeskürt 37 1.79 %
Pusztakürt 36 1.74 %
Jóka 33 1.59 %
Taksonyfalva 29 1.40 %
Kisgeszt 24 1.16 %
Gány 24 1.16 %
Nemeskosút 23 1.11 %
Nagymácséd 20 0.97 %
Dunajánosháza 20 0.97 %
Salgócska 20 0.97 %
Vága 17 0.82 %
Nemeskajal 16 0.77 %
Tósnyárasd 15 0.72 %
Nádszeg 14 0.68 %
Alsószeli 12 0.58 %
Hidaskürt 11 0.53 %
Tallós 9 0.43 %
Kismácséd 8 0.39 %
Feketenyék 7 0.34 %
Pozsonyvezekény 7 0.34 %
Vízkelet 6 0.29 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 2 0.10 %
Szered 1 128 34.36 %
Sopornya 299 9.11 %
Alsószerdahely 236 7.19 %
Galánta 115 3.50 %
Vágpatta 98 2.99 %
Sempte 84 2.56 %
Szentharaszt 58 1.77 %
Nemeskürt 58 1.77 %
Diószeg 47 1.43 %
Ábrahám 46 1.40 %
Pusztafödémes 41 1.25 %
Pusztakürt 28 0.85 %
Nagyfödémes 27 0.82 %
Felsőszeli 24 0.73 %
Vága 21 0.64 %
Magyargurab 19 0.58 %
Nagymácséd 18 0.55 %
Taksonyfalva 18 0.55 %
Alsószeli 18 0.55 %
Gány 16 0.49 %
Jóka 15 0.46 %
Salgócska 14 0.43 %
Nemeskosút 14 0.43 %
Kisgeszt 13 0.40 %
Feketenyék 7 0.21 %
Nádszeg 7 0.21 %
Tósnyárasd 6 0.18 %
Vízkelet 6 0.18 %
Kismácséd 5 0.15 %
Tallós 5 0.15 %
Dunajánosháza 5 0.15 %
Nemeskajal 4 0.12 %
Hidaskürt 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 38.97 %
Szered 121 5.50 %
Nagyfödémes 72 3.27 %
Diószeg 71 3.23 %
Taksonyfalva 49 2.23 %
Jóka 38 1.73 %
Sopornya 35 1.59 %
Felsőszeli 34 1.55 %
Gány 32 1.46 %
Pusztafödémes 30 1.36 %
Hidaskürt 26 1.18 %
Alsószeli 24 1.09 %
Feketenyék 21 0.95 %
Vágpatta 20 0.91 %
Nemeskajal 19 0.86 %
Szentharaszt 16 0.73 %
Nemeskosút 16 0.73 %
Pozsonyvezekény 16 0.73 %
Tósnyárasd 16 0.73 %
Vága 15 0.68 %
Magyargurab 15 0.68 %
Alsószerdahely 14 0.64 %
Sempte 12 0.55 %
Kisgeszt 11 0.50 %
Kismácséd 11 0.50 %
Dunajánosháza 9 0.41 %
Ábrahám 9 0.41 %
Salgócska 8 0.36 %
Vízkelet 8 0.36 %
Nemeskürt 8 0.36 %
Nádszeg 6 0.27 %
Nagymácséd 6 0.27 %
Tallós 5 0.23 %
Pusztakürt 5 0.23 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 41.94 %
Galánta 283 9.98 %
Sopornya 188 6.63 %
Sempte 112 3.95 %
Szentharaszt 107 3.77 %
Vágpatta 94 3.32 %
Alsószerdahely 88 3.10 %
Diószeg 86 3.03 %
Pusztafödémes 64 2.26 %
Felsőszeli 54 1.90 %
Ábrahám 47 1.66 %
Nagyfödémes 36 1.27 %
Taksonyfalva 36 1.27 %
Pusztakürt 33 1.16 %
Nemeskürt 31 1.09 %
Nemeskosút 29 1.02 %
Magyargurab 29 1.02 %
Jóka 23 0.81 %
Gány 22 0.78 %
Kisgeszt 18 0.63 %
Tósnyárasd 13 0.46 %
Kismácséd 12 0.42 %
Nemeskajal 12 0.42 %
Vága 12 0.42 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Alsószeli 9 0.32 %
Salgócska 9 0.32 %
Vízkelet 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 29.89 %
Galánta 369 16.49 %
Vágpatta 301 13.45 %
Sopornya 216 9.65 %
Diószeg 119 5.32 %
Sempte 113 5.05 %
Alsószerdahely 85 3.80 %
Szentharaszt 83 3.71 %
Nemeskürt 65 2.90 %
Pusztafödémes 63 2.82 %
Ábrahám 62 2.77 %
Nagyfödémes 60 2.68 %
Felsőszeli 52 2.32 %
Magyargurab 46 2.06 %
Pusztakürt 45 2.01 %
Jóka 31 1.39 %
Taksonyfalva 30 1.34 %
Kisgeszt 29 1.30 %
Nemeskosút 26 1.16 %
Salgócska 24 1.07 %
Gány 22 0.98 %
Tósnyárasd 21 0.94 %
Nagymácséd 16 0.71 %
Dunajánosháza 16 0.71 %
Vága 14 0.63 %
Alsószeli 13 0.58 %
Nemeskajal 11 0.49 %
Hidaskürt 9 0.40 %
Vízkelet 9 0.40 %
Kismácséd 7 0.31 %
Nádszeg 6 0.27 %
Tallós 5 0.22 %
Feketenyék 4 0.18 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 43.96 %
Galánta 74 6.78 %
Sopornya 32 2.93 %
Felsőszeli 30 2.75 %
Alsószerdahely 28 2.56 %
Sempte 24 2.20 %
Diószeg 24 2.20 %
Vágpatta 23 2.11 %
Szentharaszt 22 2.01 %
Pusztafödémes 18 1.65 %
Nagyfödémes 16 1.47 %
Jóka 16 1.47 %
Taksonyfalva 14 1.28 %
Gány 12 1.10 %
Alsószeli 11 1.01 %
Vága 11 1.01 %
Nemeskürt 11 1.01 %
Nemeskosút 10 0.92 %
Tósnyárasd 9 0.82 %
Nádszeg 9 0.82 %
Ábrahám 8 0.73 %
Magyargurab 8 0.73 %
Tallós 7 0.64 %
Pusztakürt 7 0.64 %
Hidaskürt 6 0.55 %
Feketenyék 5 0.46 %
Nagymácséd 4 0.37 %
Kismácséd 3 0.27 %
Nemeskajal 3 0.27 %
Vízkelet 3 0.27 %
Kisgeszt 3 0.27 %
Dunajánosháza 3 0.27 %
Királyrév 2 0.18 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 35.07 %
Galánta 513 15.03 %
Sopornya 187 5.48 %
Vágpatta 161 4.72 %
Diószeg 150 4.39 %
Alsószerdahely 142 4.16 %
Sempte 126 3.69 %
Szentharaszt 99 2.90 %
Ábrahám 96 2.81 %
Pusztafödémes 69 2.02 %
Nemeskürt 67 1.96 %
Nagyfödémes 67 1.96 %
Felsőszeli 58 1.70 %
Taksonyfalva 44 1.29 %
Magyargurab 41 1.20 %
Jóka 35 1.03 %
Kisgeszt 33 0.97 %
Gány 33 0.97 %
Nemeskosút 30 0.88 %
Salgócska 28 0.82 %
Vága 25 0.73 %
Pusztakürt 23 0.67 %
Nagymácséd 22 0.64 %
Dunajánosháza 22 0.64 %
Tósnyárasd 19 0.56 %
Alsószeli 19 0.56 %
Nemeskajal 13 0.38 %
Tallós 11 0.32 %
Nádszeg 10 0.29 %
Vízkelet 9 0.26 %
Hidaskürt 8 0.23 %
Kismácséd 8 0.23 %
Feketenyék 8 0.23 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 37.56 %
Szered 302 9.80 %
Diószeg 93 3.02 %
Sopornya 87 2.82 %
Taksonyfalva 87 2.82 %
Nagyfödémes 73 2.37 %
Felsőszeli 67 2.17 %
Gány 45 1.46 %
Vágpatta 44 1.43 %
Nemeskosút 43 1.39 %
Nemeskajal 42 1.36 %
Tósnyárasd 37 1.20 %
Magyargurab 34 1.10 %
Sempte 33 1.07 %
Alsószerdahely 33 1.07 %
Alsószeli 30 0.97 %
Ábrahám 29 0.94 %
Jóka 29 0.94 %
Vága 28 0.91 %
Pusztafödémes 26 0.84 %
Nemeskürt 24 0.78 %
Szentharaszt 23 0.75 %
Feketenyék 19 0.62 %
Tallós 19 0.62 %
Nagymácséd 19 0.62 %
Hidaskürt 19 0.62 %
Vízkelet 18 0.58 %
Kismácséd 16 0.52 %
Nádszeg 16 0.52 %
Pozsonyvezekény 13 0.42 %
Pusztakürt 13 0.42 %
Kisgeszt 12 0.39 %
Salgócska 9 0.29 %
Dunajánosháza 8 0.26 %
Királyrév 8 0.26 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 47.28 %
Taksonyfalva 160 21.74 %
Feketenyék 101 13.72 %
Felsőszeli 93 12.64 %
Nagyfödémes 87 11.82 %
Nagymácséd 78 10.60 %
Nádszeg 78 10.60 %
Jóka 78 10.60 %
Diószeg 77 10.46 %
Alsószeli 65 8.83 %
Vága 46 6.25 %
Nemeskajal 42 5.71 %
Tósnyárasd 40 5.43 %
Vízkelet 37 5.03 %
Hidaskürt 37 5.03 %
Tallós 33 4.48 %
Nemeskosút 29 3.94 %
Pozsonyvezekény 28 3.80 %
Szered 28 3.80 %
Királyrév 18 2.45 %
Sopornya 14 1.90 %
Magyargurab 13 1.77 %
Kismácséd 10 1.36 %
Dunajánosháza 7 0.95 %
Alsószerdahely 7 0.95 %
Nemeskürt 4 0.54 %
Ábrahám 4 0.54 %
Pusztafödémes 4 0.54 %
Gány 4 0.54 %
Vágpatta 3 0.41 %
Alsóhatár 1 0.14 %
Kisgeszt 1 0.14 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 26.00 %
Sopornya 433 18.04 %
Nemeskürt 281 11.71 %
Vágpatta 263 10.96 %
Alsószerdahely 237 9.88 %
Galánta 225 9.38 %
Sempte 106 4.42 %
Pusztakürt 104 4.33 %
Szentharaszt 73 3.04 %
Salgócska 48 2.00 %
Diószeg 43 1.79 %
Felsőszeli 38 1.58 %
Pusztafödémes 36 1.50 %
Ábrahám 32 1.33 %
Taksonyfalva 26 1.08 %
Gány 26 1.08 %
Magyargurab 23 0.96 %
Nagyfödémes 21 0.88 %
Nemeskosút 19 0.79 %
Kisgeszt 19 0.79 %
Jóka 16 0.67 %
Tósnyárasd 12 0.50 %
Nagymácséd 11 0.46 %
Vága 10 0.42 %
Alsószeli 6 0.25 %
Nemeskajal 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Nádszeg 3 0.13 %
Kismácséd 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 3 0.13 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 41.58 %
Galánta 177 15.21 %
Sopornya 123 10.57 %
Alsószerdahely 77 6.62 %
Szentharaszt 60 5.15 %
Sempte 56 4.81 %
Vágpatta 42 3.61 %
Diószeg 34 2.92 %
Pusztafödémes 34 2.92 %
Ábrahám 33 2.84 %
Nemeskürt 23 1.98 %
Vága 18 1.55 %
Gány 18 1.55 %
Jóka 15 1.29 %
Magyargurab 15 1.29 %
Pusztakürt 15 1.29 %
Nagyfödémes 14 1.20 %
Kisgeszt 13 1.12 %
Felsőszeli 13 1.12 %
Taksonyfalva 11 0.95 %
Salgócska 9 0.77 %
Nemeskosút 9 0.77 %
Alsószeli 9 0.77 %
Tósnyárasd 9 0.77 %
Kismácséd 7 0.60 %
Királyrév 4 0.34 %
Hidaskürt 4 0.34 %
Tallós 3 0.26 %
Dunajánosháza 2 0.17 %
Nagymácséd 2 0.17 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Nemeskajal 2 0.17 %
Vízkelet 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 42.03 %
Galánta 323 21.62 %
Vágpatta 321 21.49 %
Sopornya 208 13.92 %
Sempte 129 8.63 %
Diószeg 107 7.16 %
Nemeskürt 83 5.56 %
Alsószerdahely 77 5.15 %
Szentharaszt 71 4.75 %
Ábrahám 66 4.42 %
Pusztakürt 62 4.15 %
Nagyfödémes 56 3.75 %
Pusztafödémes 54 3.61 %
Felsőszeli 45 3.01 %
Magyargurab 39 2.61 %
Gány 35 2.34 %
Salgócska 32 2.14 %
Jóka 29 1.94 %
Taksonyfalva 25 1.67 %
Kisgeszt 25 1.67 %
Hidaskürt 22 1.47 %
Nemeskosút 21 1.41 %
Vága 21 1.41 %
Nagymácséd 20 1.34 %
Alsószeli 15 1.00 %
Dunajánosháza 15 1.00 %
Tósnyárasd 15 1.00 %
Nemeskajal 8 0.54 %
Vízkelet 7 0.47 %
Kismácséd 7 0.47 %
Pozsonyvezekény 7 0.47 %
Tallós 5 0.33 %
Feketenyék 4 0.27 %
Nádszeg 4 0.27 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Királyrév 1 0.07 %
Szered 1 287 35.92 %
Galánta 263 7.34 %
Sopornya 164 4.58 %
Diószeg 144 4.02 %
Sempte 111 3.10 %
Alsószerdahely 91 2.54 %
Vágpatta 85 2.37 %
Szentharaszt 79 2.20 %
Felsőszeli 55 1.54 %
Pusztafödémes 54 1.51 %
Ábrahám 50 1.40 %
Taksonyfalva 44 1.23 %
Nagyfödémes 40 1.12 %
Nemeskürt 30 0.84 %
Pusztakürt 26 0.73 %
Jóka 25 0.70 %
Gány 21 0.59 %
Nemeskosút 21 0.59 %
Magyargurab 19 0.53 %
Kisgeszt 14 0.39 %
Vága 12 0.33 %
Nagymácséd 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Salgócska 11 0.31 %
Alsószeli 10 0.28 %
Nemeskajal 9 0.25 %
Hidaskürt 8 0.22 %
Kismácséd 7 0.20 %
Vízkelet 7 0.20 %
Nádszeg 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Dunajánosháza 4 0.11 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 20.37 %
Szered 203 16.21 %
Galánta 104 8.31 %
Vágpatta 80 6.39 %
Diószeg 48 3.83 %
Sempte 45 3.59 %
Ábrahám 30 2.40 %
Pusztakürt 27 2.16 %
Szentharaszt 23 1.84 %
Nemeskürt 23 1.84 %
Pusztafödémes 21 1.68 %
Felsőszeli 20 1.60 %
Alsószerdahely 20 1.60 %
Taksonyfalva 15 1.20 %
Magyargurab 14 1.12 %
Nagyfödémes 14 1.12 %
Nemeskosút 14 1.12 %
Salgócska 12 0.96 %
Gány 8 0.64 %
Nagymácséd 6 0.48 %
Vága 6 0.48 %
Nemeskajal 5 0.40 %
Jóka 5 0.40 %
Kisgeszt 5 0.40 %
Tósnyárasd 3 0.24 %
Nádszeg 3 0.24 %
Alsószeli 3 0.24 %
Pozsonyvezekény 3 0.24 %
Tallós 2 0.16 %
Kismácséd 2 0.16 %
Királyrév 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 13.95 %
Galánta 138 4.91 %
Sopornya 93 3.31 %
Szentharaszt 55 1.96 %
Sempte 38 1.35 %
Ábrahám 33 1.17 %
Alsószerdahely 31 1.10 %
Vágpatta 31 1.10 %
Pusztafödémes 26 0.92 %
Diószeg 25 0.89 %
Nagyfödémes 18 0.64 %
Kisgeszt 16 0.57 %
Felsőszeli 15 0.53 %
Taksonyfalva 14 0.50 %
Magyargurab 13 0.46 %
Vága 12 0.43 %
Jóka 11 0.39 %
Nemeskürt 10 0.36 %
Pusztakürt 10 0.36 %
Gány 10 0.36 %
Salgócska 9 0.32 %
Nemeskosút 8 0.28 %
Alsószeli 8 0.28 %
Tósnyárasd 7 0.25 %
Kismácséd 6 0.21 %
Nagymácséd 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Tallós 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 11.83 %
Galánta 243 10.77 %
Alsószeli 230 10.19 %
Felsőszeli 219 9.70 %
Nádszeg 216 9.57 %
Nagyfödémes 156 6.91 %
Jóka 145 6.42 %
Hidaskürt 141 6.25 %
Taksonyfalva 138 6.11 %
Nagymácséd 95 4.21 %
Feketenyék 87 3.85 %
Vága 83 3.68 %
Tallós 81 3.59 %
Diószeg 80 3.54 %
Nemeskosút 67 2.97 %
Királyrév 66 2.92 %
Kismácséd 35 1.55 %
Vízkelet 30 1.33 %
Nemeskajal 30 1.33 %
Tósnyárasd 13 0.58 %
Alsóhatár 7 0.31 %
Szered 7 0.31 %
Sopornya 3 0.13 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 16.31 %
Sempte 141 8.45 %
Sopornya 57 3.42 %
Galánta 55 3.30 %
Szentharaszt 39 2.34 %
Vágpatta 32 1.92 %
Alsószerdahely 27 1.62 %
Diószeg 19 1.14 %
Hidaskürt 15 0.90 %
Felsőszeli 15 0.90 %
Pusztafödémes 13 0.78 %
Taksonyfalva 12 0.72 %
Ábrahám 10 0.60 %
Nemeskürt 9 0.54 %
Gány 8 0.48 %
Magyargurab 7 0.42 %
Nagymácséd 6 0.36 %
Nemeskosút 6 0.36 %
Nagyfödémes 5 0.30 %
Pusztakürt 5 0.30 %
Nádszeg 5 0.30 %
Alsószeli 4 0.24 %
Tósnyárasd 4 0.24 %
Salgócska 4 0.24 %
Vága 3 0.18 %
Jóka 2 0.12 %
Kisgeszt 2 0.12 %
Tallós 2 0.12 %
Kismácséd 2 0.12 %
Királyrév 2 0.12 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 26.45 %
Feketenyék 278 17.72 %
Galánta 182 11.60 %
Nagyfödémes 139 8.86 %
Hidaskürt 133 8.48 %
Jóka 92 5.86 %
Tallós 82 5.23 %
Felsőszeli 78 4.97 %
Taksonyfalva 68 4.33 %
Diószeg 66 4.21 %
Alsószeli 66 4.21 %
Pozsonyvezekény 60 3.82 %
Nagymácséd 60 3.82 %
Királyrév 50 3.19 %
Nemeskosút 49 3.12 %
Vága 46 2.93 %
Vízkelet 44 2.80 %
Nemeskajal 34 2.17 %
Kismácséd 27 1.72 %
Tósnyárasd 21 1.34 %
Szered 16 1.02 %
Alsóhatár 16 1.02 %
Ábrahám 7 0.45 %
Dunajánosháza 5 0.32 %
Alsószerdahely 5 0.32 %
Magyargurab 4 0.25 %
Vágpatta 4 0.25 %
Pusztafödémes 4 0.25 %
Nemeskürt 3 0.19 %
Salgócska 2 0.13 %
Pusztakürt 2 0.13 %
Sopornya 1 0.06 %
Sempte 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Gány 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 16.91 %
Feketenyék 473 16.29 %
Nádszeg 255 8.78 %
Hidaskürt 205 7.06 %
Nagyfödémes 195 6.72 %
Felsőszeli 162 5.58 %
Alsószeli 133 4.58 %
Jóka 123 4.24 %
Taksonyfalva 122 4.20 %
Nagymácséd 121 4.17 %
Diószeg 115 3.96 %
Vága 109 3.75 %
Tallós 103 3.55 %
Vízkelet 99 3.41 %
Pozsonyvezekény 97 3.34 %
Nemeskosút 78 2.69 %
Királyrév 63 2.17 %
Nemeskajal 59 2.03 %
Szered 32 1.10 %
Kismácséd 29 1.00 %
Dunajánosháza 28 0.96 %
Alsóhatár 24 0.83 %
Tósnyárasd 24 0.83 %
Magyargurab 14 0.48 %
Ábrahám 14 0.48 %
Alsószerdahely 13 0.45 %
Salgócska 10 0.34 %
Pusztafödémes 7 0.24 %
Gány 7 0.24 %
Sopornya 6 0.21 %
Sempte 4 0.14 %
Vágpatta 3 0.10 %
Kisgeszt 3 0.10 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 16.47 %
Galánta 145 13.49 %
Diószeg 69 6.42 %
Sopornya 61 5.67 %
Szentharaszt 39 3.63 %
Pusztafödémes 36 3.35 %
Ábrahám 30 2.79 %
Vágpatta 26 2.42 %
Alsószerdahely 22 2.05 %
Nagyfödémes 21 1.95 %
Sempte 21 1.95 %
Magyargurab 19 1.77 %
Jóka 16 1.49 %
Kisgeszt 15 1.40 %
Felsőszeli 14 1.30 %
Taksonyfalva 12 1.12 %
Vága 12 1.12 %
Gány 11 1.02 %
Nemeskosút 10 0.93 %
Kismácséd 8 0.74 %
Alsószeli 6 0.56 %
Pusztakürt 6 0.56 %
Salgócska 6 0.56 %
Nagymácséd 6 0.56 %
Tósnyárasd 5 0.47 %
Nemeskürt 4 0.37 %
Nemeskajal 4 0.37 %
Tallós 4 0.37 %
Királyrév 3 0.28 %
Nádszeg 2 0.19 %
Alsóhatár 2 0.19 %
Hidaskürt 2 0.19 %
Vízkelet 2 0.19 %
Feketenyék 2 0.19 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Szered 1 306 45.97 %
Alsószerdahely 567 19.96 %
Sopornya 465 16.37 %
Galánta 356 12.53 %
Sempte 179 6.30 %
Vágpatta 144 5.07 %
Nemeskürt 91 3.20 %
Szentharaszt 84 2.96 %
Pusztakürt 70 2.46 %
Vága 64 2.25 %
Diószeg 56 1.97 %
Pusztafödémes 52 1.83 %
Gány 48 1.69 %
Ábrahám 46 1.62 %
Taksonyfalva 45 1.58 %
Felsőszeli 44 1.55 %
Nagyfödémes 29 1.02 %
Magyargurab 27 0.95 %
Kisgeszt 27 0.95 %
Nemeskosút 22 0.77 %
Salgócska 21 0.74 %
Tallós 18 0.63 %
Alsószeli 17 0.60 %
Jóka 13 0.46 %
Nagymácséd 13 0.46 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Hidaskürt 7 0.25 %
Kismácséd 7 0.25 %
Királyrév 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
249 46.11%
VPN
80 14.81%
KSČ
77 14.26%
SPV
43 7.96%
SZ
33 6.11%
SNS
27 5.00%
KDH
14 2.59%
DS
5 0.93%
SB
4 0.74%
SD
4 0.74%
Egyéb
4 0.74%
Érvényes szavazatok 540
Együttélés-MKDM
233 48.85%
HZDS
47 9.85%
Magyar Polgári Párt
42 8.81%
SDĽ
31 6.50%
KSS
28 5.87%
SNS
23 4.82%
SDSS
14 2.94%
SZS
11 2.31%
SLS
10 2.10%
SZ
8 1.68%
ODÚ
8 1.68%
ZPR-RČS
6 1.26%
KDH
6 1.26%
DS-ODS
3 0.63%
SPI
2 0.42%
HSS
2 0.42%
Egyéb
3 0.63%
Érvényes szavazatok 477
MK
256 52.89%
SP-VOĽBA
58 11.98%
HZDS-RSS
41 8.47%
ZRS
31 6.40%
KSS
26 5.37%
18 3.72%
SPK
11 2.27%
HZPCS
9 1.86%
NS
8 1.65%
SNS
8 1.65%
DS
7 1.45%
KSÚ
5 1.03%
KDH
4 0.83%
ROISR
2 0.41%
Érvényes szavazatok 484
MKP
229 41.49%
SDK
174 31.52%
HZDS
42 7.61%
SOP
30 5.43%
SDĽ
29 5.25%
KSS
26 4.71%
SNS
12 2.17%
MLHZP
4 0.72%
Egyéb
6 1.09%
Érvényes szavazatok 552
MKP
283 60.47%
SDKU
38 8.12%
HZDS
33 7.05%
SMER
29 6.20%
KSS
25 5.34%
ANO
23 4.91%
SNS
8 1.71%
ZRS
6 1.28%
SZS
5 1.07%
SDĽ
5 1.07%
SDA
5 1.07%
ZAR
3 0.64%
ROSA
2 0.43%
Egyéb
3 0.64%
Érvényes szavazatok 468
MKP
255 64.56%
SMER
51 12.91%
SDKU DS
39 9.87%
KSS
13 3.29%
ĽS HZDS
11 2.78%
SF
8 2.03%
SNS
7 1.77%
NADEJ
3 0.76%
LB
2 0.51%
SLNKO
2 0.51%
ANO
2 0.51%
Egyéb
2 0.51%
Érvényes szavazatok 395
Most-Híd
164 36.77%
SMER
69 15.47%
MKP
65 14.57%
SDKU DS
51 11.43%
SaS
47 10.54%
SDĽ
15 3.36%
SNS
15 3.36%
ĽS HZDS
6 1.35%
KSS
5 1.12%
KDH
2 0.45%
Únia
2 0.45%
ZRS
2 0.45%
Egyéb
3 0.67%
Érvényes szavazatok 446
Most-Híd
163 39.09%
SMER SD
75 17.99%
MKP
69 16.55%
OĽaNO
37 8.87%
SDKU DS
21 5.04%
SaS
18 4.32%
99 Percent
8 1.92%
KDH
6 1.44%
SSS NM
5 1.20%
PaS
3 0.72%
NaS ns
2 0.48%
KSS
2 0.48%
LSNS
2 0.48%
Zmena zdola DU
2 0.48%
Egyéb
4 0.96%
Érvényes szavazatok 417
Most-Híd
119 27.74%
MKP
68 15.85%
SMER SD
66 15.38%
OĽANO-NOVA
47 10.96%
SME RODINA
37 8.62%
SaS
33 7.69%
#SIEŤ
18 4.20%
LSNS
16 3.73%
SNS
12 2.80%
SKOK!
3 0.70%
Demokrati Slovenska
2 0.47%
TIP
2 0.47%
Egyéb
6 1.40%
Érvényes szavazatok 429
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések