SK
LV
.....

Tőre

Község

címer zászló
489 99% magyar 1910
73 34% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tőre
Hivatalos szlovák megnevezés:
Turá
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Lévai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Kistőre, Kozmaihegy, Nagytőre
Koordináták:
48.15606689, 18.58165169
Terület:
9,29 km2
Rang:
község
Népesség:
215
Tszf. magasság:
151 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93551
Település kód:
502880
Szervezeti azonosító:
307602
Adóazonosító:
2021023719

A község az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján, Nagyoddal átellenben, sík és túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt területen fekszik, Garamkálnától 9 km-re délre, Sárótól 9 km-re északnyugatra, a 76-os (Párkány-Garamszentbenedek) országút mentén. Egykor két településrészből állt, az egymástól 1,5 km-re fekvő Nagytőréből és Kistőréből, Kistőre (melynek temploma is volt) a 20. század során teljesen elpusztult, Nagytőre ma a község egyetlen lakott települése. Északnyugatról Barsvárad, nyugatról Barsendréd, délnyugatról Nagysalló, délkeletről Garamszentgyörgy, keletről pedig Zsemlér és Tőre községekkel határos. Keleti határa a Garam mentén húzódik.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1888-ban alakult Kis- és Nagytőre egyesítésével, majd 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után, 1923-1960 között a Zselízi járáshoz tartozott, a járás megszüntetése után pedig a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). Területe (9,29 km²) 1939-hez képest (12,83 km²) 27,6 %-kal csökkent, nagyrészt a korábban exklávéként Tőréhez tartozó Garamveszelepuszta (3,42 km²) Sáróhoz csatolásával 1958-ban.

Népesség

A községnek 1910-ben 495, 1921-ben 496, 1939-ben pedig 404, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1930-ban a lakosság egynegyede szlováknak vallotta magát. 1945 után a tömeges kitelepítést Tőre elkerülte, de szlovák telepesek ide is érkeztek. A község napjainkig (2011-ben 56,6 %) őrzi magyar többségét, bár a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 30,3 %-ról 42,5 %-ra nőtt. A romák aránya 14,7 %. A község 1939-1991 között népességének 37,1 %-át elveszítette, majd 1991-2011 között további 10,2 %-os csökkenés figyelhető meg (254 főről 228-ra).

Történelem

Nagy- és Kistőre településekből jött létre a 19. század végén. Tőrét 1264-ben Ture néven, majd 1324-ben Thure, 1325-ben Tewre, 1327-ben Ture néven említik. A 13. században a Bors, a 14. században az Arsányi, a Simonyi és a Miskolc-Bés családok osztozkodnak rajta. A Simonyi család egészen a török korig birtokolja. A 16. században már a Batthyány, illetve a Szentiványi, a Mednyánszky és a Majláth családok a birtokosai, illetve egy része a premontrei rend birtokába megy át. 1663-ban a törökök feldúlták a települést. A 18. században az Ondaille, a Mihályfi, a Simonyi és a Szent-Ivány család, majd a Mednyánszky, a Boronkay, a Mailáth és a Höller család a birtokosa. 1534-ben 11 portája volt. 1601-ben két kúria és 37 ház állt a faluban. 1720-ban 12 adózója volt. 1828-ban 43 házában 286 lakos élt. Lakói főként mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. Kistőre Tőre határában fejlődött ki, 1411-ben bukkan fel először "Kis Teöre" alakban. A Simonyi család birtoka volt. 1534-ben 7 portája volt. 1601-ben 2 kúriája és 37 háza volt. 1828-ban 19 házában 119 lakos élt. 1880-ban még 87 lakosa volt, 1888-ban egyesítették Nagytőrével. 1939-ben már majorként szerepel, később teljesen elnéptelenedett és elpusztult. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához, illetve 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. 1945-ig a tőrei földek legnagyobb része két nagybirtokos (Heller- és Taubinger-család) tulajdona volt. 1945 után a belső telepítés keretében szlovákokat telepítettek a községbe. 1948-ban legelsőként az országban megalakult a tőrei mezőgazdasági szövetkezet Furinda Rudolf vezetésével. 1958-ban a korábban Tőréhez tartozó Garamveszelepusztát Sáróhoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Szentháromságnak szentelt római katolikus kápolnája 1778-ban épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Töre, Nagy Töre. Két falu Bars Várm. Kis Törének földes Ura Simonyi, amannak pedig Sz. Iványi Uraságok, lakosaik többfélék, fekszenek Alsó Váradhoz közel, mellynek filiáji; határbéli földgyeik termékenyek, piatzok Sz. Benedeken.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagy és Kistöre, e két községből és Alsó- és Felső-Veszeléből alakult magyar kisközség a Garam völgyben, 617 ev. ref. és róm. kath. vallású lakossal. A XIII. században Bors ispán utódai a birtokosai. 1338-ban egy osztályos egyezségben szerepel, mint Bees bán egyik birtoka, 1341-ben Simonyi Mihály fiai, Leukus és Pál bírják. 1343-ban Gyula ispán és testvére András fiai osztozkodnak rajta. 1411-ben Kistörét Simonyi György és János utódai, Miklós és Imre bírják. 1663-ban a törökök pusztították el. A XVI. században a premontrei rend birtokába megy át. A prépostság megszünte után a Batthyány-család tulajdona, de ez a rendnek ismét visszaadta. A XVII. és a XVIII. századból több birtokosát ismerjük. 1698-ban dichkei Kováts István és neje Csató Klára iktattatik a törei részbirtokba. Ugyanakkor és később az Ondaille, a Mihályfi, a Simonyi és a XVIII. század második felében a Szent-Ivány család a birtokosa, melynek itt akkoriban nagy juhászata is volt. Ez időben Velka Tura és Male Tura tót neveivel is találkozunk. A Szent-Iványiakat követte azután a Mednyánszky, Boronkay, gróf Mailáth és a báró Höller család, most pedig báró Höller Istvánnak és Taubinger Ágostonnak van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek régi urilaka. A báró Höller-féle házat Simonyi Jónás építtette 1800 elején és női ágon való örökség útján kerütl a mostani tulajdonos birtokába. A Taubinger-féle házat a Mailáth család építtette és mostani tulajdonosa 1875-ben vette a Mednyánszkyaktól. Ide tartozik Veszele puszta, azelőtt Alsó- és Felső-Veszelével két külön község, majd Garam-Veszele elnevezéssel rövid ideig egy község volt. Ennek tulajdonosa 1516-ban Nicolaus literatus de Vezele. E községtől vette előnevét az ősrégi Kazy család, melynek itt is van régi birtoka, a hol Kazy János főispán az utolsó években nagyobb szabású, szép kastélyt építtetett a Garam közelében. A kastélytető terrasszáról remek kilátás nyílik az egész vidékre. Azelőtt a Brogyányaknak és Ordódyaknak is volt itt birtokuk. A község postája, távirója és vasúti állomása Alsóvárad.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tőre. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Garamveszele, Kistőremajor. A község területe 2231 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 404.

Névelőfordulások
1264
Ture
1324
Thure
1325
Tewre
1327
Ture
1411
Kis Teöre
1773
Nagy-Türe, Nagy-Ture, Welka Tura,
1786
Türe, Nagy-Türe, Welká Tura,
1808
Nagy-Türe, Welká Turá,
1863
Nagytőre,
1892
Kistőre és Nagytőre,
1907
Tőre,
1920
Turá, Tőre,
1938
Tőre,
1945
Turá, Tőre,
1948
Turá
1994
Tőre

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tőre (Turá) 78
Telefon: 0367793121
Fax: 0367793121

Honlap: obectura.sk
Polgármester:
Bogárová Margaréta (SME RODINA - Boris Kollár)

Képviselő-testület:
Valkovičová Monika (SME RODINA - Boris Kollár)
Hanzo Peter (SME RODINA - Boris Kollár)
Fraňová Marianna (SME RODINA - Boris Kollár)
Valkovič Marek (SME RODINA - Boris Kollár)
Papová Ida (SMK-MKP)
SME RODI... 80% SME RODINA - Boris Kollár 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Tőrei Községi Hivatal

Tőre 78

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 557 89%
szlovákok 44 7%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 624
magyarok 489 99%
szlovákok 6 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 495
magyarok 481 97%
szlovákok 14 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 496
magyarok 174 69%
szlovákok 77 30%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 143 61%
szlovákok 89 38%
csehek 4 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 236
magyarok 129 57%
szlovákok 97 43%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 228
magyarok 73 34%
szlovákok 134 62%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 215
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 188
Választási részvétel: 83.51 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157

Polgármester

Érvényes szavazólap: 156
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bogárová Margaréta 91 58.33 % SME RODINA - Boris Kollár
Valkovský Dalibor 65 41.67 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Valkovičová Monika 76 SME RODINA - Boris Kollár
Hanzo Peter 75 SME RODINA - Boris Kollár
Fraňová Marianna 71 SME RODINA - Boris Kollár
Valkovič Marek 71 SME RODINA - Boris Kollár
Papová Ida 67 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
SME RODINA - Boris Kollár 80.00% SME RODINA - Boris Kollár 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 198
Választási részvétel: 15.15 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 200
Választási részvétel: 11.50 %
Kiadott boríték: 23
Bedobott boríték: 23
Választásra jogosult: 191
Választási részvétel: 24,08 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 29
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 43
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 16 55.17 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 11 37.93 % SMER - SD
Stanislav Kováč 1 3.45 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 1 3.45 % Független
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 0 0.00 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 8 36.36% SMER - SD
Milan Uhrík 22 51.16 % ĽSNS
Iván Farkas 10 23.26 % SMK-MKP
Milan Belica 6 13.95 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 3 6.98 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 1 2.33 % Független
Renáta Kolenčíková 1 2.33 % Független
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 46
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Lenka Kluchová 11 37.93% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Csenger 11 37.93% SMK-MKP
Beáta Kiss 10 34.48% SMK-MKP
Soňa Kocková 9 31.03% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Zita Cseri 9 31.03% Független
Tamás Lőrincz 9 31.03% SMK-MKP
Anikó Helység 9 31.03% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Róbert Csudai 8 27.59% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Miloš Zaujec 7 24.14% KDH, SMER - SD
Dezső Pálffy 7 24.14% SMK-MKP
Peter Köpöncei 6 20.69% SMK-MKP
Alexander Bačík 6 20.69% KDH, SMER - SD
Juraj Braun 5 17.24% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Igor Varga 4 13.79% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4 13.79% SMER - SD, KDH
Mária Brnáková 4 13.79% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Jozef Bóna 4 13.79% KSS
Imrich Králik 3 10.34% ĽS-HZDS
Emília Nichtová 3 10.34% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 3 10.34% SMER - SD, KDH
Jozef Gyurkovics 3 10.34% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
František Horváth 2 6.90% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Roman Tóth 2 6.90% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Vörös 2 6.90% KSS
Hedviga Makovínyiová 2 6.90% Független
Jozef Rosipal 2 6.90% ĽS-HZDS
Ivana Rosíková 1 3.45% NP
Jiří Klain 1 3.45% KSS
Michal Molnár 1 3.45% KSS
Ľubomír Lőrincz 1 3.45% SMER - SD, KDH
Oľga Szalmová 1 3.45% Független
Helena Rosíková 1 3.45% NP
Ján Janáč 1 3.45% SMER - SD, KDH
Štefan Baniar 1 3.45% SNS
Ján Hamar 1 3.45% KSS
Ladislav Mészáros 1 3.45% KSS
Gabriel Biric 0 0.00% KSS
Martin Bátovský 0 0.00% SNS
Peter Laczko 0 0.00% KSS
Jozef Kubala 0 0.00% SNS
Rastislav Juhár 0 0.00% SMER - SD, KDH
Rastislav Jakubík 19 41.30% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 17 36.96% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 17 36.96% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 17 36.96% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 17 36.96% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 16 34.78% ĽS Naše Slovensko
Tibor Csenger 11 23.91% SMK-MKP
Miroslav Pavlovič 10 21.74% ĽS Naše Slovensko
Melinda Bögi Pathó 9 19.57% SMK-MKP
Peter Köpöncei 7 15.22% SMK-MKP
Peter Drábik 7 15.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 7 15.22% SMK-MKP
Dezső Pálffy 6 13.04% SMK-MKP
Ján Kútik 5 10.87% KSS
Zoltán Fekete 5 10.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ondrej Juhász 5 10.87% Független
Róbert Csudai 4 8.70% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Igor Gogora 3 6.52% Független
Miloš Zaujec 3 6.52% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miroslav Hasznos 3 6.52% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miroslav Kamenský 3 6.52% KSS
Zita Cseri 3 6.52% Független
Alexander Bačík 2 4.35% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Zuzana Kotrus Rákociová 2 4.35% Független
Michal Ivanický 2 4.35% KSS
Ladislav Vörös 2 4.35% KSS
Pavol Novák 2 4.35% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Sylvia Horváthová 2 4.35% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Bátovský 2 4.35% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Csaba Tolnai 2 4.35% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
František Kováčik 1 2.17% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Igor Varga 1 2.17% Független
Pál Zachar 1 2.17% Független
Martina Holečková 1 2.17% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ján Janáč 1 2.17% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ervín Szalma 1 2.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Roman Tóth 1 2.17% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Hamar 1 2.17% KSS
Erika Sulinová 1 2.17% Független
Peter Štefan 0 0.00% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marianna Šedivá 0 0.00% Független
Igor Éder 0 0.00% Független
Jaroslav Ivan 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Ivan Murín 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Ján Krtík 0 0.00% Független
Rastislav Juhár 0 0.00% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.77 %
Léva 408 12.19 %
Zselíz 372 11.11 %
Palást 202 6.03 %
Nagyölved 187 5.59 %
Farnad 135 4.03 %
Érsekkéty 110 3.29 %
Oroszka 84 2.51 %
Csata 80 2.39 %
Nagysalló 80 2.39 %
Nyírágó 77 2.30 %
Kálna 66 1.97 %
Ipolyfödémes 65 1.94 %
Lekér 60 1.79 %
Ipolyszakállos 59 1.76 %
Garamszentgyörgy 56 1.67 %
Vámosladány 49 1.46 %
Ipolyvisk 47 1.40 %
Alsószemeréd 43 1.28 %
Zsemlér 42 1.25 %
Ipolypásztó 41 1.22 %
Nagytúr 40 1.19 %
Deménd 39 1.16 %
Barsbese 37 1.11 %
Sáró 34 1.02 %
Felsőtúr 34 1.02 %
Százd 32 0.96 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.87 %
Szete 29 0.87 %
Szalatnya 29 0.87 %
Egeg 27 0.81 %
Kistompa 26 0.78 %
Ipolybél 25 0.75 %
Felsőszemeréd 24 0.72 %
Felsőszecse 24 0.72 %
Kisölved 23 0.69 %
Lontó 23 0.69 %
Zalaba 22 0.66 %
Nagyod 20 0.60 %
Felsőpél 19 0.57 %
Málas 18 0.54 %
Garamsalló 16 0.48 %
Barsendréd 14 0.42 %
Gyerk 10 0.30 %
Barsvárad 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Garamtolmács 9 0.27 %
Kétfegyvernek 9 0.27 %
Garamkovácsi 9 0.27 %
Bakabánya 8 0.24 %
Tőre 7 0.21 %
Alsópél 6 0.18 %
Szántó 5 0.15 %
Töhöl 5 0.15 %
Újbars 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Kisóvár 4 0.12 %
Kural 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 66.66 %
Kálna 139 2.83 %
Zselíz 135 2.75 %
Garamtolmács 126 2.57 %
Ipolyság 108 2.20 %
Felsőszecse 107 2.18 %
Garamkelecsény 106 2.16 %
Garamszentgyörgy 77 1.57 %
Csejkő 72 1.47 %
Óbars 70 1.43 %
Garamújfalu 67 1.37 %
Bakabánya 59 1.20 %
Újbars 51 1.04 %
Garamkovácsi 48 0.98 %
Kereskény 47 0.96 %
Garamszőllős 46 0.94 %
Berekalja 43 0.88 %
Alsószecse 40 0.82 %
Nagysalló 40 0.82 %
Vámosladány 39 0.79 %
Deménd 33 0.67 %
Felsőzsember 31 0.63 %
Nagykoszmály 29 0.59 %
Garamlök 25 0.51 %
Garamkeszi 24 0.49 %
Nagygyőröd 23 0.47 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.43 %
Alsópél 20 0.41 %
Oroszka 19 0.39 %
Szántó 17 0.35 %
Nagyod 17 0.35 %
Nagyölved 16 0.33 %
Bát 16 0.33 %
Hontnádas 15 0.31 %
Ipolyszakállos 15 0.31 %
Kétfegyvernek 14 0.29 %
Sáró 14 0.29 %
Baka 14 0.29 %
Lekér 13 0.26 %
Farnad 13 0.26 %
Cseke 13 0.26 %
Barsendréd 12 0.24 %
Felsőtúr 12 0.24 %
Barsbese 12 0.24 %
Derzsenye 12 0.24 %
Kural 11 0.22 %
Töhöl 9 0.18 %
Csata 9 0.18 %
Lontó 9 0.18 %
Felsőpél 9 0.18 %
Fakóvezekény 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Barsvárad 9 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.16 %
Palást 8 0.16 %
Egeg 8 0.16 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 24.55 %
Léva 345 12.72 %
Zselíz 261 9.62 %
Palást 260 9.58 %
Nagyölved 134 4.94 %
Érsekkéty 95 3.50 %
Farnad 91 3.35 %
Ipolyfödémes 76 2.80 %
Alsószemeréd 72 2.65 %
Ipolyszakállos 65 2.40 %
Nagysalló 64 2.36 %
Oroszka 64 2.36 %
Csata 62 2.29 %
Kálna 62 2.29 %
Ipolyvisk 53 1.95 %
Nagytúr 48 1.77 %
Ipolypásztó 46 1.70 %
Vámosladány 46 1.70 %
Lekér 45 1.66 %
Deménd 39 1.44 %
Kistompa 39 1.44 %
Egeg 38 1.40 %
Szete 37 1.36 %
Garamszentgyörgy 37 1.36 %
Szalatnya 36 1.33 %
Felsőszemeréd 36 1.33 %
Felsőtúr 36 1.33 %
Százd 36 1.33 %
Nyírágó 35 1.29 %
Barsbese 31 1.14 %
Lontó 30 1.11 %
Zsemlér 30 1.11 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.11 %
Ipolybél 24 0.88 %
Kisölved 24 0.88 %
Sáró 21 0.77 %
Málas 19 0.70 %
Felsőszecse 17 0.63 %
Fakóvezekény 14 0.52 %
Garamsalló 13 0.48 %
Gyerk 13 0.48 %
Barsendréd 12 0.44 %
Zalaba 11 0.41 %
Nagyod 10 0.37 %
Újbars 10 0.37 %
Bori 10 0.37 %
Tőre 6 0.22 %
Kétfegyvernek 6 0.22 %
Garamlök 5 0.18 %
Töhöl 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Nagygyőröd 4 0.15 %
Felsőpél 4 0.15 %
Szántó 4 0.15 %
Garamkovácsi 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Garamtolmács 2 0.07 %
Alsópél 2 0.07 %
Garamkelecsény 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Csejkő 1 0.04 %
Berekalja 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Felsőzsember 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Bakabánya 1 0.04 %
Óbars 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 35.49 %
Garamtolmács 185 4.40 %
Óbars 87 2.07 %
Garamkelecsény 82 1.95 %
Kálna 81 1.93 %
Ipolyság 76 1.81 %
Garamkovácsi 73 1.74 %
Garamszőllős 67 1.59 %
Garamújfalu 65 1.55 %
Bakabánya 59 1.40 %
Berekalja 57 1.36 %
Zselíz 53 1.26 %
Csejkő 50 1.19 %
Felsőzsember 41 0.98 %
Kereskény 40 0.95 %
Bát 38 0.90 %
Nagykoszmály 36 0.86 %
Garamszentgyörgy 35 0.83 %
Garamkeszi 27 0.64 %
Nagygyőröd 27 0.64 %
Alsópél 25 0.60 %
Újbars 24 0.57 %
Felsőszecse 22 0.52 %
Hontnádas 22 0.52 %
Borfő 21 0.50 %
Nagysalló 20 0.48 %
Alsószecse 20 0.48 %
Szántó 19 0.45 %
Derzsenye 18 0.43 %
Kistompa 17 0.40 %
Bori 17 0.40 %
Barsbese 16 0.38 %
Hontalmás 15 0.36 %
Vámosladány 15 0.36 %
Hontbagonya 12 0.29 %
Lekér 12 0.29 %
Barsendréd 12 0.29 %
Garamlök 11 0.26 %
Deménd 11 0.26 %
Sáró 10 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.24 %
Ipolyszakállos 10 0.24 %
Palást 10 0.24 %
Ény 9 0.21 %
Fakóvezekény 9 0.21 %
Baka 9 0.21 %
Cseke 9 0.21 %
Kural 8 0.19 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.14 %
Nyírágó 6 0.14 %
Kisóvár 6 0.14 %
Töhöl 6 0.14 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 53.50 %
Garamtolmács 205 3.94 %
Kálna 145 2.78 %
Ipolyság 119 2.28 %
Garamkelecsény 119 2.28 %
Garamújfalu 111 2.13 %
Berekalja 105 2.02 %
Csejkő 105 2.02 %
Zselíz 99 1.90 %
Óbars 87 1.67 %
Garamszőllős 86 1.65 %
Bakabánya 74 1.42 %
Nagysalló 72 1.38 %
Felsőszecse 63 1.21 %
Garamkovácsi 58 1.11 %
Újbars 53 1.02 %
Nagykoszmály 52 1.00 %
Alsószecse 48 0.92 %
Kereskény 42 0.81 %
Garamszentgyörgy 41 0.79 %
Vámosladány 41 0.79 %
Garamkeszi 39 0.75 %
Felsőzsember 38 0.73 %
Szántó 37 0.71 %
Garamlök 34 0.65 %
Deménd 33 0.63 %
Nagygyőröd 33 0.63 %
Bát 29 0.56 %
Cseke 28 0.54 %
Baka 27 0.52 %
Derzsenye 26 0.50 %
Nagyölved 25 0.48 %
Barsbese 22 0.42 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.33 %
Hontnádas 16 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.31 %
Kétfegyvernek 16 0.31 %
Sáró 15 0.29 %
Oroszka 14 0.27 %
Kiskoszmály 14 0.27 %
Lekér 14 0.27 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.12 %
Százd 5 0.10 %
Kisóvár 5 0.10 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 28.60 %
Garamtolmács 111 3.44 %
Ipolyság 91 2.82 %
Deménd 68 2.11 %
Garamkelecsény 66 2.05 %
Csejkő 60 1.86 %
Zselíz 48 1.49 %
Óbars 47 1.46 %
Garamkovácsi 47 1.46 %
Garamújfalu 46 1.43 %
Bakabánya 46 1.43 %
Kálna 40 1.24 %
Garamszőllős 39 1.21 %
Kereskény 35 1.08 %
Felsőszecse 34 1.05 %
Nagykoszmály 24 0.74 %
Alsópél 23 0.71 %
Felsőzsember 21 0.65 %
Nagysalló 21 0.65 %
Berekalja 19 0.59 %
Alsószecse 19 0.59 %
Garamszentgyörgy 18 0.56 %
Nagygyőröd 18 0.56 %
Garamkeszi 17 0.53 %
Kural 14 0.43 %
Szántó 14 0.43 %
Hontnádas 12 0.37 %
Cseke 11 0.34 %
Oroszka 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Garamlök 10 0.31 %
Derzsenye 9 0.28 %
Alsószemeréd 9 0.28 %
Újbars 9 0.28 %
Vámosladány 8 0.25 %
Baka 8 0.25 %
Százd 8 0.25 %
Fakóvezekény 8 0.25 %
Borfő 7 0.22 %
Barsbese 6 0.19 %
Bát 6 0.19 %
Sáró 6 0.19 %
Kistompa 6 0.19 %
Lekér 5 0.15 %
Csata 5 0.15 %
Kétfegyvernek 5 0.15 %
Hontbesenyőd 5 0.15 %
Dalmad 5 0.15 %
Töhöl 5 0.15 %
Felsőszemeréd 5 0.15 %
Egeg 5 0.15 %
Bori 4 0.12 %
Barsendréd 4 0.12 %
Farnad 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Kiskoszmály 4 0.12 %
Gyerk 3 0.09 %
Nagyölved 3 0.09 %
Palást 3 0.09 %
Barsvárad 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Hontalmás 3 0.09 %
Bakaszenes 2 0.06 %
Ény 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Felsőtúr 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Nagyod 2 0.06 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Kisóvár 1 0.03 %
Hontbagonya 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 25.94 %
Kálna 386 15.62 %
Garamtolmács 136 5.50 %
Garamkelecsény 65 2.63 %
Újbars 60 2.43 %
Garamszőllős 48 1.94 %
Óbars 47 1.90 %
Ipolyság 45 1.82 %
Zselíz 44 1.78 %
Garamkovácsi 44 1.78 %
Nagygyőröd 43 1.74 %
Garamlök 40 1.62 %
Alsópél 39 1.58 %
Felsőszecse 39 1.58 %
Bakabánya 37 1.50 %
Garamszentgyörgy 34 1.38 %
Nagysalló 32 1.30 %
Csejkő 32 1.30 %
Berekalja 27 1.09 %
Felsőzsember 27 1.09 %
Alsószecse 25 1.01 %
Garamújfalu 22 0.89 %
Nagykoszmály 20 0.81 %
Barsendréd 17 0.69 %
Barsvárad 17 0.69 %
Szántó 16 0.65 %
Barsbese 14 0.57 %
Garamkeszi 14 0.57 %
Bát 13 0.53 %
Kereskény 13 0.53 %
Deménd 12 0.49 %
Felsőpél 12 0.49 %
Lekér 12 0.49 %
Töhöl 12 0.49 %
Oroszka 11 0.45 %
Csata 10 0.40 %
Bajka 10 0.40 %
Fakóvezekény 10 0.40 %
Kiskoszmály 10 0.40 %
Nagyölved 9 0.36 %
Kétfegyvernek 9 0.36 %
Hontnádas 9 0.36 %
Derzsenye 8 0.32 %
Cseke 8 0.32 %
Vámosladány 8 0.32 %
Felsőtúr 7 0.28 %
Baka 7 0.28 %
Palást 6 0.24 %
Borfő 6 0.24 %
Gyerk 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Nagyod 6 0.24 %
Hontbagonya 5 0.20 %
Kistompa 5 0.20 %
Ipolyszakállos 5 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Lüle 4 0.16 %
Setétkút 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Kural 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Lontó 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Nagytúr 3 0.12 %
Tőre 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 38.93 %
Garamtolmács 136 2.55 %
Garamújfalu 105 1.97 %
Csejkő 94 1.76 %
Garamkelecsény 93 1.75 %
Kereskény 72 1.35 %
Kálna 70 1.31 %
Óbars 69 1.30 %
Ipolyság 69 1.30 %
Bakabánya 65 1.22 %
Garamszőllős 63 1.18 %
Zselíz 55 1.03 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Berekalja 42 0.79 %
Felsőzsember 36 0.68 %
Nagygyőröd 32 0.60 %
Nagysalló 27 0.51 %
Alsószecse 26 0.49 %
Hontnádas 25 0.47 %
Felsőszecse 24 0.45 %
Nagykoszmály 24 0.45 %
Szete 21 0.39 %
Garamlök 21 0.39 %
Alsópél 21 0.39 %
Derzsenye 20 0.38 %
Bát 18 0.34 %
Oroszka 17 0.32 %
Szántó 16 0.30 %
Újbars 15 0.28 %
Ipolyvisk 15 0.28 %
Garamkeszi 14 0.26 %
Kural 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Garamszentgyörgy 13 0.24 %
Nagyölved 12 0.23 %
Kiskoszmály 12 0.23 %
Vámosladány 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Barsendréd 12 0.23 %
Lontó 11 0.21 %
Dalmad 11 0.21 %
Baka 9 0.17 %
Cseke 9 0.17 %
Hontalmás 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Ipolyszakállos 8 0.15 %
Deménd 8 0.15 %
Borfő 8 0.15 %
Kistompa 8 0.15 %
Felsőszemeréd 7 0.13 %
Fakóvezekény 7 0.13 %
Bajka 7 0.13 %
Palást 6 0.11 %
Sáró 6 0.11 %
Hontbesenyőd 6 0.11 %
Csata 5 0.09 %
Hontbagonya 5 0.09 %
Felsőpél 5 0.09 %
Ény 4 0.08 %
Szalatnya 4 0.08 %
Nyírágó 4 0.08 %
Érsekkéty 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Zsemlér 3 0.06 %
Nagyod 3 0.06 %
Farnad 3 0.06 %
Kétfegyvernek 3 0.06 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.06 %
Peszektergenye 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 54.05 %
Garamtolmács 155 3.83 %
Ipolyság 116 2.86 %
Garamkelecsény 99 2.44 %
Bakabánya 95 2.34 %
Zselíz 82 2.02 %
Kálna 80 1.97 %
Felsőzsember 59 1.46 %
Csejkő 58 1.43 %
Óbars 53 1.31 %
Garamújfalu 53 1.31 %
Berekalja 52 1.28 %
Garamszőllős 49 1.21 %
Nagykoszmály 45 1.11 %
Nagygyőröd 44 1.09 %
Felsőszecse 42 1.04 %
Fakóvezekény 40 0.99 %
Garamkovácsi 39 0.96 %
Bát 37 0.91 %
Kereskény 37 0.91 %
Nagysalló 34 0.84 %
Alsószecse 34 0.84 %
Újbars 34 0.84 %
Garamszentgyörgy 31 0.77 %
Alsópél 29 0.72 %
Palást 28 0.69 %
Garamkeszi 26 0.64 %
Garamlök 25 0.62 %
Derzsenye 23 0.57 %
Cseke 22 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.54 %
Borfő 21 0.52 %
Vámosladány 20 0.49 %
Lontó 20 0.49 %
Barsbese 19 0.47 %
Szántó 18 0.44 %
Barsendréd 17 0.42 %
Hontnádas 17 0.42 %
Csata 16 0.39 %
Farnad 15 0.37 %
Lekér 15 0.37 %
Baka 15 0.37 %
Nagyölved 14 0.35 %
Ipolyszakállos 14 0.35 %
Kiskoszmály 13 0.32 %
Nagytúr 12 0.30 %
Kisóvár 12 0.30 %
Oroszka 12 0.30 %
Deménd 11 0.27 %
Felsőszemeréd 10 0.25 %
Hontbagonya 10 0.25 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Töhöl 8 0.20 %
Lüle 8 0.20 %
Ipolyvisk 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Érsekkéty 6 0.15 %
Kural 6 0.15 %
Ipolyfödémes 6 0.15 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 69.28 %
Garamtolmács 134 4.12 %
Ipolyság 110 3.38 %
Garamkelecsény 108 3.32 %
Garamszőllős 72 2.21 %
Garamújfalu 72 2.21 %
Csejkő 70 2.15 %
Garamkovácsi 69 2.12 %
Óbars 66 2.03 %
Zselíz 66 2.03 %
Kálna 65 2.00 %
Bakabánya 54 1.66 %
Kereskény 52 1.60 %
Felsőszecse 46 1.41 %
Nagykoszmály 44 1.35 %
Nagysalló 33 1.01 %
Újbars 30 0.92 %
Deménd 29 0.89 %
Berekalja 29 0.89 %
Felsőzsember 29 0.89 %
Alsószecse 28 0.86 %
Garamkeszi 25 0.77 %
Garamszentgyörgy 23 0.71 %
Alsópél 22 0.68 %
Hontnádas 22 0.68 %
Bát 21 0.65 %
Garamlök 21 0.65 %
Oroszka 17 0.52 %
Cseke 16 0.49 %
Vámosladány 16 0.49 %
Nagygyőröd 15 0.46 %
Szántó 15 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.43 %
Kural 14 0.43 %
Baka 13 0.40 %
Borfő 11 0.34 %
Lekér 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Kistompa 10 0.31 %
Ipolybél 9 0.28 %
Palást 9 0.28 %
Barsendréd 8 0.25 %
Fakóvezekény 8 0.25 %
Barsvárad 7 0.22 %
Kétfegyvernek 7 0.22 %
Nagyölved 7 0.22 %
Sáró 6 0.18 %
Ipolyszakállos 6 0.18 %
Derzsenye 6 0.18 %
Barsbese 6 0.18 %
Töhöl 6 0.18 %
Felsőszemeréd 6 0.18 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Hontalmás 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Gyerk 4 0.12 %
Egeg 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Hontbagonya 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Bori 3 0.09 %
Nyírágó 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 34.53 %
Kereskény 142 5.04 %
Garamújfalu 92 3.27 %
Ipolyság 91 3.23 %
Csejkő 84 2.98 %
Garamtolmács 82 2.91 %
Zselíz 74 2.63 %
Garamkelecsény 73 2.59 %
Garamkovácsi 68 2.42 %
Óbars 60 2.13 %
Garamszőllős 59 2.10 %
Bakabánya 55 1.95 %
Berekalja 48 1.71 %
Felsőzsember 40 1.42 %
Kálna 36 1.28 %
Nagykoszmály 34 1.21 %
Nagysalló 26 0.92 %
Alsópél 25 0.89 %
Garamkeszi 24 0.85 %
Szántó 24 0.85 %
Bát 20 0.71 %
Felsőszecse 18 0.64 %
Hontbesenyőd 17 0.60 %
Kural 17 0.60 %
Cseke 16 0.57 %
Deménd 16 0.57 %
Derzsenye 16 0.57 %
Nagygyőröd 15 0.53 %
Hontnádas 15 0.53 %
Újbars 15 0.53 %
Alsószecse 14 0.50 %
Fakóvezekény 12 0.43 %
Garamszentgyörgy 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.28 %
Borfő 8 0.28 %
Baka 7 0.25 %
Kistompa 7 0.25 %
Egeg 7 0.25 %
Vámosladány 6 0.21 %
Nagyölved 6 0.21 %
Töhöl 6 0.21 %
Sáró 6 0.21 %
Oroszka 6 0.21 %
Dalmad 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Lekér 5 0.18 %
Palást 5 0.18 %
Barsendréd 5 0.18 %
Ény 4 0.14 %
Gyerk 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.07 %
Setétkút 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Ipolyszakállos 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.73 %
Zselíz 185 11.20 %
Garamtolmács 97 5.87 %
Ipolyság 69 4.18 %
Bakabánya 52 3.15 %
Óbars 50 3.03 %
Garamkovácsi 44 2.66 %
Lekér 40 2.42 %
Nagysalló 36 2.18 %
Kálna 28 1.69 %
Bát 28 1.69 %
Felsőzsember 26 1.57 %
Garamkelecsény 26 1.57 %
Csejkő 25 1.51 %
Fakóvezekény 24 1.45 %
Garamszentgyörgy 21 1.27 %
Oroszka 20 1.21 %
Garamújfalu 20 1.21 %
Nagygyőröd 18 1.09 %
Nagykoszmály 17 1.03 %
Tőre 17 1.03 %
Újbars 16 0.97 %
Kistompa 16 0.97 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.54 %
Farnad 9 0.54 %
Hontalmás 9 0.54 %
Garamszőllős 9 0.54 %
Felsőszecse 9 0.54 %
Borfő 8 0.48 %
Baka 8 0.48 %
Peszektergenye 7 0.42 %
Töhöl 7 0.42 %
Nyírágó 7 0.42 %
Ipolyszakállos 6 0.36 %
Nagytúr 6 0.36 %
Alsószecse 6 0.36 %
Hontbagonya 6 0.36 %
Vámosladány 6 0.36 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 19.13 %
Garamtolmács 58 3.12 %
Ipolyság 34 1.83 %
Zselíz 30 1.61 %
Kálna 28 1.50 %
Garamkovácsi 25 1.34 %
Garamszőllős 23 1.24 %
Bakabánya 22 1.18 %
Szántó 17 0.91 %
Csejkő 14 0.75 %
Óbars 14 0.75 %
Felsőzsember 14 0.75 %
Újbars 13 0.70 %
Garamújfalu 12 0.64 %
Lekér 12 0.64 %
Bát 11 0.59 %
Nagyölved 11 0.59 %
Oroszka 10 0.54 %
Derzsenye 10 0.54 %
Baka 9 0.48 %
Palást 8 0.43 %
Nagykoszmály 8 0.43 %
Vámosladány 8 0.43 %
Nagysalló 8 0.43 %
Kiskoszmály 8 0.43 %
Cseke 8 0.43 %
Garamkelecsény 8 0.43 %
Garamkeszi 8 0.43 %
Hontalmás 7 0.38 %
Barsendréd 7 0.38 %
Sáró 6 0.32 %
Ény 6 0.32 %
Kistompa 6 0.32 %
Nagygyőröd 6 0.32 %
Alsószemeréd 6 0.32 %
Alsópél 6 0.32 %
Ipolyszakállos 6 0.32 %
Borfő 6 0.32 %
Farnad 5 0.27 %
Ipolybél 5 0.27 %
Felsőtúr 5 0.27 %
Berekalja 5 0.27 %
Töhöl 4 0.21 %
Zsemlér 4 0.21 %
Egeg 4 0.21 %
Garamszentgyörgy 4 0.21 %
Garamlök 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Fakóvezekény 4 0.21 %
Százd 4 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.21 %
Nyírágó 3 0.16 %
Nagyod 3 0.16 %
Ipolypásztó 3 0.16 %
Kereskény 3 0.16 %
Barsbese 3 0.16 %
Alsószecse 3 0.16 %
Deménd 3 0.16 %
Csata 3 0.16 %
Setétkút 2 0.11 %
Bajka 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Felsőszecse 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Dalmad 2 0.11 %
Kural 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Nagytúr 2 0.11 %
Ipolyfödémes 2 0.11 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Felsőszemeréd 1 0.05 %
Málas 1 0.05 %
Hontnádas 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Felsőpél 1 0.05 %
Bori 1 0.05 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 47.20 %
Garamtolmács 131 5.06 %
Garamújfalu 91 3.51 %
Garamkovácsi 84 3.24 %
Ipolyság 82 3.16 %
Garamkelecsény 79 3.05 %
Felsőzsember 77 2.97 %
Bakabánya 76 2.93 %
Borfő 71 2.74 %
Garamszőllős 70 2.70 %
Óbars 66 2.55 %
Csejkő 64 2.47 %
Zselíz 57 2.20 %
Bát 56 2.16 %
Kálna 53 2.05 %
Berekalja 50 1.93 %
Szántó 42 1.62 %
Nagysalló 41 1.58 %
Alsópél 33 1.27 %
Nagykoszmály 31 1.20 %
Hontnádas 27 1.04 %
Palást 26 1.00 %
Újbars 25 0.96 %
Derzsenye 24 0.93 %
Alsószecse 23 0.89 %
Kereskény 22 0.85 %
Garamszentgyörgy 22 0.85 %
Cseke 20 0.77 %
Lekér 20 0.77 %
Garamlök 19 0.73 %
Lontó 19 0.73 %
Garamkeszi 19 0.73 %
Baka 18 0.69 %
Nagytúr 18 0.69 %
Nagyölved 18 0.69 %
Nagygyőröd 18 0.69 %
Oroszka 17 0.66 %
Ipolybél 15 0.58 %
Fakóvezekény 15 0.58 %
Felsőszemeréd 15 0.58 %
Vámosladány 14 0.54 %
Kiskoszmály 14 0.54 %
Deménd 13 0.50 %
Kural 13 0.50 %
Kistompa 13 0.50 %
Nyírágó 12 0.46 %
Hontalmás 12 0.46 %
Sáró 12 0.46 %
Nemesoroszi 11 0.42 %
Barsendréd 11 0.42 %
Felsőszecse 10 0.39 %
Hontbesenyőd 10 0.39 %
Töhöl 9 0.35 %
Farnad 9 0.35 %
Kisóvár 9 0.35 %
Barsbese 9 0.35 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.35 %
Dalmad 8 0.31 %
Ipolyszakállos 8 0.31 %
Felsőpél 8 0.31 %
Gyerk 7 0.27 %
Csata 7 0.27 %
Felsőtúr 7 0.27 %
Ipolyvisk 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Málas 6 0.23 %
Nagyod 5 0.19 %
Kétfegyvernek 5 0.19 %
Bori 5 0.19 %
Bajka 5 0.19 %
Szete 5 0.19 %
Lüle 5 0.19 %
Setétkút 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Érsekkéty 4 0.15 %
Egeg 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 61.96 %
Garamtolmács 180 3.90 %
Garamkelecsény 93 2.02 %
Kálna 87 1.89 %
Csejkő 83 1.80 %
Ipolyság 78 1.69 %
Garamszőllős 70 1.52 %
Garamújfalu 61 1.32 %
Berekalja 55 1.19 %
Óbars 53 1.15 %
Bakabánya 52 1.13 %
Zselíz 48 1.04 %
Felsőzsember 45 0.98 %
Garamkovácsi 44 0.95 %
Kereskény 42 0.91 %
Nagysalló 40 0.87 %
Újbars 37 0.80 %
Bát 35 0.76 %
Palást 33 0.72 %
Felsőszecse 32 0.69 %
Alsószecse 24 0.52 %
Garamkeszi 23 0.50 %
Nagykoszmály 23 0.50 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.46 %
Derzsenye 21 0.46 %
Hontnádas 20 0.43 %
Garamlök 19 0.41 %
Alsópél 19 0.41 %
Deménd 18 0.39 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.30 %
Borfő 14 0.30 %
Kistompa 13 0.28 %
Kural 13 0.28 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.17 %
Lontó 8 0.17 %
Kisóvár 8 0.17 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 31.69 %
Kálna 114 20.77 %
Garamtolmács 38 6.92 %
Zselíz 32 5.83 %
Garamkovácsi 29 5.28 %
Ipolyság 22 4.01 %
Garamszőllős 20 3.64 %
Óbars 19 3.46 %
Bakabánya 16 2.91 %
Bát 14 2.55 %
Garamújfalu 13 2.37 %
Alsópél 11 2.00 %
Felsőzsember 10 1.82 %
Újbars 10 1.82 %
Nagygyőröd 10 1.82 %
Derzsenye 9 1.64 %
Lekér 8 1.46 %
Oroszka 8 1.46 %
Nagysalló 8 1.46 %
Garamlök 7 1.28 %
Bori 7 1.28 %
Barsvárad 6 1.09 %
Borfő 6 1.09 %
Palást 6 1.09 %
Garamkelecsény 6 1.09 %
Kiskoszmály 5 0.91 %
Hontalmás 5 0.91 %
Csejkő 5 0.91 %
Felsőszecse 5 0.91 %
Kereskény 5 0.91 %
Tőre 5 0.91 %
Nagykoszmály 5 0.91 %
Vámosladány 5 0.91 %
Szántó 5 0.91 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.73 %
Csata 4 0.73 %
Garamszentgyörgy 3 0.55 %
Nagytúr 3 0.55 %
Kural 3 0.55 %
Garamkeszi 3 0.55 %
Málas 3 0.55 %
Nyírágó 3 0.55 %
Baka 3 0.55 %
Sáró 3 0.55 %
Cseke 3 0.55 %
Kistompa 3 0.55 %
Fakóvezekény 3 0.55 %
Szalatnya 2 0.36 %
Nemesoroszi 2 0.36 %
Deménd 2 0.36 %
Bajka 2 0.36 %
Töhöl 2 0.36 %
Alsószecse 2 0.36 %
Felsőtúr 2 0.36 %
Érsekkéty 2 0.36 %
Alsószemeréd 2 0.36 %
Ipolybél 2 0.36 %
Nagyod 2 0.36 %
Kétfegyvernek 2 0.36 %
Farnad 2 0.36 %
Egeg 2 0.36 %
Berekalja 2 0.36 %
Ipolypásztó 1 0.18 %
Zalaba 1 0.18 %
Peszektergenye 1 0.18 %
Kisóvár 1 0.18 %
Setétkút 1 0.18 %
Ipolyszakállos 1 0.18 %
Barsendréd 1 0.18 %
Ény 1 0.18 %
Bakaszenes 1 0.18 %
Ipolyvisk 1 0.18 %
Dalmad 1 0.18 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 41.29 %
Garamtolmács 146 12.11 %
Garamkovácsi 97 8.04 %
Óbars 66 5.47 %
Bakabánya 53 4.39 %
Ipolyság 46 3.81 %
Zselíz 43 3.57 %
Garamkelecsény 41 3.40 %
Garamszőllős 40 3.32 %
Csejkő 33 2.74 %
Lekér 33 2.74 %
Garamújfalu 32 2.65 %
Nagygyőröd 31 2.57 %
Felsőzsember 30 2.49 %
Bát 30 2.49 %
Kálna 27 2.24 %
Nagykoszmály 24 1.99 %
Garamkeszi 21 1.74 %
Újbars 19 1.58 %
Nagysalló 19 1.58 %
Garamlök 18 1.49 %
Alsópél 17 1.41 %
Kistompa 16 1.33 %
Szántó 16 1.33 %
Tőre 16 1.33 %
Berekalja 15 1.24 %
Deménd 13 1.08 %
Fakóvezekény 13 1.08 %
Kiskoszmály 13 1.08 %
Garamszentgyörgy 12 1.00 %
Csata 11 0.91 %
Ipolyvisk 11 0.91 %
Oroszka 11 0.91 %
Cseke 10 0.83 %
Vámosladány 9 0.75 %
Hontalmás 9 0.75 %
Borfő 8 0.66 %
Nagyölved 7 0.58 %
Derzsenye 7 0.58 %
Hontbagonya 7 0.58 %
Kereskény 7 0.58 %
Baka 7 0.58 %
Töhöl 7 0.58 %
Zsemlér 6 0.50 %
Barsbese 6 0.50 %
Kural 5 0.41 %
Bakaszenes 5 0.41 %
Alsószecse 5 0.41 %
Felsőszemeréd 5 0.41 %
Farnad 4 0.33 %
Felsőpél 4 0.33 %
Peszektergenye 4 0.33 %
Felsőszecse 4 0.33 %
Dalmad 4 0.33 %
Palást 4 0.33 %
Ipolyszakállos 4 0.33 %
Barsendréd 3 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.25 %
Lüle 3 0.25 %
Hontnádas 3 0.25 %
Ény 3 0.25 %
Felsőtúr 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Gyerk 2 0.17 %
Nemesoroszi 2 0.17 %
Kétfegyvernek 2 0.17 %
Nagyod 2 0.17 %
Ipolybél 2 0.17 %
Bori 2 0.17 %
Nyírágó 2 0.17 %
Nagytúr 2 0.17 %
Kisóvár 2 0.17 %
Málas 2 0.17 %
Érsekkéty 2 0.17 %
Barsvárad 2 0.17 %
Százd 1 0.08 %
Ipolyfödémes 1 0.08 %
Alsószemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Bajka 1 0.08 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.50 %
Garamtolmács 140 7.35 %
Óbars 63 3.31 %
Ipolyság 58 3.05 %
Bakabánya 54 2.84 %
Zselíz 52 2.73 %
Garamkovácsi 51 2.68 %
Garamkelecsény 51 2.68 %
Lekér 38 2.00 %
Garamújfalu 38 2.00 %
Felsőzsember 36 1.89 %
Bát 35 1.84 %
Csejkő 33 1.73 %
Kálna 30 1.58 %
Nagygyőröd 30 1.58 %
Nagysalló 24 1.26 %
Alsópél 22 1.16 %
Garamkeszi 22 1.16 %
Újbars 21 1.10 %
Garamlök 21 1.10 %
Nagykoszmály 20 1.05 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.89 %
Tőre 17 0.89 %
Berekalja 17 0.89 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.53 %
Derzsenye 10 0.53 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.32 %
Palást 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Hontbagonya 6 0.32 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Sáró 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 27.96 %
Garamtolmács 105 5.98 %
Lekér 80 4.56 %
Zselíz 80 4.56 %
Ipolyság 71 4.04 %
Óbars 59 3.36 %
Bakabánya 50 2.85 %
Garamkovácsi 45 2.56 %
Garamkelecsény 35 1.99 %
Garamújfalu 34 1.94 %
Felsőzsember 31 1.77 %
Bát 29 1.65 %
Kálna 29 1.65 %
Csejkő 27 1.54 %
Nagysalló 25 1.42 %
Oroszka 25 1.42 %
Nagygyőröd 23 1.31 %
Deménd 20 1.14 %
Garamszőllős 19 1.08 %
Szántó 19 1.08 %
Garamkeszi 19 1.08 %
Alsópél 18 1.03 %
Újbars 18 1.03 %
Tőre 17 0.97 %
Fakóvezekény 15 0.85 %
Cseke 15 0.85 %
Kistompa 14 0.80 %
Garamlök 14 0.80 %
Baka 14 0.80 %
Nagykoszmály 13 0.74 %
Ipolyvisk 12 0.68 %
Garamszentgyörgy 12 0.68 %
Hontalmás 12 0.68 %
Farnad 12 0.68 %
Csata 12 0.68 %
Ipolyszakállos 11 0.63 %
Nagyölved 10 0.57 %
Berekalja 10 0.57 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.34 %
Borfő 6 0.34 %
Lontó 5 0.28 %
Hontbagonya 5 0.28 %
Barsbese 5 0.28 %
Palást 5 0.28 %
Dalmad 5 0.28 %
Barsvárad 5 0.28 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 5.14 %
Ipolyság 35 1.15 %
Zselíz 23 0.76 %
Garamtolmács 23 0.76 %
Vámosladány 15 0.49 %
Garamkovácsi 14 0.46 %
Kálna 13 0.43 %
Bakabánya 10 0.33 %
Oroszka 9 0.30 %
Garamszőllős 8 0.26 %
Farnad 8 0.26 %
Szántó 8 0.26 %
Bori 8 0.26 %
Nagysalló 7 0.23 %
Lekér 6 0.20 %
Nagygyőröd 6 0.20 %
Nagyölved 6 0.20 %
Garamszentgyörgy 6 0.20 %
Hontalmás 5 0.16 %
Ény 5 0.16 %
Kereskény 5 0.16 %
Garamkeszi 5 0.16 %
Ipolyszakállos 5 0.16 %
Garamújfalu 5 0.16 %
Újbars 5 0.16 %
Felsőszecse 5 0.16 %
Alsópél 5 0.16 %
Csata 5 0.16 %
Kural 4 0.13 %
Felsőtúr 4 0.13 %
Berekalja 4 0.13 %
Ipolybél 4 0.13 %
Felsőzsember 4 0.13 %
Csejkő 4 0.13 %
Nagykoszmály 4 0.13 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Töhöl 3 0.10 %
Óbars 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.10 %
Kistompa 3 0.10 %
Baka 3 0.10 %
Nyírágó 3 0.10 %
Barsendréd 3 0.10 %
Palást 3 0.10 %
Alsószemeréd 3 0.10 %
Barsbese 3 0.10 %
Ipolyvisk 3 0.10 %
Bát 3 0.10 %
Derzsenye 3 0.10 %
Deménd 3 0.10 %
Fakóvezekény 2 0.07 %
Sáró 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Kiskoszmály 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Garamlök 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Tőre 2 0.07 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Lontó 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Alsószecse 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Garamkelecsény 1 0.03 %
Borfő 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Hontbesenyőd 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 21.38 %
Léva 271 9.34 %
Ipolyság 59 2.03 %
Lekér 42 1.45 %
Garamtolmács 42 1.45 %
Garamkovácsi 23 0.79 %
Oroszka 23 0.79 %
Nagysalló 23 0.79 %
Csata 23 0.79 %
Sáró 21 0.72 %
Bakabánya 20 0.69 %
Garamkelecsény 19 0.66 %
Garamújfalu 17 0.59 %
Garamszentgyörgy 16 0.55 %
Óbars 12 0.41 %
Kural 11 0.38 %
Nagyölved 11 0.38 %
Farnad 11 0.38 %
Felsőzsember 11 0.38 %
Deménd 11 0.38 %
Garamszőllős 11 0.38 %
Csejkő 11 0.38 %
Peszektergenye 10 0.34 %
Palást 9 0.31 %
Nyírágó 9 0.31 %
Kétfegyvernek 9 0.31 %
Nagygyőröd 9 0.31 %
Ipolyszakállos 9 0.31 %
Garamkeszi 9 0.31 %
Berekalja 9 0.31 %
Nagykoszmály 8 0.28 %
Kálna 8 0.28 %
Ipolyfödémes 7 0.24 %
Alsópél 7 0.24 %
Kisóvár 7 0.24 %
Kistompa 7 0.24 %
Cseke 6 0.21 %
Felsőszemeréd 6 0.21 %
Derzsenye 6 0.21 %
Alsószecse 6 0.21 %
Újbars 6 0.21 %
Kereskény 6 0.21 %
Fakóvezekény 5 0.17 %
Nemesoroszi 5 0.17 %
Nagytúr 5 0.17 %
Barsbese 5 0.17 %
Érsekkéty 5 0.17 %
Lontó 5 0.17 %
Ipolyvisk 5 0.17 %
Málas 5 0.17 %
Felsőszecse 4 0.14 %
Nagyod 4 0.14 %
Hontalmás 4 0.14 %
Szántó 4 0.14 %
Százd 4 0.14 %
Garamlök 3 0.10 %
Barsvárad 3 0.10 %
Felsőpél 3 0.10 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.10 %
Garamsalló 3 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Bát 3 0.10 %
Hontnádas 3 0.10 %
Vámosladány 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Töhöl 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Hontbesenyőd 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Borfő 2 0.07 %
Setétkút 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Barsendréd 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Kiskoszmály 1 0.03 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 37.98 %
Garamtolmács 225 4.67 %
Óbars 153 3.18 %
Bakabánya 147 3.05 %
Garamszőllős 128 2.66 %
Garamkelecsény 124 2.58 %
Kálna 117 2.43 %
Ipolyság 114 2.37 %
Garamkovácsi 99 2.06 %
Garamújfalu 99 2.06 %
Zselíz 95 1.97 %
Csejkő 90 1.87 %
Felsőzsember 85 1.77 %
Bát 73 1.52 %
Újbars 69 1.43 %
Nagykoszmály 65 1.35 %
Berekalja 59 1.23 %
Nagysalló 50 1.04 %
Szántó 49 1.02 %
Lekér 42 0.87 %
Garamlök 41 0.85 %
Alsószecse 36 0.75 %
Nagygyőröd 36 0.75 %
Derzsenye 34 0.71 %
Kereskény 33 0.69 %
Felsőszecse 33 0.69 %
Palást 33 0.69 %
Garamkeszi 32 0.66 %
Alsópél 32 0.66 %
Hontnádas 28 0.58 %
Cseke 28 0.58 %
Borfő 28 0.58 %
Fakóvezekény 27 0.56 %