SK
RS
.....

Tiszolc

Város

címer zászló
529 12% magyar 1910
14 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tisovec
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rimaszombati járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Vepor-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Murányi-fennsík - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Babiná, Blatný potok, Borovina, Bukový diel, Burda-hágó, Bánovo, Bánovsko, Bánovský potok, Bánová, Cabanovo, Cigánska kolónia, Čelo, Čerešňovo, Čertova dolina, Červená (Kuchtová), Čremošná, Diel, Dielik-hágó, Dlhé zeme, Dobrá voda, Dolina, Dolinky, Dolinový potok, Doliňaný vŕšok, Dolná Slávča, Dolné Repište, Dúhovo, Ďurkovo poľana, Francierka, Friglovo, Furmanec-patak, Galička-patak, Glianik, Goštanová, Goštanovo, Gralichovo, Grúniky, Grúň, Hajnáš, Halubenček, Hámor (Nádražie-Hámor), Hámorská jaskyňa, Hanovo, Havránková, Hlboká, Hlboký jarok, Holcková, Holubovo, Horné lúky, Hrabiny, Hradova-hegy (Hradová), Hrb nad dolinou, Hŕbky-hágó, Hŕbok, Hrdzavé, Hrišovo, Huta, Jasenina, Jaskyňa na Remete, Jaslište, Javorina nad Jaseninou, Javorová, Jazerná jaskyňa, Kapustnice, Kačkava-patak, Kášter, Kereška, Kľak, Klen, Kochovo (Rejchovo), Kopenec, Kordove Lúčky, Korimovo-hágó, Korytište, Koryto, Kostolný vrch (Bánov vrch), Kozí chrbát, Košianovo, Krivá, Královo, Kulándovo, Kučelach, Láň, Láskovo, Laz, Lázčok, Lažteky, Liptovcova stráň, Losinec-patak, Ľadové, Ľadová potok, Ľaukovo, Mackuľa, Mágnes-hegy (Magnet), Malá Mlynárka, Markovo, Matejka, Medzi potokmi, Mokrá lúka, Murgašovo, Na hrbe, Na Rysovom, Nad Bánovom, Nad Furmancom, Nad jedľou, Nad Nemcovou, Nad potokmi, Nad Spuzlom, Nad studničkou, Nad Zlámancom, Nemcová, Nová štvrť, Obadovo očko, Okrúhla skala, Ostrica, Pacherka, Pálenica, Palinové, Palinový potok, Papiereň, Paseka, Pasiečka, Pasiečky, Petovcovo, Plačková, Pod pasekou, Pod Repištím, Pod Čeremošňou, Pod Ždiarom, Pod želenznicou, Podbabiná, Podhrad, Podskálie, Pohorelá, Poľana, Pred Hanovím, Prieslopky-hágó, Rejkovo, Rejkovský potok, Remeta, Remetisko, Rimafűrész (Rimavská Píla), Rokšová, Rosiarka, Roveň, Roveň pod Bukovým dielom, Rožková, Rysie hniezdo, Rúbanka, Šajba-hegy, Šaragová, Šarkanica, Ševcovo, Šieršlina (Črština), Štrompľová, Štavica, Sedlo, Skalička-patak, Skalný hrb, Slávča-patak, Slávča pod Kozím chrbtom, Spariny, Spuzlová, Stredná Slávča, Strelnica, Strieborná, Strieborný potok, Strmina, Strmý hrb, Stráne, Suché doly, Teplica, Tepličné, Tersztye (Trstie), Tri chotáre, Uhlisko, Urbanec, Urgová, Vachtové jazierko, Veľká jaskyňa, Vicianová, Vlčia paseka, Voniaca nad Zadárkou, Vysoký vrch, Za pasekou, Za vŕškom, Zadná Slávča, Zapače, Zlámanec, Zornica, Zárubny potok
Koordináták:
48.68057251, 19.94289017
Terület:
123,43 km2
Rang:
város
Népesség:
4195
Tszf. magasság:
378 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98061
Település kód:
515680
Szervezeti azonosító:
319155

Tiszolc a Rima völgyének északi részén, a Tiszolci-Rima (Tisovecká Rimava) partján, a Furmanec- és a Losinec-patakok torkolatánál, 408 méteres (határa 343-1400 méteres) tengerszint feletti magasságban, a Hradova-hegy (Hradová, 887 m) keleti lábánál, Rimaszombattól 37, Nyustyától 12 km-re északra, Breznóbányától 30 km-re délkeletre, Murányaljától pedig 11 km-re délnyugatra található. A várostól közvetlenül északra magasodik a 749 m magas Čremošná-hegy, melynek egész déli oldalát egy mészkőbánya kültéri fejtése foglalja el. A város központjától 4 km-re délre, a Rima völgyében találjuk Rimafűrész (Rimavská Píla) városrészt, korábban önálló községet, 1,5 km-re északnyugatra pedig Hámort (Nádražie-Hámor), ahol Tiszolc vasútállomása is található. Tiszolc 123,43 km²-es határa a legnagyobb Gömörben, de Szlovákia városai közül is a hatodik, községei közül a kilencedik legnagyobb kiterjedésű. Területének túlnyomó részét a Gömör-Szepesi érchegység részét alkotó Ratkói-hegység (Tersztye 1121 m, Urbanec 1011 m, Tri chotáre, 963 m), a Murányi-karsztvidék (Šajba 1075 m, Šarkanica 1151 m, Ostrica 1223 m) és a Vepor-hegység (Vysoký vrch 1263 m, Kľak 1154 m, Mágnes-hegy 963 m, Kostolný vrch 1058 m) nagyrészt erdőborította hegyvidéke foglalja el, mintegy fele pedig a Murányi-fennsík Nemzeti Park része. A Hradova-hegy a Murányi-karszt nyugati folytatásának, a Tiszolci-karsztnak a részét alkotja. Északnyugaton Tiszolc határa a Fabova-hegy (Fabova hoľa, 1439 m) déli oldaláig nyúlik fel, itt találjuk legmagasabb pontját is (1400 m). 2010-ben területének 62,7 %-át (7736 ha) erdő (főként bükk, a magasabb területeken lucfenyő), 31,5 %-át (3888 ha) pedig rét és legelő foglalta el, a beépített területek 2,5 %-át (311 ha), a szántóföldek alig 1,1 %-át (138 ha) tették ki. Tiszolcot az 531-es út köti össze dél felé Rimaszombattal, északkelet felé pedig a Skalička-patak völgyén és az 579 méter magas Dielik-hágón át Murányaljával. A Tiszolcot a Furmanec-völgyön és a Zbojská-hágón keresztül Breznóbányával összekötő 72-es (530-as) úttal párhuzamosan vezet az 1896-ban megnyitott fogaskerekű vasútvonal (megállóhely Bánovsko üdülőtelepnél, a városközponttól 8 km-re északnyugatra). A várost vasútvonal köti össze 1874 óta Rimaszombaton át Feleddel is (vasútállomás Hámorban és megállóhelyek Tiszolcon, valamint Rimafűrészen). A Felső-Rima völgyén egészen a Tiszolci-Rima forrásáig végighaladó régi út, mely a Burda-hágón (1006 m) át vezet a Felső-Garam-völgyi Ágostonlak felé, ma már csak gyalog járható. A város délről Nyustya, délkeletről Kopárhegy, keletről Ratkósebes, északkeletről Murányalja, északnyugatról Erdőköz, délnyugatról és nyugatról pedig Klenóc községekkel határos. Déli határának egy részét a Zárubný-patak alkotja, északnyugati határa évszázadokon keresztül megyehatárt alkotott, kezdetben Hont (Kishont) és Zólyom, majd Gömör-Kishont és Zólyom vármegyék között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó város. 1920-ig nagyközségként (az 1870-es évek elejének közigazgatási reformja előtt mezővárosként) Gömör és Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott (1802-ig Kis-Hont része volt), majd a csehszlovák közigazgatásban 1949-ig, majd 1960-tól a (változó területű) Rimaszombati járáshoz, 1949-1960 között pedig a Nyustyai járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Nyustyai járás). 1978-ban Tiszolchoz csatolták Rimafűrész községet. A város 123,43 km²-es határa (2011) két kataszteri területre oszlik: Tiszolc (102,70 km²) és Rimafűrész (20,73 km²). Területük az elmúlt száz évben csak kis mértékben változott: 1910-21-hez képest Tiszolcé 23 hektárral gyarapodott, Rimafűrészé pedig 7 hektárral csökkent.

Népesség

Tiszolc a Rimaszombati járás harmadik legnépesebb települése, 2011-ben 4306 lakosa volt, melynek 80,0 %-a volt szlovák és 3,3 %-a roma nemzetsiégű, egyhatoduk (16,1 %) viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. A története során mindig szlovák többségű városban 1880-ban a lakosság 2,8 %-a volt magyar anyanyelvű, ez az arány 1910-re ugyan 13,3 %-ra nőtt, de az 1921-es első csehszlovák népszámláláskor már csak 15-en vallották magyar nemzetiségűnek magukat. 2011-ben ez az arány 0,26 % (11 fő) volt. 2013-ban a roma etnikumhoz tartozott a lakosság 8,8 százaléka, mintegy egyharmaduk szegregáltan élt a rimafűrészi cigánytelepen. 1921-ben Tiszolc népességének 58,1 %-a, Rimafűrészének 90,6 %-a volt evangélikus vallású. 2011-re az evangélikusok aránya 24,2 %-ra, a római katolikusoké (az 1921-es 38,6 %-ról) 21,8 %-ra esett vissza, a relatív többséget a felekezeten kívüliek csoportja (31,0 %) alkotja. A város népessége a 20. század első felében lassan, de (az első világháború időszakát kivéve) folyamatosan emelkedett, míg 1880-ban 3697, 1910-ben 3860, 1921-ben már 3973 lakosa volt. 1970-re ez a szám 4615-re nőtt, majd Rimafűrész Tiszolchoz csatolásával, 1980-ban érte el maximumát (4843 fő). 1980-2001 között 13 százalékkal csökkent a lakosság száma, majd az 2001-2011 közötti 2,2 százalékos növekedés után (4215 főről 4306 főre) az elmúlt hét évben ismét a város népességének csökkenése figyelhető meg (2017-re 4168 főre esett vissza). 2011-ben a város lakosságának 88,2 %-a (3800 fő) élt Tiszolc és 11,8 %-a (506 fő) Rimafűrész városrészekben. Hámor népessége ugyanekkor 359 fő (8,3 %), Šťavica külterületi lakott helyé 19 fő, Bánovskóé pedig 9 fő volt. Tiszolc népsűrűsége (2011-ben 34,9 fő/km²) a városok között rendkívül alacsonynak számít, alig haladja meg a járási átlag felét.

Történelem

A Tiszolc fölé magasodó Hradova-hegyen már a bronzkorban földvár állt, melynek helyén valószínűleg a 13. század második felében épült fel Tiszolc vára. A vár alatti település nevét a tiszafáról kapta, 1334-ban Thyzolch alakban említik először. Neve szláv eredetű, de a középkorban német bányászok is lakták. A 14. században a kalocsai érsekség birtoka volt, későbba a Kacsicsoké, majd 1436-tól Ajnácskő uradalmához tartozott. 1440-1462 között a várat megszállták Jan Giskra huszita csapatai, akiktől Mátyás király foglalta vissza. Tiszolc kezdetben jobbágyfalu, majd a 16. század közepétől már mint mezőváros (oppidium) szerepelt (kiváltságlevelét feltételezhetően a század elején nyerte el). Iskolájáról a legkorábbi források 1494-ből számolnak be. 1548-ban Bebek Ferenc nemesi serege elfoglalta és lerombolta a várat, mely a közeli Murány urának, Basó Mátyásnak a kezén rablóvárrá vált. A vár később ugyan újjáépült, de jelentőségét vesztette. A város a 16. század második felében a töröknek adózott, birtokosai a Losonczy és Guti Országh, majd a Kubinyi, Forgách és Nyáry családok voltak. Lakói 1550 után evangélikus hitre tértek. 1594-ben a törökök egy rajtaütésben kifosztották és túszul magukkal hurcolták György lelkészt. 1596-ban Tiszolc vásártartási jogot nyert, de később elvesztette kiváltságait. Ekkor 38 portája közül 3 volt zselléreké. Első, Szűz Máriát ábrázoló pecsétje (mely mai, 1978 óta használt címerének is az alapját képezi) a 17. századból ismert. 1606-ban a város nagy része leégett, 1623-ban pedig pestisjárvány pusztított, ugyanebben az évben a murányi várbeliek háborgatták a tiszolciakat vallásuk szabad gyakorlásában. 1663-ban a Kubinyi család létesített elsőként papírmalmot Tiszolcon. 1678-ban I. Lipót megerősítette Tiszolc mezővárosi és piactartási jogait. A kuruc háborúk idején, 1682-ben a Murány ellen vonuló császáriak bevették és végképp lerombolták Tiszolc várát, a várost feldúlták. Vasgyárát 1689-ben alapították, melyben a Rákóczi-szabadságharc idején ágyúgolyókat és bombákat gyártottak. 1711-ben lakosságának mintegy fele életét vesztette a pestisjárványban, mely 1716-ban újra pusztított. Római katolikus egyházközségét 1736-ban alakították újra. 1765-ben Kramer Pál új papírmalmot létesített itt, mely 1800-ban újraépült. Mezővárosi kiváltságait 1780-ban Mária Teréziától nyerte vissza. 1783-ban épült fel az új nagyolvasztó, mely a 19. század első felében az akkori Magyarország egyik legnagyobb vaskohója volt, itt állították elő egy időben a legtöbb nyersvasat az országban. A nagyolvasztó körül jött létre Hámor (Tiszolchámor) település, ahol a 18. század végén mintegy 470-en éltek. Az itt dolgozók nagy része Zólyom vármegyéből települt át. Hámor a 19. század közepén egyesült Tiszolccal. Tiszolcon 1792-ben felépült a paplak és az iskola, 1793-ban a piaci fabazár, 1797-ben pedig a városháza épülete. Tiszolc 1802-ig Hont vármegye Kishonti kerületéhez tartozott, melyet ekkor egyesítettek Gömörrel, létrehozva Gömör és Kishont vármegyét. Hámoron 1805-ben két nagyobb és egy kisebb hámorban dolgozták fel a vasércet. 1828-ban Tiszolcnak 300 háza és 3165 lakosa volt. Az 1830-as évek végén a város a szlovák nemzeti mozgalom egyik központjává vált, melynek helyi vezetője egy Pavol Jozeffy nevű pap volt, aki 1842-ben küldöttséget vezetett a bécsi udvarhoz. 1848-ban a tiszolci születésű Štefan Marko Daxner J. Franciscivel és M. Bakulinivel („a három sólyom”) szlovák önkéntes alakulatokat szervezett a városban, melyek a Habsburgok és az ellenforradalom oldalán harcoltak. 1870-ben megkezdődött a mészkő ipari kitermelése és a mészgyártás. Az 1871 utáni közigazgatási átszervezéssel Tiszolc mezővárosi címét elvesztve nagyközséggé alakult. 1874. szeptember 5-én adták át a forgalomnak a Feled-Rimaszombat-Tiszolc vasútvonalat, melynek végállomása Tiszolc lett. A vasút építésekor a munkások sztrájkját katonaság bevetésével verték le. 1877-ben Samuel Daxner itt szervezte meg az első szlovák énekkart. 1880-ban 3511 lakosa volt. 1882-ben állami népiskola létesült a községben. 1891-ben Tiszolcot 3697-en lakták, túlnyomórészt szlovák anyanyelvűek, ekkor posta- és távíróhivatal, valamint postatakarékpénztár működött itt, a Mágnes-hegyen évi 500 ezer mázsa vasércet bányásztak, a vasgyárban 200 munkás dolgozott. Ekkor Tiszolc fakereskedelméről is híres volt, de papír- és juhtúrógyár, iparostanonciskola és kölcsönsegélyező egylet is működött itt. 1896-ban megépült a Tiszolcot Breznóbányával összekötő fogaskerekű vasútvonal. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az első köztársaság idején itt működött Szlovákia egyetlen nagyolvasztója, melyet azonban súlyosan érintett a gazdasági válság, 1931-1935 között leállásra kényszerült. 1926-ban a papírgyár leégése is hozzájárult a hanyatláshoz és a magas munkanélküliséghez. A városnak 1921-ben 3802, 1930-ban 3973 lakosa volt. 1928-ban átadták a polgári iskola új épületét. Az 1930-as években erős volt a városban és környékén a munkásmozgalom, 1938 augusztusában a köztársaság védelmére rendezett nagy tüntetés színhelye volt. 1938-ban a bécsi döntés után Tiszolcra költöztették át a rimaszombati szlovák gimnáziumot (1953-ig). 1939. márciusától 1945. januárjáig Tiszolc a fasiszta szlovák bábállam része lett, nagyolvasztója a német hadiipar céljait szolgálta. 1942-ben zsidónak minősített lakosságát (1921-ben Tiszolcon 82, Rimafűrészen 5 izraelita vallású személy élt) megsemmisítő táborba hurcolták. Ebben az időszakban a tervezett Tiszolc-Murányalja összekötő vasút részeként építették meg a 2002 m hosszú vasúti alagutat a Dielik-hágó alatt (a vasút soha nem épült meg, az alagút nagy részét ma víz borítja). 1944. őszén határában a Szlovák Nemzeti Felkelés partizánharcai zajlottak, október 1-jén ide helyezték át a korytnicai tábori kórházat is. A városba érkező német csapatok 15 személyt meggyilkoltak és 68-at elhurcoltak, akiknek zömét később szintén megölték. A várost a II. Ukrán Front csapatai és a hozzájuk csatlakozott román egységek 1945. január 30-án szabadították fel. A visszavonuló németek felrobbantották a breznóbányai vasútvonal viaduktját, melynek helyén később szükségmegoldásként fából, majd 1959-ben már acélból épült új híd. 1949-ben 770 méteres új vasúti alagutat is fúrtak a Kášter-hegy alatt (Tiszolci-alagút). A második világháború utáni időszakban megszűnt a fűrészüzem Tiszolcon. 1951-1971 között kohászati szakközépiskola működött itt. 1965. május 19-én a hámori vaskohó lángját ünnepélyesen átszállították a Kelet-szlovákiai Vasműbe, ezzel 180 év után megszűnt a tiszolci kohászat és vele párhuzamosan a teherforgalom a régi fogaskerekű vasútvonalon (a személyforgalom kis motorvonatokkal továbbra is fennmaradt). A szocialista iparfejlesztés keretében ugyanakkor új hadiipari gépgyárat (a gyetvai Podpolianske strojárne tiszolci részlegét, mely 1967-ben kezdte meg a termelést) és fehérneműgyárat telepítettek a városba, melynek népessége 1970-re 4615-re, 1980-ra (miután Rimafűrészt 1978-ban Tiszolchoz csatolták) pedig 4843-ra nőtt. Számos új lakás létesült a városban, 1972-ben pedig felépült a központban az alapiskola új épületegyüttese is. 1991-re a lakosság száma 4430-ra, 2001-re 4215-re esett vissza. Tiszolcot sem került el a rendszerváltás után a régiót súlytó gazdasági és társadalmi válság. A fő foglalkoztatónak számítónak gépgyárban 2009-ben még mintegy 500-an dolgoztak, számuk 2015-re 201-re esett vissza. A Murányi-fennsík nemzeti parkká nyilvánítása (1997) óta és a régi gőzvontatású fogaskerekű vasút helyreállítása (2014) révén folyamatosan nő az idegenforgalom jelentősége. Rimafűrész Tiszolc határában, valószínűleg a 16. században jött létre telepesközségként. Első írásos említését az 1596-os úrbéri telekkönyvben találjuk. Lakói evangélikus vallású szlovákok voltak, akik fakitermeléssel, juhpásztorkodással és faedények készítésével foglalkoztak. Evangélikus temploma 1777-ben épült. Már a 18. század végén több mint 700 lakosa volt. 1796-ban Rimafűrészen született Matej Hrebenda vándor könyvárus, a szlovák kultúrtörténet fontos alakja. 1802-ig Hont vármegye Kishonti kerületéhez tartozott, majd Gömör és Kishont vármegyéhez csatolták. 1874-ben átadták a Feledet Tiszolccal összekötő vasútvonalat, melynek egyik megállóhelye Rimafűrész lett. 1880-ban 709, 1910-ben 690, 1921-ben 661 lakosa volt. 1907-ben hivatalos nevét Fűrészről Rimafűrészre változtatták. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt. 1948-ban szlovák hivatalos nevét a korábban használt Píláról Rimavská Pílára változtatták. 1978-ban a községet Tiszolchoz csatolták.

Mai jelentősége

Tiszolc gépipari (Cestné a stavebné mechanizmy s.r.o.) és textilipari központ (A.T. Textil s.r.o.), mészkőbányászata (Calmit SK s.r.o.) is nagy jelentőségű. Élelmiszeriparának fő ága a nagy hagyományokra visszatekintő juhtúrógyártás. A városban szlovák tannyelvű evangélikus gimnázium (1992 óta), szakközépiskola, V. Clementisről elnevezett alapiskola és két óvoda található. Evangélikus temploma 1825-1832 között épült egy régebbi gótikus templom helyén klasszicista stílusban. A Hámor városrészben található, Szűz Mária mennybevétele tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1845-ben épült késő klasszicista, historizáló stílusban, belső tere szecessziós megoldású. Rimafűrész modern evangélikus temploma 1947-ben épült egy 18. századi templom helyén. A városháza 1797-ben épült klasszicista stílusban, 1835-ben és 1845-ben átépítették, ma az önkormányzaton kívül a városi múzeumnak is otthont ad. A plébánia műemlék épülete 1774-ben épült barokk stílusban. Jelentős ipari műemlékek a városi malom épülete és a régi fűrésztelep. Vladimír Clementis volt csehszlovák külügyminiszter szülőházában ma emlékszoba található, az 1952-ben burzsoá nacionalizmus vádjával kivégzett politikus emlékműve a város főterén áll. A Hradova-hegyen fennmaradtak a középkori vár maradványai. A város határának nagy része a Murányi-fennsík Nemzeti Park része, védett természeti értékekben rendkívül gazdag: öt természeti rezervátum (Hlboký jarok, Nad Furmancom, Rosiarka, Čertova dolina, Trstie) és négy nemzeti természeti rezervátum (Kášter, Suché doly, Hradová, Šarkanica) található itt. Számos barlangja (Jaskyňa vo Voniacej, Hámorská jaskyňa, Veľká jaskyňa, Teplica, Jazerská jaskyňa, Rysie hniezdo, Kostolík, stb.) közül a Suché doly rezervátumban található Michňová-töbör a legmélyebb a Murányi-karsztvidéken. A várostól keletre, a Skalička-patak mentén ásványvízforrás (Šťavica) fakad. Az elmúlt két évtizedben számos tanösvényt alakítottak ki (Hradova-hegy, Tersztye-hegy, Rima forrása, stb.), Rejkovo és Bánovsko pedig kedvelt üdülőtelepek sífelvonókkal. A várost jelzett turistautak kötik össze a Tersztye-heggyel (sárga), Klenóccal és Murányaljával (kék), illetve a Burda-hágóval és az Ostrica-heggyel (zöld). A 2014-ben újraindított történelmi fogaskerekű vasút Tiszolc és Breznóbánya között a régió egyik kedvelt turistalátványosságává vált.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TISZÓLCZ. Theisholz, Tiszovecz. Tót Mezőváros kis Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai evangelikusok, fekszik Brezno Bányához 4 mértföldnyire, Murány Lehota, és Hoszszúrét falukhoz is közel; határja tsupán kősziklás hegyekből áll, 3 nyomásbéli, szántóföldgyei meredek hegyeken vagynak, soványak, de trágyázás után középszerűek, rozsot, zabot, pohánkát teremnek; réttyei tsekélyek, legelője elég mindenféle marhájának; sajtal, túróval bővelkedik, erdeje meglehetős, méhek’ tartására pedig hasznos határja van; jelesebb hegyei: 1. Hradova, mellyen régenten Vár vala; 2. Mágnes, az itten találkozó mágnes kövekről híres, és nevezetes; 3. Streberna, itten hajdan ezüst bányák vóltak; 4. Hutta, itten értzet olvasztó műhelyek valának; 5. Sajba, nagyon magas, és meredek hegy, mellyen legjobb veres fenyő fák találtatnak. Ezekben a’ hegyekben származik Rima vizének harmadik ága, melly víz bővelkedik szép pisztrángokkal; lakosai deszkákkal, zsendelyekkel, és más fa készítményekkel kereskednek; a’ Város felől 1/2 fertály órányira fekszik a’ Besztertzei Camer. Administratzióhoz tartozandó Kir. Vas Maszsza, melly több olvasztó kementzékből, és kovátsoló hámorokból áll. E’ Maszsza körűl valami 60 emberek dolgoznak, kiken kivűl mások is sokan laknak, úgy hogy reá mennek 470 személyekre, a’ kik mind katolikusok; Templomjok is van, és tsupán mesterségjekből élnek. FÜRÉSZ. Pila. Tót falu Kis Hont Vármegyében, földes ura a’ Királyi Kamara, lakosai 700 katolikusok, és evangelikusok, fekszik erdők között Rima vize mellett Tiszóltztól nem meszsze, határbéli földgye középszerű, néhol pedig soványas, legelője elég, Breznyó Bányától sints igen meszsze, lakosai fa edényeket készítenek, mellyeket elszoktak adni, teje elég van, a’ Tiszoltzi vashámorok szomszédságjokban vagynak, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tiszolcz, Teisholz, Taxovia, vegyes tót-német bányaváros, Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Rimaszombathoz északra 4 mfdnyire: 946 kath., 2313 evang. lak. Kath. és evang. plebánia. Van itt egy régi ev. szentegyház, jó karban álló evang. oskola, királyi vashámor, papirosmalom, melly igen becses árukat készit; egynehány kalló, számos posztós és mesterember. Házai fából vannak; s a Rima két partján hosszan terjednek el. Határa hegyes, sovány, s csak rozsot zabot, árpát, burgonyát, borsót, mákot, kölest terem; juhot sokat táplál, s az ide való sajt és túró vetélkedik a hires liptóival és breznóbányaival; szénát a távollevő hegyeken nagy fáradsággal gyüjt: végre ásatik itt vas, mágnesvaskő, granit, mészkovacs (Kalkspath), márvány. – Hajdani vára, melly a város felett a Hradova hegyén állott, most omladékokban hever. Jó savanyúvize is van. Pila vagy Fűrész, tót falu, Gömör-Kis-Hont vmegyében, a Rima mellett, Tiszolczhoz délre 1/2 órányira: 27 kath., 712 evang. lak. Evang. anya sz. egyházzal. Földei hegyoldalban feküsznek; juhot igen sokat tartanak. F. u. a kamara. Ut. p. Rimaszombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Nyugat felé a szép bükkerdővel benőtt Szinecz-hegy emelkedik, hol hajdan aranykeresők jártak. Ezen túl Tiszolcznál a murányi hegy sziklás nyúlványai zárják el útunkat. Itt már a magasabb hegyoldal is szántóvas alá kerűl, s bámúlatos meredek útakon szállítja le termését a gazda. Tiszolcz nevét az itt nagy mennyiségben termelt tiszafától nyerte. Tót és német eredetű lakosai ma csupán a tót nyelvet beszélik. Juhászata különösebb említésre méltó. Iparűző lakosainak jó része télen faedény- és fehér halinaposztó-készítéssel foglalkozik. Innen ágazik ki a Breznóbánya felé menő festői részletekben gazdag és merész viaduktokkal bíró hegyi vaspálya. Van Tiszolcznak papirgyára, juhtúrógyára, iparostanúló-iskolája, kölcsönsegélyző egyesűlete s élénk fakereskedése. A kincstári vaskohó vastermelését a kincstári vasgyár dolgozza föl. Rákóczinak itt bomba- és ágyúgolyó öntőműhelye volt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tiszolcz, rimavölgyi nagyközség, 789 házzal és 3959 lakossal, a kik közül 678 magyar, 3203 tót, 1302 róm. katholikus és 2468 evangélikus. E község 1334-ben a kalocsai érsek birtoka, majd Szécsényi Tamás, aradi, barsi és szerémi főispán bírja, 1438-ban mint Ajnácskővár tartozéka említtetik, jóllehet onnan nagyon távol esik. 1526 előtt még tényleg Feledi Istók volt a földesura, a 16. században pedig a Hradova hegyen fekvő várat Basó Mátyás tartotta megszállva. A várat a 17. század vége felé a császári hadak bevették és lerombolták. 1596-ban mint város szerepel, de azután megfosztották szabadalmaitól és csak 1780-ban nyerte vissza vásártartási jogát. 1594-ben a törökök megrohanták a várost és György lelkészt túszul magukkal hurczolták. Idővel a gróf Forgách család, majd a báró Prónay, a Kubinyi és a Daxner család lett itt birtokos, most pedig a m. kir. erdőkincstárnak, a rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t.-nak, Basilides Jánosnak, dr. Daxner Samunak és Daxner Istvánnak van itt nagyobb birtoka. 1623-ban a pestis dühöngött a város falai között. 1687-ben sáskajárás, 1710-ben ismét pestis. 1765-ben Kromer Pál papirmalmot épít a városban, 1792-ben épült a paplak és az iskola, 1797-ben a városháza, melyben a hradovai várból való pánczélt és buzogányt őriznek. Ez időben már a tiszolczi hámor is fennállott. 1800-ban új papirgyárat építenek. Ez időben sok kalló volt itt és a posztóipar jelentékenynyé vált. Volt itt csizmadia-, posztós-, szűrszabó-, kovács-, lakatos-, kerékgyártó-, asztalos-, szabó-, szűcs-, kádár-, ács-, molnár- és timár-czéh. A tiszolczi sajt is messze földön híres volt. Tiszolcz a hagyomány szerint onnan vette a nevét, mert erdeiben nagyon sok volt a tiszafa, és német neve, melyből a magyar név alakult, a legrégibb időktől fogva Theisholz volt. Van itt vasérczbánya, vasgyár, papírgyár, nagyszabású mészégető körkemencze, mészkő-malom, gyapjúrongy-tépőgyár és sajtgyár, továbbá takarékpénztár, magyar kaszinó, tót olvasókör és vasgyári hivatal. A község határában savanyúvízforrás van. A hívők ájtatosságának kielégítésére két templom szolgál. A róm. kath. templom 1845-ben épült, az evangélikus 1825 és 1832 között. Az ág. h. ev. egyház érdekes és értékes régi kelyhet őriz, mely 1413-ból való. A községhez tartoznak Hámanecz és Poddjel telepek és itt van a híres tiszolczi fogaskerekű vasút kiinduló pontja. Erről különben más helyen szólunk. A községben van posta, távíró és vasúti állomás. Fűrész, rimavölgyi tót kisközség, 133 házzal és 749 ág. h. evangelikus lakossal. 18. századi telepes község s a kir. kamara volt a földesura. Azelőtt Pila tót néven volt ismeretes. Ág. h. ev. temploma 1777-ben épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Tiszolcz.

Magyar Katolikus Lexikon

Tiszolc, Rimafő, v. Gömör-Kishont vm. (Tisovec, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm., majd rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. - 1332: Caput de Rima, már pléb. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1736: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1845: építették. Akv. 1750-től. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: szl., ném. ** Némethy 1894:421. - Gerecze II:336. - Schem. Ros. 1913:70. - Györffy III:172.

Helységnévtár

Tiszolcz (Teisholz, Theisholz, Tisolc, Tisovec, Tiszovec), [Zlamaneczel], RK. 1155 Rozsnyó, gk. 2 Sumjácz, kg. 14 -, ÁG. 2236 Tiszai, ref. 10 - , izr. 95 - . Fürész (Pila), rk. 45 Tiszolcz, ÁG. 660 Tiszai, izr. 4 - .

Névelőfordulások
1334
Thyzolch
1773
Tiszolcz, Teisolcz, Tisowec,
1786
Tiszolcz, Theisholz, Tisowec,
1808
Tiszólcz, Taxovia, Theißholz, Tisowec, Tysowec,
1863
Tiszólc,
1873
Tiszolc,
1920
Tisovec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nám. Dr.V.Clementisa) 1
Telefon: 0475603888
Fax: 0475603838

Honlap: tisovec.com

Hivatali órák:

Polgármester:
Milecová Irena (Független)

Képviselő-testület:
Keleti Mário (Független)
Buchta Róbert (Független)
Homoľová Hana (Független)
Hruška Karol (Független)
Boháčik Róbert (KDH)
Svobodová Marta (SMER-SD)
Šlajfer Milan (SMER-SD)
Bagačka Ľubomír (SMER-SD)
Kubíni Karol (SZS)
Kojnok Dušan (SZS)
Hecko Jaroslav (SZS)
Független 36% Független 4 képviselö KDH 9% KDH 1 képviselö SMER-SD 27% SMER-SD 3 képviselö SZS 27% SZS 3 képviselö 11 képviselö
Tiszolci Posta

Nám. Dr. V. Clementisa 1128

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Bakulínyho 905

Združenie obcí mikroregiónu Muránska planina

Nám. Dr. V. Clementisa 1

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Jesenského 903

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Francisciho 803

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC

Francisciho 803

Základná škola Dr.V.C.

Francisciho 803

Evanjelické gymnázium

Jesenského 836

Óvoda

Daxnerova 1085

Stredná odborná škola

Jesenského 903

Óvoda

Vansovej 231

Tiszolci Anyakönyvi Hivatal

Nám. Dr.V.Clementisa 1

Tiszolci Városi Hivatal

Nám. Dr.V.Clementisa 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 103 2%
szlovákok 3806 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 64 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 247 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4220
magyarok 529 12%
szlovákok 3877 85%
ruszinok 1 0%
romák 99 2%
csehek 0 0%
németek 41 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4550
magyarok 15 0%
szlovákok 4327 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 99 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4463
magyarok 23 1%
szlovákok 4258 96%
ruszinok 1 0%
romák 81 2%
csehek 41 1%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 20 0%
összlétszám 4430
magyarok 18 0%
szlovákok 4036 96%
ruszinok 0 0%
romák 121 3%
csehek 33 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 4215
magyarok 11 0%
szlovákok 3444 80%
ruszinok 0 0%
romák 135 3%
csehek 18 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 692 16%
összlétszám 4306
magyarok 14 0%
szlovákok 3583 96%
ruszinok 0 0%
romák 12 0%
csehek 13 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 95 3%
összlétszám 3720
összlétszám 709
magyarok 3 0%
szlovákok 650 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 55 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 690
magyarok 14 2%
szlovákok 632 92%
ruszinok 0 0%
romák 43 6%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 661
magyarok 0 0%
szlovákok 657 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3195
Választási részvétel: 51.24 %
Kiadott boríték: 1637
Bedobott boríték: 1637

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1612
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milecová Irena 689 42.74 % Független
Homoľová Hana 504 31.27 % Független
Cibuliak Pavel 419 25.99 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kubíni Karol 811 SZS
Keleti Mário 632 Független
Svobodová Marta 593 SMER-SD
Boháčik Róbert 535 KDH
Kojnok Dušan 514 SZS
Buchta Róbert 480 Független
Homoľová Hana 470 Független
Hecko Jaroslav 405 SZS
Hruška Karol 391 Független
Šlajfer Milan 354 SMER-SD
Bagačka Ľubomír 147 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 45.45% SMER-SD 5 képviselö SZS 9.09% SZS 1 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö KDH 9.09% KDH 1 képviselö 11 képviselö
2018
SZS 27.27% SZS 3 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö SMER-SD 27.27% SMER-SD 3 képviselö KDH 9.09% KDH 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3271
Választási részvétel: 24.40 %
Kiadott boríték: 798
Bedobott boríték: 798
Választásra jogosult: 3269
Választási részvétel: 27.75 %
Kiadott boríték: 907
Bedobott boríték: 907
Választásra jogosult: 3 219
Választási részvétel: 37,86 %
Kiadott boríték: 1 219
Bedobott boríték: 1 219

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 776
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 1 204
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 357 46.01 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 262 33.76 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 78 10.05 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 40 5.15 % SNS
Ondrej Binder 17 2.19 % Független
Andrea Jenčíková 6 0.77 % NP
Pavel Chovanec 5 0.64 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 4 0.52 % ASV
Jaroslav Sekerka 4 0.52 % KSS
Emil Samko 2 0.26 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.13 % SĽS
Vladimír Maňka 317 35.14% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 465 38.62 % Független
Marian Kotleba 365 30.32 % ĽSNS
Igor Kašper 220 18.27 % Független
Martin Juhaniak 94 7.81 % Független
Milan Urbáni 13 1.08 % SMS
Alena Pivovarčiová 9 0.75 % NP
Jozef Šimko 8 0.66 % Független
Martin Klus 6 0.50 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 5 0.42 % NAJ
Vojtech Kökény 5 0.42 % SRK
Jozef Sásik 4 0.33 % SĽSAH
Viliam Baňák 3 0.25 % JĽSS
Stanislav Mičev 2 0.17 % Független
Miroslav Gálik 2 0.17 % NAS
Michal Kantor 1 0.08 % SZS
Ivan Saktor 1 0.08 % Független
Pavel Greksa 1 0.08 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 774
Érvényes szavazólap: 1 161
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Mináč 537 69.38% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 334 43.15% KDH, SMER - SD
Dušan Kojnok 288 37.21% SZS, Zmena zdola, DÚ
Pavel Cibuliak 268 34.63% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Marian Petrok 251 32.43% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Struhár 217 28.04% SMER - SD, KDH
Jaroslav Suja 190 24.55% Független
Lukáš Kvietok 97 12.53% KDH, SMER - SD
Peter Vetrák 96 12.40% SĽS
Katarína Moncoľová 93 12.02% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 81 10.47% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 64 8.27% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 53 6.85% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 44 5.68% ĽS Naše Slovensko
Viliam Vaš 38 4.91% SMER - SD, KDH
Jana Uhrinová 37 4.78% SNS
Dušan Faško 26 3.36% KSS
Jozef Šimko 23 2.97% Független
Samuel Zubo 22 2.84% KSS
Anna Kekeňáková 21 2.71% KSS
Romana Antalová 20 2.58% ÚSVIT
Jozef Hrablay 19 2.45% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 16 2.07% KSS
Aneta Vargicová 16 2.07% SNS
Ján Matej 16 2.07% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 14 1.81% KSS
Silvia Vargová 14 1.81% MOST - HÍD
Tibor Lukáčka 13 1.68% ASV
Gejza Farkaš 12 1.55% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ján Antal 9 1.16% ÚSVIT
Helena Krauszová 8 1.03% SMS
Peter Vraniak 7 0.90% ÚSVIT
Viliam Vidinský 7 0.90% ĽS-HZDS, HZD
Renáta Puhlová 6 0.78% PD
Katarína Horváth 6 0.78% KĽS
Tomáš Agócs 4 0.52% MOST - HÍD
Dušan Širák 4 0.52% KSS
Tibor Balog 3 0.39% SMS
Peter Juhász 3 0.39% SMK-MKP
František Auxt 2 0.26% SMK-MKP
Ladislav Lang 2 0.26% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 2 0.26% SMK-MKP
Ján Hiraj 1 0.13% NP
Vojtech Kökény 1 0.13% SRK
Vojtech Szajkó 1 0.13% Független
Csaba Horváth 0 0.00% Független
Zoltán Bán 0 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 527 45.39% SMER-SD
Michal Bagačka 478 41.17% SMER-SD
Marian Petrok 332 28.60% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Lebeda 319 27.48% Független
Pavel Cibuliak 311 26.79% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 250 21.53% Független
Zdenko Ľaudár 240 20.67% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 233 20.07% SMER-SD
Róbert Čipka 219 18.86% KSS
Adriana Zavadinková 212 18.26% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 140 12.06% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Vargová 139 11.97% Független
Jozef Šimko 135 11.63% Független
Dušan Hlinka 91 7.84% SMER-SD
Martin Pliešovský 87 7.49% SNS
Alena Pivovarčiová 81 6.98% NP
Ivan Hazucha 69 5.94% SMER-SD
Ján Antal 68 5.86% JEDNOTA-ĽSS
Zdenek Očovan 65 5.60% NAJ
Miroslava Grendelová 57 4.91% KSS
Marta Kanalová 54 4.65% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Lukáš Kvietok 52 4.48% SMER-SD
Michaela Kružlicová 49 4.22% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 45 3.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ján Lichanec 39 3.36% Független
Branislav Bukviar 34 2.93% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Stanislav Krahulec 23 1.98% Független
Aneta Vargicová 23 1.98% SNS
Ladislav Lang 19 1.64% MOST - HÍD
Peter Juhász 19 1.64% SMK-MKP
Gejza Farkaš 17 1.46% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vladimír Skrutek 15 1.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 15 1.29% SME RODINA - Boris Kollár
Tomáš Sliva 11 0.95% MOST - HÍD
Kristián Korheľ 11 0.95% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anna Zsóriová 9 0.78% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Menyhárt 9 0.78% Független
Csaba Csízi 9 0.78% MOST - HÍD
Zoltán Biró 8 0.69% DOMA DOBRE
Vojtech Szajkó 6 0.52% SRK
Ladislav Rigó 5 0.43% SMK-MKP
Tomáš Agócs 5 0.43% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 5 0.43% SMK-MKP
Anatolij Jefimov 4 0.34% KSS
Štefan Vavrek 4 0.34% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 4 0.34% SMK-MKP
Gejza Mede 3 0.26% Független
Aladár Bari 2 0.17% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 2 0.17% SRK
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 33.17 %
Tiszolc 212 20.33 %
Nyustya 134 12.85 %
Klenóc 59 5.66 %
Feled 29 2.78 %
Bakostörék 28 2.68 %
Rimaráhó 21 2.01 %
Várgede 18 1.73 %
Jánosi 18 1.73 %
Osgyán 17 1.63 %
Rimabrézó 16 1.53 %
Cserencsény 12 1.15 %
Meleghegy 12 1.15 %
Kruzsnó 11 1.05 %
Rimaszabadi 9 0.86 %
Derencsény 9 0.86 %
Uzapanyit 8 0.77 %
Durendapuszta 8 0.77 %
Rimabánya 8 0.77 %
Rimazsaluzsány 7 0.67 %
Sajószentkirály 7 0.67 %
Velkenye 7 0.67 %
Gömörfüge 7 0.67 %
Rimaszécs 6 0.58 %
Vámosbalog 5 0.48 %
Dobóca 5 0.48 %
Kecege 5 0.48 %
Balogrussó 5 0.48 %
Kőhegy 5 0.48 %
Kerekgede 5 0.48 %
Balogfala 4 0.38 %
Rakottyás 4 0.38 %
Rónapatak 4 0.38 %
Runya 4 0.38 %
Oldalfala 4 0.38 %
Zeherje 4 0.38 %
Bellény 3 0.29 %
Zsip 3 0.29 %
Kacagópuszta 3 0.29 %
Guszona 3 0.29 %
Szilistye 3 0.29 %
Gortvakisfalud 3 0.29 %
Ajnácskő 3 0.29 %
Gernyőpuszta 3 0.29 %
Harmac 3 0.29 %
Bátka 3 0.29 %
Csíz 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Détér 2 0.19 %
Zádorháza 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Bugyikfala 2 0.19 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Hanva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kövecses 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Tóthegymeg 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.78 %
Rimaszombat 141 7.44 %
Rimaszécs 141 7.44 %
Baraca 102 5.39 %
Sajólénártfalva 66 3.48 %
Cakó 55 2.90 %
Sajószentkirály 49 2.59 %
Nemesmartonfala 46 2.43 %
Kálosa 38 2.01 %
Zsip 38 2.01 %
Abafalva 36 1.90 %
Dobóca 35 1.85 %
Velkenye 34 1.80 %
Bátka 34 1.80 %
Hanva 34 1.80 %
Várgede 33 1.74 %
Vámosbalog 32 1.69 %
Rakottyás 31 1.64 %
Balogtamási 29 1.53 %
Tajti 29 1.53 %
Gesztete 28 1.48 %
Balogfala 28 1.48 %
Rimasimonyi 28 1.48 %
Jéne 28 1.48 %
Feled 27 1.43 %
Sajókeszi 27 1.43 %
Csíz 26 1.37 %
Uzapanyit 25 1.32 %
Gömörfüge 21 1.11 %
Jánosi 16 0.84 %
Rimapálfala 16 0.84 %
Méhi 16 0.84 %
Balogújfalu 16 0.84 %
Serke 15 0.79 %
Naprágy 15 0.79 %
Balogiványi 15 0.79 %
Almágy 14 0.74 %
Zádorháza 10 0.53 %
Runya 10 0.53 %
Harmac 9 0.48 %
Kövecses 8 0.42 %
Darnya 7 0.37 %
Szútor 7 0.37 %
Alsóvály 7 0.37 %
Osgyán 6 0.32 %
Egyházasbást 6 0.32 %
Nyustya 6 0.32 %
Détér 6 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.32 %
Sajórecske 6 0.32 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.16 %
Cserencsény 3 0.16 %
Dúlháza 3 0.16 %
Oldalfala 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.02 %
Tiszolc 81 9.09 %
Klenóc 17 1.91 %
Nyustya 16 1.80 %
Rimaszécs 11 1.23 %
Osgyán 9 1.01 %
Rimaráhó 7 0.79 %
Cserencsény 7 0.79 %
Feled 6 0.67 %
Rimazsaluzsány 6 0.67 %
Jánosi 6 0.67 %
Karaszkó 4 0.45 %
Méhi 4 0.45 %
Kálosa 4 0.45 %
Várgede 4 0.45 %
Sajószentkirály 4 0.45 %
Zeherje 3 0.34 %
Rimabánya 3 0.34 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 12.22 %
Nyustya 12 1.67 %
Jánosi 9 1.25 %
Feled 5 0.69 %
Gömörfüge 4 0.56 %
Méhi 4 0.56 %
Cserencsény 4 0.56 %
Rimaszécs 4 0.56 %
Tiszolc 4 0.56 %
Gernyőpuszta 4 0.56 %
Várgede 3 0.42 %
Vámosbalog 3 0.42 %
Kruzsnó 3 0.42 %
Sajószentkirály 3 0.42 %
Klenóc 3 0.42 %
Osgyán 2 0.28 %
Baraca 2 0.28 %
Uzapanyit 2 0.28 %
Nemesradnót 2 0.28 %
Rimaráhó 2 0.28 %
Perjése 2 0.28 %
Alsóvály 2 0.28 %
Kálosa 2 0.28 %
Balogpádár 2 0.28 %
Meleghegy 1 0.14 %
Gömörpéterfala 1 0.14 %
Tajti 1 0.14 %
Durendapuszta 1 0.14 %
Kacagópuszta 1 0.14 %
Naprágy 1 0.14 %
Rimaszabadi 1 0.14 %
Kövecses 1 0.14 %
Gömörispánmező 1 0.14 %
Bátka 1 0.14 %
Gesztete 1 0.14 %
Gesztes 1 0.14 %
Zsip 1 0.14 %
Cakó 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Zeherje 1 0.14 %
Dúlháza 1 0.14 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 62.88 %
Nyustya 49 3.90 %
Osgyán 45 3.58 %
Tiszolc 45 3.58 %
Feled 35 2.78 %
Klenóc 32 2.54 %
Várgede 23 1.83 %
Cserencsény 22 1.75 %
Rimaráhó 17 1.35 %
Bátka 15 1.19 %
Vámosbalog 14 1.11 %
Ajnácskő 14 1.11 %
Bakostörék 13 1.03 %
Jánosi 12 0.95 %
Alsósziklás 11 0.87 %
Csíz 10 0.79 %
Ratkószuha 10 0.79 %
Kruzsnó 10 0.79 %
Zeherje 9 0.72 %
Kecege 9 0.72 %
Vecseklő 9 0.72 %
Rimazsaluzsány 9 0.72 %
Perjése 8 0.64 %
Balogrussó 8 0.64 %
Abafalva 8 0.64 %
Guszona 8 0.64 %
Sajószentkirály 7 0.56 %
Gömörfüge 7 0.56 %
Dobóca 7 0.56 %
Alsóvály 7 0.56 %
Meleghegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Felsővály 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Oldalfala 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rimabánya 6 0.48 %
Rakottyás 5 0.40 %
Dúlháza 5 0.40 %
Zsip 5 0.40 %
Derencsény 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Serke 5 0.40 %
Hanva 5 0.40 %
Velkenye 5 0.40 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Sajólenke 4 0.32 %
Rimabrézó 4 0.32 %
Uzapanyit 4 0.32 %
Balogiványi 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Kőhegy 3 0.24 %
Felsősziklás 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Balogpádár 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Hubó 3 0.24 %
Rónapatak 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Óbást 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Babarét 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Ratkószabadi 2 0.16 %
Almágy 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Szilistye 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Magyarhegymeg 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Medveshidegkút 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Harmac 2 0.16 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 84.70 %
Nyustya 36 3.88 %
Osgyán 34 3.66 %
Cserencsény 26 2.80 %
Tiszolc 23 2.48 %
Bakostörék 21 2.26 %
Klenóc 20 2.16 %
Jánosi 20 2.16 %
Rimaráhó 19 2.05 %
Rimabánya 16 1.72 %
Feled 15 1.62 %
Rimazsaluzsány 14 1.51 %
Ratkószabadi 14 1.51 %
Bátka 12 1.29 %
Várgede 10 1.08 %
Vámosbalog 9 0.97 %
Uzapanyit 9 0.97 %
Kruzsnó 9 0.97 %
Rimaszécs 9 0.97 %
Kőhegy 7 0.75 %
Nemesradnót 7 0.75 %
Sajószentkirály 6 0.65 %
Meleghegy 5 0.54 %
Rimabrézó 5 0.54 %
Balogpádár 5 0.54 %
Abafalva 4 0.43 %
Zeherje 4 0.43 %
Felsősziklás 4 0.43 %
Almágy 4 0.43 %
Runya 4 0.43 %
Rimaszabadi 3 0.32 %
Baraca 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Balogrussó 3 0.32 %
Velkenye 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Sajólenke 3 0.32 %
Alsóvály 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Bugyikfala 3 0.32 %
Óbást 2 0.22 %
Gömörfüge 2 0.22 %
Guszona 2 0.22 %
Perjése 2 0.22 %
Durendapuszta 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Rakottyás 2 0.22 %
Gortvakisfalud 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Felsővály 2 0.22 %
Dobóca 2 0.22 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Rónapatak 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Szútor 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Kálosa 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 17.57 %
Osgyán 23 0.86 %
Jánosi 21 0.78 %
Zeherje 14 0.52 %
Feled 13 0.48 %
Bátka 11 0.41 %
Bakostörék 9 0.33 %
Rimaszécs 9 0.33 %
Tiszolc 9 0.33 %
Cserencsény 8 0.30 %
Sajószentkirály 7 0.26 %
Kövecses 7 0.26 %
Dobóca 7 0.26 %
Gesztete 6 0.22 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.19 %
Ajnácskő 5 0.19 %
Várgede 5 0.19 %
Klenóc 5 0.19 %
Serke 5 0.19 %
Rimazsaluzsány 5 0.19 %
Balogfala 5 0.19 %
Balogtamási 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Alsósziklás 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 47.70 %
Nyustya 107 7.15 %
Tiszolc 34 2.27 %
Feled 28 1.87 %
Klenóc 28 1.87 %
Jánosi 22 1.47 %
Osgyán 20 1.34 %
Cserencsény 18 1.20 %
Détér 17 1.14 %
Bátka 17 1.14 %
Ajnácskő 17 1.14 %
Várgede 15 1.00 %
Kruzsnó 14 0.94 %
Gernyőpuszta 10 0.67 %
Bakostörék 10 0.67 %
Rimaráhó 10 0.67 %
Rimabánya 9 0.60 %
Guszona 8 0.53 %
Meleghegy 8 0.53 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.40 %
Csíz 6 0.40 %
Vámosbalog 6 0.40 %
Rimazsaluzsány 5 0.33 %
Felsősziklás 5 0.33 %
Rimaszécs 5 0.33 %
Kacagópuszta 5 0.33 %
Alsósziklás 5 0.33 %
Sajószentkirály 5 0.33 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.76 %
Ajnácskő 113 3.46 %
Sajólénártfalva 108 3.31 %
Bátka 77 2.36 %
Feled 76 2.33 %
Sajószentkirály 66 2.02 %
Rimaszécs 65 1.99 %
Csíz 61 1.87 %
Nemesradnót 54 1.65 %
Vámosbalog 51 1.56 %
Tajti 51 1.56 %
Hanva 43 1.32 %
Velkenye 35 1.07 %
Harmac 31 0.95 %
Baraca 30 0.92 %
Almágy 29 0.89 %
Méhi 27 0.83 %
Darnya 25 0.77 %
Óbást 25 0.77 %
Rimasimonyi 23 0.70 %
Runya 23 0.70 %
Osgyán 21 0.64 %
Guszona 20 0.61 %
Serke 20 0.61 %
Abafalva 19 0.58 %
Várgede 19 0.58 %
Sajólenke 19 0.58 %
Sajórecske 19 0.58 %
Dobóca 19 0.58 %
Gesztete 18 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.52 %
Cakó 15 0.46 %
Uzapanyit 14 0.43 %
Egyházasbást 14 0.43 %
Jánosi 13 0.40 %
Rakottyás 13 0.40 %
Balogfala 12 0.37 %
Nyustya 12 0.37 %
Zsip 11 0.34 %
Rimaráhó 11 0.34 %
Korláti 11 0.34 %
Kövecses 11 0.34 %
Meleghegy 9 0.28 %
Balogpádár 9 0.28 %
Magyarhegymeg 9 0.28 %
Hubó 9 0.28 %
Tiszolc 9 0.28 %
Alsóvály 9 0.28 %
Détér 9 0.28 %
Vecseklő 9 0.28 %
Balogiványi 8 0.24 %
Balogújfalu 7 0.21 %
Balogtamási 7 0.21 %
Kálosa 7 0.21 %
Bakostörék 7 0.21 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 107.15 %
Tiszolc 91 7.23 %
Nyustya 72 5.72 %
Klenóc 58 4.61 %
Osgyán 48 3.82 %
Rimaráhó 47 3.74 %
Cserencsény 38 3.02 %
Bakostörék 31 2.46 %
Jánosi 26 2.07 %
Feled 23 1.83 %
Kőhegy 16 1.27 %
Várgede 16 1.27 %
Rimabrézó 15 1.19 %
Rimazsaluzsány 14 1.11 %
Meleghegy 13 1.03 %
Almágy 12 0.95 %
Rimaszabadi 11 0.87 %
Kruzsnó 10 0.79 %
Bátka 10 0.79 %
Felsősziklás 10 0.79 %
Ajnácskő 10 0.79 %
Derencsény 9 0.72 %
Rimabánya 9 0.72 %
Zeherje 9 0.72 %
Alsósziklás 9 0.72 %
Gernyőpuszta 8 0.64 %
Karaszkó 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 67.08 %
Rimaszécs 175 8.75 %
Kálosa 133 6.65 %
Bátka 123 6.15 %
Feled 117 5.85 %
Ajnácskő 100 5.00 %
Egyházasbást 90 4.50 %
Vámosbalog 81 4.05 %
Nemesradnót 73 3.65 %
Méhi 67 3.35 %
Hanva 67 3.35 %
Almágy 67 3.35 %
Balogfala 66 3.30 %
Serke 61 3.05 %
Csíz 59 2.95 %
Kövecses 56 2.80 %
Détér 56 2.80 %
Harmac 55 2.75 %
Óbást 55 2.75 %
Gesztete 50 2.50 %
Felsővály 48 2.40 %
Dobóca 47 2.35 %
Naprágy 46 2.30 %
Abafalva 45 2.25 %
Tajti 45 2.25 %
Jánosi 45 2.25 %
Várgede 42 2.10 %
Alsóvály 41 2.05 %
Rimasimonyi 40 2.00 %
Sajószentkirály 40 2.00 %
Sajólénártfalva 39 1.95 %
Balogiványi 39 1.95 %
Gömörpéterfala 39 1.95 %
Magyarhegymeg 36 1.80 %
Sajókeszi 34 1.70 %
Zsip 29 1.45 %
Vecseklő 28 1.40 %
Guszona 27 1.35 %
Cakó 26 1.30 %
Balogújfalu 26 1.30 %
Velkenye 26 1.30 %
Osgyán 26 1.30 %
Runya 25 1.25 %
Perjése 25 1.25 %
Uzapanyit 22 1.10 %
Cserencsény 21 1.05 %
Sajólenke 21 1.05 %
Gömörmihályfalva 19 0.95 %
Jéne 18 0.90 %
Zádorháza 18 0.90 %
Balogtamási 18 0.90 %
Gömörfüge 17 0.85 %
Dobfenek 15 0.75 %
Sajórecske 15 0.75 %
Rakottyás 14 0.70 %
Kerekgede 14 0.70 %
Hubó 13 0.65 %
Baraca 13 0.65 %
Oldalfala 11 0.55 %
Medveshidegkút 10 0.50 %
Kisgömöri 10 0.50 %
Balogpádár 10 0.50 %
Bakostörék 10 0.50 %
Rimapálfala 9 0.45 %
Darnya 9 0.45 %
Jeszte 8 0.40 %
Nemesmartonfala 7 0.35 %
Rimaráhó 6 0.30 %
Korláti 5 0.25 %
Gortvakisfalud 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Nyustya 5 0.25 %
Tiszolc 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Zeherje 4 0.20 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.65 %
Klenóc 25 1.23 %
Nyustya 19 0.94 %
Tiszolc 17 0.84 %
Jánosi 13 0.64 %
Kálosa 12 0.59 %
Rimaszécs 11 0.54 %
Nemesradnót 11 0.54 %
Rimasimonyi 10 0.49 %
Bátka 10 0.49 %
Várgede 10 0.49 %
Almágy 10 0.49 %
Gortvakisfalud 10 0.49 %
Osgyán 9 0.44 %
Bakostörék 8 0.39 %
Egyházasbást 8 0.39 %
Serke 8 0.39 %
Ajnácskő 8 0.39 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.30 %
Méhi 6 0.30 %
Óbást 6 0.30 %
Feled 6 0.30 %
Kruzsnó 6 0.30 %
Oldalfala 5 0.25 %
Gömörfüge 5 0.25 %
Tajti 5 0.25 %
Rimaráhó 5 0.25 %
Rakottyás 4 0.20 %
Sajórecske 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogtamási 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Sajószentkirály 4 0.20 %
Balogújfalu 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 23.50 %
Egyházasbást 75 7.90 %
Feled 55 5.80 %
Tajti 43 4.53 %
Almágy 42 4.43 %
Óbást 36 3.79 %
Harmac 27 2.85 %
Ajnácskő 23 2.42 %
Balogfala 21 2.21 %
Gömörpéterfala 19 2.00 %
Rimaszécs 19 2.00 %
Jeszte 19 2.00 %
Vecseklő 18 1.90 %
Détér 17 1.79 %
Rimasimonyi 16 1.69 %
Dobfenek 16 1.69 %
Gesztete 15 1.58 %
Guszona 13 1.37 %
Medveshidegkút 12 1.26 %
Bátka 12 1.26 %
Csíz 12 1.26 %
Serke 10 1.05 %
Vámosbalog 8 0.84 %
Abafalva 7 0.74 %
Várgede 7 0.74 %
Nyustya 7 0.74 %
Kövecses 6 0.63 %
Kálosa 6 0.63 %
Méhi 6 0.63 %
Jánosi 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Sajólénártfalva 5 0.53 %
Osgyán 5 0.53 %
Balogiványi 5 0.53 %
Zsip 4 0.42 %
Velkenye 4 0.42 %
Gortvakisfalud 4 0.42 %
Zádorháza 4 0.42 %
Balogpádár 3 0.32 %
Tiszolc 3 0.32 %
Balogújfalu 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Darnya 3 0.32 %
Nemesradnót 3 0.32 %
Dobóca 3 0.32 %
Rimaráhó 3 0.32 %
Gömörfüge 3 0.32 %
Oldalfala 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Klenóc 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 140.46 %
Klenóc 94 8.66 %
Bakostörék 82 7.56 %
Nyustya 78 7.19 %
Rimaráhó 72 6.64 %
Tiszolc 69 6.36 %
Cserencsény 60 5.53 %
Kruzsnó 34 3.13 %
Osgyán 33 3.04 %
Jánosi 31 2.86 %
Várgede 23 2.12 %
Feled 23 2.12 %
Rimabrézó 22 2.03 %
Meleghegy 16 1.47 %
Rimazsaluzsány 15 1.38 %
Derencsény 15 1.38 %
Gernyőpuszta 15 1.38 %
Zeherje 14 1.29 %
Felsősziklás 13 1.20 %
Bátka 12 1.11 %
Ajnácskő 12 1.11 %
Balogrussó 11 1.01 %
Vámosbalog 11 1.01 %
Sajószentkirály 10 0.92 %
Karaszkó 9 0.83 %
Gesztes 9 0.83 %
Bugyikfala 9 0.83 %
Alsósziklás 9 0.83 %
Almágy 9 0.83 %
Runya 9 0.83 %
Rimabánya 9 0.83 %
Oldalfala 8 0.74 %
Abafalva 8 0.74 %
Kacagópuszta 8 0.74 %
Kecege 8 0.74 %
Uzapanyit 7 0.65 %
Rónapatak 7 0.65 %
Kőhegy 7 0.65 %
Méhi 6 0.55 %
Bellény 6 0.55 %
Medveshidegkút 6 0.55 %
Rimaszabadi 6 0.55 %
Rimaszécs 5 0.46 %
Kerekgede 5 0.46 %
Sajólenke 5 0.46 %
Rimapálfala 5 0.46 %
Dobrapatak 5 0.46 %
Harmac 5 0.46 %
Durendapuszta 5 0.46 %
Gömörispánmező 4 0.37 %
Hanva 4 0.37 %
Balogfala 4 0.37 %
Alsóvály 4 0.37 %
Détér 4 0.37 %
Tóthegymeg 4 0.37 %
Cakó 3 0.28 %
Perjése 3 0.28 %
Baraca 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 106.62 %
Szútor 215 8.37 %
Nyustya 182 7.08 %
Tiszolc 135 5.25 %
Gesztete 131 5.10 %
Feled 129 5.02 %
Jánosi 121 4.71 %
Klenóc 98 3.81 %
Osgyán 95 3.70 %
Cserencsény 88 3.43 %
Rimaszécs 81 3.15 %
Várgede 80 3.11 %
Bátka 74 2.88 %
Bakostörék 67 2.61 %
Rimaráhó 66 2.57 %
Serke 62 2.41 %
Dobóca 56 2.18 %
Rimasimonyi 48 1.87 %
Rimapálfala 47 1.83 %
Ajnácskő 47 1.83 %
Vámosbalog 47 1.83 %
Balogfala 41 1.60 %
Harmac 40 1.56 %
Nemesradnót 40 1.56 %
Kruzsnó 40 1.56 %
Almágy 39 1.52 %
Sajószentkirály 37 1.44 %
Détér 37 1.44 %
Meleghegy 36 1.40 %
Abafalva 34 1.32 %
Méhi 34 1.32 %
Gernyőpuszta 31 1.21 %
Zeherje 30 1.17 %
Felsővály 28 1.09 %
Tajti 27 1.05 %
Csíz 27 1.05 %
Uzapanyit 26 1.01 %
Velkenye 25 0.97 %
Hanva 25 0.97 %
Rimazsaluzsány 25 0.97 %
Guszona 25 0.97 %
Bellény 23 0.90 %
Egyházasbást 22 0.86 %
Alsósziklás 21 0.82 %
Óbást 20 0.78 %
Gortvakisfalud 19 0.74 %
Balogiványi 18 0.70 %
Derencsény 18 0.70 %
Sajólénártfalva 18 0.70 %
Balogtamási 18 0.70 %
Balogújfalu 17 0.66 %
Gömörpéterfala 17 0.66 %
Kőhegy 17 0.66 %
Rimabrézó 17 0.66 %
Kálosa 16 0.62 %
Magyarhegymeg 16 0.62 %
Kacagópuszta 16 0.62 %
Runya 15 0.58 %
Rimaszabadi 15 0.58 %
Rimabánya 14 0.54 %
Baraca 14 0.54 %
Karaszkó 14 0.54 %
Kövecses 13 0.51 %
Oldalfala 13 0.51 %
Zsip 13 0.51 %
Alsóvály 13 0.51 %
Gömörfüge 13 0.51 %
Jeszte 12 0.47 %
Kerekgede 11 0.43 %
Durendapuszta 10 0.39 %
Rakottyás 10 0.39 %
Jéne 10 0.39 %
Kecege 10 0.39 %
Balogpádár 9 0.35 %
Perjése 9 0.35 %
Balogrussó 9 0.35 %
Vecseklő 8 0.31 %
Hubó 8 0.31 %
Rónapatak 7 0.27 %
Sajólenke 7 0.27 %
Ratkószabadi 7 0.27 %
Kisgömöri 7 0.27 %
Korláti 7 0.27 %
Nemesmartonfala 6 0.23 %
Zádorháza 5 0.19 %
Felsősziklás 5 0.19 %
Dobfenek 5 0.19 %
Ratkószuha 4 0.16 %
Naprágy 4 0.16 %
Kiéte 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Gesztes 3 0.12 %
Babarét 3 0.12 %
Cakó 3 0.12 %
Bugyikfala 3 0.12 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 26.56 %
Klenóc 152 17.55 %
Rimaszombat 148 17.09 %
Tiszolc 68 7.85 %
Rimaráhó 36 4.16 %
Rimabrézó 26 3.00 %
Rimazsaluzsány 20 2.31 %
Rimabánya 18 2.08 %
Bakostörék 16 1.85 %
Rimaszabadi 15 1.73 %
Cserencsény 13 1.50 %
Várgede 11 1.27 %
Jánosi 9 1.04 %
Kecege 9 1.04 %
Kruzsnó 8 0.92 %
Balogrussó 8 0.92 %
Babarét 8 0.92 %
Nemesradnót 7 0.81 %
Meleghegy 7 0.81 %
Osgyán 6 0.69 %
Durendapuszta 6 0.69 %
Feled 6 0.69 %
Zsip 6 0.69 %
Felsősziklás 6 0.69 %
Gömörfüge 6 0.69 %
Rimaszécs 6 0.69 %
Alsóvály 5 0.58 %
Oldalfala 5 0.58 %
Abafalva 5 0.58 %
Kőhegy 5 0.58 %
Sajószentkirály 5 0.58 %
Óbást 4 0.46 %
Ajnácskő 4 0.46 %
Vámosbalog 4 0.46 %
Gernyőpuszta 4 0.46 %
Hanva 4 0.46 %
Balogpádár 4 0.46 %
Kiéte 4 0.46 %
Bátka 4 0.46 %
Karaszkó 4 0.46 %
Sajólenke 4 0.46 %
Rimapálfala 3 0.35 %
Szilistye 3 0.35 %
Rónapatak 3 0.35 %
Vecseklő 3 0.35 %
Méhi 3 0.35 %
Zeherje 3 0.35 %
Harmac 3 0.35 %
Felsővály 3 0.35 %
Hubó 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Kerekgede 3 0.35 %
Rimasimonyi 2 0.23 %
Balogfala 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Derencsény 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Sajórecske 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Serke 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Velkenye 2 0.23 %
Nemesmartonfala 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Guszona 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Dobrapatak 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 34.40 %
Kacagópuszta 50 3.32 %
Nyustya 46 3.05 %
Gernyőpuszta 44 2.92 %
Tiszolc 39 2.59 %
Klenóc 39 2.59 %
Rimaszécs 34 2.26 %
Harmac 28 1.86 %
Jánosi 24 1.59 %
Feled 22 1.46 %
Cserencsény 22 1.46 %
Osgyán 21 1.39 %
Balogiványi 18 1.20 %
Rimaráhó 16 1.06 %
Bakostörék 16 1.06 %
Durendapuszta 16 1.06 %
Rimabrézó 14 0.93 %
Felsősziklás 14 0.93 %
Csíz 13 0.86 %
Balogrussó 12 0.80 %
Dobóca 11 0.73 %
Sajószentkirály 11 0.73 %
Rimabánya 10 0.66 %
Derencsény 10 0.66 %
Vámosbalog 10 0.66 %
Meleghegy 9 0.60 %
Zádorháza 8 0.53 %
Gömörispánmező 8 0.53 %
Serke 7 0.46 %
Kecege 7 0.46 %
Tóthegymeg 7 0.46 %
Abafalva 6 0.40 %
Bátka 6 0.40 %
Gesztete 5 0.33 %
Bugyikfala 5 0.33 %
Sajólenke 5 0.33 %
Kövecses 5 0.33 %
Uzapanyit 5 0.33 %
Karaszkó 5 0.33 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Kőhegy 4 0.27 %
Jéne 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Kruzsnó 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Rimazsaluzsány 3 0.20 %
Gömörlipóc 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Jeszte 3 0.20 %
Várgede 3 0.20 %
Kisgömöri 3 0.20 %
Rimasimonyi 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Velkenye 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Oldalfala 2 0.13 %
Zsip 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.54 %
Rimaszombat 442 20.85 %
Klenóc 253 11.93 %
Tiszolc 250 11.79 %
Rimaráhó 74 3.49 %
Bakostörék 46 2.17 %
Osgyán 43 2.03 %
Rimazsaluzsány 38 1.79 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.37 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7