SK
RA
.....

Szkáros

Község

címer zászló
352 99% magyar 1910
91 42% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szkáros
Hivatalos szlovák megnevezés:
Skerešovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Almás-domb, Derenő-völgy, (István-tanya), (Hámos-tanya), Hosszú-bérc, (Ozslay-tanya), Pap-kút, Papkútpuszta, Strážnica
Koordináták:
48.50404739, 20.20058250
Terület:
12,90 km2
Rang:
község
Népesség:
239
Tszf. magasság:
220 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98263
Település kód:
515523
Szervezeti azonosító:
319074
Adóazonosító:
2021132575

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Turóc-patak nyugati ágának (Rátkai Turóc) völgyében, a Turóc bal partján, a Vályi-dombság északkeleti oldalán fekszik, Gömörfalvától 7 km-re, Tornaljától 15 km-re északnyugatra. Határához tartozik a völgytől északra húzódó Ratkói-hegység déli vonulatának (Nagyerdő) egy része is. Egyike az úgynevezett „agyagövezet“ községeinek. A Gömörfalvát Újvásárral (9,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Határának mintegy felét erdő borítja. Délkeletről Alsófalu, keletről Lévárt, északkeletről Deresk, nyugatról Kisvisnyó és Felsőfalu, délről pedig Felsővály községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (12,90 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1880-ban 445, 1910-ben 356, 1921-ben pedig 339, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1880-1921 között folyamatos népességcsökkenés jellemző, 1921-1941 között azonban csaknem egynegyedével nőtt a lakosságszám, részben a csehszlovák földbirtokreform során a községbe települt szlovákok miatt (1930-ban a (cseh)szlovákok aránya 16,4 % volt). 1945 után magyar lakosságának mintegy egyhatodát kitelepítették és észak-gömöri, valamint kárpátaljai szlovákokat telepítettek a községbe. 1941-1991 között népességének 40,4 %-át elveszítette, 1991-2011 között népesége stagnált. Magyar többségét 2001-ig megőrizte (1961-ben még a lakosság 63,7 %-a, 2001-ben már csak 46,4 %-a volt magyar nemzetiségű), 2011-re azonban a nemzetiségi arány megfordult és a szlovákok kerültek relatív többségbe (45,5 %), a magyar nemzetiségűek aránya 35,4 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya 43,9 %). Ehhez egyaránt hozzájárult a lakosság kétötödét (43,3 %) alkotó roma népesség nemzetiségi bevallásának változása és a nemzetiségükről nem nyilatkozók viszonylag magas száma (13 %). A hagyományosan református faluban 2011-re már a római katolikusok (43,9 %) alkották a legnépesebb felekezetet, a reformátusok aránya 1921-hez képest 65,8 %-ról 27,6 %-ra csökkent.

Történelem

A település már a honfoglaláskor fontos gyepűvédő hely volt, a Hanva-nemzetség birtokának részeként kezdődött meg a Turóc-patak erdős-hegyes vidékének betelepítése. A Ratkói Turóc vidékének első települése volt Szkáros, melynek határából a 14. században váltak ki Alsófalu és Felsőfalu. Valószínűleg a 12. század második felében alakult ki zárt településként. 1243-ban "Staruch" néven említik először. 1266-ban "Scarus", 1353-ban "Strasa" néven említi oklevél. A völgy központja, templomos hely (Szent Mártonnak szentelt templommal) volt, iskolával is rendelkezett. Szkáros központi funkcióját az is igazolja, hogy itt állítottak nemesi kúriát, ide fizették a környező települések az adót. A központi szerepkör fokozása érdekében a Szkárosi család igyekezett a község népességszámát is emelni. Lakossága a kora középkorban kizárólag magyar, a 14-16. században vegyes lakosságúként szerepel, később minden forrás magyar településként említi. A 16. században több nemesi család birtoka volt, ekkor lakossága református hitre tért. A 18. században a Draskóczy és Kubinyi családoké. A török időkben állandóan fogyott lakossága, 1710-ben pedig 177 lakosa halt meg a pestisjárványban. A betelepülő új lakosok is túlnyomórészt magyarok voltak. 1828-ban 69 házában 537 lakos élt. 1837-ben 561 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, kertészmunkákkal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Az 1920-as években Dabsy Béla birtokaira szlovák telepesek érkeztek a csehszlovák földbirtokreform keretében. 1945 után 49 magyar lakosát kitelepítették és szlovák, valamint ruszin családok települtek le a községben.

Mai jelentősége

Református temploma klasszicista stílusban, 16. századi alapokon épült 1822-ben. A templom belső falain Köpeczi Haller Balázs gályarab lelkipásztor és Szkárosi Horvát András 16. századi énekszerző és prédikátor emléktábláját helyezték el. A templom mellett áll az egykori Szégyenkő. A községben két kúria is található (egy klasszicista és egy neoklasszicista építmény a 19. századból). A határában található Szkárosi-barlangot 1995-ben védetté nyilvánították. A mintegy 50 m hosszú karsztos barlangban (mely nem látogatható) hallstatti kori leleteket találtak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZKÁROS. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Farkas, és több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Dreskhez közel, mellynek filiája; határja középszerű, réttyei jók, malmok helyben van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szkáros, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyében, Gömörhöz nyugot-északra 1 1/2 mfd., 56 kath., 478 ref., 27 evang. lak. Ref. anya ekklézsia. Határa első osztálybeli. F. u. Farkas, s m. t. Ut. post. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szkáros, ratkóvölgyi magyar kisközség, 83 házzal és 346 ev. ref. vallású lakossal. 1384-ben Scarus és Izkarus néven merül fel. Ez időbeli birtokosai ismeretlenek, de 1550-ben Ferdinánd király új adománykép adja e községet a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosi, másként Fityke és a Kerepeczy családoknak. A 18. században, a mikor Szkerosowo tót néven is említik, a Farkas család a földesura, a melylyel közösen bírják a Kubinyi és a Draskóczy családok. Most Dapsy Bélának van itt nagyobb birtoka és régi kúriája, melyet még a Farkas család építtetett és a mely vétel útján került a mostani tulajdonos birtokába. A község határában kitünő gyógyerejű forrás van, mely Dapsy Béla tulajdona, a ki ide csinos fürdőházat és lakásokat építtetett. A fürdőt, mely csak nem rég nyílt meg, a környékbeliek sűrűn látogatják. A községben a Dapsyén kívül még két régi kúria van. Az egyiket a Draskóczyak, a másikat a Kubinyiak építtették. Református temploma már a reformáczió idejében fennállott, de építési ideje meg nem állapítható. Ide tartozik Salamonvölgy, Oszlókút és Papkút puszta. Postája van, távírója és vasúti állomása pedig Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szkáros. 1384-ben szerepel először a feljegyzésekben, ezek az iratok azonban az akkori földbirtokosokat nem említik. Az oklevélben a község neve Skarus és Izkarus alakban szerepel. Ezután egy 1550. évi adománylevélben szerepel újból a község neve. Hanvay-, Darvas-, Nagyszájú-, Sándor*, Szkárosi- és a Kerepéczy-családokat teszi meg a községi határ birtokosainak. A református templom a reformációt megelőző időben épülhetett. Mária Terézia idejében a Farkas-család nemesi kúriája máig is fennáll és a század elején Dapsy Béla tulajdonában volt. Szép urilakot építettek maguknak a községben a Draskóczyak és Kubinyiak is. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Papkutitanya, Dapsi-fürdő, Hámostanya, Oszlókutitanya. A község területe 2243 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 367.

Szkhárosi Horváth András

Szkáros - megszületett

Csider Károly

1827. 1. 7.
Szkáros - megszületett
1890. 6. 17.
Rimaszombat - elhunyt
Névelőfordulások
1243
Staruch
1266
Scarus
1353
Strasa
1773
Szkáros, Skeressowo,
1786
Skarosch, Skeroschowo,
1808
Szkáros, Skerčowá,
1863
Szkáros,
1920
Skerešovo, Skerčová,
1927
Skerešovo, Szkáros,
1938
Szkáros,
1945
Skerešovo, Szkáros,
1948
Skerešovo
1994
Szkáros

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szkáros (Skerešovo) 23
Telefon: 0475596425
Fax: 0475596425

Honlap: skeresovo.ou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kalinová Alena (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Sillingová Erika (Független)
Pašiak Daniel (Független)
Svitek Martin (SMER-SD)
Kiliková Jana (SMER-SD)
Bartóková Eva (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Szkárosi Községi Hivatal

Szkáros 23

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 404 91%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 31 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 445
magyarok 352 99%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 328 97%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 339
magyarok 102 41%
szlovákok 101 40%
romák 48 19%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 251
magyarok 115 46%
szlovákok 104 42%
romák 28 11%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 248
magyarok 87 35%
szlovákok 112 46%
romák 15 6%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 13%
összlétszám 246
magyarok 91 42%
szlovákok 115 53%
romák 3 1%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 216
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 172
Választási részvétel: 75.58 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Polgármester

Érvényes szavazólap: 126
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kalinová Alena 66 52.38 % SMER-SD
Kecsőová Daniela 60 47.62 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bartóková Eva 87 SMK-MKP
Svitek Martin 67 SMER-SD
Kiliková Jana 66 SMER-SD
Sillingová Erika 62 Független
Pašiak Daniel 56 Független

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 185
Választási részvétel: 22.16 %
Kiadott boríték: 41
Bedobott boríték: 41
Választásra jogosult: 183
Választási részvétel: 29.51 %
Kiadott boríték: 54
Bedobott boríték: 54
Választásra jogosult: 170
Választási részvétel: 30,00 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 41
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 44
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 19 46.34 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 10 24.39 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 9 21.95 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 2 4.88 % NP
Ladislav Fízik 1 2.44 % ASV
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 26 48.15% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 20 45.45 % ĽSNS
Igor Kašper 10 22.73 % Független
Ján Lunter 9 20.45 % Független
Martin Juhaniak 5 11.36 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 41
Érvényes szavazólap: 51
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 21 51.22% SMK-MKP
Katarína Danišová 18 43.90% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 15 36.59% Független
Július Laššan 11 26.83% KDH, SMER - SD
Ladislav Nagy 11 26.83% MOST - HÍD
Jaroslav Kacián 5 12.20% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Nemogová 3 7.32% ĽS Naše Slovensko
Eva Hicárová 3 7.32% Független
Eva Cireňová 2 4.88% SMER - SD, KDH
Dušan Ďuriška 1 2.44% SĽS
Nikoleta Gallová 1 2.44% NP
Andrea Jenčíková 1 2.44% NP
Július Buchta 1 2.44% SNS
Jozef Gurský 1 2.44% KSS
Rudolf Steigavf 1 2.44% SĽS
Ľudovít Sendrei 1 2.44% SRK
Ján Germánus 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Marek Nosko 0 0.00% Független
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Mária Duszová 28 54.90% Független
Milan Kolesár 13 25.49% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Vladimíra Šmidtová 13 25.49% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 13 25.49% SMK-MKP
Anna Szögedi 12 23.53% SMK-MKP
János Deák 10 19.61% SMK-MKP
Pavel Alexa 9 17.65% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 6 11.76% ĽS Naše Slovensko
Július Laššan 5 9.80% SMER-SD
Alena Zelinová 4 7.84% SNS
Július Buchta 4 7.84% SNS
Roland Kovács 4 7.84% Független
Dávid Galovič 2 3.92% Független
Ladislav Lukáč 2 3.92% SNS
Hilda Puterová 2 3.92% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Kvetko 1 1.96% Független
Dušan Ďuriška 1 1.96% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Brzáč 1 1.96% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Bafia 1 1.96% SMER-SD
Svetoslav Albíni 1 1.96% Független
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 53.66 %
Nagyrőce 45 9.15 %
Ratkósebes 25 5.08 %
Lice 23 4.67 %
Sajógömör 13 2.64 %
Felsőfalu 7 1.42 %
Lubény 7 1.42 %
Jolsva 6 1.22 %
Ratkó 6 1.22 %
Kövi 5 1.02 %
Gerlice 4 0.81 %
Szkáros 4 0.81 %
Gömörfalva 4 0.81 %
Murányhosszúrét 4 0.81 %
Murányalja 3 0.61 %
Lehelfalva 3 0.61 %
Újvásár 2 0.41 %
Hizsnyó 2 0.41 %
Alsófalu 2 0.41 %
Deresk 2 0.41 %
Szásza 2 0.41 %
Zsór 2 0.41 %
Otrokócs 2 0.41 %
Murányhuta 2 0.41 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Gömörrákos 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Lévárt 1 0.20 %
Gömörliget 1 0.20 %
Szirk 1 0.20 %
Turcsok 1 0.20 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 65.27 %
Sajógömör 81 5.67 %
Nagyrőce 57 3.99 %
Lice 45 3.15 %
Gömörfalva 40 2.80 %
Gice 37 2.59 %
Szirk 37 2.59 %
Deresk 33 2.31 %
Felsőrás 30 2.10 %
Lévárt 20 1.40 %
Gömörliget 18 1.26 %
Lőkös 16 1.12 %
Otrokócs 15 1.05 %
Alsófalu 13 0.91 %
Szkáros 12 0.84 %
Zsór 9 0.63 %
Felsőfalu 7 0.49 %
Jolsvatapolca 7 0.49 %
Jolsva 7 0.49 %
Ratkósebes 5 0.35 %
Ratkó 4 0.28 %
Murányalja 3 0.21 %
Kisvisnyó 3 0.21 %
Lubény 3 0.21 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 19.68 %
Kövi 72 19.41 %
Tornalja 26 7.01 %
Kisperlász 20 5.39 %
Szirk 19 5.12 %
Jolsva 18 4.85 %
Ratkósebes 14 3.77 %
Murányalja 13 3.50 %
Gömörrákos 9 2.43 %
Deresk 8 2.16 %
Ratkó 8 2.16 %
Szásza 7 1.89 %
Lubény 7 1.89 %
Nandrás 6 1.62 %
Jolsvatapolca 5 1.35 %
Turcsok 5 1.35 %
Gömörfalva 5 1.35 %
Lice 4 1.08 %
Hizsnyó 4 1.08 %
Murányhosszúrét 4 1.08 %
Sajógömör 4 1.08 %
Kakasalja 4 1.08 %
Vizesrét 3 0.81 %
Újvásár 3 0.81 %
Zsór 3 0.81 %
Baráttelke 3 0.81 %
Poloszkó 2 0.54 %
Murányhuta 2 0.54 %
Otrokócs 2 0.54 %
Felsőfalu 2 0.54 %
Süvete 2 0.54 %
Gömörliget 2 0.54 %
Lehelfalva 2 0.54 %
Alsófalu 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Murányszabadi 1 0.27 %
Gice 1 0.27 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 51.01 %
Tornalja 71 6.55 %
Murányhosszúrét 40 3.69 %
Murányalja 39 3.60 %
Lubény 39 3.60 %
Lehelfalva 39 3.60 %
Vizesrét 33 3.04 %
Jolsva 24 2.21 %
Szirk 13 1.20 %
Gömörliget 12 1.11 %
Ratkósebes 11 1.01 %
Ratkó 8 0.74 %
Gice 7 0.65 %
Hizsnyó 7 0.65 %
Murányhuta 6 0.55 %
Gömörrákos 6 0.55 %
Jolsvatapolca 6 0.55 %
Kakasalja 6 0.55 %
Murányszabadi 6 0.55 %
Lice 5 0.46 %
Sajógömör 5 0.46 %
Szásza 4 0.37 %
Turcsok 4 0.37 %
Kövi 3 0.28 %
Deresk 3 0.28 %
Otrokócs 2 0.18 %
Süvete 2 0.18 %
Gömörfalva 2 0.18 %
Szkáros 2 0.18 %
Újvásár 2 0.18 %
Baráttelke 2 0.18 %
Poloszkó 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Zsór 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 14.38 %
Gömörfalva 38 12.71 %
Nagyrőce 30 10.03 %
Lice 22 7.36 %
Kövi 14 4.68 %
Jolsva 13 4.35 %
Murányhosszúrét 9 3.01 %
Süvete 9 3.01 %
Sajógömör 8 2.68 %
Deresk 5 1.67 %
Otrokócs 5 1.67 %
Szirk 4 1.34 %
Ratkó 4 1.34 %
Turcsok 3 1.00 %
Felsőfalu 3 1.00 %
Ratkósebes 2 0.67 %
Lubény 2 0.67 %
Gömörliget 2 0.67 %
Murányhuta 2 0.67 %
Murányalja 2 0.67 %
Gömörrákos 2 0.67 %
Vizesrét 1 0.33 %
Zsór 1 0.33 %
Jolsvatapolca 1 0.33 %
Szásza 1 0.33 %
Baráttelke 1 0.33 %
Lehelfalva 1 0.33 %
Alsófalu 1 0.33 %
Kisperlász 1 0.33 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 57.35 %
Lubény 44 4.82 %
Jolsva 26 2.85 %
Vizesrét 21 2.30 %
Murányhosszúrét 19 2.08 %
Süvete 17 1.86 %
Tornalja 15 1.64 %
Nandrás 15 1.64 %
Lehelfalva 14 1.54 %
Kakasalja 12 1.32 %
Hizsnyó 11 1.21 %
Turcsok 11 1.21 %
Lice 11 1.21 %
Baráttelke 10 1.10 %
Murányhuta 10 1.10 %
Jolsvatapolca 10 1.10 %
Murányalja 9 0.99 %
Ratkósebes 9 0.99 %
Gömörrákos 8 0.88 %
Gömörliget 8 0.88 %
Murányszabadi 6 0.66 %
Otrokócs 5 0.55 %
Ratkó 5 0.55 %
Kisperlász 4 0.44 %
Szirk 4 0.44 %
Sajógömör 4 0.44 %
Szásza 3 0.33 %
Gice 3 0.33 %
Poloszkó 2 0.22 %
Gömörfalva 2 0.22 %
Szkáros 2 0.22 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 27.63 %
Nagyrőce 90 16.92 %
Turcsok 35 6.58 %
Ratkó 22 4.14 %
Nandrás 17 3.20 %
Szásza 16 3.01 %
Jolsva 14 2.63 %
Gömörrákos 12 2.26 %
Tornalja 11 2.07 %
Sajógömör 11 2.07 %
Lubény 10 1.88 %
Baráttelke 9 1.69 %
Jolsvatapolca 8 1.50 %
Kövi 8 1.50 %
Gerlice 8 1.50 %
Ratkósebes 8 1.50 %
Lehelfalva 8 1.50 %
Gömörfalva 7 1.32 %
Újvásár 7 1.32 %
Kisperlász 7 1.32 %
Murányhosszúrét 6 1.13 %
Lice 6 1.13 %
Vizesrét 6 1.13 %
Murányalja 5 0.94 %
Poloszkó 5 0.94 %
Gömörliget 5 0.94 %
Otrokócs 4 0.75 %
Süvete 4 0.75 %
Hizsnyó 4 0.75 %
Kakasalja 4 0.75 %
Felsőfalu 4 0.75 %
Deresk 3 0.56 %
Murányszabadi 3 0.56 %
Gice 2 0.38 %
Lévárt 1 0.19 %
Murányhuta 1 0.19 %
Szkáros 1 0.19 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 62.41 %
Sajógömör 59 6.13 %
Gömörfalva 40 4.15 %
Nagyrőce 27 2.80 %
Deresk 24 2.49 %
Süvete 23 2.39 %
Otrokócs 22 2.28 %
Lévárt 22 2.28 %
Gice 22 2.28 %
Alsófalu 17 1.77 %
Jolsva 16 1.66 %
Felsőrás 15 1.56 %
Lőkös 15 1.56 %
Szásza 15 1.56 %
Lice 14 1.45 %
Gömörliget 10 1.04 %
Jolsvatapolca 10 1.04 %
Szkáros 10 1.04 %
Zsór 9 0.93 %
Szirk 7 0.73 %
Murányalja 5 0.52 %
Turcsok 5 0.52 %
Felsőfalu 5 0.52 %
Murányhosszúrét 5 0.52 %
Baráttelke 4 0.42 %
Lubény 3 0.31 %
Ratkó 2 0.21 %
Murányszabadi 2 0.21 %
Kövi 2 0.21 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 66.21 %
Jolsva 111 5.79 %
Tornalja 74 3.86 %
Murányalja 61 3.18 %
Ratkósebes 59 3.08 %
Vizesrét 54 2.82 %
Lehelfalva 51 2.66 %
Lubény 51 2.66 %
Szirk 37 1.93 %
Murányhosszúrét 34 1.77 %
Hizsnyó 28 1.46 %
Baráttelke 25 1.30 %
Jolsvatapolca 21 1.09 %
Kövi 20 1.04 %
Murányszabadi 16 0.83 %
Murányhuta 15 0.78 %
Gömörliget 13 0.68 %
Ratkó 13 0.68 %
Turcsok 10 0.52 %
Szásza 10 0.52 %
Gice 9 0.47 %
Újvásár 9 0.47 %
Gömörrákos 8 0.42 %
Kakasalja 7 0.36 %
Lice 6 0.31 %
Kisperlász 6 0.31 %
Poloszkó 6 0.31 %
Gömörfalva 5 0.26 %
Nandrás 5 0.26 %
Sajógömör 5 0.26 %
Szkáros 4 0.21 %
Gerlice 4 0.21 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 52.82 %
Vizesrét 190 7.94 %
Lubény 95 3.97 %
Jolsva 88 3.68 %
Murányalja 77 3.22 %
Tornalja 67 2.80 %
Lehelfalva 67 2.80 %
Murányhosszúrét 63 2.63 %
Hizsnyó 54 2.26 %
Jolsvatapolca 52 2.17 %
Baráttelke 46 1.92 %
Turcsok 41 1.71 %
Szirk 41 1.71 %
Murányszabadi 33 1.38 %
Ratkósebes 33 1.38 %
Otrokócs 31 1.30 %
Kövi 25 1.04 %
Lice 24 1.00 %
Kakasalja 21 0.88 %
Ratkó 20 0.84 %
Gömörrákos 20 0.84 %
Gömörliget 18 0.75 %
Nandrás 17 0.71 %
Gice 14 0.59 %
Murányhuta 13 0.54 %
Felsőfalu 7 0.29 %
Kisperlász 7 0.29 %
Sajógömör 6 0.25 %
Szásza 6 0.25 %
Szkáros 5 0.21 %
Deresk 5 0.21 %
Gömörfalva 5 0.21 %
Poloszkó 5 0.21 %
Újvásár 5 0.21 %
Süvete 4 0.17 %
Zsór 4 0.17 %
Lőkös 3 0.13 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 25.00 %
Tornalja 24 7.14 %
Lubény 17 5.06 %
Szirk 12 3.57 %
Jolsva 11 3.27 %
Gerlice 10 2.98 %
Vizesrét 9 2.68 %
Lehelfalva 7 2.08 %
Murányalja 7 2.08 %
Kövi 6 1.79 %
Turcsok 6 1.79 %
Jolsvatapolca 5 1.49 %
Lice 4 1.19 %
Murányhosszúrét 4 1.19 %
Sajógömör 4 1.19 %
Hizsnyó 3 0.89 %
Gice 3 0.89 %
Gömörliget 3 0.89 %
Baráttelke 3 0.89 %
Gömörfalva 3 0.89 %
Ratkósebes 3 0.89 %
Gömörrákos 3 0.89 %
Murányszabadi 2 0.60 %
Szkáros 2 0.60 %
Újvásár 2 0.60 %
Otrokócs 2 0.60 %
Zsór 2 0.60 %
Murányhuta 2 0.60 %
Nandrás 1 0.30 %
Kakasalja 1 0.30 %
Szásza 1 0.30 %
Süvete 1 0.30 %
Felsőfalu 1 0.30 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 34.04 %
Murányhosszúrét 163 8.08 %
Murányalja 120 5.95 %
Tornalja 73 3.62 %
Jolsva 69 3.42 %
Lehelfalva 43 2.13 %
Vizesrét 36 1.78 %
Lubény 30 1.49 %
Ratkósebes 23 1.14 %
Szirk 22 1.09 %
Ratkó 21 1.04 %
Hizsnyó 20 0.99 %
Gömörliget 14 0.69 %
Gice 13 0.64 %
Kövi 13 0.64 %
Murányhuta 12 0.59 %
Murányszabadi 12 0.59 %
Baráttelke 12 0.59 %
Jolsvatapolca 12 0.59 %
Lice 11 0.55 %
Gömörrákos 10 0.50 %
Kisperlász 9 0.45 %
Süvete 9 0.45 %
Deresk 8 0.40 %
Kakasalja 6 0.30 %
Nandrás 5 0.25 %
Otrokócs 4 0.20 %
Turcsok 4 0.20 %
Újvásár 3 0.15 %
Felsőfalu 2 0.10 %
Szásza 1 0.05 %
Lőkös 1 0.05 %
Szkáros 1 0.05 %
Sajógömör 1 0.05 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 43.17 %
Jolsva 441 19.43 %
Tornalja 166 7.31 %
Lubény 125 5.51 %
Lehelfalva 105 4.63 %
Jolsvatapolca 90 3.96 %
Murányalja 84 3.70 %
Sajógömör 82 3.61 %
Vizesrét 75 3.30 %
Murányhosszúrét 71 3.13 %
Hizsnyó 66 2.91 %
Gömörliget 65 2.86 %
Lice 64 2.82 %
Kövi 52 2.29 %
Baráttelke 47 2.07 %
Gömörrákos 40 1.76 %
Gice 34 1.50 %
Szirk 31 1.37 %
Otrokócs 29 1.28 %
Kisperlász 27 1.19 %
Nandrás 26 1.15 %
Ratkó 20 0.88 %
Kakasalja 20 0.88 %
Süvete 20 0.88 %
Deresk 19 0.84 %
Ratkósebes 19 0.84 %
Murányszabadi 16 0.70 %
Szkáros 13 0.57 %
Felsőrás 12 0.53 %
Turcsok 11 0.48 %
Murányhuta 9 0.40 %
Lőkös 8 0.35 %
Felsőfalu 8 0.35 %
Gömörfalva 7 0.31 %
Lévárt 4 0.18 %
Szásza 4 0.18 %
Alsófalu 4 0.18 %
Gerlice 4 0.18 %
Újvásár 3 0.13 %
Kisvisnyó 3 0.13 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 28.71 %
Deresk 153 13.95 %
Sajógömör 109 9.94 %
Gömörfalva 80 7.29 %
Szirk 73 6.65 %
Nagyrőce 69 6.29 %
Otrokócs 62 5.65 %
Lice 34 3.10 %
Lévárt 30 2.73 %
Szkáros 28 2.55 %
Felsőrás 26 2.37 %
Zsór 17 1.55 %
Süvete 16 1.46 %
Lőkös 15 1.37 %
Kisvisnyó 12 1.09 %
Jolsva 11 1.00 %
Felsőfalu 10 0.91 %
Alsófalu 10 0.91 %
Kövi 7 0.64 %
Gice 7 0.64 %
Murányhosszúrét 6 0.55 %
Szásza 6 0.55 %
Gömörrákos 5 0.46 %
Murányalja 5 0.46 %
Ratkó 5 0.46 %
Lubény 4 0.36 %
Murányhuta 3 0.27 %
Turcsok 3 0.27 %
Ratkósebes 2 0.18 %
Lehelfalva 2 0.18 %
Nandrás 2 0.18 %
Gömörliget 2 0.18 %
Jolsvatapolca 2 0.18 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 51.53 %
Vizesrét 157 11.14 %
Lubény 62 4.40 %
Jolsvatapolca 44 3.12 %
Kövi 42 2.98 %
Lehelfalva 39 2.77 %
Murányhosszúrét 39 2.77 %
Murányalja 37 2.63 %
Jolsva 37 2.63 %
Szirk 30 2.13 %
Tornalja 30 2.13 %
Hizsnyó 28 1.99 %
Süvete 24 1.70 %
Baráttelke 20 1.42 %
Murányhuta 19 1.35 %
Murányszabadi 15 1.06 %
Ratkó 14 0.99 %
Gice 13 0.92 %
Szásza 13 0.92 %
Gömörliget 12 0.85 %
Turcsok 12 0.85 %
Gömörrákos 11 0.78 %
Ratkósebes 10 0.71 %
Kisperlász 10 0.71 %
Kakasalja 8 0.57 %
Nandrás 7 0.50 %
Deresk 6 0.43 %
Sajógömör 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Felsőfalu 4 0.28 %
Újvásár 3 0.21 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 44.32 %
Szirk 80 6.73 %
Jolsva 78 6.56 %
Tornalja 57 4.79 %
Lubény 52 4.37 %
Murányalja 49 4.12 %
Murányhosszúrét 43 3.62 %
Ratkósebes 38 3.20 %
Ratkó 20 1.68 %
Baráttelke 20 1.68 %
Gömörrákos 19 1.60 %
Kakasalja 19 1.60 %
Turcsok 18 1.51 %
Vizesrét 17 1.43 %
Hizsnyó 16 1.35 %
Lehelfalva 16 1.35 %
Jolsvatapolca 15 1.26 %
Sajógömör 12 1.01 %
Murányszabadi 12 1.01 %
Gömörfalva 11 0.93 %
Kövi 11 0.93 %
Gice 10 0.84 %
Szkáros 9 0.76 %
Gömörliget 9 0.76 %
Süvete 8 0.67 %
Gerlice 8 0.67 %
Lice 7 0.59 %
Felsőfalu 6 0.50 %
Nandrás 6 0.50 %
Poloszkó 5 0.42 %
Murányhuta 3 0.25 %
Alsófalu 3 0.25 %
Kisperlász 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Deresk 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 44.90 %
Sajógömör 22 5.34 %
Nagyrőce 19 4.61 %
Gömörfalva 13 3.16 %
Otrokócs 9 2.18 %
Lice 7 1.70 %
Deresk 6 1.46 %
Gice 5 1.21 %
Jolsva 5 1.21 %
Lévárt 4 0.97 %
Süvete 4 0.97 %
Lubény 4 0.97 %
Szkáros 4 0.97 %
Murányhosszúrét 4 0.97 %
Gömörliget 3 0.73 %
Szásza 3 0.73 %
Zsór 3 0.73 %
Alsófalu 3 0.73 %
Jolsvatapolca 3 0.73 %
Murányalja 3 0.73 %
Ratkó 2 0.49 %
Hizsnyó 2 0.49 %
Lőkös 2 0.49 %
Poloszkó 2 0.49 %
Vizesrét 1 0.24 %
Kisvisnyó 1 0.24 %
Turcsok 1 0.24 %
Kövi 1 0.24 %
Szirk 1 0.24 %
Gömörrákos 1 0.24 %
Felsőrás 1 0.24 %
Baráttelke 1 0.24 %
Ratkósebes 1 0.24 %
Murányhuta 1 0.24 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 52.53 %
Jolsva 52 6.91 %
Tornalja 45 5.98 %
Murányhosszúrét 35 4.65 %
Szirk 32 4.26 %
Lubény 31 4.12 %
Murányalja 26 3.46 %
Baráttelke 18 2.39 %
Ratkó 16 2.13 %
Hizsnyó 14 1.86 %
Gömörrákos 13 1.73 %
Kakasalja 13 1.73 %
Ratkósebes 11 1.46 %
Vizesrét 11 1.46 %
Gömörfalva 10 1.33 %
Jolsvatapolca 8 1.06 %
Kövi 8 1.06 %
Lehelfalva 7 0.93 %
Gice 7 0.93 %
Sajógömör 6 0.80 %
Szkáros 6 0.80 %
Murányszabadi 6 0.80 %
Felsőfalu 6 0.80 %
Turcsok 6 0.80 %
Gömörliget 5 0.66 %
Nandrás 3 0.40 %
Lice 2 0.27 %
Deresk 2 0.27 %
Szásza 2 0.27 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lőkös 1 0.13 %
Otrokócs 1 0.13 %
Süvete 1 0.13 %
Alsófalu 1 0.13 %
Kisperlász 1 0.13 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 53.98 %
Murányalja 283 18.79 %
Murányhosszúrét 88 5.84 %
Murányszabadi 69 4.58 %
Jolsva 53 3.52 %
Tornalja 46 3.05 %
Vizesrét 40 2.66 %
Murányhuta 34 2.26 %
Szirk 26 1.73 %
Hizsnyó 19 1.26 %
Jolsvatapolca 16 1.06 %
Lubény 15 1.00 %
Kakasalja 14 0.93 %
Lehelfalva 14 0.93 %
Gömörrákos 11 0.73 %
Ratkósebes 10 0.66 %
Gömörliget 10 0.66 %
Gice 9 0.60 %
Baráttelke 9 0.60 %
Ratkó 7 0.46 %
Turcsok 6 0.40 %
Lice 5 0.33 %
Deresk 5 0.33 %
Kövi 5 0.33 %
Süvete 4 0.27 %
Szásza 4 0.27 %
Sajógömör 4 0.27 %
Gömörfalva 4 0.27 %
Kisperlász 3 0.20 %
Nandrás 3 0.20 %
Alsófalu 2 0.13 %
Szkáros 1 0.07 %
Poloszkó 1 0.07 %
Otrokócs 1 0.07 %
Újvásár 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 38.81 %
Jolsva 71 6.62 %
Tornalja 65 6.06 %
Szirk 62 5.78 %
Lubény 45 4.20 %
Murányalja 36 3.36 %
Murányhosszúrét 34 3.17 %
Ratkó 31 2.89 %
Turcsok 31 2.89 %
Ratkósebes 25 2.33 %
Hizsnyó 24 2.24 %
Baráttelke 21 1.96 %
Gömörrákos 19 1.77 %
Kövi 14 1.31 %
Szkáros 13 1.21 %
Kakasalja 12 1.12 %
Nandrás 12 1.12 %
Lehelfalva 11 1.03 %
Vizesrét 9 0.84 %
Gömörfalva 8 0.75 %
Jolsvatapolca 8 0.75 %
Gerlice 7 0.65 %
Deresk 7 0.65 %
Gice 6 0.56 %
Felsőfalu 6 0.56 %
Murányszabadi 5 0.47 %
Lice 4 0.37 %
Poloszkó 3 0.28 %
Gömörliget 2 0.19 %
Kisperlász 2 0.19 %
Sajógömör 2 0.19 %
Zsór 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Süvete 1 0.09 %
Szásza 1 0.09 %
Murányhuta 1 0.09 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 58.87 %
Sajógömör 57 4.88 %
Gömörfalva 33 2.83 %
Gice 21 1.80 %
Lice 21 1.80 %
Murányhosszúrét 18 1.54 %
Lőkös 17 1.46 %
Nagyrőce 16 1.37 %
Otrokócs 15 1.29 %
Deresk 14 1.20 %
Szkáros 13 1.11 %
Lévárt 12 1.03 %
Alsófalu 12 1.03 %
Felsőrás 11 0.94 %
Zsór 10 0.86 %
Süvete 6 0.51 %
Kövi 6 0.51 %
Felsőfalu 5 0.43 %
Ratkó 3 0.26 %
Murányalja 2 0.17 %
Kisvisnyó 2 0.17 %
Jolsva 2 0.17 %
Lubény 2 0.17 %
Turcsok 2 0.17 %
Gömörliget 2 0.17 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Ratkósebes 1 0.09 %
Újvásár 1 0.09 %
Szásza 1 0.09 %
Szirk 1 0.09 %
Jolsvatapolca 1 0.09 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
67 44.37%
VPN
24 15.89%
KSČ
15 9.93%
SNS
11 7.28%
KDH
11 7.28%
SPV
7 4.64%
DS
5 3.31%
SZ
4 2.65%
DÚRS
4 2.65%
SSL
2 1.32%
SD
1 0.66%
Érvényes szavazatok 151
HZDS
42 28.00%
Együttélés-MKDM
40 26.67%
Magyar Polgári Párt
15 10.00%
SNS
11 7.33%
KDH
8 5.33%
SDĽ
7 4.67%
SPI
7 4.67%
KSS
4 2.67%
SKDH
4 2.67%
SSL-SNZ
3 2.00%
ROI
3 2.00%
ODÚ
2 1.33%
ZPR-RČS
2 1.33%
SZ
1 0.67%
SDSS
1 0.67%
Érvényes szavazatok 150
MK
50 40.32%
HZDS-RSS
21 16.94%
KSS
15 12.10%
KSÚ
8 6.45%
SPK
7 5.65%
ZRS
4 3.23%
KDH
4 3.23%
SP-VOĽBA
4 3.23%
SNS
4 3.23%
3 2.42%
HZPCS
3 2.42%
ROISR
1 0.81%
Érvényes szavazatok 124
MKP
64 43.54%
HZDS
15 10.20%
SOP
15 10.20%
SDĽ
15 10.20%
SNS
10 6.80%
SDK
10 6.80%
ZRS
7 4.76%
KSS
5 3.40%
MLHZP
3 2.04%
SNJ
2 1.36%
NaAS
1 0.68%
Érvényes szavazatok 147
MKP
48 45.28%
KSS
14 13.21%
SMER
11 10.38%
HZDS
6 5.66%
ANO
5 4.72%
KDH
4 3.77%
HZD
4 3.77%
SNS
3 2.83%
SZS
2 1.89%
SDĽ
2 1.89%
NOSNP
2 1.89%
PSNS
1 0.94%
SDA
1 0.94%
ZRS
1 0.94%
ROSA
1 0.94%
SDKU
1 0.94%
Érvényes szavazatok 106
MKP
53 54.08%
SMER
16 16.33%
KSS
9 9.18%
SNS
7 7.14%
KDH
5 5.10%
ĽS HZDS
5 5.10%
SDĽ
1 1.02%
SF
1 1.02%
SDKU DS
1 1.02%
Érvényes szavazatok 98
Most-Híd
35 35.35%
MKP
20 20.20%
SMER
20 20.20%
SaS
6 6.06%
KDH
4 4.04%
KSS
3 3.03%
SNS
2 2.02%
LSNS
2 2.02%
ĽS HZDS
2 2.02%
SDKU DS
2 2.02%
SRK
2 2.02%
Únia
1 1.01%
Érvényes szavazatok 99
SMER SD
32 31.68%
Most-Híd
32 31.68%
MKP
20 19.80%
KDH
4 3.96%
KSS
4 3.96%
Zelení
2 1.98%
NaS ns
2 1.98%
SSS NM
2 1.98%
SNS
1 0.99%
Obyčajní ľudia
1 0.99%
SDKU DS
1 0.99%
Érvényes szavazatok 101
MKP
31 32.29%
Most-Híd
13 13.54%
LSNS
13 13.54%
SMER SD
9 9.38%
#SIEŤ
7 7.29%
SNS
5 5.21%
TIP
4 4.17%
OĽANO-NOVA
4 4.17%
KSS
3 3.13%
SME RODINA
3 3.13%
SaS
2 2.08%
KDH
1 1.04%
SDKU DS
1 1.04%
Érvényes szavazatok 96
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések