SK
KE
.....

Szilvásapáti

Község

címer zászló
10 3% magyar 1910
49 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšné Opátske
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Alsószoros, Heringes, Pál-hegy, Panoráma-Heringeš, Pri kamennej studni, (Tomkamajor)
Koordináták:
48.71649170, 21.27995491
Terület:
4,19 km2
Rang:
község
Népesség:
2358
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04001
Település kód:
599913
Szervezeti azonosító:
691101

Szilvásapáti a Hernád bal partján, az Alsó-Hernád-völgyben, az Alsó-Tarca-dombság déli részét alkotó dombsor (Heringes, 324 m) nyugati lábánál, 200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 4 km-re délkeletre. A régi településmag, Szilvásapáti falu és a tőle 2 km-re északra fekvő, a 20. században beépült Alsószoros (Nižná Vrať) mára teljesen beépültek. Határa 195-324 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben területének 34,1 %-át kertek (143 ha), 20,5 %-át szántóföld (86 ha), 17,7 %-át beépített terület (74 ha) és 10,0 %-át (42 ha) erdő foglalta el. Bár a városközponttól légvonalban csak 3 km-re fekszik, a Hernád-folyó és a túlpartján húzódó vasútvonal elválasztja tőle és csak nagy kerülővel, északon a Gálszécsi út/ Palacký utca forgalmi csomóponton, délen az R4-es gyorsforgalmi úton keresztül közelíthető meg. Utóbbi út végighalad a városrészen, Abaszéplak (4,5 km) felé a Hernád partján haladó mellékút biztosít összeköttetést. Délnyugatról a Tóvárosi-lakótelep, nyugatról Kassa-Dél, északnyugatról Kassa-Óváros, északról Dargói Hősök-lakótelep, északkeletről Kassaújfalu, délkeletről pedig Abaszéplak kassai városrészekkel határos. Nyugati határát a Szilvásapáti-Abaszéplak út és a Hernád jobbparti töltése, északi határát pedig a 19-es (Kassát Gálszéccsel összekötő) főút vonala alkotja. Szilvásapáti régi településmagjától keletre (az egykori Tomkamajor helyén) és délkeletre (a Hernád völgyében) a 20. század második felében kialakult hétvégi házas övezet található. A Gálszécsi út mentén kialakuló, majd dél felé terjeszkedő Alsószoros a városrész új központjává vált, itt található az önkormányzati hivatal is. Előbbiektől teljesen elkülönül a 310 méter magas Pál-hegyen, a 19-es és 3410-es (izdobai) út elágazásánál 2011-2013-ban felépült új, emeletes és földszintes sorházakból álló lakóövezet (Panoráma-Heringeš).

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze 1996 óta a Kassa-IV. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1968 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1910-21-hez képest (1,59 km²) 1968 után csaknem duplájára nőtt (4,19 km²), miután hozzácsatolták a korábban is Kassához tartozó Alsószorost (és Kassamindszent egy kisebb határrészét), eredeti területéből ugyanakkor a Hernád bal partjára eső határrészét és a Telek-erdő egy részét elcsatolták (előbbi ma a Tóvárosi-lakótelephez, utóbbi Abaszéplakhoz tartozik). Területe két kataszteri területre oszlik: Szilvásapáti (0,98 km²), Alsószoros (3,21 km²).

Népesség

2011-ben 1629 lakosa volt, melynek 82 %-a volt szlovák és 1,7 %-a (27 fő) magyar nemzetiségű (41 fő – 2,5 % – magyar anyanyelvű), a lakosság 13 %-a nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az eredeti Szilvásapáti község szlovák többségű aprófalu volt, bár az 1921-es népszámláláskor a lakosság egyötöde magyarnak vallotta magát, ez epizodikusnak bizonyult. 1880-ban 205, 1941-ben 359, 1970-ben pedig 421 lakosa volt. Alsószoros hozzácsatolásával népessége csaknem négyszeresére nőtt (1980-ban 1627 fő). Az 1980-as években még 17,9 %-os fogyás figyelhető meg (1627 főről 1336-ra), a rendszerváltást követő két évtizedben már több mint egyötödével nőtt a lakosság száma. Az új Pál-hegyi lakóövezet átadásával népessége másfélszeresére ugrott 2011 után (2017-ben már 2480 fő). 2011-ben lakosságának 54,5 %-a volt római katolikus, 6,5 %-a görög katolikus, 3,4 %-a evangélikus vallású, 15,3 %-a pedig felekezeten kívüli volt. 1921-ben a római katolikusok még a népesség 86,8 %-át, a görög katolikusok pedig 12,9 %-át alkották. 2011-ben népességének 64,3 %-a (1048 fő) élt Alsószoroson, 35,7 %-a (581 fő) pedig Szilvásapátin. Népsűrűsége ugyanekkor 389 fő/km² volt.

Történelem

Területe évszázadokon át az abaszéplaki bencés apátság birtoka volt. Az itteni szőlőket, melyeket nagyrészt kassai polgárok műveltek, 1344-ben említi elsőként Péter széplaki apát oklevele. A település a 18. században jött létre, szlovák telepesközségként Széplakapáti határában, szilvafákkal beültetett területen. Kezdetben (1731) Felsőapáti, majd 1746-ban már mai nevén (Szilvás-Apáthi) említik. Abaszéplak filiája volt, első pecsétje 1775-ből ismert. A 19. század derekén Fényes Elek monográfiájában, mint a kassaiak kedvelt kirándulóhelyét jellemzi. A község iskolája 1905-ben épült. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1968-ban hat másik községgel együtt Kassához csatolták.

Mai jelentősége

A városrészben gimnázium és gyógypedagógiai iskola is működik. Jézus Szent szívének szentelt római katolikus temploma 1912-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Szilvás Apáti. Magyar falu Abauj Vármegyében, birtokosa a’ Királyi Kamara, lakosai leg inkább reformátusok, fekszik a’ fűzéri járásban, határbéli földgye soványos, a’ vízáradás, és a’ tavas helyek miatt; fája, makkja elég, fából kotsikat készítnek a’ lakosok, mellyeket elárúlgatnak; a’ hol a’ vizek nem bolygattyák földgyeit, termékeny, és mivel Kassához is közel van, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szilvás Apáthi, Opaczka, tóth falu, Abauj vgyében, a Hernád bal partján, igen gyönyörü vidéken: 159 kath. lak. A kassaiak ide gyakran kijárnak mulatni. F. u. a Sz. István seminariuma.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kassáról dél felé, a Hernád balpartján Szilvás-Apáti községet találjuk, a Kassai-hegy lábánál, 38 házzal, 284 tót ajku lakossal. Postája és távirója Kassa.

Helységnévtár

Apáti (Szilvás-) (Szilvás-Apáti, Apocka, Aposce), rk. 175 Széplak, gk. 27 Kassa, ág. 2 - , ref. 1 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szilvásapáti. A község keletkezése és története ismeretlen. Valószínűleg az újabb időkben települt, nagyobbára szlovákokból. Területe 266 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 359.

Névelőfordulások
1731
Felső Apathi
1746
Szilvás-Apáthi
1773
Szilvás-Apáthi
1786
Silvásch-Apáthi
1808
Szilvás-Apáthi, Opácké, Opátské
1863
Szilvásapáti
1873
Apátiszilvás
1888
Szilvásapáti
1920
Opatovce
1927
Vyšné Opátske
1938
Szilvásapáti
1945
Vyšné Opátske

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nižná Úvrať) 25
Telefon:

Honlap: vysneopatske.sk
Polgármester:
Mikluš Viktor (Független)

Képviselő-testület:
Granda Tatiana (Független)
Bočkayová Iveta (Független)
Badanič Peter (KDH, SaS, SMK-MKP)
Špacai Štefan (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár)
Michalov Michal (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár)
Független 40% Független 2 képviselö KDH, SaS... 20% KDH, SaS, SMK-MKP 1 képviselö OBYČAJNÍ... 40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár 2 képviselö 5 képviselö
Gimnázium

Opatovská cesta 7

Mestská časť Košice-Vyšné Opátske

Nižná Úvrať 25

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice

Opatovská cesta 101

Spoj.škola - OA preTP

Opatovská cesta 97

Spoj.škola - ŠMŠ

Opatovská cesta 101

Spoj.škola-MŠpri ZŠsTP

Opatovská cesta 97

Gimnázium

Opatovská 7

Spoj.škola - ŠZŠ pre TP

Opatovská cesta 101

Spoj.škola - ZŠsMŠpreTP

Opatovská cesta 97

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1 0%
szlovákok 194 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 10 3%
szlovákok 300 96%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 56 20%
szlovákok 222 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 280
magyarok 32 2%
szlovákok 1271 95%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 7 1%
csehek 8 1%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1336
magyarok 33 2%
szlovákok 1342 92%
ruszinok 6 0%
romák 2 0%
ukránok 3 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 56 4%
összlétszám 1453
magyarok 27 2%
szlovákok 1350 83%
ruszinok 10 1%
romák 2 0%
ukránok 6 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 220 14%
összlétszám 1629
magyarok 49 2%
szlovákok 2378 90%
ruszinok 16 1%
romák 5 0%
ukránok 16 1%
csehek 11 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 140 5%
összlétszám 2633
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1996
Választási részvétel: 50.3 %
Kiadott boríték: 1004
Bedobott boríték: 1004

Polgármester

Érvényes szavazólap: 966
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mikluš Viktor 559 57.87 % Független
Špacai Štefan 407 42.13 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár, NÁRODNÁ KOALÍCIA, DS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Granda Tatiana 523 Független
Špacai Štefan 377 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár
Michalov Michal 342 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár
Bočkayová Iveta 337 Független
Badanič Peter 333 KDH, SaS, SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár 40.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár 2 képviselö KDH, SaS, SMK-MKP 20.00% KDH, SaS, SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1529
Választási részvétel: 19.42 %
Kiadott boríték: 297
Bedobott boríték: 297
Választásra jogosult: 1538
Választási részvétel: 19.05 %
Kiadott boríték: 293
Bedobott boríték: 293
Választásra jogosult: 1 921
Választási részvétel: 36,43 %
Kiadott boríték: 700
Bedobott boríték: 700

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 283
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 687
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 109 38.52 % KDS
Zdenko Trebuľa 93 32.86 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 30 10.60 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 13 4.59 % NOVA
Jaroslav Džunko 11 3.89 % Független
Vladimír Gürtler 10 3.53 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 8 2.83 % Független
Lukáš Sisák 4 1.41 % KSS
Marek Ďurán 3 1.06 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 0.71 % OKS
Zdenko Trebuľa 85 29.62% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 399 58.08 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 183 26.64 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 34 4.95 % ĽSNS
Róbert Bačinský 33 4.80 % Független
Karol Pataky 18 2.62 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 8 1.16 % SNS
Jaroslav Džunko 5 0.73 % Független
Jozef Červeňák 3 0.44 % RIS
Lukáš Sisák 1 0.15 % KSS
Oliver Petrík 1 0.15 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.15 % Független
Rudolf Botka 1 0.15 % NP
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 270
Érvényes szavazólap: 656
Érvényes szavazólap: 14045
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Demský 64 23.70% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Hlinka 64 23.70% SMER - SD
Vladimír Saxa 62 22.96% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anna Jenčová 60 22.22% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 53 19.63% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Renáta Lenártová 48 17.78% SMER - SD
Tibor Bacsó 46 17.04% NOVA
Boris Farkašovský 43 15.93% SMER - SD
Ladislav Breicha 40 14.81% NOVA
Ivo Čabra 35 12.96% NOVA
Rastislav Masnyk 35 12.96% SaS
Jaroslav Džunko 32 11.85% Független
Mária Semanová 30 11.11% Független
Jozef Kováč 28 10.37% SaS
Pavol Lehotský 28 10.37% ĽS-HZDS
Miroslav Barnovský 25 9.26% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 22 8.15% 7 STATOČNÝCH
Rudolf Varga 20 7.41% 99%
Roman Radvák 15 5.56% SNS
Ladislav Miko 15 5.56% 7 STATOČNÝCH
Štefan Varga 13 4.81% 99%
Jozef Halász 13 4.81% DS
Rudolf Iškovič 12 4.44% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 12 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Vilner 12 4.44% PD
Peter Brugoš 11 4.07% KSS
Rozália Mudrá 10 3.70% SMK-MKP
Lukáš Sisák 10 3.70% KSS
Roman Košč 7 2.59% SĽS
František Kľučár 7 2.59% 99%
Gabriel Schwarcz 5 1.85% SMS
Mária Hofmanová 5 1.85% SĽS
Vladislav Stankovič 4 1.48% SĽS
Juraj Mikita 3 1.11% ĽS-HZDS
Vladimír Saxa 179 27.29% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Boldižár 179 27.29% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lenka Kovačevičová 176 26.83% Független
Ivo Grobauer 135 20.58% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 134 20.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Róbert Schwarcz 126 19.21% Független
Renáta Lenártová 120 18.29% SMER-SD
Margita Kočišková 116 17.68% DS
Adriana Čurajová 109 16.62% Független
Ľubica Fečková 84 12.80% Független
Tibor Bacsó 81 12.35% ŠKV
Jaroslav Hlinka 76 11.59% Független
Jaroslav Kaifer 74 11.28% SMER-SD
Mária Semanová 74 11.28% Független
Anna Jenčová 70 10.67% Független
Michal Jurko 46 7.01% ĽS Naše Slovensko
Renáta Šramková 42 6.40% SMER-SD
Jaroslav Džunko 40 6.10% Független
Anton Čekan 38 5.79% ĽS Naše Slovensko
Juraj Tobák 37 5.64% ŠANCA
Monika Čekanová 36 5.49% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 35 5.34% SNS
Jaroslav Olejár 32 4.88% DS
Richard Rosival 29 4.42% SME RODINA - Boris Kollár
Ľubomír Demský 24 3.66% MOST - HÍD
Štefan Glaubic 23 3.51% SZS
Erich Blanár 23 3.51% ŠANCA
Viktória Kozelová 20 3.05% ŠANCA
Ján Bučko 16 2.44% KSS
Ondrej Vilner 14 2.13% MOST - HÍD
Peter Brugoš 13 1.98% KSS
Eva Fábiánová 13 1.98% SMK-MKP
Karol Ištván 12 1.83% MOST - HÍD
Tibor Ferko 12 1.83% NAJ
Daniel Rišian 11 1.68% MOST - HÍD
Lukáš Sisák 8 1.22% KSS
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Lenka Kovačevičová 3692 26.29% Független
Vladimír Saxa 3369 23.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Hlinka 3110 22.14% Független
Renáta Lenártová 2788 19.85% SMER-SD
Róbert Schwarcz 2749 19.57% Független
Martin Boldižár 2689 19.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 2231 15.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jaroslav Kaifer 1925 13.71% SMER-SD
Adriana Čurajová 1910 13.60% Független
Anna Jenčová 1827 13.01% Független
Ivo Grobauer 1811 12.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubica Fečková 1614 11.49% Független
Tibor Bacsó 1395 9.93% ŠKV
Renáta Šramková 1324 9.43% SMER-SD
Mária Semanová 1150 8.19% Független
Michal Jurko 946 6.74% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 928 6.61% SNS
Jaroslav Olejár 911 6.49% DS
Anton Čekan 908 6.46% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 893 6.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 812 5.78% Független
Richard Rosival 799 5.69% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 748 5.33% ŠANCA
Ľubomír Demský 660 4.70% MOST - HÍD
Erich Blanár 615 4.38% ŠANCA
Eva Fábiánová 551 3.92% SMK-MKP
Ondrej Vilner 494 3.52% MOST - HÍD
Margita Kočišková 418 2.98% DS
Viktória Kozelová 415 2.95% ŠANCA
Štefan Glaubic 371 2.64% SZS
Lukáš Sisák 336 2.39% KSS
Ján Bučko 317 2.26% KSS
Peter Brugoš 299 2.13% KSS
Karol Ištván 276 1.97% MOST - HÍD
Tibor Ferko 250 1.78% NAJ
Daniel Rišian 213 1.52% MOST - HÍD

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dél 1 062 55.60 %
Tóvárosi-lakótelep 500 26.18 %
Bárca 134 7.02 %
Szilvásapáti 109 5.71 %
Abaszéplak 73 3.82 %
Zsebes 32 1.68 %
Tóvárosi-lakótelep 1 048 57.36 %
Dél 463 25.34 %
Abaszéplak 126 6.90 %
Bárca 93 5.09 %
Szilvásapáti 70 3.83 %
Zsebes 27 1.48 %
Dél 437 48.13 %
Tóvárosi-lakótelep 333 36.67 %
Abaszéplak 50 5.51 %
Bárca 42 4.63 %
Szilvásapáti 38 4.19 %
Zsebes 8 0.88 %
Dél 111 52.11 %
Tóvárosi-lakótelep 64 30.05 %
Bárca 17 7.98 %
Szilvásapáti 11 5.16 %
Abaszéplak 5 2.35 %
Zsebes 5 2.35 %
Dél 409 66.50 %
Tóvárosi-lakótelep 138 22.44 %
Bárca 24 3.90 %
Szilvásapáti 23 3.74 %
Abaszéplak 17 2.76 %
Zsebes 4 0.65 %
Dél 325 58.98 %
Tóvárosi-lakótelep 134 24.32 %
Abaszéplak 41 7.44 %
Bárca 36 6.53 %
Szilvásapáti 13 2.36 %
Zsebes 2 0.36 %
Dél 772 34.60 %
Tóvárosi-lakótelep 557 24.97 %
Bárca 546 24.47 %
Szilvásapáti 134 6.01 %
Abaszéplak 112 5.02 %
Zsebes 110 4.93 %
Dél 784 43.29 %
Tóvárosi-lakótelep 629 34.73 %
Szilvásapáti 135 7.45 %
Bárca 120 6.63 %
Abaszéplak 106 5.85 %
Zsebes 37 2.04 %
Tóvárosi-lakótelep 420 45.26 %
Dél 298 32.11 %
Abaszéplak 101 10.88 %
Bárca 62 6.68 %
Szilvásapáti 35 3.77 %
Zsebes 12 1.29 %
Dél 477 58.74 %
Tóvárosi-lakótelep 187 23.03 %
Bárca 74 9.11 %
Szilvásapáti 40 4.93 %
Abaszéplak 22 2.71 %
Zsebes 12 1.48 %
Dél 2 213 71.16 %
Tóvárosi-lakótelep 535 17.20 %
Bárca 146 4.69 %
Abaszéplak 116 3.73 %
Szilvásapáti 76 2.44 %
Zsebes 24 0.77 %
Dél 997 51.79 %
Tóvárosi-lakótelep 584 30.34 %
Bárca 141 7.32 %
Abaszéplak 101 5.25 %
Szilvásapáti 74 3.84 %
Zsebes 28 1.45 %
Dél 514 56.42 %
Tóvárosi-lakótelep 266 29.20 %
Bárca 45 4.94 %
Abaszéplak 37 4.06 %
Szilvásapáti 32 3.51 %
Zsebes 17 1.87 %
Dél 473 63.24 %
Tóvárosi-lakótelep 161 21.52 %
Bárca 44 5.88 %
Szilvásapáti 37 4.95 %
Abaszéplak 24 3.21 %
Zsebes 9 1.20 %
Tóvárosi-lakótelep 155 48.90 %
Dél 113 35.65 %
Szilvásapáti 16 5.05 %
Bárca 15 4.73 %
Abaszéplak 14 4.42 %
Zsebes 4 1.26 %
Dél 124 44.93 %
Tóvárosi-lakótelep 112 40.58 %
Bárca 16 5.80 %
Szilvásapáti 12 4.35 %
Abaszéplak 10 3.62 %
Zsebes 2 0.72 %
Tóvárosi-lakótelep 2 611 70.72 %
Dél 491 13.30 %
Abaszéplak 237 6.42 %
Szilvásapáti 176 4.77 %
Bárca 145 3.93 %
Zsebes 32 0.87 %
Dél 160 47.62 %
Tóvárosi-lakótelep 129 38.39 %
Bárca 23 6.85 %
Abaszéplak 12 3.57 %
Szilvásapáti 8 2.38 %
Zsebes 4 1.19 %
Dél 151 36.12 %
Szilvásapáti 116 27.75 %
Tóvárosi-lakótelep 104 24.88 %
Abaszéplak 25 5.98 %
Bárca 17 4.07 %
Zsebes 5 1.20 %
Dél 1 341 49.87 %
Tóvárosi-lakótelep 787 29.27 %
Bárca 183 6.81 %
Szilvásapáti 179 6.66 %
Abaszéplak 159 5.91 %
Zsebes 40 1.49 %
Tóvárosi-lakótelep 395 41.75 %
Dél 377 39.85 %
Bárca 62 6.55 %
Abaszéplak 51 5.39 %
Szilvásapáti 46 4.86 %
Zsebes 15 1.59 %
Dél 425 47.59 %
Tóvárosi-lakótelep 346 38.75 %
Bárca 43 4.82 %
Abaszéplak 38 4.26 %
Szilvásapáti 36 4.03 %
Zsebes 5 0.56 %
Tóvárosi-lakótelep 759 66.00 %
Dél 183 15.91 %
Bárca 88 7.65 %
Szilvásapáti 74 6.43 %
Abaszéplak 38 3.30 %
Zsebes 8 0.70 %
Dél 190 38.46 %
Bárca 147 29.76 %
Tóvárosi-lakótelep 103 20.85 %
Zsebes 21 4.25 %
Abaszéplak 19 3.85 %
Szilvásapáti 14 2.83 %
Tóvárosi-lakótelep 131 43.81 %
Dél 111 37.12 %
Bárca 20 6.69 %
Abaszéplak 20 6.69 %
Szilvásapáti 13 4.35 %
Zsebes 4 1.34 %
Tóvárosi-lakótelep 1 370 49.14 %
Dél 827 29.66 %
Bárca 216 7.75 %
Abaszéplak 192 6.89 %
Szilvásapáti 120 4.30 %
Zsebes 63 2.26 %
Dél 669 50.53 %
Tóvárosi-lakótelep 460 34.74 %
Bárca 82 6.19 %
Abaszéplak 52 3.93 %
Szilvásapáti 42 3.17 %
Zsebes 19 1.44 %
Tóvárosi-lakótelep 370 46.31 %
Dél 258 32.29 %
Abaszéplak 83 10.39 %
Bárca 49 6.13 %
Szilvásapáti 29 3.63 %
Zsebes 10 1.25 %
Tóvárosi-lakótelep 1 449 52.71 %
Dél 808 29.39 %
Abaszéplak 214 7.78 %
Szilvásapáti 126 4.58 %
Bárca 125 4.55 %
Zsebes 27 0.98 %
Dél 747 53.55 %
Tóvárosi-lakótelep 348 24.95 %
Bárca 120 8.60 %
Szilvásapáti 81 5.81 %
Abaszéplak 73 5.23 %
Zsebes 26 1.86 %
Tóvárosi-lakótelep 139 55.60 %
Dél 71 28.40 %
Bárca 18 7.20 %
Szilvásapáti 12 4.80 %
Abaszéplak 10 4.00 %
Zsebes 0 0.00 %
Dél 267 64.34 %
Tóvárosi-lakótelep 94 22.65 %
Bárca 21 5.06 %
Szilvásapáti 20 4.82 %
Abaszéplak 9 2.17 %
Zsebes 4 0.96 %
Tóvárosi-lakótelep 1 162 34.49 %
Dél 1 075 31.91 %
Abaszéplak 704 20.90 %
Bárca 205 6.08 %
Szilvásapáti 179 5.31 %
Zsebes 44 1.31 %
Dél 656 40.64 %
Tóvárosi-lakótelep 553 34.26 %
Abaszéplak 213 13.20 %
Szilvásapáti 84 5.20 %
Bárca 80 4.96 %
Zsebes 28 1.73 %
Dél 416 63.03 %
Tóvárosi-lakótelep 142 21.52 %
Bárca 31 4.70 %
Abaszéplak 31 4.70 %
Szilvásapáti 24 3.64 %
Zsebes 16 2.42 %
Dél 201 54.18 %
Tóvárosi-lakótelep 104 28.03 %
Szilvásapáti 23 6.20 %
Bárca 20 5.39 %
Abaszéplak 19 5.12 %
Zsebes 4 1.08 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
183 20.58%
KDH
175 19.69%
ODÚ
144 16.20%
SDĽ
127 14.29%
DS-ODS
66 7.42%
SDSS
37 4.16%
SZS
30 3.37%
SNS
28 3.15%
SKDH
25 2.81%
Együttélés-MKDM
24 2.70%
SZ
22 2.47%
ZPR-RČS
9 1.01%
SSL-SNZ
5 0.56%
SPI
4 0.45%
Egyéb
10 1.12%
Érvényes szavazatok 889
KDH
189 23.57%
HZDS-RSS
161 20.07%
138 17.21%
SP-VOĽBA
85 10.60%
DS
64 7.98%
ZRS
50 6.23%
MK
29 3.62%
HZPCS
20 2.49%
SNS
20 2.49%
NS
12 1.50%
KSS
11 1.37%
KSÚ
9 1.12%
SPK
8 1.00%
Egyéb
6 0.75%
Érvényes szavazatok 802
SDK
378 39.58%
SOP
254 26.60%
HZDS
157 16.44%
SDĽ
93 9.74%
SNS
27 2.83%
MKP
21 2.20%
KSS
15 1.57%
ZRS
4 0.42%
Egyéb
6 0.63%
Érvényes szavazatok 955
SDKU
240 28.34%
KDH
126 14.88%
SMER
96 11.33%
ANO
95 11.22%
HZDS
74 8.74%
MKP
50 5.90%
KSS
47 5.55%
HZD
30 3.54%
SDA
28 3.31%
PSNS
18 2.13%
SNS
13 1.53%
SZS
10 1.18%
SDPO
7 0.83%
Egyéb
13 1.53%
Érvényes szavazatok 847
SDKU DS
247 35.85%
SMER
139 20.17%
KDH
99 14.37%
SNS
49 7.11%
ĽS HZDS
43 6.24%
MKP
36 5.22%
SF
27 3.92%
KSS
23 3.34%
ANO
9 1.31%
NADEJ
5 0.73%
SDĽ
3 0.44%
Egyéb
9 1.31%
Érvényes szavazatok 689
SDKU DS
245 29.34%
SMER
177 21.20%
SaS
156 18.68%
KDH
102 12.22%
Most-Híd
52 6.23%
SNS
24 2.87%
ĽS HZDS
22 2.63%
LSNS
15 1.80%
MKP
13 1.56%
Únia
9 1.08%
SDĽ
7 0.84%
Paliho Kapurkova
7 0.84%
Egyéb
6 0.72%
Érvényes szavazatok 835
SMER SD
207 25.34%
SDKU DS
119 14.57%
KDH
108 13.22%
OĽaNO
84 10.28%
SaS
65 7.96%
Most-Híd
61 7.47%
Zmena zdola DU
43 5.26%
SNS
40 4.90%
SSS NM
27 3.30%
99 Percent
15 1.84%
MKP
11 1.35%
NÁŠ KRAJ
7 0.86%
LSNS
6 0.73%
SZ
4 0.49%
ĽS HZDS
4 0.49%
SF
4 0.49%
SOSKA
4 0.49%
Egyéb
8 0.98%
Érvényes szavazatok 817
SaS
268 21.58%
SMER SD
219 17.63%
OĽANO-NOVA
195 15.70%
#SIEŤ
115 9.26%
KDH
99 7.97%
SME RODINA
86 6.92%
Most-Híd
72 5.80%
LSNS
67 5.39%
SNS
65 5.23%
MKP
12 0.97%
SZS
9 0.72%
SKOK!
7 0.56%
TIP
6 0.48%
Egyéb
22 1.77%
Érvényes szavazatok 1242
Kassa IV járás
Szlovákia

Bejelentések