SK
KE
.....

Szentlőrincke

Község

címer zászló
43 31% magyar 1910
17 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lorinčík
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Csonkás, Füves-erdő, Lorinčík-Breziny, Lorinčík-Háje, Nyirjes, Rétek
Koordináták:
48.69025421, 21.19230652
Terület:
2,97 km2
Rang:
község
Népesség:
636
Tszf. magasság:
302 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04011
Település kód:
598194
Szervezeti azonosító:
690945

Szentlőrincke a Kassai-medencében, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Kassai-hegyalja erdős dombjainak lábánál, a Bölzsei-patak (Belžiansky potok) mentén, 300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 8 km-re délnyugatra. Határa 265-410 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben területének 51,5 %-át (153 ha) szántóföld és 21,5 %-át (64 ha) erdő (egy tömbben, ez a Füves-erdő a településközponttól északra) foglalta el. Nyugatról Kisida, északról pedig Baska községekkel, délről Pólyi, keletről Peres, északkeletről Miszlóka kassai városrészekkel határos. Déli határát a Kassát Jászóval összekötő 548-as út vonala alkotja, keleti határa Peres belterületének pereménél húzódik. Belterülete a 21. század elején a Macák utcai lakópark létesítésével gyakorlatilag egybeépült Peresével. Szentlőrincke az 548-as útról leágazó 3406-os számú bekötőúton (0,8 km) közelíthető meg.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa – II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, ugyanakkor területe a 20. század elején még Pólyi kataszteréhez tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz, 1960-1976 között a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1968-ban jelentős mértékben megváltozott, az ekkor Kassához csatolt Pólyi határának a jászói úttól északra eső részét Szentlőrinckéhez csatolták, ugyanakkor a korábban a községhez tartozó Perest Kassához csatolták át. Területe ezzel az 1910/1921-es 2,58 km²-ről 2,97 km²-re nőtt.

Népesség

2011-ben Szentlőrinckének 441 lakosa volt, ekkor ezzel Kassa legkisebb népességű városrésze volt (2017-ben a második legkisebb népességű Kassa-Dzsungel után). Ekkor népességének 93,2 %-a volt szlovák és 1,8 %-a (8 fő) magyar nemzetiségű. A 19. századtól szlovák lakosságú aprófalu népessége 1921-1941 között megduplázódott (146 főről 283-ra). 1970-1991 között a lakosságszám stagnálása figyelhető meg (1970-ben 321, 1980-ban 306, 1991-ben 312 lakosa volt), majd 1991 után egyre gyorsuló ütemben nőtt a városrész népessége (1991-2001 között 15,7 %-kal 361 főről 441-re, majd 2001-2011 között 22,2 %-kal). A lakóparképítéssel ugrásszerű növekedés kezdődött 2011 után (62,8 %-os gyarapodás 2011-2017 között; 441 főről 718 főre). A szlovák többségű településen 1880-ban a lakosság 8,2 %-a volt magyar anyanyelvű, 1910-ben ugyan a lakosság 31,4 %-a magyarnak vallotta magát, de 1921-ben már csaknem a teljes népesség (98,6 %) ismét szlováknak. 1921-ben népességének 100 %-a, 2011-ben 78,9 %-a római katolikus vallású volt. 2011-ben a városrész népsűrűsége 148,5 fő/km² volt.

Történelem

Részben Szentlőrincke, részben Pólyi területén feküdt a középkori, az Aba nemzetség birtokához tartozó Gárd (Gord) falu, melyet 1280-ban említenek először írásos források. Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű, a „büszke” jelentésű „gord” szóból eredeztetik. 1332-ben az Aba nembeli Csurka István fiainak birtoka volt. 1377-ben két külön településként szerepelt, Algárdnak 13, Felgárdnak pedig 6 portája volt. 1406-ban már Szentlőrinc (Zenthlewrench) alakban szerepelt, nevét a Felgárdon épült Szent Lőrinc kápolnáról kapta. 1426-ban Zsigmond király Semsey Frank Lászlónak adományozta. 1553-ban Zenthlorincz alakban említik, ekkor mindössze két portát számláltak a faluban. A 18. század elejére elnéptelenedett, sem az 1715-ös, sem az 1720-as összeírások nem említik. A 18. század végén (1796-99) Vályi András még magyar faluként jellemzi, ekkor már kicsinyítő képzős alakjában, Lőrincke néven szerepelt. Első pecsétjét 1791-ből ismerjük. 19. századi források már szlovák lakosságáról tanúskodnak. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában mint a Kazinczy és Desewffy családok birtoka, 204 lakosú szlovák faluként szerepelt. 1880-ban 122 lakosának kilenctizede szlovák anyanyelvű volt. 1898-ban hivatalos nevét Lőrinckéről Szentlőrinckére változtatták. Mai határának legnagyobb részét a 19. század végén még erdő borította. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 83 háza és 283 lakosa volt. 1976-ban Kassa adminisztratív bővítésének második hulláma során csatolták a városhoz. A falusias jellegű városrész arculata 2009 után a meginduló lakóparképítéssel indult alapvető változásnak, 2010-2017 között népessége csaknem kétharmadával gyarapodott. 2009-2011 között felépült a Macák utcai, 2017-ben építés alatt volt a Lorinčík-Háje és előkészületben a Lorinčík-Breziny lakópark.

Mai jelentősége

A falusias jellegű városrészben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Szent Lőrincnek szentelt római katolikus temploma 1932-ben épült egy 1813-ban emelt korábbi kápolna helyén. A Mezítlábas karmelita rend kolostorát 2014-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LŐRINTZKE. vagy Lőrintsik. Magyar falu Abauj Várm. földes Ura B. Fisser Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Polyinak szomszédságában, mellynek filiája, határja is hozzá hasonlító.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lőrinczke, Lorincik, tót falu, Abauj vármegyében, Kassához nyugotra 1/3 órányira: 197 kath., 7 zsidó lak. F. u. Kazinczy és Desseőffy örökösök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Innen északkeletre fekszik Lőrinczke, 22 házzal, 121 tót lakossal.

Helységnévtár

Lőrincke (Szent-Lőrinc, Lorintsik, Lőrincik), rk. 112 Pólyi, gk. 1 Kassa, izr. 9 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szentlőrincke. Azelőtt Lőrincke. Neve elsőnek 1426-ban bukkan fel, mikor Zsigmond király Semsey Frank Lászlónak adományozza. Hozzátartozik Peres. A község területe 513 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 283.

Névelőfordulások
1280
Gord
1406
Zenthlewrench
1426
Zenthlewryncz
1553
Zenthlorincz
1808
Lorinczke, Lořinčík, Lořinček
1863
Lőrincke
1898
Szentlőrincke
1920
Lorinčík
1938
Szentlőrincke
1945
Lorinčík

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Lorinčík) 15
Telefon:

Honlap: mclorincik.sk/
Polgármester:
Exner Damián (Független)

Képviselő-testület:
Kimáková Zuzana (Független)
Bajus Radoslav (Független)
Kender Štefan (Független)
Potočňáková Anna (Független)
Petrik Rastislav (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Lorinčík

Lorinčík 15

Óvoda

Lorinčík 15

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 8%
szlovákok 110 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 122
magyarok 43 31%
szlovákok 93 68%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 137
magyarok 2 1%
szlovákok 144 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 146
magyarok 0 0%
szlovákok 311 100%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 312
magyarok 0 0%
szlovákok 359 99%
ruszinok 2 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 361
magyarok 8 2%
szlovákok 411 93%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 4%
összlétszám 441
magyarok 17 2%
szlovákok 835 95%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 883
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 560
Választási részvétel: 61.61 %
Kiadott boríték: 345
Bedobott boríték: 345

Polgármester

Érvényes szavazólap: 294
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Exner Damián 294 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kimáková Zuzana 260 Független
Bajus Radoslav 251 Független
Kender Štefan 229 Független
Potočňáková Anna 215 Független
Petrik Rastislav 170 Független

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 40.00% KDH 2 képviselö TIP 20.00% TIP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 399
Választási részvétel: 22.56 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90
Választásra jogosult: 403
Választási részvétel: 28.29 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 114
Választásra jogosult: 525
Választási részvétel: 43,80 %
Kiadott boríték: 230
Bedobott boríték: 230

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 89
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 228
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 44 49.44 % KDS
Zdenko Trebuľa 24 26.97 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 12 13.48 % NOVA
Rastislav Masnyk 4 4.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 2.25 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 1.12 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.12 % Független
Jaroslav Džunko 1 1.12 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 22 19.47% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 163 71.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 33 14.47 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 8 3.51 % ĽSNS
Róbert Bačinský 7 3.07 % Független
Jarmila Tkáčová 6 2.63 % SNS
Karol Pataky 5 2.19 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 2 0.88 % Független
Adam Šepetka 2 0.88 % NAJ
Jaroslav Džunko 1 0.44 % Független
Rudolf Botka 1 0.44 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 229
Érvényes szavazólap: 17525
# Név Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 41 46.07% KDS
Emil Kočiš 31 34.83% Független
Igor Jutka 30 33.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Karabin 25 28.09% Független
Daniel Rusnák 22 24.72% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Alfonz Halenár 19 21.35% Független
Milan Bereš 14 15.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Jakubov 13 14.61% SMER - SD
Mária Grüllingová 12 13.48% SMER - SD
Peter Turák 11 12.36% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alexander Barna 10 11.24% NOVA
Marta Budišová 10 11.24% SMER - SD
Pavol Mutafov 10 11.24% SMER - SD
Juraj Ďurove 9 10.11% Független
Darina Kolesárová 9 10.11% 7 STATOČNÝCH
Jozef Buček 8 8.99% SMER - SD
Róbert Vavrek 8 8.99% 7 STATOČNÝCH
Jozef Bojčik 8 8.99% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Rovinský 7 7.87% Zmena zdola, DÚ
Ján Pavlisko 7 7.87% SZS
Iveta Kijevská 7 7.87% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Beáta Zemková 6 6.74% Független
Michal Šveda 5 5.62% SMS
Miroslav Andrássy 5 5.62% SMS
Marcel Jurko 5 5.62% OKS
Vojtech Tóth 4 4.49% Független
Dana Grusová 4 4.49% KSS
Marek Ďurán 3 3.37% ĽS Naše Slovensko
Marcel Vrchota 3 3.37% SaS
Jozef Kozel 3 3.37% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 3 3.37% SNS
Pavel Titl 3 3.37% DS
Tomáš Orenič 3 3.37% NÁŠ KRAJ
Andrea Škapincová 3 3.37% NÁŠ KRAJ
Mária Eperješiová 3 3.37% DS
Enikő Račeková 3 3.37% SMK-MKP
Marek Tóth 2 2.25% DÚ, Zmena zdola
Iveta Zavacká 2 2.25% ĽS-HZDS
Viera Šándorová 2 2.25% SMS
Vladimír Komár 2 2.25% MS
Tibor Čisár 1 1.12% EDS
Peter Mati 0 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 0 0.00% EDS
Emil Kočiš 99 43.23% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jozef Karabin 81 35.37% Független
Daniel Rusnák 71 31.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 68 29.69% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Birošová 57 24.89% SZS
Ján Varga 52 22.71% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Jutka 50 21.83% ŠKV
Peter Berinšter 45 19.65% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 43 18.78% Független
Marcel Vrchota 41 17.90% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Adamčíková 35 15.28% Független
Peter Liba 30 13.10% Független
Tibor Egry 29 12.66% ŠKV
Adrián Weiszer 26 11.35% SMK-MKP
Zsolt Varga 25 10.92% Független
Mária Grüllingová 24 10.48% SMER-SD
Iveta Kijevská 24 10.48% ŠKV
Beáta Zemková 23 10.04% Független
Tomáš Gáll 22 9.61% Független
Vojtech Tóth 21 9.17% Független
Marek Horský 20 8.73% ŠKV
Michal Badlík 20 8.73% Független
Ladislav Takáč 18 7.86% Független
Františka Sláviková 17 7.42% ĽS Naše Slovensko
Alfonz Halenár 15 6.55% Független
Miroslav Tuleja 12 5.24% Független
Martin Petruško 10 4.37% SMER-SD
Ján Jakubov 10 4.37% SMER-SD
Michaela Dobošová 9 3.93% ŠKV
Ivana Festenburg 9 3.93% MOST - HÍD
Mikuláš Krivánsky 8 3.49% MKDA-MKDSZ
Peter Hajdú 8 3.49% ŠANCA
Ingrid Puchalová 7 3.06% MOST - HÍD
Vladimír Karnay 7 3.06% ŠKV
Juraj Mihaľov 7 3.06% Független
Leonid Chovanec 6 2.62% JEDNOTA-ĽSS
František Palkó 6 2.62% SMK-MKP
Viera Šándorová 5 2.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mária Ivanecká 5 2.18% MOST - HÍD
Ildikó Dúlová 5 2.18% SMK-MKP
Ján Fránik 2 0.87% NAJ
Dana Grusová 2 0.87% KSS
Miroslav Andrássy 2 0.87% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alexander Škulec 1 0.44% SNS
Miroslav Pilčík 0 0.00% NAJ
Tomáš Zolovčík 0 0.00% SNS
Rudolf Bauer 3400 0.00% KDS
Alfonz Halenár 2241 0.00% Független
Igor Jutka 2137 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 1975 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Iveta Kijevská 1953 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 1883 0.00% SMER - SD
Ján Jakubov 1852 0.00% SMER - SD
Milan Bereš 1737 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Mutafov 1598 0.00% SMER - SD
Emil Kočiš 1406 0.00% Független
Marta Budišová 1399 0.00% SMER - SD
Jozef Buček 1312 0.00% SMER - SD
Jozef Bojčik 1301 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Barna 1142 0.00% NOVA
Vojtech Tóth 1073 0.00% Független
Jozef Karabin 1067 0.00% Független
Beáta Zemková 1025 0.00% Független
Juraj Ďurove 907 0.00% Független
Ladislav Rovinský 898 0.00% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 843 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 696 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Vavrek 652 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dana Grusová 642 0.00% KSS
Miroslav Andrássy 566 0.00% SMS
Ján Pavlisko 560 0.00% SZS
Michal Šveda 553 0.00% SMS
Marcel Vrchota 549 0.00% SaS
Andrea Škapincová 497 0.00% NÁŠ KRAJ
Marek Tóth 474 0.00% DÚ, Zmena zdola
Tomáš Orenič 466 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Zolovčík 465 0.00% SNS
Marcel Jurko 456 0.00% OKS
Mária Eperješiová 449 0.00% DS
Pavel Titl 417 0.00% DS
Enikő Račeková 340 0.00% SMK-MKP
Marek Ďurán 329 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Zavacká 294 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Kozel 252 0.00% SMK-MKP
Peter Mati 245 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 212 0.00% EDS
Vladimír Komár 206 0.00% MS
Viera Šándorová 204 0.00% SMS
Tibor Čisár 150 0.00% EDS
Daniel Rusnák 4334 24.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 3854 21.99% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Berinšter 3218 18.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 2978 16.99% Független
Ján Jakubov 2965 16.92% SMER-SD
Emil Kočiš 2868 16.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 2836 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 2811 16.04% Független
Mária Grüllingová 2727 15.56% SMER-SD
Iveta Adamčíková 2709 15.46% Független
Martin Petruško 2575 14.69% SMER-SD
Igor Jutka 2552 14.56% ŠKV
Ladislav Takáč 2528 14.43% Független
Marcel Vrchota 2456 14.01% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 2316 13.22% ŠKV
Peter Liba 2311 13.19% Független
Beáta Zemková 1948 11.12% Független
Vojtech Tóth 1939 11.06% Független
Tibor Egry 1842 10.51% ŠKV
Jozef Karabin 1732 9.88% Független
Marek Horský 1626 9.28% ŠKV
Zsolt Varga 1581 9.02% Független
Alfonz Halenár 1563 8.92% Független
Juraj Mihaľov 1383 7.89% Független
Františka Sláviková 1324 7.55% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 1267 7.23% SZS
Michaela Dobošová 1262 7.20% ŠKV
Vladimír Karnay 1223 6.98% ŠKV
Peter Hajdú 1212 6.92% ŠANCA
Michal Badlík 1205 6.88% Független
Mária Ivanecká 939 5.36% MOST - HÍD
Ivana Festenburg 872 4.98% MOST - HÍD
Dana Grusová 868 4.95% KSS
Miroslav Tuleja 850 4.85% Független
Ingrid Puchalová 681 3.89% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 670 3.82% SMK-MKP
Miroslav Andrássy 626 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Palkó 511 2.92% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 489 2.79% SNS
Ildikó Dúlová 453 2.58% SMK-MKP
Alexander Škulec 390 2.23% SNS
Leonid Chovanec 355 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Pilčík 316 1.80% NAJ
Viera Šándorová 300 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Krivánsky 282 1.61% MKDA-MKDSZ
Ján Fránik 264 1.51% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyugat 396 57.14 %
KVP lakótelep 148 21.36 %
Luník IX 38 5.48 %
Szentlőrincke 26 3.75 %
Saca 23 3.32 %
Peres 20 2.89 %
Miszlóka 14 2.02 %
Pólyi 5 0.72 %
Nyugat 267 62.09 %
KVP lakótelep 90 20.93 %
Saca 16 3.72 %
Miszlóka 8 1.86 %
Peres 6 1.40 %
Pólyi 2 0.47 %
Szentlőrincke 1 0.23 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 751 46.19 %
KVP lakótelep 700 43.05 %
Miszlóka 40 2.46 %
Peres 23 1.41 %
Saca 18 1.11 %
Szentlőrincke 15 0.92 %
Pólyi 14 0.86 %
Luník IX 2 0.12 %
Nyugat 1 316 66.67 %
KVP lakótelep 427 21.63 %
Miszlóka 62 3.14 %
Saca 56 2.84 %
Peres 39 1.98 %
Szentlőrincke 23 1.17 %
Pólyi 21 1.06 %
Luník IX 4 0.20 %
Nyugat 413 47.42 %
KVP lakótelep 368 42.25 %
Saca 35 4.02 %
Miszlóka 31 3.56 %
Pólyi 10 1.15 %
Peres 6 0.69 %
Luník IX 3 0.34 %
Szentlőrincke 2 0.23 %
KVP lakótelep 2 027 47.89 %
Nyugat 1 792 42.33 %
Miszlóka 150 3.54 %
Saca 112 2.65 %
Peres 104 2.46 %
Pólyi 72 1.70 %
Szentlőrincke 71 1.68 %
Luník IX 6 0.14 %
Nyugat 1 445 55.05 %
KVP lakótelep 819 31.20 %
Peres 209 7.96 %
Miszlóka 109 4.15 %
Saca 106 4.04 %
Szentlőrincke 99 3.77 %
Pólyi 72 2.74 %
Luník IX 9 0.34 %
Nyugat 217 42.63 %
KVP lakótelep 216 42.44 %
Luník IX 26 5.11 %
Saca 21 4.13 %
Peres 15 2.95 %
Miszlóka 7 1.38 %
Szentlőrincke 6 1.18 %
Pólyi 3 0.59 %
Nyugat 651 51.46 %
KVP lakótelep 437 34.55 %
Saca 95 7.51 %
Miszlóka 51 4.03 %
Peres 39 3.08 %
Pólyi 30 2.37 %
Szentlőrincke 17 1.34 %
Luník IX 4 0.32 %
Nyugat 1 735 67.48 %
KVP lakótelep 492 19.14 %
Miszlóka 84 3.27 %
Saca 75 2.92 %
Pólyi 59 2.29 %
Peres 52 2.02 %
Szentlőrincke 50 1.94 %
Luník IX 5 0.19 %
Nyugat 257 36.30 %
KVP lakótelep 84 11.86 %
Peres 57 8.05 %
Luník IX 20 2.82 %
Saca 19 2.68 %
Miszlóka 6 0.85 %
Szentlőrincke 5 0.71 %
Pólyi 5 0.71 %
Nyugat 448 65.12 %
KVP lakótelep 164 23.84 %
Saca 24 3.49 %
Miszlóka 20 2.91 %
Peres 13 1.89 %
Szentlőrincke 7 1.02 %
Pólyi 4 0.58 %
Luník IX 1 0.15 %
Nyugat 555 60.20 %
KVP lakótelep 223 24.19 %
Saca 32 3.47 %
Miszlóka 21 2.28 %
Peres 19 2.06 %
Szentlőrincke 9 0.98 %
Pólyi 9 0.98 %
Luník IX 4 0.43 %
KVP lakótelep 1 356 52.60 %
Nyugat 1 009 39.14 %
Miszlóka 107 4.15 %
Pólyi 69 2.68 %
Saca 59 2.29 %
Peres 58 2.25 %
Szentlőrincke 35 1.36 %
Luník IX 16 0.62 %
KVP lakótelep 1 324 56.53 %
Nyugat 633 27.03 %
Luník IX 132 5.64 %
Miszlóka 93 3.97 %
Saca 65 2.78 %
Peres 33 1.41 %
Szentlőrincke 24 1.02 %
Pólyi 12 0.51 %
Nyugat 480 39.93 %
Peres 394 32.78 %
Miszlóka 254 21.13 %
KVP lakótelep 236 19.63 %
Saca 157 13.06 %
Pólyi 123 10.23 %
Szentlőrincke 81 6.74 %
Luník IX 7 0.58 %
KVP lakótelep 765 55.47 %
Nyugat 484 35.10 %
Miszlóka 43 3.12 %
Saca 38 2.76 %
Pólyi 19 1.38 %
Peres 15 1.09 %
Luník IX 12 0.87 %
Szentlőrincke 7 0.51 %
Nyugat 125 32.89 %
KVP lakótelep 101 26.58 %
Miszlóka 13 3.42 %
Peres 7 1.84 %
Pólyi 6 1.58 %
Saca 6 1.58 %
Luník IX 4 1.05 %
Szentlőrincke 2 0.53 %
Nyugat 2 097 69.60 %
KVP lakótelep 435 14.44 %
Luník IX 149 4.95 %
Saca 105 3.48 %
Miszlóka 88 2.92 %
Peres 46 1.53 %
Pólyi 35 1.16 %
Szentlőrincke 10 0.33 %
Nyugat 1 645 58.02 %
KVP lakótelep 787 27.76 %
Saca 111 3.92 %
Miszlóka 106 3.74 %
Peres 76 2.68 %
Pólyi 57 2.01 %
Szentlőrincke 52 1.83 %
Luník IX 2 0.07 %
Nyugat 1 842 62.63 %
KVP lakótelep 825 28.05 %
Miszlóka 95 3.23 %
Saca 83 2.82 %
Peres 60 2.04 %
Szentlőrincke 43 1.46 %
Pólyi 28 0.95 %
Luník IX 2 0.07 %
KVP lakótelep 1 297 48.58 %
Nyugat 987 36.97 %
Saca 77 2.88 %
Miszlóka 70 2.62 %
Peres 48 1.80 %
Pólyi 31 1.16 %
Szentlőrincke 18 0.67 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 230 64.43 %
KVP lakótelep 73 20.45 %
Saca 16 4.48 %
Miszlóka 10 2.80 %
Luník IX 8 2.24 %
Peres 8 2.24 %
Szentlőrincke 6 1.68 %
Pólyi 4 1.12 %
Nyugat 1 425 61.19 %
KVP lakótelep 716 30.74 %
Miszlóka 76 3.26 %
Peres 76 3.26 %
Saca 70 3.01 %
Pólyi 49 2.10 %
Szentlőrincke 41 1.76 %
Luník IX 3 0.13 %
KVP lakótelep 771 35.06 %
Nyugat 688 31.29 %
Saca 52 2.36 %
Miszlóka 51 2.32 %
Peres 24 1.09 %
Szentlőrincke 20 0.91 %
Pólyi 18 0.82 %
Luník IX 2 0.09 %
Nyugat 1 711 70.79 %
KVP lakótelep 483 19.98 %
Saca 146 6.04 %
Miszlóka 116 4.80 %
Peres 66 2.73 %
Pólyi 31 1.28 %
Luník IX 12 0.50 %
Szentlőrincke 10 0.41 %
Nyugat 603 41.56 %
KVP lakótelep 508 35.01 %
Saca 46 3.17 %
Miszlóka 37 2.55 %
Peres 28 1.93 %
Pólyi 23 1.59 %
Szentlőrincke 9 0.62 %
Luník IX 8 0.55 %
Nyugat 731 60.21 %
KVP lakótelep 280 23.06 %
Saca 71 5.85 %
Pólyi 44 3.62 %
Miszlóka 29 2.39 %
Peres 25 2.06 %
Szentlőrincke 20 1.65 %
Luník IX 5 0.41 %
Nyugat 154 34.68 %
KVP lakótelep 73 16.44 %
Saca 16 3.60 %
Peres 13 2.93 %
Luník IX 10 2.25 %
Szentlőrincke 8 1.80 %
Miszlóka 7 1.58 %
Pólyi 1 0.23 %
Saca 248 40.26 %
Nyugat 248 40.26 %
KVP lakótelep 88 14.29 %
Pólyi 14 2.27 %
Miszlóka 12 1.95 %
Peres 12 1.95 %
Szentlőrincke 2 0.32 %
Luník IX 2 0.32 %
KVP lakótelep 150 47.47 %
Nyugat 122 38.61 %
Miszlóka 16 5.06 %
Peres 12 3.80 %
Saca 11 3.48 %
Pólyi 4 1.27 %
Luník IX 1 0.32 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 528 56.65 %
KVP lakótelep 229 24.57 %
Saca 34 3.65 %
Miszlóka 20 2.15 %
Peres 20 2.15 %
Szentlőrincke 12 1.29 %
Pólyi 5 0.54 %
Luník IX 2 0.21 %
Nyugat 513 43.25 %
KVP lakótelep 226 19.06 %
Pólyi 207 17.45 %
Saca 138 11.64 %
Peres 67 5.65 %
Szentlőrincke 57 4.81 %
Miszlóka 51 4.30 %
Luník IX 8 0.67 %
Nyugat 1 870 71.73 %
KVP lakótelep 507 19.45 %
Saca 133 5.10 %
Miszlóka 98 3.76 %
Peres 55 2.11 %
Pólyi 36 1.38 %
Szentlőrincke 24 0.92 %
Luník IX 4 0.15 %
KVP lakótelep 509 48.85 %
Nyugat 350 33.59 %
Saca 37 3.55 %
Miszlóka 20 1.92 %
Peres 11 1.06 %
Pólyi 6 0.58 %
Szentlőrincke 5 0.48 %
Luník IX 1 0.10 %
Nyugat 1 767 56.51 %
KVP lakótelep 1 063 33.99 %
Miszlóka 110 3.52 %
Peres 82 2.62 %
Saca 80 2.56 %
Pólyi 69 2.21 %
Szentlőrincke 45 1.44 %
Luník IX 2 0.06 %
Nyugat 823 62.21 %
KVP lakótelep 256 19.35 %
Saca 48 3.63 %
Peres 30 2.27 %
Miszlóka 24 1.81 %
Pólyi 22 1.66 %
Szentlőrincke 8 0.60 %
Luník IX 1 0.08 %
Nyugat 2 290 62.71 %
KVP lakótelep 1 048 28.70 %
Miszlóka 138 3.78 %
Peres 122 3.34 %
Saca 115 3.15 %
Pólyi 72 1.97 %
Szentlőrincke 68 1.86 %
Luník IX 1 0.03 %
Nyugat 1 303 60.52 %
KVP lakótelep 623 28.94 %
Peres 130 6.04 %
Miszlóka 93 4.32 %
Saca 89 4.13 %
Pólyi 36 1.67 %
Szentlőrincke 30 1.39 %
Luník IX 7 0.33 %
Nyugat 1 169 67.11 %
KVP lakótelep 432 24.80 %
Miszlóka 61 3.50 %
Peres 61 3.50 %
Saca 57 3.27 %
Szentlőrincke 29 1.66 %
Pólyi 17 0.98 %
Luník IX 16 0.92 %
KVP lakótelep 1 183 43.93 %
Nyugat 963 35.76 %
Saca 410 15.22 %
Miszlóka 111 4.12 %
Peres 70 2.60 %
Pólyi 51 1.89 %
Szentlőrincke 22 0.82 %
Luník IX 1 0.04 %
Nyugat 345 64.01 %
KVP lakótelep 104 19.29 %
Saca 13 2.41 %
Miszlóka 11 2.04 %
Peres 8 1.48 %
Pólyi 5 0.93 %
Luník IX 3 0.56 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 187 40.04 %
KVP lakótelep 65 13.92 %
Miszlóka 14 3.00 %
Peres 11 2.36 %
Saca 10 2.14 %
Szentlőrincke 5 1.07 %
Pólyi 5 1.07 %
Luník IX 3 0.64 %
Nyugat 730 61.66 %
KVP lakótelep 365 30.83 %
Saca 43 3.63 %
Miszlóka 31 2.62 %
Peres 26 2.20 %
Pólyi 15 1.27 %
Szentlőrincke 7 0.59 %
Luník IX 6 0.51 %
KVP lakótelep 1 060 52.09 %
Nyugat 676 33.22 %
Miszlóka 64 3.14 %
Peres 63 3.10 %
Saca 32 1.57 %
Szentlőrincke 21 1.03 %
Pólyi 21 1.03 %
Luník IX 2 0.10 %
Nyugat 1 124 73.42 %
KVP lakótelep 289 18.88 %
Saca 38 2.48 %
Peres 37 2.42 %
Miszlóka 32 2.09 %
Pólyi 32 2.09 %
Szentlőrincke 25 1.63 %
Luník IX 4 0.26 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
65 33.33%
HZDS
44 22.56%
ODÚ
25 12.82%
SDĽ
20 10.26%
DS-ODS
15 7.69%
SZ
6 3.08%
SDSS
6 3.08%
SNS
5 2.56%
HZSP-SRÚ
3 1.54%
KSS
2 1.03%
SKDH
2 1.03%
SSL-SNZ
1 0.51%
Együttélés-MKDM
1 0.51%
Érvényes szavazatok 195
KDH
52 28.26%
HZDS-RSS
45 24.46%
38 20.65%
SP-VOĽBA
14 7.61%
ZRS
10 5.43%
KSÚ
6 3.26%
DS
6 3.26%
KSS
4 2.17%
HZPCS
3 1.63%
SPK
2 1.09%
NS
2 1.09%
SNS
1 0.54%
SD
1 0.54%
Érvényes szavazatok 184
SDK
85 37.28%
SOP
63 27.63%
HZDS
43 18.86%
SDĽ
21 9.21%
SNS
11 4.82%
KSS
3 1.32%
SLS
1 0.44%
NSK
1 0.44%
Érvényes szavazatok 228
SDKU
55 27.64%
KDH
50 25.13%
HZDS
27 13.57%
SMER
25 12.56%
ANO
16 8.04%
HZD
8 4.02%
SNS
6 3.02%
MKP
3 1.51%
SDA
2 1.01%
PSNS
2 1.01%
SZS
1 0.50%
SDPO
1 0.50%
SDĽ
1 0.50%
ZAR
1 0.50%
NOSNP
1 0.50%
Érvényes szavazatok 199
SDKU DS
50 27.47%
KDH
44 24.18%
SMER
41 22.53%
SNS
16 8.79%
ĽS HZDS
16 8.79%
SF
5 2.75%
MKP
4 2.20%
SOS
3 1.65%
NADEJ
2 1.10%
HZD
1 0.55%
Érvényes szavazatok 182
KDH
57 25.22%
SDKU DS
56 24.78%
SMER
44 19.47%
SaS
24 10.62%
ĽS HZDS
12 5.31%
Most-Híd
11 4.87%
SNS
6 2.65%
SDĽ
4 1.77%
Paliho Kapurkova
4 1.77%
Únia
3 1.33%
LSNS
2 0.88%
KSS
1 0.44%
EDS
1 0.44%
AZEN
1 0.44%
Érvényes szavazatok 226
SMER SD
82 33.20%
KDH
64 25.91%
OĽaNO
24 9.72%
SDKU DS
22 8.91%
SaS
13 5.26%
Most-Híd
9 3.64%
SNS
7 2.83%
SSS NM
7 2.83%
LSNS
5 2.02%
99 Percent
3 1.21%
SF
3 1.21%
Zmena zdola DU
3 1.21%
NaS ns
2 0.81%
KSS
2 0.81%
Obyčajní ľudia
1 0.40%
Érvényes szavazatok 247
SMER SD
66 18.64%
KDH
56 15.82%
SaS
51 14.41%
OĽANO-NOVA
46 12.99%
Most-Híd
29 8.19%
LSNS
28 7.91%
#SIEŤ
23 6.50%
SME RODINA
21 5.93%
SNS
19 5.37%
TIP
7 1.98%
SKOK!
4 1.13%
MKP
1 0.28%
Egyéb
3 0.85%
Érvényes szavazatok 354
Kassa II járás
Szlovákia

Bejelentések