SK
KE
.....

Szentlőrincke

Község

címer zászló
43 31% magyar 1910
17 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lorinčík
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Csonkás, Füves-erdő, Lorinčík-Breziny, Lorinčík-Háje, Nyirjes, Rétek
Koordináták:
48.69025421, 21.19230652
Terület:
2,97 km2
Rang:
község
Népesség:
636
Tszf. magasság:
302 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04011
Település kód:
598194
Szervezeti azonosító:
690945

Szentlőrincke a Kassai-medencében, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Kassai-hegyalja erdős dombjainak lábánál, a Bölzsei-patak (Belžiansky potok) mentén, 300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 8 km-re délnyugatra. Határa 265-410 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben területének 51,5 %-át (153 ha) szántóföld és 21,5 %-át (64 ha) erdő (egy tömbben, ez a Füves-erdő a településközponttól északra) foglalta el. Nyugatról Kisida, északról pedig Baska községekkel, délről Pólyi, keletről Peres, északkeletről Miszlóka kassai városrészekkel határos. Déli határát a Kassát Jászóval összekötő 548-as út vonala alkotja, keleti határa Peres belterületének pereménél húzódik. Belterülete a 21. század elején a Macák utcai lakópark létesítésével gyakorlatilag egybeépült Peresével. Szentlőrincke az 548-as útról leágazó 3406-os számú bekötőúton (0,8 km) közelíthető meg.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa – II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, ugyanakkor területe a 20. század elején még Pólyi kataszteréhez tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz, 1960-1976 között a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1968-ban jelentős mértékben megváltozott, az ekkor Kassához csatolt Pólyi határának a jászói úttól északra eső részét Szentlőrinckéhez csatolták, ugyanakkor a korábban a községhez tartozó Perest Kassához csatolták át. Területe ezzel az 1910/1921-es 2,58 km²-ről 2,97 km²-re nőtt.

Népesség

2011-ben Szentlőrinckének 441 lakosa volt, ekkor ezzel Kassa legkisebb népességű városrésze volt (2017-ben a második legkisebb népességű Kassa-Dzsungel után). Ekkor népességének 93,2 %-a volt szlovák és 1,8 %-a (8 fő) magyar nemzetiségű. A 19. századtól szlovák lakosságú aprófalu népessége 1921-1941 között megduplázódott (146 főről 283-ra). 1970-1991 között a lakosságszám stagnálása figyelhető meg (1970-ben 321, 1980-ban 306, 1991-ben 312 lakosa volt), majd 1991 után egyre gyorsuló ütemben nőtt a városrész népessége (1991-2001 között 15,7 %-kal 361 főről 441-re, majd 2001-2011 között 22,2 %-kal). A lakóparképítéssel ugrásszerű növekedés kezdődött 2011 után (62,8 %-os gyarapodás 2011-2017 között; 441 főről 718 főre). A szlovák többségű településen 1880-ban a lakosság 8,2 %-a volt magyar anyanyelvű, 1910-ben ugyan a lakosság 31,4 %-a magyarnak vallotta magát, de 1921-ben már csaknem a teljes népesség (98,6 %) ismét szlováknak. 1921-ben népességének 100 %-a, 2011-ben 78,9 %-a római katolikus vallású volt. 2011-ben a városrész népsűrűsége 148,5 fő/km² volt.

Történelem

Részben Szentlőrincke, részben Pólyi területén feküdt a középkori, az Aba nemzetség birtokához tartozó Gárd (Gord) falu, melyet 1280-ban említenek először írásos források. Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű, a „büszke” jelentésű „gord” szóból eredeztetik. 1332-ben az Aba nembeli Csurka István fiainak birtoka volt. 1377-ben két külön településként szerepelt, Algárdnak 13, Felgárdnak pedig 6 portája volt. 1406-ban már Szentlőrinc (Zenthlewrench) alakban szerepelt, nevét a Felgárdon épült Szent Lőrinc kápolnáról kapta. 1426-ban Zsigmond király Semsey Frank Lászlónak adományozta. 1553-ban Zenthlorincz alakban említik, ekkor mindössze két portát számláltak a faluban. A 18. század elejére elnéptelenedett, sem az 1715-ös, sem az 1720-as összeírások nem említik. A 18. század végén (1796-99) Vályi András még magyar faluként jellemzi, ekkor már kicsinyítő képzős alakjában, Lőrincke néven szerepelt. Első pecsétjét 1791-ből ismerjük. 19. századi források már szlovák lakosságáról tanúskodnak. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában mint a Kazinczy és Desewffy családok birtoka, 204 lakosú szlovák faluként szerepelt. 1880-ban 122 lakosának kilenctizede szlovák anyanyelvű volt. 1898-ban hivatalos nevét Lőrinckéről Szentlőrinckére változtatták. Mai határának legnagyobb részét a 19. század végén még erdő borította. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 83 háza és 283 lakosa volt. 1976-ban Kassa adminisztratív bővítésének második hulláma során csatolták a városhoz. A falusias jellegű városrész arculata 2009 után a meginduló lakóparképítéssel indult alapvető változásnak, 2010-2017 között népessége csaknem kétharmadával gyarapodott. 2009-2011 között felépült a Macák utcai, 2017-ben építés alatt volt a Lorinčík-Háje és előkészületben a Lorinčík-Breziny lakópark.

Mai jelentősége

A falusias jellegű városrészben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Szent Lőrincnek szentelt római katolikus temploma 1932-ben épült egy 1813-ban emelt korábbi kápolna helyén. A Mezítlábas karmelita rend kolostorát 2014-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LŐRINTZKE. vagy Lőrintsik. Magyar falu Abauj Várm. földes Ura B. Fisser Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Polyinak szomszédságában, mellynek filiája, határja is hozzá hasonlító.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lőrinczke, Lorincik, tót falu, Abauj vármegyében, Kassához nyugotra 1/3 órányira: 197 kath., 7 zsidó lak. F. u. Kazinczy és Desseőffy örökösök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Innen északkeletre fekszik Lőrinczke, 22 házzal, 121 tót lakossal.

Helységnévtár

Lőrincke (Szent-Lőrinc, Lorintsik, Lőrincik), rk. 112 Pólyi, gk. 1 Kassa, izr. 9 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szentlőrincke. Azelőtt Lőrincke. Neve elsőnek 1426-ban bukkan fel, mikor Zsigmond király Semsey Frank Lászlónak adományozza. Hozzátartozik Peres. A község területe 513 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 283.

Névelőfordulások
1280
Gord
1406
Zenthlewrench
1426
Zenthlewryncz
1553
Zenthlorincz
1808
Lorinczke, Lořinčík, Lořinček
1863
Lőrincke
1898
Szentlőrincke
1920
Lorinčík
1938
Szentlőrincke
1945
Lorinčík

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Lorinčík) 15
Telefon:

Honlap: mclorincik.sk/
Polgármester:
Exner Damián (Független)

Képviselő-testület:
Kimáková Zuzana (Független)
Bajus Radoslav (Független)
Kender Štefan (Független)
Potočňáková Anna (Független)
Petrik Rastislav (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Lorinčík

Lorinčík 15

Óvoda

Lorinčík 15

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 8%
szlovákok 110 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 122
magyarok 43 31%
szlovákok 93 68%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 137
magyarok 2 1%
szlovákok 144 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 146
magyarok 0 0%
szlovákok 311 100%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 312
magyarok 0 0%
szlovákok 359 99%
ruszinok 2 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 361
magyarok 8 2%
szlovákok 411 93%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 4%
összlétszám 441
magyarok 17 2%
szlovákok 835 95%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 883
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 560
Választási részvétel: 61.61 %
Kiadott boríték: 345
Bedobott boríték: 345

Polgármester

Érvényes szavazólap: 294
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Exner Damián 294 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kimáková Zuzana 260 Független
Bajus Radoslav 251 Független
Kender Štefan 229 Független
Potočňáková Anna 215 Független
Petrik Rastislav 170 Független

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 40.00% KDH 2 képviselö TIP 20.00% TIP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 399
Választási részvétel: 22.56 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90
Választásra jogosult: 403
Választási részvétel: 28.29 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 114
Választásra jogosult: 525
Választási részvétel: 43,80 %
Kiadott boríték: 230
Bedobott boríték: 230

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 89
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 228
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 44 49.44 % KDS
Zdenko Trebuľa 24 26.97 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 12 13.48 % NOVA
Rastislav Masnyk 4 4.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 2.25 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 1.12 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.12 % Független
Jaroslav Džunko 1 1.12 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 22 19.47% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 163 71.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 33 14.47 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 8 3.51 % ĽSNS
Róbert Bačinský 7 3.07 % Független
Jarmila Tkáčová 6 2.63 % SNS
Karol Pataky 5 2.19 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 2 0.88 % Független
Adam Šepetka 2 0.88 % NAJ
Jaroslav Džunko 1 0.44 % Független
Rudolf Botka 1 0.44 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 229
Érvényes szavazólap: 17525
# Név Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 41 46.07% KDS
Emil Kočiš 31 34.83% Független
Igor Jutka 30 33.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Karabin 25 28.09% Független
Daniel Rusnák 22 24.72% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Alfonz Halenár 19 21.35% Független
Milan Bereš 14 15.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Jakubov 13 14.61% SMER - SD
Mária Grüllingová 12 13.48% SMER - SD
Peter Turák 11 12.36% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alexander Barna 10 11.24% NOVA
Marta Budišová 10 11.24% SMER - SD
Pavol Mutafov 10 11.24% SMER - SD
Juraj Ďurove 9 10.11% Független
Darina Kolesárová 9 10.11% 7 STATOČNÝCH
Jozef Buček 8 8.99% SMER - SD
Róbert Vavrek 8 8.99% 7 STATOČNÝCH
Jozef Bojčik 8 8.99% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Rovinský 7 7.87% Zmena zdola, DÚ
Ján Pavlisko 7 7.87% SZS
Iveta Kijevská 7 7.87% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Beáta Zemková 6 6.74% Független
Michal Šveda 5 5.62% SMS
Miroslav Andrássy 5 5.62% SMS
Marcel Jurko 5 5.62% OKS
Vojtech Tóth 4 4.49% Független
Dana Grusová 4 4.49% KSS
Marek Ďurán 3 3.37% ĽS Naše Slovensko
Marcel Vrchota 3 3.37% SaS
Jozef Kozel 3 3.37% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 3 3.37% SNS
Pavel Titl 3 3.37% DS
Tomáš Orenič 3 3.37% NÁŠ KRAJ
Andrea Škapincová 3 3.37% NÁŠ KRAJ
Mária Eperješiová 3 3.37% DS
Enikő Račeková 3 3.37% SMK-MKP
Marek Tóth 2 2.25% DÚ, Zmena zdola
Iveta Zavacká 2 2.25% ĽS-HZDS
Viera Šándorová 2 2.25% SMS
Vladimír Komár 2 2.25% MS
Tibor Čisár 1 1.12% EDS
Peter Mati 0 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 0 0.00% EDS
Emil Kočiš 99 43.23% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jozef Karabin 81 35.37% Független
Daniel Rusnák 71 31.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 68 29.69% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Birošová 57 24.89% SZS
Ján Varga 52 22.71% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Jutka 50 21.83% ŠKV
Peter Berinšter 45 19.65% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 43 18.78% Független
Marcel Vrchota 41 17.90% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Adamčíková 35 15.28% Független
Peter Liba 30 13.10% Független
Tibor Egry 29 12.66% ŠKV
Adrián Weiszer 26 11.35% SMK-MKP
Zsolt Varga 25 10.92% Független
Mária Grüllingová 24 10.48% SMER-SD
Iveta Kijevská 24 10.48% ŠKV
Beáta Zemková 23 10.04% Független
Tomáš Gáll 22 9.61% Független
Vojtech Tóth 21 9.17% Független
Marek Horský 20 8.73% ŠKV
Michal Badlík 20 8.73% Független
Ladislav Takáč 18 7.86% Független
Františka Sláviková 17 7.42% ĽS Naše Slovensko
Alfonz Halenár 15 6.55% Független
Miroslav Tuleja 12 5.24% Független
Martin Petruško 10 4.37% SMER-SD
Ján Jakubov 10 4.37% SMER-SD
Michaela Dobošová 9 3.93% ŠKV
Ivana Festenburg 9 3.93% MOST - HÍD
Mikuláš Krivánsky 8 3.49% MKDA-MKDSZ
Peter Hajdú 8 3.49% ŠANCA
Ingrid Puchalová 7 3.06% MOST - HÍD
Vladimír Karnay 7 3.06% ŠKV
Juraj Mihaľov 7 3.06% Független
Leonid Chovanec 6 2.62% JEDNOTA-ĽSS
František Palkó 6 2.62% SMK-MKP
Viera Šándorová 5 2.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mária Ivanecká 5 2.18% MOST - HÍD
Ildikó Dúlová 5 2.18% SMK-MKP
Ján Fránik 2 0.87% NAJ
Dana Grusová 2 0.87% KSS
Miroslav Andrássy 2 0.87% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alexander Škulec 1 0.44% SNS
Miroslav Pilčík 0 0.00% NAJ
Tomáš Zolovčík 0 0.00% SNS
Rudolf Bauer 3400 0.00% KDS
Alfonz Halenár 2241 0.00% Független
Igor Jutka 2137 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 1975 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Iveta Kijevská 1953 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 1883 0.00% SMER - SD
Ján Jakubov 1852 0.00% SMER - SD
Milan Bereš 1737 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Mutafov 1598 0.00% SMER - SD
Emil Kočiš 1406 0.00% Független
Marta Budišová 1399 0.00% SMER - SD
Jozef Buček 1312 0.00% SMER - SD
Jozef Bojčik 1301 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Barna 1142 0.00% NOVA
Vojtech Tóth 1073 0.00% Független
Jozef Karabin 1067 0.00% Független
Beáta Zemková 1025 0.00% Független
Juraj Ďurove 907 0.00% Független
Ladislav Rovinský 898 0.00% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 843 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 696 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Vavrek 652 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dana Grusová 642 0.00% KSS
Miroslav Andrássy 566 0.00% SMS
Ján Pavlisko 560 0.00% SZS
Michal Šveda 553 0.00% SMS
Marcel Vrchota 549 0.00% SaS
Andrea Škapincová 497 0.00% NÁŠ KRAJ
Marek Tóth 474 0.00% DÚ, Zmena zdola
Tomáš Orenič 466 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Zolovčík 465 0.00% SNS
Marcel Jurko 456 0.00% OKS
Mária Eperješiová 449 0.00% DS
Pavel Titl 417 0.00% DS
Enikő Račeková 340 0.00% SMK-MKP
Marek Ďurán 329 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Zavacká 294 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Kozel 252 0.00% SMK-MKP
Peter Mati 245 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 212 0.00% EDS
Vladimír Komár 206 0.00% MS
Viera Šándorová 204 0.00% SMS
Tibor Čisár 150 0.00% EDS
Daniel Rusnák 4334 24.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 3854 21.99% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Berinšter 3218 18.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 2978 16.99% Független
Ján Jakubov 2965 16.92% SMER-SD
Emil Kočiš 2868 16.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 2836 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 2811 16.04% Független
Mária Grüllingová 2727 15.56% SMER-SD
Iveta Adamčíková 2709 15.46% Független
Martin Petruško 2575 14.69% SMER-SD
Igor Jutka 2552 14.56% ŠKV
Ladislav Takáč 2528 14.43% Független
Marcel Vrchota 2456 14.01% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 2316 13.22% ŠKV
Peter Liba 2311 13.19% Független
Beáta Zemková 1948 11.12% Független
Vojtech Tóth 1939 11.06% Független
Tibor Egry 1842 10.51% ŠKV
Jozef Karabin 1732 9.88% Független
Marek Horský 1626 9.28% ŠKV
Zsolt Varga 1581 9.02% Független
Alfonz Halenár 1563 8.92% Független
Juraj Mihaľov 1383 7.89% Független
Františka Sláviková 1324 7.55% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 1267 7.23% SZS
Michaela Dobošová 1262 7.20% ŠKV
Vladimír Karnay 1223 6.98% ŠKV
Peter Hajdú 1212 6.92% ŠANCA
Michal Badlík 1205 6.88% Független
Mária Ivanecká 939 5.36% MOST - HÍD
Ivana Festenburg 872 4.98% MOST - HÍD
Dana Grusová 868 4.95% KSS
Miroslav Tuleja 850 4.85% Független
Ingrid Puchalová 681 3.89% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 670 3.82% SMK-MKP
Miroslav Andrássy 626 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Palkó 511 2.92% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 489 2.79% SNS
Ildikó Dúlová 453 2.58% SMK-MKP
Alexander Škulec 390 2.23% SNS
Leonid Chovanec 355 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Pilčík 316 1.80% NAJ
Viera Šándorová 300 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Krivánsky 282 1.61% MKDA-MKDSZ
Ján Fránik 264 1.51% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyugat 396 59.02 %
KVP lakótelep 148 22.06 %
Luník IX 38 5.66 %
Szentlőrincke 26 3.87 %
Saca 23 3.43 %
Peres 20 2.98 %
Miszlóka 14 2.09 %
Pólyi 5 0.75 %
Nyugat 267 59.20 %
KVP lakótelep 90 19.96 %
Saca 16 3.55 %
Miszlóka 8 1.77 %
Peres 6 1.33 %
Pólyi 2 0.44 %
Szentlőrincke 1 0.22 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 751 42.82 %
KVP lakótelep 700 39.91 %
Miszlóka 40 2.28 %
Peres 23 1.31 %
Saca 18 1.03 %
Szentlőrincke 15 0.86 %
Pólyi 14 0.80 %
Luník IX 2 0.11 %
Nyugat 1 316 66.73 %
KVP lakótelep 427 21.65 %
Miszlóka 62 3.14 %
Saca 56 2.84 %
Peres 39 1.98 %
Szentlőrincke 23 1.17 %
Pólyi 21 1.06 %
Luník IX 4 0.20 %
Nyugat 413 47.42 %
KVP lakótelep 368 42.25 %
Saca 35 4.02 %
Miszlóka 31 3.56 %
Pólyi 10 1.15 %
Peres 6 0.69 %
Luník IX 3 0.34 %
Szentlőrincke 2 0.23 %
KVP lakótelep 2 027 48.32 %
Nyugat 1 792 42.72 %
Miszlóka 150 3.58 %
Saca 112 2.67 %
Peres 104 2.48 %
Pólyi 72 1.72 %
Szentlőrincke 71 1.69 %
Luník IX 6 0.14 %
Nyugat 1 445 56.36 %
KVP lakótelep 819 31.94 %
Peres 209 8.15 %
Miszlóka 109 4.25 %
Saca 106 4.13 %
Szentlőrincke 99 3.86 %
Pólyi 72 2.81 %
Luník IX 9 0.35 %
Nyugat 217 44.20 %
KVP lakótelep 216 43.99 %
Luník IX 26 5.30 %
Saca 21 4.28 %
Peres 15 3.05 %
Miszlóka 7 1.43 %
Szentlőrincke 6 1.22 %
Pólyi 3 0.61 %
Nyugat 651 52.58 %
KVP lakótelep 437 35.30 %
Saca 95 7.67 %
Miszlóka 51 4.12 %
Peres 39 3.15 %
Pólyi 30 2.42 %
Szentlőrincke 17 1.37 %
Luník IX 4 0.32 %
Nyugat 1 735 68.39 %
KVP lakótelep 492 19.39 %
Miszlóka 84 3.31 %
Saca 75 2.96 %
Pólyi 59 2.33 %
Peres 52 2.05 %
Szentlőrincke 50 1.97 %
Luník IX 5 0.20 %
Nyugat 257 33.64 %
KVP lakótelep 84 10.99 %
Peres 57 7.46 %
Luník IX 20 2.62 %
Saca 19 2.49 %
Miszlóka 6 0.79 %
Szentlőrincke 5 0.65 %
Pólyi 5 0.65 %
Nyugat 448 64.93 %
KVP lakótelep 164 23.77 %
Saca 24 3.48 %
Miszlóka 20 2.90 %
Peres 13 1.88 %
Szentlőrincke 7 1.01 %
Pólyi 4 0.58 %
Luník IX 1 0.14 %
Nyugat 555 58.85 %
KVP lakótelep 223 23.65 %
Saca 32 3.39 %
Miszlóka 21 2.23 %
Peres 19 2.01 %
Szentlőrincke 9 0.95 %
Pólyi 9 0.95 %
Luník IX 4 0.42 %
KVP lakótelep 1 356 53.47 %
Nyugat 1 009 39.79 %
Miszlóka 107 4.22 %
Pólyi 69 2.72 %
Saca 59 2.33 %
Peres 58 2.29 %
Szentlőrincke 35 1.38 %
Luník IX 16 0.63 %
KVP lakótelep 1 324 58.84 %
Nyugat 633 28.13 %
Luník IX 132 5.87 %
Miszlóka 93 4.13 %
Saca 65 2.89 %
Peres 33 1.47 %
Szentlőrincke 24 1.07 %
Pólyi 12 0.53 %
Nyugat 480 43.52 %
Peres 394 35.72 %
Miszlóka 254 23.03 %
KVP lakótelep 236 21.40 %
Saca 157 14.23 %
Pólyi 123 11.15 %
Szentlőrincke 81 7.34 %
Luník IX 7 0.63 %
KVP lakótelep 765 54.76 %
Nyugat 484 34.65 %
Miszlóka 43 3.08 %
Saca 38 2.72 %
Pólyi 19 1.36 %
Peres 15 1.07 %
Luník IX 12 0.86 %
Szentlőrincke 7 0.50 %
Nyugat 125 28.80 %
KVP lakótelep 101 23.27 %
Miszlóka 13 3.00 %
Peres 7 1.61 %
Pólyi 6 1.38 %
Saca 6 1.38 %
Luník IX 4 0.92 %
Szentlőrincke 2 0.46 %
Nyugat 2 097 72.61 %
KVP lakótelep 435 15.06 %
Luník IX 149 5.16 %
Saca 105 3.64 %
Miszlóka 88 3.05 %
Peres 46 1.59 %
Pólyi 35 1.21 %
Szentlőrincke 10 0.35 %
Nyugat 1 645 58.17 %
KVP lakótelep 787 27.83 %
Saca 111 3.93 %
Miszlóka 106 3.75 %
Peres 76 2.69 %
Pólyi 57 2.02 %
Szentlőrincke 52 1.84 %
Luník IX 2 0.07 %
Nyugat 1 842 58.93 %
KVP lakótelep 825 26.39 %
Miszlóka 95 3.04 %
Saca 83 2.66 %
Peres 60 1.92 %
Szentlőrincke 43 1.38 %
Pólyi 28 0.90 %
Luník IX 2 0.06 %
KVP lakótelep 1 297 47.82 %
Nyugat 987 36.39 %
Saca 77 2.84 %
Miszlóka 70 2.58 %
Peres 48 1.77 %
Pólyi 31 1.14 %
Szentlőrincke 18 0.66 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 230 64.79 %
KVP lakótelep 73 20.56 %
Saca 16 4.51 %
Miszlóka 10 2.82 %
Luník IX 8 2.25 %
Peres 8 2.25 %
Szentlőrincke 6 1.69 %
Pólyi 4 1.13 %
Nyugat 1 425 62.36 %
KVP lakótelep 716 31.33 %
Miszlóka 76 3.33 %
Peres 76 3.33 %
Saca 70 3.06 %
Pólyi 49 2.14 %
Szentlőrincke 41 1.79 %
Luník IX 3 0.13 %
KVP lakótelep 771 33.39 %
Nyugat 688 29.80 %
Saca 52 2.25 %
Miszlóka 51 2.21 %
Peres 24 1.04 %
Szentlőrincke 20 0.87 %
Pólyi 18 0.78 %
Luník IX 2 0.09 %
Nyugat 1 711 71.59 %
KVP lakótelep 483 20.21 %
Saca 146 6.11 %
Miszlóka 116 4.85 %
Peres 66 2.76 %
Pólyi 31 1.30 %
Luník IX 12 0.50 %
Szentlőrincke 10 0.42 %
Nyugat 603 40.25 %
KVP lakótelep 508 33.91 %
Saca 46 3.07 %
Miszlóka 37 2.47 %
Peres 28 1.87 %
Pólyi 23 1.54 %
Szentlőrincke 9 0.60 %
Luník IX 8 0.53 %
Nyugat 731 61.90 %
KVP lakótelep 280 23.71 %
Saca 71 6.01 %
Pólyi 44 3.73 %
Miszlóka 29 2.46 %
Peres 25 2.12 %
Szentlőrincke 20 1.69 %
Luník IX 5 0.42 %
Nyugat 154 32.35 %
KVP lakótelep 73 15.34 %
Saca 16 3.36 %
Peres 13 2.73 %
Luník IX 10 2.10 %
Szentlőrincke 8 1.68 %
Miszlóka 7 1.47 %
Pólyi 1 0.21 %
Saca 248 41.20 %
Nyugat 248 41.20 %
KVP lakótelep 88 14.62 %
Pólyi 14 2.33 %
Miszlóka 12 1.99 %
Peres 12 1.99 %
Szentlőrincke 2 0.33 %
Luník IX 2 0.33 %
KVP lakótelep 150 47.47 %
Nyugat 122 38.61 %
Miszlóka 16 5.06 %
Peres 12 3.80 %
Saca 11 3.48 %
Pólyi 4 1.27 %
Luník IX 1 0.32 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 528 55.11 %
KVP lakótelep 229 23.90 %
Saca 34 3.55 %
Miszlóka 20 2.09 %
Peres 20 2.09 %
Szentlőrincke 12 1.25 %
Pólyi 5 0.52 %
Luník IX 2 0.21 %
Nyugat 513 52.13 %
KVP lakótelep 226 22.97 %
Pólyi 207 21.04 %
Saca 138 14.02 %
Peres 67 6.81 %
Szentlőrincke 57 5.79 %
Miszlóka 51 5.18 %
Luník IX 8 0.81 %
Nyugat 1 870 72.71 %
KVP lakótelep 507 19.71 %
Saca 133 5.17 %
Miszlóka 98 3.81 %
Peres 55 2.14 %
Pólyi 36 1.40 %
Szentlőrincke 24 0.93 %
Luník IX 4 0.16 %
KVP lakótelep 509 41.76 %
Nyugat 350 28.71 %
Saca 37 3.04 %
Miszlóka 20 1.64 %
Peres 11 0.90 %
Pólyi 6 0.49 %
Szentlőrincke 5 0.41 %
Luník IX 1 0.08 %
Nyugat 1 767 57.35 %
KVP lakótelep 1 063 34.50 %
Miszlóka 110 3.57 %
Peres 82 2.66 %
Saca 80 2.60 %
Pólyi 69 2.24 %
Szentlőrincke 45 1.46 %
Luník IX 2 0.06 %
Nyugat 823 59.42 %
KVP lakótelep 256 18.48 %
Saca 48 3.47 %
Peres 30 2.17 %
Miszlóka 24 1.73 %
Pólyi 22 1.59 %
Szentlőrincke 8 0.58 %
Luník IX 1 0.07 %
Nyugat 2 290 63.43 %
KVP lakótelep 1 048 29.03 %
Miszlóka 138 3.82 %
Peres 122 3.38 %
Saca 115 3.19 %
Pólyi 72 1.99 %
Szentlőrincke 68 1.88 %
Luník IX 1 0.03 %
Nyugat 1 303 60.86 %
KVP lakótelep 623 29.10 %
Peres 130 6.07 %
Miszlóka 93 4.34 %
Saca 89 4.16 %
Pólyi 36 1.68 %
Szentlőrincke 30 1.40 %
Luník IX 7 0.33 %
Nyugat 1 169 67.26 %
KVP lakótelep 432 24.86 %
Miszlóka 61 3.51 %
Peres 61 3.51 %
Saca 57 3.28 %
Szentlőrincke 29 1.67 %
Pólyi 17 0.98 %
Luník IX 16 0.92 %
KVP lakótelep 1 183 44.37 %
Nyugat 963 36.12 %
Saca 410 15.38 %
Miszlóka 111 4.16 %
Peres 70 2.63 %
Pólyi 51 1.91 %
Szentlőrincke 22 0.83 %
Luník IX 1 0.04 %
Nyugat 345 60.85 %
KVP lakótelep 104 18.34 %
Saca 13 2.29 %
Miszlóka 11 1.94 %
Peres 8 1.41 %
Pólyi 5 0.88 %
Luník IX 3 0.53 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 187 35.28 %
KVP lakótelep 65 12.26 %
Miszlóka 14 2.64 %
Peres 11 2.08 %
Saca 10 1.89 %
Szentlőrincke 5 0.94 %
Pólyi 5 0.94 %
Luník IX 3 0.57 %
Nyugat 730 62.13 %
KVP lakótelep 365 31.06 %
Saca 43 3.66 %
Miszlóka 31 2.64 %
Peres 26 2.21 %
Pólyi 15 1.28 %
Szentlőrincke 7 0.60 %
Luník IX 6 0.51 %
KVP lakótelep 1 060 51.58 %
Nyugat 676 32.90 %
Miszlóka 64 3.11 %
Peres 63 3.07 %
Saca 32 1.56 %
Szentlőrincke 21 1.02 %
Pólyi 21 1.02 %
Luník IX 2 0.10 %
Nyugat 1 124 74.78 %
KVP lakótelep 289 19.23 %
Saca 38 2.53 %
Peres 37 2.46 %
Miszlóka 32 2.13 %
Pólyi 32 2.13 %
Szentlőrincke 25 1.66 %
Luník IX 4 0.27 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
65 33.33%
HZDS
44 22.56%
ODÚ
25 12.82%
SDĽ
20 10.26%
DS-ODS
15 7.69%
SZ
6 3.08%
SDSS
6 3.08%
SNS
5 2.56%
HZSP-SRÚ
3 1.54%
KSS
2 1.03%
SKDH
2 1.03%
SSL-SNZ
1 0.51%
Együttélés-MKDM
1 0.51%
Érvényes szavazatok 195
KDH
52 28.26%
HZDS-RSS
45 24.46%
38 20.65%
SP-VOĽBA
14 7.61%
ZRS
10 5.43%
KSÚ
6 3.26%
DS
6 3.26%
KSS
4 2.17%
HZPCS
3 1.63%
SPK
2 1.09%
NS
2 1.09%
SNS
1 0.54%
SD
1 0.54%
Érvényes szavazatok 184
SDK
85 37.28%
SOP
63 27.63%
HZDS
43 18.86%
SDĽ
21 9.21%
SNS
11 4.82%
KSS
3 1.32%
SLS
1 0.44%
NSK
1 0.44%
Érvényes szavazatok 228
SDKU
55 27.64%
KDH
50 25.13%
HZDS
27 13.57%
SMER
25 12.56%
ANO
16 8.04%
HZD
8 4.02%
SNS
6 3.02%
MKP
3 1.51%
SDA
2 1.01%
PSNS
2 1.01%
SZS
1 0.50%
SDPO
1 0.50%
SDĽ
1 0.50%
ZAR
1 0.50%
NOSNP
1 0.50%
Érvényes szavazatok 199
SDKU DS
50 27.47%
KDH
44 24.18%
SMER
41 22.53%
SNS
16 8.79%
ĽS HZDS
16 8.79%
SF
5 2.75%
MKP
4 2.20%
SOS
3 1.65%
NADEJ
2 1.10%
HZD
1 0.55%
Érvényes szavazatok 182
KDH
57 25.22%
SDKU DS
56 24.78%
SMER
44 19.47%
SaS
24 10.62%
ĽS HZDS
12 5.31%
Most-Híd
11 4.87%
SNS
6 2.65%
SDĽ
4 1.77%
Paliho Kapurkova
4 1.77%
Únia
3 1.33%
LSNS
2 0.88%
KSS
1 0.44%
EDS
1 0.44%
AZEN
1 0.44%
Érvényes szavazatok 226
SMER SD
82 33.20%
KDH
64 25.91%
OĽaNO
24 9.72%
SDKU DS
22 8.91%
SaS
13 5.26%
Most-Híd
9 3.64%
SNS
7 2.83%
SSS NM
7 2.83%
LSNS
5 2.02%
99 Percent
3 1.21%
SF
3 1.21%
Zmena zdola DU
3 1.21%
NaS ns
2 0.81%
KSS
2 0.81%
Obyčajní ľudia
1 0.40%
Érvényes szavazatok 247
SMER SD
66 18.64%
KDH
56 15.82%
SaS
51 14.41%
OĽANO-NOVA
46 12.99%
Most-Híd
29 8.19%
LSNS
28 7.91%
#SIEŤ
23 6.50%
SME RODINA
21 5.93%
SNS
19 5.37%
TIP
7 1.98%
SKOK!
4 1.13%
MKP
1 0.28%
Egyéb
3 0.85%
Érvényes szavazatok 354
Kassa II járás
Szlovákia

Bejelentések