SK
VK
.....

Szécsénykovácsi

Község

címer zászló
532 92% magyar 1910
167 53% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szécsénykovácsi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kováčovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Cserespuszta), (Gelenpuszta), Hársas, Hradistie, (Kacskovicspuszta), Labanckapuszta, Petőpuszta, Racskópuszta, Régi-szőlőhegy
Koordináták:
48.09481812, 19.45808411
Terület:
11,62 km2
Rang:
község
Népesség:
362
Tszf. magasság:
150 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99131
Település kód:
516147
Szervezeti azonosító:
319414
Adóazonosító:
2021243180

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistáj keleti részén fekszik, az Ipoly jobb partján, Szécsénytől 8,5 km-re nyugatra, Bussától 11 km-re délre, Zsélytől 12 km-re délkeletre. Határának északi része dombos, déli része sík terület, mintegy egynegyedét erdő borítja. Területén áthalad a Zsélyt Bussával összekötő országút, maga Szécsénykovácsi falu az erről elágazó 1 km-es mellékúton közelíthető meg. A Petőpusztánál 2012-ben újjáépített Ipoly-híd Szécsény felé teremt összeköttetést. Nyugatról Ipolykér, északról Zobor, északkeletről Csalár, délnyugatról Hugyag, délkeletről pedig Szécsény határolja. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor területének 28,2 %-át (az Ipolyon túlra eső határrészeket) elveszítette, 14,11 km²-ről 8,13 km²-re csökkent, 1938-ban területe 11,57 km² volt, mely 2011-ig 5 hektárral gyarapodott.

Népesség

1910-ben 579, 1921-ben 582, 1938-ban pedig 628, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Az 1920-as években Petőpusztán szlovákokat telepítettek le, az 1945 utáni belső telepítések során a belső telepítések során további szlovák lakosság érkezett a községbe. 1938-1991 között népességének több mint egyharmadát elveszítette (35,7 %), majd 1991-2011 között további 7,2 %-al (404 főről 375-re) csökkent lakossága. A lakosság többsége (54,9 %) ma is magyar nemzetiségű, de a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 30,4 %-ról 37,3 %-ra nőtt, magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (7,5 %). A lakosság többsége (62,9 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 23,7 %. A község két településrészre oszlik, 2011-ben Szécsénykovácsiban élt a lakosság 85,1 %-a (319 fő), Petőpusztán pedig 14,9 %-a (56 fő).

Történelem

A falut elősör 1295-ben említették "Koachy" néven, később 1327-ben Kwachy, 1435-ben pedig már Kovachy néven szerepel. A név eredete egy foglalkozásból ered - kovács, melyből megállapítható az is, hogy az első lakosai valószínűleg a kovács mesterséget űzték. A helyi nemes Cserép Miklós tulajdonában álló birtokot 1327-ben Károly Róbert király Szécsényi Tamásnak adta. A szécsényi uradalomhoz tartozott, majd több nemesi család birtoka volt melyek a vármegye monográfiájában részletesen is szerepelnek. A török támadások hatására a 16. században sok lakója elmenekült. 1720-ban 4 magyar és egy szlovák háztartása volt. 1828-ban 29 házában 351 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1850-ig Szécsénykovácsi a Szécsényi, később a Balassagyarmati járáshoz tartozott. 1938-45-ben Magyarországhoz tartozott, majd 1945 után Csehszlovákia része lett. Az 1894-ben épült, 1944 végén a németek által felrobbantott Ipoly-hidat (Katalin-híd) 2012. február 24-én avatták fel újra Pösténypuszta - Pető között. Pető Szécsénykovácsi településrésze. Petőpuszta a középkorban önálló helység volt. 1469-ben Petőfalvi Pető Pál birtoka, később önálló helységként, Petőfalu néven szerepel a török kincstári számadáskönyvekben és ekkor Ahmed bin Musztafa hűbérbirtoka volt. 1726 már puszta és Darvas János, Szilassy kapitány özvegye, Pongrácz Boldizsár és Horváth László birtoka, később Darvas Károly, Gellén László, Fáy Sándor és Horváth Lászlóé. Feltehetőleg a 19.században (1826 körül) lett Szécsénykovácsi része. 1920 után szlovák telepesek érkeztek Petőpusztára, ahol 1928-ban jubileumi iskolát is létesítettek.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű község a lovassportok egyik központja, évente nemzetközi lovasversenyt tartanak itt. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 2004-ben épült. A Szent-Ivány- és a Hermann-kúria a 18. század második felében épült. 2004-ben Krúdy Gyula dédszülei emlékére emlékoszlopot állítottak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KOVÁCSI. Fülek. És Szécsén Kovácsi. Két magyar falu Nógrád Várm. földes Urai több Uraságok, az fekszik Fülekhez, ez Varbóhoz nem meszsze, mellynek filiája, lakosai katolikusok, és más félék, határbéli földgyeik közép termékenységűek, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szécsény-Kovácsi, Nógrád m. magyar falu, 258 kath., 48 evang., 4 ref., 5 zsidó lak. s több szép uri lakházakkal. Földei a térségen termékenyek; erdeje nevendék. Az Ipoly ezen falut félhold formára bekeríti, s itten jóval mélyebb lévén mint egyébütt, halászatja is jövedelmesebb. F. u. Bibiti Horváth, Fáy, Tapolcsányi, Ambrózy, Radványi, s m. t. Ut. post. B.-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szécsénytől fölebb nyugatra az Ipoly bal partján fekszenek Pöstény, Pető puszták, majd alább az Ipoly jobb oldalán Szécsény-Kovácsi, termékeny homokos határú helység, mindegyik szép úri lakházakkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szécsénykovácsi, ugyancsak Szécsény közelében fekszik. Magyar kisközség, 101 házzal és 565 lakossal, a kik róm. kath. és evangélihus vallásúak. Postája Hugyag, távírója és vasúti állomása Szécsény. A XIV. század elején Mihály fiai Cserép Miklós, András és Péter, továbbá Fekete István birtoka. 1327-ben I. Károly király Szécsényi Tamás vajdának adományozta. 1598-ban Ebeczky Tamás volt a földesura. 1715-ben hat magyar, 1720-ban négy magyar és 1 tót háztartást írtak össze benne. 1754–55-ben Nagy Laszló volt itt birtokos. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával, Krudy Pál, Csemiczky Ferencz, Fáy Dániel és Radványi Ferencz özvegye voltak a földesurai, 1826-ban pedig Bibiti Horváth Gedeon, Fáy Károly, Tapolcsányi Pál, Ambrózy Lajos és Radványi János voltak itt birtokosok. Később Prónay Elek, Krudy János, Fáy Géza és a Jánossy család. A községben levő úrilakok egyikét Prónay Elek, a másikát Szent-Ivány Ferencz építtette; a harmadik Szerémy Gáboré volt s ez jelenleg Kacskovits Gyuláé. A községhez tartoznak: Cseres- és Pető puszták, továbbá Benevölgy-, Gellén-, Hársas- és Porpást-tanyák, Pető-puszta a középkorban önálló helység volt. 1469-ben Petőfalvi Pető Pál birta, 152–63-ban még önálló helységként, Petőfalu néven szerepel a török kincstári számadáskönyvekben és ekkor Ahmed bin Musztafa hűbérbirtoka volt. 1726 már puszta és Darvas János, Szilassy kapitány özvegye, Pongrácz Boldizsár és Horváth László birtoka, később Darvas Károly, Gellén László, Fáy Sándor és Horváth Lászlóé. Jelenleg Hajós László, Fáy Ernő, Gellén Géza és Széll Imre birtokosok itt.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szécsénykovácsi. Első okleveles említése 1327-ben történik, mikor is Szécsényi Tamás vajda kap rá királyi adományt. De már jóval előbb lakott hely s állítólag a Cserép-nemzetség birtokolta. A török alatt megsemmisült, majd 1598-ban Ebeczky Tamás kapja. Az úrbéri rendezés során, 1770-ben, földbirtokos itt a Krúdy-, Csemiczky-, Fáy-, Radványi-család, később pedig a Tapolcsányi-, Ambrózy-, Prónay-, Jánossy-, Szent-Iványcsalád bír nagyobb birtokkal. Hozzátartozik: Cigánytelep, Hársastanya, Kacskovicspuszta, Labanckapuszta, Petőpuszta, Racskópuszta. A község területe 2010 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 628.

Névelőfordulások
1295
Koachy
1435
Kovachy
1773
Szecsény-Kovácsy, Kowacžowa,
1786
Sétschény-Kowácschi,
1808
Szécsény-Kovácsi,
1863
Szécsénykovácsi,
1920
Kováčovce,
1927
Kováčovce, Ipoly-Kovácsi,
1938
Szécsénykovácsi,
1945
Kováčovce, Ipoly-Kovácsi,
1948
Kováčovce
1994
Szécsénkovácsi
2013
Szécsénykovácsi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szécsénykovácsi (Kováčovce) 52
Telefon: 0474871294
Fax: 0474871294

Honlap: kovacovce.ocu.sk
Polgármester:
Filip Jozef (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Racsková Angelika (MOST - HÍD)
Tencerová Martina (MOST - HÍD)
Cseri Štefan (MOST - HÍD)
Sipos-Molnár Ingrid (MOST - HÍD)
Filip Jozef (SMK-MKP)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Szécsénykovácsii Községi Hivatal

Szécsénykovácsi 52

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 458 91%
szlovákok 25 5%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 505
magyarok 532 92%
szlovákok 16 3%
romák 31 5%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 579
magyarok 495 85%
szlovákok 29 5%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 57 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 582
magyarok 277 69%
szlovákok 123 30%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 404
magyarok 251 66%
szlovákok 119 31%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 380
magyarok 206 55%
szlovákok 140 37%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 28 7%
összlétszám 375
magyarok 167 53%
szlovákok 142 45%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 318
összlétszám 582
magyarok 495 85%
szlovákok 29 5%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 57 10%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 289
Választási részvétel: 78.2 %
Kiadott boríték: 226
Bedobott boríték: 226

Polgármester

Érvényes szavazólap: 225
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Filip Jozef 111 49.33 % SMK-MKP
Kiss Adrián 103 45.78 % MOST - HÍD
Halgaš Roland 11 4.89 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Racsková Angelika 116 MOST - HÍD
Tencerová Martina 100 MOST - HÍD
Cseri Štefan 91 MOST - HÍD
Filip Jozef 89 SMK-MKP
Sipos-Molnár Ingrid 84 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, MOST - HÍD 60.00% SDKÚ-DS, MOST - HÍD 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 311
Választási részvétel: 43.41 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 134
Választásra jogosult: 311
Választási részvétel: 19.29 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 34,12 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 126
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 56 44.44 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 51 40.48 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 11 8.73 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 3 2.38 % ASV
Pavel Chovanec 2 1.59 % ÚSVIT
Ondrej Binder 1 0.79 % Független
Karol Konárik 1 0.79 % SNS
Emil Samko 1 0.79 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 20 34.48% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 42 43.30 % ĽSNS
Ján Lunter 19 19.59 % Független
Igor Kašper 17 17.53 % Független
Martin Juhaniak 6 6.19 % Független
Stanislav Mičev 3 3.09 % Független
Martin Klus 2 2.06 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 2 2.06 % Független
Milan Urbáni 1 1.03 % SMS
Pavel Greksa 1 1.03 % Független
Vojtech Kökény 1 1.03 % SRK
Miroslav Gálik 1 1.03 % NAS
Viliam Baňák 1 1.03 % JĽSS
Ivan Saktor 1 1.03 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 134
Érvényes szavazólap: 93
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Filip 117 87.31% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mirko Trojčák 42 31.34% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 34 25.37% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 23 17.16% SMER - SD, KDH
Mária Lőrincz 21 15.67% Független
László Jámbor 20 14.93% SMK-MKP
Peter Šiška 9 6.72% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Zauška 8 5.97% SMER - SD, KDH
Attila Baki 5 3.73% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 4 2.99% SMS
Dušan Backo 2 1.49% SNS
Václav Hájevský 2 1.49% Független
Pavol Goda 2 1.49% SĽS
Peter Bartoš 1 0.75% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 1 0.75% ASV
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Mirko Trojčák 27 29.03% SMER-SD
László Jámbor 26 27.96% SMK-MKP
Darina Antolíková 23 24.73% ŠANCA
Ondrej Kollár 21 22.58% SMER-SD
Erika Kušická 21 22.58% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 21 22.58% MKDA-MKDSZ
Michal Györgyík 18 19.35% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 18 19.35% SMK-MKP
Jaroslav Filip 12 12.90% SMER-SD
Peter Šalko 11 11.83% Független
Igor Boreš 10 10.75% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Viktor Lestyánszky 10 10.75% MOST - HÍD
Jaroslav Dudáš 9 9.68% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 4 4.30% Független
Rózsa Skabela 4 4.30% MOST - HÍD
Dana Havrilová 4 4.30% Független
Nicolas Dobrocký 3 3.23% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 3 3.23% ŠANCA
Tomáš Krahulec 2 2.15% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Anikó Korčoková 1 1.08% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 1 1.08% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mária Košíková 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.95 %
Ipolynyék 120 7.84 %
Nagycsalomja 65 4.25 %
Ipolykeszi 57 3.72 %
Lukanénye 53 3.46 %
Csáb 43 2.81 %
Nagykürtös 40 2.61 %
Inám 38 2.48 %
Kóvár 34 2.22 %
Ipolyvarbó 28 1.83 %
Ipolynagyfalu 28 1.83 %
Ipolyszécsényke 26 1.70 %
Kelenye 22 1.44 %
Kőkeszi 21 1.37 %
Apátújfalu 20 1.31 %
Bussa 19 1.24 %
Terbegec 19 1.24 %
Ipolyhídvég 18 1.18 %
Zsély 17 1.11 %
Óvár 15 0.98 %
Leszenye 9 0.59 %
Dacsókeszi 6 0.39 %
Szelény 5 0.33 %
Csalár 5 0.33 %
Magasmajtény 5 0.33 %
Galábocs 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Kiscsalomja 4 0.26 %
Tótgyarmat 3 0.20 %
Kékkő 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Bátorfalu 1 0.07 %
Szécsénykovácsi 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 58.01 %
Mikszáthfalva 149 19.55 %
Ebeck 70 9.19 %
Kürtösújfalu 69 9.06 %
Kékkő 63 8.27 %
Zsély 51 6.69 %
Alsópalojta 39 5.12 %
Kiskürtös 30 3.94 %
Középpalojta 20 2.62 %
Nógrádszentpéter 18 2.36 %
Magasmajtény 15 1.97 %
Érújfalu 15 1.97 %
Erdőszelestény 15 1.97 %
Bereklak 15 1.97 %
Bussa 13 1.71 %
Alsózellő 10 1.31 %
Dacsólam 10 1.31 %
Csalár 9 1.18 %
Lukanénye 9 1.18 %
Nagyhalom 9 1.18 %
Leszenye 8 1.05 %
Kishalom 8 1.05 %
Dacsókeszi 8 1.05 %
Felsőpalojta 8 1.05 %
Alsósztregova 7 0.92 %
Bátorfalu 7 0.92 %
Csáb 7 0.92 %
Nógrádszenna 6 0.79 %
Felsőesztergály 6 0.79 %
Ipolynyék 6 0.79 %
Ipolykér 6 0.79 %
Alsóesztergály 6 0.79 %
Száraznyírjes 6 0.79 %
Tótgyarmat 5 0.66 %
Paróca 5 0.66 %
Felsősztregova 5 0.66 %
Apátújfalu 4 0.52 %
Szécsénykovácsi 4 0.52 %
Apafalva 3 0.39 %
Kóvár 3 0.39 %
Kőkeszi 3 0.39 %
Szelény 3 0.39 %
Kiscsalomja 3 0.39 %
Sirak 3 0.39 %
Kelenye 3 0.39 %
Gyürki 2 0.26 %
Szuhány 2 0.26 %
Felsőzellő 2 0.26 %
Óvár 2 0.26 %
Kislibercse 2 0.26 %
Zobor 2 0.26 %
Galábocs 2 0.26 %
Nagycsalomja 2 0.26 %
Nagylám 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Hartyán 1 0.13 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Tótkisfalu 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Ipolybalog 1 0.13 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 19.33 %
Nagykürtös 169 14.14 %
Magasmajtény 85 7.11 %
Apátújfalu 79 6.61 %
Ipolynyék 78 6.53 %
Csáb 69 5.77 %
Leszenye 64 5.36 %
Zsély 43 3.60 %
Bátorfalu 37 3.10 %
Óvár 27 2.26 %
Tótgyarmat 27 2.26 %
Kékkő 26 2.18 %
Bussa 24 2.01 %
Nagycsalomja 24 2.01 %
Ipolybalog 24 2.01 %
Szécsénykovácsi 23 1.92 %
Dacsókeszi 22 1.84 %
Kőkeszi 22 1.84 %
Inám 21 1.76 %
Ipolyharaszti 21 1.76 %
Bereklak 20 1.67 %
Középpalojta 18 1.51 %
Ipolyvarbó 18 1.51 %
Erdőszelestény 18 1.51 %
Csall 17 1.42 %
Nógrádszentpéter 16 1.34 %
Alsósztregova 16 1.34 %
Szelény 15 1.26 %
Ipolykeszi 14 1.17 %
Felsőzellő 13 1.09 %
Terbegec 13 1.09 %
Kiscsalomja 13 1.09 %
Kóvár 13 1.09 %
Sirak 12 1.00 %
Borosznok 12 1.00 %
Kiskürtös 11 0.92 %
Tótkisfalu 11 0.92 %
Ebeck 11 0.92 %
Szuhány 11 0.92 %
Ipolynagyfalu 10 0.84 %
Ipolykér 10 0.84 %
Kishalom 9 0.75 %
Kürtösújfalu 8 0.67 %
Gyürki 8 0.67 %
Alsózellő 8 0.67 %
Alsópalojta 7 0.59 %
Csalár 6 0.50 %
Nógrádszenna 6 0.50 %
Dacsólam 6 0.50 %
Érújfalu 5 0.42 %
Süllye 5 0.42 %
Nagyhalom 5 0.42 %
Felsősztregova 5 0.42 %
Apafalva 5 0.42 %
Felsőesztergály 5 0.42 %
Ipolyhídvég 4 0.33 %
Tótkelecsény 4 0.33 %
Galábocs 4 0.33 %
Mikszáthfalva 4 0.33 %
Kislibercse 4 0.33 %
Rárósmulyad 4 0.33 %
Kelenye 3 0.25 %
Hartyán 3 0.25 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Nagylám 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 12.92 %
Nagykürtös 228 9.26 %
Magasmajtény 105 4.26 %
Óvár 76 3.09 %
Lukanénye 71 2.88 %
Ipolybalog 70 2.84 %
Ipolykér 69 2.80 %
Kékkő 50 2.03 %
Inám 43 1.75 %
Csalár 42 1.71 %
Ipolyhídvég 39 1.58 %
Bussa 34 1.38 %
Ipolykeszi 30 1.22 %
Kőkeszi 26 1.06 %
Csall 25 1.02 %
Csáb 23 0.93 %
Szécsénykovácsi 21 0.85 %
Nagycsalomja 20 0.81 %
Alsópalojta 20 0.81 %
Nógrádszentpéter 18 0.73 %
Ipolynagyfalu 17 0.69 %
Leszenye 16 0.65 %
Zsély 14 0.57 %
Erdőszelestény 14 0.57 %
Dacsókeszi 13 0.53 %
Ipolyharaszti 13 0.53 %
Bátorfalu 11 0.45 %
Gyürki 11 0.45 %
Ebeck 11 0.45 %
Kishalom 10 0.41 %
Bereklak 10 0.41 %
Alsósztregova 10 0.41 %
Szelény 9 0.37 %
Ipolyvarbó 9 0.37 %
Tótkisfalu 9 0.37 %
Apátújfalu 8 0.32 %
Kóvár 7 0.28 %
Felsőzellő 7 0.28 %
Kelenye 7 0.28 %
Terbegec 7 0.28 %
Mikszáthfalva 6 0.24 %
Felsőesztergály 6 0.24 %
Galábocs 5 0.20 %
Sirak 5 0.20 %
Tótgyarmat 5 0.20 %
Középpalojta 5 0.20 %
Apafalva 5 0.20 %
Kiskürtös 4 0.16 %
Kürtösújfalu 4 0.16 %
Rárósmulyad 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Nagyhalom 3 0.12 %
Zobor 3 0.12 %
Ipolyszécsényke 3 0.12 %
Felsősztregova 3 0.12 %
Nógrádszenna 3 0.12 %
Felsőpalojta 3 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.08 %
Alsózellő 2 0.08 %
Veres 2 0.08 %
Hartyán 2 0.08 %
Dacsólam 2 0.08 %
Kislibercse 2 0.08 %
Nagylám 2 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Kiscsalomja 1 0.04 %
Tótkelecsény 1 0.04 %
Érújfalu 1 0.04 %
Borosznok 1 0.04 %
Süllye 1 0.04 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 50.41 %
Kékkő 70 7.19 %
Magasmajtény 34 3.49 %
Zsély 31 3.18 %
Kiskürtös 31 3.18 %
Nógrádszentpéter 30 3.08 %
Bussa 19 1.95 %
Mikszáthfalva 18 1.85 %
Felsőzellő 14 1.44 %
Ipolynyék 14 1.44 %
Lukanénye 13 1.33 %
Leszenye 13 1.33 %
Alsózellő 12 1.23 %
Alsópalojta 12 1.23 %
Alsósztregova 11 1.13 %
Bereklak 11 1.13 %
Érújfalu 11 1.13 %
Alsóesztergály 11 1.13 %
Felsőesztergály 11 1.13 %
Szécsénykovácsi 10 1.03 %
Dacsólam 8 0.82 %
Nagyhalom 8 0.82 %
Csalár 8 0.82 %
Ipolyvarbó 7 0.72 %
Csáb 7 0.72 %
Kishalom 7 0.72 %
Tótkisfalu 7 0.72 %
Kürtösújfalu 7 0.72 %
Ebeck 7 0.72 %
Kiscsalomja 7 0.72 %
Szelény 6 0.62 %
Hartyán 6 0.62 %
Középpalojta 6 0.62 %
Tótkelecsény 5 0.51 %
Nagycsalomja 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Szuhány 5 0.51 %
Terbegec 4 0.41 %
Csall 4 0.41 %
Apátújfalu 4 0.41 %
Ipolykér 4 0.41 %
Kislibercse 4 0.41 %
Erdőszelestény 4 0.41 %
Ipolybalog 4 0.41 %
Száraznyírjes 4 0.41 %
Dacsókeszi 4 0.41 %
Sirak 3 0.31 %
Óvár 3 0.31 %
Galábocs 3 0.31 %
Ipolyszécsényke 3 0.31 %
Bátorfalu 3 0.31 %
Zobor 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Felsőpalojta 2 0.21 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 43.19 %
Kékkő 56 5.05 %
Zsély 50 4.51 %
Lukanénye 43 3.88 %
Alsópalojta 41 3.70 %
Mikszáthfalva 36 3.25 %
Erdőszelestény 31 2.80 %
Érújfalu 30 2.71 %
Kiskürtös 30 2.71 %
Nógrádszentpéter 28 2.52 %
Alsósztregova 28 2.52 %
Középpalojta 23 2.07 %
Dacsókeszi 23 2.07 %
Ebeck 22 1.98 %
Bereklak 22 1.98 %
Bussa 21 1.89 %
Alsózellő 21 1.89 %
Kőkeszi 21 1.89 %
Csáb 20 1.80 %
Apátújfalu 19 1.71 %
Kürtösújfalu 17 1.53 %
Tótgyarmat 16 1.44 %
Nógrádszenna 15 1.35 %
Ipolynyék 14 1.26 %
Felsőzellő 14 1.26 %
Leszenye 14 1.26 %
Csalár 13 1.17 %
Kiscsalomja 13 1.17 %
Nagycsalomja 12 1.08 %
Alsóesztergály 11 0.99 %
Kislibercse 11 0.99 %
Felsőesztergály 11 0.99 %
Hartyán 10 0.90 %
Inám 10 0.90 %
Tótkisfalu 10 0.90 %
Szelény 10 0.90 %
Magasmajtény 10 0.90 %
Nagylám 9 0.81 %
Szécsénykovácsi 9 0.81 %
Szuhány 8 0.72 %
Felsőpalojta 7 0.63 %
Dacsólam 7 0.63 %
Apafalva 7 0.63 %
Bátorfalu 6 0.54 %
Sirak 6 0.54 %
Ipolynagyfalu 6 0.54 %
Nagyhalom 6 0.54 %
Ipolyhídvég 5 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Gyürki 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Óvár 5 0.45 %
Ipolykér 5 0.45 %
Terbegec 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Kelenye 5 0.45 %
Galábocs 4 0.36 %
Paróca 4 0.36 %
Ipolyharaszti 4 0.36 %
Süllye 3 0.27 %
Száraznyírjes 3 0.27 %
Rárósmulyad 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Borosznok 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 20.45 %
Erdőszelestény 168 13.97 %
Zsély 73 6.07 %
Kékkő 32 2.66 %
Leszenye 27 2.24 %
Csáb 25 2.08 %
Magasmajtény 24 2.00 %
Mikszáthfalva 22 1.83 %
Kiscsalomja 21 1.75 %
Lukanénye 21 1.75 %
Dacsólam 21 1.75 %
Bussa 21 1.75 %
Apátújfalu 19 1.58 %
Nógrádszentpéter 18 1.50 %
Középpalojta 15 1.25 %
Bereklak 15 1.25 %
Kiskürtös 14 1.16 %
Alsópalojta 14 1.16 %
Érújfalu 14 1.16 %
Kürtösújfalu 14 1.16 %
Csall 13 1.08 %
Ipolyvarbó 13 1.08 %
Ipolybalog 13 1.08 %
Terbegec 13 1.08 %
Ipolynyék 12 1.00 %
Nagycsalomja 12 1.00 %
Alsósztregova 12 1.00 %
Nagyhalom 12 1.00 %
Szécsénykovácsi 12 1.00 %
Ebeck 11 0.91 %
Alsózellő 8 0.67 %
Felsőzellő 8 0.67 %
Bátorfalu 7 0.58 %
Ipolyharaszti 7 0.58 %
Tótgyarmat 6 0.50 %
Csalár 6 0.50 %
Kishalom 6 0.50 %
Felsőesztergály 6 0.50 %
Felsőpalojta 6 0.50 %
Gyürki 6 0.50 %
Szelény 6 0.50 %
Dacsókeszi 5 0.42 %
Ipolynagyfalu 5 0.42 %
Kőkeszi 5 0.42 %
Kóvár 5 0.42 %
Tótkisfalu 5 0.42 %
Nógrádszenna 5 0.42 %
Kislibercse 4 0.33 %
Borosznok 4 0.33 %
Hartyán 4 0.33 %
Sirak 4 0.33 %
Zobor 4 0.33 %
Ipolykeszi 3 0.25 %
Felsősztregova 3 0.25 %
Ipolykér 3 0.25 %
Szuhány 3 0.25 %
Ipolyhídvég 3 0.25 %
Nagylám 3 0.25 %
Alsóesztergály 3 0.25 %
Inám 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.48 %
Nagykürtös 217 11.43 %
Ipolybalog 189 9.95 %
Lukanénye 124 6.53 %
Csáb 91 4.79 %
Nagycsalomja 80 4.21 %
Inám 72 3.79 %
Ipolyhídvég 64 3.37 %
Zsély 59 3.11 %
Bussa 51 2.69 %
Ipolykeszi 48 2.53 %
Kóvár 45 2.37 %
Ipolyvarbó 43 2.26 %
Apátújfalu 43 2.26 %
Óvár 42 2.21 %
Ipolynagyfalu 38 2.00 %
Ipolyszécsényke 36 1.90 %
Kőkeszi 36 1.90 %
Kelenye 27 1.42 %
Kékkő 22 1.16 %
Terbegec 21 1.11 %
Dacsókeszi 20 1.05 %
Leszenye 19 1.00 %
Szécsénykovácsi 18 0.95 %
Felsőzellő 15 0.79 %
Alsósztregova 15 0.79 %
Szelény 15 0.79 %
Bátorfalu 14 0.74 %
Csalár 13 0.68 %
Nógrádszentpéter 11 0.58 %
Kiscsalomja 10 0.53 %
Galábocs 10 0.53 %
Magasmajtény 10 0.53 %
Alsópalojta 9 0.47 %
Erdőszelestény 9 0.47 %
Szuhány 8 0.42 %
Mikszáthfalva 8 0.42 %
Sirak 8 0.42 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.26 %
Tótkelecsény 5 0.26 %
Felsőesztergály 5 0.26 %
Kishalom 5 0.26 %
Ipolykér 5 0.26 %
Ipolyharaszti 5 0.26 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 38.87 %
Középpalojta 113 17.23 %
Alsópalojta 91 13.87 %
Lukanénye 90 13.72 %
Felsőpalojta 79 12.04 %
Bereklak 61 9.30 %
Kékkő 32 4.88 %
Ebeck 32 4.88 %
Tótgyarmat 24 3.66 %
Csáb 22 3.35 %
Mikszáthfalva 21 3.20 %
Magasmajtény 20 3.05 %
Kőkeszi 17 2.59 %
Leszenye 16 2.44 %
Erdőszelestény 15 2.29 %
Ipolynyék 15 2.29 %
Dacsólam 15 2.29 %
Kiskürtös 14 2.13 %
Szuhány 14 2.13 %
Zsély 12 1.83 %
Dacsókeszi 11 1.68 %
Bussa 8 1.22 %
Kürtösújfalu 8 1.22 %
Alsóesztergály 7 1.07 %
Érújfalu 7 1.07 %
Apátújfalu 6 0.91 %
Nagycsalomja 6 0.91 %
Óvár 6 0.91 %
Nógrádszentpéter 6 0.91 %
Csalár 6 0.91 %
Terbegec 5 0.76 %
Csall 5 0.76 %
Alsózellő 5 0.76 %
Alsósztregova 5 0.76 %
Tótkisfalu 5 0.76 %
Hartyán 5 0.76 %
Ipolykeszi 5 0.76 %
Felsőzellő 4 0.61 %
Bátorfalu 4 0.61 %
Szelény 4 0.61 %
Kiscsalomja 4 0.61 %
Felsőesztergály 4 0.61 %
Sirak 3 0.46 %
Ipolynagyfalu 3 0.46 %
Nagylám 3 0.46 %
Apafalva 3 0.46 %
Gyürki 3 0.46 %
Ipolyhídvég 2 0.30 %
Ipolyharaszti 2 0.30 %
Száraznyírjes 2 0.30 %
Nógrádszenna 2 0.30 %
Ipolybalog 2 0.30 %
Kislibercse 2 0.30 %
Felsősztregova 1 0.15 %
Kishalom 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Szécsénykovácsi 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Inám 1 0.15 %
Veres 1 0.15 %
Nagyhalom 1 0.15 %
Tótkelecsény 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.75 %
Ipolybalog 179 10.57 %
Lukanénye 173 10.21 %
Csáb 132 7.79 %
Nagykürtös 125 7.38 %
Apátújfalu 119 7.02 %
Nagycsalomja 96 5.67 %
Zsély 80 4.72 %
Leszenye 69 4.07 %
Inám 61 3.60 %
Ipolykeszi 61 3.60 %
Bussa 59 3.48 %
Ipolyhídvég 59 3.48 %
Kőkeszi 58 3.42 %
Ipolyszécsényke 50 2.95 %
Tótgyarmat 48 2.83 %
Ipolyvarbó 48 2.83 %
Óvár 46 2.72 %
Kelenye 46 2.72 %
Kóvár 42 2.48 %
Terbegec 41 2.42 %
Bátorfalu 36 2.13 %
Ipolynagyfalu 34 2.01 %
Dacsókeszi 30 1.77 %
Szécsénykovácsi 26 1.53 %
Ipolyharaszti 18 1.06 %
Szelény 17 1.00 %
Sirak 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Csalár 14 0.83 %
Kékkő 13 0.77 %
Magasmajtény 12 0.71 %
Ipolykér 12 0.71 %
Ebeck 11 0.65 %
Mikszáthfalva 10 0.59 %
Felsőzellő 9 0.53 %
Csall 9 0.53 %
Gyürki 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Bereklak 6 0.35 %
Rárósmulyad 6 0.35 %
Középpalojta 4 0.24 %
Alsóesztergály 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Alsósztregova 3 0.18 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.50 %
Ipolykér 25 3.04 %
Bussa 21 2.55 %
Lukanénye 21 2.55 %
Szécsénykovácsi 21 2.55 %
Nagykürtös 19 2.31 %
Ipolynyék 17 2.07 %
Óvár 12 1.46 %
Zsély 12 1.46 %
Terbegec 11 1.34 %
Apátújfalu 11 1.34 %
Ipolybalog 11 1.34 %
Csáb 10 1.22 %
Felsőzellő 10 1.22 %
Nagycsalomja 8 0.97 %
Ipolyhídvég 7 0.85 %
Kőkeszi 7 0.85 %
Inám 7 0.85 %
Leszenye 7 0.85 %
Galábocs 5 0.61 %
Csalár 4 0.49 %
Ipolynagyfalu 4 0.49 %
Érújfalu 3 0.36 %
Hartyán 3 0.36 %
Dacsókeszi 3 0.36 %
Gyürki 3 0.36 %
Kóvár 3 0.36 %
Paróca 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Erdőszelestény 3 0.36 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsőesztergály 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Alsósztregova 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Mikszáthfalva 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Alsópalojta 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Alsóesztergály 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Magasmajtény 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 1 0.12 %
Dacsólam 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Nagylám 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Szuhány 1 0.12 %
Középpalojta 1 0.12 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.43 %
Nagykürtös 96 11.72 %
Nógrádszentpéter 34 4.15 %
Érújfalu 17 2.08 %
Kékkő 16 1.95 %
Kislibercse 15 1.83 %
Tótkisfalu 15 1.83 %
Bussa 15 1.83 %
Magasmajtény 14 1.71 %
Borosznok 13 1.59 %
Süllye 11 1.34 %
Felsőesztergály 11 1.34 %
Lukanénye 9 1.10 %
Alsópalojta 9 1.10 %
Zsély 9 1.10 %
Csáb 9 1.10 %
Ipolyharaszti 9 1.10 %
Bereklak 8 0.98 %
Felsősztregova 8 0.98 %
Dacsólam 7 0.85 %
Tótkelecsény 7 0.85 %
Nagylám 7 0.85 %
Nógrádszenna 6 0.73 %
Felsőzellő 6 0.73 %
Csall 6 0.73 %
Szelény 5 0.61 %
Hartyán 5 0.61 %
Ipolynyék 5 0.61 %
Kiscsalomja 5 0.61 %
Bátorfalu 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Kiskürtös 4 0.49 %
Alsózellő 4 0.49 %
Szuhány 4 0.49 %
Paróca 4 0.49 %
Kürtösújfalu 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Kőkeszi 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Leszenye 2 0.24 %
Középpalojta 2 0.24 %
Száraznyírjes 2 0.24 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 34.39 %
Zsély 73 4.93 %
Kékkő 64 4.32 %
Alsózellő 62 4.19 %
Lukanénye 49 3.31 %
Csáb 37 2.50 %
Alsósztregova 37 2.50 %
Középpalojta 36 2.43 %
Apátújfalu 35 2.36 %
Dacsókeszi 33 2.23 %
Nógrádszentpéter 29 1.96 %
Bereklak 28 1.89 %
Mikszáthfalva 28 1.89 %
Erdőszelestény 26 1.76 %
Kiskürtös 25 1.69 %
Érújfalu 25 1.69 %
Felsőzellő 23 1.55 %
Ipolynyék 23 1.55 %
Alsópalojta 21 1.42 %
Nagycsalomja 20 1.35 %
Ebeck 20 1.35 %
Leszenye 20 1.35 %
Kőkeszi 18 1.22 %
Felsőesztergály 18 1.22 %
Bussa 18 1.22 %
Szécsénykovácsi 18 1.22 %
Alsóesztergály 18 1.22 %
Csalár 17 1.15 %
Kiscsalomja 17 1.15 %
Tótgyarmat 16 1.08 %
Nógrádszenna 15 1.01 %
Terbegec 14 0.95 %
Ipolykér 14 0.95 %
Bátorfalu 11 0.74 %
Ipolybalog 11 0.74 %
Óvár 11 0.74 %
Tótkelecsény 11 0.74 %
Kelenye 11 0.74 %
Tótkisfalu 9 0.61 %
Szuhány 9 0.61 %
Kürtösújfalu 9 0.61 %
Sirak 9 0.61 %
Ipolyhídvég 9 0.61 %
Száraznyírjes 8 0.54 %
Inám 8 0.54 %
Ipolyvarbó 8 0.54 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Szelény 7 0.47 %
Apafalva 7 0.47 %
Süllye 6 0.41 %
Ipolyszécsényke 6 0.41 %
Galábocs 6 0.41 %
Ipolynagyfalu 6 0.41 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Kóvár 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Kislibercse 6 0.41 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Paróca 3 0.20 %
Nagylám 3 0.20 %
Gyürki 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Dacsólam 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Veres 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Hartyán 1 0.07 %
Nagykürtös 717 64.02 %
Kékkő 93 8.30 %
Mikszáthfalva 76 6.79 %
Alsópalojta 67 5.98 %
Magasmajtény 59 5.27 %
Kiskürtös 39 3.48 %
Alsósztregova 36 3.21 %
Középpalojta 32 2.86 %
Zsély 31 2.77 %
Nógrádszentpéter 27 2.41 %
Erdőszelestény 25 2.23 %
Ebeck 22 1.96 %
Bereklak 22 1.96 %
Alsózellő 22 1.96 %
Ipolynyék 21 1.88 %
Bussa 18 1.61 %
Nagyhalom 14 1.25 %
Kürtösújfalu 13 1.16 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Csalár 9 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.71 %
Dacsólam 8 0.71 %
Kislibercse 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Leszenye 6 0.54 %
Csall 6 0.54 %
Lukanénye 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Érújfalu 5 0.45 %
Szuhány 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Felsőpalojta 4 0.36 %
Szécsénykovácsi 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.36 %
Kőkeszi 4 0.36 %
Óvár 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Száraznyírjes 4 0.36 %
Nagylám 3 0.27 %
Ipolyharaszti 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Nagycsalomja 3 0.27 %
Terbegec 3 0.27 %
Ipolybalog 3 0.27 %
Apátújfalu 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Kóvár 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 52.90 %
Kékkő 203 7.56 %
Magasmajtény 163 6.07 %
Erdőszelestény 118 4.39 %
Nógrádszentpéter 116 4.32 %
Bereklak 105 3.91 %
Lukanénye 105 3.91 %
Bussa 104 3.87 %
Csáb 102 3.80 %
Alsópalojta 102 3.80 %
Alsósztregova 87 3.24 %
Zsély 86 3.20 %
Mikszáthfalva 80 2.98 %
Középpalojta 78 2.90 %
Kürtösújfalu 76 2.83 %
Dacsókeszi 69 2.57 %
Kőkeszi 63 2.35 %
Érújfalu 61 2.27 %
Kiskürtös 55 2.05 %
Szuhány 55 2.05 %
Leszenye 55 2.05 %
Ebeck 51 1.90 %
Dacsólam 51 1.90 %
Apátújfalu 51 1.90 %
Ipolynyék 45 1.68 %
Alsózellő 42 1.56 %
Felsőpalojta 41 1.53 %
Nógrádszenna 40 1.49 %
Kiscsalomja 36 1.34 %
Felsőesztergály 35 1.30 %
Bátorfalu 35 1.30 %
Csall 34 1.27 %
Tótgyarmat 32 1.19 %
Tótkisfalu 32 1.19 %
Csalár 31 1.15 %
Felsőzellő 31 1.15 %
Nagylám 30 1.12 %
Szelény 29 1.08 %
Nagycsalomja 28 1.04 %
Szécsénykovácsi 27 1.01 %
Alsóesztergály 26 0.97 %
Ipolybalog 25 0.93 %
Tótkelecsény 24 0.89 %
Sirak 24 0.89 %
Hartyán 24 0.89 %
Felsősztregova 24 0.89 %
Nagyhalom 22 0.82 %
Ipolykér 22 0.82 %
Óvár 21 0.78 %
Terbegec 21 0.78 %
Ipolyharaszti 20 0.74 %
Ipolykeszi 20 0.74 %
Kislibercse 17 0.63 %
Ipolyvarbó 16 0.60 %
Borosznok 15 0.56 %
Gyürki 15 0.56 %
Paróca 14 0.52 %
Kishalom 13 0.48 %
Apafalva 12 0.45 %
Ipolynagyfalu 12 0.45 %
Galábocs 12 0.45 %
Zobor 11 0.41 %
Inám 10 0.37 %
Ipolyhídvég 10 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.30 %
Kóvár 8 0.30 %
Süllye 6 0.22 %
Ipolyszécsényke 6 0.22 %
Veres 5 0.19 %
Rárósmulyad 5 0.19 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 10.96 %
Kékkő 35 1.35 %
Magasmajtény 20 0.77 %
Nógrádszentpéter 19 0.73 %
Kiskürtös 17 0.66 %
Zsély 16 0.62 %
Bussa 14 0.54 %
Erdőszelestény 12 0.46 %
Csall 9 0.35 %
Száraznyírjes 9 0.35 %
Ebeck 9 0.35 %
Csáb 8 0.31 %
Alsópalojta 8 0.31 %
Mikszáthfalva 8 0.31 %
Bereklak 8 0.31 %
Galábocs 8 0.31 %
Dacsólam 8 0.31 %
Lukanénye 8 0.31 %
Leszenye 8 0.31 %
Érújfalu 8 0.31 %
Dacsókeszi 7 0.27 %
Kőkeszi 6 0.23 %
Ipolyvarbó 6 0.23 %
Ipolynyék 6 0.23 %
Apátújfalu 5 0.19 %
Középpalojta 5 0.19 %
Kiscsalomja 4 0.15 %
Szuhány 4 0.15 %
Borosznok 4 0.15 %
Csalár 4 0.15 %
Tótkisfalu 4 0.15 %
Óvár 4 0.15 %
Kóvár 3 0.12 %
Bátorfalu 3 0.12 %
Felsőesztergály 3 0.12 %
Alsóesztergály 3 0.12 %
Hartyán 3 0.12 %
Szelény 2 0.08 %
Gyürki 2 0.08 %
Kürtösújfalu 2 0.08 %
Tótkelecsény 2 0.08 %
Felsősztregova 2 0.08 %
Ipolybalog 2 0.08 %
Alsósztregova 2 0.08 %
Süllye 2 0.08 %
Tótgyarmat 2 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 23.61 %
Kékkő 61 4.93 %
Lukanénye 39 3.15 %
Zsély 38 3.07 %
Alsósztregova 28 2.26 %
Nógrádszentpéter 26 2.10 %
Bereklak 20 1.62 %
Alsózellő 19 1.54 %
Ebeck 18 1.46 %
Erdőszelestény 18 1.46 %
Csáb 16 1.29 %
Mikszáthfalva 16 1.29 %
Érújfalu 16 1.29 %
Felsőzellő 16 1.29 %
Nógrádszenna 15 1.21 %
Ipolynyék 14 1.13 %
Kürtösújfalu 13 1.05 %
Magasmajtény 13 1.05 %
Bussa 13 1.05 %
Alsópalojta 12 0.97 %
Kőkeszi 12 0.97 %
Középpalojta 12 0.97 %
Leszenye 12 0.97 %
Dacsókeszi 12 0.97 %
Kiskürtös 11 0.89 %
Tótgyarmat 10 0.81 %
Tótkisfalu 9 0.73 %
Inám 9 0.73 %
Dacsólam 9 0.73 %
Ipolykér 8 0.65 %
Csalár 8 0.65 %
Alsóesztergály 8 0.65 %
Apátújfalu 8 0.65 %
Kislibercse 7 0.57 %
Kelenye 7 0.57 %
Nagycsalomja 7 0.57 %
Csall 6 0.49 %
Apafalva 6 0.49 %
Kiscsalomja 6 0.49 %
Szelény 6 0.49 %
Nagylám 6 0.49 %
Óvár 6 0.49 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Felsőesztergály 5 0.40 %
Szuhány 5 0.40 %
Felsőpalojta 4 0.32 %
Süllye 4 0.32 %
Ipolybalog 4 0.32 %
Nagyhalom 4 0.32 %
Tótkelecsény 4 0.32 %
Paróca 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Terbegec 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ipolynagyfalu 3 0.24 %
Kishalom 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Veres 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Ipolyszécsényke 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Hartyán 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 37.36 %
Kékkő 105 5.17 %
Erdőszelestény 71 3.50 %
Magasmajtény 63 3.10 %
Bussa 62 3.06 %
Nógrádszentpéter 59 2.91 %
Bereklak 55 2.71 %
Csáb 51 2.51 %
Középpalojta 50 2.46 %
Alsópalojta 49 2.41 %
Zsély 48 2.37 %
Lukanénye 46 2.27 %
Ipolyhídvég 45 2.22 %
Kürtösújfalu 44 2.17 %
Alsósztregova 43 2.12 %
Felsőzellő 39 1.92 %
Mikszáthfalva 38 1.87 %
Dacsókeszi 38 1.87 %
Szuhány 35 1.72 %
Felsőesztergály 31 1.53 %
Apátújfalu 28 1.38 %
Kiskürtös 28 1.38 %
Csalár 27 1.33 %
Leszenye 27 1.33 %
Kőkeszi 26 1.28 %
Alsózellő 25 1.23 %
Dacsólam 25 1.23 %
Kiscsalomja 24 1.18 %
Ipolynyék 23 1.13 %
Érújfalu 23 1.13 %
Csall 21 1.03 %
Szécsénykovácsi 21 1.03 %
Felsősztregova 21 1.03 %
Felsőpalojta 20 0.99 %
Szelény 20 0.99 %
Alsóesztergály 20 0.99 %
Hartyán 19 0.94 %
Nagylám 18 0.89 %
Ipolynagyfalu 18 0.89 %
Ipolykér 17 0.84 %
Ipolyvarbó 17 0.84 %
Óvár 17 0.84 %
Ebeck 16 0.79 %
Tótgyarmat 16 0.79 %
Tótkisfalu 15 0.74 %
Kislibercse 15 0.74 %
Tótkelecsény 15 0.74 %
Nógrádszenna 15 0.74 %
Paróca 13 0.64 %
Ipolykeszi 13 0.64 %
Ipolybalog 12 0.59 %
Ipolyharaszti 12 0.59 %
Apafalva 11 0.54 %
Zobor 11 0.54 %
Terbegec 11 0.54 %
Galábocs 11 0.54 %
Borosznok 10 0.49 %
Kóvár 9 0.44 %
Kishalom 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Kelenye 7 0.34 %
Bátorfalu 7 0.34 %
Sirak 6 0.30 %
Gyürki 6 0.30 %
Ipolyszécsényke 6 0.30 %
Inám 6 0.30 %
Süllye 5 0.25 %
Nagycsalomja 5 0.25 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 3 0.15 %
Nagykürtös 629 75.33 %
Kékkő 110 13.17 %
Zsély 56 6.71 %
Mikszáthfalva 54 6.47 %
Alsópalojta 51 6.11 %
Bereklak 42 5.03 %
Nógrádszentpéter 38 4.55 %
Bussa 35 4.19 %
Erdőszelestény 35 4.19 %
Kiskürtös 32 3.83 %
Csáb 28 3.35 %
Felsőesztergály 26 3.11 %
Kürtösújfalu 23 2.75 %
Alsózellő 22 2.63 %
Alsósztregova 22 2.63 %
Lukanénye 19 2.28 %
Ebeck 17 2.04 %
Magasmajtény 17 2.04 %
Nagyhalom 13 1.56 %
Dacsókeszi 13 1.56 %
Leszenye 13 1.56 %
Ipolykér 13 1.56 %
Érújfalu 13 1.56 %
Középpalojta 12 1.44 %
Felsőzellő 12 1.44 %
Szécsénykovácsi 11 1.32 %
Szuhány 10 1.20 %
Csalár 10 1.20 %
Száraznyírjes 10 1.20 %
Kőkeszi 9 1.08 %
Kiscsalomja 9 1.08 %
Dacsólam 9 1.08 %
Nógrádszenna 8 0.96 %
Galábocs 8 0.96 %
Tótgyarmat 8 0.96 %
Óvár 7 0.84 %
Felsőpalojta 7 0.84 %
Bátorfalu 6 0.72 %
Kislibercse 5 0.60 %
Ipolyharaszti 4 0.48 %
Ipolynagyfalu 4 0.48 %
Ipolynyék 4 0.48 %
Apátújfalu 4 0.48 %
Csall 4 0.48 %
Tótkelecsény 4 0.48 %
Zobor 4 0.48 %
Ipolyhídvég 3 0.36 %
Ipolybalog 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Apafalva 3 0.36 %
Alsóesztergály 3 0.36 %
Tótkisfalu 3 0.36 %
Kishalom 3 0.36 %
Süllye 2 0.24 %
Felsősztregova 2 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.24 %
Kelenye 2 0.24 %
Ipolyvarbó 2 0.24 %
Borosznok 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 8.02 %
Ipolybalog 57 7.25 %
Ipolykeszi 48 6.11 %
Ipolyhídvég 41 5.22 %
Nagycsalomja 24 3.05 %
Nagykürtös 22 2.80 %
Lukanénye 20 2.54 %
Ipolykér 13 1.65 %
Óvár 13 1.65 %
Ipolynagyfalu 12 1.53 %
Inám 12 1.53 %
Kóvár 11 1.40 %
Magasmajtény 8 1.02 %
Bussa 6 0.76 %
Ipolyszécsényke 6 0.76 %
Tótgyarmat 5 0.64 %
Kőkeszi 5 0.64 %
Zsély 4 0.51 %
Ipolyvarbó 4 0.51 %
Apátújfalu 4 0.51 %
Kelenye 4 0.51 %
Csalár 4 0.51 %
Szécsénykovácsi 4 0.51 %
Leszenye 3 0.38 %
Csáb 3 0.38 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Sirak 2 0.25 %
Érújfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Alsózellő 1 0.13 %
Tótkisfalu 1 0.13 %
Terbegec 1 0.13 %
Bátorfalu 1 0.13 %
Kékkő 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Mikszáthfalva 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Dacsókeszi 1 0.13 %
Szelény 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 24.17 %
Alsósztregova 136 17.30 %
Felsőzellő 91 11.58 %
Bussa 76 9.67 %
Nógrádszentpéter 31 3.94 %
Kékkő 24 3.05 %
Alsózellő 23 2.93 %
Mikszáthfalva 18 2.29 %
Kislibercse 16 2.04 %
Alsópalojta 16 2.04 %
Érújfalu 15 1.91 %
Magasmajtény 13 1.65 %
Középpalojta 10 1.27 %
Felsőesztergály 10 1.27 %
Rárósmulyad 9 1.15 %
Leszenye 9 1.15 %
Tótkelecsény 8 1.02 %
Nógrádszenna 8 1.02 %
Ipolynyék 7 0.89 %
Csáb 7 0.89 %
Dacsólam 7 0.89 %
Hartyán 7 0.89 %
Apátújfalu 7 0.89 %
Csalár 6 0.76 %
Ipolyvarbó 6 0.76 %
Zsély 6 0.76 %
Ebeck 6 0.76 %
Kishalom 5 0.64 %
Kiskürtös 5 0.64 %
Tótkisfalu 5 0.64 %
Lukanénye 5 0.64 %
Szuhány 4 0.51 %
Felsősztregova 4 0.51 %
Nagycsalomja 4 0.51 %
Erdőszelestény 4 0.51 %
Borosznok 4 0.51 %
Kürtösújfalu 4 0.51 %
Bereklak 4 0.51 %
Terbegec 4 0.51 %
Kőkeszi 3 0.38 %
Galábocs 3 0.38 %
Nagyhalom 3 0.38 %
Tótgyarmat 3 0.38 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Óvár 1 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 10.54 %
Ipolyhídvég 131 8.42 %
Ipolybalog 83 5.33 %
Ipolynagyfalu 47 3.02 %
Inám 44 2.83 %
Nagykürtös 41 2.63 %
Óvár 35 2.25 %
Ipolykér 31 1.99 %
Ipolykeszi 27 1.74 %
Lukanénye 19 1.22 %
Csáb 18 1.16 %
Nagycsalomja 18 1.16 %
Kelenye 18 1.16 %
Ipolyszécsényke 17 1.09 %
Kóvár 15 0.96 %
Csalár 15 0.96 %
Apátújfalu 13 0.84 %
Sirak 11 0.71 %
Terbegec 11 0.71 %
Szécsénykovácsi 10 0.64 %
Kőkeszi 9 0.58 %
Bussa 9 0.58 %
Bátorfalu 8 0.51 %
Leszenye 7 0.45 %
Tótgyarmat 6 0.39 %
Dacsókeszi 5 0.32 %
Gyürki 5 0.32 %
Kékkő 5 0.32 %
Magasmajtény 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Ipolyvarbó 4 0.26 %
Zsély 4 0.26 %
Galábocs 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Érújfalu 3 0.19 %
Mikszáthfalva 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Erdőszelestény 2 0.13 %
Zobor 1 0.06 %
Kiskürtös 1 0.06 %
Bereklak 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Alsósztregova 1 0.06 %
Felsőzellő 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 22.68 %
Alsósztregova 235 16.25 %
Nógrádszentpéter 76 5.26 %
Érújfalu 75 5.19 %
Kékkő 53 3.67 %
Bussa 40 2.77 %
Magasmajtény 39 2.70 %
Kislibercse 32 2.21 %
Hartyán 30 2.07 %
Felsősztregova 29 2.01 %
Tótkisfalu 28 1.94 %
Nógrádszenna 23 1.59 %
Mikszáthfalva 20 1.38 %
Erdőszelestény 19 1.31 %
Tótkelecsény 19 1.31 %
Zsély 18 1.24 %
Alsópalojta 18 1.24 %
Süllye 18 1.24 %
Borosznok 16 1.11 %
Felsőzellő 12 0.83 %
Kiskürtös 12 0.83 %
Bereklak 12 0.83 %
Apátújfalu 11 0.76 %
Felsőesztergály 11 0.76 %
Alsózellő 10 0.69 %
Alsóesztergály 9 0.62 %
Dacsókeszi 9 0.62 %
Középpalojta 9 0.62 %
Rárósmulyad 8 0.55 %
Leszenye 8 0.55 %
Nagylám 8 0.55 %
Lukanénye 8 0.55 %
Kóvár 8 0.55 %
Kürtösújfalu 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Paróca 7 0.48 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Óvár 6 0.41 %
Ipolykér 6 0.41 %
Dacsólam 5 0.35 %
Szelény 4 0.28 %
Szuhány 4 0.28 %
Tótgyarmat 4 0.28 %
Csalár 4 0.28 %
Gyürki 4 0.28 %
Csall 4 0.28 %
Kishalom 4 0.28 %
Ipolykeszi 3 0.21 %
Ipolynyék 3 0.21 %
Szécsénykovácsi 3 0.21 %
Ebeck 3 0.21 %
Kelenye 3 0.21 %
Kiscsalomja 3 0.21 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Kőkeszi 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Terbegec 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
110 37.54%
VPN
64 21.84%
KSČ
58 19.80%
SPV
26 8.87%
SZ
19 6.48%
SNS
5 1.71%
KDH
4 1.37%
SSL
4 1.37%
DS
2 0.68%
Egyéb
1 0.34%
Érvényes szavazatok 293
Együttélés-MKDM
123 43.46%
SDĽ
56 19.79%
SDSS
41 14.49%
HZDS
21 7.42%
ODÚ
8 2.83%
Magyar Polgári Párt
7 2.47%
SZS
5 1.77%
KDH
5 1.77%
ZPR-RČS
4 1.41%
SSL-SNZ
3 1.06%
DS-ODS
3 1.06%
KSS
2 0.71%
Egyéb
5 1.77%
Érvényes szavazatok 283
MK
158 58.09%
SP-VOĽBA
56 20.59%
14 5.15%
ZRS
12 4.41%
HZDS-RSS
12 4.41%
KSS
8 2.94%
SPK
3 1.10%
DS
2 0.74%
HZPCS
2 0.74%
KSÚ
2 0.74%
Egyéb
3 1.10%
Érvényes szavazatok 272
MKP
109 38.93%
SDK
80 28.57%
SDĽ
45 16.07%
MLHZP
13 4.64%
SOP
13 4.64%
HZDS
10 3.57%
KSS
6 2.14%
Egyéb
4 1.43%
Érvényes szavazatok 280
MKP
152 61.79%
SDKU
23 9.35%
SMER
15 6.10%
KSS
9 3.66%
SDA
9 3.66%
SZS
8 3.25%
KDH
6 2.44%
HZDS
5 2.03%
SDĽ
4 1.63%
SDPO
4 1.63%
ANO
4 1.63%
ZRS
2 0.81%
PSNS
2 0.81%
OKS
1 0.41%
ROSA
1 0.41%
HZD
1 0.41%
Érvényes szavazatok 246
MKP
172 71.37%
KDH
30 12.45%
SMER
20 8.30%
SDKU DS
10 4.15%
KSS
3 1.24%
ĽS HZDS
2 0.83%
SNS
1 0.41%
SF
1 0.41%
ANO
1 0.41%
ASV
1 0.41%
Érvényes szavazatok 241
Most-Híd
78 36.45%
SDKU DS
51 23.83%
MKP
40 18.69%
SMER
17 7.94%
SaS
7 3.27%
KDH
5 2.34%
SDĽ
4 1.87%
EDS
3 1.40%
KSS
2 0.93%
AZEN
2 0.93%
ĽS HZDS
2 0.93%
SNS
1 0.47%
Únia
1 0.47%
ND
1 0.47%
Érvényes szavazatok 214
Most-Híd
84 45.41%
MKP
40 21.62%
SDKU DS
21 11.35%
SMER SD
21 11.35%
SaS
4 2.16%
SNS
3 1.62%
99 Percent
3 1.62%
OĽaNO
2 1.08%
KDH
2 1.08%
PaS
1 0.54%
Zmena zdola DU
1 0.54%
ĽS HZDS
1 0.54%
SF
1 0.54%
SZS
1 0.54%
Érvényes szavazatok 185
Most-Híd
50 34.97%
LSNS
26 18.18%
SMER SD
21 14.69%
MKP
16 11.19%
OĽANO-NOVA
11 7.69%
#SIEŤ
6 4.20%
SNS
4 2.80%
SaS
3 2.10%
TIP
2 1.40%
MKDA-MKDSZ
2 1.40%
KDH
1 0.70%
SKOK!
1 0.70%
Érvényes szavazatok 143
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések