SK
LV
.....

Szántó

Község

címer zászló
624 78% magyar 1910
33 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Santovka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Honti-medence, Ipolymenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Deméndi-erdő, (Dobsonypuszta), Gércsi-domb, Héhegy, Hévmagyarád, Horka, Ludány-völgy, Magyarádi földek, Pálkovács, Pokol-haraszt, Szarkás, Szántó, Szántói földek, (Újmajor), Újvilág
Koordináták:
48.15700150, 18.76639175
Terület:
17,87 km2
Rang:
község
Népesség:
681
Tszf. magasság:
160 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93587
Település kód:
502715
Szervezeti azonosító:
307432
Adóazonosító:
2021218738

A község az Ipolymenti-hátság északi részén, a Búr-patak völgyében, 150 méteres tengerszint feletti magasságban, a Gércsi-domb (202 m) lábánál fekszik, Lévától 16 km-re délkeletre, Ipolyságtól 20 km-re északnyugatra, Báttól 17 km-re délre. Az 1964-ben egyesített Szántó és a tőle délkeletre található Hévmagyarád mára egybeépültek, a két településrész alkotja a községközpontot, a szántói gyógyfürdő választja el őket egymástól. 17,87 km²-es határa 138-240 méteres magasságban fekvő dombvidék, legnagyobb részét szántóföldek (2010-ben 69,4 %-át) foglalják el, 12 %-át (215 hektár) erdő borítja. Külterületi lakott helye nincs. Délnyugatról Hontfüzesgyarmat, nyugatról Vámosladány és a Lévához csatolt Csánk, északról Bori és Dalmad, északkeletről Egeg és Felsőszemeréd, délről pedig Deménd községekkel határos. Deménddel közös határának egy részét a Búr-patak alkotja. Hévmagyarád Dalmaddal és Szántóval közös határa 1939-45 között államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Áthalad rajta az 564-es főút, mely Lévával és Deménden (4 km) keresztül az Alsó-Ipoly völgyével és Párkánnyal (47 km) köti össze. Az 1595-ös út Dalmadon (3 km) keresztül Zsemberrel (13 km), az 1572-es út pedig Hontfüzesgyarmattal (6 km) köti össze.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1964-ben Szántó és Hévmagyarád egyesítésével jött létre. Elődközségei 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolysági járásához tartoztak (Szántó 1880-ban még a Báti járáshoz tartozott). Az első Csehszlovák Köztársaság idején Szántó és Hévmagyarád egyaránt a Korponai (Ipolysági) járáshoz tartozott. 1939 elején az első bécsi döntést követő határkiigazító tárgyalások során az új csehszlovák-magyar határt Szántó és Hévmagyarád között húzták meg, előbbi község 1939. márciusa és 1945 között a Szlovák Állam része lett (Garammenti megye, Korponai járás), utóbbit pedig Magyarországhoz csatolták (Bars és Hont egyesített vármegye, Ipolysági járás). 1949-1960 között Hévmagyarád az Ipolysági járáshoz, Szántó pedig a Lévai járáshoz tartozott. 1960-ban az Ipolysági járás megszüntetésével Hévmagyarád is a Lévai járás része lett, majd 1964-ben egyesítették Szántóval. Ma Szántó két kataszteri területre oszlik: Szántó (8,59 km², a községterület 48,9 %-a) és Hévmagyarád (9,27 km², 51,9 %). Összterületük az elmúlt évszázad során nem változott; a községegyesítés után ugyanakkor Hévmagyarád kataszteréből 5 hektárt (a fürdő területét) átcsatoltak Szántóéhoz.

Népesség

Szántó a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század elején még vegyes magyar-szlovák, mára nyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 758 lakosa volt, melynek 86,8 %-a volt szlovák, 7 %-a (53 fő) pedig magyar nemzetiségű. A 19. század végén Hévmagyarád magyar (1880-ban 59,8 % magyar, 33,8 % szlovák), Szántó pedig szlovák (57,1 % szlovák, 37,1 % magyar) többségű falu volt, 1910-ben már Szántón (78,6 %) és Hévmagyarádon (76,2 %) egyaránt magyar többséget mutatott ki a népszámlálás. A kettős identitást jelzi, hogy Trianon után mindkét község azonnal szlovák többségű lett (1921-re Szántón a magyarok aránya 12,5 %-ra, Hévmagyarádon 16,6 %-ra esett vissza), valamint az is, hogy 1941-ben az akkor Magyarországhoz csatolt Hévmagyarádon a teljes lakosság magyarnak vallotta magát. A kettős identitás háttérbe szorulásával a 20. század második felében a magyar lakosság nagy része asszimilálódott, mára szórványt alkot. A lakosság 4,2 %-a (2013) tartozik a roma etnikumhoz. Az elöregedő község népessége 1991 óta folyamatos csökkenést mutat, 1991-2016 között lakosságának csaknem egyharmadát elveszítette (népessége 938 főről 671-re esett vissza). 2011-ben a lakosság 78,2 %-a volt római katolikus, 3 %-a evangélikus, 2,4 %-a pedig református vallású. 1921-ben Szántón még a lakosság mintegy egyhatoda volt evangélikus. 2011-ben a község lakosságának kétötöde (302 fő) élt Hévmagyarád, háromötöde (456 fő) Szántó településrészen.

Történelem

Szántó első írásos említése 1269-ből származik, ekkor Zanthow néven szerepelt, neve a magyar „szántó” névből ered és földművelésre kötelezett szolgálónépekre utal. 1315-ben Zanto, 1428-ban Zantho alakban említették. A középkorban a pilisi apátság birtoka volt, egészen 1552-ig, a drégelyi vár elestéig. 1569-ben visszakerült a pilisi apátság birtokába, majd 1613-1643 között újra török uralom alá került. A 16. század óta vált ismertté gyógyvizéről, melyet elsőként 1578-ban említettek írásos források. 1712-ben a velehradi (morvaországi) cisztercita apátság birtoka lett. 1715-ben 17 jobbágytelek volt a faluban. Cisztercita kolostora és temploma 1745-1754 között épült. 1828-ban 46 háza és 290 lakosa volt. 1850-ben 245 lakosa volt, közülük 108 volt magyar és 137 szlovák. A 19. század közepén Fényes Elek kiemeli gyógyvizét, de szőlőtermesztését és vendégfogadóját is megemlíti. Ekkor még a lakosság egyharmada evangélikus vallású volt, arányuk később folyamatosan csökkent. A 19. század végén ásványvízforrását az apátságtól Konkoly-Thege Sándor bérelte, aki palackozót is létesített itt, valamint kastélyt is építtetett a faluban. Gyógyfürdő is létesült itt, ez azonban a második világháború után megszűnt (nem azonos a hévmagyarádi gyógyfürdővel, melyet 1964 után átcsatoltak Szántó kataszteréhez). 1920-ig Hont vármegye Ipolysági járásához (1880-ban még Báti járásához) tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. márciusáig a fasiszta szlovák bábállam része volt, ebben az időben határközséggé vált, a szomszédos Hévmagyarád már Magyarországhoz tartozott. 1948-ban hatósági úton a korábbi Santov helyett a Santovka hivatalos nevet állapították meg. 1964-ben Hévmagyaráddal egyesítették. 1958-ban modernizálták a palackozót, melyet 2004-ben leállítottak, 2010-ben azonban újra kezdték a szántói ásványvíz palackozását. Hévmagyarád egyike a legismertebb régészeti lelőhelyeknek Szlovákiában. A bronzkorban erődített település állt itt, fejlett kézművességgel, melyről az ún. hévmagyarádi kultúrát is elnevezték. Első írásos említése 1245-ből származik, ekkor „Mogorod” alakban szerepelt. Neve a mogyoró növénynévből ered. 1715-ben 14, 1720-ban pedig 20 háztartást írtak össze a településen. A 18. században a Gosztonyi család volt fő birtokosa, később a Bruszvik, Zsarnóczay, Kasza és Tersztyánszky családok. A 19. században a Nyáry és a Somogyi család volt a fő birtokos a faluban, ahol mindkét család kastélyt építtetett. 1828-ban 44 háza és 268 lakosa volt. 1851-ben 220 lakosa volt, közülük 109 volt magyar és 99 szlovák. A 19. század közepén Fényes Elek ásványvízforrás táplálta gyógyhatású tavát említi, melyhez később a Somogyi család gyógyfürdőt építetett. 1869-ben Nyáry Jenő archeológus 104 kőrégiséget ásott ki a faluban. 1912-ben szeszfőzde is létesült a faluban, a 20. század elején vízimalom is működött itt. A 20. század elején a helységnévrendezés során kapta a Hév- előtagot gyógyfürdője után. 1920-ig Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. márciusáig visszakerült Magyarországhoz, ebben az időben határközséggé vált, a szomszédos Szántó már Szlovákiához tartozott (az 1938. novemberi első határmegállapításkor még Hévmagyarád is az új határ másik oldalára esett). 1948-ban hatósági úton a korábbi Maďarovce helyett a Malinovka hivatalos nevet állapították meg. 1964-ben Szántóval egyesítették.

Mai jelentősége

Alkalikus, szénsavas ásványvizéről és mozgásszervi bántalmakat gyógyító vizű fürdőjéről országszerte ismert település. Szlovák tannyelvű alapiskolája és óvodája a szántói településrészen található. Szántó Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1755-ben, evangélikus temploma pedig 1911-ben épült. A szántói travertínókúp 1958 óta védett természeti emlék. Hévmagyarád Szűz Mária mennybevétele tiszteletére szentelt kápolnája 1741-ben épült barokk stílusban. A 19. század elején klasszicista stílusban épült volt Nyáry kastélyban ma szociális otthon működik, a kertjében lévő kápolna 1834-ben épült. A szintén klasszicista stílusú egykori Somogyi-kastélyban később iskola működött.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÁNTÓ. Magyar falu Hont Várm. földes Ura a’ Religy. Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Nádashoz nem meszsze, és annak filiája; határja középszerű, borai jók, javai külömbfélék. MAGYARAD. Magyarovce. Magyar falu Hont várm. földes Urai Gosztonyi, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Deméndhez nem meszsze, és annak filiája, határjában vagyon legelője elég, szőlő hegye közpszerű, fája tűzre, és épűletre van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szántó, magyar-tót falu, Lévához 1 1/2 mfd. Honth vmegyében, 179 kath., 96 evang. lak. Vendégfogadó. Szőlőhegy. Határjában több ásványos vizek találtatnak mellyek még vegytanilag meg nem vizsgáltattak. Savanyu vizét hasznosnak tartja a köznép a gyermek giliszták ellen; – egyébiránt a szarvasmarha is nagyon szereti. F. u. a cisterciták. Van saját postahivatala, s váltás Ipolyság és Báth közt. Magyarád (Magyarovcze), tót-magyar falu, Honth vmegyében, Ipoly Sághoz nyugotra 2 mfd. 210 kath., 40 evang. lak. Van itt egy kénköves tartalmu tó, mellynek vize a rheumatikus, köszvény, s elzsibbadási betegségekben foganatosnak hirdettetik; a minthogy a vidékiek fördésre erősen látogatják. F. u. Tersztyánszky és többen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Régebben a szalatnyai forrás vastartalmú savanyú vize volt a leghiresebb; erejét azonban az 1858-iki földrengés nagyon meggyöngítette s ma már a szántói vízé az elsőség. E vizet még nem régiben a híres szalatnyai víz czégére alatt árúlták; ma már a szalatnyait is szántóinak keresztelik. Az országos hírű szántói víz tiszta, szénsavas, kellemes ízű, fölfrissítő hatású. Hozzá egészen közel gazdag mésztartalmú kénes források is vannak. Hasonló források szinte egymást érik a Búr patak völgyében. Hőmérsékük 15–20 R° közt váltakozik. Legkiválóbb köztük a magyarádi kénes forrás, mostanában lendűletnek indúlt fürdővel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szántó, búrmenti magyar kisközség, 66 házzal és 449 túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Ipolyszakáloson, postája helyben van; régiségéről több oklevél emlékezik meg; a 12. században már jelentékeny hely volt, a mit az az oklevél bizonyít, melylyel a falut, 72 zsellérházzal és 40 ekényi földdel, Adorján fia, István, elhalt testvére — Eusidin — e birtokát a garammelléki benczéseknek adományozta. 1428-ban Zantho alakban szerepel a falu neve. A mohácsi vész után a zircz-pilisi apátot e birtokában gyakran megháborgatták. 1541-ben még az apátság birtoka volt, de 1542-ben már Nyáry Ferenc kezén találjuk, a ki 1549-ben is birtokolta. Drégely eleste után Szántó is a török hódoltság körébe esett és három török ur osztozott rajta. 1569-ben ismét a pilisi apát kezébe került, de 1613-ban teljesen áldozatul esett a török hódoltságnak. 1643-ban Szelepcsényi György, a későbbi esztergomi érsek, szerezte meg a birtokot és visszaadatta azt a pilisi apátnak. 1696-ban Illyés András apát 1712-ig terjedő időre bérbe adta a birtokot. A mikor 1712-ben III. Károly király Nezorin Flórián wellehradi cziszterczita apátot nevezte ki pilisi apáttá, Szántó a wellehradi apátság birtokába jutott. Nezorin utóda, Mály József, kezdte meg a szántói templom építését, a melyet 1754-ben fejezett be. A wellehradi apátság eltörlésével (1784.) a pilisi apátság egy időre önállóvá lett, de 1787-ben József császár a pilisi apátságot is eltörölte. A birtokot a beszterczebányai kincstári gazdasági kerülethez csatolták, mignem 1806-ban a visszaállított apátság visszanyerte a jószágot. A szántói híres savanyúvizről 1578 óta vannak adataink. A középkori oklevelek még mélységesen hallgatnak róla és így valószínűleg csak a 16. században fedezték fel a forrást, melynek hiressége azóta mindegyre terjed. Vizét mind hazánkban, mind pedig a külföldön általánosan ismerik és különösen Németországban van nagy kelete. A forrást az apátságtól Konkoly-Thege Sándor bérli, a ki modern gépekkel és fölszereléssel két millió palaczkot töltet a forrásból évenként és állandóan emeli ennek a jeles magyar ásványviznek a jó hírét. Konkoly-Thege Sándornak csinos kastélya is van a faluban. Szántó határában az Újmajor puszta fekszik. Magyarad, a Búr patak mellett fekvő magyar kisközség, 26 házzal és 379 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró állomása Ipolyszakáloson, postája Szántón van. 1354-ben, Maróth határjáró levelében, már faluként szerepel. Századokkal ezelőtt ismerték híres gyógyforrását is, a mely mellett a mult század elején, gyógytelep épült. A XVIII. században a Goszthonyi-családot uralta a falu, majd a Brunswick, Zsarnóczay, Kasza és a Terstyánszky családok voltak a földesurai. Újabb időben a Somogyi és a báró Nyáry családok szereztek itt birtokot. Jelenleg Somogyi Lászlónak és báró Nyáry Adolf özvegyének van nagyobb birtoka és mindkét családnak kastélya. A falubeli kápolna 1834-ben épült. Magyaradhoz tartoznak a Dobsony és Újvilág puszták.

Helységnévtár

Szántó, rk. 283 Nádas, ág. 77 Csánk, ref. 10 Bori, izr. 10 Ipolyság. Magyarád, rk. 221 Deménd, ág. 52 Csánk, ref. 18 Bori, izr. 20 Ipolyság.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Elütő vonása az Ipoly-völgyi telepeknek a fentebb említett folyóvölgyi községektől az, hogy kevés kevert lakosságú község van ezen a vidéken. A nyelvhalár élesen húzható meg egy-egy völgyben fekvő falu határa mellett. Alig pár kilométernyi távolságra egymástól tiszta szlovák és tiszta magyar községeket találunk. Az említett községek közül csak Szántó maradt Szlovákiában, a többi a bécsi döntéssel felszabadult. (....) Szántót a Lexicon adatai szerint szlovák településnek ismerjük. Fényes (1830) már magyar-szlováknak tünteti fel, úgyszintén Czoernig és Keleti is. Az 1880-as népszámláláskor a lakosságnak 37%-a volt magyar s ez az arányszám 1910-ig rohamosan növekedve elérte a 79%-ot. Az államfordnlat a község nemzetiségi arányát nagyban megváltoztatta s további zuhanással az 1930-as népszámlálásig 2%-ig esett le. Hogy ez a szám mennyire nem adja vissza Szántó nemzetiségi viszonyát, mutatja a lakosság magatartása a szomszéd községek visszacsatolása alkalmával. (....) Hévmagyarád magyar eredetü község, mert a Lexicon is színtiszta magyarnak ismerteti; később azonban Fényes már jelentős szlovák kisebbséget tüntet fel. A XIX. század elején a nemzetiségi térhódítás a szlovák elem megerősödését idézte elő. A kiegyezés utáni magyarság, mely öntudatában és a nemzeti életében megerősödik, feszítő erejével lassan visszahódítja az előző ötven év veszteségeit ebben a községben is. 1880-ban 60%. 1890-ben 89%. 1900-ban 60% és 1910-ben 76% magyar lakja a községet. A csehszlovák államba való kebelezés után a magyarság arányszáma visszaesik, illetve a nemzetiségi összetételének képe eltorzul, mert 1921-ben már csak 17%. 1930-ban pedig 20% a magyar lakosság arányszáma. 1938-ban egyetlen egy ember sem vallotta magát szlováknak, ami viszont a másik végletet jelentette. (....) Hévmagyarád. Kisközség a Búrpatak mellett. Elsőízben Maroth XIV. századbeli határjáró levelében találkozunk nevével. A XVIII. században a Goszthonyi-családé a falu. Későbbi birtokosai: a Brunswick-, Kasza-, Zsarnóczay-, Terstyánszky-, Somogyi és a báró Nyáry-család. A községnez tartozó külterületi lakott helyek: Dobsonypuszta, Hehegyipuszta, Üjvilág, Vörösmajor. A község területe 1601 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 393.

Névelőfordulások
1269
Zanthow
1315
Zanto
1428
Zantho
1773
Szantho,
1786
Sántó,
1808
Szántó, Santow,
1863
Szántó,
1920
Santov,
1948
Santovka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Parková) 2
Telefon: 0366399115
Fax: 0366399115

Honlap: obecsantovka.sk
Polgármester:
Lőrincz Ľubomír (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)

Képviselő-testület:
Bende Gabriel (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Šmrhola Jozef (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Béreš Marián (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Poljak-Škobla Marcel (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Krnáčová Alena (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Foltán František (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Kršák Peter (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
SaS, OBY... 14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMER-SD,... 86% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 6 képviselö 7 képviselö
Szántói Posta

Parková 2

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka

Maďarovská 123/73

Združenie obcí - Biely kameň

Parková 2

Alapiskola

Levická 25

Óvoda

Kúpeľná 2

Szántói Anyakönyvi Hivatal

Parková 2

Szántói Községi Hivatal

Parková 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 327 47%
szlovákok 322 47%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 2%
egyéb 27 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 691
magyarok 624 78%
szlovákok 180 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 804
magyarok 114 14%
szlovákok 673 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 804
magyarok 89 9%
szlovákok 824 88%
ruszinok 0 0%
romák 17 2%
ukránok 0 0%
csehek 6 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 938
magyarok 79 9%
szlovákok 756 88%
ruszinok 2 0%
romák 10 1%
ukránok 0 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 864
magyarok 53 7%
szlovákok 658 87%
ruszinok 0 0%
romák 10 1%
ukránok 3 0%
csehek 4 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 4%
összlétszám 758
magyarok 33 5%
szlovákok 582 88%
ruszinok 2 0%
romák 11 2%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 22 3%
összlétszám 659
összlétszám 380
magyarok 141 37%
szlovákok 217 57%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 18 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 186 60%
szlovákok 105 34%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 4%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 485
magyarok 381 79%
szlovákok 104 21%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 319
magyarok 243 76%
szlovákok 76 24%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 473
magyarok 59 12%
szlovákok 399 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 331
magyarok 55 17%
szlovákok 274 83%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 575
Választási részvétel: 54.43 %
Kiadott boríték: 313
Bedobott boríték: 313

Polgármester

Érvényes szavazólap: 291
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lőrincz Ľubomír 251 86.25 % SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Stančíková Margita 40 13.75 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šmrhola Jozef 104 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Béreš Marián 96 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Poljak-Škobla Marcel 95 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Krnáčová Alena 78 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Bende Gabriel 82 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Foltán František 77 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Kršák Peter 56 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS

Képviselők

2014
SZ 28.57% SZ 2 képviselö SMER-SD, KDH 71.43% SMER-SD, KDH 5 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 85.71% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 6 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 631
Választási részvétel: 28.84 %
Kiadott boríték: 182
Bedobott boríték: 182
Választásra jogosult: 630
Választási részvétel: 22.06 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139
Választásra jogosult: 597
Választási részvétel: 27,63 %
Kiadott boríték: 165
Bedobott boríték: 165

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 176
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 163
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 151 85.80 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 14 7.95 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 4 2.27 % Független
Regan Belovič 3 1.70 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 2 1.14 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.57 % MS
Viliam Mokraň 1 0.57 % KĽS
Tomáš Galbavý 15 10.95% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 93 57.06 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 27 16.56 % ĽSNS
Ján Greššo 23 14.11 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 9 5.52 % Független
Renáta Kolenčíková 6 3.68 % Független
Iván Farkas 5 3.07 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 179
Érvényes szavazólap: 161
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Lőrincz 150 83.80% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 78 43.58% KDH, SMER - SD
Emília Nichtová 58 32.40% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 58 32.40% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 53 29.61% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 47 26.26% SMER - SD, KDH
Igor Varga 45 25.14% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 43 24.02% KDH, SMER - SD
Rastislav Juhár 31 17.32% SMER - SD, KDH
František Horváth 28 15.64% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Imrich Králik 22 12.29% ĽS-HZDS
Juraj Braun 20 11.17% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Jozef Kubala 19 10.61% SNS
Oľga Szalmová 15 8.38% Független
Mária Brnáková 15 8.38% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Ladislav Vörös 13 7.26% KSS
Róbert Csudai 12 6.70% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hamar 11 6.15% KSS
Jozef Gyurkovics 10 5.59% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Roman Tóth 9 5.03% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Csenger 9 5.03% SMK-MKP
Lenka Kluchová 9 5.03% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Bátovský 9 5.03% SNS
Anikó Helység 8 4.47% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Rosipal 8 4.47% ĽS-HZDS
Soňa Kocková 8 4.47% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Jiří Klain 8 4.47% KSS
Tamás Lőrincz 8 4.47% SMK-MKP
Michal Molnár 7 3.91% KSS
Jozef Bóna 6 3.35% KSS
Ladislav Mészáros 6 3.35% KSS
Gabriel Biric 6 3.35% KSS
Štefan Baniar 6 3.35% SNS
Beáta Kiss 6 3.35% SMK-MKP
Peter Köpöncei 5 2.79% SMK-MKP
Hedviga Makovínyiová 5 2.79% Független
Peter Laczko 4 2.23% KSS
Ivana Rosíková 4 2.23% NP
Dezső Pálffy 2 1.12% SMK-MKP
Zita Cseri 2 1.12% Független
Helena Rosíková 2 1.12% NP
Alexander Bačík 77 47.83% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martin Bátovský 49 30.43% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Drábik 46 28.57% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Janáč 42 26.09% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ervín Szalma 37 22.98% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 34 21.12% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Novák 32 19.88% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martina Holečková 32 19.88% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Rastislav Juhár 25 15.53% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 24 14.91% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Ivan 24 14.91% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Rastislav Jakubík 21 13.04% ĽS Naše Slovensko
Ján Krtík 21 13.04% Független
Erika Sulinová 19 11.80% Független
Róbert Csudai 19 11.80% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ladislav Jakubík 19 11.80% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 19 11.80% ĽS Naše Slovensko
Igor Éder 18 11.18% Független
Peter Štefan 17 10.56% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Hamar 17 10.56% KSS
Csaba Tolnai 17 10.56% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Igor Varga 16 9.94% Független
Karol Ižold 16 9.94% ĽS Naše Slovensko
Tibor Csenger 16 9.94% SMK-MKP
Igor Gogora 16 9.94% Független
Ivan Murín 15 9.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
František Kováčik 14 8.70% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Sylvia Horváthová 14 8.70% SME RODINA - Boris Kollár
Roman Tóth 13 8.07% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Tomek 12 7.45% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Kotrus Rákociová 12 7.45% Független
Zoltán Fekete 12 7.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Melinda Bögi Pathó 11 6.83% SMK-MKP
Miroslav Pavlovič 11 6.83% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Hasznos 9 5.59% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Ivanický 8 4.97% KSS
Miroslav Kamenský 8 4.97% KSS
Ladislav Vörös 8 4.97% KSS
Ondrej Juhász 7 4.35% Független
Peter Köpöncei 6 3.73% SMK-MKP
Ján Kútik 5 3.11% KSS
Beáta Kiss 5 3.11% SMK-MKP
Marianna Šedivá 4 2.48% Független
Dezső Pálffy 4 2.48% SMK-MKP
Pál Zachar 4 2.48% Független
Zita Cseri 4 2.48% Független
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 18.44 %
Léva 408 16.32 %
Zselíz 372 14.88 %
Palást 202 8.08 %
Nagyölved 187 7.48 %
Farnad 135 5.40 %
Érsekkéty 110 4.40 %
Oroszka 84 3.36 %
Csata 80 3.20 %
Nagysalló 80 3.20 %
Nyírágó 77 3.08 %
Kálna 66 2.64 %
Ipolyfödémes 65 2.60 %
Lekér 60 2.40 %
Ipolyszakállos 59 2.36 %
Garamszentgyörgy 56 2.24 %
Vámosladány 49 1.96 %
Ipolyvisk 47 1.88 %
Alsószemeréd 43 1.72 %
Zsemlér 42 1.68 %
Ipolypásztó 41 1.64 %
Nagytúr 40 1.60 %
Deménd 39 1.56 %
Barsbese 37 1.48 %
Sáró 34 1.36 %
Felsőtúr 34 1.36 %
Százd 32 1.28 %
Hontfüzesgyarmat 29 1.16 %
Szete 29 1.16 %
Szalatnya 29 1.16 %
Egeg 27 1.08 %
Kistompa 26 1.04 %
Ipolybél 25 1.00 %
Felsőszemeréd 24 0.96 %
Felsőszecse 24 0.96 %
Kisölved 23 0.92 %
Lontó 23 0.92 %
Zalaba 22 0.88 %
Nagyod 20 0.80 %
Felsőpél 19 0.76 %
Málas 18 0.72 %
Garamsalló 16 0.64 %
Barsendréd 14 0.56 %
Gyerk 10 0.40 %
Barsvárad 10 0.40 %
Bori 10 0.40 %
Garamtolmács 9 0.36 %
Kétfegyvernek 9 0.36 %
Garamkovácsi 9 0.36 %
Bakabánya 8 0.32 %
Tőre 7 0.28 %
Alsópél 6 0.24 %
Szántó 5 0.20 %
Töhöl 5 0.20 %
Újbars 4 0.16 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Kural 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőzsember 3 0.12 %
Garamkelecsény 3 0.12 %
Nagygyőröd 3 0.12 %
Alsószecse 3 0.12 %
Borfő 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Bát 2 0.08 %
Hontalmás 2 0.08 %
Dalmad 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Csejkő 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Ény 1 0.04 %
Garamkeszi 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Hontnádas 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 64.59 %
Kálna 139 2.74 %
Zselíz 135 2.67 %
Garamtolmács 126 2.49 %
Ipolyság 108 2.13 %
Felsőszecse 107 2.11 %
Garamkelecsény 106 2.09 %
Garamszentgyörgy 77 1.52 %
Csejkő 72 1.42 %
Óbars 70 1.38 %
Garamújfalu 67 1.32 %
Bakabánya 59 1.17 %
Újbars 51 1.01 %
Garamkovácsi 48 0.95 %
Kereskény 47 0.93 %
Garamszőllős 46 0.91 %
Berekalja 43 0.85 %
Alsószecse 40 0.79 %
Nagysalló 40 0.79 %
Vámosladány 39 0.77 %
Deménd 33 0.65 %
Felsőzsember 31 0.61 %
Nagykoszmály 29 0.57 %
Garamlök 25 0.49 %
Garamkeszi 24 0.47 %
Nagygyőröd 23 0.45 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.41 %
Alsópél 20 0.39 %
Oroszka 19 0.38 %
Szántó 17 0.34 %
Nagyod 17 0.34 %
Nagyölved 16 0.32 %
Bát 16 0.32 %
Hontnádas 15 0.30 %
Ipolyszakállos 15 0.30 %
Kétfegyvernek 14 0.28 %
Sáró 14 0.28 %
Baka 14 0.28 %
Lekér 13 0.26 %
Farnad 13 0.26 %
Cseke 13 0.26 %
Barsendréd 12 0.24 %
Felsőtúr 12 0.24 %
Barsbese 12 0.24 %
Derzsenye 12 0.24 %
Kural 11 0.22 %
Töhöl 9 0.18 %
Csata 9 0.18 %
Lontó 9 0.18 %
Felsőpél 9 0.18 %
Fakóvezekény 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Barsvárad 9 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.16 %
Palást 8 0.16 %
Egeg 8 0.16 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 21.43 %
Léva 345 11.10 %
Zselíz 261 8.40 %
Palást 260 8.37 %
Nagyölved 134 4.31 %
Érsekkéty 95 3.06 %
Farnad 91 2.93 %
Ipolyfödémes 76 2.45 %
Alsószemeréd 72 2.32 %
Ipolyszakállos 65 2.09 %
Nagysalló 64 2.06 %
Oroszka 64 2.06 %
Csata 62 1.99 %
Kálna 62 1.99 %
Ipolyvisk 53 1.71 %
Nagytúr 48 1.54 %
Ipolypásztó 46 1.48 %
Vámosladány 46 1.48 %
Lekér 45 1.45 %
Deménd 39 1.25 %
Kistompa 39 1.25 %
Egeg 38 1.22 %
Szete 37 1.19 %
Garamszentgyörgy 37 1.19 %
Szalatnya 36 1.16 %
Felsőszemeréd 36 1.16 %
Felsőtúr 36 1.16 %
Százd 36 1.16 %
Nyírágó 35 1.13 %
Barsbese 31 1.00 %
Lontó 30 0.97 %
Zsemlér 30 0.97 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.97 %
Ipolybél 24 0.77 %
Kisölved 24 0.77 %
Sáró 21 0.68 %
Málas 19 0.61 %
Felsőszecse 17 0.55 %
Fakóvezekény 14 0.45 %
Garamsalló 13 0.42 %
Gyerk 13 0.42 %
Barsendréd 12 0.39 %
Zalaba 11 0.35 %
Nagyod 10 0.32 %
Újbars 10 0.32 %
Bori 10 0.32 %
Tőre 6 0.19 %
Kétfegyvernek 6 0.19 %
Garamlök 5 0.16 %
Töhöl 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Nagygyőröd 4 0.13 %
Felsőpél 4 0.13 %
Szántó 4 0.13 %
Garamkovácsi 3 0.10 %
Ény 3 0.10 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 35.70 %
Garamtolmács 185 4.43 %
Óbars 87 2.08 %
Garamkelecsény 82 1.96 %
Kálna 81 1.94 %
Ipolyság 76 1.82 %
Garamkovácsi 73 1.75 %
Garamszőllős 67 1.60 %
Garamújfalu 65 1.56 %
Bakabánya 59 1.41 %
Berekalja 57 1.36 %
Zselíz 53 1.27 %
Csejkő 50 1.20 %
Felsőzsember 41 0.98 %
Kereskény 40 0.96 %
Bát 38 0.91 %
Nagykoszmály 36 0.86 %
Garamszentgyörgy 35 0.84 %
Garamkeszi 27 0.65 %
Nagygyőröd 27 0.65 %
Alsópél 25 0.60 %
Újbars 24 0.57 %
Felsőszecse 22 0.53 %
Hontnádas 22 0.53 %
Borfő 21 0.50 %
Nagysalló 20 0.48 %
Alsószecse 20 0.48 %
Szántó 19 0.45 %
Derzsenye 18 0.43 %
Kistompa 17 0.41 %
Bori 17 0.41 %
Barsbese 16 0.38 %
Hontalmás 15 0.36 %
Vámosladány 15 0.36 %
Hontbagonya 12 0.29 %
Lekér 12 0.29 %
Barsendréd 12 0.29 %
Garamlök 11 0.26 %
Deménd 11 0.26 %
Sáró 10 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.24 %
Ipolyszakállos 10 0.24 %
Palást 10 0.24 %
Ény 9 0.22 %
Fakóvezekény 9 0.22 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Kural 8 0.19 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.14 %
Nyírágó 6 0.14 %
Kisóvár 6 0.14 %
Töhöl 6 0.14 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 51.89 %
Garamtolmács 205 3.82 %
Kálna 145 2.70 %
Ipolyság 119 2.22 %
Garamkelecsény 119 2.22 %
Garamújfalu 111 2.07 %
Berekalja 105 1.95 %
Csejkő 105 1.95 %
Zselíz 99 1.84 %
Óbars 87 1.62 %
Garamszőllős 86 1.60 %
Bakabánya 74 1.38 %
Nagysalló 72 1.34 %
Felsőszecse 63 1.17 %
Garamkovácsi 58 1.08 %
Újbars 53 0.99 %
Nagykoszmály 52 0.97 %
Alsószecse 48 0.89 %
Kereskény 42 0.78 %
Garamszentgyörgy 41 0.76 %
Vámosladány 41 0.76 %
Garamkeszi 39 0.73 %
Felsőzsember 38 0.71 %
Szántó 37 0.69 %
Garamlök 34 0.63 %
Deménd 33 0.61 %
Nagygyőröd 33 0.61 %
Bát 29 0.54 %
Cseke 28 0.52 %
Baka 27 0.50 %
Derzsenye 26 0.48 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.41 %
Bori 20 0.37 %
Alsópél 20 0.37 %
Ipolyszakállos 19 0.35 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.24 %
Fakóvezekény 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.07 %
Peszektergenye 4 0.07 %
Felsőtúr 4 0.07 %
Kistompa 4 0.07 %
Bajka 4 0.07 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 36.32 %
Garamtolmács 111 4.37 %
Ipolyság 91 3.58 %
Deménd 68 2.68 %
Garamkelecsény 66 2.60 %
Csejkő 60 2.36 %
Zselíz 48 1.89 %
Óbars 47 1.85 %
Garamkovácsi 47 1.85 %
Garamújfalu 46 1.81 %
Bakabánya 46 1.81 %
Kálna 40 1.57 %
Garamszőllős 39 1.53 %
Kereskény 35 1.38 %
Felsőszecse 34 1.34 %
Nagykoszmály 24 0.94 %
Alsópél 23 0.91 %
Felsőzsember 21 0.83 %
Nagysalló 21 0.83 %
Berekalja 19 0.75 %
Alsószecse 19 0.75 %
Garamszentgyörgy 18 0.71 %
Nagygyőröd 18 0.71 %
Garamkeszi 17 0.67 %
Kural 14 0.55 %
Szántó 14 0.55 %
Hontnádas 12 0.47 %
Cseke 11 0.43 %
Oroszka 10 0.39 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.39 %
Ipolyszakállos 10 0.39 %
Garamlök 10 0.39 %
Derzsenye 9 0.35 %
Alsószemeréd 9 0.35 %
Újbars 9 0.35 %
Vámosladány 8 0.31 %
Baka 8 0.31 %
Százd 8 0.31 %
Fakóvezekény 8 0.31 %
Borfő 7 0.28 %
Barsbese 6 0.24 %
Bát 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Kistompa 6 0.24 %
Lekér 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Hontbesenyőd 5 0.20 %
Dalmad 5 0.20 %
Töhöl 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Egeg 5 0.20 %
Bori 4 0.16 %
Barsendréd 4 0.16 %
Farnad 4 0.16 %
Nagytúr 4 0.16 %
Kiskoszmály 4 0.16 %
Gyerk 3 0.12 %
Nagyölved 3 0.12 %
Palást 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Ipolyvisk 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Ény 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Felsőtúr 2 0.08 %
Lontó 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 28.83 %
Kálna 386 17.36 %
Garamtolmács 136 6.12 %
Garamkelecsény 65 2.92 %
Újbars 60 2.70 %
Garamszőllős 48 2.16 %
Óbars 47 2.11 %
Ipolyság 45 2.02 %
Zselíz 44 1.98 %
Garamkovácsi 44 1.98 %
Nagygyőröd 43 1.93 %
Garamlök 40 1.80 %
Alsópél 39 1.75 %
Felsőszecse 39 1.75 %
Bakabánya 37 1.66 %
Garamszentgyörgy 34 1.53 %
Nagysalló 32 1.44 %
Csejkő 32 1.44 %
Berekalja 27 1.21 %
Felsőzsember 27 1.21 %
Alsószecse 25 1.12 %
Garamújfalu 22 0.99 %
Nagykoszmály 20 0.90 %
Barsendréd 17 0.76 %
Barsvárad 17 0.76 %
Szántó 16 0.72 %
Barsbese 14 0.63 %
Garamkeszi 14 0.63 %
Bát 13 0.58 %
Kereskény 13 0.58 %
Deménd 12 0.54 %
Felsőpél 12 0.54 %
Lekér 12 0.54 %
Töhöl 12 0.54 %
Oroszka 11 0.49 %
Csata 10 0.45 %
Bajka 10 0.45 %
Fakóvezekény 10 0.45 %
Kiskoszmály 10 0.45 %
Nagyölved 9 0.40 %
Kétfegyvernek 9 0.40 %
Hontnádas 9 0.40 %
Derzsenye 8 0.36 %
Cseke 8 0.36 %
Vámosladány 8 0.36 %
Felsőtúr 7 0.31 %
Baka 7 0.31 %
Palást 6 0.27 %
Borfő 6 0.27 %
Gyerk 6 0.27 %
Sáró 6 0.27 %
Nagyod 6 0.27 %
Hontbagonya 5 0.22 %
Kistompa 5 0.22 %
Ipolyszakállos 5 0.22 %
Nemesoroszi 4 0.18 %
Hontalmás 4 0.18 %
Kisóvár 4 0.18 %
Lüle 4 0.18 %
Setétkút 4 0.18 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Kural 3 0.13 %
Százd 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 3 0.13 %
Lontó 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Nagytúr 3 0.13 %
Tőre 3 0.13 %
Egeg 3 0.13 %
Farnad 3 0.13 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 39.15 %
Garamtolmács 136 2.57 %
Garamújfalu 105 1.98 %
Csejkő 94 1.77 %
Garamkelecsény 93 1.76 %
Kereskény 72 1.36 %
Kálna 70 1.32 %
Óbars 69 1.30 %
Ipolyság 69 1.30 %
Bakabánya 65 1.23 %
Garamszőllős 63 1.19 %
Zselíz 55 1.04 %
Garamkovácsi 48 0.91 %
Berekalja 42 0.79 %
Felsőzsember 36 0.68 %
Nagygyőröd 32 0.60 %
Nagysalló 27 0.51 %
Alsószecse 26 0.49 %
Hontnádas 25 0.47 %
Felsőszecse 24 0.45 %
Nagykoszmály 24 0.45 %
Szete 21 0.40 %
Garamlök 21 0.40 %
Alsópél 21 0.40 %
Derzsenye 20 0.38 %
Bát 18 0.34 %
Oroszka 17 0.32 %
Szántó 16 0.30 %
Újbars 15 0.28 %
Ipolyvisk 15 0.28 %
Garamkeszi 14 0.26 %
Kural 14 0.26 %
Lekér 13 0.25 %
Garamszentgyörgy 13 0.25 %
Nagyölved 12 0.23 %
Kiskoszmály 12 0.23 %
Vámosladány 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Barsendréd 12 0.23 %
Lontó 11 0.21 %
Dalmad 11 0.21 %
Baka 9 0.17 %
Cseke 9 0.17 %
Hontalmás 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Ipolyszakállos 8 0.15 %
Deménd 8 0.15 %
Borfő 8 0.15 %
Kistompa 8 0.15 %
Felsőszemeréd 7 0.13 %
Fakóvezekény 7 0.13 %
Bajka 7 0.13 %
Palást 6 0.11 %
Sáró 6 0.11 %
Hontbesenyőd 6 0.11 %
Csata 5 0.09 %
Hontbagonya 5 0.09 %
Felsőpél 5 0.09 %
Ény 4 0.08 %
Szalatnya 4 0.08 %
Nyírágó 4 0.08 %
Érsekkéty 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Zsemlér 3 0.06 %
Nagyod 3 0.06 %
Farnad 3 0.06 %
Kétfegyvernek 3 0.06 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.06 %
Peszektergenye 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 50.93 %
Garamtolmács 155 3.60 %
Ipolyság 116 2.70 %
Garamkelecsény 99 2.30 %
Bakabánya 95 2.21 %
Zselíz 82 1.91 %
Kálna 80 1.86 %
Felsőzsember 59 1.37 %
Csejkő 58 1.35 %
Óbars 53 1.23 %
Garamújfalu 53 1.23 %
Berekalja 52 1.21 %
Garamszőllős 49 1.14 %
Nagykoszmály 45 1.05 %
Nagygyőröd 44 1.02 %
Felsőszecse 42 0.98 %
Fakóvezekény 40 0.93 %
Garamkovácsi 39 0.91 %
Bát 37 0.86 %
Kereskény 37 0.86 %
Nagysalló 34 0.79 %
Alsószecse 34 0.79 %
Újbars 34 0.79 %
Garamszentgyörgy 31 0.72 %
Alsópél 29 0.67 %
Palást 28 0.65 %
Garamkeszi 26 0.60 %
Garamlök 25 0.58 %
Derzsenye 23 0.53 %
Cseke 22 0.51 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.51 %
Borfő 21 0.49 %
Vámosladány 20 0.47 %
Lontó 20 0.47 %
Barsbese 19 0.44 %
Szántó 18 0.42 %
Barsendréd 17 0.40 %
Hontnádas 17 0.40 %
Csata 16 0.37 %
Farnad 15 0.35 %
Lekér 15 0.35 %
Baka 15 0.35 %
Nagyölved 14 0.33 %
Ipolyszakállos 14 0.33 %
Kiskoszmály 13 0.30 %
Nagytúr 12 0.28 %
Kisóvár 12 0.28 %
Oroszka 12 0.28 %
Deménd 11 0.26 %
Felsőszemeréd 10 0.23 %
Hontbagonya 10 0.23 %
Bori 9 0.21 %
Hontbesenyőd 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.19 %
Töhöl 8 0.19 %
Lüle 8 0.19 %
Ipolyvisk 8 0.19 %
Százd 8 0.19 %
Barsvárad 7 0.16 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Ény 7 0.16 %
Dalmad 7 0.16 %
Nyírágó 7 0.16 %
Felsőpél 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Érsekkéty 6 0.14 %
Kural 6 0.14 %
Ipolyfödémes 6 0.14 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 59.78 %
Garamtolmács 134 3.56 %
Ipolyság 110 2.92 %
Garamkelecsény 108 2.87 %
Garamszőllős 72 1.91 %
Garamújfalu 72 1.91 %
Csejkő 70 1.86 %
Garamkovácsi 69 1.83 %
Óbars 66 1.75 %
Zselíz 66 1.75 %
Kálna 65 1.72 %
Bakabánya 54 1.43 %
Kereskény 52 1.38 %
Felsőszecse 46 1.22 %
Nagykoszmály 44 1.17 %
Nagysalló 33 0.88 %
Újbars 30 0.80 %
Deménd 29 0.77 %
Berekalja 29 0.77 %
Felsőzsember 29 0.77 %
Alsószecse 28 0.74 %
Garamkeszi 25 0.66 %
Garamszentgyörgy 23 0.61 %
Alsópél 22 0.58 %
Hontnádas 22 0.58 %
Bát 21 0.56 %
Garamlök 21 0.56 %
Oroszka 17 0.45 %
Cseke 16 0.42 %
Vámosladány 16 0.42 %
Nagygyőröd 15 0.40 %
Szántó 15 0.40 %
Kiskoszmály 14 0.37 %
Kural 14 0.37 %
Baka 13 0.34 %
Borfő 11 0.29 %
Lekér 10 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.27 %
Hontbesenyőd 10 0.27 %
Kistompa 10 0.27 %
Ipolybél 9 0.24 %
Palást 9 0.24 %
Barsendréd 8 0.21 %
Fakóvezekény 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.19 %
Kétfegyvernek 7 0.19 %
Nagyölved 7 0.19 %
Sáró 6 0.16 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Derzsenye 6 0.16 %
Barsbese 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Felsőszemeréd 6 0.16 %
Felsőtúr 4 0.11 %
Hontalmás 4 0.11 %
Nagytúr 4 0.11 %
Gyerk 4 0.11 %
Egeg 4 0.11 %
Nagyod 4 0.11 %
Hontbagonya 4 0.11 %
Bajka 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 39.32 %
Kereskény 142 5.74 %
Garamújfalu 92 3.72 %
Ipolyság 91 3.68 %
Csejkő 84 3.40 %
Garamtolmács 82 3.32 %
Zselíz 74 2.99 %
Garamkelecsény 73 2.95 %
Garamkovácsi 68 2.75 %
Óbars 60 2.43 %
Garamszőllős 59 2.39 %
Bakabánya 55 2.22 %
Berekalja 48 1.94 %
Felsőzsember 40 1.62 %
Kálna 36 1.46 %
Nagykoszmály 34 1.38 %
Nagysalló 26 1.05 %
Alsópél 25 1.01 %
Garamkeszi 24 0.97 %
Szántó 24 0.97 %
Bát 20 0.81 %
Felsőszecse 18 0.73 %
Hontbesenyőd 17 0.69 %
Kural 17 0.69 %
Cseke 16 0.65 %
Deménd 16 0.65 %
Derzsenye 16 0.65 %
Nagygyőröd 15 0.61 %
Hontnádas 15 0.61 %
Újbars 15 0.61 %
Alsószecse 14 0.57 %
Fakóvezekény 12 0.49 %
Garamszentgyörgy 9 0.36 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.32 %
Borfő 8 0.32 %
Baka 7 0.28 %
Kistompa 7 0.28 %
Egeg 7 0.28 %
Vámosladány 6 0.24 %
Nagyölved 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Oroszka 6 0.24 %
Dalmad 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Lekér 5 0.20 %
Palást 5 0.20 %
Barsendréd 5 0.20 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 27.63 %
Zselíz 185 12.03 %
Garamtolmács 97 6.31 %
Ipolyság 69 4.49 %
Bakabánya 52 3.38 %
Óbars 50 3.25 %
Garamkovácsi 44 2.86 %
Lekér 40 2.60 %
Nagysalló 36 2.34 %
Kálna 28 1.82 %
Bát 28 1.82 %
Felsőzsember 26 1.69 %
Garamkelecsény 26 1.69 %
Csejkő 25 1.63 %
Fakóvezekény 24 1.56 %
Garamszentgyörgy 21 1.37 %
Oroszka 20 1.30 %
Garamújfalu 20 1.30 %
Nagygyőröd 18 1.17 %
Nagykoszmály 17 1.11 %
Tőre 17 1.11 %
Újbars 16 1.04 %
Kistompa 16 1.04 %
Cseke 15 0.98 %
Garamlök 15 0.98 %
Deménd 14 0.91 %
Berekalja 13 0.85 %
Alsópél 13 0.85 %
Szántó 12 0.78 %
Csata 11 0.72 %
Kural 11 0.72 %
Nagyölved 11 0.72 %
Sáró 11 0.72 %
Garamkeszi 10 0.65 %
Ipolyvisk 9 0.59 %
Farnad 9 0.59 %
Hontalmás 9 0.59 %
Garamszőllős 9 0.59 %
Felsőszecse 9 0.59 %
Borfő 8 0.52 %
Baka 8 0.52 %
Peszektergenye 7 0.46 %
Töhöl 7 0.46 %
Nyírágó 7 0.46 %
Ipolyszakállos 6 0.39 %
Nagytúr 6 0.39 %
Alsószecse 6 0.39 %
Hontbagonya 6 0.39 %
Vámosladány 6 0.39 %
Málas 5 0.33 %
Kiskoszmály 5 0.33 %
Nemesoroszi 5 0.33 %
Barsbese 5 0.33 %
Zsemlér 4 0.26 %
Kereskény 4 0.26 %
Dalmad 4 0.26 %
Derzsenye 4 0.26 %
Palást 4 0.26 %
Bakaszenes 4 0.26 %
Hontnádas 4 0.26 %
Alsószemeréd 3 0.20 %
Barsvárad 3 0.20 %
Felsőpél 3 0.20 %
Egeg 3 0.20 %
Felsőszemeréd 3 0.20 %
Érsekkéty 3 0.20 %
Ény 3 0.20 %
Lontó 2 0.13 %
Százd 2 0.13 %
Kétfegyvernek 2 0.13 %
Szalatnya 2 0.13 %
Lüle 2 0.13 %
Nagyod 2 0.13 %
Ipolybél 2 0.13 %
Kisóvár 2 0.13 %
Bori 2 0.13 %
Szete 1 0.07 %
Kisölved 1 0.07 %
Gyerk 1 0.07 %
Bajka 1 0.07 %
Ipolyfödémes 1 0.07 %
Barsendréd 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Hontbesenyőd 1 0.07 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 28.64 %
Garamtolmács 58 4.67 %
Ipolyság 34 2.74 %
Zselíz 30 2.41 %
Kálna 28 2.25 %
Garamkovácsi 25 2.01 %
Garamszőllős 23 1.85 %
Bakabánya 22 1.77 %
Szántó 17 1.37 %
Csejkő 14 1.13 %
Óbars 14 1.13 %
Felsőzsember 14 1.13 %
Újbars 13 1.05 %
Garamújfalu 12 0.97 %
Lekér 12 0.97 %
Bát 11 0.88 %
Nagyölved 11 0.88 %
Oroszka 10 0.80 %
Derzsenye 10 0.80 %
Baka 9 0.72 %
Palást 8 0.64 %
Nagykoszmály 8 0.64 %
Vámosladány 8 0.64 %
Nagysalló 8 0.64 %
Kiskoszmály 8 0.64 %
Cseke 8 0.64 %
Garamkelecsény 8 0.64 %
Garamkeszi 8 0.64 %
Hontalmás 7 0.56 %
Barsendréd 7 0.56 %
Sáró 6 0.48 %
Ény 6 0.48 %
Kistompa 6 0.48 %
Nagygyőröd 6 0.48 %
Alsószemeréd 6 0.48 %
Alsópél 6 0.48 %
Ipolyszakállos 6 0.48 %
Borfő 6 0.48 %
Farnad 5 0.40 %
Ipolybél 5 0.40 %
Felsőtúr 5 0.40 %
Berekalja 5 0.40 %
Töhöl 4 0.32 %
Zsemlér 4 0.32 %
Egeg 4 0.32 %
Garamszentgyörgy 4 0.32 %
Garamlök 4 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.32 %
Fakóvezekény 4 0.32 %
Százd 4 0.32 %
Nemesoroszi 4 0.32 %
Nyírágó 3 0.24 %
Nagyod 3 0.24 %
Ipolypásztó 3 0.24 %
Kereskény 3 0.24 %
Barsbese 3 0.24 %
Alsószecse 3 0.24 %
Deménd 3 0.24 %
Csata 3 0.24 %
Setétkút 2 0.16 %
Bajka 2 0.16 %
Gyerk 2 0.16 %
Zalaba 2 0.16 %
Felsőszecse 2 0.16 %
Szalatnya 2 0.16 %
Kisóvár 2 0.16 %
Dalmad 2 0.16 %
Kural 2 0.16 %
Hontbesenyőd 2 0.16 %
Nagytúr 2 0.16 %
Ipolyfödémes 2 0.16 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 40.06 %
Garamtolmács 131 4.29 %
Garamújfalu 91 2.98 %
Garamkovácsi 84 2.75 %
Ipolyság 82 2.69 %
Garamkelecsény 79 2.59 %
Felsőzsember 77 2.52 %
Bakabánya 76 2.49 %
Borfő 71 2.33 %
Garamszőllős 70 2.29 %
Óbars 66 2.16 %
Csejkő 64 2.10 %
Zselíz 57 1.87 %
Bát 56 1.83 %
Kálna 53 1.74 %
Berekalja 50 1.64 %
Szántó 42 1.38 %
Nagysalló 41 1.34 %
Alsópél 33 1.08 %
Nagykoszmály 31 1.02 %
Hontnádas 27 0.88 %
Palást 26 0.85 %
Újbars 25 0.82 %
Derzsenye 24 0.79 %
Alsószecse 23 0.75 %
Kereskény 22 0.72 %
Garamszentgyörgy 22 0.72 %
Cseke 20 0.66 %
Lekér 20 0.66 %
Garamlök 19 0.62 %
Lontó 19 0.62 %
Garamkeszi 19 0.62 %
Baka 18 0.59 %
Nagytúr 18 0.59 %
Nagyölved 18 0.59 %
Nagygyőröd 18 0.59 %
Oroszka 17 0.56 %
Ipolybél 15 0.49 %
Fakóvezekény 15 0.49 %
Felsőszemeréd 15 0.49 %
Vámosladány 14 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.46 %
Deménd 13 0.43 %
Kural 13 0.43 %
Kistompa 13 0.43 %
Nyírágó 12 0.39 %
Hontalmás 12 0.39 %
Sáró 12 0.39 %
Nemesoroszi 11 0.36 %
Barsendréd 11 0.36 %
Felsőszecse 10 0.33 %
Hontbesenyőd 10 0.33 %
Töhöl 9 0.29 %
Farnad 9 0.29 %
Kisóvár 9 0.29 %
Barsbese 9 0.29 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.29 %
Dalmad 8 0.26 %
Ipolyszakállos 8 0.26 %
Felsőpél 8 0.26 %
Gyerk 7 0.23 %
Csata 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Ipolyvisk 7 0.23 %
Ény 7 0.23 %
Málas 6 0.20 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 58.41 %
Garamtolmács 180 3.68 %
Garamkelecsény 93 1.90 %
Kálna 87 1.78 %
Csejkő 83 1.70 %
Ipolyság 78 1.59 %
Garamszőllős 70 1.43 %
Garamújfalu 61 1.25 %
Berekalja 55 1.12 %
Óbars 53 1.08 %
Bakabánya 52 1.06 %
Zselíz 48 0.98 %
Felsőzsember 45 0.92 %
Garamkovácsi 44 0.90 %
Kereskény 42 0.86 %
Nagysalló 40 0.82 %
Újbars 37 0.76 %
Bát 35 0.72 %
Palást 33 0.67 %
Felsőszecse 32 0.65 %
Alsószecse 24 0.49 %
Garamkeszi 23 0.47 %
Nagykoszmály 23 0.47 %
Nagygyőröd 22 0.45 %
Garamszentgyörgy 22 0.45 %
Szántó 21 0.43 %
Derzsenye 21 0.43 %
Hontnádas 20 0.41 %
Garamlök 19 0.39 %
Alsópél 19 0.39 %
Deménd 18 0.37 %
Sáró 16 0.33 %
Baka 15 0.31 %
Oroszka 14 0.29 %
Borfő 14 0.29 %
Kistompa 13 0.27 %
Kural 13 0.27 %
Vámosladány 12 0.25 %
Hontalmás 10 0.20 %
Barsendréd 10 0.20 %
Ipolyszakállos 9 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.18 %
Kiskoszmály 9 0.18 %
Barsbese 9 0.18 %
Lekér 8 0.16 %
Lontó 8 0.16 %
Kisóvár 8 0.16 %
Cseke 7 0.14 %
Egeg 7 0.14 %
Fakóvezekény 7 0.14 %
Nagyod 6 0.12 %
Barsvárad 5 0.10 %
Nagytúr 5 0.10 %
Nemesoroszi 5 0.10 %
Csata 5 0.10 %
Nagyölved 5 0.10 %
Felsőszemeréd 5 0.10 %
Töhöl 4 0.08 %
Kétfegyvernek 4 0.08 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.06 %
Hontbesenyőd 3 0.06 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 29.54 %
Kálna 114 19.35 %
Garamtolmács 38 6.45 %
Zselíz 32 5.43 %
Garamkovácsi 29 4.92 %
Ipolyság 22 3.74 %
Garamszőllős 20 3.40 %
Óbars 19 3.23 %
Bakabánya 16 2.72 %
Bát 14 2.38 %
Garamújfalu 13 2.21 %
Alsópél 11 1.87 %
Felsőzsember 10 1.70 %
Újbars 10 1.70 %
Nagygyőröd 10 1.70 %
Derzsenye 9 1.53 %
Lekér 8 1.36 %
Oroszka 8 1.36 %
Nagysalló 8 1.36 %
Garamlök 7 1.19 %
Bori 7 1.19 %
Barsvárad 6 1.02 %
Borfő 6 1.02 %
Palást 6 1.02 %
Garamkelecsény 6 1.02 %
Kiskoszmály 5 0.85 %
Hontalmás 5 0.85 %
Csejkő 5 0.85 %
Felsőszecse 5 0.85 %
Kereskény 5 0.85 %
Tőre 5 0.85 %
Nagykoszmály 5 0.85 %
Vámosladány 5 0.85 %
Szántó 5 0.85 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.68 %
Csata 4 0.68 %
Garamszentgyörgy 3 0.51 %
Nagytúr 3 0.51 %
Kural 3 0.51 %
Garamkeszi 3 0.51 %
Málas 3 0.51 %
Nyírágó 3 0.51 %
Baka 3 0.51 %
Sáró 3 0.51 %
Cseke 3 0.51 %
Kistompa 3 0.51 %
Fakóvezekény 3 0.51 %
Szalatnya 2 0.34 %
Nemesoroszi 2 0.34 %
Deménd 2 0.34 %
Bajka 2 0.34 %
Töhöl 2 0.34 %
Alsószecse 2 0.34 %
Felsőtúr 2 0.34 %
Érsekkéty 2 0.34 %
Alsószemeréd 2 0.34 %
Ipolybél 2 0.34 %
Nagyod 2 0.34 %
Kétfegyvernek 2 0.34 %
Farnad 2 0.34 %
Egeg 2 0.34 %
Berekalja 2 0.34 %
Ipolypásztó 1 0.17 %
Zalaba 1 0.17 %
Peszektergenye 1 0.17 %
Kisóvár 1 0.17 %
Setétkút 1 0.17 %
Ipolyszakállos 1 0.17 %
Barsendréd 1 0.17 %
Ény 1 0.17 %
Bakaszenes 1 0.17 %
Ipolyvisk 1 0.17 %
Dalmad 1 0.17 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 30.53 %
Garamtolmács 146 8.95 %
Garamkovácsi 97 5.95 %
Óbars 66 4.05 %
Bakabánya 53 3.25 %
Ipolyság 46 2.82 %
Zselíz 43 2.64 %
Garamkelecsény 41 2.51 %
Garamszőllős 40 2.45 %
Csejkő 33 2.02 %
Lekér 33 2.02 %
Garamújfalu 32 1.96 %
Nagygyőröd 31 1.90 %
Felsőzsember 30 1.84 %
Bát 30 1.84 %
Kálna 27 1.66 %
Nagykoszmály 24 1.47 %
Garamkeszi 21 1.29 %
Újbars 19 1.16 %
Nagysalló 19 1.16 %
Garamlök 18 1.10 %
Alsópél 17 1.04 %
Kistompa 16 0.98 %
Szántó 16 0.98 %
Tőre 16 0.98 %
Berekalja 15 0.92 %
Deménd 13 0.80 %
Fakóvezekény 13 0.80 %
Kiskoszmály 13 0.80 %
Garamszentgyörgy 12 0.74 %
Csata 11 0.67 %
Ipolyvisk 11 0.67 %
Oroszka 11 0.67 %
Cseke 10 0.61 %
Vámosladány 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Nagyölved 7 0.43 %
Derzsenye 7 0.43 %
Hontbagonya 7 0.43 %
Kereskény 7 0.43 %
Baka 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Zsemlér 6 0.37 %
Barsbese 6 0.37 %
Kural 5 0.31 %
Bakaszenes 5 0.31 %
Alsószecse 5 0.31 %
Felsőszemeréd 5 0.31 %
Farnad 4 0.25 %
Felsőpél 4 0.25 %
Peszektergenye 4 0.25 %
Felsőszecse 4 0.25 %
Dalmad 4 0.25 %
Palást 4 0.25 %
Ipolyszakállos 4 0.25 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.77 %
Garamtolmács 140 7.41 %
Óbars 63 3.33 %
Ipolyság 58 3.07 %
Bakabánya 54 2.86 %
Zselíz 52 2.75 %
Garamkovácsi 51 2.70 %
Garamkelecsény 51 2.70 %
Lekér 38 2.01 %
Garamújfalu 38 2.01 %
Felsőzsember 36 1.90 %
Bát 35 1.85 %
Csejkő 33 1.75 %
Kálna 30 1.59 %
Nagygyőröd 30 1.59 %
Nagysalló 24 1.27 %
Alsópél 22 1.16 %
Garamkeszi 22 1.16 %
Újbars 21 1.11 %
Garamlök 21 1.11 %
Nagykoszmály 20 1.06 %
Szántó 19 1.01 %
Garamszőllős 19 1.01 %
Deménd 19 1.01 %
Cseke 17 0.90 %
Tőre 17 0.90 %
Berekalja 17 0.90 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.53 %
Derzsenye 10 0.53 %
Csata 9 0.48 %
Oroszka 9 0.48 %
Felsőszecse 9 0.48 %
Borfő 9 0.48 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.32 %
Palást 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Hontbagonya 6 0.32 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Sáró 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 27.52 %
Garamtolmács 105 5.89 %
Lekér 80 4.48 %
Zselíz 80 4.48 %
Ipolyság 71 3.98 %
Óbars 59 3.31 %
Bakabánya 50 2.80 %
Garamkovácsi 45 2.52 %
Garamkelecsény 35 1.96 %
Garamújfalu 34 1.91 %
Felsőzsember 31 1.74 %
Bát 29 1.63 %
Kálna 29 1.63 %
Csejkő 27 1.51 %
Nagysalló 25 1.40 %
Oroszka 25 1.40 %
Nagygyőröd 23 1.29 %
Deménd 20 1.12 %
Garamszőllős 19 1.07 %
Szántó 19 1.07 %
Garamkeszi 19 1.07 %
Alsópél 18 1.01 %
Újbars 18 1.01 %
Tőre 17 0.95 %
Fakóvezekény 15 0.84 %
Cseke 15 0.84 %
Kistompa 14 0.78 %
Garamlök 14 0.78 %
Baka 14 0.78 %
Nagykoszmály 13 0.73 %
Ipolyvisk 12 0.67 %
Garamszentgyörgy 12 0.67 %
Hontalmás 12 0.67 %
Farnad 12 0.67 %
Csata 12 0.67 %
Ipolyszakállos 11 0.62 %
Nagyölved 10 0.56 %
Berekalja 10 0.56 %
Töhöl 8 0.45 %
Felsőszecse 8 0.45 %
Nagytúr 8 0.45 %
Kural 7 0.39 %
Sáró 7 0.39 %
Kiskoszmály 7 0.39 %
Felsőtúr 7 0.39 %
Peszektergenye 7 0.39 %
Vámosladány 6 0.34 %
Borfő 6 0.34 %
Lontó 5 0.28 %
Hontbagonya 5 0.28 %
Barsbese 5 0.28 %
Palást 5 0.28 %
Dalmad 5 0.28 %
Barsvárad 5 0.28 %
Felsőpél 4 0.22 %
Nyírágó 4 0.22 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.22 %
Kereskény 4 0.22 %
Hontbesenyőd 4 0.22 %
Bakaszenes 4 0.22 %
Zsemlér 4 0.22 %
Felsőszemeréd 4 0.22 %
Alsószecse 4 0.22 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 6.43 %
Ipolyság 35 1.44 %
Zselíz 23 0.95 %
Garamtolmács 23 0.95 %
Vámosladány 15 0.62 %
Garamkovácsi 14 0.58 %
Kálna 13 0.54 %
Bakabánya 10 0.41 %
Oroszka 9 0.37 %
Garamszőllős 8 0.33 %
Farnad 8 0.33 %
Szántó 8 0.33 %
Bori 8 0.33 %
Nagysalló 7 0.29 %
Lekér 6 0.25 %
Nagygyőröd 6 0.25 %
Nagyölved 6 0.25 %
Garamszentgyörgy 6 0.25 %
Hontalmás 5 0.21 %
Ény 5 0.21 %
Kereskény 5 0.21 %
Garamkeszi 5 0.21 %
Ipolyszakállos 5 0.21 %
Garamújfalu 5 0.21 %
Újbars 5 0.21 %
Felsőszecse 5 0.21 %
Alsópél 5 0.21 %
Csata 5 0.21 %
Kural 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Berekalja 4 0.16 %
Ipolybél 4 0.16 %
Felsőzsember 4 0.16 %
Csejkő 4 0.16 %
Nagykoszmály 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Töhöl 3 0.12 %
Óbars 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.12 %
Kistompa 3 0.12 %
Baka 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Barsendréd 3 0.12 %
Palást 3 0.12 %
Alsószemeréd 3 0.12 %
Barsbese 3 0.12 %
Ipolyvisk 3 0.12 %
Bát 3 0.12 %
Derzsenye 3 0.12 %
Deménd 3 0.12 %
Fakóvezekény 2 0.08 %
Sáró 2 0.08 %
Bajka 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Kiskoszmály 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Garamlök 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Tőre 2 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Lontó 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Alsószecse 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamkelecsény 1 0.04 %
Borfő 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Barsvárad 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 30.21 %
Léva 271 13.21 %
Ipolyság 59 2.88 %
Lekér 42 2.05 %
Garamtolmács 42 2.05 %
Garamkovácsi 23 1.12 %
Oroszka 23 1.12 %
Nagysalló 23 1.12 %
Csata 23 1.12 %
Sáró 21 1.02 %
Bakabánya 20 0.97 %
Garamkelecsény 19 0.93 %
Garamújfalu 17 0.83 %
Garamszentgyörgy 16 0.78 %
Óbars 12 0.58 %
Kural 11 0.54 %
Nagyölved 11 0.54 %
Farnad 11 0.54 %
Felsőzsember 11 0.54 %
Deménd 11 0.54 %
Garamszőllős 11 0.54 %
Csejkő 11 0.54 %
Peszektergenye 10 0.49 %
Palást 9 0.44 %
Nyírágó 9 0.44 %
Kétfegyvernek 9 0.44 %
Nagygyőröd 9 0.44 %
Ipolyszakállos 9 0.44 %
Garamkeszi 9 0.44 %
Berekalja 9 0.44 %
Nagykoszmály 8 0.39 %
Kálna 8 0.39 %
Ipolyfödémes 7 0.34 %
Alsópél 7 0.34 %
Kisóvár 7 0.34 %
Kistompa 7 0.34 %
Cseke 6 0.29 %
Felsőszemeréd 6 0.29 %
Derzsenye 6 0.29 %
Alsószecse 6 0.29 %
Újbars 6 0.29 %
Kereskény 6 0.29 %
Fakóvezekény 5 0.24 %
Nemesoroszi 5 0.24 %
Nagytúr 5 0.24 %
Barsbese 5 0.24 %
Érsekkéty 5 0.24 %
Lontó 5 0.24 %
Ipolyvisk 5 0.24 %
Málas 5 0.24 %
Felsőszecse 4 0.19 %
Nagyod 4 0.19 %
Hontalmás 4 0.19 %
Szántó 4 0.19 %
Százd 4 0.19 %
<