SK
KS
.....

Szádelő

Község

címer zászló
202 100% magyar 1910
130 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szádelő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zádiel
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Tornai-medence
Más földrajzi nevek:
Dézsma-hegy, Erna-barlang, Szádelői-kő
Koordináták:
48.61359406, 20.83269501
Terület:
3,52 km2
Rang:
község
Népesség:
165
Tszf. magasság:
246 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04402
Település kód:
559881
Szervezeti azonosító:
691437
Adóazonosító:
2020751590

A község a Tornai-medence keleti részén, a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) déli lábánál, a Szár-patak (Szádelői-patak) mentén fekszik, 250 méteres tengerszint feletti magasságban, a Szádelői-szurdokvölgy déli bejáratánál, Szepsitől 14 km-re nyugatra, Rozsnyótól 29 km-re délkeletre. A Szádudvarnokról ide vezető 1 km-es mellékúton közelíthető meg, a Szádelői-völgyön át Barkára vezető út csak gyalog és kerékpárral járható. Határának mintegy felét erdő borítja. Délről Méhészudvarnok, keletről Torna, északról Barka és Áj községekkel határos. Barkával közös határa 1881-1920 között megyehatárt alkotott Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). 1964-1990 között Szádudvarnokkal és Méhésszel alkotott egy községet Szádelőudvarnok néven ("Zádielské Dvorníky"). Területe (3,52 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 202, 1921-ben 197, 1938-ban pedig 236, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A rohamosan csökkenő népességű község (1991-2011 között lakosságának egyötödét elveszítette, népessége 208 főről 168-ra csökkent) lakossága ma is túlnyomórészt magyar nemzetiségű. 1991-2011 között a magyarok aránya 89,9 %-ról 79,2 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 9,6 %-ról 20,2 %-ra nőtt. A lakosság többsége (72,0 %) református vallású, a római katolikusok aránya 22,0 %.

Történelem

1317-ben említik először az iratok, akkor Zadeley néven említik, amely a száj(nyílás), és elő(elülső rész) szavakból származik. A falu létét lényegében az ellenreformációnak köszönheti, hisz az ellenreformáció éveiben, főleg az 1700-as évek elején telepedtek le a szádelői völgyben a környező falvakból érkező református hívek, mert a környező falvak református gyülekezetei felbomlottak. 1785-ben kisebb tűzvész pusztított a faluban, majd 1811-ben porig égett. A falut ekkor újjáépítették. Első iskoláját 1863-ban alapították. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. Az 1906-ban dúló tűzvészben az egész falu ismét leégett. 1920-ban a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához került, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A második világháború után ismét Csehszlovákiához tartozott. 1964-ben összevonták a közeli Szádudvarnok és Méhész községgel Zádielské Dvorníky név alatt, 1990-ben vált újra önálló községgé. Magyar alapiskoláját az 1970-es években, óvodáját az 1990-es években szüntették meg. A falu 1992-ig önálló református anyaegyház volt, azóta Bódvavendégi testvéregyházaként működik.

Mai jelentősége

Református temploma 1789-ben épült klasszicista stílusban. A kanyonszerű Szádelői-völgy 1954 óta védett terület, 2002 óta (a község határának mintegy felével együtt) a Szlovák Karszt Nemzeti Park része. Bár Szádelőről nevezték el és itt van a déli bejárata, az országos jelentőségű természeti látványosság legnagyobb része Barka és Áj határában található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZADELLŐ. Magyar falu Torna Várm., földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok; fekszik Udvarnoknak szomszédságában; nevezetesíti híres barlangja, melly némellyek szerént, IV. BÉLA Királynak Sajó vizénél történtt veszedelme után menedék helyet szolgáltatott; határja sovány, borai nem nevezetesek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szadellő, magy. falu, Abauj-Torna vmegyében, Tornához észak-nyugotra 1/2 órányira, 54 kath., 308 ref., 4 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Határa részint termékeny, részint köves és sovány; bort termeszt; erdeje, fűrész és lisztmalma van. Nevezetessé teszi ezen helységet nagy barlangja, melly igen messze elnyúlik, s benne különféle állatok csontjai szemlélhetők. F. u. gr. Keglevich, Gedeon, Boronkay, Marjássy, s m. Ut. p. Rosnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A szádelői völgy, mely a torkolata előtt álló Szádelő kisközségről vette nevét, négy kilométernyi hosszú gyönyörű hegyhasadék, melynek mély fenekén a kis Szár patak fut végig alig engedve maga mellett helyet egy gyalogösvénynek. A nép e völgy keletkezéséről azt a legendát regéli, hogy egyszer Szent László király a pogány tatárok elől menekűlve, mikor üldözői már-már utólérték, a hegy a lóháton vágtató király mögött hirtelen tövig ketté szakadt s a pogányok mind a mélységbe zuhantak, hol agyon zúzták magukat. A geologiai kutatások azonban azt bizonyítják, hogy a szakadékot a Szár patak lassú, de folytonos vájása ásta. A szűk völgy sziklafalai átlag 65 foknyi szög alatt dűlnek két oldalra s a torkolatnál 600 méternyi magasak; belebb azonban fokozatosan csökken a magasság. A roppant meredek s itt-ott egészen egymásba illőknek látszó szirtfalakról lehúllott tömérdek törmelék hatalmas zátonynyá torlódott a hasadék fenekén s a kis patak festői sellőkkel és zúgokkal törtet rajta végig.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Negyedórányira van innen Szádelő, a vadregényes szádelői völgy bejáratánál. A völgyet a Kárpátegyesület őrének kalauzolása mellett ajánlatos bejárni, noha szép időben semmi különös nehézséget sem okoz. A község 38 házzal, 265 magyar lakossal, református templommal bir. A község határában még maig is láthatók a tatárjárás idejéből származó sánczmaradványok. A tatárjárás idején az ottani barlangba és a szádelői völgybe menekülteket két dombról őrizték. Az egyiknek a neve „Irálló” vagyis Őrálló, a másiké „Nagyvárad”, melyen egy rögtönzött váracs volt. Szádelő alig kétszázados telepitvény; akkor keletkezett, mikor Torna a Keglevichek birtokába jutván, a protestánsokat onnan kitoltották.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szádelő. A szájhagyomány azt tartja, hogy IV. Béla a tatárok elől menekülőben a mai község határában levő egyik barlangban húzódott meg egy időre. Még máig is láthatók sáncmaradványok, amelyeket a völgybe és a barlangba menekültek hánytak védelmül a tatárok ellen. A völgy fölött emelkedő két domb egyikének neve ma is Irálló, vagyis őrálló, a másiké Nagyvárad. Ez utóbbin egy kis vár állott. A két dombról őrizték eleink a völgybe menekült magyarokat. Maga Szádelő község alig 200 éves telepítés és akkor keletkezett, amikor Torna a Keglevichek kezére keriilt. A község területe 612 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 236.

Névelőfordulások
1317
Zadeley
1773
Szadellő, Sadell, Sadelli,
1786
Sadellő, Sadel,
1808
Szadellő, Sadello,
1863
Szádellő,
1873
Szádelő,
1920
Zadiel,
1927
Zádiel, Szadelő,
1938
Szádelő,
1945
Zádiel, Szadelő,
1948
Zádiel
1990
Zádiel
1994
Szádelő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szádelő (Zádiel) 83
Telefon: 0554662446

Honlap: obeczadiel.szm.com

Hivatali órák:

Polgármester:
Nehoda Július (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Szabó Alexander (MOST - HÍD)
Drozda Kupai Timea (MOST - HÍD)
Kardos Albert (MOST - HÍD)
Bábás Marian (SMK-MKP)
Tamášová Kinga (SMK-MKP)
MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Szádelői-völgy Önkormányzati Társulás

Szádelő 83

Szádelői Községi Hivatal

Szádelő 83

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 252 95%
szlovákok 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 264
magyarok 202 100%
szlovákok 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 202
magyarok 195 99%
szlovákok 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 197
magyarok 187 90%
szlovákok 20 10%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 208
magyarok 162 87%
szlovákok 25 13%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 187
magyarok 133 79%
szlovákok 34 20%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 168
magyarok 130 84%
szlovákok 23 15%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 155
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 124
Választási részvétel: 63.71 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79

Polgármester

Érvényes szavazólap: 75
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nehoda Július 50 66.67 % MOST - HÍD
Olajoš Zoltán 25 33.33 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Alexander 57 MOST - HÍD
Bábás Marian 56 SMK-MKP
Drozda Kupai Timea 54 MOST - HÍD
Tamášová Kinga 54 SMK-MKP
Kardos Albert 43 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 141
Választási részvétel: 22.70 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 141
Választási részvétel: 16.31 %
Kiadott boríték: 23
Bedobott boríték: 23
Választásra jogosult: 128
Választási részvétel: 21,09 %
Kiadott boríték: 27
Bedobott boríték: 27

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 31
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 25
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 18 58.06 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 32.26 % KDS
Jozef Holečko 2 6.45 % Független
Lukáš Sisák 1 3.23 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 26.09% KDS
Richard Raši 17 68.00 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 6 24.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 2 8.00 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 27
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 17 53.13% SMK-MKP
László Iván 15 46.88% SMK-MKP
István Zachariaš 15 46.88% SMK-MKP
Elena Fialková 15 46.88% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 12 37.50% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Király 11 34.38% SMK-MKP
Ladislav Bartók 11 34.38% Független
Viktor Sasák 10 31.25% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 8 25.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Holečko 8 25.00% Független
Július Beluscák 7 21.88% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 6 18.75% Független
Tomáš Suchý 4 12.50% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 4 12.50% SMER - SD
Róbert Šándor 3 9.38% Független
Františka Kočišová 2 6.25% SĽS
Štefan Markovič 2 6.25% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 2 6.25% NOVA
Štefan Petrík 2 6.25% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Dulina 1 3.13% Független
Ivan Hriczko 1 3.13% Független
Štefan Laczkó 1 3.13% 7 STATOČNÝCH
Ján Kokarda 1 3.13% Független
Monika Vargová 1 3.13% SNS
Alexander Bimbo 1 3.13% SRÚS
Július Grulyo 1 3.13% Független
Monika Bérešová 1 3.13% SZS
Rastislav Moric 1 3.13% 7 STATOČNÝCH
Miloš Barcal 1 3.13% Független
Ladislav Vojtko 1 3.13% KSS
Peter Papáč 1 3.13% KSS
František Petro 1 3.13% SMER - SD
Mária Topoľančinová 1 3.13% ĽS-HZDS
Marián Tóth 1 3.13% SaS
Marián Kertész 1 3.13% PD
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Ľubomír Šimko 0 0.00% SMER - SD
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Michal Rečka 0 0.00% SMER - SD
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Ján Marton 0 0.00% NOVA
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Božena Letková 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Csaba Simkó 24 88.89% SMK-MKP
Tamás Iván 12 44.44% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 12 44.44% SMK-MKP
István Zachariaš 11 40.74% SMK-MKP
László Köteles 10 37.04% SMK-MKP
Gábor Szalay 7 25.93% SMK-MKP
Mária Lacková 7 25.93% Független
Alexander Képes 4 14.81% SMK-MKP
Attila Oravecz 4 14.81% MOST - HÍD
Elena Fialková 4 14.81% MOST - HÍD
Roland Szabó 4 14.81% SMER-SD
Tibor Bráz 3 11.11% Független
Július Beluscsák 3 11.11% Független
Pavol Lehotský 2 7.41% Független
Ladislav Bartók 2 7.41% MKDA-MKDSZ
Anton Király 2 7.41% SMK-MKP
František Gedra 2 7.41% ĽS Naše Slovensko
Csaba Káposztás 2 7.41% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 2 7.41% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 2 7.41% DS
Vojtech Farkaš 1 3.70% Független
Ondrej Bernát 1 3.70% SMER-SD
Jozef Krešák 1 3.70% ŠANCA
Martin Smrčo 1 3.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Július Begala 1 3.70% Független
Miloš Barcal 1 3.70% Független
Jarmila Vaňová 1 3.70% ŠKV
Rudolf Varga 1 3.70% VZDOR
Imrich Bakši 1 3.70% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Hudák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 0 0.00% SMER-SD
Viktor Dulina 0 0.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 0 0.00% Független
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Martina Dutková 0 0.00% Független
Tomáš Kozlai 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Martin Baltes 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Monika Gergelová 0 0.00% SNS
Anton Medvec 0 0.00% Független
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Július Pelegrin 0 0.00% Független
František Petro 0 0.00% SMER-SD
Michal Rečka 0 0.00% SMER-SD
Peter Seman 0 0.00% KSS
Ján Serbin 0 0.00% Független
Július Grulyo 0 0.00% Független
Radoslav Hodor 0 0.00% Független
Peter Solár 0 0.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Ján Horváth 0 0.00% Független
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ivan Hriczko 0 0.00% ŠKV
Erika Zámboriová 0 0.00% ŠKV
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.80 %
Torna 145 9.60 %
Buzita 141 9.33 %
Somodi 111 7.35 %
Makranc 110 7.28 %
Debrőd 109 7.21 %
Csécs 94 6.22 %
Szeszta 73 4.83 %
Jászó 69 4.57 %
Jánok 64 4.24 %
Perény - Hím 63 4.17 %
Komaróc 63 4.17 %
Áj 57 3.77 %
Reste 57 3.77 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.38 %
Tornaújfalu 49 3.24 %
Alsólánc 48 3.18 %
Zsarnó 47 3.11 %
Bódvavendégi 40 2.65 %
Nagyida 40 2.65 %
Péder 40 2.65 %
Abaújszina 33 2.18 %
Pány 22 1.46 %
Mecenzéf 21 1.39 %
Jászómindszent 12 0.79 %
Tornahorváti 12 0.79 %
Szádelő 12 0.79 %
Kenyhec 11 0.73 %
Miglécnémeti 11 0.73 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.64 %
Torna 110 12.06 %
Kecer 63 6.91 %
Szepsi 47 5.15 %
Mecenzéf 28 3.07 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.54 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Csécs 11 1.21 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 42.51 %
Buzita 223 18.55 %
Csécs 84 6.99 %
Perény - Hím 79 6.57 %
Torna 77 6.41 %
Szeszta 77 6.41 %
Reste 67 5.57 %
Makranc 66 5.49 %
Komaróc 55 4.58 %
Debrőd 55 4.58 %
Somodi 53 4.41 %
Alsólánc 51 4.24 %
Nagyida 49 4.08 %
Tornaújfalu 38 3.16 %
Jászó 37 3.08 %
Áj 37 3.08 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.66 %
Zsarnó 31 2.58 %
Péder 30 2.50 %
Abaújszina 29 2.41 %
Jánok 28 2.33 %
Bódvavendégi 25 2.08 %
Mecenzéf 15 1.25 %
Semse 11 0.92 %
Pány 10 0.83 %
Kenyhec 9 0.75 %
Hernádcsány 9 0.75 %
Tornahorváti 8 0.67 %
Kassamindszent 8 0.67 %
Miglécnémeti 8 0.67 %
Györke 7 0.58 %
Enyicke 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Kisida 5 0.42 %
Izdobabeszter 5 0.42 %
Jászómindszent 5 0.42 %
Hernádszentistván 5 0.42 %
Regeteruszka 4 0.33 %
Királynép 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Aranyida 2 0.17 %
Felsőkemence 2 0.17 %
Sároskőszeg 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Baska 2 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.17 %
Felsőmecenzéf 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.69 %
Jászómindszent 108 10.38 %
Stósz 76 7.31 %
Felsőmecenzéf 50 4.81 %
Szepsi 38 3.65 %
Kisida 36 3.46 %
Hernádcsány 24 2.31 %
Jászó 24 2.31 %
Kassamindszent 24 2.31 %
Jászóújfalu 22 2.12 %
Kassabéla 19 1.83 %
Rozgony 18 1.73 %
Budamér 18 1.73 %
Hernádszokoly 17 1.63 %
Semse 17 1.63 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.44 %
Sároskőszeg 15 1.44 %
Felsőtőkés 14 1.35 %
Kassaolcsvár 14 1.35 %
Csécs 12 1.15 %
Lengyelfalva 12 1.15 %
Torna 12 1.15 %
Izdobabeszter 12 1.15 %
Hernádszentistván 12 1.15 %
Idabukóc 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Lapispatak 11 1.06 %
Koksóbaksa 10 0.96 %
Felsőmislye 9 0.87 %
Alsótőkés 9 0.87 %
Tarcavajkóc 8 0.77 %
Abaújszakaly 8 0.77 %
Tizsite 8 0.77 %
Baska 8 0.77 %
Hatkóc 7 0.67 %
Szalánchuta 7 0.67 %
Enyicke 7 0.67 %
Abaújnádasd 7 0.67 %
Nagyida 7 0.67 %
Abaújszina 7 0.67 %
Hilyó 7 0.67 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Magyarbőd 7 0.67 %
Hernádgecse 7 0.67 %
Nagyszalánc 7 0.67 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Abaújharaszti 4 0.38 %
Zsarnó 4 0.38 %
Kalsa 4 0.38 %
Petőszinye 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Nagyladna 4 0.38 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 63.69 %
Buzita 84 10.13 %
Torna 66 7.96 %
Makranc 50 6.03 %
Szeszta 45 5.43 %
Csécs 39 4.70 %
Debrőd 38 4.58 %
Áj 31 3.74 %
Somodi 30 3.62 %
Tornaújfalu 30 3.62 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.38 %
Nagyida 27 3.26 %
Perény - Hím 26 3.14 %
Alsólánc 26 3.14 %
Zsarnó 26 3.14 %
Jánok 26 3.14 %
Reste 23 2.77 %
Péder 22 2.65 %
Jászó 22 2.65 %
Bódvavendégi 21 2.53 %
Rudnok 17 2.05 %
Komaróc 17 2.05 %
Mecenzéf 15 1.81 %
Jászómindszent 13 1.57 %
Hernádcsány 13 1.57 %
Abaújszina 12 1.45 %
Tornahorváti 11 1.33 %
Miglécnémeti 9 1.09 %
Pány 9 1.09 %
Kassamindszent 8 0.97 %
Aranyida 7 0.84 %
Stósz 6 0.72 %
Izdobabeszter 6 0.72 %
Jászóújfalu 6 0.72 %
Györke 6 0.72 %
Rás 6 0.72 %
Enyicke 5 0.60 %
Ránk 5 0.60 %
Lapispatak 4 0.48 %
Patacskő 4 0.48 %
Sároskőszeg 4 0.48 %
Kisida 4 0.48 %
Alsómislye 4 0.48 %
Hernádgecse 4 0.48 %
Koksóbaksa 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Szalánchuta 3 0.36 %
Kenyhec 3 0.36 %
Abaújszakaly 3 0.36 %
Garbócbogdány 3 0.36 %
Semse 3 0.36 %
Alsótőkés 3 0.36 %
Szádelő 2 0.24 %
Tarcavajkóc 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Magyarbőd 2 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Kisszalánc 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Kisladna 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sárosófalu 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Rozgony 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.58 %
Hernádszentistván 216 9.73 %
Sároskőszeg 164 7.39 %
Hernádszokoly 138 6.22 %
Budamér 79 3.56 %
Rozgony 58 2.61 %
Kassabéla 40 1.80 %
Abos 40 1.80 %
Kassamindszent 39 1.76 %
Kisida 37 1.67 %
Terebő 34 1.53 %
Hernádcsány 30 1.35 %
Enyicke 28 1.26 %
Jászómindszent 28 1.26 %
Királynép 28 1.26 %
Szepsi 26 1.17 %
Tarcavajkóc 25 1.13 %
Koksóbaksa 23 1.04 %
Izdobabeszter 23 1.04 %
Lapispatak 19 0.86 %
Benyék 18 0.81 %
Hernádzsadány 18 0.81 %
Kisladna 18 0.81 %
Felsőmislye 17 0.77 %
Rás 17 0.77 %
Hernádgecse 17 0.77 %
Nagyszalánc 16 0.72 %
Kassaolcsvár 16 0.72 %
Lapispatakújtelep 15 0.68 %
Kenyhec 15 0.68 %
Alsómislye 15 0.68 %
Eszkáros 14 0.63 %
Baska 14 0.63 %
Regeteruszka 14 0.63 %
Alsótőkés 14 0.63 %
Perény - Hím 13 0.59 %
Bölzse 13 0.59 %
Abaújnádasd 13 0.59 %
Csécs 12 0.54 %
Hatkóc 12 0.54 %
Nagyladna 12 0.54 %
Lengyelfalva 12 0.54 %
Aranyida 12 0.54 %
Abaújszina 11 0.50 %
Semse 11 0.50 %
Felsőhutka 11 0.50 %
Mecenzéf 11 0.50 %
Garbócbogdány 10 0.45 %
Kalsa 10 0.45 %
Buzita 10 0.45 %
Jászóújfalu 10 0.45 %
Torna 10 0.45 %
Kecer 10 0.45 %
Magyarbőd 10 0.45 %
Felsőtőkés 10 0.45 %
Györke 10 0.45 %
Alsóhutka 9 0.41 %
Abaújszakaly 9 0.41 %
Hilyó 8 0.36 %
Idabukóc 8 0.36 %
Alsókemence 8 0.36 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.08 %
Szepsi 178 17.75 %
Csécs 34 3.39 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.19 %
Áj 31 3.09 %
Makranc 29 2.89 %
Somodi 26 2.59 %
Tornaújfalu 25 2.49 %
Jánok 23 2.29 %
Perény - Hím 20 1.99 %
Zsarnó 20 1.99 %
Bódvavendégi 18 1.79 %
Mecenzéf 14 1.40 %
Szeszta 14 1.40 %
Tornahorváti 14 1.40 %
Jászó 12 1.20 %
Buzita 11 1.10 %
Debrőd 11 1.10 %
Kenyhec 11 1.10 %
Nagyida 10 1.00 %
Pány 10 1.00 %
Péder 8 0.80 %
Hernádcsány 6 0.60 %
Rozgony 6 0.60 %
Kisida 5 0.50 %
Hernádgecse 5 0.50 %
Reste 5 0.50 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 9.67 %
Torna 20 3.28 %
Csécs 12 1.97 %
Jászó 11 1.80 %
Tornaújfalu 10 1.64 %
Rozgony 10 1.64 %
Nagyida 10 1.64 %
Buzita 8 1.31 %
Somodi 8 1.31 %
Makranc 7 1.15 %
Zsarnó 6 0.98 %
Reste 6 0.98 %
Lapispatak 6 0.98 %
Idabukóc 6 0.98 %
Debrőd 5 0.82 %
Jánok 5 0.82 %
Perény - Hím 5 0.82 %
Abaújszina 5 0.82 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.66 %
Kassamindszent 4 0.66 %
Alsólánc 4 0.66 %
Tornahorváti 4 0.66 %
Szeszta 4 0.66 %
Izdobabeszter 3 0.49 %
Petőszinye 3 0.49 %
Magyarbőd 3 0.49 %
Komaróc 3 0.49 %
Hernádszokoly 3 0.49 %
Jászóújfalu 3 0.49 %
Kisida 3 0.49 %
Györke 3 0.49 %
Ránk 3 0.49 %
Terebő 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Bódvavendégi 2 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.33 %
Hernádcsány 2 0.33 %
Budamér 2 0.33 %
Kalsa 2 0.33 %
Kecer 2 0.33 %
Kenyhec 2 0.33 %
Mecenzéf 2 0.33 %
Abos 2 0.33 %
Patacskő 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Alsókemence 2 0.33 %
Jászómindszent 1 0.16 %
Pány 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Rudnok 1 0.16 %
Regeteruszka 1 0.16 %
Alsótőkés 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Eszkáros 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Lengyelfalva 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Péder 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Abaújnádasd 1 0.16 %
Hatkóc 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Tarcavajkóc 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Györgyi 1 0.16 %
Bolyár 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Felsőmecenzéf 1 0.16 %
Kassabéla 1 0.16 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 25.05 %
Szepsi 82 15.33 %
Csécs 20 3.74 %
Tornaújfalu 18 3.36 %
Nagyida 17 3.18 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.80 %
Buzita 12 2.24 %
Áj 12 2.24 %
Szeszta 12 2.24 %
Somodi 11 2.06 %
Bódvavendégi 11 2.06 %
Zsarnó 10 1.87 %
Jászó 10 1.87 %
Makranc 10 1.87 %
Mecenzéf 9 1.68 %
Péder 9 1.68 %
Jászómindszent 8 1.50 %
Tornahorváti 8 1.50 %
Perény - Hím 7 1.31 %
Eszkáros 6 1.12 %
Hernádcsány 6 1.12 %
Abaújszina 6 1.12 %
Alsólánc 5 0.93 %
Kassamindszent 5 0.93 %
Reste 5 0.93 %
Jánok 4 0.75 %
Budamér 4 0.75 %
Baska 4 0.75 %
Kenyhec 4 0.75 %
Jászóújfalu 4 0.75 %
Hernádzsadány 4 0.75 %
Debrőd 4 0.75 %
Komaróc 4 0.75 %
Magyarbőd 4 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.75 %
Hernádszentistván 3 0.56 %
Kecer 3 0.56 %
Abaújnádasd 3 0.56 %
Alsótőkés 3 0.56 %
Enyicke 3 0.56 %
Hernádgönyű 3 0.56 %
Pány 3 0.56 %
Lapispatak 3 0.56 %
Semse 3 0.56 %
Györke 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Koksóbaksa 2 0.37 %
Kassabéla 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Tizsite 2 0.37 %
Abaújrákos 2 0.37 %
Bolyár 2 0.37 %
Rozgony 2 0.37 %
Rudnok 2 0.37 %
Izdobabeszter 2 0.37 %
Miglécnémeti 2 0.37 %
Szádelő 2 0.37 %
Benyék 2 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Alsómislye 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Újszállás 1 0.19 %
Abos 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Hernádszokoly 1 0.19 %
Ránkfüred 1 0.19 %
Patacskő 1 0.19 %
Aranyida 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Hilyó 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Ránk 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Kisida 1 0.19 %
Kisladna 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Alsóhutka 1 0.19 %
Alsókemence 1 0.19 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.38 %
Torna 295 11.78 %
Jászó 262 10.46 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.03 %
Mecenzéf 91 3.63 %
Buzita 78 3.11 %
Szeszta 60 2.40 %
Zsarnó 56 2.24 %
Somodi 52 2.08 %
Tornaújfalu 50 2.00 %
Áj 47 1.88 %
Jászóújfalu 38 1.52 %
Debrőd 35 1.40 %
Bódvavendégi 33 1.32 %
Csécs 33 1.32 %
Alsólánc 29 1.16 %
Perény - Hím 28 1.12 %
Jánok 26 1.04 %
Szádelő 24 0.96 %
Abaújszina 23 0.92 %
Komaróc 22 0.88 %
Nagyida 20 0.80 %
Makranc 20 0.80 %
Reste 20 0.80 %
Péder 17 0.68 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.23 %
Makranc 115 6.10 %
Csécs 73 3.87 %
Torna 68 3.61 %
Buzita 39 2.07 %
Perény - Hím 36 1.91 %
Tornaújfalu 35 1.86 %
Jánok 30 1.59 %
Pány 26 1.38 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.33 %
Nagyida 23 1.22 %
Mecenzéf 23 1.22 %
Zsarnó 22 1.17 %
Áj 22 1.17 %
Szeszta 20 1.06 %
Györke 19 1.01 %
Komaróc 19 1.01 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.90 %
Jászó 16 0.85 %
Reste 16 0.85 %
Debrőd 15 0.80 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.64 %
Alsólánc 12 0.64 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.36 %
Rozgony 83 3.45 %
Izdobabeszter 61 2.54 %
Kisida 61 2.54 %
Kassamindszent 53 2.20 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.16 %
Györgyi 51 2.12 %
Hernádcsány 50 2.08 %
Jászómindszent 46 1.91 %
Györke 45 1.87 %
Alsókemence 44 1.83 %
Szepsi 42 1.75 %
Sároskőszeg 42 1.75 %
Kassaolcsvár 41 1.71 %
Regeteruszka 40 1.66 %
Garbócbogdány 39 1.62 %
Budamér 37 1.54 %
Petőszinye 37 1.54 %
Bolyár 36 1.50 %
Mecenzéf 36 1.50 %
Kelecsenyborda 36 1.50 %
Nagyszalánc 33 1.37 %
Benyék 31 1.29 %
Felsőmislye 29 1.21 %
Koksóbaksa 28 1.16 %
Tarcavajkóc 28 1.16 %
Csécs 28 1.16 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.04 %
Alsótőkés 25 1.04 %
Királynép 25 1.04 %
Felsőcsáj 24 1.00 %
Lengyelfalva 24 1.00 %
Hernádzsadány 24 1.00 %
Rás 23 0.96 %
Hernádszentistván 23 0.96 %
Bátyok 23 0.96 %
Felsőkemence 22 0.92 %
Alsómislye 22 0.92 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.75 %
Hernádgecse 18 0.75 %
Baska 18 0.75 %
Semse 17 0.71 %
Ránk 16 0.67 %
Tizsite 16 0.67 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.46 %
Lapispatakújtelep 11 0.46 %
Somodi 11 0.46 %
Abos 11 0.46 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 25.72 %
Somodi 42 5.51 %
Kecer 28 3.67 %
Mecenzéf 22 2.89 %
Jászómindszent 16 2.10 %
Nagyida 14 1.84 %
Magyarbőd 13 1.71 %
Jászóújfalu 13 1.71 %
Torna 12 1.57 %
Csécs 10 1.31 %
Hernádcsány 8 1.05 %
Buzita 8 1.05 %
Szepsi 8 1.05 %
Kisida 8 1.05 %
Stósz 7 0.92 %
Patacskő 6 0.79 %
Abaújszina 6 0.79 %
Koksóbaksa 4 0.52 %
Felsőmecenzéf 4 0.52 %
Györke 4 0.52 %
Kassamindszent 4 0.52 %
Abaújszakaly 4 0.52 %
Kenyhec 4 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.52 %
Abaújnádasd 4 0.52 %
Hilyó 3 0.39 %
Rozgony 3 0.39 %
Rudnok 3 0.39 %
Regeteruszka 3 0.39 %
Budamér 3 0.39 %
Terebő 3 0.39 %
Szeszta 3 0.39 %
Tarcavajkóc 3 0.39 %
Hernádszokoly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Királynép 2 0.26 %
Hernádgecse 2 0.26 %
Lengyelfalva 2 0.26 %
Györgyi 2 0.26 %
Alsómislye 2 0.26 %
Bölzse 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Ósvacsákány 2 0.26 %
Lapispatakújtelep 2 0.26 %
Kelecsenyborda 2 0.26 %
Garbócbogdány 2 0.26 %
Izdobabeszter 2 0.26 %
Pány 2 0.26 %
Hatkóc 2 0.26 %
Perény - Hím 2 0.26 %
Lapispatak 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Ránk 2 0.26 %
Alsótőkés 2 0.26 %
Idabukóc 1 0.13 %
Makranc 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Hernádgönyű 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Semse 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Enyicke 1 0.13 %
Ránkfüred 1 0.13 %
Baska 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Aranyida 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Petőszinye 1 0.13 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.57 %
Rozgony 63 4.24 %
Hernádcsány 61 4.10 %
Jászómindszent 59 3.97 %
Kassamindszent 46 3.09 %
Mecenzéf 42 2.82 %
Izdobabeszter 37 2.49 %
Magyarbőd 35 2.35 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.35 %
Kisida 33 2.22 %
Nagyida 31 2.08 %
Györke 27 1.82 %
Enyicke 27 1.82 %
Hernádgecse 26 1.75 %
Jászó 26 1.75 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.55 %
Csécs 23 1.55 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.28 %
Somodi 19 1.28 %
Királynép 19 1.28 %
Felsőmislye 19 1.28 %
Makranc 19 1.28 %
Felsőmecenzéf 19 1.28 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.08 %
Semse 16 1.08 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.61 %
Hilyó 9 0.61 %
Jászóújfalu 9 0.61 %
Lapispatakújtelep 9 0.61 %
Felsőhutka 9 0.61 %
Hernádgönyű 9 0.61 %
Ósva 9 0.61 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.16 %
Lapispatak 242 7.72 %
Budamér 158 5.04 %
Mecenzéf 114 3.64 %
Hernádcsány 106 3.38 %
Lapispatakújtelep 98 3.13 %
Koksóbaksa 86 2.74 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.55 %
Nagyszalánc 77 2.46 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.20 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 37.01 %
Jászómindszent 94 11.52 %
Szepsi 75 9.19 %
Stósz 68 8.33 %
Felsőmecenzéf 59 7.23 %
Jászó 40 4.90 %
Kisida 40 4.90 %
Hernádcsány 21 2.57 %
Rozgony 19 2.33 %
Makranc 18 2.21 %
Kassamindszent 17 2.08 %
Torna 16 1.96 %
Lengyelfalva 15 1.84 %
Rudnok 15 1.84 %
Hatkóc 15 1.84 %
Hernádszokoly 14 1.72 %
Királynép 11 1.35 %
Aranyida 11 1.35 %
Koksóbaksa 11 1.35 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.35 %
Jászóújfalu 10 1.23 %
Perény - Hím 9 1.10 %
Pány 9 1.10 %
Idabukóc 9 1.10 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Csécs 7 0.86 %
Felsőtőkés 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.74 %
Kenyhec 6 0.74 %
Nagyida 6 0.74 %
Györke 6 0.74 %
Abaújszakaly 6 0.74 %
Benyék 6 0.74 %
Sároskőszeg 6 0.74 %
Felsőhutka 6 0.74 %
Abaújnádasd 5 0.61 %
Tarcavajkóc 5 0.61 %
Abos 5 0.61 %
Györgyi 5 0.61 %
Felsőmislye 5 0.61 %
Alsótőkés 5 0.61 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.25 %
Sárosófalu 2 0.25 %
Ájfalucska 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Tornahorváti 2 0.25 %
Nagyladna 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kisladna 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Újszállás 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújharaszti 2 0.25 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 25.46 %
Makranc 152 11.15 %
Buzita 107 7.85 %
Torna 92 6.75 %
Ránk 82 6.02 %
Csécs 79 5.80 %
Nagyida 72 5.28 %
Szeszta 65 4.77 %
Somodi 56 4.11 %
Debrőd 52 3.82 %
Perény - Hím 49 3.60 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.08 %
Reste 39 2.86 %
Tornaújfalu 36 2.64 %
Komaróc 35 2.57 %
Alsólánc 34 2.49 %
Áj 32 2.35 %
Abaújszina 32 2.35 %
Jánok 31 2.27 %
Zsarnó 30 2.20 %
Jászó 30 2.20 %
Pány 22 1.61 %
Péder 22 1.61 %
Bódvavendégi 19 1.39 %
Mecenzéf 13 0.95 %
Tornahorváti 12 0.88 %
Kecer 11 0.81 %
Hernádcsány 8 0.59 %
Izdobabeszter 8 0.59 %
Szádelő 7 0.51 %
Rudnok 7 0.51 %
Jászóújfalu 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Budamér 6 0.44 %
Lapispatak 6 0.44 %
Györke 5 0.37 %
Kassamindszent 5 0.37 %
Kenyhec 5 0.37 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Magyarbőd 4 0.29 %
Alsómislye 3 0.22 %
Hernádszentistván 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Idabukóc 3 0.22 %
Abaújnádasd 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Királynép 2 0.15 %
Enyicke 2 0.15 %
Kisida 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Abaújharaszti 2 0.15 %
Semse 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Abaújszakaly 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ájfalucska 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Koksóbaksa 2 0.15 %
Benyék 2 0.15 %
Rás 2 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Hernádgönyű 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Garbócbogdány 1 0.07 %
Szalánchuta 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %