SK
RV
.....

Szádalmás

Község

címer zászló
851 100% magyar 1910
590 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szádalmás
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jablonov nad Turňou
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Aggteleki-karszt 
Más földrajzi nevek:
Alsó-hegy, Baglyas-zsomboly, Bakos-erdő, Felső-hegy, Kőtagú-fej, Kukudics-kő, Óriás-zsomboly, (Réti major), Széles-tető, Útalja
Koordináták:
48.59328079, 20.67285538
Terület:
24,46 km2
Rang:
község
Népesség:
774
Tszf. magasság:
227 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04943
Település kód:
525782
Szervezeti azonosító:
328332
Adóazonosító:
2020961360

A község a Tornai-medence nyugati részén, a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) déli, valamint a Tornai Alsó-hegy (az Aggteleki-karszt keleti része) északi lábánál, 235 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a 16-os országos főút és a Rozsnyó-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén, Rozsnyótól 17 km-re délkeletre, Szepsitől 26 km-re nyugatra. Itt ágazik el a Szilicei-fennsíkon és Szilice községen (16 km) keresztül Gombaszögre (24 km) vezető mellékút, a község határában nyílik az 1955-ben megnyitott Rozsnyó-Torna vasútvonal a Szoroskői-hágó (540 m) alatt átvezető alagútjának keleti vége. Határának mintegy felét erdő borítja, az Alsó- és a Felső-hegy egyaránt a Szlovák Karszt Nemzeti Park része, a Tornai-völgy pedig elsősorban mezőgazdaságilag művelt terület. A Felső-hegy déli lejtőit szőlők és gyümölcsösök foglalják el. Nyugatról Szádalmás, északról Hárskút, Dernő és Kiskovácsvágása, keletről Tornagörgő, délről pedig Szögliget és Bódvaszilas községekkel határos. Északi határa 1881-1920 között megyehatárt alkotott Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék között, déli határa pedig ma államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). Területe 1910-hez képest (24,55 km²) 9 hektárral csökkent (24,46 km²-re) .

Népesség

1910-ben 853, 1921-ben 921, 1938-ban pedig 905, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 88,6 %-ról 80,4 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 11 %-ról 16 %-ra növekedett. Ebben a 20 éves időszakban a lakosságszám 7,8 %-os csökkenése (876 főről 808-ra) figyelhető meg. A lakosság 46,8 %-a református, 41,5 %-a pedig római katolikus vallású, 1938-ban még 21 izraelita vallású lakosa is volt a községnek.

Történelem

1234-ben "Almás" néven említik először. A falu valószínűleg a 13. században keletkezett, a 14. században már állt gótikus temploma. Torna várának uradalmához tartozott, majd a 16. századig a Bebekek birtokaként a pelsőci uradalom része. Később a szádvári uradalom része, majd köznemesi község. Lakossága 1550 körül református hitre tért, később az ellenreformáció hatására vegyes, református-katolikus község lett (katolikus plébániáját 1698-ban alapították újra), református lakói Körtvélyes leányegyházát alkották 1783-tól. 1720-ban 43 család élt a faluban, közülük 13 köznemes és 30 jobbágycsalád. Református iskolája 1790-ben létesült. 1828-ban 136 háza és 695 lakosa volt. Lakói szőlő- és gyümölcstermesztéssel, földműveléssel foglalkoztak. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. A 20. század elejétől kezdve számottevő volt a faluból a kivándorlás Amerikába. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben a község zsidó lakosságát koncentrációs táborba hurcolták. 1947-ben 7-8 szádalmási családot hurcoltak csehországi kényszermunkára. 1956-ban egyosztályos szlovák iskolát létesítettek a községben. 1971-ben Körtvélyesen és a szomszédos Szádalmáson rendezték meg az utolsó, VII. Nyári Ifjúsági Találkozót. Határában az 1970-es években építették fel a Szovjetunióból érkező gázvezeték egyik kompresszorállomását, melynek hőjével üvegházakat is fűtöttek. Mezőgazdasági szövetkezete (melyhez az 1970-es évek elején Körtvélyes és Jablonca szövetkezetét is hozzácsatolták) 1980-1994 között Tornagörgővel volt közös.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű, magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola, valamint magyar nevelési nyelvű óvoda található. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma a 14. század második felében épült gótikus stílusban, klasszicista stílusú református temploma 1797-98-ban épült. Az Alsó-hegyen számos zsomboly és más karsztjelenség található, legismertebb közülük az Óriás-zsomboly.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ALMÁS. Magyar falu Torna Vármegyében, nevezetét Almássaitól vette, földes Ura Hertzeg Eszterházy Uraság, és más Nemes Urak, lakosai katolikusok, fekszik Tornától egy mértföldnyire, egy völgyben gyönyörű helyen. Határbéli földgye mindenféle gabonát terem, réttye sarjút is hoz, vagyonnyainak eladására jó alkalmatosága, legelője elegendő, fája mind a’ kétféle, első Osztálybéli bora, makkja, ’s gazdag gyümöltsös kertyei a’ határban, a’ szőlők alatt pedig káposztás földgye, ezen kivűl a’ községnek 12. kaszás alá való réttye, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Almás, magyar falu, Abauj-Torna vgyében, Tornához nyugotra 2 mfdnyire: 390 kath., 298 reform. és evang., 19 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Tágas szőlőhegy. Sok gyümölcs, különösen szilva és alma. Termékeny határa jó buzát s káposztát terem; rétje kétszer kaszálható; erdeje van. A falu a tornai kies völgyben fekszik, s itt visz el a Kassáról Rosnyóra vivő országút, melly már most a szoroskői szorulatot elkerülvén, egyenesen Hárskútnak tart, s kősziklákba bevágva, roppant szorgalommal, mesterséggel, és költséggel készült. F. u. nagyobb részt h. Eszterházy, kinek itt több szép gazdasági épülete, s nagy pinczékkel ellátott magtára van. A helység 16 1/4 egész urbéri telket számlál. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Almás (Torna-Almás), körjegyzőség székhelye; van 155 háza és 832 magyar lakosa, postája. Itt van Harsányi József nagybirtokos csinos úrilaka.

Magyar Katolikus Lexikon

Szádalmás, Almás, v. Abaúj-Torna vm. (Jablonov nad Turňou, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. tornai esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át 1397 e. a Szentháromság tiszt-ére sztelték, a mait 1500: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1698: alapították újra. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Lakói 1940: 357 r.k., 3 g.k., 3 ev., 495 ref., 19 izr., össz. 877; 1991: össz. 876, m. 776 (88,58%); 2001: össz. 860, m. 746 (86,74%). ** / Némethy 1894:325. - Gerecze II:65. - Schem. Ros. 1913:75. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szádalmás. Azelőtt Almás. Eredete és története ismeretlen. A község területe 4250 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 905.

Kardos István

1934. 8. 5.
Szádalmás - megszületett
Nyitra - tanított
1999. 4. 5.
Rozsnyó - elhunyt

Bocsárszki Pál

1942. 3. 20.
Boly - megszületett
Fülek - tanított
Rozsnyó - tanított
Tornalja - tanított
Szádalmás - tanított

Ropog József

1944. 4. 16.
Szádalmás - megszületett
Komárom színész.
Névelőfordulások
1430
Almas
1773
Almás,
1786
Almásch,
1808
Almás,
1873
Tornaalmás,
1907
Szádalmás,
1920
Jablonov,
1927
Jablonov nad Turnou, Szádalmás,
1945
Jablonov nad Turnou, Szádalmás,
1945
Szádalmás,
1948
Jablonov nad Turnou,
1973
Jablonov nad Turňou
1994
Szádalmás

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szádalmás (Jablonov nad Turňou) 73
Telefon: 0587961108
Fax: 0587961108

Honlap: jablonovnadt...u.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Zubriczky Slavomír (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Milata Patrik (Független)
Tamásová Alžbeta (Független)
Hegedüsová Oľga (Független)
Kardos Nicolas (Független)
Zubricky Róbert (SMK-MKP)
Halászová Silvia (SMK-MKP)
Štefán Ladislav (SMK-MKP)
Független 57% Független 4 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Szádalmási Posta

Szádalmás 350

Magyar és Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

Szádalmás 229

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szádalmás 229

Szádalmási Anyakönyvi Hivatal

Szádalmás 73

Szádalmási Községi Hivatal

Szádalmás 73

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 752 94%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 801
magyarok 851 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 853
magyarok 862 94%
szlovákok 42 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 17 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 921
magyarok 776 89%
szlovákok 96 11%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 876
magyarok 746 87%
szlovákok 108 13%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 860
magyarok 650 80%
szlovákok 129 16%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 3%
összlétszám 808
magyarok 590 78%
szlovákok 150 20%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 752
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 670
Választási részvétel: 74.63 %
Kiadott boríték: 500
Bedobott boríték: 500

Polgármester

Érvényes szavazólap: 497
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zubriczky Slavomír 238 47.89 % MOST - HÍD
Pásztorová Henrieta 136 27.36 % Független
Kardos Štefan 123 24.75 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zubricky Róbert 305 SMK-MKP
Milata Patrik 265 Független
Tamásová Alžbeta 260 Független
Hegedüsová Oľga 255 Független
Halászová Silvia 250 SMK-MKP
Štefán Ladislav 250 SMK-MKP
Kardos Nicolas 225 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 57.14% Független 4 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 674
Választási részvétel: 15.58 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105
Választásra jogosult: 672
Választási részvétel: 7.89 %
Kiadott boríték: 53
Bedobott boríték: 53
Választásra jogosult: 676
Választási részvétel: 25,14 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 95
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 166
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 65 68.42 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 18 18.95 % KDS
Ivan Kuhn 4 4.21 % OKS
Lukáš Sisák 3 3.16 % KSS
Jozef Holečko 3 3.16 % Független
Marek Ďurán 1 1.05 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 1 1.05 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 20 38.46% KDS
Richard Raši 62 37.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 59 35.54 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 33 19.88 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 5 3.01 % ĽSNS
Oliver Petrík 4 2.41 % JĽSS
Róbert Bačinský 1 0.60 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.60 % SNS
Jozef Červeňák 1 0.60 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 166
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Porubán 63 60.58% SMK-MKP
Ján Szöllös 44 42.31% SMK-MKP
Juraj Nagy 42 40.38% Független
Peter Bollo 39 37.50% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Beáta Bekeová 37 35.58% SMK-MKP
Pavol Burdiga 31 29.81% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Kerekes 22 21.15% Független
Ján Babič 20 19.23% SMER - SD
Štefan Bašták 17 16.35% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 15 14.42% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Karol Horník 14 13.46% SMER - SD
Ján Lach 6 5.77% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 5 4.81% ĽS Naše Slovensko
Božena Czmórová 5 4.81% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Gallová 3 2.88% ÚSVIT
Zlatica Bachňáková 3 2.88% KSS
Izabella Hurajtová 3 2.88% NOVA
Juraj Bernár 2 1.92% KSS
Jozef Šebalj 2 1.92% DS
Janka Vavreková 2 1.92% KSS
Peter Pamula 2 1.92% SNS
Gejza Milko 2 1.92% SMER - SD
Ivan Kuhn 2 1.92% OKS
Milan Mlynár 1 0.96% SNS
Matúš Bischof 1 0.96% OKS
Jozef Kováč 1 0.96% SaS
Ján Frák 1 0.96% Független
Tibor Takáč 1 0.96% OKS
Milan Fafrák 1 0.96% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Juraj Nagy 82 49.40% Független
Attila Anna 78 46.99% Független
Ferenc Porubán 73 43.98% SMK-MKP
Beáta Beke 52 31.33% SMK-MKP
Peter Bollo 50 30.12% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 44 26.51% MOST - HÍD
Zoltán Várady 40 24.10% SMK-MKP
Monika Repaszká 28 16.87% ŠKV
Monika Šeďová 22 13.25% MOST - HÍD
Erika Ocelníková 17 10.24% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Tibor Balázs 16 9.64% MOST - HÍD
Juraj Balázs 16 9.64% Független
Dušan Pollák 13 7.83% ŠKV
Ladislav Juhász 13 7.83% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 13 7.83% MOST - HÍD
Ján Babič 12 7.23% SMER-SD
Matej Lada 10 6.02% ŠKV
Matúš Bischof 9 5.42% OKS
Róbert Bezek 9 5.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Eva Mihóková 8 4.82% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Július Barkai 8 4.82% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Hanuštiak 7 4.22% Független
Štefan Bašták 7 4.22% SMER-SD
Karol Horník 6 3.61% SMER-SD
Gejza Záhn 6 3.61% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Dušan Žiak 5 3.01% ĽS Naše Slovensko
Helena Laliková 5 3.01% KSS
Ariana Palme 4 2.41% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 3 1.81% ŠANCA
Karol Kováč 3 1.81% OKS
Ivan Kuhn 3 1.81% OKS
Martin Gallo 3 1.81% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jaroslav Kočiš 3 1.81% KSS
Jarmila Breznenová 1 0.60% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 1 0.60% SNS
Jozef Kušnier 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Michal Terrai 1 0.60% Független
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 8.72 %
Krasznahorkaváralja 33 1.27 %
Csetnek 31 1.19 %
Dobsina 30 1.15 %
Nagyveszverés 30 1.15 %
Nagyszabos 27 1.04 %
Betlér 19 0.73 %
Alsósajó 18 0.69 %
Pelsőc 15 0.58 %
Rekenyeújfalu 13 0.50 %
Oláhpatak 13 0.50 %
Andrási 13 0.50 %
Rozsnyórudna 13 0.50 %
Henckó 11 0.42 %
Jólész 11 0.42 %
Kisfeketepatak 11 0.42 %
Berzéte 11 0.42 %
Dernő 8 0.31 %
Sebespatak 8 0.31 %
Gócs 8 0.31 %
Kisszabos 8 0.31 %
Szabados 8 0.31 %
Csucsom 7 0.27 %
Özörény 6 0.23 %
Martonháza 6 0.23 %
Körtvélyes 6 0.23 %
Berzétekőrös 5 0.19 %
Rozsfalva 4 0.15 %
Lucska 4 0.15 %
Szádalmás 4 0.15 %
Barka 4 0.15 %
Hámosfalva 4 0.15 %
Gömörpanyit 4 0.15 %
Gacsalk 3 0.12 %
Kecső 3 0.12 %
Restér 3 0.12 %
Lekenye 3 0.12 %
Pétermány 3 0.12 %
Kisgencs 3 0.12 %
Szalóc 2 0.08 %
Hárskút 2 0.08 %
Gecelfalva 2 0.08 %
Tornagörgő 2 0.08 %
Gömörhosszúszó 2 0.08 %
Imrikfalva 2 0.08 %
Szilice 2 0.08 %
Szádvárborsa 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Pelsőcardó 1 0.04 %
Páskaháza 1 0.04 %
Beretke 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Felsősajó 1 0.04 %
Sajóréde 1 0.04 %
Jablonca 1 0.04 %
Várhosszúrét 1 0.04 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 58.63 %
Krasznahorkaváralja 210 11.73 %
Hárskút 174 9.72 %
Várhosszúrét 170 9.49 %
Szádalmás 78 4.36 %
Tornagörgő 75 4.19 %
Dernő 73 4.08 %
Barka 72 4.02 %
Pelsőc 65 3.63 %
Berzéte 62 3.46 %
Nagyveszverés 60 3.35 %
Jólész 58 3.24 %
Betlér 53 2.96 %
Szilice 50 2.79 %
Körtvélyes 46 2.57 %
Csetnek 45 2.51 %
Oláhpatak 45 2.51 %
Özörény 42 2.35 %
Dobsina 41 2.29 %
Andrási 40 2.23 %
Nagyszabos 39 2.18 %
Rekenyeújfalu 35 1.95 %
Gömörhosszúszó 35 1.95 %
Berzétekőrös 32 1.79 %
Jablonca 27 1.51 %
Lekenye 27 1.51 %
Lucska 26 1.45 %
Rozsnyórudna 24 1.34 %
Kiskovácsvágása 24 1.34 %
Csucsom 24 1.34 %
Szalóc 24 1.34 %
Gócs 23 1.28 %
Alsósajó 22 1.23 %
Sebespatak 21 1.17 %
Kecső 19 1.06 %
Kuntapolca 14 0.78 %
Szabados 14 0.78 %
Gömörpanyit 14 0.78 %
Felsősajó 13 0.73 %
Henckó 12 0.67 %
Kisfeketepatak 12 0.67 %
Kisgencs 10 0.56 %
Beretke 10 0.56 %
Sajóréde 10 0.56 %
Gecelfalva 9 0.50 %
Restér 9 0.50 %
Melléte 9 0.50 %
Rozsfalva 8 0.45 %
Hámosfalva 8 0.45 %
Csoltó 8 0.45 %
Pelsőcardó 7 0.39 %
Páskaháza 7 0.39 %
Martonháza 7 0.39 %
Szádvárborsa 6 0.34 %
Imrikfalva 6 0.34 %
Kisszabos 5 0.28 %
Márkuska 4 0.22 %
Annafalva 3 0.17 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 18.72 %
Lekenye 103 7.68 %
Tornagörgő 100 7.46 %
Pelsőc 88 6.56 %
Gömörhosszúszó 87 6.49 %
Özörény 72 5.37 %
Beretke 72 5.37 %
Körtvélyes 69 5.15 %
Szilice 67 5.00 %
Várhosszúrét 62 4.62 %
Berzéte 58 4.33 %
Szalóc 58 4.33 %
Szádalmás 52 3.88 %
Krasznahorkaváralja 44 3.28 %
Barka 44 3.28 %
Jablonca 42 3.13 %
Kecső 42 3.13 %
Berzétekőrös 42 3.13 %
Jólész 38 2.83 %
Szádvárborsa 34 2.54 %
Kuntapolca 32 2.39 %
Gömörpanyit 30 2.24 %
Melléte 29 2.16 %
Csucsom 27 2.01 %
Csoltó 24 1.79 %
Hárskút 23 1.72 %
Dernő 20 1.49 %
Lucska 17 1.27 %
Pelsőcardó 15 1.12 %
Páskaháza 12 0.89 %
Kiskovácsvágása 12 0.89 %
Rozsnyórudna 8 0.60 %
Csetnek 4 0.30 %
Sebespatak 4 0.30 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gócs 2 0.15 %
Nagyveszverés 2 0.15 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 51.07 %
Felsősajó 92 10.40 %
Sajóréde 72 8.14 %
Nagyveszverés 64 7.23 %
Oláhpatak 61 6.89 %
Dobsina 60 6.78 %
Betlér 32 3.62 %
Gócs 32 3.62 %
Nagyszabos 27 3.05 %
Rozsnyórudna 27 3.05 %
Sebespatak 23 2.60 %
Andrási 21 2.37 %
Pelsőc 19 2.15 %
Alsósajó 18 2.03 %
Várhosszúrét 16 1.81 %
Kisfeketepatak 14 1.58 %
Berzéte 13 1.47 %
Szádalmás 13 1.47 %
Csetnek 12 1.36 %
Csucsom 12 1.36 %
Rekenyeújfalu 12 1.36 %
Krasznahorkaváralja 11 1.24 %
Kisgencs 11 1.24 %
Jólész 11 1.24 %
Dernő 11 1.24 %
Gömörhosszúszó 10 1.13 %
Restér 7 0.79 %
Szalóc 7 0.79 %
Hámosfalva 7 0.79 %
Özörény 6 0.68 %
Martonháza 6 0.68 %
Gacsalk 6 0.68 %
Kuntapolca 6 0.68 %
Berzétekőrös 6 0.68 %
Hárskút 6 0.68 %
Henckó 5 0.56 %
Imrikfalva 5 0.56 %
Szilice 5 0.56 %
Barka 4 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Szabados 3 0.34 %
Csoltó 3 0.34 %
Lucska 3 0.34 %
Márkuska 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Sztracena 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Beretke 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Gömörpanyit 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.33 %
Csetnek 43 4.00 %
Dobsina 41 3.82 %
Nagyveszverés 38 3.54 %
Krasznahorkaváralja 30 2.79 %
Betlér 27 2.51 %
Nagyszabos 25 2.33 %
Pelsőc 20 1.86 %
Oláhpatak 20 1.86 %
Alsósajó 20 1.86 %
Andrási 19 1.77 %
Rekenyeújfalu 18 1.68 %
Henckó 17 1.58 %
Rozsnyórudna 11 1.02 %
Sebespatak 10 0.93 %
Restér 10 0.93 %
Berzéte 9 0.84 %
Gócs 9 0.84 %
Jólész 8 0.74 %
Özörény 7 0.65 %
Szabados 7 0.65 %
Gacsalk 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Kisfeketepatak 6 0.56 %
Sajóréde 6 0.56 %
Szilice 5 0.47 %
Dernő 5 0.47 %
Csucsom 5 0.47 %
Imrikfalva 5 0.47 %
Szádalmás 5 0.47 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 23.04 %
Dobsina 38 2.50 %
Nagyveszverés 33 2.17 %
Pelsőc 32 2.11 %
Krasznahorkaváralja 31 2.04 %
Nagyszabos 26 1.71 %
Rozsnyórudna 19 1.25 %
Szalóc 19 1.25 %
Andrási 19 1.25 %
Szádalmás 17 1.12 %
Berzéte 17 1.12 %
Oláhpatak 17 1.12 %
Csetnek 17 1.12 %
Gömörpanyit 15 0.99 %
Szabados 15 0.99 %
Sebespatak 14 0.92 %
Betlér 14 0.92 %
Kisgencs 13 0.86 %
Körtvélyes 13 0.86 %
Alsósajó 13 0.86 %
Jólész 12 0.79 %
Hárskút 9 0.59 %
Szádvárborsa 9 0.59 %
Várhosszúrét 8 0.53 %
Kuntapolca 8 0.53 %
Gócs 8 0.53 %
Imrikfalva 7 0.46 %
Felsősajó 7 0.46 %
Beretke 7 0.46 %
Csucsom 7 0.46 %
Restér 7 0.46 %
Henckó 7 0.46 %
Rozsfalva 7 0.46 %
Rekenyeújfalu 7 0.46 %
Özörény 7 0.46 %
Dernő 6 0.39 %
Sajóréde 6 0.39 %
Tornagörgő 5 0.33 %
Martonháza 5 0.33 %
Kisfeketepatak 5 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sztracena 4 0.26 %
Gömörhosszúszó 3 0.20 %
Berzétekőrös 3 0.20 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 21.33 %
Rozsnyó 123 9.61 %
Sajóréde 84 6.56 %
Felsősajó 52 4.06 %
Oláhpatak 46 3.59 %
Andrási 32 2.50 %
Márkuska 22 1.72 %
Gócs 17 1.33 %
Nagyveszverés 17 1.33 %
Csetnek 16 1.25 %
Nagyszabos 15 1.17 %
Imrikfalva 15 1.17 %
Betlér 13 1.02 %
Sztracena 9 0.70 %
Szádalmás 8 0.63 %
Kisfeketepatak 8 0.63 %
Pelsőc 7 0.55 %
Alsósajó 7 0.55 %
Henckó 7 0.55 %
Szabados 7 0.55 %
Rekenyeújfalu 6 0.47 %
Várhosszúrét 6 0.47 %
Sebespatak 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Özörény 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Kuntapolca 3 0.23 %
Krasznahorkaváralja 3 0.23 %
Berdárka 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Gömörpanyit 2 0.16 %
Jólész 2 0.16 %
Restér 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Rozsnyórudna 2 0.16 %
Gacsalk 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pétermány 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Szilice 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berzéte 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 28.82 %
Tornagörgő 123 17.90 %
Szádalmás 73 10.63 %
Körtvélyes 65 9.46 %
Beretke 55 8.01 %
Jablonca 52 7.57 %
Lekenye 50 7.28 %
Pelsőc 48 6.99 %
Várhosszúrét 46 6.70 %
Berzéte 46 6.70 %
Barka 42 6.11 %
Szalóc 39 5.68 %
Krasznahorkaváralja 37 5.39 %
Szilice 34 4.95 %
Berzétekőrös 28 4.08 %
Kecső 28 4.08 %
Gömörhosszúszó 25 3.64 %
Gömörpanyit 24 3.49 %
Hárskút 23 3.35 %
Csucsom 23 3.35 %
Kuntapolca 23 3.35 %
Szádvárborsa 21 3.06 %
Özörény 19 2.77 %
Dernő 19 2.77 %
Páskaháza 18 2.62 %
Jólész 16 2.33 %
Lucska 15 2.18 %
Melléte 14 2.04 %
Kiskovácsvágása 11 1.60 %
Csoltó 9 1.31 %
Rozsnyórudna 6 0.87 %
Pelsőcardó 4 0.58 %
Sajóréde 3 0.44 %
Nagyveszverés 3 0.44 %
Oláhpatak 2 0.29 %
Dobsina 2 0.29 %
Betlér 2 0.29 %
Nagyszabos 2 0.29 %
Sebespatak 1 0.15 %
Andrási 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Restér 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Csetnek 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 75.49 %
Pelsőc 14 6.86 %
Dobsina 11 5.39 %
Nagyveszverés 8 3.92 %
Várhosszúrét 7 3.43 %
Rozsnyórudna 7 3.43 %
Betlér 7 3.43 %
Rekenyeújfalu 6 2.94 %
Szádalmás 6 2.94 %
Hárskút 5 2.45 %
Krasznahorkaváralja 5 2.45 %
Tornagörgő 5 2.45 %
Beretke 4 1.96 %
Özörény 4 1.96 %
Imrikfalva 4 1.96 %
Gömörhosszúszó 4 1.96 %
Jólész 3 1.47 %
Szilice 3 1.47 %
Henckó 3 1.47 %
Nagyszabos 3 1.47 %
Körtvélyes 3 1.47 %
Oláhpatak 3 1.47 %
Szabados 3 1.47 %
Dernő 3 1.47 %
Lekenye 3 1.47 %
Andrási 3 1.47 %
Csoltó 3 1.47 %
Gócs 3 1.47 %
Pelsőcardó 2 0.98 %
Kuntapolca 2 0.98 %
Kiskovácsvágása 2 0.98 %
Barka 2 0.98 %
Sebespatak 2 0.98 %
Csucsom 2 0.98 %
Felsősajó 1 0.49 %
Páskaháza 1 0.49 %
Kisfeketepatak 1 0.49 %
Kecső 1 0.49 %
Rozsfalva 1 0.49 %
Kisgencs 1 0.49 %
Szádvárborsa 1 0.49 %
Csetnek 1 0.49 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 7.72 %
Nagyszabos 25 4.11 %
Restér 19 3.12 %
Dobsina 10 1.64 %
Martonháza 7 1.15 %
Szádalmás 5 0.82 %
Andrási 5 0.82 %
Krasznahorkaváralja 5 0.82 %
Berzéte 4 0.66 %
Barka 4 0.66 %
Alsósajó 4 0.66 %
Kuntapolca 4 0.66 %
Nagyveszverés 4 0.66 %
Szabados 3 0.49 %
Szalóc 3 0.49 %
Özörény 2 0.33 %
Gömörpanyit 2 0.33 %
Szilice 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Felsősajó 2 0.33 %
Oláhpatak 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Hámosfalva 2 0.33 %
Tornagörgő 2 0.33 %
Csetnek 2 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.33 %
Pelsőc 2 0.33 %
Kisfeketepatak 2 0.33 %
Sajóréde 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Gócs 1 0.16 %
Dernő 1 0.16 %
Hárskút 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Sebespatak 1 0.16 %
Rozsnyórudna 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Betlér 1 0.16 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 22.90 %
Özörény 51 4.71 %
Krasznahorkaváralja 37 3.42 %
Pelsőc 30 2.77 %
Gömörpanyit 27 2.49 %
Szalóc 26 2.40 %
Hárskút 24 2.22 %
Dernő 18 1.66 %
Tornagörgő 17 1.57 %
Rozsnyórudna 17 1.57 %
Szádalmás 13 1.20 %
Csucsom 12 1.11 %
Gömörhosszúszó 11 1.02 %
Kecső 10 0.92 %
Gócs 9 0.83 %
Körtvélyes 9 0.83 %
Melléte 8 0.74 %
Nagyveszverés 7 0.65 %
Berzétekőrös 7 0.65 %
Szilice 6 0.55 %
Berzéte 6 0.55 %
Kisgencs 5 0.46 %
Betlér 5 0.46 %
Barka 5 0.46 %
Csetnek 5 0.46 %
Jólész 4 0.37 %
Jablonca 4 0.37 %
Várhosszúrét 4 0.37 %
Andrási 3 0.28 %
Rozsfalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Szabados 3 0.28 %
Dobsina 3 0.28 %
Páskaháza 3 0.28 %
Pelsőcardó 3 0.28 %
Sebespatak 2 0.18 %
Kuntapolca 2 0.18 %
Martonháza 2 0.18 %
Lekenye 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Csoltó 2 0.18 %
Hámosfalva 1 0.09 %
Alsósajó 1 0.09 %
Gacsalk 1 0.09 %
Szádvárborsa 1 0.09 %
Rekenyeújfalu 1 0.09 %
Nagyszabos 1 0.09 %
Henckó 1 0.09 %
Oláhpatak 1 0.09 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 42.51 %
Krasznahorkaváralja 33 2.47 %
Betlér 24 1.80 %
Csetnek 17 1.27 %
Nagyveszverés 16 1.20 %
Andrási 14 1.05 %
Dobsina 13 0.97 %
Dernő 10 0.75 %
Pelsőc 9 0.67 %
Berzéte 8 0.60 %
Csucsom 7 0.52 %
Rekenyeújfalu 7 0.52 %
Rozsnyórudna 7 0.52 %
Nagyszabos 7 0.52 %
Jólész 7 0.52 %
Martonháza 5 0.37 %
Gömörpanyit 5 0.37 %
Várhosszúrét 5 0.37 %
Szabados 5 0.37 %
Tornagörgő 4 0.30 %
Barka 4 0.30 %
Sajóréde 4 0.30 %
Özörény 4 0.30 %
Gócs 3 0.22 %
Jablonca 3 0.22 %
Szádalmás 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Sebespatak 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Kiskovácsvágása 2 0.15 %
Kisgencs 2 0.15 %
Páskaháza 2 0.15 %
Berzétekőrös 2 0.15 %
Kuntapolca 2 0.15 %
Csoltó 2 0.15 %
Felsősajó 2 0.15 %
Márkuska 2 0.15 %
Kecső 1 0.07 %
Imrikfalva 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Oláhpatak 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 3.99 %
Krasznahorkaváralja 16 0.78 %
Berzéte 13 0.63 %
Dobsina 13 0.63 %
Nagyveszverés 13 0.63 %
Pelsőc 9 0.44 %
Nagyszabos 9 0.44 %
Oláhpatak 8 0.39 %
Martonháza 8 0.39 %
Csetnek 8 0.39 %
Restér 7 0.34 %
Andrási 7 0.34 %
Rekenyeújfalu 6 0.29 %
Rozsnyórudna 5 0.24 %
Henckó 5 0.24 %
Felsősajó 5 0.24 %
Gömörpanyit 4 0.19 %
Várhosszúrét 4 0.19 %
Özörény 4 0.19 %
Tornagörgő 4 0.19 %
Gömörhosszúszó 3 0.15 %
Annafalva 3 0.15 %
Szádalmás 3 0.15 %
Betlér 3 0.15 %
Kisfeketepatak 3 0.15 %
Szalóc 3 0.15 %
Gócs 3 0.15 %
Berzétekőrös 3 0.15 %
Hámosfalva 3 0.15 %
Sajóréde 3 0.15 %
Beretke 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Imrikfalva 2 0.10 %
Lekenye 2 0.10 %
Kuntapolca 2 0.10 %
Szilice 2 0.10 %
Barka 2 0.10 %
Márkuska 2 0.10 %
Sebespatak 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Csucsom 2 0.10 %
Dernő 2 0.10 %
Pelsőcardó 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Alsósajó 2 0.10 %
Csoltó 2 0.10 %
Lucska 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Kisgencs 1 0.05 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 63.84 %
Nagyszabos 72 23.45 %
Nagyveszverés 41 13.36 %
Dobsina 39 12.70 %
Csetnek 34 11.07 %
Betlér 34 11.07 %
Henckó 31 10.10 %
Oláhpatak 28 9.12 %
Krasznahorkaváralja 27 8.79 %
Szabados 26 8.47 %
Andrási 20 6.51 %
Rekenyeújfalu 17 5.54 %
Alsósajó 16 5.21 %
Pelsőc 15 4.89 %
Restér 13 4.23 %
Gecelfalva 10 3.26 %
Rozsfalva 10 3.26 %
Jólész 9 2.93 %
Kisgencs 8 2.61 %
Martonháza 7 2.28 %
Gócs 7 2.28 %
Rozsnyórudna 7 2.28 %
Berzéte 6 1.95 %
Csucsom 6 1.95 %
Hámosfalva 6 1.95 %
Dernő 6 1.95 %
Sajóréde 5 1.63 %
Felsősajó 5 1.63 %
Özörény 5 1.63 %
Hárskút 5 1.63 %
Várhosszúrét 5 1.63 %
Sebespatak 4 1.30 %
Berzétekőrös 4 1.30 %
Kisfeketepatak 4 1.30 %
Gömörpanyit 4 1.30 %
Kisszabos 4 1.30 %
Gacsalk 4 1.30 %
Annafalva 4 1.30 %
Pétermány 3 0.98 %
Kecső 3 0.98 %
Márkuska 3 0.98 %
Lekenye 3 0.98 %
Jablonca 3 0.98 %
Barka 2 0.65 %
Gömörhosszúszó 2 0.65 %
Lucska 2 0.65 %
Kuntapolca 2 0.65 %
Imrikfalva 2 0.65 %
Csoltó 2 0.65 %
Szádvárborsa 2 0.65 %
Beretke 1 0.33 %
Szilice 1 0.33 %
Tornagörgő 1 0.33 %
Szádalmás 1 0.33 %
Pelsőcardó 1 0.33 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 5.74 %
Rozsnyó 30 4.20 %
Krasznahorkaváralja 18 2.52 %
Dobsina 13 1.82 %
Restér 12 1.68 %
Nagyveszverés 9 1.26 %
Sebespatak 8 1.12 %
Csetnek 8 1.12 %
Martonháza 7 0.98 %
Alsósajó 7 0.98 %
Szabados 6 0.84 %
Rozsfalva 5 0.70 %
Berzéte 5 0.70 %
Páskaháza 4 0.56 %
Özörény 4 0.56 %
Pelsőc 4 0.56 %
Kuntapolca 3 0.42 %
Gócs 3 0.42 %
Csoltó 3 0.42 %
Kisfeketepatak 3 0.42 %
Annafalva 2 0.28 %
Beretke 2 0.28 %
Felsősajó 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Andrási 2 0.28 %
Rekenyeújfalu 2 0.28 %
Sajóréde 1 0.14 %
Imrikfalva 1 0.14 %
Kisgencs 1 0.14 %
Márkuska 1 0.14 %
Gömörpanyit 1 0.14 %
Csucsom 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Betlér 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 64.76 %
Krasznahorkaváralja 63 9.49 %
Hárskút 62 9.34 %
Várhosszúrét 52 7.83 %
Csetnek 23 3.46 %
Berzéte 22 3.31 %
Pelsőc 22 3.31 %
Sebespatak 20 3.01 %
Kisgencs 20 3.01 %
Jólész 19 2.86 %
Szádalmás 16 2.41 %
Dernő 15 2.26 %
Nagyveszverés 14 2.11 %
Csucsom 14 2.11 %
Özörény 13 1.96 %
Tornagörgő 13 1.96 %
Oláhpatak 12 1.81 %
Barka 11 1.66 %
Rozsnyórudna 11 1.66 %
Nagyszabos 10 1.51 %
Sajóréde 10 1.51 %
Szalóc 9 1.36 %
Betlér 9 1.36 %
Dobsina 9 1.36 %
Andrási 9 1.36 %
Szilice 8 1.20 %
Kuntapolca 8 1.20 %
Pétermány 6 0.90 %
Beretke 6 0.90 %
Annafalva 6 0.90 %
Restér 5 0.75 %
Körtvélyes 5 0.75 %
Rekenyeújfalu 5 0.75 %
Gömörhosszúszó 5 0.75 %
Gecelfalva 5 0.75 %
Gömörpanyit 5 0.75 %
Lucska 5 0.75 %
Alsósajó 5 0.75 %
Martonháza 4 0.60 %
Kecső 4 0.60 %
Berzétekőrös 4 0.60 %
Szabados 4 0.60 %
Rozsfalva 4 0.60 %
Kiskovácsvágása 4 0.60 %
Csoltó 3 0.45 %
Gócs 3 0.45 %
Kisfeketepatak 3 0.45 %
Henckó 3 0.45 %
Melléte 3 0.45 %
Hámosfalva 3 0.45 %
Márkuska 2 0.30 %
Felsősajó 2 0.30 %
Sztracena 2 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Jablonca 2 0.30 %
Berdárka 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.67 %
Andrási 40 7.25 %
Krasznahorkaváralja 16 2.90 %
Alsósajó 12 2.17 %
Csetnek 12 2.17 %
Kisfeketepatak 11 1.99 %
Nagyszabos 11 1.99 %
Dobsina 9 1.63 %
Sebespatak 8 1.45 %
Rekenyeújfalu 8 1.45 %
Restér 7 1.27 %
Pelsőc 5 0.91 %
Berzéte 5 0.91 %
Rozsfalva 5 0.91 %
Oláhpatak 4 0.72 %
Sajóréde 4 0.72 %
Felsősajó 4 0.72 %
Nagyveszverés 4 0.72 %
Gömörpanyit 3 0.54 %
Özörény 3 0.54 %
Barka 3 0.54 %
Szabados 3 0.54 %
Imrikfalva 3 0.54 %
Várhosszúrét 2 0.36 %
Annafalva 2 0.36 %
Jólész 2 0.36 %
Márkuska 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 107.62 %
Várhosszúrét 223 26.96 %
Krasznahorkaváralja 199 24.06 %
Hárskút 113 13.66 %
Jólész 92 11.12 %
Berzéte 88 10.64 %
Szádalmás 82 9.92 %
Tornagörgő 76 9.19 %
Berzétekőrös 69 8.34 %
Jablonca 65 7.86 %
Szilice 58 7.01 %
Csucsom 54 6.53 %
Gömörhosszúszó 53 6.41 %
Pelsőc 51 6.17 %
Dernő 46 5.56 %
Rozsnyórudna 45 5.44 %
Szalóc 39 4.72 %
Özörény 36 4.35 %
Körtvélyes 35 4.23 %
Barka 32 3.87 %
Kuntapolca 27 3.26 %
Csetnek 25 3.02 %
Sebespatak 25 3.02 %
Nagyveszverés 24 2.90 %
Lekenye 22 2.66 %
Betlér 20 2.42 %
Kecső 19 2.30 %
Andrási 19 2.30 %
Rekenyeújfalu 19 2.30 %
Szádvárborsa 16 1.93 %
Melléte 16 1.93 %
Csoltó 16 1.93 %
Dobsina 16 1.93 %
Martonháza 14 1.69 %
Kiskovácsvágása 11 1.33 %
Beretke 11 1.33 %
Oláhpatak 10 1.21 %
Lucska 10 1.21 %
Kisgencs 9 1.09 %
Alsósajó 9 1.09 %
Páskaháza 9 1.09 %
Szabados 9 1.09 %
Pelsőcardó 7 0.85 %
Gömörpanyit 7 0.85 %
Gócs 6 0.73 %
Felsősajó 5 0.60 %
Sajóréde 5 0.60 %
Nagyszabos 4 0.48 %
Henckó 3 0.36 %
Gacsalk 3 0.36 %
Imrikfalva 3 0.36 %
Sztracena 2 0.24 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Restér 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 16.95 %
Nagyszabos 150 7.75 %
Alsósajó 87 4.50 %
Dobsina 64 3.31 %
Csetnek 62 3.20 %
Sebespatak 56 2.89 %
Szalóc 52 2.69 %
Oláhpatak 52 2.69 %
Nagyveszverés 50 2.58 %
Krasznahorkaváralja 42 2.17 %
Pelsőc 42 2.17 %
Rekenyeújfalu 35 1.81 %
Rozsfalva 32 1.65 %
Gömörpanyit 32 1.65 %
Restér 30 1.55 %
Kuntapolca 26 1.34 %
Sajóréde 26 1.34 %
Szabados 26 1.34 %
Kisfeketepatak 25 1.29 %
Özörény 23 1.19 %
Betlér 22 1.14 %
Jablonca 22 1.14 %
Tornagörgő 19 0.98 %
Martonháza 18 0.93 %
Rozsnyórudna 17 0.88 %
Szádvárborsa 16 0.83 %
Szilice 15 0.78 %
Berzéte 15 0.78 %
Imrikfalva 14 0.72 %
Gecelfalva 12 0.62 %
Szádalmás 12 0.62 %
Páskaháza 11 0.57 %
Gömörhosszúszó 11 0.57 %
Kisgencs 11 0.57 %
Kecső 11 0.57 %
Felsősajó 10 0.52 %
Várhosszúrét 9 0.47 %
Henckó 9 0.47 %
Csoltó 8 0.41 %
Hárskút 8 0.41 %
Csucsom 8 0.41 %
Andrási 8 0.41 %
Hámosfalva 8 0.41 %
Körtvélyes 8 0.41 %
Gócs 7 0.36 %
Márkuska 7 0.36 %
Gacsalk 6 0.31 %
Pelsőcardó 6 0.31 %
Berzétekőrös 6 0.31 %
Beretke 6 0.31 %
Barka 6 0.31 %
Jólész 4 0.21 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Kisszabos 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 38.01 %
Pelsőc 138 16.14 %
Várhosszúrét 65 7.60 %
Rozsnyórudna 38 4.44 %
Jablonca 33 3.86 %
Krasznahorkaváralja 32 3.74 %
Körtvélyes 31 3.63 %
Kecső 26 3.04 %
Berzéte 25 2.92 %
Dobsina 24 2.81 %
Nagyveszverés 24 2.81 %
Tornagörgő 21 2.46 %
Rekenyeújfalu 19 2.22 %
Betlér 18 2.11 %
Szilice 17 1.99 %
Hárskút 17 1.99 %
Kuntapolca 17 1.99 %
Szalóc 17 1.99 %
Gömörhosszúszó 16 1.87 %
Henckó 15 1.75 %
Barka 14 1.64 %
Sebespatak 13 1.52 %
Szabados 13 1.52 %
Csoltó 13 1.52 %
Nagyszabos 13 1.52 %
Csetnek 13 1.52 %
Dernő 12 1.40 %
Jólész 11 1.29 %
Özörény 10 1.17 %
Andrási 10 1.17 %
Gömörpanyit 10 1.17 %
Berzétekőrös 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Melléte 8 0.94 %
Oláhpatak 8 0.94 %
Szádalmás 8 0.94 %
Pelsőcardó 7 0.82 %
Kisgencs 7 0.82 %
Beretke 6 0.70 %
Restér 6 0.70 %
Csucsom 5 0.58 %
Gócs 5 0.58 %
Szádvárborsa 5 0.58 %
Gacsalk 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Imrikfalva 4 0.47 %
Sajóréde 4 0.47 %
Lucska 4 0.47 %
Hámosfalva 3 0.35 %
Páskaháza 3 0.35 %
Martonháza 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Kiskovácsvágása 3 0.35 %
Kisfeketepatak 3 0.35 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Annafalva 2 0.23 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 76.82 %
Rozsnyó 339 72.75 %
Nagyszabos 128 27.47 %
Oláhpatak 118 25.32 %
Alsósajó 96 20.60 %
Nagyveszverés 83 17.81 %
Sajóréde 68 14.59 %
Betlér 62 13.30 %
Felsősajó 56 12.02 %
Imrikfalva 44 9.44 %
Csetnek 43 9.23 %
Gócs 37 7.94 %
Sztracena 29 6.22 %
Kisfeketepatak 28 6.01 %
Henckó 25 5.36 %
Rekenyeújfalu 19 4.08 %
Pelsőc 17 3.65 %
Restér 15 3.22 %
Sebespatak 15 3.22 %
Gecelfalva 13 2.79 %
Berzéte 13 2.79 %
Andrási 12 2.58 %
Szabados 11 2.36 %
Martonháza 11 2.36 %
Rozsnyórudna 10 2.15 %
Gacsalk 9 1.93 %
Kisgencs 7 1.50 %
Krasznahorkaváralja 7 1.50 %
Szádalmás 6 1.29 %
Rozsfalva 5 1.07 %
Várhosszúrét 5 1.07 %
Gömörpanyit 5 1.07 %
Márkuska 4 0.86 %
Csucsom 4 0.86 %
Pétermány 3 0.64 %
Körtvélyes 3 0.64 %
Annafalva 3 0.64 %
Kuntapolca 2 0.43 %
Tornagörgő 2 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.43 %
Csoltó 2 0.43 %
Hámosfalva 2 0.43 %
Özörény 2 0.43 %
Beretke 1 0.21 %
Jablonca 1 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.21 %
Barka 1 0.21 %
Berdárka 1 0.21 %
Lucska 1 0.21 %
Gömörhosszúszó 1 0.21 %
Kisszabos 1 0.21 %
Dernő 1 0.21 %
Hárskút 1 0.21 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 27.36 %
Dobsina 43 4.78 %
Krasznahorkaváralja 31 3.45 %
Nagyveszverés 31 3.45 %
Csetnek 30 3.34 %
Nagyszabos 24 2.67 %
Pelsőc 24 2.67 %
Rozsnyórudna 21 2.34 %
Andrási 21 2.34 %
Betlér 20 2.22 %
Alsósajó 16 1.78 %
Rekenyeújfalu 15 1.67 %
Tornagörgő 14 1.56 %
Szádalmás 13 1.45 %
Oláhpatak 12 1.33 %
Jólész 12 1.33 %
Dernő 10 1.11 %
Csucsom 10 1.11 %
Berzéte 10 1.11 %
Sebespatak 9 1.00 %
Szilice 8 0.89 %
Lekenye 8 0.89 %
Lucska 8 0.89 %
Özörény 7 0.78 %
Martonháza 7 0.78 %
Barka 7 0.78 %
Várhosszúrét 7 0.78 %
Hárskút 7 0.78 %
Kisfeketepatak 6 0.67 %
Imrikfalva 6 0.67 %
Henckó 6 0.67 %
Gócs 6 0.67 %
Kiskovácsvágása 5 0.56 %
Kisszabos 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Körtvélyes 4 0.44 %
Felsősajó 4 0.44 %
Hámosfalva 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Gömörpanyit 4 0.44 %
Csoltó 4 0.44 %
Gacsalk 4 0.44 %
Beretke 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Márkuska 3 0.33 %
Kisgencs 3 0.33 %
Kecső 3 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Restér 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Sajóréde 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.87 %
Dobsina 75 10.79 %
Felsősajó 61 8.78 %
Oláhpatak 35 5.04 %
Andrási 34 4.89 %
Sajóréde 31 4.46 %
Nagyveszverés 27 3.88 %
Nagyszabos 23 3.31 %
Kisfeketepatak 20 2.88 %
Gócs 18 2.59 %
Sebespatak 16 2.30 %
Betlér 14 2.01 %
Csetnek 13 1.87 %
Kisgencs 13 1.87 %
Pelsőc 12 1.73 %
Sztracena 12 1.73 %
Alsósajó 10 1.44 %
Restér 9 1.29 %
Imrikfalva 9 1.29 %
Henckó 7 1.01 %
Szabados 7 1.01 %
Gömörpanyit 7 1.01 %
Rozsnyórudna 7 1.01 %
Rekenyeújfalu 7 1.01 %
Krasznahorkaváralja 6 0.86 %
Márkuska 6 0.86 %
Pelsőcardó 6 0.86 %
Beretke 6 0.86 %
Hárskút 5 0.72 %
Körtvélyes 5 0.72 %
Jólész 4 0.58 %
Csucsom 4 0.58 %
Dernő 4 0.58 %
Berzéte 4 0.58 %
Rozsfalva 4 0.58 %
Özörény 4 0.58 %
Várhosszúrét 4 0.58 %
Gecelfalva 4 0.58 %
Tornagörgő 4 0.58 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 295.24 %
Csetnek 56 26.67 %
Betlér 35 16.67 %
Krasznahorkaváralja 29 13.81 %
Pelsőc 23 10.95 %
Nagyszabos 21 10.00 %
Nagyveszverés 20 9.52 %
Dobsina 18 8.57 %
Várhosszúrét 15 7.14 %
Berzéte 14 6.67 %
Sebespatak 11 5.24 %
Oláhpatak 10 4.76 %
Csucsom 10 4.76 %
Sajóréde 10 4.76 %
Szádalmás 9 4.29 %
Jólész 9 4.29 %
Andrási 9 4.29 %
Gömörpanyit 8 3.81 %
Rozsnyórudna 8 3.81 %
Hárskút 7 3.33 %
Szilice 6 2.86 %
Dernő 6 2.86 %
Szabados 6 2.86 %
Gócs 6 2.86 %
Barka 5 2.38 %
Rekenyeújfalu 5 2.38 %
Henckó 5 2.38 %
Restér 5 2.38 %
Alsósajó 4 1.90 %
Márkuska 4 1.90 %
Felsősajó 4 1.90 %
Lucska 4 1.90 %
Kuntapolca 4 1.90 %
Kisgencs 3 1.43 %
Hámosfalva 3 1.43 %
Gacsalk 3 1.43 %
Szalóc 3 1.43 %
Lekenye 3 1.43 %
Tornagörgő 3 1.43 %
Szádvárborsa 2 0.95 %
Martonháza 2 0.95 %
Rozsfalva 2 0.95 %
Berdárka 2 0.95 %
Körtvélyes 2 0.95 %
Annafalva 2 0.95 %
Gecelfalva 1 0.48 %
Páskaháza 1 0.48 %
Csoltó 1 0.48 %
Berzétekőrös 1 0.48 %
Imrikfalva 1 0.48 %
Sztracena 1 0.48 %
Özörény 1 0.48 %
Gömörhosszúszó 1 0.48 %
Melléte 1 0.48 %
Pelsőcardó 1 0.48 %
Kisfeketepatak 1 0.48 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.81 %
Nagyszabos 178 15.70 %
Csetnek 85 7.50 %
Szabados 80 7.05 %
Nagyveszverés 50 4.41 %
Sebespatak 45 3.97 %
Rekenyeújfalu 45 3.97 %
Dobsina 41 3.62 %
Betlér 38 3.35 %
Pelsőc 35 3.09 %
Martonháza 34 3.00 %
Oláhpatak 34 3.00 %
Alsósajó 28 2.47 %
Rozsfalva 25 2.20 %
Restér 22 1.94 %
Márkuska 18 1.59 %
Sajóréde 17 1.50 %
Jablonca 16 1.41 %
Kisgencs 16 1.41 %
Krasznahorkaváralja 15 1.32 %
Henckó 14 1.23 %
Kisszabos 13 1.15 %
Gecelfalva 13 1.15 %
Felsősajó 12 1.06 %
Hámosfalva 12 1.06 %
Gócs 12 1.06 %
Rozsnyórudna 11 0.97 %
Kisfeketepatak 11 0.97 %
Andrási 9 0.79 %
Gacsalk 8 0.71 %
Tornagörgő 7 0.62 %
Kuntapolca 7 0.62 %
Berzéte 7 0.62 %
Gömörpanyit 7 0.62 %
Várhosszúrét 5 0.44 %
Szilice 5 0.44 %
Berdárka 4 0.35 %
Pétermány 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 7.08 %
Csetnek 48 2.05 %
Nagyszabos 32 1.36 %
Sebespatak 24 1.02 %
Nagyveszverés 22 0.94 %
Dobsina 21 0.90 %
Oláhpatak 21 0.90 %
Pelsőc 20 0.85 %
Szabados 18 0.77 %
Kisfeketepatak 13 0.55 %
Kuntapolca 12 0.51 %
Krasznahorkaváralja 12 0.51 %
Rekenyeújfalu 11 0.47 %
Gacsalk 11 0.47 %
Martonháza 10 0.43 %
Kisgencs 10 0.43 %
Hámosfalva 9 0.38 %
Rozsnyórudna 9 0.38 %
Betlér 9 0.38 %
Felsősajó 7 0.30 %
Alsósajó 7 0.30 %
Restér 7 0.30 %
Várhosszúrét 7 0.30 %
Pelsőcardó 6 0.26 %
Gecelfalva 6 0.26 %
Andrási 5 0.21 %
Henckó 5 0.21 %
Beretke 4 0.17 %
Sajóréde 4 0.17 %
Tornagörgő 4 0.17 %
Imrikfalva 3 0.13 %
Szilice 3 0.13 %
Berzétekőrös 3 0.13 %
Berzéte 3 0.13 %
Pétermány 3 0.13 %
Szádalmás 3 0.13 %
Jólész 2 0.09 %
Márkuska 2 0.09 %
Csucsom 2 0.09 %
Sztracena 2 0.09 %
Páskaháza 2 0.09 %
Rozsfalva 2 0.09 %
Gócs 1 0.04 %
Gömörhosszúszó 1 0.04 %
Körtvélyes 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Barka 1 0.04 %
Csoltó 1 0.04 %
Özörény 1 0.04 %
Kisszabos 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Szalóc 1 0.04 %
Kecső 1 0.04 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 45.59 %
Nagyveszverés 34 3.61 %
Krasznahorkaváralja 32 3.40 %
Szádalmás 28 2.98 %
Betlér 26 2.76 %
Pelsőc 21 2.23 %
Hárskút 21 2.23 %
Szádvárborsa 20 2.13 %
Csetnek 20 2.13 %
Sebespatak 19 2.02 %
Berzéte 18 1.91 %
Jólész 18 1.91 %
Nagyszabos 18 1.91 %
Özörény 18 1.91 %
Várhosszúrét 17 1.81 %
Dobsina 17 1.81 %
Tornagörgő 17 1.81 %
Kisgencs 14 1.49 %
Csucsom 14 1.49 %
Gócs 13 1.38 %
Alsósajó 12 1.28 %
Rozsnyórudna 12 1.28 %
Rekenyeújfalu 12 1.28 %
Andrási 12 1.28 %
Körtvélyes 10 1.06 %
Gömörpanyit 10 1.06 %
Berzétekőrös 9 0.96 %
Dernő 9 0.96 %
Oláhpatak 9 0.96 %
Henckó 9 0.96 %
Sajóréde 9 0.96 %
Jablonca 8 0.85 %
Kuntapolca 8 0.85 %
Szalóc 7 0.74 %
Kecső 7 0.74 %
Szilice 6 0.64 %
Felsősajó 6 0.64 %
Kisfeketepatak 5 0.53 %
Gömörhosszúszó 5 0.53 %
Restér 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Imrikfalva 4 0.43 %
Martonháza 3 0.32 %
Csoltó 3 0.32 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 64.19 %
Krasznahorkaváralja 60 7.96 %
Pelsőc 45 5.97 %
Berzétekőrös 40 5.31 %
Gömörpanyit 38 5.04 %
Hárskút 37 4.91 %
Özörény 35 4.64 %
Rozsnyórudna 33 4.38 %
Jólész 33 4.38 %
Nagyveszverés 32 4.24 %
Csetnek 27 3.58 %
Gömörhosszúszó 26 3.45 %
Jablonca 23 3.05 %
Szádalmás 22 2.92 %
Tornagörgő 21 2.79 %
Betlér 20 2.65 %
Berzéte 20 2.65 %
Sebespatak 18 2.39 %
Dernő 15 1.99 %
Kecső 14 1.86 %
Rekenyeújfalu 13 1.72 %
Oláhpatak 13 1.72 %
Dobsina 12 1.59 %
Melléte 10 1.33 %
Nagyszabos 9 1.19 %
Andrási 9 1.19 %
Csucsom 9 1.19 %
Szilice 9 1.19 %
Szalóc 9 1.19 %
Sajóréde 8 1.06 %
Kuntapolca 7 0.93 %
Alsósajó 7 0.93 %
Várhosszúrét 7 0.93 %
Gócs 7 0.93 %
Lekenye 5 0.66 %
Csoltó 5 0.66 %
Szabados 5 0.66 %
Kisgencs 5 0.66 %
Lucska 5 0.66 %
Páskaháza 4 0.53 %
Henckó 4 0.53 %
Beretke 4 0.53 %
Pelsőcardó 4 0.53 %
Rozsfalva 4 0.53 %
Felsősajó 4 0.53 %
Kiskovácsvágása 3 0.40 %
Kisfeketepatak 3 0.40 %
Körtvélyes 3 0.40 %
Martonháza 3 0.40 %
Hámosfalva 3 0.40 %
Restér 3 0.40 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Pétermány 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Annafalva 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Sztracena 1 0.13 %
Márkuska 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 6.30 %
Krasznahorkaváralja 12 1.24 %
Csetnek 10 1.03 %
Hárskút 9 0.93 %
Várhosszúrét 8 0.83 %
Rekenyeújfalu 8 0.83 %
Dobsina 7 0.72 %
Nagyszabos 7 0.72 %
Szalóc 6 0.62 %
Andrási 6 0.62 %
Pelsőc 5 0.52 %
Restér 5 0.52 %
Martonháza 4 0.41 %
Kisfeketepatak 4 0.41 %
Csucsom 4 0.41 %
Beretke 4 0.41 %
Tornagörgő 3 0.31 %
Oláhpatak 3 0.31 %
Henckó 3 0.31 %
Betlér 3 0.31 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Imrikfalva 3 0.31 %
Berzéte 3 0.31 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Felsősajó 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Gócs 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Dernő 2 0.21 %
Özörény 2 0.21 %
Sebespatak 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Rozsnyórudna 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0