SK
DS
.....

Somorja

Város

címer zászló
3934 94% magyar 1910
6752 50% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Somorja
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šamorín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Becsked, Bucsuháza, Csölösztő, Gancsháza, Hegyföld, Királyfia, Kisgútor, Körtvélyes, Körtvélyesi-víztároló, Pipagyújtó, Pomlé, Sámot, Tejfalu, Vesszős
Koordináták:
48.02944946, 17.31018257
Terület:
44,35 km2
Rang:
város
Népesség:
13147
Tszf. magasság:
125 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93101
Település kód:
501905
Szervezeti azonosító:
305723
Adóazonosító:
2020370121

Somorja a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén fekszik, az 1992-ben tóvá duzzasztott (Körtvélyesi-víztároló) Duna bal partjának közelében, Pozsonytól 24 km-re délkeletre, Dunaszerdahelytól 24 km-re nyugatra. A 63-as (Pozsony-Komárom) főút érinti a várost, az 503-es út Nagymagyaron keresztül (13 km) Szenc felé (28 km) teremt összeköttetést. A Komárom-Pozsony vasútvonal legközelebbi állomása a közeli Úszoron van (5 km), ahonnan 1915-től a hatvanas évekig mellékvonal vezetett a városba (teherforgalommal a 90-es évekig). Nyugatról Gútor, északnyugatról Dunajská Lužná, északról Úszor, északkeletről Nagypaka, keletről Bacsfa és Doborgaz, délnyugatról Rajka, délről pedig Dunakiliti községekkel határos. Déli határát a Duna korábbi főága alkotja, mely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között. Északnyugati határa 1938-1945 között államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

Somorja 1405-1465 között szabad királyi város volt, majd 1871-ig mezővárosi rangot viselt. Ezután nagyközségként volt Pozsony vármegye Somorjai járásának székhelye 1920-ig. A csehszlovák közigazgatásban is járási székhely maradt, egészen a Somorjai járás megszüntetéséig 1960-ban, ettől kezdve (egyben városi rangját visszakapva) mindmáig a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozik. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Somorjához 1960-ban hozzácsatolták Csölösztőt, 1976-ban pedig (az 1940-ben Királyfiával és Bucsuházával egyesített) Tejfalu községet is, így alakult ki mai területe (44,35 km²). Elődközségei alkotják a városrészeket és a kataszteri területeket is, melyek a következőek: Bucsuháza (6,17 km²), Királyfia (2,25 km²), Csölösztő (5,76 km²), Tejfalu (6,45 km²), Somorja (23,72 km²).

Népesség

1921-ben az akkor nagyközségi rangot viselő Somorjának 3144 lakosa volt, ennek 86,5 %-a magyar nemzetiségű volt, de számottevő volt a németek aránya is (4,5%). Somorján és Tejfalun népes zsidó közösség is élt az 1944-es népirtás előtt (1921-ben az izraelita vallásúak Somorján a népesség 8,4 %-át, Tejfalun 6,9 %-át alkották). 1939-ben (a mai területre vetítve) 4858 lakosa volt. A következő fél évszázadban (a várossá nyilvánítással, iparosítással, fejlesztéssel kapcsolatban) ez a szám két és félszeresére nőtt. Különösen gyorsan növekedett a város 1970-1991 között, amikor a gyarapodás 70,8 %-ot tett ki (7112-ről 12 051-re). Az 1990-es évekre a stagnálás jellemző, 2001-2011 között a város népessége újra gyors növekedésnek indult (4,8 %), szoros összefüggésben azzal, hogy a város a gyorsan fejlődő Pozsony agglomerációjába került és egyre többen költöztek ide a közeli nagyvárosból. Ezzel párhuzamosan növekedett a szlovák nemzetiségűek aránya is, akik nagyobb számban 1945 után jelentek meg Somorján, amikor magyar lakosságának egy részét áttelepítették Magyarországra. 2011-ben a lakosság többsége (57,4 %) még mindig magyar nemzetiségű, a szlovákok a népesség több mint egyharmadát alkotják (34,3 %). A gyorsuló asszimilációt mutatja, hogy 2009-ben kétharmadával több gyermek tanult magyar, mint szlovák nyelven. 1921-ben még a lakosság 73,2 %-a volt római katolikus vallású, 2011-re ez 65,2 %-ra csökkent. A városban élő roma közösség a lakosság 6,2 %-át teszi ki.

Történelem

Nevét Szűz Mária tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta. A Sancta Maria név az idők folyamán Somorjává alakult át. Először 1238-ban említik templomát „ecclesia Sancte Mariae” néven, de ezen azon oklevél hitelességével kapcsolatban kétségek merültek fel. Az első hitelesnek vélt írásos emlék 1285-ből származik, ebben Somorját „Villa Sancte Márie” alakban említik. 1287-ben Károly pozsonyi várispán kapta adományként. 1405-ben Zsigmond királytól szabad királyi városi jogokat és vámmentességet kapott, ekkor lakosai erődfallal vették körül. 1411-ben vásártartási jogot kapott. 1410-től többször elzálogosították. Mátyás 1465-ben megerősítette Somorja eredeti kiváltságait, 1589-ben azonban elvesztette szabad királyi városi rangját, s mezővárossá lett. Győr eleste (1594) után a város jelentősége megnőtt. Egykori erődítményeinek már nyoma sincs. 1580-ban Pálffy Miklós szerezte meg és a pozsonyi várispánsághoz csatolta. 1683-ban felégette a török. A 17. századtól a pozsonyi uradalom egyik központja, a Csallóköz nyugati részének gazdasági központja, ekkorra a középkori német lakosságának a többsége elmagyarosodott. A 16. századtól egymás után alakultak meg céhei. Előbb a szűcsök és gombkötők, majd a 17. századtól a kovácsok, a lakatosok, a bognárok, csizmadiák, molnárok, később az asztalosok, az ácsok, cipészek, fazekasok, szabók és kőművesek alakították meg céheiket. 1689-ben I. Lipót császár törvényhatósági és közigazgatási jogokkal ruházta fel. 1712 és 1805 között növekedett a város által tartható vásárok száma. A pálosok 1690-ben telepedtek meg itt és felépítették kolostorukat. A 18. században 13 malom és sörfőzde működött a településen. Az adóösszeírások szerint 1550-ben 110, 1564-ben 72, 1588-ban 69 portája adózott. 1870-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került egy 540 darabos, a város határában előkerült pénzlelet egy része, amely 17. századi magyar uralkodók vereteit tartalmazta. 1715-ben 4 malma és 198 adózó háztartása volt. 1828-ban 412 házában 2990 lakos élt. 1876-tól 1899-ig rendezett tanácsú városi rangot viselő település volt. Hitelintézetét 1894-ben alapították. Az első világháború alatt területén hadifogolytábor működött, ahol főként orosz és olasz hadifoglyok raboskodtak. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye Somorjai járásának székhelye volt. 1927-ben Khin Antal tanár múzeumot alapított a városban. Egykori gyűjteményeinek egy része, ma a pozsonyi Nemzeti Múzeum raktáraiban található. 1960-ban közigazgatásilag Somorjához csatolták Csölösztőt, 1976-ban Tejfalut, Bucsuházát és Királyfiát. Járási székhely rangját 1960-ban veszítette el, ugyanekkor azonban ismét várossá nyilvánították.

Mai jelentősége

A város a Felső-Csallóköz kulturális és gazdasági központja: 1927-ben eredetileg itt hozták létre a Csallóközi Múzeumot, amely a második világháború utáni felszámolását követően 1964-ben Duna-szerdahelyen alakult újjá. 1976-ban helytörténeti múzeum jellegű Városi Honismereti Háza létesült, amely 1982 óta a Csallóközi Múzeum kihelyezett részlegeként működik. A város az 1991-ben alapított szlovákiai magyar kisebbségi könyvtár és levéltár, a Bibliotheca Hungarica és az 1996-ban létrejött Fórum Kisebbségkutató Intézet székhelye, 1990 óta itt rendezik meg a Samaria Régi Zenei Napokat. A két világháború között Somorja és Vidéke, az 1950-es években Horný Žitný ostrov – Felső-Csallóköz címmel jelent meg járási hetilapja; a Somorja és Vidéke (Šamorín a okolie) című kétnyelvű közéleti lapja 1991 óta jelenik meg. A 21. század elején magyar tanítási nyelvű alapiskolával (Corvin Mátyás Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola), 1954-ben alapított magyar tanítási nyelvű gimnáziummal (Madách Imre Gimnázium), 1968-ban alapított magyar tanítási nyelvű Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézettel, 1983-ban alapított vegyes, szlovák–magyar tanítási nyelvű Vendéglátóipari Szaktanintézettel rendelkezett. Jelenleg élelmiszer- és építőanyag-ipara jelentős; nagy hagyományokra visszatekintő méntelepén versenylovakat és tenyészméneket tenyésztenek. 2014-ben itt épült fel Szlovákia legnagyobb lóversenypályája. A 13. században épült román kori templomát, amely 1789-ben került a református egyház használatába, 1449-ben gótikus stílusban építették át. A városháza a 16. században reneszánsz, a paulánusok temploma és rendháza 1778-ban barokk, evangélikus temploma 1784–85-ben barokk-klasszicista, ma kiállító- és hangversenyteremként működő zsinagógája 1912-ben historizáló stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SAMARJA, közönségesen Somorja. Fanum S. Mariæ, S. Samariæ. Sommerein, Szamorin. Nevezetes, és régi privilegizált Mezőváros Pozsony Vármegyében, a’ Tsalóközben; lakosai leginkább Magyarok, és kevesebb Németek, katolikusok, evangelikusok, és reformátusok; fekszik az öreg Dunához 3/4, az Érsek Újvári ág Dunához pedig 1 1/2 órányira, sík földön, Gutor, Dienesdi, Gantsháza, ’s több helységeknek szomszédságjokban. Hajdani Lakosai külömbféle hív szolgálattyaikért nevezetes szabadságokat nyertek a’ régi Magyar Királyoktól, és ezen kivűl bírtokokat is; úgymint 1298, 1382, 1392, 1405, melly szerént szabadokká tétettek minden vámoktól ’s a’ t. Ugyan ezen esztendőben szabad Királyi Várossá is lett, de 1465-dikben azoknak számok közzűl kirekesztetett. 1411-ben ZSIGMOND által két országos vásároknak tartását nyertek. 1426. 1439. 1456. 1465. 1468. 1483. 1488. 1513. 1519. 1544. 1712. 1748. 1769. 1779. újjabb meg újjabb szabadságokat, majd jószágokat, és azoknak meg erőssíttetéseit nyerték Lakosai; úgy hogy lefizetvén esztendőnként a’ Pozsonyi Vár’ Kapitánnyának 806 forintot, mindennémű szabadságokkal, és haszonvételekkel élnek. Az elmúltt Században könyvnyomtató ház is vala benne. Lásd az Egyházi Ágendát, melly betűivel nyomtattatott 1650-ben Véghelius Andrásnál. – ERZSÉBET, MÁTYÁS, és I. FERDINÁNDtól nyertt pusztái, mellyekkel újjabban öregbíttetett e’ Város, ezek: Betsked, Bálidháza, Kis-Gutor, Bense, Szap másként Pomel, Balásháza, és Barlabásföldgye. Ékesítik e’ Várost a’ K. jeles Szentegyházok, mellynek tornya meszsze ellátszik. 1789ben vették-meg a’ Relig. Kintstártól, ’s a’ vólt Sz. Ferentz Szerzetebéli Atyáknak Klastromjokkal, és egyéb épűleteikkel egygyütt magok hasznokra fordították. A’ régi Parochiális Szentegyházban most a’ Reformátusok tartyák az Isteni tiszteletet; ez is jeles épűlet. Az Evangelikusok pedig magoknak új Templomot építtettek. Nevezetes épűlet továbbá a’ Városháza egy emeletre, ’s kisded toronnyal ékesítve. Midőn még Kir. Város vala, ZSIGMOND, ALBERT, és MÁTYÁS Királyok ideigvaló Rezidentziát is tartottak itten, melly házat most Stokovics, Vidi, Göttl, és Sándor Urak bírnak. Az első szakasznak felső emelettye már lebontattatott. – Hajdan 2 kapui, és bástyái is vóltak; de már most tsak nevei forognak emlékezetben. A’ Városnak útszái tsatornákkal, és gyalog útakkal ki vagynak rakva. 1711-ben néhai Andics Thadéus Samarjai Fi sóházat is építtetett a’ Városon kivűl, hol esztendőnként sok ezer mázsa só elkél. 1781-től fogva pedig rövid posta is állíttatott-fel itten. A’ Városon kivűl vagyon Ispotállyok, Sz. Dismásnak emlékezetére szenteltt Kápolnával, mellyet néhai Gr. Viczay Terézia Kis Aszszony, Jeszenák Pál Kir. Tanátsossal 1722-dikben építtettek, és azólta Fundátziójok is jelesen szaporíttatik. A’ Városnak következendő erdőji, és szigettyei vagynak, úgymint: Szobros, Öregzátony, Szaperdő, Diós, Nagy, és Kis Mantua, Korszika, és Pomlé, mellyekben külömbféle kemény, és lágy fák, ’s elég vadak is vagynak. Az öreg Duna itt nagyon széles; ez előtt mintegy 90 eszt. nagy viza-tanyája is vólt e’ Városnak, ’s szép jövedelmet okozott; az arany mosást duna vizéből e’ vidéken a’ Vajkai, és Doborgazi Aranyászok folytattyák. Nevezetes itten a’ Város’ Kortsmája azért, mert egy pénzért az idegeneknek enni, és inni is adnak: ’s ha ki mind meg nem iszsza, 3 ütlekkel bűntetik. A’ Jérusálem nevezetű gyepből kirakott tévelygő úttya is nevezetes, melly majd fél óránnyira terjed: mert ha valaki a’ futást elhibázza, közepén emlékezetűl megtsapattatik. Héti, és országos vásárjai nagyon híresek, és népesek is; kereskedések van mindenféle gabonával; lakosai a’ földmivelésen kivűl kézi munkát is folytatnak; számos aszszonyai pedig híres magyar kenyeret sütnek, és Pozsonyba hordgyák eladás végett. Határja jól termő, vagyonnyai külömbfélék, a’ Dunának áradása miatt igen nagy károkat szenyvednek. TÉJFALU. Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és zsidók is, fekszik Királyfiának, Doborgáznak, és Csölözsnek is szomszédságjokban; e’ helység’ határját a’ Duna nagyon szaggattya, ’s minekutánna régenten Görgeteget kiforgatta vólna helyéből a’ Dunának sebessége, azon helységbéliek itten épűltek-fel; határja 2 nyomásbéli, szántóföldgye, réttye hasznos, erdeje szép, piatza Somorján; Ausztriába való fuvarozásból is vesznek jövedelmet. BÚCSÚ HÁZA. Magyar falu Posony Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, fekszik Csalóköz szígetében, határbéli földgye szűk, és erdeje sintsen, de jó termékenységű. CSÖLÖSZTÓ. Kledern. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Illésházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik az öreg Duna vize mellett, mellynek ártalma miatt, már kétszer más helyre épűlt, a’ Csalóközben, délre Samarjához fél mértföldnyire, ’s Kilitivel határos, határja közép termékenységű, réttye, erdeje van, leg inkább szekereskedéssel élnek némelly lakosai, mivel határját Duna vize szagattya, ’s áradásaikor általmára van, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Somorja, (Sommerein, Sammaria, Fanum S. Mariae), régi s a Csallóközben legnevezetesebb privilegiált m. v. Posontól 3 mfd. távolságra, s 1 fertálynyira a nagy Duna bal partjához. Hajdan, az az 1405-ben, kir. város volt, de ezen szabadságát 1465-ben elvesztette. Vannak több királyoktól szép szabadságai, privilegiumai, nevezetesen: III. Andrástól, Erzsébet királynőtől, Zsigmondtól, Corvin Mátyástól, II. Ulászlótól, Maximiliántól, I. Rudolftól, II. Ferdinándtól, I. Leopoldtól, III. Károlytól, Mária Theréziától, II. Józseftől, ugyannyira, hogy lefizetvén esztendőnként a 806 frtot a posoni várkapitányságnak, minden földesuri jusokkal élhet s földjeit szabadon használhatja. – Hatósága magának van. Két főutczája elég széles, kővel kirakott, sőt a régi időkben sáncza, és két kapuja is volt. Házaik többnyire mind földszintiek, de téglából épültek. Kitűnőbb épületjei közé tartoznak: 1-ször a nagy, s belőlről is szépen kifestett kath. paroch. templom, mellyet II. József előtt a mellette lévő klastrommal együtt (ezidőben vendégfogadó) valami olaszországi eredetü Paulinus szerzetesek birtak. – 2-or A ref., egészen kőtornyú templom. Ez egy felette régi épület, hajdan kath. paroch. templom volt, de ki és mikor épitette, azt nem tudhatni. – 3-or Az evang. sz. egyház. – 4-er A városháza. – 5-ör Az ispotály a városon kivül. Lakosainak száma 2603, u. m. 1502 kath., 834 evang., 267 ref., nyelvökre nézve leginkább magyarok, s kevés németek, de ezek is mindnyájan tudnak magyarul. Átaljában véve szorgalmatos vagyonos emberek, s a kézi mesterségeket, földmivelést, kereskedést, kertészséget erősen űzik. A körül belől fekvő vidékeknek, s mondhatni a Csallóköznek pórnépét ők tartják posztó ruhákkal, szűrökkel, csizmákkal, kalapokkal, a honnan nem csak országos, de szombaton tartott heti vásárai is igen élénkek, s egyszersmind nagy fontosságuak: mivelhogy a Csallóköz gabonáját többnyire ide hordja eladni. Buzakenyere ugyan hires, de a komáromival, pestivel, miskolczoval, debreczenivel még sem vetélkedhetik. Továbbá találtatik itt egy patika, levélposta Csallóköz számára, serház, két rév, egyik az öreg Dunán, másik közösön Rajkával az országvári Duna ágán, 13 duna-malom, több zöldséges, gyümölcsös kert, egy lerakó hely az Austriából jött fenyőszálak, deszkák, léczek számára sat. Erdeje a Duna szigetjében szép s mivel tölgy, bikk, szilfákból áll nagyobbára, ezen fában szűkölködő környékben kivált kemény fa tekintetében megbecsülhetetlen. Szántóföldje elég és termékeny, de rétje kevés. Tejfalu, (Milchdorf), magyar falu, Poson vmegyében, ut. p. Somorjához félfertálynyira. Lakják 525 kath., 15 ref., 329 zsidók, kik számos korcsmákat, mészárszékeket, boltokat tartanak, s nem megvetendő kereskedést űznek; synagogájok is van. Határa jó buzát terem, juha sok, erdeje bőven a Duna szigeteiben. F. u. Lieszkovszky, Krascsenics, és más számos közbirtokosok. Bucsuháza, magyar falu, Pozson vmgyében, ut. p. Somorjához 1 fertálynyira: 94 kath., 43 ref., 6 zsidó lak. F. u. többen. Királyfia, Pozsony m. magyar falu, Somorjához 1 fertálynyira: 66 kath., 14 ref. lak. F. u. b. Jeszenák, Bátló, s mások. Csölösztő, (Kledern), magyar falu, Pozson vmegyében, ut. p. Somorjához egy fertálynyira az öreg Duna mellett: révje van, erdeje derék. Számlál 201 kath., 4 ref. lak. A szarvai uradalomhoz tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Somorja, melyhez Gancsháza puszta is tartozik, 2.643 magyar lakosú csinos város. Van 1778-ban épűlt pompás temploma, gazdag városi levéltára, kaszinója, ipariskolája, takarékpénztára. E községben telepítette 1690-ben Széchenyi György érsek és Koháry István országbíró a paulai szent-ferenczieket. Lakói földmíveléssel, iparral, fűzfavessző-, sás- és szalmafonással, meg szövőiparral foglalkoznak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Somorja, hajdan szabad királyi város, mely az újabb korban nagyközség lett. A hasonnevű járás székhelye. Házainak száma 395, lakosai, kiknek száma 3024 lélek, magyarok, vallásra nézve 2150 róm. kath., 437 ág. h. ev., 229 ev. ref. és 203 izr. Az e községre vonatkozó történeti adatokat Kisfaludy Zsigmond somorjai esperes-plébános gyűjtötte össze nagybecsű kézirati munkájában, melyből a következőket iktatjuk ide. Somorja, a hagyomány szerint, Szent Istvántól nyerte szabadalmait. Hegyaljai Mátyás pozsonyi kanonok 1597-ben a pozsonyi káptalan előtt vallotta, hogy ő ezt a Szent Istvántól nyert és Korvin Mátyástól megerősített szabadalomlevelet látta és olvasta. Mivel azonban ezt semmiféle korábbi okirat nem említi, e vallomás bizonyára tévedésen alapulhatott. 1287-ben Kun László, a pozsonyi várbirtokok közül kiszakítja és Károly pozsonyi várispánnak adományozza. 1318 okt. 4-én Erzsébet királyné Barrabás földjét adományozza Somorjának és 10 évvel később a helység révjogot is nyer. A XIV. századból már több bíráját is ismerjük. Így 1331-ben Velflinust említik, Nagy Lajos idejében Galambos Péterről van szó, a ki alatt 12 esküdt működött. 1388-ban Spádel András, 1393-ban Gerung, 1394-ben Lőrincz a bíró. 1405-ben Zsigmond király vámmentességet biztosít a lakosoknak. Ekkor lett szabad királyi várossá, mindazon jogokkal, melyekkel akkortájt Pozsony bírt. Ugyanekkor rendeltetett el, hogy a város falakkal és védárkokkal vétessék körül. A XVI. században pallosjogra is szert tett, a melyet ettőlfogva gyakorolt is. II. Lajos 1519-ben megengedi, hogy Somorja (ekkor oppidum) régi pecsétjét használhassa. 1411 szeptember 29-én Zsigmond évenként két országos vásár tartására ad a városnak engedélyt, melyet III. Károly 1712-ben és Ferencz 1805-ben még három vásárral megtoldott. Somorján Zsigmond király is megfordul és két oklevelét is itt keltezte. A mai király-utcza is még talán ennek a királyi látogatásnak az emlékét tartja fenn. Zsigmond 1411 okt. 15-én és 1425 márczius 6-án volt itt. Mátyás király 1466 november 9-én, 10-én, és II. Lajos meg 1526 január 3-án. A vármegye törvényszéke 1665-től 1690-ig 32 közgyűlést tartott itt és itt volt a börtön is. Mátyás király 1483-ban a szomszédos Balázs-szállása nevű birtokot, később pedig a közeli Beuzse praediumot adományozta Somorjának. Zsigmond szabadalmait később Albert király, 1450-ben pedig Hunyadi János kormányzó is megerősítette, ki vámmentességet ad a lakosoknak. Fia, Hunyadi László 1456-ban átírja és megerősíti Zsigmond és Albert szabadalmait és oltalomlevelet ad a somorjaiaknak. 1461-ben Mátyás király a szapi praediumot adományozza a községnek és később megerősíti és kibővíti elődei szabadalmait. II. Ulászló megerősítette Mátyás király szabadalmait, de 1492-ben elzálogosítja a várost a Szentgyörgyi és Bazini grófoknak. 1513-ban Pozsony lakosai a somorjai vásár alkalmával megrohanták a várost, a házak kapuit betörték és a vásárra jött kereskedők árúit elrabolták, a miért II. Ulászló a pozsonyiakat szigorúan megintette. Ulászló idejében Somorja polgárai Bécs városától is vámmentességet nyertek. II. Lajos király 1517-ben megerősíti az eddigi szabadalomleveleket és a városnak újabb kiváltságokat ad. 1518-ban oltalomlevelet kapnak tőle, egy évvel később pedig régi pecsétjük használatát engedi meg nekik. 1516 január 3-án II. Lajos is Somorján volt és két levele innen van keltezve. 1411-től 1526-ig a következő bíráit ismerjük az idő sorrendjében: Szecsenslag Lőrincz, Salamon fia György, Eysebreych Miklós, Suenthmann Miklós, Szabó Lénárt, Nagy János, Stubner János, Stuhrd András, Buria Lázár, Stayer Jakab, Debcz György, Mészáros Farkas és Kalmár János. Az 1516-ban pusztított tűz következtében az inség oly fokra hágott, hogy Lajos király a lakosokat 12 évre minden adó alól felmentette. Somorja II. Ulászló és fia Lajos alatt veszítette el kir. városi jogait és királyi birtokként a pozsonyi várjavakhoz csatoltatott. Régi jogaiba részben csak Rudolf király helyezte vissza, 1538 január 4-én kelt levelével. 1527-ben Somorja meghódolt Ferdinándnak és 110letette a hűségesküt. Ekkor erősítette meg Ferdinánd elődei szabadalmait és adott a városnak 12 évi adómentességet, 1543-ban pedig a somorjai vásárokat látogatók számára királyi oltalomlevelet bocsátott ki. 1541-ben a Buda ostrománál megsebesült Roggendorf fővezér, Bécs felé való útjában, Somorján halt meg. 1545 november 5-én Ferdinánd a somorjaiak vámmentességét biztosító levelet adott ki, 15 nappal később pedig a sóra adott a somorjaiaknak vám- és harminczad-mentességet. Az 1553-iki portális összeírásban 110, az 1564-ikiben csak 72 és az 1588-ikiban már csak 69 porta után fizettek adót. 1565 június 27-én Miksa is fölmenti a somorjaiakat a Sellyén való vámfizetés alól s átírja és megerősíti Mátyás királynak 1465 május 8-án kelt szabadalomlevelét. A török világból Somorja is kivette a maga részét. Hozzájárult a hadiköltségekhez és katonákat is állított ki. Mikor Mansfeld tábornok Komárom felé vonult, itt ütött tábort. Ebben az időben a város sokat szenvedett a Győrből kitörő és e vidéken portyázó törököktől, míg Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf Győrt a törököktől vissza nem foglalták. Az itt és a török háborúban szerzett érdemei elismeréséül kapta azután Pálffy Miklós Rudolf királytól Pozsony vármegye örökös főispánságát, s a pozsonyi váruradalomhoz tartozó birtokokat, közöttük Somorját is. Ezután Rudolf királynak visszamaradt vagy átvonuló és portyázó hadaitól és csapataitól szenvedett sokat a város. Ez időben Mátyás főherczeg is megfordult Somorján. A Bocskay-féle felkelés alatt az egész Csallóköz és így Somorja is a felkeléshez csatlakozott, és mert révje ez időben fontos közlekedési pont volt, a csallóközi felkelők gyülekezőhelye lett, a hol Szabó Lukács és Somogyi Albert, ez utóbbi Bocskay főkapitánya, körülbelül 1000 emberrel tartotta főhadiszállását, mígnem ismét Rudolfhoz pártolt vissza. Az 1605 augusztus 25-én Somorján megtartott békeértekezleten az egész Csallóköz nemessége szintén Rudolf hűségére tért vissza. 1605 szept. 12-én és okt. 23-án Amade Mihály alispán elnöklete alatt megyegyűlés is volt itt. I. Lipót 1689 június 8-án megerősíti Somorja régi szabadalmait és pallosjogát. 1672-ben Somorján majdnem az összes czéhek képviselve voltak. Volt itt szabó, csizmadia, varga, szűcs, mészáros, kalmár, molnár, bognár, fazekas, kovács, lakatos, szíjgyártó, gombkötő, ötvös és takács-czéh. A község ősi neve tulajdonképpen Szent Mária volt, és így szerepel már 1287-ben is, de szerepel Samariae alakban is már 1466-ban. Újabbkori szabadalmait Mária Teréziától és II. Józseftől kapta. 1787-ben 2746, a mult század elején 2603 lakosa volt, közöttük sok posztós, szűrszabó, csizmadia és kalapos. Vásárjai nevezetesek voltak. Az oroszvári Dunaágon 13 malma volt, ezenkívül a községben sörház és a Dunán két rév. A községházán egy képet őriznek, mely 1683-ból az égő várost ábrázolja, a mikor azt a Bécs alól visszavonuló törökök fölgyújtották. Azonkívül van itt két bíró-buzogány, régi pecsétnyomók és a város levéltárában 1238-tól kezdődő érdekes okiratok. A községben három templom van, ú. m. róm. katholikus, ág. h. evangélikus és ev. református. Egyháza 1238-ban említtetik először, de ősi temploma már elpusztult és a szintén régi gótikus plébánia-templomot 1789 óta a reformátusok bírják. Mostani katholikus plébánia-temploma a paulinusoké volt, kiket Széchényi György érsek és Koháry István telepítettek ide 1690-ben. A még most is fennálló templom és a zárda 1778-ban épült. Ez Csallóköz legszebb és legdíszesebb temploma, melynek belső falait érdekes freskók díszítik. A mellette álló kolostorépületben a plébánián kívül iskolák, hivatalok és egy vendéglő van elhelyezve. Az egyház birtokában, vert ezüstből készült régi kereszt van, továbbá egy XVI. századbeli ezüst-kehely. A városban a járásbíróságon és a szolgabírói hivatalon kívül van két takarékpénztár, kaszinó, önkéntes tűzoltó-egyesület, a felsőcsallóközi községi és körjegyzők egyesülete, kath. legényegylet, gőzmalom, az ármentesítő-társulat, protestáns önképzőkör, gazdakör és izr. nőegyesület. Van itt posta, távíró- és vasúti állomás is. A községhez tartozott azelőtt Gancsháza, mely a Gancs család ősi fészke volt. Tejfalu, dunamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 153 házzal és 748, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. E községet már egy 1388-ból való oklevél említi. Legrégibb birtokosául a Gergeteghi családot ismerjük, mely még 1513-ban is szerepel. 1459-ben Mátyás király a Nándorfejérvárnál hősi halált halt Dugonich Titus fiának, Bertalannak adományozza. Ez időben Teu néven nevezik. Egy részét Ákosházi Sárkány Ambrus bírta zálogjogon. 1553-ban az Illyés család 9, a Laaki család 1, Kéthegyi Bernát 1, Csiba József 1 és Bejczy Ambrus 1 portát bír. 1787-ben az Illésházyaké. Későbbi nemesi birtokosai közül felemlítendők még a Tejfalussy, Sanka, Balassa, Laád, Lieszkovszky és a Krscsenics család. A mult század elején Milchdorf német neve is forgalomban volt. Ide tartozik Körtvélyes major és a Tejfalusi sziget. Temploma nincs a községnek; postája, távírója és vasúti állomása Somorja. Búcsuháza, dunamenti, felsőcsallóközi magyar kisközség, mindössze 24 házzal és 138 lakossal, kik túlnyomó számban róm. katholikusok. 1238-ban a pozsonyi vár tartozéka volt, melyet IV. Béla a pozsonyi káptalannak adományozott. Régi okiratokban Bulchu néven van emlitve, sőt az annak idején határában feküdt Sámottal együtt Bulchu-Samuthnak is. 1287-ben a Bulchu család nevében is szerepel. 1468-ban Mátyás király Nagylucsei Orbán deáknak és Mayndl Jánosnak adományozza a birtok egy részét. 1550-ben I. Ferdinánd Illésházy Tamásnak adományozza részeit, s 1559-ben Samarjay Nagy György is birtokosaként van említve. Ma a pozsonyi prépostságnak van itt birtoka. A községhez tartozó Bácsközi, Hévízi, Kusztusi és Sámothi dűlők közül az első három jelentőséggel látszik bírni. Az utóbbi, mint éppen az imént mondottuk, Sámoth község emlékét tartja fenn, melyről már IV. Bélának fent említett adománylevelében van szó. 1372-ben Elderbach Burghard pozsonyi prépost egy sámothi birtokrész miatt pörben állott a botfalvi érseki nemes jobbágyokkal. Az 1553-ik évi portális összeírásban az érsekség 12 portája adózott. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Somorja. Királyfia, felsőcsallóközi magyar kisközség, 55 házzal és 391, róm. kath. vallású lakossal. Régi nemesi község, melynek csak a mult század elejéről ismerjük két nagyobb nemesi birtokosát, u. m. a Jeszenák bárói és a Botló családot. 1848-ban itt kisebb ütközet volt, melynek emlékére emlékoszlopot emeltek. Temploma nincs a községnek, melynek postája, távírója és vasúti állomása Somorja. Csölösztő, felsőcsallóközi magyar kisközség, 40 házzal és 226 róm. kath. vallású lakossal. E község 1238-ban a Csiliz patak mellett fekvő pozsonyi várbirtokként van említve. 1287-ben Csöllesztő néven szerepel, de később Kledern német nevével is találkozunk. 1354-ben a pozsonyi káptalan Gutori Beke leányait, Erzsébetet és Katalint iktatja be az őket megillető itteni leánynegyedbe. 1397-ben Csölösztői Márton nevében is szerepel. 1480 és 1513 között a nagylucsei Dóczyak az urai, de az 1553-iki portális összeírásban, már Lipcsey Gáspár nevén van négy és Pálffy Péter nevén öt portája. A mult század elején Illésházy István gróf volt a földesura, most pedig Pálffy Sándorné és Pongrácz Frigyesné grófnőknek van itt nagyobb birtokuk. Ősi egyházát, mely még a régi falu helyén állott, a Pázmány-féle jegyzék is réginek mondja; ma a községben nincs templom. Ide tartozik Körtvélyes 46puszta, mely 1553-ban négy portával szerepel. Ezenkívül ide tartozik még Csölösztő sziget-puszta. A község postája, távírója és vasúti állomása Somorja.

Magyar Katolikus Lexikon

Somorja, Somorein, Samaria, Fanum Sancta Maria, v. Pozsony vm. (Šamorín, Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1904: Csütörtök, Féll, Hidas, Illésháza, Misérd, Nagylég, Nagymagyar, Nagypaka, Püspöki, Szentantal, Vajka. - 2. plébánia. 1238: már létezett. Tp-át Szűz Mária tiszt-ére szent. 1390: két pléb., a másodiknak Szt György-tp-a volt. Lakói 1562 u. ev-ok lettek, de a pléb. nem szűnt meg. Mai tp-a a feloszlatott paulánusok Nagyboldogasszony-tp-a. Szentélyfreskóit 1778: Franz →Sigrist festette. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., ném., szl. - Filiái 1917: Bucsuháza, Csölösztő, Gutor, Királyfia, Szemet, Tejfalu, Uszor. - Lakói 1940: 2691 r.k., 4 g.k., 266 ev., 244 ref., 269 izr., össz. 3474; 1991: össz. 12.051, m. 8561 (71,04%); 2001: össz. 12.143, m. 8091 (66,63%). ** Némethy 1894:244. - Schem. Strig. 1917:177. - Aggházy II:243. - Garas 1955:193.

Bándy György - Csető János - Csiba Lajos - Csiba Márton - Zalabai Zsigmond - Barta Ernő - Farkas Gyula - Fizély Ödön - Fóthy János - Georch Illés - Ivánfi Ede - Jankó Zoltán - Keszeli Ferenc - Khin Antal - Kocsis Aranka - Kunszt Károly - Németh-Šamorínsky István - Pókateleki Kondé Miklós - Presinszky Lajos - Resely Mihály - Somorjai Kiss Tibor - Tallós-Prohászka István - Ürge Mária -

Keszeli Ferenc

Vágkirályfa - tanult
(* 1947. ápr. 14. Pozsony) Költő, író, publicista, műfordító. Vágkirályfán járt általános iskolába. A gimnáziumot Galántán, Párkányban és Pozsonyban végezte. 1964-től újságíró különböző lapoknál: 1964–65 között a Győzelmes út – galántai járási lap magyar kiadásának szerkesztője; 1965-től a Hét szerkesztő-riportere; 1967–68-ban szabadfoglalkozású riporter; 1968–1976-ban az Új Ifjúság szerkesztő-riportere; 1976–1990 között a Hét munkatársa; 1990-től a lap megszűnéséig a Nap főmunkatársa. 1990-től 2008-ig a Magyar Távirati Iroda szlovákiai munkatársa (közben, 1989–1992 között a pozsonyi Magyar Kulturális Központban dolgozott). Versei, novellái, gyermekversei és meséi mellett ismertek művelődéstörténeti, ill. képzőművészeti tárgyú írásai. Cseh és szlovák nyelvből fordít. 2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki, 2002-ben Táncsics Mihály-díjat kapott. Somorján él.
Galánta - tanult
Somorja - élt
Párkány - tanult
névjegyzék

Csiba Márton

17. század eleje
Tejfalu - megszületett
névjegyzék

Pókateleki Kondé Miklós

1730
Dunaszerdahely - megszületett
1749 - 1756
Nagyszombat - tanult
1756
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1757
Csütörtök - egyházi szolgálatot végzett
1758
Felbár - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Georch Illés

1772. 9. 28.
Etrekarcsa - megszületett
1802
Somorja A város ügyésze.
névjegyzék

Resely Mihály

1813. 9. 8.
Felsőszeli - megszületett
Nagyszombat - tanított
Vajkmártonfalva - egyházi szolgálatot végzett
Dunaszerdahely - egyházi szolgálatot végzett
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1892. 7. 4.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Ivánfi Ede

1821. 4. 21.
Somorja - megszületett
névjegyzék

Kunszt Károly

1859. 10. 1.
Bonyhád - megszületett
1880-1923
Somorja - tanított
1939. 3. 24.
Pozsonyligetfalu - elhunyt
névjegyzék

Jankó Zoltán

1871. 12. 30.
Baka - megszületett
1927
Somorja Megalapította a Csallóközi Múzeumot.
névjegyzék

Khin Antal

1884. 4. 18.
Vajka - megszületett
1927-1940
Somorja
Létrehozta a somorjai Csallóközi Múzeumot, amelynek 1940-ig igazgatója is volt.
1939
Léva - tanított
névjegyzék

Fizély Ödön

1886.3.27.
Léva - megszületett
1979.11.13.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Farkas Gyula

1888.10.12.
Dénesd - megszületett
1936.5.16.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Tallós-Prohászka István

1896. 11. 8.
Somorja - megszületett
névjegyzék

Németh-Šamorínsky István

1896.9.29.
Somorja - megszületett
névjegyzék

Csiba Lajos

1901
Tejfalu - megszületett
1966
Tejfalu - elhunyt
névjegyzék

Barta Ernő

1919. 10. 20.
Somorja - megszületett
névjegyzék

Csető János

1928.5.27.
Garamszentgyörgy - megszületett
2019. 04. 18.
Tejfalu - elhunyt
névjegyzék

Fóthy János

1938. 5. 23.
Oroszka - megszületett
Somorja - élt
1965-1974
Illésháza - élt Itt élt és dolgozott körzeti állatorvosként.
névjegyzék

Presinszky Lajos

1939. 12. 10.
Nagycétény - megszületett
Nagylég - tanított
Nagyszarva - tanított
1988-2010
Somorja A Honismereti Ház vezetője.
2010. 4. 3.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Zalabai Zsigmond

1948. 1. 29.
Ipolypásztó - megszületett
2003. 12. 26.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Bándy György

1950. 09. 06.
Rimaszombat - megszületett
1974 - 1976
Bakabánya - egyházi szolgálatot végzett segédlelkész
1976
Gúta - egyházi szolgálatot végzett
1977 - 2005
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Ürge Mária

1952.9.19.
Somorja - megszületett
Lég - tanított
1991.5.27.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Kocsis Aranka

1953.12.8.
Bálványszakállas - megszületett
Somorja - kutatott
névjegyzék

Somorjai Kiss Tibor

1959
Somorja - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1238
ecclesia Sancte Mariae
1285
Villa Sancte Marie
1287
Zenthmarya
1383
Samaria
1406
Sand Marein
1513
Zenth Maria
1773
Samaria, Somorein, Samorini,
1786
Somerein, Fanum Sanctae Mariae, Samarja, Ssamorin,
1808
Somorja, Samaria, Sancta Maria, Sommerein, Sumerein, Ssamorýn,
1863
Somorja,
1920
Šamorýn,
1927
Šamorín, Somorja,
1938
Somorja,
1945
Šamorín, Somorja,
1948
Šamorín
1994
Somorja

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő út (Hlavná) 37
Telefon: 0315900418
Fax: 0315900400

Honlap: samorin.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Orosz Csaba (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kovács Roland (Független)
Pirk Ilona (SMK-MKP)
Jágerová Angela (SMK-MKP)
Nagy Jozef (SMK-MKP)
Élesztős Pavel (SMK-MKP)
Balheimová Henrieta (SMK-MKP)
Duducz Tibor (SMK-MKP)
Hideghéthy Csaba (SMK-MKP)
Jávorka Tomáš (SMK-MKP)
Czafik Ladislav (SMK-MKP)
Domsitz Márton (SMK-MKP)
Varga Renáta (SMK-MKP)
Tóth Imrich (SMK-MKP)
Méry János (SMK-MKP)
Veres Gábor (SMK-MKP)
Faragó Zoltán (SMK-MKP)
Bauer Edit (SMK-MKP)
Ürge Ľudovít (SMK-MKP)
Varju Peter (SMK-MKP)
5% Független 1 képviselö SMK-MKP 95% SMK-MKP 18 képviselö 19 képviselö
Somorjai Posta

Hlavná ulica 39

Somorjai Posta

Bratislavská ulica 100C

Somorjai Idősek Otthona

Fűzfa utca 2

Felső-Csallóköz Hulladékgazdálkodási Társulásának somorjai székhelye

Gazda sor 37/A

Somorjai Tűzoltóállomás

Tűzoltó utca 2

Somorjai Római Katolikus Plébániahivatal

Kolostor utca 2

Városi Művelődési Központ

Szél utca 8

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár Somorja

Park utca 4

Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

Park utca 4

Bél Mátyás Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Kolostor utca 4

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Tejfalu 124

Corvin Mátyás Alapiskola

Halász utca 1093/2

Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium

Nap utca 2

M.R.Štefánik Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Nap utca 2

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Duna utca 33

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gazda sor 37

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Tejfalu 108

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Vadász utca 5

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Mária utca 682

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szél utca 496/21

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 14

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 14

Jednota Fsz Magyar-Szlovák Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Szőlőhegy utca 48

Jednota Vendéglátóipari Szlovák Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Szőlőhegy utca 48

Magyar-szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola

Pomlé utca 1

Somorjai Anyakönyvi Hivatal

Fő út 37

Somorjai Városi Hivatal

Fő út 37

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3217 87%
szlovákok 88 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 252 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 145 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3702
magyarok 3934 94%
szlovákok 116 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 117 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4172
magyarok 3795 89%
szlovákok 173 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 54 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 152 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4248
magyarok 4621 98%
szlovákok 19 0%
ruszinok 0 0%
romák 12 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 40 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4704
magyarok 8561 71%
szlovákok 3307 27%
ruszinok 2 0%
romák 43 0%
ukránok 1 0%
csehek 92 1%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 41 0%
összlétszám 12051
magyarok 8091 67%
szlovákok 3759 31%
ruszinok 1 0%
romák 79 1%
ukránok 4 0%
csehek 83 1%
németek 15 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 110 1%
összlétszám 12143
magyarok 7309 57%
szlovákok 4365 34%
ruszinok 1 0%
romák 28 0%
ukránok 6 0%
csehek 63 0%
németek 14 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 77 1%
ismeretlen 862 7%
összlétszám 12726
magyarok 6752 50%
szlovákok 5603 41%
ruszinok 3 0%
romák 24 0%
ukránok 34 0%
csehek 84 1%
németek 5 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 119 1%
ismeretlen 1001 7%
összlétszám 13628
összlétszám 2709
magyarok 2271 84%
szlovákok 87 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 249 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 102 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 590
magyarok 570 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 53
magyarok 50 94%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 222
magyarok 207 93%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 128
magyarok 119 93%
szlovákok 1 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 796
magyarok 792 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2930
magyarok 2699 92%
szlovákok 114 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 112 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 47
magyarok 47 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 235
magyarok 232 99%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 164
magyarok 164 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 597
magyarok 580 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 57
magyarok 57 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 244
magyarok 224 92%
szlovákok 16 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 206
magyarok 203 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3144
magyarok 2731 87%
szlovákok 157 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 53 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 129 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 965
magyarok 962 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 265
magyarok 262 99%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 11112
Választási részvétel: 50.23 %
Kiadott boríték: 5582
Bedobott boríték: 5578

Polgármester

Érvényes szavazólap: 5508
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Orosz Csaba 3237 58.77 % SMK-MKP
Bednár Jozef 1155 20.97 % Független
Pogány Tibor 505 9.17 % Független
Lysinová Edita 459 8.33 % Független
Bölcs Marian 114 2.07 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Kovács Vojtech 38 0.69 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Roland 200 Független
Varju Peter 172 SMK-MKP
Horváth Csaba 165 SMK-MKP
Polovka Martin 146 Független
Šoltésová Erika 106 MOST - HÍD
Dégnerová Alžbeta 93 Független
Jandačka Ján 54 KDH
Ürge Ľudovít 479 SMK-MKP
Bauer Edit 361 SMK-MKP
Kubanka Michal 253 MOST - HÍD
Micanko Ján 181 Független
Faragó Zoltán 323 SMK-MKP
Veres Gábor 287 SMK-MKP
Sztruhár František 185 Független
Csériová Gabriela 113 MOST - HÍD
Stracenská Marie 98 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Jandačka Branislav 64 KDH
Méry János 218 SMK-MKP
Tóth Imrich 217 SMK-MKP
Danišová Emília 125 Független
Kertész Ladislav 90 Független
Bartalos Peter 65 MOST - HÍD
Husár Ivan 61 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Halász Igor 55 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Varga Renáta 312 SMK-MKP
Pirk Ilona 271 SMK-MKP
Nagy Jakub 168 Független
Both Szilárd 125 SPOLU
Tóthová Agneša 124 MOST - HÍD
Domsitz Márton 174 SMK-MKP
Czafik Ladislav 159 SMK-MKP
Bednár Jozef 157 Független
Macuška Peter 120 Független
Pogány Tibor 118 Független
Mikuláš Martin 79 Független
Németh Ladislav 36 MOST - HÍD
Matejík Fridrich 17 SNS, SMER-SD
Jávorka Tomáš 253 SMK-MKP
Hideghéthy Csaba 236 SMK-MKP
Kiss Csaba 221 Független
Forgách Erika 176 Független
Tóthová Patricia 102 MOST - HÍD
Duducz Tibor 428 SMK-MKP
Balheimová Henrieta 355 SMK-MKP
Élesztős Pavel 346 SMK-MKP
Forgách Kristián 207 Független
Šimurda Martin 196 Független
Sebestyén Martina 191 Független
Fajnorová Iveta 139 Független
Súlovský Peter 81 SNS, SMER-SD
Sánka Cyprian 74 MOST - HÍD
Nagy Jozef 373 SMK-MKP
Jágerová Angela 332 SMK-MKP
Forgách Peter 227 Független
Brňák Miroslav 199 Független
Bölcs Marian 163 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Nagy Jozef 91 MOST - HÍD
Kovács Vojtech 79 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 94.74% SMK-MKP 18 képviselö 5.26% MOST - HÍD 1 képviselö 19 képviselö
2018
5.26% Független 1 képviselö SMK-MKP 94.74% SMK-MKP 18 képviselö 19 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 11006
Választási részvétel: 17.79 %
Kiadott boríték: 1958
Bedobott boríték: 1956
Választásra jogosult: 11003
Választási részvétel: 17.78 %
Kiadott boríték: 1956
Bedobott boríték: 1956
Választásra jogosult: 11 163
Választási részvétel: 22,62 %
Kiadott boríték: 2 526
Bedobott boríték: 2 526

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1901
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 2 447
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 797 41.93 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 724 38.09 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 222 11.68 % Független
Ivan Uhliarik 121 6.37 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 29 1.53 % NP
Jozef Ravasz 8 0.42 % SRÚS
Tibor Mikuš 345 17.76% Független
József Berényi 1 078 44.05 % SMK-MKP
Jozef Viskupič 618 25.26 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 379 15.49 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 314 12.83 % Független
Jaroslav Cehlárik 34 1.39 % Független
Márius Novák 24 0.98 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1920
Érvényes szavazólap: 2 470
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriel Bárdos 1244 64.79% SMK-MKP
Arpád Érsek 851 44.32% MOST - HÍD
László Miklós 690 35.94% SMK-MKP
József Nagy 667 34.74% MOST - HÍD
József Kvarda 629 32.76% SMK-MKP
László Bacsó 582 30.31% SMK-MKP
Zoltán Hájos 574 29.90% SMK-MKP
Iván Fenes 552 28.75% SMK-MKP
József Menyhárt 539 28.07% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 508 26.46% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 440 22.92% MOST - HÍD
Ladislav Polák 428 22.29% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 374 19.48% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 353 18.39% MOST - HÍD
Lajos Berner 347 18.07% MOST - HÍD
František Vangel 314 16.35% MOST - HÍD
Terézia Földváryová 282 14.69% Független
Ľudovít Kulcsár 211 10.99% Független
Peter Štuller 172 8.96% KDH, SDKÚ - DS
Július Šimon 157 8.18% Független
Marian Dúbrava 124 6.46% KDH, SDKÚ - DS
Erika Kočišová 122 6.35% NOVA
Richard Kmeť 111 5.78% SMER - SD
Marián Krásny 106 5.52% SNS
Štefan Horony 106 5.52% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Radics 106 5.52% SMER - SD
Attila Lázok 91 4.74% Független
Vidor Nagy 84 4.38% SMS
Jozef Čech 71 3.70% NP
Mária Rabinová 69 3.59% KSS
Jozef Ravasz 67 3.49% SRÚS
Eva Farkašová 37 1.93% SRÚS
Csaba Orosz 1 385 56.07% SMK-MKP
József Menyhárt 775 31.38% SMK-MKP
Rozália Hervay 728 29.47% SMK-MKP
Edita Lysinová 724 29.31% MOST - HÍD
Iván Fenes 687 27.81% SMK-MKP
László Bacsó 588 23.81% SMK-MKP
Jakub Nagy 578 23.40% SZSZO
Zoltán Hájos 559 22.63% SMK-MKP
Marian Bölcs 517 20.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Konrád Rigó 456 18.46% MOST - HÍD
Marian Soóky 455 18.42% SMK-MKP
Ivan Husár 447 18.10% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Ladislav Polák 440 17.81% SMK-MKP
Ivan Seňan 307 12.43% MOST - HÍD
Štefan Horony 285 11.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Ján Berceli 281 11.38% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Renáta Klauková 278 11.26% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Irén Sárközy 267 10.81% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 261 10.57% MOST - HÍD
Jozef Samek 244 9.88% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Peter Súlovský 230 9.31% SNS
Zoltán Horváth 227 9.19% Független
František Vangel 213 8.62% MOST - HÍD
Emília Danišová 210 8.50% NAJ
Károly Földes 208 8.42% Független
Iveta Fajnorová 186 7.53% NAJ
Robert Tánczos 181 7.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Albin Varga 171 6.92% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 161 6.52% ĽS Naše Slovensko
Kristian Kovács 161 6.52% MOST - HÍD
Pavol Sebök 128 5.18% Független
Róbert Horváth 117 4.74% MKDA-MKDSZ
Alexander Dakó 111 4.49% Független
Richard Kmeť 108 4.37% SMER-SD
Zsolt Sidó 100 4.05% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Fuseková 99 4.01% NP
Zuzana Tóthová 89 3.60% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 63 2.55% ĽS Naše Slovensko
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 11.06 %
Dunaszerdahely 343 5.98 %
Somorja 171 2.98 %
Ekecs 137 2.39 %
Nyárasd 99 1.72 %
Bős 85 1.48 %
Lég 54 0.94 %
Illésháza 46 0.80 %
Kisudvarnok 45 0.78 %
Vásárút 44 0.77 %
Jányok 44 0.77 %
Nyékvárkony 41 0.71 %
Gelle 41 0.71 %
Nagymagyar 38 0.66 %
Csütörtök 36 0.63 %
Csilizradvány 35 0.61 %
Nemeshodos 34 0.59 %
Lögérpatony 33 0.57 %
Alistál 33 0.57 %
Pozsonyeperjes 32 0.56 %
Nagymad 32 0.56 %
Egyházkarcsa 31 0.54 %
Csallóközkürt 30 0.52 %
Nagypaka 30 0.52 %
Nagyudvarnok 28 0.49 %
Diósförgepatony 27 0.47 %
Csiliznyárad 27 0.47 %
Dunakisfalud 26 0.45 %
Balony 25 0.44 %
Csenke 24 0.42 %
Baka 23 0.40 %
Királyfiakarcsa 23 0.40 %
Szap 22 0.38 %
Felbár 22 0.38 %
Felsővámos 21 0.37 %
Albár 19 0.33 %
Lúcs 18 0.31 %
Kulcsod 16 0.28 %
Sárosfa 16 0.28 %
Szentmihályfa 15 0.26 %
Hegyéte 15 0.26 %
Csallóköznádasd 13 0.23 %
Úszor 13 0.23 %
Padány 13 0.23 %
Nagyszarva 13 0.23 %
Nemesgomba 13 0.23 %
Béke 12 0.21 %
Pódatejed 12 0.21 %
Vörösmajor 11 0.19 %
Vajka 11 0.19 %
Bögellő 11 0.19 %
Csilizpatas 11 0.19 %
Nagyabony 10 0.17 %
Doborgaz 9 0.16 %
Csákány 9 0.16 %
Patonyrét 8 0.14 %
Csallóköztárnok 8 0.14 %
Medve 8 0.14 %
Dunatőkés 8 0.14 %
Vitény 7 0.12 %
Sárrét 7 0.12 %
Nagybodak 6 0.10 %
Dercsika 6 0.10 %
Olgya 5 0.09 %
Keszölcés 5 0.09 %
Bacsfa 3 0.05 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 37.46 %
Bős 125 4.35 %
Nyárasd 115 4.00 %
Nyékvárkony 113 3.93 %
Somorja 111 3.86 %
Kisudvarnok 94 3.27 %
Nagymegyer 92 3.20 %
Vásárút 77 2.68 %
Hegyéte 64 2.23 %
Diósförgepatony 58 2.02 %
Nemeshodos 56 1.95 %
Alistál 55 1.91 %
Gelle 51 1.77 %
Pozsonyeperjes 47 1.63 %
Nagyudvarnok 47 1.63 %
Csallóközkürt 46 1.60 %
Egyházkarcsa 43 1.50 %
Lögérpatony 42 1.46 %
Szentmihályfa 41 1.43 %
Ekecs 38 1.32 %
Lég 36 1.25 %
Pódatejed 36 1.25 %
Felbár 30 1.04 %
Nagyabony 30 1.04 %
Albár 28 0.97 %
Nagymad 27 0.94 %
Úszor 25 0.87 %
Csenke 25 0.87 %
Sárosfa 24 0.83 %
Nagyszarva 23 0.80 %
Illésháza 22 0.77 %
Vörösmajor 22 0.77 %
Csütörtök 21 0.73 %
Dunatőkés 21 0.73 %
Felsővámos 20 0.70 %
Jányok 19 0.66 %
Dunakisfalud 18 0.63 %
Királyfiakarcsa 18 0.63 %
Baka 18 0.63 %
Csilizradvány 17 0.59 %
Nagymagyar 17 0.59 %
Csiliznyárad 14 0.49 %
Padány 14 0.49 %
Nagypaka 13 0.45 %
Nemesgomba 13 0.45 %
Lúcs 12 0.42 %
Doborgaz 12 0.42 %
Vajka 11 0.38 %
Csilizpatas 11 0.38 %
Balony 10 0.35 %
Csallóköznádasd 10 0.35 %
Dercsika 10 0.35 %
Bögellő 10 0.35 %
Csallóköztárnok 9 0.31 %
Csákány 8 0.28 %
Medve 8 0.28 %
Olgya 7 0.24 %
Nagybodak 6 0.21 %
Szap 5 0.17 %
Kulcsod 4 0.14 %
Béke 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Macháza 4 0.14 %
Patonyrét 4 0.14 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 26.50 %
Dunaszerdahely 1 074 20.55 %
Bős 485 9.28 %
Nagymegyer 324 6.20 %
Ekecs 250 4.78 %
Nyékvárkony 218 4.17 %
Gelle 194 3.71 %
Nyárasd 188 3.60 %
Csütörtök 170 3.25 %
Illésháza 148 2.83 %
Nagyszarva 128 2.45 %
Alistál 120 2.30 %
Vásárút 114 2.18 %
Nagymagyar 113 2.16 %
Csilizradvány 103 1.97 %
Felbár 101 1.93 %
Baka 101 1.93 %
Csenke 100 1.91 %
Pozsonyeperjes 96 1.84 %
Diósförgepatony 90 1.72 %
Nagyabony 90 1.72 %
Csiliznyárad 88 1.68 %
Sárosfa 88 1.68 %
Nemeshodos 75 1.43 %
Jányok 74 1.42 %
Bacsfa 70 1.34 %
Lég 70 1.34 %
Lögérpatony 67 1.28 %
Csallóközkürt 67 1.28 %
Hegyéte 64 1.22 %
Béke 59 1.13 %
Csallóköznádasd 56 1.07 %
Felsővámos 48 0.92 %
Csallóköztárnok 47 0.90 %
Balony 46 0.88 %
Csilizpatas 45 0.86 %
Vajka 45 0.86 %
Királyfiakarcsa 44 0.84 %
Nagypaka 42 0.80 %
Úszor 41 0.78 %
Bögellő 40 0.77 %
Szentmihályfa 38 0.73 %
Egyházkarcsa 37 0.71 %
Kisudvarnok 36 0.69 %
Lúcs 35 0.67 %
Nagyudvarnok 35 0.67 %
Szap 32 0.61 %
Csákány 31 0.59 %
Nagybodak 30 0.57 %
Nemesgomba 30 0.57 %
Dercsika 29 0.55 %
Padány 28 0.54 %
Kulcsod 27 0.52 %
Keszölcés 27 0.52 %
Albár 25 0.48 %
Nagymad 25 0.48 %
Doborgaz 23 0.44 %
Dunatőkés 22 0.42 %
Dunakisfalud 21 0.40 %
Medve 18 0.34 %
Vörösmajor 18 0.34 %
Olgya 18 0.34 %
Pódatejed 17 0.33 %
Macháza 12 0.23 %
Patonyrét 11 0.21 %
Sárrét 6 0.11 %
Vitény 3 0.06 %
Somorja 99 9.10 %
Vörösmajor 75 6.89 %
Úszor 51 4.69 %
Dunaszerdahely 47 4.32 %
Lég 19 1.75 %
Nyárasd 14 1.29 %
Bős 12 1.10 %
Nagypaka 11 1.01 %
Lögérpatony 9 0.83 %
Hegyéte 8 0.74 %
Jányok 8 0.74 %
Nyékvárkony 7 0.64 %
Nagymagyar 7 0.64 %
Nemesgomba 7 0.64 %
Nagymegyer 7 0.64 %
Csütörtök 7 0.64 %
Felbár 6 0.55 %
Nemeshodos 6 0.55 %
Gelle 5 0.46 %
Nagyszarva 5 0.46 %
Olgya 5 0.46 %
Illésháza 5 0.46 %
Csiliznyárad 5 0.46 %
Sárrét 4 0.37 %
Diósförgepatony 4 0.37 %
Dunatőkés 4 0.37 %
Vitény 4 0.37 %
Sárosfa 4 0.37 %
Királyfiakarcsa 3 0.28 %
Vajka 3 0.28 %
Macháza 3 0.28 %
Csákány 3 0.28 %
Pozsonyeperjes 3 0.28 %
Nagybodak 3 0.28 %
Baka 3 0.28 %
Lúcs 2 0.18 %
Csenke 2 0.18 %
Kulcsod 2 0.18 %
Ekecs 2 0.18 %
Csilizradvány 2 0.18 %
Bacsfa 2 0.18 %
Keszölcés 2 0.18 %
Pódatejed 2 0.18 %
Doborgaz 2 0.18 %
Szap 2 0.18 %
Csallóközkürt 2 0.18 %
Medve 1 0.09 %
Szentmihályfa 1 0.09 %
Nagyudvarnok 1 0.09 %
Nagyabony 1 0.09 %
Dunakisfalud 1 0.09 %
Egyházkarcsa 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Nagymad 1 0.09 %
Kisudvarnok 1 0.09 %
Csallóköznádasd 1 0.09 %
Vásárút 1 0.09 %
Béke 1 0.09 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 29.15 %
Dunaszerdahely 241 9.70 %
Nagymegyer 63 2.54 %
Úszor 61 2.46 %
Nagypaka 57 2.29 %
Bős 56 2.25 %
Lég 55 2.21 %
Nyárasd 48 1.93 %
Gelle 41 1.65 %
Vörösmajor 40 1.61 %
Illésháza 38 1.53 %
Jányok 37 1.49 %
Nagymagyar 37 1.49 %
Csütörtök 36 1.45 %
Ekecs 31 1.25 %
Vásárút 29 1.17 %
Csenke 27 1.09 %
Diósförgepatony 26 1.05 %
Felbár 26 1.05 %
Nemeshodos 26 1.05 %
Kisudvarnok 25 1.01 %
Lögérpatony 23 0.93 %
Királyfiakarcsa 21 0.85 %
Nagyszarva 21 0.85 %
Nagyudvarnok 19 0.76 %
Nagymad 18 0.72 %
Sárosfa 18 0.72 %
Csákány 17 0.68 %
Pozsonyeperjes 16 0.64 %
Dunakisfalud 15 0.60 %
Nyékvárkony 15 0.60 %
Lúcs 14 0.56 %
Csallóköztárnok 13 0.52 %
Felsővámos 13 0.52 %
Nemesgomba 12 0.48 %
Béke 12 0.48 %
Egyházkarcsa 12 0.48 %
Csilizradvány 12 0.48 %
Vajka 10 0.40 %
Bacsfa 10 0.40 %
Szentmihályfa 10 0.40 %
Bögellő 10 0.40 %
Alistál 10 0.40 %
Nagybodak 10 0.40 %
Csallóközkürt 9 0.36 %
Albár 9 0.36 %
Hegyéte 9 0.36 %
Vitény 9 0.36 %
Padány 8 0.32 %
Olgya 8 0.32 %
Sárrét 8 0.32 %
Baka 8 0.32 %
Macháza 8 0.32 %
Dercsika 7 0.28 %
Szap 6 0.24 %
Csiliznyárad 6 0.24 %
Dunatőkés 6 0.24 %
Keszölcés 6 0.24 %
Patonyrét 5 0.20 %
Medve 5 0.20 %
Pódatejed 5 0.20 %
Nagyabony 5 0.20 %
Csallóköznádasd 4 0.16 %
Csilizpatas 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Balony 4 0.16 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 21.86 %
Somorja 161 13.13 %
Bős 117 9.54 %
Nyárasd 105 8.56 %
Nagymegyer 80 6.53 %
Ekecs 59 4.81 %
Vásárút 51 4.16 %
Gelle 37 3.02 %
Pozsonyeperjes 37 3.02 %
Nyékvárkony 36 2.94 %
Alistál 35 2.85 %
Csütörtök 35 2.85 %
Illésháza 34 2.77 %
Lég 33 2.69 %
Vörösmajor 32 2.61 %
Hegyéte 30 2.45 %
Felbár 30 2.45 %
Lögérpatony 29 2.37 %
Baka 28 2.28 %
Nagymagyar 28 2.28 %
Diósförgepatony 28 2.28 %
Csiliznyárad 27 2.20 %
Kisudvarnok 27 2.20 %
Jányok 26 2.12 %
Csilizradvány 26 2.12 %
Felsővámos 25 2.04 %
Nagyszarva 25 2.04 %
Úszor 25 2.04 %
Csallóközkürt 23 1.88 %
Nagyudvarnok 22 1.79 %
Csenke 21 1.71 %
Nagypaka 19 1.55 %
Sárosfa 19 1.55 %
Egyházkarcsa 18 1.47 %
Dunatőkés 18 1.47 %
Nemesgomba 16 1.31 %
Pódatejed 16 1.31 %
Padány 15 1.22 %
Balony 15 1.22 %
Nemeshodos 15 1.22 %
Nagybodak 14 1.14 %
Csilizpatas 14 1.14 %
Nagymad 14 1.14 %
Csákány 13 1.06 %
Albár 12 0.98 %
Vajka 12 0.98 %
Csallóköztárnok 12 0.98 %
Lúcs 12 0.98 %
Szap 11 0.90 %
Szentmihályfa 11 0.90 %
Nagyabony 11 0.90 %
Medve 11 0.90 %
Csallóköznádasd 11 0.90 %
Kulcsod 10 0.82 %
Bacsfa 10 0.82 %
Olgya 9 0.73 %
Bögellő 9 0.73 %
Béke 8 0.65 %
Dercsika 8 0.65 %
Doborgaz 6 0.49 %
Sárrét 6 0.49 %
Dunakisfalud 6 0.49 %
Királyfiakarcsa 4 0.33 %
Patonyrét 4 0.33 %
Macháza 4 0.33 %
Keszölcés 4 0.33 %
Vitény 2 0.16 %
Dunaszerdahely 870 13.78 %
Somorja 213 3.37 %
Nyárasd 152 2.41 %
Nagymegyer 135 2.14 %
Bős 93 1.47 %
Ekecs 85 1.35 %
Nyékvárkony 80 1.27 %
Vásárút 74 1.17 %
Nemeshodos 68 1.08 %
Lég 63 1.00 %
Nagyudvarnok 59 0.93 %
Gelle 57 0.90 %
Kisudvarnok 55 0.87 %
Nagymad 51 0.81 %
Egyházkarcsa 50 0.79 %
Csallóközkürt 48 0.76 %
Alistál 47 0.74 %
Pozsonyeperjes 46 0.73 %
Illésháza 46 0.73 %
Diósförgepatony 44 0.70 %
Hegyéte 44 0.70 %
Csütörtök 38 0.60 %
Jányok 38 0.60 %
Királyfiakarcsa 37 0.59 %
Nagymagyar 37 0.59 %
Nagyabony 35 0.55 %
Csilizradvány 32 0.51 %
Baka 31 0.49 %
Felsővámos 31 0.49 %
Szentmihályfa 29 0.46 %
Felbár 29 0.46 %
Lögérpatony 29 0.46 %
Nagypaka 28 0.44 %
Albár 27 0.43 %
Lúcs 21 0.33 %
Sárosfa 21 0.33 %
Csenke 21 0.33 %
Vörösmajor 21 0.33 %
Csiliznyárad 21 0.33 %
Dunakisfalud 18 0.29 %
Pódatejed 18 0.29 %
Padány 16 0.25 %
Nagyszarva 16 0.25 %
Csallóköznádasd 16 0.25 %
Úszor 15 0.24 %
Dercsika 15 0.24 %
Béke 14 0.22 %
Szap 12 0.19 %
Dunatőkés 12 0.19 %
Nemesgomba 11 0.17 %
Vajka 11 0.17 %
Patonyrét 11 0.17 %
Balony 11 0.17 %
Doborgaz 11 0.17 %
Olgya 10 0.16 %
Csilizpatas 10 0.16 %
Bögellő 10 0.16 %
Csallóköztárnok 9 0.14 %
Sárrét 9 0.14 %
Csákány 9 0.14 %
Nagybodak 8 0.13 %
Vitény 6 0.10 %
Bacsfa 6 0.10 %
Keszölcés 6 0.10 %
Medve 5 0.08 %
Macháza 4 0.06 %
Kulcsod 4 0.06 %
Dunaszerdahely 360 11.55 %
Somorja 261 8.37 %
Csütörtök 168 5.39 %
Nagymegyer 90 2.89 %
Lég 80 2.57 %
Jányok 73 2.34 %
Illésháza 70 2.25 %
Gelle 69 2.21 %
Nyárasd 66 2.12 %
Nagymagyar 61 1.96 %
Bős 60 1.92 %
Vásárút 49 1.57 %
Csenke 49 1.57 %
Nyékvárkony 46 1.48 %
Ekecs 42 1.35 %
Csákány 36 1.15 %
Kisudvarnok 34 1.09 %
Felbár 33 1.06 %
Nemesgomba 33 1.06 %
Sárosfa 33 1.06 %
Nagypaka 32 1.03 %
Béke 32 1.03 %
Vörösmajor 31 0.99 %
Lögérpatony 31 0.99 %
Nagyudvarnok 31 0.99 %
Alistál 29 0.93 %
Úszor 28 0.90 %
Diósförgepatony 27 0.87 %
Nemeshodos 27 0.87 %
Csilizradvány 25 0.80 %
Lúcs 25 0.80 %
Királyfiakarcsa 24 0.77 %
Egyházkarcsa 24 0.77 %
Csallóközkürt 24 0.77 %
Szentmihályfa 23 0.74 %
Dunakisfalud 23 0.74 %
Nagyszarva 22 0.71 %
Felsővámos 21 0.67 %
Pozsonyeperjes 19 0.61 %
Nagymad 18 0.58 %
Olgya 18 0.58 %
Baka 17 0.55 %
Vajka 17 0.55 %
Nagyabony 15 0.48 %
Csallóköztárnok 15 0.48 %
Csiliznyárad 15 0.48 %
Hegyéte 15 0.48 %
Nagybodak 15 0.48 %
Csallóköznádasd 14 0.45 %
Padány 12 0.38 %
Csilizpatas 12 0.38 %
Szap 11 0.35 %
Bögellő 11 0.35 %
Keszölcés 11 0.35 %
Dunatőkés 10 0.32 %
Balony 10 0.32 %
Patonyrét 10 0.32 %
Dercsika 9 0.29 %
Sárrét 9 0.29 %
Albár 8 0.26 %
Pódatejed 8 0.26 %
Bacsfa 7 0.22 %
Doborgaz 7 0.22 %
Medve 6 0.19 %
Vitény 5 0.16 %
Kulcsod 2 0.06 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 29.51 %
Somorja 267 13.31 %
Nagymegyer 185 9.22 %
Bős 116 5.78 %
Nyárasd 98 4.89 %
Kisudvarnok 80 3.99 %
Ekecs 68 3.39 %
Lég 67 3.34 %
Gelle 66 3.29 %
Nyékvárkony 55 2.74 %
Vásárút 55 2.74 %
Nemeshodos 53 2.64 %
Jányok 51 2.54 %
Egyházkarcsa 50 2.49 %
Felbár 48 2.39 %
Lögérpatony 44 2.19 %
Nagyudvarnok 44 2.19 %
Alistál 43 2.14 %
Csütörtök 43 2.14 %
Nagymad 42 2.09 %
Csiliznyárad 41 2.04 %
Diósförgepatony 41 2.04 %
Illésháza 38 1.89 %
Baka 37 1.84 %
Csallóközkürt 33 1.65 %
Nagymagyar 32 1.60 %
Királyfiakarcsa 31 1.55 %
Felsővámos 31 1.55 %
Pozsonyeperjes 30 1.50 %
Nagypaka 30 1.50 %
Dunakisfalud 29 1.45 %
Csenke 27 1.35 %
Nagyabony 26 1.30 %
Csilizradvány 25 1.25 %
Szap 24 1.20 %
Úszor 23 1.15 %
Szentmihályfa 23 1.15 %
Sárosfa 23 1.15 %
Nagyszarva 23 1.15 %
Albár 22 1.10 %
Csilizpatas 22 1.10 %
Hegyéte 20 1.00 %
Lúcs 20 1.00 %
Padány 19 0.95 %
Balony 18 0.90 %
Bögellő 17 0.85 %
Dercsika 17 0.85 %
Pódatejed 17 0.85 %
Csákány 15 0.75 %
Vajka 14 0.70 %
Bacsfa 14 0.70 %
Csallóköztárnok 14 0.70 %
Nemesgomba 14 0.70 %
Nagybodak 13 0.65 %
Csallóköznádasd 13 0.65 %
Kulcsod 12 0.60 %
Béke 12 0.60 %
Vörösmajor 11 0.55 %
Dunatőkés 10 0.50 %
Keszölcés 10 0.50 %
Medve 10 0.50 %
Olgya 9 0.45 %
Sárrét 7 0.35 %
Patonyrét 7 0.35 %
Vitény 4 0.20 %
Doborgaz 4 0.20 %
Macháza 2 0.10 %
Somorja 447 9.52 %
Dunaszerdahely 163 3.47 %
Vörösmajor 106 2.26 %
Úszor 102 2.17 %
Bős 45 0.96 %
Lég 40 0.85 %
Nagypaka 32 0.68 %
Olgya 26 0.55 %
Illésháza 25 0.53 %
Nagymegyer 23 0.49 %
Jányok 21 0.45 %
Gelle 20 0.43 %
Nagymagyar 20 0.43 %
Lögérpatony 18 0.38 %
Macháza 17 0.36 %
Csákány 17 0.36 %
Vajka 16 0.34 %
Csenke 14 0.30 %
Nemesgomba 14 0.30 %
Csütörtök 14 0.30 %
Szentmihályfa 13 0.28 %
Vitény 13 0.28 %
Hegyéte 13 0.28 %
Nagyszarva 12 0.26 %
Doborgaz 11 0.23 %
Nemeshodos 11 0.23 %
Kisudvarnok 11 0.23 %
Királyfiakarcsa 10 0.21 %
Felbár 10 0.21 %
Sárosfa 10 0.21 %
Béke 10 0.21 %
Diósförgepatony 10 0.21 %
Nyárasd 9 0.19 %
Egyházkarcsa 9 0.19 %
Ekecs 9 0.19 %
Sárrét 8 0.17 %
Nagyabony 7 0.15 %
Csallóköztárnok 7 0.15 %
Nagybodak 7 0.15 %
Keszölcés 6 0.13 %
Csilizpatas 6 0.13 %
Pozsonyeperjes 5 0.11 %
Csilizradvány 5 0.11 %
Csallóköznádasd 5 0.11 %
Pódatejed 5 0.11 %
Kulcsod 5 0.11 %
Baka 5 0.11 %
Nyékvárkony 4 0.09 %
Dercsika 4 0.09 %
Alistál 4 0.09 %
Csiliznyárad 4 0.09 %
Bacsfa 4 0.09 %
Lúcs 3 0.06 %
Nagymad 3 0.06 %
Vásárút 3 0.06 %
Dunakisfalud 2 0.04 %
Csallóközkürt 2 0.04 %
Padány 2 0.04 %
Nagyudvarnok 2 0.04 %
Felsővámos 2 0.04 %
Dunatőkés 2 0.04 %
Balony 1 0.02 %
Bögellő 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Patonyrét 1 0.02 %
Medve 1 0.02 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 7.52 %
Dunaszerdahely 240 5.88 %
Nagypaka 190 4.66 %
Lég 100 2.45 %
Nagymegyer 63 1.54 %
Vörösmajor 56 1.37 %
Bős 52 1.27 %
Nyárasd 48 1.18 %
Úszor 47 1.15 %
Jányok 44 1.08 %
Nemeshodos 37 0.91 %
Gelle 36 0.88 %
Diósförgepatony 34 0.83 %
Illésháza 33 0.81 %
Csütörtök 31 0.76 %
Nagymagyar 30 0.74 %
Egyházkarcsa 29 0.71 %
Nagyszarva 29 0.71 %
Felbár 28 0.69 %
Királyfiakarcsa 28 0.69 %
Kisudvarnok 27 0.66 %
Nyékvárkony 26 0.64 %
Csenke 26 0.64 %
Béke 23 0.56 %
Lögérpatony 23 0.56 %
Sárrét 23 0.56 %
Sárosfa 22 0.54 %
Ekecs 22 0.54 %
Szentmihályfa 21 0.51 %
Nagymad 20 0.49 %
Nagyudvarnok 20 0.49 %
Vitény 18 0.44 %
Csallóköztárnok 18 0.44 %
Nemesgomba 16 0.39 %
Vásárút 16 0.39 %
Csákány 15 0.37 %
Bacsfa 15 0.37 %
Lúcs 14 0.34 %
Albár 13 0.32 %
Keszölcés 13 0.32 %
Csilizradvány 13 0.32 %
Pozsonyeperjes 13 0.32 %
Felsővámos 12 0.29 %
Dunakisfalud 12 0.29 %
Alistál 11 0.27 %
Csilizpatas 11 0.27 %
Macháza 10 0.25 %
Baka 10 0.25 %
Nagyabony 10 0.25 %
Olgya 10 0.25 %
Csallóközkürt 9 0.22 %
Szap 9 0.22 %
Csallóköznádasd 8 0.20 %
Padány 8 0.20 %
Nagybodak 8 0.20 %
Vajka 7 0.17 %
Hegyéte 7 0.17 %
Dercsika 7 0.17 %
Pódatejed 6 0.15 %
Bögellő 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.10 %
Kulcsod 3 0.07 %
Balony 3 0.07 %
Dunatőkés 3 0.07 %
Doborgaz 3 0.07 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 16.94 %
Dunaszerdahely 61 5.56 %
Úszor 42 3.83 %
Lég 20 1.82 %
Bős 16 1.46 %
Vörösmajor 15 1.37 %
Felbár 14 1.28 %
Ekecs 12 1.09 %
Gelle 11 1.00 %
Nagyszarva 10 0.91 %
Nagypaka 10 0.91 %
Nemesgomba 10 0.91 %
Csütörtök 10 0.91 %
Illésháza 10 0.91 %
Pozsonyeperjes 9 0.82 %
Nagymegyer 8 0.73 %
Olgya 8 0.73 %
Nyárasd 8 0.73 %
Csallóközkürt 7 0.64 %
Vajka 6 0.55 %
Lögérpatony 6 0.55 %
Sárosfa 6 0.55 %
Nagymagyar 6 0.55 %
Nemeshodos 6 0.55 %
Csallóköztárnok 5 0.46 %
Vásárút 5 0.46 %
Jányok 5 0.46 %
Csiliznyárad 4 0.36 %
Csenke 4 0.36 %
Egyházkarcsa 4 0.36 %
Hegyéte 4 0.36 %
Csilizradvány 4 0.36 %
Nyékvárkony 4 0.36 %
Csallóköznádasd 4 0.36 %
Kisudvarnok 3 0.27 %
Nagyudvarnok 3 0.27 %
Diósförgepatony 3 0.27 %
Patonyrét 3 0.27 %
Sárrét 3 0.27 %
Dunakisfalud 3 0.27 %
Baka 3 0.27 %
Medve 2 0.18 %
Csilizpatas 2 0.18 %
Béke 2 0.18 %
Nagybodak 2 0.18 %
Macháza 2 0.18 %
Vitény 2 0.18 %
Doborgaz 2 0.18 %
Bacsfa 2 0.18 %
Dunatőkés 2 0.18 %
Nagymad 1 0.09 %
Lúcs 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Dercsika 1 0.09 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 23.88 %
Bős 926 16.49 %
Somorja 687 12.23 %
Nagymegyer 475 8.46 %
Ekecs 358 6.37 %
Nyékvárkony 355 6.32 %
Nyárasd 327 5.82 %
Gelle 248 4.42 %
Vásárút 179 3.19 %
Alistál 170 3.03 %
Baka 158 2.81 %
Csütörtök 157 2.80 %
Csiliznyárad 156 2.78 %
Illésháza 129 2.30 %
Nagyszarva 128 2.28 %
Csilizradvány 124 2.21 %
Pozsonyeperjes 121 2.15 %
Felbár 121 2.15 %
Diósförgepatony 119 2.12 %
Csallóközkürt 112 1.99 %
Nagyabony 104 1.85 %
Nagymagyar 103 1.83 %
Nemeshodos 102 1.82 %
Csenke 96 1.71 %
Balony 94 1.67 %
Egyházkarcsa 92 1.64 %
Hegyéte 92 1.64 %
Lögérpatony 90 1.60 %
Sárosfa 87 1.55 %
Felsővámos 85 1.51 %
Lég 85 1.51 %
Csallóköznádasd 81 1.44 %
Csilizpatas 70 1.25 %
Kisudvarnok 66 1.18 %
Szap 65 1.16 %
Nagyudvarnok 61 1.09 %
Jányok 60 1.07 %
Királyfiakarcsa 60 1.07 %
Nagybodak 57 1.01 %
Nagypaka 56 1.00 %
Medve 53 0.94 %
Béke 49 0.87 %
Szentmihályfa 48 0.85 %
Lúcs 48 0.85 %
Dercsika 48 0.85 %
Nagymad 45 0.80 %
Kulcsod 45 0.80 %
Vajka 44 0.78 %
Albár 44 0.78 %
Pódatejed 43 0.77 %
Dunakisfalud 42 0.75 %
Bögellő 40 0.71 %
Bacsfa 38 0.68 %
Padány 34 0.61 %
Csallóköztárnok 32 0.57 %
Nemesgomba 31 0.55 %
Csákány 28 0.50 %
Úszor 27 0.48 %
Dunatőkés 25 0.45 %
Doborgaz 19 0.34 %
Macháza 14 0.25 %
Keszölcés 14 0.25 %
Patonyrét 12 0.21 %
Olgya 7 0.12 %
Vörösmajor 5 0.09 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 38.58 %
Dunaszerdahely 106 7.08 %
Vörösmajor 45 3.00 %
Úszor 45 3.00 %
Nagymegyer 29 1.94 %
Lég 27 1.80 %
Bős 26 1.74 %
Bacsfa 25 1.67 %
Felbár 23 1.54 %
Nagypaka 21 1.40 %
Illésháza 20 1.34 %
Gelle 19 1.27 %
Nagymagyar 19 1.27 %
Csütörtök 17 1.13 %
Jányok 16 1.07 %
Nagyszarva 16 1.07 %
Lögérpatony 14 0.93 %
Ekecs 13 0.87 %
Nyékvárkony 12 0.80 %
Olgya 12 0.80 %
Vajka 12 0.80 %
Csákány 10 0.67 %
Nyárasd 10 0.67 %
Csenke 9 0.60 %
Csallóköztárnok 9 0.60 %
Csiliznyárad 9 0.60 %
Szentmihályfa 8 0.53 %
Egyházkarcsa 8 0.53 %
Nagybodak 8 0.53 %
Béke 8 0.53 %
Alistál 7 0.47 %
Hegyéte 7 0.47 %
Sárosfa 7 0.47 %
Vásárút 6 0.40 %
Kisudvarnok 6 0.40 %
Nemeshodos 6 0.40 %
Királyfiakarcsa 6 0.40 %
Baka 6 0.40 %
Diósförgepatony 6 0.40 %
Nemesgomba 6 0.40 %
Doborgaz 5 0.33 %
Pódatejed 5 0.33 %
Dunakisfalud 4 0.27 %
Macháza 3 0.20 %
Csallóközkürt 3 0.20 %
Bögellő 3 0.20 %
Pozsonyeperjes 3 0.20 %
Csilizradvány 3 0.20 %
Csallóköznádasd 3 0.20 %
Vitény 3 0.20 %
Lúcs 3 0.20 %
Kulcsod 2 0.13 %
Patonyrét 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dercsika 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Sárrét 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Balony 1 0.07 %
Albár 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 6.68 %
Somorja 63 2.98 %
Vörösmajor 29 1.37 %
Bős 28 1.33 %
Felbár 28 1.33 %
Kisudvarnok 21 0.99 %
Nagymegyer 20 0.95 %
Úszor 19 0.90 %
Nyárasd 18 0.85 %
Diósförgepatony 18 0.85 %
Nyékvárkony 17 0.81 %
Lég 16 0.76 %
Lögérpatony 16 0.76 %
Ekecs 14 0.66 %
Nagypaka 11 0.52 %
Nagyudvarnok 11 0.52 %
Illésháza 11 0.52 %
Csenke 10 0.47 %
Csallóközkürt 10 0.47 %
Albár 9 0.43 %
Nagymagyar 9 0.43 %
Csütörtök 9 0.43 %
Lúcs 9 0.43 %
Csiliznyárad 8 0.38 %
Nagyszarva 7 0.33 %
Csilizpatas 7 0.33 %
Hegyéte 7 0.33 %
Gelle 7 0.33 %
Dunatőkés 7 0.33 %
Baka 7 0.33 %
Sárosfa 7 0.33 %
Dunakisfalud 6 0.28 %
Nemeshodos 6 0.28 %
Pódatejed 6 0.28 %
Jányok 6 0.28 %
Szentmihályfa 6 0.28 %
Nagyabony 6 0.28 %
Alistál 6 0.28 %
Felsővámos 6 0.28 %
Vásárút 6 0.28 %
Vitény 5 0.24 %
Bacsfa 5 0.24 %
Csallóköznádasd 4 0.19 %
Csilizradvány 4 0.19 %
Nagymad 4 0.19 %
Egyházkarcsa 4 0.19 %
Keszölcés 4 0.19 %
Dercsika 3 0.14 %
Padány 3 0.14 %
Pozsonyeperjes 3 0.14 %
Csallóköztárnok 3 0.14 %
Csákány 3 0.14 %
Balony 3 0.14 %
Vajka 3 0.14 %
Sárrét 3 0.14 %
Nagybodak 3 0.14 %
Medve 2 0.09 %
Nemesgomba 2 0.09 %
Olgya 2 0.09 %
Kulcsod 2 0.09 %
Királyfiakarcsa 2 0.09 %
Macháza 2 0.09 %
Patonyrét 1 0.05 %
Doborgaz 1 0.05 %
Szap 1 0.05 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 20.98 %
Somorja 244 16.35 %
Úszor 77 5.16 %
Vörösmajor 75 5.03 %
Bős 43 2.88 %
Lég 42 2.82 %
Nagymegyer 37 2.48 %
Nemeshodos 28 1.88 %
Olgya 27 1.81 %
Illésháza 23 1.54 %
Nagypaka 23 1.54 %
Egyházkarcsa 21 1.41 %
Csütörtök 20 1.34 %
Csákány 20 1.34 %
Hegyéte 20 1.34 %
Lögérpatony 19 1.27 %
Pozsonyeperjes 18 1.21 %
Kisudvarnok 18 1.21 %
Macháza 17 1.14 %
Diósförgepatony 17 1.14 %
Nyárasd 17 1.14 %
Gelle 16 1.07 %
Felbár 15 1.01 %
Doborgaz 15 1.01 %
Szentmihályfa 14 0.94 %
Jányok 14 0.94 %
Nagyabony 13 0.87 %
Nagymagyar 13 0.87 %
Nagymad 12 0.80 %
Nemesgomba 12 0.80 %
Ekecs 12 0.80 %
Alistál 11 0.74 %
Vitény 11 0.74 %
Nyékvárkony 11 0.74 %
Nagyudvarnok 11 0.74 %
Csallóközkürt 10 0.67 %
Vásárút 10 0.67 %
Csenke 10 0.67 %
Sárosfa 9 0.60 %
Béke 9 0.60 %
Nagybodak 9 0.60 %
Vajka 9 0.60 %
Nagyszarva 8 0.54 %
Sárrét 8 0.54 %
Csilizradvány 7 0.47 %
Pódatejed 7 0.47 %
Csallóköztárnok 6 0.40 %
Bacsfa 6 0.40 %
Baka 5 0.34 %
Csiliznyárad 5 0.34 %
Felsővámos 5 0.34 %
Dunatőkés 5 0.34 %
Királyfiakarcsa 5 0.34 %
Lúcs 5 0.34 %
Keszölcés 5 0.34 %
Dercsika 4 0.27 %
Patonyrét 4 0.27 %
Dunakisfalud 4 0.27 %
Csallóköznádasd 3 0.20 %
Balony 3 0.20 %
Albár 3 0.20 %
Kulcsod 3 0.20 %
Csilizpatas 3 0.20 %
Bögellő 2 0.13 %
Medve 2 0.13 %
Padány 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Dunaszerdahely 521 25.06 %
Somorja 281 13.52 %
Úszor 84 4.04 %
Hegyéte 81 3.90 %
Nyárasd 73 3.51 %
Vörösmajor 72 3.46 %
Bős 61 2.93 %
Nagymegyer 56 2.69 %
Lögérpatony 40 1.92 %
Kisudvarnok 36 1.73 %
Lég 35 1.68 %
Nemeshodos 35 1.68 %
Illésháza 31 1.49 %
Nagypaka 31 1.49 %
Gelle 31 1.49 %
Vásárút 30 1.44 %
Nyékvárkony 29 1.39 %
Diósförgepatony 28 1.35 %
Csákány 28 1.35 %
Nagymagyar 28 1.35 %
Egyházkarcsa 28 1.35 %
Felbár 28 1.35 %
Csütörtök 25 1.20 %
Pódatejed 24 1.15 %
Olgya 23 1.11 %
Nagyudvarnok 22 1.06 %
Macháza 22 1.06 %
Alistál 21 1.01 %
Szentmihályfa 21 1.01 %
Ekecs 21 1.01 %
Jányok 20 0.96 %
Nagyabony 19 0.91 %
Pozsonyeperjes 18 0.87 %
Doborgaz 18 0.87 %
Csenke 15 0.72 %
Csilizradvány 15 0.72 %
Nemesgomba 15 0.72 %
Albár 14 0.67 %
Csallóközkürt 14 0.67 %
Vajka 12 0.58 %
Sárosfa 12 0.58 %
Nagyszarva 11 0.53 %
Padány 11 0.53 %
Csiliznyárad 11 0.53 %
Királyfiakarcsa 11 0.53 %
Csallóköztárnok 10 0.48 %
Felsővámos 10 0.48 %
Csilizpatas 9 0.43 %
Baka 9 0.43 %
Dunakisfalud 9 0.43 %
Sárrét 9 0.43 %
Béke 9 0.43 %
Dunatőkés 8 0.38 %
Csallóköznádasd 8 0.38 %
Vitény 8 0.38 %
Nagybodak 7 0.34 %
Kulcsod 7 0.34 %
Keszölcés 6 0.29 %
Lúcs 6 0.29 %
Nagymad 5 0.24 %
Balony 5 0.24 %
Szap 5 0.24 %
Medve 5 0.24 %
Dercsika 4 0.19 %
Bögellő 4 0.19 %
Bacsfa 4 0.19 %
Patonyrét 3 0.14 %
Dunaszerdahely 2 056 31.20 %
Bős 801 12.16 %
Somorja 775 11.76 %
Nagymegyer 651 9.88 %
Ekecs 497 7.54 %
Nyékvárkony 436 6.62 %
Nyárasd 408 6.19 %
Gelle 291 4.42 %
Vásárút 246 3.73 %
Alistál 211 3.20 %
Csütörtök 186 2.82 %
Baka 160 2.43 %
Diósförgepatony 160 2.43 %
Illésháza 156 2.37 %
Csiliznyárad 154 2.34 %
Csilizradvány 151 2.29 %
Nemeshodos 150 2.28 %
Pozsonyeperjes 149 2.26 %
Nagyszarva 145 2.20 %
Csallóközkürt 142 2.16 %
Csenke 137 2.08 %
Hegyéte 129 1.96 %
Nagyabony 129 1.96 %
Felbár 123 1.87 %
Egyházkarcsa 123 1.87 %
Kisudvarnok 122 1.85 %
Lögérpatony 121 1.84 %
Nagymagyar 119 1.81 %
Balony 109 1.65 %
Felsővámos 108 1.64 %
Nagyudvarnok 103 1.56 %
Jányok 95 1.44 %
Sárosfa 89 1.35 %
Lég 87 1.32 %
Csallóköznádasd 86 1.31 %
Nagymad 81 1.23 %
Albár 78 1.18 %
Királyfiakarcsa 75 1.14 %
Szentmihályfa 71 1.08 %
Csilizpatas 70 1.06 %
Medve 69 1.05 %
Szap 65 0.99 %
Bögellő 58 0.88 %
Pódatejed 57 0.87 %
Lúcs 56 0.85 %
Béke 53 0.80 %
Dunakisfalud 53 0.80 %
Vajka 50 0.76 %
Nagybodak 49 0.74 %
Kulcsod 47 0.71 %
Csákány 40 0.61 %
Bacsfa 40 0.61 %
Dunatőkés 40 0.61 %
Dercsika 39 0.59 %
Csallóköztárnok 37 0.56 %
Nagypaka 37 0.56 %
Padány 36 0.55 %
Nemesgomba 34 0.52 %
Keszölcés 19 0.29 %
Doborgaz 19 0.29 %
Úszor 18 0.27 %
Olgya 15 0.23 %
Patonyrét 11 0.17 %
Macháza 11 0.17 %
Sárrét 6 0.09 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Vitény 5 0.08 %
Dunaszerdahely 1 201 28.25 %
Somorja 456 10.72 %
Nagymegyer 359 8.44 %
Bős 198 4.66 %
Nyárasd 185 4.35 %
Nyékvárkony 146 3.43 %
Gelle 145 3.41 %
Ekecs 135 3.17 %
Kisudvarnok 118 2.78 %
Vásárút 111 2.61 %
Lég 107 2.52 %
Egyházkarcsa 94 2.21 %
Nemeshodos 91 2.14 %
Diósförgepatony 85 2.00 %
Illésháza 83 1.95 %
Pozsonyeperjes 81 1.90 %
Alistál 77 1.81 %
Jányok 76 1.79 %
Lögérpatony 73 1.72 %
Csütörtök 72 1.69 %
Nagyudvarnok 72 1.69 %
Hegyéte 69 1.62 %
Felbár 68 1.60 %
Nagymad 64 1.51 %
Szentmihályfa 62 1.46 %
Csenke 60 1.41 %
Csallóközkürt 59 1.39 %
Nagymagyar 57 1.34 %
Nagypaka 57 1.34 %
Albár 56 1.32 %
Királyfiakarcsa 56 1.32 %
Csilizradvány 54 1.27 %
Csiliznyárad 52 1.22 %
Nagyszarva 51 1.20 %
Baka 47 1.11 %
Felsővámos 47 1.11 %
Lúcs 45 1.06 %
Nagyabony 44 1.03 %
Dunakisfalud 42 0.99 %
Úszor 39 0.92 %
Szap 35 0.82 %
Sárosfa 34 0.80 %
Pódatejed 33 0.78 %
Csallóköznádasd 31 0.73 %
Csákány 31 0.73 %
Balony 30 0.71 %
Padány 29 0.68 %
Béke 28 0.66 %
Csilizpatas 28 0.66 %
Nemesgomba 27 0.63 %
Bögellő 26 0.61 %
Csallóköztárnok 25 0.59 %
Keszölcés 23 0.54 %
Bacsfa 23 0.54 %
Kulcsod 21 0.49 %
Doborgaz 21 0.49 %
Nagybodak 19 0.45 %
Dercsika 18 0.42 %
Dunatőkés 17 0.40 %
Vajka 17 0.40 %
Vörösmajor 17 0.40 %
Medve 15 0.35 %
Olgya 14 0.33 %
Sárrét 13 0.31 %
Vitény 10 0.24 %
Patonyrét 9 0.21 %
Macháza 7 0.16 %
Dunaszerdahely 317 17.24 %
Somorja 161 8.75 %
Lögérpatony 119 6.47 %
Nagymegyer 80 4.35 %
Gelle 74 4.02 %
Lég 73 3.97 %
Bős 60 3.26 %
Diósförgepatony 57 3.10 %
Nyárasd 53 2.88 %
Szentmihályfa 42 2.28 %
Nyékvárkony 42 2.28 %
Jányok 41 2.23 %
Kisudvarnok 41 2.23 %
Nagymagyar 39 2.12 %
Illésháza 38 2.07 %
Lúcs 33 1.79 %
Vásárút 33 1.79 %
Ekecs 31 1.69 %
Csütörtök 29 1.58 %
Felbár 28 1.52 %
Nemeshodos 27 1.47 %
Nagypaka 23 1.25 %
Nagymad 23 1.25 %
Alistál 23 1.25 %
Királyfiakarcsa 22 1.20 %
Pozsonyeperjes 22 1.20 %
Egyházkarcsa 22 1.20 %
Csenke 21 1.14 %
Nagyudvarnok 21 1.14 %
Felsővámos 20 1.09 %
Hegyéte 20 1.09 %
Dunakisfalud 19 1.03 %
Csilizradvány 17 0.92 %
Nagyszarva 16 0.87 %
Sárosfa 15 0.82 %
Baka 15 0.82 %
Béke 15 0.82 %
Bögellő 14 0.76 %
Szap 13 0.71 %
Nagyabony 13 0.71 %
Úszor 13 0.71 %
Csallóközkürt 13 0.71 %
Csákány 12 0.65 %
Csiliznyárad 11 0.60 %
Csilizpatas 11 0.60 %
Nemesgomba 11 0.60 %
Albár 10 0.54 %
Padány 10 0.54 %
Csallóköznádasd 10 0.54 %
Vitény 10 0.54 %
Olgya 9 0.49 %
Doborgaz 9 0.49 %
Vörösmajor 9 0.49 %
Dercsika 9 0.49 %
Pódatejed 8 0.44 %
Keszölcés 8 0.44 %
Balony 8 0.44 %
Csallóköztárnok 8 0.44 %
Bacsfa 8 0.44 %
Vajka 8 0.44 %
Patonyrét 7 0.38 %
Nagybodak 7 0.38 %
Dunatőkés 7 0.38 %
Kulcsod 4 0.22 %
Sárrét 4 0.22 %
Macháza 2 0.11 %
Medve 1 0.05 %
Dunaszerdahely 827 11.46 %
Nagymegyer 263 3.65 %
Nyárasd 241 3.34 %
Somorja 208 2.88 %
Bős 196 2.72 %
Ekecs 118 1.64 %
Alistál 113 1.57 %
Nyékvárkony 89 1.23 %
Felbár 69 0.96 %
Diósförgepatony 67 0.93 %
Gelle 64 0.89 %
Vásárút 64 0.89 %
Kisudvarnok 61 0.85 %
Nemeshodos 57 0.79 %
Csilizradvány 56 0.78 %
Hegyéte 54 0.75 %
Egyházkarcsa 52 0.72 %
Pozsonyeperjes 52 0.72 %
Illésháza 52 0.72 %
Csenke 50 0.69 %
Csallóközkürt 50 0.69 %
Nagyudvarnok 46 0.64 %
Lögérpatony 42 0.58 %
Szentmihályfa 41 0.57 %
Lég 41 0.57 %
Nagymagyar 40 0.55 %
Csütörtök 40 0.55 %
Albár 40 0.55 %
Csiliznyárad 39 0.54 %
Balony 39 0.54 %
Nagyabony 35 0.49 %
Csilizpatas 35 0.49 %
Bacsfa 35 0.49 %
Csákány 33 0.46 %
Sárosfa 32 0.44 %
Padány 31 0.43 %
Nagyszarva 30 0.42 %
Pódatejed 29 0.40 %
Jányok 29 0.40 %
Úszor 29 0.40 %
Medve 28 0.39 %
Baka 28 0.39 %
Csallóköznádasd 26 0.36 %
Nagymad 24 0.33 %
Vörösmajor 24 0.33 %
Királyfiakarcsa 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.30 %
Bögellő 22 0.30 %
Kulcsod 21 0.29 %
Nagypaka 21 0.29 %
Szap 20 0.28 %
Dunakisfalud 19 0.26 %
Lúcs 18 0.25 %
Nemesgomba 17 0.24 %
Felsővámos 16 0.22 %
Dercsika 15 0.21 %
Nagybodak 15 0.21 %
Vajka 13 0.18 %
Patonyrét 12 0.17 %
Csallóköztárnok 11 0.15 %
Vitény 8 0.11 %
Olgya 8 0.11 %
Béke 8 0.11 %
Macháza 7 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Doborgaz 4 0.06 %
Keszölcés 2 0.03 %
Dunaszerdahely 1 027 26.31 %
Ekecs 723 18.52 %
Nagymegyer 685 17.55 %
Somorja 440 11.27 %
Bős 398 10.20 %
Nyárasd 310 7.94 %
Nyékvárkony 213 5.46 %
Gelle 185 4.74 %
Alistál 162 4.15 %
Csütörtök 126 3.23 %
Vásárút 118 3.02 %
Csilizradvány 105 2.69 %
Nagyszarva 90 2.31 %
Diósförgepatony 88 2.25 %
Nagymagyar 86 2.20 %
Baka 83 2.13 %
Csiliznyárad 83 2.13 %
Balony 82 2.10 %
Pozsonyeperjes 81 2.08 %
Csallóközkürt 79 2.02 %
Illésháza 78 2.00 %
Nemeshodos 72 1.84 %
Lég 70 1.79 %
Nagyabony 70 1.79 %
Lögérpatony 65 1.67 %
Csenke 63 1.61 %
Csilizpatas 58 1.49 %
Hegyéte 49 1.26 %
Felsővámos 48 1.23 %
Albár 48 1.23 %
Királyfiakarcsa 47 1.20 %
Csallóköznádasd 45 1.15 %
Kisudvarnok 45 1.15 %
Jányok 45 1.15 %
Szap 44 1.13 %
Medve 44 1.13 %
Béke 42 1.08 %
Egyházkarcsa 42 1.08 %
Felbár 41 1.05 %
Sárosfa 41 1.05 %
Vajka 37 0.95 %
Bögellő 36 0.92 %
Kulcsod 36 0.92 %
Lúcs 35 0.90 %
Szentmihályfa 33 0.85 %
Nagyudvarnok 30 0.77 %
Nagybodak 26 0.67 %
Bacsfa 25 0.64 %
Nagymad 25 0.64 %
Dercsika 23 0.59 %
Pódatejed 22 0.56 %
Padány 21 0.54 %
Nagypaka 21 0.54 %
Nemesgomba 20 0.51 %
Dunakisfalud 20 0.51 %
Úszor 18 0.46 %
Csallóköztárnok 18 0.46 %
Dunatőkés 18 0.46 %
Csákány 17 0.44 %
Patonyrét 12 0.31 %
Olgya 11 0.28 %
Keszölcés 8 0.20 %
Doborgaz 7 0.18 %
Vörösmajor 5 0.13 %
Sárrét 4 0.10 %
Vitény 3 0.08 %
Macháza 3 0.08 %
Dunaszerdahely 1 289 28.18 %
Somorja 588 12.86 %
Nyárasd 559 12.22 %
Bős 514 11.24 %
Nagymegyer 485 10.60 %
Ekecs 425 9.29 %
Vásárút 235 5.14 %
Nyékvárkony 232 5.07 %
Gelle 230 5.03 %
Alistál 193 4.22 %
Csütörtök 168 3.67 %
Csallóközkürt 138 3.02 %
Csiliznyárad 138 3.02 %
Illésháza 133 2.91 %
Pozsonyeperjes 131 2.86 %
Diósförgepatony 121 2.65 %
Csilizradvány 119 2.60 %
Baka 118 2.58 %
Nagymagyar 117 2.56 %
Nagyszarva 110 2.40 %
Csenke 99 2.16 %
Felsővámos 98 2.14 %
Lég 93 2.03 %
Nagyabony 92 2.01 %
Nemeshodos 91 1.99 %
Hegyéte 90 1.97 %
Balony 84 1.84 %
Lögérpatony 83 1.81 %
Felbár 82 1.79 %
Jányok 81 1.77 %
Kisudvarnok 77 1.68 %
Sárosfa 75 1.64 %
Csallóköznádasd 70 1.53 %
Nagyudvarnok 68 1.49 %
Egyházkarcsa 66 1.44 %
Csilizpatas 64 1.40 %
Béke 62 1.36 %
Medve 50 1.09 %
Királyfiakarcsa 47 1.03 %
Bögellő 47 1.03 %
Szap 46 1.01 %
Lúcs 46 1.01 %
Szentmihályfa 43 0.94 %
Vajka 41 0.90 %
Pódatejed 40 0.87 %
Nagymad 40 0.87 %
Kulcsod 39 0.85 %
Albár 38 0.83 %
Dercsika 37 0.81 %
Csákány 37 0.81 %
Nagybodak 35 0.77 %
Csallóköztárnok 33 0.72 %
Dunakisfalud 29 0.63 %
Dunatőkés 29 0.63 %
Padány 28 0.61 %
Nagypaka 28 0.61 %
Nemesgomba 28 0.61 %
Úszor 28 0.61 %
Bacsfa 28 0.61 %
Patonyrét 17 0.37 %
Doborgaz 17 0.37 %
Keszölcés 12 0.26 %
Olgya 12 0.26 %
Macháza 9 0.20 %
Vörösmajor 6 0.13 %
Sárrét 3 0.07 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 12.27 %
Dunaszerdahely 201 4.77 %
Vörösmajor 89 2.11 %
Úszor 85 2.02 %
Bős 74 1.76 %
Felbár 41 0.97 %
Lég 40 0.95 %
Gelle 38 0.90 %
Illésháza 37 0.88 %
Nagymegyer 36 0.85 %
Nagymagyar 33 0.78 %
Csütörtök 31 0.74 %
Nagypaka 31 0.74 %
Nyárasd 30 0.71 %
Jányok 26 0.62 %
Lögérpatony 26 0.62 %
Csákány 26 0.62 %
Olgya 25 0.59 %
Nemeshodos 24 0.57 %
Baka 24 0.57 %
Nemesgomba 23 0.55 %
Hegyéte 23 0.55 %
Doborgaz 20 0.47 %
Nagyszarva 19 0.45 %
Csenke 19 0.45 %
Béke 19 0.45 %
Ekecs 18 0.43 %
Vajka 18 0.43 %
Pozsonyeperjes 17 0.40 %
Sárosfa 17 0.40 %
Egyházkarcsa 16 0.38 %
Szentmihályfa 16 0.38 %
Lúcs 16 0.38 %
Macháza 15 0.36 %
Nagyabony 15 0.36 %
Nyékvárkony 14 0.33 %
Kisudvarnok 14 0.33 %
Diósförgepatony 13 0.31 %
Csallóköznádasd 13 0.31 %
Bacsfa 13 0.31 %
Alistál 12 0.28 %
Csallóköztárnok 11 0.26 %
Keszölcés 10 0.24 %
Nagybodak 9 0.21 %
Vitény 9 0.21 %
Csilizpatas 9 0.21 %
Vásárút 9 0.21 %
Felsővámos 8 0.19 %
Csiliznyárad 8 0.19 %
Csilizradvány 8 0.19 %
Dunakisfalud 7 0.17 %
Balony 7 0.17 %
Pódatejed 7 0.17 %
Szap 7 0.17 %
Nagyudvarnok 6 0.14 %
Sárrét 6 0.14 %
Kulcsod 6 0.14 %
Dercsika 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Dunatőkés 5 0.12 %
Királyfiakarcsa 5 0.12 %
Padány 4 0.09 %
Csallóközkürt 3 0.07 %
Medve 3 0.07 %
Bögellő 2 0.05 %
Nagymad 2 0.05 %
Albár 1 0.02 %
Dunaszerdahely 945 13.71 %
Nagymegyer 923 13.39 %
Somorja 455 6.60 %
Bős 402 5.83 %
Ekecs 354 5.14 %
Nyárasd 232 3.37 %
Vásárút 193 2.80 %
Nyékvárkony 181 2.63 %
Gelle 160 2.32 %
Csiliznyárad 124 1.80 %
Csilizradvány 118 1.71 %
Alistál 110 1.60 %
Csütörtök 110 1.60 %
Illésháza 105 1.52 %
Baka 95 1.38 %
Nagyszarva 86 1.25 %
Balony 85 1.23 %
Pozsonyeperjes 84 1.22 %
Nagymagyar 76 1.10 %
Diósförgepatony 74 1.07 %
Csallóközkürt 69 1.00 %
Lég 68 0.99 %
Nagyabony 66 0.96 %
Nemeshodos 65 0.94 %
Felsővámos 63 0.91 %
Csenke 62 0.90 %
Lögérpatony 52 0.75 %
Felbár 49 0.71 %
Csallóköznádasd 48 0.70 %
Szap 47 0.68 %
Hegyéte 47 0.68 %
Jányok 46 0.67 %
Albár 42 0.61 %
Kisudvarnok 41 0.59 %
Sárosfa 40 0.58 %
Bögellő 38