SK
KS
.....

Somodi

Község

címer zászló
1166 99% magyar 1910
368 16% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Somodi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Drienovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Dályon-tető, Gyúr-tető, Hormöz-tető, Kis-Kerekmár, Koncz-kosár, Máj, Miglinc-patak, Palánta-hegy, Somodi-barlang, Somodifürdő, Sór-patak, Tilalmas-oldal, Úrbéri-erdő, Vörös-hegy
Koordináták:
48.60773468, 20.95213318
Terület:
28,07 km2
Rang:
község
Népesség:
2229
Tszf. magasság:
188 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04401
Település kód:
521337
Szervezeti azonosító:
324108
Adóazonosító:
2021235909

A község a Bódva völgyében, a Szádelői-karszt déli lábánál, a Kanyapta-medence északnyugati részén, a Somodi-patak és a Miglinc-patak összefolyásánál fekszik, a 16-os országos főút, valamint a Kassa-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornától 6 km-re keletre, Szepsitől 4 km-re nyugatra. Határának északi részét a Szádelői-karszt legkeletebbi részének erdőborította mészkőhegysége foglalja el, déli része mezőgazdaságilag művelt terület. Területének mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Torna, délről Zsarnó és Péder, keletről Szepsi, északról pedig Debrőd községekkel határos. Nyugati határa 1881-ig Abaúj és Torna vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (28,07 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 1180, 1921-ben 1125, 1938-ban pedig 1329, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népessége csaknem egyharmadával nőtt (1650 főről 2126-ra); magyar többségét 2001-re elveszítette, a húszéves időszak alatt a magyar nemzetiségűek aránya 58,8 %-ról 29 %-ra csökkent, a szlovákoké 2001-re 40,2 %-ról 63,9 %-ra emelkedett, majd 2011-re 39,8 %-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan jelent meg a nemzetiségi statisztikában a már az 1990-es években a lakosság negyedét alkotó roma közösség – 2001-ben még csak a lakosság 1,8 %-a, 2011-ben már 28,4 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A lakosság háromnegyede (74,9 %) továbbra is magyar anyanyelvű. A lakosság túlnyomó többsége (90,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falut 1255-ben említik először, a jászói kolostor birtokainak leírásában Sumugy névalakban. 1345-ben már vámszedési joggal felruházott királyi birtok volt, vámja a Tornától Kassára menő út mellett állt. A 14. század első felében több ízben is említik királyi várát és annak várnagyait. Első adata 1317-ből származik s egy feltételezés szerint 1349 után rombolták le. A falu a 16. századig királyi birtok, mikor átkerült a szepesi káptalan birtokába. 1550 körül lakói református hitre tértek, katolikus plébániáját 1681-ben alapították meg újra. A 17. században virágzó mezőváros volt, ám lakossága a 18. század elejére alaposan megfogyatkozott, 1715-ben csak 10 háztartást írtak itt össze. 1776-tól a rozsnyói püspökség birtoka, túlnyomórészt katolikus lakossággal. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd a trianoni békeszerződésig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. A 19. század végén határában kőszénbányát nyitottak. 1920-ban Csehszlovákiához került, majd 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Az 1920-as évektől a negyvenes évekig bolgár nemzetiségű kertészek telepedtek le a faluban. A két világháború között számos helybeli férfi foglalkozott kőműves- és ácsmunkákkal. 1945 februárjában 80 helybeli férfit hurcoltak el szovjetunióbeli kényszerminkára. 1947-ben lakosságának túlnyomó része reszlovakizált. 1949-ben alakult mezőgazdasági szövetkezete 1972-től a bodollói központú nagy EFSz része lett. Magyar iskoláját az 1960-as években megszüntették. A község az 1980-as években a Csemadok nyári ifjúsági táborainak adott otthont.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és szlovák-magyar nevelési nyelvű óvoda, valamint nyugdíjasotthon található. Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma 1775-1780 között barokk-klasszicista stílusban épült. Értékes műemléke a rozsnyói püspökség 1780-ban épült barokk stílusú nyaralókastélya. Határában fürdőtelep (Somodifürdő), ásványvízforrás és egy 870 m hosszú cseppkőbarlang (Somodi- v. Pitykő-barlang) található, mely egyben fontos régészeti lelőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SOMODI, vagy Somos. Magyar falu Abaúj Várm., földes Ura a’ Rosnyói Püspökség, lakosai külömbfélék, fekszik Szepsihez, és Kis Bodolóhoz nem meszsze, határja jó, vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Somodi, nagy magyar falu, Abauj vgyében, Szepsihez nyugotra 1 órányira, a rozsnyói oszágutban, 1226 kath., 1 evang., 7 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Földje mindent jól megterem; erdeje gyönyörü s benne sok fenyves madár és fajdtyuk fogatik. Fördőintézet. E helységben lovasság szokott tanyázni. F. u. a rozsnyói püspök.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Somodi népes község, hol a rozsnyói püspöknek nyaraló kastélya van. Fő nevezetességei a falunak a határában aknázott kőszénbánya és csekély távolban, a Miglincz patak kies völgyében fekvő fürdő, mely nagy látogatottságnak örvend.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Visszatérve Tornára, innen keletre, a kassai országuton először Somodi községhez érünk. 204 háza, 1181 magyar lakosa, körjegyzősége, vasúti-, posta- és táviró-állomása van. Itt van a rozsnyói püspök csinos nyaralója, szép park közepén. A nyaraló berendezése egészen egyszerü. Határában már régebben kutattak kőszenet, a rendszeres kutatást azonban csak a „Kassa-somodi kőszénbánya részvénytársulat” kezdte meg. Van itt egy kisebb csppkőbarlang és egy meleg forrás, mely a püspöki kert egyik sziklájából fakad. „Földvár” nevü dülője onnan nyerte elnevezését, mert ott a török világban földsánczokat emeltek. Római kath. temploma 1780-ben épült. A püspöki nyaralótól északra, a Miglincz-patak völgyében van a regényes fekvésü somodi fürdő, melyet a vármegyéből sokan látogatnak.

Magyar Katolikus Lexikon

Somodi, a 17. sz-ig Somogyi, v. Abaúj-Torna vm. (Drienovec, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1255: Sumugy bulduafen. 1347: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, a mait 1775: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1681: alapították újra. A tp-ot 1901, 1950, 1985: felújították. Két harangját 1922: a Buchner Ipari R. T. Eperjesen öntötte. - Anyakönyvei 1689-től. Kegyura 1880: a rozsnyói pp. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Plébánosai 1689: Kajcsa Miklós, 1713: Török István, 1724: Sartoris György, 1736: Szepesi János, 1769: Spáczay László, 1819: Bilisits János, 1829: Bárczy Boldizsár, 1858: Kádas Antal, 1876, Horvay Károly, 1877: Tamás Mátyás, 1888: Zsendovics János, 1895: Tomori István 1912: Tarsovits Lajos, 1953: Vécsey Gyula, 1955: Eperjesy István, 1974: Józsa L. János 1983: Bartkó Elek, 1995: Dankó István, 1997: Gajdó József. - Lakói 1940: 1239 r.k., 39 g.k., 4 g.kel., 10 ev., 13 ref., 4 izr., össz. 1309; 1991: össz. 1650, m. 971 (58,85%); 1996: 1267 r.k., 10 g.k., 7 ref., 5 ev., 246 egyéb, össz. 1650; 2001: össz. 1752, m. 587 (33,50%). Gajdó József KTN I:189. - Gerecze II:88. - Schem. Cass. 1915:60; 2000:74. - Györffy I:140. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Somodi. Okleveles említése elsőnek 1387-ben merül fel, mikor is Zsigmond király Kapolvai János országbírónak és testvérének, Dezsőnek adományozza. A husziták sokáig sanyargatták. Határában ütközött meg Székely Tamás Giskra hadaival. A magyarok vereséget szenvedtek s maga Székely is elesett. Itt van a rozsnyói püspök pompás nyaralója. Gyógyfürdőjét igen sokan látogatják. Földvár nevű dűlője onnan nyerte elnevezését, hogy a török időkben itt földsáncokat emeltek. Róm. kath. temploma 1780-ban épült. A község területe 4878 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1329.

Névelőfordulások
1349
Sumugy
1773
Somodi
1808
Somodi
1863
Somodi
1920
Šomody
1927
Šomody, Somodi
1938
Somodi
1945
Šomody, Somodi
1948
Drienovec
1994
Somodi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Somodi (Drienovec) 368
Telefon: 0554602202
Fax: 0554899356

Honlap: obecdrienovec.sk
Polgármester:
Kočiš Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Bujanská Marta (Demokrati Slovenska)
Horváth Štefan (Független)
Gavallér Gabriel (KDH)
Kočišová Katarína (KDH)
Ševcov Erik (MOST - HÍD)
Csemer Gabriel (SLOVENSKO DO TOHO !)
Bacsó Štefan (SMER-SD)
Spielmann Ernest (SMER-SD)
Lukács Milan (SRK)
Demokrat... 11% Demokrati Slovenska 1 képviselö Független 11% Független 1 képviselö KDH 22% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SLOVENSK... 11% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö SRK 11% SRK 1 képviselö 9 képviselö
Somodii Posta

Somodi 366

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Somodi 44

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Somodi 313

Somodii Községi Hivatal

Somodi 368

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1202 95%
szlovákok 13 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 47 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1265
magyarok 1166 99%
szlovákok 13 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1180
magyarok 1051 93%
szlovákok 11 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 63 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1125
magyarok 971 59%
szlovákok 664 40%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1650
magyarok 587 34%
szlovákok 1119 64%
ruszinok 0 0%
romák 31 2%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1752
magyarok 617 29%
szlovákok 847 40%
ruszinok 2 0%
romák 603 28%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 44 2%
összlétszám 2126
magyarok 368 16%
szlovákok 1235 52%
ruszinok 1 0%
romák 369 16%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 381 16%
összlétszám 2366
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1613
Választási részvétel: 64.35 %
Kiadott boríték: 1038
Bedobott boríték: 1038

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1003
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kočiš Tibor 703 70.09 % Független
Ševcov Ladislav 300 29.91 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gavallér Gabriel 367 KDH
Bujanská Marta 350 Demokrati Slovenska
Ševcov Erik 340 MOST - HÍD
Bacsó Štefan 331 SMER-SD
Csemer Gabriel 317 SLOVENSKO DO TOHO !
Lukács Milan 316 SRK
Kočišová Katarína 298 KDH
Horváth Štefan 278 Független
Spielmann Ernest 274 SMER-SD
Šimko Ladislav 262 Független
Mohnyanský Roland 260 KDH
Szaniszló Gabriel 254 SMK-MKP
Rédvay Ján 250 NAJ
Rédvai Peter 248 KDH
Nagy Tibor 247 MKDA-MKDSZ
Nagy Ladislav 242 VZDOR
Knizner Tomáš 236 SNS
Šváb Ján 221 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rédvai Viktor 177 ŠANCA
Tima Gabriel 155 Független

Képviselők

2014
DS 11.11% DS 1 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö TIP 11.11% TIP 1 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 7 STATOČNÝCH 11.11% 7 STATOČNÝCH 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 22.22% KDH 2 képviselö Demokrati Slovenska 11.11% Demokrati Slovenska 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SLOVENSKO DO TOHO ! 11.11% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö SRK 11.11% SRK 1 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1501
Választási részvétel: 19.92 %
Kiadott boríték: 299
Bedobott boríték: 298
Választásra jogosult: 1510
Választási részvétel: 8.81 %
Kiadott boríték: 133
Bedobott boríték: 133
Választásra jogosult: 1 581
Választási részvétel: 35,73 %
Kiadott boríték: 565
Bedobott boríték: 565

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 144
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 526
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 76 52.78 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 35 24.31 % KDS
Jozef Holečko 17 11.81 % Független
Marek Ďurán 7 4.86 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 3 2.08 % Független
Ivan Kuhn 3 2.08 % OKS
Rastislav Masnyk 2 1.39 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 0.69 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 23 17.69% KDS
Richard Raši 405 77.00 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 53 10.08 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 35 6.65 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 14 2.66 % ĽSNS
Róbert Bačinský 6 1.14 % Független
Jarmila Tkáčová 4 0.76 % SNS
Lukáš Sisák 4 0.76 % KSS
Oliver Petrík 3 0.57 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.19 % Független
Rudolf Botka 1 0.19 % NP
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 290
Érvényes szavazólap: 536
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Grulyo 176 60.69% Független
István Zachariaš 120 41.38% SMK-MKP
László Iván 105 36.21% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 93 32.07% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Holečko 73 25.17% Független
Anton Király 44 15.17% SMK-MKP
László Köteles 42 14.48% SMK-MKP
Norbert Krušinský 25 8.62% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ivan Hriczko 24 8.28% Független
Elena Fialková 22 7.59% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 18 6.21% Független
Jozef Konkoly 16 5.52% SMER - SD
Viktor Sasák 13 4.48% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 11 3.79% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 10 3.45% Független
Vladimír Popovič 10 3.45% SMS
Július Beluscák 9 3.10% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 8 2.76% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 8 2.76% NOVA
Miroslav Bačenko 7 2.41% Független
Štefan Laczkó 6 2.07% 7 STATOČNÝCH
František Petro 5 1.72% SMER - SD
Ľubomír Šimko 5 1.72% SMER - SD
Ivan Buchla 5 1.72% SNS
Marián Tóth 5 1.72% SaS
Štefan Markovič 5 1.72% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 4 1.38% Független
Peter Papáč 4 1.38% KSS
Elena Majancsíková 4 1.38% SĽS
Michal Rečka 4 1.38% SMER - SD
Viktor Dulina 4 1.38% Független
Róbert Šándor 4 1.38% Független
Ladislav Vojtko 3 1.03% KSS
Ladislav Miko 3 1.03% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 3 1.03% SĽS
Ján Bačo 2 0.69% SĽS
Ján Kokarda 2 0.69% Független
Martin Baltes 2 0.69% SĽS
Viliam Bačo 2 0.69% Független
Miloš Barcal 2 0.69% Független
Ján Mikloš 2 0.69% KSS
Monika Bérešová 2 0.69% SZS
Monika Vargová 2 0.69% SNS
Vojtech Staňo 2 0.69% SMER - SD
Ľubica Holováčová 2 0.69% SĽS
Františka Kočišová 2 0.69% SĽS
Slavomír Horváth 2 0.69% SNS
Anton Medvec 2 0.69% Független
Róbert Čarny 1 0.34% SNS
Roman Horváth 1 0.34% SRÚS
Radoslav Šimko 1 0.34% SNS
Peter Palaščák 1 0.34% SOĽ
Mária Topoľančinová 1 0.34% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 1 0.34% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 1 0.34% SĽS
Jozef Koňa 1 0.34% SĽS
Ján Stanislav 1 0.34% SNS
Ján Marton 1 0.34% NOVA
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Božena Letková 0 0.00% Független
Marián Kertész 0 0.00% PD
Roland Szabó 353 65.86% SMER-SD
István Zachariaš 155 28.92% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 111 20.71% SMK-MKP
Gábor Szalay 56 10.45% SMK-MKP
Alexander Képes 53 9.89% SMK-MKP
Csaba Simkó 52 9.70% SMK-MKP
Tamás Iván 50 9.33% SMK-MKP
Mária Lacková 48 8.96% Független
László Köteles 45 8.40% SMK-MKP
Ervín Kompuš 42 7.84% NAJ
Norbert Krušinský 31 5.78% MOST - HÍD
Anton Király 30 5.60% SMK-MKP
Slavomír Borovský 29 5.41% DS
Tibor Bráz 27 5.04% Független
Attila Oravecz 26 4.85% MOST - HÍD
Štefan Hudák 24 4.48% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 22 4.10% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Bartók 22 4.10% MKDA-MKDSZ
Július Pelegrin 21 3.92% Független
Július Begala 20 3.73% Független
František Gedra 19 3.54% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 17 3.17% MOST - HÍD
Ondrej Bernát 13 2.43% SMER-SD
Martin Baltes 12 2.24% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 11 2.05% ŠKV
Csaba Káposztás 11 2.05% MKDA-MKDSZ
Imrich Bakši 10 1.87% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 9 1.68% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Kocai 8 1.49% NAJ
Augustín Köteles 8 1.49% NAJ
Jaroslav Pástor 7 1.31% MOST - HÍD
Tomáš Kozlai 6 1.12% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Beluscsák 6 1.12% Független
Ivan Hriczko 6 1.12% ŠKV
Martin Smrčo 6 1.12% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Horváth 5 0.93% Független
Rudolf Varga 5 0.93% VZDOR
Viktor Dulina 5 0.93% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Vojtko 5 0.93% KSS
František Petro 5 0.93% SMER-SD
Július Grulyo 4 0.75% Független
Martina Dutková 4 0.75% Független
Mária Dulovičová 4 0.75% Független
Gabriel Böhm 3 0.56% Független
Ladislav Andrejanin 3 0.56% ÚSVIT
Vojtech Farkaš 3 0.56% Független
Peter Seman 3 0.56% KSS
Pavol Bujňák 3 0.56% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Derevjaník 2 0.37% SMER-SD
Anetta Strýčková 2 0.37% Független
Ján Kokarda 2 0.37% Független
Monika Gergelová 2 0.37% SNS
Anton Medvec 2 0.37% Független
Slavomír Horváth 1 0.19% SNS
Jozef Hric 1 0.19% KSS
Vlastimil Lakatoš 1 0.19% Független
Michal Rečka 1 0.19% SMER-SD
Jarmila Vaňová 1 0.19% ŠKV
Radoslav Hodor 1 0.19% Független
Alexander Horváth 1 0.19% MOST - HÍD
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Ján Serbin 0 0.00% Független
Pavol Lehotský 0 0.00% Független
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 40.42 %
Torna 145 8.66 %
Buzita 141 8.42 %
Somodi 111 6.63 %
Makranc 110 6.57 %
Debrőd 109 6.51 %
Csécs 94 5.61 %
Szeszta 73 4.36 %
Jászó 69 4.12 %
Jánok 64 3.82 %
Perény - Hím 63 3.76 %
Komaróc 63 3.76 %
Áj 57 3.40 %
Reste 57 3.40 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.04 %
Tornaújfalu 49 2.93 %
Alsólánc 48 2.87 %
Zsarnó 47 2.81 %
Bódvavendégi 40 2.39 %
Nagyida 40 2.39 %
Péder 40 2.39 %
Abaújszina 33 1.97 %
Pány 22 1.31 %
Mecenzéf 21 1.25 %
Jászómindszent 12 0.72 %
Tornahorváti 12 0.72 %
Szádelő 12 0.72 %
Kenyhec 11 0.66 %
Miglécnémeti 11 0.66 %
Stósz 7 0.42 %
Kisida 7 0.42 %
Felsőmecenzéf 5 0.30 %
Hernádcsány 4 0.24 %
Hernádzsadány 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.65 %
Torna 110 11.73 %
Kecer 63 6.72 %
Szepsi 47 5.01 %
Mecenzéf 28 2.99 %
Áj 16 1.71 %
Buzita 14 1.49 %
Jászómindszent 13 1.39 %
Csécs 11 1.17 %
Jászóújfalu 10 1.07 %
Kisida 9 0.96 %
Abaújszakaly 9 0.96 %
Györke 8 0.85 %
Kenyhec 8 0.85 %
Hernádcsány 8 0.85 %
Tornaújfalu 7 0.75 %
Abos 7 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.75 %
Abaújszina 6 0.64 %
Stósz 6 0.64 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 36.37 %
Buzita 223 15.87 %
Csécs 84 5.98 %
Perény - Hím 79 5.62 %
Torna 77 5.48 %
Szeszta 77 5.48 %
Reste 67 4.77 %
Makranc 66 4.70 %
Komaróc 55 3.91 %
Debrőd 55 3.91 %
Somodi 53 3.77 %
Alsólánc 51 3.63 %
Nagyida 49 3.49 %
Tornaújfalu 38 2.70 %
Jászó 37 2.63 %
Áj 37 2.63 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.28 %
Zsarnó 31 2.21 %
Péder 30 2.14 %
Abaújszina 29 2.06 %
Jánok 28 1.99 %
Bódvavendégi 25 1.78 %
Mecenzéf 15 1.07 %
Semse 11 0.78 %
Pány 10 0.71 %
Kenyhec 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Tornahorváti 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Miglécnémeti 8 0.57 %
Györke 7 0.50 %
Enyicke 6 0.43 %
Kecer 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.28 %
Királynép 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.39 %
Jászómindszent 108 7.86 %
Stósz 76 5.53 %
Felsőmecenzéf 50 3.64 %
Szepsi 38 2.77 %
Kisida 36 2.62 %
Hernádcsány 24 1.75 %
Jászó 24 1.75 %
Kassamindszent 24 1.75 %
Jászóújfalu 22 1.60 %
Kassabéla 19 1.38 %
Rozgony 18 1.31 %
Budamér 18 1.31 %
Hernádszokoly 17 1.24 %
Semse 17 1.24 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.09 %
Sároskőszeg 15 1.09 %
Felsőtőkés 14 1.02 %
Kassaolcsvár 14 1.02 %
Csécs 12 0.87 %
Lengyelfalva 12 0.87 %
Torna 12 0.87 %
Izdobabeszter 12 0.87 %
Hernádszentistván 12 0.87 %
Idabukóc 11 0.80 %
Aranyida 11 0.80 %
Lapispatak 11 0.80 %
Koksóbaksa 10 0.73 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.58 %
Abaújszakaly 8 0.58 %
Tizsite 8 0.58 %
Baska 8 0.58 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.36 %
Pány 5 0.36 %
Rudnok 5 0.36 %
Kisladna 5 0.36 %
Terebő 5 0.36 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 55.64 %
Buzita 84 8.85 %
Torna 66 6.95 %
Makranc 50 5.27 %
Szeszta 45 4.74 %
Csécs 39 4.11 %
Debrőd 38 4.00 %
Áj 31 3.27 %
Somodi 30 3.16 %
Tornaújfalu 30 3.16 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.95 %
Nagyida 27 2.85 %
Perény - Hím 26 2.74 %
Alsólánc 26 2.74 %
Zsarnó 26 2.74 %
Jánok 26 2.74 %
Reste 23 2.42 %
Péder 22 2.32 %
Jászó 22 2.32 %
Bódvavendégi 21 2.21 %
Rudnok 17 1.79 %
Komaróc 17 1.79 %
Mecenzéf 15 1.58 %
Jászómindszent 13 1.37 %
Hernádcsány 13 1.37 %
Abaújszina 12 1.26 %
Tornahorváti 11 1.16 %
Miglécnémeti 9 0.95 %
Pány 9 0.95 %
Kassamindszent 8 0.84 %
Aranyida 7 0.74 %
Stósz 6 0.63 %
Izdobabeszter 6 0.63 %
Jászóújfalu 6 0.63 %
Györke 6 0.63 %
Rás 6 0.63 %
Enyicke 5 0.53 %
Ránk 5 0.53 %
Lapispatak 4 0.42 %
Patacskő 4 0.42 %
Sároskőszeg 4 0.42 %
Kisida 4 0.42 %
Alsómislye 4 0.42 %
Hernádgecse 4 0.42 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.94 %
Hernádszentistván 216 11.71 %
Sároskőszeg 164 8.89 %
Hernádszokoly 138 7.48 %
Budamér 79 4.28 %
Rozgony 58 3.15 %
Kassabéla 40 2.17 %
Abos 40 2.17 %
Kassamindszent 39 2.11 %
Kisida 37 2.01 %
Terebő 34 1.84 %
Hernádcsány 30 1.63 %
Enyicke 28 1.52 %
Jászómindszent 28 1.52 %
Királynép 28 1.52 %
Szepsi 26 1.41 %
Tarcavajkóc 25 1.36 %
Koksóbaksa 23 1.25 %
Izdobabeszter 23 1.25 %
Lapispatak 19 1.03 %
Benyék 18 0.98 %
Hernádzsadány 18 0.98 %
Kisladna 18 0.98 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.87 %
Kassaolcsvár 16 0.87 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.76 %
Baska 14 0.76 %
Regeteruszka 14 0.76 %
Alsótőkés 14 0.76 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.16 %
Szepsi 178 12.79 %
Csécs 34 2.44 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.30 %
Áj 31 2.23 %
Makranc 29 2.08 %
Somodi 26 1.87 %
Tornaújfalu 25 1.80 %
Jánok 23 1.65 %
Perény - Hím 20 1.44 %
Zsarnó 20 1.44 %
Bódvavendégi 18 1.29 %
Mecenzéf 14 1.01 %
Szeszta 14 1.01 %
Tornahorváti 14 1.01 %
Jászó 12 0.86 %
Buzita 11 0.79 %
Debrőd 11 0.79 %
Kenyhec 11 0.79 %
Nagyida 10 0.72 %
Pány 10 0.72 %
Péder 8 0.57 %
Hernádcsány 6 0.43 %
Rozgony 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.64 %
Torna 20 1.91 %
Csécs 12 1.15 %
Jászó 11 1.05 %
Tornaújfalu 10 0.96 %
Rozgony 10 0.96 %
Nagyida 10 0.96 %
Buzita 8 0.76 %
Somodi 8 0.76 %
Makranc 7 0.67 %
Zsarnó 6 0.57 %
Reste 6 0.57 %
Lapispatak 6 0.57 %
Idabukóc 6 0.57 %
Debrőd 5 0.48 %
Jánok 5 0.48 %
Perény - Hím 5 0.48 %
Abaújszina 5 0.48 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Kassamindszent 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Tornahorváti 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Petőszinye 3 0.29 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.29 %
Kisida 3 0.29 %
Györke 3 0.29 %
Ránk 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Bódvavendégi 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Hernádcsány 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kalsa 2 0.19 %
Kecer 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Mecenzéf 2 0.19 %
Abos 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.72 %
Szepsi 82 13.29 %
Csécs 20 3.24 %
Tornaújfalu 18 2.92 %
Nagyida 17 2.76 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.43 %
Buzita 12 1.94 %
Áj 12 1.94 %
Szeszta 12 1.94 %
Somodi 11 1.78 %
Bódvavendégi 11 1.78 %
Zsarnó 10 1.62 %
Jászó 10 1.62 %
Makranc 10 1.62 %
Mecenzéf 9 1.46 %
Péder 9 1.46 %
Jászómindszent 8 1.30 %
Tornahorváti 8 1.30 %
Perény - Hím 7 1.13 %
Eszkáros 6 0.97 %
Hernádcsány 6 0.97 %
Abaújszina 6 0.97 %
Alsólánc 5 0.81 %
Kassamindszent 5 0.81 %
Reste 5 0.81 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.49 %
Kecer 3 0.49 %
Abaújnádasd 3 0.49 %
Alsótőkés 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Hernádgönyű 3 0.49 %
Pány 3 0.49 %
Lapispatak 3 0.49 %
Semse 3 0.49 %
Györke 2 0.32 %
Abaújszakaly 2 0.32 %
Koksóbaksa 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Felsőmislye 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Tizsite 2 0.32 %
Abaújrákos 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Rozgony 2 0.32 %
Rudnok 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Miglécnémeti 2 0.32 %
Szádelő 2 0.32 %
Benyék 2 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.32 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.69 %
Torna 295 12.08 %
Jászó 262 10.73 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.16 %
Mecenzéf 91 3.73 %
Buzita 78 3.19 %
Szeszta 60 2.46 %
Zsarnó 56 2.29 %
Somodi 52 2.13 %
Tornaújfalu 50 2.05 %
Áj 47 1.92 %
Jászóújfalu 38 1.56 %
Debrőd 35 1.43 %
Bódvavendégi 33 1.35 %
Csécs 33 1.35 %
Alsólánc 29 1.19 %
Perény - Hím 28 1.15 %
Jánok 26 1.06 %
Szádelő 24 0.98 %
Abaújszina 23 0.94 %
Komaróc 22 0.90 %
Nagyida 20 0.82 %
Makranc 20 0.82 %
Reste 20 0.82 %
Péder 17 0.70 %
Felsőmecenzéf 14 0.57 %
Tornahorváti 11 0.45 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.85 %
Makranc 115 5.96 %
Csécs 73 3.78 %
Torna 68 3.53 %
Buzita 39 2.02 %
Perény - Hím 36 1.87 %
Tornaújfalu 35 1.81 %
Jánok 30 1.56 %
Pány 26 1.35 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.30 %
Nagyida 23 1.19 %
Mecenzéf 23 1.19 %
Zsarnó 22 1.14 %
Áj 22 1.14 %
Szeszta 20 1.04 %
Györke 19 0.98 %
Komaróc 19 0.98 %
Péder 18 0.93 %
Somodi 17 0.88 %
Jászó 16 0.83 %
Reste 16 0.83 %
Debrőd 15 0.78 %
Kisida 14 0.73 %
Jászómindszent 14 0.73 %
Kenyhec 12 0.62 %
Alsólánc 12 0.62 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.41 %
Rozgony 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Hernádszentistván 7 0.36 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.04 %
Rozgony 83 3.82 %
Izdobabeszter 61 2.81 %
Kisida 61 2.81 %
Kassamindszent 53 2.44 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.39 %
Györgyi 51 2.35 %
Hernádcsány 50 2.30 %
Jászómindszent 46 2.12 %
Györke 45 2.07 %
Alsókemence 44 2.02 %
Szepsi 42 1.93 %
Sároskőszeg 42 1.93 %
Kassaolcsvár 41 1.89 %
Regeteruszka 40 1.84 %
Garbócbogdány 39 1.79 %
Budamér 37 1.70 %
Petőszinye 37 1.70 %
Bolyár 36 1.66 %
Mecenzéf 36 1.66 %
Kelecsenyborda 36 1.66 %
Nagyszalánc 33 1.52 %
Benyék 31 1.43 %
Felsőmislye 29 1.33 %
Koksóbaksa 28 1.29 %
Tarcavajkóc 28 1.29 %
Csécs 28 1.29 %
Idabukóc 27 1.24 %
Ránkfüred 27 1.24 %
Lapispatak 27 1.24 %
Kecer 25 1.15 %
Alsótőkés 25 1.15 %
Királynép 25 1.15 %
Felsőcsáj 24 1.10 %
Lengyelfalva 24 1.10 %
Hernádzsadány 24 1.10 %
Rás 23 1.06 %
Hernádszentistván 23 1.06 %
Bátyok 23 1.06 %
Felsőkemence 22 1.01 %
Alsómislye 22 1.01 %
Kassabéla 21 0.97 %
Kalsa 20 0.92 %
Hernádszokoly 20 0.92 %
Füzérnádaska 18 0.83 %
Hernádgecse 18 0.83 %
Baska 18 0.83 %
Semse 17 0.78 %
Ránk 16 0.74 %
Tizsite 16 0.74 %
Torna 15 0.69 %
Abaújszakaly 15 0.69 %
Enyicke 15 0.69 %
Ósvacsákány 15 0.69 %
Aranyida 15 0.69 %
Hilyó 14 0.64 %
Alsóhutka 14 0.64 %
Abaújnádasd 14 0.64 %
Kenyhec 14 0.64 %
Jászó 14 0.64 %
Ósva 14 0.64 %
Abaújszina 13 0.60 %
Jászóújfalu 13 0.60 %
Abaújrákos 13 0.60 %
Abaújharaszti 12 0.55 %
Pány 12 0.55 %
Stósz 12 0.55 %
Szaláncújváros 12 0.55 %
Szeszta 11 0.51 %
Lapispatakújtelep 11 0.51 %
Somodi 11 0.51 %
Abos 11 0.51 %
Kecerlipóc 10 0.46 %
Felsőhutka 10 0.46 %
Terebő 10 0.46 %
Eszkáros 10 0.46 %
Sárosófalu 10 0.46 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 17.38 %
Somodi 42 3.72 %
Kecer 28 2.48 %
Mecenzéf 22 1.95 %
Jászómindszent 16 1.42 %
Nagyida 14 1.24 %
Magyarbőd 13 1.15 %
Jászóújfalu 13 1.15 %
Torna 12 1.06 %
Csécs 10 0.89 %
Hernádcsány 8 0.71 %
Buzita 8 0.71 %
Szepsi 8 0.71 %
Kisida 8 0.71 %
Stósz 7 0.62 %
Patacskő 6 0.53 %
Abaújszina 6 0.53 %
Koksóbaksa 4 0.35 %
Felsőmecenzéf 4 0.35 %
Györke 4 0.35 %
Kassamindszent 4 0.35 %
Abaújszakaly 4 0.35 %
Kenyhec 4 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.35 %
Abaújnádasd 4 0.35 %
Hilyó 3 0.27 %
Rozgony 3 0.27 %
Rudnok 3 0.27 %
Regeteruszka 3 0.27 %
Budamér 3 0.27 %
Terebő 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Tarcavajkóc 3 0.27 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.57 %
Rozgony 63 4.23 %
Hernádcsány 61 4.10 %
Jászómindszent 59 3.96 %
Kassamindszent 46 3.09 %
Mecenzéf 42 2.82 %
Izdobabeszter 37 2.48 %
Magyarbőd 35 2.35 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.35 %
Kisida 33 2.22 %
Nagyida 31 2.08 %
Györke 27 1.81 %
Enyicke 27 1.81 %
Hernádgecse 26 1.75 %
Jászó 26 1.75 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.54 %
Csécs 23 1.54 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.28 %
Somodi 19 1.28 %
Királynép 19 1.28 %
Felsőmislye 19 1.28 %
Makranc 19 1.28 %
Felsőmecenzéf 19 1.28 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.32 %
Lapispatak 242 8.52 %
Budamér 158 5.56 %
Mecenzéf 114 4.01 %
Hernádcsány 106 3.73 %
Lapispatakújtelep 98 3.45 %
Koksóbaksa 86 3.03 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.81 %
Nagyszalánc 77 2.71 %
Királynép 76 2.67 %
Abaújnádasd 76 2.67 %
Kecer 74 2.60 %
Stósz 74 2.60 %
Kisida 74 2.60 %
Rozgony 69 2.43 %
Kalsa 68 2.39 %
Szepsi 58 2.04 %
Izdobabeszter 55 1.94 %
Jászóújfalu 53 1.86 %
Lengyelfalva 50 1.76 %
Szaláncújváros 48 1.69 %
Hernádgecse 47 1.65 %
Jászómindszent 46 1.62 %
Sároskőszeg 46 1.62 %
Hernádszentistván 46 1.62 %
Magyarbőd 44 1.55 %
Regeteruszka 42 1.48 %
Enyicke 40 1.41 %
Benyék 36 1.27 %
Tizsite 35 1.23 %
Abaújszina 34 1.20 %
Bolyár 32 1.13 %
Alsókemence 31 1.09 %
Tarcavajkóc 31 1.09 %
Kelecsenyborda 30 1.06 %
Alsóhutka 29 1.02 %
Hernádgönyű 29 1.02 %
Kassamindszent 28 0.99 %
Sárosófalu 26 0.91 %
Petőszinye 26 0.91 %
Hernádszokoly 26 0.91 %
Újszállás 25 0.88 %
Semse 25 0.88 %
Györke 24 0.84 %
Kassaolcsvár 21 0.74 %
Abaújharaszti 21 0.74 %
Felsőkemence 21 0.74 %
Balogd 21 0.74 %
Garbócbogdány 20 0.70 %
Ósvacsákány 20 0.70 %
Ósva 20 0.70 %
Felsőmecenzéf 20 0.70 %
Abaújrákos 18 0.63 %
Rudnok 18 0.63 %
Hernádzsadány 18 0.63 %
Kassabéla 17 0.60 %
Szalánchuta 17 0.60 %
Györgyi 17 0.60 %
Alsótőkés 16 0.56 %
Felsőmislye 16 0.56 %
Csécs 15 0.53 %
Bunyita 14 0.49 %
Modrafalva 14 0.49 %
Bölzse 14 0.49 %
Torna 14 0.49 %
Alsómislye 14 0.49 %
Eszkáros 13 0.46 %
Baska 13 0.46 %
Bátyok 13 0.46 %
Abos 13 0.46 %
Kecerlipóc 12 0.42 %
Perény - Hím 12 0.42 %
Nagyida 12 0.42 %
Makranc 12 0.42 %
Alsócsáj 12 0.42 %
Felsőcsáj 11 0.39 %
Füzérnádaska 11 0.39 %
Pány 11 0.39 %
Rás 11 0.39 %
Hatkóc 11 0.39 %
Patacskő 11 0.39 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.32 %
Idabukóc 9 0.32 %
Ránkfüred 9 0.32 %
Ránk 9 0.32 %
Terebő 9 0.32 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.95 %
Jászómindszent 94 9.01 %
Szepsi 75 7.19 %
Stósz 68 6.52 %
Felsőmecenzéf 59 5.66 %
Jászó 40 3.84 %
Kisida 40 3.84 %
Hernádcsány 21 2.01 %
Rozgony 19 1.82 %
Makranc 18 1.73 %
Kassamindszent 17 1.63 %
Torna 16 1.53 %
Lengyelfalva 15 1.44 %
Rudnok 15 1.44 %
Hatkóc 15 1.44 %
Hernádszokoly 14 1.34 %
Királynép 11 1.05 %
Aranyida 11 1.05 %
Koksóbaksa 11 1.05 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.05 %
Jászóújfalu 10 0.96 %
Perény - Hím 9 0.86 %
Pány 9 0.86 %
Idabukóc 9 0.86 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.67 %
Csécs 7 0.67 %
Felsőtőkés 7 0.67 %
Abaújszina 6 0.58 %
Kenyhec 6 0.58 %
Nagyida 6 0.58 %
Györke 6 0.58 %
Abaújszakaly 6 0.58 %
Benyék 6 0.58 %
Sároskőszeg 6 0.58 %
Felsőhutka 6 0.58 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Kecerlipóc 4 0.38 %
Kecer 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Apátka 4 0.38 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi