SK
KS
.....

Semse

Község

címer zászló
355 85% magyar 1910
7 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šemša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Chrasť, Csonkás, Dlhé zeme, Dolu koncom, Dúbrava, Fehér-szikla v. Semsei-hegy (Biela skala, Pecisko), Gombáše, Hegyesek, Hosszú-hegy (Dlhá chrasť), Hrušov, Jágerky, Kamenný hŕbok, Kamenný jarok, Kamenčistý briežok, Kazateľňa, Konopiská, Kopanice, Körtvélyesi-patak (Vydumanec), Ku kaplici, Láz, Líščie, Na šíravej, Nad veľkým mostom, Ortvánsky jarok, Palova hora, Pod dlhú chrasť, Pod Dráp, Pod Hojovou dráhou, Pod hrabom (Pri gaštanoch), Pod Rábom, Povrazy (Nad rybníkom), Prílohy, Semsei-patak (Šemšiansky potok), Stredné, Stredné zeme, Uradalmi-erdő (Panský les), Veľké lúky, Viničky, Višňové, Vyše dubniaka, Vyšné pole, Vyšné zeme, Židovo pašlisko
Koordináták:
48.67481232, 21.11388969
Terület:
17,17 km2
Rang:
község
Népesség:
801
Tszf. magasság:
297 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04421
Település kód:
522066
Szervezeti azonosító:
324787
Adóazonosító:
2021245061

Semse a Kassai-hegyalja dombvidékének északkeleti részén, a Semsei-patak (Šemšiansky potok) mentén, 300 méteres (határa 246-606 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re délnyugatra, Jászótól 12 km-re keletre, Nagyidától pedig 14 km-re északnyugatra. A község központját és történelmi magját a Semsey-kastélytól a községháza felé lejtő, észak-déli tájolású, mintegy 1 km hosszú főutca képezi, melytől keletre és nyugatra a 20. század második felében több új utcát nyitottak. Külterületi lakott helye nincs. Határának északi részét a Kassai-hegység lealacsonyodó déli része foglalja el (Semsei-hegy v. Fehér-szikla – 606 m, Kamenčistý briežok – 505 m, Hosszú-hegy – 448 m), melyet lomboserdők (főleg tölgyesek és bükkösök) borítanak. A határ déli részén, a Kassát Jászóval összekötő úttól délre találjuk a mezőgazdaságilag művelt területek zömét, a Semsei-patak és a Körtvélyesi-patak (Vydumanec) mentén galériaerdők húzódnak. 2010-ben a község területének 55,1 %-át (946 ha) erdő, 28,8 %-át (494 ha) szántó, 8,7 %-át (148 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Semsét az 548-as út köti össze Jászóval és Kassával. Semse délnyugatról Pány, nyugatról Hatkóc, északról Hilyó és Idabukóc, keletről Kisida községekkel, délkeletről pedig Saca kassai városrésszel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott (az 1890-es évekig a Csereháti járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-21: 17,18 km², 2011: 17,17 km²) az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Semse a szlovák-magyar nyelvhatár északi oldalán fekvő, a 20. század első felében még kétnyelvű, mára csaknem teljesen szlovák lakosságú község. 2011-ben 803 lakosa volt, melynek 89,5 %-a volt szlovák, 1,2 %-a (10 fő) pedig magyar nemzetiségű (2,7 %-a – 22 fő – magyar anyanyelvű). 1880-ban a lakosság kilenctizede (90,9 %) szlovák, 7,5 %-a pedig magyar anyanyelvű volt, az elkövetkező harminc évben ez az arány megfordult és 1910-re már 84,7 %-ra nőtt a magyar anyanyelvűek aránya. Az 1921-es első csehszlovák népszámlálás még mindig 55,6 %-os magyar többséget mutatott ki, 1930-ra azonban már a maihoz hasonló nemzetiségi arculat rajzolódik ki (a lakosság 88,6 % csehszlovák és 6,8 % magyar nemzetiségű). Az 1941-es magyar népszámlálás újra az 1910-eshez hasonló eredményt hozott (85,0 % magyar, 15,0 % szlovák), ez azonban inkább a politikai körülményekkel magyarázható. 1945 után a kettős identitás megszűnésével Semse egynemzetiségű községgé vált. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 97,1 %, 2011-ben 81,9 %) római katolikus vallású. Semse lakosságszáma a 20. század első három évtizedében egyötödével csökkent (1900-1930 között 502 főről 414 főre), az 1921-1980 közötti időszakban viszont lassú, de folyamatos gyarapodással csaknem megduplázta népességét (különösen gyors volt a növekedés 1970-1980 között, amikor 630 főről 781 főre nőtt a lakosság száma). 1980-2001 között ismét csökkent a község népessége, majd az ezredforduló után a meginduló szuburbanizációval ismét dinamikus növekedés vette kezdetét (2001-2017 között egyhatodával, 716 főről 829 főre nőtt Semse népessége). Népsűrűsége (2011-ben 46,8 fő/km²) a járási átlag közel kétharmadának felel meg.

Történelem

Első írásos említését 1280-ban „terra Scemse” néven találjuk. Az elsődleges Szemse névváltozat magyar eredetű személynévből keletkezett magyar névadással. A 13. század végén Ruszkai Benedek, majd 1315-ben Csernyei Miklós birtoka volt. 1310-ban Sempse, 1318-ban Semse, 1427-ben pedig Scempse alakban említik a korabeli források. A 14. századtól kezdve egészen a 20. századig a Semsey-család (mely nevét is a faluról vette és 1397-től pallosjoggal bírt) birtokközpontja volt. Szent Andrásnak szentelt temploma 1322-ben már állt. 1427-ben 12 portája volt. Ugyanebben az évben említik először közelében a „Rozpuc” nevű községet is, mely azonban később elpusztult. 1602-ben a falunak öt portája volt. A 18. század elejére a háborúk és járványok során elnéptelenedett falut később katolikus szlovákokkal telepítették újra. Mint birtokközpontnak, lakosságának nagy részét zsellérek alkották, a belterület zömét az uradalmi majorság óriástelkei foglalták el. A 18. század második felében a Semseyek barokk kastélyt építettek itt, mely alapvetően meghatározta a település későbbi fejlődését. A telkeket a kastélyhoz igazodva, tölcsérszerűen kiszélesedő rendben mérték ki, kialakítva Semse főutcáját. 1772-ben már iskola is működött a faluban. 1780-ban 495 lakosa volt. A község legrégebbi pecsétjét 1784-ből ismerjük, a mai címer alapját képező pecsét 1839-ből maradt fent. 1828-ban 80 háza és 546 lakosa volt. A régi templom helyén 1855-1856-ban új, neoklasszicista stílusú templomot építettek, de Semse nem alkotott önálló egyházközséget, a közeli Jászóújfalu plébániájához tartozott. 1867-ben kolostor is létesült a községben, mely az iskolának is otthont adott. Az 1890-es évekig a község Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott, majd a szomszédos Hatkóccal együtt a Kassai járáshoz csatolták. 1869-ban 458, 1880-ban 496, 1900-ban 502, 1921-ben pedig 414 lakosa volt. 1920-tól Csehszlovákiához tartozott. Népessége 1930-ban volt a legkisebb (400 fő). 1938. novemberében az első bécsi döntéssel visszacsatolták Magyarországhoz (1945. januárjáig). 1941-ben 97 háza és 433 lakosa volt. 1943-ban meghalt a kastély utolsó birtokosa, Semsey László gróf (a századelő ismert politikusa nem élt a községben). A második világháború után a kastélyban elmegyógyintézetet rendeztek be. A falu mezőgazdasági szövetkezete 1953-ben alakult, villamosítására 1957-ben került sor. A 20. század második felében a község dinamikusan fejlődött, házállománya csaknem másfélszeresére, belterülete duplájára nőtt (1941-ben 97, 1970-ben 114, 1990-ben 137 ház állt Semsén). Az új családi házas övezetet az egykori birtokközpont helyén alakították ki. 1967-69-ben felépült az iskola, 1973-79-ben pedig a községháza (ekkor helyi nemzeti bizottság) épülete. 1973-76-ban átadták az 548-as út új, a falut délről megkerülő szakaszát. 1950-ben 482, 1961-ben 568, 1970-ben 630, 1980-ban 781, 1991-ben pedig 752 lakosa volt a községnek. A növekedés az 1970-es években volt a legintenzívebb, amikor egyetlen évtized alatt 149 fővel (csaknem egynegyedével) nőtt a lakosság száma. Az ezredforduló után megindult a szuburbanizáció, a közeli Kassáról ide költözők révén ismét növekszik Semse népessége (2001-ben 716, 2011-ben 803, 2017-ben 829 fő), ugyanakkor az erőteljes építkezési tevékenység sokat rontott a történelmi településmag korábban egységes utcaképén. A község címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Határában egy építőipari vállalat telephelye található (Eurovia). Szent Andrásnak szentelt római katolikus temploma a középkori eredetű régi templom helyén 1854-55-ben épült eklektikus stílusban (az eredetileg neoklasszicista templom 1904-es átalakításakor neoromán jegyeket kapott). Közvetlenül mellette áll a barokk-klasszicista stílusú Semsey-kastély, mely a 17-18. század fordulóján épült, mai alakját a 19. század elején végzett klasszicista stílusú átépítésekor nyerte el. Napjainkban szociális otthonként működik. A kastély melletti angolpark elhanyagolt állapotban van. A Semseyek temetőkápolnája 1875-ben épült. Semsét a kék turistajelzés köti össze az Idabukóci-víztárolóval és Hilyóval.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SEMSE. Tót falu Abaúj Várm., földes Ura Semsey Uraság, a’ kiknek itten hajdan ékes kastéllyok vala; lakosai katolikusok, fekszik Jászó Újfaluhoz nem meszsze, Kassához 2 mértföldnyire; határja tágas, földgye középszerű, fája bőven van, vagyonnyai külömbfélék, mellyeket Kassán jó árron eladhatnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Semse, tót falu, Abauj vgyében, Kassához 2 órányira, a szomolnoki országutban, 470 kath. lak. Diszesiti az uraság dombon levő emeletes kastélya, s ugyan az emlitett domboldalon fekvő csinos angol kertje, melly egy szűk völgyön által felviszen egy átalellenben lévő hegypartra, s itt egy gyönyörü erdőhöz csatlakozik. F. u. Semsey Jób.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Semse, 55 házzal és 451 tót lakossal. Itt van Semsey Lászó cs. és kir. kamarásnak nagyszabásu régi szép kastélya, mely körül a vármegye legszebb parkjainak egyike terül el.

Helységnévtár

Semse, rk. 479 Jászó Ujfalu, gk. 2 Szeszta, ág. 7 - , izr. 8 Szepsi.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Semse. Okleveles első említését 1285-ben találjuk, mikor is Kun László király Frank szepesi várnagynak, a Semsey-család ősének adományozta. A Semseyek Zsigmond királytól 1397-ben pallosjogot kaptak minden jószáguk felett. A XV. század végén három Semsey-fivér: László, János és Vilmos rajtaütöttek a jászói konvent emberein, azokat elfogták, bántalmazták és javaikat elvették. A konvent panaszára Mátyás király Monelly diósgyőri várnagyot küldte a Semseyek ellen, Monelly a községet megszállta és a Semseyeket elűzte. Később Mátyás megbocsájtott nekik és visszaadta jószágaikat, amelyek hosszú évszázadokon át napjainkig a Semseyek kezén maradtak. A község területe 2987 kat.hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 427.

Névelőfordulások
1310
Sempse
1315
Scemse
1317
Semcha
1318
Semse
1324
Zempse
1328
Zemsa
1350
Scemcha
1360
Zemse
1427
Scempse
1773
Semse, Semssa
1786
Schemsche
1808
Semse, Ssemssa
1863
Semse
1920
Šemša
1927
Šemša, Semse
1938
Semse
1945
Šemša, Semse
1948
Šemša

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Šemša) 116
Telefon: 0556970190
Fax: 0556970206

Honlap: semsa.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Köver Martin (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Cimerman Miroslav (Független)
Potošňák Marek (KDH)
Novotný Miroslav (SaS)
Potošňák Róbert (SMER-SD)
Demko Imrich (SMER-SD)
Dubovský Marián (SMER-SD)
Džubera Peter (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SaS 14% SaS 1 képviselö SMER-SD 57% SMER-SD 4 képviselö 7 képviselö
Semsei Posta

Šemša 194

LÚČ - Domov sociálnych služieb

Šemša 139

Alapiskola

Šemša 142

Óvoda

Šemša 142

Semsei Községi Hivatal

Šemša 116

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 37 7%
szlovákok 451 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 496
magyarok 355 85%
szlovákok 62 15%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 419
magyarok 230 56%
szlovákok 158 38%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 414
magyarok 13 2%
szlovákok 728 97%
ruszinok 0 0%
ukránok 6 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 752
magyarok 0 0%
szlovákok 504 70%
ruszinok 3 0%
ukránok 5 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 203 28%
összlétszám 716
magyarok 10 1%
szlovákok 735 92%
ruszinok 1 0%
ukránok 7 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 46 6%
összlétszám 803
magyarok 7 1%
szlovákok 800 95%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 29 3%
összlétszám 846
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 54.61 %
Kiadott boríték: 385
Bedobott boríték: 385

Polgármester

Érvényes szavazólap: 376
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Köver Martin 244 64.89 % SMER-SD
Seman Gabriel 88 23.40 % Független
Kuba Martin 44 11.70 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cimerman Miroslav 239 Független
Potošňák Róbert 178 SMER-SD
Demko Imrich 166 SMER-SD
Dubovský Marián 162 SMER-SD
Džubera Peter 159 SMER-SD
Novotný Miroslav 159 SaS
Potošňák Marek 158 KDH

Képviselők

2014
KDH 14.29% KDH 1 képviselö SIEŤ 57.14% SIEŤ 4 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 14.29% Független 1 képviselö SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö SaS 14.29% SaS 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 650
Választási részvétel: 10.62 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69
Választásra jogosult: 651
Választási részvétel: 8.45 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 696
Választási részvétel: 23,56 %
Kiadott boríték: 164
Bedobott boríték: 164

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 63
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 161
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 25 39.68 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 19.05 % KDS
Dominika Palaščáková 9 14.29 % NOVA
Jaroslav Džunko 5 7.94 % Független
Rastislav Masnyk 3 4.76 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 3 4.76 % KSS
Vladimír Gürtler 2 3.17 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 3.17 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.59 % Független
Ivan Kuhn 1 1.59 % OKS
Zdenko Trebuľa 14 25.93% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 77 47.83 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 59 36.65 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 6 3.73 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 6 3.73 % ĽSNS
Róbert Bačinský 5 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3 1.86 % SNS
Oliver Petrík 1 0.62 % JĽSS
Ján Struk 1 0.62 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.62 % KSS
Vladislav Stanko 1 0.62 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.62 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 156
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 21 33.87% SMER - SD
Ján Kokarda 16 25.81% Független
Viktor Dulina 15 24.19% Független
Michal Rečka 14 22.58% SMER - SD
Tomáš Suchý 12 19.35% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 12 19.35% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 12 19.35% Független
Dominika Palaščáková 12 19.35% NOVA
Monika Bérešová 11 17.74% SZS
Ivan Buchla 9 14.52% SNS
Július Beluscák 9 14.52% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 9 14.52% SMER - SD
Jaroslav Pástor 9 14.52% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 8 12.90% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Marton 8 12.90% NOVA
Marián Tóth 8 12.90% SaS
Ľubomír Šimko 8 12.90% SMER - SD
Ladislav Miko 7 11.29% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 7 11.29% 7 STATOČNÝCH
Anton Medvec 7 11.29% Független
Vojtech Staňo 7 11.29% SMER - SD
Radoslav Šimko 6 9.68% SNS
Miroslav Bačenko 6 9.68% Független
Rastislav Moric 6 9.68% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 6 9.68% Független
Imrich Kohút 5 8.06% SĽS
Monika Vargová 5 8.06% SNS
Slavomír Horváth 5 8.06% SNS
Róbert Čarny 5 8.06% SNS
Ján Bačo 5 8.06% SĽS
Vladimír Popovič 5 8.06% SMS
Ľubica Holováčová 4 6.45% SĽS
Viliam Bačo 4 6.45% Független
Ladislav Vojtko 4 6.45% KSS
Ladislav Bartók 4 6.45% Független
Viktor Sasák 4 6.45% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Františka Kočišová 4 6.45% SĽS
Ivan Hriczko 4 6.45% Független
Mária Topoľančinová 3 4.84% ĽS-HZDS
Božena Letková 3 4.84% Független
Jozef Tischler 3 4.84% SĽS
Elena Fialková 3 4.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 3 4.84% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Martin Baltes 3 4.84% SĽS
Peter Papáč 3 4.84% KSS
Ján Mikloš 3 4.84% KSS
Ján Stanislav 3 4.84% SNS
Elena Majancsíková 2 3.23% SĽS
Jenő Csoltkó 2 3.23% Független
László Köteles 2 3.23% SMK-MKP
Július Grulyo 2 3.23% Független
Peter Palaščák 2 3.23% SOĽ
Jozef Koňa 2 3.23% SĽS
Jozef Holečko 1 1.61% Független
István Zachariaš 1 1.61% SMK-MKP
Karol Dzugas 1 1.61% Független
Marián Kertész 1 1.61% PD
Anton Király 1 1.61% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Serbin 50 32.05% Független
Ondrej Bernát 42 26.92% SMER-SD
Imrich Bakši 33 21.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Andrejanin 32 20.51% ÚSVIT
František Petro 25 16.03% SMER-SD
Marcela Demkeová 23 14.74% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 23 14.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 21 13.46% SMER-SD
Tomáš Kozlai 21 13.46% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jarmila Vaňová 21 13.46% ŠKV
Peter Derevjaník 19 12.18% SMER-SD
Roland Szabó 18 11.54% SMER-SD
Viktor Dulina 18 11.54% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 17 10.90% ŠKV
Anetta Strýčková 17 10.90% Független
Štefan Hudák 16 10.26% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 16 10.26% ĽS Naše Slovensko
Martin Smrčo 16 10.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Lacková 15 9.62% Független
Martina Dutková 15 9.62% Független
Pavol Bujňák 14 8.97% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Mária Dulovičová 14 8.97% Független
Jaroslav Pástor 14 8.97% MOST - HÍD
Pavol Lehotský 14 8.97% Független
Ján Kokarda 13 8.33% Független
Martin Baltes 12 7.69% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Suchý 11 7.05% ŠANCA
Alexander Képes 11 7.05% SMK-MKP
Anton Medvec 11 7.05% Független
Miloš Barcal 10 6.41% Független
Monika Gergelová 9 5.77% SNS
Radoslav Hodor 8 5.13% Független
Július Begala 8 5.13% Független
Gabriel Böhm 8 5.13% Független
Elena Fialková 6 3.85% MOST - HÍD
Július Beluscsák 6 3.85% Független
Ivan Hriczko 6 3.85% ŠKV
Július Pelegrin 6 3.85% Független
Vlastimil Lakatoš 6 3.85% Független
Alexander Horváth 5 3.21% MOST - HÍD
Vojtech Farkaš 5 3.21% Független
Ladislav Vojtko 5 3.21% KSS
Slavomír Borovský 5 3.21% DS
Peter Seman 4 2.56% KSS
Norbert Krušinský 3 1.92% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 3 1.92% MKDA-MKDSZ
Slavomír Horváth 3 1.92% SNS
Peter Kocai 3 1.92% NAJ
Anton Király 3 1.92% SMK-MKP
Jozef Hric 3 1.92% KSS
Ján Horváth 2 1.28% Független
Tamás Iván 2 1.28% SMK-MKP
István Zachariaš 2 1.28% SMK-MKP
Gábor Szalay 2 1.28% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 0.64% NAJ
Július Grulyo 1 0.64% Független
Ladislav Bartók 1 0.64% MKDA-MKDSZ
Attila Oravecz 1 0.64% MOST - HÍD
Tibor Bráz 1 0.64% Független
Jozef Krešák 1 0.64% ŠANCA
Adrianna Gergely Papp 1 0.64% SMK-MKP
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.71 %
Torna 145 7.00 %
Buzita 141 6.81 %
Somodi 111 5.36 %
Makranc 110 5.31 %
Debrőd 109 5.27 %
Csécs 94 4.54 %
Szeszta 73 3.53 %
Jászó 69 3.33 %
Jánok 64 3.09 %
Perény - Hím 63 3.04 %
Komaróc 63 3.04 %
Áj 57 2.75 %
Reste 57 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.46 %
Tornaújfalu 49 2.37 %
Alsólánc 48 2.32 %
Zsarnó 47 2.27 %
Bódvavendégi 40 1.93 %
Nagyida 40 1.93 %
Péder 40 1.93 %
Abaújszina 33 1.59 %
Pány 22 1.06 %
Mecenzéf 21 1.01 %
Jászómindszent 12 0.58 %
Tornahorváti 12 0.58 %
Szádelő 12 0.58 %
Kenyhec 11 0.53 %
Miglécnémeti 11 0.53 %
Stósz 7 0.34 %
Kisida 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 43.16 %
Torna 110 14.61 %
Kecer 63 8.37 %
Szepsi 47 6.24 %
Mecenzéf 28 3.72 %
Áj 16 2.12 %
Buzita 14 1.86 %
Jászómindszent 13 1.73 %
Csécs 11 1.46 %
Jászóújfalu 10 1.33 %
Kisida 9 1.20 %
Abaújszakaly 9 1.20 %
Györke 8 1.06 %
Kenyhec 8 1.06 %
Hernádcsány 8 1.06 %
Tornaújfalu 7 0.93 %
Abos 7 0.93 %
Izdobabeszter 7 0.93 %
Abaújszina 6 0.80 %
Stósz 6 0.80 %
Budamér 5 0.66 %
Hernádszentistván 5 0.66 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.66 %
Hernádszokoly 5 0.66 %
Pány 5 0.66 %
Enyicke 5 0.66 %
Benyék 5 0.66 %
Semse 5 0.66 %
Bolyár 5 0.66 %
Hernádzsadány 4 0.53 %
Rozgony 4 0.53 %
Debrőd 4 0.53 %
Koksóbaksa 4 0.53 %
Nagyida 4 0.53 %
Miglécnémeti 4 0.53 %
Zsarnó 4 0.53 %
Alsókemence 4 0.53 %
Lapispatakújtelep 4 0.53 %
Szeszta 3 0.40 %
Hilyó 3 0.40 %
Komaróc 3 0.40 %
Nagyszalánc 3 0.40 %
Alsólánc 3 0.40 %
Patacskő 3 0.40 %
Sároskőszeg 3 0.40 %
Felsőmislye 3 0.40 %
Felsőmecenzéf 3 0.40 %
Szaláncújváros 3 0.40 %
Ránk 3 0.40 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.40 %
Alsómislye 3 0.40 %
Rudnok 3 0.40 %
Baska 3 0.40 %
Perény - Hím 3 0.40 %
Lapispatak 2 0.27 %
Lengyelfalva 2 0.27 %
Makranc 2 0.27 %
Petőszinye 2 0.27 %
Alsóhutka 2 0.27 %
Felsőtőkés 2 0.27 %
Aranyida 2 0.27 %
Királynép 2 0.27 %
Kassamindszent 2 0.27 %
Garbócbogdány 2 0.27 %
Hernádgecse 1 0.13 %
Alsótőkés 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Abaújrákos 1 0.13 %
Reste 1 0.13 %
Jánok 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Bódvavendégi 1 0.13 %
Hatkóc 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Szalánchuta 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Györgyi 1 0.13 %
Somodi 1 0.13 %
Terebő 1 0.13 %
Abaújnádasd 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Tornahorváti 1 0.13 %
Idabukóc 1 0.13 %
Felsőhutka 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Magyarbőd 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Bátyok 1 0.13 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.92 %
Buzita 223 12.62 %
Csécs 84 4.75 %
Perény - Hím 79 4.47 %
Torna 77 4.36 %
Szeszta 77 4.36 %
Reste 67 3.79 %
Makranc 66 3.74 %
Komaróc 55 3.11 %
Debrőd 55 3.11 %
Somodi 53 3.00 %
Alsólánc 51 2.89 %
Nagyida 49 2.77 %
Tornaújfalu 38 2.15 %
Jászó 37 2.09 %
Áj 37 2.09 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.81 %
Zsarnó 31 1.75 %
Péder 30 1.70 %
Abaújszina 29 1.64 %
Jánok 28 1.58 %
Bódvavendégi 25 1.41 %
Mecenzéf 15 0.85 %
Semse 11 0.62 %
Pány 10 0.57 %
Kenyhec 9 0.51 %
Hernádcsány 9 0.51 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.40 %
Enyicke 6 0.34 %
Kecer 6 0.34 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.23 %
Királynép 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.33 %
Jászómindszent 108 10.17 %
Stósz 76 7.16 %
Felsőmecenzéf 50 4.71 %
Szepsi 38 3.58 %
Kisida 36 3.39 %
Hernádcsány 24 2.26 %
Jászó 24 2.26 %
Kassamindszent 24 2.26 %
Jászóújfalu 22 2.07 %
Kassabéla 19 1.79 %
Rozgony 18 1.69 %
Budamér 18 1.69 %
Hernádszokoly 17 1.60 %
Semse 17 1.60 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.41 %
Sároskőszeg 15 1.41 %
Felsőtőkés 14 1.32 %
Kassaolcsvár 14 1.32 %
Csécs 12 1.13 %
Lengyelfalva 12 1.13 %
Torna 12 1.13 %
Izdobabeszter 12 1.13 %
Hernádszentistván 12 1.13 %
Idabukóc 11 1.04 %
Aranyida 11 1.04 %
Lapispatak 11 1.04 %
Koksóbaksa 10 0.94 %
Felsőmislye 9 0.85 %
Alsótőkés 9 0.85 %
Tarcavajkóc 8 0.75 %
Abaújszakaly 8 0.75 %
Tizsite 8 0.75 %
Baska 8 0.75 %
Hatkóc 7 0.66 %
Szalánchuta 7 0.66 %
Enyicke 7 0.66 %
Abaújnádasd 7 0.66 %
Nagyida 7 0.66 %
Abaújszina 7 0.66 %
Hilyó 7 0.66 %
Perény - Hím 7 0.66 %
Magyarbőd 7 0.66 %
Hernádgecse 7 0.66 %
Nagyszalánc 7 0.66 %
Györke 6 0.56 %
Garbócbogdány 6 0.56 %
Makranc 6 0.56 %
Lapispatakújtelep 6 0.56 %
Kelecsenyborda 6 0.56 %
Kecer 6 0.56 %
Királynép 6 0.56 %
Hernádzsadány 6 0.56 %
Rás 5 0.47 %
Pány 5 0.47 %
Rudnok 5 0.47 %
Kisladna 5 0.47 %
Terebő 5 0.47 %
Hernádgönyű 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Abaújharaszti 4 0.38 %
Zsarnó 4 0.38 %
Kalsa 4 0.38 %
Petőszinye 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Nagyladna 4 0.38 %
Ósvacsákány 3 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.28 %
Györgyi 3 0.28 %
Abaújrákos 3 0.28 %
Apátka 3 0.28 %
Jánok 3 0.28 %
Alsómislye 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Benyék 3 0.28 %
Miglécnémeti 3 0.28 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 40.15 %
Buzita 84 6.39 %
Torna 66 5.02 %
Makranc 50 3.80 %
Szeszta 45 3.42 %
Csécs 39 2.97 %
Debrőd 38 2.89 %
Áj 31 2.36 %
Somodi 30 2.28 %
Tornaújfalu 30 2.28 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.13 %
Nagyida 27 2.05 %
Perény - Hím 26 1.98 %
Alsólánc 26 1.98 %
Zsarnó 26 1.98 %
Jánok 26 1.98 %
Reste 23 1.75 %
Péder 22 1.67 %
Jászó 22 1.67 %
Bódvavendégi 21 1.60 %
Rudnok 17 1.29 %
Komaróc 17 1.29 %
Mecenzéf 15 1.14 %
Jászómindszent 13 0.99 %
Hernádcsány 13 0.99 %
Abaújszina 12 0.91 %
Tornahorváti 11 0.84 %
Miglécnémeti 9 0.68 %
Pány 9 0.68 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Aranyida 7 0.53 %
Stósz 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Jászóújfalu 6 0.46 %
Györke 6 0.46 %
Rás 6 0.46 %
Enyicke 5 0.38 %
Ránk 5 0.38 %
Lapispatak 4 0.30 %
Patacskő 4 0.30 %
Sároskőszeg 4 0.30 %
Kisida 4 0.30 %
Alsómislye 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.79 %
Hernádszentistván 216 10.75 %
Sároskőszeg 164 8.16 %
Hernádszokoly 138 6.87 %
Budamér 79 3.93 %
Rozgony 58 2.89 %
Kassabéla 40 1.99 %
Abos 40 1.99 %
Kassamindszent 39 1.94 %
Kisida 37 1.84 %
Terebő 34 1.69 %
Hernádcsány 30 1.49 %
Enyicke 28 1.39 %
Jászómindszent 28 1.39 %
Királynép 28 1.39 %
Szepsi 26 1.29 %
Tarcavajkóc 25 1.24 %
Koksóbaksa 23 1.14 %
Izdobabeszter 23 1.14 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 34.51 %
Szepsi 178 15.67 %
Csécs 34 2.99 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.82 %
Áj 31 2.73 %
Makranc 29 2.55 %
Somodi 26 2.29 %
Tornaújfalu 25 2.20 %
Jánok 23 2.02 %
Perény - Hím 20 1.76 %
Zsarnó 20 1.76 %
Bódvavendégi 18 1.58 %
Mecenzéf 14 1.23 %
Szeszta 14 1.23 %
Tornahorváti 14 1.23 %
Jászó 12 1.06 %
Buzita 11 0.97 %
Debrőd 11 0.97 %
Kenyhec 11 0.97 %
Nagyida 10 0.88 %
Pány 10 0.88 %
Péder 8 0.70 %
Hernádcsány 6 0.53 %
Rozgony 6 0.53 %
Kisida 5 0.44 %
Hernádgecse 5 0.44 %
Reste 5 0.44 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Szádelő 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Lapispatakújtelep 4 0.35 %
Jászómindszent 4 0.35 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.90 %
Torna 20 1.66 %
Csécs 12 1.00 %
Jászó 11 0.91 %
Tornaújfalu 10 0.83 %
Rozgony 10 0.83 %
Nagyida 10 0.83 %
Buzita 8 0.66 %
Somodi 8 0.66 %
Makranc 7 0.58 %
Zsarnó 6 0.50 %
Reste 6 0.50 %
Lapispatak 6 0.50 %
Idabukóc 6 0.50 %
Debrőd 5 0.41 %
Jánok 5 0.41 %
Perény - Hím 5 0.41 %
Abaújszina 5 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Alsólánc 4 0.33 %
Tornahorváti 4 0.33 %
Szeszta 4 0.33 %
Izdobabeszter 3 0.25 %
Petőszinye 3 0.25 %
Magyarbőd 3 0.25 %
Komaróc 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.25 %
Kisida 3 0.25 %
Györke 3 0.25 %
Ránk 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Bódvavendégi 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Hernádcsány 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kalsa 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Mecenzéf 2 0.17 %
Abos 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 25.48 %
Szepsi 82 15.59 %
Csécs 20 3.80 %
Tornaújfalu 18 3.42 %
Nagyida 17 3.23 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.85 %
Buzita 12 2.28 %
Áj 12 2.28 %
Szeszta 12 2.28 %
Somodi 11 2.09 %
Bódvavendégi 11 2.09 %
Zsarnó 10 1.90 %
Jászó 10 1.90 %
Makranc 10 1.90 %
Mecenzéf 9 1.71 %
Péder 9 1.71 %
Jászómindszent 8 1.52 %
Tornahorváti 8 1.52 %
Perény - Hím 7 1.33 %
Eszkáros 6 1.14 %
Hernádcsány 6 1.14 %
Abaújszina 6 1.14 %
Alsólánc 5 0.95 %
Kassamindszent 5 0.95 %
Reste 5 0.95 %
Jánok 4 0.76 %
Budamér 4 0.76 %
Baska 4 0.76 %
Kenyhec 4 0.76 %
Jászóújfalu 4 0.76 %
Hernádzsadány 4 0.76 %
Debrőd 4 0.76 %
Komaróc 4 0.76 %
Magyarbőd 4 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.76 %
Hernádszentistván 3 0.57 %
Kecer 3 0.57 %
Abaújnádasd 3 0.57 %
Alsótőkés 3 0.57 %
Enyicke 3 0.57 %
Hernádgönyű 3 0.57 %
Pány 3 0.57 %
Lapispatak 3 0.57 %
Semse 3 0.57 %
Györke 2 0.38 %
Abaújszakaly 2 0.38 %
Koksóbaksa 2 0.38 %
Kassabéla 2 0.38 %
Felsőmislye 2 0.38 %
Kassaolcsvár 2 0.38 %
Tizsite 2 0.38 %
Abaújrákos 2 0.38 %
Bolyár 2 0.38 %
Rozgony 2 0.38 %
Rudnok 2 0.38 %
Izdobabeszter 2 0.38 %
Miglécnémeti 2 0.38 %
Szádelő 2 0.38 %
Benyék 2 0.38 %
Nagyszalánc 2 0.38 %
Alsómislye 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Újszállás 1 0.19 %
Abos 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Hernádszokoly 1 0.19 %
Ránkfüred 1 0.19 %
Patacskő 1 0.19 %
Aranyida 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Hilyó 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Ránk 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Kisida 1 0.19 %
Kisladna 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Alsóhutka 1 0.19 %
Alsókemence 1 0.19 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.64 %
Torna 295 12.98 %
Jászó 262 11.53 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.55 %
Mecenzéf 91 4.01 %
Buzita 78 3.43 %
Szeszta 60 2.64 %
Zsarnó 56 2.46 %
Somodi 52 2.29 %
Tornaújfalu 50 2.20 %
Áj 47 2.07 %
Jászóújfalu 38 1.67 %
Debrőd 35 1.54 %
Bódvavendégi 33 1.45 %
Csécs 33 1.45 %
Alsólánc 29 1.28 %
Perény - Hím 28 1.23 %
Jánok 26 1.14 %
Szádelő 24 1.06 %
Abaújszina 23 1.01 %
Komaróc 22 0.97 %
Nagyida 20 0.88 %
Makranc 20 0.88 %
Reste 20 0.88 %
Péder 17 0.75 %
Felsőmecenzéf 14 0.62 %
Tornahorváti 11 0.48 %
Jászómindszent 8 0.35 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Abaújszakaly 4 0.18 %
Enyicke 4 0.18 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 20.35 %
Makranc 115 7.20 %
Csécs 73 4.57 %
Torna 68 4.26 %
Buzita 39 2.44 %
Perény - Hím 36 2.25 %
Tornaújfalu 35 2.19 %
Jánok 30 1.88 %
Pány 26 1.63 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.57 %
Nagyida 23 1.44 %
Mecenzéf 23 1.44 %
Zsarnó 22 1.38 %
Áj 22 1.38 %
Szeszta 20 1.25 %
Györke 19 1.19 %
Komaróc 19 1.19 %
Péder 18 1.13 %
Somodi 17 1.06 %
Jászó 16 1.00 %
Reste 16 1.00 %
Debrőd 15 0.94 %
Kisida 14 0.88 %
Jászómindszent 14 0.88 %
Kenyhec 12 0.75 %
Alsólánc 12 0.75 %
Bódvavendégi 10 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.56 %
Sároskőszeg 9 0.56 %
Hernádcsány 9 0.56 %
Budamér 8 0.50 %
Rozgony 8 0.50 %
Kassamindszent 8 0.50 %
Hernádszentistván 7 0.44 %
Hernádszokoly 6 0.38 %
Izdobabeszter 6 0.38 %
Semse 6 0.38 %
Tornahorváti 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Idabukóc 6 0.38 %
Abos 6 0.38 %
Hilyó 6 0.38 %
Jászóújfalu 5 0.31 %
Tarcavajkóc 4 0.25 %
Koksóbaksa 4 0.25 %
Miglécnémeti 4 0.25 %
Bolyár 4 0.25 %
Nagyszalánc 4 0.25 %
Szádelő 4 0.25 %
Abaújnádasd 4 0.25 %
Kassabéla 4 0.25 %
Rás 4 0.25 %
Benyék 4 0.25 %
Hernádgecse 4 0.25 %
Rudnok 4 0.25 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.86 %
Rozgony 83 4.26 %
Izdobabeszter 61 3.13 %
Kisida 61 3.13 %
Kassamindszent 53 2.72 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.67 %
Györgyi 51 2.62 %
Hernádcsány 50 2.57 %
Jászómindszent 46 2.36 %
Györke 45 2.31 %
Alsókemence 44 2.26 %
Szepsi 42 2.16 %
Sároskőszeg 42 2.16 %
Kassaolcsvár 41 2.11 %
Regeteruszka 40 2.05 %
Garbócbogdány 39 2.00 %
Budamér 37 1.90 %
Petőszinye 37 1.90 %
Bolyár 36 1.85 %
Mecenzéf 36 1.85 %
Kelecsenyborda 36 1.85 %
Nagyszalánc 33 1.69 %
Benyék 31 1.59 %
Felsőmislye 29 1.49 %
Koksóbaksa 28 1.44 %
Tarcavajkóc 28 1.44 %
Csécs 28 1.44 %
Idabukóc 27 1.39 %
Ránkfüred 27 1.39 %
Lapispatak 27 1.39 %
Kecer 25 1.28 %
Alsótőkés 25 1.28 %
Királynép 25 1.28 %
Felsőcsáj 24 1.23 %
Lengyelfalva 24 1.23 %
Hernádzsadány 24 1.23 %
Rás 23 1.18 %
Hernádszentistván 23 1.18 %
Bátyok 23 1.18 %
Felsőkemence 22 1.13 %
Alsómislye 22 1.13 %
Kassabéla 21 1.08 %
Kalsa 20 1.03 %
Hernádszokoly 20 1.03 %
Füzérnádaska 18 0.92 %
Hernádgecse 18 0.92 %
Baska 18 0.92 %
Semse 17 0.87 %
Ránk 16 0.82 %
Tizsite 16 0.82 %
Torna 15 0.77 %
Abaújszakaly 15 0.77 %
Enyicke 15 0.77 %
Ósvacsákány 15 0.77 %
Aranyida 15 0.77 %
Hilyó 14 0.72 %
Alsóhutka 14 0.72 %
Abaújnádasd 14 0.72 %
Kenyhec 14 0.72 %
Jászó 14 0.72 %
Ósva 14 0.72 %
Abaújszina 13 0.67 %
Jászóújfalu 13 0.67 %
Abaújrákos 13 0.67 %
Abaújharaszti 12 0.62 %
Pány 12 0.62 %
Stósz 12 0.62 %
Szaláncújváros 12 0.62 %
Szeszta 11 0.56 %
Lapispatakújtelep 11 0.56 %
Somodi 11 0.56 %
Abos 11 0.56 %
Kecerlipóc 10 0.51 %
Felsőhutka 10 0.51 %
Terebő 10 0.51 %
Eszkáros 10 0.51 %
Sárosófalu 10 0.51 %
Balogd 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Bölzse 9 0.46 %
Alsócsáj 8 0.41 %
Szalánchuta 8 0.41 %
Perény - Hím 7 0.36 %
Nagyida 7 0.36 %
Makranc 6 0.31 %
Rudnok 6 0.31 %
Felsőtőkés 6 0.31 %
Nagyladna 5 0.26 %
Péder 5 0.26 %
Áj 5 0.26 %
Komaróc 5 0.26 %
Buzita 5 0.26 %
Újszállás 5 0.26 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 18.00 %
Somodi 42 3.86 %
Kecer 28 2.57 %
Mecenzéf 22 2.02 %
Jászómindszent 16 1.47 %
Nagyida 14 1.29 %
Magyarbőd 13 1.19 %
Jászóújfalu 13 1.19 %
Torna 12 1.10 %
Csécs 10 0.92 %
Hernádcsány 8 0.73 %
Buzita 8 0.73 %
Szepsi 8 0.73 %
Kisida 8 0.73 %
Stósz 7 0.64 %
Patacskő 6 0.55 %
Abaújszina 6 0.55 %
Koksóbaksa 4 0.37 %
Felsőmecenzéf 4 0.37 %
Györke 4 0.37 %
Kassamindszent 4 0.37 %
Abaújszakaly 4 0.37 %
Kenyhec 4 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Abaújnádasd 4 0.37 %
Hilyó 3 0.28 %
Rozgony 3 0.28 %
Rudnok 3 0.28 %
Regeteruszka 3 0.28 %
Budamér 3 0.28 %
Terebő 3 0.28 %
Szeszta 3 0.28 %
Tarcavajkóc 3 0.28 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.41 %
Rozgony 63 3.15 %
Hernádcsány 61 3.05 %
Jászómindszent 59 2.95 %
Kassamindszent 46 2.30 %
Mecenzéf 42 2.10 %
Izdobabeszter 37 1.85 %
Magyarbőd 35 1.75 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.75 %
Kisida 33 1.65 %
Nagyida 31 1.55 %
Györke 27 1.35 %
Enyicke 27 1.35 %
Hernádgecse 26 1.30 %
Jászó 26 1.30 %
Hernádzsadány 25 1.25 %
Kassaolcsvár 23 1.15 %
Csécs 23 1.15 %
Sároskőszeg 22 1.10 %
Hernádszentistván 22 1.10 %
Koksóbaksa 22 1.10 %
Lapispatak 21 1.05 %
Tarcavajkóc 21 1.05 %
Budamér 20 1.00 %
Nagyszalánc 20 1.00 %
Regeteruszka 19 0.95 %
Somodi 19 0.95 %
Királynép 19 0.95 %
Felsőmislye 19 0.95 %
Makranc 19 0.95 %
Felsőmecenzéf 19 0.95 %
Hernádszokoly 17 0.85 %
Alsómislye 17 0.85 %
Lengyelfalva 17 0.85 %
Baska 16 0.80 %
Semse 16 0.80 %
Abaújnádasd 15 0.75 %
Kecer 14 0.70 %
Stósz 14 0.70 %
Garbócbogdány 14 0.70 %
Idabukóc 14 0.70 %
Abaújszakaly 14 0.70 %
Torna 13 0.65 %
Kassabéla 13 0.65 %
Tizsite 12 0.60 %
Györgyi 12 0.60 %
Bölzse 12 0.60 %
Eszkáros 12 0.60 %
Kisladna 12 0.60 %
Pány 12 0.60 %
Füzérnádaska 11 0.55 %
Alsóhutka 11 0.55 %
Kenyhec 11 0.55 %
Perény - Hím 11 0.55 %
Petőszinye 10 0.50 %
Alsókemence 10 0.50 %
Benyék 10 0.50 %
Abaújszina 10 0.50 %
Szeszta 9 0.45 %
Hilyó 9 0.45 %
Jászóújfalu 9 0.45 %
Lapispatakújtelep 9 0.45 %
Felsőhutka 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Ósva 9 0.45 %
Bolyár 8 0.40 %
Alsótőkés 8 0.40 %
Aranyida 8 0.40 %
Zsarnó 8 0.40 %
Alsócsáj 7 0.35 %
Rudnok 7 0.35 %
Kelecsenyborda 7 0.35 %
Bátyok 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Abos 7 0.35 %
Jánok 6 0.30 %
Kalsa 6 0.30 %
Balogd 6 0.30 %
Nagyladna 6 0.30 %
Rás 6 0.30 %
Bódvavendégi 6 0.30 %
Ósvacsákány 6 0.30 %
Kecerlipóc 6 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.25 %
Terebő 5 0.25 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.97 %
Lapispatak 242 8.97 %
Budamér 158 5.85 %
Mecenzéf 114 4.22 %
Hernádcsány 106 3.93 %
Lapispatakújtelep 98 3.63 %
Koksóbaksa 86 3.19 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.96 %
Nagyszalánc 77 2.85 %
Királynép 76 2.82 %
Abaújnádasd 76 2.82 %
Kecer 74 2.74 %
Stósz 74 2.74 %
Kisida 74 2.74 %
Rozgony 69 2.56 %
Kalsa 68 2.52 %
Szepsi 58 2.15 %
Izdobabeszter 55 2.04 %
Jászóújfalu 53 1.96 %
Lengyelfalva 50 1.85 %
Szaláncújváros 48 1.78 %
Hernádgecse 47 1.74 %
Jászómindszent 46 1.70 %
Sároskőszeg 46 1.70 %
Hernádszentistván 46 1.70 %
Magyarbőd 44 1.63 %
Regeteruszka 42 1.56 %
Enyicke 40 1.48 %
Benyék 36 1.33 %
Tizsite 35 1.30 %
Abaújszina 34 1.26 %
Bolyár 32 1.19 %
Alsókemence 31 1.15 %
Tarcavajkóc 31 1.15 %
Kelecsenyborda 30 1.11 %
Alsóhutka 29 1.07 %
Hernádgönyű 29 1.07 %
Kassamindszent 28 1.04 %
Sárosófalu 26 0.96 %
Petőszinye 26 0.96 %
Hernádszokoly 26 0.96 %
Újszállás 25 0.93 %
Semse 25 0.93 %
Györke 24 0.89 %
Kassaolcsvár 21 0.78 %
Abaújharaszti 21 0.78 %
Felsőkemence 21 0.78 %
Balogd 21 0.78 %
Garbócbogdány 20 0.74 %
Ósvacsákány 20 0.74 %
Ósva 20 0.74 %
Felsőmecenzéf 20 0.74 %
Abaújrákos 18 0.67 %
Rudnok 18 0.67 %
Hernádzsadány 18 0.67 %
Kassabéla 17 0.63 %
Szalánchuta 17 0.63 %
Györgyi 17 0.63 %
Alsótőkés 16 0.59 %
Felsőmislye 16 0.59 %
Csécs 15 0.56 %
Bunyita 14 0.52 %
Modrafalva 14 0.52 %
Bölzse 14 0.52 %
Torna 14 0.52 %
Alsómislye 14 0.52 %
Eszkáros 13 0.48 %
Baska 13 0.48 %
Bátyok 13 0.48 %
Abos 13 0.48 %
Kecerlipóc 12 0.44 %
Perény - Hím 12 0.44 %
Nagyida 12 0.44 %
Makranc 12 0.44 %
Alsócsáj 12 0.44 %
Felsőcsáj 11 0.41 %
Füzérnádaska 11 0.41 %
Pány 11 0.41 %
Rás 11 0.41 %
Hatkóc 11 0.41 %
Patacskő 11 0.41 %
Kenyhec 10 0.37 %
Aranyida 10 0.37 %
Hilyó 10 0.37 %
Kisszalánc 9 0.33 %
Idabukóc 9 0.33 %
Ránkfüred 9 0.33 %
Ránk 9 0.33 %
Terebő 9 0.33 %
Felsőhutka 7 0.26 %
Felsőtőkés 7 0.26 %
Zsarnó 7 0.26 %
Somodi 5 0.19 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 34.28 %
Jászómindszent 94 10.67 %
Szepsi 75 8.51 %
Stósz 68 7.72 %
Felsőmecenzéf 59 6.70 %
Jászó 40 4.54 %
Kisida 40 4.54 %
Hernádcsány 21 2.38 %
Rozgony 19 2.16 %
Makranc 18 2.04 %
Kassamindszent 17 1.93 %
Torna 16 1.82 %
Lengyelfalva 15 1.70 %
Rudnok 15 1.70 %
Hatkóc 15 1.70 %
Hernádszokoly 14 1.59 %
Királynép 11 1.25 %
Aranyida 11 1.25 %
Koksóbaksa 11 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.25 %
Jászóújfalu 10 1.14 %
Perény - Hím 9 1.02 %
Pány 9 1.02 %
Idabukóc 9 1.02 %
Garbócbogdány 8 0.91 %
Semse 8 0.91 %
Hernádszentistván 8 0.91 %
Nagyszalánc 8 0.91 %
Magyarbőd 8 0.91 %
Kassaolcsvár 8 0.91 %
Jánok 8 0.91 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Csécs 7 0.79 %
Felsőtőkés 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.68 %
Kenyhec 6 0.68 %
Nagyida 6 0.68 %
Györke 6 0.68 %
Abaújszakaly 6 0.68 %
Benyék 6 0.68 %
Sároskőszeg 6 0.68 %
Felsőhutka 6 0.68 %
Abaújnádasd 5 0.57 %
Tarcavajkóc 5 0.57 %
Abos 5 0.57 %
Györgyi 5 0.57 %
Felsőmislye 5 0.57 %
Alsótőkés 5 0.57 %
Budamér 4 0.45 %
Rás 4 0.45 %
Kecerlipóc 4 0.45 %
Kecer 4 0.45 %
Kassabéla 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Buzita 4 0.45 %
Apátka 4 0.45 %
Zsarnó 3 0.34 %
Hernádzsadány 3 0.34 %
Bolyár 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Hernádgönyű 3 0.34 %
Lapispatak 3 0.34 %
Lapispatakújtelep 3 0.34 %
Alsócsáj 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Alsóhutka 3 0.34 %
Somodi 3 0.34 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 2 0.23 %
Sárosófalu 2 0.23 %
Ájfalucska 2 0.23 %
Tornaújfalu 2 0.23 %
Alsómislye 2 0.23 %
Tornahorváti 2 0.23 %
Nagyladna 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Kisladna 2 0.23 %
Szalánchuta 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Újszállás 2 0.23 %
Tizsite 2 0.23 %
Abaújharaszti 2 0.23 %
Kalsa 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Alsólánc 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Komaróc 1 0.11 %
Bocsárd 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.11 %
Debrőd 1 0.11 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.34 %
Makranc 152 7.60 %
Buzita 107 5.35 %
Torna 92 4.60 %
Ránk 82 4.10 %
Csécs 79 3.95 %
Nagyida 72 3.60 %
Szeszta 65 3.25 %
Somodi 56 2.80 %
Debrőd 52 2.60 %
Perény - Hím 49 2.45 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.10 %
Reste 39 1.95 %
Tornaújfalu 36 1.80 %
Komaróc 35 1.75 %
Alsólánc 34 1.70 %
Áj 32 1.60 %
Abaújszina 32 1.60 %
Jánok 31 1.55 %
Zsarnó 30 1.50 %
Jászó 30 1.50 %
Pány 22 1.10 %