SK
BS
.....

Selmecbánya

Város

címer zászló
6356 41% magyar 1910
35 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.45865250, 18.89303398
Terület:
46,73 km2
Rang:
város
Népesség:
10210
Tszf. magasság:
621 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96901
Település kód:
516643
Szervezeti azonosító:
320501
Adóazonosító:
2021107308
Beniczky Lajos - Illés Nándor - Ipolyi (Stummer) Arnold - Kámory Sámuel - Kemény Gábor báró - Lattyák Sándor - nógrádi Pap Gyula - Pethe Lajos - Podhragyay Pál - Pólya József - Pongrácz László - Rajner Lajos - Rappensberger Vilmos - Ruthényi Károly - Severini János - Szilniczky Mihály - Wallaszky Pál -

Severini János

Pedagógus, szakíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1755-től haláláig a selmecbányai evangélikus gimnázium tanára volt. Történelmi munkák mellett filozófiai, állattani könyveket is írt, sőt egyfajta sajátos zoológiai rendszert is kidolgozott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae Cis-Danubianae a Morava amne ad Tibiscum porrectae ex probatissimis scriptoribus deducta cum brevi delineatione Schemnicii augustorum gemino adventu gloriosi regiis oblati manibus</i>, 1767; <i>Conspectus historiae hungariae a prima gentis origine ad memoriam nostram perducte</i>, 1769; <i>Tentamen zoologiae Hungaricae seu historiae animalium, quorum magnam portem alit Hungaria</i>, 1779; <i>Dissertatio de modo inveniendi situs veterum Pannoniae oppidorum, in qua de Acinco, Tauruno et Singidone peculiariter disquiritur et sub finem de gente Pannonia</i>, 1781; <i>Philosophia rationalis, seu logica usibus juventutis veteriore ex disciplina, recenti methodo ad commodata</i>, 1789.<o:p></o:p></span></p>
1716. 7. 23.
Alsósztregova - megszületett
1755 - 1789
Selmecbánya - élt
1789. 5. 8.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Wallaszky Pál

Irodalomtörténeti és egyházi író.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Vályi András Bagyanról írva egyebek között megállapítja: <i>Nevezetesíti e’ helyet Valaszki Pál Úrnak itten lett születése, a’ ki a’ Magyar Litteraturáról tett jeles munkájával magának szép hírt, és érdemet szerzett.</i><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanulmányait 1753-tól Selmecbányán, 1756-tól Rimaszombatban, 1757–1767-ben Pozsonyban végezte. Közben 1761–1763-ban nevelő volt. 1767–1769-ben különböző németországi (Lipcse, Halle, Wittenberg, Berlin) egyetemeken tanult. Tanulmányútja során Rotarides Mihály magyar irodalomtörténeti anyagának kiegészítésén dolgozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Hazatérése után 1769-től tótkomlósi, 1780-tól cinkotai, 1783-tól jolsvai evangélikus lelkész és gömöri esperes.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az első rendszeres magyar irodalomtörténet írója. Latin nyelvű egyházi műveket és szlovák prédikációkat is közreadott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Conspectus rei publicae literariae in Hungaria</i>, 1785 (2. bővített és javított kiadás: 1808).<o:p></o:p></span></p>
1742. 1. 29.
Bagyan - megszületett
1753
Selmecbánya - tanult
1756
Rimaszombat - tanult
1783 - 1824
Jolsva - egyházi szolgálatot végzett
1824. 9. 29.
Jolsva - elhunyt
névjegyzék

Pólya József

Orvos, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">a magyarországi elmegyógyászat egyik úttörője, az MTA tagja.</span></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a losonci főgimnázium diákja lett. Középiskolai tanulmányait Selmecbányán fejezte be. Itt a bölcseleti tudományok mellett zenével és rajzzal is foglalkozott. Apja, miután papi pályára szánta, ő azonban orvos szeretett volna lenni, megvonta tőle az anyagi támogatást. Pólya előbb nevelői állást vállalt, majd Pestre kerülve 1824-ben megkezdte orvosi tanulmányait.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1830-ban avatták orvosdoktorrá. Hírnevét az 1831-es kolerajárvány elleni sikeres harca alapozta meg. 1832-ben lett az MTA levelező tagja (1858-tól volt rendes tag). Fáy András barátságának köszönhetően előkelő ismerősei és betegei lettek. Ez anyagilag is jól jövedelmezett, így 1842-ben városligeti telkén egy magán elmegyógyintézetet („Őrjintézet”) alapított, amely azonban mindössze 3 évig működött.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Igen termékeny cikkíró volt és nemcsak orvosi (és állatorvosi) témák foglalkoztatták, hanem a zöldség- és a gyümölcstermesztés is. Életének utolsó másfél évtizedében már nem folytatott orvosi gyakorlatot, hanem a kertészkedésnek szentelte idejét.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Értekezés az ember belférgeiről</i>, 1830; <i>Tudnivalók a Pesten felállított privát elmekórintézetről</i>, 1842; <i>Az ember nemi tekintetben. Leírása az ember nemi részeinek egészséges és beteg állapotjokban</i>, 1848.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Pesten hunyt el 1873. június 10-én</span></p>
1802. 1. 1.
Alsószecse - megszületett
1812 - 1820
Selmecbánya - tanult A losonci főgimnáziumban és Selmecbányán, ahol érettségizett
névjegyzék

Szilniczky Mihály

A losonci gimnázium tanára, botanikus.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A felvidéki flóra kutatója, a növényfenológia egyik megalapítója volt tájainkon.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Életéről keveset tudunk. Az 1840-es években a losonci gimnázium tanára volt, és több tanítványát is (Fábry Jánost, Kunszt Jánost és másokat) is a botanika szeretetére nevelte.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1843-ban megkapta a Magyar Természettudományi Társulat díját <i>A hegyi dombor (Dondia epipactis) mint honunk ritkább növénye </i>c. dolgozatáért. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Első herbáriuma 1849-ben tűzvész martalékává vált, második növénygyűjteménye állítólag 825 példányt számlált.<o:p></o:p></span></p>
1805. 8. 9.
Banka - megszületett
1852. 11. 25.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Beniczky Lajos

<p><i>Honvéd ezredes, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">kormánybiztos, az 1848/49 utáni magyar függetlenségi szervezkedés egyik vezéralakja.</span></span></i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Beniczky Irma írónő bátyja.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Tanulmányait a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmecb%C3%A1nya" title="Selmecbánya">Selmecbányai</a> Bányászati Akadémián végezte.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1835-ben lépett állami szolgálatba. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom_v%C3%A1rmegye" title="Zólyom vármegye">Zólyom vármegye</a> aljegyzője, majd 1840 és 1842 között alispánja volt. Az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1840-es_%C3%A9vek" title="1840-es évek">1840-es években</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos" title="Kossuth Lajos">Kossuth Lajos</a> híveként és a reformellenzék tagjaként részt vett a vármegye politikai életében.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Lajos" title="Batthyány Lajos">Batthyány Lajos</a><span class="MsoHyperlink"> </span>kormányának megalakulása után a felsőmagyarországi bányavárosok királyi biztosává nevezték ki. E minőségében sikeresen lépett fel a területen kirobbant társadalmi elégedetlenséggel, elsősorban a szlovák nemzetiségi mozgalmakkal szemben. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1848" title="1848">1848</a> júliusától részt vett a nemzetőrség szervezésében. 1848. sz<a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_20." title="Szeptember 20.">eptember 20-án</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom_v%C3%A1rmegye" title="Zólyom vármegye">Zólyom</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bars_v%C3%A1rmegye" title="Bars vármegye">Bars</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Hont_v%C3%A1rmegye" title="Hont vármegye">Hont</a> és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%B3c_v%C3%A1rmegye" title="Turóc vármegye">Turóc</a> vármegyék kormánybiztosává, a vármegyék nemzetőrségének főparancsnokává nevezték ki és megbízták egy tartalék sereg felállításával. A jelentős részben szlovákokból álló nemzetőr serege élén több sikeres ütközetet vívott a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia" title="Galícia">Galíciából</a> betörő császári csapatok és szlovák felkelők ellen. 1848. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/December_4." title="December 4.">december 4-én</a> a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budat%C3%ADn" title="Budatín">budatíni</a> ütközetben győzelmet aratott a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Jozef_Miloslav_Hurban" title="Jozef Miloslav Hurban">Jozef Miloslav Hurban</a> vezette szlovák felkelők felett. Hurban császári csapatok támogatásával rövidesen visszatért és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/December_11." title="December 11.">december 11-én</a> Budatínnél ismét megütközött Beniczky és <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Querlonde_Ferdin%C3%A1nd&action=edit&redlink=1" title="Querlonde Ferdinánd (a lap nem létezik)">Querlonde Ferdinánd</a> alezredes magyar csapataival, de a hátában kitört tömeges népfelkelés hírére a <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jablonkai-szoros&action=edit&redlink=1" title="Jablonkai-szoros (a lap nem létezik)">Jablonkai-szoroson</a> át ismét elhagyta az országot. A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9li_hadj%C3%A1rat_(1848%E2%80%9349)" title="Téli hadjárat (1848–49)">téli hadjárat</a> megindulásakor a császári csapatok <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Christian_G%C3%B6tz" title="Christian Götz">Christian Götz</a> vezérőrnagy vezetésével benyomultak a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1g_(foly%C3%B3)" title="Vág (folyó)">Vág</a> völgyébe és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1849" title="1849">1849</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_2." title="Január 2.">január 2-án</a> Budatínnél legyőzték Beniczky csapatait, aki mintegy háromezer fős seregével a bányavárosoknál csatlakozott <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr" title="Görgei Artúr">Görgei Artúr</a> feldunai hadseregéhez. 1849 márciusában, a tavaszi hadjárat első szakaszában Görgei Artúr főparancsnok néhány száz fős különítmény élén kivezényelte a bányavárosok biztosítására. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_24." title="Március 24.">1849. március 24-én</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Losonc" title="Losonc">Losoncon</a> rajtaütött a császáriak közel ezer főből álló különítményén és háromszáz császári katonát fogságba ejtett. Csapataival jelentős szerepet játszott Felső-Magyarország középső részének felszabadításában. 1849 áprilisától ismét Zólyom vármegye és a bányavárosok kormánybiztosaként tevékenykedett. A cári intervenció megindulásakor egy ezerkétszáz fős különítmény élén sikeres gerillaharcot folytatott Grabbe vezérőrnagy Vág völgyébe benyomuló tizennyolcezer fős hadosztálya ellen, majd <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)" title="Komárom (Szlovákia)">Komáromnál</a> csatlakozott a magyar főerőkhöz.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A szabadságharc bukása után az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)" title="Arad (Románia)">aradi</a> hadbíróság kötél általi halálra ítélte, amit később kegyelemből húsz év kényszermunkára változtattak. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1856" title="1856">1856</a> végén, az általános amnesztia során kiszabadult, és Pesten egy bányatársaság alkalmazottjaként dolgozott.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1861" title="1861">1861</a>-ben a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1rozati_P%C3%A1rt" title="Határozati Párt">Határozati Párt</a> tagjaként országgyűlési képviselő lett, mandátumáról azonban 1861 őszén az <i>ideiglenes katonai igazgatás </i>(<a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Proviz%C3%B3rium&action=edit&redlink=1" title="Provizórium (a lap nem létezik)">provizórium</a>) bevezetésekor lemondott. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1864" title="1864">1864</a>-ben <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1sy_P%C3%A1l_(politikus)" title="Almásy Pál (politikus)">Almássy Pállal</a> és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nedeczky_Istv%C3%A1n_(f%C3%B6ldbirtokos)" title="Nedeczky István (földbirtokos)">Nedeczky Istvánnal</a> szervezkedésbe kezdett Magyarország függetlenségének helyreállítására, amit az 1848-as törvények alapján képzeltek el. Az összeesküvőket (Almássy Pál, Nedeczky István, Lezsák Lajos, Sebess Emil, Szelestey László, Gáspár Lajos, Klementesz Gábor, Vidacs János, Asbóth Lajos, Máriássy Béla, Plachy Lajos, Nedeczky Jenő, Zambelly Lajos) azonban letartóztatták Beniczky Lajossal együtt és Pesten a Károly-kaszárnyában bebörtönözték őket. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Beniczky_Lajos_(ezredes)#cite_note-1"></a><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1918" title="1918">1918</a>-ban vált ismertté, hogy a szervezkedés egyik résztvevője, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Asb%C3%B3th_Lajos" title="Asbóth Lajos">Asbóth Lajos</a> az osztrák rendőrség besúgója volt. Beniczky Lajost <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1865" title="1865">1865</a> januárjában előbb halálra, majd húsz év várbörtönre ítélték.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s" title="Kiegyezés">kiegyezést</a> követő kiszabadulása után részt vett a honvédegyleti mozgalom szervezésében, a Pest városi honvédegyletnek és a Honvédegyletek Országos Választmányának egyik alelnöke volt. 1868. július 16-án eltűnt, holttestét néhány nappal később a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna" title="Duna">Dunából</a> fogták ki. Mivel a kiegyezés után is következetesen kiállt a 48-as eszmék mellett, feltehetően politikai gyilkosság áldozata lett.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Visszaemlékezéseit <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Steier_Lajos&action=edit&redlink=1" title="Steier Lajos (a lap nem létezik)">Steier Lajos</a> rendezte sajtó alá és adta ki <i>Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és tót mozgalomról</i> címmel Budapesten 1924-ben.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Pesten hunyt el 1868. július 16/17-én</p><p></p>
1813. 5
Alsómicsinye - megszületett
1830 - 1834
Selmecbánya - tanult A Bányászati és Erdészeti Akadémián
1868. 07. 16.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Ipolyi (Stummer) Arnold

besztercebányai, majd nagyváradi püspök, belső titkos tanácsos, az MTA tagja. Foglalkozott régészettel, középkori magyarországi műemlékekkel, ő kezdeményezte a rendszeres műemlékvédelem kiépítését, vidéki múzeumok felállítását. A magyar népi hiedelemvilág alapos feltérképezésével új irányt jelölt ki a magyar néprajztudomány számára. Tanulmányai (Korpona, Selmecbánya, Bécs) befejeztével Mednyánszky Alajos báró Nyitra megyei főispán fiának magántanára lett – itt kezdett el kéziratokkal, oklevelekkel foglalkozni. Papi hivatását Komáromszentpéteren kezdte, majd Pozsonyban volt hitszónok, 1849-től Zohoron plébános. Később a Pozsony vidéki műemlékek konzervátorává nevezték ki: beutazta, felkutatta és dokumentálta az itt fellelhető műemlékeket. Már törökszentmiklósi plébánosként jutott el Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba, ahol rátaláltak a Corvina-könyvtár néhány darabjára. Vezette a pesti központi papneveldét, volt püspök Besztercebányán és Nagyváradon, de tudományos kutatásait sem hanyagolta. Elnöke volt az országos közoktatási tanácsnak és a Magyar Képzőművészeti Társaságnak. Műkincsgyűjteményét az országos képtárnak ajánlotta fel. Váradon hunyt el 1886. 12. 2-án. F. m.: Magyar mythologia, Csallóköz műemlékei, A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi történeti falfestvény, A magyar szent korona és koronázási jelvények története és műtörténeti leírása.
1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Pongrácz László

honvéd dandárparancsnok, cs. és kir. altábornagy. Iskoláit Pesten, Komáromban és Győrben végezte. Ezután katonai pályára lépett. Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban. A bekerített magyar sereget ő szabadította fel németinél az osztrák csapatoktól – így a magyarok bevonulhattak Selmecbányára, Pongráczot pedig Görgey őrnaggyá nevezte ki. Részt vett a téli hadjáratban, ott volt Buda ostrománál, ahol fontos szerepe volt a vár bevételében. Bár többször bravúros katonai tettet hajtott végre csapatával, a szabadságharc bukásával Nagyváradon le kellett tennie a fegyvert. Ezután külföldre menekült, és csak 1867-ben tért vissza (ekkor már családjával) hazájába. 1882-es nyugállományba vonulásáig a hadseregben szolgált. Budapesten hunyt el 1890-ben.
1824. 12. 15.
Felsőtúr - megszületett
Komárom - tanult
Selmecbánya - katonaként szolgált
névjegyzék

Kámory Sámuel

<p>Evangélikus líceumi tanár, orientalista, bibliafordító.</p><p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Lefordította a Bibliát a magyar evangélikusok számára – ez volt az első teljes, nyomtatásban megjelent magyar nyelvű evangélikus Biblia. Munkája szöveghű, de túlságosan erőltetett nyelvi megoldásai vannak, rengeteg tájnyelvi kifejezést is használ.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Tanult Selmecbányán, a teológiát Pozsonyban végezte; ezután két évig segédtanárként működött a gimnázium 3-5. osztályaiban. Ez idő alatt főleg a latin és a görög nyelvvel foglalkozott. 1853-ban külföldre ment:Halléban fél évig, Göttingenben másfél évig gyarapította teológiai és nyelvészeti ismereteit. Elsajátította a héberen kívül (amelyet már Pozsonyban is tüzetesebben tanulmányozott) az arab, a szanszkrit, a szír és a török nyelvet. Hazatérve, Pozsonyban gimnáziumi és teológiai tanárrá választották.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Krump családi nevét 1861-ben változtatta Kámoryra. 1885-ben vonult nyugdíjba.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Arab nyelvből fordított néhány cikket. Több terjedelmes műve és fordítása kéziratban maradt. A Koránt is lefordította arab nyelvből és magyarázatokkal látta el.<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;color:#222222;background:white"="">Vallástan. Bevezetés az ó- és új- testamentomba és apokrif könyvekbe. Izrael népének történelme. Függelékek: tulajdonnevek elemzése</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;color:#222222;="" background:white"="">, 1862; <i>Röpirat a biblia új magyar fordításának ügyében</i>, 1863; <i>Biblia, az az szentírás, mely az egész ó- és új-testamentomot foglalja magában</i>. Az eredetiből ford., 1864, 1870.</span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;color:#222222;="" background:white"="">Pozsonyban hunyt el 1903. február 3-án.</span></p><p></p><p></p>
1830. 2. 6.
Bakabánya - megszületett
1840 - 1845
Selmecbánya - tanult
1861
Bakabánya Krump családi nevét nevét Kámoryra változtatta
névjegyzék

Illés Nándor

erdész, botanikus. Erdészi oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerezte. Erdészi gyakorlata mellett munkatársa volt az Erdészeti Lapoknak. Növénytant, erdőtenyésztéstant, iparműtant és vadászattant oktatott – magyar nyelven elsőként – az Erdészeti akadémián. Dolgozott a Nyírségben, Károlyi György birtokán és a Földművelésügyi Minisztérium erdőfelügyelői osztályán is. Tudományos publikációi mellett Vadőr címmel az erdőőri szakiskolák számára írt tankönyvet. Palánkán hunyt el 1907-ben.
1836. 05. 15.
Egeg - megszületett
Selmecbánya - tanult
névjegyzék

Rajner Lajos

teológiai doktor, prímási helynök. Gimnáziumi tanulmányait Selmecbányán, a bölcseletet Nagyszombatban, a teológiát Bécsben és Esztergomban végezte. 1869 október havában nagyszombati gimnáziumi tanár, később érseki levéltárnok és szertartó. Élete során számos egyházi tisztséget ellátott, volt – többek között – honti főesperes, esztergomi segédpüspök, nagyprépost. Elnöke volt az új esztergomi rituálé kérdéseinek megoldására szervezett bizottságnak, sikerült megtartatnia több régi magyar rituális különlegességet. 1907-ben kezdeményezésére jött létre Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve nevű intézmény az elhagyott és árva gyermekek gondozására. Alapító tagja volt a Szent István Társulat irodalmi osztályának. Esztergomban hunyt el 1920-ban. Vagyonát, valamint érem-, pénz- és könyvgyűjteményét a főszékesegyházra hagyományozta.
1842.3.4.
Ipolyvisk - megszületett
Selmecbánya - tanult
Nagyszombat - tanult
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Podhragyay Pál

Római katolikus pap, prépost.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja id. Podhragyay Pál Prencsfalun (Berencsfalu) volt vendég kocsmáros.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium I-V. osztályait Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a többit  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> és  Nagyszombatban</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">n</span></a><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a teológiát  Esztergomban</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> végezte.  1866. február 25-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="background:white">felszentelték. Káplán volt  Aranyosmaróton</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben plébános lett  Ohajon</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1882-</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">ben  Garamszőlősöm</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1892</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben Selmecbányán, ahol ugyanazon év áprilisában prépost lett.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1865-ben az esztergomi új papnevelő megnyitására egy latin nyelvű dolgozatot írt</span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="color:#222222">Merita Archi-Episcoporum Strigoniensium de scientiis et educatione</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);"> címmel. A <i>Katolikus Néplap</i>ban jelent meg egy cikke <i>A káromkodás rossz hatása, rútsága s bűnsúlya</i> címmel.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> </span></p>
1843. 1. 6.
Berencsfalu - megszületett
1852 - 1857
Selmecbánya - tanult
1857 - 1859
Nyitra - tanult
1859 - 1862
Nagyszombat - tanult
1866 - 1874
Aranyosmarót - egyházi szolgálatot végzett
1874 - 1882
Ohaj - egyházi szolgálatot végzett Plébános
1892 - 1910
Selmecbánya - egyházi szolgálatot végzett
1910. 5. 18.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

nógrádi Pap Gyula

jogász, költő, etnográfus. Tanulmányait Losoncon, Selmecbányán és Sárospatakon végezte – utóbbi helyen nagy hatással volt rá Erdélyi János, aki a népköltészet felé irányította figyelmét. Iskolái befejeztével Füleken nyitott ügyvédi irodát, de emellett palóc népdalokat, meséket gyűjtött, illetve maga is írt: verseiben a népköltészet motívumai köszönnek vissza. Alkotásai a kor népszerű lapjaiban (Koszorú, A Hét, Új Idők, Hölgyfutár, Fővárosi Lapok) jelentek meg, tudományos dolgozatait a Figyelőben, a Magyar Nyelvőrben adta közre. A Petőfi Társaság tagja volt. 1931-ben hunyt el Salgótarjánban. Fm.: Palócz népköltemények, Cserkész fiúk könyve.
1843. 5. 20.
Rimapálfala - megszületett
Losonc - tanult
Selmecbánya - tanult
Fülek ügyvéd
névjegyzék

Rappensberger Vilmos

Piarista áldozópap, főgimnáziumi igazgató.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja királyi bányafelőr volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium hat osztályát  Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a VII. és VIII.-at  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">végezte 1866-ban. <o:p></o:p></span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">Ekkor a kegyes tanítórendbe lépett. 1869–70-ben a novíciusi év után a rózsahegyi gimnáziumban volt próbaéves tanár. A teológiát 1870–71-ben Nyitrán végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1871-72-ben Nyitrán, 1872–73-ban Szentgyörgyön 1873–76-ban ismét Nyitrán főgimnáziumi tanár volt. 1872. augusztus 2-án Nyitrán pappá szentelték.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1876–84-ben Budapesten volt főgimnáziumi tanár, közben 1876–1879-ben az egyetemet látogatta és 1879. május 24-én tanári oklevelet szerzett természetrajzból és vegytanból. 1879–84-ben a piaristák főgimnáziumi konviktusában volt prefektus. 1884–85-ben lett házfőnök és igazgató a kisszebeni</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">gimnáziumban. 1885–1887-ben a  trencséni</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> főgimnázium igazgatója volt. 1887-90-ben a magybecskereki</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> rend<span style="background:white">ház főnöke és a községi főgimnázium igazgatója. 1890-től a magyaróvári rendházban házfőnökként és gimnáziumi igazgatóként működött.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Szenvedélyes utazó volt. 1876-tól majdnem minden szünidejét utazásra fordította. Beutazta Magyarországot, Európát</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> (<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Oroszország</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">kivételével). Konstantinápolyból Ázsiába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">és Spanyolországból Afrikába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">is tett kirándulást. A  Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">elnöke és a Széchenyi-kör alelnöke volt. Nyugalomba vonulását követően Selmecbányán élt.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Cikkeket közölt a </span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Természettudományi Közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">ben, gimnáziumi értesítőkben, korabeli vidéki lapokban. </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);">Népszerű előadásokat tartott a trencséni természettudományi egylet estélyein: az egérről, a kátrányról, a glicerinről, anilinről, a szalonok virágairól és ápolásukról. A magyaróvári Széchenyi-körben vetített képekkel: a gleccser világról, néhány utazásról, Spanyolországról és bikaviadalairól, Párizstól Rómáig a Riviérán át. Március 15-én többször tartott ünnepi beszédet Széchenyi István, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály emlékezetére. Szerkesztette a Trencsénmegyei természettudományi egylet kétnyelvű (magyar és német) Évkönyvét (1885).</span><br><b style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">Főbb művei: </span></b><i style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">A magyaróvári gymnasium története 1739-1894</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34); background: white;">, 1896; <i>A magyaróvári gymnasium könyvtára és tanszergyűjteményei</i>, 1896; <i>Utazás az északi fokig</i>, 1897; <i>A magyaróvári tornacsarnok</i>, 1899; <i>A Brenneren át az Adriához</i>, 1901; <i>Négy hét a pyrenaei félszigeten</i>, 1905.</span><br></p><p> </p>
1848. 9. 14.
Bélabánya - megszületett
1858 - 1864
Selmecbánya - tanult gimnázium
1864 - 1866
Nyitra - tanult gimnázium
1870 - 1871
Nyitra - tanult teológia
1871 - 1876
Nyitra - tanított főgimnáziumi tanár, megszakítással
1872 - 1873
Szentgyörgy - tanított főgimnázium
1908 - 1928. 10. 14.
Selmecbánya - élt nyugdíjas
1928. 10. 14.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Kemény Gábor báró

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Gazdaságpolitikus, publicista, az MTA levelező, majd tiszteletbeli tagja.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Erdélyben, Csombordon született 1830. július 9-én.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Gazdaságpolitikusként sokat fáradozott a magyar mezőgazdaság fellendítéséért, és aktívan közreműködött különböző kiállítások megszervezésében. Különösen jelentős az a szervezői munkássága, amelynek köszönhetően a magyar mezőgazdaság európai színvonalra emelkedett és a magyarországi agrártermékek előnyös feltételek mellett jutottak el a nemzetközi piacokra. Kemény Gábor kezdeményezésére fontos törvények születtek, amelyek az erdőgazdálkodást és az erdők védelmét szabályozták, ő szervezte meg a filoxéra és a különböző állati betegségek elleni védelmet, de minisztersége idején létesültek az első agrárszakiskolák is Magyarországon. A közlekedési tárca irányítójaként a magyarországi vasúthálózat fejlesztését tekintette fontos feladatának. Publicistaként számos írást közölt a nemzetiségi kérdésről is, amelyről igen korszerű elveket vallott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi református kollégiumban végezte, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc idején minisztériumi fogalmazó volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1850–1851-ben a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián természettudományi tárgyakat hallgatott, 1851–1852-ben hosszabb németországi és svájci tanulmányúton járt, majd Erdélybe visszatérve ottani birtokainak, illetve ajnácskői uradalmának a gazdaságát irányította.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Az 1860-as évektől kezdve előbb az erdélyi, majd az országos politikai életbe is bekapcsolódott. Évekig országgyűlési képviselő volt, majd az 1870-es években előbb belügyi államtitkárként, majd 1878 decembere és 1882 októbere között földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterként tevékenykedett. 1882 augusztusa és 1886 szeptembere között közmunka- és közlekedési miniszter volt. Emellett az Erdélyi Ref. Egyházkerület fő gondnoki tisztét is ellátta.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1864-ben az MTA levelező, majd 1886-ban tiszteletbeli tagjává választotta. 1878-tól a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, majd 1887-től elnöke volt.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">1888 tavaszán váratlanul megbetegedett, panaszaira Karlsbadban keresett enyhülést, állapota azonban tovább romlott és ajnácskői birtokán hunyt el, itt is helyezték örök nyugalomra.</span></p>
1850 - 1851
Selmecbánya - tanult
1888. 10. 23.
Ajnácskő - elhunyt
névjegyzék

Lattyák Sándor

Erdész, geográfus.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1894-ben szerzett oklevelet.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1898-ban állami szolgálatba lépve felvidéki, erdélyi állomáshelyeken szolgált. 1918 után Budapesten tevékenykedett és erdőtanácsosként vonult nyugalomba 1927-ben. Régészeti, földrajzi és etnográfiai kérdések is foglalkoztatták. Az ókori csillagász, geográfus és matematikus, Klaudiosz Ptolemaiosz <i>Geographia </i>c. művében szereplő ókori településeket ókori világtérképre rögzítette.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Fő műve:</span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Excerptum ex opere: Explicatio Geographiae Claudii Ptolemaei</span></i><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1947. március 19-én</span></p>
1871. 10. 9.
Alsókubin - megszületett
1890 - 1894
Selmecbánya - tanult
névjegyzék

Ruthényi Károly

erdőmérnök, szakíró. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1899-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet. Ugyanitt 1902–1904-ben a fakitermelési és hasznosítási tanszék vezetője volt. Itteni működése idején létrehozta az Akadémia gyümölcsösét. Később Erdélyben egy 72 km hosszú keskeny nyomtávú erdei vasutat épített. Kaposváron hunyt el 1939-ben.
1875. 9. 28.
Pelsőc - megszületett
Selmecbánya - tanult
névjegyzék

Pethe Lajos

bányamérnök, vaskohómérnök. Felsőfokú tanulmányait a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1904-ben fejezte be. Öt évig a sóbányászat területén tevékenykedett, majd 1910-ben Nagybányára került. 1918 után egyik minisztériumi irányítója volt a selmecbányai Akadémia és a körmöcbányai pénzverde áttelepítésének. A bányászat és kohászat felsőoktatásának pénzügyminisztériumi irányítójaként négy új tanszék kialakítását készítette elő. 1950-től részt vett a vegyesásvány-bányászat újjászervezésében. 1952–1955-ben a Bányászati Tervező Intézet munkatársa volt. Budapesten hunyt el 1958-ban.
1879. 3. 12.
Jablonca - megszületett
Selmecbánya - tanult
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Schemniczium, Selmecz-Bánya, Schemnitz, Stawnicza,
1786
Schemnitz, Schemnitzium, Schelmetzbánya, Sstiawnicza,
1808
Schemnicium, Selymeczbánya, Schemnitz, Ssčawnica, Ssťáwnica,
1863
Selmecbánya,
1954
Banská Štiavnica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Radničné námestie) 1
Telefon: 0456949610
Fax: 0456949620

Honlap: banskastiavnica.sk
Polgármester:
Babiaková Nadežda (SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Képviselő-testület:
Pál Mikuláš (Független)
Bačík Pavel (Független)
Mičura Štefan (Független)
Kružlic Ján (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Kabina Milan (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Michalský Matej (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Lukačko Dušan (SaS, Demokrati Slovenska)
Zimmermann Marian (SMER-SD, SNS)
Čamaj Ján (SMER-SD, SNS)
Ernek Peter (SMER-SD, SNS)
Barák Ľubomír (SMER-SD, SNS)
Antalová Renáta (SPOLU)
Koťová Helena (SPOLU)
Független 23% Független 3 képviselö KDH, OBY... 23% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 3 képviselö 8% SaS, Demokrati Slovenska 1 képviselö SMER-SD,... 31% SMER-SD, SNS 4 képviselö SPOLU 15% SPOLU 2 képviselö 13 képviselö
Selmecbányai Posta

Bratská 9

Selmecbánya 1i Posta

Kammerhofská 30

Gymnázium Andreja Kmeťa

A.Gwerkovej-Göllnerovej 6

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

E. M. Šoltésovej 1

Domov MÁRIE

Špitálska 3

Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky

Nám. Sv. Trojice 15

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2

Szabadidő Központ

L.Svobodu 40

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Dolná 2/A

Hlavný banský úrad

Kammerhofská 25

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A.T.Sytnianskeho 1180

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Akademická 13

Špeciálna základná škola

Novozámocká 11

Základná škola J.Horáka

P.Dobšinského 17

Základná škola J.Kollára

L.Svobodu 40

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica

Námestie sv. Trojice 4

Materská škola, Bratská ul. č. 9, Banská Štiavnica

Bratská 9

Materská škola, Ul. 1.mája č. 4, Banská Štiavnica

1. mája 4

Materská škola, Ul.Mierová 2, 969 00 Banská Štiavnica

Mierová 2

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9

Súkr. základná škola

Akademická 13

Kat.spojená škola - CZŠ

Gverkovej-Göllnerovej 9

Alapiskola

Ludvíka Svobodu 40

Alapiskola

P. Dobšinského 17

Gymnázium A.K.

A.Gwerk.-Göllnerovej 6

Kat. spojená škola - G

Gverkovej-Göllnerovej 9

Óvoda

Bratská 9/1492

Súkromná materská škola

Dolná ružová 22

Kat.spojená škola - MŠ

Gverkovej-Göllnerovej 9

Óvoda

Mierová 2

Óvoda

Ul. 1. mája 4

SPŠ S.M.

Akademická 13

SOŠ lesnícka

Akademická 16

Súkr.hotelová akadémia

Drieňová 12

SOŠ služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9

Speciális Alapiskola

Novozámocká 11

Selmecbányai Anyakönyvi Hivatal

Radničné námestie 1

Selmecbányai Városi Hivatal

Radničné námestie 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 15519
magyarok 1493 10%
szlovákok 11890 77%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1533 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 603 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15547
magyarok 6356 41%
szlovákok 8683 56%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 457 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 51 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 13549
magyarok 660 5%
szlovákok 12237 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 302 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 350 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 10440
magyarok 39 0%
szlovákok 10165 97%
ruszinok 1 0%
romák 126 1%
ukránok 4 0%
csehek 73 1%
németek 4 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 18 0%
összlétszám 10874
magyarok 43 0%
szlovákok 10213 94%
ruszinok 4 0%
romák 220 2%
ukránok 7 0%
csehek 62 1%
németek 12 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 304 3%
összlétszám 10409
magyarok 35 0%
szlovákok 9006 87%
ruszinok 2 0%
romák 51 0%
ukránok 3 0%
csehek 42 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 1251 12%
összlétszám 15265
magyarok 1489 10%
szlovákok 11662 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1524 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 590 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 4 2%
szlovákok 228 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15185
magyarok 6340 42%
szlovákok 8341 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 453 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 51 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 362
magyarok 16 4%
szlovákok 342 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 13264
magyarok 660 5%
szlovákok 11956 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 299 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 349 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 285
magyarok 0 0%
szlovákok 281 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
  • 3,9 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 8159
Választási részvétel: 49.79 %
Kiadott boríték: 4062
Bedobott boríték: 4059

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3991
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Babiaková Nadežda 2164 54.22 % SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukačko Dušan 1675 41.97 % SaS
Barišová Katarína 106 2.66 % Független
Pál Mikuláš 46 1.15 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zimmermann Marian 651 SMER-SD, SNS
Lukačko Dušan 645 SaS, Demokrati Slovenska
Pál Mikuláš 586 Független
Čamaj Ján 565 SMER-SD, SNS
Ernek Peter 554 SMER-SD, SNS
Antalová Renáta 535 SPOLU
Macharik Martin 506 SPOLU
Babiak Michal 415 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Petrášková Eva 382 SMER-SD, SNS
Mojičková Zuzana 372 SMER-SD, SNS
Klak Milan 354 SPOLU
Blaho Radovan 345 SPOLU
Švecová Lenka 326 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Maruniaková Lužinová Katarína 311 SaS, Demokrati Slovenska
Karabelly Jozef 310 SMER-SD, SNS
Kartík Roman 182 SP
Barišová Katarína 149 Független
Kaník Matúš 147 SaS, Demokrati Slovenska
Štrbák Dušan 121 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Bačík Pavel 799 Független
Kružlic Ján 706 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Barák Ľubomír 705 SMER-SD, SNS
Kabina Milan 685 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Koťová Helena 508 SPOLU
Michalský Matej 502 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Volf Gejza 498 SMER-SD, SNS
Melicherčík Ľuboš 439 SMER-SD, SNS
Zorvan Peter 387 SMER-SD, SNS
Suchá Marcela 362 Független
Melicherčík Erik 357 Független
Filip Štefan 351 SMER-SD, SNS
Mikulášová Renáta 320 SaS, Demokrati Slovenska
Jarábek Jakub 312 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mikulčíková Iveta 308 Független
Koledová Lenka 213 SRK
Mičura Štefan 255 Független
Turányi Matúš 97 SPOLU
Gregušová Miroslava 61 SMER-SD, SNS
Bálik Martin 23 Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

2014
Független 15.38% Független 2 képviselö 7.69% SNS 1 képviselö SMER-SD 23.08% SMER-SD 3 képviselö KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS 53.85% KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS 7 képviselö 13 képviselö
2018
SMER-SD, SNS 30.77% SMER-SD, SNS 4 képviselö 7.69% SaS, Demokrati Slovenska 1 képviselö Független 23.08% Független 3 képviselö SPOLU 15.38% SPOLU 2 képviselö KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 23.08% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 3 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 8311
Választási részvétel: 25.60 %
Kiadott boríték: 2128
Bedobott boríték: 2128
Választásra jogosult: 8313
Választási részvétel: 23.39 %
Kiadott boríték: 1944
Bedobott boríték: 1944
Választásra jogosult: 8 218
Választási részvétel: 42,17 %
Kiadott boríték: 3 466
Bedobott boríték: 3 465

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2085
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 3 362
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 982 47.10 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 564 27.05 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 280 13.43 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 153 7.34 % Független
Karol Konárik 50 2.40 % SNS
Ladislav Fízik 17 0.82 % ASV
Andrea Jenčíková 16 0.77 % NP
Jozef Sásik 8 0.38 % SĽS
Jaroslav Sekerka 8 0.38 % KSS
Pavel Chovanec 5 0.24 % ÚSVIT
Emil Samko 2 0.10 % KĽS
Marian Kotleba 876 46.11% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 1 869 55.59 % Független
Marian Kotleba 784 23.32 % ĽSNS
Martin Juhaniak 282 8.39 % Független
Igor Kašper 222 6.60 % Független
Martin Klus 33 0.98 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 29 0.86 % SMS
Miroslav Gálik 24 0.71 % NAS
Stanislav Mičev 20 0.59 % Független
Pavel Greksa 19 0.57 % Független
Viliam Baňák 19 0.57 % JĽSS
Michal Kantor 14 0.42 % SZS
Ivan Saktor 14 0.42 % Független
Jozef Sásik 13 0.39 % SĽSAH
Vojtech Kökény 8 0.24 % SRK
Alena Pivovarčiová 8 0.24 % NP
Zdenek Očovan 4 0.12 % NAJ
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2038
Érvényes szavazólap: 3 335
Érvényes szavazólap: 5241
# Név Szavazat Százalék Párt
Nadežda Babiaková 1240 60.84% KDH, SMER - SD
Ondrej Binder 269 13.20% Független
Helena Koťová 211 10.35% Független
Nadežda Kvaková 86 4.22% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Cibula 85 4.17% ĽS Naše Slovensko
Dominik Kútnik 84 4.12% KSS
Andrej Boroška 50 2.45% SMS
Alžbeta Pecherová 13 0.64% SNS
Mikuláš Pál 1 196 35.86% Független
Nadežda Babiaková 1 152 34.54% SMER-SD
Katarína Maruniaková Lužinová 326 9.78% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Dušan Cibula 276 8.28% ĽS Naše Slovensko
Eva Petrášková 172 5.16% SNS
Nadežda Kvaková 85 2.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dominik Kútnik 79 2.37% KSS
Lukáš Mlynárik 49 1.47% SME RODINA - Boris Kollár
Nadežda Babiaková 1817 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Binder 560 0.00% Független
Helena Koťová 277 0.00% Független
Nadežda Kvaková 184 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Cibula 156 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dominik Kútnik 142 0.00% KSS
Andrej Boroška 84 0.00% SMS
Alžbeta Pecherová 28 0.00% SNS
Mikuláš Pál 1886 35.99% Független
Nadežda Babiaková 1672 31.90% SMER-SD
Dušan Cibula 516 9.85% ĽS Naše Slovensko
Katarína Maruniaková Lužinová 437 8.34% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Eva Petrášková 316 6.03% SNS
Nadežda Kvaková 164 3.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dominik Kútnik 133 2.54% KSS
Lukáš Mlynárik 117 2.23% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Selmecbánya 79 59.40 %
Szentantal 21 15.79 %
Gyökös 6 4.51 %
Hegybánya 5 3.76 %
Kövesmocsár 5 3.76 %
Berencsfalu 4 3.01 %
Bélabánya 3 2.26 %
Zólyomkecskés 2 1.50 %
Illés 2 1.50 %
Teplafőszékely 2 1.50 %
Bagyan 1 0.75 %
Béld 1 0.75 %
Tópatak 1 0.75 %
Magaslak 1 0.75 %
Bacsófalva 0 0.00 %
Selmecbánya 276 53.49 %
Szentantal 40 7.75 %
Hegybánya 39 7.56 %
Tópatak 27 5.23 %
Bélabánya 21 4.07 %
Teplafőszékely 21 4.07 %
Berencsfalu 19 3.68 %
Bagyan 18 3.49 %
Zólyomkecskés 13 2.52 %
Illés 9 1.74 %
Gyökös 9 1.74 %
Kövesmocsár 8 1.55 %
Béld 7 1.36 %
Magaslak 6 1.16 %
Bacsófalva 3 0.58 %
Selmecbánya 172 54.43 %
Szentantal 38 12.03 %
Bélabánya 30 9.49 %
Berencsfalu 15 4.75 %
Teplafőszékely 14 4.43 %
Hegybánya 11 3.48 %
Kövesmocsár 11 3.48 %
Tópatak 10 3.16 %
Zólyomkecskés 5 1.58 %
Illés 4 1.27 %
Bacsófalva 2 0.63 %
Béld 2 0.63 %
Gyökös 1 0.32 %
Magaslak 1 0.32 %
Bagyan 0 0.00 %
Selmecbánya 326 74.60 %
Szentantal 20 4.58 %
Bélabánya 20 4.58 %
Hegybánya 18 4.12 %
Berencsfalu 12 2.75 %
Teplafőszékely 8 1.83 %
Illés 8 1.83 %
Tópatak 6 1.37 %
Gyökös 4 0.92 %
Béld 4 0.92 %
Kövesmocsár 4 0.92 %
Magaslak 3 0.69 %
Bagyan 2 0.46 %
Zólyomkecskés 2 0.46 %
Bacsófalva 0 0.00 %
Selmecbánya 49 41.88 %
Bélabánya 28 23.93 %
Hegybánya 12 10.26 %
Szentantal 6 5.13 %
Zólyomkecskés 5 4.27 %
Teplafőszékely 5 4.27 %
Illés 5 4.27 %
Berencsfalu 3 2.56 %
Béld 2 1.71 %
Kövesmocsár 1 0.85 %
Magaslak 1 0.85 %
Bagyan 0 0.00 %
Bacsófalva 0 0.00 %
Gyökös 0 0.00 %
Tópatak 0 0.00 %
Selmecbánya 1 196 63.41 %
Szentantal 155 8.22 %
Bélabánya 127 6.73 %
Hegybánya 95 5.04 %
Berencsfalu 76 4.03 %
Illés 63 3.34 %
Tópatak 47 2.49 %
Teplafőszékely 33 1.75 %
Gyökös 19 1.01 %
Magaslak 18 0.95 %
Zólyomkecskés 14 0.74 %
Bacsófalva 12 0.64 %
Kövesmocsár 11 0.58 %
Bagyan 11 0.58 %
Béld 9 0.48 %
Selmecbánya 1 152 68.90 %
Szentantal 77 4.61 %
Hegybánya 72 4.31 %
Bélabánya 67 4.01 %
Berencsfalu 60 3.59 %
Teplafőszékely 43 2.57 %
Tópatak 42 2.51 %
Gyökös 42 2.51 %
Illés 30 1.79 %
Bagyan 30 1.79 %
Kövesmocsár 20 1.20 %
Bacsófalva 16 0.96 %
Béld 9 0.54 %
Magaslak 9 0.54 %
Zólyomkecskés 3 0.18 %
Selmecbánya 85 51.83 %
Hegybánya 14 8.54 %
Berencsfalu 11 6.71 %
Bélabánya 10 6.10 %
Szentantal 10 6.10 %
Illés 8 4.88 %
Zólyomkecskés 7 4.27 %
Tópatak 5 3.05 %
Bagyan 4 2.44 %
Teplafőszékely 4 2.44 %
Magaslak 4 2.44 %
Gyökös 2 1.22 %
Kövesmocsár 0 0.00 %
Bacsófalva 0 0.00 %
Béld 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
1880 28.35%
SNS
1640 24.73%
KDH
1121 16.91%
KSČ
1025 15.46%
DS
279 4.21%
SZ
259 3.91%
SD
104 1.57%
SPV
95 1.43%
SSL
83 1.25%
DÚRS
77 1.16%
VDSPR
31 0.47%
Egyéb
37 0.56%
Érvényes szavazatok 6631
HZDS
3214 54.54%
SDĽ
807 13.69%
SNS
475 8.06%
KDH
296 5.02%
SKDH
262 4.45%
DS-ODS
196 3.33%
ODÚ
159 2.70%
SDSS
157 2.66%
SZS
100 1.70%
KSS
56 0.95%
SZ
54 0.92%
ROI
32 0.54%
Egyéb
85 1.44%
Érvényes szavazatok 5893
HZDS-RSS
2353 45.32%
ZRS
569 10.96%
SP-VOĽBA
432 8.32%
416 8.01%
KDH
354 6.82%
SNS
279 5.37%
KSS
213 4.10%
DS
184 3.54%
KSÚ
148 2.85%
NS
79 1.52%
SPK
70 1.35%
ROISR
38 0.73%
HZPCS
33 0.64%
MK
8 0.15%
Egyéb
16 0.31%
Érvényes szavazatok 5192
HZDS
1874 30.72%
SDK
1390 22.79%
SDĽ
1093 17.92%
SOP
613 10.05%
SNS
594 9.74%
KSS
263 4.31%
ZRS
152 2.49%
NSK
45 0.74%
SLS
25 0.41%
MKP
10 0.16%
Egyéb
41 0.67%
Érvényes szavazatok 6100
HZDS
1119 21.03%
SMER
888 16.69%
SDKU
704 13.23%
ANO
604 11.35%
KSS
491 9.23%
KDH
415 7.80%
PSNS
203 3.82%
HZD
201 3.78%
SNS
125 2.35%
SDĽ
115 2.16%
SDA
98 1.84%
ROMA
54 1.01%
MKP
52 0.98%
ZRS
51 0.96%
SZS
48 0.90%
LB
34 0.64%
OKS
29 0.55%
NOSNP
29 0.55%
ZAR
23 0.43%
Egyéb
38 0.71%
Érvényes szavazatok 5321
SMER
1571 34.06%
SDKU DS
785 17.02%
SNS
633 13.73%
ĽS HZDS
394 8.54%
KDH
332 7.20%
KSS
289 6.27%
SF
258 5.59%
ANO
111 2.41%
MKP
57 1.24%
ZRS
35 0.76%
NADEJ
33 0.72%
LB
24 0.52%
SLS
20 0.43%
Egyéb
70 1.52%
Érvényes szavazatok 4612
SMER
1890 39.92%
SDKU DS
749 15.82%
SaS
710 14.99%
KDH
378 7.98%
SNS
226 4.77%
ĽS HZDS
202 4.27%
Most-Híd
151 3.19%
SDĽ
145 3.06%
LSNS
82 1.73%
KSS
64 1.35%
Únia
36 0.76%
Paliho Kapurkova
33 0.70%
MKP
2 0.04%
Egyéb
67 1.41%
Érvényes szavazatok 4735
SMER SD
2417 51.91%
KDH
412 8.85%
OĽaNO
408 8.76%
SDKU DS
320 6.87%
SaS
231 4.96%
SNS
203 4.36%
LSNS
123 2.64%
Most-Híd
123 2.64%
99 Percent
72 1.55%
Zmena zdola DU
70 1.50%
ĽS HZDS
48 1.03%
KSS
46 0.99%
SSS NM
39 0.84%
NaS ns
30 0.64%
SF
20 0.43%
Zelení
19 0.41%
MKP
1 0.02%
Egyéb
74 1.59%
Érvényes szavazatok 4656
SMER SD
1447 30.44%
SaS
635 13.36%
SNS
547 11.51%
OĽANO-NOVA
490 10.31%
LSNS
468 9.85%
SME RODINA
290 6.10%
KDH
203 4.27%
Most-Híd
193 4.06%
#SIEŤ
192 4.04%
SKOK!
102 2.15%
KSS
46 0.97%
SZS
34 0.72%
TIP
29 0.61%
MKP
5 0.11%
Egyéb
72 1.51%
Érvényes szavazatok 4753
Selmecbányai járás
Szlovákia

Bejelentések