SK
LC
.....

Sátorosbánya

Község

címer zászló
23 6% magyar 1991
23 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šiatorská Bukovinka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Füleki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Salgótarjáni járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Cserhátvidék, Karancsvidék - Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék - Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
(Alsómajor), Bukovinská hora, Bükkrét (Bukovinka), Csakta, Duhár, (Felsőmajor), Három-határ (Tri chotáre), Karancs, Kelenc-hegy, Kerektölgyespuszta, (Középsőmajor), Krúdy-forrás, Láz-oldal, Macskalyuk, Malý mlyn, Medves magasa (Medvedia výšina), Rovná, Somoskő vára, Sátoros (Šiatorská), Sátoros-hegy (Šiatorka), Szakállas fánál, Voznica
Koordináták:
48.18271255, 19.81837082
Terület:
21,60 km2
Rang:
község
Népesség:
318
Tszf. magasság:
305 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98558
Település kód:
511862
Szervezeti azonosító:
316431
Adóazonosító:
2021115162

A község a Bélai-patak (Belinský potok) és mellékvizeinek (Peres-patak, Vaskapu-patak) a völgyében, 300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Fülektől 12 km-re délre, Salgótarjántól 12 km-re északra, a Sátoros-hegy (Šiatorka, 600 m) északi, a Karancs-hegy (725 m) északkeleti lábánál. Két településrészből áll; a községközpont Bükkréten (Bukovinka) található, melytől 3 km-re északra, a 71-es főút mentén, Ragyolc közelében fekszik Sátoros (Šiatorská). A község határának nagy része a Medves-hegység és annak északi folytatása, az Ajnácskői-hegység területére esik, nyugati egyharmadát a Karancs-vidék andezitből álló hegyvidéke foglalja el, mely a Karancs-hegy északi és keleti oldalát, tovább észak felé pedig a Csakta- (590 m) és Három-határ-hegy (Tri chotáre, 443 m) keleti lejtőit foglalja magába. A községterület keleti kétharmada az erdőborította Sátoros-hegyet és a Peres-patak (Bukovinský potok) völgyét foglalja magába, majd tovább kelet felé az 500 m feletti magasságban húzódó Medvesi-bazaltfennsík és a Sátorosbánya és Egyházasbást határán magasodó Medves magasa (Medvedia výšina, 659 m) következik. Észak felé a ragyolci Abroncsos-völgytől a Kelenc-hegy (482 m) választja el. Külterületi lakott helyei közül a Macskalyuki kőbánya munkáskolóniája és Kerektölgyespuszta mára teljesen elpusztultak, utóbbi északi szomszédságában található a három épületből álló Rovné. Határa 225-725 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja a szlovák-magyar határon magasodó Karancs-hegy. 2010-ben területének 65,7 %-át erdő (1419 ha, nagyrészt bükkös), 18,6 %-át rét és legelő (401 ha), 8,4 %-át szántóföld (181 ha) és 1,2 %-át vízfelület (26 ha) foglalta el. A község csaknem teljes területe a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet része. A községet érinti a 71-es (Losoncot és Füleket a szlovák-magyar határral összekötő) főút, mely a somoskőújfalusi határátkelőhelyen túl a 21-es (Somoskőújfalu-Salgótarján-Hatvan) útban folytatódik. A községnek megállóhelye van a Losonc-Fülek-Sátorosbánya vasútvonalon (mely dél felé a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalban folytatódik), de a személyforgalom 2011-ben megszűnt. Északról Csákányháza és Ragyolc, keletről Egyházasbást, nyugatról Karancsberény és Karancslapujtő, délről pedig Somoskőújfalu és Salgótarján határolja. Nyugati és déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között, keleti határa évszázadokon át Nógrád és Gömör-Kishont vármegyék határát képezte. Az 1924-ben megállapított államhatár Csehszlovákia határát Somoskő és Somoskőújfalu belterületéig tolta ki, így a Sátoros-hegy egész déli oldala és Somoskő vára is Sátorosbánya kataszteréhez tartozik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. Mai területének legnagyobb része 1924-ig Somoskőújfalu és Somoskő (a két község 1914-ig Nógrád vármegye Füleki járásához, majd a Sátoraljaújhelyi járáshoz tartozott) külterülete volt, mintegy egyötöde (Sátorospuszta, kb. 410 hektár) pedig Ragyolchoz (1913-ig a Füleki, majd a Losonci járás része) tartozott. 1920-1924 között Somoskőújfalu és Somoskő is csehszlovák megszállás alá került, de végül visszakerültek Magyarországhoz, külterületeik nagy részét elveszítve. Ezt a területet (a mai Sátorosbánya területének négyötödét) ekkor Ragyolchoz csatolták. Ragyolc a csehszlovák közigazgatásban 1951-ig a Losonci, majd 1951-1960 között a Füleki járáshoz tartozott. Sátorosbánya területét 1938-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz, ebben az időszakban helyreállt az 1924 előtti helyzet: Sátorospuszta Ragyolc része maradt (Nógrád vármegye, Losonci járás), Bükkrétpuszta és a határ nagy része pedig visszakerült Somoskőújfaluhoz és Somoskőhöz (Nógrád vármegye, Salgótarjáni járás). Sátorosbánya 1960-as községgé alakulásától mindvégig a (változó területű) Losonci járás része volt. Területe 2011-ben 21,60 km² volt.

Népesség

2011-ben Sátorosbányának 315 lakosa volt, melynek 82,2 %-a volt szlovák, 7,0 %-a (22 fő) pedig magyar nemzetiségű (8,6 %-a – 27 fő – magyar anyanyelvű), 8,3 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. Sátorosbánya egyike az 1920-as évek csehszlovák földreformja során szlovákokkal benépesített telepesközségeknek, szlovák nyelvszigetet képez az észak-nógrádi magyar nyelvterületen belül. A község népessége folyamatosan csökken, 1960-hoz képest kevesebb, mint felére esett vissza (1961-ben 672, 1970-ben 615, 1980-ban 486, 1991-ben 372, 2017-ben 305 lakosa volt). A magyarok aránya 1961-ben még 11,2 % (75 fő) volt, ez 1991-re 6,2 %-ra (23 fő) esett vissza, majd 2001-re 7,3 %-ra nőtt (26 fő). A lakosság kétharmada (66,0 %) római katolikus vallású, egyhatoda (16,8 %) pedig felekezeten kívüli. 2011-ben a község népességének 63,2 %-a (199 fő) élt Bükkrét, 36,8 %-a (116 fő) pedig Sátoros településrészeken. A község népsűrűsége rendkívül alacsony (2011-ben 14,6 fő/km²), a legalacsonyabb a Losonci járás déli részének községei közül.

Történelem

A község határában álló Somoskő várát 1291 előtt a Kacsics nembeli Illés kezdte el építeni. 1310-ben a vár Csák Máté kezére került, majd 1323-ban Károly Róbert Széchényi Tamásnak adta. 1481-ben a Széchényiek kihalásával a Losonczy család birtokába került. A 15. század végén palotával és a nyugati toronnyal egészítették ki. 1552-ben az összes környező vár és a vármegye nagy része is török uralom alá került, Somoskő azonban csak 1576-ban esett el. 1593. őszén ostrom nélkül foglalta vissza a Pálffy Miklós és Tieffenbach Kristóf vezette keresztény sereg. 1682-ben a Fülek várát ostromló török sereg portyázói felgyújtották. 1703-ban őrsége átállt Rákóczi oldalára, ebben az évben a fejedelem is megszállt falai között. 1711 után elrendelték a vár lerombolását, ezt csak részben hajtotta végre akkori bérlője, Ráday Pál. A 18. században a Péterffy és a Strahremberg családok birtokolták. 1826-ban leégett és rommá vált. Az 1970-es években tárták fel és restaurálták Krúdy Gábor losonci régész vezetésével, ekkor állították helyre a nyugati nagy őrtornyot. A község területén a 19. század első felében két puszta, a Ragyolchoz tartozó Sátorospuszta és a Somoskőújfaluhoz tartozó Bükkrétpuszta létezett. A Bénai-patak völgyében fontos kereskedelmi út vezett Fülek és a Zagyva völgye között. Sátorospuszta neve a hagyomány szerint onnan ered, hogy a vásárba igyekvők itt pihentek meg és vertek sátrat. Birtokosai a 19. század első felében a Máriássy, majd az Oroszi és a Vécsey családok voltak. 1866-ban Winter Sámuel kőbányát nyitott itt, melyhez Tirolból hozott munksokat. A bánya és a hozzá tartozó kolónia tulajdonosa a 20. század elején Benyovits Lajos volt. 1910-ben a település (1905-től hivatalos neve Sátorosbánya lett) lakossága már 116 fő volt. Bükkrétpuszta fő birtokosai a Radványszky, a Stahremberg és Sztojkovics családok voltak, majd a 19. század végén Krepuska Géza birtokába került. Lakói földműveléssel és favágással foglalkoztak. 1871-ben megnyílt a Budapestet Salgótarjánon és Losoncon keresztül Ruttkával összekötő vasúti fővonal, mely elősegítette a település fejlődését. A Medves-fennsík Macskalyuk nevű pusztáján 1880-ban nyitotta meg Janssen Alfonz a környék legnagyobb és legfontosabb bazaltkőbányáját, mely mellett 1895-ben bányászkolónia is létesült. A bánya 1905-ben került Krepuska Géza, majd 1919-től a Somoskői Bazaltbánya Rt. tulajdonába. 1919-ben a terület csehszlovák megszállás alá került, 1924. februárjáig Somoskőújfalu és Somoskő („Šomošova”) is Csehszlovákiához tartozott, de végül mindkét község visszakerült Magyarországhoz. Az ekkor kijelölt határvonal csatolta Csehszlovákiához a somoskői várat és Bükkrétpusztát, ahol ekkor már a szlovák lakosság került többségbe. Az első világháború utáni földbirtokreform során 1921-ben 551 hektáron 27 birtokot osztottak ki szlovák (főként Zólyom megyéből érkező) telepeseknek Bükkrétpusztán, illetve magánkolonizáció keretében Sátorosbányán Benyovits Lajos volt birtokán 9 birtokot 104 hektáron. 1924-ben a teljes területet Ragyolchoz csatolták. Az 1920-30-as években volt a macskalyuki kőbánya fénykora, ekkoriban a munkáskolónián 48 ház állt, 1925-től kisvasút kötötte össze az eresztvényi kőbányával és a somoskőújfalui vasútállomással, 1927-től pedig itt üzemelt Közép-Európa legnagyobb kőzúzója is. A bányában annak fénykorában mintegy 1500-an dolgoztak, az itt kitermelt bazaltot nemzetközi megállapodás értelmében elsősorban Budapestre szállították, így vámházat is létesítettek Macskalyukon. 1938. novemberétől 1944. decemberéig Sátorosbánya területe visszakerült Magyarországhoz, ebben az időszakban visszaállították az 1924 előtti közigazgatási határokat. 1945-ben a település újra Csehszlovákia része lett, 1946-ban megnyílt a sátorosbánya-somoskőújfalui határátkelőhely, melynek forgalma és jelentősége az 1960-as évektől nőtt meg. 1954-ben kultúrház, 1957-ben termelőszövetkezet létesült a településen. Sátorosbánya 1960-ban alakult önálló községgé. 1961-ben még 672 lakosa volt, de folyamatosan vesztett népességéből, 1980-ban már csak 486-an, 1991-ben pedig alig 372-en éltek itt. 1995-ben leállt a termelés a sátorosi andezitbányában, 2003-ban pedig a macskalyuki bazaltbányában is. 2000-ben fogadták el a község címerét és zászlaját. 2008-ban a schengeni övezethez való csatlakozással az államhatár szabadon átjárhatóvá vált, egyben a somoskői vár látogathatósága is könnyebb lett. Ma már a község legfontosabb gazdasági ága az idegenforgalom.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Forgalmas határátkelőhely, kedvelt kirándulóhely két tanösvénnyel (somoskői, macskalyuki). Határában ma is folyik bazaltbányászat a Sátoros-hegy nyugati oldalán. Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus kápolnája 1963-ban épült. Somoskő 13. századi, a 18. század elején lerombolt várának romjai a község központjától 3 km-re délkeletre találhatóak. A várhegy északkeleti oldalán látható megkövesedett lávazuhatag (bazaltorgona) 1954-től 7,9 hektáron természetvédelmi terület. A macskalyuki kőbánya ma geológiai bemutatóhely, Sátoros közelében található a Kőszoba-gödre-vízesés.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Medves hegy tövében emelkedik egy bazalt szikla, melynek kopár ormán 622 méternyi magas bérczen tűnnek föl Somoskő-vár romjai. A várhegy éjszakkelet felől meredek, és az alatta elárkosodott völgyre mélyed; csak dél felől olyan menedékes, hogy a várhoz följárásúl szolgálhatott. A várnak kerekalakú három bástyája látszik, melyekből a felső vár erős falai ágaztak ki. A felső várban voltak a palota és a föld alatti boltozott kamrák. A várat ostrom idején sziklába vájt cisternák látták el vízzel. Első birtokosai, a Zachok, után a Kácsith nemzetségbeli Széchenyi család bírta, erről a Losonczy, majd a guthi Országh családra szállt. 1576-ben bevette a török.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

SOMOSKŐ: Várát a XIV, század elején, öt és hat szegletü bazalt kövekből építve, az e nemzetség Illés ágából származott Péter fiainak, Leusztáknak és Jákónak a birtokában találjuk; de mivel ezek Csák Mátéhoz pártoltak, I. Károly király megfosztván őket e vár birtokától, azt Szécsényi Tamás mesternek adományozta. A falu hátarait 1341-ben járták meg. Az 1411. évi osztály alkalmával Szécsényi László és Simon közös birtoknak jelentették ki a várat. 1455-ben Szécsényi László birtokában találjuk, a ki Guthi Országh Mihálynak és Lossonczy Albertnek zálogosította el. Szécsényi László halála után, 1461-ben a vár királyi adományképen az Országh és a Lossonczy családok birtokába került. A XVI. század közepén Lossonczy István, Nógrád vármegye főispánja, majd halála, után özvegye birtoka volt. Ungnád Kristóf, Lossonczyné veje, Modolóczy Miklóst, egy tapasztalatlan ifjút tette meg a vár kapitányává, a kitől azt a törökök 1576-ban könnyű szerrel elfoglalták, de 1593-ban Pálffy Miklós és Tiefenbach Kristóf ismét visszafoglalták. A XVII. század elején gróf Forgách Zsigmond, majd ennek özvegye, Pálffy Kata volt a vár ura, kinek 1629-ben Földváry György volt a tiszttartója. 1618-ban az országgyűlés őrséget rendelt a várba, majd 1647-ben és 1655-ben elrendelte a megerősítését, 1681-ben pedig Solt vármegyéből 20 fegyverest küldtek a várőrség szaporítására. 1703-ban Sümegi Bene István volt a vár kapitánya, a ki azonban a kuruczok kezébe esett, a magára maradt őrség pedig meghódolt Rákóczinak.

Névelőfordulások
1960
Šiatorská Bukovinka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Šiatorská Bukovinka) 41
Telefon: 0474491154
Fax: 0474512623

Honlap: siatbukovinka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Badinka Peter (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Barančík Peter (Független)
Badinka Richard (Független)
Barjak Miroslav (Független)
Spodniaková Renáta (SMER-SD)
Gondáš Jozef (SMER-SD)
Független 60% Független 3 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Sátorosbányai Községi Hivatal

Šiatorská Bukovinka 41

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 23 6%
szlovákok 346 93%
romák 0 0%
csehek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 372
magyarok 26 7%
szlovákok 303 85%
romák 4 1%
csehek 2 1%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 6%
összlétszám 358
magyarok 22 7%
szlovákok 265 84%
romák 0 0%
csehek 2 1%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 8%
összlétszám 315
magyarok 23 8%
szlovákok 258 89%
romák 0 0%
csehek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 289
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 254
Választási részvétel: 54.72 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139

Polgármester

Érvényes szavazólap: 123
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Badinka Peter 123 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Barančík Peter 99 Független
Badinka Richard 94 Független
Spodniaková Renáta 84 SMER-SD
Gondáš Jozef 74 SMER-SD
Barjak Miroslav 68 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 80.00% SMER-SD 4 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 268
Választási részvétel: 36.94 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 271
Választási részvétel: 27.31 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 261
Választási részvétel: 45,97 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 95
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 118
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 56 58.95 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 22 23.16 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 7 7.37 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 2.11 % ASV
Andrea Jenčíková 2 2.11 % NP
Pavel Chovanec 2 2.11 % ÚSVIT
Ondrej Binder 1 1.05 % Független
Karol Konárik 1 1.05 % SNS
Emil Samko 1 1.05 % KĽS
Jozef Sásik 1 1.05 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 35 47.30% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 34 28.81 % Független
Marian Kotleba 34 28.81 % ĽSNS
Igor Kašper 29 24.58 % Független
Pavel Greksa 6 5.08 % Független
Martin Juhaniak 5 4.24 % Független
Milan Urbáni 4 3.39 % SMS
Miroslav Gálik 2 1.69 % NAS
Jozef Šimko 1 0.85 % Független
Stanislav Mičev 1 0.85 % Független
Michal Kantor 1 0.85 % SZS
Ivan Saktor 1 0.85 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 98
Érvényes szavazólap: 117
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Spodniak 74 75.51% HZD, ĽS-HZDS
Martin Olšiak 44 44.90% SNS
Branislav Hámorník 43 43.88% SMER - SD, KDH
Alena Rezková 29 29.59% Független
Ján Mičuda 17 17.35% SMER - SD, KDH
Ján Krahulec 15 15.31% KSS
Pavol Baculík 15 15.31% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vladimír Rehánek 11 11.22% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 9 9.18% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ondrej Drugda 6 6.12% SĽS
Rudolf Slivka 6 6.12% ND
Juraj Pelč 5 5.10% Független
Vladimír Cirbus 4 4.08% Független
Marian Bozó 4 4.08% SMS
Marcel Hudec 3 3.06% PD
Štefan Kertész 3 3.06% MOST - HÍD
Radoslav Čičmanec 3 3.06% ASV
Ján Kašiar 3 3.06% KSS
Ján Karman 3 3.06% KSS
František Kelemen 3 3.06% SĽS
Péter Csúsz 3 3.06% SMK-MKP
Milan Ďurák 2 2.04% SNS
Miroslav Morháč 2 2.04% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Peter Pánik 2 2.04% SĽS
Vojtech Botoš 2 2.04% SRK
Péter György 2 2.04% SMK-MKP
Róbert Eibner 2 2.04% MOST - HÍD
Marian Šulek 2 2.04% KSS
Ľubomír Činčura 1 1.02% Független
Zsuzsanna Szvorák 1 1.02% SMK-MKP
Attila Agócs 1 1.02% Független
Radovan Konečný 0 0.00% MOST - HÍD
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Monika Albertiová 0 0.00% 99%
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Pavel Greksa 0 0.00% 99%
Milan Spodniak 80 68.38% DOMA DOBRE
Branislav Hámorník 50 42.74% SMER-SD
Attila Agócs 46 39.32% MOST - HÍD
Jana Haláková 30 25.64% SMER-SD
Zaher Mahmoud 27 23.08% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Pavel Greksa 19 16.24% Független
Ján Mičuda 17 14.53% SMER-SD
Pavol Križo 14 11.97% SNS
Radoslav Jánošik 14 11.97% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 13 11.11% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Slivka 12 10.26% SNS
Péter György 9 7.69% SMK-MKP
Juraj Pelč 9 7.69% Független
Pavol Baculík 8 6.84% Független
Denisa Nincová 7 5.98% Független
Péter Csúsz 6 5.13% SMK-MKP
Jozef Týnus 6 5.13% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Papp 6 5.13% ĽS Naše Slovensko
Anna Václavíková 4 3.42% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Matej Bella 4 3.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Monika Kováčová 4 3.42% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 3 2.56% KSS
Lucia Kašiarová 3 2.56% KSS
Ondrej Drugda 3 2.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 3 2.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Radoslav Čičmanec 3 2.56% DOMA DOBRE
Veronika Poznánová 3 2.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Svoreň 3 2.56% KSS
Zsuzsanna Szvorák 3 2.56% SMK-MKP
István Mázik 2 1.71% MKDA-MKDSZ
Patrik Svediak 2 1.71% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Kramec 2 1.71% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Zoltán Balog 2 1.71% Független
László Kerekes 2 1.71% SMK-MKP
František Kelemen 1 0.85% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Alberti 1 0.85% Független
Zoltán Marcinkó 1 0.85% SMK-MKP
Jozef Bari 1 0.85% SRK
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Karol Ferencz 0 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 0 0.00% MOST - HÍD
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Lukáš Čavoj 0 0.00% Független
Michal Kováč 0 0.00% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 57.35 %
Divény 153 6.99 %
Gács 99 4.52 %
Videfalva 97 4.43 %
Tugár 75 3.42 %
Lónyabánya 52 2.37 %
Losonctamási 51 2.33 %
Fülek 48 2.19 %
Gácsfalva 45 2.05 %
Rózsaszállás 42 1.92 %
Terbeléd 42 1.92 %
Panyidaróc 25 1.14 %
Budaszállás 20 0.91 %
Vámosfalva 17 0.78 %
Nagydaróc 16 0.73 %
Bolyk 15 0.68 %
Dabar 13 0.59 %
Gácslápos 13 0.59 %
Patakalja 12 0.55 %
Bozita 11 0.50 %
Gácsliget 11 0.50 %
Ipolygalsa 11 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.37 %
Csomatelke 8 0.37 %
Vilke 8 0.37 %
Ragyolc 8 0.37 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 36.15 %
Losonc 1 055 28.57 %
Ragyolc 198 5.36 %
Fülekpüspöki 157 4.25 %
Csomatelke 99 2.68 %
Nagydaróc 88 2.38 %
Fülekkovácsi 77 2.09 %
Füleksávoly 60 1.62 %
Sőreg 54 1.46 %
Perse 50 1.35 %
Ipolygalsa 50 1.35 %
Sátorosbánya 46 1.25 %
Videfalva 45 1.22 %
Csákányháza 44 1.19 %
Bozita 43 1.16 %
Panyidaróc 42 1.14 %
Béna 40 1.08 %
Rátkapuszta 36 0.97 %
Bolyk 32 0.87 %
Pinc 30 0.81 %
Rapp 29 0.79 %
Terbeléd 28 0.76 %
Vilke 24 0.65 %
Gács 23 0.62 %
Losonctamási 22 0.60 %
Mucsény 21 0.57 %
Bolgárom 20 0.54 %
Tőrincs 15 0.41 %
Vámosfalva 15 0.41 %
Fülekpilis 14 0.38 %
Divény 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Patakalja 11 0.30 %
Kalonda 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Ipolynyitra 9 0.24 %
Lónyabánya 9 0.24 %
Jelsőc 7 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.14 %
Maskófalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 46.88 %
Losonctamási 190 5.11 %
Fülek 178 4.79 %
Videfalva 153 4.12 %
Gács 136 3.66 %
Divény 123 3.31 %
Lónyabánya 111 2.99 %
Terbeléd 79 2.13 %
Vámosfalva 70 1.88 %
Nagydaróc 70 1.88 %
Gácsfalva 69 1.86 %
Bozita 66 1.78 %
Gácsliget 65 1.75 %
Budaszállás 56 1.51 %
Tugár 56 1.51 %
Jelsőc 51 1.37 %
Sátorosbánya 50 1.35 %
Dabar 50 1.35 %
Bolyk 47 1.26 %
Miksi 45 1.21 %
Csomatelke 39 1.05 %
Rapp 36 0.97 %
Füleksávoly 35 0.94 %
Maskófalva 35 0.94 %
Rózsaszállás 34 0.91 %
Patakalja 33 0.89 %
Tósár 32 0.86 %
Panyidaróc 30 0.81 %
Nagylibercse 29 0.78 %
Mucsény 26 0.70 %
Gácslápos 23 0.62 %
Vilke 23 0.62 %
Sőreg 21 0.57 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.43 %
Ipolygalsa 15 0.40 %
Gömörsíd 15 0.40 %
Ábelfalva 15 0.40 %
Csákányháza 15 0.40 %
Tőrincs 15 0.40 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.32 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.24 %
Kalonda 9 0.24 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 50.30 %
Fülek 380 20.44 %
Videfalva 65 3.50 %
Gács 55 2.96 %
Losonctamási 53 2.85 %
Lónyabánya 38 2.04 %
Vámosfalva 33 1.78 %
Bozita 33 1.78 %
Divény 30 1.61 %
Fülekpüspöki 22 1.18 %
Patakalja 21 1.13 %
Rózsaszállás 20 1.08 %
Jelsőc 19 1.02 %
Panyidaróc 18 0.97 %
Dabar 17 0.91 %
Budaszállás 16 0.86 %
Terbeléd 16 0.86 %
Fülekkovácsi 15 0.81 %
Ragyolc 15 0.81 %
Gácsfalva 15 0.81 %
Bolyk 13 0.70 %
Nagydaróc 12 0.65 %
Miksi 11 0.59 %
Kotmány 10 0.54 %
Gömörsíd 10 0.54 %
Vilke 10 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.48 %
Rapp 8 0.43 %
Maskófalva 8 0.43 %
Kétkeresztúr 7 0.38 %
Gergelyfalva 7 0.38 %
Sátorosbánya 7 0.38 %
Perse 5 0.27 %
Csomatelke 5 0.27 %
Mucsény 4 0.22 %
Tugár 4 0.22 %
Sőreg 3 0.16 %
Ipolygalsa 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.27 %
Fülek 18 7.96 %
Divény 10 4.42 %
Videfalva 9 3.98 %
Lónyabánya 7 3.10 %
Gömörsíd 6 2.65 %
Ragyolc 5 2.21 %
Bolyk 5 2.21 %
Vámosfalva 4 1.77 %
Vilke 4 1.77 %
Gács 4 1.77 %
Rátkapuszta 4 1.77 %
Csomatelke 3 1.33 %
Rózsaszállás 3 1.33 %
Tugár 3 1.33 %
Pinc 3 1.33 %
Nagydaróc 3 1.33 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 33.50 %
Losonc 70 8.56 %
Ragyolc 29 3.55 %
Fülekpüspöki 28 3.42 %
Gömörsíd 23 2.81 %
Sőreg 14 1.71 %
Nagydaróc 13 1.59 %
Csomatelke 11 1.34 %
Csákányháza 8 0.98 %
Bolgárom 8 0.98 %
Vilke 8 0.98 %
Perse 8 0.98 %
Fülekkovácsi 7 0.86 %
Béna 7 0.86 %
Füleksávoly 6 0.73 %
Rapp 6 0.73 %
Terbeléd 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Lónyabánya 4 0.49 %
Panyidaróc 3 0.37 %
Kalonda 3 0.37 %
Ipolynyitra 3 0.37 %
Ipolygalsa 3 0.37 %
Gács 3 0.37 %
Rátkapuszta 2 0.24 %
Bolyk 2 0.24 %
Pinc 2 0.24 %
Sátorosbánya 2 0.24 %
Tósár 2 0.24 %
Bozita 2 0.24 %
Gácsprága 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Losonctamási 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Divény 1 0.12 %
Videfalva 1 0.12 %
Jelsőc 1 0.12 %
Vámosfalva 1 0.12 %
Dabar 1 0.12 %
Budaszállás 1 0.12 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 39.11 %
Losonctamási 154 7.73 %
Videfalva 97 4.87 %
Gács 71 3.56 %
Divény 68 3.41 %
Bozita 65 3.26 %
Lónyabánya 61 3.06 %
Tugár 49 2.46 %
Budaszállás 48 2.41 %
Fülek 47 2.36 %
Gácsliget 42 2.11 %
Jelsőc 41 2.06 %
Vámosfalva 36 1.81 %
Tósár 31 1.56 %
Sátorosbánya 30 1.51 %
Gácsfalva 28 1.41 %
Nagydaróc 26 1.31 %
Terbeléd 26 1.31 %
Bolyk 24 1.20 %
Maskófalva 23 1.15 %
Tőrincs 21 1.05 %
Rapp 21 1.05 %
Kotmány 21 1.05 %
Ábelfalva 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Rózsaszállás 17 0.85 %
Romhánypuszta 16 0.80 %
Gergelyfalva 16 0.80 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Csákányháza 15 0.75 %
Dabar 13 0.65 %
Nagylibercse 12 0.60 %
Patakalja 12 0.60 %
Fülekkovácsi 11 0.55 %
Vilke 11 0.55 %
Mucsény 9 0.45 %
Ipolygalsa 9 0.45 %
Fülekpilis 8 0.40 %
Gömörsíd 7 0.35 %
Parlagos 7 0.35 %
Kétkeresztúr 7 0.35 %
Miksi 6 0.30 %
Fűrész 6 0.30 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 29.12 %
Losonc 59 20.70 %
Gömörsíd 17 5.96 %
Nagydaróc 11 3.86 %
Tőrincs 9 3.16 %
Ragyolc 9 3.16 %
Panyidaróc 8 2.81 %
Fülekkovácsi 8 2.81 %
Fülekpüspöki 7 2.46 %
Mucsény 7 2.46 %
Csomatelke 7 2.46 %
Füleksávoly 7 2.46 %
Bolgárom 7 2.46 %
Jelsőc 6 2.11 %
Csákányháza 6 2.11 %
Rapp 4 1.40 %
Ipolynyitra 4 1.40 %
Fülekpilis 3 1.05 %
Gács 3 1.05 %
Vilke 3 1.05 %
Béna 3 1.05 %
Terbeléd 3 1.05 %
Losonctamási 3 1.05 %
Lónyabánya 2 0.70 %
Gácsfalva 2 0.70 %
Rózsaszállás 2 0.70 %
Dabar 2 0.70 %
Miksi 2 0.70 %
Perse 2 0.70 %
Pinc 2 0.70 %
Kalonda 2 0.70 %
Kotmány 2 0.70 %
Fűrész 1 0.35 %
Videfalva 1 0.35 %
Patakalja 1 0.35 %
Parlagos 1 0.35 %
Rátkapuszta 1 0.35 %
Vámosfalva 1 0.35 %
Sátorosbánya 1 0.35 %
Bolyk 1 0.35 %
Nagylibercse 1 0.35 %
Gácsliget 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 64.69 %
Videfalva 42 4.61 %
Gács 38 4.17 %
Lónyabánya 27 2.96 %
Losonctamási 20 2.19 %
Divény 18 1.97 %
Fülek 17 1.86 %
Dabar 16 1.75 %
Gácsfalva 15 1.64 %
Panyidaróc 12 1.32 %
Fülekkovácsi 10 1.10 %
Rapp 9 0.99 %
Kotmány 8 0.88 %
Vámosfalva 8 0.88 %
Terbeléd 7 0.77 %
Bozita 7 0.77 %
Miksi 5 0.55 %
Gácsliget 5 0.55 %
Budaszállás 5 0.55 %
Kétkeresztúr 5 0.55 %
Vilke 5 0.55 %
Fűrész 5 0.55 %
Jelsőc 4 0.44 %
Tugár 4 0.44 %
Ipolynyitra 4 0.44 %
Gácslápos 4 0.44 %
Bolyk 4 0.44 %
Kalonda 4 0.44 %
Csákányháza 4 0.44 %
Rózsaszállás 4 0.44 %
Ábelfalva 3 0.33 %
Fülekpüspöki 3 0.33 %
Ragyolc 3 0.33 %
Csomatelke 3 0.33 %
Rátkapuszta 3 0.33 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 30.56 %
Lónyabánya 71 5.06 %
Videfalva 70 4.99 %
Divény 60 4.27 %
Losonctamási 54 3.85 %
Gács 48 3.42 %
Fülek 34 2.42 %
Vámosfalva 27 1.92 %
Kotmány 26 1.85 %
Rózsaszállás 20 1.42 %
Bozita 20 1.42 %
Gácsfalva 18 1.28 %
Dabar 13 0.93 %
Patakalja 13 0.93 %
Bolyk 12 0.85 %
Rapp 10 0.71 %
Fűrész 9 0.64 %
Tósár 9 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.64 %
Panyidaróc 9 0.64 %
Mucsény 8 0.57 %
Vilke 8 0.57 %
Nagydaróc 7 0.50 %
Terbeléd 7 0.50 %
Jelsőc 7 0.50 %
Gácslápos 6 0.43 %
Maskófalva 6 0.43 %
Tugár 6 0.43 %
Sátorosbánya 6 0.43 %
Ragyolc 5 0.36 %
Budaszállás 5 0.36 %
Kalonda 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Pinc 4 0.28 %
Ábelfalva 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Kétkeresztúr 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 52.38 %
Gács 204 5.25 %
Fülek 176 4.53 %
Videfalva 172 4.42 %
Losonctamási 135 3.47 %
Divény 125 3.21 %
Vámosfalva 107 2.75 %
Lónyabánya 106 2.73 %
Gácsfalva 95 2.44 %
Gácsliget 77 1.98 %
Terbeléd 42 1.08 %
Dabar 38 0.98 %
Patakalja 37 0.95 %
Panyidaróc 37 0.95 %
Nagylibercse 34 0.87 %
Rózsaszállás 34 0.87 %
Ragyolc 33 0.85 %
Tugár 33 0.85 %
Maskófalva 33 0.85 %
Vilke 31 0.80 %
Bolyk 29 0.75 %
Bozita 29 0.75 %
Budaszállás 26 0.67 %
Tósár 25 0.64 %
Gácslápos 24 0.62 %
Kotmány 23 0.59 %
Pinc 18 0.46 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.41 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 25.20 %
Losonctamási 480 20.47 %
Videfalva 193 8.23 %
Gács 113 4.82 %
Lónyabánya 106 4.52 %
Divény 100 4.26 %
Vámosfalva 79 3.37 %
Gácsfalva 66 2.81 %
Fülek 66 2.81 %
Patakalja 51 2.17 %
Tugár 41 1.75 %
Tósár 36 1.54 %
Gergelyfalva 33 1.41 %
Budaszállás 33 1.41 %
Gácsliget 25 1.07 %
Bozita 24 1.02 %
Dabar 24 1.02 %
Rózsaszállás 23 0.98 %
Maskófalva 23 0.98 %
Nagylibercse 22 0.94 %
Bolyk 21 0.90 %
Sátorosbánya 17 0.72 %
Parlagos 17 0.72 %
Terbeléd 16 0.68 %
Rapp 15 0.64 %
Kotmány 12 0.51 %
Romhánypuszta 12 0.51 %
Jelsőc 12 0.51 %
Panyidaróc 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Gácslápos 11 0.47 %
Ragyolc 10 0.43 %
Rátkapuszta 10 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.34 %
Kétkeresztúr 8 0.34 %
Fűrész 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Vilke 6 0.26 %
Tőrincs 6 0.26 %
Pinc 6 0.26 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 42.93 %
Fülek 40 6.90 %
Nagydaróc 40 6.90 %
Videfalva 21 3.62 %
Gács 18 3.10 %
Divény 15 2.59 %
Losonctamási 12 2.07 %
Lónyabánya 11 1.90 %
Terbeléd 10 1.72 %
Bolyk 8 1.38 %
Vámosfalva 7 1.21 %
Dabar 6 1.03 %
Patakalja 6 1.03 %
Vilke 6 1.03 %
Panyidaróc 6 1.03 %
Ragyolc 5 0.86 %
Rózsaszállás 5 0.86 %
Füleksávoly 5 0.86 %
Budaszállás 4 0.69 %
Miksi 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Maskófalva 4 0.69 %
Tugár 3 0.52 %
Csákányháza 3 0.52 %
Gácsprága 3 0.52 %
Gácsfalva 3 0.52 %
Sátorosbánya 3 0.52 %
Pinc 3 0.52 %
Fűrész 2 0.34 %
Nagylibercse 2 0.34 %
Gácsliget 2 0.34 %
Perse 2 0.34 %
Kotmány 2 0.34 %
Jelsőc 2 0.34 %
Fülekkovácsi 2 0.34 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Bozita 1 0.17 %
Gömörsíd 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.61 %
Tőrincs 30 9.46 %
Fülek 26 8.20 %
Jelsőc 10 3.15 %
Vilke 9 2.84 %
Gömörsíd 9 2.84 %
Panyidaróc 8 2.52 %
Nagydaróc 7 2.21 %
Bolgárom 5 1.58 %
Losonctamási 4 1.26 %
Gácsfalva 4 1.26 %
Ipolynyitra 4 1.26 %
Kotmány 4 1.26 %
Divény 4 1.26 %
Fűrész 3 0.95 %
Gács 3 0.95 %
Csákányháza 3 0.95 %
Csomatelke 3 0.95 %
Videfalva 3 0.95 %
Füleksávoly 3 0.95 %
Fülekpilis 3 0.95 %
Lónyabánya 3 0.95 %
Mucsény 3 0.95 %
Tugár 2 0.63 %
Fülekpüspöki 2 0.63 %
Miksi 2 0.63 %
Bolyk 2 0.63 %
Vámosfalva 2 0.63 %
Tósár 2 0.63 %
Ipolygalsa 2 0.63 %
Dabar 2 0.63 %
Budaszállás 1 0.32 %
Perse 1 0.32 %
Terbeléd 1 0.32 %
Rózsaszállás 1 0.32 %
Rapp 1 0.32 %
Ragyolc 1 0.32 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 17.04 %
Fülek 112 16.89 %
Ipolygalsa 92 13.88 %
Terbeléd 29 4.37 %
Nagydaróc 19 2.87 %
Füleksávoly 17 2.56 %
Ipolynyitra 13 1.96 %
Fülekpüspöki 11 1.66 %
Bolyk 11 1.66 %
Bozita 11 1.66 %
Videfalva 10 1.51 %
Csákányháza 10 1.51 %
Ragyolc 9 1.36 %
Rapp 9 1.36 %
Gömörsíd 9 1.36 %
Fülekkovácsi 8 1.21 %
Panyidaróc 7 1.06 %
Rátkapuszta 7 1.06 %
Perse 6 0.90 %
Csomatelke 6 0.90 %
Bolgárom 5 0.75 %
Losonctamási 4 0.60 %
Gács 4 0.60 %
Fülekpilis 4 0.60 %
Béna 4 0.60 %
Vámosfalva 4 0.60 %
Pinc 3 0.45 %
Miksi 3 0.45 %
Vilke 3 0.45 %
Gácsliget 3 0.45 %
Dabar 3 0.45 %
Sőreg 3 0.45 %
Tőrincs 2 0.30 %
Budaszállás 1 0.15 %
Maskófalva 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Mucsény 1 0.15 %
Kalonda 1 0.15 %
Lónyabánya 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 51.99 %
Fülek 28 3.48 %
Videfalva 27 3.36 %
Lónyabánya 24 2.99 %
Divény 22 2.74 %
Dabar 22 2.74 %
Losonctamási 20 2.49 %
Gács 14 1.74 %
Vámosfalva 13 1.62 %
Rózsaszállás 9 1.12 %
Bolyk 9 1.12 %
Terbeléd 8 1.00 %
Nagylibercse 6 0.75 %
Jelsőc 6 0.75 %
Vilke 6 0.75 %
Panyidaróc 6 0.75 %
Romhánypuszta 5 0.62 %
Csomatelke 5 0.62 %
Tósár 5 0.62 %
Gácsfalva 5 0.62 %
Tugár 4 0.50 %
Bozita 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Budaszállás 4 0.50 %
Rapp 4 0.50 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 44.65 %
Videfalva 174 18.81 %
Losonctamási 34 3.68 %
Vámosfalva 24 2.59 %
Gács 24 2.59 %
Divény 22 2.38 %
Lónyabánya 21 2.27 %
Terbeléd 18 1.95 %
Bozita 18 1.95 %
Tugár 17 1.84 %
Fülek 14 1.51 %
Bolyk 11 1.19 %
Panyidaróc 8 0.86 %
Maskófalva 8 0.86 %
Csákányháza 8 0.86 %
Mucsény 8 0.86 %
Gácsfalva 8 0.86 %
Dabar 7 0.76 %
Budaszállás 7 0.76 %
Gácsliget 7 0.76 %
Rózsaszállás 7 0.76 %
Romhánypuszta 7 0.76 %
Pinc 5 0.54 %
Gácslápos 5 0.54 %
Rapp 4 0.43 %
Vilke 4 0.43 %
Kétkeresztúr 4 0.43 %
Kotmány 4 0.43 %
Tőrincs 4 0.43 %
Patakalja 4 0.43 %
Tósár 4 0.43 %
Fülekkovácsi 4 0.43 %
Jelsőc 3 0.32 %
Nagylibercse 3 0.32 %
Kalonda 3 0.32 %
Gömörsíd 3 0.32 %
Fűrész 3 0.32 %
Fülekpüspöki 2 0.22 %
Miksi 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Ragyolc 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 43.35 %
Losonc 253 15.65 %
Ragyolc 150 9.28 %
Fülekpüspöki 126 7.79 %
Gömörsíd 88 5.44 %
Csomatelke 75 4.64 %
Béna 48 2.97 %
Csákányháza 45 2.78 %
Füleksávoly 33 2.04 %
Fülekkovácsi 32 1.98 %
Sőreg 30 1.86 %
Nagydaróc 30 1.86 %
Vilke 25 1.55 %
Rapp 25 1.55 %
Bolgárom 25 1.55 %
Perse 19 1.18 %
Panyidaróc 16 0.99 %
Ipolygalsa 14 0.87 %
Terbeléd 14 0.87 %
Kalonda 13 0.80 %
Pinc 10 0.62 %
Bozita 10 0.62 %
Fülekpilis 9 0.56 %
Mucsény 9 0.56 %
Rátkapuszta 7 0.43 %
Bolyk 6 0.37 %
Losonctamási 6 0.37 %
Gácsfalva 4 0.25 %
Videfalva 4 0.25 %
Gács 4 0.25 %
Lónyabánya 2 0.12 %
Rózsaszállás 2 0.12 %
Sátorosbánya 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Vámosfalva 2 0.12 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.49 %
Divény 116 8.83 %
Gács 76 5.78 %
Rózsaszállás 72 5.48 %
Videfalva 69 5.25 %
Lónyabánya 63 4.79 %
Losonctamási 57 4.34 %
Vámosfalva 56 4.26 %
Fülek 38 2.89 %
Bozita 31 2.36 %
Gácsfalva 29 2.21 %
Dabar 28 2.13 %
Kotmány 23 1.75 %
Rapp 17 1.29 %
Fűrész 15 1.14 %
Sátorosbánya 13 0.99 %
Vilke 12 0.91 %
Budaszállás 12 0.91 %
Panyidaróc 12 0.91 %
Bolyk 12 0.91 %
Tugár 10 0.76 %
Ragyolc 10 0.76 %
Patakalja 9 0.68 %
Terbeléd 9 0.68 %
Nagylibercse 9 0.68 %
Mucsény 9 0.68 %
Nagydaróc 9 0.68 %
Tósár 8 0.61 %
Rátkapuszta 8 0.61 %
Maskófalva 8 0.61 %
Kalonda 8 0.61 %
Füleksávoly 8 0.61 %
Pinc 6 0.46 %
Gácsliget 6 0.46 %
Gácslápos 6 0.46 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 41.01 %
Videfalva 18 5.06 %
Fülek 14 3.93 %
Vámosfalva 13 3.65 %
Terbeléd 10 2.81 %
Gács 9 2.53 %
Divény 9 2.53 %
Lónyabánya 9 2.53 %
Bozita 6 1.69 %
Fűrész 5 1.40 %
Tósár 5 1.40 %
Nagylibercse 4 1.12 %
Losonctamási 4 1.12 %
Rátkapuszta 4 1.12 %
Rapp 4 1.12 %
Kotmány 3 0.84 %
Mucsény 3 0.84 %
Panyidaróc 3 0.84 %
Tugár 3 0.84 %
Sátorosbánya 3 0.84 %
Maskófalva 2 0.56 %
Füleksávoly 2 0.56 %
Nagydaróc 2 0.56 %
Romhánypuszta 2 0.56 %
Bolyk 2 0.56 %
Gömörsíd 2 0.56 %
Gácsfalva 2 0.56 %
Gácslápos 2 0.56 %
Ragyolc 2 0.56 %
Gácsprága 2 0.56 %
Kétkeresztúr 2 0.56 %
Patakalja 1 0.28 %
Pinc 1 0.28 %
Fülekpüspöki 1 0.28 %
Rózsaszállás 1 0.28 %
Miksi 1 0.28 %
Jelsőc 1 0.28 %
Fülekpilis 1 0.28 %
Fülekkovácsi 1 0.28 %
Dabar 1 0.28 %
Csomatelke 1 0.28 %
Csákányháza 1 0.28 %
Budaszállás 1 0.28 %
Vilke 1 0.28 %
Ipolygalsa 1 0.28 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 39.35 %
Fülek 25 5.07 %
Videfalva 22 4.46 %
Lónyabánya 22 4.46 %
Losonctamási 18 3.65 %
Gács 17 3.45 %
Vámosfalva 17 3.45 %
Dabar 12 2.43 %
Divény 9 1.83 %
Gömörsíd 9 1.83 %
Fűrész 7 1.42 %
Csákányháza 7 1.42 %
Terbeléd 6 1.22 %
Bozita 6 1.22 %
Gácsliget 6 1.22 %
Kalonda 5 1.01 %
Nagydaróc 5 1.01 %
Mucsény 5 1.01 %
Rózsaszállás 5 1.01 %
Csomatelke 5 1.01 %
Bolyk 5 1.01 %
Sátorosbánya 4 0.81 %
Gácsfalva 3 0.61 %
Budaszállás 3 0.61 %
Jelsőc 3 0.61 %
Fülekkovácsi 3 0.61 %
Fülekpilis 3 0.61 %
Pinc 3 0.61 %
Kotmány 3 0.61 %
Tugár 3 0.61 %
Ipolynyitra 3 0.61 %
Panyidaróc 3 0.61 %
Nagylibercse 2 0.41 %
Fülekpüspöki 2 0.41 %
Perse 2 0.41 %
Ipolygalsa 2 0.41 %
Rapp 2 0.41 %
Rátkapuszta 2 0.41 %
Tósár 2 0.41 %
Maskófalva 1 0.20 %
Romhánypuszta 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ragyolc 1 0.20 %
Tőrincs 1 0.20 %
Vilke 1 0.20 %
Bolgárom 1 0.20 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 56.22 %
Gács 58 4.06 %
Videfalva 53 3.71 %
Divény 49 3.43 %
Fülek 39 2.73 %
Lónyabánya 34 2.38 %
Losonctamási 29 2.03 %
Vámosfalva 20 1.40 %
Dabar 20 1.40 %
Gácsfalva 17 1.19 %
Tugár 10 0.70 %
Fülekkovácsi 10 0.70 %
Terbeléd 9 0.63 %
Panyidaróc 9 0.63 %
Bozita 8 0.56 %
Vilke 8 0.56 %
Budaszállás 8 0.56 %
Rózsaszállás 8 0.56 %
Bolyk 7 0.49 %
Rapp 7 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.49 %
Pinc 7 0.49 %
Fűrész 7 0.49 %
Ábelfalva 7 0.49 %
Jelsőc 6 0.42 %
Ragyolc 6 0.42 %
Kalonda 5 0.35 %
Kotmány 5 0.35 %
Nagydaróc 5 0.35 %
Patakalja 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Gácslápos 4 0.28 %
Miksi 4 0.28 %
Gömörsíd 4 0.28 %
Parlagos 3 0.21 %
Tőrincs 3 0.21 %
Nagylibercse 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Ipolynyitra 3 0.21 %
Maskófalva 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Béna 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Mucsény 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 18.06 %
Lónyabánya 165 17.95 %
Divény 72 7.83 %
Vámosfalva 64 6.96 %
Rózsaszállás 27 2.94 %
Dabar 25 2.72 %
Fülek 19 2.07 %
Losonctamási 19 2.07 %
Videfalva 18 1.96 %
Gács 16 1.74 %
Nagydaróc 13 1.41 %
Patakalja 13 1.41 %
Kétkeresztúr 11 1.20 %
Kotmány 10 1.09 %
Fülekkovácsi 9 0.98 %
Tugár 9 0.98 %
Fűrész 8 0.87 %
Vilke 7 0.76 %
Csomatelke 6 0.65 %
Gácsliget 5 0.54 %
Terbeléd 5 0.54 %
Mucsény 4 0.44 %
Kalonda 4 0.44 %
Bozita 3 0.33 %
Bolyk 3 0.33 %
Gergelyfalva 3 0.33 %
Romhánypuszta 3 0.33 %
Jelsőc 3 0.33 %
Füleksávoly 3 0.33 %
Ragyolc 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Miksi 2 0.22 %
Panyidaróc 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Gácsfalva 2 0.22 %
Fülekpilis 2 0.22 %
Budaszállás 2 0.22 %
Gömörsíd 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Csákányháza 2 0.22 %
Nagylibercse 1 0.11 %
Fülekpüspöki 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Lentő 1 0.11 %
Sátorosbánya 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 35.99 %
Fülek 431 17.20 %
Rátkapuszta 111 4.43 %
Terbeléd 104 4.15 %
Videfalva 89 3.55 %
Sátorosbánya 80 3.19 %
Gács 73 2.91 %
Losonctamási 62 2.47 %
Tugár 61 2.43 %
Divény 58 2.31 %
Bozita 55 2.19 %
Lónyabánya 53 2.11 %
Vámosfalva 47 1.88 %
Gácsfalva 43 1.72 %
Ragyolc 43 1.72 %
Romhánypuszta 42 1.68 %
Fülekpüspöki 41 1.64 %
Budaszállás 37 1.48 %
Bolyk 37 1.48 %
Fülekkovácsi 36 1.44 %
Mucsény 35 1.40 %
Csákányháza 35 1.40 %
Csomatelke 32 1.28 %
Rapp 29 1.16 %
Nagydaróc 29 1.16 %
Ipolygalsa 22 0.88 %
Rózsaszállás 21 0.84 %
Gácsliget 18 0.72 %
Gácslápos 18 0.72 %
Fülekpilis 17 0.68 %
Panyidaróc 15 0.60 %
Dabar 14 0.56 %
Gömörsíd 14 0.56 %
Patakalja 13 0.52 %
Fűrész 13 0.52 %
Kotmány 13 0.52 %
Parlagos 12 0.48 %
Perse 12 0.48 %
Tósár 12 0.48 %
Gergelyfalva 12 0.48 %
Tőrincs 10 0.40 %
Ipolynyitra 9 0.36 %
Maskófalva 9 0.36 %
Füleksávoly 7 0.28 %
Sőreg 6 0.24 %
Miksi 6 0.24 %
Jelsőc 5 0.20 %
Kalonda 5 0.20 %
Bolgárom 5 0.20 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Vilke 5 0.20 %
Pinc 5 0.20 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 14.05 %
Fülek 25 3.74 %
Gömörsíd 15 2.24 %
Divény 14 2.09 %
Videfalva 12 1.79 %
Losonctamási 9 1.35 %
Mucsény 6 0.90 %
Ragyolc 6 0.90 %
Csomatelke 6 0.90 %
Budaszállás 6 0.90 %
Gács 5 0.75 %
Füleksávoly 5 0.75 %
Lónyabánya 5 0.75 %
Patakalja 5 0.75 %
Vámosfalva 5 0.75 %
Gácsfalva 5 0.75 %
Sátorosbánya 4 0.60 %
Fülekpüspöki 4 0.60 %
Terbeléd 3 0.45 %
Dabar 3 0.45 %
Vilke 2 0.30 %
Tugár 2 0.30 %
Csákányháza 2 0.30 %
Bolyk 2 0.30 %
Nagylibercse 2 0.30 %
Rózsaszállás 2 0.30 %
Rátkapuszta 2 0.30 %
Ipolygalsa 2 0.30 %
Jelsőc 2 0.30 %
Kalonda 2 0.30 %
Fűrész 2 0.30 %
Bolgárom 2 0.30 %
Kétkeresztúr 2 0.30 %
Panyidaróc 1 0.15 %
Pinc 1 0.15 %
Nagydaróc 1 0.15 %
Fülekkovácsi 1 0.15 %
Tőrincs 1 0.15 %
Gácsprága 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Miksi 1 0.15 %
Rapp 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Ipolynyitra 1 0.15 %
Kotmány 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Tósár 1 0.15 %
Sőreg 1 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.15 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 18.28 %
Divény 35 6.27 %
Fülek 26 4.66 %
Videfalva 16 2.87 %
Gács 14 2.51 %
Lónyabánya 11 1.97 %
Dabar 11 1.97 %
Ragyolc 9 1.61 %
Losonctamási 8 1.43 %
Vámosfalva 8 1.43 %
Kotmány 8 1.43 %
Tugár 7 1.25 %
Rózsaszállás 7 1.25 %
Terbeléd 6 1.08 %
Gácsfalva 6 1.08 %
Jelsőc 5 0.90 %
Fűrész 4 0.72 %
Csákányháza 4 0.72 %
Rátkapuszta 3 0.54 %
Sátorosbánya 3 0.54 %
Csomatelke 3 0.54 %
Fülekpüspöki 3 0.54 %
Tósár 2 0.36 %
Bozita 2 0.36 %
Nagylibercse 2 0.36 %
Ipolynyitra 2 0.36 %
Maskófalva 2 0.36 %
Budaszállás 2 0.36 %
Patakalja 2 0.36 %
Gömörsíd 2 0.36 %
Bolyk 2 0.36 %
Fülekpilis 2 0.36 %
Panyidaróc 2 0.36 %
Bolgárom 2 0.36 %
Pinc 2 0.36 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 58.02 %
Videfalva 19 5.08 %
Gács 13 3.48 %
Fülek 12 3.21 %
Losonctamási 12 3.21 %
Divény 12 3.21 %
Lónyabánya 11 2.94 %
Vilke 10 2.67 %
Panyidaróc 8 2.14 %
Terbeléd 7 1.87 %
Vámosfalva 7 1.87 %
Dabar 6 1.60 %
Rapp 6 1.60 %
Nagylibercse 6 1.60 %
Rózsaszállás 4 1.07 %
Fülekpüspöki 4 1.07 %
Bolyk 4 1.07 %
Csákányháza 4 1.07 %
Patakalja 3 0.80 %
Maskófalva 3 0.80 %
Rátkapuszta 3 0.80 %
Fülekkovácsi 3 0.80 %
Fűrész 3 0.80 %
Gácsfalva 3 0.80 %
Romhánypuszta 2 0.53 %
Fülekpilis 2 0.53 %
Sátorosbánya 2 0.53 %
Perse 2 0.53 %
Jelsőc 2 0.53 %
Ábelfalva 2 0.53 %
Budaszállás 1 0.27 %
Tósár 1 0.27 %
Lentő 1 0.27 %
Nagydaróc 1 0.27 %
Pinc 1 0.27 %
Mucsény 1 0.27 %
Ipolygalsa 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Csomatelke 1 0.27 %
Kalonda 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Béna 1 0.27 %
Kotmány 1 0.27 %
Gácsliget 1 0.27 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 47.22 %
Divény 313 8.44 %
Vámosfalva 241 6.50 %
Lónyabánya 241 6.50 %
Videfalva 209 5.64 %
Fülek 127 3.43 %
Gács 116 3.13 %
Losonctamási 112 3.02 %
Dabar 108 2.91 %
Rózsaszállás 86 2.32 %
Rapp 57 1.54 %
Patakalja 50 1.35 %
Fűrész 50 1.35 %
Kotmány 47 1.27 %
Gácsfalva 46 1.24 %
Terbeléd 43 1.16 %
Tugár 40 1.08 %
Budaszállás 34 0.92 %
Bolyk 32 0.86 %
Bozita 29 0.78 %
Panyidaróc 25 0.67 %
Nagydaróc 24 0.65 %
Gergelyfalva 20 0.54 %
Mucsény 20 0.54 %
Sátorosbánya 19 0.51 %
Gácslápos 17 0.46 %
Tósár 16 0.43 %
Ragyolc 15 0.40 %
Fülekkovácsi 15 0.40 %
Nagylibercse 15 0.40 %
Pinc 13 0.35 %
Ipolygalsa 13 0.35 %
Kétkeresztúr 11 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Vilke 10 0.27 %
Rátkapuszta 10 0.27 %
Kalonda 8 0.22 %
Maskófalva 8 0.22 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 63.01 %
Videfalva 200 3.97 %
Gács 166 3.30 %
Fülek 165 3.28 %
Losonctamási 116 2.30 %
Lónyabánya 109 2.16 %
Divény 98 1.95 %
Vámosfalva 75 1.49 %
Panyidaróc 58 1.15 %
Rapp 57 1.13 %
Terbeléd 48 0.95 %
Bolyk 47 0.93 %
Gácsfalva 46 0.91 %
Vilke 42 0.83 %
Dabar 39 0.77 %
Patakalja 37 0.73 %
Rózsaszállás 32 0.64 %
Pinc 30 0.60 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 56.21 %
Divény 82 4.95 %
Fülek 74 4.46 %
Videfalva 62 3.74 %
Vámosfalva 61 3.68 %
Gács 60 3.62 %
Losonctamási 55 3.32 %
Lónyabánya 48 2.90 %
Patakalja 29 1.75 %
Dabar 26 1.57 %
Terbeléd 24 1.45 %
Bolyk 20 1.21 %
Rapp 18 1.09 %
Rózsaszállás 15 0.90 %
Panyidaróc 15 0.90 %
Vilke 15 0.90 %
Sátorosbánya 14 0.84 %
Gácsfalva 14 0.84 %
Tugár 13 0.78 %
Fűrész 13 0.78 %
Miksi 12 0.72 %
Bozita 12 0.72 %
Mucsény 10 0.60 %
Ragyolc 9 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.54 %
Kotmány 8 0.48 %
Gácsliget 8 0.48 %
Fülekpüspöki 8 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Budaszállás 7 0.42 %
Romhánypuszta 7 0.42 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 7.50 %
Fülek 10 1.36 %
Losonctamási 7 0.95 %
Divény 5 0.68 %
Videfalva 4 0.55 %
Nagylibercse 4 0.55 %
Lónyabánya 4 0.55 %
Kotmány 4 0.55 %
Ragyolc 4 0.55 %
Mucsény 4 0.55 %
Fűrész 3 0.41 %
Gácsfalva 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Patakalja 3 0.41 %
Vámosfalva 3 0.41 %
Gács 3 0.41 %
Bolyk 3 0.41 %
Jelsőc 2 0.27 %
Budaszállás 2 0.27 %
Panyidaróc 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Rapp 2 0.27 %
Fülekpüspöki 1 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Lentő 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Gácsliget 1 0.14 %
Perse 1 0.14 %
Béna 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Füleksávoly 1 0.14 %
Gömörsíd 1 0.14 %
Bozita 1 0.14 %
Sőreg 1 0.14 %
Terbeléd 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekkovácsi 1 0.14 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 36.31 %
Fülek 644 19.78 %
Ragyolc 275 8.45 %
Fülekpüspöki 154 4.73 %
Csomatelke 118 3.63 %
Csákányháza 116 3.56 %
Nagydaróc 97 2.98 %
Gömörsíd 95 2.92 %
Béna 84 2.58 %
Vilke 66 2.03 %
Rapp 65 2.00 %
Fülekkovácsi 60 1.84 %
Panyidaróc 58 1.78 %
Füleksávoly 54 1.66 %
Videfalva 54 1.66 %
Perse 50 1.54 %
Sőreg 47 1.44 %
Pinc 47 1.44 %
Ipolygalsa 46 1.41 %
Miksi 45 1.38 %
Terbeléd 36 1.11 %
Bolgárom 32 0.98 %
Kalonda 31 0.95 %
Gács 27 0.83 %
Mucsény 22 0.68 %
Fülekpilis 17 0.52 %
Ipolynyitra 16 0.49 %
Bolyk 15 0.46 %
Divény 14 0.43 %
Rátkapuszta 9 0.28 %
Losonctamási 9 0.28 %
Lónyabánya 8 0.25 %
Jelsőc 7 0.22 %
Kétkeresztúr 7 0.22 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 28.06 %
Ragyolc 327 19.60 %
Losonc 324 19.42 %
Fülekpüspöki 128 7.67 %
Csákányháza 93 5.58 %
Csomatelke 77 4.62 %
Béna 76 4.56 %
Gömörsíd 64 3.84 %
Rapp 51 3.06 %
Nagydaróc 46 2.76 %
Vilke 34 2.04 %
Füleksávoly 32 1.92 %
Perse 29 1.74 %
Sőreg 28 1.68 %
Fülekkovácsi 28 1.68 %
Pinc 23 1.38 %
Bolgárom 22 1.32 %
Terbeléd 22 1.32 %
Kalonda 21 1.26 %
Panyidaróc 15 0.90 %
Miksi 15 0.90 %
Mucsény 13 0.78 %
Fülekpilis 11 0.66 %
Bolyk 9 0.54 %
Sátorosbánya 9 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Videfalva 6 0.36 %
Bozita 6 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 33.33 %
Videfalva 88 5.20 %
Gács 87 5.14 %
Divény 85 5.02 %
Losonctamási 69 4.08 %
Fülek 69 4.08 %
Lónyabánya 64 3.78 %
Tósár 54 3.19 %
Vámosfalva 41 2.42 %
Gácsfalva 32 1.89 %
Bozita 29 1.71 %
Dabar 25 1.48 %
Bolyk 21 1.24 %
Terbeléd 18 1.06 %
Rapp 18 1.06 %
Rózsaszállás 18 1.06 %
Kotmány 18 1.06 %
Sátorosbánya 14 0.83 %
Budaszállás 14 0.83 %
Patakalja 14 0.83 %
Rátkapuszta 13 0.77 %
Maskófalva 13 0.77 %
Tugár 12 0.71 %
Vilke 12 0.71 %
Romhánypuszta 11 0.65 %
Mucsény 11 0.65 %
Fűrész 10 0.59 %
Ragyolc 10 0.59 %
Nagylibercse 9 0.53 %
Panyidaróc 9 0.53 %
Füleksávoly 9 0.53 %
Nagydaróc 8 0.47 %
Fülekkovácsi 7 0.41 %
Gácslápos 7 0.41 %
Pinc 6 0.35 %
Ábelfalva 6 0.35 %
Jelsőc 6 0.35 %
Kétkeresztúr 5 0.30 %
Gácsprága 5 0.30 %
Miksi 5 0.30 %
Tőrincs 5 0.30 %
Gácsliget 4 0.24 %
Parlagos 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Sőreg 4 0.24 %
Kalonda 4 0.24 %
Fülekpilis 3 0.18 %
Csomatelke 3 0.18 %
Fülekpüspöki 2 0.12 %
Csákányháza 2 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Ipolygalsa 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.80 %
Gács 150 12.17 %
Videfalva 41 3.33 %
Losonctamási 41 3.33 %
Lónyabánya 41 3.33 %
Divény 34 2.76 %
Fülek 32 2.60 %
Gácsfalva 29 2.35 %
Terbeléd 20 1.62 %
Patakalja 19 1.54 %
Vámosfalva 18 1.46 %
Bolyk 18 1.46 %
Fülekkovácsi 13 1.05 %
Dabar 12 0.97 %
Jelsőc 12 0.97 %
Panyidaróc 12 0.97 %
Rapp 10 0.81 %
Budaszállás 10 0.81 %
Mucsény 9 0.73 %
Gergelyfalva 8 0.65 %
Ragyolc 7 0.57 %
Nagylibercse 7 0.57 %
Gácslápos 7 0.57 %
Maskófalva 7 0.57 %
Vilke 6 0.49 %
Tugár 6 0.49 %
Romhánypuszta 6 0.49 %
Pinc 6 0.49 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.32 %
Bozita 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Rózsaszállás 4 0.32 %
Nagydaróc 4 0.32 %
Ipolynyitra 4 0.32 %
Ipolygalsa 3 0.24 %
Sátorosbánya 3 0.24 %
Gácsprága 3 0.24 %
Kalonda 3 0.24 %
Lentő 3 0.24 %
Sőreg 3 0.24 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 2 0.16 %
Kétkeresztúr 2 0.16 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %