SK
RS
.....

Sajókeszi

Község

222 100% magyar 1910
38 14% magyar 2021
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sajókeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kesovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-teraszok - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Putnoki-dombság
Más földrajzi nevek:
(Heveripuszta), Holmok alja, (Keszipuszta), Kis-Asztal, Lusák-tető, Ördög-oldal, Sürü, Szentdemeter, (Szőlőházapuszta), Tilalmas-völgy
Koordináták:
48.37455750, 20.35257339
Terület:
7,66 km2
Rang:
község
Népesség:
241
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98045
Település kód:
515035
Szervezeti azonosító:
650102

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Sajó völgyében, a Gömöri-teraszok kistájon fekszik, a Putnoki-dombság nyugati lábánál, Tornaljától 10 km-re délkeletre, Sajószentkirálytól 7 km-re északkeletre. Zsákfalu, egyetlen Kövecsesről (3 km) ide vezető úton közelíthető meg. Határa két, egymással össze nem függő kataszteri területből áll, melyeket Hubó területe választ el egymástól: Kövecsesből és a magyar határ mellett húzódó, a Putnoki-dombság 355 méterig magasodó dombvidékén fekvő Szentdemeterből. Területének mintegy felét erdő borítja. Sajókeszit délről Kövecses, nyugatról Méhi, északról Sajólenke, keletről Hubó és (rövid szakaszon) Naprágy határolja, Szentdemeter nyugatról Hubó, északról (rövid szakaszon) Tornalja, keletről Szuhafő és Gömörszőlős kataszterével határos (keleti határa egyben államhatár Szlovákia és Magyarország között).

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával területének egynegyedét elveszítette (határa 9,88 km²-ről 7,36 km²-re csökkent). 1950 után a szomszédos Kövecsessel végrehajtott területcsere után területe 30 hektárral gyarapodott (7,66 km²-re). Két kataszteri területre oszlik: Sajókeszi (3,56 km²) és Szentdemeter (4,09 km²).

Népesség

1910-ben 222, 1921-ben 256, 1938-ban pedig 270, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében népességének több mint felét elveszítette (1938-2001 között 270 főről 118-ra csökkent). 2001-2011 között ez a folyamat megfordult, a község lakosságszáma 10 év alatt csaknem duplájára ugrott, ugyanakkor teljes nemzetiségi kicserélődés figyelhető meg (a magyar nemzetiségűek aránya 67,8 %-ról 11,6 %-ra esett, a romáké 16,1 %-ról 83,3 %-ra ugrott). A lakosság csaknem teljes egészében (96,6 %) magyar anyanyelvű. Az 1921-ben még református többségű (70,0 %) faluban 2011-ben a lakosság 51,9 %-a volt római katolikus, 35,2 %-a pedig református vallású. 2011-ben egyetlen lakott külterületén, Szentdemeteren mindössze 2 állandó lakos élt.

Történelem

Annak a vidéknek a központi települése, melyet a Sajó mellett a 10.-11. században a Keszi-törzsről leszakadt töredékek szálltak meg. A települést 1232-ben említik először. 1247-ben "Kezew, Kezw", 1323-ban "Kezyw", 1347-ben "Rekche a. n. Kezw" alakban említik a korabeli források. Kezdetben a Zágráb-Korpás nemzetség, majd1412-ben a Czinege család birtoka, a 15. század után pedig évszázadokig a Dancs-családé. A korai időkben magyarok és szlávok lakták. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1682-ben az átvonuló lengyel hadak elpusztították a falut. 1828-ban 31 házában 233 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországra. Lakossága a 21. század elejére kicserélődött és roma többségű településsé vált. A Sajókeszihez tartozó Szentdemeterpuszta a török hódoltságig önálló falu volt. Az elsőként 1255-ben említett Heripán közelében a Zágráb-Korpás nemzetség Szent Demeternek szentelt templomot alapított, amely köré később a falu lakossága átköltözött, Alsóheripán a 14. században, Felsőheripán a 15. században már lakatlanná vált. Eredetileg szláv lakossága a 15. századra magyarrá vált. 1564 után Szentdemeter is elnéptelenedett.

Mai jelentősége

A község egyike a járás legszegényebb, fokozottan hátrányos helyzetű lakossággal és magas munkanélküliséggel rendelkező, roma etnikai gettóvá vált, periférikus fekvésű falvainak. 1814-ben épült református temploma romokban áll.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Sajó Keszi. Elegyes falu Gömör Várm. földes Ura Dancs Urak, lakosai reformátusok, fekszik Náprágy, és Lenke mellett, szőlő hegye meg lehetős bort terem, gyüműltsösei jelesek, határjában földgye, és réttye közép termékenységű, piatza 5 mértföldnyire Rozsnyón, fája kevés van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sajó-Keszi, magyar f. Gömör vgyében, egy szük völgyben fekszik, nyugot felé Kövecses helységgel határos. Van benne reformatus templom; lelkek száma 305, kik mind reformatusok s eredet-szülte magyarok. Van benne 3 6/8 urbéri telek, 3 majorsági telkes gazda, 6 4/8 majorsági telek, 19 zsellér, majorsági szőllő 35, dézmás, 33 kapás; 150 hold erdő. Szántófölde mindent megterem, – rétje nem a legrosszabb takarmányt ad; van jó és bő legelője; a marhatenyésztésnek a lakosok kedvellői. Birják ezen helységet: Abaffi, Mumhárt, Pogonyi és Dancs urak. Ut. p. Putnok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sajókeszi, a bánréve-dobsinai vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, 52 házzal és 266 ev. ref. vallású lakossal. E községről 1412-ben Kezy alakban történik említés, a mely időben a kövecsesi és málasi Czinege család a földesura. De ez időtájt már a Dancs család is birtokosa s rajta kívül a Szentkirályi család is részbirtokos; igényt tart reá a mellétei Barna család is. Később a Dancs családdal osztoznak birtokán az Abaffy, a Mumhárdt, a Pogonyi és a Szentmiklóssy családok. Jelenleg Szentmiklóssy Kálmánnak van itt nagyobb birtoka és újabb építésű úrilaka. Sajókeszihez tartozik Szent-Demeter puszta, mely 1340-ben mint külön község Zenthdemeter al. nom. Felharipan, majd Heripan és Alharipan néven szerepel és pedig 1412-ben mint a Czinege, 1413-tól 1880-ig mint a Dancs és 1483-ban, mint a Szentkirályi család birtoka. A községben levő ev. ref. templom 1814-ben épült. A község postája és vasúti megállóhelye Kövecses, távírója pedig Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sajókeszi. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Keszilag, Szentdemetertanya. A község területe 1269 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 270.

Névelőfordulások
1247
Kezew
1323
Kezyw
1347
Rekche a
1773
Keszi,
1786
Keszi,
1808
Sajó-Keszi,
1863
Sajókeszi,
1920
Kesovce, Kosihy,
1927
Kesovce, Sajó-Keszi,
1938
Sajókeszi,
1945
Kesovce, Sajó-Keszi,
1948
Kesovce
1994
Sajókeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sajókeszi (Kesovce) 3
Telefon: 0475594606

Honlap:
Polgármester:
Szajkó Aladár (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Szajkóová Oľga (SMK-MKP)
Szajkó Róbert (SMK-MKP)
Morvai Štefan (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 3 képviselö 3 képviselö
Sajókeszii Községi Hivatal

Sajókeszi 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 219 92%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 20 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 239
magyarok 222 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 222
magyarok 250 98%
szlovákok 4 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 256
magyarok 95 80%
szlovákok 7 6%
romák 17 14%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 119
magyarok 80 68%
szlovákok 13 11%
romák 19 16%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 5%
összlétszám 118
magyarok 27 12%
szlovákok 9 4%
romák 194 83%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 233
magyarok 38 14%
szlovákok 22 8%
romák 205 76%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 271
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 160
Választási részvétel: 42.5 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68

Polgármester

Érvényes szavazólap: 68
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szajkó Aladár 68 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szajkóová Oľga 52 SMK-MKP
Szajkó Róbert 39 SMK-MKP
Morvai Štefan 31 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 3 képviselö 3 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 3 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 163
Választási részvétel: 50.31 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 160
Választási részvétel: 23.75 %
Kiadott boríték: 38
Bedobott boríték: 38
Választásra jogosult: 152
Választási részvétel: 44,07 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 65
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 35 53.85 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Karol Konárik 30 46.15 % SNS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ľudovít Kaník 0 0.00 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 3 7.89% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 58 92.06 % Független
Vojtech Kökény 5 7.94 % SRK
Igor Kašper 0 0.00 % Független
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽSNS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
František Auxt 82 100.00% SMK-MKP
Csaba Horváth 81 98.78% Független
Zoltán Bán 78 95.12% SMK-MKP
Peter Juhász 60 73.17% SMK-MKP
Jozef Šimko 40 48.78% Független
Tomáš Agócs 28 34.15% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 22 26.83% SMK-MKP
Silvia Vargová 20 24.39% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 11 13.41% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 10 12.20% Független
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 0 0.00% MOST - HÍD
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Michal Bagačka 0 0.00% KDH, SMER - SD
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Pavel Struhár 0 0.00% SMER - SD, KDH
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Peter Mináč 0 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 0 0.00% SMS
Tibor Lukáčka 0 0.00% ASV
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Zoltán Biró 57 87.69% DOMA DOBRE
Štefan Vavrek 47 72.31% MOST - HÍD
Peter Juhász 36 55.38% SMK-MKP
Ferenc Auxt 34 52.31% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 28 43.08% SRK
Aladár Bari 27 41.54% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 14 21.54% SRK
Zoltán Cziprusz 13 20.00% SMK-MKP
Tomáš Sliva 6 9.23% MOST - HÍD
Csaba Csízi 2 3.08% MOST - HÍD
Gejza Mede 1 1.54% Független
Ladislav Lang 1 1.54% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1 1.54% SMER-SD
Martin Pliešovský 1 1.54% SNS
Ladislav Rigó 1 1.54% SMK-MKP
Andrea Andrášiová 1 1.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Pavel Cibuliak 1 1.54% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Michal Bagačka 0 0.00% SMER-SD
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Tomáš Agócs 0 0.00% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Peter Mináč 0 0.00% SMER-SD
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Gejza Farkaš 0 0.00% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Jozef Šimko 0 0.00% Független
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 30.57 %
Tiszolc 212 18.73 %
Nyustya 134 11.84 %
Klenóc 59 5.21 %
Feled 29 2.56 %
Bakostörék 28 2.47 %
Rimaráhó 21 1.86 %
Várgede 18 1.59 %
Jánosi 18 1.59 %
Osgyán 17 1.50 %
Rimabrézó 16 1.41 %
Cserencsény 12 1.06 %
Meleghegy 12 1.06 %
Kruzsnó 11 0.97 %
Rimaszabadi 9 0.80 %
Derencsény 9 0.80 %
Uzapanyit 8 0.71 %
Durendapuszta 8 0.71 %
Rimabánya 8 0.71 %
Rimazsaluzsány 7 0.62 %
Sajószentkirály 7 0.62 %
Velkenye 7 0.62 %
Gömörfüge 7 0.62 %
Rimaszécs 6 0.53 %
Vámosbalog 5 0.44 %
Dobóca 5 0.44 %
Kecege 5 0.44 %
Balogrussó 5 0.44 %
Kőhegy 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Balogfala 4 0.35 %
Rakottyás 4 0.35 %
Rónapatak 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Oldalfala 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Bellény 3 0.27 %
Zsip 3 0.27 %
Kacagópuszta 3 0.27 %
Guszona 3 0.27 %
Szilistye 3 0.27 %
Gortvakisfalud 3 0.27 %
Ajnácskő 3 0.27 %
Gernyőpuszta 3 0.27 %
Harmac 3 0.27 %
Bátka 3 0.27 %
Csíz 3 0.27 %
Tajti 3 0.27 %
Détér 2 0.18 %
Zádorháza 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Bugyikfala 2 0.18 %
Alsósziklás 2 0.18 %
Hanva 2 0.18 %
Balogpádár 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Kövecses 2 0.18 %
Gömörispánmező 2 0.18 %
Tóthegymeg 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.58 %
Rimaszombat 141 7.91 %
Rimaszécs 141 7.91 %
Baraca 102 5.72 %
Sajólénártfalva 66 3.70 %
Cakó 55 3.09 %
Sajószentkirály 49 2.75 %
Nemesmartonfala 46 2.58 %
Kálosa 38 2.13 %
Zsip 38 2.13 %
Abafalva 36 2.02 %
Dobóca 35 1.96 %
Velkenye 34 1.91 %
Bátka 34 1.91 %
Hanva 34 1.91 %
Várgede 33 1.85 %
Vámosbalog 32 1.80 %
Rakottyás 31 1.74 %
Balogtamási 29 1.63 %
Tajti 29 1.63 %
Gesztete 28 1.57 %
Balogfala 28 1.57 %
Rimasimonyi 28 1.57 %
Jéne 28 1.57 %
Feled 27 1.52 %
Sajókeszi 27 1.52 %
Csíz 26 1.46 %
Uzapanyit 25 1.40 %
Gömörfüge 21 1.18 %
Jánosi 16 0.90 %
Rimapálfala 16 0.90 %
Méhi 16 0.90 %
Balogújfalu 16 0.90 %
Serke 15 0.84 %
Naprágy 15 0.84 %
Balogiványi 15 0.84 %
Almágy 14 0.79 %
Zádorháza 10 0.56 %
Runya 10 0.56 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.39 %
Szútor 7 0.39 %
Alsóvály 7 0.39 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.22 %
Óbást 4 0.22 %
Vecseklő 4 0.22 %
Hubó 4 0.22 %
Medveshidegkút 4 0.22 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 30.05 %
Tiszolc 81 20.98 %
Klenóc 17 4.40 %
Nyustya 16 4.15 %
Rimaszécs 11 2.85 %
Osgyán 9 2.33 %
Rimaráhó 7 1.81 %
Cserencsény 7 1.81 %
Feled 6 1.55 %
Rimazsaluzsány 6 1.55 %
Jánosi 6 1.55 %
Karaszkó 4 1.04 %
Méhi 4 1.04 %
Kálosa 4 1.04 %
Várgede 4 1.04 %
Sajószentkirály 4 1.04 %
Zeherje 3 0.78 %
Rimabánya 3 0.78 %
Perjése 2 0.52 %
Gernyőpuszta 2 0.52 %
Kacagópuszta 2 0.52 %
Egyházasbást 2 0.52 %
Rimaszabadi 2 0.52 %
Balogtamási 2 0.52 %
Kruzsnó 2 0.52 %
Zsip 2 0.52 %
Felsősziklás 2 0.52 %
Korláti 2 0.52 %
Kecege 2 0.52 %
Bátka 2 0.52 %
Bakostörék 2 0.52 %
Abafalva 2 0.52 %
Csíz 2 0.52 %
Hubó 2 0.52 %
Gesztete 2 0.52 %
Gömörpéterfala 2 0.52 %
Kiéte 2 0.52 %
Uzapanyit 1 0.26 %
Ajnácskő 1 0.26 %
Détér 1 0.26 %
Gömörfüge 1 0.26 %
Dobóca 1 0.26 %
Sajólénártfalva 1 0.26 %
Kőhegy 1 0.26 %
Alsósziklás 1 0.26 %
Balogpádár 1 0.26 %
Jéne 1 0.26 %
Gömörhegyvég 1 0.26 %
Nemesradnót 1 0.26 %
Ratkószuha 1 0.26 %
Rimabrézó 1 0.26 %
Rimasimonyi 1 0.26 %
Serke 1 0.26 %
Óbást 1 0.26 %
Oldalfala 1 0.26 %
Medveshidegkút 1 0.26 %
Rimapálfala 1 0.26 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 42.72 %
Nyustya 12 5.83 %
Jánosi 9 4.37 %
Feled 5 2.43 %
Gömörfüge 4 1.94 %
Méhi 4 1.94 %
Cserencsény 4 1.94 %
Rimaszécs 4 1.94 %
Tiszolc 4 1.94 %
Gernyőpuszta 4 1.94 %
Várgede 3 1.46 %
Vámosbalog 3 1.46 %
Kruzsnó 3 1.46 %
Sajószentkirály 3 1.46 %
Klenóc 3 1.46 %
Osgyán 2 0.97 %
Baraca 2 0.97 %
Uzapanyit 2 0.97 %
Nemesradnót 2 0.97 %
Rimaráhó 2 0.97 %
Perjése 2 0.97 %
Alsóvály 2 0.97 %
Kálosa 2 0.97 %
Balogpádár 2 0.97 %
Meleghegy 1 0.49 %
Gömörpéterfala 1 0.49 %
Tajti 1 0.49 %
Durendapuszta 1 0.49 %
Kacagópuszta 1 0.49 %
Naprágy 1 0.49 %
Rimaszabadi 1 0.49 %
Kövecses 1 0.49 %
Gömörispánmező 1 0.49 %
Bátka 1 0.49 %
Gesztete 1 0.49 %
Gesztes 1 0.49 %
Zsip 1 0.49 %
Cakó 1 0.49 %
Ratkószuha 1 0.49 %
Zeherje 1 0.49 %
Dúlháza 1 0.49 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 54.55 %
Nyustya 49 3.38 %
Osgyán 45 3.10 %
Tiszolc 45 3.10 %
Feled 35 2.41 %
Klenóc 32 2.21 %
Várgede 23 1.59 %
Cserencsény 22 1.52 %
Rimaráhó 17 1.17 %
Bátka 15 1.03 %
Vámosbalog 14 0.97 %
Ajnácskő 14 0.97 %
Bakostörék 13 0.90 %
Jánosi 12 0.83 %
Alsósziklás 11 0.76 %
Csíz 10 0.69 %
Ratkószuha 10 0.69 %
Kruzsnó 10 0.69 %
Zeherje 9 0.62 %
Kecege 9 0.62 %
Vecseklő 9 0.62 %
Rimazsaluzsány 9 0.62 %
Perjése 8 0.55 %
Balogrussó 8 0.55 %
Abafalva 8 0.55 %
Guszona 8 0.55 %
Sajószentkirály 7 0.48 %
Gömörfüge 7 0.48 %
Dobóca 7 0.48 %
Alsóvály 7 0.48 %
Meleghegy 7 0.48 %
Nemesradnót 7 0.48 %
Felsővály 6 0.41 %
Rimaszécs 6 0.41 %
Oldalfala 6 0.41 %
Méhi 6 0.41 %
Rimabánya 6 0.41 %
Rakottyás 5 0.34 %
Dúlháza 5 0.34 %
Zsip 5 0.34 %
Derencsény 5 0.34 %
Gömörpéterfala 5 0.34 %
Serke 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Velkenye 5 0.34 %
Durendapuszta 4 0.28 %
Bellény 4 0.28 %
Rimaszabadi 4 0.28 %
Sajólenke 4 0.28 %
Rimabrézó 4 0.28 %
Uzapanyit 4 0.28 %
Balogiványi 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Felsősziklás 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Balogpádár 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Hubó 3 0.21 %
Rónapatak 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Óbást 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 63.85 %
Nyustya 36 2.92 %
Osgyán 34 2.76 %
Cserencsény 26 2.11 %
Tiszolc 23 1.87 %
Bakostörék 21 1.71 %
Klenóc 20 1.62 %
Jánosi 20 1.62 %
Rimaráhó 19 1.54 %
Rimabánya 16 1.30 %
Feled 15 1.22 %
Rimazsaluzsány 14 1.14 %
Ratkószabadi 14 1.14 %
Bátka 12 0.97 %
Várgede 10 0.81 %
Vámosbalog 9 0.73 %
Uzapanyit 9 0.73 %
Kruzsnó 9 0.73 %
Rimaszécs 9 0.73 %
Kőhegy 7 0.57 %
Nemesradnót 7 0.57 %
Sajószentkirály 6 0.49 %
Meleghegy 5 0.41 %
Rimabrézó 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 63.27 %
Osgyán 23 3.08 %
Jánosi 21 2.82 %
Zeherje 14 1.88 %
Feled 13 1.74 %
Bátka 11 1.47 %
Bakostörék 9 1.21 %
Rimaszécs 9 1.21 %
Tiszolc 9 1.21 %
Cserencsény 8 1.07 %
Sajószentkirály 7 0.94 %
Kövecses 7 0.94 %
Dobóca 7 0.94 %
Gesztete 6 0.80 %
Rimaráhó 6 0.80 %
Gömörpéterfala 5 0.67 %
Ajnácskő 5 0.67 %
Várgede 5 0.67 %
Klenóc 5 0.67 %
Serke 5 0.67 %
Rimazsaluzsány 5 0.67 %
Balogfala 5 0.67 %
Balogtamási 4 0.54 %
Détér 4 0.54 %
Vámosbalog 4 0.54 %
Alsósziklás 4 0.54 %
Felsővály 4 0.54 %
Guszona 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Almágy 3 0.40 %
Uzapanyit 3 0.40 %
Kecege 3 0.40 %
Rimapálfala 3 0.40 %
Nyustya 3 0.40 %
Rimabánya 3 0.40 %
Gömörfüge 2 0.27 %
Meleghegy 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Nemesmartonfala 2 0.27 %
Tajti 2 0.27 %
Rimabrézó 2 0.27 %
Óbást 2 0.27 %
Bellény 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Abafalva 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 55.61 %
Nyustya 107 8.33 %
Tiszolc 34 2.65 %
Feled 28 2.18 %
Klenóc 28 2.18 %
Jánosi 22 1.71 %
Osgyán 20 1.56 %
Cserencsény 18 1.40 %
Détér 17 1.32 %
Bátka 17 1.32 %
Ajnácskő 17 1.32 %
Várgede 15 1.17 %
Kruzsnó 14 1.09 %
Gernyőpuszta 10 0.78 %
Bakostörék 10 0.78 %
Rimaráhó 10 0.78 %
Rimabánya 9 0.70 %
Guszona 8 0.62 %
Meleghegy 8 0.62 %
Zeherje 7 0.55 %
Rimabrézó 7 0.55 %
Zsip 7 0.55 %
Perjése 6 0.47 %
Csíz 6 0.47 %
Vámosbalog 6 0.47 %
Rimazsaluzsány 5 0.39 %
Felsősziklás 5 0.39 %
Rimaszécs 5 0.39 %
Kacagópuszta 5 0.39 %
Alsósziklás 5 0.39 %
Sajószentkirály 5 0.39 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Jéne 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Derencsény 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Rónapatak 2 0.16 %
Runya 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 23.80 %
Ajnácskő 113 5.58 %
Sajólénártfalva 108 5.33 %
Bátka 77 3.80 %
Feled 76 3.75 %
Sajószentkirály 66 3.26 %
Rimaszécs 65 3.21 %
Csíz 61 3.01 %
Nemesradnót 54 2.67 %
Vámosbalog 51 2.52 %
Tajti 51 2.52 %
Hanva 43 2.12 %
Velkenye 35 1.73 %
Harmac 31 1.53 %
Baraca 30 1.48 %
Almágy 29 1.43 %
Méhi 27 1.33 %
Darnya 25 1.23 %
Óbást 25 1.23 %
Rimasimonyi 23 1.14 %
Runya 23 1.14 %
Osgyán 21 1.04 %
Guszona 20 0.99 %
Serke 20 0.99 %
Abafalva 19 0.94 %
Várgede 19 0.94 %
Sajólenke 19 0.94 %
Sajórecske 19 0.94 %
Dobóca 19 0.94 %
Gesztete 18 0.89 %
Gömörpéterfala 17 0.84 %
Cakó 15 0.74 %
Uzapanyit 14 0.69 %
Egyházasbást 14 0.69 %
Jánosi 13 0.64 %
Rakottyás 13 0.64 %
Balogfala 12 0.59 %
Nyustya 12 0.59 %
Zsip 11 0.54 %
Rimaráhó 11 0.54 %
Korláti 11 0.54 %
Kövecses 11 0.54 %
Meleghegy 9 0.44 %
Balogpádár 9 0.44 %
Magyarhegymeg 9 0.44 %
Hubó 9 0.44 %
Tiszolc 9 0.44 %
Alsóvály 9 0.44 %
Détér 9 0.44 %
Vecseklő 9 0.44 %
Balogiványi 8 0.40 %
Balogújfalu 7 0.35 %
Balogtamási 7 0.35 %
Kálosa 7 0.35 %
Bakostörék 7 0.35 %
Medveshidegkút 6 0.30 %
Rimabrézó 6 0.30 %
Dobfenek 6 0.30 %
Gömörfüge 6 0.30 %
Zádorháza 6 0.30 %
Kerekgede 5 0.25 %
Cserencsény 5 0.25 %
Kisgömöri 5 0.25 %
Perjése 4 0.20 %
Rimapálfala 4 0.20 %
Dúlháza 4 0.20 %
Felsővály 4 0.20 %
Zeherje 3 0.15 %
Jéne 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Tóthegymeg 3 0.15 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.23 %
Tiszolc 91 4.27 %
Nyustya 72 3.38 %
Klenóc 58 2.72 %
Osgyán 48 2.25 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.22 %
Feled 23 1.08 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.66 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.38 %
Karaszkó 8 0.38 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 32.34 %
Rimaszécs 175 4.22 %
Kálosa 133 3.21 %
Bátka 123 2.97 %
Feled 117 2.82 %
Ajnácskő 100 2.41 %
Egyházasbást 90 2.17 %
Vámosbalog 81 1.95 %
Nemesradnót 73 1.76 %
Méhi 67 1.62 %
Hanva 67 1.62 %
Almágy 67 1.62 %
Balogfala 66 1.59 %
Serke 61 1.47 %
Csíz 59 1.42 %
Kövecses 56 1.35 %
Détér 56 1.35 %
Harmac 55 1.33 %
Óbást 55 1.33 %
Gesztete 50 1.21 %
Felsővály 48 1.16 %
Dobóca 47 1.13 %
Naprágy 46 1.11 %
Abafalva 45 1.09 %
Tajti 45 1.09 %
Jánosi 45 1.09 %
Várgede 42 1.01 %
Alsóvály 41 0.99 %
Rimasimonyi 40 0.96 %
Sajószentkirály 40 0.96 %
Sajólénártfalva 39 0.94 %
Balogiványi 39 0.94 %
Gömörpéterfala 39 0.94 %
Magyarhegymeg 36 0.87 %
Sajókeszi 34 0.82 %
Zsip 29 0.70 %
Vecseklő 28 0.68 %
Guszona 27 0.65 %
Cakó 26 0.63 %
Balogújfalu 26 0.63 %
Velkenye 26 0.63 %
Osgyán 26 0.63 %
Runya 25 0.60 %
Perjése 25 0.60 %
Uzapanyit 22 0.53 %
Cserencsény 21 0.51 %
Sajólenke 21 0.51 %
Gömörmihályfalva 19 0.46 %
Jéne 18 0.43 %
Zádorháza 18 0.43 %
Balogtamási 18 0.43 %
Gömörfüge 17 0.41 %
Dobfenek 15 0.36 %
Sajórecske 15 0.36 %
Rakottyás 14 0.34 %
Kerekgede 14 0.34 %
Hubó 13 0.31 %
Baraca 13 0.31 %
Oldalfala 11 0.27 %
Medveshidegkút 10 0.24 %
Kisgömöri 10 0.24 %
Balogpádár 10 0.24 %
Bakostörék 10 0.24 %
Rimapálfala 9 0.22 %
Darnya 9 0.22 %
Jeszte 8 0.19 %
Nemesmartonfala 7 0.17 %
Rimaráhó 6 0.14 %
Korláti 5 0.12 %
Gortvakisfalud 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Nyustya 5 0.12 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.07 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Bugyikfala 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kruzsnó 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 37.68 %
Klenóc 25 3.67 %
Nyustya 19 2.79 %
Tiszolc 17 2.49 %
Jánosi 13 1.91 %
Kálosa 12 1.76 %
Rimaszécs 11 1.61 %
Nemesradnót 11 1.61 %
Rimasimonyi 10 1.47 %
Bátka 10 1.47 %
Várgede 10 1.47 %
Almágy 10 1.47 %
Gortvakisfalud 10 1.47 %
Osgyán 9 1.32 %
Bakostörék 8 1.17 %
Egyházasbást 8 1.17 %
Serke 8 1.17 %
Ajnácskő 8 1.17 %
Csíz 7 1.03 %
Détér 7 1.03 %
Guszona 7 1.03 %
Abafalva 7 1.03 %
Vámosbalog 7 1.03 %
Cakó 6 0.88 %
Méhi 6 0.88 %
Óbást 6 0.88 %
Feled 6 0.88 %
Kruzsnó 6 0.88 %
Oldalfala 5 0.73 %
Gömörfüge 5 0.73 %
Tajti 5 0.73 %
Rimaráhó 5 0.73 %
Rakottyás 4 0.59 %
Sajórecske 4 0.59 %
Rimabrézó 4 0.59 %
Hanva 4 0.59 %
Balogtamási 4 0.59 %
Uzapanyit 4 0.59 %
Sajószentkirály 4 0.59 %
Balogújfalu 4 0.59 %
Balogiványi 3 0.44 %
Rimapálfala 3 0.44 %
Cserencsény 3 0.44 %
Dúlháza 3 0.44 %
Zsip 3 0.44 %
Alsósziklás 3 0.44 %
Perjése 3 0.44 %
Kecege 3 0.44 %
Gesztete 2 0.29 %
Korláti 2 0.29 %
Sajólénártfalva 2 0.29 %
Zeherje 2 0.29 %
Felsővály 2 0.29 %
Naprágy 2 0.29 %
Hubó 2 0.29 %
Kacagópuszta 2 0.29 %
Baraca 2 0.29 %
Zádorháza 2 0.29 %
Gömörpéterfala 2 0.29 %
Alsóvály 2 0.29 %
Gernyőpuszta 2 0.29 %
Bugyikfala 2 0.29 %
Harmac 2 0.29 %
Darnya 2 0.29 %
Derencsény 2 0.29 %
Kövecses 2 0.29 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.48 %
Egyházasbást 75 8.23 %
Feled 55 6.04 %
Tajti 43 4.72 %
Almágy 42 4.61 %
Óbást 36 3.95 %
Harmac 27 2.96 %
Ajnácskő 23 2.52 %
Balogfala 21 2.31 %
Gömörpéterfala 19 2.09 %
Rimaszécs 19 2.09 %
Jeszte 19 2.09 %
Vecseklő 18 1.98 %
Détér 17 1.87 %
Rimasimonyi 16 1.76 %
Dobfenek 16 1.76 %
Gesztete 15 1.65 %
Guszona 13 1.43 %
Medveshidegkút 12 1.32 %
Bátka 12 1.32 %
Csíz 12 1.32 %
Serke 10 1.10 %
Vámosbalog 8 0.88 %
Abafalva 7 0.77 %
Várgede 7 0.77 %
Nyustya 7 0.77 %
Kövecses 6 0.66 %
Kálosa 6 0.66 %
Méhi 6 0.66 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.67 %
Klenóc 94 3.74 %
Bakostörék 82 3.26 %
Nyustya 78 3.11 %
Rimaráhó 72 2.87 %
Tiszolc 69 2.75 %
Cserencsény 60 2.39 %
Kruzsnó 34 1.35 %
Osgyán 33 1.31 %
Jánosi 31 1.23 %
Várgede 23 0.92 %
Feled 23 0.92 %
Rimabrézó 22 0.88 %
Meleghegy 16 0.64 %
Rimazsaluzsány 15 0.60 %
Derencsény 15 0.60 %
Gernyőpuszta 15 0.60 %
Zeherje 14 0.56 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 46.84 %
Szútor 215 3.68 %
Nyustya 182 3.11 %
Tiszolc 135 2.31 %
Gesztete 131 2.24 %
Feled 129 2.21 %
Jánosi 121 2.07 %
Klenóc 98 1.68 %
Osgyán 95 1.62 %
Cserencsény 88 1.50 %
Rimaszécs 81 1.39 %
Várgede 80 1.37 %
Bátka 74 1.27 %
Bakostörék 67 1.15 %
Rimaráhó 66 1.13 %
Serke 62 1.06 %
Dobóca 56 0.96 %
Rimasimonyi 48 0.82 %
Rimapálfala 47 0.80 %
Ajnácskő 47 0.80 %
Vámosbalog 47 0.80 %
Balogfala 41 0.70 %
Harmac 40 0.68 %
Nemesradnót 40 0.68 %
Kruzsnó 40 0.68 %
Almágy 39 0.67 %
Sajószentkirály 37 0.63 %
Détér 37 0.63 %
Meleghegy 36 0.62 %
Abafalva 34 0.58 %
Méhi 34 0.58 %
Gernyőpuszta 31 0.53 %
Zeherje 30 0.51 %
Felsővály 28 0.48 %
Tajti 27 0.46 %
Csíz 27 0.46 %
Uzapanyit 26 0.44 %
Velkenye 25 0.43 %
Hanva 25 0.43 %
Rimazsaluzsány 25 0.43 %
Guszona 25 0.43 %
Bellény 23 0.39 %
Egyházasbást 22 0.38 %
Alsósziklás 21 0.36 %
Óbást 20 0.34 %
Gortvakisfalud 19 0.32 %
Balogiványi 18 0.31 %
Derencsény 18 0.31 %
Sajólénártfalva 18 0.31 %
Balogtamási 18 0.31 %
Balogújfalu 17 0.29 %
Gömörpéterfala 17 0.29 %
Kőhegy 17 0.29 %
Rimabrézó 17 0.29 %
Kálosa 16 0.27 %
Magyarhegymeg 16 0.27 %
Kacagópuszta 16 0.27 %
Runya 15 0.26 %
Rimaszabadi 15 0.26 %
Rimabánya 14 0.24 %
Baraca 14 0.24 %
Karaszkó 14 0.24 %
Kövecses 13 0.22 %
Oldalfala 13 0.22 %
Zsip 13 0.22 %
Alsóvály 13 0.22 %
Gömörfüge 13 0.22 %
Jeszte 12 0.21 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.17 %
Rakottyás 10 0.17 %
Jéne 10 0.17 %
Kecege 10 0.17 %
Balogpádár 9 0.15 %
Perjése 9 0.15 %
Balogrussó 9 0.15 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.10 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.03 %
Gömörlipóc 2 0.03 %
Darnya 2 0.03 %
Medveshidegkút 2 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.16 %
Klenóc 152 15.31 %
Rimaszombat 148 14.90 %
Tiszolc 68 6.85 %
Rimaráhó 36 3.63 %
Rimabrézó 26 2.62 %
Rimazsaluzsány 20 2.01 %
Rimabánya 18 1.81 %
Bakostörék 16 1.61 %
Rimaszabadi 15 1.51 %
Cserencsény 13 1.31 %
Várgede 11 1.11 %
Jánosi 9 0.91 %
Kecege 9 0.91 %
Kruzsnó 8 0.81 %
Balogrussó 8 0.81 %
Babarét 8 0.81 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.27 %
Kacagópuszta 50 3.98 %
Nyustya 46 3.67 %
Gernyőpuszta 44 3.51 %
Tiszolc 39 3.11 %
Klenóc 39 3.11 %
Rimaszécs 34 2.71 %
Harmac 28 2.23 %
Jánosi 24 1.91 %
Feled 22 1.75 %
Cserencsény 22 1.75 %
Osgyán 21 1.67 %
Balogiványi 18 1.43 %
Rimaráhó 16 1.27 %
Bakostörék 16 1.27 %
Durendapuszta 16 1.27 %
Rimabrézó 14 1.12 %
Felsősziklás 14 1.12 %
Csíz 13 1.04 %
Balogrussó 12 0.96 %
Dobóca 11 0.88 %
Sajószentkirály 11 0.88 %
Rimabánya 10 0.80 %
Derencsény 10 0.80 %
Vámosbalog 10 0.80 %
Meleghegy 9 0.72 %
Zádorháza 8 0.64 %
Gömörispánmező 8 0.64 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.15 %
Rimaszombat 442 20.57 %
Klenóc 253 11.77 %
Tiszolc 250 11.63 %
Rimaráhó 74 3.44 %
Bakostörék 46 2.14 %
Osgyán 43 2.00 %
Rimazsaluzsány 38 1.77 %
Rimabánya 32 1.49 %
Feled 29 1.35 %
Cserencsény 27 1.26 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 23.90 %
Balogfala 14 5.58 %
Ajnácskő 13 5.18 %
Várgede 11 4.38 %
Tiszolc 11 4.38 %
Rimaszécs 10 3.98 %
Nyustya 10 3.98 %
Osgyán 8 3.19 %
Vámosbalog 7 2.79 %
Feled 6 2.39 %
Almágy 6 2.39 %
Jánosi 6 2.39 %
Egyházasbást 6 2.39 %
Durendapuszta 5 1.99 %
Klenóc 4 1.59 %
Cserencsény 3 1.20 %
Kerekgede 3 1.20 %
Zeherje 3 1.20 %
Rimasimonyi 3 1.20 %
Sajószentkirály 2 0.80 %
Felsősziklás 2 0.80 %
Hubó 2 0.80 %
Gömörmihályfalva 2 0.80 %
Kisgömöri 2 0.80 %
Gömörfüge 2 0.80 %
Gesztes 2 0.80 %
Rimaszabadi 2 0.80 %
Kőhegy 2 0.80 %
Rimabrézó 2 0.80 %
Uzapanyit 2 0.80 %
Abafalva 2 0.80 %
Perjése 1 0.40 %
Kálosa 1 0.40 %
Gortvakisfalud 1 0.40 %
Nemesmartonfala 1 0.40 %
Derencsény 1 0.40 %
Kacagópuszta 1 0.40 %
Gesztete 1 0.40 %
Gömörpéterfala 1 0.40 %
Nemesradnót 1 0.40 %